0

SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7

13 406 1
  • SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 20:29

SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC CÁC TIẾT THỰC HÀNH SINH HỌC -A MỞ ĐẦU: I Đặt vấn đề: Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải quyết: Sinh học môn khoa học nghiên cứu cá thể sống Kiến thức môn sinh học trường THCS gần gũi với HS có nhiều ứng dụng thực tế sống, đặc biệt kiến thức tiết thực hành Sinh học lấy động vật đối tượng để tìm hiểu Chương trình gồm chương tìm hiểu qua 70 tiết, có 13 tiết thực hành Khi dạy học tiết thực hành, đặc biệt tiết với nội dung “mổ quan sát cấu tạo ” GV HS gặp nhiều khó khăn Cụ thể là: * Đối với GV: - Do số nguyên nhân khách quan nên kết thực hành nhiều GV chưa xác - GV phụ thuộc nhiều vào chuẩn bị mẫu vật HS Vì vậy, GV bị động HS chuẩn bị mẫu vật không đạt yêu cầu không chuẩn bị mẫu vật - Gặp nhiều khó khăn việc chốt kiến thức cho HS ghi - Thời gian tiết học thực hành không đủ để GV tổ chức HS thực hành tốt * Đối với HS: - Tuy mẫu vật thực hành hầu hết có địa phương việc thu thập mẫu vật HS gặp nhiều khó khăn - Mẫu vật HS chuẩn bị nhiều lúc chưa đạt yêu cầu - Các thao tác thực hành HS phần lớn không xác - HS khó xác định nội dung kiến thức cần nắm sau kết thúc thực hành - Một số HS chưa có ý thức học tập môn Ví dụ: Tiết 16: Mổ quan sát cấu tạo Giun đất * Mục tiêu: - Kiến thức: Mô tả đặc điểm cấu tạo Giun đất Biết thao tác mổ Giun đất - Kĩ năng: Rèn kĩ mổ động vật không xương sống Rèn kĩ quan sát nội quan bên phân biệt phận quan Rèn kĩ thực hành theo nhóm Rèn số kĩ sống: tự tin trình bày ý kiến trước tập thể, kĩ quản lí thời gian,… -Thái độ: HS tích cực nghiêm túc thực hành * Giun đất đại diện thuộc ngành Giun đốt Tại thời điểm học tiết 16 địa phương thu thập nhiều giun đất có kích thước đảm bảo Tuy nhiên, GV HS gặp nhiều khó khăn thực hành, đặc biệt HS Cụ thể: Vì Giun đất có kích thước nhỏ nên thao tác mổ HS nhiều nhóm làm không đạt yêu cầu, mổ đạt yêu cầu xử lí mẫu trước quan sát ( rửa Giun đất) thao tác HS thường không xác Ý nghĩa tác dụng phương pháp mới: Để khắc phục khó khăn trên, qua thời gian tìm hiểu thử nghiệm nhiều phương pháp tìm giải pháp ứng dụng CNTT vào tiết thực hành Sinh học Hiện nay, CNTT ứng dụng phổ biến nhiều lĩnh vực kinh tế, y học,… Trong lĩnh vực giáo dục CNTT bước đầu ứng dụng công tác quản lí, số nơi ứng dụng trình giảng dạy học tập CNTT công cụ đắc lực cho đổi phương pháp dạy học môn nâng cao chất lượng môn Với lí nêu chọn đề tài cho sáng kiến kinh nghiệm là: “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC TIẾT DẠY HỌC THỰC HÀNH SINH HỌC 7.” Phạm vi nghiên cứu đề tài: - Địa điểm: Lớp 71,2,3,5,6,7 trường THCSNguyễn Du Lớp 76,7 : Lớp đối chứng (Dạy theo phương pháp truyền thốngứng dụng CNTT) Lớp 71,2,3,5 : Lớp thí nghiệm (Dạy theo phương pháp truyền thống – có ứng dụng CNTT) - Thời gian: Năm học 2014 - 2015 II Phương pháp tiến hành: Cơ sở lí luận thực tiễn: Đề tài thực dựa sở: - Nhà trường có phòng thực hành môn đạt yêu cầu - Trang thiết bị dạy học công nghệ thông tin (CNTT) đầy đủ - Gv học qua lớp CNTT có chứng tin học A Biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp: - Biện pháp: Các tiết thực hành với nội dung quan sát cấu tạo cấu tạo trong: GV tổ chức dạy tiết thực hành Sinh họcứng dụng CNTT lớp thí nghiệm dạy tiết thực hành Sinh học ứng dụng CNTT lớp đối chứng Các tiết thực hành xem băng hình tập tính: GV tổ chức dạy tiết thực hành Sinh họcứng dụng CNTT lớp 71,2,3,5,6,7 để thấy thay đổi lớp 76,7 - Thời gian: năm học 2014 – 2015 B NỘI DUNG: I Mục tiêu: Ứng dụng CNTT tiết thực hành Sinh học nhằm: - Giúp HS hứng thú học tiết thực hành - GV HS khắc phục số khó khăn nêu - GV chủ động tiết dạy - HS không tâm lí lo sợ đến tiết thực hành - Giúp HS dễ dàng xác định kiến thức cần học tiết thực hành → Nâng cao chất lượng dạy học môn II Mô tả giải pháp đề tài: Thuyết minh tính mới: 1.1 Tổng quát: GV cần xác định nội dung tiết thực hành để ứng dụng CNTT cho phù hợp Trong tiết thực hành Sinh học 7, GV cho HS theo dõi thao tác thực hành, kết quả, nội dung cần ghi nhớ sau thực hành xong màng hình thông qua trình chiếu 1.2 Cụ thể:  Các tiết thực hành có nội dung quan sát cấu tạo a.Tiết 16: Mổ quan sát cấu tạo giun đất * Mục tiêu: - Kiến thức: Mô tả đặc điểm cấu tạo Giun đất Biết thao tác mổ Giun đất - Kĩ năng: Rèn kĩ mổ động vật không xương sống Rèn kĩ quan sát nội quan bên phân biệt phận quan Rèn kĩ thực hành theo nhóm Rèn số kĩ sống: tự tin trình bày ý kiến trước tập thể, kĩ quản lí thời gian,… - Thái độ: HS tích cực nghiêm túc thực hành HS hứng thú học tập môn * Gv chuẩn bị nội dung trình chiếu: - Yêu cầu thu hoạch theo nhóm: Câu hỏi 1: Trình bày bước mổ giun đất? Câu hỏi 2: Khi mổ Giun đất mổ mặt bụng hay mặt lưng? Câu hỏi 3: Hoàn thành thích hình vẽ cấu tạo (H 16.3 SGK trang 58) - Hình ảnh hình dạng cấu tạo giun đất Hình dạng Giun đất Cấu tạo Giun đất - Đoạn phim: thao tác mổ giun đất - Nội dung ghi HS hệ thống hóa sơ đồ tư * Tiến trình tiết dạy: LỚP: 76,7 Bước 1: GV kiểm tra chuẩn bị nhóm Bước 2: GV giới thiệu mục tiêu cần đạt tiết thực hành, cách tiến hànhvà số điểm cần lưu ý Bước 3: GV đưa yêu cầu thu hoạch theo nhóm Bước 4: GV thực mẫu thao tác mổ Giun đât LỚP 71,2,3,5 Bước 1: GV kiểm tra chuẩn bị nhóm Bước 2: GV giới thiệu mục tiêu cần đạt tiết thực hành, cách tiến hànhvà số điểm cần lưu ý Bước 3: GV đưa yêu cầu thu hoạch theo nhóm (Trình chiếu) Bước 4: GV cho HS quan sát đoạn phim thao tác mổ giun đất Sau đó, GV thực mẫu thao tác mổ Giun đât Bước 5: GV yêu cầu HS thực hành Bước 5: GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm, GV quan sát uốn nắn theo nhóm, GV quan sát uốn nắn sửa sai sửa sai Bước 6: GV gọi HS trình bày kết Bước 6: GV gọi HS trình bày kết đặt mẫu mổ nhóm đặt mẫu mổ nhóm lên bàn lên bàn Bước 7: GV nhận xét (thái độ học Bước 7: GV nhận xét (thái độ học tập HS, kết thực hành tập HS, kết thực hành nhóm), đánh giá ghi điểm nhóm), đánh giá ghi điểm nhóm thực hành tốt nhóm thực hành tốt Bước 8: GV yêu cầu nhóm dọn Bước 8: GV trình chiếu hình ảnh vệ sinh phòng thực hành cấu tạo Giun đất Sau đó, GV hệ thống hóa kiến thức sơ đồ tư cho HS ghi dạng trình chiếu Trong trình trình chiếu GV củng cố kiến thức thực hành cho HS Bước 9: GV yêu cầu nhóm dọn vệ sinh phòng thực hành b.Tiết 24: Mổ quan sát cấu tạo tôm sông * Mục tiêu: - Kiến thức: Mô tả đặc điểm cấu tạo Tôm sông Nắm bước mổ tôm sông - Kĩ năng: Rèn kĩ mổ động vật không xương sống Rèn kĩ quan sát cấu tạo vẽ hình Rèn số kĩ sống (kĩ hợp tác theo nhóm, kĩ đảm nhận trách nhiệm phân công, kĩ quản lí thời gian) - Thái độ: HS có trách nhiệm với công việc giao HS tích cực nghiêm túc thực hành * Gv chuẩn bị nội dung trình chiếu: - Yêu cầu thu hoạch theo nhóm: Câu hỏi 1: Trình bày bước mổ quan sát cấu tạo tôm sông? Câu hỏi 2: Hoàn thành thích hình 23.1B, 23.3B,C - Hình ảnh cấu tạo mang tôm, cấu tạo Tôm sông - Đoạn phim: Cách mổ để quan sát mang tôm cấu tạo tôm * Tiến trình tiết dạy: LỚP 76,7 : Bước 1: GV kiểm tra chuẩn bị nhóm Bước 2: GV giới thiệu mục tiêu cần đạt tiết thực hành, cách tiến hànhvà số điểm cần lưu ý Bước 3: GV đưa yêu cầu thu hoạch theo nhóm Bước 4: GV thực mẫu thao tác mổ để quan sát mang cấu tạo Tôm sông LỚP 71,2,3,5: Bước 1: GV kiểm tra chuẩn bị nhóm Bước 2: GV giới thiệu mục tiêu cần đạt tiết thực hành, cách tiến hành số điểm cần lưu ý Bước 3: GV đưa yêu cầu thu hoạch theo nhóm (Trình chiếu) Bước 4: GV cho HS quan sát đoạn phim thao tác mổ để quan sát mang cấu tạo Tôm sông Sau đó, GV thực mẫu thao tác lần Bước 5: GV yêu cầu HS thực hành theo Bước 5: GV yêu cầu HS thực hành nhóm, Gv quan sát uốn nắn sửa sai theo nhóm, Gv quan sát uốn nắn sửa sai Bước 6: GV gọi HS trình bày kết Bước 6: GV gọi HS trình bày kết đặt mẫu mổ nhóm lên bàn đặt mẫu mổ nhóm lên để GV kiểm tra bàn Bước 7: GV nhận xét (thái độ học tập Bước 7: GV nhận xét (thái độ học tập HS, kết thực hành của HS, kết thực hành nhóm), đánh giá ghi điểm nhóm thực hành tốt Bước 8: GV yêu cầu nhóm dọn vệ sinh phòng thực hành nhóm), đánh giá ghi điểm nhóm thực hành tốt Bước 8: GV trình chiếu hình ảnh mang tôm cấu tạo Tôm sông Trong trình trình chiếu GV củng cố kiến thức thực hành cho HS Bước 9: GV yêu cầu nhóm dọn vệ sinh phòng thực hành  Đối với tiết thực hành có nội dung quan sát hình dạng Tiết 20: Quan sát số Thân mềm * Mục tiêu: - Kiến thức: Nêu tính đa dạng ngành Thân mềm qua quan sát đại diện khác như: Ốc sên, hến, mực,… Biết số tập tính thân mềm - Kĩ năng: Kĩ quan sát, tìm kiếm, xử lí thông tinthực hành theo nhóm - Thái độ: Hứng thú học tập môn Thực nghiêm túc qui định phòng thực hành * Gv chuẩn bị nội dung trình chiếu: - Yêu cầu thu hoạch: Câu hỏi 1: Hoàn thành nội dung bảng sau Stt Tên Thân mềm Trai sông … Đặc điểm cấu tạo Môi trường sống Câu hỏi 2: Nêu vài tập tính Thân mềm? - Hình ảnh số đại diện thuộc ngành Thân mềm Ốc sên Lối sống Có lợi hay có hại Bạch tuộc Sò Mực - Đoạn phim thể tập tính ốc sên mực - Sơ đồ tư * Tiến trình tiết dạy: LỚP 76,7 : Bước 1: GV kiểm tra chuẩn bị nhóm Bước 2:GV giới thiệu mục tiêu cần đạt tiết thực hành, cách tiến hành số điểm cần lưu ý Bước 3: GV đưa yêu cầu thu hoạch theo nhóm Bước 4: GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm theo nội dung hướng dẫn LỚP 71,2,3,5: Bước 1: GV kiểm tra chuẩn bị nhóm Bước 2: GV giới thiệu mục tiêu cần đạt tiết thực hành, cách tiến hànhvà số điểm cần lưu ý Bước 3: GV đưa yêu cầu thu hoạch theo nhóm (Trình chiếu) Bước 4: - Trường hợp 1: GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm theo nội dung hướng dẫn (Nếu chuẩn bị mẫu vật tốt) - Trường hợp 2: GV trình chiếu hình ảnh tập tính số đại diện Thân mềm, sau yêu cầu HS làm việc độc lập hoàn thành thu hoạch Trong trình trình chiếu GV đặt số câu hỏi (Nếu HS chuẩn bị mẫu vật không đạt yêu cầu) Bước 5: Gv yêu cầu HS thực hành theo nhóm (hoặc cá nhân), Gv quan sát uốn nắn sửa sai Bước 6: GV gọi HS trình bày kết Bước 7: GV nhận xét (thái độ học tập HS, kết thực hành nhóm), đánh giá ghi điểm nhóm thực hành tốt Bước 8: GV yêu cầu nhóm dọn vệ sinh phòng thực hành Bước 5: GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm (hoặc cá nhân), Gv quan sát uốn nắn sửa sai Bước 6: GV gọi HS trình bày kết Bước 7: GV nhận xét (thái độ học tập HS, kết thực hành nhóm), đánh giá ghi điểm nhóm (hoặc HS) thực hành tốt Bước 8: GV trình chiếu kết thu hoạch Sau đó, GV hệ thống hóa kiến thức sơ đồ tư cho HS ghi dạng trình chiếu Trong trình trình chiếu GV củng cố kiến thức thực hành cho HS Bước 9: GV yêu cầu nhóm dọn vệ sinh phòng thực hành  Đối với tiết thực hành xem băng hình tập tính Tiết 29: Xem băng hình tập tính Sâu bọ * Mục tiêu: - Kiến thức: Biết khái niệm tập tính, đặc điểm sở để hình thành tập tính sâu bọ Nhận biết số tập tính sâu bọ - Kĩ năng: Rèn cho HS số kĩ sống (kĩ hợp tác theo nhóm, kĩ đảm nhận trách nhiệm phân công, kĩ quản lí thời gian) Rèn kĩ ghi chép nhanh - Thái độ: Hứng thú tích cực học tập môn Nghiên túc tích cực thực hành * GV chuẩn bị nội dung trình chiếu: - Yêu cầu thu hoạch Trả lời câu hỏi sau: 1.Qua quan sát hình ảnh đoạn phim, em cho biết sâu bọ có loại tập tính nào? Những tập tính có biểu cụ thể gì? - Nội dung thực hành: hình ảnh đoạn phim thể tập tính Sâu bọ Tập tính dinh dưỡng Kiến tha mồi Ve sầu hút nhựa Muỗi hút máu Bọ ngựa bắt mồi Tập tính sinh sản Chuồn chuồn ghép đôi Chấu chấu ghép đôi Biến thái không hoàn toàn Châu chấu Bọ que Tập tính thích nghi tồn Châu chấu bay theo đàn 10 - Sơ đồ tư để hệ thống hóa kiến thức * Tiến trình tiết day: LỚP 71,2,3,5,6,7 : Bước 1: GV kiểm tra chuẩn bị nhóm Bước 2: GV giới thiệu mục tiêu cần đạt tiết thực hành, cách tiến hành số điểm cần lưu ý Bước 3: GV đưa yêu cầu thu hoạch theo nhóm (Trình chiếu) Bước 4: GV trình chiếu nội dung thực hành Bước 5: GV yêu cầu HS thực hành theo nhóm, Gv quan sát uốn nắn sửa sai Bước 6: GV gọi HS trình bày kết Bước 7: GV nhận xét (thái độ học tập HS, kết thực hành nhóm), đánh giá ghi điểm nhóm (hoặc HS) thực hành tốt Bước 8: GV trình chiếu kết thu hoạch Sau đó, GV hệ thống hóa kiến thức sơ đồ tư cho HS ghi dạng trình chiếu Trong trình trình chiếu GV củng cố kiến thức thực hành cho HS Bước 9: GV yêu cầu nhóm dọn vệ sinh phòng thực hành Khả áp dụng: * Qua trình nghiên cứu dạy thử nghiệm: Các tiết thực hành có nội dung quan sát cấu tạo quan sát cấu tạo ngoài: - Theo phương pháp dạy học thực hành ứng dụng CNTT: lớp 76,7 - Theo phương pháp dạy học thực hànhứng dụng CNTT lớp 71,2,3,5 Tiết thực hành có nội dung xem băng hình tập tính Sâu bọ: Cả lớp 71,2,3,5,6,7 dạy theo phương pháp dạy thực hànhứng dụng CNTT * Kết sau: Tiết 16: Mổ quan sát cấu tạo giun đất Tiêu chí Lớp 76,7 (SĨ SỐ: 86) LỚP 71,2,3,5 (SĨ SỐ: 180) Độ xác nhóm / 12 nhóm 16 nhóm/ 24 nhóm thao tác thực hành HS xác định 28 HS 115 HS kiến thức cần ghi nhớ Hứng thú học tập 40 HS 172 HS môn Tiết 24: Mổ quan sát cấu tạo tôm sông Tiêu chí Độ xác thao tác thực hành HS xác định Lớp 76,7 ( SĨ SỐ: 86) nhóm / 12 nhóm LỚP 71,2,3,5 ( SĨ SỐ: 180) 20 nhóm/ 24 nhóm 40 HS 170 HS 11 kiến thức cần ghi nhớ Hứng thú học tập 50 HS 180 HS môn Tiết 29: Xem băng hình tập tính Sâu bọ Tiêu chí Độ xác thao tác thực hành HS xác định kiến thức cần ghi nhớ Hứng thú học tập môn Lớp 76,7 ( SĨ SỐ: 86) 12 nhóm / 12 nhóm LỚP 71,2,3,5 ( SĨ SỐ: 180) 24 nhóm/ 24 nhóm 84 HS 176 HS 86 HS 180 HS * Qua kết nhận thấy: So với lớp 71,2,3,5 lớp 76,7 Số HS thực xác thao tác thực hành, số lượng HS xác định kiến thức cần ghi nhớ, số HS hứng thú học tập môn thấp so với lớp 71,2,3,5 Khi dạy tiết 29: Xem băng hình tập tính Sâu bọ (Có ứng dụng CNTT lớp) lớp 76,7 có thay đổi theo hướng tích cực → Nội dung nghiên cứu đề tài áp dụng năm học 2015 – 2016 năm Phương pháp hỗ trợ hiệu cho phương pháp dạy học thực hành trước Lợi ích kinh tế - xã hội: - Khi ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học môn - Giúp HS yêu thích môn Sinh học hơn, không cảm thấy khó khăn học tiết thực hành C KẾT LUẬN: Qua trình áp dụng thử nghiệm sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy nhận thấy chất lượng dạy học tiết thực hành Sinh học thay đổi theo hướng tích cực Bên cạnh đó, Nhà trường có tương đối đầy đủ điều kiện để áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy Vì vậy, xin đề xuất áp dụng sáng kiến kinh nghiệm vào giảng dạy tiết thực hành Sinh học 12 Mục lục: A MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Thực trạng vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp để giải Ý nghĩa tác dụng phương pháp Phạm vi nghiên cứu đề tài II Phương pháp tiến hành: Cơ sở lí luận thực tiễn: Biện pháp tiến hành, thời gian tạo giải pháp: B NỘI DUNG I Mục tiêu II Mô tả giải pháp đề tài Thuyết minh tính 1.1 Tổng quát 1.2 Cụ thể Các tiết thực hành có nội dung quan sát cấu tạo Đối với tiết thực hành có nội dung quan sát hình dạng Đối với tiết thực hành xem băng hình tập tính Khả áp dụng Lợi ích kinh tế - xã hội C KẾT LUẬN 13 ... nghiệm là: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC TIẾT DẠY HỌC THỰC HÀNH SINH HỌC 7. ” Phạm vi nghiên cứu đề tài: - Địa điểm: Lớp 71 ,2,3,5,6 ,7 trường THCSNguyễn Du Lớp 76 ,7 : Lớp đối chứng (Dạy theo... pháp: Các tiết thực hành với nội dung quan sát cấu tạo cấu tạo trong: GV tổ chức dạy tiết thực hành Sinh học có ứng dụng CNTT lớp thí nghiệm dạy tiết thực hành Sinh học ứng dụng CNTT lớp đối chứng... lớp 76 ,7 - Theo phương pháp dạy học thực hành có ứng dụng CNTT lớp 71 ,2,3,5 Tiết thực hành có nội dung xem băng hình tập tính Sâu bọ: Cả lớp 71 ,2,3,5,6 ,7 dạy theo phương pháp dạy thực hành có ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7, SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7,

Hình ảnh liên quan

Bước 8: GV trình chiếu hình ảnh cấu tạo trong của Giun đất. Sau đó,  GV hệ thống hóa kiến thức bằng sơ  - SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7

c.

8: GV trình chiếu hình ảnh cấu tạo trong của Giun đất. Sau đó, GV hệ thống hóa kiến thức bằng sơ Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Hình ảnh cấu tạo của mang tôm, cấu tạo trong của Tôm sông. - SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7

nh.

ảnh cấu tạo của mang tôm, cấu tạo trong của Tôm sông Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bước 8: GV trình chiếu hình ảnh mang tôm và cấu tạo trong của Tôm  sông. Trong quá trình trình chiếu GV  sẽ củng cố kiến thức bài thực hành  cho HS. - SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7

c.

8: GV trình chiếu hình ảnh mang tôm và cấu tạo trong của Tôm sông. Trong quá trình trình chiếu GV sẽ củng cố kiến thức bài thực hành cho HS Xem tại trang 7 của tài liệu.
Đối với các tiết thực hành có nội dung quan sát hình dạng ngoài. Tiết 20: Quan sát một số Thân mềm. - SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7

i.

với các tiết thực hành có nội dung quan sát hình dạng ngoài. Tiết 20: Quan sát một số Thân mềm Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Trường hợp 2:GV sẽ trình chiếu hình ảnh và tập tính của một số đại diện Thân  mềm, sau đó yêu cầu HS làm việc độc lập  hoàn thành bài thu hoạch - SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học các tiết thực hành sinh học 7

r.

ường hợp 2:GV sẽ trình chiếu hình ảnh và tập tính của một số đại diện Thân mềm, sau đó yêu cầu HS làm việc độc lập hoàn thành bài thu hoạch Xem tại trang 8 của tài liệu.

Từ khóa liên quan