0

skkn sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học sinh học 6

11 2,264 7
  • skkn sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học sinh học 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 23:44

Sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường dạy học sinh học Khi tiến hành tích hợp giáo dục môi trường (GDMT) qua dạy học môn học nói chung Sinh học nói riêng trường phổ thông, giáo viên (GV) thường gặp phải số khó khăn sau: Về cách tiếp cận GDMT theo phương thức tích hợp; nguyên tắc phương pháp tiến hành GDMT; cách xác định lựa chọn kiến thức GDMT nội dung học, đặc biệt quỹ thời gian tiết học có hạn… Nội dung kiến thức Sinh học bao gồm kiến thức cấu tạo thể xanh từ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá) đến quan sinh sản (hoa, quả, hạt) mối quan hệ với chức chúng với môi trường; kiến thức vai trò xanh đời sống người; đặc biệt kiến thức chế, trình như: Sự lớn lên phân chia tế bào, hút nước muối khóang rễ, vận chuyển nước muối khóang thân, quang hợp, hô hấp, thụ tinh kết tạo hạt, Đây kiến thức trừu tượng, có giá trị GDMT Những kiến thức gây khó khăn cho trình dạy học GV học sinh (HS), đặc điểm tâm lí nhận thức lứa tuổi HS lớp Đặc biệt kiến thức chế, trình lại phải rút từ việc quan sát thí nghiệm Trong đó, có nhiều thí nghiệm thí nghiệm trường diễn, tiến hành lớp, lại khó có kết mong muốn Do đó, khó khăn thực tích hợp GDMT qua nội dung cho HS Để khắc phục hạn chế khó khăn trên, đề xuất hướng nghiên cứu sử dụng thí nghiệm ảo (do chuyên gia tin học thể theo kịch chuyên gia môn học - GV tham khảo địa Website: www.bachkim.com.vn ) nhằm giúp GV thực tốt hai mục tiêu học: vừa nâng cao chất lượng dạy – học môn, vừa tích hợp GDMT có hiệu Sau đây, xin minh họa bước sử dụng thí nghiệm ảo dạy học “Quang hợp’’ (bài 21 - Sinh học 6) để tổ chức hoạt động tự chiếm lĩnh kiến thức cho HS theo hướng tích hợp GDMT: Hoạt động 1: Xác định chất mà chế tạo có ánh sáng  Mục tiêu: Xác định chất tinh bột mà tạo ánh sáng  Các bước tiến hành: Cho HS quan sát thí nghiệm (GV sử dụng máy tính máy chiếu Projector) Chuẩn bị thí nghiệm Đặt bóng tối 48 Dùng băng đen bịt Chiếu sáng Tháo băng đen bịt Tẩy diệp lục cồn 900 đun cách thủy Rửa nước ấm thử Iốt Kết thí nghiệm 2) Tổ chức cho HS thảo luận câu hỏi sau quan sát thí nghiệm: a) Việc bịt giấy đen thí nghiệm nhằm mục đích gì? b) Phần có màu chế tạo tinh bột? Vì em biết? 3) Sau HS thảo luận, GV xác hóa kiến thức: - Mục đích bịt phần giấy đen thí nghiệm nhằm so sánh với phần chiếu sáng - Chỉ có phần chiếu sáng chế tạo tinh bột, thử Iốt chuyển thành màu xanh tím Kết luận: Lá chế tạo tinh bột có ánh sáng 4) Để tích hợp GDMT, GV nêu câu hỏi sau: Qua thí nghiệm em rút kết luận vai trò xanh đời sống người? Hoạt động 2: Xác định chất khí thải trình chế tạo tinh bột Mục tiêu: Xác định chất khí mà nhả chế tạo tinh bột khí ôxi  Các bước tiến hành: Cho HS quan sát thí nghiệm (GV sử dụng máy tính máy chiếu Projector) Chuẩn bị thí nghiệm Đặt bóng tối sáng Đợi sau Thử tàn lửa 2) Tổ chức cho HS thảo luận câu hỏi sau quan sát thí nghiệm: a) Cành rong cốc chế tạo tinh bột? Vì sao? b) Những tượng chứng tỏ cành rong cốc thải chất khí? Đó khí gì? 3) Sau HS thảo luận, GV xác hóa kiến thức: - Chỉ có cành rong cốc chiếu sáng tạo tinh bột - Hiện tượng cành rong cốc chiếu sáng tạo chất khí có bọt khí thoát đáy ống nghiệm Đó khí oxi làm que đóm tàn đỏ phát sáng Kết luận: Lá nhả khí oxi đồng thời với trình chế tạo tinh bột 4) Để tích hợp GDMT, GV nêu câu hỏi sau: a) Vì nuôi cá cảnh bể kính, ta phải thả vào bể số loại rong? b) Vì phải trồng xanh nơi có đủ ánh sáng? c) Vì ta phải bảo vệ trồng thêm nhiều xanh? d) Qua thí nghiệm em rút kết luận vai trò xanh đời sống người? Hoạt động 3: Xác định cần chất để chế tạo tinh bột  Mục tiêu: Xác định cần: nước, khí cácbonníc, ánh sáng, diệp lục để chế tạo tinh bột  Các bước tiến hành: Cho HS quan sát thí nghiệm (GV sử dụng máy tính máy chiếu Projector) Chuẩn bị thí nghiệm Đặt bóng tối 48 Chụp chuông bên có Đưa ánh sáng giờ, Ca(OH)2 ngắt Tẩy diệp lục rửa nước ấm với chuông có Ca(OH)2 Kết thí nghiệm 2) Tổ chức cho HS thảo luận câu hỏi sau quan sát thí nghiệm: a) Điều kiện thí nghiệm khoai lang khác điểm nào? b) Lá chuông chế tạo tinh bột? Vì sao? 3) Sau HS thảo luận, GV xác hóa kiến thức: - Điều kiện thí nghiệm khoai lang khác chỗ: chuông khí cacbonic, bị nước vôi (có Ca(OH)2) hấp thụ hết; điều kiện bình thường không khí có khí cacbonic - Lá chuông có nước vôi chế tạo tinh bột, khí cacbonic Kết thử dung dịch iốt chứng tỏ không bị nhuộm màu xanh tím, nghĩa tinh bột Kết luận: Không có khí cacbonic, chế tạo tinh bột 4) Để tích hợp GDMT, GV nêu câu hỏi sau: a) Viết sơ đồ tóm tắt quang hợp, từ nêu yếu tố cần thiết cho quang hợp? ánh sáng Tinh bột + Khí Nước + Khí cácboníc chất diệp lục oxi b) Qua thí nghiệm em rút kết luận vai trò xanh đời sống người? c) Tại phải trồng nhiều xanh khu công nghiệp, gần đường giao thông, khu đông dân cư? d) Em đã, làm để môi trường sống hơn? * * * Tóm lại, muốn thực có hiệu GDMT qua dạy học môn học nói chung Sinh học nói riêng, cần nghiên cứu phát triển phương tiện dạy học Hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tích hợp truyền thông đa phương tiện, khắc phục mặt “tĩnh” SGK SGV tạo thuận lợi phát triển PTDH tích cực, đồng thời khắc phục quỹ thời gian có hạn tiết học để thực mục tiêu kép: vừa nâng cao chất lượng dạy học, vừa tích hợp GDMT trình dạy học -Tài liệu tham khảo Editors: R.C Sharma; Merle C Tan “Source book in Enviromental Educattion for secondary school teachers” UNESCO Principal Regional office for Asia and the Pacific Bangkok, 1990 Xavier Roegiers Khoa sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường (dịch: Đào Trọng Quang - Nguyễn Ngọc Nhị) NXB Giáo dục, H.1996 Dương Tiến Sỹ “Giáo dục bảo vệ MT qua giảng dạy Sinh thái học lớp 11 trường PTTH ” Luận án tiến sĩ giáo dục, H.1999 Nguyễn Quang Vinh (tổng chủ biên) - Hòang Thị Sản (chủ biên) - Nguyễn Phương Nga - Trịnh Bích Ngọc Sinh học NXB Giáo dục, H 2002 Người viết 10 Trần Thị Ánh Tuyết 11 ... tốt hai mục tiêu học: vừa nâng cao chất lượng dạy – học môn, vừa tích hợp GDMT có hiệu Sau đây, xin minh họa bước sử dụng thí nghiệm ảo dạy học “Quang hợp ’ (bài 21 - Sinh học 6) để tổ chức hoạt... sư phạm tích hợp hay làm để phát triển lực nhà trường (dịch: Đào Trọng Quang - Nguyễn Ngọc Nhị) NXB Giáo dục, H.19 96 Dương Tiến Sỹ Giáo dục bảo vệ MT qua giảng dạy Sinh thái học lớp 11 trường. .. trình dạy học GV học sinh (HS), đặc điểm tâm lí nhận thức lứa tuổi HS lớp Đặc biệt kiến thức chế, trình lại phải rút từ việc quan sát thí nghiệm Trong đó, có nhiều thí nghiệm thí nghiệm trường
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học sinh học 6, skkn sử dụng thí nghiệm ảo để tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học sinh học 6,

Từ khóa liên quan