0

SKKN: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình sinh học 9.

20 675 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2016, 12:38

TrangI. Phần mở đầu11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài13. Đối tượng nghiên cứu14. Giới hạn phạm vi nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu2II. Phần nội dung31. Cơ sở lý luận32. Thực trạng32.1 Thuận lợi Khó khăn32.2 Thành công Hạn chế32.3 Mặt mạnh Mặt yếu32.4 Các nguyên nhân, các yếu tố tác động42.5 Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trang mà đề tài đã đặt ra43. Giải pháp, biện pháp43.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp43.2 Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp43.2.1 Một số biện pháp, hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi43.2.2 Kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình sinh học 9.63.3 Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp143.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp144. Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học15III. Phần kết luận, kiến nghị161. Kết luận162. Kiến nghị16TÀI LIỆU THAM KHẢO18 I. Phần mở đầu1. Lý do chọn đề tài Nói đến việc chọn lựa và bồi dưỡng học sinh giỏi nhất là học sinh ở các trường phổ thông thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa… là nói đến một công việc cực kỳ khó khăn. Nhiều trường thậm chí nhiều năm liền bồi dưỡng cũng không có học sinh đạt giải vòng huyện, vòng tỉnh. Trường chúng tôi mặc dù đã có sự quan tâm và đầu tư nhất định cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi nhưng tỉ lệ thành công còn hạn chế và số học sinh giỏi hằng năm cũng chưa nhiều.Để có được đội tuyển học sinh giỏi thi đạt kết quả tốt, vấn đề không hoàn toàn đơn giản. Kiến thức môn học, tâm lý, phương pháp giáo dục vốn có của người thầy chưa đủ. Người thầy còn phải dành rất nhiều tâm sức, kinh nghiệm, sự hiểu biết, sự cố gắng của mình vào việc tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh.Thực tế cho thấy, những đồng chí giáo viên được phân công phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi rất lo lắng, trăn trở bởi họ đã bỏ ra nhiều công sức, lăn lộn với học sinh mà hiệu quả chưa cao, chất lượng đội tuyển vẫn thấp. Vậy nguyên nhân là vì sao? Theo tôi có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân đó là giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tuyển chọn học sinh, phương pháp bồi dưỡng chưa phù hợp.Qua quá trình tìm hiểu, trao đổi cùng với đồng nghiệp, các giáo viên ở các trường bạn trong huyện về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tôi nhận thấy rằng: Khi hướng dẫn học sinh học lý thuyết và giải bài tập phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình sinh học 9 học sinh gặp rất nhiều khó khăn. Vì các em không hiểu được bản chất, kiến thức không sâu.Từ những lý do trên, tôi thực hiện để tài: “ Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình sinh học 9.” hi vọng rằng những kinh nghiệm nhỏ này phần nào giúp thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong việc tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt là bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình sinh học 9.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài Mục tiêu: Sáng kiến kinh nghiệm sẽ là cơ sở để giáo viên định hướng tuyển chọn học sinh; giúp học sinh củng cố, năm vững kiến thức và có phương pháp giải bài tập di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính hiệu quả. Nhiệm vụ: Sáng kiến đưa ra một số biện pháp giúp giáo viên tuyển chọn học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh giải bài tập di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính hiệu quả.3. Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp, hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi qua môn Sinh học. PHÒNG GD & ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG THCS TÔ HIỆU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính chương trình sinh học 9.” Họ tên: NGUYỄN TIẾN DŨNG Đơn vị công tác: THCS TÔ HIỆU Trình độ: THẠC SĨ SINH HỌC Krông Ana, tháng 03 năm 2016 MỤC LỤC Trang I Phần mở đầu Lý chọn đề tài Nói đến việc chọn lựa bồi dưỡng học sinh giỏi học sinh trường phổ thông thuộc vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa… nói đến công việc khó khăn Nhiều trường chí nhiều năm liền bồi dưỡng học sinh đạt giải vòng huyện, vòng tỉnh Trường có quan tâm đầu tư định cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi tỉ lệ thành công hạn chế số học sinh giỏi năm chưa nhiều Để có đội tuyển học sinh giỏi thi đạt kết tốt, vấn đề không hoàn toàn đơn giản Kiến thức môn học, tâm lý, phương pháp giáo dục vốn có người thầy chưa đủ Người thầy phải dành nhiều tâm sức, kinh nghiệm, hiểu biết, cố gắng vào việc tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh Thực tế cho thấy, đồng chí giáo viên phân công phụ trách bồi dưỡng học sinh giỏi lo lắng, trăn trở họ bỏ nhiều công sức, lăn lộn với học sinh mà hiệu chưa cao, chất lượng đội tuyển thấp Vậy nguyên nhân sao? Theo có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân giáo viên chưa có nhiều kinh nghiệm việc tuyển chọn học sinh, phương pháp bồi dưỡng chưa phù hợp Qua trình tìm hiểu, trao đổi với đồng nghiệp, giáo viên trường bạn huyện công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhận thấy rằng: Khi hướng dẫn học sinh học lý thuyết giải tập phần di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính chương trình sinh học học sinh gặp nhiều khó khăn Vì em không hiểu chất, kiến thức không sâu Từ lý trên, thực để tài: “ Một vài kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính chương trình sinh học 9.” hi vọng kinh nghiệm nhỏ phần giúp thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp tháo gỡ vướng mắc việc tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi, đặc biệt bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính chương trình sinh học Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài * Mục tiêu: Sáng kiến kinh nghiệm sở để giáo viên định hướng tuyển chọn học sinh; giúp học sinh củng cố, năm vững kiến thức có phương pháp giải tập di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính hiệu * Nhiệm vụ: Sáng kiến đưa số biện pháp giúp giáo viên tuyển chọn học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh giải tập di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính hiệu Đối tượng nghiên cứu - Một số biện pháp, hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi qua môn Sinh học - Kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính chương trình sinh học Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Bàn số biện pháp, hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi, cụ thể bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9, môn Sinh học trường THCS - Đối tượng áp dụng em học sinh bồi dưỡng học sinh giỏi từ năm học 2007 đến 2015 trường THCS Tô Hiệu Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp chủ yếu sau: - Phương pháp quan sát, điều tra, khảo sát: trình giảng dạy lớp thông qua câu trả lời vấn dề khó để từ phát học sinh có yêu thích, say mê môn giảng dạy, đồng thời kiểm tra lại xác qua kiểm tra khảo sát chọn đội tuyển - Phương pháp thực hành thí nghiệm: trình bồi dưỡng để truyền thụ tốt kiến thức cho em, tìm phương pháp giảng dạy phù hợp Hướng dẫn cách học loại kiến thức, cách đọc sách, tìm hiểu kiến thức từ tài liệu sưu tầm tài liệu từ internet - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: lựa chọn kiến thức truyền đạt, sưu tầm loại tài liệu liên quan đến kiến thức bồi dưỡng môn Ngoài phương pháp trên, trình nghiên cứu sử dụng số biện pháp khác II Phần nội dung Cơ sở lý luận Dựa nghiên cứu phương pháp dạy học, tâm lý giáo dục học sinh vấn đề thường gặp bồi dưỡng học sinh giỏi qua môn Sinh học Dựa hướng dẫn chuẩn kiến thức - kỹ môn sinh học THCS, tài liệu giáo dục kỹ sống cho học sinh Thực trạng 2.1 Thuận lợi - Khó khăn * Thuận lợi - Được quan tâm cấp lãnh đạo, đạo sát Phòng giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn - Giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, có kinh nghiệm bồi dưỡng, có tinh thần tự học sáng tạo - Bản thân giáo viên tích cực chủ động nghiên cứu, tìm tòi, khám phá, tận dụng công nghệ thông tin để tích lũy kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ công tác giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi * Khó khăn - Những học sinh có lực, tư tốt thích thi môn như: Toán, Lý, Hóa tiếng Anh Vì vậy, việc chọn học sinh có lực để bồi dưỡng môn Sinh học khó; số lượng học sinh mà môn thi lại nhiều - Một số phụ huynh lại không muốn cho em tham gia thi môn Sinh học công tác chọn đội tuyển để bồi dưỡng môn Sinh học khó khăn Điều có ảnh hưởng lớn đến chất lượng đội tuyển 2.2 Thành công - Hạn chế * Thành công - Học sinh hứng thú học tập có trao đổi thông tin cách tích cực, đưa nhiều phương án giải cho vấn đề - Giáo viên có số thành tích công tác bồi dưỡng học sinh giỏi * Hạn chế - Thư viện trường có tài liệu tham khảo cho học sinh giáo viên nên việc tìm kiếm tài liệu khó khăn - Tài liệu, phương pháp, hình thức bồi dưỡng, viết, chuyên đề vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi 2.3 Mặt mạnh - Mặt yếu * Mặt mạnh - Đa số em học sinh có tinh thần tự học tốt, chăm học, lịch giúp đỡ bạn bè học tập - Tinh thần làm việc giáo viên tích cực có trách nhiệm * Mặt yếu - Hầu hết nhà em xa trường học nên khó khăn cho việc lại, đặc biệt tháng mùa mưa - Tình hình kinh tế xã hội địa phương nhiều khó khăn Tỷ lệ hộ nghèo cao nên việc chăm lo tạo động lực cho việc học học sinh nhiều hạn chế - Một số phụ huynh học sinh chưa thật quan tâm đến việc học em nên ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy - Sự phối kết hợp với ban ngành, đoàn thể, địa phương nhà trường việc giáo dục học sinh chưa chặt chẽ - Cơ sở vật chất phục vụ cho qua trình dạy học bồi dưỡng học sinh tương nhiều thiếu thốn 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động Vấn đề quản lý, giáo dục học sinh gia đình công tác bồi dưỡng học sinh giỏi nhiều phụ huynh em chưa thật quan tâm Mặt khác, trường THCS Tô Hiệu có tỉ lệ học sinh đồng bào chiếm 50% nhận thức em thấp nên giảng dạy chọn lọc em vào đội tuyển học sinh giỏi gặp nhiều khó khăn 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trang mà đề tài đặt Thực tế cho thấy, công tác dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi nhà trường phải coi trọng hàng đầu Do đó, đòi hỏi giáo viên, nhà trường, phòng giáo dục phải có giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chất lượng đội tuyển mũi nhọn, để thúc đẩy chất lượng giáo dục toàn ngành lên Giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp Tìm giải pháp, biện pháp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm đạt hiệu cao Qua chia kinh nghiệm giảng dạy bồi dưỡng sinh giỏi cho đồng nghiệp để công tác dạy học ngày nâng cao chất lượng 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp 3.2.1 Một số biện pháp, hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi Biện pháp 1: Chọn học lọc sinh Qua nhiều năm đảm nhận công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nhận thấy việc lựa chọn học sinh có lực yêu thích môn vào đội tuyển để bồi dưỡng quan trọng, định phần lớn thành công Khi giảng dạy lớp, tiết học, quan sát mình, thông qua câu trả lời học sinh câu hỏi khó để từ có định hướng chọn em vào đội tuyển Ngoài ra, cần khẳng định lại lực em, cần kiểm tra lại điểm thông qua kiểm tra, thi học kỳ, đồng thời cần kiểm tra lực học tập em qua sổ điểm nhằm đánh giá cách toàn diện lực ý thức học tập cách xác Sau chọn em có đủ khả vào đội chuyên để bồi dưỡng, để khẳng định lại chắn em có lực môn mình, tiến hành cho khảo sát lại kiểm tra có loại câu hỏi đủ để phân loại học sinh chọn em đạt điểm yêu cầu Biện pháp 2: Định hướng học tập cho học sinh Khi chọn đội tuyển, việc quan trọng định hướng học tập cho em Nhiều em sau theo học môn lại chuyễn sang học môn kia, theo học nhiều môn nên kết đạt môn không cao, tham gia thi không đạt kết Bằng cách trò chuyện, hướng dẫn, tìm hiểu nguyện vọng em, từ định hướng theo lực nguyện vọng cho học sinh Một điều mà nhận thấy nhiều năm đảm nhận công việc là: muốn bồi dưỡng có hiệu em học sinh điều em phải say mê, yêu thích môn mà lựa chọn Chính vậy, mà mục khẳng định: việc lựa chọn đội tuyển thành công bước đầu, phần định có hiệu cao công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Biện pháp 3: Hướng dẫn cách học cho học sinh Về kiến thức em cần nắm vững theo sách giáo khoa học, thường phần ôn khái quát nhanh, học sinh cần học nhà tiếp thu kiến thức Ngoài ra, học sinh cần sưu tầm thêm vấn đề liên quan đến kiến thức học, để trao đổi tìm lời giải, cách khắc sâu kiến thức Về cách trả lời câu hỏi cần yêu cầu học sinh trả lời cách xác, khoa học mang tính hệ thống Phải giữ gìn sáng tiếng Việt, mạch lạc viết Phải soát lại cách chấm câu, thành phần mệnh đề, cách cấu trúc câu phức hợp Bài làm cần trình bày khoa học, đẹp không vi phạm quy chế Biện pháp 4: Phân chia loại kiến thức Trong kiến thức Sinh học chương trình trung học sở có nhiều loại kiến thức, việc phân loại kiến thức quan trọng học sinh dễ học, dễ nắm bắt kiến thức Đồng thời loại kiến thức người giáo viên phải lựa chọn phương pháp thích hợp để truyền thụ kiến thức, cho người học dễ nắm bắt kích thích trí tuệ em Biện pháp 5: Sưu tầm tài liệu bồi dưỡng Đối với giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi việc sưu tầm tài liệu để bồi dưỡng quan trọng, định phần lớn thành công cho việc đạt kết cao Nhận thấy điều này, thân sư tầm nhiều loại tài liệu liên quan đến kiến thức học sinh giỏi môn mà đảm nhiệm Ngoài sách có thư viện trường, tìm mua hiệu sách, tư liệu internet, sưu tầm đề kiểm tra học sinh giỏi môn Sinh học cấp huyện tỉnh qua năm Đối với học sinh, cung cấp cho em số sách học tốt, yêu cấu đọc sách có thư viện sư tầm thêm sách, ôn anh chị học ôn khoá trước Đồng thời cần giáo dục cho em hiểu rằng: Ngoài việc kiến thức ôn phần nhỏ, phần định thành công việc đọc thêm nhiều kiến thức có sách báo, hay internet Biện pháp 6: Khích lệ, động viên kịp thời Như biết, để học sinh cố gắng vươn lên học tập giáo viên cần khích lệ, động viên kịp thời nỗ lực dù nhỏ Bởi lời khen chân thành, nhận xét tinh tế thầy cô tiếp sức cho em thêm nghị lực, tự tin học tập Hình 1: Tuyên dương học sinh giỏi Mặc dù nhà trường, ngành giáo dục quan tâm nhiều tới việc tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc học tập rèn luyện giáo viên môn nên tuyên dương, khen thưởng, biểu dương em kịp thời để em thấy niềm tự hào, vinh hạnh cho ban thân gia đình, từ phấn đấu nhiều học tập, rèn luyện 3.2.2 Kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi chuyên đề di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính chương trình sinh học CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN LIÊN KẾT GEN I Lý thuyết Giáo viên cần hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi: Câu 1: Trình bày giải thích thí nghiệm Moocgan? Di truyền liên kết gì? Ý nghĩa di truyền liên kết? Câu 2: Phân biệt di truyền liên kết phân li độc lập? II Các dạng tập Dạng 1: Bài toán thuận Biết kiểu hình P, nhóm gen liên kết Xác định kết lai Phương pháp: Bước 1: từ kiểu hình P, nhóm gen kiên kết → kiểu gen P Bước 2: viết sơ đồ lai để xác định kết Ví dụ: Cho biết cà chua gen A (thân cao) gen B (quả tròn) nằm NST, gen a (thân thấp) gen b (quả bầu dục) nằm NST tương ứng Các gen NST liên kết hoàn toàn a/ Xác định phân ly kiểu gen kiểu hình F1 lai giống cà chua chủng thân cao, tròn thân thấp, bầu dục? b/ Cây bố thân cao, bầu dục Cây mẹ thân thấp, tròn Xác định kiểu hình F1? Giải a/ Bước 1: từ kiểu hình P → kiểu gen P Theo ta có cà chua thân cao, tròn chủng có kiểu gen AB ab Cây cà chua thân thấp, bầu dục AB ab Bước 2: Viết sơ đồ lại b/ Giải tương tự, có sơ đồ lai Ab aB Ab aB Ab aB Ab aB x ; x ; x ; x Ab aB ab aB Ab ab ab ab Dạng 2: Bài toán nghịch Biết kiểu hình P, kết lai Xác định kiểu gen P Phương pháp: Bước 1: từ tỉ lệ phân ly kiểu hình cặp tính trạng → kiểu gen P cặp tính trạng Bước 2: từ kiểu gen P cặp tính trạng, biện luận → kiểu gen P viết sơ đồ lại Ví dụ: Ở lúa, gen A quy định cao, a quy định thấp; gen B quy định chín sớm, b quy định chín muộn a/ Cho lúa cao, chín sớm lai với thấp, chín muộn, F1 thu 801 cao chín sớm, 799 thấp chín muộn Xác định kiểu gen P? b/ Giao phấn lúa cao chín sớm với nhau, F1 600 lúa thân cao chín muộn, 1204 lúa thân cao chín sớm, 601 thấp chín sớm Xác định kiểu gen P? Giải a/ Bước 1: từ tỉ lệ phân ly kiểu hình cặp tính trạng → kiểu gen P cặp tính trạng - Xét di truyền cặp tính trạng: 801 = suy P: Aa x aa 799 801 + Sớm/Muộn = = suy P: Bb x bb 799 + Cao/Thấp = Bước 2: từ kiểu gen P cặp tính trạng, biện luận → kiểu gen P viết sơ đồ lại - Mỗi cặp tính trạng có phân ly 1:1 nên di truyền chung cặp tính trạng có tỉ lệ phân ly là: (1:1)(1:1) = 1:1:1:1 Mặt khác, tỉ lệ phân ly chung F1 mà đề cho 801:799 = 1:1; điều chứng tỏ cặp gen quy định cặp tính trạng liên kết hoàn toàn (có liên kết gen hoàn toàn) - Vì F1 xuất kiểu hình thấp chín muôn ( ab ), chứng tỏ hai bên ab bố mẹ phải cho giao tử ab → kiểu gen lúa thân cao chín sớm phải AB ab AB ab Còn thấp chín muôn , ta có sơ đồ lại sau: P: x ab ab ab ab - HS tự viết sơ đồ lại b/ Giải tương tự BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Ở ruồi giấm thân xám B, thân đen b; cánh dài V, cánh cụt v Hai cặp gen liên kết NST thường Lai hai dòng ruồi chủng thân xám, cánh cụt với thân đen cánh dài Viết sơ đồ lai từ P đến F2? Bài 2: Ở ớt, cao A, thấp a; đỏ B, vàng b Cho có di truyền liên kết gen Tìm kiểu gen, kiểu hình tương ứng P để F1 có phân ly: a/ cao, đỏ : thấp, đỏ b/ cao, vàng : cao, đỏ : thấp đỏ c/ cao, đỏ : thấp, vàng Đ/S a/ AB AB AB AB Ab Ab Ab AB AB ab x x b/ x x c/ x ab aB aB aB aB aB aB ab ab ab Bài 3: Lai hai thứ cà chua chủng khác cặp tính trạng F1 đồng loạt cao, đỏ Cho F1 thụ phấn với chua biết rõ kiểu gen thu F2: 75% cao, đỏ 25% thấp, đỏ Biện luân, lập sơ đồ lai từ P đến F2? Biết có liên kết gen hoàn toàn; cao A, thấp a; đỏ B, vàng b Đ/S TH1/ P: →F1 x AB ab AB AB Ab aB Ab x →F1: →F1 x ; TH2/ P: x →F1: AB ab ab aB Ab aB aB AB aB Bài 4: Tạp giao hai dòng ruồi giấm chủng thu F1 đồng loạt thân xám, cánh dài Cho F1 giao phối với F2: 25% thân xám, cánh cụt : 50% thân xám, cánh dài : 25% thân đen, cánh dài Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2? Bài 5: Ở cà chua, đỏ tròn tính trạng trội so với vàng, bầu dục Cho lai cà chua đỏ, tròn chưa rõ kiểu gen với cà chua vàng, bầu dục Hãy xác định kiểu gen cà chua trường hợp: Nếu kết thu 50% đỏ, tròn: 50% vàng, bầu dục? Đ/S P: AB ab x ab ab Bài 6: Ở loài: P chủng khác hai cặp gen đối lập F1 đồng loạt có kiểu hình thân cao, tròn Cho F1 lai với cá thể có kiểu gen chưa biết F2 phân ly theo tỷ lệ 75% thân cao, tròn: 25% thân thấp, tròn Cho biết gen liên kết với Viết sơ đồ lai minh họa từ P đến F2? Đ/S a/ P: AB ab Ab aB AB AB Ab AB x x b/ F1 x (X): x x AB ab Ab aB ab aB aB aB Bài 7: Lai hai ruồi dấm chủng thân xám, cánh ngắn thân đen, cánh dài, F1 thu toàn ruồi thân xám, cánh dài Cho ruồi F tạp giao F2 thu 101 ruồi thân xám, cánh ngắn, 199 ruồi thân xám, cánh dài 100 ruồi thân đen, cánh dài a/ Biện luận viết sơ đồ lai từ P đến F2? b/ Phải chọn ruồi khác có kiểu gen kiểu hình để lai với ruồi F1 thu hệ có tỷ lệ ruồi thân xám, cánh dài:1 ruồi thân xám, cánh ngắn Biết tính trạng gen quy định Bài 8: Người ta thực hai phép lai khác loài động vật: - Phép lai 1: Lai bố mẹ chủng: lông dài, mắt thỏi với lông ngắn, mắt bình thường F1 toàn lông dài, mắt bình thường Tiếp tục lai F với F2 có 25% lông dài, mắt thỏi, 50% lông dài, mắt bình thường, 25% lông ngắn, mắt bình thường - Phép lai 2: Lai bố mẹ chủng: lông dài, mắt bình thường với lông ngắn, mắt thỏi F1 toàn lông dài, mắt bình thường Tiếp tục lai F với F2 có 75% lông dài, mắt bình thường, 25% lông ngắn, mắt thỏi Biện luận xác định kiểu gen cặp bố mẹ hai phép lai viết sơ đồ lai từ P đến F Biết cấu trúc nhiễm sắc thể không thay đổi giảm phân CHUYÊN ĐỀ: DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH I XÁC ĐỊNH KIỂU NST GIỚI TÍNH Trong thiên nhiên, gặp số kiểu NST giới tính sau: XX, XY, XO… (XX đồng giao tử, XY XO dị giao tử) - Đực XY, XX: người, động vật có vú, ruồi giấm… - Đực XX, XY: loại chim, bướm tằm, ếch nhái, bò sát - Đực XO; XX: bọ xít, châu chấu, rệp - Đực XX; XO: bọ nhầy Nếu cá thể đề cập đề không nêu loài → kiểu NST giới tính xác định theo cách: - Dựa vào cá thể mang tính trạng lặn hệ có tỉ lệ phân tính 3:1 Vì tính trạng dễ xuất cá thể XY → giới tính cá thể thuộc NST giới tính XY - Dùng cách loại suy, thử kiểu NST giới tính → kiểu cho kết phù hợp với đề nhận Ví dụ 1: Cho cá thể mang cặp gen dị hợp quy định cánh thẳng giao phối với cá thể khác F gồm 256 cánh thẳng : 85 cánh cong (chỉ toàn đực) - Cặp gen dị hợp quy định cánh thẳng → cánh thẳng tính trạng trội, cánh cong tính trạng lặn - F1 có tỉ lệ cánh thẳng : cánh cong Nhưng tính trạng lặn cánh cong biểu đực → NST giới tính đực XY, XX II DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH Khái niệm: Là tượng di truyền tính trạng mà gen xác định chúng nằm NST giới tính Gen NST X (Qui luật di truyền chéo) 2.1 Thí nghiệm: Moocgan lai ruồi giấm mắt đỏ với mắt trắng Lai thuận Lai nghịch P: ♀ (mắt đỏ) x ♂ (mắt trắng) P: ♀ (mắt trắng) x ♂ (mắt đỏ) F1: 100% mắt đỏ F1: ♀ mắt đỏ : ♂ mắt trắng F2: mắt đỏ : mắt trắng (toàn F2: ♀ mắt đỏ : ♀ mắt trắng : ♂ mắt đực) đỏ : ♂ mắt trắng 2.2 Giải thích: - F1 đồng loạt mắt đỏ, theo định luật đồng tính mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng Qui ước: W: mắt đỏ; w: mắt trắng - Nếu gen nằm NST thường F2 (trong phép lai thuận) mắt trắng phân bố giới đực Thực tế F màu mắt trắng có đực, Vì gen qui định màu mắt ruồi phải nằm NST giới tính X, alen Y - Sơ đồ lai: + Phép lai thuận: P: XWXW (♀ mắt đỏ) x XwY( ♂ mắt trắng) G: XW ; Xw, Y F1: XWXw, XWY (100% mắt đỏ) F1x F1: XWXw x XWY G: XW, Xw ; XW, Y F2: XWXW : XWXw : XWY : XwY mắt đỏ : 1mắt trắng + Phép lai nghịch: P: XwXw (♀ mắt trắng) x XWY(♂ mắt đỏ) G: Xw ; XW, Y F1: XWXw (100% ♀ mắt đỏ) : XwY (100% ♂ mắt trắng) F1x F1: XWXw x XwY G: XW, Xw ; Xw, Y F2: XWXW : XwXw : XWY : Xw Y ♀ mắt đỏ : ♀ mắt trắng : ♂ mắt đỏ : ♂ mắt trắng Vậy, phép lai thuận gen lặn X bố truyền cho gái biểu cháu trai 2.3 Nội dung định luật - Di truyền chéo: Tính trạng bố truyền cho (gái), tính trạng mẹ truyền cho đực (trai) 10 - Hai phép lai thuận nghịch cho: kết khác GEN TRÊN NST Y: (quy luật di truyền thẳng) - NST Y đa số loài không mang gen, nên gen NST X có gen tương ứng Y Tuy nhiên, số loài động vật, NST Y mang gen - NST Y người có đoạn mang gen tương ứng với gen X, có đoạn gen Y mà gen tương ứng X Ví dụ 2: Ở người tật dính ngón tay số số gen lặn (a) NST Y gây biểu nam giới P: XX x XYa G: X ; X, Ya F1: XX (100% gái BT) : XYa (100% trai dính ngón) - Nội dung di truyền thẳng: Tính trạng qui định gen nằm NST Y di truyền 100% cặp NST giới tính XY (100% trai) Ý nghĩa: Hhiện tượng di truyền liên kết với giới tính ứng dụng để phân biệt giới đực giới giai đoạn sớm phát triển cá thể lúc hình thái giới tính chưa thể kiểu hình, nhờ chọn lọc để tăng suất Ví dụ 3: Ở gà người ta sử dụng gen trội A NST giới tính X xác định lông vằn, để phân biệt trống, mái nở Gà trống X AXA có lông vằn đầu rõ so với mái XAY III CÁCH NHẬN ĐỊNH QUY LUẬT DI TRUYỀN Dựa vào kết phép lai thuận nghịch - Nếu kết lai thuận nghịch khác gen quy định tính trạng xét nằm NST giới tính - Nếu tính trạng cho thấy xuất giới đực qua hệ (di truyền thẳng) → gen nằm NST Y Ngược lại gen nằm NST X Dựa vào di truyền chéo tính trạng biểu không đồng giới đực a Di truyền chéo: Tính trạng đực giống tính trạng mẹ tính trạng giống bố có di truyền chéo → gen nằm NST giới tính X b Tính trạng không biểu đồng giới: Cùng hệ tính trạng xuất giới đực, giới không ngược lại → gen nằm NST giới tính Chú ý: Thực tế gen nằm NST giới tính có trường hợp tác động với gen nằm NST thường để hình thành tính trạng Cũng có gen nằm NST giới tính X tác động riêng rẽ tương tác qua lại với Ví dụ 4: Cho gà trống lông vằn giao phối với gà mái lông đen, F cho đồng loạt lông vằn Cho gà F tạp giao lần nhau, F 2: 50 gà lông vằn : 16 gà mái lông đen Biện luận, viết sơ đồ lai từ P đến F2 Tỉ lệ phân tính F3 công thức lai 11 Hướng dẫn giải F2 phân tính: Vằn/Đen = 50 ≈ 16 - F1 đồng tính lông vằn, F2 phân tính với tỉ lệ lông vằn : lông đen, chứng tỏ lông vằn tính trạng trội, lông đen tính trạng lặn P chủng Quy ước: gen A quy định tính trạng lông vằn trội hoàn toàn so với gen a quy định tính trạng lông đen - Tính trạng lông đen xuất gà mái, chứng tỏ tính trạng màu sắc lông gà liên kết với NST giới tính X - Sơ đồ lai: × P: ♀ lông đen ♂ lông vằn giao tử P: F1: Xa Y Xa , Y XAXA XA X AXa : X AY 100% lông vằn × F1 tạp giao: X AXa XAY giao tử F1: X A , Xa XA , Y F2: X A X A : X A X a : X A Y : X a Y gà trống lông vằn : gà mái lông vằn : gà mái lông đen F3 tiếp tục tạp giao, tỉ lệ phân tính F3: × - Sơ đồ lai 1: XAXA XAY giao tử F2: XA XA , Y F3: XAXA : XAY 100% gà lông vằn a × - Sơ đồ lai 2: X Y XAXA giao tử F2: Xa , Y XA F3: X AXa : X AY 100% gà lông vằn A a × - Sơ đồ lai 3: X X XAY giao tử F2: X A , X a XA , Y F3: X AX A : X AXa : X AY : Xa Y gà trống lông vằn : gà mái lông vằn : gà mái lông đen × - Sơ đồ lai 4: X AXa Xa Y giao tử F2: X A , X a Xa , Y F3: X AXa : Xa Xa : X AY : Xa Y gà trống lông vằn : gà trống lông đen : gà mái lông vằn : gà mái lông đen BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Ở người có nhóm máu alen điều khiển là: I A , I B IO Tính trạng thuận tay phải (P) trội so với thuận tay trái (p) Mắt nâu (N) 12 trội so với mắt đen (n) Các gen quy định tính trạng nói tồn NST thường khác Có kiểu gen có tính trạng nói ? Trong có kiểu gen đồng hợp tử ? Bố mẹ nhóm máu B đẻ có nhóm máu B O không ? Vì sao? Trong gia đình: mẹ mắt nâu, thuận tay trái, bố mắt đen, thuận tay phải Đứa đầu mắt nâu, thuận tay phải, đứa thứ mắt đen, thuận tay trái Tìm kiểu gen bố mẹ ? Hai anh em sinh đôi trứng Vợ người anh có nhóm máu A, thuận tay phải, mắt đen sinh trai Đứa đầu nhóm máu A, thuận tay trái, mắt nâu; đứa thứ nhóm máu B, thuận tay phải, mắt đen Vợ người em có nhóm máu B, thuận tay trái, mắt nâu sinh gái nhóm máu A, thuận tay phải, mắt đen Xác định kiểu gen người gia đình nói ? Nếu người lớn lên lấy vợ (hoặc chồng) có nhóm máu AB, thuận tay trái, mắt đen họ sinh có kiểu gen kiểu ? Hướng dẫn giải Tìm kiểu gen tính trạng tính chung lại có 54 kiểu gen Số kiểu gen đồng hợp tử có 12 kiểu Có thể, bố mẹ dị hợp tử nhóm máu B: I B I O Dựa vào kiểu gen đứa thứ mà xác định tính trạng bố mẹ đứa thứ Dựa vào kiểu gen sinh cặp vợ chồng mà xác định kiểu gen hai anh em sinh đôi: I A I B PpNn Từ xác định kiểu gen cậu trai có kiểu gen đứa gái có kiểu gen Vì lấy chồng vợ có sơ đồ lai Bài 2: Bệnh máu khó đông gen d nằm NST giới tính X gây nên Một cặp vợ chồng bình thường không biểu bệnh, đẻ trai đầu mắc bệnh máu khó đông, hai gái sau không biểu bệnh Người trai lớn lên lấy vợ lại sinh trai biểu máu khó đông gái không biểu bệnh Người gái thứ lấy chồng sinh trai gái mắc bệnh máu khó đông Người gái thứ lấy chồng không mắc bệnh máu khó đông, gái trai họ sinh không mắc bệnh Tìm kiểu gen người gia đình nói ? Hướng dẫn giải Dựa vào kết biện luận kiểu gen người gia đình trên: - Mẹ dị hợp tử: X D X d , bố X D Y - Con trai: X d Y , vợ: X D X d , con: X D X d , X d Y - Con gái thứ nhất: X D X d , chồng: X d Y , hai con: X d X d , X d Y - Con gái thứ hai: X D X D , chồng: X D Y , hai con: X D X D , X D Y 13 Bài 3: Ở người, bênh mù màu (b) bệnh máu khó đông (h) gen lặn nằm NST giới tính X gây ra, gen trội tương ứng quy định mắt bình thường máu bình thường Bố mù màu, máu bình thường mẹ mắt bình thường, không bị bệnh máu khó đông Con họ ? Bố bình thường hai bệnh kể trên, mẹ mù màu, máu bình thường, sinh trai mù màu, mắc bệnh máu khó đông Xác định kiểu gen bố mẹ cho biết họ tiếp tục sinh họ ? Hướng dẫn giải X bH Y - Kiểu gen bố: X BH X BH X BH X Bh X BH X bH - Kiểu gen mẹ: X BH X bh X Bh X Hb X BH Y - Kiểu gen bố: X bH X bh - Kiểu gen mẹ: Bài 4: Ở gà, lông đỏ nâu lông trắng tính trạng liên kết với NST giới tính X Tính trạng lông trắng (R) trội so với tính trạng lông đỏ nâu (r) Phải chọn bố mẹ có kiểu gen kiểu để F gà nở có lông trắng gà trống, lông đỏ nâu gà mái Cho gà trống lông trắng giao phối với gà mái lông đỏ nâu Xác định kết lai Hướng dẫn giải Gà trống: X r X r lông đỏ nâu Gà mái: X R Y lông trắng 2 sơ đồ lai thỏa mãn kết quả: XRXR × XrY XRXr × XrY 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Để giảng dạy có hiệu quả, nâng cao chất lượng đội tuyển mũi nhọn đòi hỏi người giáo viên phải có lòng yêu nghề, nhiệt huyết Giáo viên cần chuẩn bị kĩ lưỡng, soản giảng có đầu tư, cập nhật kiến thức mới, phải có xử lý linh hoạt tình phát sinh, hướng em vào nội dung mà muốn truyền đạt có óc tổ chức Giáo viên phải kết hợp nhuần nhuyễn phương pháp dạy học có vốn sống phong phú, thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, phải gương tự học sáng tạo để học sinh noi theo 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các biện pháp nêu sáng kiến giúp giáo viên thuận tiện việc tuyển chọn học sinh giỏi môn cách xác hiệu Sau chọn học sinh để bồi dưỡng giáo viễn trang bị kiến thức, cách học, nâng cao khả tự học cho học sinh qua chuyên đề bồi dưỡng Để bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tốt đạt kết cao đòi hỏi giáo viên phải biết cách phân loại kiến thức thành chuyên đề bồi dưỡng, có phương pháp giảng dạy phù hợp cho chuyên đề Giáo viên phải thường xuyên cập nhật 14 kiến thức, xem xét nghiên cứu đề thi chọn học sinh giỏi cấp, thi chuyên năm Sáng kiến giới thiệu chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi chương trình Sinh học 9, chuyên đề biên soạn theo cấu trúc từ lý thuyết đến thực hành; Chuyên đề giúp giáo viên học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức cách nhanh hiệu Kiến thức lý thuyết hệ thống lại dễ hiểu, dạng tập có phương pháp giải ví dụ minh họa chi tiết, hướng dẫn cách giải, đáp số, có tập vận dụng học sinh thực hành luyện tập Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Bằng sáng kiến mình, thời gian giảng dạy nhận nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học, thu kết sau: Năm học 2007 - 2008 Họ tên học sinh Trần Thị Thanh 2008 - 2009 Võ Thị Thanh Thảo 2010 - 2011 Lê Thị Ngọc 2011 - 2012 Đinh Thị Hường Phạm Thị Trúc Loan Đặng Thị Thanh Quyên Hồ Thị Thanh Thúy 2012 - 2013 Trần Gia Mi Na Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 2013 - 2014 Trần Thị Mỹ Trinh Đặng Thị Kiều Trinh Lê Thị Bích Nguyễn Thị Ngọc Tuệ 2014 - 2015 Võ Thị Hồng Nhung Ghi Không đạt giải Đạt giải ba cấp huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh Đạt giải khuyến khích cấp huyện, giải ba cấp tỉnh Đạt giải ba huyện Đạt học sinh giỏi cấp huyện Đạt học sinh giỏi cấp huyện Đạt học sinh giỏi cấp huyện Đạt giải khuyến khích cấp huyện Đạt giải khuyến khích cấp huyện, cấp tỉnh Không đạt giải Đạt giải cấp huyện Đạt giải ba cấp huyện, giải khuyến khích cấp tỉnh Đạt giải khuyến khích cấp huyện Đạt giải khuyến khích cấp huyện, giải ba cấp tỉnh Qua chất lượng đội tuyển học sinh giỏi ta thấy, số lượng học sinh giỏi đạt giải qua năm nhiều, tỉ lệ học sinh giỏi đạt giải cao ngày tăng Chứng tỏ việc áp dụng sáng kiến, đổi phương pháp bồi dưỡng mang lại hiệu thiết thực 15 III Phần kết luận, kiến nghị Kết luận Qua nhiều năm đảm nhiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thân tự nhận thấy để bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết người giáo viên phải: - Có lực chuyên môn vững vàng, nắm loại kiến thức môn, rộng mà cần phải sâu, cập nhật loại kiến thức - Tâm huyết, nhiệt tình có trách nhiệm công tác giao - Cần phải chọn học sinh bồi dưỡng có lực thực yêu thích môn - Biết cách tạo hứng thú môn học hướng dẫn cách tự học nhà, tìm kiếm thông tin internet - Biết cách động viên khích lệ học sinh kịp thời, tạo động lực để em phấn đấu học tập Kiến nghị * Về phía nhà trường - Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên bồi dưỡng, đặc biệt phòng học bố trí thời gian phù hợp - Lựa chọn giáo viên có đủ lực để giao nhiệm vụ cần bố trí số tiết thích hợp - Hàng năm bổ sung loại tài liệu liên quan đến kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi mà giáo viên yêu cầu, nhà trường cần trang bị máy tính mạng internet để thuận tiện việc truy cập tìm kiếm thông tin - Phải thường xuyên kiểm tra việc bồi dưỡng giáo viên - Có hình thức động viên khen thưởng kịp thời đến giáo viên học sinh có thành tích cao công tác bồi dưỡng học sinh giỏi * Về phía ngành - Hàng năm mở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, chọn giáo viên có lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm để bồi dưỡng học sinh - Thường xuyên mở chuyên đề công tác bồi dưỡng học sinh giỏi giáo viên có kinh nghiệm truyền đạt - Có hình thức động viên khen thưởng kịp thời đến giáo viên học sinh có thành tích cao công tác học sinh giỏi Trên vài kinh nghiệm thân việc bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính chương trình sinh học 9, chắn chưa thể mang tính hoàn thiện cao đạt hiệu mong muốn Kính mong đóng góp đồng chí, đồng nghiệp để sáng kiến hoàn chỉnh mang lại hiệu cao thực tiễn Tôi xin chân thành cảm ơn! 16 Ea Bông, ngày 20 tháng năm 2016 Người viết Nguyễn Tiến Dũng NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn chuẩn kiến thức - kỹ môn sinh học THCS Ngô Văn Hưng Nhà xuất Giáo dục Năm 2011 Giáo dục kỹ sống môn Sinh học THCS Lê Minh Châu Nhà xuất Giáo dục Năm 2011 Phương pháp giải dạng tập sinh học 12 Nguyễn Hải Tiến, Trần Dũng Hà Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Năm 2008 Phương pháp giải tập sinh học 11 & 12 Phan Kỳ Nam Nhà xuất Đồng Nai Năm 2002 18 [...]... giáo viên và học sinh có thành tích cao trong công tác học sinh giỏi Trên đây là một vài kinh nghiệm của bản thân tôi về việc bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình sinh học 9, chắc chắn chưa thể mang tính hoàn thiện cao và đạt hiệu quả như mong muốn Kính mong sự đóng góp của các đồng chí, đồng nghiệp để sáng kiến hoàn chỉnh và mang lại... viên và học sinh có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi * Về phía ngành - Hàng năm mở các lớp bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh, chọn giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, có kinh nghiệm để bồi dưỡng học sinh - Thường xuyên mở các chuyên đề về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi do những giáo viên có kinh nghiệm truyền đạt - Có hình thức động viên khen thưởng kịp thời đến từng giáo viên và. .. viên thuận tiện hơn trong việc tuyển chọn học sinh giỏi bộ môn một cách chính xác và hiệu quả Sau khi chọn được học sinh để bồi dưỡng giáo viễn sẽ trang bị kiến thức, cách học, nâng cao khả năng tự học cho học sinh qua các chuyên đề bồi dưỡng Để bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi tốt và đạt kết quả cao đòi hỏi giáo viên phải biết cách phân loại kiến thức thành các chuyên đề bồi dưỡng, có phương pháp... thường xuyên cập nhật 14 kiến thức, xem xét và nghiên cứu các đề thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chuyên hằng năm Sáng kiến giới thiệu 2 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi trong chương trình Sinh học 9, 2 chuyên đề được biên soạn theo cấu trúc đi từ lý thuyết đến thực hành; Chuyên đề sẽ giúp giáo viên và học sinh dễ dàng tiếp thu kiến thức một cách nhanh nhất và hiệu quả Kiến thức lý thuyết được hệ thống... phương pháp giải và ví dụ minh họa chi tiết, hướng dẫn cách giải, đáp số, có các bài tập vận dụng để cho học sinh thực hành luyện tập 4 Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Bằng sáng kiến của mình, trong thời gian giảng dạy và nhận nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn Sinh học, tôi đã thu được những kết quả sau: Năm học 2007 - 2008 Họ tên học sinh Trần Thị Thanh... năm càng nhiều, tỉ lệ học sinh giỏi đạt giải cao ngày càng tăng Chứng tỏ việc áp dụng sáng kiến, đổi mới phương pháp bồi dưỡng đã mang lại hiệu quả thiết thực 15 III Phần kết luận, kiến nghị 1 Kết luận Qua nhiều năm đảm nhiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, bản thân tôi tự nhận thấy để bồi dưỡng học sinh giỏi đạt kết quả thì người giáo viên phải: - Có năng lực chuyên môn vững vàng, nắm chắc các loại... LUẬT DI TRUYỀN 1 Dựa vào kết quả của phép lai thuận nghịch - Nếu kết quả lai thuận nghịch khác nhau thì gen quy định tính trạng được xét nằm trên NST giới tính - Nếu tính trạng đã cho thấy xuất hiện chỉ ở giới đực qua các thế hệ (di truyền thẳng) → gen nằm trên NST Y Ngược lại thì gen nằm trên NST X 2 Dựa vào sự di truyền chéo hoặc tính trạng biểu hiện không đồng đều trên giới đực và cái a Di truyền. .. cánh thẳng là tính trạng trội, cánh cong là tính trạng lặn - F1 có tỉ lệ 3 cánh thẳng : 1 cánh cong Nhưng tính trạng lặn cánh cong chỉ biểu hiện ở con đực → NST giới tính của con đực là XY, con cái XX II DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH 1 Khái niệm: Là hiện tượng di truyền các tính trạng mà các gen xác định chúng nằm trên các NST giới tính 2 Gen trên NST X (Qui luật di truyền chéo) 2.1 Thí nghiệm: Moocgan... chéo: Tính trạng của con đực giống tính trạng của mẹ và tính trạng của cái con giống bố là có sự di truyền chéo → gen nằm trên NST giới tính X b Tính trạng không biểu hiện đồng đều ở 2 giới: Cùng 1 thế hệ nhưng tính trạng nào đó chỉ xuất hiện ở giới đực, còn giới cái thì không hoặc ngược lại → gen nằm trên NST giới tính Chú ý: Thực tế gen nằm trên NST giới tính cũng có những trường hợp tác động với gen... tình huống phát sinh, hướng các em vào nội dung mà mình muốn truyền đạt và có óc tổ chức Giáo viên phải kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học và có vốn sống phong phú, thường xuyên tự bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ, trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, phải là tấm gương tự học và sáng tạo để học sinh noi theo 3.4 Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Các biện pháp nêu ra trong sáng kiến ... Phần nội dung Cơ sở lý luận Dựa nghiên cứu phương pháp dạy học, tâm lý giáo dục học sinh vấn đề thường gặp bồi dưỡng học sinh giỏi qua môn Sinh học Dựa hướng dẫn chuẩn kiến thức - kỹ môn sinh học... dưỡng học sinh giỏi * Khó khăn - Những học sinh có lực, tư tốt thích thi môn như: Toán, Lý, Hóa tiếng Anh Vì vậy, việc chọn học sinh có lực để bồi dưỡng môn Sinh học khó; số lượng học sinh mà môn... chọn học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh giải tập di truyền liên kết di truyền liên kết với giới tính hiệu Đối tượng nghiên cứu - Một số biện pháp, hình thức bồi dưỡng học sinh giỏi qua môn Sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình sinh học 9., SKKN: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên kết và di truyền liên kết với giới tính trong chương trình sinh học 9.,

Từ khóa liên quan