0

TIẾT 76: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH ppsx

3 604 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2014, 16:23

TUẦN 26 TIẾT 76: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH A- MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: - Tóm tắt được 1 văn bản thuyết minh có nội dung đơn gảin về 1 sản vật, 1 danh lam thắng cảnh,1 hiện tượng VH. - Thích thú đọc và viết văn thuyết minh trong nhà trường cũng như theo yêu cầu của cuộc sống. B- PHƯƠNG TIỆN THỰC HIỆN: - SGK, SGV - Sách thiết kế bài học. C- CÁCH THỨC TIẾN HÀNH: - GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi. D- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1) KT bài cũ. 2) GT bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS YÊU CẦU CẦN ĐẠT GV cho hs lần lượt làm các bài tập, cùng thảo luận và sửa chữa tại lớp rồi tổng kết. I) MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: - Em hãy đọc SGK và nêu mục đích yêu cầu của việc tóm tắt văn bản thuyết minh. a, Mục đích: - Nhằm hiểu và ghi nhớ những nội II) CÁCH TÓM TẮT 1 VB THUYẾT MINH - GV cho HS đọc VB “ Nhà sàn”, trả lời các câu hỏi trong SGK để xác định vấn đề - Em hãy tóm tắt VB “ Nhà sàn” -GV tổ chức làm việc theo nhóm, cho điểm. dung cơ bản của bài văn hoặc giới thiệu với người khác về đối tượng thuyết minh hoặc về văn bản đó. b, Yêu cầu: - VB cần ngắn gọn, rành mạch, sát với nội dung cơ bản của văn bản gốc. - VB “ Nhà sàn” thuyết minh về nhà sàn- 1 công cụ xây dựng gần guiõ, quen thuộc của bộ phận khá lớn người dân miền núi. - Đại ý: bài văn thuyết minh kiến trúc, nguồn gốc và những tiện ích của nhà sàn. -Bố cục: + Từ đầu đến “ văn hoá cộng đồng”: Định nghĩa và nêu mục đích sử dụng. +Từ “toàn bộ” đến “ là nhà sàn”: thuyết minh cấu tạo, nguồn gốc, công dụng. + Còn lại: đánh giá, ca ngợi vẻ đẹp, sự hấp dẫn của nhà sàn VN xưa và nay. * Tóm tắt: Nhà sàn là công trình kiến trúc có mái che dùng để ở hoặc sử -Em hãy khái quát cách thức tóm tắt VB III) CỦNG CỐ: - Cho HS tóm tắt phần “Tiểu dẫn” bài “Thơ hai-cư” của Ba Sổ và bài “Đền Ngọc Sơn và hồn thơ Hà Nội”. dụng vào 1 số mục đích khác. Toàn bộ nhà sàn được cấu tạo bằng tre, giang, nứa, gỗ, gồm nhiều cột chống, mặt sàn, gầm sàn và các khoang nhà. Hai đầu nhà có 2 cầu thang. Nhà sàn xuất hiện từ thời Đá mới, tồn tại phổ biến ở miền núi VN và ĐNA. Nhà sàn có nhiều tiện ích: vừa phù hợp với nơi cư trú vừa tận dụng nguyên liệu tại chỗ, giữ được vệ sinh, bảo đảm an toàn. Nhà sàn ở 1 số vùng miền núi nước ta đạt tới trình độ kĩ thuật và thẩm mĩ cao, đã và đang hấp dẫn khách du lịch. * Cách thức tóm tắt : - Xđ mục đích, yêu cầu. - Đọc VB gốc để tìm dữ liệu. Chú ý những ý quan trọng. -Diễn đạt các nội dung tóm tắt thành câu, đoạn và bài đáp ứng yêu cầu của VB. - Kiểm tra lại. . TUẦN 26 TIẾT 76: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH A- MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS: - Tóm tắt được 1 văn bản thuyết minh có nội dung đơn gảin về 1 sản vật, 1. nêu mục đích yêu cầu của việc tóm tắt văn bản thuyết minh. a, Mục đích: - Nhằm hiểu và ghi nhớ những nội II) CÁCH TÓM TẮT 1 VB THUYẾT MINH - GV cho HS đọc VB “ Nhà. - Em hãy tóm tắt VB “ Nhà sàn” -GV tổ chức làm việc theo nhóm, cho điểm. dung cơ bản của bài văn hoặc giới thiệu với người khác về đối tượng thuyết minh hoặc về văn bản đó. b,
- Xem thêm -

Xem thêm: TIẾT 76: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH ppsx, TIẾT 76: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH ppsx,