0

tóm tắt văn bản thuyết minh

21 543 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/04/2015, 00:00

TOÙM TAÉT VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH - Hiểu, ghi nhớ nội dung chính của VB. - Giới thiệu về VB. Hãy cho biết mục đích của việc tóm tắt văn bản thuyết minh? Khi tóm tắt VB, cần chú ý những yêu cầu gì? - Ngắn gọn. - Rành mạch. - Sát nội dung. I. M C ÍCH Ụ Đ YÊU C U TOÙM TAÉT VAÊN BAÛN Ầ THUYEÁT MINH : 1. Mục đích: 2.Yêu cầu: TOÙM TAÉT VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH II.CÁCH TĨM T T V N B N THUY T MINH:Ắ Ă Ả Ế - Bố cục: 3 phần + Mở bài: Đònh nghóa và nêu mục đích sử dụng nhà sàn. + Thân bài: Nguồn gốc, cấu tạo, công dụng. + Kết bài: Đánh giá, ca ngợi vẻ đẹp nhà sàn. Văn bản thuyết minh về đối tượng nào? Đại ý và bố cục của văn bản? 1.V n b n Nhà sànă ả - Đối tượng: Ngơi nhà sàn. - Đại ý: Kiến trúc, nguồn gốc, tiện ích của nhà sàn. TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I. M C ÍCH Ụ Đ U C U TÓM TẮT VĂN BẢN Ầ THUYẾT MINH : Nhà sàn Beỏp nhaứ saứn Nhũp chaứy giaừ gaùo Phòng khách bên trong nhà sàn Nhà sàn là cơng trình kiến trúc có mái che dùng để ở hoặc sử dụng vào một số mục đích khác.Tồn bộ nhà sàn được cấu tạo bằng tre, gỗ, nứa…; gồm nhiều cột chống, mặt sàn, gầm sàn, các khoang nhà để ở hoặc nấu ăn…Hai đầu nhà có hai cầu thang.Nhà sàn xuất hiện từ thời Đá Mới, tồn tại phổ biến ở miền núi Việt Nam và Đơng Nam Á.Nhà sàn có nhiều tiện ích:vừa phù hợp với nơi cư trú miền núi, đầm lầy,vừa tận dụng ngun liệu tại chỗ, giữ được vệ sinh và bảo đảm an tồn cho người ở.Nhà sàn ở một số vùng miền núi nước ta đạt tới trình độ kĩ thuật và thẩm mĩ cao, đã và đang hấp dẫn khách du lịch. -Viết tóm tắt VB Nhà sàn: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I. M C ÍCH Ụ Đ U C U TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT Ầ MINH : II.CÁCH TĨM T T V N B N THUY T MINH:Ắ Ă Ả Ế 1.V n b n Nhà sànă ả - Xác định mục đích, u cầu. - Đọc văn bản gốc. - Tìm bố cục. - Viết tóm lược các ý. Tóm tắt VB thuyết minh gồm mấy bước? 2. Cách tóm tắt: (4 bước) TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I. M C ÍCH Ụ Đ U C U TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT Ầ MINH: II.CÁCH TĨM T T V N B N THUY T MINH:Ắ Ă Ả Ế 1.V n b n Nhà sànă ả + Đoạn 1: Tiểu sử, giới thiệu tác phẩm của Ba sô. + Đoạn 2: Nội dung, nghệ thuật thơ Hai-cư. Xác định đối tượng thuyết minh của văn bản? Tìm bố cục của VB? Nêu ý chính mỗi đoạn? III.LUYỆN TẬP: Bài1. - Đối tượng:Tiểu sử, sự nghiệp nhà thơ Ba sô, đặc điểm thơ Hai-cư. - Bố cục: TOÙM TAÉT VAÊN BAÛN THUYEÁT MINH I. M C ÍCH Ụ Đ YÊU C U TOÙM TAÉT VAÊN BAÛN THUYEÁT Ầ MINH: II. CÁCH TÓM T T V N B N THUY T MINH:Ắ Ă Ả Ế THƠ HAI-CƯ BA -SÔ [...]... đá Gió thu TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I MỤC ĐÍCH U CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH: II CÁCH TĨM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH: III.LUYỆN TẬP: Bài1 ªSắp xếp đoạn văn hoàn chỉnh (1) So với các thể thơ khác trên thế giới, thơ hai-cư có số từ vào loại ít nhất, chỉ có 17 âm tiết được chia thành 3 đoạn theo thứ tự thường là từ 5 đến 7 âm (2) Thơ hai-cư là một đóng góp lớn của Nhật Bản vào kho tàng văn hóa nhân... Thiền tơng và tinh thần văn hóa phương Đơng.Như một bức tranh thủy mặc, hai-cư thường chỉ dùng những nét chấm phá, chỉ gợi chứ khơng tả, chừa rất nhiều khoảng trống cho trí tưởng tượng của người đọc.Thơ hai-cư là một đóng góp lớn của Nhật Bản vào kho tàng văn hóa nhân loại TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I MỤC ĐÍCH U CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH: II CÁCH TĨM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH: III.LUYỆN TẬP: Bài1... thấm đẫm tinh thần Thiền tông và tinh thần văn hóa phương Đông (4) Như một bức tranh thủy mặc, hai-cư thường chỉ dùng những nét chấm phá, chỉ gợi chứ không tả, chừa rất nhiều khoảng trống cho trí tưởng tượng của người đọc TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I MỤC ĐÍCH U CẦU TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH: II CÁCH TĨM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH: III.LUYỆN TẬP: Bài1 Viết đoạn văn: So với các thể loại thơ khác trên thế... nhà thơ, nhà kiệt xuất, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của văn học dân tộc Có thể xem đây là đoạn văn tóm tắt văn bản thuyết minh về Nguyễn Trãi (Ngữ văn 10, tr.9-13), vì sao? A Vì nó cô đọng và sát với nội dung văn bản về Nguyễn Trãi B Vì nó là đoạn văn viết bằng lời của người tóm tắt C Vì nó hàm súc và nói được tầm vóc lớn lao của NguyễnTrãi D Vì nó ngắn gọn, rành mạch, dễ hiểu, dễ nhớ... Long Hổ, bày tiệc Văn hỉ Triều đình mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất (Thân Nhân Trung) Câu văn nào tóm tắt chưa sát đúng với nội dung đoạn văn thuyết minh trên: A Kẻ só hiền tài là:“nguyên khí” quyết đònh sự thònh vượng của đất nước ,bậc đế vương anh minh bao giờ cũng tìm cách vun trồng , chăm sóc họ B “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, triều đình đã thường xuyên trọng... đối tượng thuyết minh? Đặc điểm kiến trúc, vẻ đẹp đền Ngọc Sơn, niềm tự hào Nội dung của Văn bản? ĐỀN NGỌC SƠN THÁP BÚT ĐÀI NGHIÊN CẦU THÊ HÚC CỦNG CỐ 1/ Nguyễn Trãi là bậc đại anh hùng, một nhân vật toàn tài hiếm có nhưng lại là người phải chòu những oan khiên thảm khốc dưới thời phong kiến Ông là danh nhân văn hóa, nhà thơ, nhà kiệt xuất, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của văn học dân... tài có quan hệ trọng đại với sự thònh suy, mạnh yếu của quốc gia, xứng đáng được quý chuộng đến mức cao nhất D Đoạn văn nói về cách đối xử, đãi ngộ đối với bậc hiền tài trong xã hội phong kiến, từ đó rút ra bài học cho những lãnh đạo đất nước Đáp án: B DẶN DÒ: *Bài tập về nhà: Viết tóm tắt đoạn giới thiệu cảnh Tháp Bút, Đài Nghiên *Đọc bài:Hồi trống Cổ Thành *Trả lời câu hỏi phần hướng dẫn học bài ... vậy các đấng thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ só, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên Kẻ só quan hệ với quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuộng kẻ só không biết thế nào là cùng Đã yêu mến cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật Ban ân rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ Lại nêu tên ở tháp nhạn, ban cho danh hiệu Long Hổ, bày tiệc Văn hỉ Triều đình mừng . Đọc văn bản gốc. - Tìm bố cục. - Viết tóm lược các ý. Tóm tắt VB thuyết minh gồm mấy bước? 2. Cách tóm tắt: (4 bước) TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I. M C ÍCH Ụ Đ U C U TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT Ầ MINH: II.CÁCH. hấp dẫn khách du lịch. -Viết tóm tắt VB Nhà sàn: TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I. M C ÍCH Ụ Đ U C U TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT Ầ MINH : II.CÁCH TĨM T T V N B N THUY T MINH: Ắ Ă Ả Ế 1.V n b n Nhà sànă. của người đọc. TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH I. M C ÍCH U C U TÓM TẮT VĂN BẢN Ụ Đ Ầ THUYẾT MINH: II. CÁCH TĨM T T V N B N THUY T MINH: Ắ Ă Ả Ế III.LUY N T P:Ệ Ậ Bài1. Viết đoạn văn: So với
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt văn bản thuyết minh, tóm tắt văn bản thuyết minh,