0

Tuần 1 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

37 6,657 34

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2017, 14:51

Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TUẦN 1: Thứ hai ngày 28 tháng năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM (2TIẾT) I MỤC TIÊU: - Đọc , rõ ràng toàn bài; biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ Hiểu nghĩa từ (nắn nót, nghuệch ngoạc, mải miết, ôn tồn, thành tài, ) - Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Làm việc phải kiên trì, nhẫn nại thành công (HS trả lời câu hỏi SGK) - HS khá, giỏi hiểu ý nghĩa câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Tranh minh họa đọc SGK + Bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - GV giới thiệu chủ điểm sách Tiếng Việt - HS lắng nghe 2/Tập - GV yêu cầu lớp mở mục lục sách, gọi HS - HS mở mục lục sách; HS đọc đọc tên chủ điểm: Em HS; Bạn bè; Trường cá nhân học; Thầy cô; Ông bà; Cha mẹ; Anh em; Bạn nhà - Giới thiệu tựa bài: Có công mài sắt, có - HS nhắc lại tựa ngày nên kim HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ (Dương, Duy, Vụ, Hoàng) - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ *Cách tiến hành: a GV đọc mẫu toàn - HS theo dõi - Lưu ý HS: - Lắng nghe + Lời người dẫn chuyện: thong thả, chậm rãi + Lời cậu bé: Tò mò, ngạc nhiên + Lời bà cụ: Ôn tồn, hiền hậu + Cần nhấn giọng từ ngữ: mài sắt, to Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 thế, nắn nót, tảng đá,… - HS phát từ khó đọc luyện đọc: quyển, nghuệch ngoạc, nắn nót, mải miết b HS đọc nối tiếp câu trước lớp - HS đọc nối tiếp câu c HS đọc đoạn trước lớp - HS đọc nối tiếp đoạn (3 lượt đọc) - Giải nghĩa từ: ngáp ngắn ngáp dài, nắn nót, - HS đọc giải SGK nguệch ngoạc, mải miết, ôn tồn, thành tài - HS đặt câu ? Đặt câu với từ “nghuệch ngoạc”? ? Đặt câu với từ “mải miết”? (Câu bình thường: Vinh, Hoàng Câu hay: Bảo An, Trúc) - Luyện câu: - HS luyện đọc + Câu dài: Mỗi cầm sách,/cậu đọc vài dòng/ ,/rồi bỏ dở - HS luyện đọc (Trang) + Câu nghi vấn: Bà ơi,/ bà làm thế?// - HS luyện đọc (Thái Lâm) + Câu cảm thán: Thỏi sắt to thế,/ bà mài thành kim được?// d HS đọc đoạn nhóm - HS hoạt động theo căp, luân phiên đọc đoạn e HS thi đọc nhóm - GV tổ chức cho HS thi đọc - HS thi đọc - Lớp nhận xét - GV nhận xét chung tuyên dương nhóm TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - HS hiểu nội dung Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Làm việc phải kiên trì, nhẫn nại thành công - Hiểu nghĩa từ ngữ - Hiểu ý nghĩa câu tục ngữ: Có công mài sắt, có ngày nên kim (Bảo An, Trúc, Trang, Nhật Minh, ) *Cách tiến hành: - Gọi HS đọc thành tiếng đoạn 1: - 1HS đọc; lớp đọc thầm + Lúc đầu cậu bé học hành nào? - Mỗi cầm sách cậu đọc vài dòng ngáp ngắn ngáp dài bỏ chơi - Cho HS đọc thầm đoạn 2: - HS đọc thầm đoạn + Cậu bé thấy bà cụ làm gì? - Bà cụ cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá + Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm - Để làm thành kim khâu gì? Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần + Cậu bé có tin từ thỏi sắt mài thành kim nhỏ không? + Những câu cho thấy cậu bé không tin? - Cho HS đọc thầm đoạn 3: + Bà cụ giảng giải nào? + Đến lúc cậu bé có tin lời bà cụ không? - Cho HS đọc thầm đoạn 4: + Câu chuyện khuyên ta điều gì? Năm học 2017 - 2018 - Cậu bé không tin - Thái độ cậu bé ngạc nhiên hỏi - HS đọc thầm - Nhắc lại lời bà cụ: Mỗi ngày cháu học có ngày cháu thành tài - Cậu bé tin (cậu bé hiểu ra, quay nhà học bài) - HS đọc thầm -Làm việc phải kiên trì nhẫn nại thành công HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - HS đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS thi đọc theo đoạn - HS thi đọc lại câu chuyện - Chia lớp thành nhiều nhóm để thi đọc - Thi đọc phân vai phân vai - Lớp lăng nghe, nhận xét - GV nhận xét lớp bình chọn HS đọc tốt nhất, nhóm đọc phân vai tốt HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa +Em thích nhân vật bài? Vì sao? +Qua câu chuyện em học điều gì? - Có công mài sắt, có ngày nên kim - HS trả lời - HS trả lời theo ý hiểu: Làm việc chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại, kiên trì thành công, - Giáo viên chốt lại phần - HS nghe tiết học - Yêu cầu HS nhà đọc lại nhiều - HS nghe lần tập trả lời câu hỏi cho trôi chảy - Nhận xét tiết học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 ……………………………………………………………… TOÁN: TIẾT 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I MỤC TIÊU: - Biết đếm, đọc, viết số đến 100 - Nhận biết số có chữ số, số có hai chữ số; số lớn nhất, số bé có chữ số; số lớn nhất, số bé có hai chữ số; số liền trước, số liền sau - Bài tập cần làm: 1, 2, II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Bảng kẻ 1a; bảng ô vuông ghi nội dung tập 2a - Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát ? Kết thúc năm học lớp 1, em học đến - Học đến số 100 số nào? - Giới thiệu bài: Trong học môn - Lắng nghe toán lớp 2, ôn tập số phạm vi 100 - Ghi đầu lên bảng - Theo dõi HĐ thực hành (ôn tập, củng cố kiến thức lớp 1): (25 phút) *Mục tiêu: - HS ôn lại cách đọc, viết số đến 100 - Nhận biết số có chữ số, số có hai chữ số; số lớn nhất, số bé có chữ số; số lớn nhất, số bé có hai chữ số; số liền trước, số liền sau *Cách tiến hành: Việc 1: Củng cố số có chữ số Bài tập 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu tập - GV hướng dẫn HS nêu số có chữ số - HS nêu: 0,1, 2, 3,…9 - Cho HS làm miệng - HS nêu - Gọi HS đọc xuôi từ đến đọc ngược từ - HS đọc đến - Gọi hs lên bảng: em viết số bé có - Số bé có chữ số: chữ số, 1em viết số lớn có chữ số - Số lớn có chữ số: - Lớp nhận xét - GV kết luận chung - HS trình bày câu b, c, vào (Lưu ý: Đọc theo thứ tự, không bỏ sót: Dương, Sơn Lâm) Việc 2: Củng cố số có hai chữ số Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Bài tập 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS nêu số có hai chữ số Năm học 2017 - 2018 - 1HS đọc; lớp đọc thầm - HS làm việc nối tiếp, đọc số - Nối tiếp đọc dòng, cột (Bảo An, Trúc, Trang, Thái Lâm, Hà Vy) - Lớp lắng nghe, nhận xét - GV kết luận chung Việc 3: Củng cố số liền sau, số liền trước Bài tập 3: - Gọi HS nêu yêu cầu - Các cặp cử đại diện báo cáo kết (gọi cặp): + Số liền sau số 39 + Số liền trước số 90 + Tương tự với phần c,d - GV nhận xét chung - HS nêu yêu cầu - HS tự làm vào tập - Kiểm tra chéo cặp, thống kết - Số liền sau số 39 số: 40 - Số liền trước số 90 số:89 - Số liền trước số 99 số 98; Số liền sau số 99 số 100 - Các cặp khác nhận xét HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Cho HS thi đua tìm số có hai chữ số (thi đua nhóm) - GV nhận xét tuyên dương nhóm làm nhanh - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Yêu cầu HS nhà xem lại - Chọn bạn viết đúng, trình bày sạch, đẹp, cho lớp xem - Nhận xét tiết học - nhóm HS thực - Các nhóm nhận xét - Lăng nghe - Lớp quan sát ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 ĐẠO ĐỨC HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: - Học sinh hiểu nêu số biểu học tập, sinh hoạt - Học sinh nêu lợi ích việc học tập, sinh hoạt - Có thái độ đồng tình với bạn biết học tập, sinh hoạt II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Phiếu thảo luận + Đồ dùng cho HS sắm vai - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Hát, chơi trò chơi - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Học tập, sinh hoạt HĐ hình thành kiến thức mới: (22 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu nêu số biểu học tập, sinh hoạt có ý kiến biết bày tỏ ý kiến trước hành động - HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp từ tình cụ thể * Cách tiến hành: Việc 1: Bài tỏ ý kiến - GV chia nhóm giao cho nhóm bày tỏ ý - HS thảo luận kiến việc làm tình huống: Việc làm đúng, việc làm sai? + Tình 1: xem tranh + Tình 2: xem tranh - Cho HS thảo luận - Trao đổi tranh luận - Đại diện nhóm trình bày - Nghe tranh luận, trao đổi Kết luận: nhóm - Giờ học toán mà Lan Tùng làm việc khác, - HS lắng nghe không ý nghe giảng không hiểu ảnh hưởng đến kết học tập - Vừa ăn vừa xem truyện có hại cho sức khoẻ Việc 2: Xử lý tình - Cho HS quan sát tranh - HS quan sát tranh + GV nêu tình tập - Phát phiếu, chia nhóm thảo luận, đóng vai theo - Thảo luận nhóm sắm vai tình tập (Nhóm 6) Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Tình 1: Xem tập Theo em, bạn ứng xử nào? Em lựa chọn giúp bạn cách ứng xử cho phù hợp? Tình 2: Đầu xếp hàng vào lớp, Tịnh Lam học muộn, khoát cặp đứng cổng trường, Tịnh rủ bạn: “Đằng bị muộn Chúng mua bi đi” - Cho HS thảo luận - HS thảo luận nhóm - Cho HS nhóm sắm vai - Nhóm 2: Thảo luận, sắm vai xử lý - Nhóm 4: Thảo luận, sắm vai xử lý - Tổ chức cho HS trao đổi tranh luận - HS trao đổi, tranh luận Đưa nhóm thống chung +TH1: Tắt tivi ngủ +TH2: Không nên bỏ học Kết luận: Mỗi tình có nhiều cách ứng xử Chúng ta nên biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp HĐ thực hành: Giờ việc (7 phút) *Mục tiêu: - HS biết công việc cụ thể cần làm thời gian thực để học tập sinh hoạt *Cách tiến hành: - GV giao nhiệm vụ thảo luận cho nhóm - Nhận nhiệm vụ cho nhóm để - Cho HS thảo luận nhóm thảo luận cử đại diện trình bày: - Súc miệng, đánh răng, ăn sáng, Nhóm 1: Sáng thức dậy em làm gì? học - Ăn trưa, ngủ trưa Nhóm 2: Buổi trưa em làm việc gì? - Học bài, ăn cơm chiều Nhóm 3: Buổi chiều em làm việc gì? - Xem hoạt hình, ôn bài, ngủ Nhóm 4: Buổi tối em làm việc gì? - HS trả lời ? Việc học tập sinh hoạt mang lại lợi ích gì? - Lắng nghe Kết luận: Cần xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà nghỉ ngơi HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Hỏi lại tựa - Học tập, sinh hoạt - Hỏi lại số kiến thức nội dung vừa - HS trả lời học - Giáo viên chốt lại phần tiết - HS nghe học (Lưu ý: Cho HS liên hệ xem thực - HS trả lời nào, hợp lý chưa (Hoàng, Nguyên, Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Hoàng Minh, Thanh) - Về nhà xem lại thực tốt điều - HS nghe vừa học - Khen ngợi HS biết học tập sinh hoạt - HS vỗ tay - Nhận xét tiết học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 29 tháng năm 2017 KỂ CHUYỆN: TIẾT 1: CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM I MỤC TIÊU: − Dựa vào tranh gợi ý tranh kể lại đoạn câu chuyện − Kể lại toàn nội dung câu chuyện “Có công mài sắt, có ngày nên kim” với giọng kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt (HS khá, giỏi) − Lắng nghe bạn kể chuyện biết đánh giá lời kể bạn − Biết nói lời nhận xét, đánh giá lời kể bạn; kể tiếp lời kể bạn − Hiểu sâu sắc ý nghĩa câu chuyện II CHUẨN BỊ : − Giáo viên: + Tranh minh họa SGK + Bảng phụ viết ý đoạn − Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Giới thiệu tiết kể chuyện sách Tiếng - HS lắng nghe Việt - Giới thiệu tên học: Có công mài sắt, có ngày nên kim HĐ kể chuyện (22 phút) *Mục tiêu: - HS biết kể lại đoạn câu chuyện (Đạt, Hoàng, Nguyễn An) Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Một số HS kể toàn câu chuyện (Bảo An, Trang, Chúc, Thanh, Nhật Minh) *Cách tiến hành: Việc 1: Hướng dẫn kể chuyện - Nêu yêu cầu tập - Quan sát tranh - Kể đoạn câu chuyện theo tranh + Gọi HS kể mẫu đoạn + Kể chuyện nhóm - Kể chuyện trước lớp - HS nêu - HS quan sát tranh - HS kể (Bảo An) - HS kể nhóm - HS tiếp nối dựa vào tranh kể đoạn câu chuyện nhóm, người kể đoạn Các thành viên nhóm theo dõi, nhận xét - HS đại diện nhóm thi kể trước lớp - Lớp nhận xét - Thi kể trước lớp (đoạn 3) - GV nhận xét chung Việc 2: Kể lại toàn câu chuyện - Nêu yêu cầu tập - Gọi HS kể toàn câu chuyện trước lớp ( Trang, Chúc, Thái Lâm) - Cho HS thi kể - GV HD nhận xét + Về nội dung: Kể đủ ý chưa, kể có trình tự không +Về cách diễn đạt: kể có tự nhiên không, có biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa - GV kết luận chung HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) ? Câu chuyện muốn nói với em điều gì? ? Em học tập điều từ câu chuyện trên? HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tựa - Hỏi lại điều cần nhớ - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Về nhà kể lại cho gia đình nghe - Tuyên dương em kể hay - Nhận xét tiết học - HS nêu yêu cầu - Một HS đại diện nhóm kể trước lớp - HS thi kể - Lớp nhận xét - HS lắng nghe - Làm việc phải kiên trì, nhẫn nại thành công - Làm việc chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại, kiên trì thành công, - HS nhắc lại tựa - HS trả lời - HS nghe - HS nghe để thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TOÁN: TIẾT 2: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TT) I MỤC TIÊU : - HS biết viết số có hai chữ số thành tổng số chục số đơn vị, thứ tự số - HS biết so sánh số phạm vi 100 - Bài tập cần làm: Bài 1, 3, 4, - Tự tin hứng thú học tập II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Giáo viên: Kẻ bảng tập 1; phiếu tập - Học sinh: Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Đoán số nhanh: GV nêu cách chơi: - HS thực hiện, lưu ý lắng nghe GV nêu số, HS lớp đọc số liền trước, để biết bạn bàn đọc số liền sau Bạn đọc sai phải hát hay sai - Nhận xét phần thi HS - Giới thiệu mới: Tiếp tục ôn tập số đến 100 HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - HS biết viết số có hai chữ số thành tổng số chục số đơn vị, thứ tự số - HS biết so sánh số phạm vi 100 *Cách tiến hành: Việc 1: Củng cố đọc, viết, phân tích số Bài tập 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng ghi kết - HS làm bảng lớp; Cả lớp làm bảng 36= 30 + 71= 70 + 94= 90 + Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần - GV ghi nhanh kết chung lên bảng lớp Bài tập 2: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Chia nhóm đôi Năm học 2017 - 2018 - Cả lớp đồng đọc từ vừa tìm - Nêu yêu cầu - Một em hỏi, em trả lời ngược lại cặp làm phiếu trình bày trước lớp - Lớp nhận xét, bổ sung - GV kết luận chung Việc 2: Nhìn tranh nói cảnh vật tranh câu Bài tập 3: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Nêu yêu cầu tập - Gọi HS tiếp nối đặt câu thể nội - HS đặt câu: (Tranh 1: Lan dung tranh bạn công viên; Tranh 2: Lan định hái hoa Minh ngăn lại) - Lớp nhận xét - GV nhận xét - Viết vào câu thể nội - Chấm nhận xét số dung tranh - Kết luận: Tên gọi vật, việc gọi - Lắng nghe từ Ta dùng từ đặt thành câu để trình bày việc HĐ mở rộng (5 phút) *Mục tiêu: Học sinh biết tìm từ câu theo nội dung cho trước *Cách tiến hành: - Yêu cầu học sinh tìm từ đồ dùng - HS thực nối tiếp gia đình (chú ý Dương, Sơn Lâm) - Nói câu hoạt động làm nhà (Lưu ý Hoàng, Yến Nhi) - Nối tiếp nói HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Hỏi lại điều cần nhớ - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Về nhà xem lại bài, làm tập - Chọn bạn học tốt khen ngợi - Nhận xét tiết học - Từ câu - HS trả lời - HS nghe - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân 23 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 THỂ DỤC: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI: DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Giới thiệu chương trình TD lớp 2.Yêu cầu HS biết số nội dung chương trình có thái độ học tập - Một số quy định học.Yêu cầu HS biết nhứng điểm bước vận dụng vào trình học tập.Biên chế tổ,chọn cán - Học giậm chân chỗ - đứng lại.Yêu cầu thực tương đối - Ôn trò chơi: Diệt vật có hại.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LƯỢNG Đội Hình I/ MỞ ĐẦU 6p * * * * * * * * * - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu * * * * * * * * * cầu học * * * * * * * * * HS đứng chỗ vổ tay hát * * * * * * * * * Giậm chân …giậm.Đứng lại ……đứng GV ( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp chân trái, nhịp chân phải) - Nhận xét II/ CƠ BẢN: 28p a Giới thiệu chương trình TD lớp 20p Đội hình học tập Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán * * * * * * * môn * * * * * * * * * * * * * * - Lớp trưởng cán môn TD, có * * * * * * * nhiệm vụ quản lý chung - Tổ trưởng có nhiệmvụ tổ chứctổ tập luyện Nhận xét b Phổ biến nội quy học tập - Cán môn tổ chức tập trung lớp sân - Trang phục học phải đảm GV bảo - Nhận xét chung tinh thần học tập Đội hình trò chơi học sinh Đàm Ngân 24 GVThám Tiểu học Hoàng Hoa Giáo án lớp 2D Tuần c Trò chơi: Diệt vật có hại Năm học 2017 - 2018 8p - GV hướng dẫn tổ chức HS chơi - Nhận xét (Lưu ý: Đồng đội hỗ trợ, khích lệ Hoàng, Sơn Lâm.) III/ KẾT THÚC: - HS đứng chỗ vổ tay hát - Hệ thống lại học nhận xét học - Yêu cầu nội dung nhà 6p Đội Hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ năm ngày 31 tháng năm 2017 TOÁN: TIẾT 4: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số - Biết tên gọi thành phần kết phép cộng - Biết thực phép cộng số có hai chữ số không nhớ phạm vi 100 - Biết giải toán phép cộng - Bài tập cần làm: Bài 1, 2(cột 2), 3(a, c), II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Ghi phép tính tập - Học sinh: Bảng con, que tính II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Gọi HS lên bảng, lớp làm bảng con: Đặt - HS thực bảng lớp; tính tính với số hạng là: 40 37 ; số lớp làm bảng hạng 71 - Nhận xét phần bàilàm HS Đàm Ngân 25 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: HS biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số; biết gọi tên gọi thành phần kết phép cộng; thực phép cộng số có hai chữ số không nhớ phạm vi 100 giải toán phép cộng *Cách tiến hành: Bài tập 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS lên bảng tính kết - HS nêu yêu cầu tập - Cả lớp làm bảng 34 53 29 62 - GV nhận xét bảng + 42 + 26 + 40 + - GV kết luận chung 76 79 69 67 (Lưu ý đặt tính: Dương, Sơn Lâm, Nguyễn An) - HS nhận xét bảng lớp Bài tập 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - GV hướng dẫn HS làm chữa - HS nêu yêu cầu tập - HS tự tính nhẩm - GV nhận xét chung - HS nêu cách tính (Lưy ý: Hoàng, Vinh) 50 + 10 + 20 = 80 Bài tập : 50 + 30 = 80 - Gọi HS nêu yêu cầu - Cho HS tự giải - HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào vở, HS làm bảng ý a) c) 43 20 +25 +68 +21 68 88 26 - Nhận xét - Gọi HS đọc làm GV kết luận - HS đọc làm mình, lớp đọc đồng ý c) Bài tập 4: - Gọi HS đọc đề - HS đọc đề - GV tóm tắt đề - Cho HS tự làm - HS làm vào vở, HS làm bảng lớp Giải Số HS thư viện có tất là: - Chữa bảng lớp 25 + 32 = 57(học sinh) Đáp số: 57 học sinh - HS đối chiếu với kết bảng - Báo cáo kết Đàm Ngân 26 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét chung HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Cho HS thi đua đặt tính tính: 33 + 24 = ? ( thi đua nhóm) - Nhận xét tuyên dương nhóm làm nhanh - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Nhắc nhở HS nhà xem lại Bạn giỏi làm thêm tập lại - Nhận xét tiết học - HS nhắc lại tựa - HS đại diện nhóm chơi thi đua - HS vỗ tay - HS nghe - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TẬP VIẾT: TIẾT 1: CHỮ HOA A I MỤC TIÊU: − Biết viết chữ hoa A theo cỡ vừa nhỏ, chữ câu ứng dụng: Anh (1dòng cỡ vừa, 1dòng cỡ nhỏ), Anh em thuận hoà (3lần) Chữ viết rõ ràng, tương đối nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng − HS khá, giỏi viết đủ dòng (tập viết lớp) − Giáo dục tính cẩn thận, rèn chữ đẹp mẫu II CHUẨN BỊ: − Giáo viên: +Mẫu chữ + Bảng phụ viết sẵn mẫu chữ cỡ nhỏ dòng kẻ − Học sinh: Tập viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Đàm Ngân Hoạt động học 27 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Hát bài: Chữ đẹp, nết - Kiểm tra dụng cụ học phân môn Tập viết ngoan giới thiệu phân môn Tập viết - Lắng nghe - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Chữ hoa A HĐ nhận diện đặc điểm cách viết: (10 phút) *Mục tiêu: Biết viết chữ hoa A theo cỡ vừa nhỏ, chữ câu ứng dụng bảng Hiểu nghĩa câu ứng dụng *Cách tiến hành: Việc 1: Hướng dẫn viết chữ hoa A - GV hướng dẫn HS quan sát nhận xét: Chữ hoa - HS quan sát trả lời: chữ hoa A gồm nét? Đó nét nào? A gồm nét Nét thứ không thẳng mà uốn lượn lên, nét thứ hai nét sổ móc, nét thứ ba nét ngang giữa, uốn lượn mềm mại - Giới thiệu khung chữ cấu tạo nét chữ - HS vừa lắng nghe GV hướng mẫu dẫn vừa quan sát chữ mẫu - GV viết mẫu chữ A cỡ vừa bảng lớp; khung hướng dẫn HS viết bảng - HS viết bảng - GV nhận xét uốn nắn cho HS cách viết nét (Lưu ý: Hoàng, Sơn Lâm) Việc 2: Hướng dẫn viết câu ứng dụng - GV giới thiệu câu ứng dụng - Gọi HS đọc câu ứng dụng - Anh em thuận hòa - Giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng : Khuyên - HS nghe anh em nhà phải yêu thương - Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - HS quan sát độ cao chữ - Hãy cho biết chữ có độ cao - Chữ cái: A,h cao 2.5 li nào? - Chữ t cao 1.5 li - Chữ lại cao 1li - Hướng dẫn HS đặt dấu thanh, nhắc khoảng - Dấu nặng đặt a; dấu huyền cách chữ cách nối nét chữ đặt a - Viết mẫu chữ Anh - Viết chữ Anh bảng - Nhận xét uốn nắn HĐ thực hành viết vở: (15 phút) *Mục tiêu: HS trình bày đẹp nội dung tập viết *Cách tiến hành: + GV nêu yêu cầu viết - Lắng nghe - dòng chữ A cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ - dòng chữ Anh cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ - dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ + Nhắc nhở HS tư ngồi viết (Hoàng, - Lắng nghe Nguyễn An) Đàm Ngân 28 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần + Cho HS viết vào Tập viết - GV theo dõi giúp đỡ HS yếu - GV chấm nhanh số - Nhận xét Năm học 2017 - 2018 - Viết - Lắng nghe HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Hỏi lại điều cần nhớ - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Về nhà xem lại ý chữ viết chưa chưa đẹp luyện viết thêm - Chọn số HS viết chữ đúng, đẹp, cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Chữ hoa A - HS trả lời - HS nghe - HS nghe - Lớp quan sát ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỂ DỤC: TẬP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM CHÀO, BÁO CÁO KHI GIÁO VIÊN NHẬN LỚP I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Ôn số khĩ ĐHĐN học lớp 1, Y/c thực tương đối xác động tác - Học cách chào, báo cáo GV nhận lớp kết thúc học Y/c thực thiện mức tương đối II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường; Còi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TC I/ MỞ ĐẦU Đội Hình - GV: Nhận lớp phổ biến nội dung 6p * * * * * * * * * yêu cầu học * * * * * * * * * - HS đứng chỗ vổ tay hát * * * * * * * * * - Kiểm tra cũ : hs * * * * * * * * * Đàm Ngân 29 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 GV - Nhận xét II/ CƠ BẢN: a Tập hợp hàng dọc, dóng hàng … - Khẩu lệnh: -> Thành hàng dọc …… tập hợp -> Nhìn trước ………Thẳng -> Thôi -> Cả lớp điểm số… báo cáo giậm chân…giậm -> Đứng lại…….đứng 28p 10p 3- 4lần Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Nhận xét b Chào,báo cáo GV nhận lớp kết thúc học: - GV hướng dẫn, học sinh thực 10p 3- 4lần - Nhận xét *Cán hướng dẫn luyện tập ĐHĐN - Nhận xét (Lưu ý hỗ trợ Hoàng, Dương) III/ KẾT THÚC: - HS đứng chỗ vổ tay hát - Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà luyện tập giậm chân chỗ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * 8p 6p ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân 30 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TNHX: VÌ SAO CHÚNG TA VẬN ĐỘNG ĐƯỢC? (tiết 1) (VNEN) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày tháng năm 2017 TOÁN: TIẾT 5: ĐỀ-XI-MÉT I MỤC TIÊU: - Biết đề-xi-mét đơn vị đo độ dài; tên gọi, kí hiệu nó; biết quan hệ dm cm, ghi nhớ 1dm=10cm - Nhận biết độ lớn đơn vị đo dm; so sánh độ dài đoạn thẳng trường hợp đơn giản; thực phép cộng, trừ số đo độ dài có đơn vị đo đềxi-mét - Bài tập cần làm: Bài 1, II/CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Một băng giấy có chiều dài 10cm, thước thẳng có chia vạch cm - Học sinh: Vở tập – Bảng con, thước kẻ có vạch cm III/lÊN LỚP : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Gọi HS lên bảng, lớp làm bảng con: Đặt - HS thực bảng lớp; tính tính tổng; biết số hạng là: 51 5; lớp làm vào bảng 60 28 - Nhận xét phần kiểm tra - Đố HS: thước em dùng dài bao - HS trả lời, ví dụ 20cm nhiêu? - Giới thiệu đơn vị lớn hơn: dm ? Để biết Đề-xi-mét Xăng - ti - mét, ta tìm hiểu qua học hôm - Tựa bài: Đề-xi-mét - số HS nhắc lại tên HĐ Hình thành đơn vị Đề - xi - mét: (13 phút) *Mục tiêu: Biết đề-xi-mét đơn vị đo độ dài; tên gọi, kí hiệu nó; biết quan hệ dm cm, ghi nhớ 1dm=10cm *Cách tiến hành: Đàm Ngân 31 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Giới thiệu đề-xi-mét: - GV gọi HS lên đo độ dài băng giấy - HS đo; lớp theo dõi - GV nói (kết hợp ghi bảng) - HS nghe nhẩm theo + 10 cm gọi đề - xi - met - số HS đọc + Đề-xi-mét viết tắt dm - Lớp đọc đồng lượt 10cm = 1dm 1dm = 10cm - GV hướng dẫn thêm cho HS biết đoạn thẳng có độ dài 1dm, 2dm, 3dm,…trên - HS thực hành đo, vẽ bảng thước thẳng đoạn 1dm HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Nhận biết độ lớn đơn vị đo dm; so sánh độ dài đoạn thẳng trường hợp đơn giản; thực phép cộng, trừ số đo độ dài có đơn vị đo đề-xi-mét *Cách tiến hành: Bài tập 1: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu tập - Cho HS quan sát so sánh trực tiếp độ dài - Cả lớp quan sát trả lời (nối đoạn thẳng AB CD với độ dài 1dm tiếp) - GV kết luận chung - Lớp nhận xét bổ sung (Khai thác kỹ ước lượng: Duy, Việt Anh, Hoàng Minh) Bài tập 2: - Gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu tập - GV hướng dẫn HS làm mẫu - HS làm theo hướng dẫn - HS tự làm phép tính lại vào - GV chấm nhanh số em - Đổi chéo để kiểm tra - Gọi HS báo cáo kết làm bài, GV nhận xétchung HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Hỏi lại tựa - HS nêu - Cho HS thi đua vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm, - HS đại diện tổ chơi thi đua 2dm (thi đua nhóm) - Nhận xét tuyên dương nhóm vẽ nhanh - HS vỗ tay - 1dm cm? - 1dm = 10cm - Về nhà xem lại Khuyến khích HS tích cực hoàn thành nốt tập lại - HS nghe - Nhận xét tiết học ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đàm Ngân 32 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) TIẾT 2: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI? I MỤC TIÊU: − Nghe viết xác khổ thơ cuối "Ngày hôm qua đâu rồi?”; trình bày hình thức thơ chữ − Làm BT(2a), BT3, BT4; GV nhắc HS đọc thơ Ngày hôm qua đâu rồi? (SGK) trước viết tả − Giáo dục tính cẩn thận, xác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: − Giáo viên: + Viết tả “Ngày hôm qua đâu rồi?” lên bảng + Bảng phụ viết nội dung tập 2a, − Học sinh: Vở tập - SGK II Các HOẠT ĐỘnG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Gọi học sinh lên bảng viết: Cháu, kim, bà cụ - HS viết bảng lớp; lớp viết - Giáo viên nhận xét viết HS bảng ? Nêu ngày tuần? Ngày hôm qua thứ mấy? - HS trả lời HĐ chuẩn bị: (5 phút) *Mục tiêu: - HS có tâm tốt, ngồi tư - Nắm nội dung viết để viết cho tả *Cách tiến hành: - GV đọc tả bảng, cho HS nắm - HS lắng nghe nội dung + Bố nói với điều gì? - Con học hành chăm thời gian không - Hướng dẫn HS tìm hiểu cách trình bày - Có dấu câu như: dấu chấm, + Đoạn chép có câu?có dấu câu dấu phẩy, dấu gạch đầu dòng gì? - HS trả lời + Những chữ viết hoa? - HS viết vào bảng từ: - Hướng dẫn HS viết chữ khó vào bảng Trong, hồng, chăm Lưu ý: Viết tốc độ (Sơn Lâm, Hoàng) HĐ viết bài: (12 phút) *Mục tiêu: - Nghe viết xác khổ thơ cuối "Ngày hôm qua đâu rồi?” Đàm Ngân 33 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Trình bày hình thức thơ chữ - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: - GV đọc cho HS viết - HS viết vào - GV nhắc HS tư ngồi viết , cầm viết qui định - Đọc nhẩm cụm từ để viết cho HĐ chấm nhận xét (4 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - Soát bài: GV đọc chậm lại lượt cho HS soát - HS dùng bút chì soát bài - Chấm nhanh 5-7 - Nhận xét mặt - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Giúp em điền vào chỗ trống tiếng có âm l/n - Nắm thứ tự chữ cách đọc *Cách tiến hành: Bài tập 2: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - HS đọc thầm nội dung - Cho HS làm vào - HS làm cá nhân - Nêu kết trước lớp - GV nhận xét chốt lại lời giải - số HS đọc lại theo kết (Lưu ý phát âm: Linh, Thúy, Trang) Bài tập 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - Viết vào thiếu bảng - Cho HS thảo luận nhóm - Thảo luận cặp đôi - Gọi nhóm báo cáo kết - Nối tiếp báo cáo kết - Chốt lại lời giải - Ghi Bài tập 4: - Tổ chức cho HS học thuộc bảng chữ - Học sinh tự nhẩm tập (g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ) - Vài em đọc trước lớp - Lưu ý HS cách ghi cách đọc chữ - Lớp đọc đồng lại lượt tên chữ HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Ngày hôm qua đâu - Thi đua đọc thuộc bảng chữ vừa viết - HS thi đua đọc cá nhân - Hỏi lại điều cần nhớ - HS trả lời - Giáo viên chốt lại phần tiết - HS nghe học - Về nhà xem lại ý chữ viết - HS nghe sai sửa lại cho làm tập - HS nghe Đàm Ngân 34 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần - Chọn bạn học tốt khen ngợi - Nhận xét tiết học Năm học 2017 - 2018 - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TẬp LÀM VĂN: TIẾT 1: TỰ GIỚI THIỆU CÂU VÀ BÀI I MỤC TIÊU : - Biết nghe trả lời số câu hỏi thân (BT1); - Nói lại vài thông tin biết bạn(BT2) - HS khá, giỏi bước đầu biết kể lại nội dung bốn tranh (BT3) thành câu chuyện ngắn II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Giáo viên: Tranh minh họa tập - Học sinh: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Giáo viên hướng dẫn cách học phân môn Tập - Lắng nghe làm văn - Giới thiệu tên - HS đọc lại tên HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết nghe trả lời số câu hỏi thân; nói lại vài thông tin biết bạn - Bước đầu biết kể lại nội dung bốn tranh thành câu chuyện ngắn (Bảo An, Trang, Nhật Minh, Thanh, Chúc) *Cách tiến hành: Bài tập 1: - HS đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu - HS thực hành Hỏi - Hỏi câu Đáp - Lớp lăng nghe nhận xét - GV nhận xét cách trả lời HS Đàm Ngân 35 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần (Diễn đạt: Hoàng, Dương) Bài tập 2: - Gọi HS nêu yêu cầu Năm học 2017 - 2018 - Nêu yêu cầu tập: Qua tập 1, nói lại điều em biết bạn - HS phát biểu - Lớp nhận xét - GV uốn nắn cách diễn đạt Gọi vào em có kỹ nói tốt làm trước (Chúc, Bảo An, Thanh, Quang) Bài tập 3: - Gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu bài: Kể lại việc tranh, việc kể lại câu để thành câu chuyện - Cho HS làm việc cặp - HS làm việc cặp, kể cho nghe - HS kể lại toàn câu chuyện - Lớp nhận xét - GV nhận xét chung - Kể lại toàn câu chuyện lần - Kết luận: Ta dùng từ để đặt thành câu, kể việc Cũng dùng số câu để tạo thành bài, kể câu chuyện HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Hỏi lại điều cần nhớ - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Về nhà xem lại bài, giới thiệu lại thân cho bố mẹ người xung quanh - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Tự giới thiệu Câu - HS trả lời - HS nghe - HS nghe để thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: SINH HOẠT TẬP THỂ : Đàm Ngân 36 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘng CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Lớp văn nghệ - múa hát tập thể Đàm Ngân 37 Tiểu học Hoàng Hoa Thám ... Số hạng 12 43 65 - Gọi HS đọc làm Số hạng Tổng 17 26 69 22 27 65 - Lớp nhận xét Đàm Ngân 20 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2 017 - 2 018 - GV kết luận chung Bài tập 2: - HS... Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2 017 - 2 018 ĐẠO ĐỨC HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: - Học sinh hiểu nêu số biểu học tập, sinh hoạt - Học sinh nêu... làm bảng 36= 30 + 71= 70 + 94= 90 + Đàm Ngân 10 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2 017 - 2 018 - HS nhận xét - GV kết luận chung H 2: So sánh số, biết viết số theo yêu cầu Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 1 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan