0

Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả ở trường tiểu học

18 719 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 12:43

I.Phn m u 1.1 Lớ chn ti tiu hc ngoi hot ng dy hc, hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp (HNGLL) cng gi vai trũ ht sc quan trng Nú gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din rốn luyn th cht, nõng cao hiu bitc bit nú l mt hot ng khụng th thiu c iu ú chng t rng v trớ, vai trũ ca HNGLL l cu ni gia hot ng ging dy v hc trờn lp vi giỏo dc hc sinh ngoi lp ú l s chuyn hoỏ gia giỏo dc vi t giỏo dc, chuyn hoỏ nhng yờu cu v chun mc hnh vi ó c quy nh thnh hnh vi v thúi quen tng ng Mun cú s chuyn hoỏ ny din thỡ phi thụng qua cỏc hot ng hc tp, lao ng, sinh hot th, xó hi, vui chi gii trớ v qua giao lu vi bn bố, vi cỏc thy, cụ giỏo, vi cha m v mi ngi xung quanh Mt khỏc, hc sinh tiu hc l la tui ngõy th, hn nhiờn, sng bng tỡnh cm Nh HNGLL giỳp tr lm quen vi cỏc hot ng tớch ly dn dn nhng kinh nghim thc tin ca cuc sng ng thi HNGLL cng ỏp ng nhng nhu cu, quyn li ca tr õy cng l ng giỳp tr hỡnh thnh, phỏt trin ton din nhõn cỏch Nhn thc rừ v trớ, vai trũ quan trng ca HNGLL thc s l cn thit Chớnh vỡ th m tụi ó thc hin HNGLL cú ni dung, k hoch, bin phỏp v cỏc phng phỏp a dng phong phỳ, gúp phn thc hin mc tiờu, yờu cu giỏo dc ca ng v Nh nc ó lm cho cỏc HNGLL ca nh trng m bo cht lng, hiu qu v to c s phn khi, t tin ca hc sinh tham gia Với ý nghĩa đó, nhiều năm qua, tri nghim tổng kết thực tiễn trình dạy học v ti " Mt s bin phỏp t chc hot ng ngoi gi lờn lp t hiu qu trng Tiểu hc nghiờn cu 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ ca ti ti ny c tin hnh nhm tỡm hiu, tng kt nhng bin phỏp thc hin tt chng trỡnh mụn HNGLL trng tiu hc T ú b sung ni dung t chc cỏc HNGLL, gúp phn nõng cao cht lng HNGLL trng tiu hc 1.3.i tng nghiờn cu Hc sinh lp trng tiu hc Lờ Hng Phong 1.4.Gii hn phm vi nghiờn cu Ni dung k hoch, thc trng v cỏc bin phỏp t chc HDNGLL trng tiu hc Lờ Hng Phong 1.5 Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp tho lun nhúm Phơng pháp úng vai Phơng pháp tỡnh Phơng pháp giao nhim v Phơng pháp trao đổi, vấn Phơng pháp trũ chi II Phn ni dung II.1 C s lý lun HNGLL l s tip ni v thng nht hu c vi hot ng dy hc, to iu kin gn lý thuyt vi thc hnh, gúp phn quan trng vo s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ton din ca hc sinh Theo lun im tõm lý hc, hot ng v giao tip l nhõn t ch yu s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch, nh trng, cỏc hot ng ngoi gi nh vui chi, ngh, hỏi hoa dõn ch, hi vui hc tp,cựng cỏc quan h khụng thng nht ca hc sinh l iu kin cỏc em rốn luyn hnh vi, thỏi , tỡnh cm v cng c kin thc mt cỏch chc chn hn Thụng qua HNGLL, hc sinh nm c cỏch c x gia ngi vi ngi, cỏc quy tc o c, cung cỏch lm vic, thỏi tht th, tinh thn th, tinh thn th, tớnh sỏng to Ngoi ra, HNGLL cũn phỏt trin cỏc em kh nng ghi nh, tng tng, cỏ tớnh, lũng dng cm, s kiờn trỡ, sc lao ng bn b, dai T chc HNGLL cho hc sinh, chớnh l t chc cho cỏc em thc s tham gia vo cỏc hot ng húa, xó hi Chớnh iu ny ó nh hng ln n s thnh v phỏt trin nhõn cỏch hc sinh tiu hc Do vy, quỏ trỡnh giỏo dc nh trng da trờn nhng li th ny lụi cun, thu hỳt cỏc em v t chc khộo lộo sinh ng, a dng, thng xuyờn thỡ HNGLL s em li hiu qu vụ cựng to ln Mt khỏc, cng qua HNGLL, giỳp cỏc em cng c khc sõu nhng kin thc ó hc cỏc mụn hc trờn lp v phỏt trin, bi dng nng lc t chc qun lý Trong hot ng ca cỏc em cú th t khng nh trc xó hi, nờn dng hot ng ny cú sc hp dn mnh i vi tr em rt hiu ng, ham mun tham gia sinh hot th v mun khng nh mỡnh Do vy, quỏ trỡnh giỏo dc nh trng da trờn nhng li th ny lụi cun, thu hỳt cỏc em v t chc khộo lộo sinh ng, a dng, thng xuyờn thỡ HNGLL s em li hiu qu vụ cựng to ln Nht l cỏc hot ng ny li chớnh cỏc em t chc, tham gia ht mỡnh thỡ cng cú ý ngha giỏo dc mnh m II 2.Thc trng a Thuõn li: c s quan tõm giỳp , to iu kin ca BGH nh trng cng nh ch tng ph trỏch Liờn i c im tõm sinh lớ ca hc sinh tiu hc l ham thớch s vui nhn, thớch khỏm phỏ nhng iu mi l, c bit l cỏc trũ chi Cỏc em mun hũa mỡnh vo cỏc trũ chi tỡm s thoi mỏi th gian sau tit hc cng thng Hi Cha m hc sinh ht sc quan tõm v to mi iu kin cho cỏc em tham gia tớch cc b Kho khn: a s cỏc em cũn rt rố, thiu t tin, k nng lm vic theo nhúm cũn hn ch, kh nng ng x trc cỏc tỡnh khụng linh hot Giỏo viờn cha to mụi trng nhm kớch thớch tr hng thỳ vui chi, cha nm k cỏc ni dung hot ng Phũng thit bi phc v ngoi gi lờn lp cha cú khụng ỏp ng c iu kin hin i hoỏ cỏc phng tin hot ng cng nh vui chi c Nhng hn ch cn khc phc Mt s giỏo viờn ln tui ngi tham gia HNGLL Ni dung hot ng cũn s si, nng lc hot ng cũn hn ch í thc t giỏc, t rốn luyn, t phn u ca mt s hc sinh cha cao Kho sỏt thc t u nm (Phng trc tip) Mc hng thỳ S hc sinh (B ớch, c trau di kin thc) T l % Thớch 11 39.3 Bỡnh thng 12 42.9 Khụng thớch 05 17.8 e Phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc v thc trng m ti ó t c.1 Khỏi nim * HNGLL l nhng hot ng giỏo dc c thc hin ngoi thi gian hc m m rng hiu bit to khụng khớ vui ti lnh mnh, to c hi hc sinh rốn luyn thúi quen sng cng ng v phỏt huy ti a nng lc s thớch ca cỏ nhõn hc sinh e.2 V trớ vai trũ, nhim v ca HNGLL * HNGLL nhm : Gúp phn cng c, khc sõu v phỏt trin nhng kin thc ó hc qua cỏc mụn hc trờn lp Phỏt trin s hiu bit cỏc lnh vc i sng xó hi tng bc lm phong phỳ tri thc ca hc sinh, to nờn s cõn i hi hũa ca quỏ trỡnh giỏo dc ton din Phỏt trin hc sinh cỏc k nng cn thit phự hp vi s phỏt trin la tui (k nng giao tip, k nng sng, k nng quyt nh, k nng hp tỏc v sn sng tham gia cỏc hot ng th) To cho hc sinh lũng ham thớch, hng thỳ hot ng Bi dng tỡnh cm yờu trng, yờu lp, yờu quý thy cụ, bn bố S kt hp gia kin thc, tỡnh cm, nim tin v biu l thúi quen v hnh vi li sng ca hc sinh mi mi quan h xó hi chớnh l thc o, l hiu qu ca hot ng giỏo dc Vy bn nhim v ú cú mi quan h hu c, gn kt, b sung ln v lm tin cho e.3 Xõy dng ni dung k hoch HNGLL Khi xõy dng ni dung k hoch phi bỏm sỏt chng trỡnh mụn toỏn, ting vit, anh vn, õm nhc, tin hc, lch s, chng trỡnh lp * Ni dung phi gn vi mc tiờu giỏo dc Vớ d: Qua ni dung An ton giao thụng Giỳp cỏc em tuyờn truyn v thc hin tt lut giao thụng tham gia giao thụng T ú cỏc em bit tụn trng lut l giao thụng, nõng cao ý thc chp hnh ni quy, k lut ca th v tr thnh ngi hc sinh ngoan cú np sng minh * Ni dung phi bỏm sỏt vi ch thỏng Vớ d: Qua ni dung hot ng v Tỡm hiu kin thc lch s ch thỏng 12 Yờu t nc Vit Nam Yờu chỳ b i Giỏo dc cỏc em nh v ci ngun , yờu truyn thng dõn tc Bit n lp ụng cha ó v ang bo v, xõy dng T quc Vit Nam thõn yờu T ú khớch l cỏc em cú nh hng cho tng lai bng nhng hnh trang kin thc vng chc giỳp cỏc em mnh dn t tin cuc sng La chn thi im thc hin ni dung k hoch HNGLL phi phự hp vi vic thc hin k hoch lờn lp trỏnh dn dp ri rc phi cú tỏc dng h tr cho hot ng dy hc cho cỏc mụn hc khỏc trờn lp Vớ d: T chc Hi vui hc Ni dung: Nhỡn hỡnh oỏn a danh lch s, gii ụ ch, cõu hi dnh cho khn gi, trũ chi Ai nhanh ỳng * V hỡnh thc t chc: T chc di hỡnh thc lp hoc lp, e.4 Ni dung hot ng theo ch im hng thỏng Thỏng Thỏng Thỏng 10 Thỏng 11 Thỏng 12 Thỏng Thỏng Thỏng Thỏng Thỏng Ch Mỏi trng thõn yờu ca em Vũng tay bố bn Bit n thy cụ Ung nc nh ngun Ngy tt quờ em Em yờu T quc Vit Nam Chỳc mng ngy hi ca m v cụ Hũa bỡnh Hu ngh Bỏc H kớnh yờu e.5 Cụng vic chun b * Ni dung: Cõu hi, nhng bi toỏn vui, cõu , thnh ng, tc ng su tm úng gúi np v th vin ca trng * Phng tin: ốn chiu, bng, bỳt d giao cho giỏo viờn tin hc * Vt cht: Kinh phớ, phn thng trng v giỏo viờn ch nhim (GVCN) * Ban t chc s la chn nhng cõu hi, bi toỏn phự hp v b sung thờm mt s ni dung khỏc sau ú s lờn biu im, thng nht trng tõm yờu cu biu im: C th, tng minh * a im t chc: Ti phũng hi ng nh trng hoc lp hc e.6.Vớ d minh hamt s hỡnh nh HNGLL (ng dng CNTT) Ch thỏng 12: Ung nc nh ngun Hot ng 1: Tỡm hiu ngy thnh lp Quõn i nhõn dõn 22/12 Phn 1: Tỡm hiu ngy thnh lp Quõn i nhõn dõn 22/12 Quõn phc Phn 2: Tỡm hiu v ngi anh hựng t Vit *GD: Lũng yờu nc tinh thn dng cm quờn mỡnh ca cỏc anh hựng * Liờn h: B trng Quc phũng hin l ai? Phn 3: Nhỡn hỡnh oỏn ch Liờn h : Bn hóy k tờn nhng vic lm n n ỏp ngha ca trng ta? *Phn 4: Giỏo dc Bin o Tit HNGLL thỏng Ch : Em yờu quý B, m v cụ Hot ng 2: Tỡm hiu 8/3 & Chỳc mng cụ v cỏc bn gỏi I Mc tiờu: - Hiu c ý ngha ngy Quc t ph n 8/3 - Bit tr li cõu hi qua trũ chi ụ ch Lm thip chỳc mng cụ giỏo v cỏc bn gỏi lp - Giỏo dc lũng kớnh trng cụng lao sinh thnh dy d ca b, m v cụ giỏo II a im, ti liu v phng tin * T chc ti lp 4B trng T.H Lờ Hng Phong * Giỏo viờn: - Lờn chng trỡnh hot ng, ph bin trc k hoch hot ng trc tun - Chn MC dn chng trỡnh, - Mỏy tớnh v ốn chiu, mt s hỡnh nh, cõu hi liờn quan n ngy 8/3 * Hc sinh: - Cỏc bi hỏt, tit mc ngh v ngy - Thip, li chỳc mng cho cụ giỏo v cỏc bn gỏi lp III.Tin hnh hot ng * Gii thiu: Hi ng t qun MC dn chng trỡnh * Gii thiu: i biu cỏc lp * Phn I: Xem tranh oỏn ch Khi ng: Mỳa hỏt bi: Bụng hng tng cụ v m + Bi hỏt núi lờn iu gỡ? (Bi hỏt th hin lũng bit n cụng lao sinh thnh nuụi dng, dy d ca cỏc bn nh i vi m v cụ giỏo) * GD: Cụ v m l nhng ngi luụn yờu thng v dy d chỳng ta nờn ngi Vỡ vy chỳng ta phi kớnh trng, hiu tho, c gng hc chm ch lm vui lũng cụ v m * Phn 2: í ngha v ngy 8/3 Quc t ph n - Xem phúng s ngn ( Video clip) Tr li cõu hi - Trũ chi: ễ ch Cõu 1: (gm 10 ch cỏi) Ai l ngi ci voi trn ỏnh tan Tụ nh lờn ngụi vua b? Cõu 2: (gm ch cỏi) Bn hóy cho bit cụ hiu trng trng ta l ai? Cõu 3: (gm 14 ch cỏi) Cõu hỏt: Mng chỳc cỏc cụ! Chỳng em chm hc hnh cú bi hỏt no? 10 Cõu 4: Cụ Hng y t hc ng trng ta lm nhim v gỡ? (cú 14 ch cỏi) Cõu 5: ( Gm ch cỏi) B, m v cụ l nhng ngi luụn thng yờu dy d chỳng ta nờn ngi Bn phn ca chỳng ta phi lm gỡ? 11 *Phn 3: Liờn h thc t + GDKNS + Lp ta cú bao nhiờu bn n? Bn no vt khú lờn hc tp? + Nhng bn no cú nhiu thnh tớch cao cỏc hi thi? * Phng nhanh: Mt s bn n hc gii Bớ quyt v cỏch hc tr thnh HS gii *GD: Noi gng v hc cỏc bn * Phn 4: Lm thip chỳc mng cụ v bn gỏi 12 c th l cuc thi - Ban giỏm kho Cỏc nhúm lm thip chỳc mng theo ý thớch ca mỡnh Theo dừi hc sinh khú khn h tr kp thi Phn 5: Tng kt ỏnh giỏ II Mt s gii phỏp, bin phỏp a Mt s gii phỏp, bin phỏp Mt l: t tờn cho hot ng v xõy dng yờu cu giỏo dc Khi t tờn cho hot ng thỡ tụi xỏc nh rừ tờn gi ca hot ng cn t chc bi l: Tờn gi ca hot ng l c s xõy dng ni dung v la chn hỡnh thc thc hin Mt khỏc, tờn gi cú tỏc dng nh hng v mt tõm lý v kớch thớch c tớnh tớch cc, tớnh sn sng t u Xỏc nh yờu cu giỏo dc: Sau ó la chn c tờn hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp, tụi xỏc nh rừ mc tiờu hoc yờu cu giỏo dc ca giỏo dc ngoi gi lờn lp ch o trin khai, nh hng hot ng c bit chỳ trng yờu cu: ú l yờu cu giỏo dc v nhn thc, yờu cu giỏo dc v k nng v yờu cu giỏo dc v thỏi Hai l: Xõy dng ni dung v xỏc nh hỡnh thc t chc hot ng V ni dung: Phi gn lin vi cỏc nhim v, yờu cu giỏo dc ó ng thi ni dung phi phự hp vi iu kin thc t V hỡnh thc: La chn hỡnh thc thu hỳt, hp dn hc sinh, hỡnh thc phi phự hp vi ni dung v thay i sỏng to cỏc hỡnh thc t chc, trỏnh lp li nhiu ln mt hỡnh thc Ba l: Cỏc cụng vic chun b cho HNGLL Vic chun b cho mt hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp cú ý ngha rt ln i vi hiu qu ca cỏc hot ng ngoi gi lờn lp C th l: phi lờn k hoch giỳp giỏo viờn, hc sinh hot ng cú mc ớch c th, khụng b phõn tỏn Mt khỏc, chun b tt giỳp cho giỏo viờn t tin hn, ớt cng thng hn thc hin nhim v ca mỡnh v lờn k hoch rừ rng, giỏo viờn s ch ng hn, bỡnh tnh hn gii quyt nhng tỡnh bt thng xy quỏ trỡnh thc hin Khõu chun b tụi ó chỳ ý lờn k hoch cho mt hot ng ngoi gi lờn lp ũi hi vch c tt c cỏc yu t, iu kin cn thit chun b trc hot ng, nhng cụng vic v phng thc thc hin cụng vic, ng thi ch rừ ngi m nhim tng cụng vic ú Bn l: Tin hnh hot ng Khi tin hnh hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp thỡ ngi GVCN phi thuc v nm rừ trỡnh t ni dung cụng vic, ngi thc hin thi gian thc hin 13 trin khai t chc hot ng c bit l vic la chn MC cú kh nng iu khin chng trỡnh hot ng tt Mt khỏc phi hp v tin hnh mi lc lng trng cựng tham gia t chc HNGLL Nm l: Sau mi hot ng phi ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim Vic ỏnh giỏ v rỳt kinh nghim sau tin hnh hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp nhm giỳp giỏo viờn nhn bit c kt qu hot ng cú phự hp vi mc tiờu ó hay khụng, nhng iu ó thc hin tt v nhng vic cha t yờu cu, ng thi tỡm cỏc nguyờn nhõn nh hng n hiu qu ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp Vic ỏnh giỏ l c s thc hin bc k tip l rỳt kinh nghim Nu vic ỏnh giỏ t yờu cu s giỳp iu chnh, nh hng ỳng n nhng hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp k tip V ni dung ỏnh giỏ v rỳt kinh nghim: Cn nờu tt c nhng cụng vic ó hon thnh tt hoc cha t yờu cu, cha thc hin c (phi nờu rừ ai? b phn no? ch nguyờn nhõn) Tip theo cựng phõn tớch nguyờn nhõn, iu kin nh hng n vic thc hin hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp vi nguyờn nhõn ch quan (ú l nng lc ca ngi thc hin, vic chun b v s phi hp ca cỏc lc lng) ln nguyờn nhõn khỏch quan (ú l iu kin v c s vt cht, phng tin h tr, thi gian, thi tit) Sau phõn tớch k cỏc nguyờn nhõn thỡ rỳt kinh nghim chung hot ng s phm nh trng b Kt qu kho nghim Chuyờn HNGLL c phũng Giỏo dc & o to, cm chuyờn mụn, cỏc trng huyn v d ỏnh giỏ Xut sc HNGLL l sn phm d thi dựng t gii C cp tnh Kt qu kho sỏt cui nm hc Mc hng thỳ S hc sinh T l (B ớch, c trau di kin thc) % Thớch 25 89.3 Bỡnh thng 03 10.7 Khụng thớch 0 i chiu v so sỏnh hai bng kho sỏt ta thy s hc sinh thớch tng lờn rt cao, s hc sinh bỡnh thng chim t l rt ớt, c bit s hc sinh khụng thớch khụng cũn na Chng t rng HNGLL l sõn chi hp dn v rt b ớch, to hng thỳ thoỏi mỏi di vi hc sinh Tiu hc 14 II.4.Kt qu thu c qua kho nghim, giỏ tr khoa hc ca nghiờn cu Qua ỏp dng nhng sang kiờn nờu trờn vờ HNGLL nhng nm hc qua trng Tiu hc Lờ Hng Phong ó cú s chuyn bin ln c v nhn thc v cht lng hot ng kt qu nh sau: S chuyn bin ca hot ng giỏo dc ca trng thy c ú l: N np sinh hot gia gi c trỡ tt v hot ng cú hiu qu; phong tro ngh thờ duc thờ thao c phỏt trin v t c nhiu thnh tớch ỏng k Thụng qua cỏc hot ng giỏo dc Ngoai gi lờn lp, hc sinh dc rốn cỏc k nng sng nh : Bit phũng v chng mt s bnh, cú ý thc gi gỡn v sinh cỏ nhõn, khụng chi trũ chi nguy him, cú hnh vi ng x tt vi mi ngi xung quanh Hoc sinh cũn c tuyờn truyn, tỡm hiu v : An ton giao thụng, Bo v mụi trng, Phong chng bao lc hoc ng, Quyn v bn phn ca tr em, ý ngha ca cỏc ngy ch im Hc sinh th hin nng khiu, kin thc hiu bit qua cỏc hi thi: Khộo tay hay lm, Hỏi hoa dõn ch, vui hc tp, Rung chuụng vng, Chic nún k diu, tiu phm v An ton giao thụng, xộ (v) tranh vi ch Trng em xanh - sch - p- An ton T l hc sinh chuyờn cn /ngy 100% Hc sinh mnh dn t tin phỏt biu trc ỏm ụng, l phộp, cho hi thy cụ v khach l n trng, bit trỡnh by ý kin vi thy cụ gp khú khn hc cng nh cuc sng Cỏc em rt thớch tham gia sinh hot i, n np ca cỏc lp rt tt Chm ch hc tp, tinh thn hp tỏc, ý thc giỳp bn bố lỳc khú khn Thc hin tt an ton giao thụng Hc sinh rt t tin tham gia sụi ni cỏc hot ng ca nh trng Cha m hc sinh cú s u t quan tõm n cỏi hc tp, vui chi Cỏc em luụn iu chnh nhng hnh vi sai ca bn thõn v bn bố cỏc hot ng vui chi v hc III KT LUN, KIN NGH III.1 Kt lun Hot ng NGLL trng tiu hc l mt hot ng khụng th thiu c Thụng qua Hot ng NGLL mi giỳp cỏc em phỏt huy ht kh nng sỏng to, trớ tng tng La tui HS tiu hc cú y kh nng d t chc v tham gia cỏc hot ng NGLL, nht l hỡnh thc hi thi vi ni dung a dng phong phỳ 15 Hot ng NGLL giỳp HS b sung, cng c v hon thin nhng tri thc hc trờn lp, ng thi giỳp cỏc em cú nhng hiu bit mi v nhõn sinh quan th gii xung quanh, cng dng v xó hi Hot ng NGLL giỳp HS cú iu kin dng trớ thc vo hot ng hng ngy bit t iu chnh bn hnh vi o c, li sng cho phự hp Qua ú tng bc lm giu thờm nhng k nng th, xó hi cho cỏc em Hot ng NGLL rốn cho hc sinh k nng giao tip, ng x cú húa, cú thúi quen tt hc tp, lao ng cụng ớch v cỏc hot ng khỏc Hot ng NGLL rốn cho hc sinh k nng t qun,t iu chnh, k nng hũa nhp thc hin nhim v thy cụ giỏo, nh trng giao cho t chc cỏc hot ng NGLL tt ũi hi giỏo viờn phi cú s chun b chu dỏo, xõy dng k hoch tng thỏng theo ch c th ng thi phi thit k chi tit cho tng hot ng nh lp k hoch dy hc trờn lp Mun cho hot ng NGLL t c hiu qu cao trc ht phi cun hỳt c mi hc sinh m cũn phi tranh th s quan tõm ca cỏc lc lng giỏo dc khỏc nh on niờn, Hi cha m HS, cỏc anh ch ph trỏch v c bit l s phi hp nhp nhng ca i thiu niờn III.2 Nhng kin ngh v xut i vi Phũng GD& T ngh hng nm t chc hi tho chuyờn v HNGLL cho ton th GV H tr thờm v cỏc thit b phc v cho HNGLL i vi nh trng Luụn coi trng v ch o tt hn na HNGLL Cú ch khuyn khich ng viờn cho HNGLL Mua sm thờm trang thit b cú cht lng phc cho HNGLL i vi giỏo viờn ht sc nhit tỡnh, xõy dng k hoch sỏt vi i tng lp mỡnh Chỳ trng khõu ỏnh giỏ, khớch lờ hc sinh Trờn õy l mt s bin phỏp t chc HNGLL thu hỳt cỏc em tham gia mt cỏch ụng o, tớch cc m cú cht lng tỏc ng mnh m vic giỏo dc v phỏt trin nhõn cỏch cho hc sinh tiu hc Tụi mnh dn a cho tt c giỏo viờn tham kho v ỏp dng nhm nõng cao hn na v HNGLL Mong c s gúp ý xõy dng ca hi ng khoa hc ti ca tụi c hon chnh hn Xin chõn thnh cm n! Eana, ngy 10 thỏng nm 2015 Ngi vit 16 Phan Th Kim Thõn Mc lc Trang I.Phn m u I.1 Lớ chn ti I.2 Mc tiờu, nhim v I.3 i tng nghiờn cu I.4 Gii hn phm vi nghiờn cu I.5.Phng phỏp nghiờn cu II.Phn ni dung II.1 C s lớ lun II.2 Thc trng a Thun li b Khú khn c Nhng hn chờ khc phc d Phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc d.1.Khỏi nim d.2 Vai trũ nhim v ca HNGLL d.3 Xõy dng ni dung k hoch d.4.Ni dung hot ng theo ch im d.5.Cụng vic chun b d.6 Vớ d minh ch thỏng 12 Ung nc nh ngun Vớ d minh ch thỏng Chỳc mng b m v cụ 8/3 II.3 Mt s gii phỏp, bin phỏp II.4 Kt qu kho nghim Giỏ tr khoa hc III Kt lun Kin ngh IV Mc lc V Ti liu 17 02 06,07,08 09,10,11,12 13,14,15 16 17 18 19 Ti liu tham kho Ni dung Tỏc gi, tỏc phm Giỏo trỡnh Qun lớ HNGLL Modul 37, 38,39 Ti liu bi dng thng xuyờn Hng dn t chc HNGLL Lu Thu Thựy Tp th gii quanh ta Giỏo trỡnh HNGLL v kt qu NCKH Tp KHGD- i hc Hu Trn Xuõn Hip Ti liu HDHNGLL Bựi Ngc Dip 18 [...]... thức thu hút, hấp dẫn học sinh, hình thức phải phù hợp với nội dung và thay đổi sáng tạo các hình thức tổ chức, tránh lặp lại nhiều lần một hình thức Ba là: Các công việc chuẩn bị cho HĐNGLL Việc chuẩn bị cho một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả của các hoạt động ngoài giờ lên lớp Cụ thể là: phải lên kế hoạch giúp giáo viên, học sinh hoạt động có mục đích cụ thể,... Kết luận Hoạt động NGLL ở trường tiểu học là một hoạt động không thể thiếu được Thông qua Hoạt động NGLL mới giúp các em phát huy hết khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng Lứa tuổi HS tiểu học có đầy đủ khả năng dể tổ chức và tham gia các hoạt động NGLL, nhất là hình thức hội thi với nội dung đa dạng phong phú 15 Hoạt động NGLL giúp HS bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đẫ học trên lớp, đồng... khi tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm giúp giáo viên nhận biết được kết quả hoạt động có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không, những điều đã thực hiện tốt và những việc chưa đạt yêu cầu, đồng thời tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Việc đánh giá là cơ sở để thực hiện bước kế tiếp là rút kinh nghiệm Nếu việc đánh giá đạt yêu cầu... Tiến hành hoạt động Khi tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì người GVCN phải thuộc và nắm rõ trình tự nội dung công việc, người thực hiện thời gian thực hiện để 13 triển khai tổ chức hoạt động Đặc biệt là việc lựa chọn MC có khả năng điều khiển chương trình hoạt động tốt Mặt khác phối hợp và tiến hành mọi lực lượng trong trường cùng tham gia tổ chức HĐNGLL Năm là: Sau mỗi hoạt động phải... trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã có sự chuyển biến lớn cả về nhận thức và chất lượng hoạt động kết quả như sau: Sự chuyển biến của hoạt động giáo dục của trường thấy được đó là: Nề nếp sinh hoạt giữa giờ được duy trì tốt và hoạt động có hiệu quả; phong trào văn nghệ thể dục thể thao được phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng kể Thông qua các hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp, học sinh... “Bí quyết và cách học để trở thành HS giỏi” *GD: Noi gương và học tập các bạn * Phần 4: Làm thiệp chúc mừng cô và bạn gái 12  Đọc thể lệ cuộc thi - Ban giám khảo  Các nhóm làm thiệp chúc mừng theo ý thích của mình  Theo dõi học sinh khó khăn để hỗ trợ kịp thời  Phần 5: Tổng kết – Đánh giá II 3 Một số giải pháp, biện pháp a Một số giải pháp, biện pháp Một là: Đặt tên cho hoạt động và xây dựng yêu... dục Khi đặt tên cho hoạt động thì tôi xác định rõ tên gọi của hoạt động cần tổ chức bởi lẽ: Tên gọi của hoạt động là cơ sở để xây dựng nội dung và lựa chọn hình thức thực hiện Mặt khác, tên gọi có tác dụng định hướng về mặt tâm lý và kích thích được tính tích cực, tính sẵn sàng ngay từ đầu Xác định yêu cầu giáo dục: Sau khi đã lựa chọn được tên hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tôi xác định rõ... hội Hoạt động NGLL giúp HS có điều kiện vận dụng trí thức vào hoạt động hàng ngày biết tự điều chỉnh bản hành vi đạo đức, lối sống cho phù hợp Qua đó từng bước làm giàu thêm những kĩ năng tập thể, xã hội cho các em Hoạt động NGLL rèn cho học sinh kĩ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, có thói quen tốt trong học tập, lao động công ích và các hoạt động khác Hoạt động NGLL rèn cho học sinh kĩ năng tự quản,tự... thấy số học sinh thích tăng lên rất cao, số học sinh bình thường chiếm tỉ lệ rất ít, đặc biệt số học sinh không thích không còn nữa Chứng tỏ rằng HĐNGLL là sân chơi hấp dẫn và rất bổ ích, tạo hứng thú thoái mái dối với học sinh Tiểu học 14 II.4.Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Qua áp dụng những sáng kiến nêu trên về HĐNGLL trong những năm học qua ở trường Tiểu. .. để thực hiện nhiệm vụ do thầy cô giáo, do nhà trường giao cho Để tổ chức các hoạt động NGLL tốt đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị chu dáo, xây dựng kế hoạch từng tháng theo chủ đề cụ thể Đồng thời phải thiết kế chi tiết cho từng hoạt động như lập kế hoạch dạy học trên lớp Muốn cho hoạt động NGLL đạt được hiệu quả cao trước hết phải cuốn hút được mọi học sinh mà còn phải tranh thủ sự quan tâm của
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả ở trường tiểu học , Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả ở trường tiểu học ,

Từ khóa liên quan