0

GIÁO án điện tử tóm tắt văn bản THUYẾT MINH lớp 10 cực HAY

29 931 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2017, 19:21

giáo án ngữ văn 10 tập 2 TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH cực hay giáo án điện tửgiáo án ngữ văn 10 tập 2 TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH cực hay giáo án điện tửgiáo án ngữ văn 10 tập 2 TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH cực hay giáo án điện tửgiáo án ngữ văn 10 tập 2 TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH cực hay giáo án điện tử ... suốt văn luận tư tưởng nhân nghĩa, u nước, thương dân Văn luận Nguyễn Trãi đạt tới trình độ nghệ thuật mẫu mực Đây có phải đoạn văn tóm tắt văn thuyết minh khơng? Đối tượng thuyết minh văn gì?... Cách tóm tắt 1/ Tóm tắt văn bản: “Nhà sàn”  Đối tượng: “ Nhà sàn”  Đại ý: thuyết minh kiến trúc, nguồn gốc tiện ích nhà sàn  Bố cục: phần Nhà sàn (nhà rông ) _ Vùng cao Mở bài: từ đầu đến văn. .. khơng? Đối tượng thuyết minh văn gì? Theo em, người tóm tắt văn lược bớt phần nào, nội dung so với văn đầy đủ từ SGK – trang 10, tập 2; Vậy văn tóm tắt có đảm bảo nội dung khơng? Luyên tậïp  Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án điện tử tóm tắt văn bản THUYẾT MINH lớp 10 cực HAY, GIÁO án điện tử tóm tắt văn bản THUYẾT MINH lớp 10 cực HAY,

Từ khóa liên quan