0

Phát huy tính sáng tạo của học sinh thông qua tiết âm nhạc ở THCS

12 3,188 34

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:38

. nghĩ dạy âm nhạc để phát huy tính sáng tạo của học sinh THCS GIÁO VIÊN: Phạm Thị Thu Hà - Trường THCS Cao Bá Quát - Bỉm Sơn - Thanh Hoá 9 4.Dạy Âm nhạc thường thức phát huy tính sáng tạo của HS. Khi. mình. Dạy âm nhạc để phát huy tính sáng tạo có nhiều mức độ, từ dễ đến khó, từ sáng tạo ở mức độ thấp đến cao. Môn âm nhạc ở THCS gồm 4 nội dung là: Học hát, tập đọc nhạc, nhạc lí và âm nhạc thường. nghệ thuật, nhất là âm nhạc, sự sáng tạo của mỗi cá nhân đóng vai trò cực kì quan trọng. Sáng tạo có nhiều mức Một vài suy nghĩ dạy âm nhạc để phát huy tính sáng tạo của học sinh THCS GIÁO VIÊN:
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát huy tính sáng tạo của học sinh thông qua tiết âm nhạc ở THCS, Phát huy tính sáng tạo của học sinh thông qua tiết âm nhạc ở THCS,

Từ khóa liên quan