0

SKKN phát huy tính sáng tạo của học sinh trong dạy môn âm nhạc

14 409 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/12/2015, 22:19

Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác MỤC LỤC I Phần mở đầu: I.1 Lý chọn đề tài I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài I.3 Đối tượng nghiên cứu .3 I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu I.5 Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung II.1 Cơ sở lý luận II.2.Thực trạng .4 a Thuận lợi- khó khăn……………………………………………… b Thành công- hạn chế……………………………………………… c Mặt mạnh- mặt yếu……………………………………………… d Các nguyên nhân, yếu tố tác động………………………….….6 e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trang mà đề tài đặt ra….7 II.3 Giải pháp, biện pháp: ………………………………………… a Mục tiêu giải pháp, biện pháp……………………………… b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp……………9 c Điều kiện thực giải pháp, biện pháp………………………….9 d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp……………………… 10 e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu … 11 II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu……………………………………………………………………11 III Phần kết luận, kiến nghị III.1 Kết luận: …………………………………………………………… 12 III.2.Kiến nghị:…………………………………………………………… 12 Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác I MỞ ĐẦU: I.1 Lý chọn đề tài Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức thiếu nhi Việt Nam, lực lượng giáo dục nhà trường, lực lượng dự bị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lực lượng nòng cốt phong trào thiếu nhi Vì hoạt động Đội có vị trí, vai trò nhiệm vụ quan trọng, định đến chất lượng hiệu hoạt động tổ chức Đội mắt xích quan trọng nhằm tập hợp, giáo dục thiếu nhi trở thành ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, trở thành người công dân có ích tương lai Hoạt động Đội sôi hay không phụ thuộc vào hoạt động tập thể Đội Có thể nói mấu chốt định cho công tác Đội Là Giáo viên phân công làm Tổng phụ trách Đội Hơn hết nhận thấy để thành công hoạt động đội có phần đóng góp không nhỏ hoạt động tập thể Bởi vậy, mạnh dạn đưa số kinh nghiệm giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động tập thể mà thực từ năm học 2012 - 2013 đến hết học kì I năm học 2013 - 2014 cụ thể sau I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: Xuất phát từ mục tiêu giáo dục, định hướng chung vai trò tổ chức Đội nhà trường Tích cực hóa hoạt động tập thể học sinh, rèn luyện khả thể thân, giao lưu, học hỏi học sinh, nhằm hình thành phát triển học sinh tư tích cực, độc lập, sáng tạo Bên cạnh qua hoạt động giáo dục học sinh giá trị văn hóa, sắc truyền thống dân tộc Điều 27.1 Luật giáo dục nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xác định: “Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân…”([1]) Muốn cho học sinh, học sinh THCS có tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo có khả thực hành, lòng say mê hoạt động tập thể ý chí vươn lên đòi hỏi hoạt động phải đạt hiệu cao hoạt động Bản thân giáo viên – Tổng phụ trách Đội tổ chức hoạt động tập thể nhiều học sinh thấy mẻ chưa hòa vào hoạt động Vì Tôi muốn đưa số kinh nghiệm nhỏ thân việc tổ chức hoạt động tập thể Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác I.3 Đối tượng nghiên cứu: Học sinh trường THCS DurKmăn, Krông Ana_ tỉnh Đăk Lăk I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Các hoạt động tập thể trường THCS DurKmăn, Krông Ana_ tỉnh Đăk Lăk I.5 Phương pháp nghiên cứu: Triển khai hoạt động thực tiển Tham khảo tài liệu có liên quan tổ chức hoạt động tập thể Phương pháp khảo sát, ứng dụng qua thực tiễn làm công tác Đội thân bước đầu tích lũy số kinh nghiệm việc tổ chức hoạt động tập thể Tôi xin mạnh dạn trình bày với hi vọng cung cấp cho bạn đồng nghiệp số kinh nghiệm nho nhỏ trình tổ chức hoạt động tập thể Với khuôn khổ đề tài xin trình bày số nội dung sau: II NỘI DUNG: II.1.Cơ sở lý luận: Căn vào nhiệm vụ, yêu cầu công tác Đội Căn vào nội dung chương trình hoạt động năm học Với tư cách giáo viên trực tiếp làm công tác Đội nhận thấy cần phải nghiên cứu kỹ hoạt động Đội nắm vững kiến thức Đội phương pháp tổ chức hoạt động tập thể nhằm đạt hiệu giáo dục cao Phải hiểu thiết kế hoạt động Đội lựa chọn nội dung hình thức phương pháp giáo dục nhằm tạo mô hình hoạt động tổ chức thực cách sáng tạo theo chủ đề, chủ điểm, yêu cầu giáo dục định Đội Do tổ chức thiết kế hoạt động tập thể Đội cần phải đảm bảo yêu cầu sau: - Phải đảm bảo hoạt động diễn theo trình tự khoa học Có mở đầu, có kết thúc, biết khâu khâu quan trọng toàn hoạt động - Xác định hoạt động diễn vào thời gian tháng, học kì, năm Toàn thời gian hoạt động bao nhiêu? Thời gian cho công việc phải tính toán tỉ mỉ cụ thể hóa trình thiết kế - Thiết kế hoạt động phải phù hợp với đội viên khả năng, trình độ, vấn đề sức khỏe - Thiết kế hoạt động phải phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường, địa phương gia đình học sinh Chính yêu cầu trên, tiến hành thiết kế hoạt động tập thể Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác Đội, theo người tổng phụ trách đội cần phải nắm vững vấn đề sau: - Hoạt động Đội thực chất hoạt động giáo dục, hoạt động nhà trường dù lớn hay nhỏ phải đảm bảo mục đích giáo dục - Phải đảm bảo hoạt động phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi em: Các em thực cách hào hứng, phấn khởi đem lại hiệu cao, góp phần tăng cường, củng cố tình yêu quê hương, đất nước Đồng thời góp phần nâng cao kiến thức tự nhiên, xã hội mà em tiếp thu trình học tập - Qua hoạt động kỹ sống em nâng cao đặc biệt kỹ hoạt động tập thể , kỷ giao tiếp , kỷ tự nhận thức - Phải dựa sở điều kiện kinh phí, sở vật chất, phương tiện trường, có phương án tạo nguồn kinh phí cần thiết cho công việc đặt để có hiệu cao mà lại tốn kém, tiết kiệm thời gian, công sức kinh phí - Nhất định phải thể “màu sắc, tinh thần” Đội “Màu sắc, tinh thần” vui chơi, lành mạnh, “ học mà chơi, chơi mà học” Từ tạo nên yếu tố bất ngờ, hấp dẫn, thu hút, lôi em vào hoạt động tập thể II.2 Thực trạng a Thuận lợi – khó khăn Thuận lợi: - Được đạo, quan tâm kịp thời phận hoạt động lên lớp phòng giáo dục đào tạo huyện krông Ana, Hội đồng đội huyện krông Ana - Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, đoàn niên hội cha mẹ học sinh quan tâm thường xuyên đến hoạt động - Giáo viên chủ nhiệm lớp hỗ trợ nhiệt tình hoạt động - Đa số em học sin tích cực , nhiệt tình hoạt động tập thể liên Đội tổ chức - Ngày phương tiện để tổ chức hoạt động đầy đủ hơn, tư liệu, hình ảnh cung cấp cho hoạt động cập nhật nhanh chóng nhờ phát triển công nghệ thông tin truyền thông Khó khăn: - Do địa bàn dân cư rộng, xa trung tâm, điều kiện kinh tế khó khăn, em tiếp xúc với phương tiện thông tin đại chúng… nên khả tiếp nhận thông tin, khả tự tin trước nơi đông người giao tiếp hạn chế - Các em học sinh rụt rè , thiếu mạnh dạn hoạt động tập thể Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác - Cơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức hoạt động tập thể nhà trường chưa đầy đủ, Nhà trường chưa có hội trường - Mặt khác, đa số bậc Phụ huynh học sinh quan tâm đến môn học khóa lớp Văn, Toán, mà chưa quan tâm nhiều đến hoạt động tập thể họ nghĩ hoạt động vui chơi không ảnh hưởng đến kết học tập nên không cần phải đầu tư b Thành công – hạn chế - Thành công: Như vậy, qua việc tham gia hoạt động tập thể tạo cho em tinh thần thoải mái, trau dồi kỹ sống nói riêng phát triển cách toàn diện, em có khả tự tin đứng trước đám đông Bên cạnh qua Hội thi, hội diễn, trò chơi tiết chuyên đề giáo dục cho em tình cảm bạn bè sáng, tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước, yêu chuộng hòa bình, tinh thần đoàn kết hiểu rõ văn hóa, sắc dân tộc từ hình thành nhân cách cho thân Ví dụ: Qua hoạt động “lao động cộng sản, viếng đài tưởng niệm xã” giáo dục cho em tình yêu lao động, yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình lòng biết ơn với anh hùng liệt sỹ hệ cha anh nằm xuống độc lập dân tộc Ví dụ: Qua thi vẽ tranh tuyên truyền chủ quyền biển đảo với chủ đề “Trường Sa - Hoàng Sa trái tim em” em thể khiếu, sở thích với hội họa tình cảm với chủ quyền thiêng liêng tổ quốc Ví dụ: Qua chuyên đề “phòng chống tai nạn thương tích” em thấy mức độ nguy hiểm tai nạn thương tích tầm quan trọng việc phòng chống tai nạn thương tích Ví dụ: Qua Hội thi thiết kế hóa trang “trang phục dân tộc việt nam” em sáng tạo, giao lưu thể thân Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác Hạn chế: Các thành viên cá tính, sở thích khác nhau, số học sinh cá biệt không hứng thú với hoạt động, chưa hòa với tập thể, chưa nghiêm túc phong trào Vì tâm lý em coi nhẹ hoạt động tập thể, coi học khóa nên nhiều ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động c Mặt mạnh – mặt yếu - Mặt mạnh Các hoạt động tập thể ví giải trí nhà trường, mang lại không khí vui tươi , sôi sau học tập căng thẳng Hoạt động không mang tính hàn lâm học viện môn học khóa nên em dễ thích nghi cảm thấy nhẹ nhàng Qua hoạt động giáo dục cho em có tình cảm, đạo đức sáng, lành mạnh, hướng tới điều thiện đẹp sống Xây dựng khả tham gia hoạt động xã hội, giúp cho việc phát triển toàn diện cân hài hoà Phát học sinh có khiếu, có khả động viên giúp em phát triển khiếu, khả – Mặt yếu Hầu hết em em nông thôn, điều kiện chưa đầy đủ, việc đầu tư cho hoạt động hạn chế, học sinh quan tâm, hiểu biết hoạt động tập thể chưa sâu rộng dẫn đến việc tổ chức hoạt động tập thể Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác gặp không khó khăn Đa phần học sinh bị chi phối, ảnh hưởng môn khóa, lo cho thi, lo đánh giá, phần hoạt động d Các nguyên nhân, yếu tố tác động Hiện nay, ảnh hưởng kinh tế thị trường, trào lưu giải trí, thị hiếu mang tính thị trường nhiều Trong đó, hoạt động tập thể mang nét đẹp dân gian, truyền thống mang tính giáo dục cao ngày mai học sinh quan tâm Chính mà việc tổ chức hoạt động, thu hút quan tâm em vào hoạt động tập thể nhiều bị ảnh hưởng e Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Đối với học sinh Trung học sở (THCS), hoạt động tập thể phương tiện hiệu để thực nhiệm vụ giáo dục đạo đức rèn luyện nhằm góp phần giáo dục tòan diện cho học sinh, tạo sở hình thành nhân cách người hoạt động tập thể trường THCS với tư cách, vai trò mục đích giáo dục nhằm trang bị cho em kiến thức, kỹ sống bản, bước đầu hình thành khả cá nhân, hiểu thể thân, khơi dậy em khả sáng tạo hoạt động sống, củng cố thêm tình cảm đạo đức, niềm tin, ý chí rèn luyện phấn đấu Nếu người, nhu cầu hoạt động nhu cầu mang tính nhân loại cao cấu trúc giáo dục phổ thông đại, giáo dục qua hoạt động tập thể phận mang tính đặc thù, có cấp độ cao Ở trường phổ thông, môn học khác xây dựng lấy tác động hình thành nhân cách học sinh theo hướng chủ yếu: Từ trí tuệ đến tình cảm, ngược lại, tập thể lại xây dựng, lấy tác động hình thành nhân cách theo hướng: Trực tiếp từ tình cảm đến trí tuệ, tạo kết hợp hài hòa Hoạt động tập thể bao gồm mục tiêu yêu cầu giáo dục cụ thể, l phản ánh kết mong muốn sau trình hoạt động Kết mô hình hay kiểu nhân cách cần hình thành, kiểu tập thể cần xây dựng em thông qua hoạt động Hoạt động tập thể hình thức giáo dục mang tính đặc thù Nó có khả liên kết, sử dụng hỗ trợ, xen lồng vào tất hình thức nội dung giáo dục khác làm cho chúng đạt đến hiệu cao việc thực yêu cầu mục tiêu giáo dục Nhưng với nhiệm vụ, chức chủ yếu mình, Hoạt động tập thể trước hết thể mục tiêu, yêu cầu giáo dục trội giáo dục kỹ sống Nắm vững mục đích trội yêu cầu quan trọng Nhưng để thực thực tế có kết mục đích yêu cầu giáo dục lại đòi hỏi phải tìm hiểu, nắm vững chất đặc trưng hoạt động tập thể Ví dụ: Qua hoạt động tổ chức trò chơi dân gian em hòa vào tập thể, thể tinh thần đồng đội, tinh thần đoàn kết từ biết quý trọng giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác Qua hoạt động tập thể hình thành cho em hiểu biết sơ đẳng hay, đẹp sống, ý nghĩa tác dụng hoạt động tập thể với đời sống, đồng thời mở mang vốn hiểu biết Đoàn, Đội, truyền thống dân tộc Việt Nam, văn hóa giới, góp phần bồi dưỡng tình cảm, đạo đức, trí tuệ, tạo không khí vui tươi lành mạnh, làm phong phú giới tinh thần nhằm phát triển hài hòa, tòan diện nhân cách em Như vậy, tác dụng hoạt động tập thể học sinh nhà trường điều phủ nhận Cái đích cuối hoạt động tập thể trường THCS tạo nên sân chơi lành mạnh, nơi tập trung thu hút học sinh II.3 Giải pháp, biện pháp: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp Tìm hiểu nghiên cứu chương trình hoạt động năm học Hội đồng Đội cấp, tìm hiểu nhiệm vụ năm học nhà trường Đồng thời phải nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng thiếu nhi, học kinh nghiệm thực năm học trước để chọn loại hình hoạt động cho phù hợp Căn vào ngày lễ lớn năm, ngày truyền thống trường địa phương, ngành ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ngày quốc phòng toàn dân(22/12), ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3 ) , ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5), ngày sinh nhật Bác (19/5), ngày giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3) ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 Chọn đội ngũ phụ trách cán Đội có lực phụ trách khâu khác cho phù hợp với sở trường, lực, điều kiện cá nhân họ Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác Chuẩn bị đầy đủ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tối đa cho hoạt động, dự kiến thời gian, không gian phù hợp với hoạt động b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp Thiết kế nội dung hoạt động công việc quan trọng, khâu định thành bại hoạt động Nội dung hoạt động bao gồm hai nội dung: Nội dung tổng hợp nội dung cho khâu hoạt động cụ thể Phải đảm bảo bám sát mục tiêu, mục đích yêu cầu, yêu cầu đặt phải mang tính khả thi cao Chia nội dung công việc thành phần cụ thể phải gắn với thời gian thực phần công việc cụ thể Phân công phụ trách công việc phải kiểm tra lại công việc phân công trước hoạt động diễn có sai sót phát chỗ chưa khoa học phải có biện pháp sử lý cụ thể Xác định đâu công việc thường xuyên, đâu công việc chủ yếu trọng tâm, Tiến hành công việc cần phải gắn với địa điểm cụ thể Các công việc phải đảm bảo tính thống chung, tính riêng biệt Đối với nội dung công việc cần phải xây dựng phương án, phương án thức phương án dự phòng, có ta không bị động, lúng túng tình hình có thay đổi bất thường như: Thời tiết, sở vật chất, điện, người Khi tiến hành hoạt động, điều chỉnh kế hoạch trước Trong trình đạo thực hoạt động phải phù hợp với tình hình thực tiễn Chương trình kế hoạch hoạt động phải lập sở khoa học, chi tiết đảm bảo đạt hiệu cao Đặc biệt tiến hành hoạt động phải thể tính kiên quyết, tránh tình trạng thường thấy hoạt động, “Nói nhiều làm ít” dễ làm cho em nảy sinh tâm lý chán nản, thiếu tác dụng giáo dục Nội dung chương trình hoạt động bao gồm: + Tên hoạt động + Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu hoạt động + Chủ đề hoạt động + Nội dung chương trình hoạt động: Nội dung cụ thể, thời gian, địa điểm, người chịu trách nhiệm khâu hoạt động + Điều kiện sở vật chất, điều kiện thời gian công tác phối hợp với phận có liên quan c Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Sau thực tốt hai khâu trình bày người tổ chức hoạt động tiến phát động thực văn bản, buổi hội họp, sinh hoạt Trong trình đạo thực hiện, trưởng ban phải chịu trách nhiệm quán xuyến toàn khâu hoạt động, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá để kịp thời động viên, tuyên dương khen thưởng uốn nắn lệch lạc cá nhân, tập thể Các cá nhân phân công phụ trách phần việc phải chịu trách nhiệm đạo, tổ chức thực phần việc phân công Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác phải có báo cáo kịp thời diễn biến trường hợp để trưởng ban nắm phối hợp thực Phải tuyệt đối thực đúng, đầy đủ nội dung, chương trình hoạt động đưa kế hoạch Tuy nhiên trình tổ chức thực có phát sinh, người tổ chức cần phải linh hoạt, sáng tạo để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với tình hình, sau điều chỉnh phải báo cho ban tổ chức nắm nội dung điều chỉnh, trường hợp không điều chỉnh phải xin ý kiến đạo ban đạo, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh hoạt động không báo cáo cho ban tổ chức Trong trình thực cần phải thường xuyên bàn bạc, hội ý với ban tổ chức để nắm bắt diễn biến hoạt động, tạo điều kiện vật chất, tinh thần để hoạt động thực cách trọn vẹn nội dung chương trình đề d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Dựa vào học kinh nghiệm rút từ thực tiễn để thực hoạt động cho hiệu Do sau tiến hành xong hoạt động, ban tổ chức phải dành khoản thời gian thích hợp để đánh giá, xem xét cách nghiêm túc mặt mạnh, mặt yếu, ưu điểm, nhược điểm cá nhân tập thể Đây việc làm cần thiết Ban tổ chức tổ chức rút kinh nghiệm tự xem lại mình, đánh giá rút học cho hoạt động sau Hơn tổng kết đánh giá để ban tổ chức có sơ sở tuyên dương, khen thưởng phê bình, nhắc nhở cá nhân, tập thể Đây việc đảm bảo thực yêu cầu tất yếu trình tổ chức thực hoạt động Tuy nhiên trình tổ chức tổng kết, đánh giá cần phải thực cách khách quan, công vô tư vấn đề tổ chức, yêu cầu tính giáo dục hiệu trình diễn hoạt động Đội Ví dụ: sau tổ chức thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 43 học hì I năm học 2013 – 2014 Tổ chức đánh giá, tuyên dương, khen thưởng để kích thích thi đua em e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Việc người tổ chức hoạt động nắm bắt đối tượng học sinh tâm lý đối tượng học sinh để tổ chức hoạt động cách hiệu Mặt khác, hoạt động tập thể trường THCS giúp em làm quen với cách xử lý tình huống, cách làm việc tập thể, cách chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc có tác động lớn vào giới tinh thần em Với phương pháp tổ chức hoạt động trên, năm qua thấy kết chất lượng hoạt động nâng lên rõ rệt, hoạt động sôi thoải mái, đem lại cho em lòng tự tin, hứng thú say mê hoạt động Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn 10 Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác Kết quả năm học 2013-2014 sau: STT KHỐI SỐ ĐỘI VIÊN THÍCH KHÔNG THÍCH 129 129 97 95 02 98 95 03 87 82 05 411 401 10 Tổng số II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua thực tiễn tổ chức hoạt động thân với kinh nghiệm đúc rút trình làm công tác phong trào Đội, thân bước đầu thấy kết đáng mừng từ hoạt động, xin trình bày sau: Các em đã yêu thích và hứng thú với hoạt động tập thể, mỗi hoạt động là sân chơi bổ ích, mang tính giáo dục định hướng cao cho phát triển toàn diện em Là nơi em giao lưu, học tập lẫn nhau, thể sở thích, khả cá nhân, tình đoàn kết, tính tập thể rèn luyện kỹ sống cho thân III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ III.1 Kết luận: Qua trình làm công Đội nhận thấy hoạt động tập thể tạo cho em không khí vui tươi , lành mạnh , giúp cho em biết giá trị truyền thống , ý nghĩa ngày lể lớn đất nước Qua hun đúc thêm lòng yêu quê hương đất nước , niềm tự hào dân tộc xây đắp ý chí tâm vươn vươn học tập, rèn luyện để trở thành người ngoan trò giỏi, người công dân có ích xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam muôn vàn yêu quý Đặc biệt , hoạt động vui chơi tập thể tạo hội để em giao lưu , chia kinh nghiệm học tập rèn luyện , bước hình thành kỹ sống cho em đặc biệt kỹ hợp tác , kỹ hoạt động tập thể , kỹ giao tiếp …góp phần xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn 11 Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác Bên cạnh , việc đưa trò chơi dân gian, đưa dân ca vào trường học mang lại cho học sinh nhiều điều thú vị , đồng thời thể nhu cầu giải trí , vui chơi Nó làm giới em đẹp mở rộng Qua , ý thức bảo vệ , giữ gìn , phát huy bảo tồn sắc văn hóa dân tộc, giúp em giảm bớt căng thẳng sau tiết học , làm em thêm yêu trường , yêu lớp , yêu thầy cô bạn bè , tạo cho em thích thú đến trường Tóm lại: Vai trò hoạt động tập thể quan trọng, tiến trình hội nhập Nhưng để hoạt động tập thể thực tốt chức năng, vai trò tập trung đội viên vấn đề không đơn giản Nó trách nhiệm riêng phận mà đòi hỏi toàn tâm, toàn ý chung tay, góp sức gia đình, cộng đồng toàn xã hội III.2 Kiến nghị: Để thực tốt hoạt động tập thể, lôi em học sinh vào hoạt động mang lại hiệu giáo dục cao việc chuẩn bị tốt cho hoạt động yếu tố khách quan, ngoại cảnh, khuôn viên, môi trường điều tác động lớn đến hoạt động Do để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động, thân người thường xuyên triển khai, tổ chức hoạt động tập thể Liên đội xin kiến nghị số vấn đề sau: a, Về phía nhà trường: - Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ giáo viên học sinh hoạt động - Trang bị, bổ sung thêm số trang thiết bị phục vụ cho hoạt động - Đầu tư xây dựng phòng học chức để HS có không gian hoạt động b, Về phía Phòng GD&ĐT Hội đồng đội: - Tổ chức nhiều đợt tập huấn, chuyên đề hoạt động tập thể HĐGDNGLL để GV – TPT Đội có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn Tuy nhiên kinh nghiệm bước đầu thân trình thực tế tổ chức hoạt động nên không tránh khỏi thiếu sót, mong góp ý bạn đồng nghiệp kinh nghiệm hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn 12 Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Giáo dục học – Trần Tuyết Oanh – NXBĐHSP – 2007 Cẩm nang cho người phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh - Bùi Sĩ Tùng - Nhà xuất GD năm 2003 Kĩ công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh - Trần Quang Đức NXB niên năm 2006 Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh - NXBGD Hướng dẫn thực hoạt dộng lên lớp văn số 7475/BGDĐTGDTrH ngày 15 tháng năm 2008 hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2008 – 2009 Tài liệu phân phối chương trình THCS môn Hoạt động giáo dục lên lớp Bộ Giáo dục Đào tạo Hết - Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn 13 Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể công tác NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn 14 [...]... trung học năm học 2008 – 2009 và Tài liệu phân phối chương trình THCS môn Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hết - Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn 13 Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể trong công tác NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG... hơn , tạo cho các em sự thích thú khi đến trường Tóm lại: Vai trò của các hoạt động tập thể rất quan trọng, nhất là trong tiến trình hội nhập Nhưng để các hoạt động tập thể thực hiện tốt chức năng, vai trò tập trung đội viên của mình là vấn đề không hề đơn giản Nó không phải chỉ là trách nhiệm của riêng bộ phận nào mà đòi hỏi sự toàn tâm, toàn ý chung tay, góp sức của gia đình, cộng đồng và của toàn... chức hoạt động tập thể trong công tác Bên cạnh đó , việc đưa trò chơi dân gian, đưa dân ca vào trường học đã mang lại cho học sinh nhiều điều thú vị , đồng thời thể hiện nhu cầu giải trí , vui chơi Nó làm thế giới của các em đẹp hơn và được mở rộng Qua đó , ý thức bảo vệ , giữ gìn , phát huy và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, giúp các em giảm bớt căng thẳng sau những tiết học , làm các em thêm yêu... xuyên quan tâm, giúp đỡ giáo viên và học sinh hơn nữa trong các hoạt động - Trang bị, bổ sung thêm một số trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động - Đầu tư xây dựng phòng học chức năng để HS có không gian hoạt động b, Về phía Phòng GD&ĐT và Hội đồng đội: - Tổ chức nhiều đợt tập huấn, chuyên đề về hoạt động tập thể và HĐGDNGLL để GV – TPT Đội có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn... động vui chơi tập thể đã tạo cơ hội để các em được giao lưu , chia sẽ kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện , từng bước hình thành kỹ năng sống cho các em đặc biệt là kỹ năng hợp tác , kỹ năng hoạt động tập thể , kỹ năng giao tiếp …góp phần xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn 11 Sáng kiến kinh nghiệm... Qua quá trình làm công Đội tôi nhận thấy rằng các hoạt động tập thể đã tạo cho các em không khí vui tươi , lành mạnh , giúp cho các em biết được những giá trị truyền thống , ý nghĩa của các ngày lể lớn của đất nước Qua đó hun đúc thêm lòng yêu quê hương đất nước , niềm tự hào dân tộc và xây đắp ý chí quyết tâm vươn vươn trong học tập, rèn luyện để trở thành người con ngoan trò giỏi, người công dân.. .Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể trong công tác Kết quả năm học 2013-2014 như sau: STT KHỐI SỐ ĐỘI VIÊN THÍCH KHÔNG THÍCH 1 6 129 129 0 2 7 97 95 02 3 8 98 95 03 9 87 82 05 411 401 10 Tổng số II.4 Kết quả thu được qua khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Qua thực tiễn tổ chức các hoạt động của bản thân cùng với những kinh nghiệm đúc rút được trong. .. phong trào của Đội, bản thân đã bước đầu thấy được những kết quả đáng mừng từ các hoạt động, xin trình bày như sau: Các em đã yêu thích và hứng thú hơn với các hoạt động tập thể, mỗi hoạt động là một sân chơi bổ ích, mang tính giáo dục và định hướng cao cho sự phát triển toàn diện của các em Là nơi các em giao lưu, học tập lẫn nhau, được thể hiện sở thích, khả năng cá nhân, tình đoàn kết, tính tập... chỉ là những kinh nghiệm bước đầu của bản thân trong quá trình thực tế tổ chức hoạt động nên không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý của các bạn đồng nghiệp để cho những kinh nghiệm này càng hoàn thiện hơn Tôi xin chân thành cảm ơn Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn 12 Sáng kiến kinh nghiệm Đội Kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể trong công tác TÀI LIỆU THAM KHẢO... thể trong công tác NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUY N CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Người thực hiện: Đoàn Thị Ánh Phượng Trường THCS Dur Kmăn 14 ... động tập thể học sinh, rèn luyện khả thể thân, giao lưu, học hỏi học sinh, nhằm hình thành phát triển học sinh tư tích cực, độc lập, sáng tạo Bên cạnh qua hoạt động giáo dục học sinh giá trị... khác, đa số bậc Phụ huynh học sinh quan tâm đến môn học khóa lớp Văn, Toán, mà chưa quan tâm nhiều đến hoạt động tập thể họ nghĩ hoạt động vui chơi không ảnh hưởng đến kết học tập nên không cần... nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân…”([1]) Muốn cho học sinh, học sinh THCS có tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo có khả thực hành, lòng say mê hoạt động tập thể ý chí vươn
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phát huy tính sáng tạo của học sinh trong dạy môn âm nhạc, SKKN phát huy tính sáng tạo của học sinh trong dạy môn âm nhạc,

Từ khóa liên quan