0

Bài 6. Thạch Sanh

12 6,336 13
  • Bài 6. Thạch Sanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:50

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 Thạch sanh I.Tìm hiểu chung: 1.Tóm tắt: - Lai lịch, nguồn gốc của Thạch Sanh. - Thạch Sanh được thần dạy võ, phép thần thông. - Thạch Sanh kết nghĩa anh em với Lý Thông. - Thạch Sanh diệt chăn tinh,bị Lý Thông cướp công. - Thạch Sanh diệt đại bàng, cứu công chúa lại bị cướp công. - Thạch Sanh diệt hồ tinh, cứu thái tử, bị vu oan → vào tù. - Thạch Sanh được giải oan, Lý Thông bị sét đánh biến thành bọ hung. - Thạch Sanh chiến thắng giặc, lấy công chúa, lên ngôi vua. 2.Bố cục: Gồm: 3 phần Phần 1: Từ đầu . Thần thông: giới thiệu Thạch Sanh Phần 2: bọ hung: Thạch Sanh diệt yêu, cứu người nhưng bị Lý Thông cướp công. Phần 3: Còn lại: Thạch Sanh giúp công chúa, thu phục các nước chư hầu. II.Tìm hiểu văn bản: 1.Nhân vật Thạch Sanh. a.Nguồn gốc xuất thân: - Khác thường; nguồn gốc thần tiên. + Ngọc hoàng sai thái tử xuống đầu thai + Bà mẹ mang thai nhiều năm. - Hoàn cảnh bất hạnh, đáng thương. →Được thần dạy vô vân phép thần thông.       b.Những chiến công thần diệu: - Chém chăn tinh, trừ hại cho dân - Diệt đại bàng, cứu công chúa. - Diệt hồ tinh, cứu con vua Thủy tề. - Đánh đuổi quân xâm lược 18 nước chư hầu. → Thạch Sanh - chàng dũng sĩ dân gian bách chiến bách thắng. c.Phẩm chất đáng quý: - Thật thà, tin người, tốt bụng, trọng tình nghĩa, dũng cảm, mưu trí → Thạch Sanh là hiện thân của đạo đức nhân dân.   Thạch sanh 2.Nhân vật Lý Thông: - Xây dựng đối lập với Thạch Sanh - Đi canh miếu: + Lý Thông: Run sợ, nói dối + Thạch Sanh: Tin người. - Thạch Sanh giết chăn tinh → Lý Thông cướp công - Thạch Sanh cứu công chúa → Lý thông chặn cửa hang cướp công. → Bản chất: Nham hiểm, xảo quyệt, dối trá, bất nhân bất nghĩa, hèn nhát, hám công sợ chết → Là hiện thân của cái ác. Lý Thông • Kết truyện: - Mẹ con Lý Thông bị trừng phạt → biến thành bọ hung - Thạch Sanh được hưởng hạnh phức → làm vua → Mơ ước của nhân dân: Thiện luôn thắng ac. Đó là niềm tin, ước mơ của nhân dân về lẽ công bằng. [...]... tiết thần kì: - Tiếng đàn: + Giúp Thạch Sanh giải oan, vạch mặt kẻ xấu, đòi hỏi công lý,tiếng nói của tình yêu + Làm cho 18 nước chư hầu xin hàng → tiếng nói yêu chuộng hoà bình - Rìu sắt, cung vàng: Giúp Thạch Sanh diệt trừ yêu quái - Niêu cơm: + Nói lên sức mạnh vô địch của Thạch Sanh + Tượng trưng cho tấm lòng nhân đạo yêu hoà bình của nhân dân III.Tổng kết - Thạch Sanh là truyện cổ tích về người . NGỮ VĂN 6 Thạch sanh I.Tìm hiểu chung: 1.Tóm tắt: - Lai lịch, nguồn gốc của Thạch Sanh. - Thạch Sanh được thần dạy võ, phép thần thông. - Thạch Sanh kết. em với Lý Thông. - Thạch Sanh diệt chăn tinh,bị Lý Thông cướp công. - Thạch Sanh diệt đại bàng, cứu công chúa lại bị cướp công. - Thạch Sanh diệt hồ tinh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6. Thạch Sanh, Bài 6. Thạch Sanh, Bài 6. Thạch Sanh