Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử năm 2017 của các trường trên cả nước có đáp án

486 608 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2017, 20:01

SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN LỜI MỞ ĐẦU Kì thi THPT năm 2017 tháng diễn nên giai đoạn nước rút cho e làm đề, luyện tập rèn kĩ làm đề A sưu tầm đề nên tập hợp lại thành đề chung khoảng gần 50 đề cho e làm, thay đăng rải rác hôm đề trước Nhiều e muốn tìm lại để làm lại trôi mất, tìm không thấy Trong toàn đề trường THPT nước thi full khảo thí tỉnh Bắc Ninh Tất đề a không làm đáp án làm lại đáp án đề có sẵn mà dành cho e làm so đáp án với đáp án trường A nói số đề gần đề có câu sai, câu hỏi nhiều đáp án, a không sửa, để đó, tôn trọng sản phẩm trí tuệ trường làm Còn sai a đọc, biết e người sử dụng dùng kiến thức để nhận câu đâu câu sai Hãy tập dần thói quen nhận biết đề câu câu chưa Không phải có đề lao vào làm mà không rõ sai đâu Câu e thắc mắc liên hệ với a up lên nhóm để nhận giúp đỡ từ a, c thầy cô Trời đất không trọn vẹn đề hết Chúc e học thi tốt nhé! SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN SỞ GD&ĐT HÀ GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THONG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: khoa học xã hội: Môn: Lịch sử HÀ GIANG Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu Đảng Cộng sản Việt Nam đời đầu năm 1930, kết A đấu tranh mạnh mẽ giai cấp công nhân Việt Nam B đấu tranh dân tộc giai cấp liệt nhân dân Việt Nam C phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng cứu nước D phong trào dân tộc phát triển mạnh Câu Đáp án kể tên số tổ chức chuyên môn Liên hợp quốc A UNDP, UNESCO, IMF, WHO, UNICEF B WB, INTERPOL, UNICEF, FAO, ARF C WHO, IMF, UNFPA, WB, UEFA D WHO, FAO, UNICEF, TPP Câu Hiệu lệnh kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp cuối năm 1946 diễn đâu A Lạng Sơn B Hải Phòng C Sài Gòn - Chợ Lớn D Hà Nội SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN Câu Nguyên nhân quan trọng đưa tới thắng lợi cách mạng tháng Tám (1945) Việt Nam A bùng nổ, phát triển cao trào kháng Nhật cứu nước B lãnh đạo tài tình Đảng, đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh C chiến thắng Hồng quân Liên Xô quân đồng minh chiến tranh chống phát xít D linh hoạt, sáng tạo đạo khởi nghĩa, chớp thời Đảng Câu Biểu không phản ánh phát triển phong trào công nhân Việt Nam năm ( 1926-1929 ) A Phong trào đấu tranh đòi mục tiêu kinh tế trị B Phát triển mạnh không bó hẹp pham vi xưởng, địa phương C trở thành nòng cốt phong trào dân tộc dân chủ D phong trào đấu tranh đòi mục tiêu kinh tế chủ yếu Câu Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc) để A tuyên truyền giác ngộ thành lập Hội liên hiệp thuộc địa B truyền bá, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức Hội liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông C tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc cho nhân dân Việt Nam D trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, thành lập Việt Nam cách mạng niên Câu Năm 1936, Đảng Cộng sản Đông Dương đề chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là: SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN A Mặt trận dân tộc thống B Mặt trận Thống dân chủ Đông Dương C Mặt trận nhân dân chống phát xít nguy chiến tranh D Mặt trận Thống nhân dân phản đế Đông Dương Câu Những tờ báo tiếng Việt tiến tầng lớp tiểu tư sản trí thức đời phong trào yêu nước dân tộc dân chủ (1919-1925) A Hữu Thanh, Tiếng dân, Đông Pháp thời báo, Thực nghiệp dân báo B Tiếng dân, Chuông rè, An Nam trẻ, Ngưởi nhà quê C Hữu Thanh, Tiếng dân, Người nhà quê D Thực nghiệm dân báo, Hữu Thanh, An Nam trẻ Câu Sau giai đoạn 1967 – 1975, văn kiện kí kết đánh dấu khởi sắc tổ chức ASEAN A tuyên bố nhân quyền ASEAN B Hiến chương ASEAN C Hiệp ước thân thiện hợp tác Đông Nam Á D Tuyên bố ứng xử bên biển Đông Câu 10 Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp (19191929) dẫn tới xuất giai cấp A Tư sản, tiểu tư sản B Địa chủ, tư sản C Tiểu tư sản, công nhân SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN D Nông dân, công nhân Câu 11 So với khai thác thuộc địa lần thứ (1897 – 1914), khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) thực dân Pháp Việt Nam có điểm A tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, thủ công nghiệp B đầu tư vào ngành giao thông vận tải ngân hàng C đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn vào ngành kinh tế D vơ vét tài nguyên khoáng sản nước thuộc địa Câu 12 Với tạm ước 14/9/1946, ta nhân nhượng cho Pháp quyền lợi A số quyền lợi kinh tế, trị Việt Nam B số quyền lợi kinh tế, văn hóa Việt Nam C thoả thuận cho 15000 quân Pháp Bắc thay quân Trung Hoa Dân quốc D cung cấp phần lương thực, thực phẩm, phương tiện giao thông vận tải Câu 13 Thắng lợi đưa đến nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước A Đảng Cộng sản chủ nghĩa đời năm 1930 B Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 C Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945 D Tổng tiến công dậy Xuân năm 1975 Câu 14 Mục đích việc kí kết Hiến chương ASEAN (tháng 11/2007) SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN A tạo cho ASEAN thành khối tổ chức hợp tác toàn diện B đưa ASEAN thành tổ chức động hiệu C xây dựng ASEAN thành cộng đồng kinh tế - văn hóa D xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh Câu 15 Xô - Viết Nghệ Tĩnh đỉnh cao phong trào cách mạng 1930 – 1931 vì: A làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến nước ta B đánh đổ hoàn toàn thực dân Pháp phong kiến tay sai C hình thức quyền kiểu mới, dân, dân, dân D khẳng định quyền làm chủ ruộng đất nông dân Câu 16 Phong trào đấu tranh có ý nghĩa tập dượt cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945? A cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng đến tháng 8/1945 B phong trào dân chủ 1936 – 1939 C phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945 D phong trào cách mạng 1930 – 1931 Câu 17 Nguyễn Ái Quốc rút học từ thất bại qua việc gửi Bản yêu sách đến Hội nghị Véc – xai A phân biệt rõ đâu bạn, đâu thù B “muốn giải phóng, dân tộc trông cậy vào lực lượng thân“ C tâm theo đường cách mạng vô sản - cách mạng tháng Mười Nga D nhận thức rõ chất tàn bạo chủ nghĩa đế quốc SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN Câu 18 Công cải cách mở của Trung Quốc (1978) đánh giá A đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu giới B bước đúng, phù hợp với hoàn cảnh Trung Quốc thập niên năm 80 C góp phần củng cố hệ thống xã hội chủ nghĩa D làm cho Trung Quốc thoát khỏi khủng hoảng năm 1973 Câu 19 Sự kiện có ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam năm 1919 – 1925 A Pháp thiệt hại nặng nề chiến tranh B cách mạng tháng Mười Nga thành công năm 1917 C chiến tranh giới thứ kết thúc D nước thắng trận họp Hội nghị Véc xai Oa-sinh-ton Câu 20 Nhận xét sau nói tổ chức cộng sản năm 1929 phát triển cách mạng Việt Nam A từ đây, cách mạng Việt Nam có đường lối khoa học đắn sáng tạo, phù hợp B từ đây, cách mạng Việt Nam có đội ngũ Đảng viên kiên trung, sẵn sàng hi sinh cho dân tộc C Là xu khách quan vận động giải phóng dân tộc Việt Nam tho đường vô sản D bước chuẩn bị tất yếu cho thắng lợi cách mạng Việt Nam sau SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN Câu 21 Sự khác hội Việt Nam cách mạng niên Việt Nam Quốc dân Đảng là: A địa bàn hoạt động B phương pháp, hình thái đấu tranh C thành phần tham gia D khuynh hướng cách mạng Câu 22 Việc xác định vĩ tuyến 38 làm ranh giới chia cắt quốc gia theo định Hội nghị Ianta (tháng 2/1945) A Việt Nam B Triều Tiên C Trung Quốc D Đức Câu 23 Nhận định đánh giá không ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 A làm cho Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, rút hết quân đội nước B đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava C giáng đòn định vào ý chí xâm lược thực dân Pháp D tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao ta giành thắng lợi Câu 24 Một mục đích hoạt động Liên hợp quốc là: A thúc đẩy quan hệ thương mại quốc tế B Duy trì hoà bình an ninh giới SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN C Ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động gây chiến tranh D ngăn chặn đe doạ an ninh quốc tế Câu 25 Lực lượng sau không thuộc phe Đồng minh vào Việt Nam làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật sau chiến tranh giới thứ hai vừa kết thúc? A quân Pháp B quân Mĩ C quân Trung Hoa Dân quốc D quân Anh Câu 26 Cuộc cách mạng khoa học đưa Ấn Độ trở thành nước xuất gạo đứng thứ ba giới từ năm 1995 A cách mạng công nghệ B cách mạng chất xám C cách mạng trắng D cách mạng xanh Câu 27 Mặt trận có vai trò chuẩn bị trực tiếp cho cách mạng tháng Tám năm 1945 A Mặt trận Thống dân tộc Đông Dương B Mặt trận dân chủ Đông Dương C Mặt trận Liên Việt D Mặt trận Việt Minh 10 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN B Đoàn kết với công nhân nhà máy Sài Gòn nhân dân Trung Quốc C Lần buộc thực dân Pháp phải có nhượng bộ, tăng lương 10%, ngày làm D Đấu tranh có tổ chức, có mục tiêu trị, thể ý thức trị tinh thần quốc tế Câu 4: Đâu lí để Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định sau kiện Nhật đảo Pháp (9 – – 1945) thời để nhân dân Việt Nam tiến hành tổng khởi nghĩa chưa chín muồi? A Lực lượng xã hội trung gian chưa hoàn toàn ngả phía cách mạng B Đảng quần chúng chưa sẵn sàng tiến hành tổng khởi nghĩa C Quân Nhật Đông Dương đủ sức để thống trị nhân dân ta D Quân Đồng minh chưa tiến vào Đông Dương giải giáp quân đội phát xít Nhật Câu 5: Sự kiện đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản thắng hoàn toàn phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam đầu kỉ XX? A An Nam Cộng sản Đảng đời B Đảng Cộng sản Việt Nam đời C Đông Dương Cộng sản Đảng đời D Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đời Câu 6: Năm 1919, nước đế quốc thắng trận họp Hội nghị Vécxai Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc A gặp gỡ đại biểu tham dự đòi đàm phán Hội nghị C gửi Bản yêu sách nhân dân An Nam B tổ chức đấu tranh phản đối D kiện Câu 7: Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi nhân dân Việt Nam nhân dân Lào giành độc lập dân tộc năm 1945 từ phát xít Nhật A thất bại phát xít Nhật buộc quân đội Nhật phải đầu hàng 472 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN B lãnh đạo đắn, sáng suốt Đảng Cộng sản Đông Dương C giúp đỡ lực lượng đồng minh tiến vào Đông Dương D đoàn kết chiến đấu nhân dân hai nước Việt Nam, Lào Câu 8: Cho kiện lịch sử sau: 1) Bôlae cử làm Cao ủy Pháp Đông Dương 2) Thực dân Pháp huy động 12.000 quân công lên Việt Bắc 3) Thực dân Pháp lập “Hành lang Đông – Tây” 4) Thực dân Pháp cử Rơve sang làm Tổng huy quân đội viễn chinh Pháp Đông Dương Cách xếp kiện lịch sử theo trình tự thời gian A 3,2,1,4 B 2,1,4,3 C 1,2,4,3 D 4,2,1,3 Câu 9: Ý không ph i nội dung đại biểu tham dự Hội nghị Ianta (2 – 1945) chấp thuận để Liên Xô tham gia chống quân phiệt Nhật Bản châu Á? A Giữ nguyên trạng Trung Quốc B Khôi phục quyền lợi nước Nga bị sau Chiến tranh Nga – Nhật (1904) C Liên Xô chiếm đóng đảo thuộc quần đảo Curin D Trả lại Liên Xô miền Nam đảo Xakhalin Câu 10: Trong chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai (1945 – 1954), kế hoạch quân thực dân Pháp Thủ tướng Pháp Lanien khẳng định “chẳng Chính phủ Pháp mà người bạn Mĩ tán thành Nó cho phép hi vọng đủ điều” A Kế hoạch Nava B Kế hoạch Bôlae C Kế hoạch Đờ Lát Tatxinhi D Kế hoạch Rơve Câu 11: Điểm khác biệt sách đối ngoại nước Tây Âu năm 1950 – 1973 so với năm 1945 – 1950 473 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN A từ bỏ sách liên minh với Mĩ, thực sách biệt lập B mặt liên minh với Mĩ, mặt khác cố gắng đa dạng hóa quan hệ đối ngoại C tiến hành hợp tác, liên kết khu vực D Anh tiếp tục liên minh với Mĩ, Pháp Đức trở thành đối trọng Mĩ Câu 12: Nội dung Hiệp định Giơnevơ việc kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình Đông Dương (21 – – 1954) có ý nghĩa lớn Việt Nam? A Các nước nước công nhận quyền dân tộc ba nước Đông Dương B Các bên thực ngừng bắn, lập lại hòa bình toàn cõi Đông Dương C Cấm đưa quân đội, nhân viên quân sự, vũ khí nước vào nước Đông Dương D Việt Nam tiến tới thống tổng tuyển cử tự nước vào tháng – 1956 Câu 13: Sự kiện đánh dấu sụp đổ hoàn toàn chế độ phong kiến Việt Nam? A Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đời B Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập” C Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị D Tổng khởi nghĩa thắng lợi nước Câu 14: Luận cương trị thông qua Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 – 1930) xác định lực lượng cách mạng tư sản dân quyền A giai cấp công nhân, nông dân tư sản dân tộc B giai cấp công nhân, nông dân, tư sản địa chủ C giai cấp nông dân, giai cấp tiểu tư sản D giai cấp công nhân nông dân 474 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN Câu 15: Kế hoạch Đờ Lát Tatxinhi gây khó khăn cho kháng chiến nhân dân Việt Nam? A Ngăn chặn đường liên lạc cách mạng Việt Nam với giới bên B Buộc ta phải đàm phán với Pháp C Phá hoại hậu phương kháng chiến ta D Đẩy ta vào tình bị động đối phó Câu 16: Khẩu hiệu cách mạng nêu Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939 A Chống bọn phản động thuộc địa tay sai nó; chống phát xít, chống chiến tranh; đòi tự do, dân sinh, dân chủ B Tịch thu ruộng đất đế quốc địa chủ phản bội lợi ích dân tộc chia cho dân cày nghèo; chống tô cao, lãi nặng C giảm tô, giảm thuế; chia lại công điền công thổ; tiến tới người cày có ruộng; thành lập phủ nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa D “Độc lập dân tộc” “Người cày có ruộng” Câu 17: Năm 1951, sáu nước nước Tây Âu (Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Iatalia, Lúcxămbua, Hà Lan, Bỉ) thành lập tổ chức nào? A Cộng đồng lượng nguyên tử châu Âu Âu C Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) B Cộng đồng than – thép châu D Cộng đồng châu Âu (EC) Câu 18: Vì phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam đầu năm 20 kỉ XX, giai cấp tiểu tư sản đấu tranh sôi nổi, mạnh mẽ? A Vì tiểu tư sản bị thực dân Pháp bạc đãi, khinh rẻ B Vì tiểu tư sản người có học thức C Vì tiểu tư sản kế thừa truyền thống yêu nước dân tộc 475 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN D Vì tiểu tư sản lực kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ quần chúng Câu 19: Sức mạnh công ty độc quyền Nhật Bản có ưu điểm bật gì? A Năng động, có tầm nhìn xa, có tiềm lực khả len lỏi vào thị trường B Tiềm lực vốn lớn nên có khả thay đổi công nghệ, mở rộng sản xuất C Có khả chi phối, lũng đoạn kinh tế sách đất nước D Trình độ tư cao, có sức cạnh tranh lớn nước Câu 20: Hình thức đấu tranh xuất từ vận động dân chủ (1936 – 1939) so với phong trào đấu tranh trước Việt Nam A đấu tranh lĩnh vực báo chí, tư tưởng B đấu tranh nghị trường, đón rước, thu thập “dân nguyện” C đấu tranh nghị trường “đón rước” D mít tinh, biểu tình, bãi khóa đòi quyền dân sinh, dân chủ Câu 21: Đại hội toàn quốc lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương (2 – 1951) diễn A Vinh Quang (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) Tuyên Quang) B Hồng Thái (Sơn Dương, C Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) D Pác Bó (Hà Quảng, Cao Bằng) Câu 22: Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp nhân dân Việt Nam A toàn dân đánh giặc, nước đồng lòng, tâm chiến đấu B kiên quyết, độc lập, tự chủ, dựa vào nhân dân C giữ vững tiến công, kết hợp lực lượng trị lực lượng vũ trang D toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh 476 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN Câu 23: Nguyên nhân cách mạng khoa học – công nghệ là? A Do đòi hỏi sống sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao người B Do yêu cầu giải vấn đề cấp bách ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số C Do yêu cầu cần chế tạo vũ khí, chạy đua vũ trang Chiến tranh lạnh D Do đòi hỏi ngày cao sản xuất, cần chế tạo loại máy móc đại Câu 24: Ý minh chứng cho nhận định “Đảng Cộng sản Việt Nam đời (3 – – 1930) bước ngoặt vĩ đại cách mạng Việt Nam”? A Đảng đời chấm dứt thời kì khủng hoảng đường lối giai cấp lãnh đạo B Đảng đời đưa cách mạng Viêt Nam trở thành phận cách mạng giới C Đảng đời, nhân tố chuẩn bị định bước phát triển nhảy vọt lịch sử D Đảng đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê nin, phong trào công nhân phong trào yêu nước Câu 25: Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc Quảng Châu (Trung Quốc) Người lựa chọn, giác ngộ niên yêu nước Việt Nam Đang hoạt động từ tổ chức nào? A Đảng Thanh niên B Cộng sản đoàn C Tâm Tâm xã D Hội Phục Việt Câu 26: Mặt tiêu cực xu toàn cầu hóa A mặt hoạt động đời sống người an toàn B góp phần làm chuyển biến cấu kinh tế C đòi hỏi phải tiến hành cải cách sâu rộng D thúc đẩy nhanh, mạnh trình xã hội hóa lực lượng sản xuất 477 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN Câu 27: Từ phát triển kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh giới thứ hai tác động cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay, học lớn cho Việt Nam gì? A Ngăn cản tập đoàn khoa học – công nghệ đầu tư vào Việt Nam B Đầu tư lớn để có nghiên cứu phát minh, sáng chế C Mua lại phát minh sáng chế giới D Phát triển khoa học – công nghệ áp dụng hiệu thành tựu giới Câu 28: Sau Chiến tranh giới thứ hai, nước Tây Âu tiến hành liên kết kinh tế chủ yếu nhằm mục tiêu nào? A Thoát khỏi lệ thuộc vào Mĩ B Khẳng định sức mạnh tiềm lực kinh tế C Cạnh tranh với nước bên D Tăng sức mạnh để cạnh tranh với Liên Xô châu Âu Câu 29: Đánh giá tình Pháp chiến trường Đông Dương thực kế hoạch Nava năm 1953? A Là kế hoạch phản ánh tình không cứu vãn Pháp Mĩ nhằm nhanh chóng kết thúc chiến tranh B Là kế hoạch quân phản ánh cấu kết chặt chẽ Pháp Mĩ nhằm kết thúc chiến tranh C Là kế hoạch phản ánh nỗ lực cao Pháp hỗ trợ tích cực Mĩ nhằm sớm kết thúc chiến tranh D Là kế hoạch quân đánh dấu lệ thuộc hoàn toàn Pháp vào Mĩ để tiếp tục tiến hành chiến tranh xâm lược Đông Dương Câu 30: Bài học kinh nghiệm quan trọng Đảng Cộng sản Việt Nam rút việc lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945 gì? A Tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh nhiều hình thức 478 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN B Phân hóa, cô lập cao độ kẻ thù để thực giải pháp cụ thể C Phải có chủ trương biện pháp phù hợp với tình hình thực tiễn cách mạng D Xây dựng khối liên minh công – nông mặt trận dân tộc thống Câu 31: Điểm khác biệt quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh so với hình thức quyền trước gì? A Đó quyền giải vấn đề ruộng đất cho nông dân B Đó quyền nhân dân thành lập, phục vụ lợi ích cho nhân dân C Đó quyền giống Xô viết nước Nga D Đó quyền công – nông – binh Câu 32: “Đả đảo đế quốc”, “Đả đảo phong kiến” hai hiệu phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 – 1945? A Phong trào 1936 – 1939 B Phong trào 1940 – 1945 C Phong trào 1930 – 1931 D Phong trào 1932 – 1935 Câu 33: Hành động thực dân Pháp thể rõ chà đạp trắng trợn lên độc lập, chủ quyền dân tộc Việt Nam từ sau ngày – – 1945 đến trước ngày 19 – 12 – 1946? A Đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ Sài Gòn (23 – – 1945) B Gửi tối hậu thư cho Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (18 – 12 – 1946) C Kí với Trung Hoa Dân quốc Hiệp ước Hoa – Pháp (28 – – 1946) D Khiêu khích, công đánh chiếm Lạng Sơn, Hải Phòng (11 – 1946) Câu 34: Chiến thắng nhân dân Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) làm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương? A Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 B Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 479 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN C Chiến dịch Tây Bắc thu – đông năm 1952 đông năm 1947 D Chiến dịch Việt Bắc thu – Câu 35: Đến nửa đầu năm 70 kỉ XX, Liên Xô trở thành A nước giới đưa người lên Mặt Trăng B nước xuất vũ khí giàu mỏ lớn giới C đầu giới cách mạng khoa học – công nghệ D cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu đứng thứ hai giới Câu 36: Thành lớn Hiệp định Sơ Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với đại diện Chính Phủ Pháp Xanhtơni (6 – – 1946) gì? A Việt Nam có Chính phủ riêng B Pháp đưa quân Bắc giải giáp quân đội phát xít Nhật C Hai bên ngừng bắn để có không khí hòa bình cho đàm phán sau D Pháp phải công nhận Việt Nam quốc gia tự Câu 37: Ý nghĩa lớn nhân dân Việt Nam chiến đấu chống thực dân Pháp đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ 12 – 1946 đến – 1947) A Tiêu diệt phận quan trọng sinh lực địch B Tạo điều kiện đưa nước vào kháng chiến lâu dài C Chặn đứng kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thực dân Pháp D Giam chân địch thành phố thời gian dài Câu 38: Sau Chiến tranh giới thứ hai, quốc gia châu Phi cuối tuyên bố độc lập A Dimbabuê B Nam Phi C Namibia D Ănggôla Câu 39: Nhân dân Việt Nam phải tiến hành kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) A thỏa hiệp Pháp Trung Hoa Dân quốc 480 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN B thỏa hiệp Pháp Anh C trắng trợn Pháp gửi tối hậu thư D bội ước thực dân Pháp Câu 40: Đặc điểm bật phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930 A phát triển mạnh mẽ phong trào tư sản, tiểu tư sản phong trào công nhân Việt Nam B đấu tranh giành quyền lãnh đạo khuynh hướng cách mạng vô sản khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản nhằm thực mục tiêu số giải phóng dân tộc C đấu tranh giành quyền cai trị Việt Nam thực dân Pháp vương triều Nguyễn diễn mạnh mẽ, liệt D phát triển mạnh mẽ kinh tế, trị, xã hội dẫn đến phát triển mạnh mẽ phong trào đấu tranh theo khuynh hướng cách mạng vô sản Việt Nam - HẾT 481 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN ĐÁP ÁN 24 ĐỀ KHẢO THÍ TỈNH BẮC NINH CÂU HỎI 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 A D D A D D D A D A A C B A A A A A D D B D B A A D D C B C A C D C A D C D A B C A C A C D A C C A D C D B A A B B C D B A D C C B A B C B A C D B D C D C B C A C D C C B C B B D A A C D A C D C A C A C C C B B D D 10 C A B D B D C D B D C D 11 A D D B B D A B B A D C 12 C B D B A B C C A B D B 13 B C B B B D D D C D B B 14 C D C A A A A A A A A A 15 B A C D A A C D A D D A 16 A C B D A B C A A B C A 17 B A A A B B D D C A B C 18 D A D B D C D C B C D A 19 C D A A A B D C A B B C 482 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN 20 A D C A C A B C D D D B 21 B B C D D B B B C A B D 22 A D C D A C B D D C A A 23 A C C C D D B D A A C D 24 D B B C B C D B B B B B 25 D C A D D C B B D A B B 26 A B B A A A B B D B A B 27 C C C B B A A C C C D D 28 B C A C C B D B D D C B 29 D A A B D D C B B C A A 30 A D B A D D A D D A C C 31 B D C D C A B D D D C B 32 D B B D D D C A A B D B 33 D C C A C B A C B C B A 34 B B D C B C A A A D A A 35 B C A D A D C C C C B B 36 D B B C B B B B A A D D 37 C B A B C C D D C C B A 38 C A B B C A B A B C C D 39 D A B A C A C B C B C D 40 A C D D C C D A D A C C 613 614 615 622 623 CÂU 616 617 618 483 619 620 621 624 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN HỎI B B D C D B B D D A A D D C C A B C A B D B B C C D B A C C C A C C B D B A B B B A D A C C C D A D D C A C C A C D B B D C B A A C B B B C D C B B C B A D D D C B D B D C A D C A B C B C C C A B D D C A A A C B D A 10 A D A A A C A D C A B A 11 A C D D B D B C D D C B 12 B D B C D C B B B A A A 13 C A C A C B D B A D B C 14 B D C B D D C D B B A D 15 C A D C C B A D A B C C 16 C A A B A B D A B A B B 17 B C C B B A D B D D B B 18 C D B B A B B C A A D A 19 B D B D C A D A B B C A 20 C A D D B B D D B B A B 21 C C A D A A A B B C C A 22 A B A B D A C D C D D D 484 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN 23 B B B A C B C C A C D A 24 A B B C A D B A C D C D 25 D B B A C D D D A A C C 26 B C D D B C C D D C D A 27 D A C B D A B C D C D D 28 D A A D D B D C D B A A 29 A B D C B D C B D C A C 30 B D C B C D A C A D A C 31 C A A C B D B B A D D B 32 D C C B D D A C D B D C 33 A D A A B C B B D A C B 34 C C D C D C C C A A C A 35 D A D C C A A A A A B D 36 C A B A A A C B C B A D 37 D B C D A D C C B D A B 38 A B A C B B D A C C A C 39 A D A A D C A D B D B D 40 D C C D D B A A A A B B 485 SƯU TẦM VÀ BIÊN SOẠN : HÀ THÁI SƠN 486 ... Trong toàn đề trường THPT nước thi full khảo thí tỉnh Bắc Ninh Tất đề a không làm đáp án làm lại đáp án đề có sẵn mà dành cho e làm so đáp án với đáp án trường A nói số đề gần đề có câu sai,... SƠN SỞ GD&ĐT HÀ GIANG TRƯỜNG THPT CHUYÊN KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THONG QUỐC GIA NĂM 2017 Bài thi: khoa học xã hội: Môn: Lịch sử HÀ GIANG Thời gian: 50 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu Đảng Cộng... SƠN SỞ GDVÀ ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN LỊCH SỬ12 Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu Nhiệm vụ quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử năm 2017 của các trường trên cả nước có đáp án, Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử năm 2017 của các trường trên cả nước có đáp án, Tổng hợp đề thi thử thpt quốc gia môn lịch sử năm 2017 của các trường trên cả nước có đáp án

Từ khóa liên quan