0

Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

42 2,603 30

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2017, 15:55

Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 TUẦN 3: Thứ hai ngày 11 tháng năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): BẠN CỦA NAI NHỎ I MỤC TIÊU: Rèn kĩ đọc thành tiếng: - Đọc trơn toàn Đọc từ ngữ: ngăn cản, hích vai, lao tới, lo lắng - Biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy giữ cụm từ - Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật Hiểu nghĩa từ từ quan trọng: ngăn cản, hích vai, thông minh, ác, gạc Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy người sẵn lòng cứu người, giúp người Nắm đức tính tốt bạn Nai Nhỏ * Trả lời câu hỏi SGK * GDKNS: Kỹ lắng nghe tích cực II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Tranh ảnh minh họa sách giáo khoa - Bảng phụ ghi câu văn dài để hướng dẫn luyện đọc: + Một lần khác, chúng dọc bờ sông tìm nước uống thấy lão Hổ rình sau bụi + Lần khác nữa, chúng nghỉ bãi cỏ xanh thấy gã Sói ác đuổi bắt cậu Dê Non + Sói tóm Dê Non bạn kịp lao tới, dùng đôi gạc khỏe húc Sói ngã ngửa + Con trai bé bỏng cha, có người bạn cha lo lắng chút - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Kiểm tra bài: Làm việc thật vui - HS đọc trả lời câu hỏi - HS nhận xét - Gọi học sinh nhận xét - Nhận xét - Giới thiệu ghi đề lên bảng HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Dương, Hoàng (M1) - Rèn đọc câu, từ, đoạn Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Hiểu nghĩa từ ngữ *Cách tiến hành: a GV đọc mẫu b Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: * Đọc câu: - Cho HS tiếp nối đọc câu - Đọc từ : chặn lối, hích vai, ngăn cản, chạy bay, đôi gạc, ngã ngửa, mừng rỡ * Đọc đoạn trước lớp: - GV hướng dẫn đọc câu dài + Một lần khác,/ chúng dọc bờ sông tìm nước uống/ thấy lão Hổ dữ/ rình sau bụi + Lần khác nữa,/ chúng nghỉ bãi cỏ xanh/ thấy gã Sói ác đuổi bắt cậu Dê Non.// + Sói tóm Dê Non/ bạn kịp lao tới,/ dùng đôi gạc khỏe/ húc Sói ngã ngửa.// (giọng tự hào) + Con trai bé bỏng cha,/ có người bạn thế/ cha lo lắng chút nữa.// (giọng vui vẻ, hài lòng) - Giảng từ sách giáo khoa - Đặt câu với từ thông minh, ác (Chú ý ngắt câu đúng: Hoàng, Dương, Việt Anh) * Đọc đoạn nhóm * Thi đọc nhóm - GV nhận xét chung tuyên dương nhóm * Cả lớp đọc - HS đọc nối tiếp câu - Luyện đọc - HS đọc nối tiếp đoạn - Luyện đọc ngắt câu - Học sinh đọc giải - Học sinh đặt câu - Đọc cặp đôi - Đại diện nhóm thi đọc - Đọc đồng TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - HS hiểu nội dung Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện đề cao việc tốt, khuyến khích học sinh làm điều tốt *Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn - HS đọc thầm đoạn + Nai nhỏ xin phép cha đâu? - Đi chơi bạn + Cha Nai nhỏ nói gì? - Cha không ngăn cản Nhưng kể cho cha nghe bạn - Yêu cầu học sinh đọc tiếp đoạn - Đọc đoạn Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 + Nai nhỏ kể cho cha nghe - Lấy vai hích đổ đá to chặn hành động bạn mình? ngang lối + Mỗi hành động bạn Nai Nhỏ nói - Học sinh nêu ý kiến kèm theo lời giải lên điểm tốt bạn Em thích thích điểm nào? + Theo em, người bạn tốt người bạn - Người sẵn lòng giúp người,cứu nào? người - Giáo viên rút nội dung - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Hai em nhắc lại nội dung HĐ Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: - GV đọc mẫu lần - Hướng dẫn cách đọc - HS nối tiếp đọc toàn - HS thực theo yêu cầu GV - Cho HS thi đọc - cặp HS thi đọc - GV nhận xét bình chọn cặp đọc tốt (Đọc đúng: Việt Anh, Nguyên Đọc hay: Chúc, Trang, Thái Lâm) HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua tập đọc em rút học gì? - Phải biết thương yêu, giúp đỡ bạn … - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc chuẩn bị bài: “Gọi bạn” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: KIỂM TRA I MỤC TIÊU: - Kiểm tra tập trung vào nội dung sau : Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 + Đọc, viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau + Kỹ thực cộng, trừ (không nhớ) phạm vi 100 + Giải toán phép tính học + Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Đề kiểm tra - Học sinh: Giấy kiểm tra, bút III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Yêu cầu học sinh chuẩn bị đồ dùng cho - Học sinh chuẩn bị kiểm tra Phát đề kiểm tra HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Đọc, viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau - Kỹ thực cộng, trừ (không nhớ) phạm vi 100 - Giải toán phép tính học - Đo, viết số đo độ dài đoạn thẳng *Cách tiến hành: Kiểm tra: Đề Đáp án Bài 1: Viết số: (3 điểm) Bài 1: a) Từ 70-80 b) Từ 89-95 a) 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Bài 2: (1 điểm) b) 89, 90, 91, 92, 93, 94 95 a) Số liền trước 61 là? Bài 2: b) Số liền sau 99 là? a) Số liền trước 61 60 b)Số liền sau 99 100 Bài 3: Đặt tính tính hiệu biết: (2 điểm) Bài 3: a) 89 42 a) 47 b) 41 c) 44 b) 75 34 c) 99 55 Bài 4: Tính: (2 điểm) Bài 4: 9dm - 2dm = 6dm + 3dm = 9dm - 2dm= 5dm; 6dm + 3dm= 9dm 5dm + 4dm = 15dm - 10dm = 15dm - 10dm= 5dm; 5dm+4dm=9dm Bài 5: điểm Bài 5: Lan Hoa cắt 36 hoa, riêng Bài giải Hoa cắt 16 hoa Hỏi Lan cắt Lan cắt số hoa là: hoa? 36-16 = 20( hoa) Đáp số: 20 hoa HĐ Tiếp nối: (5 phút) Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần - Chấm, chữa bài, nhận xét - Nhận xét tiết học - Dặn làm tập Năm học 2017 - 2018 - Học sinh theo dõi, chữa - Lắng nghe, ghi nhớ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết mắc lỗi cần phải nhận lỗi sửa lỗi - Biết cần phải nhận lỗi sửa lỗi - Thực nhận lỗi sửa lỗi mắc lỗi Kĩ năng: - Học sinh biết nhắc bạn bè nhận lỗi sửa lỗi mắc lỗi - GDKNS: Kỹ định giải vấn đề tình mắc lỗi Kĩ đảm nhận trách nhiệm việc làm thân Giáo dục học sinh có tính dũng cảm, trung thực II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: + Thẻ biểu thị thái độ (xanh, đỏ, vàng) + Đồ dùng cho HS sắm vai - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát khởi động - Học sinh hát - Gọi học sinh trả lời: Học tập sinh hoạt - Học sinh trả lời có lợi gì? - Nhận xét, đánh giá - Học sinh lắng nghe - Giới thiệu học Ghi lên bảng HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần - Biết mắc lỗi cần phải nhận lỗi sửa lỗi - Biết cần phải nhận lỗi sửa lỗi *Cách tiến hành: Việc : Phân tích truyện: Cái bình hoa Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu mắc lỗi cần phải nhận lỗi sửa lỗi Vì cần phải nhận lỗi sửa lỗi Cách tiến hành: - Giáo viên kể truyện: Cái bình hoa với kết cục để mở “Ba tháng sau… chuyện bình hoa” - Chia nhóm yêu cầu học sinh nhóm xây dựng phần kết cho câu chuyện - Giáo viên hỏi: +“Nếu Vô- Va không nhận lỗi điều xảy ra?” + “Thử đoán xem Vô- va nghĩ làm sau đó?” - Giáo viên kể đoạn kết câu chuyện - Giáo viên hỏi: + “Qua câu chuyện em thấy cần làm sau mắc lỗi?” + “Nhận lỗi sửa lỗi có tác dụng gì?” *Kết luận: Trong sống, mắc lỗi, với em tuổi nhỏ Nhưng điều quan trọng biết nhận lỗi sửa lỗi Nhận lỗi sửa lỗi mau tiến người yêu mến Việc : Bày tỏ ý kiến, thái độ Mục tiêu: Tạo hội để học sinh bày tỏ ý kiến, thái độ việc nhận lỗi sửa lỗi Cách tiến hành: - Giáo viên qui định cách bày tỏ thái độ: + Tán thành vẽ mặt trời đỏ + Không tán thành vẽ mặt trời xanh + Khônh đánh giá ghi a) Người nhận lỗi người dũng cảm b) Nếu có lỗi cần chữa lỗi, không cần nhận lỗi c) Nếu có lỗi cần nhận lỗi, không cần sửa lỗi d) Cần nhận lỗi người Họ tên GV Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nghe kể chuyện -Hoạt động nhóm xây dựng phần kết câu chuyện - Đại diện nhóm trình bày - Học sinh nghe kể chuyện - Học sinh trả lời: + Cần nhận lỗi sửa lỗi + Giúp ta mau tiến người yêu quý - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Hs theo dõi, thảo luận - Hs bày tỏ thái độ -Tán thành -Không tán thành -Không tán thành -Tán thành -Tán thành - Không tán thành - Học sinh nhận xét, bổ sung Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 mắc lỗi e) Cần xin lỗi mắc lỗi với bạn bè em bé g) Chỉ cần xin lỗi người quen biết - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét, bổ sung ý kiến - Giáo viên nhận xét, kết luận: a) Tán thành b) Không tán thành c) Không tán thành d) Tán thành e) Tán thành g) Không tán thành HĐ Tiếp nối: (3 phút) -Qua học ta rút điều gì? - Học sinh nêu nội dung học: Khi có lỗi cần phải biết nhận lỗi sửa lỗi - GV nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh: có lỗi cần nhận lỗi sửa lỗi - Lắng nghe thực (cả với bạn bè, em bé người lạ), cần nhận lỗi người mắc lỗi - Chuẩn bị cho học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 12 tháng năm 2017 TOÁN: PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10 I MỤC TIÊU : Giúp học sinh: - Biết cộng hai số có tổng 10 - Biết dựa vào bảng cộng để tìm số chưa biết phép cộng có tổng bằng10 - Biết viết 10 thành tổng hai số có số cho trước Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có chữ số - Biết xem đồng hồ kim phút vào 12 Biết sử dụng que tính để cộng hai số có tổng 10 Giáo dục học sinh tính cẩn thận Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: (cột 1, 2, 3), 2, (dòng 1), II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: 10 que tính, sách giáo khoa, tập - Học sinh: Que tính, bảng con, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3phút) Hoạt động học - GV trả chữa kiểm tra - HS nhận kiểm tra, theo dõi GV chữa chữa lỗi sai (nếu có) - Giáo viên nhận xét - Giới thiệu ghi đầu lên bảng HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: Biết sử dụng que tính để cộng hai số có tổng 10 *Cách tiến hành: * Giới thiệu phép cộng 6+ =10: - GV đính que tính, hỏi: “Có que - que tính tính?” - Yêu cầu học sinh lấy que tính - HS thực yêu cầu - Gài que tính, hỏi: “Viết vào cột chục - Viết vào cột đơn vị hay cột đơn vị?” - GV lấy thêm que tính, hỏi: “Có - que tính que tính?” - HS lấy thêm que tính - Yêu cầu học sinh lấy thêm que tính - Gài que tính, hỏi: “Viết vào cột chục - Viết vào cột đơn vị hay cột đơn vị?” +Yêu cầu học sinh bó lại thành bó 10 que - Bằng 10 tính, hỏi: “6 cộng mấy?” - GV viết kết quả: vào cột đơn vị, vào cột - HS quan sát chục - GV hướng dẫn HS đặt tính: - HS quan sát ghi nhớ + 10 + Viết thẳng cột + cộng 10, viết cột đơn vị, cột chục - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Hs nhắc lại Họ tên GV Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Biết cộng hai số có tổng 10 - Biết dựa vào bảng cộng để tìm số chưa biết phép cộng có tổng bằng10 - Biết viết 10 thành tổng hai số có số cho trước - Biết cộng nhẩm: 10 cộng với số có chữ số - Biết xem đồng hồ kim phút vào 12 *Cách tiến hành: Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Học sinh đọc yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm miệng (cột 1,2,3): - HS làm miệng: 9+1=10; 8+2=10; 7+3=10 1+9=10; 2+8=10; 3+7=10 10=9+1; 10=8+2; 10=7+3 10=1+9; 10=2+8; 10=3+7 - Yêu cầu học sinh nhận xét sửa sai (nếu - Hs nhận xét sửa sai (nếu có) có) - HS theo dõi - GV nhận xét chung sửa: 9+1=10 ; 8+2=10 1+9=10 ; 2+8=10… Bài 2: Tính - HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS làm vào - Hs làm vào - Gv chấm, chữa - HS quan sát, sửa sai (nếu có) Bài 3: Tính nhẩm (Dòng 1): - HS nêu yêu cầu - Yêu cầu HS nêu miệng - Hs làm miệng 7+3+6=16 6+4+8=18 5+5+5=15 - Yêu cầu HS nhận xét, sửa sai (nếu có) - Hs nhận xét, sửa sai (nếu có) - Gv nhận xét, sửa: 7+3+6=16 6+4+8=18 5+5+5=15 Bài 4: Đồng hồ giờ? - Cho HS quan sát đồng hồ đố - Hs đố + Đồng hồ A 7giờ + Đồng hồ B + Đồng hồ C 10 - Yêu cầu HS nhận xét, sửa - Hs nhận xét, sửa - Gv nhận xét, sửa HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Yêu cầu HS tính nhẩm: Họ tên GV - HS thực y/c Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 7+3+3= 8+2+5= - Nhận xét tiết học - Dặn HS xem lại bài, ôn lại phép cộng có - Ghi nhớ thực tổng 10, xem đồng hồ kim phút vào 12, làm vbt lớp chưa làm Xem trước bài: “26+4; 36+24” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (Tập chép): BẠN CỦA NAI NHỎ I MỤC TIÊU: Chép lại xác, trình bày đoạn tóm tắt bài: “Bạn Nai Nhỏ” (Sách giáo khoa) Bài viết không mắc lỗi tả Củng cố quy tắc tả ng/ngh, phân biệt phụ âm đầu dấu ch/tr, dấu hỏi, dấu ngã Làm tập ; tập (phần a) Học sinh có ý thức rèn chữ viết viết tả II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: + Bảng phụ viết nội dung tả + Phiếu viết nội dung tập - Học sinh: Vở tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Cho học sinh hát - Yêu cầu học sinh đọc bảng chữ - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét - Giới thiệu ghi đề lên bảng Họ tên GV 10 - Hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Học sinh đọc bảng chữ - Học sinh nhận xét - Lắng nghe Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần phía lượn sang phải, đầu móc cong Nét kết hợp nét bản: nét cong cong phải nối liền tạo thành vòng xoắn nhỏ thân chữ Việc 2: Hướng dẫn viết Bước 1: Hướng dẫn cách viết + Nét 1: Đặt bút đường kẻ 6, dừng bút đường kẻ + Nét 2: từ điểm dừng bút nét 1, lia bút lên đường kẻ viết nét cong liền tạo thành vòng xoắn nhỏ gần thân chữ, dừng bút đường kẻ đường kẻ - Giáo viên viết mẫu chữ B, vừa viết vừa nhắc lại quy trình viết lần Bước 2: Hướng dẫn viết bảng - Yêu cầu học sinh viết vào bảng Năm học 2017 - 2018 - Quan sát, ghi nhớ - Quan sát - Học sinh viết bảng chữ B hoa 2, lần - Giáo viên theo dõi, uốn nắn để học sinh viết đẹp  Nhận xét Việc 3: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng Bước 1: - học sinh nhắc lại - Đọc câu ứng dụng - Giảng nghĩa câu Bạn bè sum họp: Bạn bè - Học sinh lắng nghe khắp nơi trở quây quần, họp mặt đông vui Bước 2: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét - Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát nhận - Học sinh nhận xét: + Các chữ: B, b, h, ph cao 2,5 li xét + Chữ s cao 1,25 li + Các chữ B, b, h, ph cao li? + Các chữ lại cao li + Chữ s cao li? + Những chữ có độ cao + Dấu nặng đặt a, o cao li? + Dấu huyền đặt e + Đặt dấu chữ nào? - Bằng chữ o - Nêu khoảng cách viết chữ - Học sinh quan sát thực - Giáo viên viết mẫu chữ Bạn Bước 3: Luyện viết bảng chữ Bạn - Giáo viên theo dõi, uốn nắn cách viết liền - Học sinh viết bảng chữ Bạn (cỡ vừa) mạch  Nhận xét HĐ thực hành viết vở: (15 phút) *Mục tiêu: Học sinh trình bày đẹp nội dung tập viết *Cách tiến hành: Họ tên GV 28 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 Bước 1: Lưu ý tư ngồi viết, cách cầm bút: - HS theo dõi, lắng nghe - Giáo viên lưu ý học sinh quan sát dấu chấm dòng kẻ điểm đặt bút Bước 2: Hướng dẫn viết vào - Giáo viên yêu cầu học sinh viết - Thực hiên theo hướng dẫn - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh yếu giáo viên (1 dòng) (1 dòng) (1 dòng) (1 dòng) (3 dòng) - Giáo viên theo dõi, uốn nắn (Lưu ý: Kiểm tra giúp đỡ: Văn Minh, Sơn Lâm (độ cao), Việt Anh (tốc độ), trình bày (Hoàng) Thường xuyên theo dõi tư ngồi Hoàng) HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chấm số Sau nhận xét, - Lắng nghe tuyên dương học sinh viết tốt - Trưng bày số đẹp cho lớp lên tham - Quan sát quan - Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt viết - Lắng nghe thực - Chuẩn bị: Chữ hoa C ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: THỂ DỤC: QUAY TRÁI, QUAY PHẢI ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY Họ tên GV 29 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh - Ôn quay trái, quay phải, Y/c thực tương đối xác, đẹp,đúng phương hướng - Làm quen với hai động tác vươn thở tay thể dục phát triển chung Y.c thực động tác tương đối kt động tác II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi Tranh động tác vươn thở tay III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát Giậm chân ……giậm Đứng lại ……….đứng (Học sinh đếm theo nhịp 1,2 ; 1,2 nhịp chân trái, nhịp chân phải) - Kiểm tra cũ: 4HS - Nhận xét II/ CƠ BẢN: a Bên phải (trái)…… quay Nhận xét b Động tác vươn thở : ĐỊNH LƯỢNG 6p 1-2 lần PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC * * * * * * * * Đội hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * 28p 6p 4-5lần 6p Đội hình tập luyện * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học sinh luyện tập Nhận xét c Động tác tay: 6p - Giáo viên hướng dẫn tổ chức học Họ tên GV * * * * 30 Trường Tiểu học * * * * Giáo án lớp 2D Tuần sinh luyện tập - Nhận xét *Luyện tập động tác vươn thở tay Nhận xét III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng chỗ vổ tay hát, thả lỏng - Hệ thống lại học nhận xét học - Về nhà tập động tác học Năm học 2017 - 2018 10p 3-4lần 6p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI LẬP DANH SÁCH HỌC SINH I MỤC TIÊU : Học sinh biết: - Sắp xếp thứ tự tranh; kể nối tiếp đoạn câu chuyện “Gọi bạn” (BT1) - Xếp thứ tự câu truyện “Kiến Chim Gáy” (BT2); lập danh sách từ đến học sinh theo mẫu (BT3) - Học sinh giỏi: đọc danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A trước làm BT3 Biết cách xếp câu bài, biết lập danh sách học sinh Giáo dục học sinh biết yêu thương bạn bè * GDKNS: Kỹ hợp tác II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Tranh minh họa tập phóng to để học sinh quan sát Họ tên GV 31 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Cho học sinh hát khởi động - Gọi học sinh đọc lại Tự thuật - Học sinh hát - học sinh đọc Học sinh lớp theo dõi - Nhận xét  Nhận xét cho điểm  Nhận xét phần học sinh làm nhà - Giới thiệu mới, ghi tên lên bảng HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Sắp xếp thứ tự tranh; kể nối tiếp đoạn câu chuyện “Gọi bạn” (BT1) - Xếp thứ tự câu truyện “Kiến Chim Gáy” (BT2); lập danh sách từ đến học sinh theo mẫu (BT3) *Cách tiến hành: Bài 1: (Miệng) Xếp lại thứ tự tranh kể nội dung câu chuyện - Gọi HS đọc theo yêu cầu - HS đọc yêu cầu - Treo tranh - HS quan sát - Gọi HS lên bảng - HS lên bảng thảo luận thứ tự tranh Sau HS1 chọn tranh, HS2 đưa tranh cho bạn, HS3 treo tranh - Thứ tự tranh: 1– 4–3–2 - Gọi HS nhận xét treo thứ tự chưa? - Học sinh lớp theo dõi bạn làm bảng - Gọi HS nói lại nội dung tranh - Học sinh trả lời: 1, câu Sau lượt học sinh nói, gọi học sinh + Tranh 1: Hai Bê Vàng khác nhận xét, bổ sung (nếu sai) Dê Trắng sống + Tranh 2: Trời hạn, suối cạn, cỏ không mọc + Tranh 3: Bê Vàng tìm cỏ quên đường + Tranh 4: Dê Trắng tìm bạn gọi: “Bê! Bê!” - Yêu cầu học sinh kể lại câu chuyện - Học sinh kể - Bạn có cách đặt tên khác cho câu chuyện - Học sinh đặt tên: “Tình bạn”; Họ tên GV 32 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 này? “Bê Vàng Dê Trắng”  Nhận xét, tuyên dương - HS đọc yêu cầu Bài 2: (viết) -Yêu cầu HS làm trang 30 Hướng dẫn sửa bài, xếp ý - HS tham gia chơi: thứ tự - Gọi đội chơi: đội HS lên bảng b, d, a, c - Học sinh nhận xét - Gọi học sinh lớp nhận xét Nhận xét yêu cầu HS đọc lại câu chuyện - 2, HS đọc lại: “Một hôm, Kiến khát nước bò xuống sau xếp hoàn chỉnh suối uống nước Chẳng my trượt ngã, Kiến bị dòng nước Chim Gáy đậu cành cây, thấy kiến bị nạn, vội bay gắp cành khô thả xuống dòng suối để cứu Kiến bám vào cành thoát chết.” - Cả lớp nhận xét - HS lắng nghe, theo dõi - Chốt lại thứ tự đúng: b-d-a-c Bài 3: - Học sinh đọc - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên yêu cầu học sinh làm tập - Các nhóm trao đổi với nhau, lập danh sách tên bạn ý phải xếp tên theo bảng chữ nhóm theo bảng chữ - Đại diện nhóm trình bày kết - Gọi số học sinh đọc lại làm nhóm - Cả lớp nhận xét - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên yêu cầu học sinh lập danh sách - Học sinh làm vào nhóm từ đến bạn tổ học tập theo mẫu - HS lắng nghe, theo dõi - GV nhận xét, sửa HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Bản danh sách em vừa lập gồm người - Học sinh trả lời nào? - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe thực - Dặn nhà xem lại bài, làm tập, chuẩn bị cho tiết sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Họ tên GV 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 THỦ CÔNG: Tiết : GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC (Tiết 1) I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Biết cách gấp máy bay phản lực - Gấp máy bay phản lực Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng Học sinh hứng thú yêu thích gấp hình Giáo dục HS yêu thích môn học * Với HS khéo tay: Gấp tên lửa, nếp gấp phẳng, thẳng Tên lửa sử dụng II CHUẨN BỊ - Giáo viên: Mẫu máy bay phản lực gấp giấy thủ công Giấy thủ công có kẻ ô Mẫu quy trình gấp máy bay phản lực - Học sinh: Giấy thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Cho học sinh hát khởi động - GV kiểm tra việc chuẩn bị HS - Học sinh hát - học sinh lên thực hành gấp tên lửa - Học sinh ý lắng nghe - Nhận xét - Giới thiệu mới, ghi tên lên bảng HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Học sinh gấp máy bay phản lực thành thạo *Cách tiến hành: Việc 1: Quan sát – nhận xét - Giới thiệu mẫu máy bay phản lực, quy trình - Quan sát mẫu gấp - Được làm từ gì? - Hình dáng nào? - Giống gấp học? Họ tên GV - Làm giấy màu - Giấy màu hình chữ nhật - Hình giống gấp tên lửa Hình khác gấp phần mũi nhọn xuống - Dùng chiến đấu, khảo sát 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 *Trong thực tế, tên lửa dùng để làm gì? tình hình Việc 2: Hướng dẫn mẫu - Học sinh quan sát, lắng nghe - Giáo viên hướng dẫn học sinh quy trình gấp: Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực + Giống gấp tên lửa: Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài gấp lấy dấu Mở tờ giấy gấp theo đường dấu gấp hình hình + Gấp toàn phần vừa gấp xuống theo đường dấu gấp hình cho đỉnh nằm đường dấu giữa, hình + Gấp theo đường dấu gấp hình cho đỉnh tiếp giáp đường dấu giữa, điểm tiếp giáp cách mép gấp phía khoảng 1/3 chiều cao H hình + Gấp theo đường dấu gấp hình cho đỉnh A ngược lên để giữ chặt nếp gấp bên, hình + Gấp đường dấu gấp hình cho đỉnh phía mép bên sát vào đường dấu hình Bước 2:Tạo máy bay phản lực sử dụng + Bẻ nếp gấp sang bên đường dấu miết theo đường dấu giữa, máy bay phản lực hình + Cầm vào nếp gấp giữa, cho hai cánh máy bay ngang sang bên, hướng máy bay chếch lên - Học sinh nhắc lại quy trình gấp: phía để phóng nhóng tên lửa Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình gấp máy bay phản lực Bước 2: Tạo máy bay phản lực sử dụng Việc 3: Hướng dẫn thực hành thao tác - Theo dõi nhắc nhở em yếu - Không đùa giỡn gấp * Chú ý nếp gấp phải nhau, cánh, thân máy bay phẳng đẹp, không nhăn nhúm Việc 4: Hướng dẫn trưng bày sản phẩm - Trưng bày sản phẩm theo tổ - Nhận xét tuyên dương sản phẩm đẹp sáng tạo Họ tên GV 35 - Chú ý nghe - Thực hành gấp theo nhóm - Trưng bày sản phẩm - Học sinh nhận xét - Từng nhóm lên phóng may bay Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Tổ chức chơi phóng máy bay xem máy bay bạn bay cao xa - Chú ý: ý thức kỉ luật chơi, không đùa giỡn xô đẩy HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình gấp máy - Học sinh nhắc lại bay phản lực - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe thực - Dặn học sinh tập gấp cho đẹp, sau mang giấy thủ công thực hành gấp máy bay phản lực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Thứ sáu ngày 15 tháng năm 2017 TOÁN: CỘNG VỚI MỘT SỐ: + I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS biết cách thực phép cộng dạng + 5, lập bảng cộng với số - Nhận biết trực giác tính giao hoán phép cộng - Biết giải toán phép tính cộng - HS làm toán cẩn thận Rèn kỹ làm tính giải toán Giáo dục học sinh yêu thích môn Toán * Làm tập: tập 1, tập 2, tập II/CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Bảng cài, que tính - HS: Sách giáo khoa, que tính, số học toán, bảng Họ tên GV 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Cho học sinh hát khởi động - Yêu cầu học sinh sửa trang 14 Hoạt động học - Học sinh hát - học sinh sửa bảng lớp + Đoạn thẳng OA dài cm + Đoạn thẳng OB dài cm + Đoạn thẳng AB dài 10 cm dm - Gọi học sinh nhận xét - Nhận xét - Quan sát  Nhận xét HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - HS biết cách thực phép cộng dạng + 5, lập bảng cộng với số - Nhận biết trực giác tính giao hoán phép cộng *Cách tiến hành: a) GV giới thiệu phép cộng: + - GV nêu toán: Có que tính, thêm - Hs theo dõi que tính Hỏi có que tính? - Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm - HS thao tác que tính trả lời có kết tất 14 que tính - Giáo viên đưa câu hỏi: + Em làm 14 que tính? - Học sinh nêu: + Đếm thêm que tính vào que tính + Gộp que tính với que tính đếm + Tách que tính thành 4, cộng 10, 10 với 14 que tính + Ngoài cách sử dụng que tính - HS thực phép cộng + cách khác không? - GV HS thực bảng gài, - HS làm theo thao tác GV que tính - Giáo viên nêu: que tính thêm que - Học sinh ắng nghe tính 10 que tính, bó thành chục chục que tính với que tính rời 14 que tính Vậy cộng 14 - Yêu cầu học sinh nhắc lại - HS nhắc lại - GV hướng dẫn HS thực tính viết - Gọi HS lên bảng đặt tính nêu cách - HS làm theo HD GV đặt tính - Yêu cầu HS nhắc lại cách đặt tính  Nhận xét, tuyên dương b) Lập bảng cộng cộng với số - Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm - HS tự lập công thức Họ tên GV 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 kết phép cộng phần + = 11 + = 15 học HS lên bảng lập công thức cộng + = 12 + = 16 với số + = 13 + = 17 + = 14 + = 18 -Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng công - Lần lượt tổ, bàn đọc đồng thức công thưc, lớp đồng theo tổ chức GV - GV xóa dần công thức bảng - HS xung phong đọc thuộc yêu cầu HS đọc để học thuộc  Nhận xét, tuyên dương HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - HS biết cách thực phép cộng dạng + 5, lập bảng cộng với số - Nhận biết trực giác tính giao hoán phép cộng - Biết giải toán phép tính cộng *Cách tiến hành: Bài 1: Tính nhẩm: - Học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đố để hoàn - Học sinh đố tính nhẩm: thành tập Sau lượt học sinh 9+3=12 ; 9+6=15 …… nêu kết quả, gọi học sinh khác nhận xét 3+9=12 ; 6+9=15 …… - Học sinh nhận xét  Sửa bài, nhận xét - Lắng nghe Bài 2: - Học sinh nêu yêu cầu: Tính - Nêu yêu cầu - Học sinh làm vào bảng Kết quả: - Yêu cầu học sinh làm vào bảng 9 + + + + + 9 11 17 18 16 14 - Học sinh nhận xét - Yêu cầu học sinh nhận xét  Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Học sinh đọc toán Bài : - Giáo viên hướng dẫn học sinh tóm tắt - Học sinh quan sát, suy nghĩ toán - Học sinh tự giải toán - Yêu cầu học sinh giải toán Giải: - Giáo viên chấm nhanh số làm Số cam vườn có tất là: học sinh + = 15 (cây) Đáp số: 15 - Học sinh nhận xét - Gọi học sinh nhận xét sửa - Gv chữa bài, nhận xét HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc - Học sinh thi đọc, nhận xét cho Họ tên GV 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 lòng bảng công thức cộng với số - Nhận xét tiết học - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ - Dặn học sinh nhà học thuộc lòng bảng công thức cộng với số, làm tập, chuẩn bị cho tiết học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) GỌI BẠN I MỤC TIÊU: Nghe - viết xác, trình bày khổ cuối thơ Gọi bạn Làm BT2 ; BT(3) a Rèn tính cẩn thận, xác Có ý thức rèn chữ, giữ II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ viết tả, viết tập 2a, 2b, 3a, trò chơi, thẻ chữ - HS:Vở tập, bảng con, bảng Đ – S, phấn, giẻ lau, viết II Các HOẠT ĐỘnG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Cho lớp hát - Hát bài: Chữ đẹp - nết ngoan - GV đọc cho học sinh viết: nghe ngóng, nghỉ - học sinh viết bảng, ngơi, tre, mái che, đổ rác, thi đỗ lớp viết bảng - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét  Nhận xét, tuyên dương - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng HĐ chuẩn bị: (5 phút) *Mục tiêu: - HS có tâm tốt, ngồi tư - Nắm nội dung viết để viết cho tả *Cách tiến hành: Họ tên GV 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - GV đọc khổ thơ cuối - HS đọc lại - Giáo viên hỏi: - Học sinh trả lời: + Bê Vàng Dê Trắng gặp phải hoàn cảnh +Trời hạn hán, suối cạn hết nước, khó khăn nào? cỏ khô héo, để nuôi sống đôi bạn + Thấy Bê Vàng không trở về, Dê Trắng làm + Chạy khắp để nơi tìm bạn gì? + Bài tả có chữ viết hoa? + Viết hoa chữ đầu đầu dòng thơ, tên nhân vật + Tiếng gọi Dê Trắng ghi với + Sau dấu chấm, dấu dấu câu gì? ngoặc kép, sau tiếng gọi có dấu chấm cảm - Yêu cầu HS viết: nẻo, hoài, lang thang - HS viết nháp - GV nhận xét, sửa sai (Quan sát: Văn Minh, Nguyễn An, Sơn Lâm) HĐ viết bài: (12 phút) *Mục tiêu: - Nghe viết lại xác khổ thơ cuối - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: - GV nhắc HS vấn đề cần thiết: Viết tên - HS lắng nghe tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Cho HS viết (viết câu thơ theo lời đọc - HS nghe viết vào GV) Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết HS (Sơn Lâm, Hoàng, Việt Anh, Dương) HĐ chấm nhận xét (4 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - Soát bài: GV đọc chậm lại lượt cho HS soát - HS dùng bút chì soát bài - Chấm nhanh 5-7 - Nhận xét viết HS, rõ chỗ sai - Lắng nghe HS cụ thể HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp em điền từ vào chỗ trống *Cách tiến hành: Bài 2: - GV treo bảng phụ ghi - Học sinh quan sát - Đọc yêu cầu - Học sinh đọc Họ tên GV 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần - Yêu cầu học sinh làm - Yêu cầu học sinh nhận xét - Nhận xét, sửa Bài 3a: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề 3a - Hướng dẫn học sinh làm Năm học 2017 - 2018 - Học sinh làm : nghiêng ngả, nghi ngờ, nghe ngóng, ngon - Nhận xét - Theo dõi, soát - Học sinh đọc - học sinh lên làm bảng, lớp làm vào a) trò chuyện, che chở, trắng tinh, chăm - Học sinh nhận xét - Hs nghe theo dõi - Gọi học sinh nhận xét - Dùng bảng Đ – S sửa  Nhận xét HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Yêu cầu nhắc lại cách trình bày viết - Học sinh nêu - Nhắc nhở học sinh phát huy ưu điểm, khắc - Lắng nghe, ghi nhớ phục hạn chế - Dặn dò nhà xem lại chữa lỗi, chuẩn bị bài: “Bím tóc đuôi sam” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ : I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường Họ tên GV 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 2017 - 2018 - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt Lớp văn nghệ - múa hát tập thể Họ tên GV 42 Trường Tiểu học ... yêu cầu - Học sinh quan sát, lắng nghe - học sinh lên bảng làm, lớp làm vào vở: Giải: Số học sinh lớp có là: 14+16= 30 ( học sinh) Đáp số: 30 học sinh - Học sinh nhận xét - Học sinh theo dõi -... - Học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm vào bảng - Yêu cầu học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét, sửa - Giáo viên nhận xét, sửa bài: - Học sinh quan sát 36 25 + + + 33 45 40 40 70 Bài 3: (Học sinh. .. ngày 13 tháng 9năm 20 17 Họ tên GV 16 Trường Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần Năm học 20 17 - 20 18 TOÁN: 26 + ; 36 + 24 I MỤC TIÊU: Kiến thức - Biết thực phép cộng có nhớ phạm vi 100, dạng 26 + 4; 36
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Biết dựa vào bảng cộng để tìm một số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng10. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ết dựa vào bảng cộng để tìm một số chưa biết trong phép cộng có tổng bằng10 Xem tại trang 9 của tài liệu.
+ Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh.. - Học sinh: Sách giáo khoa - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bảng ph.

ụ viết sẵn lời gợi ý nội dung từng tranh.. - Học sinh: Sách giáo khoa Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2. - Học sinh: Bảng con, que tính. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

áo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2. - Học sinh: Bảng con, que tính Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Gài thêm 6 que tính vừa lấy vào bảng, hỏi: - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

thêm 6 que tính vừa lấy vào bảng, hỏi: Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Yêu cầu 4 học sinh lên bảng làm, dưới lớp làm bảng con. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

u.

cầu 4 học sinh lên bảng làm, dưới lớp làm bảng con Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Học sinh: Bảng con, que tính, sách giáo khoa. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

c.

sinh: Bảng con, que tính, sách giáo khoa Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bước 2: Hướng dẫn viết trên bảng con - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

c.

2: Hướng dẫn viết trên bảng con Xem tại trang 28 của tài liệu.
Đội hình - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

hình Xem tại trang 30 của tài liệu.
- Gọi 3 HS lên bảng. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

3 HS lên bảng Xem tại trang 32 của tài liệu.
- Gọi 2 đội chơi: mỗi đội 2 HS lên bảng. - Gọi học sinh dưới lớp nhận xét. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

2 đội chơi: mỗi đội 2 HS lên bảng. - Gọi học sinh dưới lớp nhận xét Xem tại trang 33 của tài liệu.
- Giới thiệu bài mới, ghi tên bài lên bảng. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

ới thiệu bài mới, ghi tên bài lên bảng Xem tại trang 34 của tài liệu.
-1 học sinh sửa ở bảng lớp. + Đoạn thẳng OA dài 7 cm. + Đoạn thẳng OB dài 3 cm. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1.

học sinh sửa ở bảng lớp. + Đoạn thẳng OA dài 7 cm. + Đoạn thẳng OB dài 3 cm Xem tại trang 37 của tài liệu.
-Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng công thức. - Tuần 3 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

u.

cầu HS đọc thuộc lòng bảng công thức Xem tại trang 38 của tài liệu.

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan