0

Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

48 4,733 27
  • Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 19:45

Giáo án lớp TUẦN Ngày soạn 10/9/2017 Năm học 2017 - 2018 Thứ hai ngày 11 tháng năm 2017 TËp ®äc Th th¨m b¹n i mơc tiªu - Đọc rành mạch, trơi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thư thể cảm thơng, chia sẻ với nỗi đau bạn - Hiểu tình cảm người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn bạn (trả lời câu hỏi SGK; nắm tác dụng phần mở đầu, phần kết thúc thư) * GDBVMT : Khai thác gián tiếp * GDKNS : Giao tiếp ứng xử lịch giao tiếp ; Thể cảm thơng ; Xác định giá trị ; Tư sáng tạo ii chn bÞ: Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm Phương tiện: -GV: Tranh minh hoạ đọc sgk, bảng phụ viết sẵn câu, đoạn cần luyện đọc - HS: SGK, iii TỔ CHỨC c¸c ho¹t ®éng DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (3p) - HS hát Cả nhà thương - Hs hát Luyện đọc: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết, đọc đúng, đọc rành mạch, trơi chảy đoạn thư giải nghĩa số từ ngữ * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc - HS đọc bài, lớp đọc thầm - Bài chia làm đoạn? - Bài chia làm đoạn: + Đoạn 1: Hòa bình với bạn + Đoạn 2: Hồng bạn + Đoạn 3: Mấy ngày Qch Tuấn Lương - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc nối tiếp đoạn lần - Sửa cách phát âm : - HS đọc từ khó: trận lũ lụt, thiệt thòi, khắc phục - Đọc nối tiếp đoạn lần - HS đọc nối tiếp đoạn lần + Nêu giải nghĩa: xả thân, qun góp, + nêu giải SGK kh¾c phục - HS luyện đọc theo cặp - u cầu HS luyện đọc theo cặp - GV hướng dẫn cách đọc - HS lắng nghe GV đọc mẫu - GV đọc mẫu tồn * KL: 3.Tìm hiểu bài: (8-10p) Giáo viên:… Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: HS hiểu nội dung học, nêu nội dung đoạn, * Cách tiến hành: Hs đọc thầm TĐ thảo luận nhóm, chia sẻ, hỏi đáp để tìm hiểu nội dung đoạn, TĐ - Đọc thầm đoạn 1: + Bạn Lương có biết bạn Hồng từ trước khơng? + Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? + Đoạn cho em biết điều gì? - HS đọc - Khơng, Lương biết Hồng đọc qua báo - Để chia buồn với bạn - nơi bạn Lương viết thư lý viết thư cho Hồng - Đọc đoạn 2: - HS đọc đoạn + Tìm câu cho thấy bạn Lương - " Hơm …….ra mãi." thơng cảm với bạn Hồng? + Tìm câu cho thấy bạn Lương - " Nhưng Hồng dòng nước lũ biết an ủi bạn Hồng? -" Mình tin nỗi đau này." -" Bên cạnh Hồng mình." *GDMT : Qua GV kết hợp liên hệ ý thức BVMT : Lũ lụt gây nhiều thiệt hại lớn cho sống người Để hạn chế lũ lụt, người cần tích cực trồng gây rừng, tránh phá hoại mơi trường thiên nhiên + Nội dung đoạn gì? - Là lời an ủi , động viên Lương với Hồng - Đọc đoạn 3: - HS đọc + Ở nơi bạn Lương người làm - Mọi người qun góp, ủng hộ đồng bào để động viên, giúp dỡ đồng bào vùng vùng bị lũ lụt khắc phục thiên tai Trường lũ lụt? L:ương qun góp ĐDHT + Riêng Lương làm để giúp đỡ - Lương gửi giúp Hồng tồn số tiền Hồng? Lương bỏ ống từ năm + Đoạn nói lên điều gì? - Tấm lòng người đồng bào lũ lụt + Nêu tác dụng dòng mở đầu - Nói địa điểm, thời gian viết thư dòng kết thúc thư? lời chào hỏi - Dòng cuối: Ghi lời chúc lời nhắn nhủ, cảm ơn, hứa hẹn ,kí tên *GDKNS : thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn bạn + Nêu nội dung thư thẻ hiên - Tình cảm Lương thương bạn, điều gì? chia sẻ đau buồn bạn bạn gặp đau thương, mát sống * KL: Giáo viên:… Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Luyện đọc diễn cảm:(8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm thể cảm thơng, chia sẻ qua TĐ * Cách tiến hành: HS thảo luận phát lời nhân vật, hiểu thái độ nhân vật thể hiên qua lời nói NV - HS đọc nối tiếp đoạn tồn GV hướng dẫn HS luyện đọc đoạn - u cầu HS luyện đọc theo cặp đoạn: " Mình hiểu Hồng đau .bạn mình." - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm GV nhận xét chung * KL: Hoạt động tiếp nối:(3p) - Qua đọc giúp em hiểu điều gì? - Về nhà học bài, chuẩn bị Người ăn xin - HS đọc nối tiếp tồn bài, lớp theo dõi cách đọc - HS theo dõi tìm cách đọc hay - HS luyện đọc theo cặp - 3,4 HS thi đọc diễn cảm, lớp bình chọn bạn đọc hay - Hs nêu lại nội dung Điềuchỉnh: To¸n TiÕt 11: TriƯu vµ líp triƯu (tiÕp theo) i mơc tiªu - Biết đọc viết số đến lớp triệu - Củng cố hàng, lớp học Làm BT 1,2,3 * u thích học tốn, ham mê giải tốn ii chn bÞ: Phương pháp: Hỏi - đáp, quan sát, trò chơi Chuyền điện Phương tiện: - GV : Bảng phụ ghi nội dung BT1, bảng hàng ,lớp (đến lớp triệu), sgk, - HS: sách, vở, thước kẻ, bảng con, iii tỉ chøc c¸c ho¹t ®«ng d¹y häc: Hoạt động giáo viên Giáo viên:… Hoạt động học sinh Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Khởi động: (3p) - HS lớp hát tạo hứng thú học tập cho hs giới thiệu vào học - KL:GV nhận xét giới thiệu vào Hình thành kiến thức mới: (10 12p) * Mục tiêu: HS nhận biết hàng, lớp, biết đọc, viết số đến lớp triệu, củng cố hàng, lớp * Cách tiến hành: HD hs quan sát, hỏi đáp để tìm hiểu nội dung học - GV đưa bảng phụ chuẩn bị + Em viết số trên? + Em đọc số trên? - HS hát - Hs theo dõi - Hs viết: 342 157 413 - Hs đọc:ba trăm bốn mươi hai triệu trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba - Tách thành lớp từ phải sang - Gv hướng dẫn cách đọc số: trái(3 hàng lớp) lớp đv, lớp nghìn, lớp triệu - Đọc từ trái sang phải đọc hết hàng đọc tên lớp - Hs viết lại số cho bảng *C/Y: Chữ số lớp đọc bảng lớp 342 157 413 "linh" - HS nêu lại +Nêu lại cách đọc số? * KL: Thực hành:(15-17p) * Mục tiêu: HS biết áp dụng đọc, viết số đến lớp triệu, củng cố hàng, lớp học * Cách tiến hành: Hs thực hành viết vào bảng con, thảo luận nhóm đơi, chơi trò chơi Chuyền điện Bài 1: - hs đọc đề Viết đọc theo bảng - Hs viết đọc số: - Tổ chức cho hs làm cá nhân , viết 32 000 000 843 291 712 số tương ứng vào đọc số 352 516 000 308 150 705 - Chữa bài, nhận xét 32 516 497 700 000 231 Bài 2: - hs đọc đề Đọc số sau - Hs chơi trò chơi Chuyền điện - Gv viết số lên bảng - Gọi hs nối tiếp đọc số - Chữa bài, nhận xét Bài 3: - hs đọc đề Viết số sau - hs lên bảng viết số - Gv đọc số - hs viết vào bảng - Lớp viết vào bảng Giáo viên:… Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gv nhận xét a.10 250 214 b.253 564 888 * KL: c.400 036 105 d.700 000 231 Hoạt đơng tiếp nối:(3P) - Hệ thống nội dung - Về nhà học bài, chuẩn bị Luyện tập Điềuchỉnh: Thể dục ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU TRỊ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” I MỤC TIÊU: - Bước đầu biết cách đều, đứng lại quay sau - Trò chơi"Kéo cưa lừa xẻ" yc biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II CHUẨN BỊ: - Sân tập sẽ, đảm bảo an tồn,1 còi III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐƠNG DẠY VÀ HỌC: Định PH/pháp hình thức NỘI DUNG Lượng tổ chức 1.Chuẩn bị: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung u cầu 1-2p XXXXXXXX học 2-3p XXXXXXXX * Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh" 1-2p  - Đứng chỗ vỗ tay hát 2.Cơ bản: - Ơn đều, đứng lại, quay sau +Lần 2: Tập lớp GV điều khiển +Lần 4: Tập theo tổ, tổ trưởng điều khiển GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS +Cho tổ lên thi đua trình diễn GV quan sát, nhận xét, đánh giá, biểu dương tổ +Tập lớp GV điều khiển để củng cố - Trò chơi"Kéo cưa lừa xẻ" GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luật chơi, sau cho lớp chơi Giáo viên:… 8-10p XXXXXXXX XXXXXXXX  lần 8-10p X X X X X O O  Trường Tiểu học… X X X X X Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 3.Kết thúc: - Cho lớp chạy nối tiếp thành vòng tròn - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học giao nhà X X X 1-2p 1-2p 1-2p X X X X X X X  X X X X Điềuchỉnh: Thứ ba ngày 12 tháng năm 2017 Chính tả Nghe viÕt: ch¸u nghe c©u chun cđa bµ i mơc tiªu: - Nghe - viết trình bày CT sẽ, biết trình bày dòng thơ lục bát, khổ thơ ; khơng mắc q năm lỗi - Làm BT(2) a - Chép sẵn tập 2a vào bảng nhóm cho hs làm tập * Có ý thức rèn chữ, giữ ii chn bÞ: Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm Phương tiện: - GV: SGK, Bảng phụ viết tập 2a - HS: SGK, viết, iii tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (3p) * Mục tiêu: Tạo khơng khí phấn khởi, - HS lớp hát kết hợp với vận thoải mái cho học động * Cách tiến hành: Cả lớp đứng dậy vừa hát kết hợp với vận động Chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung Giáo viên:… Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 CT,viết từ khó, dễ lẫn tượng tả * Cách tiến hành: HS quan sát, thảo luận nhóm nhỏ để tìm hiểu nội dung CT lưu ý từ khó viết - Gv đọc viết - Hs theo dõi, đọc thầm + Nội dung thơ nói lên điều gì? - Tình thương hai bà cháu dành cho cụ già lạc đường nhà + Trong khổ thơ từ em - Học sinh trả lời, khổ thơ ( tìm thường hay viết nhầm ? từ khổ thơ ) - Hs luyện viết từ khó -Gv đọc từ; xuất sắc, xuất, sản - Hs luyện viết từ khó vào bảng xuất, xơn xao, sào, xào rau, - Đọc từ khó - HS đọc từ khó * KL: Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Hs viết tốt tả,tự sốt lỗi viết sai tả * Cách tiến hành: HS tập trung ngheviết - HS viết vào GV đọc tả - Đổi sốt theo cặp - Gv đọc lại tồn cho hs sốt lỗi *KL: Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: GV thu số vở, hs đổi đánh giá - HS đổi cho bạn để nhận xét nhận xét viết viết Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Giúp hS phân biệt "trchn" giải câu đố sgk * Cách tiến hành: HS thảo luận, chia sẻ nhóm nhỏ để tìm đáp án GV gọi HS đọc u cầu Bài 2a: HS đọc u cầu học - hs đọc đề - Hs làm thảo luận nhóm Các từ cần điền: tre; chịu; trúc; tre; - Gv nhận xét tre; chí; chiến; tre - hs đọc to đoạn văn điền hồn *KL: HS phân biệt tốt âm "tr-ch", thưc chỉnh thành thạo tập có thái độ - Tre trung hậu, bất khuất, kiên cường, tích cực hoạt động nhóm chung thuỷ, … người dân Việt Nam ta Tre bạn thân thiết Giáo viên:… Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 dân Việt ta Hoạt động tiếp nối:(3p) GV hệ thống nội dung - Về nhà học bài, chuẩn bị sau Học sinh nghe - Tìm từ tên vật bắt đàu tr/ch đồ dùng nhà có mang hỏi/thanh ngã Điềuchỉnh: _ To¸n TiÕt 12: Lun tËp i mơc tiªu: - Đọc, viết số số đến lớp triệu - Bước đầu nhận biết giá trị chữ số theo vị trí số Làm BT 1,2,3(a,b,c),4(a,b) * GDHS nhận biết giá trị chữ số theo hàng lớp ii chn bÞ: Phương pháp: hỏi - đáp, quan sát, thảo luận nhóm Phương tiện: - GV : Bảng phụ ghi nội dung BT1,4 - HS: sách, vở, thước kẻ, bút dạ, iii tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động giáo viên Khởi động: (3p) * Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho hs giới thiệu vào học - HS hat kết hợp với vận động Hoạt động thực hành: (30-32p) * Mục tiêu: Củng cố hs cách đọc số, cấu tạo số, cấu tạo hàng, lớp già trị chữ số * Cách tiến hành:Hs thảo luận nhóm nhỏ(BT1), làm việc cá nhân(BT2), làm bảng (BT4), Bài 1: Gọi Hs nêu u cầu + Nêu tên hàng học theo thứ tự từ bé đến lớn? Giáo viên:… Hoạt động học sinh - HS hát kết hợp với vận động - hs đọc đề - Đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - HS thảo luận nhóm đơi 315 700 860 403 210 715 850 304 900 + Nêu chữ số hàng Hs phân tích hàng số số: 32 640 570, - Gv nhận xét Bài 2: Đọc số sau - hs đọc đề - Gọi hs nối tiếp đọc số cho - Hs nối tiếp, em đọc số + 32 640 507: Ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn năm trăm linh bảy + 500 658: Tám triệu năm trăm nghìn sáu trăm năm mươi tám + 830 402 960: Tám trăm ba mươi triệu bốn trăm linh hai nghìn chín trăm sáu mươi + 85 000 120:Tám mươi lăm triệu khơng trăm linh khơng nghìn trăm hai mươi (Tám mươi lăm triệu khơng nghìn trăm hai mươi) + 178 320 005: Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn khơng trăm linh năm + 000 001: Một triệu khơng nghìn - GV nhận xét khơng trăm linh Bài 3: Viết số sau - hs đọc đề - Gv đọc số - Hs viết - Cho hs viết vào nháp, hs lên bảng a.613 000 000 b 131 405 000 c 512 326 103 d 86 004 702 - Gv nhận xét e.800 004 720 Bài 4: Nêu giá trị chữ số - Hs đọc đề số - Hs lên bảng làm - hs làm cá nhân vào a.Chữ số thuộc hàng nghìn nên có giá trị 500 000 b.Chữ số thuộc hàng nghìn nên có giá trị 000 c.Chữ số thuộc hàng trăm nên có giá - Gọi số hs nêu miệng kết trị 500 - Chữa bài, nhận xét * KL: Hoạt động tiếp nối:(3p) - Hệ thống nội dung - Về nhà làm bài, chuẩn bị sau Giáo viên:… Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điềuchỉnh: Khoa học VAI TRỊ CỦA CHẤT ĐẠM VÀ CHẤT BÉO I MỤC TIÊU: - Kể tên thức ăn chứa nhiều chất đạm (thịt, cá, trứng, tơm, cua, …), chất béo (mỡ, dầu, , bơ, ) - Nêu vai trò chất đạm chất béo thể: + Chất đạm giúp xây dựng đổi thể + Chất béo giàu lượng giúp thể hấp thụ vi- ta- A, D, E, K *GD BVMT: -Mối quan hệ người với mơi trường : Con người cần đến khơng khí, thức ăn, nước uống từ mơi trường II CHUẨN BỊ: - GV: - Các hình minh hoạ trang 12, 13 / SGK (phóng to có điều kiện) - Các chữ viết hình tròn: Thịt bò, Trứng, Đậu Hà Lan, Đậu phụ, Thịt lợn, Pho- mát, Thịt gà, Cá, Đậu tương, Tơm, Dầu thực vật, Bơ, Mỡ lợn, Lạc, Vừng, Dừa - tờ giấy A3 tờ có hình tròn ghi: Chất đạm, Chất béo - HS: HS chuẩn bị bút màu III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Khởi động: (3p) Kiểm tra cũ:(3p) + Người ta thường có cách để phân loại thức ăn? Đó cách nào? Hoạt độngcủa học sinh - HS hát + Dựa vào lượng chất dinh dưỡng chứa loại thức ăn, người ta chia thức ăn thành loại + Chất bột đường có vai trò cung cấp + Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột lượng cần thiết cho hoạt động trì đường có vai trò gì? nhiệt độ thể - Nhận xét Hình thành kiến thức:(27p) a Giới thiệu bài:1’ + Để hiểu rõ vai trò chất đạm - HS lắng nghe béo em học bài: Vai trò chất đạm chất béo b Tìm hiểu bài: HĐ1: Những thức ăn có chứa Vai trò chất đạm chất béo: nhiều chất đạm chất béo? ♣Bước 1: Tổ chức cho HS hoạt - HS hoạt động cặp đơi Giáo viên:… 10 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 873 = 800 + 70 + 738 = 000 + 700 +30 + 10 837 = 10 000 + 800 + 30 + - Gv chữa bài, nhận xét Bài 3: Ghi giá trị chữ số số - hs đọc đề - Gọi hs đọc đề - Hs làm vào phiếu - Cho hs làm vào phiếu học tập Số 57 824 5824769 - Gv nhận xét Giá trị 50 000 5000000 Bài chữ số -GV u cầu HS nêu đặc điểm - Một HS nêu đặc điểm dãy số trước dãy số lớp: a) Dãy số tự nhiên liên tiếp số 909 b) Dãy số chẵn c) Dãy số lẻ Hoạt động tiếp nối:(3p) -HS lớp - Nhận xét học Chuẩn bị tiêt 16: So sánh xếp thứ tự STN Điều chỉnh: _ TËp lµm v¨n ViÕt th i mơc tiªu: -Nắm mục đích việc viết thư, nội dung kết cấu thơng thường thư (ND ghi nhớ) -Vận dụng kiến thức học để viết thư thămm hỏi, trao đổi thơng tin với bạn (mục III) * GDKNS : Giao tiếp ứng xử lịch giao tiếp ; Tìm kiếm xử lí thơng tin ; Tư sáng tạo * KNS:- Giao tiếp ứng xử lịch giao tiếp -Tìm kiếm xử lí thơng tin ii chn bÞ: -GV:- Bảng phụ, Giấy khổ lớn ghi sẵn câu hỏi+ bút -HS: Vở BT, bút, iii tỉ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Giáo viên:… 34 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (3p) -Gọi hs đọc lại TĐ Thư thăm bạn - Hs theo dõi - GV chuyển ý vào Nhận diện, đặc điểm loại văn:(15p) * Mục tiêu: HS biết mục dichd việc viết thư, biết kết cấu thơng thường thư * Cách tiến hành: Nhậ xét: - Tổ chức cho hs đọc thầm văn " thư - Hs đọc to văn thăm bạn " thảo luận nhóm u cầu 1,2,3 - Hs nối tiếp đọc u cầu - Hs trao đổi cặp, trả lời câu hỏi +Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm - Thăm hỏi, động viên Hồng gì? +Theo em người ta viết thư để làm gì? - Thăm hỏi, động viên, thơng báo, trao đổi ý kiến +Đầu thư bạn Lương viết gì? - Sự quan tâm người với nhân dân vùng lũ +Lương thăm hỏi gia đình địa phương - Lương thơng cảm, chia sẻ với hồn Hồng ntn? cảnh, nỗi đau Hồng bà địa phương +Lương thơng báo với Hồng tin gì? - quan tâm người với bà vùng lũ +Theo em nội dung thư cần có - Nội dung thư cần: gì? Lí mục đích viết thư Thăm hỏi người nhận thư Thơng báo tình hình người viết thư Nêu ý kiến cần trao đổi bày tỏ tình cảm +Qua thư em có nhận xét phần - Phần mở đầu ghi thời gian, địa điểm đầu phần cuối thư? viết thư, lời thăm hỏi Phần cuối ghi lời chúc, lời hứa hẹn *.Phần ghi nhớ: - hs đọc ghi nhớ * KL: Thực hành:(15p) * Mục tiêu: HS bước đầu biêt trình bày viết thư thăm hỏi, trao đổi thơng tin nọi dung * Cách tiến hành: Bài tập 1: * Tìm hiểu đề - Hs đọc đề Đề bài: Viết thư gửi người bạn trường khác để thăm hỏi kể cho bạn Giáo viên:… 35 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nghe tình hình lớp trường em +Đề u cầu em viết thư cho ai? +Mục đích viết thư gì? - Bạn trường khác - Kể cho bạn nghe tình hình lớp trường em +Thư viết cho bạn cần xưng hơ ntn? - Bạn, cậu, đằng ; xưng :tớ, +Em cần kể cho bạn nghe điều tình - Tình hình học tập, văn nghệ, thể hình lớp trường mình? thao, thăm quan, thầy giáo +Em nên chúc hứa hẹn điều với bạn? - Chúc bạn khoẻ, hẹn thư sau - Gv gạch chân từ quan trọng đề GDKNS : Vận dụng kiến thức học để viết thư thămm hỏi, trao đổi thơng tin với bạn *Viết thư - Tổ chức cho hs viết vào - Hs viết vào - Gọi hs đọc thư vừa viết - -> hs đọc vừa viết - Gv nhận xét, đánh giá Hoạt động tiếp nối:(3p) - Hệ thống nội dung tiết học - Chuẩn bị sau Điều chỉnh: _ Lịch sử NƯỚC VĂN LANG I MỤC TIÊU: - Nắm số kiện nhà nước Văn Lang: thời gian đời, nét đời sống vật chất tinh thần người Việt cổ: - Khoảng năm 700 TCN, nước Văn Lang, nhà nước lịch sử dân tộc đời - Người Lạc Việt biết làm ruộng, ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí cơng cụ sản xuất - Người Lạc Việt nhà sàn, họp thành làng, - Người Lạc Việt có tục nhuộm răng, ăn trầu; ngày lễ hội thường đua thuyền, đấu vật, * HS giỏi: - Biết tầng lớp xã hội Văn Lang: Nơ tì, Lạc dân, Lạc tướng, Lạc hầu, … - Biết tục lệ người Lạc Việt tồn đến ngày nay: đua thuyền, đấu vật, … Giáo viên:… 36 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Xác định lược đồ khu vực mà người Lạc Việt sinh sống II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, quan sát Phương tiện: GV:- Hình SGK phóng to, Phiếu học tập HS, Phóng to lược đồ Bắc Bộ Bắc Trung Bộ HS: SGK, vở, III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt độngcủa giáo viên Khởi động: 1’ Kiểm tra cũ: 3’ + Nêu bước sử dụng đồ? - Nhận xét Bài mới: a Giới thiệu: 1’ - Khoảng năm 700 TCN, người Lạc Việt biết làm ruộng, ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí cơng cụ sản xuất Đã có nước đời đất nước ta ngày Để tìm hiểu, hơm nay, học bài: “Nước Văn Lang” b Tìm hiểu bài: HĐ1: Cả lớp:10’ - GV treo lược đồ Bắc Bộ Bắc Trung Bộ vẽ trục thời gian lên bảng (GV giới thiệu trục thời gian - u cầu HS dựa vào SGK lược đồ, tranh ảnh, xác định địa phận nước Văn Lang kinh Văn Lang đồ; xác định thời điểm đời trục thời gian + Nhà nước người Lạc Việt có tên gì? + Nước Văn Lang đời vào khoảng thời gian nào? + Cho HS lên bảng xác định thời điểm đời nước Văn Lang + Nước Văn Lang hình thành khu vực nào? - Cho HS lên lược đồ Bắc Bộ Bắc Trung Bộ ngày khu vực hình thành nước Văn Lang Giáo viên:… Hoạt độngcủa học sinh + Đọc tên đồ, xem bảng giải, tìm đối tượng lịch sử… - HS lắng nghe Nhà nước VN: - HS quan sát xác định địa phận kinh nước Văn Lang; xác định thời điểm đời nước Văn Lang trục thời gian + Nước Văn Lang + Khoảng 700 năm trước + HS lên xác định + Ở khu vực sơng Hồng, sơng Mã, sơng Cả - HS lên lược đồ 37 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét sữa chữa kết luận *Hoạt động 2: theo cặp: 7’ (phát phiếu học tập) - GV đưa khung sơ đồ (để trống chưa điền nội dung) - HS có nhiệm vụ đọc SGK điền vào sơ đồ tầng lớp: Vua, Lạc hầu, Lạc tướng, Hùng Vương HLạc hầu, Lạc Lạc dân, nơ tì cho phù hợp bảng tướng Lạc dân Nô tì + Xã hội Văn Lang có tầng lớp? + Người đứng đầu nhà nước Văn + Có tầng lớp, vua, lạc tướng Lang ai? lạc hầu , lạc dân, nơ tì - Là lạc tướng lạc hầu, họ giúp vua + Là vua, gọi Hùng vương cai quản đất nước Dân thướng gọi lạc dân Là nơ tì, họ người hầu hạ gia đình người giàu PK *Hoạt động theo nhóm:10’ - GV đưa khung bảng thống kê Đời sống vật chất tinh thần trống phản ánh đời sống vật chất người Lạc Việt: tinh thần người Lạc Việt - HS thảo luận theo nhóm - HS đọc xem kênh chữ, kênh hình điền vào chỗ trống Mặc - Một số HS đại diện nhóm trả lời Sản Ăn, Ở Lễ - Cả lớp bổ sung xuất uống trang hội điểm - Lúa -Khoai -Cây ăn - Cơm, Phụ nữ xơi dúng… - Bánh chưng -Nhà sàn -Qy … - Vui chơi nhảy … - GV nhận xét bổ sung - Địa phương em lưu giữ tục lệ người Lạc Việt? - Vài HS mơ tả lời đời - GV nhận xét, bổ sung kết luận sống người Lạc Việt Củng cố- Dặn dò: 2’ - Các vua Hùng người mở trang lịch sử nước ta Khi đến thăm đền Hùng, Bác Giáo viên:… 38 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hồ nói: “Các vua Hùng có cơng dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước ” - Ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày nào? - GV củng cố nội dung học - Ngày 10 tháng âm lịch - Về nhà học xem trước - Trong dân gian có câu: “Nước Âu Lạc” Dù ngược xi - Nhận xét tiết học Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba Củng cố: _ Địa lí MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HỒNG LIÊN SƠN I MỤC TIÊU: - Nêu tên số dân tộc người Hồng Liên Sơn: Thái, Mơng, Dao, … - Biết Hồng Liên Sơn nơi dân cư thưa thớt - Sử dụng tranh ảnh để mơ tả nhà sàn trang phục số dân tộc Hồng Liên Sơn + Trang phục: dân tộc có cách ăm mặc riêng; trang phục dân tộc may, thêu trang trí cơng phu thường có màu sặc sỡ, + Nhà sàn: làm vật liệu tự nhiên gỗ, tre, nứa * HS khá, giỏi: Giải thích người dân Hồng Liên Sơn thường làm nhà sàn để ở: để tránh ẩm thấp thú *GD BVMT: -Sự thích nghi cải tạo mơi trường người miền núi trung du: +Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp thú +Trồng trọt đất dốc +Khai thác khống sản, rừng, sức nước +Trồng cơng nghiệp đất ba dan II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Phương tiện: -GV: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Tranh, ảnh nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt số dân tộc Hồng Liên Sơn - HS: SGK, , III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên:… 39 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt độngcủa giáo viên Hoạt độngcủa học sinh Khởi động:1’ Kiểm tra cũ:5’ +Nêu đặc điểm dãy núi Hồng Liên Sơn? +Nơi cao đỉnh núi Hồng Liên Sơn có khí hậu nào? - GV nhận xét Bài mới: a Giới thiệu bài:1’ - Tiết địa lí hơm em tìm hiểu số dân tộc Hồng Liên Sơn - GV ghi tên b Tìm hiểu bài: HĐ1: Làm việc cá nhân: 10’ - GV cho HS đọc SGK trả lời câu hỏi sau: + Dân cư Hồng Liên Sơn đơng đúc hay thưa thớt đồng bằng? + Kể tên số dân tộc người Hồng Liên Sơn? + Xếp thứ tự dân tộc (dân tộc Dao, Mơng, Thái) theo địa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao + Giải thích dân tộc nêu gọi dân tộc người? + Người dân nơi núi cao thường lại phương tiện gì? Vì sao? - GV sửa chữa giúp HS hồn thiện câu trả lời Hoạt động2: Làm việc theo nhóm: 10’ - GV phát phiếu học tập cho HS HS dựa vào SGK, tranh, ảnh làng, nhà sàn vốn kiến thức để trả lời câu hỏi: + Bản làng thường nằm đâu? Bản có nhiều hay nhà? + Đây dãy núi cao, đồ sộ, có nhiều đỉnh nhọn, sườn dốc, thung hẹp sâu… + Khí hậu quanh năm lạnh, tháng mùa thu đội có tuyết rơi, … - HS khác nhận xét, bổ sung 1/ Hồng Liên Sơn –nơi cư trú số dân tộc người: + Hồng Liên Sơn dân cư thưa thớt + Một số dân tộc người Hồng Liên Sơn: Dao, Thái, Mơng … + Thứ tự Thái, Dao, Mơng + Vì có số dân + Đi ngựa Vì đường giao thơng chủ yếu đường mòn, lại khó khăn - HS khác nhận xét, bổ sung Bản làng với nhà sàn: - HS thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết + Ở sườn núi thung lũng Bản thường có nhà, thung lũng đơng + Vì số dân tộc Hồng Liên + Tránh ẩm thấp thú Sơn sống nhà sàn? + Nhà sàn làm vật liệu gì? + Gỗ, tre , nứa … + Hiện nhà sàn có thay đổi + Nhiều nơi có nhà xây, mái ngói hợp vệ Giáo viên:… 40 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 so với trước đây? - GV nhận xét sửa chữa Hoạt động3: Làm việc theo nhóm:10’ - GV cho HS dựa vào mục 3, hình SGK tranh, ảnh chợ phiên, lễ hội, trang phục ( có) trả lời câu hỏi sau: + Chợ phiên gì? Nêu hoạt động chợ phiên + Kể tên số hàng hóa bán chợ Tại chợ lại bán nhiều hàng hóa này?(dựa vào hình 3) + Kể tên số lễ hội dân tộc Hồng Liên Sơn + Lễ hội dân tộc Hồng Liên Sơn tổ chức vào mùa nào? Trong lễ hội có hoạt động gì? sinh… - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Chợ phiên, lễ hội, trang phục: - HS thảo luận theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày kết làm việc nhóm + Phiên chợ họp vào ngày định, chợ họp đơng vui Các hoạt động bn bán trao đổi hàng hố, nơi giao lưu văn hố, gặp gỡ, kết bạn nam nữ niên + Rau, củ, quần áo Vì mặt hàng mà người dân tự làm + Hội chơi núi mùa xn, hội xuống đồng, + Lễ hội dân tộc Hồng Liên Sơn tổ chức vào mùa xn Trong lễ hội có hoạt động: thi hát, múa sạp, ném + Mỗi dân tộc thường có cách ăn mặc riêng, trang phục họ mang nét riêng biệt dân tộc mình… + Nhận xét trang phục truyền thống dân tộc hình 3, - GV sửa chữa giúp nhóm hồn thiện câu trả lời Hoạt động tiếp nối: 3’ - Gv củng cố ND - GV u cầu HS nêu đặc điểm tiêu biểu dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội… số dân tộc vùng núi Hồng Liên Sơn GD BVMT: -Con người làm để thích nghi -Để thích nghi cải tạo mơi trường cải tạo mơi trường miền núi trung miền núi trung du người đã: du? +Làm nhà sàn để tránh ẩm thấp thú +Trồng trọt đất dốc +Khai thác khống sản, rừng, sức nước +Trồng cơng nghiệp đất ba dan - GV cho HS đọc khung - HS đọc học học - Về nhà xem lại chuẩn bị bài: “Hoạt động sản xuất người dân Hồng Liên Sơn” Giáo viên:… 41 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét tiết học Củng cố: _ Khoa học VAI TRỊ CỦA VI- TA- MIN, CHẤT KHỐNG VÀ CHẤT XƠ I MỤC TIÊU: - Kể tên thức ăn chứa nhiều vi- ta- (cà rốt, lòng đỏ trứng, loại rau, ), chất khống (thịt, cá, trứng, loại rau có màu xanh thẵm, …) chất xơ (các loại rau) - Nêu vai trò vi- ta- min, chất khống chất xơ thể: + Vi- ta- cần cho thể, thiếu thể bị bệnh + Chất khống tham gia xây dựng thể, tạo men thúc đẩy điều khiển hoạt động sống, thiếu thể bị bệnh + Chất xơ khơng có giá trị dinh dưỡng cần để đảm bảo hoạt động bình thường máy tiêu hố - GD ý thức ăn uống hợp vệ sinh, đủ dinh dưỡng II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm Phương tiện: -GV: Các hình minh hoạ trang 14, 15 / SGK (phóng to có điều kiện) - Có thể mang số thức ăn thật như: Chuối, trứng, cà chua, đỗ, rau cải - tờ giấy khổ A0 - Phiếu học tập theo nhóm - HS: Vở, sgk III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Giáo viên:… Hoạt động học sinh 42 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Khởi động: (1p) Kiểm tra cũ:(3p) + Em cho biết loại thức ăn có chứa nhiều chất đạm vai trò chúng? + Chất béo có vai trò gì? Kể tên số loại thức ăn có chứa nhiều chất béo? - GV nhận xét Bài mới:(33p) * Giới thiệu bài: - Chất xơ khơng có giá trị dinh dưỡng cần để đảm bảo hoạt động bình thường máy tiêu hố Muốn biết rõ điều này, học giúp em hiểu bài: “Vai trò vi- ta- min, chất khống chất xơ” GV ghi đề b Tìm hiểu bài: HĐ1: Trò chơi: Tìm loại thức ăn chứa nhiều vi- ta- min, chất khống chất xơ: ♣ Bước 1:- Gv chia lớp làm nhóm, nhóm có bảng phụ - u cầu HS ngồi quan sát hình minh hoạ trang 14, 15 / SGK kể tên thức ăn có chứa nhiều vi- ta- min, chất khống, chất xơ - GV nhận xét, khen - GV giảng thêm: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường như: sắn, khoai lang, khoai tây … chứa nhiều chất xơ HĐ2: Vai trò vi- ta- min, chất khống, chất xơ ♣ Bước 1: GV tiến hành thảo luận nhóm theo định hướng - u cầu nhóm đọc phần Bạn cần biết trả lời câu hỏi sau: + Kể tên số vi- ta- mà em biết Nêu vai trò? Giáo viên:… 43 + Thức ăn có nhiều chất đạm: thịt, cua, trứng, cá, …Có vai trò tạo tế bào… + Chất béo có vai trò giúp thể hấp thu vi- ta- A, D, E, K thức ăn: dầu, mỡ, vừng, laic - Nhận xét bạn + HS làm việc theo nhóm + Hồn thiện bảng sau: Tên Ngu Ngu Ch Chất thức ồn ồn ứa khố ăn gốc gốc ving TV ĐV tami n Rau + + + cải + + + Trứng + + + gà + + Cà rốt + + + Dầu ăn + + + Chuối + + Cà + + chua Cá Cua + Báo cáo kết trò chơi Trường Tiểu học… Ch ất xơ + + tiếp Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Nếu thiếu vi- ta- thể sao? sức + Kể tên số chất khống mà em biết? + Nêu vai trò loại chất khống + HS làm theo nhóm đó? + Những thức ăn có chứa chất xơ? + Chất xơ có vai trò thể? ♣ Bước 2: GV kết luận: + Vi- ta- chất tham gia trực tiếp vào việc xây dựng thể hay cung cấp lượng… + Một số khống chất sắt, can- xi … tham gia vào việc xây dựng thể … Hoạt động tiếp nối:(3p) - GV củng cố ND học - Những thức ăn có chứa chất xơ? - HS học Chuẩn bị “Tại cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn” - Nhận xét tiết học Giáo viên:… 44 + Các loại vi- ta- A, B, C, D, …Là chất khơng tham gia trực tiếp vào việc …cơ thể + Nếu thiếu Vi- ta- min, Thiếu vi- tamin A mắc bệnh khơ mắt, qng gà Thiếu vi- ta- D mắc bệnh còi xương trẻ em lỗng xương người lớn Thiếu vi- ta- C mắc bệnh chảy máu chân Thiếu vi- tamin B1 bị phù, … + Can –xi, phốt pho, sắt, kẽm, i- ốt, … có loại thức ăn như:Sữa, phomát, trứng, xúc xích, chuối, cam, gạo, ngơ, ốc, cua, cà chua, đu đủ, thịt gà, cà rốt, cá, tơm, chanh, dầu ăn, dưa hấu, … + Chất khống tham gia vào xây dựng thể Ngồi ra, thể cần lượng nhỏ số chất khống khác để tạo men thúc đẩy điều khiển hoạt động sống Nếu thiếu chất khống, thể bị bệnh Ví dụ: Thiếu sắt gây chảy máu Thiếu can- xi ảnh hưởng đến hoạt động tim, khả tạo huyết đơng máu, gây bệnh còi xương trẻ em lỗng xương người lớn Thiếu i- ốt sinh bướu cổ …bị bệnh + Các thức ăn có nhiều chất xơ là: Bắp cải, rau diếp, hành, cà rốt, súp lơ, đỗ quả, rau ngót, rau cải, mướp, đậu đũa, rau muống, … Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Chất xơ khơng có giá trị dinh dưỡng cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường máy tiêu hố việc tạo thành phân giúp thể thải chất cặn bã ngồi - Nước chiếm hai phần ba trọng lượng thể Nước giúp cho việc thải chất thừa, chất đọc hại khỏi thể Vì vậy, để cung cấp đủ nước cho thể ngày cần uống khoảng lít nước _ Đạo đức VƯỢT KHĨ TRONG HỌC TẬP (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Nêu ví dụ vượt khó học tập - Biết vượt khó học tập giúp em học tập mau tiến - Có ý thức vượt khó vươn lên học tập - u mến, noi theo gương học sinh nghèo vượt khó * Biết vượt khó học tập phải vượt khó học tập *KNS -Lập kế hoạch vượt khó học tập -Tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ thầy cơ, bạn bè gặp khó khăn học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Hỏi đáp, quan sát Phương tiện: - GV: SGK Đạo đức - Các mẫu chuyện, gương vượt khó học tập - HS: Vở Đạo đức, câu chuyện gương vượt khó học tập III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt độngcủa giáo viên Hoạt độngcủa học sinh Khởi động: (1p) Kiểm tra cũ:(5p) + Gọi Hs kể mẩu chuyện, - HS kể chuyện gương… gương trung thực học tập - HS đọc học - GV nhận xét - HS khác nhận xét, bổ sung Bài mới:(27p) a Giới thiệu bài: - Muốn học tập mau tiến bộ, Giáo viên:… 45 Trường Tiểu học… Giáo án lớp em phải biết vượt khó học tập Vượt khó học tập học nào? Bài học: “Vượt khó học tập” giúp em điều GV ghi đề b Tìm hiểu bài: *HĐ1: Kể chuyện Một học sinh nghèo vượt khó - GV giới thiệu: Trong sống gặp khó khăn rủi ro Chúng ta xem bạn Thảo chuyện Một học sinh nghèo vượt khó gặp khó khăn vượt qua nào? - GV kể chuyện *HĐ 2: Thảo luận nhóm (Câu 2- SGK trang 6): - GV chia lớp thành nhóm Nhóm 1: Thảo gặp khó khăn học tập sống ngày? Năm học 2017 - 2018 - HS lắng nghe - Cả lớp nghe 1- HS tóm tắt lại câu chuyện - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày ý kiến:  Thảo gặp khó khăn học tập sống là: + Nhà xa trường + Nhà nghèo, bố mẹ lại đau yếu, Thảo phải Nhóm 2: Trong hồn cảnh khó làm nhiều việc nhà giúp bố mẹ khăn vậy, cách Thảo  Ở lớp Thảo tập trung học tập, chỗ học tốt? khơng hiểu hỏi giáo bạn Buổi - GV ghi tóm tắt ý bảng tối học bài, làm Sáng dậy sớm học - GV kết luận:Bạn Thảo gặp thuộc lòng nhiều khó khăn học tập sống, song Thảo biết cách khắc phục, vượt qua, vượt lên học giỏi Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó bạn *HĐ3: Thảo luận theo nhóm đơi (Câu 3- SGK trang 6): - GV nêu u cầu câu 3: + Nếu cảnh khó khăn - HS lớp trao đổi, đánh giá cách giải bạn Thảo, em làm gì? - GV ghi tóm tắt lên bảng - Đại diện nhóm trình bày cách giải - GV kết luận cách giải tốt *HĐ 4: Làm việc cá nhân (Bài tập 1- SGK trang 7) - GV nêu ý tập 1: Khi - HS đọc xác định u cầu tập Giáo viên:… 46 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 gặp tập khó, em chọn cách làm đây? Vì sao? a Tự suy nghĩ, cố gắng làm b Nhờ bạn giảng giải để tự làm c Chép ln bạn d Nhờ người khác làm hộ đ Hỏi thầy giáo, giáo người lớn e Bỏ khơng làm - GV kết luận: Cách a, b, đ cách giải tích cực - GV hỏi: Qua học hơm nay, rút điều gì? Hoạt động tiếp nối:(3p) - GV củng cố ND học - Chuẩn bị tập 2- SGK trang - Thực hoạt động: + Cố gắng thực biện pháp đề để vượt khó khăn học tập + Tìm hiểu, động viên, giúp đỡ bạn gặp khó khăn học tập - HS nêu cách chọn giải thích lí (HS giơ thẻ mặt cười với cách làm đúng, mặt mếu với cách làm chưa đúng.) - 1- HS nêu ghi nhớ SGK/6 SINH HOẠT LỚP i mơc tiªu: Nhận xét ưu, khuyết điểm lớp tuần Đề biện pháp khắc phục đưa phương hướng ii ®å dïng d¹y häc iii c¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Nhận xét ưu khuyết điểm: - Các tổ trưởng báo cáo tình hình hoạt động lớp GV tổng hợp đánh giá * Ưu: - Thực tốt truy đầu - Vệ sinh lớp - Có học làm đầy đủ * Khuyết: - Trong học, số em nói chuyện riêng: - Một số em vắng học: - Chưa ý giảng: - Còn lơ học tập: Giáo viên:… 47 Trường Tiểu học… Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Phương hướng tuần tới: - Duy trì phát huy ưu điểm - Nhắc nhở HS nhà học - Thu khoản tiền theo quy định - Tham gia vệ sinh trường lớp, vệ sinh thân thể Giáo viên:… 48 Trường Tiểu học… ... Giỏo viờn: Hot ng ca hc sinh -HS hỏt kt kt hp vi ng - HS nờu yờu cu bi toỏn - HS vit bng cỏc s l: + 976 543 , 6 54 097 132, 165 981 943 , 34 769 0 84 - HS c cỏc s: + 976 543 : Tỏm triu chớn trm by... bi, c lp theo dừi cỏch c - HS theo dừi tỡm cỏch c hay -GV hng dn HS luyn c mt on - HS luyn c phõn vai theo cp th bi theo cỏch phõn vai - 3 ,4 HS thi c din cm, c lp bỡnh - Yờu cu HS luyn c theo cp... viờn: 14 Trng Tiu hc Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 ng du thng, ng cong di - HS chun b dng c 15cm Cỏc ng cỏch khong 34cm Ct theo cỏc ng ú - Trong HS thc hnh GV theo dừi, un nn * Hot ng 4: ỏnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan