0

Skkn một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả ở trường tiểu học có học sinh dân tộc thiểu số

25 1,097 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 11:01

I.Phn m u I.1 Lớ chn ti Trng Tiu hc ngoi hot ng dy hc, hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp (HNGLL) cng gi vai trũ ht sc quan trng Nú gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc ton din rốn luyn th cht, nõng cao hiu bitc bit nú cũn giỳp hc sinh hỡnh thnh k nng sng mt hot ng khụng th thiu c giỏo dc T nm hc 2010 2011, B GD-T a ni dung giỏo dc k nng sng lng ghộp vo cỏc mụn hc bc Tiu hc õy l ch trng cn thit v ỳng n c bit, hot ng cụng tỏc i trng hc gúp phn quan trng vic rốn luyn k nng sng cho hc sinh v c xỏc nh l mt nhng ni dung c bn ca phong tro Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc cỏc trng ph thụng iu ú chng t rng v trớ, vai trũ ca HNGLL l cu ni gia hot ng ging dy v hc trờn lp vi giỏo dc hc sinh ngoi lp ú l s chuyn hoỏ gia giỏo dc vi t giỏo dc, chuyn hoỏ nhng yờu cu v chun mc hnh vi ó c quy nh thnh hnh vi v thúi quen tng ng Mun cú s chuyn hoỏ ny din thỡ phi thụng qua cỏc hot ng hc tp, lao ng, sinh hot th, xó hi, vui chi gii trớ v qua giao lu vi bn bố, vi cỏc thy, cụ giỏo, vi cha m v mi ngi xung quanh Mt khỏc, hc sinh tiu hc l la tui ngõy th, hn nhiờn, sng bng tỡnh cm Nh HNGLL giỳp tr lm quen vi cỏc hot ng tớch ly dn dn nhng kinh nghim thc tin ca cuc sng ng thi HNGLL cng ỏp ng nhng nhu cu, quyn li ca tr õy cng l ng giỳp tr hỡnh thnh, phỏt trin ton din nhõn cỏch Nhn thc rừ v trớ, vai trũ quan trng ca HNGLL thc s l cn thit Chớnh vỡ th m tụi ó thc hin HNGLL cú ni dung, k hoch, bin phỏp v cỏc phng phỏp a dng phong phỳ, gúp phn thc hin mc tiờu, yờu cu giỏo dc ca ng v Nh nc ó lm cho cỏc HNGLL ca nh trng m bo cht lng, hiu qu v to c s phn khi, t tin ca hc sinh tham gia Vi ý nghĩa đó, nhiều năm qua, tri nghim tổng kết thực tiễn trình dạy học v ti " Mt s kinh nghim t chc hot ng ngoi gi lờn lp t hiu qu trng Tiu hc cú hc sinh Dõn tc thiu s nghiờn cu I.2 Mc tiờu, nhim v ca ti ti ny c tin hnh nhm tỡm hiu, tng kt nhng bin phỏp thc hin tt chng trỡnh mụn HNGLL trng tiu hc cú hc sinh dõn tc thiu s - Giỳp cỏc em hc sinh ca Liờn i phỏt huy c nhng kh nng ca bn thõn thụng qua cỏc hot ng i - Gúp phn thc hin cú hiu qu phong tro thi ua Xõy dng phong tro trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc trng - Thỳc y cỏc hot ng phong tro ca nh trng ngy mt i lờn, nõng cao hiu qu cụng tỏc i I.3.i tng nghiờn cu Mt s bin phỏp t chc hot ng ngoi gi lờn lp t hiu qu trng Tiu hc cú hc sinh Dõn tc thiu s I.4.Gii hn phm vi nghiờn cu Ni dung k hoch, thc trng v cỏc bin phỏp t chc HDNGLL trng tiu hc Ea Bụng I.5 Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp tri nghim thc t - Phng phỏp phõn tớch tng hp kinh nghim - Phng phỏp iu tra - Phng phỏp ta m trao i - Phng phỏp toỏn hc thng kờ v x lớ s liu II Phn ni dung II.1 C s lý lun HNGLL l s tip ni v thng nht hu c vi hot ng dy hc, to iu kin gn lý thuyt vi thc hnh, gúp phn quan trng vo s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch ton din ca hc sinh Theo lun im tõm lý hc, hot ng v giao tip l nhõn t ch yu s hỡnh thnh v phỏt trin nhõn cỏch, nh trng, cỏc hot ng ngoi gi nh vui chi, ngh, hỏi hoa dõn ch, hi vui hc tp,cựng cỏc quan h khụng thng nht ca hc sinh l iu kin cỏc em rốn luyn hnh vi, thỏi , tỡnh cm v cng c kin thc mt cỏch chc chn hn Thụng qua HNGLL, hc sinh nm c cỏch c x gia ngi vi ngi, cỏc quy tc o c, cung cỏch lm vic, thỏi tht th, tinh thn th, tinh thn th, tớnh sỏng to Ngoi ra, HNGLL cũn phỏt trin cỏc em kh nng ghi nh, tng tng, cỏ tớnh, lũng dng cm, s kiờn trỡ, sc lao ng bn b, dai T chc HNGLL cho hc sinh, chớnh l t chc cho cỏc em thc s tham gia vo cỏc hot ng húa, xó hi Chớnh iu ny ó nh hng ln n s thnh v phỏt trin nhõn cỏch hc sinh tiu hc Do vy, quỏ trỡnh giỏo dc nh trng da trờn nhng li th ny lụi cun, thu hỳt cỏc em v t chc khộo lộo sinh ng, a dng, thng xuyờn thỡ HNGLL s em li hiu qu vụ cựng to ln Mt khỏc, cng qua HNGLL, giỳp cỏc em cng c khc sõu nhng kin thc ó hc cỏc mụn hc trờn lp v phỏt trin, bi dng nng lc t chc qun lý Trong hot ng ca cỏc em cú th t khng nh trc xó hi, nờn dng hot ng ny cú sc hp dn mnh i vi tr em rt hiu ng, ham mun tham gia sinh hot th v mun khng nh mỡnh Do vy, quỏ trỡnh giỏo dc nh trng da trờn nhng li th ny lụi cun, thu hỳt cỏc em v t chc khộo lộo sinh ng, a dng, thng xuyờn thỡ HNGLL s em li hiu qu vụ cựng to ln Nht l cỏc hot ng ny li chớnh cỏc em t chc, tham gia ht mỡnh thỡ cng cú ý ngha giỏo dc mnh m II 2.Thc trng a Thuõn li, khú khn Thun li c s quan tõm giỳp , to iu kin ca BGH nh trng cng nh cỏc anh, ch ph trỏch cỏc lp c im tõm sinh lớ ca hc sinh tiu hc l ham thớch s vui nhn, thớch khỏm phỏ nhng iu mi l, c bit l cỏc trũ chi Cỏc em mun hũa mỡnh vo cỏc trũ chi tỡm s thoi mỏi th gian sau tit hc cng thng Phn ln Cha m hc sinh quan tõm v to iu kin cho cỏc em tham gia tớch cc cỏc HNGL Kho khn a s cỏc em dõn tc thiu s cũn rt rố, thiu t tin, k nng lm vic theo nhúm cũn hn ch, kh nng ng x trc cỏc tỡnh khụng linh hot Giỏo viờn cha to mụi trng nhm kớch thớch tr hng thỳ vui chi, cha nm k cỏc ni dung hot ng Kinh phớ nh trng ớt khụng cú iu kin mua nhiu dựng t chc cỏc HNGLL tht phong phỳ b Thnh cụng, hn ch Thnh cụng - Anh, ch ph trỏch c nõng cao v k nng v c tham gia hun t chc HNGLL, t iu khin sinh hot th , ngoi anh, ch ph trỏch cũn c trau di v kin thc cuc sng xung quanh thụng qua cỏc cõu hi ỏp tỡm hiu, tranh nh minh ha, dng c trc quan, tham gia cỏc bui hun ca Tng ph trỏch v cỏc ch im T ú anh, ch ph trỏch t tin, mnh dn hn t chc cho cỏc em sinh hot, vui chi - Cỏc em cm thy hng thỳ, ch ng sỏng to tham gia sinh hot, ó thu hỳt cỏc em thiu mnh dn sinh hot th tham gia tớch cc vo cỏc hot ng NGLL anh, ch ph trỏch t chc Cht lng ca cỏc bui HNGLL c xp loi tt tng cao, gim s lng xp loi khỏ, trung bỡnh (100% hc sinh liờn i u c sinh hot thng xuyờn theo lch 2tit/ thỏng; 100% hc sinh ham thớch hot ng NGLL) - Phong tro sinh hot gia cỏc lp cú s thi ua rừ rt, anh, ch ph trỏch ó ch ng tỡm tũi thờm kin thc trờn sỏch v, thụng tin i chỳng v ỏp dng vo cỏc bui hot ng NGLL ch ng hn cỏc hot ng tỡm hiu, vui chi Hn ch - i ng anh, ch ph trỏch cú s chờnh lch, cha ng u v k nng t chc sinh hot th, mt s cũn b ng t chc sinh hot - Do iu kin kinh phớ cho hot ng NGLL cũn gp nhiu khú khn nờn cng hn ch phn no n vic trang b c s vt cht phc v cho vic nghiờn cu - Mt s em cũn e dố vic th hin bn thõn, hn na a bn dõn c tri rng, cú nhng em khỏ xa trng c Mt mnh, mt yu Mt mnh - ó ỏp dng thnh cụng ti Liờn i TH Ea Bụng, phự hp vi i tng hc sinh dõn tc, hiu qu ca phong tro c nõng cao vt bc so vi cỏc Liờn i cú nhiu hc sinh dõn tc khỏc huyn - Ngay t u nm hot ng NGLL tr nờn sụi ni ó tr thnh mt hot ng khụng th thiu i vi cỏc em vo cỏc bui th hai ca tun th v tun th thỏng, l liu thuc tinh thn giỳp cỏc em ho hng bc vo mt tun hc mi y nim vui v sinh lc - Hin ti hot ng NGLL ó i vo n np v n nh hng thỏng - Hot ng NGLL ó gúp mt phn vo s thnh cụng ca vic thc hin phong tro Trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc ti trng TH Ea Bụng Mt yu - Phm vi ỏp dng ca ti ch phự hp vi nhng trng Tiu hc Ea Bụng cú nhiu hc sinh l dõn tc thiu s d Cỏc nguyờn nhõn, cỏc yu t tỏc ng - Lónh o nh trng ch o v to iu kin rt tt cho cụng tỏc hot ng NGLL - Nhiu anh, ch ph trỏch tõm huyt, nhit tỡnh tham gia v trin khai cỏc hot ng phong tro kp thi, y v chớnh xỏc n cỏc em hc sinh em li hiu qu cao - Mt s giỏo viờn ln tui ngi tham gia HNGLL Ni dung hot ng cũn s si, nng lc hot ng cũn hn ch - iu kin c s vt cht cũn thiu thn cha ỏp ng cho hot ng NGLL Mt s ph trỏch ln tui cũn hn ch v nm bt thụng tin kp thi dn n hiu qu hot ng NGLL cha c tt - í thc t giỏc, t rốn luyn, t phn u ca mt s hc sinh cha cao Kho sỏt thc t u nm (Phng trc tip) Mc hng thỳ S hc sinh T l 4B 11 12 05 % 39.3 42.9 17.8 (B ớch, c trau di kin thc) Thớch Bỡnh thng Khụng thớch e Phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc v thc trng m ti ó t e.1 Khỏi nim * HNGLL l nhng hot ng giỏo dc c thc hin ngoi thi gian hc m m rng hiu bit to khụng khớ vui ti lnh mnh, to c hi hc sinh rốn luyn thúi quen sng cng ng v phỏt huy ti a nng lc s thớch ca cỏ nhõn hc sinh e.2 V trớ vai trũ, nhim v ca HNGLL * HNGLL nhm : Gúp phn cng c, khc sõu v phỏt trin nhng kin thc ó hc qua cỏc mụn hc trờn lp Phỏt trin s hiu bit cỏc lnh vc i sng xó hi tng bc lm phong phỳ tri thc ca hc sinh, to nờn s cõn i hi hũa ca quỏ trỡnh giỏo dc ton din Phỏt trin hc sinh cỏc k nng cn thit phự hp vi s phỏt trin la tui (k nng giao tip, k nng sng, k nng quyt nh, k nng hp tỏc v sn sng tham gia cỏc hot ng th) To cho hc sinh lũng ham thớch, hng thỳ hot ng Bi dng tỡnh cm yờu trng, yờu lp, yờu quý thy cụ, bn bố S kt hp gia kin thc, tỡnh cm, nim tin, biu l thúi quen v hnh vi li sng ca hc sinh mi mi quan h xó hi chớnh l thc o, l hiu qu ca hot ng giỏo dc Vy bn nhim v ú cú mi quan h hu c, gn kt, b sung ln v lm tin cho e.3 Xõy dng ni dung k hoch HNGLL Khi xõy dng ni dung k hoch phi bỏm sỏt chng trỡnh mụn toỏn, ting vit, anh vn, õm nhc, tin hc, lch s, chng trỡnh hc * Ni dung phi gn vi mc tiờu giỏo dc Vớ d: Qua ni dung An ton giao thụng Giỳp cỏc em tuyờn truyn v thc hin tt lut giao thụng tham gia giao thụng T ú cỏc em bit tụn trng lut l giao thụng, nõng cao ý thc chp hnh ni quy, k lut ca th v tr thnh ngi hc sinh ngoan cú np sng minh * Ni dung phi bỏm sỏt vi ch thỏng Vớ d: Qua ni dung hot ng v Tỡm hiu kin thc lch s ch thỏng 12 Yờu t nc Vit Nam Yờu chỳ b i Giỏo dc cỏc em nh v ci ngun , yờu truyn thng dõn tc Bit n lp ụng cha ó v ang bo v, xõy dng T quc Vit Nam thõn yờu T ú khớch l cỏc em cú nh hng cho tng lai bng nhng hnh trang kin thc vng chc giỳp cỏc em mnh dn t tin cuc sng La chn thi im thc hin ni dung k hoch HNGLL phi phự hp vi vic thc hin k hoch trờn lp trỏnh dn dp ri rc phi cú tỏc dng h tr cho hot ng dy hc cho cỏc mụn hc khỏc trờn lp Vớ d: T chc Hi vui hc Ni dung: Nhỡn hỡnh oỏn a danh lch s, gii ụ ch, cõu hi dnh cho khỏn gi, trũ chi Ai nhanh ỳng * V hỡnh thc t chc: T chc di hỡnh thc lp hoc lp, e.4 Ni dung hot ng theo ch im hng thỏng Thỏng Thỏng Thỏng 10 Thỏng 11 Thỏng 12 Thỏng Thỏng Thỏng Thỏng Thỏng Ch Mỏi trng thõn yờu ca em Vũng tay bố bn Bit n thy cụ Ung nc nh ngun Ngy tt quờ em Em yờu T quc Vit Nam Chỳc mng ngy hi ca m v cụ Hũa bỡnh Hu ngh Bỏc H kớnh yờu e.5 Cụng vic chun b * Ni dung: Cõu hi, nhng bi toỏn vui, cõu , thnh ng, tc ng su tm úng gúi np v th vin ca trng Cỏc vt dng t chc chi cỏc trũ chi sau trói nghim qua cỏc cõu hi * Phng tin: ốn chiu, bng, bỳt d giao cho giỏo viờn tin hc dựng t chc chi cỏc trũ chi nh: búng, vũng trũn, chai, lon, * Vt cht: Kinh phớ, phn thng * Ban t chc s la chn nhng cõu hi, bi toỏn phự hp v b sung thờm mt s ni dung khỏc sau ú s lờn biu im, thng nht trng tõm yờu cu biu im: C th, tng minh * a im t chc: Ti sõn trng hoc lp hc II Mt s gii phỏp, bin phỏp a Mc tiờu gii phỏp, bin phỏp - Nõng cao hiu qu hot ng NGLL trng, gúp phn thc hin tt phong tro thi ua Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc v mi ngy n trng thc s l mt ngy vui ca hc sinh - Hc sinh mnh dn, t tin, trang b thờm nhng k nng sng cho mỡnh, ý thc c tm quan trng ca vic hc - Yờu trng, lp, quờ hng, t nc, bn bố v kớnh trng thy cụ giỏo, b Ni dung v cỏch thc thc hin gii phỏp, bin phỏp b.1 Xỏc nh rừ v trớ, vai trũ v nhim v ca ngi Giỏo viờn - Tng ph trỏch i thc hin tt cụng tỏc i nh trng, trc ht ngi Giỏo viờn Tng ph trỏch i cn xỏc nh rừ v trớ, vai trũ, trỏch nhim ca mỡnh n v Cn c vo k hoch ca cỏc cp, thc t ti trng mc tiờu, nhim v hot ng c th nm Ngay t u nm hc, Tng ph trỏch i kt hp BGH nh trng cn t chc hun chuyờn HNGLL cho cỏc anh ch, ph trỏch cỏc lp, cng nh Ban ch huy Liờn i v cỏc ni dung trng tõm ca nm hc Thụng qua vic hun Tng ph trỏch cng c mt s kin thc v cỏc mt cũn yu ca Liờn i nm hc c v phỏt huy cỏc mt mnh m Liờn i ó lm c nm hc va qua, t ú thc hin tt hn chng trỡnh hot ng nm hc mi - Tham mu vi Ban lónh o nh trng v chng trỡnh hot ng, d trự cỏc khon thu v chi ca Liờn i nm hc xut cỏc bin phỏp h tr ngun kinh phớ phc v cho cỏc hot ng NGLL nm hc t kt qu tt - C th hoỏ thi gian cỏc hot ng theo tng ni dung thụng qua k hoch tun, k hoch thỏng, k hoch nm - Lờn k hoch kim tra, ụn c vic thc hin cỏc cụng vic vi cỏc khung thi gian nht nh v tng kt cỏc hot ng theo tng chuyờn , ch im Thụng qua kt qu cỏc hot ng, t chc ỏnh giỏ ỳc kt rỳt kinh nghim, xp loi thi ua hng thỏng v cui nm mt cỏch nghiờm tỳc, cụng bng Cú hỡnh thc tuyờn dng, khen thng phự hp cho cỏc chi i, i viờn cú thnh tớch cao cỏc hot ng b2 T chc thc hin hiu qu cỏc hot ng NGLL Mt l: t tờn cho hot ng v xõy dng yờu cu giỏo dc Khi t tờn cho hot ng thỡ tụi xỏc nh rừ tờn gi ca hot ng cn t chc bi l: Tờn gi ca hot ng l c s xõy dng ni dung v la chn hỡnh thc thc hin Mt khỏc, tờn gi cú tỏc dng nh hng v mt tõm lý v kớch thớch c tớnh tớch cc, tớnh sn sng t u Xỏc nh yờu cu giỏo dc: Sau ó la chn c tờn hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp, tụi xỏc nh rừ mc tiờu hoc yờu cu giỏo dc ca giỏo dc ngoi gi lờn lp ch o trin khai, nh hng hot ng c bit chỳ trng yờu cu: ú l yờu cu giỏo dc v nhn thc, yờu cu giỏo dc v k nng v yờu cu giỏo dc v thỏi Hai l: Xõy dng ni dung v xỏc nh hỡnh thc t chc hot ng V ni dung: Phi gn lin vi cỏc nhim v, yờu cu giỏo dc ó ng thi ni dung phong phỳ, a dng v phi phự hp vi iu kin thc t MT S HèNH NH HNGLL 10 Thi Ai l hc sinh gii Lch s Vit Nam V hỡnh thc: La chn hỡnh thc thu hỳt, hp dn hc sinh, hỡnh thc phi phự hp vi ni dung v thay i sỏng to cỏc hỡnh thc t chc, trỏnh lp li nhiu ln mt hỡnh thc MT S HèNH NH HNGLL T chc Vui tt Trung thu cho hc sinh 11 T chc thi Lm lng ốn v mõm c vui Tt trung thu T chc thi Ph trỏch gii 12 T chc thi Giao lu Ting vit ca chỳng em Ba l: Cỏc cụng vic chun b cho HNGLL Vic chun b cho mt hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp cú ý ngha rt ln i vi hiu qu ca cỏc hot ng ngoi gi lờn lp C th l: phi lờn k hoch giỳp giỏo viờn, hc sinh hot ng cú mc ớch c th, khụng b phõn tỏn Mt khỏc, chun b tt giỳp cho giỏo viờn t tin hn, ớt cng thng hn thc hin nhim v ca mỡnh v lờn k hoch rừ rng, giỏo viờn s ch ng hn, bỡnh tnh hn gii quyt nhng tỡnh bt thng xy quỏ trỡnh thc hin Khõu chun b tụi ó chỳ ý lờn k hoch cho mt hot ng ngoi gi lờn lp ũi hi vch c tt c cỏc yu t, iu kin cn thit chun b trc hot ng, nhng cụng vic v phng thc thc hin cụng vic, ng thi ch rừ ngi m nhim tng cụng vic ú Bn l: Tin hnh hot ng Khi tin hnh hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp thỡ ngi ph trỏch phi thuc v nm rừ trỡnh t ni dung cụng vic, ngi thc hin thi gian thc hin 13 trin khai t chc hot ng c bit l vic la chn ngi dn chng trỡnh cú kh nng iu khin chng trỡnh hot ng tt Mt khỏc phi hp v tin hnh mi lc lng trng cựng tham gia t chc HNLL Vớ d minh mt s hỡnh nh HNGLL (ng dng CNTT) Ch thỏng 12: Ung nc nh ngun Hot ng 1: Tỡm hiu ngy thnh lp Quõn i nhõn dõn 22/12 Phn 1: Tỡm hiu ngy thnh lp Quõn i nhõn dõn 22/12 Quõn phc 14 Phn 2: Tỡm hiu v ngi anh hựng t Vit 15 - GD: Lũng yờu nc tinh thn dng cm quờn mỡnh ca cỏc anh hựng - Liờn h: B trng Quc phũng hin l ai? 16 * Phn 3: Nhỡn hỡnh oỏn ch Liờn h : Bn hóy k tờn nhng vic lm n n ỏp ngha ca trng ta? *Phn 4: Giỏo dc Bin o 17 Nm l: Sau mi hot ng phi ỏnh giỏ, rỳt kinh nghim Vic ỏnh giỏ v rỳt kinh nghim sau tin hnh hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp nhm giỳp giỏo viờn nhn bit c kt qu hot ng cú phự hp vi mc tiờu ó hay khụng, nhng iu ó thc hin tt v nhng vic cha t yờu cu, ng thi tỡm cỏc nguyờn nhõn nh hng n hiu qu ca hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp Vic ỏnh giỏ l c s thc hin bc k tip l rỳt kinh nghim Nu vic ỏnh giỏ t yờu cu s giỳp iu chnh, nh hng ỳng n nhng hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp k tip V ni dung ỏnh giỏ v rỳt kinh nghim: Cn nờu tt c nhng cụng vic ó hon thnh tt hoc cha t yờu cu, cha thc hin c (phi nờu rừ ai? b phn no? ch nguyờn nhõn) Tip theo cựng phõn tớch nguyờn nhõn, iu kin nh hng n vic thc hin hot ng giỏo dc ngoi gi lờn lp vi nguyờn nhõn ch quan (ú l nng lc ca ngi thc hin, vic chun b v s phi hp ca cỏc lc lng) ln nguyờn nhõn khỏch quan (ú l iu kin v c s vt cht, phng tin h tr, thi gian, thi tit) Sau phõn tớch k cỏc nguyờn nhõn thỡ rỳt kinh nghim chung hot ng s phm nh trng 18 c iu kin thc hin gii phỏp, bin phỏp - Khi thc hin gii phỏp, bin phỏp ny phi m bo c hot ng NGLL cú chiu sõu, to c s yờu thớch i vi cỏc em - Cn s ch o sỏt ca Ban lónh o nh trng, kt hp tt vi cỏc on th nh trng v anh ch ph trỏch cỏc lp - Huy ng c cỏc ngun lc h tr ca cỏc nh ho tõm, lm tt cụng tỏc xó hi hoỏ giỏo dc d Mi quan h gia cỏc gii phỏp, bin phỏp - Cỏc gii phỏp, bin phỏp c nờu ti cú mi quan h cht ch vi nhau, cú s thng nht v thay th ln e Kt qu kho nghim, giỏ tr khoa hc ca nghiờn cu Kt qu kho sỏt cui nm hc Mc hng thỳ (B ớch, c trau di kin thc) T l S hc sinh ( %) 4B Thớch 25 89.3 Bỡnh thng 03 10.7 Khụng thớch 0 i chiu v so sỏnh hai bng kho sỏt ta thy s hc sinh thớch tng lờn rt cao, s hc sinh bỡnh thng chim t l rt ớt, c bit s hc sinh khụng thớch khụng cũn na Chng t rng HNGLL l sõn chi hp dn v rt b ớch, to hng thỳ thoỏi mỏi di vi hc sinh Tiu hc II.4 Kt qu thu c qua kho nghim, giỏ tr khoa hc ca nghiờn cu Qua ỏp dng nhng sang kiờn nờu trờn vờ HNGLL nhng nm hc qua trng Tiu hc Ea Bụng ó cú s chuyn bin ln c v nhn thc v cht lng hot ng kt qu nh sau: 19 S chuyn bin ca hot ng giỏo dc ca trng thy c ú l: N np sinh hot gia gi c trỡ tt v hot ng cú hiu qu; phong tro ngh thờ duc thờ thao c phỏt trin v t c nhiu thnh tớch ỏng k Thụng qua cỏc hot ng giỏo dc Ngoai gi lờn lp, hc sinh dc rốn cỏc k nng sng nh : Bit phũng v chng mt s bnh, cú ý thc gi gỡn v sinh cỏ nhõn, khụng chi trũ chi nguy him, cú hnh vi ng x tt vi mi ngi xung quanh Hoc sinh cũn c tuyờn truyn, tỡm hiu v : An ton giao thụng, Bo v mụi trng, Phong chng bao lc hoc ng, Quyn v bn phn ca tr em, ý ngha ca cỏc ngy ch im Hc sinh th hin nng khiu, kin thc hiu bit qua cỏc hi thi: Khộo tay hay lm, Hỏi hoa dõn ch, vui hc tp, Ai l hc sinh gii Lch s, Chic nún k diu, tiu phm v An ton giao thụng, xộ (v) tranh vi ch Trng em xanh - sch - p- An ton - T l hc sinh chuyờn cn /ngy 100% ( c bit khụng cú hc sinh b hc) - Hc sinh mnh dn t tin phỏt biu trc ỏm ụng, l phộp, cho hi thy cụ v khach l n trng, bit trỡnh by ý kin vi thy cụ gp khú khn hc cng nh cuc sng - Cỏc em rt thớch tham gia sinh hot i, n np ca cỏc lp rt tt - Chm ch hc tp, tinh thn hp tỏc, ý thc giỳp bn bố lỳc khú khn - Thc hin tt an ton giao thụng - Hc sinh rt t tin tham gia sụi ni cỏc hot ng ca nh trng t nhiu thnh tớch cao cp huyn nh: t gii 01 nhỡ, 05 gii khuyn khớch Thi phỏt hiờn hc sinh nng khiu 15 em hc sinh t ch vit p cp huyn, - Cha m hc sinh cú s u t quan tõm n cỏi hc tp, vui chi - Cỏc em luụn iu chnh nhng hnh vi sai ca bn thõn v bn bố cỏc hot ng vui chi v hc III KT LUN, KIN NGH III.1 Kt lun 20 Hot ng NGLL trng tiu hc l mt hot ng khụng th thiu c Thụng qua Hot ng NGLL mi giỳp cỏc em phỏt huy ht kh nng sỏng to, trớ tng tng La tui HS tiu hc cú y kh nng d t chc v tham gia cỏc hot ng NGLL, nht l hỡnh thc hi thi vi ni dung a dng phong phỳ Hot ng NGLL giỳp HS b sung, cng c v hon thin nhng tri thc hc trờn lp, ng thi giỳp cỏc em cú nhng hiu bit mi v nhõn sinh quan th gii xung quanh, cng dng v xó hi Hot ng NGLL giỳp HS cú iu kin dng trớ thc vo hot ng hng ngy bit t iu chnh bn hnh vi o c, li sng cho phự hp Qua ú tng bc lm giu thờm nhng k nng th, xó hi cho cỏc em Hot ng NGLL rốn cho hc sinh k nng giao tip, ng x cú húa, cú thúi quen tt hc tp, lao ng cụng ớch v cỏc hot ng khỏc Hot ng NGLL rốn cho hc sinh k nng t qun,t iu chnh, k nng hũa nhp thc hin nhim v thy cụ giỏo, nh trng giao cho t chc cỏc hot ng NGLL tt ũi hi giỏo viờn phi cú s chun b chu ỏo, xõy dng k hoch tng thỏng theo ch c th ng thi phi thit k chi tit cho tng hot ng nh lp k hoch dy hc trờn lp Mun cho hot ng NGLL t c hiu qu cao trc ht phi cun hỳt c mi hc sinh m cũn phi tranh th s quan tõm ca cỏc lc lng giỏo dc khỏc nh on niờn, Hi cha m HS, cỏc anh ch ph trỏch v c bit l s phi hp nhp nhng ca i thiu niờn III.2 Nhng kin ngh v xut III.2.1.i vi Phũng GD& T ngh hng nm t chc hi tho chuyờn v HNGLL cho ton th giỏo viờn H tr thờm v cỏc thit b phc v cho HNGLL III.2.2 i vi nh trng 21 Luụn coi trng v ch o tt hn na HNGLL Cú ch khuyn khich ng viờn cho HNGLL Mua sm thờm trang thit b cú cht lng phc cho HNGLL III.2.3 i vi giỏo viờn ht sc nhit tỡnh, xõy dng k hoch sỏt vi i tng lp mỡnh Chỳ trng khõu ỏnh giỏ, khớch lờ hc sinh Trờn õy l mt s bin phỏp t chc HNGLL thu hỳt cỏc em tham gia mt cỏch ụng o, tớch cc m cú cht lng tỏc ng mnh m vic giỏo dc v phỏt trin nhõn cỏch cho hc sinh tiu hc Tụi mnh dn a cho tt c giỏo viờn tham kho v ỏp dng nhm nõng cao hn na v HNGLL Mong c s gúp ý xõy dng ca hi ng khoa hc ti ca tụi c hon chnh hn Xin chõn thnh cm n! Ea Bụng, ngy 29 thỏng nm 2016 Ngi vit Trng Th Thỏi Thnh MC LC Ni dung Trang I PHN M U I.1 Lý chn ti ..1 I.2 Mc tiờu, nhim v ca ti I.3 i tng nghiờn cu I.4 Phm vi nghiờn cu .2 I.5 Phng phỏp nghiờn cu .2 II PHN NI DUNG I.1 C s lý lun II Thc trng .4 22 a Thun li, khú khn..4 b Thnh cụng, hn ch4,5 c Mt mnh, mt yu d Nguyờn nhõn, cỏc yu t tỏc ng .6 e Phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc thc trng m ti t 6,7,8 II Gii phỏp, bin phỏp a Mc tiờu ca gii phỏp, bin phỏp b Ni dung v cỏch thc thc hin gii phỏp, bin phỏp - 18 c iu kin thc hin gii phỏp, bin phỏp 18 d Mi quan h gia cỏc gii phỏp, bin phỏp 18 e Kt qu kho nghim, giỏ tr khoa hc ca nghiờn cu18,19 II Kt qu. 19,20 III KT LUN, KIN NGH 20 III.1 Kt lun .20,21 III.2 Kin ngh 21 TI LIU THAM KHO Ni dung Tỏc gi, tỏc phm Giỏo trỡnh Qun lớ HNGLL Modul 37, 38,39 Ti liu bi dng thng xuyờn Hng dn t chc HNGLL Lu Thu Thựy 23 Tp th gii quanh ta Giỏo trỡnh HNGLL v kt qu NCKH Tp KHGD- i hc Hu Trn Xuõn Hip Ti liu HDHNGLL Bựi Ngc Dip í KIN HI ễNG CHM SKKN Xp loi: CT HI NG CHM SKKN 24 25 [...]... giá và rút kinh nghiệm sau khi tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm giúp giáo viên nhận biết được kết quả hoạt động có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không, những điều đã thực hiện tốt và những việc chưa đạt yêu cầu, đồng thời tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Việc đánh giá là cơ sở để thực hiện bước kế tiếp là rút kinh nghiệm Nếu... Việc chuẩn bị cho một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có ý nghĩa rất lớn đối với hiệu quả của các hoạt động ngoài giờ lên lớp Cụ thể là: phải lên kế hoạch giúp giáo viên, học sinh hoạt động có mục đích cụ thể, không bị phân tán Mặt khác, chuẩn bị tốt giúp cho giáo viên tự tin hơn, ít căng thẳng hơn khi thực hiện nhiệm vụ của mình và khi lên kế hoạch rõ ràng, giáo viên sẽ chủ động hơn, bình tĩnh... học sinh Tiểu học II.4 Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Qua áp dụng những sáng kiến nêu trên về HĐNGLL trong những năm học qua ở trường Tiểu học Ea Bông đã có sự chuyển biến lớn cả về nhận thức và chất lượng hoạt động kết quả như sau: 19 Sự chuyển biến của hoạt động giáo dục của trường thấy được đó là: Nề nếp sinh hoạt giữa giờ được duy trì tốt và hoạt động. .. Kết luận 20 Hoạt động NGLL ở trường tiểu học là một hoạt động không thể thiếu được Thông qua Hoạt động NGLL mới giúp các em phát huy hết khả năng sáng tạo, trí tưởng tượng Lứa tuổi HS tiểu học có đầy đủ khả năng dể tổ chức và tham gia các hoạt động NGLL, nhất là hình thức hội thi với nội dung đa dạng phong phú Hoạt động NGLL giúp HS bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đẫ học trên lớp, đồng... các hoạt động khác Hoạt động NGLL rèn cho học sinh kĩ năng tự quản,tự điều chỉnh, kĩ năng hòa nhập để thực hiện nhiệm vụ do thầy cô giáo, do nhà trường giao cho Để tổ chức các hoạt động NGLL tốt đòi hỏi giáo viên phải có sự chuẩn bị chu đáo, xây dựng kế hoạch từng tháng theo chủ đề cụ thể Đồng thời phải thiết kế chi tiết cho từng hoạt động như lập kế hoạch dạy học trên lớp Muốn cho hoạt động NGLL đạt. .. nhau, có sự thống nhất và thay thế lẫn nhau e Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Kết quả khảo sát cuối năm học Mức độ hứng thú (Bổ ích, được trau dồi kiến thức) Tỉ lệ Số học sinh ( %) 4B Thích 25 89.3 Bình thường 03 10.7 Không thích 0 0 Đối chiếu và so sánh hai bảng khảo sát ta thấy số học sinh thích tăng lên rất cao, số học sinh bình thường chiếm tỉ lệ rất ít, đặc biệt số học sinh. ..Thi Ai là học sinh giỏi Lịch sử Việt Nam Về hình thức: Lựa chọn hình thức thu hút, hấp dẫn học sinh, hình thức phải phù hợp với nội dung và thay đổi sáng tạo các hình thức tổ chức, tránh lặp lại nhiều lần một hình thức MỘT SỐ HÌNH ẢNH HĐNGLL Tổ chức Vui tết Trung thu cho học sinh 11 Tổ chức thi Làm lồng đèn và mâm cỗ vui Tết trung thu Tổ chức thi Phụ trách sao giỏi 12 Tổ chức thi Giao lưu Tiếng... trình thực hiện Khâu chuẩn bị tôi đã chú ý lên kế hoạch cho một hoạt động ngoài giờ lên lớp đòi hỏi vạch ra được tất cả các yếu tố, điều kiện cần thiết chuẩn bị trước khi hoạt động, những công việc và phương thức thực hiện công việc, đồng thời chỉ rõ người đảm nhiệm từng công việc đó Bốn là: Tiến hành hoạt động Khi tiến hành hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì người phụ trách phải thuộc và nắm... tham gia sôi nổi các hoạt động của nhà trường Đạt nhiều thành tích cao ở cấp huyện như: Đạt giải 01 nhì, 05 giải khuyến khích “ Thi phát hiên học sinh năng khiếu” 15 em học sinh đạt chữ viết đẹp cấp huyện,… - Cha mẹ học sinh có sự đầu tư quan tâm đến con cái trong học tập, vui chơi - Các em luôn điều chỉnh những hành vi sai của bản thân và bạn bè trong các hoạt động vui chơi và học tập III KẾT LUẬN,... em có những hiểu biết mới về nhân sinh quan thế giới xung quanh, cộng dồng và xã hội Hoạt động NGLL giúp HS có điều kiện vận dụng trí thức vào hoạt động hàng ngày biết tự điều chỉnh bản hành vi đạo đức, lối sống cho phù hợp Qua đó từng bước làm giàu thêm những kĩ năng tập thể, xã hội cho các em Hoạt động NGLL rèn cho học sinh kĩ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, có thói quen tốt trong học tập, lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả ở trường tiểu học có học sinh dân tộc thiểu số , Skkn một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả ở trường tiểu học có học sinh dân tộc thiểu số ,

Từ khóa liên quan