0

Công nghệ chế tạo máy hk2 1415

4 151 0
  • Công nghệ chế tạo máy hk2 1415

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 07:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ NĂM HỌC 2014-2015 Môn: Công nghệ chế tạo máy Mã môn học: MMAT431525 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 02 trang Thời gian: 60 phút Không sử dụng tài liệu KHOA CƠ KHÍ MÁY BỘ MÔN CNCTM - Câu 1: (2 điểm) Giả sử chọn mặt đáy hai lỗ vuông góc với đáy làm chuẩn thống cho chi tiết hình Hãy dùng sơ đồ gá đặt (thể định vị, kẹp chặt) thể phương án chọn chuẩn thô để gia công nguyên công phay mặt đáy Nói rõ yêu cầu kỹ thuật đạt phương án (Lỗ đúc sẵn) H d1 O1 O2 d2 maët ñaùy Hình L  Hình W d3 Câu 2: (4 điểm) Khoan lỗ ϕd3 chi tiết định vị mặt đầu, chốt trụ ngắn khối V di động hình Cho 0,025 kích thước chốt trụ 320,01 , L = 120 mm, H = 40 mm Khe hở lỗ với chốt 0,03 , lỗ lắp chốt 32  hình vẽ Bỏ qua độ lệch tâm lỗ ϕd2 trụ a Giải thích lỗ khoan xong không vuông góc so với đường tâm O1O2 hai lỗ b Tính độ không vuông góc lỗ ϕd3 so với đường tâm hai lỗ O1O2 suốt chiều dài H c Độ không vuông góc theo yêu cầu 0,018/100 mm Hỏi chi tiết có đạt yêu cầu không? d Nếu không đạt, xác định lại sai lệch trên, chốt lỗ để chi tiết đạt yêu cầu coi   0,0031 mm Câu 3: (2 điểm) Tiện trụ chi tiết định vị mâm cặp chấu tự định tâm hình Cho giá trị lực Pz = 500kG, Px = 300kG, hệ số ma sát chi tiết chấu kẹp f = 0,15, hệ số an toàn k = 2, đường kính chi tiết: D = 60mm, d=40mm a Thể lực ma sát b Tính lực kẹp cần thiết chấu kẹp d Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV D Wct Pz Px Wct S Hình Wct Trang Câu 4: (2 điểm) Cho cặp đôi piston, xylanh có kích thước: piston  8000,005 , xylanh  8000,005 Người ta mở rộng dung sai chi tiết để thuận lợi cho việc chế tạo lắp ráp phải đạt khe hở mối lắp yêu cầu nên chọn lắp theo phương pháp lắp chọn theo nhóm a Hãy nêu ưu, nhược điểm, phạm vi ứng dụng phương pháp lắp b Nếu dung sai hai chi tiết mở rộng lên lần dung sai piston, xylanh bao nhiêu? Ghi chú: Cán coi thi không giải thích đề thi Chuẩn đầu học phần (về kiến thức) [G2.1]: Trình bày tầm quan trọng điển hình hóa trình công nghệ sản xuất khí Trình bày quy trình công nghệ gia công chi tiết điển dạng hộp, dạng càng, dạng trục, dạng bạc, bánh [G1.4]: Tính toán sai số chế tạo đồ gá, tính lực kẹp cần thiết cấu kẹp chặt [G1.5]: Trình bày phương pháp lắp ráp sản phẩm khí Nội dung kiểm tra Câu Câu 2, Câu Ngày 04 tháng 06 năm 2015 Thông qua môn (ký ghi rõ họ tên) Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang ĐÁP ÁN CNCTM – HK – 2014-2015 Câu 1: Các phương án gá đặt (chọn chuẩn thô) cho nguyên công đầu tiên: P/án 1: Đạt độ song song gờ vai với mặt đáy W 0,5 P/án 2: Đạt độ song song mặt trụ với mặt đáy, làm tăng tính thẩm mỹ cho chi tiết W 0,5 P/án 3: Nêu ý yckt đạt được: 0,5 W 0,5 Giúp lỗ có lượng dư đều, gia công lỗ xác Câu 2: 0,5 a) Giải thích: - Tâm lỗ d3 thẳng đứng (do mũi khoan xuống thẳng đứng) - Lỗ chốt có khe hở nên gá chi tiết tâm hai lỗ O1O2 không trùng với đường nối tâm chốt tâm khối V Đây đường nằm ngang (Hay nói cách khác: O1O2 không nằm ngang) b) Gọi góc xoay O1O2 so với đường nằm ngang   0, 025  (0, 03)  2, 29.104 Ta có: tg  max  0,5 L 2.120 Độ không vuông góc chiều dài H:   H tg  40.2, 29.104  9,16.103 mm 0,5 c) Độ không vuông góc 100mm là: 100.tg  100.2, 29.104  0,0229mm Vì 0,029 > 0,018 tiết không đạt yêu cầu d) Ta có: 0, 018 tg   1,8.104 0,5 100 Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV 1,0 Trang Suy ra: max  L.tg  120.1,8.104  0,0216mm Mà:  c   l  2  2 max   c   l    max      0, 026  0, 0031  0, 037 mm Chọn: δl = 0,02; δc = 0,017 Vậy dung sai lỗ, chốt là: dl   3200,02 ; dc   320,0062 1,0 0,0232 Câu 3: a) Thể lực ma sát 0,5 d Fms Wct D Fms Pz Fms Px Wct Fms Wct S b) Pt cân lực: kPx = 3Wctf  Wct  kPx 2.300   1333kG f 3.0,15 0,5 Pt cân moment: kP D 2.500.60 D d kPz  3Wct f  Wct  x   3333kG 2 fd 3.0,15.40 Chọn Wct = 3333 kG 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 4: a) Phương pháp lắp chọn theo nhóm:  Ưu điểm: - Nâng cao suất trình gia công - Giảm giá thành chế tạo sản phẩm  Nhược điểm: - Tốn chi phí cho việc kiểm tra, phân nhóm, bảo quản - Số chi tiết nhóm chi tiết bao bị bao thường không nên thừa thiếu chi tiết lắp với  Phạm vi ứng dụng: - Dùng chế tạo đôi có yêu cầu dung sai mối lắp khắt khe - Dùng sản xuất lớn b) Dung sai mở rộng: - Piston:  800,015 0,005 0,5 - Xylanh:  8000,020 Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV Trang ... điển hình hóa trình công nghệ sản xuất khí Trình bày quy trình công nghệ gia công chi tiết điển dạng hộp, dạng càng, dạng trục, dạng bạc, bánh [G1.4]: Tính toán sai số chế tạo đồ gá, tính lực... 0,5 Câu 4: a) Phương pháp lắp chọn theo nhóm:  Ưu điểm: - Nâng cao suất trình gia công - Giảm giá thành chế tạo sản phẩm  Nhược điểm: - Tốn chi phí cho việc kiểm tra, phân nhóm, bảo quản - Số... piston  8000,005 , xylanh  8000,005 Người ta mở rộng dung sai chi tiết để thuận lợi cho việc chế tạo lắp ráp phải đạt khe hở mối lắp yêu cầu nên chọn lắp theo phương pháp lắp chọn theo nhóm a
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ chế tạo máy hk2 1415 , Công nghệ chế tạo máy hk2 1415 ,

Hình ảnh liên quan

Giả sử chọn mặt đáy và hai lỗ vuơng gĩc với đáy làm chuẩn thống nhất cho chi tiết trên hình 1 - Công nghệ chế tạo máy hk2 1415

i.

ả sử chọn mặt đáy và hai lỗ vuơng gĩc với đáy làm chuẩn thống nhất cho chi tiết trên hình 1 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Khoan lỗ ϕd3 trên chi tiết được định vị bằng mặt đầu, chốt trụ ngắn và khối V di động như hình 2 - Công nghệ chế tạo máy hk2 1415

hoan.

lỗ ϕd3 trên chi tiết được định vị bằng mặt đầu, chốt trụ ngắn và khối V di động như hình 2 Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan