0

Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 5

3 173 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2017, 15:50

Lớp Tiết PPCT BÀI 5: TẬP HP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ I - MỤC TIÊU: - Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái Biết cách tập hợp hàng dọc hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái - Chơi trò chơi: “Tìm người huy” Biết cách chơi tham gia chơi II - ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Đòa điểm: Trên sân trường, vệ sinh sẻ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Chuẩn bò còi, kẻ sân cho trò chơi III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Phần – Nội Dung 1/ Phần mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Đứng chỗ xoay khớp 2/ Phần bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,quay phải, quay trái + GV hô nhòp lần 1, lần cán hô nhòp + GV quan sát, sửa sai - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số + GV giới thiệu, làm mẫu trước lần, sau HS tập theo động tác mẫu + Thi đua tập hợp - Chơi trò chơi “Tìm người huy” + GV nêu tên, cách chơi, luật chơi, cho chơi thử sau chơi thức + GV có nhận xét, tuyên dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng khớp - GV HS hệ thống - Nhận xét giao tập nhà Đònh lượng Số Thời Lượng Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 3–4 lần 3–4 lần (18’ – 20’) 5’ – 6’ 5’ – 6’ 6’ – 8’ 2–3 lần lần ‘’ ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 3 4 lần 3 4 lần (18’ – 20’) 5 – 6’ 5 – 6’ 6’ – 8’ 2 3 lần lần ‘’ ‘’ (4’ – 6’) 1’ – 2’ ‘’ ‘’ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € ... dương 3/ Phần kết thúc: - Thả lỏng khớp - GV HS hệ thống - Nhận xét giao tập nhà Đònh lượng Số Thời Lượng Gian (6’ – 8’) lần 1’ – 2’ ‘’ ‘’ ‘’ ‘’ Phương Pháp Tổ Chức €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ € 3 4... nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu học - Giậm chân chỗ, đếm to theo nhòp - Đứng chỗ xoay khớp 2/ Phần bản: - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng,quay phải, quay trái + GV hô nhòp lần 1, lần cán hô
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 5 , Giáo án thể dục lớp 3 cả năm 5 ,