0

tiểu luận tâm lí học quảng cáo

32 735 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2015, 16:44

Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD MỤC LỤC Trang A.PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 2 Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.Một số khái niệm có liên quan 1.1.1.Quảng cáo 1.1.2 Phương tiện truyền thông quảng cáo GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 1.2 Nội dung phương tiện quảng cáo 1.3 Ý nghĩa việc sử dụng phương tiện 11 1.4 Các nguyên tắc lựa chọn phương tiện quảng cáo 14 CHƯƠNG Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu người bán hàng chợ Đông ba - Thành phố Huế 2.1 Sơ lược chợ Đông Ba – TP Huế 16 2.2 Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu người bán hàng chợ Đông ba - Thành phố Huế .17 CHƯƠNG Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba – TP Huế 25 C – KẾT LUẬN D TÀI LIỆU THAM KHẢO A.PHẦN MỞ ĐẦU LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhân loại bước sang năm đầu kỷ XXI kỷ kinh tế tri thức, cách mạng khoa học công nghệ phát triển với bước tiến nhảy vọt Sự bùng nổ công nghệ thông tin tác động tới tất lĩnh vực thuộc đời sống vật chất, tinh thần xã hội, ngành quảng cáo chịu chi phối không nhỏ điều kiện Để phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội, ngành quảng cáo không ngừng đổi nội dung, phương pháp, phương tiện theo hướng ngày đại hơn, Việc đổi trở thành nhiệm vụ quan trọng đối GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD với nhà kinh doanh ngành quảng cáo, đặc biệt đổi phương tiện cấp thiết nhất, có tác dụng định chất lượng quảng cáo Thực tiển cho thấy phương tiện quảng cáo thường sử dụng quảng cáo miệng, truyền thanh, bảng hiệu, qua mạng nhiên làm để lựa chọn sử dụng có hiệu phương tiện cho phù hợp nhằm đạt kết cao? Điều đáng quan tâm nghiên cứu Trên địa bàn chợ đông ba việc tiêu thụ sản phẩm tương đối thuận lợi, nhiên chất lượng hiệu quảng cáo chưa thực cao, nhiều lí khác Vì việc nghiên cứu lựa chọn phương tiện thích hợp cần thiết Đó lí mà định nghiên cứu đề tài “ Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu người bán hàng chợ Đông ba - Thành phố Huế ” Từ đưa biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương tiện quảng cáo cho người bán hàng để tiêu thụ nhiều sản phẩm 2.MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thông qua việc khảo sát Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng chợ Đông Ba - Thành phố Huế, từ đưa biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương tiện quảng cáo để tiêu thụ nhiều sản phẩm người bán hàng chợ đông ba, thành phố huế ĐỐI TƯƠNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu “ Sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng chợ Đông ba Thành phố Huế ” GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3.2 Khách thể nghiên cứu Người bán hàng tạp hóa chợ đông ba (50 người) NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 4.1 Nghiên cứu sở lí luận vấn đề nghiên cứu 4.2 Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu người bán hàng chợ Đông ba - Thành phố Huế 4.3 Đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phương tiện quảng cáo cho người bán hàng để tiêu thụ nhiều sản phẩm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết 5.1.1 Phương pháp phân tích – tổng hợp lí thuyết 5.1.2 Phương pháp phân loại- hệ thống hóa lí thuyết 5.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 5.2.1 Phương pháp điêu tra Anket 5.2.2 Phương pháp vấn 5.2.3 Phương pháp quan sát 5.3 Nhóm phương pháp toán học 5.3.1 Phương pháp xử lý số liệu toán học 5.3.2 Phương pháp lập bảng số liệu PHẠM VI VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 6.1 Phạm vi nghiên cứu Người bán hàng chợ đông ba (50 người) 6.2 Thời gian nghiên cứu Học kì II năm học 2008_2009 GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD B-NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1.Một số khái niệm có liên quan 1.1.1 Quảng cáo TT heo từ điển kinh tế Anh Việt quảng cáo hình thức trình bày cách biểu qua nhãn hiệu sãn phẩm dịch vụ, dùng để thông báo cho người mua tương lai đặc trưng sản phẩm để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm nhãn hiệu cạnh tranh Theo từ điển tiếng việt quảng cáo trình bày để giới thiệu rộng rãi cho nhiều người biết, nhằm tranh thủ nhiều khách hàng Theo TS Nguyễn Hải Khoát Nguyễn Bá Dương (hội thảo khoa học tâm lý khách hàng) quảng cáo hoạt động nhà sản xuất thực để gửi đến khách hàng thông tin thương mại kích thích ham thích, cuối dẫn hành vi mua hàng niềm tin doanh nghiệp Theo Lê Hoàng Quân (nghiệp vụ quảng cáo tiếp thị) quảng cáo dịch vụ kinh doanh thông tin mang tính phi cá nhân sản phẩm (hàng hóa hay dịch vụ ) ý tưởng bên thuê mua thông qua phương tiện thông tin đại chúng nhằm thuyết phục ảnh hưởng đến hành vi số khách hàng GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD + Quảng cáo dịch vụ kinh doanh bên thuê quảng cáo phải trả tiền để thông tin sản phẩm ý tưởng số đối tượng biết đến + Quảng cáo mang tính phi cá nhân nhằm tác động đến nhóm người không riêng lẻ cá nhân + Bên thuê doanh nghiệp bán sản phẩm tổ chức phi lợi nhuận kêu gọi lòng hảo tâm để nhiều người biết đến sản phẩm hay biết đến + Những thông tin qua quảng cáo nhằm thuyết phục ảnh hưởng để họ làm theo không làm theo thông tin Khái niệm quảng cáo cách khái quát : Quảng cáo hình thức tuyên truyền, giới thiệu thông tin sản phẩm, dịch vụ, công ty hay ý tưởng, quảng cáo hoạt động truyền thông phi trực tiếp người với người mà người muốn truyền thông phải trả tiền cho phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin đến thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin Quảng cáo nỗ lực nhằm tác động tới hành vi, thói quen mua hàng người tiêu dùng hay khách hàng cách cung cấp thông điệp bán hàng theo cách thuyết phục sản phẩm hay dịch vụ người bán 1.1.2 Phương tiện truyền thông quảng cáo Trong quảng cáo, thuật ngữ phương tiện truyền thông để phương tiện thông tin báo, tạp chí, truyền hình, đài phát thanh, bảng quảng cáo, thư trực tiếp nhà quảng cáo sử dụng phương tiện truyền thông để truyền đạt thông điệp thương mại đến khách hàng mục tiêu, phương tiện truyền thông phụ thuộc nhiều vào doanh thu từ hoạt động quảng cáo để trì hoạt động GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD Các phương tiện truyền thông thường phân thành phương tiện thông tin đại chúng phương tiện thông tin mang tính cá nhân Báo, tạp chí, tivi đài coi phương tiện thông tin đại chúng chúng truyền thông điệp đến số lượng khán giả diện rộng Khả truyền tin rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng giúp cho chúng trở thành phương tiện quảng cáo lý tưởng cho nhà quảng cáo muốn tiếp cận số lượng lớn khán giả mục tiêu Các phương tiện quảng cáo khác truyền hình cáp thư trực tiếp, logo, bảng hiệu thường coi phương tiện truyền thông cá nhân chúng tiếp cận tới số khán giả xác định trước với đặc điểm nhân học riêng biệt sở thích đặc biệt Thư trực tiếp sư dụng để tiếp thị tới hầu hết khán giả với thông điệp cá nhân hóa 1.2 Nội dung phương tiện quảng cáo  Thư trực tiếp Phương thức gửi trực tiếp tới đối tượng khách hàng mà bạn muốn tiếp cận Nhưng làm để bạn tin họ xem thư bạn? Và họ xem thư, làm để bạn chắn họ ý đến nội dung đó? Đây phương tiện tuyệt vời để quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ có chu kỳ mua sắm dài, đồng thời công cụ hiệu để bạn tiếp cận đối tượng khách hàng cụ thể Bạn thuê hay mua danh sách địa chỉ, kèm theo đặc điểm khách hàng, tất lĩnh vực Nhược điểm loại hình quảng cáo tốn kém, muốn triển khai cách xác Thông thường, mức chi phí để tiếp cận đối tượng khách hàng thư tương đương với chi phí để tiếp cận hàng GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD trăm hay hàng ngàn khách hàng tiềm khác qua phương tiện truyền thông đại chúng  Truyền hình Mặc dù quảng cáo truyền hình phương tiện mạnh mẽ hiệu nhiều doanh nghiệp có giới hạn doanh nghiệp cần phải xác định việc thuê quảng cáo truyền hình có thực cần thiết dắn không - ưu điểm: + quảng cáo truyền hình có ưu điểm thích hợp cho mặt hàng tiêu dùng cho cá nhân hộ gia đình + tính động sáng tạo cao truyền hình tạo khả sử dụng cảnh tượng, âm thanh, màu sắc chuyển động để truyền đạt thông điệp quảng cáo + Tiếp cận thị trường rộng lớn, phương tiện truyền hình quốc gia tiếp cận với thị trường rộng lớn thời gian nhanh chóng + Hiệu chi phí, chi phí quảng cáo đài truyền hình, thành phố lớn cao, nhiều tỉnh khác chi phí quảng cáo thấp, thông thường vài chục đến 100 USD, tong tỉ lệ khán giả xem lại cao nên số CPT tỉnh lại thấp - Hạn chế: + Tính chọn lọc đối tượng thấp, phim quảng cáo truyền hình khó nhằm vào đối tượng xem đài mặt nhân văn địa lý + Chi phí sản xuất thuê bao cao + Khó bật phim quảng cáo khác  Trên báo GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD Hoạt động quảng cáo báo phương tiện truyền thông lâu đời báo chí gặp phải cạnh tranh gay gắt từ phương tiện truyền thông khác tạp chí, radio nhiên ngày việt nam ngân sách dành cho ấn phẩm quảng cáo báo chiếm thị phần lớn so với phương tiện truyền thông khác Dự báo tương lai chi phí cho ấn phẩm quảng cáo gia tăng vượt phim quảng cáo số đầu báo có tốc độ đời nhanh kênh truyền hình Tuy nhiên, quy mô chi phí ấn phẩm quảng cáo có mức dao động lớn tùy vào tình hình kinh tế địa phương quốc gia Đồng thời tỉ lệ người đọc báo thành phố lớn cao, tỉnh thành lại thấp - Doanh nghiệp sử dụng loại báo khác để tiếp cận khán giả mục tiêu Báo xếp loại dựa số kì xuất Kích cở báo, khán giả thị trường + Số kì xuất bản, việt nam có 23 đầu báo xuất tiếng việt, tập trung TPHCM Hà nội Doanh nghiệp lựa chọn giữu xuất báo hàng ngày 3-4 kì tuần + Kích cở trang báo, báo thường in kích cở, báo cở lớn có cỡ A2 báo sài gòn giải phóng, Hà nội mới, báo lao động Báo cỡ nhỏ có cỡ A3 báo tuổi trẻ, CA + Khán giả, hầu hết báo nhằm đến đối tượng đại phận quần chúng viết thường bao gồm nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội số báo đưa tình hình kinh tế + Thị trường, việt nam chia thị trường thành khu vực miền nam miền bắc tỉnh phát hành tờ báo địa phương phân phối tỉnh  Radio GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD Hiện nước ta kinh tế phát triển, đời sống người dân cải thiện mạng lươní điện đến tận vùng sâu, vùng xa nên có nhiều hộ dân khu vực nông thôn vùng núi (đại phận dân cư) có đìa để nghe Vì vậy, đài đóng vai trò quan trọng, người ta bỏ ythời gian nghe đài đọc báo: truyền thông điện tử phương tiện nhiều doanh nghiệp thuê quảng cáo + Quảng cáo đài thời gian bị khống chế vòng vài chục giây nên khán giả khả kiểm soát tốc độ độ truyền đạt thông điệp quanửg cáo Khán giả muốn nghe lại thông điệp quảng cáo chưa kịp nghe, chưa kịp hiểu Như vậy, quảng cáo đài doanh nghiệp có thời gian ngắn để tiếp cận với khán giả + phần lớn lựa chọn phương tiện truyền thông doanh nghiệp thương lựa chọn ti vi phương tiện truyền thông Còn radio thường doanh nghiệp tiếp cận thị trường, khán giả miền núi, vùng xa  Trên tạp chí Quảng cáo tạp chí việt nam xuất nmhững năm gần đây( không kể miền nam trước đây) Sản phẩmt quảng cáo báo thường xe hơi, máy vi tính, thực phẩm mặt hàng gia dụng khác, tạp chí ,một phương tiện truyền thông có hiệu cho doanh nghiệp tiêpó cận với khán giả mục tiêu Có loại tạp chí phân theo độc giả bao gồm nười tiêu dùng quan xí nghiệp + Tạp chí dành cho người tiêu dùng nhằm cung cấp thông tin giải trí cho đông đảo người xem, người mua sản phẩm mục đích cá nhân gia đình Tạp chí báo mua hình thức GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 10 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD lí số phần trăm ,kết nhận thức người bán hàng vấn đề sau: Đa số người bán hàng nhận thức rõ cần thiết việc sử dụng phương tiện quảng cáo bán hàng, điều thề chổ có 37 Ông (bà) chọn phương án “rất cần thiết” (68,5%), phương án “cần thiết ” (20,4%) đa số Ông(bà) lựa chọn, điều chứng tỏ Ông (bà) nhận thức việc sử dụng phương tiện quảng cáo bán hàng cần thiết định đến hiệu bán hàng cao hay thấp, có thu hút khác hàng hay không? Tiêu thụ nhiều sản phẩm hay không? Bởi mà nhận thức đắn tạo tiền đề cho người bán hàng biết cách sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu Tuy nhiên có Ông (bà) lựa chọn mức bình thường “có được, không được” (9,3%) , “Không cần thiết” (1,8%) Như có số người bán hàng có nhận thức không vấn đề có lẻ số nguyên nhân chủ quan hạn chế mặt nhận thức hay chưa hiều rõ tầm quan trọng việc sử dụng phương tiện quảng cáo bán hàng điều khắc phục Kết biểu cụ thể bảng sau: Bảng 1: Nhận thức Người bán hàng mức độ cần thiết việc sử dụng phương tiện quảng cáo bán hàng tạp hóa Người bán hàng STT Mức độ Số lượng 37 % a Rất cần thiết b Cần thiết 11 20.4 c Không cần thiết 1.8 d Có được, không 9.3 GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 18 68.5 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 2.2.1.2 Nhận thức mức độ thường xuyên sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng phân tích mức độ cần thiết việc sử dụng phương tiện quảng cáo bán hàng tạp hóa tiếp tục phân tích nhận thức họ mức độ thường xuyên sử dụng phương tiện quảng cáo sau khảo sát có kết bảng sau: Bảng Nhận thức Người bán hàng mức độ thường xuyên việc sử dụng phương tiện quảng cáo Người bán hàng STT Mức độ Số % a Thường xuyên lượng 43 b Thỉnh thoảng 14 c Chưa 0 86 Như đa số Người bán hàng cho thường xuyên sử dụng phương tiện quảng cáo để quảng bá sản phẩm thu hút khách hàng, thể có 43 người lựa chọn chiếm (86%), điều khẳng định rõ tầm quan trọng phương tiện quảng cáo cụ thể cho mức độ nhận thức trên, mặt khác số hạn chế người bán hàng hay yếu tố khách quan mà số người cho sử dụng phương tiện quảng cáo mà (14%), tính loại sản phẩm chưa cần đến việc sử dụng phương tiện quảng cáo nên nhận thức mức độ hạn chế Tuy nhiên tóm lại đa số người bán hàng nhận thức mức độ sử dụng thường xuyên cần thiết để cụ thể có người lựa chọn phương án “ Chưa bao giờ” , chiếm (0%) GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 19 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 2.2.1.3 Nhận thức mức độ hiểu biết phương tiện quảng cáo người bán hàng tạp hóa Bảng Nhận thức mức độ hiểu biết người bán hàng loại phương tiện quảng cáo Người bán hàng STT Mức độ Số % lượng 37 a Hiểu biết nhiều 74 b Hiểu biết 13 26 c Chưa hiểu 0 Tiếp tục khảo sát mức độ nhận thức người bán hàng việc sử dụng phương tiện quảng cáo bán hàng tạp hóa, tiến hành nghiên cứu mức độ hiểu biết người bán hàng loại phương tiện quảng cáo kết cho thấy có 37 Ông (bà) lựa chọn phương án “hiểu biết nhiều” chiếm 74 %, điều chứng tỏ đa số người bán hàng có hiêu biết loại phương tiện quảng cáo, hiểu biết đắn giúp cho họ tiêu thụ nhiều sản phẩm Tuy nhiên số người mơ hồ loại phương tiện quảng cáo chiếm (26%) điều làm cho họ thật lúng túng việc sử dụng hợp lý phương tiện 2.2.2 Nội dung sử dụng phương tiện quảng cáo Người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba Người bán hàng ST Nội dung Số T GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa lượng 20 % Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD a Báo chí 11 22 b Tờ rơi 23 46 c Truyền hình 0 d Truyền 0 e Tạp chí 0 f Bảng hiệu quảng cáo 50 100 trời Bảng 4: Nội dung sử dụng phương tiện quảng cáo Người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba Qua kết bảng thấy nội dung sử dụng phương tiên “bảng hiệu quảng cáo trời” lựa chọn đa số, hợp lý lẻ theo biết quầy hàng tạp hóa chợ có bảng hiệu quảng cáo trước cửa hàng phương tiện quảng cáo tương đối thuận lợi để chủ quầy đem đến cho khách hàng thông tin cần thiết quầy hàng dễ dàng việc thu hút khách hàng, Cụ thể chiếm 100 % (50) lựa chọn Xếp thứ nội dung phương tiện “ tờ rơi” Người bán hàng sử dụng tương đối lớn chiếm 46 % , theo Ông (bà) phương tiện họ sử dụng lớn chủ yếu công ty đưa sau phát cho khách hàng biết rõ sản phẩm, điều chứng tỏ phương tiện sử dụng tương đối lớn, phương tiện quảng cáo tương đối phổ biến lĩnh vực kinh doanh Ở nội dung lựa chọn phương tiện “báo chí” (22%), phương tiện phổ biến nhiên có 11 người lựa chọn, điều đặc thù nghề bán hàng tạp hóa nhỏ lẻ lãi nhỏ mà phương tiện không hợp lý có số quầy hàng lớn sử dụng Đáng ý phương tiện “Truyền hình”, “Truyền thanh”, “Tạp chí” (0%) không lựa chọn sử dụng, hợp lý lẻ phương tiện chi phí lớn dành GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 21 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD cho doanh nghiệp lớn nghề bán hàng tạp hóa không phù hợp mà sử dụng Như tất nội dung phương tiện quảng cáo ta thấy Người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba sử dụng chủ yếu Bảng hiệu trời, tờ rơi số báo chí mà thôi, điều hợp lý tính đặc thù riêng nghề 2.2.3 Hình thức sử dụng phương tiện quảng cáo Người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba Để hiểu rõ cách thức mà Người bán hàng sử dụng để mang lại có hiệu tiếp tục khảo sát hình thức sử dụng phương tiện quảng cáo Người bán hàng tạp hóa Kết nghiên cứu sau: Bảng Hình thức sử dụng phương tiện quảng cáo Người bán hàng tạp hóa Người bán hàng ST Hình thức Số lượng % T a Băng rôn, áp phích 50 100 b Đài truyền hình 0 c Kỹ bán hàng 50 100 d Báo chí 11 22 e Cách bố trí, trưng bày sản 50 100 50 100 Radio 0 Chào hàng 50 100 Khuyến 48 96 phẩm f Treo bảng quảng cáo trời g h i GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 22 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD Với hình thức sử dụng phương tiện quảng cáo thông qua “Radio” “Đài truyền hình” người sử dụng cụ thể có người lựa chọn (0%) điều chứng minh cho hợp lý nội dung khảo sát đặc thù nghề việc lựa chọn hình thức không hợp lý Ngược lại với hính thức hình thức “Cách bố trí, trưng bày sản phẩm”, “Băng rôn, áp phích”, “Kỹ bán hàng”, “Treo bảng quảng cáo trời”, “Chào hàng” chiếm tuyệt đối phương án lựa chọn (100%), hình thức tất Người bán hàng lựa chọn, tức sử dụng để quảng bá sản phẩm, phù hợp với tính nghề này, ví hình thức “kĩ bán hàng” cần thiết sản phẩm chủ yếu phục vụ cho người tiêu dùng trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nên việc sử dụng tốt kĩ bán hàng hiệu thu hút khách hàng tiêu thụ nhiều sản phẩm Và hình thức “chào hàng”, “Cách bố trí, trưng bày sản phẩm” cần thiết tất người lựa chọn, hoàn toàn phù hợp, tương tự có 48 (96%) người lựa chọn sử dụng hình thức “Khuyến mãi” hình thức sử dụng phổ biến, theo Ông (bà) khuyến hình thức thu hút nhiều khách hàng ngày lề thường sử dụng Như ta thấy câu hỏi ta thấy hình thức sử dụng phương tiện quảng cáo phổ biến thường xuyên nhiên hình thức sử dụng số hạn chế cần quan tâm 2.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng việc sử dụng phương tiện quảng cáo Người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba Phương tiên quảng cáo phong phú lựa chọn phương tiện phù hợp với đặc thù sản phẩm mang lại hiệu cao Tuy nhiên sử dụng phương tiện quảng cáo thường bị chi phối nhiều yếu tố, diễn GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 23 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD trình sau sử dụng Để hiểu rõ tiếp tục nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng tạp hóa Kết nghiên cứu sau: Bảng yếu tố ảnh hưởng tới việc sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng tạp hóa Người bán hàng ST Yếu tố Số T lượng 42 % a Chi phí quảng cáo 84 b Phương tiện quảng cáo phong phú 44 88 c Đối tượng khách hàng đa dạng 24 48 d Chất lượng sản phẩm 14 28 e Hiệu sử dụng 40 80 Yếu tố “Chi phí quảng cáo” (85%) đạt kết cao, đa số Người bán hàng cho yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương tiện quảng cáo chi phí quảng cáo cao không phù hợp với nghề bán hàng tạp hóa phương tiện quảng cáo đa dạng sử dụng phương tiện phù hợp (88%), thêm vào hiệu sử dụng chưa cao (40%) gây ảnh hưởng đến việc sử dụng phương tiện quảng cáo Theo Ông(bà) yếu tố “Chất lượng sản phẩm” không ảnh hưởng lẻ sản phẩm chủ yếu hàng tiêu dùng nên chất lượng đáng lo Như ta thấy đa số Người bán hàng nhận thấy ảnh hưởng gây cản trở việc lựa chọn phương tiện quảng cáo, nhiên nhận thấy giúp cho họ biết cách để lựa chọn phương tiện cho phù hợp 2.2.5 Hiệu sử dụng phương tiện quảng cáo Người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 24 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD sau khảo sát xong nội dung hình thức sử dụng, tiếp tục khảo sát hiệu việc sử dụng phương tiện quảng cáo, Cụ thể với câu hỏi “ việc sử dụng phương tiện quảng cáo Ông ( bà ) mang lại hiệu nào” thu kết sau: Bảng 7: Hiệu sử dụng phương tiện quảng cáo Người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba Người bán hàng ST Hiệu Số T lượng 48 % a Thu hút nhiều khách hàng 96 b Tiêu thụ nhiều sản phẩm 42 84 c Thu nhiều lợi nhuận 18 d Mở rộng mạng lưới phân phối 14 28 Đa số Ông (bà) cho việc sử dụng phương tiện quảng cáo kết thu hút nhiều khách hàng (96 %) tiêu thụ nhiều sản phẩm (84%), chứng tỏ việc sử dụng phương tiện quảng cáo cần thiết , hoàn toàn hợp lý với tính hàng tạp hóa tiêu thụ nhiều sản phẩm tốt hàng hóa chủ yếu đồ tiêu dùng nhanh Mặt khác việc sử dụng phương tiện “thu nhiều lợi nhuận”(18%) “mở rộng mạng lưới phân phối” (28%) nhiên hiệu chưa cao số nguyên nhân khách quan định Như sau khảo sát xong thực trạng việc sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba ta thấy phương tiện chủ yếu sử dụng kĩ bán hàng cách bố trí sản phẩm với việc sử dụng hiệu bán hàng tương đối cao CHƯƠNG Đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba – TP Huế GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 25 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD Qua nghiên cứu phân tích thực trạng việc sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba thấy số vấn đề mà Người bán hàng chưa thực tốt Vậy muốn thực tốt việc lựa chọn phương tiện quảng cáo phù hợp phải đề biện pháp cụ thể làm cho việc sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba hiệu 3.1 Đối với Ban quản lý chợ - Ban quản lí chợ Đông ba cần có sách, biện pháp để phát triển hoạt động quảng cáo nói chung việc sử dụng phương tiện quảng cáo nói riêng cho người bán hàng thuận lợi - Tạo điều kiện thuận lợi cho người bán hàng có môi trường sử dụng phương tiện quảng cáo đa dạng, phù hợp với mặt hàng - Quản lí chặt chẽ việc thực loại phương tiện quảng cáo phù hợp với quầy hàng, tránh lạm dụng phương tiện bừa bãi làm thẩm mỹ chợ - Nâng cao nhận thức cho người bán hàng lợi ích việc sử dụng phương tiện quảng cáo, biến việc sử dụng phương tiện quảng cáo trở thành kĩ sống nghề nghiệp sống hàng ngày họ, để làm điều Ban quản lí chợ cần tổ chức buổi nói chuyện, thuyết trình loại phương tiện quảng cáo để người bán hàng tạp hóa hiểu rõ chức cách thức sử dụng loại phương tiện quảng cáo phù hợp với mặt hàng 3.2 Đối với người bán hàng - Thường xuyên tìm hiểu, trau dồi kiến thức loại phương tiện quảng cáo, nắm rõ chức năng, tác dụng loại phương tiện quảng cáo từ sử dụng cho phù hợp với mặt hàng tạp hóa GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 26 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD - Cần rèn luyện kỷ bán hàng, cách thức trình bày, bố trí sản phẩm phù hợp để lôi khách hàng - Sử dụng phương tiện phù hợp với tâm lý khách hàng, phù hợp với chi phí, tính mặt hàng - Biết cách lựa chọn, phối hợp loại phương tiện quảng cáo phù hợp với mặt hàng đối tượng khách hàng C – KẾT LUẬN Xuyên suốt trình khảo sát sở lí luận thực trạng định Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo người bán hàng tạp hóa chợ Đông Ba, TP Huế nhận thấy đa số người bán hàng tạp hóa nhận thức đắn mức độ quan trọng loại phương tiện quảng cáo, nhiên chưa có thống ý kiến Về mặt nhận thức Người bán hàng nhận thức cần thiết loại phương tiện quảng cáo, nội dung sử dụng chủ yếu Người bán hàng tạp hóa sử dụng phương tiện bảng quảng cáo, báo chí tờ rơi Về hình thức sử dụng đa số cách trình bày, bố trí sản phẩm, chào hàng khuyến Điều hoàn toàn phù hợp với mặt hàng tạp hóa Tuy nhiên việc sử dụng chưa phát huy tốt hiệu cho lắm, Người bán hàng có kĩ sử sụng phương tiện tốt hiệu sẻ cao hơn, hạn chế mà người bán hàng cần khắc phục GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 27 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD D TÀI LIỆU THAM KHẢO Tâm lý học quảng cáo- Nguyễn Thị Xuân Hòa Tạp chí tiếp thị - số 154 – 2005 www.google.com.vn www.thuongmaidientu.com.vn www.vnexpress.net Xalo.com.vn GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 28 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho người bán hàng) Để giúp hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu Xin ông (bà) vui lòng giúp đỡ cách trả lời câu hỏi sau (Đánh dấu x vào câu hỏi chọn) Câu Theo ông (bà) việc sử dụng phương tiện quảng cáo có cần thiết không? a Rất cần thiết b Cần thiết c Không cần thiết d Có được,không Câu Trong trình bán hàng ông (bà) có nên thường xuyên sử dụng phương tiện quảng cáo không ? a Thường xuyên b Thỉnh thoảng c Chưa *Vì sao: GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 29 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD Câu 3: Mức độ hiểu biết ông (bà) phương tiện quảng cáo nào? a Hiểu biết nhiều b Hiểu biết c Chưa hiểu Câu Các nội dung phương tiện đây, ông(bà) thấy có sử dụng? a Báo chí b Tờ rơi c Truyền hình d Truyền e Tạp chí f Bảng hiệu quảng cáo trời g LCD (lôgô) *Ý kiến khác: Câu Ông (bà) thường sử dụng phương tiện hình thức quảng cáo ? a Thông qua băng rôn, áp phích b Qua đài truyền hình c Bằng kĩ bán hàng d Thông qua báo chí e Bằng cách bố trí , trưng bày sản phẩm f Treo bảng quảng cáo trời g Radio h Chào hàng GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 30 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD i Khuyến *Ý kiến khác: Câu Theo ông (bà) yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn, sử dụng phương tiện quảng cáo a Chi phí quảng cáo b Phương tiện quảng cáo phong phú c Đối tượng khách hàng đa dạng d Chất lượng sản phẩm e Hiệu sử dụng * Ý kiến khác: Câu 7: Việc sử dụng phương tiện quảng cáo ông (bà) mang lại hiệu nào? a Thu hút nhiều khách hàng b Tiêu thụ nhiều sãn phẩm c Thu nhiều lợi nhuận d Mở rộng mạng lưới phân phối *Ý kiến khác: Câu 8: Để việc sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu tốt, ông (bà) cần phải làm ? a Sử dụng phương tiện phù hợp với tâm lý khách hàng b Phương tiện phù hợp với sản phẩm GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 31 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD c Phương tiện phản ánh lợi thế, ưu điểm sãn phẩm *Ý kiến khác: Câu Đánh giá Ông (bà) hiệu phương tiện quảng cáo mà ông bà sử dụng để bán hàng Được giúp đỡ Ông, ( bà) Tôi xin chân thành cảm ơn ! GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 32 [...]... người Quảng cáo ở đây sẽ đem lại tác động lớn, mà ít bị lặp lại, thích hợp với các sản phẩm/dịch vụ có chu kỳ mua sắm ngắn Tuy nhiên bạn đừng quên rằng quảng cáo của bạn sẽ được đặt bên cạnh các quảng cáo “hoành tráng” và khác Vậy thì liệu quảng cáo của bạn có thể nổi GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 12 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3 bật trong môi trường này không, hay quảng cáo của... bán hàng cần khắc phục GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 27 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3 D TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Tâm lý học quảng cáo- Nguyễn Thị Xuân Hòa 2 Tạp chí tiếp thị - số 154 – 2005 3 www.google.com.vn 4 www.thuongmaidientu.com.vn 5 www.vnexpress.net 6 Xalo.com.vn GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 28 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3 PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho... Bằng cách bố trí , trưng bày sản phẩm f Treo bảng quảng cáo ngoài trời g Radio h Chào hàng GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 30 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3 i Khuyến mãi *Ý kiến khác: Câu 6 Theo ông (bà) yếu tố nào ảnh hưởng đến việc lựa chọn, sử dụng phương tiện quảng cáo của mình a Chi phí quảng cáo b Phương tiện quảng cáo phong phú c Đối tượng khách hàng đa dạng d Chất... 2.2.5 Hiệu quả sử dụng phương tiện quảng cáo của Người bán hàng tạp hóa ở chợ Đông Ba GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 24 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3 sau khi khảo sát xong các nội dung và các hình thức sử dụng, chúng tôi tiếp tục khảo sát hiệu quả của việc sử dụng các phương tiện quảng cáo, Cụ thể là với câu hỏi “ việc sử dụng phương tiện quảng cáo của Ông ( bà ) mang lại hiệu quả... mang tính địa phương - mua GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 13 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3 một quảng cáo trên tạp chí Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, bạn sẽ tiếp cận được tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên cả nước, mua quảng cáo trên tạp chí The Times, bạn sẽ tiếp cận với khách hàng trên toàn thế giới  Bảng hiệu quảng cáo ngoài trời Nếu bạn có thể nói mọi thứ bạn cần nói... 23 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3 trong quá trình và sau khi sử dụng Để hiểu rõ tôi tiếp tục nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng các phương tiện quảng cáo của người bán hàng tạp hóa Kết quả nghiên cứu như sau: Bảng 6 các yếu tố ảnh hưởng tới việc sử dụng phương tiện quảng cáo của người bán hàng tạp hóa Người bán hàng ST Yếu tố Số T lượng 42 % a Chi phí quảng cáo. .. pháp quảng cáo ngoài trời Các bảng hiệu quảng cáo ngoài trời sẽ đến được với một số lượng khách hàng nhiều hơn bất kể phương pháp quảng cáo nào khác Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng, môi trường tâm lý chính là việc khách hàng ở trong xe hơi của họ và nhìn ra đâu đó bên ngoài Nếu bạn không có một quảng cáo ấn tượng với những hình ảnh đơn giản và nội dung ít hơn 8 từ, có lẽ bạn nên thử phương pháp quảng cáo. .. nội dung của các mẫu quảng cáo trên các phương tiện + Sử dụng phương tiện phù hợp với đặc điểm tâm lý của khách hàng GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 15 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3 + Hiểu được nhu cầu tiêu dùng của khách hàng để lựa chọn phương tiện phù hợp + Các phương tiện phải đảm bảo tính thẩm mĩ của khách hàng CHƯƠNG 2 Thực trang sử dụng phương tiện quảng cáo có hiệu quả của... về các loại phương tiện quảng cáo, nắm rõ được chức năng, tác dụng của từng loại phương tiện quảng cáo từ đó sử dụng cho phù hợp với các mặt hàng tạp hóa GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 26 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn Thị Lệ_TLGD 3 - Cần rèn luyện các kỷ năng bán hàng, cách thức trình bày, bố trí sản phẩm phù hợp để lôi cuốn khách hàng - Sử dụng phương tiện phù hợp với tâm lý khách hàng, phù... dụng phương tiện quảng cáo Để khảo sát nhận thức về sự cần thiết của việc sử dụng phương tiện quảng cáo đối với người bán hàng tạp hóa, tôi đưa ra 4 mức độ tương ứng với các đáp án Chúng tôi yêu cầu người bán hàng xem xét, suy nghĩ và đưa ra sự đánh giá của mình sau khi xử lí số liệu của 50 phiếu điều tra, tính điểm trung bình ,xử GVHD: Nguyễn Thị Xuân Hòa 17 Tiểu Luận: Tâm Lý Học Quảng Cáo SV: Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận tâm lí học quảng cáo, tiểu luận tâm lí học quảng cáo,