0

Giáo án thủ công lớp 3 theo chương trình VNEN (FULL)

42 2,381 22

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2015, 19:05

GIÁO ÁN THỦ CÔNG LỚP 3 THEO CHƯƠNG TRÌNH VNENThủ công : Lớp 3TIẾT 1: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓII/ Mục tiêu:- Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói- Gấp được tàu thủy hau ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàuthủy tương đối cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán...- Mẫu tàu thủy hai ống khóiHọc sinh:- Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. Quan sát và nhận xét mẫu tàu thủy hai ống khói- GV giới thiệu mẫu, đặt các câu hỏi định hướng HS, HS thảo luận nhóm 4+ Hình dáng của tàu thủy hai ống khói+ Tàu thủy có những bộ phận nào giống nhau?+ Tàu thủy làm bằng chất liệu gì?+ Tàu thủy thả xuống nước có nổi được không?- Các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét bổ xung- GV nhận xét, bổ xung và giới thiệu qua về tàu thủy hai ống khói bằng giấy thủcông và tàu thủy ngoài thực tế- GV yêu cầu 1 HS lên bảng mở dần mẫu tàu thủy cho đến khi trở về hình dạng tờgiấy vuông.3. GV hướng dẫn mẫu- GV treo tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói yêu cầu HS quan sát tìm hiểucác bước- GV yêu cầu HS nêu các bước- Nhận xét bổ xung- GV hướng dẫn mẫu các bước theo quy trình:+ Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy thành hình vuông - GV yêu cầu HS nhớ lại cách gấp, cắt hình vuông sau đó yêu cầu 1-2 HS lên bảngthực hiện+ Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu giữa hình vuông- GV gấp hình vuông làm bốn phần, HS quan sát- GV yêu cầu HS gấp theo sau đó mở tờ giấy+ Bước 3: Gấp thành tàu thủy:- GV thực hiện các bước, yêu cầu HS quan sát tranh quy trình và các thao tác củaGV- Sau các bước GV yêu cầu HS tự thực hiện trên giấy của mình- GV quan sát, nhận xét bổ xung- GV gọi 1-2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp, GV và cả lớp quan sát, sửachữa các lỗi để tất cả HS nắm được quy trình gấp tàu thủy hai ống khói- GV nhận xét, nêu tóm tắt lại các bước gấp tàu thủy hai ống khói- GV cho HS tập gấp tàu thủy hai ống khói4. Nhận xét, đánh giá- GV cùng HS nhận xét tiết học- Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau._______________________________________Tiết 2: GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách gấp Tàu thủy hai ống khói- Gấp được tàu thủy hau ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàuthủy tương đối cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán...- Mẫu tàu thủy hai ống khóiHọc sinh:- Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:- Kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập1. GV nêu yêu cầu bài thực hành2. HS thực hành - Trước khi thực hành GV yêu cầu 1 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp tàuthủy hai ống khói- GV nhận xét, nêu lại các bước cơ bản- GV tổ chức cho HS thực hành- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng3. Trưng bày sản phẩm- HS trưng bày sản phẩm thực hành và nhận xét đánh giá4. Nhận xét đánh giá- GV tổ chức cho HS tự nhận xét, đánh giá sản phẩm của mình theo nhóm- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành của HS- GV nhận xét chung tiết học- GV dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng cho tiết học sau.2. Hoạt động ứng dụng:- Giới thiệu sản phẩm của mình với mọi người- Gấp thêm mọt sản phẩm mà em thích_______________________________________TIẾT 3: GẤP CON ẾCH( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách gấp con ếch- Gấp được con ếch. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán...- Mẫu con ếch bằng giấy thủ côngHọc sinh:- Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài 1. Quan sát nhận xét- GV cho HS quan sát mẫu, nêu các câu hỏi định hướng HS:+ Con ếch có những bộ phận nào? ( Phần đầu nhọn phía trước có 2 mắt, phần thânở giữa phình to hơn, phần chân...)- GV liên hệ thực tế về con ếch- GV yêu cầu 1 HS lên bảng mở dần con ếch bằng giấy thủ công cho cả lớp quansát2. Quan sát tranh quy trình tìm hiểu các bước gấp con ếch- GV yêu cầu HS quan sát tranh quy trình tìm hiểu các bước gấp con ếch+ Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy thành hình vuông- HS thực hiện gấp, cắt tờ giấy thành hình vuông+ Bước 2: Gấp tạo 2 chân trước con ếch- GV yêu cầu HS quan sát tranh, mời từng HS một lên thực hiện các thao tác theocác bước. HS còn lại quan sát, thực hiện theo- GV quan sát, uốn nắn các bước, hướng dẫn cho HS để HS nắm được các bướcgấp chân con ếch- GV thao tác lại cách gấp chân con ếch cho HS quan sát+ Bước 3: Gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch- GV giới thiệu bước gấp chân sau và thân con ếch trên tranh quy trình- Yêu cầu các nhóm quan sát, tìm ra cách gấp, gấp được chân và thân con ếch- GV quan sát, uốn nắn thao tác cho HS- GV yêu cầu 1-2 HS lên bảng thực hiện thao tác gấp thân và chân sau con ếch- GV nhận xét, thực hiện lại thao tác cho HS quan sát- GV gọi 1-2 HS lên thựchiện lại các bước gấp con ếch. GV quan sát, uốn nắn thaotác cho HS- Cho cả lớp thực hành tập gấp con ếch.3. Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau_______________________________________TIẾT 4: GẤP CON ẾCH( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách gấp con ếch- Gấp được con ếch. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán... - Mẫu con ếch bằng giấy thủ côngHọc sinh:- Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Thực hành- GV treo tranh quy trình và yêu cầu HS nêu lại các bước gấp con ếch. ( 1-2 HSnêu lại các bước gấp con ếch, lớp nhận xét...)- GV nhận xét, nêu tóm tắt lại các bước- GV tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng2. Trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá- GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình- Tổ chức cho HS tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình- Các nhóm chọn sản phẩm đẹp nhất thi sản phẩm đẹp- GV tổ chức cho HS bình chọn sản phẩm đẹp nhất- GV nhận xét, đánh giá3. Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau2. Hoạt động ứng dụng:- Dùng sản phẩm đã thực hành làm đồ chơi và trang trí- Giới thiệu với mọi người sản phẩm của mình_______________________________________TIẾT 5: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀLÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách gấp cắt, dán ngôi sao năm cánh- Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh củangôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán... - Mẫu ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàngHọc sinh:- Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. Quan sát nhận xét- GV cho HS quan sát mẫu lá cờ đỏ sao vàng đã cắt dán và yêu cầu HS tìm hiểu+ Hình dáng, màu sắc của lá cờ? ( Lá cờ HCN màu đỏ, trên có ngôi sao 5 cánhmàu vàng được dán ở chính giữa...)- GV yêu cầu HS nêu hiểu biết của mình về lá cờ đỏ sao vàng- GV nhận xét, nêu tóm tắt về lá cờ trong thực tế và mẫu lá cờ đã cắt dán3. Quan sát tranh quy trình tìm hiểu các bước- GV yêu cầu HS quan sát tranh quy trình tìm hiểu các bước gấp, cắt dán ngôi sao5 cánh- HS nêu các bước và tiến hành cùng thực hiện các bước+ Bước 1: Gấp tờ giấy để cắt ngôi sao 5 cánh- HS quan sát tranh quy trình- GV yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện các bước theo tranh quy trình- HS còn lại quan sát, nêu nhận xét, bổ xung cách gấp cho bạn- GV nhận xét, nêu tóm tắt lại các bước gấp giấy để cắt ngôi soa 5 cánh+ Bước 2: Cắt ngôi sao 5 cánh- GV yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện cắt ngôi sao 5 cánh trên giấy 2 bạn trước đãgấp- GV quan sát, yêu cầu HS nêu cách thực hiện cắt ngôi sao 5 cánh- GV nhận xét, thực hiện thao tác mẫu cắt ngôi sao 5 cánh+ Bước 3: Dán ngôi sao vào tờ giấy để tạo lá cờ đỏ sao vàng- GV lấy tờ giấy màu đỏ cạnh 21ô và 14 ô, thực hiện gấp đánh dấu điểm giữa tờgiấy cho HS quan sát- GV nêu cách dán ngôi sao 5 cánh vào tờ giấy để tạo lá cờ- GV thao tác dán ngôi sao 5 cánh cho HS quan sát- GV yêu cầu 1 HS lên thao tác dán ngôi sao 5 cánh- HS quan sát, đưa ra nhận xét- GV nhận xét, cho HS thực hành tập cắt ngôi sao 5 cánh 4. Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau._______________________________________TIẾT 6: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀLÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách gấp cắt, dán ngôi sao năm cánh- Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh củangôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán...- Mẫu ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàngHọc sinh:- Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành- GV yêu cầu 1-2 HS nêu lại các bước gấp, cắt ngôi sao 5 cánh- GV nhận xét, nêu tóm tắt lại các bước, treo tranh quy trình cho HS quan sát, nắmrõ các bước- GV tổ chức cho HS thực hành gấp theo cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ saovàng- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.2. Trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá- GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình- Tổ chức cho HS tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình- Các nhóm chọn sản phẩm đẹp nhất thi sản phẩm đẹp- GV nhận xét, đánh giá2. Hoạt động ứng dụng:- Trưng bày sản phẩm tại góc học tập- Giới thiệu với mọi người sản phẩm của mình. _______________________________________TIẾT 7: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách gấp cắt, dán bông hoa- Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán...- Mẫu bông hoa đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Quan sát nhận xét- GV giới thiệu mẫu các bông hoa 4 cánh, 5 cánh, 8 cánh. Yêu cầu HS quan sát,tìm hiểu các đặc điểm:+ Màu sắc các bông hoa?+ Các bông hoa có giống nhau không? ( Không, có bông 4, 5, 8 cánh, màu sắckhác nhau...)+ Làm sao để có thể cắt được những bông hoa như vậy? ( Áp dụng các cách gấp đểcắt bông hoa)- GV nêu nhận xét, tóm tắt về cách gấp, cắt tạo ra các bông hoa nhiều cánh- GV liên hệ sự phong phú của các loài hoa trong thực tế3. Quan sát tranh quy trình, tìm hiểu các bước gấp, cắt, dán bông hoa 5cánha. Gấp, cắt bông hoa 5 cánh- GV yêu cầu HS nhớ lại cách gấp, cắt ngôi sao 5 cánh- GV gợi ý để HS liên hệ từ việc gấp cắt ngôi sao 5 cánh vào gấp cắt bông hoa 5cánh- GV yêu cầu HS quan sát tranh quy trình, thao tác thực hiện mẫu các bước gấp cắtcho HS quan sát- GV yêu cầu 1-2 HS lên bảng thực hiện thao tác- GV nhận xét, nêu khái quát lại cách gấp cắt:+ Cắt tờ giấy hình vuông+ Gấp tương tự như gấp để cắt ngôi sao+ Vẽ đường cong, dùng kéo cắt lượn theo đường cong tạo bông hoa. - GV gợi ý thêm học sinh cách cắt các nét cong sáng tạo, tạo ra bông hoa đẹp..b. Gấp, cắt bông hoa 4, 8 cánh.- GV hướng dẫn HS cách gấp tờ giấy làm 4 để cắt bông hoa 4 cánh và gấp tờ giấylàm 8 để cắt bông hoa 8 cánh. Cắt cắt tạo cánh hoa tương tự như cắt bông hoa 5cánh.c. Dán các bông hoa- GV hướng dẫn HS cách bố trí các bông hoa trên tờ giấy trước khi dán- Dán các bông hoa cho phẳng.- GV gọi 1- 2 HS lên bảng thao tác lại cách gấp, cắt bông hoa 5 cánh, lớp tập gấp ,cắt bông hoa 5 cánh4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau_______________________________________TIẾT 8: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách gấp cắt, dán bông hoa- Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán...- Mẫu bông hoa đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành- GV yêu cầu 3 HS lên bảng thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 4, 5, 8 cánh- GV cùng lớp quan sát, đưa ra nhận xét- GV nêu tóm tắt lại cách gấp cắt dán các bông hoa- GV tổ chức cho HS thực hành gấp, cắt dán- GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng- GV gợi ý HS cách sắp xếp, dán trang trí các sản phẩm đã cắt dán cho đẹp mắt2. Trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá- GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình- Các nhóm chọn sản phẩm đẹp nhất thi sản phẩm đẹp - GV tổ chức cho HS bình chọn sản phẩm đẹp nhất- GV nhận xét, đánh giá3. GV nhận xét chung tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.2. Hoạt động ứng dụng:- Dùng sản phẩm đã thực hành làm đồ chơi và trang trí- Giới thiệu với mọi người sản phẩm của mình._______________________________________Tiết 9: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi.- Làm được ít nhất 2 đồ chơi đã học.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán...- Mẫu các sản phẩm đã họcHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. HS củng cố lại kiến thức đã học- GV yêu cầu HS nhớ lại các bài đã học:+ Kể tên các bài đã học? ( Gấp tàu thủy hai ống khói; gấp con ếch; gấp, cắt dánngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng; gấp, cắt dán bông hoa. )+ Nêu lại quy trình làm các sản phẩm đó?- GV cho các nhóm báo cáo kết quả, nhận xét tóm tắt, nêu lại các bước thực hiệncác sản phẩm đó.2. HS ôn tập, thực hành- GV cho HS thực hành tập gấp lại một sản phẩm đã học theo ý thích. 3. GV nhận xét chung tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau._______________________________________Tiết 10: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Ôn tập, củng cố kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi.- Làm được ít nhất 2 đồ chơi đã học.II/ Tài liêị và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, keo dán...- Mẫu các sản phẩm đã họcHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành- GV yêu cầu HS chọn sản phẩm để thực hành, mỗi HS thực hành được ít nhất 2sản phẩm theo ý thích.- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng2. Trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá- GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình- Tổ chức cho HS tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình- Các nhóm chọn sản phẩm đẹp nhất thi sản phẩm đẹp- GV tổ chức cho HS bình chọn sản phẩm đẹp nhất- GV nhận xét, đánh giá3. GV nhận xét chung tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.2. Hoạt động ứng dụng:- Dùng sản phẩm đã thực hành làm đồ chơi và trang trí tại góc học tậpcủa lớp.- Giới thiệu với mọi người sản phẩm của mình. _______________________________________Tiết 11: CẮT DÁN CHỮ I, T( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữdán tương đối phẳng.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu chữ I, T đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. HS quan sát tìm hiểu mẫu chữ I, T đã cắt dán- GV cho HS quan sát mẫu chữ đã cắt dán và gợi ý HS tìm hiểu:+ Kích thước nét chữ? (Rộng 1 ô )+ Đặc điểm chữ I, T? ( Nếu gấp đôi có 2 nửa giống nhau...)- GV nhận xét, bổ xung2. Tìm hiểu các bước cắt dán chữ I, Ta. Bước 1: Kẻ chữ I, T- GV cho HS quan sát tranh quy trình, yêu cầu HS quan sát kĩ, tìm hiểu cách kẻ đểkẻ được chữ đúng mẫu- GV nêu cách kẻ chữ I, T+ Kẻ cắt HCN cạnh dài 5 ô, rộng 1 ô được chữ I+ Kẻ HCN cạnh dài 5 ô, rộng 3 ô sau đó đánh dấu các điểm (h2) sau đó nối cácđiểm được chữ T- GV cho mỗi nhóm 1-2 HS kẻ, HS còn lại quan sát, nhận xét- GV nhận xétb. Bước 2: Cắt chữ T- HS quan sát tranh, nêu cách cắt chữ T- GV hướng dẫn HS cách cắt+ Gấp đôi HCN theo chiều dọc, mặt kẻ ô ra ngoài. Cắt theo đường kẻ nửa chữ T - GV cho HS các nhóm tiếp tục thực hành cắt chữ đã kẻ được- GV nhận xétc. Bước 3: Dán chữ- HS quan sát hình 4, nêu cách thực hiện dán chữ- GV nhận xét, nêu cách dán:+ Kẻ một đường thẳng chuẩn, sắp xếp chữ cho cân đối+ Bôi hồ đều vào mặt sau chữ, dán chữ cho phẳng, thẳng+ Đặt tờ giấy nháp lên trên, miết nhẹ cho phẳng.3. HS tập kẻ, cắt, dán chữ I, T- GV cho HS thực hành tập kẻ, cắt, dán chữ I, T4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau_______________________________________TIẾT 12: CẮT DÁN CHỮ I, T( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T- Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữdán tương đối phẳng.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu chữ I, T đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành cắt dán chữ I, T- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện kẻ, gấp, cắt chữ I, T ( 1-2 HS nêu )- GV nhận xét, nêu lại các bước kẻ, cắt, dán chữ I, T- Tổ chức cho HS thực hành ( HS thực hành cá nhân )- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.2. Nhận xét đánh giá - GV tổ chức cho các nhóm trưng bày, nhận xét sản phẩm:+ Cách cắt chữ: Đều, thẳng...+ Dán chữ: Phẳng, đều, ngay ngắn...- GV nhận xét, đánh giá3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau2. Hoạt động ứng dụng:- Trang trí sản phẩm tại góc học tập- Tập kẻ, cắt, dán chữ._______________________________________TIẾT 13: CẮT DÁN CHỮ H, U( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữdán tương đối phẳng.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu chữ H, U đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. HS quan sát tìm hiểu mẫu chữ H, U đã cắt dán- GV cho HS quan sát mẫu chữ đã cắt dán và gợi ý HS tìm hiểu:+ Kích thước nét chữ? (Rộng 1 ô )+ Đặc điểm chữ H, U? ( Chữ H, U có nửa bên trái và bên phải giống nhau. Nếugấp đôi có 2 nửa giống nhau, trùng khít nhau...)- GV nhận xét, bổ xung2. Tìm hiểu các bước cắt dán chữ H, U- GV hướng dẫn HS thao tác cắt, dán chữ H, Ua. Bước 1: Kẻ chữ H, U - GV cho HS quan sát tranh quy trình, yêu cầu HS quan sát kĩ, tìm hiểu cách kẻ đểkẻ được chữ đúng mẫu- GV nêu cách kẻ chữ H, U+ Kẻ HCN cạnh dài 5 ô, rộng 3 ô sau đó đánh dấu các điểm (h2 a, b) sau đó nối cácđiểm được chữ H, U. Riêng chữ U cần vẽ đường nét lượn ở góc ( h2 c )- GV cho mỗi nhóm 1-2 HS kẻ chữ H, U. HS còn lại quan sát, nhận xét- GV nhận xét- GV cho HS tập kẻ chữ H, Ub. Bước 2: Cắt chữ H, U- HS quan sát tranh, nêu cách cắt chữ H, U- GV hướng dẫn HS cách cắt+ Gấp đôi HCN theo chiều dọc, mặt kẻ ô ra ngoài. Cắt theo đường kẻ nửa chữ H,U ( h3 )- GV cho HS các nhóm tiếp tục thực hành cắt chữ đã kẻ được- GV nhận xét, uốn nắn thao tác cho HSc. Bước 3: Dán chữ- GV nêu cách dán chữ và thao tác mẫu:+ Kẻ một đường thẳng chuẩn, sắp xếp chữ cho cân đối+ Bôi hồ đều vào mặt sau chữ, dán chữ cho phẳng, thẳng+ Đặt tờ giấy nháp lên trên, miết nhẹ cho phẳng.- GV cho HS quan sát sản phẩm vừa thực hành được.3. HS tập kẻ, cắt, dán chữ H, U- GV cho HS thực hành tập kẻ, cắt, dán chữ H, U4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau._______________________________________Tiết 14: CẮT DÁN CHỮ H, U( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U- Kẻ, cắt, dán được chữ H, U. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữdán tương đối phẳng.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu chữ H, U đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành cắt dán chữ H, U- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước thực hiện kẻ, gấp, cắt chữ H, U(1-2 HS nêu )- GV nhận xét, nêu lại các bước kẻ, cắt, dán chữ H, U.- Tổ chức cho HS thực hành ( HS thực hành cá nhân )- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.2. Nhận xét đánh giá- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày, nhận xét sản phẩm:+ Cách cắt chữ: Đều, thẳng...+ Dán chữ: Phẳng, đều, ngay ngắn...- GV nhận xét, đánh giá3. GV dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau2. Hoạt động ứng dụng:- Trang trí sản phẩm tại góc học tập- Tập kẻ, cắt, dán chữ theo ý thích._______________________________________TIẾT 15: CẮT DÁN CHỮ VI/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ V- Kẻ, cắt, dán được chữ V. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữdán tương đối phẳng.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu chữ V đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài 2. HS quan sát tìm hiểu mẫu chữ V đã cắt dán- GV cho HS quan sát mẫu chữ đã cắt dán và gợi ý HS tìm hiểu:+ Kích thước nét chữ? (Rộng 1 ô )+ Đặc điểm chữ V? ( Chữ V có nửa bên trái và bên phải giống nhau. Nếu gấp đôicó 2 nửa giống nhau, trùng khít nhau...)- GV nhận xét, bổ xung3. Tìm hiểu các bước cắt dán chữ V- GV hướng dẫn HS thao tác cắt, dán chữ Va. Bước 1: Kẻ chữ V- GV cho HS quan sát tranh quy trình, yêu cầu HS quan sát kĩ, tìm hiểu cách kẻ đểkẻ được chữ đúng mẫu- GV nêu cách kẻ chữ V+ Kẻ HCN cạnh dài 5 ô, rộng 3 ô sau đó đánh dấu các điểm (h2 a, b) sau đó nối cácđiểm được chữ V.- GV cho HS tập kẻ chữ Vb. Bước 2: Cắt chữ V- HS quan sát tranh, nêu cách cắt chữ V- GV hướng dẫn HS cách cắt+ Gấp đôi HCN theo chiều dọc, mặt kẻ ô ra ngoài. Cắt theo đường kẻ nửa chữ V- GV cho HS các nhóm tiếp tục thực hành cắt chữ đã kẻ được- GV nhận xét, uốn nắn thao tác cho HSc. Bước 3: Dán chữ- GV nêu cách dán chữ và thao tác mẫu:+ Kẻ một đường thẳng chuẩn, sắp xếp chữ cho cân đối+ Bôi hồ đều vào mặt sau chữ, dán chữ cho phẳng, thẳng+ Đặt tờ giấy nháp lên trên, miết nhẹ cho phẳng.- GV cho HS quan sát sản phẩm vừa thực hành được.2. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành cắt dán chữ V- Tổ chức cho HS thực hành- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.2. Nhận xét đánh giá- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày, nhận xét sản phẩm:+ Cách cắt chữ: Đều, thẳng...+ Dán chữ: Phẳng, đều, ngay ngắn... - GV nhận xét, đánh giá3. GV dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau3. Hoạt động ứng dụng:- Trang trí sản phẩm tại góc học tập- Tập kẻ, cắt, dán chữ theo ý thích._______________________________________TIẾT 16: CẮT DÁN CHỮ EI/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ E- Kẻ, cắt, dán được chữ E. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữdán tương đối phẳng.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu chữ V đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. HS quan sát tìm hiểu mẫu chữ E đã cắt dán- GV cho HS quan sát mẫu chữ đã cắt dán và gợi ý HS tìm hiểu:+ Kích thước nét chữ? (Rộng 1 ô )+ Đặc điểm chữ E? ( Chữ V có nửa bên trên và bên dưới giống nhau. Nếu gấp đôicó 2 nửa giống nhau, trùng khít nhau...)- GV nhận xét, bổ xung3. Tìm hiểu các bước cắt dán chữ E- GV hướng dẫn HS thao tác cắt, dán chữ Ea. Bước 1: Kẻ chữ E - GV cho HS quan sát tranh quy trình, yêu cầu HS quan sát kĩ, tìm hiểu cách kẻ đểkẻ được chữ đúng mẫu- GV nêu cách kẻ chữ V+ Kẻ HCN cạnh dài 5 ô, rộng 2 ô rưỡi sau đó đánh dấu các điểm (h2 a, b) sau đónối các điểm được chữ E.- GV cho HS tập kẻ chữ Eb. Bước 2: Cắt chữ E- HS quan sát tranh, nêu cách cắt chữ E- GV hướng dẫn HS cách cắt+ Gấp đôi HCN theo chiều ngang, mặt kẻ ô ra ngoài. Cắt theo đường kẻ nửa chữ E- GV cho HS các nhóm tiếp tục thực hành cắt chữ đã kẻ được- GV nhận xét, uốn nắn thao tác cho HSc. Bước 3: Dán chữ- GV nêu cách dán chữ và thao tác mẫu:+ Kẻ một đường thẳng chuẩn, sắp xếp chữ cho cân đối+ Bôi hồ đều vào mặt sau chữ, dán chữ cho phẳng, thẳng+ Đặt tờ giấy nháp lên trên, miết nhẹ cho phẳng.- GV cho HS quan sát sản phẩm vừa thực hành được.2. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành cắt dán chữ E- Tổ chức cho HS thực hành- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.2. Nhận xét đánh giá- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày, nhận xét sản phẩm:+ Cách cắt chữ: Đều, thẳng...+ Dán chữ: Phẳng, đều, ngay ngắn...- GV nhận xét, đánh giá3. GV dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau3. Hoạt động ứng dụng:- Trang trí sản phẩm tại góc học tập- Tập kẻ, cắt, dán chữ theo ý thích._______________________________________TIẾT 17: CẮT DÁN CHỮ VUI VE( Tiết 1 ) I/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VE- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VE. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau.Chữ dán tương đối phẳng và cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu chữ VUI VE đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. HS quan sát tìm hiểu mẫu chữ VUI VE đã cắt dán- GV cho HS quan sát mẫu chữ đã cắt dán và gợi ý HS tìm hiểu:+ Tên các chữ cái trong mẫu chữ? ( Chữ V, U, I, E )+ Khoảng cách giữa các chữ trong mẫu chữ? ( Các chữ cái trong chữ VUI và chữVE được dán cách nhau 1 ô, chữ VUI và chữ VE cách nhau 2 ô )- GV gọi 1-2 HS nêu lại kiến thức cắt các chữ đã học- GV nhận xét, bổ xung và củng cố cách kẻ, cắt chữ.3. Tìm hiểu các bước cắt dán chữ VUI VE- GV hướng dẫn HS thao tác cắt, dán chữ VUI VEa. Bước 1: Kẻ,cắt chữ VUI VE- GV cho HS nêu cách cắt chữ: Để cắt dán được chữ VUI VE cần cắt các chữ cáivà dán lại với nhau. Cách cắt các chữ cái như các bài đã học. ( HS các nhóm chianhau mỗi HS cắt 1 chữ cái )- GV hướng dẫn HS cách kẻ cắt dấu hỏi từ hình vuông cạnh 1 ô.b. Bước 3: Dán chữ VUI VE- GV nêu cách dán chữ và thao tác mẫu:+ Kẻ một đường thẳng chuẩn, sắp xếp chữ cho cân đối+ Bôi hồ đều vào mặt sau chữ, dán chữ cho phẳng, thẳng theo kích thước.+ Đặt tờ giấy nháp lên trên, miết nhẹ cho phẳng.- GV cho HS quan sát sản phẩm vừa thực hành được.- GV cho HS các nhóm thực hành dán chữ vừa kẻ cắt được- HS thực hành tập cắt dán chữ VUI VE 3. GV nhận xét, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau._______________________________________TIẾT 18: CẮT DÁN CHỮ VUI VE( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VE- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VE. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau.Chữ dán tương đối phẳng và cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu chữ VUI VE đã cắt dánHọc sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành cắt dán chữ VUI VE- GV yêu cầu HS nêu lại các bước cắt dán chữ VUI VE- GV nhận xét, nêu lại các bướca. Bước 1: Kẻ,cắt chữ VUI VE- GV cho HS nêu cách cắt chữ: Để cắt dán được chữ VUI VE cần cắt các chữ cáivà dán lại với nhau. Cách cắt các chữ cái như các bài đã học. ( HS các nhóm chianhau mỗi HS cắt 1 chữ cái )- GV hướng dẫn HS cách kẻ cắt dấu hỏi từ hình vuông cạnh 1 ô.b. Bước 2: Dán chữ VUI VE- GV nêu cách dán chữ và thao tác mẫu:+ Kẻ một đường thẳng chuẩn, sắp xếp chữ cho cân đối+ Bôi hồ đều vào mặt sau chữ, dán chữ cho phẳng, thẳng theo kích thước.+ Đặt tờ giấy nháp lên trên, miết nhẹ cho phẳng.- GV cho HS thực hành cắt dán chữ VUI VE- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.2. Nhận xét đánh giá- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày, nhận xét sản phẩm:+ Cách cắt chữ: Đều, thẳng... + Dán chữ: Phẳng, đều, ngay ngắn...- GV nhận xét, đánh giá3. GV dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau2. Hoạt động ứng dụng:- Trang trí sản phẩm tại góc học tập- Tập kẻ, cắt, dán chữ._______________________________________Tiết 19: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CẮT DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng- Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đãhọc.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu các chữ cái đã học.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. Củng cố kiến thức đã học- GV yêu cầu các nhóm thảo luận tìm hiểu về các chữ cái đã học:+ Nêu tên các bài đã học?+ Tên các chữ cái? ( V, U, I...)+ Đặc điểm từng chữ?+ Quy trình kẻ, cắt, dán các chữ cái đã học? ( mỗi nhóm nêu quy trình kẻ, cắt dán 1chữ cái đã học. 1 HS trong nhóm nêu, 1 HS khác thao tác thực hiện )- GV nhận xét, tóm tắt lại kiến thức đã học:+ Cắt dán chữ I, T+ Cắt dán chữ H, U + Cắt dán chữ V+ Cắt dán chữ E3. GV cho HS tập thực hành kẻ, cắt dán các chữ cái đã học.- HS tập kẻ cắt lại các chữ cái đã học- GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.4. Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.__________________________________________TIẾT 20: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ CẮT DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng- Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đãhọc.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu các chữ cái đã học.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Nghe giới thiệu bài2. HS thực hành cắt dán các chữ cái đã học- GV yêu cầu hS nêu lại các chữ cái đã học kẻ cắt- GV nhận xét- HS thực hành gấp, cắt, dán các chữ cái đã học- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng đểcác em hoàn thiện sản phẩm của mìn.3. Nhận xét, đánh giá - HS các nhóm trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá+ Cách cắt, gấp: Đều, phẳng+ Cách dán: phẳng, thẳng...- GV nhận xét đánh giá cho các nhóm.- GV cho các nhóm lựa chọn sản phẩm đẹp, thi sản phẩm đẹp nhất.4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.2. Hoạt động ứng dụng:- Trang trí tại góc học tập.- Tập kẻ cắt các chữ cái theo ý thích.__________________________________________Tiết 21: ĐAN NONG MỐT( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách đan nong mốt.- Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau.- Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹpxung quanh tấm đan.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu đan nong mốt, tranh quy trình đan nong mốt.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. HS quan sát, tìm hiểu về đan nong mốt- GV cho HS quan sát mẫu tấm đan nong mốt, hướng dẫn HS tìm hiểu, nhận xét+ Đan nong mốt ứng dung làm gì? ( Đan rổ, rá, đồ trang trí...)+ Vật liệu sử dụng đan nong mốt? ( Tre, nứa, lá...)- GV nhận xét, bổ xung, giới thiệu về tấm đan nong mốt và ứng dụng của đan nongmốt trong thực tế. 3. HS tìm hiểu các bước đan nong mốt- GV cho HS quan sát tranh hướng dẫn cách đan nong mốt và yêu cầu HS tìm hiểu- GV hướng dẫn HS các bước. ( HS quan sát, tìm hiểu nắm các bước )a. Kẻ cắt các nan đan: GV thao tác mâu cho HS quan sát:+ Lấy 1 tờ giấy có kẻ ô+ Cắt các nan dọc: Cắt một hình vuông cạnh 9 ô. Cắt theo các đường kẻ ô đến hếtô thứ 8 làm nan dọc (h2).+ Cắt các nan ngang: Cắt 7 nan ngang, 4 nan làm nẹp xung quanh có kích thướcdài 9 ô, rộng 1 ô. Nên cắt nan ngang khac màu nan dọc và nan làm nẹp.- HS nhận xét cách thực hiện.b. Đan nong mốt bằng bìa giấy:- GV cho HS quan sát để nhận ra cách đan nong mốt là nhấc 1 nan đè 1 nan- GV hướng dẫn các bước:+ Đan nan ngang thứ nhất: Đặt các nan dọc lên bàn, đường nối các nan ở phíadưới. Nhấc các nan dọc 2,4,6,8 và luồn nan ngang thứ nhất. Dồn nan khít vớiđường nối các nan dọc.+ Đan nan ngang thứ 2: Nhấc tiếp các nan 1,3,5,7,9 và luồn nan ngang thứ 2. Dồnnan ngang thứ 2 khít nan ngang thứ nhất.+ Lần lượt đan các nan ngang tiếp theo: Nan thứ 3 giống nan thứ 1, nan thứ 4giống nan thứ 2...- GV lưu ý HS sau mỗi nan đan phải dồn khít các nan đan.c. Dán nẹp xung quanh tấn đan:+ Bôi hồ vào 4 nan còn lại. Lần lượt dán xung quanh tấm đan.4. HS tập kẻ cắt, đan nong mốt theo ý thích.____________________________________Tiết 22: ĐAN NONG MỐT( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách đan nong mốt.- Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau.- Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹpxung quanh tấm đan.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV- Giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu đan nong mốt, tranh quy trình đan nong mốt.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công... III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Nghe giới thiệu bài2. HS thực hành đan nong mốt- GV yêu cầu một số HS nêu lại quy trình đan nong mốt.- GV nhận xét, nêu lại quy trình+ Kẻ cắt nan đan.+ Đan nong mốt+ Dán nẹp xung quanh tấm đan- GV tổ chức cho HS thực hành đan nong mốt.- Trong khi thự hành GV quán sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.3. Nhận xét đánh giá- GV tổ chứ cho HS trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá:+ Cách cắt nan, đan nan đều, đẹp...- GV nhận xét, đánh giá4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.2. Hoạt động ứng dụng:- Trưng bày tại góc học tập.- Tìm hiểu về ứng dụng của đan nong mốt trong các sản phẩm thực tế.________________________________________Tiết 23: ĐAN NONG ĐÔI( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách đan nong đôi.- Đan được nong đôi. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹpxung quanh tấm đan.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu đan nong mốt, tranh quy trình đan nong đôi.Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. HS quan sát, tìm hiểu về đan nong đôi- GV cho HS quan sát mẫu tấm đan nong đôi, hướng dẫn HS tìm hiểu, nhận xét+ Đan nong đôi ứng dung làm gì? ( Đan rổ, rá, đồ trang trí...)+ Vật liệu sử dụng đan nong đôi? ( Tre, nứa, lá...)- GV nhận xét, bổ xung, giới thiệu về tấm đan nong đôi và ứng dụng của đan nongđôi trong thực tế.3. HS tìm hiểu các bước đan nong đôi- GV cho HS quan sát tranh hướng dẫn cách đan nong đôi và yêu cầu HS tìm hiểu- GV hướng dẫn HS các bước. ( HS quan sát, tìm hiểu nắm các bước )a. Kẻ cắt các nan đan: GV thao tác mẫu cho HS quan sát:+ Lấy 1 tờ giấy có kẻ ô+ Cắt các nan dọc: Cắt một hình vuông cạnh 9 ô. Cắt theo các đường kẻ ô đến hếtô thứ 8 làm nan dọc (h2).+ Cắt các nan ngang: Cắt 7 nan ngang, 4 nan làm nẹp xung quanh có kích thướcdài 9 ô, rộng 1 ô. Nên cắt nan ngang khac màu nan dọc và nan làm nẹp.- HS nhận xét cách thực hiện.b. Đan nong đôi bằng bìa giấy:- GV cho HS quan sát để nhận ra cách đan nong đôi là nhấc 2 nan đè 2 nan và lệchnhau một hàng nan dọc.- GV hướng dẫn các bước:+ Đan nan ngang thứ nhất: Đặt các nan dọc lên bàn, đường nối các nan ở phíadưới. Nhấc các nan dọc 2,3,6,7 và luồn nan ngang thứ nhất. Dồn nan khít vớiđường nối các nan dọc.+ Đan nan ngang thứ 2: Nhấc tiếp các nan 3,4,7,8 và luồn nan ngang thứ 2. Dồnnan ngang thứ 2 khít nan ngang thứ nhất.+ Đan nan ngang thứ 3: Nhấc tiếp các nan 1, 4, 5, 8, 9 và luồn nan ngang thứ 3.Dồn nan ngang thứ 3 khít nan ngang thứ 2.+ Đan nan ngang thứ 4: Nhấc tiếp các nan 1, 2, 5, 6, 9 và luồn nan ngang thứ 4.Dồn nan ngang thứ 4 khít nan ngang thứ 3.+ Lần lượt đan các nan ngang tiếp theo: Nan thứ 5 giống nan thứ 1, nan thứ 6giống nan thứ 2, nan thứ 7 giống nan thứ 3.- GV lưu ý HS sau mỗi nan đan phải dồn khít các nan đan.c. Dán nẹp xung quanh tấn đan: + Bôi hồ vào 4 nan còn lại. Lần lượt dán xung quanh tấm đan.4. HS tập kẻ cắt, đan nong đôi theo ý thích.__________________________________________Tiết 24: ĐAN NONG ĐÔI( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách đan nong đôi.- Đan được nong đôi. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹpxung quanh tấm đan.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu đan nong mốt, tranh quy trình đan nong đôi.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Nghe giới thiệu bài2. HS thực hành đan nong đôi- GV yêu cầu một số HS nêu lại quy trình đan nong đôi.- GV nhận xét, nêu lại quy trình+ Kẻ cắt nan đan.+ Đan nong đôi+ Dán nẹp xung quanh tấm đan- GV tổ chức cho HS thực hành đan nong đôi.- Trong khi thực hành GV quán sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.2. Nhận xét đánh giá- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá:+ Cách cắt nan, đan nan đều, đẹp...- GV nhận xét, đánh giá 3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.2. Hoạt động ứng dụng:- Trưng bày tại góc học tập.- Tìm hiểu về ứng dụng của đan nong đôi trong các sản phẩm thực tế.__________________________________________Tiết 25: LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách làm lọ hoa gắn tường.- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng. Lọhoa tương đối cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện:Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. HS quan sát, tìm hiểu về lọ hoa gắn tường- GV giới thiệu mẫu lọ hoa gắn tường cho HS quan sát và nhận xét về hình dáng,đặc điểm, màu sắc của lọ hoa gắn tường.- GV cho HS mở mẫu lọ hoa để nhận ra các đặc điểm khác+ Tờ giấy gấp lọ hoa là HCN, lọ hoa được gấp bằng cách gấp các nếp gấp cách đềunhau. Một phần tờ giấy được gấp lên làm đế và đáy lọ hoa trước khi gấp các nếpgấp cách đều- GV nhận xét, tóm tắt lại các đặc điểm của lọ hoa gắn tường3. HS tìm hiểu cách làm lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công- GV cho HS quan sát tranh quy trình gấp lọ hoa dán tường và hướng dẫn HS cáchgấp theo các bước a. Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều:+ Đặt ngang tờ giấy thủ công HCN có chiều dài 24 ô, rộng 16 ô lên mặt bàn mặtmàu ở trên. Gấp một cạnh của chiều dài lên 3 ô theo đường dấu gấp làm đế lọ hoa .+ Xoay dọc tờ giấy mặt kẻ ô ở trên. Gấp các nếp gấp cách đều nhau cho hết tờgiấy.b. Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa:+ Tay trái cầm vào khoảng giữa các nếp gấp. Ngón cái và ngón trỏ tay cầm vàonếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi nếp gấp màu làm thân lọ hoa (h5). Tách lầnlượt từng nếp gấp+ Cầm chụm các nếp gấp tách ra cho đến hết các nếp gấp (h 6)c. Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường:+ Dùng bút chì kẻ đường giữa hình và đường chuẩn vào tờ giấy dán+ Bôi hồ vào nếp gấp ngoài của thân lọ hoa ( h6)+ Dán hình cân đối với phần đã dán sau đó dán vào bìa thành lo hoa (h8)- GV cho HS tập làm lọ hoa dán tường.4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau._____________________________________Tiết 26: LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG( Tiết 2)I/ Mục tiêu:- Biết cách làm lọ hoa gắn tường.- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng. Lọhoa tương đối cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện:Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Nghe giới thiệu bài2. HS nhắc lại cách làm lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công- GV cho HS 1-2 HS nêu lại cách làm lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công- GV nhận xét, nêu lại các bướca. Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều + Đặt ngang tờ giấy thủ công HCN có chiều dài 24 ô, rộng 16 ô lên mặt bàn mặtmàu ở trên. Gấp một cạnh của chiều dài lên 3 ô theo đường dấu gấp làm đế lọ hoa .+ Xoay dọc tờ giấy mặt kẻ ô ở trên. Gấp các nếp gấp cách đều nhau cho hết tờgiấy.b. Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa:+ Tay trái cầm vào khoảng giữa các nếp gấp. Ngón cái và ngón trỏ tay cầm vàonếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi nếp gấp màu làm thân lọ hoa (h5). Tách lầnlượt từng nếp gấp+ Cầm chụm các nếp gấp tách ra cho đến hết các nếp gấp (h 6)c. Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường:+ Dùng bút chì kẻ đường giữa hình và đường chuẩn vào tờ giấy dán+ Bôi hồ vào nếp gấp ngoài của thân lọ hoa ( h6)+ Dán hình cân đối với phần đã dán sau đó dán vào bìa thành lo hoa (h8)- GV cho HS 1-2 HS lên bảng thực hành cho cả lớp quan sát- GV cùng HS nhận xét các bước3. HS thực hành làm lọ hoa gắn tường- GV cho HS thực hành làm lọ hoa gắn tường theo ý thích- GV gợi ý các nhóm có thể cắt dán thêm các bông hoa, cành lá và trang trí cho lọhoa thêm sinh động- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng đểcác em hoàn thiện sản phẩm của mình.4. Trưg bày sản phẩm, nhận xét đánh giá- GV cho HS các nhóm trưng bày sản phẩm và nhận xét, đánh giá:+ Cách làm lọ hoa: đều đẹp+ Các hình ảnh tranh trí sinh động...- GV cho HS trưng bày, chọn các sản phẩm đẹp- GV nhận xét đánh giá4. GV dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau2. Hoạt động ứng dụng- Trưng bày sản phẩm tại góc học tập- Tập làm và trang trí một lọ hoa gắn tường theo ý thích.__________________________________Tiết 27: LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG( Tiết 3) I/ Mục tiêu:- Biết cách làm lọ hoa gắn tường.- Làm được lọ hoa gắn tường. Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng. Lọhoa tương đối cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Nghe giới thiệu bài2. HS nhắc lại cách làm lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công- GV cho HS 1-2 HS nêu lại cách làm lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công- GV nhận xét, nêu lại các bướca. Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều+ Đặt ngang tờ giấy thủ công HCN có chiều dài 24 ô, rộng 16 ô lên mặt bàn mặtmàu ở trên. Gấp một cạnh của chiều dài lên 3 ô theo đường dấu gấp làm đế lọ hoa .+ Xoay dọc tờ giấy mặt kẻ ô ở trên. Gấp các nếp gấp cách đều nhau cho hết tờgiấy.b. Bước 2: Tách phần gấp đế lọ hoa ra khỏi các nếp gấp làm thân lọ hoa:+ Tay trái cầm vào khoảng giữa các nếp gấp. Ngón cái và ngón trỏ tay cầm vàonếp gấp làm đế lọ hoa kéo tách ra khỏi nếp gấp màu làm thân lọ hoa (h5). Tách lầnlượt từng nếp gấp+ Cầm chụm các nếp gấp tách ra cho đến hết các nếp gấp (h 6)c. Bước 3: Làm thành lọ hoa gắn tường:+ Dùng bút chì kẻ đường giữa hình và đường chuẩn vào tờ giấy dán+ Bôi hồ vào nếp gấp ngoài của thân lọ hoa ( h6)+ Dán hình cân đối với phần đã dán sau đó dán vào bìa thành lo hoa (h8)- GV cho HS 1-2 HS lên bảng thực hành cho cả lớp quan sát- GV cùng HS nhận xét các bước3. HS thực hành làm lọ hoa gắn tường- GV cho HS thực hành làm lọ hoa gắn tường theo ý thích- GV gợi ý các nhóm có thể cắt dán thêm các bông hoa, cành lá và trang trí cho lọhoa thêm sinh động - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng đểcác em hoàn thiện sản phẩm của mình.4. Trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá- GV cho HS các nhóm trưng bày sản phẩm và nhận xét, đánh giá:+ Cách làm lọ hoa: đều đẹp+ Các hình ảnh tranh trí sinh động...- GV cho HS trưng bày, chọn các sản phẩm đẹp- GV nhận xét đánh giá5. GV dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau2. Hoạt động ứng dụng- Trưng bày sản phẩm tại góc học tập- Tập làm và trang trí một lọ hoa gắn tường theo ý thích.__________________________________Tiết 28: LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Biết cách làm đồng hồ để bàn.- Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu lọ đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. HS quan sát, tìm hiểu về đồng hồ để bàn- GV cho HS quan sát mẫu đồng hồ để bàn làm bằng giấy thủ công và gợi ý HStìm hiểu: + Hình dáng của đồng hồ? ( Hình vuông, tròn...)+ Các bộ phận của đồng hồ?( Mặt đồng hồ, kim, số...)+ Tác dụng của đồng hồ?( Dùng để xem giờ, trang trí )- GV nhận xét, tóm tắt lại các đặc điểm của đồng hồ để bàn.3. HS tìm hiểu cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công- GV cho HS quan sát tranh quy trình làm đồng hồ để bàn và hướng dẫn HS cáchlàm theo các bướca. Bước 1: Cắt giấy+ Cắt 2 tờ giấy thủ công chiều dài 24 ô rộng 16 ô làm đế và khung dán đồng hồ+ Cắt 1 tờ giấy hình vuông 10 ô làm chân đỡ đồng hồ+ Cắt 1 tờ giấy HCN dài 14 ô rộng 8 ô làm mặt đồng hồb. Bước 2: Làm các bộ phận của đồng hồ- Làm khung đồng hồ+ Lấy 1 tờ giấy thủ công dài 24 ô gấp đôi chiều dài và miết kĩ đường gấp+ Mở tờ giấy dùng hồ bôi vào mặt trong và dán lại theo đường gấp H2+ Gấp hình 2 lên 2 ô theo đường dấu gấp được kích thước đồng hồ dài 16 ô rộng10 ô H3- Làm mặt đồng hồ+ Lấy tờ giấy làm mặt đồng hồ gấp làm 4 để xác định điểm giữa đồng hồ H4+ Dùng bút đánh dấu điểm giữa và viết các số vào mặt đồng hồ H5+ Cắt, dán hoặc vẽ kim giờ, phút, giây…H6- Làm đế đồng hồ+ Đặt dọc tờ giấy thủ công dài 24 ô H7 gấp lên 6 ô. Gấp 2 lần nữa như vậy H8+ Gấp 2 cạnh dài mỗi bên 1 ô miết phăng và sau đó mở ra được chân đế H9- Làm chân đỡ đồng hồ+ Dùng tờ giấy hình vuông cạnh 10 ô làm chân đỡ. Gấp lên 2 ô rưỡi 3 lần. Dùnghồ dán lại được chân đỡ H10+ Gấp đầu tờ giấy vào 2 ô H10.cc. Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh- Dán mặt đồng hồ vào khung đồng hồ+ Đặt ướm tờ giấy vào khung sau đó dán vào vị trí đã đánh dấu H11- Dán khung đồng hồ vào đế+ Bôi hồ dán như H12- Dán chân đỡ+ Bôi hồ vào gấp 2 ô của chân đế và dán vào khung đồng hồ- GV nêu tóm tắt lại các bước làm đồng hồ bằng giấy thủ công- GV cho HS tập làm đồng hồ để bàn4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau._________________________________________ Tiết 29: LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách làm đồng hồ để bàn.- Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu lọ đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Nghe giới thiệu bài2. HS nhắc lại cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công- GV cho HS 1-2 HS nêu lại cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công- GV nhận xét, nêu lại các bước3. HS thực hành làm đồng hồ để bàn- GV cho HS thực hành làm đồng hồ để bàn theo ý thích- GV gợi ý các nhóm có thể cắt dán thêm các bông hoa, cành lá và trang trí chođồng hồ thêm sinh động.- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng đểcác em hoàn thiện sản phẩm của mình.4. Trưg bày sản phẩm, nhận xét đánh giá- GV cho HS các nhóm trưng bày sản phẩm đã hoàn thiện và nhận xét, đánh giá:+ Đồng hồ đều, đẹp...- GV nhận xét5. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau._________________________________________Tiết 30: LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN( Tiết 3 ) I/ Mục tiêu:- Biết cách làm đồng hồ để bàn.- Làm được đồng hồ để bàn. Đồng hồ tương đối cân đối.II/ Tài liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu lọ đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Nghe giới thiệu bài2. HS nhắc lại cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công- GV cho HS 1-2 HS nêu lại cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công- GV nhận xét, nêu lại các bước3. HS thực hành làm đồng hồ để bàn- GV cho HS thực hành làm đồng hồ để bàn theo ý thích- GV gợi ý các nhóm có thể cắt dán thêm các bông hoa, cành lá và trang trí chođồng hồ thêm sinh động.- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng đểcác em hoàn thiện sản phẩm của mình.4. Trưg bày sản phẩm, nhận xét đánh giá- GV cho HS các nhóm trưng bày sản phẩm đã hoàn thiện và nhận xét, đánh giá:+ Đồng hồ đều, đẹp...- GV nhận xét5. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.2. Hoạt động ứng dụng:- Trang trí tại góc học tập- Giới thiệu với bạn bè, người thân về sản phẩm của mình. - Làm một chiếc đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công và tặng cho bạnbè.__________________________________Tiết 31+ 32: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN( Tiết 1 + 2 )I/ Mục tiêu:- Biết cách làm quạt giấy tròn- Làm được quạt giấy tròn, các nếp gấp có thể cách nhau hơn một ô và chưađều nhau. Quạt có thể chưa tròn.II/ Tfai liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu quạt giấy bằng giấy thủ công.Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. Quan sát, tìm hiểu về quạt giấy tròn- GV cho HS quan sát mẫu quạt giấy đã làm sau đó đặt các câu hỏi gợi ý:+ Quạt có mấy bộ phận? ( Thân, tay cầm )+ Để gấp được quạt giấy tròn cần dán nối mấy tờ giấy? ( Dán nối 2 tờ giấy )+ Nêu sự khác nhau giữa quạt giấy tròn có cán cầm và không có cán cầm?- GV nhận xét, bổ xung3. HS tìm hiểu cách làm quạt giấy tròn- GV hướng dẫn HS làm quạt tròn bằng giấy theo các bướca. Bước 1: Cắt giấy+ Cắt 2 tờ giấy thủ công HCN chiều dài 24 ô, rộng 16 ô để gấp quạt+ Cắt 2 tờ giấy HCN cùng màu dài 16 ô, rộng12 ô làm cán quạtb. Bước 2: Gấp, dán quạt+ Đặt tờ giấy HCN lên bàn, mặt kẻ ô lên trên. Gấp các đoạn cách đều theo chiềurộng của tờ giấy cho đến hết. Sau đó gấp đôi để lấy đường dấu giữa+ Tương tự gấp tờ giấy thứ 2+ Để mạt màu của 2 tờ giấy lên trên. Bôi hồ và dán 2 mép giấy vào nhau. Dùng chỉbuộc vào nếp gấp giữa và bôi hồ nếp gấp trong cùng sau đó ép chặtc. Bước 3: Làm cán và hoàn chỉnh quạt + Lấy từng tờ giấy làm cán quạt gấp quận theo cạnh 16 ô, khoảng cách 1 ô cho đếnhết tờ giấy. Bôi hồ vào mép cuối và dán lại được cán quạt+ Bôi hồ vào 2 mép ngoài cùng của quạt và dán cán quạt+ Mở 2 cánh quạt theo chiều ngược lại, ép hai cán quạt vào nhau được quạt giấyhình tròn- GV cho HS tập làm quạt giấy2. Hoạt động thực hành:1. HS nhắc lại cách làm quạt giấy tròn bằng giấy thủ công- GV cho HS 1-2 HS nêu lại cách làm- GV nhận xét, nêu lại các bước2. HS thực hành làm quạt giấy tròn- GV cho HS thực hành làm quạt giấy theo ý thích3. Trưg bày sản phẩm, nhận xét đánh giá- GV cho HS các nhóm trưng bày sản phẩm đã hoàn thiện và nhận xét, đánh giá:+ Nếp gấp đều+ Quạt tròn đều, cân đối- GV nhận xét4. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.3. Hoạt động ứng dụng:- Giới thiệu với bạn bè, người thân về sản phẩm của mình.- Làm một chiếc quạt bằng giấy thủ công và tặng cho bạn bè.______________________________________Tiết 33: LÀM QUẠT GIẤY TRÒN( Tiết 3)I/ Mục tiêu:- Biết cách làm quạt giấy tròn- Làm được quạt giấy tròn, các nếp gấp có thể cách nhau hơn một ô và chưađều nhau. Quạt có thể chưa tròn.II/ Tfai liệu và phương tiện :Giáo viên:- SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán...- Mẫu quạt giấy bằng giấy thủ công. Học sinh:- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động thực hành:1. Nghe giới thiệu bài2. HS nhắc lại cách làm quạt giấy tròn bằng giấy thủ công- GV cho HS 1-2 HS nêu lại cách làm- GV nhận xét, nêu lại các bước3. HS thực hành làm quạt giấy tròn- GV cho HS thực hành làm quạt giấy theo ý thích4. Trưg bày sản phẩm, nhận xét đánh giá- GV cho HS các nhóm trưng bày sản phẩm đã hoàn thiện và nhận xét, đánh giá:+ Nếp gấp đều+ Quạt tròn đều, cân đối- GV nhận xét5. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.2. Hoạt động ứng dụng:- Giới thiệu với bạn bè, người thân về sản phẩm của mình.- Làm một chiếc quạt bằng giấy thủ công và tặng cho bạn bè._______________________________________TIẾT 34: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ ĐAN NAN VÀ LÀM ĐỒ CHƠI ĐƠN GIẢN( Tiết 1 )I/ Mục tiêu:- Ôn tập, củng cố được kiến thức đan nan và làm đồ chơi đơn giản- Làm được một sản phẩm đã họcII/ Tài liệu và phương tiện:- Giáo viên:+ Mẫu các sản phẩm đã học + Tranh quy trình làm các sản phẩm đã học+ Giấy thủ công, kéo,…- Học sinh:+ Giấy thủ công, kéo, bút chì…III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. HS củng cố lại kiến thức đã học- GV chia nhóm, yêu cầu HS thảo luận về nội dung các bài đã học+ Kể tên các bài đã học?+ Nêu lại các bước cơ bản làm đồ vật theo theo quy trình?- GV cho từng nhóm báo cáo- Nhận xét bổ xung- GV cùng HS khái quát lại các bài đã học và quy trình làm sản phẩm của các bàicụ thể.2. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành làm sản phẩm đã học- GV yêu cầu HS nêu tên sản phẩm mình định làm- GV cho HS thực hành làm một sản phẩm đã học theo ý thích- Trong khi thực hành GV quan sát,uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng đểcác em hoàn thiện sản phẩm của mình2. Trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá- Tổ chức cho các nhóm trưng bày và nhận xét sản phẩm.- HS tự nhận xét, đánh giá- GV nhận xét, đánh giá- Tổ chức cho HS thi sản phẩm đẹp nhất, chọn ra sản phẩm đẹp nhất và trưng bàytại góc học tập.3. GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau.3. Hoạt động ứng dụng - Trưng bày tại góc học tập- Làm 2 sản phẩm theo ý thích và tặng cho người thân của mình.__________________________________TIẾT 35: ÔN TẬP CHỦ ĐỀ ĐAN NAN VÀ LÀM ĐỒ CHƠI ĐƠN GIẢN( Tiết 2 )I/ Mục tiêu:- Ôn tập, củng cố được kiến thức đan nan và làm đồ chơi đơn giản- Làm được một sản phẩm đã họcII/ Tài liệu và phương tiện:- Giáo viên:+ Mẫu các sản phẩm đã học+ Tranh quy trình làm các sản phẩm đã học+ Giấy thủ công, kéo,…- Học sinh:+ Giấy thủ công, kéo, bút chì…III/ Tiến trình:- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.1. Hoạt động cơ bản:1. Nghe giới thiệu bài2. HS củng cố lại kiến thức đã học- GV chia nhóm, yêu cầu HS thảo luận về nội dung các bài đã học+ Kể tên các bài đã học?+ Nêu lại các bước cơ bản làm đồ vật theo theo quy trình?- GV cho từng nhóm báo cáo- Nhận xét bổ xung- GV cùng HS khái quát lại các bài đã học và quy trình làm sản phẩm của các bàicụ thể.2. Hoạt động thực hành:1. HS thực hành làm sản phẩm đã học- GV yêu cầu HS nêu tên sản phẩm mình định làm- GV cho HS thực hành làm một sản phẩm đã học theo ý thích- Trong khi thực hành GV quan sát,uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng đểcác em hoàn thiện sản phẩm của mình 2. Trưng bày sản phẩm, nhận xét đánh giá, tổng kết HĐGD- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm- GV tổ chức cho HS nhận xét đánh giá- GV nhận xét tổng kết năm học, khen ngợi những HS có nhiều sản phẩm đẹp.- GV đánh giá và thông báo kết quả học tập của HS.3. Hoạt động ứng dụng:- Thực hành làm các sản phẩm đã học theo ý thích trong hè.________________________________________ [...]... bằng giấy thủ công Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi 1 Hoạt động thực hành: 1 Nghe giới thiệu bài 2 HS nhắc lại cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công - GV cho HS 1-2 HS nêu lại cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công - GV nhận xét, nêu lại các bước 3 HS thực... tiện: Giáo viên: - SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi 1 Hoạt động thực hành: 1 Nghe giới thiệu bài 2 HS nhắc lại cách làm lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công - GV cho HS 1-2 HS nêu lại cách... Tiết 30 : LÀM ĐỒNG HỒ ĐỂ BÀN ( Tiết 3 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách làm đồng hồ để bàn - Làm được đồng hồ để bàn Đồng hồ tương đối cân đối II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu lọ đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp. .. đều, thẳng, phẳng Lọ hoa tương đối cân đối II/ Tài liệu và phương tiện: Giáo viên: - SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi 1 Hoạt động cơ bản: 1 Nghe giới thiệu bài 2 HS quan sát, tìm hiểu... tường 3 HS tìm hiểu cách làm lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công - GV cho HS quan sát tranh quy trình gấp lọ hoa dán tường và hướng dẫn HS cách gấp theo các bước a Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa và gấp các nếp gấp cách đều: + Đặt ngang tờ giấy thủ công HCN có chiều dài 24 ô, rộng 16 ô lên mặt bàn mặt màu ở trên Gấp một cạnh của chiều dài lên 3 ô theo. .. theo ý thích Tiết 27: LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG ( Tiết 3) I/ Mục tiêu: - Biết cách làm lọ hoa gắn tường - Làm được lọ hoa gắn tường Các nếp gấp tương đối đều, thẳng, phẳng Lọ hoa tương đối cân đối II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công Học sinh: - Giấy thủ công, ... cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu các chữ cái đã học Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi 1 Hoạt động cơ bản: 1 Nghe giới thiệu bài 2 Củng cố kiến thức đã học... cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu các chữ cái đã học Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi 1 Hoạt động thực hành: 1 Nghe giới thiệu bài 2 HS thực hành cắt dán các... chưa khít Dán được nẹp xung quanh tấm đan II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu đan nong mốt, tranh quy trình đan nong mốt Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi 1 Hoạt động thực hành: 1 Nghe giới thiệu bài 2 HS thực hành... chưa khít Dán được nẹp xung quanh tấm đan II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu đan nong mốt, tranh quy trình đan nong đôi Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi 1 Hoạt động cơ bản: 1 Nghe giới thiệu bài 2 HS quan sát, tìm hiểu ... viên: - SGK, SGV - Giấy thủ công, keo dán - Mẫu ếch bằng giấy thủ công Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc... SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi... SGV, giấy thủ công, kéo, keo dán - Mẫu lọ hoa gắn tường bằng giấy thủ công Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công III/ Tiến trình: - Lớp khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thủ công lớp 3 theo chương trình VNEN (FULL) , Giáo án thủ công lớp 3 theo chương trình VNEN (FULL) ,