0

skkn chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình VNEN ở trường tiểu học

30 745 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2016, 23:51

Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học MỤC LỤC NỘI DUNG Mục lục I Mở đầu I.1 Lý chọn đề tài I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài I.3 Đối tượng nghiên cứu I.4 Phạm vi nghiên cứu I.5 Phương pháp nghiên cứu II Nội dung II.1 Cơ sở lý luận để thực đề tài II.2 Thực trạng a Thuận lợi, khó khăn b Thành công, hạn chế c Mặt mạnh, mặt yếu d Các nguyên nhân, yếu tố tác động e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt II.3 Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu giải pháp, biện pháp b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp c Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu III Kết luận, kiến nghị III.1 Kết luận III.2 Kiến nghị Nhận xét hội đồng chấm sáng kiến cấp trường – cấp huyện Tài liệu tham khảo I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi TRANG 2 4 4 11 11 12 21 23 23 24 26 26 27 29 30 Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Tại hội nghị lần thứ II BCH Trung ương Đảng khoá VIII khẳng định:” Đổi mạnh mẽ phương pháp Giáo dục Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện nếp tư sáng tạo người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến, phương pháp đại vào trình dạy học” Trong năm học 2014-2015 toàn ngành Giáo dục Đào tạo huyện Krông Ana đà thực chủ đề “Đoàn kết – sáng tạo – Đổi toàn diện”, đơn vị cần phải chủ động đổi Môi trường cho đứa trẻ bắt đầu làm việc môi trường xã hội bàng trí óc thực hành việc làm từ đơn giản đến phức tạp Trong nhà trường, học sinh tiếp thu tri thức khoa học, kĩ cần thiết để hình thành phát triển phẩm chất tốt đẹp ban đầu người Môi trường giáo dục có tác động lớn đến hình thành phát triển nhân cách người thông qua mối quan hệ xã hội đa dạng Cùng với phát triển khoa học kỹ thuật giới biến động giờ, phút đòi hỏi công tác giáo dục phải tích cực biến đổi, việc đổi phương pháp quản lý, phương pháp dạy học tất yếu Yêu cầu cần phương pháp góp phần tích cực để họat động quản lý giáo dục để giảm công sức, nâng cao hiệu quản lý giảng dạy, tiết kiệm nhiều thời gian, bảo đảm xác cao họat động Phương pháp giảng dạy giáo dục trường Tiểu học nước ta quan tâm đến việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Tuy nhiên mang tính hình thức, áp đặt, gò bó, chưa quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng học sinh Việc đánh giá, sửa sai cho học sinh có biểu khắt khe, thiếu dân chủ, chủ yếu giáo viên nhận xét, đánh giá Bởi học sinh có khiếm khuyết nhân cách như: rụt rè, thụ động, thiếu tự tin vào thân, không dám đề đạt ý kiến, không mạnh dạn thể khả năng, Quản lý hoạt động dạy học xem hoạt động trọng tâm quản lý trường học, dạy học thực theo chương trình, kế hoạch xác định diễn suốt năm học Tiếp tục đổi nghiệp GD&ĐT theo nghị TW Đảng, việc quản lý dạy học trở nên quan trọng Từ Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học cho thấy vai trò BGH việc quản lý hoạt động dạy học theo mục tiêu đào tạo quan trọng Thực tế giáo dục nói chung dạy học nói riêng nước ta nhiều biểu hạn chế, chí lạc hậu trước yêu cầu kinh tế xã hội đổi yêu cầu phát triển đất nước Vì quản lý hoạt động dạy học nâng cao chất lượng hiệu dạy học để thực chiến lược người - nhân tố định phát triển xã hội thiết, quan trọng Quản lí nhà trường trình tác động có chủ đích ban giám hiệu nhà trường đến đối tượng quản lí tập thể cán giáo viên công nhân viên đơn vị nhằm đạt mục tiêu mà đơn vị đề Để thực tốt công tác người hiệu trưởng phải thực chu trình quản lí: Chu trình quản lí kết hợp chức quản lí theo trật tự thời gian xác định nhằm thực chức quản lí trường học Để thực nhiệm vụ người quản lí hiệu trưởng nhà trường tiến hành việc quản lí đơn vị theo kế hoạch việc lập kế hoạch cụ thể triển khai thực nhiệm vụ năm học cán quản lí yếu tố quan trọng để đạt mục tiêu giáo dục đào tạo quản lý giáo dục Nhằm nâng cao chất lượng dạy học đổi phương pháp quản lý giáo dục Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi nằm dự án chương trình " Dạy học theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN)." Điều cho thấy, hội cho trường cao thách thức nhỏ Chính đúc rút kinh nghiệm thực tiễn chọn đề tài “ Chỉ đạo tổ chức công tác dạy học mô hình trường học ( VNEN) trường tiểu học” 1.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Bản thân với trách nhiệm người hiệu trưởng, trăn trở, phải hoàn thành nhiệm vụ ngành giao phó thực dạy học mô trình trường học (VNEN) Vì mô hình thí điểm, điều mẻ từ cách thức tổ chức đến thực dạy học Phải thực mô hình thành công xã hội chấp nhận mô hình dạy học tiên tiết từ trước đến Thay đổi cách làm, cách nghĩ giáo viên, thay đổi cách học học sinh, thay đổi cách Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học nhìn nhận cha mẹ học sinh Phải thực đổi để người học thật học, thật tìm tòi, khám phá để lĩnh hội tri thức cách chủ động 1.3 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu giải pháp biện pháp đạo tổ chức dạy học mô hình trường học (VNEN) 1.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Mô hình dạy học Trường học (VNEN) trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 1.5 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tài liệu Phương pháp quan sát Phương pháp khảo sát II PHẦN NỘI DUNG II.1 sở lý luận Từ trước đến nay, ai nghĩ học đến trường thầy cô truyền thụ kiến thức mà thầy cô chuẩn bị sẵn học sinh có việc láng nghe, quan sát, ghi chép lại, thực hành theo khuôn mẫu mà thầy cô đưa Để đổi nếp giáo dục tiến hành thói quen, điều trước tiên phải có ý thức rõ ràng học gì, học làm việc gì, học để đạt tới sản phẩm gì? Khi đó, nhà sư phạm xác định nhiệm vụ giáo dục tổ chức phát triển tâm lý trẻ em dân tộc, đưa em đến trình độ cao đạt tới, thực nghiệm giáo dục tìm tòi cách thức thực thi nhiệm vụ đổi giáo dục Để đến mục tiêu đó, điều trước tiên phải biết trẻ em gì? Trước có mô hình giáo dục ( VNEN), nhà giáo làm điều mà chẳng cần biết trẻ em gì, trẻ em cần dến trường? Muốn thay đổi cách làm, vấn đề Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học phải xem trẻ em gì? Thừa hưởng cách làm việc lối phân tích thời đại công nghiệp hoá Thực nghiệm giáo dục theo mô hình (VNEN) Việt Nam tìm lối thoát cũ để tìm đến nhằm cải tiến giáo dục Việt Nam Làm cho giáo dục nước nhà đần dần duổi kịp với giáo dục nước khu vực giới Thực nghiệm giáo dục theo mô hình trường học (VNEN) hường cho người học tự nghiên cứu, thực hành để chím lĩnh tri thức Giáo dục theo mô hình (VNEN), đưa giáo viên thoát khỏi cách làm cũ Nhưng cách nào? Bằng cách tìm hệ thống làm việc cho học sinh hoạt động để em tự làm sản phẩm giáo dục, kết đọng lại đầu óc em.Để nâng cao chất lượng dạy học nhà trường nói chung trường Tiểu học nói riêng, nhà trường phải có kế hoạch, biện pháp tổ chức quản lý tốt kế hoạch quản lý việc dạy học Với xu hướng “Dạy thật - học thật - chất lượng thật”, “dạy theo hướng phân hóa đối tượng”, nhà trường việc giảng dạy theo hướng chuyên sâu vấn đề cần khuyến khích thực tốt Việc dạy học theo mô hình trường học (VNEN) giúp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, đồng thời giúp cho người giáo viên nhẹ nhàng khâu soạn giảng, có nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu dạy Thầy phải bắt đầu việc làm tổ chức học cho hiệu II.2 Thực trạng Việc tổ chức dạy học theo mô hình trường học vào nề nếp Ban đạo cấp trường bám sát văn hướng dẫn Bộ, Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo để tổ chức thực có hiệu Giáo viên biết tổ chức theo “10 bước học tập” để phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, tự tìm tòi, khám phá kiến thức học sinh Đã xây dựng hội đồng tự quản làm việc tích cực Biết huy động tham gia cha mẹ học sinh, cộng đồng để trang trí lớp học xây dựng công cụ hỗ trợ lớp học Học sinh quen dần với cách học mới, em biết tự đọc tài liệu, tự tìm tòi, nghiên cứu hợp tác, chia sẻ Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học với bạn nhóm để chiếm lĩnh kiến thức Học sinh ngày mạnh dạn, tự tin phát triển tốt kỹ sống Cha mẹ học sinh quyền địa phương, ban ngành đoàn thể tích cực hỗ trợ nhà trường a Thuận lợi – khó khăn * Thuận lợi Môi trường giáo dục nhà trường đảm bảo, dân chủ, thân thiện, đổi hoạt động giáo dục, đủ điều kiện cho việc triển khai chủ trương thực việc làm đổi nhà trường Đội ngũ cán giáo viên có trình độ, có phẩm chất trị, đạo đức lối sống chuẩn mực, có trách nhiệm với công việc, số cán giáo viên trẻ chiếm 65% Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, chuẩn 39/49 đồng chí chiếm tỷ lệ 80% Trường thành lập được chi ủy chi bộ, phần đa đảng viên trẻ, gương mẫu, nhiệt huyết, đầu phong trào, nhiều năm liền đạt chi Trong vững mạnh Công đoàn thật trung tâm đoàn kết, nhiều năm liền đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhiều năm liền cấp khen * Khó khăn Tuy nhiên, trình tổ chức thực không gặp khó khăn cần vượt qua sau: Về giáo viên: Một số giáo viên chưa thật đổi phương dạy học theo mô hình mà đơn vị chọn Vẫn cồn đầu đan xen cách dạy truyền thống Giáo viên trường bỡ ngỡ với mô hinh dạy học mới, trường sư phạm giáo viên chưa tiếp cận với mô hình dạy học - Sự phối hợp giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn chưa thật nhịp nhàng cách tổ chức lớp học - Về học sinh: Chưa thật chủ động trình tự nghiên cứu tài liệu, phó thác trách nhiệm cho số thành viên Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học - Phụ huynh học sinh nhiều lo lắng, họ chhưa tin tưởng mô hình dạy học Bởi lẽ giáo viên chưa thoát khỏi nếp nghĩ phương pháp dạy học truyền thống - Một số phòng học diện tích chưa đủ chuẩn nên việc xếp bàn ghế theo nhóm chật chội, khó bố trí - Để giải vấn đề đặt trên, người quản lý phải có kế hoạch giải pháp cụ thể công tác quản lý nhằm thực tốt nhiệm vụ năm học nhiệm vụ quản lý việc dạy học theo mô hình trường học (VNEN) b Thành công – hạn chế * Thành công Việc tổ chức dạy học theo mô hình VNEN trình thí điểm nên công tác đạo mang tính chất vùa làm vừa đúc rút kinh nghiệm Trong sáng kiến này, xin đề cập đến biện pháp để tổ chức dạy học mà vai trò người giáo viên thay đổi thực sự: họ không người truyền thụ, giảng giải chí làm thay mà chuyển sang vai trò người tổ chức, người hướng dẫn, trợ giúp cho HS Hoạt động dạy học thay đổi so với dạy học truyền thống, thể hình thức tổ chức lớp học thành nhóm Học sinh chủ yếu tự nghiên cứu, hợp tác với bạn với hỗ trợ giáo viên để tìm hiểu kiến thức Học sinh phát huy tốt kỹ sống, nhóm lực phẩm chất Lớp học trang trí tốt vừa thể tính thẩm mỹ, tính thân thiện, vừa công cụ để hỗ trợ cho công tác dạy học góc học tập, nhịp cầu bè bạn, hộp thư Điều em muốn nói, sơ đồ khu dân cư mà học sinh ở, Góc sinh nhật, bảng điểm danh Ngày em đến trường… Tất công cụ làm toát lên phòng học theo mô hình dạy học VNEN * Hạn chế Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Tuy nhiên trình đạo thực thấy hạn chế sau: Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên bất cập năm học có điều động, luân chuyển giáo viên Việc tập huấn thường tổ chức tập trung vào đầu năm học, có giáo viên điều động sau nên đòi hỏi Ban lãnh đạo nhà trường tổ chuyên môn phải nhiều thời gian để tập huấn bồi dưỡng Một số giáo viên quen với phương pháp dạy học truyền thống nên trình tổ chức hoạt động học cho học sinh (HS) truyền thụ giảng giải nhiều Việc hướng dẫn học sinh làm sử dụng công cụ học tập lớp hình thức Một số giáo viên tổ chức lớp học rập khuôn Một số học sinh kỹ giao tiếp hạn chế, rụt rè Một số trưởng nhóm kỹ điều hành, đạo nhóm chưa tốt Cha mẹ học sinh phần lớn nông dân nên quan tâm đến việc học hành em hạn chế Tất việc học tập em giao phó cho nhà trường c Mặt mạnh – mặt yếu * Mặt mạnh Nhà trường thực dạy học mô hình trường học đạo sát Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Ana Có văn pháp lý đạo ngành xuyên suốt tự Bộ Giáo dục đào tạo đến Sở Giáo dục Đào tạo Phòng Giáo dục Đào tạo Được tham dự tập huấn nhiều lần từ sở Giáo dục, phòng Giáo dục cụm chuyên môn Được tư vấn thường xuyên cộng tác viên dự án Kinh phí đầu tư dự án đầy đủ, kịp thời, đảm bảo cho việc trang trí, mua sắm sở vật chất hoạt động chuyên môn Ngoài dự án đầu tư thêm sở vật chất máy to, đèn chiếu, hình, ti vi, máy quay phim… Được hưởng ứng nhiệt tình cha mẹ học sinh, tập thể hội đồng sư phạm học sinh Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học * Mặt yếu Giáo viên nhà trường phần lớn trường nên kinh nghiệm chuyên môn hạn chế; số giáo viên cũ chưa thật đổi phương pháp dạy học Yêu cầu chương trình mô hình trường học học sinh học lên lớp hai phải biết đọc viết thành thạo, tự học được, thực tế tỉ lệ học sinh yếu Tiếng Việt lại phổ biến địa phương, chưa kể học sinh học hòa nhập Học sinh vùng nông thôn giao tiếp nhiều hạn chế Chuyển đổi từ phương pháp truyền thống qua phương pháp học tích cực cách đột ngột, nên không khỏi gây cho GV, HS phụ huynh tâm lý hoang mang sợ học sinh không tiếp thu kiến thức học, đối tượng học sinh trung bình, yếu Sách dự án đủ cho em bộ, lại học lớp không mang nhà nên học sinh thời gian xem trước, không phát huy tính cộng đồng ý đồ dự án Đồ dùng dạy học phục vụ cho chương trình chưa có Mô hình học nhóm suốt buổi học, tạo cho phận học sinh ỷ lại vào người khác, chưa thật tự học, tự nghiên cứu tài liệu Vì chương trình thử nghiệm nên tài liệu số chỗ chưa hợp lý Giáo viên phải nghiên cứu để thay đổi lu gô cho phù hợp với đối tượng học sinh d Các nguyên nhân, yếu tố tác động * Nguyên nhân thành công Được quan tâm đạo sát lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Ana Sự quan tâm lãnh đạo Đảng ủy quyền địa phương xã Quảng Điền Sự nhiệt tình hưởng ứng phụ huynh học sinh Sự nỗ lực phấn Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học đấu tập thể hội đồng phạm tập thể học sinh trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Các cấp lãnh đạo quan tâm xây dựng sở vật chất nhà trường đạt chuẩn, đảm bảo cho việc thực mô hình trường học Quán triệt văn đạo Trung ương, ngành việc chủ trương tăng cường giảng dạy, đào tạo Mô hình trường học (VNEN) Ngành Giáo dục – Đào tạo nhà trường Hiệu trưởng thông báo nội dung, tiêu biện pháp thực việc để cán giáo viên cha mẹ học sinh biết để phối hợp thực Xây dựng kế hoạch thực với kỹ năng: Phân tích tình hình thực tiễn ảnh hưởng đến việc làm với chọn lựa sở ký luận để giải quyết, tìm biện pháp hữu hiệu triển khai thực theo mô hình (VNEN) đạt hiệu cao Triển khai đồng giải pháp nâng cao chất lượng hiệu việc giảng dạy học tập cán giáo viên học sinh Quản lý đầy đủ sở vật chất thiết bị, phòng học nhà trường Tổ chức thao giảng, dự rút kinh nghiệm, từ có biện pháp hỗ trợ để cán giáo viên nắm bắt việc triển khai thực theo mô hình (VNEN) Tăng cường bồi dưỡng kỹ sử dụng máy tính, tự giác, chủ động tham gia tìm hiểu thông tin mạng để đưa vào giảng Thường xuyên tự đánh giá, rút kinh nghiệm, tìm kiếm thông tin kiến thức, tự học, tự bồi dưỡng, bổ sung kịp thời điểm yếu trình thực việc triển khai theo mô hình (VNEN) làm đổi phương pháp, hình thức giảng dạy * Nguyên nhân hạn chế Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học khích lệ HS Có thể thêm tập tương tự để HS làm được, giúp em thêm tự tin hứng thú b.7 Chỉ đạo giáo viên tổ chức phương pháp học cho học sinh Ở mô hình trường học mới, học sinh không tiếp thu kiến thức cách thụ động mà ngược lại em chủ động làm việc độc lập với tài liệu, thao tác với đồ vật, quan sát trực tiếp, phân tích so sánh tương tác với bạn nhóm, tương tác với giáo viên cộng đồng Giáo viên hướng dẫn học sinh thực theo “10 bước học tập” Quá trình chiếm lĩnh kiến thức khởi đầu việc học sinh đọc viết tên học, tiếp đến việc đọc mục tiêu học - việc HS phải biết làm học Hoạt động trình tự trải nghiệm nghiên cứu tài liệu, cá nhân trao đổi nhóm Trình tự học đến báo cáo kết học tập cá nhân nhóm thể tính độc lập tương đối cá nhân nhóm Trong học, giáo viên tổ chức cho nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động Dưới điều hành nhóm trưởng, nhóm nghiêm túc học hăng hái thảo luận có chủ đề đưa Chính vậy, người giáo viên phải “tập huấn” cho nhóm trưởng cách điều khiển hoạt động nhóm Nhóm trưởng phải biết phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên nhóm cho bạn tham gia, bày tỏ ý kiến, thể Tránh tượng học sinh ngồi nói chuyện riêng không chịu khó suy nghĩ mà trông chờ vào giáo viên bạn Đặc biệt, giáo viên phải biết huy động học sinh khá, giỏi lớp để giúp hướng dẫn, hỗ trợ kiểm tra đánh giá bạn khác Với cách làm đó, không bắt gặp hình ảnh lớp ngồi im lặng nghe thầy, cô giáo giảng nữa, mà thay vào nhóm học sinh ngồi thảo luận làm tập tài liệu theo yêu cầu Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động, ý thức tự học, tự giải vấn đề tinh thần hợp tác, chia sẻ học sinh HS ngày mạnh dạn, tự tin nhiều Không khí học tập học sinh sôi thoải mái Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Hình ảnh minh họa Lớp học 2A , cô Lê Nữ Mộng Huyền Trân chủ nhiệm b.8 Chỉ đạo giáo viên đổi phương pháp đánh giá học sinh Trước việc đánh giá học sinh chủ yếu tập trung vào hoạt động học tập, với mô hình VNEN đánh giá học sinh tập trung vào nội dung sau: - Đánh giá hoạt động học tập theo chuẩn kiến thức, kỹ chương trình - Đánh giá hình thành phát triển lực chung học sinh tiểu học: a) tự phục vụ, tự quản; b) giao tiếp, hợp tác; c) tự học giải vấn đề - Đánh giá hình thành phát triển cấc phẩm chất học sinh tiểu học Việc đánh giá thực theo hình thức: Đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì đánh giá tổng hợp cuối học kì cuối năm học Việc đánh giá học sinh không dùng điểm số mà ghi nhận xét Lời nhận xét đánh giá giáo viên phải cụ thể, dễ hiểu giúp học sinh biết để phát huy mặt mạnh khắc phục Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học hạn chế; giúp phụ huynh biết rõ em để có biện pháp hỗ trợ Việc đánh giá học sinh không dành riêng cho giáo viên mà có tham gia học sinh, phụ huynh cộng đồng, đánh giá giáo viên quan trọng Đến thông tư 30 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành đánh giá giá học sinh Đơn vị thuận lợi cách đánh giá ví cách đánh thông tư gần giống với cách đánh giá trước mà đơn vị thực b.9 Chỉ đạo đổi công tác chủ nhiệm Lớp học “hạt nhân” “Mô hình trường học Việt Nam” Bàn ghế không kê theo kiểu truyền thống mà bố trí lại để học sinh ngồi theo nhóm, phù hợp với tương tác bạn nhóm giáo viên Khác với trước đây, ban cán lớp giáo viên áp đặt hoạt động theo yêu cầu giáo viên Trong mô hình VNEN, ban cán lớp đổi thành “Hội đồng tự quản” “Hội đồng tự quản” thành lập học sinh, học sinh em chủ động tự quản hoạt động lớp Hình ảnh minh họa Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Để có “Hội đồng tự quản” theo ý nghĩa hướng dẫn giáo viên tổ chức học sinh xây dựng kế hoạch cách rõ ràng Kế hoạch bầu “Hội đồng tự quản” phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng tham gia, thời gian tiến hành Sau tổ chức cho em tiến hành ứng cử, bầu cử Học sinh quyền ứng cử, bầu cử cách dân chủ để chọn “Hội đồng tự quản” đạo lớp hoạt động Sau thành lập “Hội đồng tự quản” giáo viên cho em tự phân công nhiệm vụ Các thành viên lớp tự tham gia vào ban Các em ghi tên vào mảnh giấy hình ảnh mà em thích dán vào ban đăng kí “Hội đồng tự quản” thay đổi năm học Nếu hội đồng tự quản không làm tốt nhiệm vụ giáo viên cho học sinh bầu lại Mặt khác hội đồng tự quản làm tốt, hết học kì giáo viên cho bầu lại nhiều học sinh có hội tập làm lãnh đạo Những học sinh làm tốt giáo viên khen ngợi động viên em làm cố vấn cho bạn bầu vào Hội Sáng kiến kinh nghiệm Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học đồng tự quản Như vậy, nhiều học sinh phát huy lực sở trường b.10 Chỉ đạo trang trí lớp học Ngay từ đầu năm học chủ động hướng dẫn giáo viên kết hợp với cha mẹ học sinh, học sinh để trang trí lớp học theo mô hình VNEN Xung quanh lớp học trang trí phương tiện hỗ trợ học tập như: Góc học tập em, tủ đựng sách báo, hộp thông tin “Những điều em muốn nói”, bảng thông tin “Ngày em đến lớp”, bảng “10 bước học tập”, bảng “Nội quy lớp học”, “Hộp thư cá nhân”,… Tất tạo nên không gian môi trường học tập thân thiện Góc học tập nơi để đồ dùng học tập học sinh vật dụng để làm đồ dùng trực quan môn học Các vật dụng không cố định mà thay đổi, linh động theo kế hoạch dạy học Giáo viên cần huy động học sinh phụ huynh tham gia chuẩn bị đồ dùng học tập để góc học tập trở nên phong phú phục vụ tốt cho việc học em Đây nơi để trưng bày sản phẩm học tập, văn hay, trang đẹp học sinh “Hộp thư cá nhân”, “Điều em muốn nói” nơi để học sinh bày tỏ cảm xúc, chia sẻ tâm với bạn bè, với thầy giáo, cô giáo Giáo viên hướng dẫn học sinh dùng giấy bìa cứng để gấp phong bì thư, có ghi tên học sinh, ngày sinh sở thích dán vào bảng “Hộp thư cá nhân” lớp Giáo viên nên giải thích kỹ cho học sinh mục đích hội thư Sáng kiến kinh nghiệm 20 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Đây công cụ giúp học sinh bày tỏ ý kiến mình, tình cảm, cảm nhận, mong muốn, đề nghị điều em muốn nói thầy cô, cha mẹ, cô nhân viên…Hay thành viên lớp có hành động đẹp, có kết học tập tiến hay hành động chưa tốt…các học sinh khác viết thư cho vào phong thư bạn để khen ngợi nhắc nhở Giáo viên khéo léo tâm với HS để nghe em chia sẻ cảm xúc bạn bè, sau gợi ý để học sinh viết thư cho bạn viết thư bỏ vào hộp thư “Điều em muốn nói” Cách làm giúp học sinh thân thiện, quan tâm đến nhiều Các em có ý thức học tập tham gia hoạt động để nhận nhiều lời khen ngợi từ phía bạn cô giáo Đối với Hội đồng tự quản nhận thư hộp thư “Điều em muốn nói” cần phải đọc để biết phản hồi từ phía bạn để có hướng điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu chung nội quy lớp Nếu việc bạn bày tỏ mà Hội đồng tự quản không giải phải nhờ tới can thiệp giáo viên Ngoài ra, giáo viên hướng dẫn học sinh trang trí “Góc sinh nhật” để tạo vui tươi lớp học Giúp HS biết cách quan tâm đến bạn, biết cách tổ chức buổi lễ nho nhỏ Giáo viên học sinh dùng giấy A để vẽ hoa có 12 hoa, hoa tháng năm Trên hoa ghi tên Sáng kiến kinh nghiệm 21 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học bạn có ngày sinh nhật tháng Góc sinh nhật giúp lớp biết đến ngày sinh nhật bạn để tổ chức sinh nhật cho bạn Việc tổ chức không cần cầu kì Học sinh tổ chức chương trình văn nghệ, trò chơi…và nói lời chúc mừng bạn Chính hoạt động góp phần giúp học sinh phát huy tốt lực tự quản Góp phần thành công mô hình dạy học c Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trường thuộc vùng sâu huyện đóng địa bàn xã Quảng Điền với truyền thống hiếu học người đất Quảng Nam Đại đa số người kinh Tuy trường vùng sâu trang bị CSVC tương đối đầy đủ khuôn viên rộng rãi, thoáng mát nên tạo môi trường giáo dục thân thiện, thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường, hình thành nhân cách tri thức cho học sinh lứa tuổi từ tuổi đến 11 tuổi theo học rèn luyện kiến thức, kỹ bậc học TH theo quy định, yêu cầu đổi giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo Để đạt mục tiêu đào tạo ngành Giáo dục - Đào tạo trường quan tâm lãnh đạo Đảng, quản lý điều hành Nhà nước cấp họat động xã hội hóa giáo dục đạt hiệu cao Đội ngũ cán giáo viên học sinh: Tổng số cán giáo viên nhà trường năm học 2014-2015 gồm 49 người, đó: Cán quản lý: người có trình độ Đại học cao đẳng, qua lớp bồi dưỡng quản lý, Chính trị, Tin học đáp ứng yêu cầu đổi công tác đạo hoạt động giáo dục nhà trường Giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, chuẩn 80% Số giáo viên đạt Giáo viên giỏi, CSTĐ cấp huyện: giáo viên Số giáo viên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin đổi phương pháp dạy học: 35 giáo viên Sáng kiến kinh nghiệm 22 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Học sinh nhà trường gồm 645 em phân thành 24 lớp 24 lớp lớp 2buổi/ngày Cơ sở vật chất thiết bị: Cơ sở vật chất nhà trường rộng rãi với khuôn viên 4684 m với đầy đủ Các khối công trình cụ thể: Trường có 02 điểm trường, điểm điểm lẻ đóng trục tỉnh lộ hai, thuận lợi cho việc lại học sinh + Phòng học đầy đủ hệ thống bàn ghế, điện, quạt, bảng chống lóa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh y tế học đường; + Các phòng làm việc đầy đủ đảm bảo phương tiện cho ban giám hiệu nhân viên làm việc + Các phòng chức gồm: phòng nghệ thuật, phòng dạy tin, phòng dạy tiếng Anh, phòng y tế, phòng truyền thống Đội, phòng thư viện - thiết bị + Thư viện nhà trường đạt thư viện chuẩn có đủ phòng đọc, kho sách với đầy đủ đầu sách giáo khoa, sách tham khảo, báo, tạp chí phục vụ cho việc đọc nghiên cứu cán giáo viên học sinh nhà trường + Mỗi phân hiệu có công trình vệ sinh giáo viên học sinh riêng, đảm bảo vệ sinh nước sạch; phân hiệu có nhà để xe riêng giáo viên học sinh + Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I vào năm 2011 d Mối quan hệ các biện pháp, giải pháp Quá trình xây dựng phát triển đất nước làm thay đổi toàn diện hoạt động người tất lĩnh vực, đặc biệt giáo dục – đào tạo Để thực yêu cầu đổi phương pháp dạy học theo tinh thần lấy người học làm trung tâm, nghiên cứu quy trình tổ chức, điều khiển tổ chức, tự điều khiển hoạt động dạy học Người quản lý phải có kế hoạch thật chu đáo sát với thực tiển, hiểu tâm lý người dạy, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tư vấn động viên kịp thời Sáng kiến kinh nghiệm 23 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học giải pháp biện pháp đưa phải đồng thuận thống từ lãnh đạo, đến giáo viên, học sinh Được hưởng ứng nhiệt tình địa phương phụ huynh Người dạy phỉa biết tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phải biết dạy cho , dạy nào? Biết xác định công việc tự đổi cách làm Người học phải biết học cho học nào? Phải nắm cách học mới, tự mày mò, tự nghiên cứu, biết hợp tác để giúp đỡ tiến e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học các vấn đề nghiên cứu Kết Kết đạt khảo nghiệm Năm Năm học học 2012-2013 2014-2015 (Đạt) (Đạt) 60% 100% Học sinh thực học theo nhóm 60 % 100% Học sinh làm tốt vai trò nhóm trưởng 50% 90% 50% 90% Hội đồng tự quản làm tốt vai trò 60% 100% Học sinh tự tin, hợp tác tốt 60% 90% 40% 100% 50% 100% Nội dung khảo nghiệm Giáo viên tổ chức dạy học nhóm theo theo mô hình trường học Học sinh tự học, tự nghiên cứu tà liệu để chiếm lĩnh tri thức Học sinh tự tin trao đổi, bày tỏ thắc mắc thông qua hộp thư “Nhịp cầu bè bạn” hộp thư “Điều em muốn nói” Lớp tổ chức sinh nhật cho bạn thông qua góc sinh nhật Sáng kiến kinh nghiệm 24 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Cha mẹ học sinh hưởng ứng dạy học theo mô 70% 100% 50% 90% 60% 100% Tổ chức tiết học có tham gia cộng đồng 20% 60% Trang trí lớp theo chuẩn dạy học mô hình VNEN 40% 100% hình trường học Cha mẹ học sinh tham gia đánh giá kết học sinh Học sinh tham gia đánh giá kết học tập bạn II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Thực chủ trương Bộ GDĐT việc đẩy mạnh thực chủ trương đổi công tác quản lý nâng cao chất lượng Giáo dục Trong năm qua trường TH Nguyễn Văn Trỗi tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng CBQL, giáo viên mặt chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học Đồng thời tham mưu lãnh đạo cấp, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Krông Ana đầu tư sở vật chất Nhờ đến nhận thức tầm quan trọng đổi công tác dạy học quản lý giáo dục, giảng dạy CBQL, giáo viên nâng lên bước đáng kể Việc thực Mô hình trường học Bộ giáo dục đổi giáo viên học sinh trường có chuyển biến tích cực cụ thể: Thiết kế học VNEN xây dựng 1, điều tiện cho GV HS hoạt động dạy học Đa số kênh hình kênh chữ rõ ràng, dễ hiểu giúp học sinh tiếp cận học cách dễ dàng Sau tập đọc có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp học sinh dễ dàng tìm hiểu nội dung học Sáng kiến kinh nghiệm 25 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Học tập theo mô hình VNEN giúp học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, tự tin, hứng thú học tập Với phương pháp dạy học mới, giúp em phát huy tốt kĩ năng: Kỹ giao tiếp, Kỹ hợp tác, Kỹ tự đánh giá lẫn học Phát huy tính tích cực học sinh thông qua kí hiệu hoạt động: hoạt động cá nhân, hoạt động cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung lớp, hoạt động với cộng đồng Tạo điều kiện đẩy mạnh đổi phương pháp dạy học hình thức dạy học sở tổ chức hoạt động phát huy tính tích cực, chủ động, khả tự học học sinh Tăng khả thực hành, vận dụng, ý tích hợp với hoạt động phát triển ngôn ngữ học sinh thông qua hoạt động học tập Chú trọng khai thác sử dụng kinh nghiệm học sinh đời sống hàng ngày Gắn kết nội dung dạy học với đời sống thực tiễn học sinh, cộng đồng thông qua hoạt động ứng dụng khuyến khích HS tích luỹ kiến thức qua gia đình, cộng đồng, rèn cho em kĩ giải vấn đề, khó khăn thân + Giáo viên: sở ứng dụng phương pháp, hình thức dạy học bước ứng dụng vào giảng dạy, việc soạn giảng giáo viên nhẹ nhàng hơn, giáo án giảm bớt số môn nên đảm bảo chất lượng Giáo viên dành nhiều thời gian để tìm tư liệu nghiên cứu cho môn đảm trách +Học sinh: tích cực tham gia họat động học tập Học sinh tiếp cận việc tổ chức hoạt động học tập theo nhóm, không bị áp lực “học vẹt” học lấy điểm… tạo môi trường hoạt động cho học sinh, học sinh tương tác với môi trường mà hình thành tri thức hỗ trợ việc củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ mặt kiến thức Được học tập rèn luyện kỹ tất môn học quy định nhà trường Sáng kiến kinh nghiệm 26 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Hứng thú học với nhiều biện pháp bạn học chung nhóm + PHHS: Liên hệ trực tiếp với giáo viên nhà trường phối hợp nhà trường chung tay giáo dục em nắm tình hình học tập em thường xuyên Từ mặt góp phần thực thành công đổi công tác quản lý, đổi phương pháp giảng dạy, đổi phương pháp học tập học sinh; bước hình thành ý thức tự học tập học sinh dựa nguyên tắc “Thầy chủ đạo, trò chủ động” nâng cao chất lượng giáo dục cách toàn diện theo đạo Bộ GDĐT lãnh đạo Ngành Giáo dục huyện Krông Ana tin tưởng III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận Qua ba năm thực “Mô hình trường học mới” thấy có chuyển biến rõ rệt: học sinh mạnh dạn, tự tin, linh hoạt, sáng tạo, tích cực học tập hoạt động Không khí học tập lớp tự nhiên, nhẹ nhàng, thân thiện Giáo viên học sinh tương tác với nhiều Học sinh hứng thú tiếp nhận kiến thức Các em phát huy lực tự học, học sinh có nhiều hội độc lập suy nghĩ, bộc lộ ý kiến riêng làm việc cá nhân có nhiều hội phát huy lực hợp tác học nhóm Phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nhiều em thể khả điều hành bạn Khả giao tiếp, ứng xử học sinh tiến nhiều Học sinh mạnh dạn tham gia đánh giá trình học tập, rèn luyện mình, bạn Một số học sinh có tính cách nhút nhát dần trút bỏ tự ti trở nên mạnh dạn, tự tin để thể khả thân Cha mẹ học sinh hiểu lợi ích từ mô hình trường học em họ nhiệt tình hưởng ứng Giáo viên quen dần với cách tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo mô hình VNEN Sáng kiến kinh nghiệm 27 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Mô hình trường học Việt Nam - VNEN đánh giá “luồng gió mới” góp phần tích cực làm thay đổi tư dạy học nước ta Đây kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, đại Từ thực tế đạo giảng dạy, thấy có khó khăn, vướng mắc sở vật chất, trình giảng dạy giáo viên, khả học tập học sinh Tuy nhiên, vấn đề “một sớm, chiều” khắc phục mà đòi hỏi người giáo viên phải thật kiên trì, nhẫn nại, tích cực tự học, tự bồi dưỡng; quan tâm, chia sẻ động viên học sinh để em tự tin học tập Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh cộng đồng để nhận hỗ trợ Thực tốt mô hình đóng góp không nhỏ công đào tạo hệ trẻ có kỹ sống tốt, có đủ đức, trí, thể, mỹ cho tương lai đất nước Mô hình trường học Việt Nam mô hình dạy học tràn đầy niềm tin tương lai cho ta thật nhiều hứa hẹn III.2 Kiến nghị Về chuyên môn: Cần tổ chức tập huấn, chuyên đề nhiều phương pháp dạy học môn chuyên biệt theo mô hình VNEN Công tác tư vấn phương pháp dạy học mô hình cần trì đổi Tài lệu giảng dạy cần cung cấp kịp thời Nội dung tài liệu giảng dạy học tập cần điều chỉnh phù hợp với thực tế Về kinh phí: Dự án tài trợ kinh phí thêm vài năm để củng cố mô hình dạy học vững chắc, góp phần trang trí sửa chữa lớp học ngày khang trang Hỗ trợ kinh phí trình hoạt động chuyên môn, động viên giáo viên thực mô hình dạy học Về sở vật chất: Dự án cần đầu tư thêm nhiều thiết bị lĩnh vực công nghệ thông tin Các cấp lãnh đạo quan tâm công tác tu sửa xây dựng sở vật chất Đáp ứng nhu cầu việc thực dạy học theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN) Người thực Sáng kiến kinh nghiệm 28 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Lê Công Khôi NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Sáng kiến kinh nghiệm 29 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU Tổ chức lớp học theo Mô hình trường học Việt Nam Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn trường thẹc Mô hình trường học Việt Nam Hướng dẫn tham gia cha mẹ học sinh cộng đồng Mô hình trường học Việt Nam Sáng kiến kinh nghiệm TÁC GIẢ Nhà xuất giáo dục Nhà xuất giáo dục Nhà xuất giáo dục Nhà xuất giáo dục Nhà xuất giáo dục Lê Công Khôi [...]... Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học TÀI LIỆU THAM KHẢO STT 1 2 3 4 5 TÊN TÀI LIỆU Tổ chức lớp học theo Mô hình trường học mới tại Việt Nam Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập 1 Tài liệu tập huấn: Dạy học theo mô hình trường học mới, tập 2 Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại các trường thẹc hiện Mô hình trường. .. hoạt động học tập cho học sinh theo mô hình VNEN Sáng kiến kinh nghiệm 27 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Mô hình trường học mới Việt Nam - VNEN được đánh giá là “luồng gió mới” góp phần tích cực làm thay đổi tư duy trong dạy và học ở nước ta Đây là kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, hiện đại Từ thực tế chỉ đạo và giảng dạy, tôi thấy... hiện mô hình dạy học này Về cơ sở vật chất: Dự án cần đầu tư thêm nhiều thiết bị về lĩnh vực công nghệ thông tin Các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa trong công tác tu sửa và xây dựng cơ sở vật chất Đáp ứng nhu cầu việc thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) Người thực hiện Sáng kiến kinh nghiệm 28 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở. .. Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Khi thực hiện dạy học mô hình trường học mới VNEN , tôi trăn trở phải làm sao để học sinh có được cách học mới phù hợp với sự phát triển của thời đại công nghiệp hóa, biết hỗ trợ, biết tự học, tự vươn lên, biết hợp tác, mạnh dạn, tự tin, cùng nhau phát triển Giáo viên phải thực sự đổi mới phương pháp dạy. .. được giáo viên giúp HS giải quyết và không quên động viên, Sáng kiến kinh nghiệm 15 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học khích lệ HS Có thể ra thêm bài tập tương tự để HS làm được, giúp các em thêm tự tin và hứng thú b.7 Chỉ đạo giáo viên tổ chức phương pháp học mới cho học sinh Ở mô hình trường học mới, học sinh không tiếp thu kiến thức... 1 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Hình ảnh minh họa Lớp học 2A , cô Lê Nữ Mộng Huyền Trân chủ nhiệm b.8 Chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp đánh giá học sinh Trước đây việc đánh giá học sinh chủ yếu tập trung vào hoạt động học tập, còn với mô hình VNEN đánh giá học sinh tập trung vào 3 nội dung sau: - Đánh giá hoạt động học tập... lực học vẹt” học lấy điểm… đã tạo ra môi trường hoạt động cho học sinh, học sinh tương tác với môi trường mà hình thành tri thức mới và hỗ trợ việc củng cố kiến thức, rèn luyện các kĩ năng cơ bản về mặt kiến thức Được học tập và rèn luyện các kỹ năng ở tất cả các môn học quy định trong nhà trường Sáng kiến kinh nghiệm 26 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ... học sinh dễ dàng tìm hiểu nội dung của bài học Sáng kiến kinh nghiệm 25 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Học tập theo mô hình VNEN giúp học sinh phát huy tính tự học, sáng tạo, tính tự giác, tự quản, sự tự tin, hứng thú trong học tập Với phương pháp dạy học mới, giúp các em phát huy tốt các kĩ năng: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng hợp tác, ... trường học mới Học sinh tự học, tự nghiên cứu tà liệu để chiếm lĩnh tri thức Học sinh tự tin trao đổi, bày tỏ những thắc mắc của mình thông qua hộp thư “Nhịp cầu bè bạn” và hộp thư “Điều em muốn nói” Lớp tổ chức sinh nhật cho bạn thông qua góc sinh nhật Sáng kiến kinh nghiệm 24 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Cha mẹ học sinh hưởng ứng dạy. .. thạo công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học: 35 giáo viên Sáng kiến kinh nghiệm 22 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình trường học mới (VNEN) ở trường tiểu học Học sinh nhà trường gồm 645 em được phân thành 24 lớp và cả 24 lớp đều là lớp 2buổi/ngày Cơ sở vật chất thiết bị: Cơ sở vật chất nhà trường rộng rãi với một khuôn viên 4684 m 2 với đầy đủ Các khối công ... cách tổ chức hoạt động học tập cho học sinh theo mô hình VNEN Sáng kiến kinh nghiệm 27 Lê Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Mô hình trường học. .. Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học Khi thực dạy học mô hình trường học VNEN , trăn trở phải để học sinh có cách học phù hợp với phát triển thời đại công. .. Công Khôi Chỉ đạo, tổ chức công tác dạy học mô hình trường học (VNEN) trường tiểu học TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU Tổ chức lớp học theo Mô hình trường học Việt Nam Tài liệu tập huấn: Dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình VNEN ở trường tiểu học , skkn chỉ đạo, tổ chức công tác dạy và học mô hình VNEN ở trường tiểu học ,

Từ khóa liên quan