0

skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán cấp THCS

26 1,099 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2019, 07:38

“Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cấp THCS” Năm học 2018 - 2019 Trường THCS Buôn Trấp Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề Trong trường trung học sở, mơn Tốn giữ vị trí quan trọng, kiến thức mơn Tốn công cụ thiết yếu giúp học sinh học tốt môn học khác hoạt động hiệu lĩnh vực Đồng thời mơn Tốn giúp học sinh có lực phẩm chất trí tuệ, rèn luyện cho học sinh khả tư tích cực, độc lập, sáng tạo; giáo dục cho học sinh tư tưởng đạo đức giá trị thẩm mỹ Toán học đòi hỏi học sinh tính tự học, sáng tạo, tự tìm tòi khám phá kiến thức Là mơn học coi khó với đại đa số học sinh kiến thức toán học nhiều công thức, định lý, hệ quả, quy tắc nhiều loại toán dạng chủ đề toán học lớp 6, 7, 8, 9, làm cho học sinh khó nhớ, khó vận dụng làm sau chương, học kỳ đặc biệt giải đề, làm đề thi mang tính chất tổng hợp Qua q trình giảng dạy tơi nhận thấy điều học sinh đạt học lực môn Tốn loại giỏi khó việc thu hút học sinh u thích mơn học sinh tham gia thi có kết cao kỳ thi học sinh giỏi "việc bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS" hồn thành tốt nhiệm vụ không đơn giản Vậy làm để học sinh ôn thi có hiệu kỳ thi học sinh giỏi cấp đạt kết mong đợi Tôi cho từ thực tế giảng dạy, qua trao đổi với đồng nghiệp phụ huynh học sinh tham khảo qua nhóm "Những người yêu thích mơn Tốn học" nhiều năm ơn thi học sinh giỏi mơn Tốn khối THCS tơi rút "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” với số kinh nghiệm nhỏ mong đồng chí đồng nghiệp góp ý xây dựng để “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” ngày hiệu việc bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trung học sở làm tiền đề vững để em học ôn học sinh giỏi tốn cấp trung học phổ thơng đạt hiệu cao II Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” là: - Xác định tầm quan trọng vai trò phối hợp gia đình, nhà trường việc phân luồng lớp học, môn học học sinh từ chuyển cấp lên cấp - Giáo viên tìm hiểu đối tượng học sinh có tính liên tục theo nhiều năm: Trước vào cấp năm lớp 6,7,8,9 - Giáo viên xây dựng hệ thống chương trình giảng dạy bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS từ giáo viên bồi dưỡng tạo cho ngân hàng đề hệ thống tập theo dạng, theo chủ đề tổng hợp Trường THCS Buôn Trấp Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” - Định hướng cho học sinh cách tự học, tự nghiên cứu, tự tìm tòi, tự đánh giá, biết cách phân loại tốn theo chun đề từ kích thích niềm đam mê môn học - Giáo viên đánh giá, phân loại học sinh rút thêm kinh nghiệm sau kiểm tra đánh giá từ có hướng khắc phục tồn đơn vị kiến thức nhỏ từ cá nhân học sinh Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận vấn đề: Đào tạo, bồi dưỡng nhân tài nhiệm vụ trọng tâm toàn xã hội, với khoa hoc công nghệ, Giáo dục Đào tạo quốc sách hàng đầu Trong cơng tác "Bồi dưỡng học sinh giỏi" tạo móng cho chiến lược phát triển đất nước Đặc biệt công đổi nay, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thơng tin vào giảng dạy để có học sinh giỏi đạt kết cao kỳ thi nhiều yếu tố: Tố chất học sinh, quan tâm gia đình, nhà trường xã hội, ý thức học tập học sinh bồi dưỡng Chính vấn đề bồi dưỡng học sinh cấp giáo dục phụ huynh học sinh quan tâm Mỗi học sinh khiếu vượt trội niềm tự hào cha mẹ, thầy cô mà niềm tự hào cộng đồng xã hội Hàng năm quan tâm cấp lãnh đạo huyện nhà nên thi học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS diễn từ lớp cơng tác "Bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS" cơng việc thường xun năm giáo viên dạy mơn Tốn giáo viên phân công làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có tơi Qua nhiều năm làm công tác ôn bồi dưỡng học sinh giỏi đúc rút “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” cần có: Thứ nhất: Giáo viên cần phải phát chọn đội tuyển ôn HSG; Thứ hai: Giáo viên cần xây dựng hệ thống chương trình bồi dưỡng; Thức ba: Tổ chức dạy học theo chuyên đề; Thứ tư: Kiểm tra đánh giá, chọn lọc học sinh giỏi tham gia thi; Thứ năm: Phối hợp Nhà trường, phụ huynh, học sinh II Thực trạng vấn đề: Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi giáo viên thường gặp hạn chế kết quả, điều xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu sau: + Chưa phối hợp nhịp nhàng gia đình nhà trường việc phân luồng đối tượng học sinh có sở trường Toán học vào lớp học (lớp chọn khối) + Chưa khai thác hết đối tượng học sinh học tốt mơn Tốn để lựa chọn đội tuyển bồi dưỡng từ năm đầu (lớp 6) năm học trước học Trường THCS Buôn Trấp Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” sinh khơng có hội tham gia ôn thi, bồi dưỡng sau chọn thêm giáo viên bồi dưỡng phải nhiều thời: Như đối tượng học sinh nghiên cứu vào lớp năm học 2011-2012; đến lớp năm học 2012-2013 đội tuyển có nhiều em tham gia thi HSG cấp huyện đạt nhiều kết chưa cao, số lượng Với số học sinh lên lớp năm học 2013- 2014 chọn ôn em chọn thi cấp huyện em có em Khuất Bảo Tuệ năm lớp chưa tham gia thi bồi dưỡng + Nội dung bồi dưỡng thiếu định hướng thiếu tính liên thơng hệ thống chương trình, đa số giáo viên dạy bồi dưỡng phải tự soạn, tự nghiên cứu tự sưu tầm tài liệu Quá trình dạy chưa đầy đủ chủ đề, dạy không theo chủ đề khiến cho học sinh nhớ quên, lên lớp kết thấp: + Thời gian ôn luyện phân chưa thật hợp lý mang tính ạt, thời vụ dẫn đến học sinh mệt mỏi phải ôn thi + Chưa bao quát, khắc phục tồn từ em học sinh sau lần kiểm tra đánh giá dẫn đến tình trạng thi, sai lặp lại + Phụ huynh quan điểm việc ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi trách nhiệm thầy + Chưa kích thích niềm đam mê mơn Tốn, khả tư duy, lực tự học sáng tạo dẫn đến tình trạng thích bỏ hay chuyển đổi môn năm lớp 6, lớp7 học sinh hào hứng đến lớp 8, lớp số lượng tham gia chất lượng giảm + Giáo viên bồi dưỡng chưa liên thông từ lớp đến lớp nên thời gian để tìm hiểu đối tượng, chương trình bị gián đoạn, khơng có thời gian nhiều cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi dẫn đến số lượng vừa ít, kết cuối cấp thi cấp tỉnh chưa cao Như thực trạng nhiều năm trường THCS Bn Trấp có GV đón nhận khối nhiều năm khối SỐ HỌC SINH THAM GIA THI HỌC SINH GIỎI MƠN TỐN TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP Năm học Khối Khối Khối Khối Tổng 2013- 2014 18 2014- 2015 18 2015- 2016 8 25 2017- 2018 26 2018- 2019 30 (Những năm khối trực tiếp bồi dưỡng HSG mơn Tốn) Trường THCS Bn Trấp Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” Qua bảng thống kê cho thấy năm học: 2013-2014; 2014-2015, 2015-2016 số học sinh lên lớp lớp giảm dần III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề: III.1 Phát chọn học sinh giỏi: Là khâu quan trọng làm công tác bồi dưỡng cần phát chọn học sinh giỏi phải kịp thời từ cuối năm học để kịp thời định hướng cho học sinh giỏi năm học tiếp theo: + Ngoài học sinh có thành tích đạt năm học trước, kỳ thi học sinh giỏi, giáo viên phát lựa chọn thêm học sinh có tư tốt chun cần học sinh thay đổi độ tuổi, cấp học + Tìm hiểu học sinh qua giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp năm trước phụ huynh để có hướng khắc phục tồn từ phía học sinh như: - HS có sở trường mơn Đại số chưa tốt phần Hình học hay ngược lại; - HS thường thay đổi tâm sinh lý độ tuổi cấp THCS, hồn cảnh gia đình để có hướng khắc phục sớm tránh thời gian để ôn + Đối với học sinh giỏi toán khối giáo viên bồi dưỡng cần xác định thời gian nhiều để: - Tìm hiểu HS thơng qua Hội đồng nghiệm thu cấp Tiểu học (nhiều trường); Trường THCS Buôn Trấp Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” (Hội đồng nghiệm thu trường TH Phan Bội Châu - THCS Buôn Trấp năm học 2017-2018) - Số lượng tham gia để thi tuyển chọn ban đầu nhiều hơn; + Dựa vào kết trình học, qua lần kiểm tra đánh giá, kỳ thi học sinh giỏi toàn trường (được tổ chức qui định nghiêm túc) chọn, học sinh bồi dưỡng liên tục trình bồi dưỡng yêu cầu HS thường xuyên học tập để chọn lọc + Số lượng để chọn ơn: - Tốn 6: Khoảng 12 Þ 15 HS; - Khối 7: Khoảng đội có sẵn thường bổ sung thêm Þ HS; - Khối 8: Tương tự khối 7; - Khối 9: Thường giáo viên chọn ln đội tuyển có từ lớp Trường THCS Buôn Trấp Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” (Kỷ niệm đội tuyển học sinh giỏi cấp trường ngày đầu bồi dưỡng) III.2 Xây dựng hệ thống chương trình bồi dưỡng: Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi công việc thường xuyên liên tục đồng thời bổ túc qua năm để có nhiều dạng tốn; nhiều kiểu với kiến thức khác III.2.1 Thời gian bồi dưỡng: + Thời gian bồi dưỡng phải rải năm, không nên dạy dồn tháng cuối thi + Tổ chức bồi dưỡng khoảng tháng/năm với số tiết sau: - tiết/tuần x tuần x tháng = 96 tiết; - tiết/tuần x tuần x tháng cuối = 24 tiết Như tổng số tiết 120 tiết + Không nên dạy tăng cường vào buổi nhiều thời gian + Quán triệt nội quy lớp bồi dưỡng học sinh giỏi từ đầu tránh thời gian ôn: - Trưởng nhóm: Điều hành chung phân công vệ sinh lớp học, chuyển tải nội dung đến thành viên - Thư ký nhóm: Ghi lại nhật ký buổi ơn theo chủ đề, điểm danh độ chuyên cần, theo dõi bảng ghi điểm chung sau lần thi đua, kiểm tra tổng hợp với giáo viên bồi dưỡng III.2.2 Chuyên đề ôn theo khối: Ngay từ đầu năm giáo viên cần xây dựng cho khung chương trình bồi dưỡng theo khối tất em lưu lại chương trình ơn trang đầu vở: Trường THCS Buôn Trấp Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” III.2.2.1/ Tốn PHẦN SỐ HỌC Chuyên đề 1: Các toán lũy thừa Dạng 1: Tìm thành phần chưa biết lũy thừa Dạng 2: Tìm chữ số tận lũy thừa Dạng 3: So sánh lũy thừa Dạng 4: Tìm giá trị biểu thức Dạng 5: Chứng minh số phương số khơng phương Chun đề 2: Các toán liên quan đến dãy số viết theo quy luật Dạng 1: Tìm số hạng thứ n dãy Dạng 2: Tính tổng số hạng dãy Dạng 3: Đếm số Chuyên đề 3: Các tốn liên quan đến phép chia hết, phép chia có dư tập hợp Z Dạng 1: Bài toán sử dụng dấu hiệu chia hết Dạng 2: Bài toán sử dụng tính chất chia hết Dạng 3: Bài tốn tìm số dư phép chia Dạng 4: Chứng minh biểu thức số nguyên Chuyyên đề 4: Số nguyên tố - hợp số Dạng 1: Chứng minh số nguyên tố Dạng 2: Tìm số nguyên tố thỏa mãn điều kiện cho trước Dạng 3: Nhận biết số nguyên tố Dạng 4: Chứng minh biểu thức số nguyên Chuyên đề 5: Ước chung – Bội chung Dạng 1: Tìm số biết ƯCLN BCNN chúng Dạng 2: Bài tốn tìm ƯCLN sử dụng thuật toán Ơclit Dạng 3: Bài toán chứng minh số nguyên tố Dạng 4: Bài toán có liên quan đến ƯCLN BCNN Chuyên đề 6: So sánh hai biểu thức Chuyên đề 7: Các dạng toán phân số Dạng 1: So sánh phân số Dạng 2: Tính tổng dãy phân số viết theo quy luật PHẦN HÌNH HỌC Chuyên đề 1: Điểm – đoạn thẳng Dạng 1: Tính số điểm Dạng 2: Tính số đường thẳng, số đoạn thẳng Dạng 3: Điểm nằm hai điểm Chuyên đề 2: Góc Dạng 1: Chứng minh tia nằm hai tia Dạng 2: Nhận biết góc Trường THCS Bn Trấp Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” Dạng 3: So sánh góc Lưu ý: Đối với chương trình tốn 6: Giáo viên phân thời gian ôn bồi dưỡng Số học nhiều Tốn hình tuần, gần cuối lần kiểm tra chung tăng cường phần hình học III.2.2.2/ TỐN PHẦN ĐẠI SỐ Chuyên đề 1: Bài tập dãy số Dạng 1: Xác định hạng tử thứ n dãy; Dạng 2: Tính giá trị dãy số; Dạng 3: So sánh với giá trị cho trước; Chuyên đề 2: Tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số Dạng 1: Tìm số hạng tỉ lệ thức; Dạng 2: Chứng minh tỉ lệ thức; Dạng Bài tập tỉ lệ thức; dãy tỉ số nhau; Chuyên đề Gíá trị tuyệt đối Dạng 1: Tìm thành phần chưa biết; Dạng 2: Tính giá trị biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối khoảng, đoạn; Dạng Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối; Chuyên đề 4: Tìm nghiệm nguyên phương trình Chuyên đề 5: Các tập suy luận logic PHẦN HÌNH HỌC Chun đề 1: Đường thẳng vng góc, song song Dạng 1: Chứng minh đường thẳng vng góc, song song; Dạng Chứng minh ba điểm thẳng hàng; Chuyên đề 2: Tam giác Dạng 1: Chứng minh thẳng nhau, góc nhau; Dạng 2: Chứng minh hai tam giác nhau; Dạng Chứng minh tam giác tam giác đặc biệt; Dạng Bài tập vận dụng định lý Pi ta go; Chuyên đề Các đường đồng quy tam giác Dạng 1: Chứng minh đường thẳng đồng quy; Dạng 2: Chứng minh hệ thức; III.2.2.3/ TOÁN Trường THCS Buôn Trấp Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cấp THCS” PHẦN ĐẠI SỐ Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử Dạng 1: Phương pháp tách hạng tử thành nhiều hạng tử Dạng 2: Phương pháp thêm bớt hạng tử Dạng 3: Phương pháp đặt ẩn phụ Dạng 4: Phương pháp hệ số bất định Chuyên đề 2: Tính chia hết đa thức Dạng 1: Tìm dư phép chia mà không thực phép chia Dạng 2: Chứng minh đa thức chia hết cho đa thức khác Dạng 3: Tìm hệ số đa thức Chuyên đề 3: Biểu thức hưũ tỉ Dạng 1: Các tốn tìm cực trị biểu thức Dạng 2: Rút gọn biểu thức, tính giá trị biểu thức Dạng 3: Chứng minh đẳng thức Chuyên đề 4: Phương trình Dạng 1: Một số tốn phương trình bậc ẩn – phương trình tích Dạng 2: Một số tốn phương trình chứa ẩn mẫu Dạng 3: Giải tốn cách lập phương trình Dạng 4: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Dạng 5: Phương trình nghiệm nguyên Chuyên đề 5: Chứng minh bất đẳng thức Dạng 1: Phương pháp biến đổi tương đương Dạng 2: Phương pháp phản chứng Dạng 3: Phương pháp xét khoảng giá trị biến Dạng 4: Phương pháp quy nạp toán học Dạng 5: Sử dụng bất đẳng thức PHẦN HÌNH HỌC Chuyên đề 1: Tứ giác Dạng 1: Nhận biết tứ giác Dạng 2: Tìm điều kiện để mơt hình trở thành hình chữ nhật, hình vng, hình thoi Chun đề 2: Quỹ tích, Dựng hình Dạng 1: Các tốn đối xứng trục, đối xứng tâm Dạng 2: Dựng hình Chun đề 3: Các tốn định lí Ta Lét Dạng 1: Tìm tỷ số đoan thẳng Dạng 2: Tính độ dài đoạn thẳng Dạng 3: Chứng minh hệ thức Dạng 4: Chứng minh hai đường thẳng song song Chuyên đề : Tam giác đồng dạng Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng, tỉ số, diện tích Trường THCS Bn Trấp 10 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” Dạng 8: So sánh nghiệm phương trình bậc hai với số Dạng 9: Điều kiện nghiệm số phương trình quy phương trình bậc hai Chuyên đề 3: Phương trình bậc cao Dạng 1: Phương trình ax3 + bx2 + cx + d = Dạng 2: Phương trình (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) = m Dạng 3: Phương trình (x + a)4 + (x + b)4 = c Dạng 4: Phương trình đối xứng bậc chẵn: a0x2n + a1x2n-1 + + an-1xn+1 + anxn + an-1xn-1 + + a1x + a0 = Dạng 5: Phương trình đối xứng bậc lẻ: a0x2n+1 + a1x2n + + an-1xn+1 + anxn + an-1xn-1 + + a1x + a0 = Chuyên đề 4: Phương trình vơ tỉ Dạng 1: Phương trình: f (x) = g(x) Dạng 2: Phương trình: f (x) + h(x) = g(x) Dạng 3: Phương trình: f (x) + h(x) = g (x) Dạng 4: Phương trình: f (x) + h(x) = g (x) + k (x) Dạng 5: Phương trình: f (x) + h(x) + n f ( x)h( x) = g(x) Chuyên đề 5: Hệ phương trình Dạng 1: - Giải phương pháp Dạng 2: - Giải phương pháp cộng đại số Dạng 3: - Giải phương pháp đồ thị Dạng 4: - Giải phương pháp đặt ẩn phụ Dạng 5: - Giải tốn cách lập hệ phương trình Chun đề 6: Hàm số Dạng 1: Cho (C) đồ thị hàm số y = f(x) điểm A(x A, yA) Hỏi (C) có qua A hay khơng ? Dạng 2: Cho (C) (L) theo thứ tự đồ thị hàm số: y = f(x) y = g(x) Hãy khảo sát tương giao hai đồ thị Dạng 3: Lập phương trình đường thẳng (d) qua điểm A(x A, yA) có hệ số góc k Dạng 4: Lập phương trình đường thẳng (d) qua hai điểm: A(xA, yA) B(xB, yB) Dạng 5: Lập phương trình đường thẳng (d) có hệ số góc k tiếp xúc với đường cong (C): y = f(x) Dạng 6: Lập phương trình đường thẳng (d) qua điểm A(x A, yA) tiếp xúc với đường cong (C): y = f(x) Dạng 7: Quan hệ Parabol y = ax2 đường thẳng y = ax + b PHẦN HÌNH HỌC Chuyên đề 1: Hệ thức lượng tam giác vuông Trường THCS Buôn Trấp 12 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” Dạng 1: Chứng minh hệ thức Dạng 2: Tính số đo đoạn thẳng, góc Chun đề : Tiếp tiếp tuyến đường tròn Dạng 1: Dựng tiếp tuyến đường tròn Dạng 2: Sử dụng tính chất tiếp tuyến để giải tốn định tính định lượng Dạng 3: Chứng minh đường thẳng tiếp tuyến đường tròn Dạng 4: Sử dụng tính chất tiếp tuyến tìm quỹ tích điểm Chuyên đề 3: Tứ giác nội tiếp Dạng 1: Chứng minh tứ giác nội tiếp Dạng 2: Chứng minh nhiều điểm nằm đường tròn Dạng 3:Chứng minh đường tròn qua điểm cố định Dạng 4:Chứng minh quan hệ đại lượng Dạng 5:Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn để tìm quỹ tích điểm Dạng 6:Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn để dựng hình Chun đề 4: Quỹ tích, Dựng hình Dạng 1: Quỹ tích cung chứa góc Dạng 2: Phát điểm cố định để tìm quỹ tích Dạng 3: Vận dụng phép đối xứng trục, đối xứng tâm, vị tự để tìm quỹ tích III.2.3 Hướng dẫn học sinh thực chuyên đề: + Định hướng chuyên đề em cần phải học đến thời điểm thi + Thời gian ôn cho chuyên đề dạng toán cần đạt chuyên đề + Hướng dẫn học sinh biết cách tự tìm hiểu dạng toán chuyên đề: Qua sách nâng cao có tên tác giả, nguồn từ thư viện nhà trường, nhà sách GD, Internet, trang Violympic, + Hướng dẫn cách phân dạng, loại toán từ tài liệu vào để em nhớ lâu + Hướng dẫn loại ghi cắt theo chuyên đề giúp cho học sinh dễ tìm học: - Loại ghi Đại số- Số học (trình bày theo phương pháp giáo viên); - Loại ghi Hình học (được trình bày theo phương pháp giáo viên); - Vở thực hành (tự chấm, chấm chéo, giáo viên chấm có ghi điểm phê tồn tại); - Vở nháp loại sử dụng nhiều làm thường xuyên học sinh lại chủ quan III.3 Tổ chức dạy học theo chuyên đề: Trường THCS Buôn Trấp 13 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” III.3.1 Giáo viên chuẩn bị tài liệu cho chuyên đề: CẤU TRÚC DẠY CHUYÊN ĐỀ NHƯ SAU : Phần : Xác định mục tiêu cần đạt sau học song chuyên đề Phần : Xác định nội dung kiến thức trọng tâm chuyên đề Phần : Các chuyên đề Bài 1: (tên) Lí thuyết Bài tập (nâng cao) Hướng dẫn giải tập Bài 2: (tên) Lí thuyết Bài tập (nâng cao) Hướng dẫn giải tập … Phần : Xây dựng số đề thi học sinh giỏi (ít đề) (Mẫu giáo án soạn theo cấu trúc chuyên đề) Tài liệu nghiên từ: SGK, SBT, STK, nguồn Internet, tham khảo đồng nghiệp, bám theo chuẩn kiến thức kỹ rèn kỹ học sinh trình bày + Giáo viên lưu lại có sửa đổi bổ sung cơng việc thường xuyên III.3.2 Dạy theo chuyên đề: (Khung chuyên đề trên) + Hệ thống câu hỏi từ dễ đến khó theo loại chuyên đề; + Quan tâm đến đối tượng "học sinh mới" bắt đầu "yêu Toán", tạo cảm giác thỏa mái hào hứng đến với buổi học, động viên khích lệ em từ ưu điểm chung, riêng biệt, cách giải có độ sáng tạo, + Liên kết móc nối chun đề với nhau, thơng qua câu hỏi hay tập đánh giá sau buổi học + Có đối tượng học sinh cần phải giao thêm, tăng cường ơn mơt số lý do: Vắng nhiều ngày có lý do, chưa thật tự tin loại toán (thường học sinh chọn thêm) giúp cho em tự tin + Giáo viên hướng dẫn, gửi bài, chữa cho học sinh học theo nhóm: - Ngồi thảo luận theo nhóm trực tiếp lớp; - Nhóm Zalo, Messenger, trang violympic thi thời điểm thống kê điểm thời gian + Hướng dẫn học sinh cách trình bày: Ngắn gọn- đầy đủ- xác, lập luận logic Thường xuyên ghi lưu ý sau dạng + Giáo viên sau dạy xong chuyên đề ghi lại rút kinh nghiệm: Trường THCS Buôn Trấp 14 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” - Thời gian thời lượng ôn chưa phù hợp; - Loại toán học sinh hay mắc sai, cần nhắc lại, chưa phù hợp thời điểm dạy III.4 Kiểm tra đánh giá, chọn lọc học sinh giỏi tham gia thi: + Sau chuyên đề giáo viên cho học kiểm tra đánh giá: Kết lưu trữ lại, xếp vị thứ sau lần kiểm tra + Tổ chức thi đua nhóm sau (trước) học xong chuyên đề: - Dạng tập tương tự; - Tìm tập mới, lạ chuyên đề đó; - Đố giải thi tính điểm thưởng + Thơng báo kết tới phụ huynh để động viên em + Hỗ trợ cho em kết cao chưa cao tài liệu thời gian tăng cường ơn (Vị trí ngồi học sinh kiểm tra đánh giá theo chủ đề) III.5 Phối hợp Nhà trường, phụ huynh, học sinh III.5.1 Phối hợp Nhà trường: + Phân công chuyên môn từ cuối năm học trước: Từ giáo viên sớm có thời gian tìm hiểu đối tượng đối tượng học sinh, nghiên cứu xây dựng chương trình kế hoạch ơn luyện + Tạo điều kiện cho giáo viên bồi dưỡng giáo viên trực tiếp dạy lớp có chất lượng mũi nhọn khối bồi dưỡng nhờ giáo viên có hội nồng ghép tập nâng cao vào tiết dạy đồng thời đánh giá theo dõi học sinh kịp thời Trường THCS Buôn Trấp 15 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” + Trang bị đầy đủ thiết bị dạy học có hệ thống máy tính nối Internet tạo điều kiện tốt cho giáo viên ứng dụng CNTT tiết dạy lớp bồi dưỡng + Thư viện trường học đầy đủ loại sách tham khảo cho giáo viên học sinh + Ban lãnh đạo ln động viên khích lệ học sinh trước sau thi học sinh giỏi (Buổi gặp em trước ngày kỳ thi HSG) (Lễ vinh danh học sinh giỏi có thành tích năm học) III.5.2 Phối hợp phụ huynh: + Giáo viên bồi dưỡng triệu tập phụ huynh đội tuyển sau chọn: - Lấy số điện thoại, lập nhóm Zalo, Messenger phụ huynh, địa gmail có; - Chọn phụ huynh làm nhóm trưởng + Về phía phụ huynh: - Lưu lại số điện thoại giáo viên, năm lịch ôn thời gian thi - Chủ động liên lạc với giáo viên bồi dưỡng Trường THCS Buôn Trấp 16 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” - Chế độ ăn uống động viên khích lệ em sau lần thi (Kết thúc kỳ thi HSG năm 2018-2019- CMHS tổ chức liên hoan) IV Tính giải pháp: + Khi có hệ thống nội dung chương trình ơn thi học sinh giỏi từ lớp đến lớp kết hợp với tính liên thơng giáo viên bồi dưỡng từ lớp đến lớp khơng thời gian nhiều phải tìm hiểu đối tượng học sinh lớp 7, lớp lớp 9, có thời gian nhiều việc ôn bồi dưỡng đạt kết mong đợi + Hạn chế tình trạng học sinh bồi dưỡng mơn Tốn chán nản theo mơn học khác + Kích thích niềm đam mê mơn Toán học sinh trở lại trước số lượng tham gia thi học sinh giỏi lớp lớp lại nhiều lớp lớp 7: + Nhiều em tham gia ôn khơng thi số lượng giải có hạn Nhưng em hào hứng nuôi hy vọng chọn bồi dưỡng Trường THCS Buôn Trấp 17 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” lớp Ví dụ: Như năm học 2018-2019 lớp có 8/8 học sinh đạt kết cao nhiều so với năm học trước có học sinh đam mê mơn Tốn theo đuổi lớp học bồi dưỡng từ năm học trước lên lớp có hội tham gia thi V Hiệu SKKN: + Năm học 2013-2014 mạnh dạn ôn với số lượng học sinh chọn học sinh tham gia thi với số lượng đông kỳ thi năm kết đạt 6/6 Ngoài em tham gia thi Violympic Toán -Tiếng việt cấp huyên, tỉnh đạt kết cao Trường THCS Buôn Trấp 18 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” DANH SÁCH HS ĐẠT GIẢI TOÁN TRONG CÁC KỲ THI CẤP HUYỆN, TỈNH (Năm học 2013 – 2014) STT Họ tên HS HSG Mơn Tốn (Huyện) Tổng số giải/ HS tham gia Trịnh Thị Lệ Quyên Khuất Bảo Tuệ Phạm Hữu Phúc Nguyễn Ngọc Anh Trần Lê Hồng Việt Hồng Thị Ngọc Thảo KK Nhì Nhất KK CN Ba 6/6 HS Violympic Toán Tiếng việt Huyện Tỉnh CN CN Nhất KK Nhì KK KK Ba KK Ba CN 8/ 15 5/8 + Năm học 2016-2017 tơi phân cơng bồi mơn Tốn số lượng tham gia thi 8/10 tổng số học sinh ơn thời điểm học sinh thi nhiều khối THCS thi nhiều so với năm trước (lớp 6) học sinh kết đậu 8/8HS Đồng thời lớp chủ nhiệm tham gia violympic cấp trường 100%, đậu cấp huyện 16/18 HS, cấp tỉnh đạt 11/14HS (11/11 tổng số tồn huyện) có nhiều giải cao DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TOÁN TRONG CÁC KỲ THI CẤP HUYỆN, TỈNH (Năm học 2016 – 2017) STT Họ tên HS 10 Đặng Anh Nhi Lê Đình Minh Thư Nguyễn Quỳnh Trâm Trương Trọng Đại Long Hồng Anh Dũng Võ Hoàng Nguyên Nguyễn Dương Hà Ny Ng Mạnh Như Tường Trần Trực Nguyễn Thị Thúy An Trường THCS Buôn Trấp HSG Mơn Tốn (Huyện) CN CN KK CN KK Ba 19 Violympic Toán Tiếng việt Huyện Tỉnh Ba KK CN Nhất KK Nhì KK KK Nhì Ba Nhì Nhì CN KK Nhì Ba KK Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cấp THCS” 11 12 13 14 15 16 17 18 Tổng số giải/ HS tham gia Ng Trần Khánh Linh Vũ Thị Thảo Ng Thị Thanh Trúc Lê Quang Phúc Lê Thị Thanh Quỳnh Lê Đặng Thùy Linh Huỳnh Thị Trúc Lan Trương Sỹ Nam KK KK CN KK KK CN CN CN KK KK 16/18 HS 11/14 HS Nhất CN 8/8 HS + Năm học 2017-2018 tiếp tục phân cơng bồi mơn Tốn số lượng tham gia thi 7/9 tổng số HS ôn đạt 7/7HS DANH SÁCH HS ĐẠT GIẢI TOÁN TRONG CÁC KỲ THI CẤP HUYỆN (Năm học 2017 – 2018) STT Tổng số Họ tên HS Ng Mạnh Như Tường Vũ Thị Thảo Lê Quang Phúc Đoàn Minh Nhật Hồng Anh Dũng Võ Hoàng Nguyên Nguyễn Dương Hà Ny Đạt giải Nhì KK CN CN KK CN Ba 7/7HS + Năm học 2018-2019 tơi phân cơng bồi dưỡng mơn Tốn số lượng tham gia thi 9/12 tổng số HS ôn đạt 8/9 tổng số học sinh tham gia thi, kết tương đối cao số chất lượng DANH SÁCH HS ĐẠT GIẢI TOÁN TRONG CÁC KỲ THI CẤP HUYỆN (Năm học 2018 – 2019) STT Họ tên HS Trần Lê Hoàng Trần Duy An Phan Thùy Vân Võ Thị Yến Nhi Phan Nhật Thanh Thùy Nguyễn Thị Uyển Nhi Võ Thị Huyền Trang Trường THCS Buôn Trấp Điểm 19 18 17.5 17.25 15.25 13.75 13.5 20 Vị thứ Kết giải Nhất Nhì Ba Ba Khuyến khích Khuyến khích CN Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” Tổng số Nguyễn Trần Minh Nhật 12 13 8/9 CN Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận: Qua nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi mạnh dạn đưa "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS" thiết thực với giáo viên phân công làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn Vì cơng tác ôn bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán cấp THCS vấn đề quan tâm cấp lãnh đạo kỳ vọng phụ huynh có em u thích mơn Tốn Áp dụng thực giải pháp việc bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn đạt kết khơng khó khăn Với "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS" giáo viên tham gia bồi dưỡng có thêm kinh nghiệm cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi đội tuyển học sinh giỏi mơn Tốn đảm bảo số lượng chất lượng II Kiến nghị: Để “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” đạt hiệu cao, tơi có số đề xuất sau: - Đối với nhà trường: Cần cho giáo viên tham gia bồi dưỡng theo đuổi từ khối đến khối để giáo viên có định hướng ơn liên tục, khơng phải nhiều thời gian tìm hiểu đối tượng bồi dưỡng học sinh giỏi - Đối với phụ huynh học sinh: Thành lập nhóm phụ huynh qua Zalo, Messenger, với giáo viên bồi dưỡng đẽ trao đổi, động viên khích lệ em sau lần kiểm tra - Đối với quyền địa phương: Đưa thơng tin truyền thơng đến địa phương có em đạt giải kỳ thi, có buổi tổ chức vinh danh trao quà có ý nghĩa nhằm động viên khích lệ tinh thần hiếu học em - Cụm chun mơn Tốn: Cùng thống chương trình ơn phân công soạn thảo chi tiết chuyên đề làm tiền đề cho giáo viên mơn Tốn chung Trường THCS Buôn Trấp 21 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tốn cấp THCS” tồn huyện có hội nghiên cứu áp dụng khai thác tối đa nguồn học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS - Đối với Phòng GD& ĐT huyện: Khen thưởng tới em sau biết kết tăng nhiều số lượng cấu giải thưởng Do thời gian có hạn nên SKKN hẳn khơng tránh thiếu sót nhiều hạn chế, mong hội đồng thẩm định, đồng nghiệp đóng góp ý kiến cho SKKN hồn thiện Buôn Trấp, ngày 27 tháng 02 năm 2019 Người viết Phạm Thị Mến Trường THCS Buôn Trấp 22 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tác giả - NXB Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học mơn Tốn trường THCS Nhà xuất Giáo dục Sách Giáo khoa Toán 6,7,8,9 – Tập1,2 Nhà xuất Giáo dục Sách Bài tập Toán 6,7,8,9 – Tập1,2 Nhà xuất Giáo dục Các dạng toán phương pháp giải Toán 6,7,8,9 – Tập 1,2 Nhà xuất Giáo dục năm 2014 Phương pháp giải Toán 6,7,8,9 theo chủ đề phần Nhà xuất Giáo dục Hình học năm 2014 Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Bình Định năm học 2009 - 2010 Sách Bổ trợ nâng cao Tốn 6,7,8,9– Tập1, Trường THCS Bn Trấp 23 Nhà xuất Hà Nội năm 2014 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” Nhận xét Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG Nhận xét Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp Huyện CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP HUYỆN Trường THCS Buôn Trấp 24 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tốn cấp THCS” Trường THCS Bn Trấp 25 Năm học 2018 - 2019 “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS” PHỤ LỤC Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU I Đặt vấn đề II Mục đích (mục tiêu) nghiên cứu .2 Phần thứ hai: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Cơ sở lí luận .3 II Thực trạng vấn đề III Các giải pháp tiến hành để giải vấn đề III.1 Phát chọn học sinh giỏi III.2 Xây dựng hệ thống chương trình bồi dưỡng .6 III.2.1 Thời gian bồi dưỡng III.2.2 Chuyên đề ôn theo khối III.2.2.1 Toán 6: III.2.2.2 Toán 7: III.2.2.3 Toán 8: III.2.2.4 Toán 9: 10 III.2.3 Hướng dẫn học sinh thực chuyên đề 13 III.3 Tổ chức dạy học theo chuyên đề: 13 III.3.1 Giáo viên chuẩn bị tài liệu cho chuyên đề: 13 III.3.2 Dạy theo chuyên đề: 14 III.4 Kiểm tra đánh giá, chọn lọc học sinh giỏi tham gia thi: .14 III.5 Phối hợp Nhà trường, phụ huynh, học sinh: .15 III.5.1 Phối hợp Nhà trường: 15 III.5.2 Phối hợp phụ huynh: .16 IV Tính giải pháp: 17 V Hiệu SKKN: 17 Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị I Kết luận: 20 II Kiến nghị: 20 Trường THCS Buôn Trấp 26 Năm học 2018 - 2019 ... dựng để Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS ngày hiệu việc bồi dưỡng học sinh giỏi cấp trung học sở làm tiền đề vững để em học ôn học sinh giỏi tốn cấp trung học phổ thơng... CHẤM SKKN CẤP HUYỆN Trường THCS Buôn Trấp 24 Năm học 2018 - 2019 Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS Trường THCS Bn Trấp 25 Năm học 2018 - 2019 Một số kinh nghiệm bồi dưỡng. .. "Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi mơn Tốn cấp THCS" giáo viên tham gia bồi dưỡng có thêm kinh nghiệm cơng tác bồi dưỡng học sinh giỏi đội tuyển học sinh giỏi mơn Tốn đảm bảo số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán cấp THCS ,

Từ khóa liên quan