0

Tuần 7 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 4,205 27

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2017, 19:50

Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TUẦN 7: Thứ hai ngày tháng 10 năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): NGƯỜI THẦY CŨ I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: xúc động, lễ phép, xuất hiện, bỏ mũ, cửa sổ,… Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học, kính trọng, lễ phép yêu mến thầy-cô giáo II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát bài: Em yêu trường em - Học sinh thực - Đọc trả lời câu hỏi, bài: “Ngôi trường - Học sinh 1: Đọc đoạn 1, trả lời mới” câu hỏi sách giáo khoa - Học sinh 2: Đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Học sinh 3: Đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu tựa bài: Người thầy cũ - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: xúc động, lễ phép, xuất hiện, bỏ mũ, cửa sổ,… - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: xúc động, hình phạt, lễ phép *Cách tiến hành: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: xúc động, lễ phép, xuất - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, hiện, bỏ mũ, cửa sổ,… lớp) Chú ý phát âm: Thanh, Việt Anh, Bảo c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: xúc động, hình phạt, lễ phép đoạn kết hợp giải nghĩa - Luyện câu: từ luyện đọc câu khó + Nhưng … //hình hôm ấy/ thầy có phạt em đâu!// + Lúc ấy,/ thầy bảo:// “Trước … gì,/ cần phải nghĩ chứ!/ Thôi,/ em đi,/ thầy không phạt em đâu.”// d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo nhón Lưu ý: Quan sát hoạt động Hoàng, Nguyễn 3, luân phiên đọc đoạn An, Thành, e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc toàn - Yêu cầu học sinh đọc - học sinh nối tiếp đọc lại toàn tập đọc - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ *Cách tiến hành: - Đoạn 1: - học sinh đọc to, lớp đọc thầm trả lời câu hỏi: + Bố Dũng đến trường làm gì? + Tìm gặp lại thầy giáo cũ + Bố Dũng làm nghề gì? + Bố Dũng làm đội - Đoạn 2: - Cả lớp đọc thầm trả lời câu hỏi: + - Khi gặp thầy giáo cũ, bố Dũng + Vội bỏ mũ, lễ phép chào thầy thể kính trọng nào? + Bố Dũng nhớ kỉ niệm thầy? + Kỉ niệm thời học: có lúc trèo qua cửa sổ thầy bảo ban mà không phạt Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 + Thầy giáo nói với cậu học trò + Thầy nói: Trước làm việc gì, cần trèo qua cửa sổ? phải nghĩ chứ! Thôi em thầy không phạt em đâu - Đoạn 3: - Học sinh đọc lướt đoạn trả lời câu hỏi: + Dũng nghĩ bố về? + Bố có lần mắc lỗi, thầy không phạt bố tự nhận hình phạt => Câu chuyện giúp em hiểu điều - Học sinh phải biết nhớ ơn, kính trọng gì? yêu quý thầy cô giáo Kết luận: Thầy cô giáo người truyền - Lắng nghe, ghi nhớ giảng kiến thức cho ta, dạy dỗ ta nên người Các em phải biết nhớ ơn, kính trọng yêu quý thầy cô giáo HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh giọng đọc - Học sinh lắng nghe nhân vật - Chia lớp thành nhóm, học sinh tự - em nhóm tự chọn vai (Thầy phân thi đọc toàn truyện giáo, bố Dũng, người dẫn chuyện) lên thi đọc toàn truyện - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: Thanh, Duy, - Đọc hay: Bảo An, Linh, HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời + Nội dung Câu chuyện nói lên điều gì? + Lòng kính trọng, biết ơn thầy cô giáo + Trong câu chuyện em thích nhân vật + Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân nhất? Vì sao? - Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: - Lắng nghe Thầy cô giáo người truyền giảng kiến thức cho ta, dạy dỗ ta nên người Các em phải biết nhớ ơn, kính trọng yêu quý thầy cô giáo - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Thời khóa biểu Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức:Biết giải toán nhiều hơn, Kỹ năng: Rèn kĩ giải toán nhiều hơn, Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: Bài tập 2, tập 3, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ chép sẵn tóm tắt tập 2, 3; tranh tập 4, sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh chơi TC: Chanh - chua / Cua cắp - Gọi học sinh lên bảng giải trang 30 sách giáo khoa - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng - Học sinh thực chơi TC - học sinh lên bảng làm, lớp làm nháp - Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu có) - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Biết giải toán nhiều hơn, *Cách tiến hành: Bài 2: - Bài tập yêu cầu gì? - Giải toán theo tóm tắt - Đính tóm tắt toán lên bảng - Hướng dẫn học sinh nêu toán - học sinh nhìn tóm tắt nêu lại Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 đề toán - Giúp học sinh hiểu “kém” - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Dạng giải toán - Vậy muốn biết em tuổi ta làm - Lấy tuổi anh trừ số tuổi nào? em anh - học sinh lên bảng làm, lớp - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn làm vào bảng - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, sửa Bài 3: - Học sinh quan sát - Bài toán yêu cầu ? -Yêu cầu học sinh dựa vào tóm tắt đọc lại đề - Giải toán theo tóm tắt toán - học sinh nhìn tóm tắt nêu lại đề toán - Hướng dẫn học sinh giải toán : + Bài toán thuộc dạng toán gì? + Bài toán nhiều + Vậy muốn biết anh tuổi ta làm + Lấy tuổi em cộng với số nào? tuổi anh em - Cho học sinh lên bảng làm - học sinh lên bảng Lớp làm vào - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn - Học sinh nhận xét bảng - Giáo viên nhận xét, chữa - Học sinh quan sát Bài 4: - Gọi học sinh đọc đề toán - học sinh đọc đề toán - Cho học sinh xem tranh (như sách giáo khoa) - Quan sát tranh hướng dẫn học sinh nêu lại toán - Muốn biết tòa nhà thứ hai có tầng ta - Học sinh trả lời làm nào? - Gọi học sinh lên bảng giải - học sinh lên bảng làm, lớp làm vào - Cho học sinh nhận xét bạn bảng - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, sửa Giúp đỡ để học sinh hoàn thành tập: Sơn Lâm, Việt Anh, HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt khắc sâu cách giải toán - Học sinh lắng nghe hơn, toán nhiều - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp, làm - Lắng nghe thực tập trang 31 Xem trước bài: Ki-lô-gam ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 ĐẠO ĐỨC CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết: Trẻ em có bổn phận tham gia làm việc nhà phù hợp với khả để giúp đỡ ông bà, cha mẹ - Nêu ý nghĩa việc làm việc nhà Kỹ năng: - Tham gia số việc nhà phù hợp với khả Thái độ: Tự giác tham gia làm việc nhà phù hợp với khả *GDBVMT (bộ phận): Chăm làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi khả như: quét dọn nhà cửa, sân vườn, rửa ấm chén, chăm sóc trồng, vật nuôi, làm môi trường xung quanh thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bộ tranh dùng để làm việc theo nhóm việc 2, thẻ biểu thị thái độ (xanh, đỏ, vàng) - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát: Chị Ong Nâu em bé - Hát + Bài hát kể ai? - học sinh trả lời + Chị Ong Nâu làm việc nào? - Nhận xét - Liên hệ - Lắng nghe - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Biết: trẻ em có bổn phận tham gia làm việc nhà phù hợp với khả để giúp đỡ ông bà, cha mẹ - Nêu ý nghĩa việc làm việc nhà *Cách tiến hành: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Việc 1: Phân tích thơ “khi mẹ vắng nhà” * Đọc thơ - Chia lớp thành nhóm thảo luận câu hỏi + Nhóm 1:Bạn nhỏ làm mẹ vắng nhà? + Nhóm 2: Việc làm bạn nhỏ thể tình cảm mẹ? + Nhóm 3: Em đón xem mẹ bạn nhỏ nghĩ thấy việc bạn làm? - Mời nhóm lên trình bày - Giáo viên bổ sung, chốt ý, hướng dẫn rút kết luận sách giáo viên Việc 2: Bạn làm gì? - Chia lớp thành nhóm, phát cho nhóm tranh yêu cầu nhóm nêu tên việc nhà mà bạn nhỏ tranh làm gì? - Gọi đại diện nhóm lên trình bày Năm học 2017 - 2018 - Làm việc theo nhóm (3 nhóm) + Luộc khoai, chị giã gạo, + Thương mẹ, muốn chia xẻ nỗi vất vả với mẹ + Khen gái ngoan, vui hài lòng - Đại diện nhóm trả lời - Lắng nghe - nhóm thảo luận trả lời - nhóm cử đại diện lên trình bày - Giáo viên kết luận - Lắng nghe - Chúng ta nên làm công việc nhà - Chúng ta nên làm công nào? việc nhà phù hợp với khả Việc 3: Điều hay sai - Lần lượt nêu ý kiến: (5 ý kiến sách - Giơ thẻ: + Màu đỏ: tán thành giáo khoa) + Màu xanh: không - Yêu cầu học sinh giơ thẻ màu theo qui ước tán thành giải thích rõ lý + Màu trắng: (Ý kiến: b; d; đ Ý kiến: a; c sai.) - Giáo viên kết luận - Tham gia việc nhà phù hợp với khả - Tham gia việc nhà phù hợp với quyền bổn phận trẻ em, thể điều gì? khả quyền bổn phận trẻ em thể tình thương yêu ông bà, cha mẹ Kết luận: Chăm làm việc nhà phù hợp với lứa - Lắng nghe, ghi nhớ tuổi khả như: quét dọn nhà cửa, sân vườn, rửa ấm chén, chăm sóc trồng, vật nuôi, làm môi trường xung quanh thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường (GDBVMT) Khuyến khích bày tỏ ý kiến: Sơn Lâm, Nguyên, Việt Anh, HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Vì cần phải chăm làm việc nhà? - Học sinh trả lời - Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh: - Lắng nghe, ghi nhớ Tham gia việc nhà phù hợp với khả như: Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 quét dọn nhà cửa, sân vườn, rửa ấm chén, chăm sóc trồng, vật nuôi, làm môi trường xung quanh thêm sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường quyền bổn phận trẻ em thể tình thương yêu ông bà, cha mẹ - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị bài: - Lắng nghe, ghi nhớ Chăm làm việc nhà (Tiết 2) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017 TOÁN: KI-LÔ-GAM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết nặng hơn, nhẹ hai vật thông thường - Biết ki-lô-gam đơn vị đo khối lượng; đọc, viết tên kí hiệu - Biết dụng cụ cân đĩa, thực hành cân số đồ vật quen thuộc - Biết thực phép cộng, phép trừ số kèm đơn vị đo kg Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ đọc, viết tên kí hiệu ki-lô-gam, rèn kĩ cộng, trừ số kèm đơn vị đo kg Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: Bài tập 1, tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Sách giáo khoa + Cân đĩa với cân: 1kg, 2kg, 5kg + Một số đồ vậy: túi cam 1kg, sách toán, - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Năm học 2017 - 2018 Hoạt động học - Cho học sinh chơi TC: Cá bơi - Cá nhảy - Học sinh chơi tập thể - Giáo viên nhận xét tuyên dương HS - Lắng nghe chơi tốt - Giới thiệu ghi đầu lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết nặng hơn, nhẹ hai vật thông thường - Biết ki-lô-gam đơn vị đo khối lượng; đọc, viết tên kí hiệu - Biết dụng cụ cân đĩa, thực hành cân số đồ vật quen thuộc *Cách tiến hành: Việc 1: Giới thiệu vật nặng hơn,nhẹ - Yêu cầu học sinh: Tay phải cầm - Lắng nghe theo dõi sách Toán 2, tay trái cầm vở, hỏi: + Quyển nặng hơn, nhẹ hơn? + Quyển sách nặng hơn, nhẹ + Tương tự với nhấc cân kg nhấc + Quả cân nặng hơn, vở nhẹ Kết luận: Muốn biết vật nặng, nhẹ - Lắng nghe ta phải cân vật Việc 2: Giới thiệu cân đĩa cách cân đồ vật - Cho học sinh quan sát cân đĩa giới thiệu - Quan sát, theo dõi cân đĩa - Hướng dẫn học sinh cách cân đồ vật: đặt - Theo dõi gói kẹo lên đĩa cân, gói bánh lên đĩa cân + Nếu thăng ta nói kẹo bánh + Nếu cân nghiêng phía gói kẹo ta nói kẹo nặng bánh + Nếu cân nghiêng phía gói bánh ta nói bánh nặng kẹo Việc 3: Giới thiệu kg, cân kg - Cân vật để xem mức độ nặng (nhẹ) - Lắng nghe ta dùng đơn vị đo kg; Ki-lô-gam viết tắt là: Kg - Giới thiệu cân kg, kg, 5kg - em đọc.Viết bảng con: kg - Yêu cầu học sinh đọc, viết vào bảng con: kg, kg, kg Lưu ý: Yến Nhi B, Việt Anh Bảo, HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết đọc, viết tên kí hiệu kg Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Biết thực phép cộng, phép trừ số kèm đơn vị đo kg *Cách tiến hành: Bài 1: - Nêu yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu bài: Đọc, viết (theo mẫu) - Hướng dẫn lại mẫu để học sinh nắm cách - Lắng nghe làm - Yêu cầu học sinh xem hình vẽ để tập đọc, viết - học sinh lên bảng làm, lớp làm bảng - Cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, sửa sai - Theo dõi, lắng nghe Bài 2: - Bài tập yêu cầu gì? -Tính (theo mẫu) - Hướng dẫn mẫu: 1kg + 2kg = 3kg - Tương tự gọi học sinh lên bảng làm - học sinh lên bảng làm, lớp làm bảng - Cho học sinh khác nhận xét - Học sinh nhận xét - Giáo viên chốt kết quả, nhận xét chung - Lắng nghe Giúp đỡ để học sinh hoàn thành tập: Lâm, Nguyên, Sơn, HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhắc lại nội dung học - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Luyện tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (Tập chép) NGƯỜI THẦY CŨ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Chép xác, trình bày đoạn văn xuôi sách giáo khoa Bài viết không mắc lỗi tả - Làm tập 2, tập (phần a) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ phân biệt ui/uy, tr/ch Giáo viên: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập - Nhận xét *Ôn động tác thể dục học - Mỗi động tác thực 2x8 nhịp - Giáo viên nhận xét (Chú ý thao tác Nguyên, Yến Nhi B, Sơn Lâm,…) Việc 3: Trò chơi Bịt mắt bắt dê - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh chơi - Nhận xét (Khích lệ tham gia tích cực: Hoàng, Vinh, Dương, Sơn Lâm, Văn Minh, Nguyên, Yến Nhi B) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hệ thống lại học - Yêu cầu nội dung nhà ôn lại động tác thể dục học 9p 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: Giáo viên: 30 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TẬP LÀM VĂN: KỂ NGẮN THEO TRANH LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHÓA BIỂU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Dựa vào tranh minh họa, kể câu chuyện ngắn có tên Bút cô giáo (BT1) - Dựa vào thời khóa biểu hôm sau lớp để trả lời câu hỏi BT3 Kỹ năng: Rèn cho học sinh Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học *KNS: Thể tự tin tham gia hoạt động học tập Lắng nghe tích cực Quản lí thời gian II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm đôi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa tập sách giáo khoa, bảng phụ chép sẵn câu mẫu tập 1, sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát - Hát - Gọi học sinh đọc bài, làm tập 2, tiết - học sinh đọc học trước - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa tập HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: *Cách tiến hành: Bài tập (miệng): - Gọi học sinh đọc yêu cầu tập - học sinh đọc yêu cầu - Đính tranh hướng dẫn học sinh kể theo tranh - Quan sát tranh trả lời * Tranh 1: + bạn làm gì? + Giờ tập viết, chuẩn bị viết + Bạn trai nói gì? + Bạn trai nói: “Tớ quên mang bút” + Bạn gái trả lời sao? + Bạn gái trả lời: “Tớ có bút” - Yêu cầu học sinh kể hoàn chỉnh tranh - học sinh kể hoàn chỉnh tranh số Giáo viên: 31 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần * Tranh 2: + Tranh vẽ cảnh gì? Năm học 2017 - 2018 + Cô giáo đưa bút cho bạn trai mượn + Em cảm ơn cô ạ! + Hai bạn chăm viết + Bạn trai nói với cô giáo? * Tranh 3: Tranh vẽ gì? * Tranh 4: + Tan học bạn trai khoe với mẹ? + Mẹ bạn nói gì? - Gọi học sinh kể lại tranh - Yêu cầu học sinh kể theo cặp đôi - Cả lớp giáo viên bình chọn bạn kể hay Bài tập (Viết): - Gọi học sinh lên viết lại thời khóa biểu ngày hôm sau - Cho học sinh làm vào tập - Thu số chấm, nhận xét chung Bài tập (Miệng): - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Gọi học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh Khuyến khích học sinh trả lời: Dương, Hoàng, Vinh,… HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Chúng ta vừa học gì? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị Kể ngắn theo câu hỏi + Điểm 10 cô cho + Học sinh trả lời - học sinh giỏi kể tranh (M3, M4) - Từng cặp thi kể trước lớp - học sinh ghi thời khóa biểu ngày hôm sau - Học sinh làm - học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh trả lời - Học sinh phát biểu - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỦ CÔNG: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui - Biết dùng sức gió gắn thêm mái chèo vào thuyền phẳng đáy không mui Giáo viên: 32 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Với học sinh khéo tay: Gấp thuyền phẳng đáy không mui Các nếp gấp phẳng, thẳng Sản phẩm sử dụng Kỹ năng: Gấp thuyền phẳng đáy không mui Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng Rèn tính cẩn thận, kiên nhẫn, khéo tay biết tự làm đồ chơi Thái độ: Giáo dục học sinh hứng thú yêu thích gấp hình *GDSDTKNL&HQ: Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: + Mẫu thuyền phẳng đáy không mui gấp giấy thủ công lớn cỡ giấy A4 + Tranh quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui có hình vẽ minh họa cho bước gấp - Học sinh: Giấy thủ công, giấy nháp cỡ khổ giấy A4 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh thực theo hướng học sinh qua trò chơi Hãy làm theo dẫn giáo viên - Giới thiệu - ghi lên bảng - Học sinh quan sát HĐ quan sát nhận xét: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh nắm cấu tạo quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui *Cách tiến hành: Việc 1: Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét - Giới thiệu thuyền phẳng đáy không mui - Học sinh quan sát mẫu trả hỏi câu hỏi hình dáng lời: thuyền phẳng đáy không mui: + Làm giấy, màu xanh + Chiếc thuyền làm gì? Màu gì? + Trong thực tế thuyền làm gì? + Gỗ, sắt + Thuyền có tác dụng giúp ích + Giúp ta vận chuyển người hàng hóa đường sông, sống? đường biển - Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu (GDSDTKNL&HQ) + Thân thuyền dài hay ngắn? + Thân thuyền dài + Hai mũi thuyền nào? + Hai mũi thuyền nhọn + Đáy thuyền nào? Giáo viên: 33 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 + Thuyền có mui không? + Đáy thuyền phẳng - Mở dần thuyền mẫu trở lại tờ giấy hình chữ + Thuyền mui nhật ban đầu - Học sinh tập trung quan sát Việc 2: Hướng dẫn mẫu - Hướng dẫn mẫu lần cho lớp xem, vừa gấp vừa nêu qui trình (Theo tranh quy trình) - Học sinh quan sát, lắng nghe, * Bước 1: Gấp nếp cách + Đặt ngang tờ giấy hình chữ nhật, mặt kẻ ô ghi nhớ (H.2) + Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài (H.3), miết theo đường gấp cho phẳng + Gấp đôi mặt trước theo đường dấu gấp (H.3) (H.4) + Lật (H.4) mặt sau, gấp đôi mặt trước (H.5) - Ở B1 yêu cầu gấp bước nào? * Bước 2: Gấp tạo thân mũi thuyền + Tiếp tục gấp theo đường dấu gấp (H.5) cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài (H.6) Tương tự, gấp theo đường dấu gấp (H.6) (H.7) + Lật (H.7) mặt sau, gấp lần giống hình (H.8) + Gấp theo dấu gấp(H.8) (H.9) Lật mặt sau hình gấp giống mặt trước (H.10) - Ở B2 ta gấp phần thuyền ? * Bước : Tạo thuyền phẳng đáy không mui + Lách ngón tay vào mép giấy, ngón lại cầm bên phía ngoài, lộn vào nếp vừa gấp vào lòng thuyền (H.11), Miết - Học sinh dựa vào qui trình phát dọc theo hai cạnh thuyền cho phẳng biểu thuyền phẳng đáy không mui - Yêu cầu học sinh nhắc lại bước quy Giáo viên: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 trình gấp HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Gấp thuyền phẳng đáy không mui Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng *Cách tiến hành: - Tóm tắt gấp hình theo qui trình - Lắng gnhe, ghi nhớ - Gọi học sinh lên gấp lại - Cả lớp theo dõi thao tác bạn, nhận xét - Yêu cầu lớp gấp giấy nháp - Cả lớp thực hành giấy nháp dựa vào quy trình Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ học sinh để hoàn thành sản phẩm: Vụ, Hoàng Minh, Yến Nhi B, HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Nhắc lại nội dung tiết học - Học sinh trả lời - Nhận xét chuẩn bị, tinh thần học tập - Lắng nghe học sinh - Nhắc nhở học sinh chơi chỗ để bảo đảm an toàn chơi - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị giấy thủ công cho sau: Gấp thuyền phẳng đáy không mui (Tiết 2) - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: XỬ LÝ KHI GẶP ĐÁM CHÁY (Tiết 3) Thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2017 TOÁN: 26 + Giáo viên: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 26 + - Biết giải toán nhiều - Biết thực hành đo độ dài đoạn thẳng Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ làm tính, giải toán nhiều đo độ dài đoạn thẳng Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập (dòng 1), tập 3, tập II CHUẨN BỊ: Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng gài, que tính, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, que tính III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Cho học sinh hát - Hát - Giáo viên gọi học sinh lên bảng điền dấu vào - học sinh lên bảng làm, chỗ chấm: lớp làm bảng + – … 11 + – 10 … - Gọi học sinh đọc bảng cộng với số -1 học sinh đọc thuộc - Yêu cầu học sinh khác nhận xét - Học sinh nhận xét, sửa - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 26 + *Cách tiến hành: - Giáo viên nêu toán: Có 26 que tính, thêm - Lắng nghe que tính Hỏi tất có tính? - Muốn biết có có tất que tính em - Phép cộng 26 + làm phép tính gì? - Yêu cầu học sinh thực que tính, tìm -Thao tác que tính trả lời kết có 31 que tính - Vậy: 26 + = ? - Bằng 31 - Hướng dẫn học sinh nêu cách đặt tính tính - Lắng nghe (Giáo viên ghi lên bảng sách giáo khoa) 26 + Giáo viên: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 31 - Cho học sinh nhắc lại Lưu ý giúp đỡ: Sơn Lâm, Nguyên, Năm học 2017 - 2018 - Vài học sinh nhắc lại: 26 * cộng 11, viết + nhớ 31 * thêm ,viết 3 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 26 + - Biết giải toán nhiều - Biết thực hành đo độ dài đoạn thẳng *Cách tiến hành: Bài (dòng 1): - Bài yêu cầu gì? - Tính - Em thực tính theo thứ tự nào? - Tính từ phải sang trái - Gọi học sinh lên bảng làm - Học sinh lên bảng lần ( Dòng yêu cầu học sinh M3, M4 làm thêm) em, em làm câu, lớp làm vào bảng con: + + - Cho học sinh khác nhận xét - Giáo viên nhận xét, sửa Bài 3: - Gọi học sinh đọc đề - Tóm tắt lên bảng: Tháng trước : 16 điểm mười Tháng nhiều tháng trước: điểm mười Tháng : … điểm mười? - Yêu cầu học sinh đọc lại toán - Hướng dẫn học sinh giải toán - Gọi học sinh lên bảng giải - Cho học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét, sửa sai Bài 4: - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Gọi học sinh lên đo đoạn thẳng trả lời Có thể cho học sinh thấy: cm + cm = 11 cm Hay: Độ dài đoạn thẳng AC tổng độ dài đoạn thẳng AB BC - Giáo viên nhận xét chung (Giáo viên quan sát học sinh làm chấm Giáo viên: 37 16 20 37 42 + + 36 42 18 27 + + 46 54 27 33 + 56 63 19 27 + + + 66 75 36 41 - Học sinh nhận xét - học sinh đọc đề - Quan sát -2 em nhìn tóm tắt nêu lại đề toán - học sinh lên bảng, lớp làm bảng - Học sinh nhận xét - học sinh nêu yêu cầu - học sinh lên dùng thước đo: Đoạn thẳng AB dài cm Đoạn thẳng BC dài cm Đoạn thẳng AC dài12 cm Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 nhanh làm vài học sinh Giúp đỡ để học sinh hoàn thành tập: Việt Anh, Yến Nhi B, Bảo, HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại cách đặt - Học sinh nhắc lại tính thực tính kết phép cộng - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực sai Xem trước bài: 36 + 15 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) CÔ GIÁO LỚP EM I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết xác, trình bày khổ thơ Cô giáo lớp em - Làm tập 2, tập (phần a) Kỹ năng: Giúp học sinh mở rộng vốn từ ngữ, rèn kĩ phân biệt ch/tr Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt (Giáo viên nhắc học sinh đọc thơ Cô giáo lớp em (Sách giáo khoa) trước viết tả.) II CHUẨN BỊ: Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn nội dung tập 2, tập (phần a) - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát: Mẹ em trường - Học sinh hát - Viết bảng: xúc động, cổng trường, cửa sổ, - học sinh viết bảng lớp, lớp Giáo viên: 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 mắc lỗi viết bảng - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Khi cô dạy viết, gió nắng nào? + Gió đưa thoảng hương nhài, nắng ghé vào cửa lớp + Câu thơ cho thấy bạn học sinh thích + Yêu thương … cô cho” điểm mười cô cho? + Mỗi dòng thơ có tiếng? + tiếng + Các chữ đầu dòng thơ viết nào? + Viết hoa - Giáo viên gạch chân từ cần lưu ý - Yêu cầu học sinh nêu điểm (âm, vần) - Học sinh nêu hay viết sai - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng - Luyện viết vào bảng con, học từ khó: giảng, trang vở, thơm tho, ngắm sinh viết bảng lớp mãi, điểm mười, … - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: Vinh, Văn Minh, Dương,… HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác khổ thơ bài: Cô giáo lớp em - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết (viết - Học sinh viết vào câu theo hiệu lệnh giáo viên) Giáo viên: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Lưu ý: - Tư ngồi: Dương, Hoàng, - Cách cầm bút: Sơn Lâm, Duy, - Tốc độ: Sơn Lâm, Nguyên, HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo chấm cho - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Giúp học sinh mở rộng vốn từ ngữ - Phân biệt ch/tr *Cách tiến hành: Bài 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Học sinh nêu yêu cầu - Gọi học sinh lên bảng làm - Lần lượt em làm dòng Dưới lớp làm vào - Giáo viên nhận xét, sửa - Lắng nghe Bài (phần a) - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Học sinh đọc yêu cầu - Trò chơi Tiếp sức: Tổ chức cho nhóm thi - nhóm, nhóm em tham đua nối tiếp điền nhanh vào chỗ gia chơi chấm - Học sinh lớp cổ vũ làm ban giám khảo - Giáo viên học sinh nhận xét, tuyên - Lắng nghe dương nhóm thắng chốt lại: Quê hương cầu tre nhỏ Mẹ nón nghiêng che Quê hương đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng thềm HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết - Lắng nghe thực lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: Người mẹ hiền Giáo viên: 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đủ chất, uống đủ nước giúp thể chóng lớn khỏe mạnh Kỹ năng: Học sinh biết buổi sáng nên ăn nhiều, buổi tối ăn không nên bỏ bữa ăn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sưu tầm tranh thức ăn, uống nước, tranh minh họa sách giáo khoa, sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Học sinh hát - Kiểm tra cũ: “Tiêu hóa thức ăn” + Hãy nói sơ lược biến đổi thức ăn + Học sinh vừa nói vừa vào hình khoang miệng, dày, ruột non, ruột - Cả lớp theo dõi già - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Học sinh nhận xét - Nhận xét phần kiểm tra cũ - Lắng nghe - Giáo viên giới thiệu: Để khỏe - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc Giáo viên: 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 mạnh, học tốt việc ăn uống đầy đủ lại tên quan trọng Bài học hôm giúp em biết “Ăn uống đầy đủ” Giáo viên ghi tựa lên bảng HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: Biết đủ chất, uống đủ nước giúp thể chóng lớn khỏe mạnh Học sinh biết buổi sáng nên ăn nhiều, buổi tối ăn không nên bỏ bữa ăn *Cách tiến hành: Việc 1: Thảo luận nhóm bữa ăn, thức ăn hàng ngày Mục tiêu: Học sinh kể bữa ăn, thức ăn hàng ngày Biết ăn uống đầy đủ Cách tiến hành: - Làm việc nhóm nhỏ, quan sát hình 1, - Nhóm hoạt động trả lời: + Nói bữa ăn bạn Hoa? Hằng ngày em ăn bữa? Mỗi bữa ăn nhiều hay ít? Có ăn uống thêm? Thích ăn uống gì? - Làm việc lớp: Đại diện nhóm trả lời - Đại diện nhóm lên trình bày Các nhóm dán tranh sưu tầm được, nhóm khác khác theo dõi nhận xét Kết luận: Mỗi ngày cần ăn đủ - Lắng nghe bữa (sáng, trưa, tối) nên ăn nhiều vào sáng trưa để có sức học, làm việc ngày Ngoài ăn cần uống đủ nước, mùa hè nhiều mồ hôi cần ăn uống nhiều Phối hợp nhiều loại thức ăn từ động vật (thịt, cá, tôm, trứng), từ thực vật (rau quả) ăn đủ số lượng (đủ no) chất kượng (đủ chất) Liên hệ thực tế: Cần rửa tay trước sau ăn, không ăn đồ trước bữa ăn, sau ăn nên súc miệng, uống đủ nước - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận - Học sinh nhắc lại phần lien hệ thực tế Việc 2: Thảo luận nhóm ích lợi ăn uống đầy đủ Mục tiêu: Hiểu cần ăn uống đầy đủ Cách tiến hành: - Làm việc lớp: Học sinh nhắc lại - Học sinh nêu kiến thức bài: “Tiêu hóa thức ăn” + Thức ăn biến đổi Giáo viên: 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần dày ruột non? + Những chất bổ từ thức ăn đưa đâu, làm gì? Kết luận: Chúng ta cần ăn đủ loại thức ăn ăn đủ lượng đủ nước để chúng biến thành chất bổ dưỡng nuôi thể Nếu thể bị đói khát ta bị mệt, gầy làm việc học tập - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 3: Trò chơi “Đi chợ” Mục tiêu: Biết chọn thức ăn phù hợp có lợi cho sức khỏe Cách tiến hành: - Chia nhóm (4 học sinh): Học sinh 1: người bán hàng, học sinh lại người chợ buổi sáng, trưa, chiều ghi vào giấy thức ăn buổi sáng giấy vàng, buổi trưa giấy xanh, buổi chiều giấy đỏ - Đại diện nhóm trình bày ăn cho buổi nhóm - Lớp giáo viên nhận xét, tuyên dương nhóm chọn thức ăn đồ uống phù hợp, có lợi sức khỏe Để thể chóng lớn khỏe mạnh nên ăn đủ bữa, uống đủ nước, ăn thêm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Nhắc học sinh nên ăn đủ chất, uống đủ nước ăn thêm rau - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Ăn uống Năm học 2017 - 2018 - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhắc lại - Nghe phổ biến cách chơi thực - Đại diện nhóm trình bày - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe, ghi nhớ thực - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 43 Tiểu học Giáo án lớp 2D Giáo viên: Tuần 44 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học ... toán theo tóm tắt - Đính tóm tắt toán lên bảng - Hướng dẫn học sinh nêu toán - học sinh nhìn tóm tắt nêu lại Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 đề toán - Giúp học sinh. . .Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối tiếp... - Giáo viên chấm nhanh 5 -7 làm học sinh - Cho học sinh nhận xét bảng Năm học 20 17 - 20 18 - Học sinh nêu yêu cầu: Tính - học sinh lên làm - Học sinh nhận xét - học sinh đọc - Quan sát - học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 7 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

- Gọi 2 học sinh lên bảng làm thi đua. - Tuần 7 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

2 học sinh lên bảng làm thi đua Xem tại trang 12 của tài liệu.
Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - Tuần 7 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

Hình * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Xem tại trang 16 của tài liệu.
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: - Tuần 7 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học: Xem tại trang 20 của tài liệu.
- Học sinh viết chữ Em trên bảng con. - Tuần 7 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

c.

sinh viết chữ Em trên bảng con Xem tại trang 28 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan