Tính chuẩn xác và hấp dẫn của văn bản thuyết minh

3 11.6K 55
Tính chuẩn xác và hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày soạn://200 Làm văn: Tiết 61 tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh A. M ục tiêu cần đạt : Thông qua bài học gíup học sinh: - Nắm đợc những kiến thức cơ bản về tính chuẩn xác tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh. - Bớc đầu vận dụng những kiến thức đã học để viết những bài văn có tinhá chuẩn xác tính hấp dẫn. B. Ph ơng tiện thực hiện : - SGV - SGK - Thiết kế bài học. C. Cách thức tiến hành: Kết hợp các hình thức trao đổi, thảo luận, nêu vấn đề . D. Tiến trình dạy học: - Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi : Đọc thuộc lòng đoạn 1 bài BNĐC nêu cơ sở nhân nghĩa cũng nh mục đích của cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhân dân ta. - Giới thiệu bài mới: Hoạt động của GV HS Yêu cầu cần đạt -Vai trò tác dụng của tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh? -Để đạt đợc tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh ngời viết cần chú ý những đặc điểm nào? -HS thảo luận I. Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh 1. Tính chuẩn xác một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh. - Mục đích của văn bản thuyet minh: cung cấp những tri thức về sự vật khách quannhằm giúp cho hiểu biết của ngời đọc(nghe) thêm chuẩn xác phong phú. => yêu cầu đầu tiên quan trọng nhất của văn bản thuyết minh. - Ngời viết cần chú ý: + Tìm hiểu thấu đáo vấn đề trớc khi viết. - Thu thập đầy đủ tài liệu tham khảo tài liệu có sự tin tởng. - Chú ý đến thời điểm xuất bản của tài liệu. 2. Luyện tập : a.- Học sinh lớp 10 không chỉ đợc học VHDG mà còn đợc cả văn học viết. - Văn học dân gian ở chơng trình lớp 10 không học câu đố mà chỉ học ca dao, tục ngữ -Vậy một văn bản thuyết minh chuẩn xác cần đáp ứng những yêu cầu nào? -THế nào là một văn bản thuyết minhtính hấp dẫn? -Muốn cho văn bản thuyết minhtính hấp dẫn ta cần làm gì? -Chia nhóm HS thảo luận. một số thể loại khác. b. "Thiên cổ hùng văn là áng văn của muôn đời, tức nói đến sự bất tử chứ không phải áng văn dợc viết ra t nghìn năm trớc. c. Chỉ nói đến cuộc đời mà cha nói đến sự nghiệp của Nguyễn Bỉnh Khiêm. * Yêu cầu của một văn bản thuyết minh chuẩn xác. - Sát hợp với chân lý, với chuẩn mực đã đợc thừa nhận trong khoa học cộng đồng. - Yêu cầu những tri thức giới thiệu phải có cơ sở khoa học, chính xác, chuẩn mực.Đặc biệt không đợc dùng những chi tiết h cấu hay dùng những cách nói cờng điệu, khoa trơng. II. Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh 1. Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh(VBTM) một số biện pháp tạo tính hấp dẫn của VBTM. - Tính hấp dẫn của VBTM thể hiện ở sức lôi cuốn, thu hút sự chú ý của ngời đọc. - Một số biện pháp làm cho VBTM hấp dẫn: +Đa ra những chi tiết cụ thể, sinh động, những con số chuẩn xác để bài văn khong trừu tợng mơ hồ. + So sánh để làm nổi bật sự khác biệt, khắc sâu vào trí nhớ của ngời đọc ( ngời nghe0. + Sử dụng kết hợp các kiểu câu làm cho bài văn thuyết minh biến hoá linh hoạt, không đơnd điệu. + Khi cần nên phối hợp nhiều loại kiến thức để đối tợng cần thuyết minh đợc soi rọi từ nhiều mặt. 2. Luyện tập: BT1: Từ câu luận điểm khái quát tác giả đa ra hàng loạt những chi tiết cụ thể để làm sáng tỏ luận điểm.Luận điểm khái quát trở nên cụ thể, dễ hiểu. => Đoạn văn thuyết minh trở nên hấp dẫn, sinh động. BT2: Đoạn văn rất sinh động hấp dẫn vì: - Từ một luận điểm lớn nói về sự nổi tiếng của hồ Ba Bể. Điều đó là chính xác nhng cha -Phân tích tính hấp dẫn của đoạn văn? hấp dẫn. - Khi gắn hồ BA Bể với truyền thuyết Pò Giá Mải thì hồ Ba Bể trở nên hấp dẫn hơn, lung linh hơn. III. Luỵện tập: Đoạn văn thuyết minh trên hấp dẫn vì; - Sử dụng linh hoạt các kiểu câu: ngắn, dài, nghi vấn, cảm thán - Dùng thủ pháp so sánh giàu hình ảnh, giàu liên tởng. - Bộc lộ cảm xúc hồn nhiên IV.Củng cố, h ơng dẫn học sinh học bài - GV củng cố bài giảng - HS học bài cũ soạn bài Tựa "Trích diễm thi tập" của Hoàng Đức Lơng. . II. Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh 1. Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh( VBTM) và một số biện pháp tạo tính hấp dẫn của VBTM. - Tính hấp dẫn của. I. Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh 1. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh. - Mục đích của văn bản

Ngày đăng: 29/06/2013, 01:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan