0

Tiết 78 Tóm tắt văn bản thuyết minh

5 3,406 35

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2013, 15:10

Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Tiết : 78 Làm văn: Ngày soạn: 5 - 3 - 2010 I .M ụ c tiêu : Giúp học sinh: 1.Kiến thức : -Tóm tắt được một văn bản thuyết minh có nội dung đơn giản về một sản vật, một danh lam thắng cảnh, một hiện tượng văn học. 2. Kó năng: -Thích thú đọc và viết văn thuyết minh trong nhà trường cũng như theo nhu cầu của cuộc sống. 3.Thái độ: - Tạo sự hình thành thói quen, tính cách, nhân cách nhằm phát triển con người toàn diện theo mục tiêu giáo dục. II.Chuẩn bò: 1. Chuẩn bò của giáo viên: -Giáo viên thiết kế giáo án, làm một số sơ đồ biểu bảng. 2. Chuẩn bò của học sinh: -Học sinh đọc bài, soạn bài, làm bài tập, chuẩn bò tài liệu và đồ dùng học tập. III. Hoạt động d ạ y h ọ c: 1.n đònh tình hình lớp : (1phút) Kiểm tra só số, vệ sinh phòng học, đồng phục 2. Ki ể m tra bài c ũ : (5phút) Các phương pháp thuyết minh, cách phối hợp, vận dụng phương pháp thuyết minh? 3. Giảng bài m ớ i : * Giới thiệu bài : (1phút) Khi tiếp xúc với một văn bản thuyết minh về một đối tượng nào đó chúng ta thườùng thấy có những văn bản trình bày ngắn, có văn bản trình bày dài kết hợp với việc sử dụng những biện pháp nghệ thuật ??? Vậy thì làm cách nào để hình dung rõ và nhớ lâu điều cốt lõi của văn bản ? Có một cách để chúng ta thực hiện được điều đó được dễ dàng đó là TÓM TẮT VĂN BẢN THUYẾT MINH. -Tiến trình bài dạy: Giáo án 10 cơ bản - 1 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 cơ bản - 2 - – Nguyễn Văn Mạnh Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung 10’ 15’ Hoạt động 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục I: Nhắc lại mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản tự sự ? Từ dó so sánh sự giống nhau và khác nhau về mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản thuyết minhvăn bản tự sự Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu mục II: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ngữ liệu : Tổû chức học sinh thảo luâïn nhóm về những vấn đề theo yêu cầu trong sách giáo khoa, sau đó học sinh trình bày phần nội dung đã thảo luận. Giáo viên nhận xét, chốt lại vấn đề.Căn cứ vào những nội dung đã ác đònh, mỗi học sinh tự tóm tắt văn bản vào vở. Giáo viên gọi đại diện nhóm trình bày phần tóm tắt ủa nhóm mình. Gọi nhóm khác nhận xét và trình bày phần tóm tắt của mình . Giáo viên nhận xét và đọc một văn bản tóm tắt mẫu. Từ việc tìm hiểu trên, yêu cầu học sinh rút ra cách tóm tắt văn bản thuyết minh. Giáo viên hận xét, củng cố, Hoạt động 1 : Học sinh tìm hiểu mục I:Trả lời câu hỏi của giáo viên. Theo dõi sách giáo khoa và cho biết mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản thuyết minh. ( Không khác nhau nhiều, mục đích tóm tắt văn bản thuyết minh hẹp hơn). Hoạt động 2: Học sinh tìm hiểu mục II: Học sinh tìm hiểu ngữ liệu : Học sinh thảo luâïn nhóm về những vấn đề theo yêu cầu trong sách giáo khoa, sau đó học sinh trình bày phần nội dung đã thảo luận. Học sinh tự tóm tắt văn bản vào vở. Đại diện nhóm trình bày phần tóm tắt ủa nhóm mình. Nhóm khác nhận xét và trình bày phần tóm tắt của mình Học sinh rút ra cách tóm tắt văn bản thuyết minh. Giáo viên hận xét, củng cố, cho học I.Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản thuyết minh: - Mục đích: Hiểu và ghi nhớ nội dung cơ bản của bài văn hoặc giới thiệu với người khác về đối tượng thuyết minh hoặc về văn bản đó. -Yêu cầu: Ngắn gọn, rành mạch, sát với nội dung cơ bản của văn bản gốc. II.Cách tóm tắt một văn bản thuyết minh: 1.Tìm hiểu ngữ liệu: Tóm tắt văn bản Nhà sàn: -Đối tượng thuyết minh: Nhà sàn- một công trình xây dựng gần gũi, quen thuộc của bộ phận khá lớn của người dân miền núi nước ta và một số dân tộc khác ở Đông Nam Á. -Đại ý: Bài văn thuyết minh kiến trúc, nguồn gốc và những tiện ích của nhà sàn. -Bố cục của văn bản: + Mở bài: Từ đầu đến văn hóa cộng đồng: Đònh nghóa và nêu mục đích sử dụng của nhà sàn. +Thân bài: Tiếp… là nhà sàn: Thuyết minh về cấu tạo, nguồn gốc và công dụng của nhà sàn. +Kết bài: Phần còn lại:Đánh giá, ngợi ca vẻ đẹp, sự hấp dẫn của nhà sàn Việt Nam xưa và nay. -Phần tóm tắt văn bản của học sinh. 2.Ghi nhớ: Cách thức tóm tắt văn bản thuyết minh : - 4 bước: Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Bảng so sánh Tóm tắt văn bản tự sự Tóm tắt văn bản thuyết minh • -Mục đích : • Hiểu được tác phẩm • -Cách thức : • Dựa vào sự việc chính và nhân vật chính • -Quy trình : • 4 bước nhưng không giống với các nội dung trong tóm tắt văn bản thuyết minh • -Nhận thức được đối tượng • -Dựa vào đònh nghóa, dữ liệu, thông số, số liệu, nhận đònh • -4 bước nhưng không giống với các nội dung trong tóm tắt văn bản tự sự 4.Dặn dò học sinh chuẩn bò cho tiết học tiếp theo: ( 3 phút) - Ra bài tập về nhà : Cách tóm tăùt văn bản thuyết minh? -Chuẩn bò bài : Học bài, làm bài tập, soạn bài mới: “Hồi trống Cổ Thành”. IV. Rút kinh nghiệm, bổ sung : Nhà sàn là công trình kiến trúc có mái che dùng để ở hoặc sử dụng vào một số mục đích khác. Toàn bộ nhà sàn được cấu tạo bằng tre, giang, nứa gỗ; gồm nhiều cột chống, mặt sàn, gầm sàn, các khoang nhà ở để rửa ráy. Hai đầu nhà có hai cầu thang. Nhà sàn xuất hiện từ thời Đá mới. Tồn tại phổ biến ở miền núi Việt Nam và Đông Nam Á. Nhà sàn có nhiều tiện ích : vừa phù hợp với nơi cư trú miền núi, đầm lầy, vừa tận dụng nguyên liệu tại chỗ, giữ được vệ sinh và bảo đảm an toàn cho người ở. Nhà sàn ở một số vùng ở miền núi nước ta đạt tới trình độ kó thuật và thẩm mó cao, đã và đang hấp dẫn khách du lòch. • Như vậy sự sắp xếp đúng của bài tập trên sẽ là: • 1. C; 2. A; 3. D; 4. B • - Vì sao phải sắp xếp các bước như vậy? • - Có đảo lộn được không? . . . . . . . . . . . . Giáo án 10 cơ bản - 3 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giáo án 10 cơ bản - 4 - – Nguyễn Văn Mạnh Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Giáo án 10 cơ bản - 5 - – Nguyễn Văn Mạnh . dung cơ bản của văn bản gốc. II.Cách tóm tắt một văn bản thuyết minh: 1.Tìm hiểu ngữ liệu: Tóm tắt văn bản Nhà sàn: -Đối tượng thuyết minh: Nhà sàn- một. tóm tắt văn bản của học sinh. 2.Ghi nhớ: Cách thức tóm tắt văn bản thuyết minh : - 4 bước: Trường THPT Tam Quan Năm học 2008 - 2009 Bảng so sánh Tóm tắt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiết 78 Tóm tắt văn bản thuyết minh, Tiết 78 Tóm tắt văn bản thuyết minh,