0

Tuần 7 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 2,192 22
  • Tuần 7 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2017, 20:56

Giỏo ỏn lp TUN Ngy son 08/10/ 2017 Nm hc 2017 - 2018 Th hai ngy 09 thỏng 10 nm 2017 Tập đọc Trung thu độc lập I mục tiêu: - Kin thc: Bc u bit c din cm on phự hp vi ni dung - K nng: Hiu ND: Tỡnh thng yờu cỏc em nh ca anh chin s, m c ca anh v tng lai p ca cỏc em v ca t nc (tr li c cỏc cõu hi SGK) - Thỏi : GD HS lũng yờu nc, yờu ngi * KNS: Xỏc nh giỏ tr; m nhn trỏch nhim; Xỏc nh trỏch nhim ca bn thõn ii CHUẩN Bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: - Tranh minh ho bi c trang 66, SGK (phúng to nu cú iu kin) - Bng ph vit sn cõu, on cn luyn c - HS: HS su tm mt s tranh nh v nh mỏy thu in, nh mỏy lc du, cỏc khu cụng nghip ln iii Tổ CHứC hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn 1.Khi ng: (3p) - Hs cựng hỏt bi Rc ốn trung thu kt hp vi ng + Nờu tờn ch im Luyn c:(8-10p) * Mc tiờu: c vi ging trụi chy, mch lc, phỏt õm ỳng, hiu ngha mt s t ng * Cỏch tin hnh: - Gi HS khỏ c bi + Bi cú my on? Hot ng ca hc sinh - HS cựng hỏt -Ch im: Trờn ụi cỏnh c m - HS ghi u bi vo v - HS c bi, c lp c thm - HS ỏnh du tng on on 1:ờm ca cỏc em on 2:Anh nhỡn trng vui ti on 3:Trng ờm cỏc em +HS c ni tip on -3 HS c ni tip on ln + Nờu nhng t ng khú phỏt õm? - HS nờu: bao la, man mỏc, mi mi lm nm na, chi chớt, + HS c ni tip on ln - HS c ni tip on ln + Gii ngha t: Tt trung thu c lp, - HS c phn Chỳ gii SGK tri, trng ngn, nụng trng + HS luyn c theo cp - HS luyn c theo cp - GV hng dn cỏch c bi - HS lng nghe GV c mu -GV c mu ton bi * KL: Giỏo viờn: Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 3.Tỡm hiu bi: (8-10p) * Mc tiờu: Hs hiu ni dung bi v nờu c ni dung tng on, ni dung bi * Cỏch tin hnh: HS c bi, tho lun nhúm, chia s tỡm hiu ni dung bi + c on HS c bi v tr li cõu hi + Anh chin s ngh ti trung thu v ngh - Anh ngh vo thi im anh ng ti cỏc em thi gian no? gỏc tri ờm trung thu c lp u tiờn + i vi thiu niờn tt trung thu cú gỡ -Trung thu l tt ca cỏc em, cỏc em vui? s c phỏ c, rc ốn + ng gỏc ờm trung thu anh chin - Anh ngh ti cỏc em nh v ngh ti s ngh ti iu gỡ? tng lai ca cỏc em + Trng trung thu cú gỡ p? - Trng p ca v p nỳi sụng, t Vng vc: rt sỏng soi rừ khp mi ni c lp: Trng ngn v giú nỳi bao la; trng soi sỏng xung nc Vit Nam c lp yờu quý, trng vng vc chiu khp thnh ph, lng mc, nỳi rng + on núi lờn iu gỡ? Cnh p ờm trung thu c l;p u tiờn M c ca anh chin s v tng lai ti p ca tr em - HS c thm on - HS c bi v tr li cõu hi + Anh chin s tng tng t nc - Di ỏng trng dũng thỏc nc nhng ờm trng tng lai sao? xung lm chy mỏy phỏt in; gia rung ng c php phi bay trờn nhng tu ln + V p ú cú gỡ khỏc so vi ờm trung - ú l v p ca t nc ó hin thu c lp? i giu cú hn rt nhiu so vi nhng ngy c lp u tiờn + Ni dung on l gỡ? c m ca anh chin s v cuc sng ti p tng lai - HS c thm on cũn li - HS c bi v tr li cõu hi + Cuc sng hin nay, theo em cú gỡ ging -Nhng c m ca anh chin s nm vi mong c ca anh chin s nm xa? xa ó tr thnh hin thc: cú nhng nh mỏy thu in, nhng tu ln, nhng cỏnh ng lỳa phỡ nhiờu mu m + Em c m t nc ta mai sau s phỏt - Em m c t nc ta cú mt nn trin nh th no? cụng nghip hin i phỏt trin ngang tm th gii + on cho em bit iu gỡ ? Nim tin vo nhng ngy ti p s n vi tr em v t nc + i ý ca bi núi lờn iu gỡ? * Tỡnh thng yờu cỏc em nh ca Giỏo viờn: Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 anh chin s, m c ca anh v tng lai ca cỏc em ờm trung thu c lp u tiờn ca t nc * GDKNS : Nim tin vo nhng ngy ti p s n vi tr em , cỏc em luụn luụn m c mt t nc ti p hn s n vi cỏc em GV ghi ni dung lờn bng HS ghi vo v nhc li ni dung * KL: Luyn c din cm: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit c din cm th hienj c tỡnh cm ca anh chin s vi cỏc em * Cỏch tin hnh: - Gi HS c ni tip c bi - HS c ni tip ton bi, c lp theo dừi cỏch c - GV hng dn HS luyn c mt on - HS theo dừi tỡm cỏch c hay bi - Yờu cu HS luyn c theo cp - HS luyn c theo cp Luyn c on : Anh nhỡn trng v ngh ti ngy mai // Ngy mai, .nụng trng to ln, vui ti - T chc cho hs thi c - 3,4 HS thi c din cm, c lp bỡnh - GV nhn xột chung chn bn c hay nht * KL: - Lng nghe Hot ng tip ni: (3p) + Nhn xột gi hc + Bi cho thy tỡnh cm ca anh chin s i vi cỏc em nh nh th no? + Dn HS v c bi v chun b bi sau: vng quc Tng Lai iuchnh: _ Toán Tiết 31: Luyện tậP I mục tiêu: - Kin thc: Cú k nng thc hin phộp cng, phộp tr v bit cỏch th li phộp cng, phộp tr - K nng: Bit tỡm mt thnh phn cha bit phộp cng , phộp tr - Thỏi : Tớch cc, t giỏc hc bi * Bi cn lm: Bi 1, bi 2, bi Giỏo viờn: Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: - Phiu nhúm -HS: V BT, sgk iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng:(3P) - HS cựng chi trũ chi Chuyn in - HS cựng chi rũ chi to hng thỳ hc Thc hnh:(27-30p) * Mc tiờu: HS cú k nng thc hin phộp cng, phộp tr v bit cỏch th li phộp cng, phộp tr Bit tỡm mt thnh phn cha bit phộp cng , phộp tr * Cỏch tin hnh: Bi 1: Th li phộp cng - HS c yờu cu bi -GV vit bng phộp tớnh 2416 + 5164 - HS t tớnh v tớnh -1 HS lờn bng lm bi, HS c lp -GV yờu cu HS nhn xột bi lm ca bn lm bi vo bng -GV hi: Vỡ em khng nh bn lm -2 HS nhn xột ? ỳng (sai) ? +Mun kim tra mt s tớnh cng ó ỳng - ta cn th li hay cha chỳng ta lm nh th no? + Khi th li phộp cng ta lm nh th - Ta cú th ly tng tr i mt s no? hng, nu c kt qu l s hng cũn li thỡ phộp tớnh lm ỳng * KL:( sgk trang 40) -HS nghe GV gii thiu cỏch th li -GV yờu cu HS th li phộp cng trờn phộp cng (SGK) -GV yờu cu HS lm phn b HS lờn bng lm bi, mi HS thc 35 462 + 27 519; 69 105 + 074 hin tớnh v th li mt phộp tớnh, HS c lp lm bi vo v Bi 2: Th li phộp tr - Hc sinh c yờu cu bi trờn -GV vit bng phộp tớnh 6839 482 bng - HS t tớnh v thc hin phộp tớnh - HS nhn xột bi lm ca bn lm ỳng -1 HS lờn bng lm bi, HS c lp hay sai lm bi vo bng + Vỡ em khng nh bn lm ỳng -2 HS nhn xột (sai) ? + Mun kim tra mt phộp tớnh tr ó -HS tr li ỳng hay cha chỳng ta tin hnh lm gỡ? +Khi th li phộp tr ta lm nh th no? - Ta cú th ly hiu cng vi s tr, nu c kt qu l s b tr thỡ phộp Giỏo viờn: Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 tớnh lm ỳng - HS th li phộp tr trờn -HS nghe GV gii thiu cỏch th li -GV yờu cu HS lm phn b phộp tr 4025 312; 5901 - 638 -2 HS lờn bng lm bi, mi HS thc hin tớnh v th li mt phộp tớnh, HS c lp lm bi vo v Bi 3: Tỡm X -GV gi HS nờu yờu cu ca bi -GV yờu cu HS t lm bi, cha bi yờu cu HS gii thớch cỏch tỡm x ca mỡnh -Tỡm x -1 HS lờn bng lm bi, HS c lp -GV nhn xột, ỏnh giỏ lm bi vo v a x + 262 = 4848 x = 4848 262 x = 4586 b x - 707 = 3535 x = 3535 + 707 * KL: x = 4242 Hot ng tip ni:(5p) -GV tng kt gi hc -Dn HS v nh lm bi phộp tớnh th ca bi 1b, 2b; bi 3b v chun b bi sau iuchnh: _ Th ba ngy 10 thỏng 10 nm 2017 Kể chuyện Lời ớc dới trăng I mục tiêu: - Kin thc: Nghe - k li c tng on cõu chuyn theo tranh minh ho (SGK) ; k ni tip c ton b cõu chuyn Li c di trng (do GV k) -K nng: Hiu c ý ngha cõu chuyn: Nhng iu c cao p mang li nim vui, nim hnh phỳc cho mi ngi - Thỏi : Bit c m cú nim vui, hnh phỳc cuc sng * BVMT: Giỏ tr ca mụi trng thiờn nhiờn vi cuc sng ca ngi ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm, úng vai Phng tin: - GV: - Tranh minh tng on cõu chuyn trang 69 SGK (phúng to nu cú iu kin) - Bng lp ghi sn cỏc cõu hi gi ý cho tng on - Giy kh to v bỳt d - HS: SGK, tryn c lp Giỏo viờn: Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng:(5p) - HS hỏt kt hp vi ng - GV nhn xột chuyn ý bi mi Hot ng nghe-k:(8P) * Mc tiờu:HS nghe k nh c ni dung cõu chuyn * Cỏch tin hnh: Hs nghe k v k chuyn theo tranh - GV k ln Sau k ln 1, GV gii thớch mt s t ng khú hiu truyn(nu cú) - GV k ln 2,va k va ch vo tranh minh ho * KL: Thc hnh k chuyn:(10p) * Mc tiờu: Hs k c ni dung cõu chuyn theo li k ca mỡnh * Cỏch tin hnh: - Yờu cu HS c y/c ca tng bi - Nhc nh hc sinh trc k: -HD hs lm vic theo nhúm + Ch cn k ỳng ct truyn, khụng cn lp li nguyờn tng li thy - GV ỏnh giỏ phn chia s ca lp * Nhn xột bỡnh chn bn k hay * KL: 4.Tỡm hiu ni dung, ý ngha cõu chuyn:(10p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung, ý ngha cõu chuyn v cú ý thc bo v mụi trng * Cỏch tin hnh: Hs tho lun *Yờu cu 1: + Cụ gỏi mự cõu chuyn cu nguyn iu gỡ? + Hnh ng ca cụ gỏi cho thy cụ l ngi ntn? Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh -Hc sinh cựng hỏt v ng Hs theo dừi Hs nghe v nh chuyn -HS lng nghe - HS k chuyn nhúm -Hs mt nhúm ln lt k theo tranh cho bn nghe -Hs ni tip k theo ND tng bc tranh 2-3 ln -Hs nng khiu k c cõu chuyn -Hs thi k ton b cõu chuyn -Hs nhn xột theo cỏc tiờu -Hs c y/c v ni dung -Cu nguyn cho bỏc hng xúm bờn nh c bnh -Cụ l ngi nhõn hu, sng vỡ ngi khỏc cú tm lũng nhõn ỏi bao la -My nm sau cụ ngy xa trũn 15 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 + Em hóy tỡm kt cc vui cho cõu chuyn tui ỳng ờm rm y cụ ó c cho trờn? ụi mt ca ch Ngn sỏng li *Gv nờu: Cú l tri pht r lũng thng, cm ng trc tm lũng vng ca ch nờn ó khn cu cho ch sỏng mt nh bao ngi Nm sau mt ch sỏng li nh phu thut Cuc sng hin ca ch tht hnh phỳc v ờm m Mỏi nh ca ch lỳc no cng y p ting ci ca tr th -Nhn xột tuyờn dng +Trong cuc sng chỳng ta nờn cú + Qua cõu chuyn em hiu iu gỡ? lũng nhõn ỏi bao la, bit thụng cm v s chia nhng au kh ca ngi khỏc Nhng vic lm cao p s mang li nim vui, hnh phỳc cho chớnh chỳng ta v mi ngi * GDBVMT : GV kt hp khai thỏc v p ca ỏnh trng thy c giỏ tr ca mụi trng thiờn nhiờn vi cuc sng ngi (ờm n nim hi vng tt p) * KL: HS chỳ ý nghe Cỏc hot ng tip ni: (3p) -Nhn xột tit hc -V nh k li chuyn cho ngi thõn nghe v tỡm nhng cõu chuyn núi v c m cao p, c m vin vụng, phi lớ iuchnh: Chính tả (Nhớ viết) Gà trống cáo I mục tiêu: - Kin thc: Nh vit li chớnh xỏc trỡnh by ỳng cỏc dũng th lc bỏt - K nng: Hs nh vit nhanh, p, chớnh xỏc bi chớnh t -Lm ỳng bi 2(a), 3(b) - Thỏi : Cú ý thc rốn ch, gi v ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: -GV: Phiu bi tp, bng ph - Hs: Sgk , v bi TV, iii tổ chức hoạt động dạy học: Giỏo viờn: Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Hot ng ca giỏo viờn Khi ng: (3p) * Cỏch tin hnh: C lp cựng ng dy va hỏt kt hp vi ng Chun b vit chớnh t: (7p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi CT,vit c cỏc t khú, d ln v cỏc hin tng chớnh t, cỏch vit theo th th lc bỏt * Cỏch tin hnh: a.Hng dn nh - vit: -Y/c Hs c thuc lũng on vit 1,2 hc sinh c thuc lũng trc lp + Li l ca G núi vi Cỏo th hin iu gỡ? + G tung tin gỡ cho Cỏo mt bi hc? Hot ng ca hc sinh - HS cựng hỏt - ng nh, lm chm, lng cng, - B ng, d dnh, mn mn, Hs ụn li on cn vit - Hc sinh c bi - Th hiờn G l vt thụng minh - g tung tin cú mt cp sn ang chy ti da tin mng Cỏo ta s n tht vi chy l chõn tng + on th mun núi vi chỳng ta iu - on th mun núi vi chỳng ta hóy cnh giỏc, ng vi tin vo nhng li gỡ? ngt ngo - Nờu cỏch trỡnh by bi + Phỏt hin nhng ch d vit sai? HS: phỏch bay, qup uụi, khoỏi chớ, sn -1 em lờn vit, cỏc em cũn li vit vo bng phỏch bay, qup uụi, khoỏi GV c li bi trc HS vit -Hs c t khú * KL: Vit bi chớnh t: (12p) * Mc tiờu: Hs vit tt bi chớnh t theo th th lc bỏt * Cỏch tin hnh: GV nhc nh hs t th ngi vit õy l th th lc bỏt, nờn vit vo chớnh gia trang v dũng sỏu ch, v dũng ch nờn vit lựi ụ li Vit hoa tờn riờng l g Trng v Cỏo +Li núi trc tip ca g Trng v Cỏo phi vit sau du hai chm m ngoc kộp Hs vit on th theo trớ nh, t soỏt li - HS nh - vit bi - GV c cho Hs vit * KL: ỏnh giỏ v nhn xột bi: (5p) * Mc tiờu: Giỳp hs t ỏnh giỏ c Giỏo viờn: Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 bi vit ca mỡnh v ca bn * Cỏch tin hnh: -GV c soỏt li -HS i v cho bn cựng nhn xột, ỏnh giỏ bi CT ca bn - Thu - bi cha -nhn xột * KL: Lm bi chớnh t: (8p) * Mc tiờu: Giỳp hS tỡm c cỏc ting bt u bng "tr/ch", cha ting cú vn"n/ng" * Cỏch tin hnh: Bi 2a: in vo ch trng cú n/ ng -GV phỏt bỳt d v giy kh to chun b trc cho HS in -Nhn xột kt lun kt qu ca cỏc nhúm - HS i v soỏt li Hc sinh chỳ ý - HS c yờu cu ca bi -c thm on vn, lm bi vo phiu - HS lm nhúm -i din tng nhúm c li on ó in núi v ni dung on Th t t cn in: trớ-cht-trong-chchinh-tr-ch on ny núi v c m tr thnh phi cụng ca cỏc bn nh * GDHS: Sng phi cú c m, c bit nht l phi cú c m p mỡnh phn u lờn hc gii tr thnh ngi cú ớch cho xó hi v cho gia ỡnh sau ny cuc sng ca cỏc em cú ý ngha hn cú ý ngha hn) Bi 3b: Tỡm cỏc t: HS c yờu cu ni dung bi -Vit li ngha ó cho lờn bng lp -S HS chi tỡm t nhanh mi Hs ghi - HS lờn vit, lp lm PBT t vo bng giy - dỏn nhanh lờn bng + C gng tin lờn t ti mc cao lờn hn + To trớ úc hỡnh nh nhng cỏi tng tng khụng cú trc mt hay cha tng cú - GV nhn xột v sa bi -Nhn xột cha bi * KL: * Giỏo dc HS: Qua on vit ny - Hs lng nhge mun núi vi chỳng ta l hóy cnh giỏc v thụng minh nh G Trng, ch tin nhng li mờ hoc ngt ngo ca nhng k xu xa nh Cỏo * KL: Hot ng tip ni:(3p) Giỏo viờn: Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Dn dũ Hs nhng t no cũn hay vit sai v vit li cho ỳng hn - Chun b bi mi -Nhn xột tit hc-v nh xem li bi iuchnh: Toán Tiết 32: Biểu thức có chứa hai chữ số I mục tiêu: - Kin thc: Nhn bit c biu thc n gin cha hai s - K nng: Bit tớnh giỏ tr mt s biu thc n gin cú cha hai ch - Thỏi : Tớch cc, t giỏc hc bi - Bi cn lm: Bi 1, bi (a, b), bi (hai ct) ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: - bi toỏn vớ d chộp sn trờn bng ph hoc bng giy -GV v sn bng phn vớ d ( trng s cỏc ct) - HS: Bng con, v BT, iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng:(3p) -HS hỏt kt hp vi vnng to hng thỳ hc bi mi Hỡnh thnh kin thc:(12p) * Mc tiờu: HS nhn bit c biu thc n gin cha hai s * Cỏch tin hnh: *.Gii thiu biu thc cú cha hai ch: * Biu thc cú cha hai ch -GV yờu cu HS c bi toỏn vớ d + Mun bit c hai anh em cõu c bao nhiờu cỏ ta lm th no ? Hot ng ca hc sinh - HS cựng hỏt -HS nghe GV gii thiu -HS c -Ta thc hin phộp tớnh cng s cỏ ca anh cõu c cng vi s cỏ ca em cõu c + Nu anh cõu c cỏ v em cõu - Hai anh em cõu c +2 cỏ c cỏ thỡ hai anh em cõu c my cỏ ? -GV nghe HS tr li v vit vo ct S cỏ ca anh, vit vo ct S cỏ ca Giỏo viờn: 10 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 trang 28, 29 / SGK , tr li cõu hi: - Thc hin theo Yc ca GV: + Nguyờn nhõn gõy nờn bnh bộo phỡ l gỡ? 1.+ n quỏ nhiu cht dinh dng + Li ng nờn m tớch nhiu di da + Mun phũng bnh bộo phỡ ta phi + Do b ri lon ni tit lm gỡ? + n ung hp lớ, n chm, nhai k + Thng xuyờn ng, th dc th thao + iu chnh li ch n ung cho hp + Cỏch cha bnh bộo phỡ nh th lớ no? + i khỏm bỏc s + Nng ng, thng xuyờn th dc th thao * Kt lun: Nguyờn nhõn gõy bộo - HS lng nghe, ghi nh phỡ ch yu l n quỏ nhiu ớt ng Khi ó b bộo phỡ cn xem xột, cõn i li ch n ung i khỏm bỏc s tỡm ỳng nguyờn nhõn iu tr hoc nhn c li khuyờn v ch dinh dng hp lớ, phi nng ng, luyn th dc th thao Hot ng 4: By t thỏi : Bc 1: Tho lun theo nhúm - HS nhn phiu - GV phỏt phiu (cú ghi cỏc tỡnh - HS tho lun nhúm v trỡnh by kt qu hung); YC HS tho lun nhúm v trỡnh by kt qu, cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung + Nhúm 1,3,5,7- Tỡnh hung1: Em ca Chõu cú du hiu bộo phỡ Sau + Em s cựng m cho n ung mc hc xong bi ny, nu l Chõu hp lớ, iu v cựng i b, th bn s v nh núi gỡ vi b m? dc + Nhúm 2, 4, 6- Tỡnh 2: Hoa cõn nng hn nhng ngi bn cựng + Em s t chi cỏc bn v núi cỏc bn tui v cựng chiu cao nhiu Hoa hiu l em ang iu chnh li cỏch n mun thay i thúi quen n vt v n ung ca mỡnh ung ngt ca mỡnh Nu l Hoa bn s lm gỡ, nu hng ngy gi chi, cỏc bn mi Hoa n bỏnh ngt v ung nc ngt - GV nhn xột tng hp ý kin ca cỏc nhúm HS * Kt lun: Chỳng ta cn luụn cú ý Giỏo viờn: 30 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 thc phũng trỏnh bnh bộo phỡ, ng mi ngi cựng tham gia tớch cc trỏnh bnh bộo phỡ Vỡ bộo phỡ cú nguy c mc cỏc bnh v tim, mch, tiu ng, tng huyt ỏp, Hot ng tip ni: (5p) - GV cng c bi hc - Dn HS v nh ng mi ngi - HS c bi hc gia ỡnh luụn cú ý thc phũng trỏnh bnh bộo phỡ - Dn HS v nh tỡm hiu v nhng bnh lõy qua ng tiờu hoỏ Nhn xet tit hc iu chnh: _ Khoa hc PHềNG MT S BNH LY QUA NG TIấU HO I MC TIấU: - Kin thc: K tờn mt s bnh lõy lan qua ng tiờu hoỏ: tiờu chy, t, l, - Nờu nguyờn nhõn gõy mt s bnh lõy qua ng tiờu hoỏ: ung nc ló, n ung khụng hp v sinh, dựng thc n ụi thiu - Nờu cỏch phũng trỏnh mt s bnh lõy qua ng tiờu hoỏ: + Gi v sinh n ung + Gi v sinh cỏ nhõn + Gi v sinh mụi trng - Thc hin gi v sinh n ung phũng bnh - K nng: -T nhn tc v s nguy him ca bnh lõy qua ng tiờu húa (nhn thc v trỏch nhim gi v sinh phũng bnh ca bn thõn) -Trao i ý kin vi cỏc thnh viờn ca nhúm, vi gia ỡnh v cng ng v cỏc bin phỏp phũng bnh lõy qua ng tiờu húa - Thỏi : -Mi quan h gia ngi vi mụi trng : Con ngi cn n khụng khớ, thc n, nc ung t mụi trng II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: -GV: - Cỏc hỡnh minh ho SGK trang 30, 31 (phúng to nu cú iu kin) - Chun b t giy A3 -HS: - HS chun b bỳt mu III T CHC CC HOT NG DY HC: Giỏo viờn: 31 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Hot ngca giỏo viờn Hot ngca hc sinh Khi ng: (5p) + Em hóy nờu nguyờn nhõn v tỏc hi ca bộo phỡ +Em hóy nờu cỏc cỏch phũng trỏnh bộo phỡ? - GV nhn xột, khen/ ng viờn Hỡnh thnh kin thc:(25p) * Mc tiờu: K tờn mt s bnh lõy lan qua ng tiờu hoỏ Nờu nguyờn nhõn gõy mt s bnh lõy qua ng tiờu hoỏ: ung nc ló, n ung khụng hp v sinh, dựng thc n ụi thiu Nờu cỏch phũng trỏnh mt s bnh lõy qua ng tiờu hoỏ: * Cỏch tin hnh: H1: Tỡm hiu v mt s bnh lõy qua ng tiờu hoỏ + Trong lp cú bn no ó tng b au bng hoc tiờu chy? Khi ú cm thy nh th no? + Cỏc bnh lõy qua ng tiờu hoỏ nguy him nh th no? + n quỏ nhiu, hot ng ớt + n ung hp lớ, rốn luyn thúi quen - Mt s bnh lõy qua ng tiờu hoỏ - Lo lng, khú chu, mt, au, - Cỏc bnh lõy qua ng tiờu hoỏ lm cho c th mt mi, cú th gõy cht ngi v lõy lan sang cng ng + Khi mc cỏc bnh lõy qua ng tiờu - Khi mc cỏc bnh lõy qua ng tiờu hoỏ cn phi lm gỡ? hoỏ cn i khỏm bỏc s v iu tr c bit nu l bnh lõy lan phi bỏo cho c quan y t * Kt lun: Cỏc bnh lõy qua ng tiờu - HS lng nghe, ghi nh hoỏ rt nguy him u cú th gõy cht ngi nu khụng c cha tr kp thi v ỳng cỏch Mm bnh cha nhiu phõn, cht nụn v dựng cỏ nhõn ca ngi bnh, nờn rt d lõy lan thnh dch lm thit hi ngi v ca Vỡ vy mc cỏc bnh lõy qua ng tiờu hoỏ cn iu tr kp thi v phũng bnh cho mi ngi xung quanh H2: Nguyờn nhõn v cỏch phũng Nguyờn nhõn v cỏch phũng cỏc bnh lõy qua ng tiờu hoỏ -Yờu cu HS quan sỏt hỡnh nh minh ho - HS quan sỏt tranh, tho lun theo SGK trang 30, 31, tho lun v tr nhúm sau ú trỡnh by, cỏc nhúm li cỏc cõu hi sau: khỏc nhn xột, b sung + Vic lm no ca cỏc bn hỡnh cú - Hỡnh 1, cỏc bn ung nc ló, n Giỏo viờn: 32 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 th dn n b lõy bnh qua ng tiờu qu vt va hố rt d mc cỏc bnh hoỏ? Cú th phũng bnh ũng tiờu hoỏ? lõy qua ng tiờu hoỏ Ti sao? - Hỡnh 3- Ung nc sch un sụi, hỡnh 4- Ra chõn tay sch s, hỡnh b thc n ụi thiu, hỡnh 6- Chụn lp k rỏc thi giỳp chỳng ta khụng b mc cỏc bnh ng tiờu hoỏ + Nguyờn nhõn no gõy cỏc bnh lõy - n ung khụng hp v sinh, mụi qua ng tiờu hoỏ? trng xung quanh bn, ung nc khụng un sụi, tay chõn bn, + Nờu cỏch phũng bnh ng tiờu hoỏ? - Khụng n thc n lõu ngy, thc n b rui, mui u vo, Chỳng ta cn thc hin n ung sch, hp v sinh, tay bng x phũng trc n v sau i i tin, tiu tin, gi v sinh mụi trng xung quanh Thu rỏc, rỏc ỳng ni quy nh phũng cỏc * Kt lun: Nguyờn nhõn gõy cỏc bnh lõy qua ng tiờu hoỏ bnh lõy qua ng tiờu hoỏ l v sinh n ung kộm, v sinh mụi trng kộm Do vy chỳng ta cn gi v sinh n ung, gi v sinh cỏ nhõn v mụi trng tt phũng bnh lõy qua ng tiờu hoỏ H3: V tranh c ng: - GV cho cỏc nhúm v tranh vi ni dung: - Tin hnh hot ng theo nhúm Tuyờn truyn cỏch phũng bnh lõy qua ng tiờu hoỏ - Cho HS chn ni dung: Gi v - Chn ni dung v v tranh sinh n ung, gi v sinh cỏ nhõn, gi v sinh mụi trng - GV giỳp cỏc nhúm gp khú khn m bo mi thnh viờn nhúm iu c tham gia - Gi cỏc nhúm lờn trỡnh by sn phm, - Mi nhúm c HS cm tranh, HS v cỏc nhúm khỏc cú th b sung trỡnh by ý tng ca nhúm mỡnh - GV nhn xột, khen / ng viờn * KL: Hot ng tip ni:( 5p) - HS c bi hc - GV cng c bi hc - HS thc hnh gi v sinh - Gi HS nờu li cỏch phũng bnh lõy qua ng tiờu húa - Dn HS v nh hc thuc mc Bn cn bit trang 31 / SGK Chun b bi Bn cm thy Nhn xột tit hc Giỏo viờn: 33 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 iu chnh: _ Lch s CHIN THNG BCH NG DO NGễ QUYN LNH O (NM 938) I MC TIấU: K ngn gn trn Bch ng nm 938: - ụi nột v ngi lónh o trn Bch ng: Ngụ Quyn quờ xó ng Lõm, r ca Dng ỡnh Ngh - Nguyờn nhõn trn Bch ng: Kiu Cụng Tin git Dng ỡnh Ngh v cu cu nh Nam hỏn Ngụ Quyn bt git Kiu Cụng Tin v chun b ún ỏnh quõn Nam hỏn - Nhng nột chớnh v din bin ca trn Bch ng: Ngụ Quyn ch huy quõn ta li dng thu triu lờn xung trờn sụng Bch ng, nh gic vo bói cc v tiờu dit chỳng - í ngha trn Bch ng: Chin thng Bch ng kt thỳc thi kỡ nc ta b phong kin phng Bc ụ h, m thi kỡ c lp lõu di cho dõn tc II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: -GV: - Hỡnh SGK phúng to -HS: SGK III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) + Hóy k li cuc ngha Hai B Trng? + Cuc ngha Hai B Trng cú ý ngha nh th no? - Mựa xuõn nm 40, - Sau hn 200 nm b phong kin nc ngoi ụ h, ln u tiờn nhõn dõn ta ginh c c lp S kin ú chng t nhõn dõn ta trỡ v phỏt huy c truyn thng bt khut - GV nhn xột, khen/ ng viờn Hỡnh thnh kin thc: (25p) a Gii thiu bi: Quõn Nam Hỏn sang xõm lc nc ta Ngụ Quyn ch huy quõn ta, li dng thu triu lờn xung trờn sụng Bch ng nh th no? b Tỡm hiu bi: H1: Cỏ nhõn: - GV yờu cu HS in du x vo ụ trng Tỡm hiu ụi nột v Ngụ Quyn v Giỏo viờn: 34 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 nhng thụng tin ỳng v Ngụ Quyn: a Ngụ Quyn l ngi ng Lõm (H Tõy) b Ngụ Quyn l r Dng ỡnh Ngh c Ngụ Quyn ch huy quõn dõn ta ỏnh quõn Nam Hỏn d Trc trn B Ngụ Quyn lờn ngụi vua - GV nhn xột, KL: ỏp ỏn ỳng: a, b, c - GV yờu cu vi em da vo kt qu lm vic gii thiu mt s nột v ngi Ngụ Quyn - GV nhn xột v b sung: Mựa xuõn nm 939 Ngụ Quyn mi xng vng + Theo em nguyờn nhõn no dn n trn Bch ng? H2: C lp: - GV yờu cu HS c SGK on: Sang ỏnh nc ta hon ton tht bi tr li cỏc cõu hi sau: + Ca sụng Bch ng nm a phng no? + Quõn Ngụ Quyn ó da vo thu triu lm gỡ? nguyờn nhõn ca trn Bch ng: - HS c SGK (phn ch nh) - HS in du x vo PHT ca mỡnh, sau ú gi th mu theo quy c vi mi phng ỏn - Vi HS nờu: NQ l ngi ng Lõm ễng l ngi cú ti, cú c, cú lũng trung thc v cm thự bn bỏn nc v l mt anh hựng ca dõn tc - c tin Kiu Cụng Tin git Dng ỡnh Ngh, Ngụ Quyn bỏo thựnc ta Din bin v kt qu: - Ca sụng Bch ng nm Qung Ninh - Quõn Ngụ Quyn ó da vo thu triu dựng k cm cc g u nhn xung ni him yu sụng Bch ng - Quõn Nam Hỏn n ca sụng vo lỳc + Trn ỏnh din nh th no? thu triu lờn khụng lựi c - Quõn Nam Hỏn cht quỏ na, Hong + Kt qu trn ỏnh sao? Thỏo t trn, quõn Nam Hỏn tht bi Ta hon ton thng trn - GV yờu cu mt vi HS da vo kt - HS thut qu lm vic thut li din bin trn B * Kt lun: Quõn Nam Hỏn sang xõm lc nc ta Ngụ Quyn ch huy quõn ta, li dng thu triu lờn xung trờn sụng B, nh gic vo bói cc ri ỏnh í ngha lch s tan quõn xõm lc (nm 938) - HS cỏc nhúm tho lun v tr li H3: Nhúm: - GV phỏt phiu hc v yờu cu HS - Cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung tho lun nhúm 4: + Sau ỏnh tan quõn Nam Hỏn, Ngụ - Mựa xuõn nm 939 Ngụ Quyn xng vng Giỏo viờn: 35 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Quyn ó lm gỡ? - Chm dt hn 1000 nm dõn ta sng + iu ú cú ý ngha nh th no? di ỏch ụ h ca phong kin phng * Kt lun: Mựa xuõn nm 939, Ngụ Bc v m thi kỡ c lp lõu di cho Quyn xng vng, úng ụ C Loa dõn tc t nc c c lp sau hn mt nghỡn nm b phong kin phng Bc ụ h Hot ng tip ni:(5p) - 3HS c - Cho HS c phn bi hc SGK - HS tr li - Ngụ Quyn ó dựng mu k gỡ ỏnh tan quõn Nam Hỏn? - GV giỏo dc t tng - V nh tỡm hiu thờm mt s truyn k v chin thng B ca Ngụ Quyn - Chun b bi tit sau: ễn - Nhn xột tit hc iu chnh: a lớ MT S DN TC TY NGUYấN I MC TIấU: - Kin thc: Bit Tõy Nguyờn cú nhiu dõn tc cựng sinh sng (Gia-rai, ấ-ờ, Bana, Kinh,) nhng li l ni tha dõn nht nc ta - K nng: S dng c tranh nh mụ t trang phc ca mt s dõn tc Tõy Nguyờn: Trang phc truyn thng: nam thng úng kh, n thng qun vỏy -HS nng khiu: Quan sỏt tranh, nh mụ t nh rụng - Thỏi : Cú ý thc gi gỡn bn sc hoỏ dõn tc II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: Tranh, nh v nh , buụn lng, trang phc, l hi, cỏc loi nhc c dõn tc ca Tõy Nguyờn - HS: Su tm tranh nh v nh rụng, SGK, III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) + K tờn mt s cao nguyờn Tõy Nguyờn? + Khớ hu Tõy Nguyờn cú my mựa? Nờu c im ca tng mựa? + Hỏt - Cao nguyờn Kon Tum, k Lk, Lõm Viờn, Di Linh, Pleiku - Khớ hu Tõy Nguyờn cú hai rừ rt: Mt ma v mt khụ Giỏo viờn: 36 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - Nhn xột, khen/ ng viờn Mựa ma thng cú nhng ngy ma kộo diMựa khụ tri nng gt Hỡnh thnh kin thc: (25p) a Gii thiu bi: Tõy Nguyờn l ni cú nhiu dõn tc cựng chung sng vi nhng nột c ỏo sinh hot ca h b Tỡm hiu bi: H1: Cỏ nhõn: - GV yờu cu HS c mc SGK ri tr li cỏc cõu hi sau: + K tờn mt s dõn tc Tõy Nguyờn? + Trong cỏc dõn tc k trờn, nhng dõn tc no sng lõu i Tõy Nguyờn? Nhng dõn tc no t ni khỏc n? + Mi dõn tc Tõy Nguyờn cú nhng c im gỡ riờng bit? + Tõy Nguyờn ngy cng giu p, nh nc cựng cỏc dõn tc õy ó v ang lm gỡ? GV sa cha v kt lun: Tõy Nguyờn cú nhiu dõn tc cựng chung sng nhng õy li l ni tha dõn nht nc ta Hot ng2: Nhúm: - GV cho cỏc nhúm da vo mc SGK v tranh, nh v nh , buụn lng, nh rụng ca cỏc dõn tc Tõy Nguyờn tho lun theo cỏc gi ý sau: + Mi buụn Tõy Nguyờn thng cú ngụi nh gỡ c bit? + Nh rụng c dựng lm gỡ? Hóy mụ t v nh rụng (Nh to hay nh? Lm bng vt liu gỡ? Mỏi nh cao hay thp?) - HS lng nghe Tõy Nguyờn- ni cú nhiu dõn tc sinh sng: - Cỏc dõn tc sng Tõy Nguyờn: Giarai, ấ- ờ, Ba- na, X- ng, Ty, Nựng, Kinh, - Trong cỏc dõn tc trờn, dõn tc sng lõu i Tõy Nguyờn l dõn tc Giarai, ấ- ờ, Ba- na, X- ng Cũn cỏc dõn tc t ni khỏc n l Ty, Nựng, Kinh - Mi dõn tc Tõy Nguyờn cú nhng c im riờng bit nh ting núi, quỏn, mt s nột hoỏ - Tõy Nguyờn ngy cng giu p, nh nc cựng cỏc dõn tc õy ó v ang cựng chung sc xõy dng Tõy Nguyờn giu p hn Nh rụng Tõy Nguyờn: -HS tho lun theo nhúm - i din nhúm bỏo cỏo kt qu, cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung - Mi buụn Tõy Nguyờn thng cú mt ngụi nh rụng -Nh rụng l ngụi nh chung nht ca buụn Nhiu sinh hot th nh hi hp, tip khỏch ca c buụn mi nh rụng ca mi dõn tc u cú nột riờng bit riờng v hỡnh dỏng v cỏch trang trớ - Nh rụng cỏng to p thỡ chng t + S to, p ca nh rụng biu hin cho buụn cỏng giu cú, thnh vng iu gỡ? - GV sa cha v giỳp cỏc nhúm hon Giỏo viờn: 37 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 thin phn trỡnh by Hot ng3: Hot ng nhúm: - GV cho cỏc nhúm da vo mc SGK v cỏc hỡnh 1, 2, 3, 5, tho lun theo cỏc gi ý sau: + Ngi dõn Tõy Nguyờn nam, n thng n mc nh th no? + Nhn xột v trang phc truyn thng ca cỏc dõn tc hỡnh 1, 2, + L hi Tõy Nguyờn thng c t chc no? Trang phc, l hi: - HS c SGK - HS tho lun theo nhúm ụi - i din nhúm bỏo cỏo kt qu, cỏc nhúm khỏc nhn xột, b sung - Nam thng úng kh, n thng mc qun vỏy Trang phc ngy hi c trang hoa -Mi dõn tc u cú nột riờng bit v trang phc truyn thng ca h -L hi Tõy Nguyờn thng c t chc vo xuõn hay sau v thu hoch - L hi cng chiờng, hi ua voi, hi xuõn, l hi õm trõu, l n cm mi, - Mỳa hỏt, ung ru cn + K tờn mt s l hi c sc Tõy Nguyờn? + Ngi dõn Tõy Nguyờn thng lm gỡ l hi? - n t- rng, n krụng- pỳt, cng, + Tõy Nguyờn, ngi dõn thng s chiờng, dng nhng loi nhc c c ỏo no? * KL: túm tt li nhng c im tiờu biu v dõn c, buụn lng v sinh hot ca ngi dõn Tõy Nguyờn Hot ng tip ni: (5p) - HS c bi hc - GV cng c bi hc - GV cho HS c phn bi hc SGK - V nh hc bi v chun b bi: Hot ng sn xut ca ngi dõn Tõy Nguyờn - Nhn xột tit hc iu chnh: _ K thut KHU GHẫP HAI MẫP VI BNG MI KHU THNG (tit 2) I MC TIấU: - Kin thc: HS bit cỏch khõu ghộp hai mộp vi bng mi khõu thng - K nng: HS khõu ghộp c hai mộp vi bng mi khõu thng Cỏc mi khõu cú th cha u ng khõu cú th b dỳm - HS nng khiu: Khõu ghộp c hai mộp vi bng mi khõu thng Cỏc mi khõu tng i u ng khõu ớt b dỳm II CHUN B: Giỏo viờn: 38 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: -GV:- Mu ng khõu ghộp hai mộp vi bng cỏc mi khõu thng cú kớch thc ln HS quan sỏt c V mt s sn phm cú ng khõu ghộp hai mộp vi (ỏo, qun, v gi) -Hs:- Vt liu v dng c cn thit: + Hai mnh vi hoa ging nhau, mi mnh vi cú kớch c 20 x 30cm + Len (hoc si) ch khõu + Kim khõu len kim khõu ch, thc may, kộo, phn vch III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) - Kim tra dng c hc ca hs - HS KT dng c hc Hỡnh thnh kin thc: (25p) a Gii thiu bi: - Nờu mc tiờu tit hc b Hng dn cỏch lm: H3: HS thc hnh khõu ghộp hai mộp vi bng mi khõu thng + HS nhc li quy trỡnh khõu ghộp mộp vi - HS nờu li bi hc (phn ghi nh) + GV nhn xột v nờu li cỏc bc khõu - HS theo dừi ghộp hai mộp vi bng mi khõu thng: + Bc 1: Vch du ng khõu + Bc 2: Khõu lc + Bc 3: Khõu ghộp hai mộp vi bng mi khõu thng - Kim tra s chun b ca HS v nờu thi - HS thc hnh gian, yờu cu HS thc hnh - GV ch dn thờm cho cỏc HS cũn lỳng tỳng v nhng thao tỏc cha ỳng H4: ỏnh giỏ kt qu hc ca HS: - GV t chc HS trng by sn phm thc - HS trỡnh by sn phm hnh - GV nờu cỏc tiờu chun ỏnh giỏ sn - HS t ỏnh giỏ cỏc sn phm theo tiờu chun phm: + Khõu ghộp c hai mộp vi theo cnh di ca mnh vi ng khõu cỏch u mộp vi Giỏo viờn: 39 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 + ng khõu mt trỏi ca hai mnh vi ghộp v tng i thng + Cỏc mi khõu tng i cỏch u v bng + Hon thnh sn phm ỳng thi gian quy nh - GV gi ý cho HS trang trớ sn phm v chn nhng sn phm p khen nhm ng viờn, khớch l cỏc em - ỏnh giỏ sn phm ca HS * KL: Hot ng tip ni: (25p) - Nhn xột v s chun b, tinh thn hc ca HS - Chun b vt liu, dng c theo SgK hc bi Khõu t tha iu chnh: _ o c TIT KIM TIN CA (tit 1) I MC TIấU: - Kin thc: Nờu c vớ d v tt kim tin ca - Bit c li ớch ca tit kim tin ca - K nng: - S dng tit kim qun ỏo, sỏch v, dựng, in, nc, cuc sng hng ngy (Khụng yờu cu hc sinh la chn phng ỏn phõn võn cỏc tỡnh by t thỏi ca mỡnh v cỏc ý kin: tỏn thnh, phõn võn hay khụng tỏn thnh m ch cú hai phng ỏn: tỏn thnh v khụng tỏn thnh - Khụng yờu cu hc sinh hp v gii thiu nhng t liu khú su tm v mt ngi bit tit kim tin ca; cú th cho hc sinh k nhng vic lm ca mỡnh hoc ca cỏc bn v tit kim tin ca) - Thỏi : - Bit c vỡ cn phi tit kim tin ca - Nhc nh bn bố, anh ch em thc hin tit kim tin ca * KNS: -Bỡnh lun, phờ phỏn vic lóng phớ tin ca -Lp k hoch s dng tin ca bn thõn * BVMT:- S dng tit kim tin ỏo, sỏch v, dựng, in, nc Trong cuc sng hng ngy l gúp phn BVMT v ti nguyờn thiờn nhiờn * SDNLTK:- S dng tit kim cỏc ngun nng lng nh: in, nc, xng, du, gas, chớnh l tit kim tin ca cho bn thõn, gia ỡnh v t nc Giỏo viờn: 40 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - ng tỡnh vi cỏc hnh vi, vic lm s dng nng lng tit kim nng lng; phn i, khụng ng tỡnh vi cỏc hnh vi s dng lóng phớ nng lng II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: -GV: - SGK o c 4, th xanh -HS: - Mi HS cú tm bỡa mu: xanh, , trng III T CHC CC HOT NG DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) + Nờu phn ghi nh ca bi Bit by t ý kin + iu gỡ s xy nu em khụng c by t ý kin v nhng vic cú liờn quan n bn thõn em? - GV nhn xột, khen/ ng viờn Hỡnh thnh kin thc: (25p) a Gii thiu bi: - Nờu mc tiờu tit hc b Tỡm hiu bi: H1: Tho lun nhúm: - GV yờu cu cỏc nhúm c cỏc thụng tin SGK/11 v tho lun cõu hi SGK (t 12) Thụng tin: + Vit Nam hin nhiu c quan cú bin thụng bỏo: Ra phũng nh tt in + Ngi c cú thúi quen bao gi cng n ht, khụng tha thc n + Ngi Nht cú thúi quen chi tiờu rt tit kim sinh hot hng ngy - HS thc hin yờu cu - Thc hin theo YC ca GV: - tit kim cỏc ngun nng lng nh in, nc, xng, du, ga.; thc n, sỏch v, chi + Qua xem tranh v cỏc thụng tin trờn theo - Khụng vỡ tit kim tin ca cho bn em cn phi tit kim nhng gỡ? thõn, gia ỡnh v t nc, chớnh l bo v mụi trng sng ca chỳng ta + Theo em cú phi nghốo nờn cn phi tit kim ca cụng? * Kt lun: S dng tit kim nh qun ỏo, sỏch v, in nc.trong cuc sng hng ngy l bo v c ngun ti nguyờn thiờn nhiờn gúp phn vo bo v mụi trng, tit kim nng lng Giỏo viờn: 41 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 H2: By t ý kin, thỏi (BT1SGK/12): 11 - GV ln lt nờu tng ý kin bi - HS by t thỏi ỏnh giỏ theo cỏc 1, YC HS cựng cỏc bn trao i, by t thỏi phiu mu theo quy c v cỏc ý kin ó cho (Tỏn thnh, khụng tỏn thnh ) - GV ngh HS gii thớch v lớ la chn ca mỡnh * Kt lun: + Cỏc ý kin c, d l ỳng + Cỏc ý kin a, b l sai Hot ng tip ni: (5p) - GV cng c bi hc - HS c bi hc - Yc HS su tm cỏc truyn, tm gng v tit kim tin ca (Bi 6- SGK/13) - T liờn h vic tit kim tin ca ca bn thõn (Bi SGK/13) Chun b bi tit sau iu chnh: Tit 13 TP HP HNG NGANG, DểNG HNG, IM S, QUAY SAU TRề CHI "kT BN" I MC TIấU: - YC thc hin c hp hng ngang, dúng hng thng, im s v quay sau c bn ỳng - Trũ chi "Kt bn" YC bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi II CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, theo nhúm Phng tin: - GV: Sõn sch s, an ton GV chun b cũi -HS: Qun ỏo, túc gn gng III T CHC CC HOT NG DY V HC: NI DUNG nh lng Khi ng:(5p) - GV nhn lp, ph bin ni dung yờu cu bi hc - Trũ chi"Lm theo hiu lnh" - ng ti ch hỏt v v tay Giỏo viờn: 1-2p 1-2p 1-2p Phng phỏp v hỡnh thc t chc XXXXXXXX XXXXXXXX 42 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Hot ng c bn: (25p) - ễn hp hng ngang, dúng hng, 10XXXXXXXX im s, quay sau 12P XXXXXXXX +GV iu khin lp +Chia t luyn ln u cỏn s 2-3P iu khin, t ln sau ln lt tng em 7-8P X X lờn iu khin t X X GV quan sỏt sa cha sai sút cho HS X O O X cỏc t 2P X X *C lp GV iu khin cng 8-10P X X c - Trũ chi"Kt bn" GV nờu tờn trũ chi, gii thớch cỏch chi X X v lut chi, ri cho mt s HS lờn chi X X th Sau ú cho c lp cựng chi X X X X X X Hot ng tip ni: (25p) - C lp va hỏt va v tay theo nhp - GV cựng HS h thng bi - GV nhn xột ỏnh giỏ kt qu gi hc - V nh ụn HN 1-2P 1-2P 1-2P XXXXXXXX XXXXXXXX iu chnh: Tit 14 I U VềNG PHI, VềNG TRI - NG LI TRề CHI"NẫM TRNG CH" I MC TIấU:: - Bit cỏch i u vũng phi, vũng trỏi ỳng hng v ng li - Trũ chi"Nộm trỳng ớch" YC bit cỏch chi v tham gia chi c trũ chi II CHUN B: Phng phỏp: Quan sỏt, hi ỏp, theo nhúm Phng tin: -GV: Sõn sch s, an ton GV chun b cũi, qu búng nộm -HS: Qun ỏo, giy dộp chu ỏo III T CHC CC HOT NG DY V HC: Giỏo viờn: 43 Trng Tiu hc: Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 nh lng NI DUNG Khi ng: (5p) - GV nhn lp, ph bin ni dung yờu cu bi hc - Xoay cỏc khp c chõn, c tay, u gi, hụng, vai - Chy nh nhng trờn a hỡnh t nhiờn sõn trng - Trũ chi"Thi ua xp hng" Hỡnh thnh kin thc: (25p) - i u vũng phi, vũng trỏi, ng li +GV iu khin lp +Chia t luyn t trng iu khin, GV quan sỏt, sa cha sai sút cho cỏc t +Tp hp c lp cho tng t thi ua trỡnh din GV nhn xột, biu dng cỏc t +Tp c lp GV iu khin cng c - Trũ chi "Nộm trỳng ớch" GV nờu tờn trũ chi, gii thớch cỏch chi v lut chi, ri cho mt s HS lờn chi th Sau ú cho c lp cựng chi Phng phỏp v hỡnh thc t chc 1-2p 1-2p 200m 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX 12-14p XXXXXXXX XXXXXXXX 1-2p 3-4p 2-3p 2-3p 8-10p X X X X X O O X X X X X X X X Â Hot ng tip ni: (5p) - Nhy th lng, cỳi ngi th lng - ng ti ch hỏt v v tay theo nhp - Trũ chi"Dit cỏc vt cú hi" - GV cựng HS h thng bi, nhn xột tit hc - V nh ụn HN 1-2p 1-2p 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX iu chnh: _ Giỏo viờn: 44 Trng Tiu hc: ... khụng thay i - HS c bi - Thc hin theo yờu cu ca Gv /a: 46 8 + 379 = 8 47 ; 6509 + 2 876 = 9385 379 + 46 8 = 8 47 ; 2 876 + 6509 = 9385 42 68 + 76 = 43 44 76 + 42 68 = 43 44 - GV gi HS nờu kt qu v yờu cu -... lm bi, HS c lp -GV nhn xột, ỏnh giỏ lm bi vo v a x + 262 = 48 48 x = 48 48 262 x = 45 86 b x - 70 7 = 3535 x = 3535 + 70 7 * KL: x = 42 42 Hot ng tip ni:(5p) -GV tng kt gi hc -Dn HS v nh lm bi phộp... bi, HS c lp lm bi vo v 43 67 + 199 + 501 = 43 67 + (199 + 501) = 43 67 + 70 0 = 50 67 -Vỡ thc hin 199 + 501 trc chỳng ta c kt qu l mt s trũn trm, vỡ th bc tớnh th hai l 43 67 + 70 0 lm rt nhanh, thun
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 7 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan