0

Tom tat van ban thuyet minh

17 365 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2015, 23:00

Tãm t¾t Tãm t¾t v¨n b¶n thuyÕt v¨n b¶n thuyÕt minh minh Tiết 76 Tiết 76 : : Làm văn Làm văn VÒ dù giê líp 10B Tóm tắt văn bản tự sự (theo nhân vật chính) là kể lại ngắn gọn những sự việc cơ bản xảy ra với nhân vật theo diễn biến câu chuyện. - Nắm vững tính cách và số phận của nhân vật. - Đi sâu tìm hiểu và đánh giá tác phẩm. - Đáp ứng yêu cầu chung của một văn bản. - Trung thành với văn bản gốc. - Nêu được những sự việc xảy ra với nhân vật chính. - Đọc kĩ văn bản, xác định nhân vật chính. - Chọn các sự việc xảy ra với nhân vật chính và diễn biến của các sự việc. - Viết văn bản tóm tắt. Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù Tãm t¾t v¨n b¶n tù sù Khái niệm Khái niệm Mục đích Mục đích Yêu cầu Yêu cầu Cách Cách tóm tắt tóm tắt TiÕt 76: Lµm v¨n v¨n b¶n thuyÕt minh v¨n b¶n thuyÕt minh Tãm t¾t Tãm t¾t * Kiến thức chung Kiến thức chung: - Tóm tắt văn bản: Là tóm lược, rút ngắn văn bản đó, chỉ ghi lại những nội dung chính. - Văn thuyết minh: Là kiểu văn bản nhằm giới thiệu, trình bày chính xác, khách quan về cấu tạo, tính chất, giá trị của một sự vật hiện tượng, một vấn đề thuộc tự nhiên, xã hội, con người. Tóm tắt văn bản thuyết minh là tóm lược một cách ngắn gọn, khách quan những nội dung chính của văn bản. TiÕt 76: Lµm v¨n v¨n b¶n thuyÕt minh v¨n b¶n thuyÕt minh Tãm t¾t Tãm t¾t I. I. TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH 1. Tóm tắt văn bản Nhà sàn Nhà sàn là một công trình kiến trúc có mái che dùng để ở hoặc dùng vào những mục đích khác nhau như để hội họp, để tổ chức sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Toàn bộ nhà sàn được dựng bằng vật liệu tự nhiên gianh, tre, nứa, gỗ, Mặt sàn dùng tre hoặc gỗ tốt bền ghép liền nhau, liên kết ở lưng chừng các cột. Gầm sàn là kho chứa củi và một số nông cụ, nơi nuôi thả gia súc hoặc bỏ trống. Không gian của nhà gồm ba khoang. Khoang lớn ở giữa thuộc phần cốt lõi của căn nhà dùng để ở, nơi này có thể ngăn thành một số buồng nhỏ, ở giữa đặt một bệ đất vuông rộng, trên bệ là bếp đun và sưởi ấm. Hai khoang đầu nhà, bên này gọi là “tắng quản”, dùng để tiếp khách, hoặc dành cho khách, bên kia gọi là “tắng chan”, lộ mái, khá rộng, đặt các ống nước dùng để rửa chân tay, chuẩn bị vật dụng đun nước, nấu ăn, Hai đầu nhà có cầu thang làm bằng gỗ hoặc dùng một cây bương lớn đẽo thành từng khấc thay bậc thang, Nhµ sµn Nhµ sµn Nhà sàn tồn tại ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt phổ biến ở miền núi VN và ĐNÁ. Loại hình kiến trúc này xuất hiện vào khoảng đầu thời đại Đá mới, rất thích hợp với những nơi cư trú có địa hình phức tạp như ở lưng chừng núi hay ven sông, suối, đầm lầy. Nhà sàn vừa tận dụng được nguyên liệu tại chỗ để giải quyết mặt bằng sinh hoạt, vừa giữ được vệ sinh trong nhu cầu thoát nước, lại vừa phòng ngừa được thú dữ và các loại côn trùng, bò sát có nọc độc thường xuyên gây hại. Trong các ngôi nhà trệt thuộc loại hình kiến trúc dân gian của người Việt và nhiều dân tộc khác còn lưu lại dấu ấn của nhà sàn. Nhà thuỷ tạ bao giờ cũng phải là nhà sàn. Nhà sàn của các dân tộc Mường, Thái và một số dân tộc ở Tây Nguyên trên đất nước VN chúng ta đạt trình độ cao về kĩ thuật và thẩm mĩ không chỉ để ở, để sinh hoạt cộng đồng mà nhiều nơi đã trở thành điểm hẹn hấp dẫn cho du lịch trong nước và thế giới. TiÕt 76: Lµm v¨n v¨n b¶n thuyÕt minh v¨n b¶n thuyÕt minh Tãm t¾t Tãm t¾t I. I. TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH 1. Tóm tắt văn bản Nhà sàn - Đối tượng thuyết minh: - Bố cục: Nhà sàn (sự vật) Nhà sàn là một công trình kiến trúc có mái che dùng để ở hoặc dùng vào những mục đích khác nhau như để hội họp, để tổ chức sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Toàn bộ nhà sàn được dựng bằng vật liệu tự nhiên gianh, tre, nứa, gỗ, Mặt sàn dùng tre hoặc gỗ tốt bền ghép liền nhau, liên kết ở lưng chừng các cột. Gầm sàn là kho chứa củi và một số nông cụ, nơi nuôi thả gia súc hoặc bỏ trống. Không gian của nhà gồm ba khoang ( ) Nhà sàn tồn tại ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt phổ biến ở miền núi VN và ĐNÁ. Loại hình kiến trúc này xuất hiện vào khoảng đầu thời đại Đá mới, rất thích hợp với những nơi cư trú có địa hình phức tạp như ở lưng chừng núi hay ven sông, suối, đầm lầy ( ) Nhà sàn của các dân tộc Mường, Thái và một số dân tộc ở Tây Nguyên trên đất nước VN chúng ta đạt trình độ cao về kĩ thuật và thẩm mĩ không chỉ để ở, để sinh hoạt cộng đồng mà nhiều nơi đã trở thành điểm hẹn hấp dẫn cho du lịch trong nước và thế giới. Phần1 Phần2 Phần3 Nhà sàn là một công trình kiến trúc có mái che dùng để ở hoặc dùng vào những mục đích khác nhau như để hội họp, để tổ chức sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Toàn bộ nhà sàn được dựng bằng vật liệu tự nhiên gianh, tre, nứa, gỗ, Mặt sàn dùng tre hoặc gỗ tốt bền ghép liền nhau, liên kết ở lưng chừng các cột. Gầm sàn là kho chứa củi và một số nông cụ, nơi nuôi thả gia súc hoặc bỏ trống. Không gian của nhà gồm ba khoang. Khoang lớn ở giữa thuộc phần cốt lõi của căn nhà dùng để ở, nơi này có thể ngăn thành một số buồng nhỏ, ở giữa đặt một bệ đất vuông rộng, trên bệ là bếp đun và sưởi ấm. Hai khoang đầu nhà, bên này gọi là “tắng quản”, dùng để tiếp khách, hoặc dành cho khách, bên kia gọi là “tắng chan”, lộ mái, khá rộng, đặt các ống nước dùng để rửa chân tay, chuẩn bị vật dụng đun nước, nấu ăn, Hai đầu nhà có cầu thang làm bằng gỗ hoặc dùng một cây bương lớn đẽo thành từng khấc thay bậc thang, Phần 1: Nêu định nghĩa và mục đích sử dụng của nhà sàn Toàn bộ nhà sàn được dựng bằng vật liệu tự nhiên gianh, tre, nứa, gỗ, Mặt sàn dùng tre hoặc gỗ tốt bền ghép liền nhau, liên kết ở lưng chừng các cột. Gầm sàn là kho chứa củi và một số nông cụ, nơi nuôi thả gia súc hoặc bỏ trống. Không gian của nhà gồm ba khoang. Khoang lớn ở giữa thuộc phần cốt lõi của căn nhà dùng để ở, nơi này có thể ngăn thành một số buồng nhỏ, ở giữa đặt một bệ đất vuông rộng, trên bệ là bếp đun và sưởi ấm. Hai khoang đầu nhà, bên này gọi là “tắng quản”, dùng để tiếp khách, hoặc dành cho khách, bên kia gọi là “tắng chan”, lộ mái, khá rộng, đặt các ống nước dùng để rửa chân tay, chuẩn bị vật dụng đun nước, nấu ăn, Hai đầu nhà có cầu thang làm bằng gỗ hoặc dùng một cây bương lớn đẽo thành từng khấc thay bậc thang, Nhà sàn tồn tại ở một số nơi trên thế giới, đặc biệt phổ biến ở miền núi VN và ĐNÁ. Loại hình kiến trúc này xuất hiện vào khoảng đầu thời đại Đá mới, rất thích hợp với những nơi cư trú có địa hình phức tạp như ở lưng chừng núi hay ven sông, suối, đầm lầy. Nhà sàn vừa tận dụng được nguyên liệu tại chỗ để giải quyết mặt bằng sinh hoạt, vừa giữ được vệ sinh trong nhu cầu thoát nước, lại vừa phòng ngừa được thú dữ và các loại côn trùng, bò sát có nọc độc thường xuyên gây hại. Trong các ngôi nhà trệt thuộc loại hình kiến trúc dân gian của người Việt và nhiều dân tộc khác còn lưu lại dấu ấn của nhà sàn. Nhà thuỷ tạ bao giờ cũng phải là nhà sàn. Phần 2: Giới thiệu về cấu tạo, nguồn gốc và công dụng của nhà sàn. [...]... hẹn hấp dẫn cho du lịch trong nước và thế giới Phần 3: Đánh giá, ngợi ca vẻ đẹp, sự hấp dẫn của nhà sàn ở VN xưa và nay TiÕt 76 : Lµm v¨n Tãm t¾t v¨n b¶n thuyÕt minh I TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH 1 Tóm tắt văn bản Nhà sàn - Đối tượng thuyết minh: Nhà sàn - Bố cục: - Tóm tắt văn bản Nhà sàn: (sự vật) Nhµ sµn Nhà sàn là công trình kiến trúc có mái che dùng để ở hoặc sử dụng vào một số mục đích khác Toàn... khách du lịch TiÕt 76 : Lµm v¨n Tãm t¾t v¨n b¶n thuyÕt minh 2 Kết luận - Hiểu và ghi nhớ những nội dung cơ bản của văn * Mục đích: bản - Giới thiệu với người khác về đối tượng thuyết minh hoặc về văn bản đó * Yêu cầu: - Kết cấu gắn gọn - Diễn đạt rành mạch, rõ ràng - Nội dung sát với văn bản gốc * Cách tóm tắt: TiÕt 76 : Lµm v¨n Tãm t¾t v¨n b¶n thuyÕt minh * Cách tóm tắt: Thực hiện theo các bước sau: -... Nêu được những sự việc xảy ra với nhân vật chính Tóm tắt văn bản thuyết minh: - Hiểu và ghi nhớ những nội dung cơ bản của văn bản Mục đích - Giới thiệu với người khác về đối tượng thuyết minh hoặc về văn bản đó - Kết cấu gắn gọn Yêu cầu - Diễn đạt rành mạch, rõ ràng - Nội dung sát với văn bản gốc * Cách tóm tắt văn bản thuyết minh: - Xác định mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt - Đọc văn bản gốc để . Lµm v¨n v¨n b¶n thuyÕt minh v¨n b¶n thuyÕt minh Tãm t¾t Tãm t¾t I. I. TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH 1. Tóm tắt văn bản Nhà sàn - Đối tượng thuyết minh: - Bố cục: Nhà. Lµm v¨n v¨n b¶n thuyÕt minh v¨n b¶n thuyÕt minh Tãm t¾t Tãm t¾t I. I. TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH 1. Tóm tắt văn bản Nhà sàn - Đối tượng thuyết minh: - Bố cục: Nhà. minh là tóm lược một cách ngắn gọn, khách quan những nội dung chính của văn bản. TiÕt 76: Lµm v¨n v¨n b¶n thuyÕt minh v¨n b¶n thuyÕt minh Tãm t¾t Tãm t¾t I. I. TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH TÓM
- Xem thêm -

Xem thêm: Tom tat van ban thuyet minh, Tom tat van ban thuyet minh,

Từ khóa liên quan