0

Một số phương pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 8b trường THCS nga trường nga sơn

26 438 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2017, 19:15

MỤC LỤC Nội dung Mở đầu 1.1- Lí chọn đề tài 1.2- Mục đích chọn đề tài 1.3- Đối tượng nghiên cứu 1.4- Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các phương pháp sử dụng để giải vấn đề 2.3.1.Thu thập sử lí thông tin đa dạng lớp chủ nhiệm để xây dựng hồ sơ học sinh lập kế hoạch phát triển tập thể 2.3.2 Với chức quản lí, GVCN phải biết xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục lớp chủ nhiệm suốt năm học kế hoạch ngắn hạn: 2.3.3 Tăng cường công tác bồi dưỡng hướng dẫn học sinh lớp việc xây dựng, tổ chức thực hoạt động giáo dục lên lớp: 2.3.4 Giáo viên chủ nhiệm thực tốt sinh hoạt lớp - Thực tốt khâu tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp: 2.3.5 Nâng cao chất lượng hoạt động Đội nhà trường: 2.3.6 Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 2.3.7 Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch, đánh giá kết trình tiến hành hoạt động 2.3.8 Thực đầy đủ loại hồ sơ hoạt động giáo dục lên lớp hoạt động đội nhà trường theo qui định 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Kết luận, kiến nghị 3.1- Kết luận 3.2- Kiến nghị Tài liệu tham khảo Trang 1 2 2 5 13 13 14 14 15 19 19 20 Mở đầu 1.1- Lý chọn đề tài: Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động lên lớp hoạt động lên lớp nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động [1] Muốn giáo viên phải thể hết vai trò mình, không ngừng nghiên cứu tìm phương pháp giáo dục đạt hiệu cao Nhân cách học sinh hình thành qua hai đường : Con đường dạy học đường hoạt động giáo dục lên lớp [2] Có thể nói việc tổ chức hoạt động lên lớp xây dựng cho em mối quan hệ đa dạng, phong phú, cách có mục đích, gắn giáo dục nhà trường với cộng đồng, tạo thân thiện tình Thông qua hoạt động GDNGLL em mở rộng thêm hiểu biết, rèn luyện thói quen sống cộng đồng phát huy tối đa lực, sở thích cá nhân Làm để giúp học sinh cân việc học tập vui chơi, giúp học sinh giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng sau học lớp, tạo hứng thú học tập, tư duy, nghiên cứu sáng tạo, rèn luyện phát triển thể chất, tinh thần cho học sinh,… Từ lý nêu trên, giáo viên chủ nhiệm nên chọn, nghiên cứu viết sáng kiến kinh nghiệm đề tài “Một số phương pháp tổ chức hoạt động lên lớp đạt hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 8B trường THCS Nga Trường - Nga Sơn” Việc tổ chức tốt hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường giải vấn đề nêu Bởi hoạt động giáo dục lên lớp sân chơi bổ ích lí thú nhà trường giúp em vừa học tập ôn luyện củng cố, mở mang kiến thức học lớp vừa vui chơi, giải trí lành mạnh thể Đây động lực thúc đẩy giúp em ứng dụng kiến thức liên môn để giải tình thực tế từ em học tốt môn học văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhà trường 1.2- Mục đích nghiên cứu: Bản thân chọn đề tài nghiên cứu qua việc khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp lớp 8B trường THCS Nga Trường từ áp dụng số kinh nghiệm phương pháp tổ chức HĐNGLL có hiệu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL nói riêng, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp nói chung từ rút ưu điểm cần phát huy khuyết điểm cần khắc phục, để bước cải tiến, hoàn thiện phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp thời gian tới đạt kết cao Đồng thời giúp ban cán lớp hiểu định hướng chung phương pháp tổ chức HĐGDNGLL, yêu cầu biết số phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL phù hợp với đặc điểm HS THCS, với nội dung hoạt động cụ thể Phù hợp với sở vật chất, điều kiện tổ chức hoạt động lớp nhà trường [2;3] 1.3- Đối tượng nghiên cứu: Việc thực hoạt động GDNGLL HS lớp 8B Trường THCS Nga Trường – Nga Sơn – Thanh Hóa Từ tìm hiểu vị trí, mục tiêu vai trò hoạt động GDNGLL để đưa phương pháp tích hợp nội dung kiến thức có liên quan đến việc giáo dục nhân cách cho học sinh 1.4- Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp đọc sách: Mục đích: Để nghiên cứu, thu thập tài liệu có liên quan đến công tác hoạt động GDNGLL Cách thức tiến hành: Tìm đọc, phân tích văn bản, văn kiện, chủ trương, sách báo tài liệu, sáng kiến công tác hoạt động GDNGLL trường học phổ thông + Phương pháp trò chuyện: Mục đích: Nhằm nghiên cứu thực trạng thu thập tư liệu, thông tin công tác hoạt động GDNGLL trường Cách thức tiến hành: Trò chuyện trực tiếp với HS lớp, ban cán lớp, giáo viên môn, Ban đại diện hội cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể nhà trường địa phương + Phương pháp điều tra viết Mục đích: Thu thập ý kiến chủ quan đối tượng điều tra công tác hoạt động GDNGLL trường để có sở nhận xét cách tổng quát vấn đề cần nghiên cứu Cách tiến hành: Điều tra thăm dò hệ thống câu hỏi mở ban cán học sinh lớp hoạt động GDNGLL trường Điều tra sâu câu hỏi đóng Hội CMHS, đoàn thể nhà trường biện pháp phối hợp hoạt động GDNGLL nhà trường + Phương pháp thống kê: Sử dụng thống kê để xử lí tài liệu, số liệu thu thập Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Do yêu cầu thực tiễn giáo dục đào tạo, hoạt động giáo dục, dạy học trường học ngày phức tạp, đa dạng Hơn nữa, từ năm 2008 đến nay, Bộ Giáo dục Đào tạo thị số 40/CT BGDĐT thực phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”[4]; để thực tốt phong trào đòi hỏi phải thực tốt tất mặt giáo dục nhà trường theo nội dung trường học thân thiện, học sinh tích cực mà điều cần quan tâm việc nâng cao chất lượng giáo dục lên lớp cho học sinh mà từ trước đến xem nhẹ Hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khoá khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ sống nhằm phát triển toàn diện bồi dưỡng khiếu; hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường; hoạt động từ thiện hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh[1] Hoạt động giáo dục lên lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn chương trình giáo dục cấp học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành(Khoản 2- Điều 26 Điều lệ trường học) Hoạt động lên lớp hoạt động giáo dục thực cách có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức nhằm thực thi trình đào tạo nhân cách học sinh, đáp ứng yêu cầu đa dạng đời sống xã hội Hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường quản lí, tiến hành dạy học lớp theo chương trình, kế hoạch dạy học Nó tiến hành xen kẽ nối tiếp chương trình dạy học phạm vi nhà trường đời sống xã hội nhà trường đạo, diễn suốt năm học thời gian nghỉ 2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm a Tình hình địa phương : Trường THCS Nga Trường nằm địa bàn vùng chiêm trũng kinh tế nông, nghề phụ chưa phát triển, thu nhập bình quân tính nhân thấp Do kinh tế khó khăn nhiều phụ huynh phải kiếm việc làm lúc nông nhàn xa quê làm công ty nên không thời gian để quan tâm đến điều kiện học tập em, việc dạy dỗ chưa chu đáo, giao phó cho nhà trường Tỉ lệ hộ đói nghèo chiếm nhiều nên điều kiện đầu tư cho ăn học chưa đáp ứng nhu cầu học tập xã hội ta Chính quyền địa phương chưa có biện pháp hữu hiệu để chấm dứt số học sinh bỏ học b Thực trạng trường THCS Nga Trường : - Thuận lợi: Về phía nhà trường: Chi Đảng - Ban Giám Hiệu thường xuyên triển khai văn pháp luật văn quản lý giáo dục giúp GV nhận thức đắn vai trò nhiệm vụ công tác hoạt động GDNGLL Các tổ chức đoàn thể như: công đoàn, đoàn niên, đội thiếu niên, hội chữ thập đỏ trường hoạt động có hiệu Trường THCS Nga Trường công nhận trường THCS Đạt chuẩn quốc gia năm 2010 Trong năm học gần nhà trường quan tâm, đạo sát cấp quản lý giáo dục, quan tâm đồng chí lãnh đạo đảng, quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, nhân dân xã đến nghiệp giáo dục, quan tâm chi Đảng nhà trường, tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện tốt cho việc tổ chức hoạt động GDNGLL Chính hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS Nga Trường năm qua có nhiều chuyển biến rõ nét Việc đầu tư cho Hoạt động giờ, gắn giáo dục với cộng đồng trọng nhiều Nhà trường có đội ngũ giáo viên sư phạm đảm bảo chuẩn hóa, đồng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có tay nghề sư phạm vững vàng Tất GV giảng dạy, GVCN tập huấn chuyên đề cách tổ chức sinh hoạt tổ chức HĐNGLL Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, sẽ, trường lớp có nề nếp, sở vất chất tương đối đảm bảo cho công tác dạy học tổ chức hoạt động lên lớp Về phía thân: Là giáo viên trực tiếp dạy môn Toán, làm công tác chủ nhiệm công tác đoàn đội nhiều năm, nên tích luỹ số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm Mặt khác giáo viên nữ người địa phương nên am hiểu hoàn cảnh học sinh lớp có nhiều thuận lợi Về phía học sinh: Hầu hết em nhà nông thuộc địa phương, có tinh thần kỷ luật cao, ngoan, lễ phép, em quen với trường, lớp, thầy, cô, bạn bè Nhiều em có khiếu hoạt động xã hội - Khó khăn: Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi nên em ham chơi, hay bắt chước đua đòi, tập làm "người lớn", ý thức học tập kém, nặng tính ỷ lại người khác Một số học sinh nhà xa điều kiện đến trường gặp nhiều khó khăn; số học sinh ngại tham gia hoạt động hoạt động chưa sôi nổi, số phận nhân dân chưa thực quan tâm đến việc học tập em mình, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp Kinh phí để tổ chức hoạt động GDNGLL hạn chế Khả sáng tạo, tìm tòi hình thức hoạt động mới, hấp dẫn số HS lớp hạn chế Về việc tổ chức đạo lớp ban cán có nhiều hạn chế, sinh hoạt, HĐNGLL đơn điệu nặng phê bình, khiển trách bạn không hoàn thành nhiệm vụ, chưa xâu vào nội dung HĐNGLL Các khó khăn ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục lớp giáo viên chủ nhiệm c Kết thực trạng lớp 7B năm học 2015 - 2016 (trước áp dụng đề tài) Trong năm học 2015 - 2016 lớp đạt kết sau: - Vai trò tự quản ban cán lớp chưa phát huy - Kỹ sống em hạn chế - Hoạt động đội xếp thứ tổng số chi đội - Văn nghệ thể thao xếp thứ 3, viết vẽ báo tường xếp thứ - Lao động xếp thứ Kết hai mặt giáo dục: Tổng số Tốt (giỏi) SL 17 % 60,7 Khá SL % 25 Trung Yếu bình SL % SL % 10,7 3,6 Kém SL % Học lực 28 Hạnh 28 10,7 32,1 12 42,8 14,4 0 kiểm - Học sinh giỏi cấp huyện môn văn hóa đạt giải khuyến khích môn Ngữ văn 2.3 Các phương pháp sử dụng để giải vấn đề Trên sở thực trạng hoạt động giáo dục lên lớp lớp 8B trường THCS Nga Trường năm học vừa qua, để nâng cao chất lượng dạy học lên lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhà trường, giáo viên chủ nhiệm mạnh dạn ứng dụng số phương pháp cụ thể sau: 2.3.1.Thu thập sử lí thông tin đa dạng lớp chủ nhiệm để xây dựng hồ sơ học sinh lập kế hoạch phát triển tập thể GVCN cần tìm hiểu đặc điểm nhân, đặc điểm phát triển trí tuệ, xã hội, xúc cảm – tình cảm thể chất học sinh, hoàn cảnh học sinh lớp phụ trách để hiểu rõ đặc điểm chung tập thể lớp chủ nhiệm đặc điểm riêng, nhu cầu cá nhân HS Trên sở tìm cách tiếp cận, để thiết kế nội dungvà chiến lược giáo dục, phương pháp phù hợp khuyến khích kỉ luật tích cực ý thức tự giáo dục HS Đây biểu quan điểm giáo dục “Hướng vào học sinh” “Học sinh làm trung tâm”[3] Để làm việc có hiệu quả, GVCN cần có kĩ sử dụng phương pháp thu thập sử lí thông tin đa dạng đảm bảo tính khách quan Chính vậy, chuẩn nghề nghiệp GV trung học yêu cầu “giáo viên phải có lực tìm hiểu đối tượng, có phương pháp thu thập sử lí thông tin thường xuyên nhu cầu đặc điểm học sinh, sử dụng thông tin thu vào dạy học, giáo dục” ( Tiêu chí 6) [5] 2.3.2 Với chức quản lí, GVCN phải biết xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục lớp chủ nhiệm suốt năm học kế hoạch ngắn hạn: Hoạt động giáo dục lên lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn chương trình giáo dục cấp học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành[1;7] nên xây dựng kế hoạch phải bám sát kế hoạch đạo chung liên đội nhà trường, “Xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục thể rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy tiến lớp học sinh”[1;7], tổ chức thực hiện, phải quán triệt đến tất học sinh lớp, phát khiếu HS bồi dưỡng khiếu - Tất hoạt động giáo dục theo chủ điểm phải xác định rõ thời gian triển khai, mục tiêu giáo dục, xây dựng kế hoạch cho hoạt động, phải chọn lựa hình thức hoạt động thật cụ thể, mang tính khả thi Sau hoạt động phải tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm cụ thể đạo quản lí tổ chức thực Ví dụ: Mẫu kế hoạch HĐGDNGLL năm học nên trình bày cụ thể: Tháng – Nội dung Mục đích Biện pháp Phân công Chủ điểm Hoạt động - Ổn định tổ chức - Học tập nội quy - Bầu cán lớp Tuần Từ 2227/ 08 / 2016 Từ ngày 22 tháng - Tháng 9/2016 “TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG” Tuần Từ 29/0803/09 / 2016 Tuần Từ 5/9/12/9 /2016 - Tuyên truyền giáo dục truyền thống nhà trường (Giới thiệu đội ngũ cán giáo viên nhà trường) - Trao đổi vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp -Thi hát nhà trường, nhi đồng - Rèn KNS cho HS THCS - Tổ chức lễ khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường - Trao đổi, thảo luận truyền thống nhà trường (Giới thiệu đội ngũ cán giáo viên nhà trường - Hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội Yêu cầu - Đánh giá kết hoạt động lớp, Đội năm học trước - Học nội quy trường học - Xây dựng quy định hoạt động lớp (trên cở sở nội quy trường) - Lên kế hoạch năm học - Giúp HS có tinh thần phê tự phê cao; Nắm vững nội quy trường lớp, trường - Bầu ban cán lớp dựa lực kết học tập -Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng năm học lớp - Tự giác, tâm lớn học tập - Biết giúp thực tốt nhiệm vụ - Có kỹ tự nhận thức vị trí, vai trò người học sinh lớp Thực -Trao đổi, thảo luận - Nghe báo cáo thảo luận - Bỏ phiếu bầu - Hiểu truyền thống lớp trường sau năm học tập rèn luyện - Biết trân trọng truyền thống - Biết xây dựng kế hoạch phấn đấu cá nhân, lớp để phát huy truyền thống tốt đẹp lớp, trường - Có kỹ tìm kiếm xử lý thông - Nghe báo cáo thảo luận - Trò chơi giáo dục -Một số câu hỏi thảo luận -Các tiết mục văn nghệ - Các phiếu học tập thực - GVCN - GV toàn trường - TPT - HS lớp 8B -Trao đổi, thảo luận - Nghe báo cáo thảo luận - GVCN - GV toàn trường - TPT - HS lớp - Bản đồ tư 8B - Phiếu làm việc cá nhân - Biểu đạt sáng tạo chuyện - Trình bày phút - GVCN - GV toàn trường - TPT - HS lớp 8B Tuần Từ 14/919/ 09 / 2016 Tuần Từ 21/926/09 / 2016 Tháng 10/2016 “CHĂM NGOAN HỌC GIỎI” Tuần Từ 28/93/10 /2016 -HS THCS Nga Trường với ATGT -Đại hội chi đội -Xây dựng kế hoạch phát huy truyền thống lớp nhà trường - Thi hát nhà trường, nhi đồng -Rèn KNS cho Học Sinh THCS -Toạ đàm chủ đề năm học -Thảo luận chủ đề “Làm để học tập tốt theo lời Bác Hồ dạy” -Rèn KNS cho HS THCS tin truyền thống nhà trường - Giúp HS có tinh thần phê tự phê cao; Nắm vững nội quy trường lớp, trường - Kỹ tự nhận thức vị trí, vai trò người học sinh THCS - Kỹ xác định, tìm kiếm lựa chọn hợp lý để giới thiệu bình bầu đội ngũ cán liên đội - Khắc sâu tình nghĩa mái trường, thầy trò, quê hương - Biết cách ứng xử, giao tiếp với thầy, cô giáo, có trách nhiệm - Kính trọng, yêu quý, lễ phép tin tưởng với thầy, cô giáo, tự hào quê hương - Có kỹ ứng xử với thầy cô giáo, bạn bè, quê hương - Làm để thực tốt điều Bác Hồ dạy, giao ước thi đua tổ, cá nhân - HS hưởng ứng vận động học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Trao đổi, thảo luận - Nghe báo cáo thảo luận - Bỏ phiếu bầu - GVCN - GV toàn trường - TPT - HS lớp 8B - Bản đồ tư - Trao đổi, thảo luận - Trò chơi giáo dục - Biểu đạt sáng tạo - Trình bày phút - GVCN - GV toàn trường - TPT - HS lớp 8B - Trao đổi, thảo luận - Nghe báo cáo thảo luận - GVCN - GV toàn trường - TPT - HS lớp 8B 2.3.3 Tăng cường công tác bồi dưỡng hướng dẫn học sinh lớp việc xây dựng, tổ chức thực hoạt động giáo dục lên lớp: Bồi dưỡng giáo dục Ban cán lớp, Ban huy Đội để em có nhận thức việc tham gia hoạt động ngoại khóa Học sinh phải hiểu tham gia hoạt động lên lớp quyền lợi trách nhiệm học sinh Qua hoạt động ngoại khóa giúp em phát triển nhận thức kĩ cần thiết Từ em tuyên truyền, vận động phụ huynh, bạn lớp, trường tích cực tham gia tốt hoạt động Trang bị kiến thức kỹ thực hành, lực tổ chức, điều hành, hướng dẫn, quản lí tập thể lớp tổ đội ngũ cán lớp Bồi dưỡng kĩ tổ chức, tham gia hoạt động tập thể Rèn tính chủ động, tự giác, tính tập thể, tính sáng tạo tham gia hoạt động lên lớp Ảnh buổi bồi dưỡng Ban cán lớp, huy Đội hướng dẫn đội viên chi đội việc xây dựng, tổ chức thực hoạt động GDNGLL lớp 8B trường THCS Nga Trường 2.3.4 Giáo viên chủ nhiệm thực tốt sinh hoạt lớp - Thực tốt khâu tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp: -Thực tốt sinh hoạt lớp: Giáo viên phải thực nội dung PPCT giáo dục HĐNGLL, qui trình sinh hoạt Rèn kĩ tự quản học sinh “Thực hoạt động giáo dục theo kế hoạch xây dựng”[1] Phát huy vai trò lực tổ chức điều hành lớp ban cán lớp.Tạo không khí vui tươi, cởi mở giáo viên học sinh, khuyến khích học sinh tự đưa đánh giá nhận xét thân, bạn bè, tổ lớp với việc tham gia vào hoạt động học tập sinh hoạt ngoại khóa tuần GV dành thời gian cuối để tổ chức số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi học tập, vui chơi thư giãn,… để học sinh giao lưu tư tưởng, trao đổi tâm tư, nguyện vọng,… Một số hình ảnh tổ chức tốt tiết sinh hoạt với chủ đề mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 lớp 8B - Thực tốt khâu tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp: + Khâu chuẩn bị: Chuẩn bị khâu quan trọng định thành công hoạt động Nếu chuẩn bị tốt hoạt động giáo dục đạt hiệu giáo dục cao, sơ suất Quá trình chuẩn bị, người tổ chức thực phải xác định rõ: Làm gì? Ai làm? Và làm nào? + Khâu tiến hành hoạt động: Khi tiến hành hoạt động cần ý đến việc phát huy tốt vai trò chủ động tích cực học sinh Các hoạt động phải vừa sức với học sinh, phù hợp với lượng thời gian định tổ chức, đảm bảo tính tập thể, tính sư phạm suốt trình hoạt động Trong trình tiến hành hoạt động cần lưu ý khả tự điều khiển học sinh để giáo viên hỗ trợ giúp đỡ cần thiết giảm bớt lúng lúng học sinh điều khiển hoạt động Trong trình tổ chức hoạt động cần ý động viên khích lệ học sinh kịp thời cho dù cố gắng, tiến nhỏ em Luôn hòa đồng gần gũi với em, tạo không khí cởi mở, tự tin, hứng thú em tham gia hoạt động Đồng thời hoạt động tổ chức phải dự tính để đảm bảo thời gian hợp lí + Khâu kiểm tra đánh giá kết hoạt động: Đây khâu quan trọng để đánh giá lại kết tham gia hoạt động, tinh thần thái độ,…của em học sinh Từ động viên khuyến khích em tham gia hoạt động Mặt khác, giáo viên đưa nhận xét, rút kinh nghiệm cần thiết cho thân lần tổ chức hoạt động Vì định không bỏ qua khâu dù thời gian có hạn hẹp đến đâu Ví dụ: Tiến trình tiết dạy hoạt động GDNGLL cụ thể (TLTK là[6]): Tháng 9: Chủ điểm: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần 2: TRAO ĐỔI VỀ VỊ TRÍ – NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỌC SINH Ngày soạn: 29/ 08/ 2016 Ngày dạy: 03/ 09/ 2016 I Mục tiêu, yêu cầu giáo dục: Kiến thức: Hiểu vị trí, nhiệm vụ quan trọng năm học lớp Kĩ năng: - Kĩ tự nhận thức vị trí, vai trò người HS lớp - Kĩ tự tin học tập rèn luyện - Kĩ trình bày ý tưởng, suy nghĩ học tập, rèn luyện thực nhiệm vụ năm học Thái độ: - Tự giác, tâm cao học tập - Biết giúp đỡ thực tốt nhiệm vụ năm học II Nội dung, hình thức phương pháp tổ chức hoạt động: Nội dung: - Xác định vị trí quan trọng năm học lớp - Những nhiệm vụ năm học 10 Lớp phó văn thể(PVT): Giới thiệu tiết mục văn nghệ Hoạt động khởi động: hát tập thể, trò chơi … Lớp phó văn thể: Bắt hát: “Lớp vui.” Tiến trình hoạt động: HĐ cụ thể: Hoạt động cán lớp Phương pháp tổ Nội dung ghi bảng chức Chủ điểm: LT: Giới thiệu chương trình: TRUYỀN THỐNG NHÀ - Phần 1: Tìm hiểu vị trí vai TRƯỜNG trò, nhiệm vụ học sinh lớp Tên hoạt động: NHIỆM - Phần 2: Bàn biện pháp thực VỤ CỦA NGƯỜI HỌC tốt nhiệm vụ năm học SINH LỚP - Phần 3: Các tiết mục văn nghệ Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí vai trò, nhiệm vụ học sinh lớp LT: (người điều khiển): Chúng ta thảo luận vai trò, vị trí, nhiệm vụ học sinh lớp - Trong phần thảo luận gồm có câu hỏi: Câu 1: Bạn có suy nghĩ - Trao đổi thảo học sinh lớp 8? Câu 2: Bạn thấy phải làm luận theo tổ, thư tốt nhiệm vụ năm học ký tổ ghi kết thảo luận lên này? Vì sao? - Sau đây, lớp thảo bảng luận theo đơn vị tổ (tổ 1, câu 1; - Đại diện tổ tổ 3, câu 2) khoảng lên trình bày kết thảo luận phút - Góp ý bổ sung Ghi tóm tắt ý vào giấy lựa chọn ý kiến LT: Tổng kết ý kiến - Giới thiệu tiết mục văn nghệ thống vai trò nhiệm vụ góp vui PVT: Điều khiển văn nghệ Hoạt động 2: Các biện pháp thực tốt nhiệm vụ năm học LT:- Chúng ta hiểu rõ vị trí - Hiểu rõ vị trí vai Từng học sinh vai trò trách nhiệm trò trách nhiệm suy nghĩ viết nhiệm vụ học sinh lớp học tập, từ có biện vào phiếu Nhưng điều quan trọng pháp thích ứng để thực biện pháp thực tốt nhiệm vụ tốt năm học - Về học tập: Ở lớp Vậy, sau tìm học đều, chăm biện pháp khách quan chủ nghe giảng, ghi chép quan thông qua phiếu học tập đầy đủ, cẩn thận, thời gian phút tích cực phát biểu ý - Thư ký phát phiếu học tập kiến, nhà: học - Sau thời gian hoàn thành phiếu làm đầy đủ, 12 học tập, xin mời số bạn đại diện trình bày biện pháp + Về học tập: + Về đạo đức + Về hoạt động khác + Đề nghị biện pháp khách quan Ghi tóm tắt ý lên bảng LT: đề nghị lớp đóng góp ý kiến - Tổng kết lại ý kiến LT: Sau tiết mục văn nghệ PVT: Điều khiển văn nghệ - Đại diện tổ trả lời - Đại diện tổ trả lời - Đại diện tổ trả lời - Lớp đóng góp ý kiến xếp thời gian hợp lý - Về đạo đức: Kính trọng lời thầy cô, đoàn kết với bạn bè - Kính trọng yêu thương ông bà, cha mẹ - Các hoạt động khác: tham gia tích cực hoạt động Đoàn, Đội - Các tổ tham gia tiết mục văn nghệ BẢNG ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM STT … Tên Mai Thế Mai Tiến … Cá nhân xếp loại Đồng Đạt … Tốt Tốt … Tổ xếp loại Tốt Tốt … GV xếp loại Tốt Tốt … V Kết thúc hoạt động: (5’) Củng cố đánh giá hoạt động - Đây năm học thứ cấp học, thời điểm quan trọng trình học tập năm học sinh THCS Số lượng môn học độ khó chương trình tăng lên, thời gian dành học tập bắt buộc phải xếp hợp lý - Sau hai năm học tập hoạt động, em tích lũy nhiều kinh nghiệm giao tiếp ứng xử hoạt động tập thể, tuổi có khả tổ chức hoạt động tốt hơn, tự tin hơn, đạt hiệu cao Các kĩ ứng dụng rèn luyện: - Kĩ tự nhận thức vị trí vai trò trách nhiệm năm học, từ có bịen pháp thích ứng để thực tốt - Kĩ tự tin học tập rèn luyện, tự giác phấn đấu rèn luyện thực tốt điều Bác Hồ dạy để trở thành người toàn diện có đủ Đức Tài để trở thành người làm chủ thân, gia đình Dặn dò chuẩn bị hoạt động mới: - Lớp trưởng mời GVCN nhận xét, rút kinh nghiệm tiết hoạt động dặn dò chuẩn bị tuần tới: chủ đề: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA LỚP, TRƯỜNG - Cần chuẩn bị: + Tìm hiểu truyền thống nhà trường, lớp + Những học sinh tiêu biểu cho hoạt động lớp, trường + Dự thảo kế hoạch phát huy truyền thống lớp, trường + Những tiết mục văn nghệ theo chủ điểm 13 * RÚT KINH NGHIỆM: 2.3.5 Nâng cao chất lượng hoạt động Đội chi Đội: Công tác Đội mảng lớn hoạt động GDNGLL Qua công tác Đội, học sinh tham gia nhiều hoạt động tập thể, trưởng thành nhận thức, rèn luyện kĩ sống,… Chính hoạt động đội góp phần to lớn việc tổ chức thực nâng cao chất lượng HĐGDNGLL Vì để nâng cao chất lượng mảng hoạt động Đội, GVCN phải làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực kế hoạch Ban chấp hành chi đội phải làm tốt công tác tham mưu cho GVCN việc tổ chức điều hành buổi sinh hoạt Nâng cao chất lượng Ban huy chi đội hình thức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, nhân thức, lực huy lực tự quản,… GVCN (phụ trách chi đội) cần sát sao, đôn đốc, động viên, đề xuất em hoàn thành tốt nhiệm vụ để BGH tuyên dương khen thưởng điển hình tiên tiến tiết sinh hoạt cờ (minh chứng hình ảnh trang phụ lục) 2.3.6 Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp a Mục đích: Tăng tính hấp dẫn HĐGDNGLL, tạo hứng thú học sinh, nâng cao hiệu hoạt động b Nội dung cách thức thực hiện: Chủ đề, hình thức tổ chức hoạt động luôn đổi mới, đa dạng hóa loại hình hoạt động yếu tố quan trọng để thu hút học sinh tích cực yêu hoạt động Sự lạ hấp dẫn học sinh, khiến cho em say mê khám phá Vậy hoạt động phải bao gồm cả: Hoạt động học tập, hoạt động văn hóa thể thao, hoạt động vui chơi giải trí Các hoạt động tiến hành hình thức: Hội diễn văn nghệ, câu lạc học tập, thi sân chơi trí tuệ, hội khỏe phù đổng, tham quan học tập kinh nghiệm, tham gia lễ hội truyền thống địa phương, lồng ghép dạng hoạt động chủ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động chẳng hạn: - Những chuyến nguồn giúp học sinh ôn lại truyền thống hào hùng dân tộc, hiểu thêm chiến đấu gian khổ cha ông Để rèn cho em đức tính quý báu tinh thần nhân ái, ý thức cộng đồng, lòng yêu sống, yêu đẹp, nhà trường cần tổ chức hoạt động sau: giao lưu với đội, chuyến công tác xã hội thăm trường nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, thăm học sinh trường mù - Giáo dục tinh thần tương thân, tương “Lá lành đùm rách”: qua hoạt động thăm hỏi chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình neo đơn, thăm nghĩa trang liệt sĩ, qua hoạt động từ thiện - Các ngày lễ lớn kỷ niệm năm cần tiến hành nghiêm túc long trọng + Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11: Tổ chức theo hình thức mít tinh kỷ niệm ngày lễ truyền thống ngành; tuyên dương khen thưởng em có thành tích học tập HĐGDNGLL, trao đổi phương pháp học tập 14 + Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2: Tổ chức văn nghệ chủ đề mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới; tổ chức văn nghệ thi hát điệu dân tộc, thi trò chơi dân gian lễ hội truyền thống dân tộc địa phương + Ngày thành lập Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3: Có thể tổ chức hội trại, hội trại tổ chức hoạt động thể dục, thể thao; hội thi học sinh lịch, trò chơi dân gian, vẽ tranh chủ đề môi trường thân thiện - Đưa trò chơi dân gian như: kéo co, nhảy dây loại hình hoạt động nghệ thuật dân gian múa ô, múa quạt, vào nhà trường thông qua buổi hoạt động ngoại khóa, buổi giao lưu văn nghệ với mục đích nhằm trì bảo tồn giá trị văn hóa địa phương, giáo dục học sinh lòng tự hào truyền thống tốt đẹp quê hương Trong trình giáo dục việc đẩy mạnh hoạt động GDNGLL lớp theo định hướng xây dựng trường học thân thiện biện pháp cần thiết, cần làm đáp ứng nhu cầu sống Giúp học sinh có hứng thú niềm tin trình tiếp thu kiến thức rèn luyện trường Bản thân học sinh luyện trưởng thành qua phong trào hoạt động thực tiễn, lĩnh hội kiến thức văn hóa xã hội nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện c Điều kiện thực hiện: GVCN cần thông qua kế hoạch với nguồn lực khác để huy động tiềm lực từ cha mẹ học sinh, quyền địa phương, tổ chức đoàn thể hỗ trợ kinh phí để chi đội nhà trường có điều kiện tổ chức thực hoạt động có hiệu Khi tiến hành hoạt động phải phải thiết kế chương trình hành động cách chu đáo, có nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ học tập mang tính giáo dục cho học sinh Nếu làm qua loa đại khái, nghiêng thành tích thời gian, sức lực mà niềm tin khó thân thiện 2.3.7.Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực kế hoạch, đánh giá kết trình tiến hành hoạt động: Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết khâu quan trọng trình quản lí tổ chức thực hoạt động GDNGLL GVCN Qua kiểm tra giúp GVCN đánh giá lại mà chi đội làm tồn so với mục tiêu đề Từ đưa biện pháp điều chỉnh kịp thời quản lí nhằm hạn chế đến mức thấp tồn tại, yếu góp phần thực tốt mục tiêu giáo dục Việc kiểm tra cần tiến hành kiểm tra thường xuyên theo định kì tuần, tháng, tiến độ thực kế hoạch Kiểm tra toàn diện trực tiếp số hoạt động: từ khâu xác định mục đích yêu cầu, đạo hướng dẫn đến tổ chức thực hiệu 2.3.8 Thực đầy đủ buổi giao ban rút kinh nghiệm, loại hồ sơ hoạt động GDNGLL hoạt động đội nhà trường theo qui định: Việc thực đầy đủ loại hồ sơ phận hoạt động giáo dục lên lớp giúp GVCN dễ dàng quản lí, điều hành tổ chức thực kiểm tra đánh giá kết chung hoạt động 15 Lưu trữ đầy đủ hồ sơ giúp GVCN có khả đánh giá, so sánh tổng kết việc tổ chức quản lí đạo, thực hoạt động GDNGLL giai đoạn phát triển giáo dục em 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Trong năm học 2016 - 2017, đạo Phòng GD&ĐT, BGH mà chi đội kết hợp với liên đội tổ chức nhiều hoạt động GDNGLL phong phú, bổ ích, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh cụ thể như: - Hoạt động xã hội: Trong năm học, chi đội kết họp với đoàn, đội, nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động địa phương, tuyên truyền cho học sinh nhân ngày lễ lớn Thi tìm hiểu truyền thống nhà trường, địa phương, đất nước, truyền thống Đội TNTPHCM, Bác Hồ, anh đội…, tổ chức ngày lễ lớn (ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 8/3, ngày thành lập Đảng 3/2, Đoàn 26/3, thành lập Đoàn TNTPHCM 15/5…), qua để giáo dục công tác tư tưởng cho học sinh (minh chứng hình ảnh trang 1-2 phụ lục) - Các hoạt động từ thiện: Chi đội phối kết hợp với nhà trường giúp đỡ bạn học sinh nghèo vượt khó học giỏi lớp, trường với số tiền 310.000đ áo ấm Mua tăm ủng hộ người mù 320.000đ, nghĩa tình biên giới hải đảo + vòng tai nhân + kế hoach nhỏ 360.000đ, học sinh gắn với địa nhân đạo 217.000đ, ủng hộ hội khuyết tật 175.000đ - Các hoạt động khác: Thi vẽ tranh, sưu tầm 75 ảnh chủ đề: “ An toàn thực phẩm - Bảo vệ môi trường”, “Chúng em tham gia phòng chống tội phạm”, “An toàn giao thông”,“Yêu hòa bình”, Biển đảo Việt nam, làm báo tường, báo ảnh 100% học sinh tham gia viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017, tham gia thi viết tìm hiểu 70 năm lịch sử Đảng Huyện 130 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886-2016), “Em yêu Lịch sử xứ Thanh” lần thứ năm học 2016-2017 Một số hình ảnh thi viết vẽ báo tường, tập san, hội thi khéo tay bạn gái chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam ngày 8/3 học sinh lớp 8B 16 Tờ báo tường chi đội 8B đạt giải hội thi nhân ngày 20/11 Tranh vẽ chủ đề: “An toàn giao thông” đạt giải cao chi đội 8B 17 Tranh vẽ chủ đề: “An toàn thực phẩm - Bảo vệ môi trường” đạt giải cao chi đội 8B - Hoạt động vui chơi: Trong dạy thể dục, tiết hoạt động giờ, tiết sinh hoạt tập thể giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi nhỏ, trò chơi dân gian, sinh hoạt theo chủ điểm tháng Trong chơi GVCN hướng dẫn em số trời chơi dân gian để em tự chơi như: nhảy dây, nhảy lò cò, rồng rắn lên mây, trò chơi xe đạp chậm, kéo co, trò chơi cướp cờ… Một số hình ảnh hs lớp 8B tham gia thi trò chơi dân gian nhân ngày lễ trường THCS Nga Trường Đi xe đạp chậm Trò chơi cướp cờ - Hoạt động văn hóa văn nghệ: Trò chơi nhảy dây Trò chơi kéo co 18 Trong năm học chi đội nhà trường tổ chức số hoạt động như: hát, múa, kể chuyện theo sách, vẽ tranh Tham gia hội thi tiếng hát học đường, giao lưu học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (minh chứng hình ảnh trang - phụ lục) - Hoạt động thể dục thể thao: Các em thực tốt học khóa chương trình lớp tập thể dục vào buổi sáng có chất lượng Thành lập câu lạc bộ môn lớp: cầu lông, cờ vua, bóng bàn… (minh chứng hình ảnh trang phụ lục) - Hoạt động lao động công ích: GVCN tổ chức cho học sinh lao động vệ sinh toàn trường, vệ sinh lớp học; hướng dẫn em biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, gia đình lớp học; hướng dẫn cho em biết cách sử dụng nhà vệ sinh an toàn, đẹp, trồng chăm sóc bồn hoa cảnh vườn thuốc nam đạt yêu cầu đề ra… Vệ sinh chăm sóc tượng đài Liệt sĩ xã theo kế hoạch hàng tháng liên đội có hiệu (minh chứng hình ảnh trang phụ lục) Sau thời gian thực biện pháp tổ chức HĐNGLL có hiệu quả, tập thể lớp 8B có nhiều chuyển biến em chủ động hoạt động sinh hoạt, chữa tập, hoạt động phong trào, hoạt động xã hội khác nhiệt tình đầy tâm huyết, hội đồng nhà trường đánh giá cao áp dụng vào lớp khác học kỳ II năm học 2016 - 2017 Những kết đạt công tác chủ nhiệm lớp 8B sau gần năm thực biện pháp là: Lớp có chuyển biến rõ rệt tinh thần tập thể, biết yêu thương giúp đỡ học tập rèn luyện đạo đức Hoạt động đội nhà trường liên tục lớp 8B dẫn đầu Thi văn nghệ (thể điệu dân ca) chào mừng năm học mới, chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11, mừng Đảng quang vinh 3/2 xếp thứ toàn trường Thi đồng diễn thể dục xếp thứ nhất, thi cờ vua đạt giải nhì, cầu lông giải nhì, bóng bàn giải ba Thi viết vẽ báo tường, tập san chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam xếp thứ Đóng góp khoản thu kết thúc học kỳ I xếp thứ toàn trường Lao động vệ sinh chuyên đại trà: Các em tự giác có trách nhiệm cao, thường xuyên xếp loại A Các hoạt động từ thiện nhân đạo đạo ban cán lớp gương mầu em tập thể lớp hưởng ứng nhiệt tình nhà trường liên đội công nhận lớp dẫn đầu phong trào nhà trường 19 Kết hai mặt giáo dục học kỳ II năm học 2016 - 2017: Hạnh kiểm Học lực Tổng số 28 28 Tốt (giỏi) sl % 25 89,3 17,9 Khá Trung bình Yếu sl % sl % sl % 10,7 0 0 14 50 25 7,1 Kém sl % 0 0 Kết học sinh giỏi huyện môn văn hóa cấp huyện đạt: giải môn ngữ văn, 1giải môn giáo dục công dân, 1giải môn Địa lý, giải khuyến khích môn Toán, giải nhì môn Lịch sử Danh hiệu thi đua học kỳ I đạt lớp tiên tiến học kỳ II đạt lớp tiên tiến xuất sắc Chi đội vững mạnh Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận: Hoạt động GDNGLL phận cấu thành hoạt động giáo dục nhà trường, góp phần thực tốt mục tiêu giáo dục bậc học Ngoài hoạt động GDNGLL cầu nối quan trọng nhà trường, gia đình xã hội Muốn hoạt động GDNGLL đạt chất lượng tốt nhà trường phải quan tâm đầu tư mức, tạo điều kiện cần thiết sở vật chất, nguồn lực người, kinh phí, thời gian,… cho hoạt động thật tốt tổ chức thực hoạt động giáo dục lên lớp suốt năm học song song với hoạt động dạy học lớp Cụ thể: + Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời + Gắn bó chặt chẽ việc dạy môn học khác với hoạt động GDNGLL nhà trường Phải có kết hợp chặt chẽ gia đình, nhà trường cộng đồng nhằm tạo môi trường giáo dục khép kín, tạo bầu không khí làm mạnh xung quanh trẻ để hình thành phát triển tư tưởng tình cảm hành vi thói quen cho em Các em biết vận dụng vào sống hàng ngày + Giáo viên chủ nhiệm phải thật nhiệt tình, bám lớp, bám trường; thật người thầy, người cô, người chị, người mẹ chí người bạn em, học, vui chơi với em để tạo nên môi trường thật thân thiện, để thật “Mỗi ngày đến trường ngày vui” Tóm lại: Hoạt động GDNGLL năm gần quan tâm từ cấp lãnh đạo đến tất giáo viên, học sinh, đoàn thể nhà trường Nội dung hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia Kết hàng tháng kể hoạt động trường tham gia hoạt động cấp tổ chức thành tích cao năm trước.Nhất từ triển khai thực đề tài, kết hoạt động GDNGLL lớp nói riêng kết hoạt động trường nói chung tiến triển đạt kết trông thấy, thành tích ngày cao thể biện pháp vận dụng khả thi Phát huy thành tích đạt tiếp tục vận dụng tốt biện pháp nêu tin tưởng kết hoạt động GDNGLL chi đội nói riêng kết mặt hoạt động liênđội nói chung ngày cao, năm sau cao năm trước, điều cho ta thấy khả phát triển sáng kiến tốt, thể tính khả thi cao 20 3.2 Kiến nghị Mặc dù thực giảm tải chương trình song thực tế học sinh “quá tải” nhiều thi hoạt động đội ôn thi HSG môn văn hóa kéo dài ôn thi vào trường THPT chất lượng ngày nhiều dẫn đến số học sinh tập trung vào việc luyện tập để thi, không thời gian để đầu tư cho việc tham hoạt động GDNGLL chi đội nhà trường tổ chức Cần có hướng dẫn cụ thể nội dung hoạt động lên lớp cho khối lớp để GVCN dễ triển khai kiểm tra đánh giá Tôi xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Nga Sơn, ngày 13 tháng năm 2017 ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Lê Thị Hà 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học(Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3 /2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Tài liệu tập huấn công tác giáo viên chủ nhiệm trường THCS, THPT (Quyển – Bộ Giáo dục Đào tạo – năm 2011) Tài liệu tập huấn công tác giáo viên chủ nhiệm trường THCS, THPT ( Quyển – Bộ Giáo dục Đào tạo – năm 2011) Chỉ thị số 40/CT BGDĐT thực phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, năm 2008 Chuẩn nghề nghiệp GV THCS, giáo viên THPT (Ban hành kèm theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Hoạt động giáo dục lên lớp – lớp Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên – Phát triển lực tổ chức hoạt động giáo viên dành cho GV THCS, modunle THCS 34 Văn hướng dẫn tổ chức hoạt động Giáo dục NGLL Phòng Giáo dục Đào tạo Nga Sơn ; Sở Giáo dục Đào tạo năm qua 22 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD & ĐT, CẤP SỞ GD & ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Lê Thị Hà Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Nga Trường TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh học Vật lý Một số biện pháp công tác chủ nhiệm(Phần xây dựng nề nếp) Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt nhằm nâng cao chất lượng đạo đức học sinh lớp 6A trường THCS Nga Trường Cấp đánh giá xếp loại(Phòng, Sở, Tỉnh…) Kết đánh giá xếp loại(A,B C) Năm học đánh giá xếp loại SGD &ĐT Thanh Hóa C 2007 - 2008 Phòng GD&ĐT B 2010 -2011 Phòng GD&ĐT B 2013 -2014 23 PHỤ LỤC Một số hình ảnh HS lớp 8B thực tốt nội dung HĐNGLL tuyên dương, tặng thưởng tiết sinh hoạt cuối tuần lớp cờ Một số hình ảnh biểu diễn văn nghệ múa hát sân trường HS lớp 8B đạt giải cao hội thi văn nghệ trường tổ chức khai giảng năm học mới, kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày QTPN 8/3, ngày thành lập Đảng 3/2, Đoàn 26/3,thành lập Đoàn TNTPHCM 15/5… 1 24 Một số sản phẩm hội thi bạn gái khéo tay chào mừng nhà giáo Việt Nam ngày 8/3 HS nữ lớp 8B Một số hình ảnh HS lớp 8B giao lưu TDTT trường THCS Nga Trường Một số hình ảnh HS lớp 8B lao động vệ sinh môi trường, chăm sóc tượng đài Liệt sĩ vườn thuốc nam trường THCS Nga Trường HS lớp 8B chăm sóc vườn thuốc nam 225 HS lớp 8B vệ sinh tượng đài liệt sĩ HS lớp 8B vệ sinh, chăm sóc tượng đài Liệt sĩ HS lớp 8B vệ sinh sân trường trường HS lớp 8B chăm sóc vườn hoa, cảnh 326 ... toàn diện cho học sinh lớp 8B trường THCS Nga Trường - Nga Sơn Việc tổ chức tốt hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường giải vấn đề nêu Bởi hoạt động giáo dục lên lớp sân chơi bổ ích lí thú nhà trường. .. 8B trường THCS Nga Trường từ áp dụng số kinh nghiệm phương pháp tổ chức HĐNGLL có hiệu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDNGLL nói riêng, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp nói chung... Trường năm học vừa qua, để nâng cao chất lượng dạy học lên lớp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh nhà trường, giáo viên chủ nhiệm mạnh dạn ứng dụng số phương pháp cụ thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 8b trường THCS nga trường nga sơn , Một số phương pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 8b trường THCS nga trường nga sơn ,

Từ khóa liên quan