0

Skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CÓ HIỆU QUẢ CỦA HIỆU TRƯỞNG

26 333 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2016, 16:17

Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG ANA TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CÓ HIỆU QUẢ CỦA HIỆU TRƯỞNG Họ tên: Đinh Văn Cường Đơn vị công tác: Trường TH Hoàng Văn Thụ Trình độ đào tạo: Đại học Môn đào tạo: Sư phạm Ngữ văn Krông Ana, tháng 02 năm 2016 -1- Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng MỤC LỤC STT TRANG I PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 2.1 Mục tiêu 2.2 Nhiệm vụ Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lí luận Thực trạng 2.1 Thuận lợi - khó khăn 10 11 12 13 3 3 4-5 2.2 Thành công - hạn chế 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp 3.3 Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Đánh giá HĐSKKN cấp trường- cấp huyện Tài liệu tham khảo -2- 5-6 7-13 13 14-16 17-18 18-22 23 23 24 25 Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp có hiệu Hiệu trưởng I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời đại ngày nay, kinh tế xã hội đà phát triển, tác động mạnh mẽ đến hình thành phát triển nhân cách người Do vậy, học sinh ngày có phát triển “chất” trình học tập rèn luyện, em phải mạnh dạn tư tốt hơn, có nhu cầu cao nhằm khẳng định phát triển thân Chính mà nhà trường phải nắm bắt nhu cầu để tổ chức tốt hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng học sinh Hoạt động giáo dục lên lớp(HĐGDNGLL) giúp em nhận thức, định hướng đắn công việc làm mình; có kĩ giao tiếp, ứng xử cách chủ động sáng tạo; biết hợp tác, biết yêu tập thể, ghét lối sống ích kỷ, coi lao động nghĩa vụ vinh quang Thông qua hoạt động hàng ngày, giúp em giảm căng thẳng học tập, tạo cho em có tính tự tin giao tiếp, đồng thời giúp em có tâm thoải mái, sẵn sàng hoạt động, học tập Từ kết hợp với hoạt động lớp thúc đẩy em học tập đạt kết cao HĐGDNGLL phận công tác giáo dục toàn diện học sinh, gắn bó hữu với việc dạy học lớp, phận kế hoạch giáo dục nhà trường người Hiệu trưởng phải có trách nhiệm quản lý tất hoạt động giáo dục có HĐGDNGLL HĐGDNGLL nhà trường phối hợp với lưc lượng nhà trường quản lý tổ chức cho tất học sinh với hình thức: Sinh hoạt tập thể, vui chơi, tham quan, du lịch, đố vui học tập, văn nghệ, thể dục thể thao… phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh Tiểu học Vai trò giáo dục Ngoài lên lớp “góp phần hình thành cho học sinh sở ban đầu phát triển đắn lâu dài tình cảm, trí tuệ, thể chất kỹ để học tiếp trung học vào sống lao động” HĐGDNGLL hội hợp tác lực lượng trường, điều kiện, phương tiện để phát huy sức mạnh cộng đồng tham gia vào trình giáo dục nhà trường Thông qua HĐGDNGLL củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức văn hóa - khoa học kĩ thuật cho học sinh; trực tiếp rèn luyện phẩm chất nhân cách, tài năng, xu hướng nghề nghiệp cho học sinh học sinh có niềm tin hành động theo chuẩn mực đạo đức; tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập sống với cộng đồng xã hội, rèn luyện số kỹ giao tiếp, ứng xử, tự quản, tự tổ chức hoạt động cá nhân tập thể; phát huy vai trò nhà trường đời sống xã hội, tạo điều kiện để lực lượng xã hội tham gia xây dựng nhà trường -3- Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng Qua thực tế cho thấy HĐGDNGLL nhiều hạn chế như: làm theo phong trào, qua loa, chiếu lệ, nói xác xem nhẹ vai trò hoạt động này, có tổ chức mang tính hình thức, đối phó Nội dung đơn điệu chưa khắc sâu vào ý thức học sinh nên dẫn đến chất lượng hiệu giáo dục chưa cao Muốn làm tốt công tác giáo dục lên lớp, Hiệu trưởng nhà trường phải nhận thức rõ vai trò hoạt động này, coi công tác trọng tâm nhà trường để đề biện pháp đạo cho phù hợp Sau hiểu rõ vai trò quan trọng HĐGDNGLL, với cương vị Hiệu trưởng, lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục lên lớp có hiệu Hiệu trưởng” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: 2.1 Mục tiêu: - Xây dựng biện pháp, phương pháp để quản lý tổ chức HĐGDNGLL có hiệu - Góp phần thực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, thực tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” 2.2 Nhiệm vụ: - Hiệu trưởng nhà trường xây dựng biện pháp, phương pháp để quản lý tổ chức hoạt động lên lớp có hiệu phù hợp thực tế nhà trường Đẩy mạnh công tác phối kết hợp với tổ chức nhà trường để đẩy mạnh HĐGDNGLL nhằm nâng cao giáo dục toàn diện học sinh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Phạm vi nghiên cứu: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ Phương pháp nghiên cứu: - Nghiên cứu tài liệu - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp quan sát - Phương pháp trắc nghiệm khách quan - Phân tích đánh giá sản phẩm hoạt động II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận: -4- Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng HĐGDNGLL hoạt động giáo dục nhà trường tổ chức học môn học lớp nhằm nâng cao hiểu biết tạo điều kiện để em rèn thói quen sống, phát huy lực sở thích mình.Giáo dục lên lớp tiểu học lĩnh vực hoạt động song song với hoạt động dạy học, giáo dục lớp, thực mục tiêu đào tạo cấp học theo hướng giáo dục: nhân văn, khoa học HĐGDNGLL phận công tác giáo dục toàn diện học sinh, gắn bó hữu với việc dạy học lớp, phận kế hoạch giáo dục nhà trường người Hiệu trưởng phải có trách nhiệm quản lý tất hoạt động giáo dục có hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp Hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp nhà trường phối hợp với lưc lượng nhà trường quản lý tổ chức cho tất học sinh với hình thức: Sinh hoạt tập thể, vui chơi, tham quan, du lịch, đố vui học tập, văn nghệ, thể dục thể thao… phù hợp với đặc điểm, trình độ học sinh Tiểu học Vai trò giáo dục Ngoài lên lớp “góp phần hình thành cho học sinh sở ban đầu phát triển đắn lâu dài tình cảm, trí tuệ, thể chất kỹ để học tiếp trung học vào sống lao động” Như vậy, giáo dục Ngoài lên lớp có vị trí quan trọng hoạt động giáo dục học sinh, phận cấu thành chủ yếu hoạt động giáo dục trẻ em cách toàn diện hoạt động “phụ khóa” nhà trường Tiểu học HĐGDNGLL cầu nối tạo nên mối quan hệ hai chiều nhà trường xã hội Qua đó, nhà trường phát huy vai trò tích cực xã hội ngược lại huy động sức mạnh xã hội tham gia phát triển nhà trường giáo dục học sinh Nó kế hoạch đào tạo, giáo dục nhà trường quy định Điều lệ trường Tiểu học Thông qua HĐGDNGLL củng cố, mở rộng, khắc sâu kiến thức văn hóa – khoa học kĩ thuật cho học sinh; trực tiếp rèn luyện phẩm chất nhân cách, tài năng, xu hướng nghề nghiệp cho học sinh học sinh có niềm tin hành động theo chuẩn mực đạo đức; tạo điều kiện cho học sinh hòa nhập sống với cộng đồng xã hội, rèn luyện số kỹ giao tiếp, ứng xử, tự quản, tự tổ chức hoạt động cá nhân tập thể; phát huy vai trò nhà trường đời sống xã hội, tạo điều kiện để lực lượng xã hội tham gia xây dựng nhà trường Thực trạng 2.1 Thuận lợi- khó khăn +) Thuận lợi: - Tập thể Cán quản lý - Giáo viên - Công nhân viên nhiệt tình an tâm công tác, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ - Xây dựng khối đoàn kết trí nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho trường thực tốt nhiệm vụ trị ngành -5- Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng - Đội ngũ giáo viên đa số trẻ, nhiệt tình, tích cực tham gia phong trào nhà trường, ngành Nhà trường - Đảng - Chính quyền địa phương cha mẹ học sinh có phối kết hợp chặt chẽ hoạt động nhà trường địa phương +) Khó khăn : - Một số giáo viên chưa thực tham gia tích cực vào hoạt động nhà trường (còn ỉ lại, chưa nhiệt tình, chưa linh hoạt…) Tổng phụ trách Đội chưa có nhiều kinh nghiệm nên lúng túng khâu xây dựng kế hoạch để tổ chức thực Triển khai kế hoạch đôi lúc chưa kịp thời, chưa cụ thể Bên cạnh số giáo viên trọng hoạt động dạy lớp coi hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp hoạt động “ phụ khóa” nhà trường - Cha mẹ phần đông quan tâm đến việc giáo dục dạy dỗ em học tập nhà khoán trắng cho nhà trường thầy cô lớp - Thiếu pháp lý trình thực Các giải pháp thực chưa đưa cụ thể - Chưa thành lập ban đạo rõ ràng, công tác tuyên truyền mặt nhận thức đến đối tượng hạn chế 2.2 Thành công - hạn chế: * Thành công: - Quản lý tổ chức tốt hoạt động giáo dục lên lớp - HĐGDNGLL trọng Chất lượng giáo dục thành tích phong trào nâng lên * Hạn chế: - Trường có phân hiệu đóng thôn, buôn khác nhau, đa số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều cha mẹ học sinh phải làm, điều kiện quan tâm đến em nên việc tập trung học sinh điểm trường trường để tổ chức hoạt động lớn toàn trường nhiều thời gian hiệu không cao có nhiều em học sinh tham gia - Mặt khác, tổ chức riêng lẻ điểm trường tất học sinh tham gia hoạt động lại hạn chế thời gian người đứng tổ chức Hơn nữa, hoạt động phong trào lại không mang lại tinh thần tập thể, không tạo đoàn kết, không khí thi đua sôi tất lớp toàn trường 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu: * Mặt mạnh: - Khi quản lý tổ chức tốt HĐGDNGLL hoạt động thường mang lại hiệu cao, em tham gia nhiệt tình, ham thích đến trường -6- Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng * Mặt yếu: - Một số hoạt động triển khai chưa kịp thời nên chất lượng chưa cao - Một số giáo viên phụ trách có nhỏ, nhà xa trường, phần lớn giáo viên nhiều tuổi nên nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thực phục vụ tốt cho công tác tổ chức hoạt động 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động: - Nhà trường tổ chức đoàn thể nhà trường quan tâm đến công tác giáo dục nói chung hoạt động phong trào Đội nói riêng - Ban Lãnh đạo nhà trường bước đầu tư sở vật chất, đội ngũ anh chị đoàn viên nhiệt tình, học sinh hăng hái tham gia 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra: - Thực tế cho thấy, số trường Tiểu học huyện Krông Ana nay, việc tổ chức HĐGDNGLL chưa thực thường xuyên, đặn, công việc nhà trường quan tâm đầu tư trọng, nhiều trường có quan niệm nhận thức chưa đầy đủ vai trò, vị trí hoạt động giáo dục lên lớp Điều ảnh hưởng không đến phong trào hoạt động Đội giáo dục thiếu niên nhà trường, dẫn đến chất lượng giáo dục toàn diện chưa đạt hiệu cao - Đối với giáo viên tổng phụ trách Đội trường địa bàn huyện, phần lớn trẻ, kinh nghiệm, thường hay thay đổi đội ngũ giáo viên tổng phụ trách Đội, lung túng công tác tham mưu với Lãnh đạo nhà trường tổ chức nhà trường thường có công văn hướng dẫn thực nên hoạt động phong trào mang tính bị động Từ đó, hoạt động Đội chất lượng chiều rộng lẫn chiều sâu, tính sáng tạo công tác hoạt động hạn chế - Trước vấn đề trên, thấy Hiệu trưởng cần tổ chức quản lý tốt HĐGDNGLL trường nhà trường Qua trình công tác, áp dụng thực đạt hiệu cao - Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực mà nhà trường đạt hạn chế như: Kinh phí tổ chức hoạt động hạn chế; thành tích phong trào mũi nhọn có nhiều chuyển biến chưa cao; học sinh dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn, bố mẹ điều kiện để quan tâm đến em… - Vì vậy, với kinh nghiệm thân trình bày mong muốn người Lãnh đạo quản lý hoạt động tốt HĐGDNGLL cần phải trang bị cho phương pháp, kỹ để đạo tốt hoạt động đơn vị, nắm bắt -7- Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng tình hình địa phương, nhà trường, học sinh đặc biệt cấp Lãnh đạo từ xây dựng kế hoạch triển khai thực đạt hiệu Các giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp - Đưa số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu - HĐGDNGLL trọng Qua nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thành tích phong trào nâng lên Để nâng cao chất lượng HĐGDNGLL nhà trường, gắn giáo dục nhà trường với cộng đồng, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực theo Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT Trong nội dung Chỉ thị 40 có bốn nội dung có tiêu chí liên quan đến tổ chức hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp, như: Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh sạch, đẹp, an toàn Nội dung 3: Rèn kỹ sống cho học sinh Nội dung 4: Tổ chức hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh Nội dung5: Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa cách mạng địa phương Để thực tốt nội dung cần thực số giải pháp sau để hoạt động giáo dục Ngoài lêp lớp đạt kết tốt: 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Cần thấy rõ tầm quan trọng HĐGDNGLL, cần có định hướng đắn, kế hoạch khả thi để đạo cho giáo viên học sinh Tôi với Ban đạo HĐGDNGLL tìm giải pháp, cách thức để nâng cao hoạt động giáo dục lên lớp nhà trường +) Xây dựngKế hoạch hoạt động giờ: Theo kế hoạch giáo viên phải thực hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp tiết/ tháng, phải đảm bảo 100% học sinh nắm vững thể dục hai múa tập thể sân trường vào chơi Tổng phụ trách Đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm hướng dẫn, uốn nắn, sửa chữa sai sót động tác thể dục thể dục học sinh tập đúng, đẹp ( Bởi, động tác thể dục tập không phản tác dụng ) Đồng thời bố trí cho học sinh nòng cốt khối - đứng làm mẫu trước đội hình khối lớp 1, + Sinh hoạt tập thể : chơi trò chơi dân gian, múa hát, kể chuyện … quản trò lớp trưởng hay phó văn thể lớp ( khối -2 - có đội viên lớp - hướng dẫn ) +Phát măng non : tổ chức vào thứ hai hàng tuần, đội phát “ măng non “ thành lập theo lớp (chủ yếu lớp - 5) Nội dung phát -8- Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng tìm hiểu Đội – Sao nhi đồng, thông tin Đội - Sao, gương “ Người tốt - Việc tốt “( sinh hoạt văn nghệ, đố vui học tập, đố vui chữ thập đỏ, tuyên truyền … Tổng phụ trách Đội có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chọn đọc phù hợp với chủ đề tháng/ tuần Đội phát lớp chuẩn bị tiết mục văn nghệ, câu hỏi đố vui Phụ trách Y tế học đường chuẩn bị nội dung tuyên truyền phòng chống bệnh, tìm hiểu thuốc nam Hoạt động học sinh giám sát giáo viên trực đội cờ đỏ Khi kết thúc hoạt động giờ, giáo viên trực tuần nhận xét, đánh giá, thông báo điểm trước trường ghi vào sổ trực để xếp loại thi đua cho lớp giáo viên chủ nhiệm Trong chơi giờ, với việc tổ chức cho học sinh tham gia tập thể dục giờ, múa hát tập thể, hướng dẫn khuyến khích em chơi trò chơi dân gian (thời gian em chơi tự do) Để chọn đội tuyển có khiếu luyện tập thi đấu, đầu năm nhà trường tổ chức Hội thi cấp trường, giáo viên phụ trách môn chịu trách nhiệm tuyển chọn đội tuyển có kế hoạch luyện tập +) Xây dựng kế hoạch Hoạt động Đội-Sao : Ngoài kế hoạch sinh hoạt Đội - Sao Tổng phụ trách phải thực hàng tuần, lớp phải sinh hoạt 15 phút (thời gian tính tiết Hoạt động tập thể ) Đội - Sao, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm hướng dẫn Để cho sinh hoạt 15 phút Đội – Sao hoạt động có hiệu tránh tượng giáo viên chủ nhiệm thực cách hời hợt (hoặc không thực hiện), phân công cho Tổng phụ trách lên kế hoạch sinh hoạt 15 phút hàng tuần (nội dung dựa kế hoạch Hội Đồng Đội, phong trào thi đua ngành cấp trên… nội dung đưa vào kế hoạch Đội) thông báo đến giáo viên chủ nhiệm ngày thứ hai “Hội ý đầu tuần” Giáo viên chủ nhiệm dựa vào nội dung kế hoạch Đội để cụ thể hóa soạn (tiết Hoạt động tập thể) thực theo điều kiện thực tế lớp +) Phân công phân nhiệm hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp cho thành viên: - Phân công cụ thể, phối kết hợp phân công cho thành viên nhà trường thực nội dung hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp sau: + Giáo viên chủ nhiệm : Thực nội dung chương trình theo kế hoạch, giảng dạy an toàn giao thông, đôn đốc, hướng dẫn học sinh tham gia hoạt động lớn nhà trường tổ chức + Tổng phụ trách Đội : Nghiên cứu, lồng ghép phù hợp chương trình vào buổi sinh hoạt Sao - Đội Chào cờ đầu tuần Tổ chức hội thi như: Hội thi làm lồng đèn vui Trung thu, Văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, hội thi kỹ sống, vẽ tranh theo chủ đề, viết thư UPU, Kể chuyện gương đạo đức Hồ Chí Minh buổi tiết chào cờ đầu tuần, Hội thi nghi thức Đội, -9- Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng hoạt động thi ứng xử tình giao tiếp Đội viên, hoạt động đóng kịch, xây dựng tiểu phẩm theo chủ đề … +) Giải pháp thứ nhất: Quán triệt nhận thức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trong giáo dục tách rời việc đạo tổ chức thực Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT với việc tổ chức thực hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp Nội dung Chỉ thị 40/2008/CT-BGD&ĐT tiền đề để xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp Muốn thực tốt phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” trước hết phải tổ chức hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp mang lại hiệu thiết thực Là người Hiệu trưởng nhà trường trăn trở: Phải làm gì? Làm để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp? Muốn nâng cao chất lượng HĐGDNGLL trước hết phải có tác động làm cho thành viên nhà trường (kể nhân viên bảo vệ ) hiểu rõ vai trò, vị trí HĐGDNGLL để từ tích cực tham gia vào hoạt động Xác định nên đầu năm học, thành lập Ban đạo HĐGDNGLL để bàn bạc tìm biện pháp, cách thức để nâng cao hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp nhà trường * Ban đạo HĐGDNGLL: +) Trưởng ban : Đinh Văn Cường - Hiệu trưởng - Bí thư chi +) Các Phó ban: - Nguyễn Văn Vinh - Phó hiệu trưởng - Võ Thị Lan - Phó hiệu trưởng - Trần Thị Kim Hoa- Chủ tịch Công Đoàn - Đặng Thị Ngọc Huyền- Bí thư chi đoàn - Lưu Thị Thanh Xuân - Tổng phụ trách Đội +) Các thành viên giáo viên, nhân viên nhà trường: 19 GVCN, GV môn, nhân viên TV-TB,VT, Y tế, BV, KT - Căn vào Hướng dẫn Bộ, Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo, vào điều kiện, hoàn cảnh thực tế nhà trường, Trước hết Hiệu trưởng phải có nhận thức đắn tầm quan trọng HĐGDNGLL đưa nội dung HĐGDNGLL vào kế hoạch năm học cụ thể Trong kế hoạch phải xác định mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, tiêu phấn đấu định hướng hoạt động tránh qua loa vài dòng chung chung - Đưa kế hoạch hoạt động bàn bạc thống ban đạo, đội ngũ cán cốt cán triển khai hội đồng sư phạm với kế hoạch năm học Nhằm: + Thống nội dung hoạt động + Bàn biện pháp thực tích cực + Từng phận có kế hoạch cụ thể - 10 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng Họp Ban đạo để xây dựng kế hoạch tháng HĐGDNGLL: Dựa vào kế hoạch tổng thể mà Ban đạo thống xây dựng, Tổng phụ trách Đội phụ trách Văn thể chịu trách nhiệm cụ thể hóa thành kế hoạch tháng (nội dung, biện pháp thực hiện, chuẩn bị, phân công) …Kế hoạch hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường định kỳ hàng tháng thành viên nhà trường thảo luận, bổ sung cho kế hoạch phù hợp với điều kiện nhà trường mang tính khả thi + Giải pháp thứ ba: Hiệu trưởng phối hợp đạo ban ngành HĐGDNGLL HĐGDNGLL hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực mục tiêu giáo dục nhà trường Giúp em biết tự giáo dục, tự rèn luyện, tự hoàn thiện Nên: * Hiệu trưởng tổ chức phối hợp với Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đưa chương trình hoạt động Đội vào kế hoạch trường: Thể thành lịch trình công tác, có lịch hoạt động hàng tháng, hàng tuần tiến tới ổn định thành nề nếp thường xuyên, hoạt động đặn, cân đối suốt năm học tránh gây nhiễu cho việc dạy học lớp Trên thực tế hoạt động Đội phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Cơ sở vật chất, yếu tố người, nhận thức cha mẹ học sinh đội ngũ giáo viên, yếu tố tài chính, hoàn cảnh gia đình học sinh văn đạo nội dung công tác Đội Hội đồng đội, mà lập nên kế hoạch trường Từ chọn hoạt động phù hợp với trường xác định yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, lập kế hoạch sát hợp qua Ban đạo HĐGDNGLL, liên tịch, hội đồng sư phạm qua công tác thường xuyên Hiệu trưởng Tổng phụ trách Đội để triển khai công tác tháng, công tác tuần * Hiệu trưởng cộng tác với giáo viên Tổng phụ trách giúp đỡ tạo điều kiện cho Đội hoạt động Hiệu trưởng đưa yêu cầu người Tổng phụ trách hiểu biết đoàn đội, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu có khiếu tổ chức hoạt động xã hội, có sức khoẻ lực vận động học sinh lực lượng xã hội Việc quản lý đánh giá lao động Tổng phụ trách phải dựa vào chương trình, kế hoạch công tác, hiệu công tác kết hợp với đánh giá đoàn ngành giáo dục, Hội đồng đội tập thể sư phạm nhà trường * Hiệu trưởng giúp đỡ, tạo điều kiện cho Đội hoạt động Trong công tác với Đội, Hiệu trưởng với Tổng phụ trách, ban huy Liên đội, trực tiếp đạo công tác Đội cho nhịp nhàng, thống nội dung, hình thức Hiệu trưởng giúp đỡ tạo điều kiện phát triển số chất lượng đội viên, giúp đỡ cho Tổng phụ trách có biện pháp thu hút học sinh tích công tác xã hội, giúp đội xây dựng hệ thống công tác xã hội phù hợp với nguyện vọng sở thích học sinh - 12 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng Thường xuyên hướng dẫn Tổng phụ trách đội rút kinh nghiệm cải tiến công tác Đội, hỗ trợ kinh phí sở vật chất cho hoạt động Đội * Hiệu trưởng đạo đội ngũ cán công chức phối hợp với Đội Hiệu trưởng cần bảo đảm cho cán công chức giáo viên chủ nhiệm biết ý nghĩa, vai trò đặc điểm Đội, mối liên hệ hoạt động Đội hoạt động chung trường Yêu cầu buổi sinh hoạt đội như: Sinh hoạt chủ điểm, Đại hội liên đội, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ phải có tham dự giáo viên chủ nhiệm Khi phát động thi cần phổ biến cho đội ngũ giáo viên, giúp giáo viên chủ nhiệm nắm vững nội dung cách thức trước triển khai cho lớp Để đảm bảo cho giáo viên thực tốt yêu cầu đặt biện pháp quan trọng đưa việc thực yêu cầu vào đánh giá thi đua Bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm kinh nghiệm lực công tác Đội cách thức tổ chức hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp * Hiệu trưởng đạo đoàn viên niên chi đoàn công tác Đội Chi đoàn giáo viên có vai trò nhiệm vụ giúp đỡ Đội thiếu niên nhà trường hoạt động giúp học sinh có đủ lực tự quản Cùng em tham gia hội thi, để thực tốt phong trào đoàn viên giáo viên phụ trách Đội +) Giải pháp thứ tư: Kết hợp việc thực phong trào thi đua Ngoài việc quy định bắt buộc thực chương trình nội dung hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp đánh giá qua đợt thi đua năm học nhà trường Hàng tháng, nhà trường tuyên dương học sinh xuất sắc tháng, lớp chọn 01 học sinh có thành tích cao hoạt động xây dựng tập thể lớp, tập thể học sinh lớp bình chọn Thực tốt phong trào “Nghìn việc tốt”, “Tiết học tốt” “Tiết dạy tốt”… học sinh giáo viên Mỗi lớp có tự đăng ký xây dựng lớp học, trường học thân thiện, học sinh tích cực phù hợp với tình hình lớp, tập thể học sinh bàn bạc, thống đăng ký từ đầu năm Phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực triển khai rộng rãi cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh cha mẹ học sinh Hoạt động Đội trường học gắn với hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp hoạt động ngoại khoá + Giải pháp thứ năm: Đẩy mạnh hoạt động hướng cộng đồng Cộng đồng môi trường xã hội gia đình mà em sống vui chơi, nên hoạt động diễn hàng ngày thói quen mà em phải rèn luyện để có hành vi tốt Chính em người cộng tác viên tuyên truyền đến người gia đình cộng đồng với hình ảnh hoạt động - 13 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng cộng đồng xã hội thường diễn với hành vi sai trái cần phải sửa Như: - Thực công tác tuyên truyền An toàn giao thông thông qua hoạt động mít tinh, cổ động tháng an toàn giao thông, năm an toàn giao thông - Công tác hỗ trợ ủng hộ bạn nghèo, bạn có hoàn cảnh khó khăn với phong trào tương thân, tương ái: Hỗ trợ Bạn nghèo đủ điều kiện đến lớp, Tết bạn nghèo - Thực tốt việc nhận chăm sóc gia đình sách: Các đoàn thể nhà trường hướng dẫn Đội Thiếu niên tiền phong thực nhận chăm sóc, thăm hỏi gia đình sách, tặng quà nhân ngày Lễ, Tết, 27/7… Qua giáo dục học sinh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” + Giải pháp thứ sáu: Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng lực lượng nhà trường: Nhà trường - Gia đình - Xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với Đây kết hợp quan trọng tách rời hay thiếu yếu tố em mần non tương lai đất nước Chính công tác giáo dục hoạt động giáo dục cần phải: - Thực kế hoạch phối hợp liên ngành đơn vị với ban ngành ,đoàn thể địa phương để làm tốt công tác giáo dục Cụ thể: + Phối hợp với Đoàn xã, Ban văn hoá xã công tác tổ chức hoạt động lớn Văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi hè cho học sinh + Phối hợp với Cựu chiến binh thực nội dung giáo dục truyền thống cho học sinh nhân buổi lễ Chăm sóc gia đình Thương binh, Liệt sĩ, gia đình có công - Các đoàn thể nhà trường thực tốt công tác phối hợp, đặc biệt chủ động hoạt động bề nổi, hoạt động lớn nhà trường - Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có giải pháp tích cực, đóng góp công sức tiền vào hoạt động giáo dục chung, đặc biệt hỗ trợ khen thưởng, huy động đóng góp mạnh thường quân 3.3 Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp: - Hiệu trưởng đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động tổ chức phối hợp với Nhà trường đoàn thể nhiệm vụ trách nhiệm tổ chức - Mỗi tổ chức xây dựng kế hoạch phải phân công công việc phù hợp với lực, sở trường cho thành viên Thực công việc cách logic, thời gian - Phải quan tâm đầu tư Cơ sở vật chất, kinh phí chuẩn bị chi tiết cho hoạt động 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp - 14 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng Để quản lý đạo HĐGDNGLL tốt hiệu nhận thấy cần đồng nhận thức thống kế hoạch, cách thức thực tập thể hiểu rõ tình hình thực tế : - Cần tạo chuyển biến đồng nhận thức Cán - Giáo viên - Công nhân viên ( kể bảo vệ ) có nhận thức đắn hoạt động giáo dục Ngoài lên lớp để Cán - Giáo viên - Công nhân viên có ý thức trách nhiệm tham gia vào hoạt HĐGDNGLL cách tích cực - Kế hoạch phải xây dựng cụ thể, chi tiết phù hợp với thực tiễn, mang tính khả thi, không rập khuôn, máy móc, phải có kế hoạch điều chỉnh kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương, với đạo ngành - Khi kế hoạch HĐGDNGLL lớp thông qua thống cao Hội đồng sư phạm nhà trường thành viên nhà trường phải tuân thủ theo quy trình hoạt động Ban đạo phải nắm kế hoạch cụ thể để lựa chọn, xếp, phân công người, việc vào nội dung hoạt động - Giám sát trình thực kế hoạch: Trong trình thực kế hoạch phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, xếp loại theo tiêu chí đề ra, phát sai sót, lệch lạc cần điều chỉnh, uốn nắn kịp thời để HĐGDNGLL mang lại hiệu cao - Động viên, khen thưởng: Cũng phong trào khác nhà trường, HĐGDNGLL phải có khen thưởng để khích lệ, động viên phong trào động viên phong trào tốt + Đối với Hiệu trưởng: - Quán triệt tầm quan trọng ảnh hưởng tích cực HĐGDNGLL nhiệm vụ dạy học nhà trường Quán triệt đầy đủ văn liên quan đến HĐGDNGLL Đội ngũ Giáo viên cần có trách nhiệm cao với công việc, đề xuất kịp thời với Hiệu trưởng biểu dương kịp thời học sinh có thành tích xuất sắc việc thực - Xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL xuyên suốt năm học, cụ thể, có mục đích rõ ràng với hoạt động, thể rõ kế hoạch thời gian - Là hoạt động có tính tập thể cao nên Hiệu trưởng phải tích cực đạo hình thức hoạt động phong phú, nội dung cho trình hoạt động diễn phải có mối quan hệ thầy trò, thu hút người, đoàn thể tham gia - Muốn tạo hiệu quả, HĐGDNGLL phải việc tổ chức thường xuyên, phải có mục đích xuất phát từ nhiệm vụ năm học, gắn liền với nội dung dạy lớp, gắn với chủ đề năm học, nội dung hoạt động Đội Không coi hoạt động hoạt động vui chơi giải trí đơn làm thời gian chạy theo hình thức - Tuyên truyền kịp thời với cha mẹ học sinh tác dụng, tầm quan trọng HĐGDNGLL để cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho em tham gia hoạt động tập thể lớn - 15 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng - Cần bồi dưỡng hệ trẻ, lực lượng Đoàn viên niên làm nòng cốt hoạt động tiếp tục kế thừa, phát triển thành trường - Hình thức hoạt động phải mang tính giáo dục nhẹ nhàng, phong phú - Kinh phí: Phát huy vai trò hỗ trợ cha mẹ học sinh chi hội lớp, phát huy nguồn lực từ cha mẹ học sinh - Phải nắm vững nhiệm vụ công tác Đội Thiếu niên tiền phong Xây dựng kế hoạch cụ thể, tạo điều kiện vật chất tinh thần cho Đội hoạt động Tổ chức tốt phong trào thi đua Có kế hoạch kiểm tra theo dõi hoạt động Đội, Hiệu trưởng cần bảo đảm phối hợp nhịp nhàng thống nội dung, hình thức công tác giáo viên, nhân viên Tổng phụ trách Đội + Đối với Tổng phụ trách: Phải nắm vững nhiệm vụ quyền hạn để phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức phong trào.Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động cụ thể rõ ràng nội dung Luôn gắn liền công tác giáo dục đạo đức với tổ chức hoạt động vui chơi hội thi để rèn luyện kỹ sống cho em Giáo dục em theo gương đạo đức Bác Hồ Luôn tạo môi trường thân thiện, chia sẻ với em có hoàn cảnh khó khăn + Đối với giáo viên: Giáo viên phải thật thân thiện, biết hoàn cảnh học sinh, yêu thương chia sẻ tất khó khăn học sinh, thật thoải mái giúp đỡ, tháo gỡ tư vấn em gặp khó khăn để em đến trường Luôn kết hợp tham gia phong trào Đội tổ chức.Mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp anh chị tổng phụ trách phân đội Đội thiêu niên tiền phong Hồ Chí Minh - Hoạt động Đội Tiểu học bao gồm nội dung hình thức sau đây: + Xây dựng Đội gồm hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đội viên phong trào đội + Các hoạt động có tác dụng trực tiếp đến công tác giáo dục học tập, hội thi, câu lạc bộ, hình thức hoạt động nhằm phát huy tính tích cực xã hội + Công ích xã hội, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường + Hoạt động nhân đạo, từ thiện + Vui chơi giải trí tham quan, du lịch - Phân loại theo chủ điểm hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn + Tổ chức sinh hoạt chủ điểm Vì tuỳ theo chủ điểm mà việc tổ chức thực có nét đặc thù riêng chúng tiếp nối với tạo nên đợt thi đua sôi thúc đẩy hoạt động Đội lên với hoạt động chung nhà trường Nội dung chủ điểm, phong trào xoay quanh vấn đề thi đua nâng cao chất lượng học tập rèn luyện, xây dựng nề nếp, giữ gìn kỷ luật tạo môi trường lành mạnh góp phần hình thành nhân cách cho học sinh Như: - Tháng +10: chủ đề: “Mừng năm học mới”, “ ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành giáo dục”, “An toàn giao thông” - 16 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng Hình thức tổ chức: Cho học sinh sinh hoạt chủ điểm chủ đề nhà trường, , cổ động tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Luật GTĐB, thực ATGT - Tháng 11: Chủ đề: “Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam” Hình thức tổ chức: Thi văn nghệ toàn trường - Tháng 12: chủ đề: “Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam” Hình thức tổ chức: cho học sinh tìm hiểu truyền thống anh dũng quân đội nhân dân Việt Nam - Tháng 1+2: Chủ đề: “Ngày học sinh, sinh viên” chủ đề “Mừng Đảng mừng xuân” Hình thức tổ chức: Thi văn nghệ toàn trường - Tháng 3: Chủ đề “Kỷ niệm ngày thành lập Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh” Hình thức tổ chức: Tổ chức hội thi kỹ sống Đội viên - Tháng 4: Cho học sinh sinh hoạt trả lời câu hỏi thi tìm hiểu ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống đất nước, làm báo tường - Tháng 5: Cho học sinh sinh hoạt kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ Đại hội cháu ngoan Bác Hồ Hình thức tổ chức: Tổ chức văn nghệ lớp Tổng kết phong trào thi đua + Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, hoạt động kỷ niệm ngày lễ có ý nghĩa lớn giáo dục tư tưởng đạo đức, giáo dục truyền thống cho Thiếu nhi Nếu tổ chức tốt đem lại hiệu giáo dục cao, giúp cho em xác định rõ trách nhiệm để theo đường cha ông Đây dịp để Đội khẳng định vị trí vai trò xã hội, đồng thời thu hút lực lượng xã hội ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện cho Đội phong trào thiếu nhi phát triển * Lưu ý: - Hiệu Trưởng phải đạo cho Tổng phụ trách đội lập kế hoạch từ đầu năm học bao gồm nội dung, trình tổ chức kinh phí điều kiện khác, xác định hình thức hoạt động phù hợp với nội chủ đề, chủ điểm, thực phải chủ động phân công, đạo phối hợp - Thường xuyên tuyên truyền giáo dục đạo đức vào buổi chào cờ, tiết sinh hoạt tập thể cho học sinh - Kiểm tra nề nếp vào lớp, điều Bác Hồ dạy học sinh - Để xây dựng nề nếp kỷ cương, kỷ luật giáo dục đạo đức cho học sinh Hiệu trưởng phải đạo cho Tổng phụ trách đội thành lập đội đội an toàn giao thông, đội nề nếp, đội cờ đỏ Mỗi đội lựa chọn phân công 10 em tham gia Đặc biệt tổng phụ trách Đội với Hiệu trưởng thành lập theo dõi kỹ - 17 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng em đội cờ đỏ, xem theo dõi chấn chỉnh kịp thời thường xuyên sai sót mà đội viên hay nhi đồng mắc phải - Ngoài hàng tháng đạo cho giáo viên chủ nhiệm báo cáo em thực tốt nội quy nhà trường, liên đội để tuyên dương khích lệ em Trong sinh hoạt đội để thay đổi không khí sinh hoạt đội Hiệu trưởng có mặt để đạo, theo dõi, tạo điều kiện vật chất tinh thần cho em 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Việc tổ chức quản lý HĐGDNGLL thực cần thiết có ý nghĩa, phận thiếu trình sư phạm tổng thể trường tiểu học nói riêng trường phổ thông nói chung Trường thực HĐGDNGLL có nội dung, kế hoạch, biện pháp phương pháp đa dạng phong phú, trường đạt hiệu giáo dục cao Những chủ nhân tương lai người có tinh thần dám nghĩ, dám làm, động, sáng tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước; hội nhập với phát triển kinh tế, văn hóa khu vực quốc tế Trong hoạt động tập thể học sinh mạnh dạn, tự tin, tham gia tích cực Từ em ham thích đến trường, học chuyên cần hơn, tình trạng bỏ học Cụ thể: Trong năm qua nhà trường trì sĩ số Chất lượng giáo dục toàn diện nâng cao Năm học 2013-2014, tỉ lệ học sinh yếu kém, lưu ban 2,8% Đến năm 2014-2015 tỉ lệ yếu lưu ban 2,1% Các năm qua, Hội thi ngành tổ chức trường không đạt thành tích cao Nhưng Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện vừa qua trường đạt Giải Nhì môn Bóng đá, Giải Ba môn Cờ vua Các Hoạt động tập thể học sinh thích tham gia Qua trình tổ chức hoạt động, Hội thi Liên đội như: Hội thi Phụ trách Sao giỏi; Hội thi Giai điệu tuổi hồng; Tổ chức trò chơi dân gian; Hội khỏe phù cấp trường…, nhà trường làm phiếu thăm dò ý kiến số học sinh hình thức, nội dung hoạt động thu kết sau: * Kết khảo sát trước thực đề tài: TT Hội thi T.số HS Hội thi Phụ trách Sao giỏi Hội khỏe phù cấp trường Tổ chức trò chơi dân gian Hội thi Giai điệu tuổi hồng 85 85 85 85 Thích HS 39 45 48 52 % 45,9 52,9 56,5 61,2 Bình thường HS % 30 35.3 28 32.9 20 23,5 13 15,3 Không thích HS % 16 18,8 12 14,2 17 20,0 20 23,5 Bình Không * Kết khảo nghiệm sau thực đề tài: TT Hội thi T.số - 18 - Thích Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng HS Hội thi Phụ trách Sao giỏi Hội khỏe phù cấp trường Tổ chức trò chơi dân gian Hội thi Giai điệu tuổi hồng 85 85 85 85 thường HS % HS % 79 92,9 4,7 83 97,6 2,4 85 100 0 80 94,1 4,7 thích HS % 2,4 0 0 1,2 So sánh hai kết khảo nghiệm thấy, nhờ áp dụng đề tài vào việc tổ chức hoạt động nên làm cho em học sinh hứng thú hơn, tạo yêu thích tích cực tham gia phong trào, Hội thi Nhà trường Liên đội tổ chức * Giá trị khoa học: - Vận dụng tốt đề tài giúp Hiệu trưởng có kinh nghiệm quý báu, quản lý có hiệu HĐGDNGLL, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động lớn nhà trường Bên cạnh giúp cho giáo viên Tổng phụ trách Đội giáo viên công tác tổ chức, cách thức thực HĐGDNGLL trường Tiểu học THCS Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: Qua áp dụng sáng kiến nêu HĐGDNGLL năm học qua trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ có chuyển biến lớn nhận thức chất lượng hoạt động kết sau: - Sự chuyển biến hoạt động giáo dục trường thấy là: Nề nếp sinh hoạt trì tốt hoạt động có hiệu quả; phong trào văn nghệ thể dục thể thao phát triển đạt nhiều thành tích đáng kể Thông qua HĐGDNGLL, học sinh dược rèn kỹ sống : Biết phòng chống số bệnh, có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, không chơi trò chơi nguy hiểm, có hành vi ửng xử tốt với người xung quanh … Học sinh tuyên truyền, tìm hiểu : An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Phòng chống bạo lực học đường, Quyền bổn phận trẻ em, ý nghĩa ngày chủ điểm… Học sinh thể khiếu, kiến thức hiểu biết qua hội thi: Khéo tay hay làm( thi làm lồng đèn dịp Tết Trung thu), Đố vui học tập, Giai điệu Tuổi hồng, … - Học sinh học đầy đủ, không bỏ học - Tỉ lệ học sinh bỏ học không - Học sinh mạnh dạn tự tin phát biểu trước đám đông, lễ phép, chào hỏi thầy cô khách lạ đến trường, biết trình bày ý kiến với thầy cô gặp khó khăn học tập sống - Các em thích tham gia sinh hoạt Đội, nề nếp lớp tốt - Chăm học tập, có ý thức giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn - 19 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng - Thực tốt an toàn giao thông - Học sinh tự tin tham gia sôi hoạt động nhà trường - Cha mẹ học sinh có đầu tư quan tâm đến học tập, vui chơi - Các em điều chỉnh hành vi sai thân bạn bè hoạt động vui chơi học tập Đặc biệt, hoạt động lên lớp, vui chơi tập thể tạo hội để em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập rèn luyện, bước hình thành kỹ sống cho em đặc biệt kỹ hợp tác, kỹ hoạt động tập thể, kỹ giao tiếp… góp phần xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bên cạnh đó, việc tổ chức HĐGDNGLL, sinh hoạt tập thể mang lại cho học sinh nhiều điều thú vị, đồng thời thể nhu cầu giải trí, vui chơi Nó làm cho giới em đẹp mở rộng Qua đó, giúp em giảm bớt căng thẳng sau tiết học, tạo cho em hứng thú đến trường MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CÁC CUỘC THI DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC Tổ chức trao quà cho học sinh nghèo nhân ngày khai giảng - 20 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng Tổ chức trò chơi dân gian khai giảng Tổ chức Vui Tết Trung thu – Đêm hội trăng rằm Tổ chức Hội thi giai điệu tuổi hồng - 21 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng Tổ chức thi Nghi thức Đội nhân kỷ niệm ngày Học sinh – sinh viên Việt Nam Tổ chức hội thi Phụ trách Sao giỏi - 22 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường - 23 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng II PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào quản lý HĐGDNGLL có vị trí quan trọng toàn hệ thống quản lý nhà trường, giúp cho hiệu trưởng quản lý tốt công tác lên lớp, làm thúc đẩy nhà trường phát triển Nếu cán quản lý lơ xem nhẹ hậu thật khó lường Bởi lúc hết cần nhận thấy rõ tầm quan trọng công tác để quản lý tổ chức HĐGDNGLL có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng em học sinh "Mỗi ngày đến trường ngày vui" đòi hỏi nhu cầu xã hội, xứng đáng kỹ sư tâm hồn để “ươm mầm xanh cho sống” Sáng kiến vận dụng tốt cho số trường học toàn huyện Kiến nghị: +) Đối với phòng giáo dục: - Cần đưa công tác quản lý HĐGDNGLL nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xem công tác HĐGDNGLL tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua trường năm học - Xây dựng mô hình, tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm, định hướng cho việc thực HĐNGLL - Tăng cường mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý kỹ tổ chức HĐGDNGLL Đề tài không tránh thiếu sót, mong tham gia, góp ý quý Thầy, Cô giáo để đề tài hoàn thiện có tính khả thi cao./ Dur Kmăl, ngày 02 tháng 02 năm 2016 NGƯỜI VIẾT Đinh Văn Cường - 24 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) - 25 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu Hiệu trưởng TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ Trường Tiểu học Chương trình Giáo dục Tiểu học- QĐ 16/2006/QĐ-BGD&ĐT Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học chu kỳ 20032007 Nhà xuât giáo dục Công tác GDNGLL Trường Tiểu học(Nguyễn Hữu Hợp- Nguyễn Dục Quang- Trường ĐHSP Hà Nội 1) - 26 - [...]... kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường - 23 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng II PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1 Kết luận: Việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm này vào quản lý HĐGDNGLL có vị trí rất quan trọng trong toàn bộ hệ thống quản lý nhà trường, giúp cho hiệu trưởng quản lý. .. Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng Tổ chức trò chơi dân gian nhân dịp khai giảng Tổ chức Vui Tết Trung thu – Đêm hội trăng rằm Tổ chức Hội thi giai điệu tuổi hồng - 21 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng Tổ chức thi Nghi thức Đội nhân kỷ niệm ngày Học sinh – sinh viên Việt Nam Tổ chức hội thi Phụ trách Sao giỏi - 22 - Sáng kiến. .. Thực hiện công việc một cách logic, đúng thời gian - Phải quan tâm đầu tư Cơ sở vật chất, kinh phí được chuẩn bị chi tiết cho các hoạt động 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp - 14 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng Để quản lý chỉ đạo HĐGDNGLL tốt và hiệu quả tôi nhận thấy cần đồng nhất trong nhận thức và thống nhất kế hoạch, cách thức thực... các hoạt động tập thể lớn - 15 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng - Cần bồi dưỡng thế hệ trẻ, lực lượng Đoàn viên thanh niên làm nòng cốt trong các hoạt động và tiếp tục kế thừa, phát triển các thành quả của trường - Hình thức hoạt động phải mang tính giáo dục nhẹ nhàng, phong phú - Kinh phí: Phát huy vai trò hỗ trợ cha mẹ học sinh ở chi hội các lớp, ... trình bày ý kiến với thầy cô khi gặp khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống - Các em rất thích tham gia sinh hoạt Đội, nề nếp của các lớp rất tốt - Chăm chỉ học tập, có ý thức giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn - 19 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng - Thực hiện tốt an toàn giao thông - Học sinh rất tự tin tham gia sôi nổi các hoạt động của nhà trường... thức Hiệu trưởng giúp đỡ và tạo điều kiện phát triển về số và chất lượng đội viên, giúp đỡ cho Tổng phụ trách có biện pháp thu hút những học sinh tích công tác xã hội, giúp đội xây dựng hệ thống công tác xã hội phù hợp với nguyện vọng sở thích của học sinh - 12 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng Thường xuyên hướng dẫn Tổng phụ trách đội rút kinh nghiệm... các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý và kỹ năng tổ chức HĐGDNGLL Đề tài này sẽ không tránh những thiếu sót, rất mong được sự tham gia, góp ý của quý Thầy, Cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn và có tính khả thi cao./ Dur Kmăl, ngày 02 tháng 02 năm 2016 NGƯỜI VIẾT Đinh Văn Cường - 24 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng ĐÁNH GIÁ CỦA... hoạt động - 13 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng của cộng đồng trong xã hội thường diễn ra với những hành vi sai trái cần phải sửa Như: - Thực hiện công tác cùng tuyên truyền về An toàn giao thông thông qua hoạt động mít tinh, cổ động tháng an toàn giao thông, năm an toàn giao thông - Công tác hỗ trợ ủng hộ các bạn nghèo, các bạn có hoàn cảnh khó... nhà trường có định hướng trước về các HĐGDNGLL, thời gian tổ chức của từng tháng - 11 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng Họp Ban chỉ đạo để xây dựng kế hoạch tháng HĐGDNGLL: Dựa vào kế hoạch tổng thể mà Ban chỉ đạo đã thống nhất xây dựng, Tổng phụ trách Đội và phụ trách Văn thể chịu trách nhiệm cụ thể hóa thành kế hoạch tháng (nội dung, biện pháp thực... Mỗi đội lựa chọn phân công 10 em tham gia Đặc biệt tổng phụ trách Đội cùng với Hiệu trưởng thành lập theo dõi kỹ các - 17 - Sáng kiến kinh nghiệm- Một số biện pháp quản lý HĐGDNGLL có hiệu quả của Hiệu trưởng em ở đội cờ đỏ, xem và theo dõi chấn chỉnh kịp thời thường xuyên những sai sót mà đội viên hay sao nhi đồng mắc phải - Ngoài ra hàng tháng tôi còn chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm báo cáo các em thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CÓ HIỆU QUẢ CỦA HIỆU TRƯỞNG, Skkn MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CÓ HIỆU QUẢ CỦA HIỆU TRƯỞNG,

Từ khóa liên quan