ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ vấn đề THỰC TIỄN ĐANG đặt RA HIỆN NAY

8 812 1
ĐỔI mới PHƯƠNG PHÁP dạy học các môn lý LUẬN CHÍNH TRỊ   vấn đề THỰC TIỄN ĐANG đặt RA HIỆN NAY

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MƠN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - VẤN ĐỀ THỰC TIỄN ĐANG ĐẶT RA HIỆN NAY Nguyễn Thị Hương* Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đường lối cách mạng sáng tạo Đảng ta dựa tảng tư tưởng đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh khơng ngừng cố phát triển trở thành hệ tư tưởng tồn xã hội Trong 50 năm qua với phát triển xã hội, đất nước, mơn Lý luận trị ngày đổi mới, bổ sung hồn thiện Ngay từ ngày đầu dành quyền, Đảng Nhà nước ta đưa mơn khoa học Mác-Lênin vào giảng dạy trường Đại học Cao đẳng Trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, có vị trí đặc biệt quan trọng kết cấu chương trình nội dung kiến thức, mơn học mang tính ý thức hệ, gắn liền với việc giáo dục giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận cách mạng cho sinh viên Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày mở rộng vào chiều sâu, đòi hỏi nghiệp giáo dục, đào tạo phải đổi để nâng cao chất lượng hiệu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chất lượng ngày cao, đạt trình độ khu vực theo kịp giới Đổi mới, mở cửa hội nhập vào chiều sâu, đòi hỏi cơng tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy mơn lý luận trị phải phải đổi tồn diện, sâu sắc coi * Thạc sĩ, Giảng viên khoa Lý luận trị, trường ĐH Lao động - Xã hội 326 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO nhiệm vụ thường xun, liên tục trường Đại học, nhằm góp phần củng cố giới quan, phương pháp luận vật biện chứng, củng cố niềm tin vào nghiệp cách mạng Đảng, trang bị sở phương pháp luận khoa học cho việc nhận thức đường lối sách Đảng, Nhà nước tham gia đấu tranh tư tưởng, lý luận chống lại luận điệu xun tạc, bóp méo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hố Chí Minh Giáo dục nhà trường, giáo dục đại học đào tạo người, cung cấp nhân lực cho xã hội, đáp ứng u cầu cơng phát triển đất nước, lẽ đương nhiên phải trọng đào tạo kỹ chun mơn, nghề cho sinh viên để họ làm việc sống nghề chun mơn Các mơn khoa học Mác-Lênin, Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam giảng dạy cho sinh viên trường Đại học chứa đựng khối lượng kiến thức rộng, vừa mang tính khoa học, vừa mang tính giai cấp, lập trường tư tưởng gắn với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, xây dựng lĩnh trị Đại hội XI chủ trương “ Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, phương pháp thi, kiểm tra theo hướng đại; nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, đạo đức, lối sống, lực sáng tạo, kỹ thực hành, tác phong cơng nghiệp, ý thức trách nhiệm xã hội” phải “ Nâng cao hiệu hợp tác quốc tế giáo dục, đào tạo” Đổi phương pháp dạy học mơn Lý luận trị nằm trào lưu chung đổi phương pháp dạy học tồn ngành giáo dục Báo cáo văn kiện Đại hội X Đảng nêu rõ: "Ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy học Đổi chương trình, nội dung, phương pháp dạy học phát huy khả sáng tạo độc lập suy nghĩ học sinh, sinh viên” Các mơn Lý luận Chính trị, khơng cung cấp tri thức nội dung, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa giới quan vật biện chứng mà làm cho nội dung kiến thức xâm nhập biến tri thức mà sinh viên tiếp nhận thành giá trị, niềm tin, lý tưởng, lập trường giới quan tương ứng Nhưng khái niệm, phạm trù thường có tính trừu tượng cao; quan điểm, chủ trương thường xem khơ khan, cứng KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 327 nhắc mang tính chất đường lối, sách q trình giảng dạy, giảng viên cốt truyền đạt đủ nội dung tinh thần giáo trình đủ, sinh viên cần thuộc lòng để có kiến thức thi Mặt khác, đa số sinh viên tiếp cận mơn học phơng kiến thức lý luận trị non nớt, bở ngỡ, cộng với việc phương pháp tiếp cận nghiên cứu, học tập mơn học bậc đại học lúng túng Bên cạnh giảm sút lý tưởng phận cán bộ, đảng viên ảnh hưởng khơng nhỏ đến ý thức sinh viên tiếp thu mơn khoa học Từ thực tiễn ấy, để thực việc nâng cao chất lượng giảng dạy mơn Lý luận Chính trị, biện pháp quan trọng đổi phương pháp dạy học Đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực, đại nói chung tất yếu khách quan Bởi lẽ, trước tình hình thơng tin bùng nổ khối lượng chất lượng, tốc độ phạm vi, lĩnh vực u cầu bách phải trọng mức, chí phải đặt lên hàng đầu vấn đề đào tạo người theo hướng biết đặt giải vấn đề điều kiện khoa học cơng nghệ phát triển Đổi phương pháp giảng dạy học lý luận trị theo phương pháp dạy học tích cực gắn truyền thụ kiến thức giảng viên với việc phát huy trí lực người học chủ động hoạt động trí não q trình dạy - học phương pháp nghiên cứu khoa học Đổi phương pháp dạy học sở xác định trung tâm dạy học người học, nên người dạy sử dụng nhiều phương pháp dạy học học, song phải ln lưu ý để khơng q lạm dụng cách tuỳ tiện ơm đồm q nhiều phương pháp Có nhiều phương pháp dạy học khác nhau, song có hai phương pháp quan tâm, sử dụng nhiều Thứ là, phương pháp giao tiếp - cách thức dạy học đó, người dạy người học ln thay đổi, ln phiên vai trò nghe - nói cho tổ chức, hướng dẫn người dạy nhằm tìm thơng tin mới, cần thiết q trình dạy học Thứ hai là, dạy học nêu vấn đề - cách dạy học đặt câu hỏi gợi ý người học tìm hiểu học cách có hệ thống, khoa học, theo quy trình, hướng đến mục đích u cầu Thực phương pháp này, người học có hội trao đổi, 328 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO bàn bạc, tạo khơng khí học tập vui tươi, nhẹ nhàng, người học khắc sâu kiến thức học cách hệ thống, sâu sắc Việc sử dụng phương pháp phải phù hợp với đối tượng, dung lượng giảng lý luận thực tiễn cho giảng phải có kết hợp phương pháp phù hợp tốt với phương tiện dạy học khác làm cho giảng phong phú thiết thực Vì vậy, việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trở thành u cầu thiết yếu Đặc biệt lớp học viên tỉnh thành đào tạo theo diện vừa làm vừa học Trình độ văn hố hiểu biết lĩnh vực khác ngày nâng cao điều kiện cơng nghệ thơng tin phát triển nhanh chóng, nguồn thơng tin tiếp thu ngày đa dạng Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực học, mơn học, đặc biệt học có tính ứng dụng thực tiễn cần phát huy tốt vai trò người học, hướng người học vào việc trao đổi, tranh luận, phân tích, phản biện, giải vấn đề sống, tình học tập, lãnh đạo, quản lý kinh tế - xã hội Vấn đề định đổi cách dạy, cách học, đổi phương pháp truyền thụ hướng vào đổi tư rèn luyện lực tư độc lập, sáng tạo, phát huy tính chủ động, động người học Đó q trình thầy trò tham gia trao đổi vấn đề mà lý luận thực tiễn cần giải nhằm hướng tới nắm vững tri thức, hiểu biết thực tiễn nhiều để có phương pháp làm việc hiệu hơn, động tìm tòi hiệu Vì vậy, dạy học theo phương pháp tích cực kết hợp nhuần nhuyễn mối quan hệ truyền thụ, tiếp thu người dạy người học hướng tới động viên người học tham gia động não, trao đổi, tranh luận, phát vấn đề, kích thích khơng khí dân chủ, phát huy tư độc lập sáng tạo học viên Thu hút tập trung theo dõi giảng, giúp học viên hiểu, nắm học đam mê nghiên cứu, sáng tạo Giảng viên có điều kiện phát mặt hạn chế, yếu điểm học viên để có hướng khắc phục Đòi hỏi giảng viên phải chuẩn bị cơng phu, xác định mục tiêu giảng rõ ràng,có kế hoạch giảng cụ thể, nắm đối tượng, trình độ học viên để chủ động thiết kế giảng nội dung đáp ứng với trọng tâm, trọng điểm để lựa chọn phương KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 329 pháp phân định thời gian, phương tiện sử dụng giảng phù hợp Người thầy phải nắm nghiệp vụ sư phạm, có q trình rèn luyện chuẩn bị chu đáo nhiều mặt luyện cách phát âm cho mục, tiểu tiết cụ thể, cách đứng viết bảng, trình bày bảng, qn xuyến lớp học… khổ luyện Giảng viên vừa người thầy, vừa người "nhạc trưởng" tổ chức, định hướng, hướng dẫn học viên tham gia tích cực vào giảng thơng qua phương pháp dạy học tích cực u cầu đòi hỏi người giảng viên phải có lĩnh nghề nghiệp, phải đầu tư dày cơng chuẩn bị nội dung, kiến thức lý luận vấn đề liên quan đến thực tiễn, xem xét phương pháp cách kỹ lưỡng để có vận dụng nhịp nhàng phương tiện hỗ trợ, khéo léo dẫn dắt vấn đề, tinh tế nhận xét đánh giá nội dung mà học viên nêu lên Như vậy, nghề dạy học vận dụng phương pháp dạy học tích cực đường tích hợp đa chiều, đa lĩnh vực, kết hợp lý luận thực tiễn tri thức kỹ hành động sáng tạo người dạy người học Là q trình tác động hài hồ vào trí tuệ lý trí tuệ cảm xúc người học hướng vào việc đổi tư sáng tạo tạo mang tính nhân văn q trình học tập đạo hoạt động thực tiễn Sự khéo léo, linh hoạt giảng viên với lơi vấn đề nêu lên q trình sử dụng phương pháp dạy học tích cực chất keo kết dính người dạy - người học tốt Đổi việc hướng dẫn học viên tự học, tự nghiên cứu học trước nghe giảng kết hợp với nâng cao chất lượng thảo luận ,làm tập xử lý tình huống, viết luận với đổi việc đề thi, kiểm tra, gắn lý luận với thực tiễn sở tốt để nâng cao chất lượng dạy học Nâng cao chất lượng dạy học tập điều kiện trước u cầu nhiệm vụ cấp thiết Thực tế cho thấy để có chất lượng giảng tốt, kết học tập tốt trước hết cần hội tụ nhiều yếu tố có tính đồng tồn diện, trình độ chun mơn, tay nghề hiểu biết thực tiễn đội ngũ giảng viên Nâng cao chất lượng dạy - học thời đại kinh tế tri thức xu hội nhập tồn cầu hóa vừa thách thức, vừa có thuận lợi, vừa đòi hỏi khách quan q trình áp dụng phương pháp dạy học tích cực Trong q trình tiến hành đổi phương pháp dạy học chủ thể q trình đổi đội ngũ giảng viên Vì 330 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO vậy, để q trình đổi phương pháp dạy học đạt kết cao thân đội ngũ giảng viên cần phải nhận thức ý nghĩa q trình đổi phương pháp dạy học việc nâng cao chất lượng giảng dạy mơn Lý luận Chính trị Đây xem u cầu cụ thể người giảng viên giảng dạy mơn Lý luận Chính trị: Thứ nhất, u cầu nghiệp đổi giáo dục, hạt nhân việc đổi chương trình mơn học, điều kiện trực tiếp để nâng cao chất lượng giáo dục mơn lý luận trị, mặt khác cần coi thách thức đội ngũ giảng viên cần phải đáp ứng, hội để phát triển thân Thứ hai, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người học; bồi dưỡng phương pháp học tập, rèn luyện kỹ học tập phù hợp với mơn học, loại học phương pháp tự học; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho người học Thứ ba, trọng rèn luyện phương pháp, kỹ học tập, đặc biệt hướng dẫn rèn luyện người học lực tự học, tăng cường tổ chức hoạt động học tập cá thể, phối hợp với hoạt động học tập hợp tác; kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Để đáp ứng u cầu xu phát triển thời đại ngày nay, đòi hỏi người thầy phải tăng cường đầu tư nhiều khâu q trình dạy học Phải bước thực chuẩn hố chun mơn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức trị Qua đó, tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận tổ chun mơn vận dụng giải vấn đề lý luận thực tiễn đặt theo u cầu đổi phương pháp dạy học Xuất phát từ thực tế đó, để thực đổi phương pháp dạy học mơn Lý luận Chính trị làm cho vào chiều sâu, có hiệu cần phải tiến hành biện pháp cần kíp sau đây: Thứ nhất, Xây dựng nhận thức đắn cho cấp quản lý, giảng viên sinh viên tầm quan trọng ý nghĩa khoa học thực tiễn mơn Lý luận trị nghiệp đổi hội nhập quốc tế Thứ hai, Đối với đội ngũ giảng viên giảng dạy cần phải bước thực chuẩn hố chun mơn, nghiệp KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 331 vụ, phẩm chất đạo đức trị Thực đổi cách tồn diện, phải kết hợp việc đổi nội dung chương trình, đổi phương pháp giảng dạy cách thích hợp Thứ ba, Nhà trường cần tạo điều kiện để giảng viên tham dự đầy đủ lớp tập huấn Bộ Giáo dục tổ chức; tổ chức học tập, nghiên cứu tài liệu lý luận nghiệp vụ khoa, mơn, trường; tăng cường nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhóm chun mơn vận dụng giải vấn đề theo u cầu đổi phương pháp dạy học Quan điểm đạo Nghị Hội nghị TW V (Khóa X) nêu rõ: "Cơng tác tư tưởng, lý luận phận cấu thành đặc biệt quan trọng tồn hoạt động Đảng khẳng định nâng cao vai trò tiên phong Đảng trị, lý luận, trí tuệ, văn hố đạo đức, thể vai trò trước, mở đường nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc" Vì vậy, đổi phương pháp giảng dạy mơn học nói chung có mơn Lý luận trị nói chung cơng việc khơng phải sớm chiều làm Nó phụ thuộc nhiều nhân tố, khơng đội ngũ giảng viên cần nâng cao lực chun mơn, nghiệp vụ, mà phải có tầm, có tâm với nghề thời buổi kinh tế thị trường Và đội ngũ quản lý giáo dục cần quan tâm đến việc bồi dưỡng, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần đội ngũ giảng viên; trang bị sở vật chất, thiết bị đảm bảo q trình dạy học Và điều quan trọng phía người học phải xác định thân học gì, học nào, học để làm gì, biết điều em đầu tư vào cơng việc học để phấn đấu vươn lên Bởi vì, giảng đường người thầy góp phần định hướng, lại thân người học tự vận động Đổi phương pháp dạy học trở thành u cầu cấp bách cần đẩy mạnh để tạo biến đổi chất q trình dạy học Đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực giảng dạy mơn Lý luận trị lại trở nên cấp thiết quan trọng, thực tế khách quan Đầu tư cho giáo dục đầu tư cho tương lai, tương lai huy hồng đầy gian trn, vất vả, khơng thể thiếu bóng dáng người thầy, nhiên cần 332 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO phương pháp dạy học phù hợp, đáp ứng u cầu xu đặt ra, cần quan tâm đơng đảo cấp ngành cho nhiệm vụ quan trọng, vĩ đại, phát triển./ Tài liệu tham khảo: 1.Ban Tun giáo TW - Tổng cục dạy nghề - Viện nghiên cứu phát triển phương Đơng, (2012), Đổi bản, tồn diện GD&ĐT Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb, CTQG, HN, 2011, tr.216 3.Trần Bá Hồnh, (chủ biên) (2002), Các phương pháp sư phạm, Song Kha dịch, NXB Thế giới 4.Lưu Xn Mới, (2000), Lý luận dạy học đại học, Nxb Gáo dục 5.Lê Phạm Phương Lan, (07/ 2001), Thực chất quan điểm giáo dục "lấy người học làm trung tâm", Báo Dạy Học ngày 6.TS Dương Hồng Oanh, (09/2009), Đổi phương pháp dạy học mơn Lí luận Chính trị nay, Tạp chí Đại học Sài Gòn 7.Hồng Tụy, (2005), Người thầy nhà trường đại, NXB giáo dục KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 2015 333

Ngày đăng: 07/09/2016, 08:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan