0

Tuần 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

30 6,590 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2017, 21:52

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 TUẦN Thứ hai ngày 28 tháng năm 2017 Tập đọc THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I- MỤC TIÊU: - Đọc đúng, đọc trôi chảy; biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ Học sinh (M3,4) đọc thể tình cảm thân ái, trìu mến, tin tưởng - Hiểu từ ngữ - Hiểu ND thư: Bác Hồ khuyên HS chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn - Thuộc lòng đoạn Sau 80 năm…công học tập em (trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK) II- CHUẨN BỊ: -GV: + Tranh minh hoạ (SGK) + Bảng phụ viết đoạn thư HS học thuộc III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động Khởi động: (3 phút) - Bức tranh vẽ hình ảnh ? + Cờ Tổ quốc, Bác Hồ, HS dân tộc - Giới thiệu thư (chú giải SGK) Hoạt động Luyện đọc:(10 phút) *Mục tiêu: Giúp HS đọc từ, câu, đoạn - Gọi HS đọc toàn - 1HS đọc toàn - Đọc nối tiếp đoạn - 2HS đọc nối tiếp đoạn lần + luyện đọc từ (HS cần luyện đọc từ: Hùng, khó, câu khó Hương Luyện đọc đoạn: Chung, - HS đọc nối tiếp đoạn lần + giải nghĩa từ Sơn) khó SGK - HS đọc toàn - GV đọc mẫu toàn giọng chậm rãi, vừa đủ nghe thể tình cảm thân ái, trìu mến, thiết tha, tin tưởng Bác thiếu nhi VN 3.Hoạt động tìm hiểu bài:(8 phút) *Mục tiêu: Giúp HS từ ngữ ND thư: Bác Hồ khuyên HS chăm học, biết nghe lời thầy, yêu bạn -Ngày khai trường tháng năm - Đó ngày khai trường nước VN 1945 có đặc biệt so với dân chủ cộng hòa sau 80 năm bị TDP đô hộ Từ ngày Khai trường khác? em hưởng giáo dục hoàn toàn VN - ? Nêu ý -Nét khác biệt ngày khai giảng tháng 91945 với ngày khai giảng trước - HS đọc đoạn 2: - Sau CM-8 nhiệm vụ toàn dân -XD lại đồ mà Tổ tiên để lại làm cho gì? nước ta theo kịp nước khác hoàn cầu… Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS có trách nhiệm -Siêng học tập, ngoan ngoãn nghe thầy công kiến thiết đất nước? yêu bạn để lớn lên XD đất nước - Nêu ý 2: - Nhiệm vụ toàn dân tộc công kiến thiết đất nước - ? Nêu ý -HS nêu Hoạt động Luyện đọc diễn cảm học thuộc lòng: (10 phút) *Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cẩm học thuộc lòng đoạn: Sau 80 năm… công học tập em - Gọi HS đọc toàn - HS đọc toàn nêu giọng đọc - Hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm - HS luyện đọc diễn cảm đoạn Sau 80 năm (HS cần giúp đỡ: Thế Anh, Dũng) giời nhiều - Luyện đọc theo cặp - Thi đọc diễn cảm - HS luyện đọc nhóm đôi - Cho HS luyện học thuộc lòng - HS thi đọc diễn cảm - Thi học thuộc lòng - HS luyện đọc thuộc lòng Hoạt động tiếp nối: - HS thi đọc thuộc lòng - ? Nêu ND - GVnhận xét tiết học Dặn chuẩn bị sau ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Toán ÔN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ I- MỤC TIÊU: - Học sinh biết đọc viết phân số, biết biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác viết số tự nhiên dạng phân số -HS làm tập 1, 2, 3, II- CHUẨN BỊ: Các bìa cắt vẽ SGK- T3 III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động Khởi động: (3 phút) - Cả lớp hát -KT đồ dùng học toán - Giới thiệu Hoạt động Ôn tập khái niệm phân số (10 phút) *Mục tiêu: Giúp HS biết đọc viết phân số, biết biểu diễn phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác viết số tự nhiên Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D dạng phân số a) Ôn tập khái niệm ban đầu phân số - GV dán bìa lên bảng - Yêu cầu HS quan sát - Yêu cầu HS nêu tên gọi phân số, tự viết phân số - Ta có phân số đọc “hai phần ba” - Yêu cầu HS vào phân số ; 40 ; ; nêu cách đọc 10 100 - Tương tự bìa lại - GV theo dõi, uốn nắn b) Ôn tập cách viết thương hai số tự nhiên, số tự nhiên dạng phân số - Yêu cầu HS thảo luận tìm cách viết thương phép chia, viết STN dạng phân số - GV HD HS viết NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS quan sát nhận xét - HS thực - HS nhắc lại - HS vào phân số 40 ; ; ; 10 100 nêu cách đọc - HS thảo luận - HS viết đọc thương 1 : = (1 chia thương ) 3 - GV nhận xét Hoạt động thực hành: (20 phút) *Mục tiêu: Giúp HS biết vận dụng khái niệm phân số để làm tập 1,2,3, (HS cần giúp đỡ Hương, Đức Anh, Hùng) a Đọc phân số: Bài 1: - HS làm theo cặp - Gọi HS đọc yêu cầu 25 91 60 55 - Yêu cầu HS làm theo cặp ; ; ; ; 38 17 1000 100 - GV nhận xét chữa b Nêu tử số mẫu số - HS làm miệng - Yêu cầu HS làm miệng Viết thương dạng phân số: Bài 2: - HS làm bảng Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - GV theo dõi nhận xét Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 3:5= ; 75 : 100 = 75 100 Viết số tự nhiên dạng phân số có mẫu - HS làm vào vở, em làm bảng 32 105 1000 ; ; 1 - Điền số thích hợp Bài 4: - HS làm miệng - Gọi HS đọc yêu cầu - HS nêu lại nội dung ôn tập - Yêu cầu HS làm miệng - GV chấm số bài, nhận xét Hoạt động tiếp nối (3 phút) - Nhận xét học - Chuẩn bị sau ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… -Lịch sử Bài 1: CHUYỆN VỀ TRƯƠNG ĐỊNH, NGUYỄN TRƯỜNG TỘ CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ ( tiết 1) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… -THỂ DỤC GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH- TỔ CHỨC LỚP - TC: KẾT BẠN I MỤC TIÊU - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5, Yêu cầu HS biết số nội dung có thái độ học tập - Một số quy định nội quy, yêu cầu tập luyện Yêu cầu HS biết điều để thực Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 - Biên chế tổ, chọn cán - Ôn ĐHĐN: cách chào, báo cáo bắt đầu học kết thúc - Trò chơi Kết bạn, yêu cầu nắm cách chơi có hứng thú II ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I.Mở đầu phút Nhận lớp * Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu 2phút ******** học ******** Khởi động: phút Đội hình nhận lớp - Học sinh chạy nhẹ nhàng từ 2x8 nhịp hàng dọc thành vòng tròn, thực động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - Thực thể dục phát triển chung Đội hình khởi động lớp khởi động điều (HS cần giúp đỡ: Chung, Trang) khiển cán II.Cơ Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện + Khi học thể dục quần áo phải gọn gàng + Ra vào lớp phải xin phép giáo viên Chọn cán thể dục lớp - GV nêu dự kiến lớp định Họ tên GV 18-20 phút phút * ******** ******** ******** phút Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D Ôn ĐHĐN phút - Cách chào báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp (HS cần quan tâm: Tuyết, Anh) Trò chơi kết bạn (HS cần quan tâm: Chung, Hùng) III Kết thúc - Tập chung lớp thả lỏng - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện nhà 5-7 phút NĂM HỌC 2017 - 2018 * ******* ****** ******* GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi h\s thực * ********* ********* -Thứ ba ngày 29 tháng năm 2017 Chính tả NGHE- VIẾT: VIỆT NAM THÂN YÊU I- MỤC TIÊU: - Nghe - viết tả VN thân yêu, viết không mắc lỗi bài, trình bày hình thức thơ lục bát - Tìm tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu BT 2, thực BT - Rèn kĩ nghe, viết cho em Bồi dưỡng ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp cho em II- CHUẨN BỊ: - GV : Bảng phụ III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động Khởi động: (3 phút) - GV nêu số điểm cần lưu ý y/c Chính tả lớp - Giới thiệu bài: Hoạt động chuẩn bị viết tả (7 phút) *Mục tiêu: Giúp HS Hiểu nội dung tả, viết số từ khó - GV đọc toàn - HS theo dõi - ? Nêu nội dung - Bài viết thuộc thể loại thơ ? - Thơ lục bát Nêu cách trình bày Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 - Em tìm từ dễ viết sai ? - Mênh mông, bay lả, nhuộm bùn - Luyện viết từ khó - HS viết bảng (giấy nháp ) Hoạt động viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Giúp HS Nghe - viết tả VN thân yêu, viết không mắc lỗi bài, trình bày hình thức thơ lục bát - GV đọc - HS viết vào - GV đọc - HS soát lỗi - HS đổi chéo soát lỗi (HS viết sai tả chưa tốc độ: Nhất, Đức Anh) Hoạt động chấm nhận xét (5 phút) *Mục tiêu: Giúp HS nhận thấy ưu điểm hạn chế cử viết để sửa chữa khắc phục -GV chấm nhanh số bài, nhận xét trước lớp Hoạt động làm tập (5 phút) *Mục tiêu: Giúp HS tìm tiếng thích hợp với ô trống theo yêu cầu BT 2, thực BT - HS đọc nội dung yêu cầu BT Bài 2a: - Gọi HS đọc - HS thảo luận nhóm đôi - GV hướng dẫn câu đầu - Tổ chức hoạt động nhóm đôi - ngày, ghi, ngát, ngữ, nghỉ - Gọi đại diện nhóm chữa - GV nhận xét, chốt lời giải - Cả lớp theo dõi Bài 3a : - HS làm cá nhân -1HS nêu yêu cầu - GV cho HS làm - chữa bài, lớp theo dõi, nhận xét - GV chốt lời giải - Yêu cầu HS nêu lại quy tắc viết k/c, g/gh, ng/ngh (HS nhầm lẫn phụ âm đầu: Huy, Dũng ) Hoạt động tiếp nối(3 phút) - GV nhận xét học - Dặn HS ghi nhớ cách viết với c/k, g/gh, ng/ngh - Đọc trước tuần sau ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Toán ÔN TẬP CÁC TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ I- MỤC TIÊU: - Nhớ lại tính chất phân số - Biết vận dụng tính chất phân số để rút gọn phân sốvà quy đồng mẫu số phân số ( Trường hợp đơn giản) - HS làm 1, II- CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động: (3 phút) -Viết thương phép chia hai số tự nhiên, số tự nhiên dạng phân số -Giới thiệu Hoạt động ôn tập lí thuyết: (10 phút) *Mục tiêu: Giúp HS nhớ lại tính chất phân số (HS cần giúp đỡ: Cường, Lâm Bách, Tuấn) * Tính chất phân số - GV đưa dạng BT: Điền số thích - HS tính điền kết qủa hợp Yêu cầu HS làm - Rút nhận xét: 5 x 15 15 : = = ; = = 6 x 18 18 : - Chốt lại: Cả tử số mẫu số phải nhân chia với số tự nhiên khác *ứng dụng tính chất - Tổ chức cho HS hoạt động nhóm để -HS thảo luận tìm ứng dụng: + Rút gọn phân số + Quy đồng mẫu số: cách tìm MSC * Chốt lại: Phải rút gọn PS tối giản Hoạt động Luyện tập(20 phút) *Mục tiêu: Giúp HS: -Biết vận dụng tính chất phân số để rút gọn phân sốvà quy đồng mẫu số phân số ( Trường hợp đơn giản) - HS làm 1, Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Rút gọn phân số 15 18 36 ; ; 25 27 64 - Yêu cầu HS làm Họ tên GV - Làm bảng Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 - GV nhận xét chữa - Rút gọn nhanh cách tìm số lớn chia hết cho tử số mẫu số Phần b, c khuyến khích tìm MSCNN (HS lúng túng rút gọn phân số: ) Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu - Quy đồng mẫu số a- Yêu cầu HS làm & b- & 12 c- & - Làm vào - Giải thích cách làm - GV nhận xét chữa * Chốt lại: Cách tìm MSC (HS nhầm lẫn quy đồng MS phân số: ) Hoạt động tiếp nối: (5 phút) - Vai trò t/c phân số - Cách tìm PS từ PS cho trước - Dặn HS học cũ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Luyện từ câu TỪ ĐỒNG NGHĨA I- MỤC TIÊU: Giúp học sinh: - Bước đầu hiểu từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống gần giống nhau, hiểu từ đồng nghĩa hoàn toàn không hoàn toàn(ND ghi nhớ) - Học sinh tìm từ đồng nghĩa theo yêu cầu BT1, BT2 ( số từ), đặt câu với cặp từ đồng nghĩa, theo mẫu ( BT3) * Học sinh (M3, 4) đặt câu với 2, cặp từ đồng nghĩa tìm BT3 - Rèn HS kĩ tìm từ, đặt câu - Biết vận dụng vào sống II- CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động: (3 phút) -GV giới thiệu chương trình LTVC -GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hoạt động hình thành khái niệm(15 phút) Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 Mục tiêu: Giúp HS bước đầu hiểu từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống gần giống nhau, hiểu từ đồng nghĩa hoàn toàn không hoàn toàn(ND ghi nhớ) (HS có vốn từ hạn chế: Hùng, ) a Phần nhận xét Bài 1: - GV đưa bảng phụ có ghi từ: xây - HS đọc yêu cầu, nội dung Cả dựng - kiến thiết; vàng xuộm - vàng hoe lớp theo dõi, đọc thầm theo - vàng lịm - HS đọc giải SGK - Cho HS thảo luận nhóm -HS hoạt động nhóm, đại diện nhóm báo cáo kết - Yêu cầu HS so sánh nghĩa từ - Giống nhau: XD kiến thiết hoạt động, từ lại màu vàng - Thế từ đồng nghĩa? -HS đọc ý ghi nhớ - GV nhận xét, chốt ý phần ghi nhớ Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu BT - HS đọc yêu cầu - Tổ chức hoạt động nhóm theo yêu cầu - HS thảo luận nhóm sau: + Thay đổi vị trí từ in đậm + Đọc lại đoạn văn sau thay đổi từ đồng nghĩa + So sánh ý nghĩa câu + xây dựng- kiến thiết nghĩa đoạn văn trước & sau thay đổi vị trí chúng giống thay từ đồng nghĩa cho + Vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm nghĩa chúng không giống hoàn toàn - Thế từ đồng nghĩa hoàn toàn, từ - HS nêu đồng nghĩa không hoàn toàn? - Rút KL 2, phần ghi nhớ - HS nêu lại b Phần ghi nhớ - HS đọc ND ghi nhớ SGK - Em lấy VD từ đồng nghĩa & từ - HS nối tiếp lấy VD đồng nghĩa không hoàn toàn Hoạt động thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: Giúp HS tìm từ đồng nghĩa theo yêu cầu BT1, BT2 ( số từ), đặt câu với cặp từ đồng nghĩa, theo mẫu ( BT3) Học sinh (M3, 4) đặt câu với 2, cặp từ đồng nghĩa tìm BT3 (HS lúng túng thực hành: ) Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu 10Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm theo nhóm LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 đến lớn - Học sinh hoạt động nhóm 17 + Nhóm 1: ; ; 18 + Nhóm 2: 4; ; ; + Đại diện nhóm trình bày - HS nhắc lại cách so sánh phân số - Trình bày kết - Giáo viên học sinh nhận xét, đánh giá * Kết luận: Muốn so sánh nhiều phân số với ta phải tìm MSC quy đồng MS phân số (HS lúng túng so sánh nhiều phân số: Hùng, Nhất, Đức ) Hoạt động tiếp nối:(5 phút) - Nhận xét,củng cố - Về nhà làm tập - Chuẩn bị sau -Tập đọc QUANG CẢNH LÀNG MẠC NGÀY MÙA I- MỤC TIÊU: - Biết đọc diễn cảm đoạn bài, nhấn giọng từ ngữ tả màu vàng cảnh vật - Hiểu nội dung: Bức tranh làng quê vào ngày mùa đẹp ( Trả lời câu hỏi 1, 3, sgk) - Riêng học sinh M3,4 đọc diễn cảm toàn bài, nêu tác dụng gợi tả từ ngữ màu vàng II- CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ SGK Sưu tầm thêm tranh quê hương III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : Hoạt động khởi động: (3 phút) Gọi 2-3HS đọc thuộc lòng đoạn văn “Thư gửi HS”+ TLCH Hoạt động Luyện đọc:(10 phút) *Mục tiêu: Giúp HS đọc từ, câu, đoạn - Gọi HS đọc toàn - HS M3,4 đọc - Đọc nối tiếp đoạn - HS đọc nối tiếp lần 1+ luyện đọc từ 16Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 (HS cần luyện đọc từ: Chung, Đức khó Anh Luyện đọc đoạn: Nhất, Hương) - HS đọc nối tiếp đoạn lần + giải nghĩa từ khó - HS đọc theo cặp - Luyện đọc theo cặp - HS đọc toàn - GV đọc mẫu giọng tả chậm rãi, dịu dàng Nhấn từ tả màu vàng Hoạt động tìm hiểu bài:(8 phút) * Mục tiêu:Giúp học sinh hiểu từ ngữ ND bài: Bức tranh làng quê vào ngày mùa đẹp - Nêu ý đoạn - Đoạn màu sắc bao trùm lên làng quê ngày mùa màu vàng văn? - Đoạn 2, màu vàng cụ thể cảnh vật tranh làng quê - Đoạn thời tiết người làm cho tranh làng quê thêm đẹp ? Kể tên vật có màu + Lúa-vàng xuộm + Tàu chuối vàng tự màu vàng? + Nắng-vàng hoe + Bụi mía + Xoan-vàng lịm + Rơm, thóc ? Mỗi học sinh chọn màu vàng -Ví dụ: Vàng xuộm: màu vàng đậm, cho biết từ gợi cho em cảm lúa vàng xuộm lúa chín giác gì? + Vàng trù phú: màu vàng gợi giàu có, ấm no ? Những chi tiết thời tiết + Không có cảm giác héo tàn Ngày người làm cho tranh làng quê đẹp không nắng, không mưa Thời tiết sinh động? đẹp ? Hình ảnh người lên - Không tưởng đến ngày hay đêm tranh nào? - Con người chăm chỉ, mải miết, say mê ? Bài văn thể tình cảm tác giả với công việc quê hương? + Phải yêu quê hương viết - Nêu nội dung bài.( Phần I) văn hay Hoạt động Luyện đọc diễn cảm(8 phút) *Mục tiêu: Giúp HS đọc diễn cảm đoạn:Màu lúa chín vàng - HS đọc đoạn phát giọng - GV cho HS nối tiếp đọc - HS luyện đọc diễn cảm đoạn “ Màu lúa đoạn chín vàng mới”, ý nhấn giọng từ tả màu vàng (HS cần giúp đỡ: Đức, Nhất, Chung) 17 Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 - Luyện đọc theo cặp - HS luyện đọc nhóm đôi - Thi đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm Hoạt động tiếp nối:(5 phút) -? HSG: Theo em nghệ thuật tạo nên nét đặc sắc văn gì.Tìm thêm số từ màu vàng khác Đặt câu - GV nhận xét tiết học - Đọc trước :Nghìn năm văn hiến -Thể dục ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU VÀ LÒ CÒ TIẾP SỨC I- MỤC TIÊU : - Ôn để củng cố nâng cao kĩ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo bắt đầu kết thúc học, cách xin phép vào lớp Yêu cầu thục động tác cách báo cáo - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau; Lò cò tiếp sức II ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I.Mở đầu phút Nhận lớp * Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu 2phút ******** học ******** Khởi động: phút đội hình nhận lớp - Học sinh chạy nhẹ nhàng từ 2x8 nhịp hàng dọc thành vòng tròn, thực động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - Thực thể dục phát triển chung đội hình khởi động lớp khởi động điều (HS cần giúp đỡ: Sơn, Hương, khiển cán Đức) II.Cơ 18Họ tên GV 18-20 phút Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP Ôn ĐHĐN - Ôn cách chào báo cáo… (HS cần quan tâm: Long, Hùng, Hương) LỚP 5D phút NĂM HỌC 2017 - 2018 Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h/s Cho tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi h\s thực Trò chơi vân động 4-6 phút - Chơi trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay (HS cần quan tâm: Long, Hùng, Nhung) III Kết thúc 5-7 phút * - Tập chung lớp thả lỏng ********* - Nhận xét đánh giá buổi tập ********* - Hướng dãn học sinh tập luyện nhà -Thứ năm ngày 31 tháng năm 2017 Tập làm văn CẤU TẠO CỦA BÀI VĂN TẢ CẢNH I- MỤC TIÊU - Nắm cấu tạo phần văn tả cảnh: mở bài, thân bài, kết bài( nội dung ghi nhớ) - Chỉ rõ cấu tạo ba phần Nắng trưa ( mục III) II- CHUẨN BỊ: - Bảng phụ trình bày cấu tạo Nắng trưa III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động khởi động: (3 phút) -GV giới thiệu chương trình TLV -GV nêu mục đích yêu cầu tiết học Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Giúp HS nắm cấu tạo phần văn tả cảnh: mở bài, thân bài, kết bài( nội dung ghi nhớ) (HS cồn hạn chế xác định phần văn : Chung, Hương, Đức, Nhất) a HĐ1:Phần nhận xét Bài 1: - HS đọc yêu cầu nội dung - HS đọc yêu cầu, đọc Hoàng 19 Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 hôn sông Hương, phần giải - HS thảo luận nhóm, báo cáo kết - Tổ chức hoạt động nhóm với yêu cầu + Tìm phần MB, TB, KB văn + Xác định đoạn văn phần + MB: Đoạn ND đoạn văn + TB: Đoạn 2+3 + KB: Đoạn - GV nhận xét, chốt lời giải - Em cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên nơi - Cảnh đẹp đầy thơ mộng nào? * Giáo dục em ý thức bảo vệ môi trường Bài 2: - HS đọc yêu cầu tập - Xác định yêu cầu -Thảo luận nhóm 4: So sánh thứ tự miêu tả - HS thảo luận nhóm hai văn: - ? Nêu nhận xét cấu tạo văn tả cảnh + Bài Quang cảnh ngày mùa tả phận cảnh + Bài Hoàng hôn sông Hương tả thay đổi cảnh theo thời gian; b HĐ2:Phần ghi nhớ - GV yêu cầu HS đọc ND phần ghi nhớ - HS đọc ghi nhớ Hoạt động thực hành (15 phút) *Mục tiêu: Giúp HS xác định cấu tạo ba phần Nắng trưa (Dự kiến HS cồn lúng túng : Huy, Thư) - Gọi HS đọc đề bài, xác định yêu cầu - HS đọc yêu cầu tập - Thảo luận nhóm với yêu cầu: - Cả lớp đọc thầm Nắng trưa - Xác định phần văn& tìm ND -Thảo luận nhóm đôi, báo cáo kết phần Xác định trình tự quả, miêu tả văn - Gồm phần: MB, TB, KB - GV nhận xét, chốt lời giải + MB: Nêu nhận xét chung nắng trưa + TB: Có đoạn: Đoạn 1: Hơi đất nắng trưa dội Đoạn 2: Tiếng võng đưa câu hát ru em nắng trưa Đoạn 3: Cây cối vật nắng trưa Đoạn 4: Hình ảnh người mẹ nắng trưa - Em cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên nơi +KB: Cảm nghĩ người mẹ nào? Hoạt động tiếp nối (4 phút) 20Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 - Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ -Vận dụng cách viết văn qua ghi điều em quan sát buổi sáng trưa chiều công viên hay đường phố… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… -Toán ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (TIẾP) I- MỤC TIÊU: Củng cố cho HS về: - Biết so sánh phân số với đơn vị; so sánh hai phân số tử số - HS làm 1, 2, II- CHUẨN BỊ: Bảng tổng hợp cách so sánh phân số III- CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động: (3 phút) - Gọi HS nêu quy tắc so sánh phân số MS, khác MS - GV nhận xét > Giới thiệu Hoạt động thực hành(30 phút) *Mục tiêu: Giúp HS Biết so sánh phân số với đơn vị; so sánh hai phân số tử số HS làm 1, 2, (HS cần giúp đỡ: Chung, Hùng, Hương, Trang) Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Điền dấu thích hợp: 1; 1; 1;1 - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa * Chốt lại: Đặc điểm phân số: >1; Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (10 phút) *Mục tiêu: Giúp HS biết phân số thập phân Biết đọc, viết phân số thập phân (HS cần quan tâm:Chung, Hương, Hùng, Nhất) 26Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D 17 - GV nêu ví dụ phân số: ; ; 10 100 1000 NĂM HỌC 2017 - 2018 - HS đọc phân số - Nêu nhận xét đặc điểm MS PS - MS 10; 100; 1000 * Giới thiệu: Các PS có mẫu số 10; 100; - HS nêu lại 1000;… gọi PSTP 20 - HS đọc - Đưa phân số: ; ; 125 - Các PS có phải PSTP không? - Hãy tìm 1PSTP PS cho - HD học sinh rút nhận xét * Chốt lại: ? Muốn chuyển PS thành PSTP ta làm nào? Hoạt động thực hành(20 phút) *Mục tiêu: Giúp HS làm 1, 2, 3, 4(a,c) (HS lúng túng thực hiện: Chung, Hương, Trang) Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Học sinh đọc theo cặp - GV nhận xét chữa Bài 2: - học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm bảng viết PSTP theo GV đọc - GV nhận xét chữa Bài 3: - học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh làm vào - GV nhận xét chữa Củng cố đặc điểm PSTP Bài 4: (a,c) - học sinh đọc yêu cầu ? Có thể chuyển PS thành PSTP cách nào? Yêu cầu học sinh làm - GV nhận xét chữa Hoạt động tiếp nối: (4 phút) -Củng cố cho HS đặc điểm PSTP, phân bịêt với PS thường Họ tên GV - Không phải PSTP - HS làm - Có số PS đưa PSTP - Có số PS không đưa PSTP -Tìm số để nhân(hoặc chia cho) với MS cho ta kết 10; 100; 1000;…Rồi nhân chia tử số mẫu số với số để PSTP - Đọc PSTP - HS đọc nêu cách đọc - Viết PSTP - Học sinh làm bảng - Phân số PSTP - HS làm vào - Viết số thích hợp - Nhân chia tử số mẫu số PS với số để có MS 10; 100; 1000;… Trường tiểu học 27 GIÁO ÁN TỔNG HỢP -Dặn HS học cũ -Nhận xét tiết học LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… -Đạo đức EM LÀ HỌC SINH LỚP (TIẾT 1) I- MỤC TIÊU: Sau học học sinh biết: - Học sinh lớp học sinh lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập - Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng học sinh lớp - Vui tự hào học sinh lớp -HS M3,4 biết nhắc nhở bạn cần có ý thức học tập, rèn luyện *Lấy chứng nhận xét II- CHUẨN BỊ: - GV: Truyện nói gương HS lớp gương mẫu - HS: Bài hát chủ đề: Trường em III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động khởi động: Học sinh hát tập thể hát: Em yêu trường em, nhạc lời: Hoàng Vân Hoạt động hình thành kiến thức * Mục tiêu: Giúp HS biết: - Học sinh lớp học sinh lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập - Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng học sinh lớp - Vui tự hào học sinh lớp (HS cần quan tâm: Hùng, Đức, Nhất) * Quan sát tranh thảo luận -GV yêu cầu HS quan sát tranh thảo luận theo câu hỏi: - Câu hỏi thảo luận: - Quan sát tranh, ảnh SGK trang 3, + Tranh vẽ ? dựa vào thực tế thân để thảo + Em nghĩ xem tranh ảnh ? luận lớp theo câu hỏi hướng dẫn + HS lớp có khác so với lớp - Báo cáo, nhận xét bổ sung khác? + Theo em cần làm để -Chăm học, tự giác, gương mẫu… xứng đáng học sinh lớp ? - HD học sinh rút ghi nhớ: - Nêu nội dung ghi nhớ SGK trang * Kết luận: Năm em lên lớp Lớp lớp lớn trường Vì vậy, HS 28Họ tên GV Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 lớp cần phải gương mẫu mặt em HS khối lớp khác học tập Hoạt động thực hành: *Mục tiêu: Giúp HS xác định nhiệm vụ HS lớp - HS có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng HS lớp *Bài tập 1: - Nêu yêu cầu tập chia nhóm - Thảo luận theo nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày trước lớp + ý a, b, c, d, e *Kết luận: Những nhiệm vụ mà HS lớp cần thực * Bài tập 2, 3: - Nêu yêu cầu tự liên hệ - Thảo luận theo nhóm đôi - Suy nghĩ việc làm từ trước đến với nhiệm vụ HS lớp (Bài tập 1) - Đại diện nhóm trình bày trước lớp *Kết luận: Các em cần phải phát huy điểm mà thực tốt khắc phục mặt hạn chế để xứng đáng HS lớp * Chơi trò chơi: Phóng viên - Nêu yêu cầu tập chia nhóm - Thay đóng vai phóng viên để vấn HS nội dung theo chủ đề học + Ví dụ: - Theo bạn học sinh lớp cần phải làm gì? -Bạn cảm thấy HS lớp 5? *Kết luận: Những nhiệm vụ mà HS lớp cần thực Hoạt động tiếp nối - Lập kế hoạch phấn đấu thân cho năm học (Nêu rõ mục tiêu, thuận lợi, khó khăn, biện pháp, thành phần giúp đỡ) - Sưu tầm hát, thơ nói HS lớp 5; thực gương mẫu chủ đề: Trường em Khoa học Bài 1: SỰ SINH SẢN ( tiết 2) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Sinh hoạt lớp - Giáo dục Họ tên GV Trường tiểu học 29 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2017 - 2018 NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN I I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua ; Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp GV hướng dẫn học sinh thực - Các tổ trưởng nhận xét mặt hoạt động tuần qua tổ - Lớp trưởng nhận xét chung mặt hoạt động lớp tuần: - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần : - ổn định nề nếp học tập hoạt động - Khai giảng năm học - Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng năm học - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 30Họ tên GV Trường tiểu học ... LÀ HỌC SINH LỚP (TIẾT 1) I- MỤC TIÊU: Sau học học sinh biết: - Học sinh lớp học sinh lớp lớn trường, cần phải gương mẫu cho em lớp học tập - Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng học sinh lớp. .. PS lớn - So sánh phân số: 2 5 11 11 & ; & ; & - HS làm bảng + Trong PS có TS, PS có MS bé PS lớn Trường tiểu học 21 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D NĂM HỌC 2 017 - 2 018 * Chốt lại: - PP so sánh PS tử số... tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP 5D 17 - GV nêu ví dụ phân số: ; ; 10 10 0 10 00 NĂM HỌC 2 017 - 2 018 - HS đọc phân số - Nêu nhận xét đặc điểm MS PS - MS 10 ; 10 0; 10 00 * Giới thiệu: Các PS có mẫu số 10 ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan