0

Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 (có đáp án chi tiết)

157 15,873 216

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2015, 21:53

 S☎GIÁO D C VÀ ÀO T OÀ N NGTHÀNH PH-------------------------✁✂✞✂K THI H C SINH GI I THÀNH PHMÔN SINH H C - L P 11N m h c 2009 -2010------------------✄✆✟✝✆✡✞✠☛✌✍Th i gian làm bài: 150 phút (không tính th i gian giao )( thi có hai trang, thí sinh ki m tra l i tr c khi làm bài)☞☞✏✎✍✑✔✕✒✓CHÍNH TH C✖Câu 1: (1,25 điểm)dac*bQuan sát sơ đồ trên, hãy cho biết:a. Rễ cây hấp thụ Nitơ ở những dạng nào?b. Tên của các nhóm sinh vật ở các vị trí (a), (b), (c), (d).c. Đặc điểm hoạt động của nhóm sinh vật (d). Hậu quả các hoạt động này vàbiện pháp khắc phục?d. (*) là quá trình gì? Nêu ý nghĩa của quá trình này?Câu 2: (1,25 điểm)a. Lập bảng so sánh những điểm khác nhau trong pha tối ở 3 nhóm thực vật C3,C4 và thực vật CAM về các tiêu chí sau: chất nhận CO2 đầu tiên, sản phẩm cố địnhCO2 đầu tiên, nơi diễn ra, hô hấp sáng, năng suất sinh học.b. Tại sao năng suất sinh học ở thực vật CAM thấp hơn thực vật C3?Câu 3: (1,25 điểm)Các câu sau đúng hay sai. Nếu sai hãy chỉnh lại cho đúng.a. Trong các mặt biến đổi thức ăn thì biến đổi thức ăn về mặt cơ học là quantrọng nhất.b. Lông nhung đẩy thức ăn đi trong ruột non.c. Ở người, quá trình tiêu hoá xảy ra chủ yếu ở dạ dày.1 d. Trong miệng có enzym tiêu hoá cả tinh bột sống và chín.e. Một số người có thể cắt túi mật mà vẫn hoạt động được bình thường vì trongdịch mật không có chứa enzym tiêu hoá.Câu 4: (1,25 điểm)a. Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mỏi? Nếu tim của một người phụnữ đập 60 lần trong một phút, khối lượng máu trong tim cô ta là 120ml vào cuối tâmtrương và 75 ml ở cuối tâm thu, lượng máu bơm/ phút của người phụ nữ đó bằng baonhiêu?b. Tại sao ở các động vật có vú nhịp tim thường tỉ lệ nghịch với khối lượng cơthể?Câu 5: (1,25 điểm)a. Trình bày những điểm khác nhau giữa 2 hình thức cảm ứng ở thực vật:hướng động và ứng động.b. Biết được vận động hướng động của cây có ứng dụng gì trong thực tiễn?Câu 6: (1,25 điểm)Xináp là gì ? Quá trình truyền tin qua xináp diễn ra như thế nào ?Câu 7: (1,25 điểm)Có các hoocmon thực vật sau: AIA, GA, xitokinin, êtilen, ABA và các tácdụng sinh lí như sau: làm trương dãn tế bào; ức chế sự nảy mầm của hạt; ảnh hưởngtới tính hướng động; ; kích thích ra hoa và tạo quả trái vụ; kích thích sự nảy mầm củahạt, củ, chồi; làm chậm quá trình già của tế bào.Hãy sắp xếp các hoocmon thực vật phù hợp với tác động sinh lí của nó.Câu 8: (1,25 điểm)Trời rét ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật hằng nhiệt vàđộng vật biến nhiệt như thế nào?--- Hết ---2  S☎GIÁO D C VÀ ÀO T OÀ N NGTHÀNH PH-------------------------✁✂✞✄✂✟ƯHK THI H C SINH GI I THÀNH PHMÔN SINH H C - L P 11N m h c 2009 - 2010------------------NG D N CH M MÔN SINH H CCHÍNH TH C✆✆✡✁✠✝✠☛✂✆✄✂✞☎✆Nôi dung✂i m✆Câu 1: (1,25 i m)a. Rễ cây hấp thụ Nitơ ở dạng NO3- và NH4+b. Tên của các nhóm sinh vật ở các vị trí(a): vi khuẩn cố định nitơ: khử nitơ khí quyển thành dạng amôn.(b): vi khuẩn amôn hóa: phân giải nitơ từ xác sinh vật thành NH3.(c): vi khuẩn nitrat hóa: chuyển hóa NH4+ thành NO3(d): vi khuẩn phản nitrat hóa: chuyển hóa NO3- thành thành Nitơ phân tử.c. Đặc điểm: Hoạt động trong điều kiện kị khíHoạt động này chuyển hóa nitrat (dạng mà cây hấp thụ được) thành Nitơ phân tử.Khắc phục: làm đất thoáng khí để tránh hoạt động của nhóm vi khuẩn nàyd. (*) là quá trình khử NO3Ý nghĩa: khi tổng hợp các axit amin cây cần nhiều nhóm NH2✝0,250,500,250,25✆Câu 2: (1,25 i m)a. B ng so sánh các tiêu chí 3 nhóm th c v tTiêu chíNhóm TV C3Nhóm TV C4Nhóm TV CAMChất nhận CO2 Ri15DP (C5) PEPPEPđầu tiênAPG ( C3)AOAAOASản phẩm cốđịnh CO2 đầutiênNơi diễn raLục lạp củaCố định CO2 ở lục lạp TB Lục lạp của TB môgiậuTB mô giậumô giậu và khử CO2 ởlục lạp TB bao bó mạchHô hấp sángCóKhôngKhôngNăng suất sinh Trung bìnhCaoThấphọcb. N ng su t sinh h c nhóm th c v t CAM th p h n nhóm th c v t C3- Nhóm thực vật CAM sử dụng một phần tinh bột để tái tạo PEP chất tiếp nhận CO2→ giảm lượng chất hữu cơ trong quá trình tích luỹ.- Điều kiện sống của nhóm CAM khắc nghiệt, bất lợi hơn: khô hạn, thiếu nước, ánhsáng gắt✝✟✡✞✠✟✡1,00✡ơ☛☞✌✠☞✠0,25✆Câu 3 (1,25 i m)a. Sai. Tiêu hóa hóa học là quan trọng nhất, vì quá trình này biến đổi thức ăn thànhnhững chất đơn giản cuối cùng, hấp thụ được vào cơ thể.✝0,253 0,25b. Sai. Lông nhung hấp thụ chất dinh dưỡng.c. Sai. Quá trình tiêu hoá xảy ra chủ yếu ở ruột non vì ruột có đủ các loại enzym để0,25biến đổi tất cả thức ăn về mặt hoá học.d. Sai. Trong miệng chỉ có enzym tiêu hoá tinh bột chín thành manto.Ở ruột non0,25mới có enzym amilaza tiêu hoá được cả tinh bột sống và chín.e. Đúng. Mât do gan tại ra. Túi mật chỉ là nơi chứa chứ không tiết mật. Mật giúp 0,25phân nhỏ các giọt mỡ để biến đổi mỡ nhanh hơn thành axit béo và glixerolCâu 4: (1,25 )a. Tim ho t ng su t i mà không m i vì:- Thời gian nghỉ trong 1 chu kì tim đủ để khôi phục khả năng hoạt động của cơ tim.Nếu xét riêng hoạt động của thành cơ thuộc các ngăn tim thì thời gian nghỉ nhiềuhơn thời gian co của các ngăn tim ( tâm nhỉ co 0,1s nghỉ 0,7s; co thất 0,3s nghỉ 0,50,50s; dãn chung là 0,4 s)- Lượng máu bơm phút của người phụ nữ bằng nhịp đập của tim nhân với lưu0,25lượng tim (thể tích tâm thu): 60. ( 120 – 75) = 2700ml/ phútb. Nh p tim th ng t l ngh ch v i kh i l ng c th :- Do tỉ lệ diện tích bề mặt trên thể tích cơ thể khác nhau: động vật càng nhỏ thì tỉ lệnày càng lớn--> tiêu tốn nhiều năng lượng cho duy trì thân nhiệt, tốc độ chuyển hoá0,50cao, nhu cầu ôxi cao, nhịp tim và nhịp thở cao.✝✁✂✁☎ ✄☎✆✟✠✡ơ✝ư✝✄ư☛☞✆Câu 5: (1,25 i m)a. i m khác nhau gi a 2 hình th c ngH ng ngHình thức phản ứng của một bộ phậncủa cây trước một tác nhân kích thíchtheo một hướng xác định.Khi vận động về phía tác nhân kíchthích gọi là hướng động dương, khi vậnđộng tránh xa tác nhân kích thích gọi làhướng động âm.✝✌✁✍☞✎✏✎✑✝✒✂ng và h✡✁ng✂ng:ng ngHình thức phản ứng của cây trước mộttác nhân kích thích không định hướng.ư☎✝✒Có thể là ứng động không sinhtrưởng( vận động theo sức trươngnước) hoặc ứng động sinh trưởng (vậnđộng theo chu kì đồng hồ sinh học).Tuỳ tác nhân sẽ có các kiểu như: hướng Tuỳ tác nhân sẽ có các kiểu như: vậnđất, hướng sáng, hướng hoá, hướng động quấn vòng, vận động nở hoa theonhiệt độ ánh sáng; hoạt động theo sứcnước.trương nước.b. Bi tc v n ng h ng ng c a cây có ng d ng gì trong th c ti n?- Hướng đất: Làm đất tơi xốp, thoáng khí đủ ẩm rễ cây sinh trưởng ăn sâu.- Hướng sáng: Trồng nhiều loại cây, chú ý mật độ từng loại cây không che lấp nhauđể lá vươn theo ánh sáng--> quang hợp tốt.( Học sinh có thể nêu ứng dụng từ sự hướng hoá chất, hướng nước)✓✖✡✁✁✂✡✁✂✔✕ư☛ư✎✠✆Câu 6: (1,25 i m)- Xináp là giao diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tếbào thần kinh với các tế bào khác.✝0,254 - Quá trình truyền tin qua xináp :+ Xung thần kinh lan truyền đến chùy xináp làm mở kênh Ca2+ => Ca2+ đi vàochùy xináp.+ Ca2+ làm vỡ các bọc chứa chất trung gian hóa học (acêtylcôlin) => chất này điqua khe xináp đến màng sau.+ Acêtylcôlin gắn vào thụ thể của màng sau xináp của nơron tiếp theo => xuấthiện điện thế hoạt động ở màng sau xináp => xung thần kinh được hình thành tiếptục lan truyền dọc sợi thần kinh cứ như vậy cho đến cơ quan đáp ứng.Câu 7: (1,25 i m)0,250,250,50✆✝- AIA: Trương dãn tế bào, ảnh hưởng tới tính hướng động.- GA: Kích thích nảy mầm của hạt, củ, chồi.- Xitokinin: làm chậm quá trình già của tế bào.- Êtilen: kích thích ra hoa và tạo quả trái vụ.- ABA: ức chế sự nảy mầm của hạt.Câu 8: (1,25 i m)- Đối với động vật biến nhiệt:+ Nhiệt độ xuống thấp (trời rét) làm thân nhiệt của động vật giảm theo, các quátrình chuyển hóa trong cơ thể giảm, thậm chí bị rối loạn+ các hoạt động sống của động vật như sinh sản, kiếm ăn giảm. Điều này làm quátrình sinh trưởng và phát triển chậm lại.- Đối với động vật hằng nhiệt:+ Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp (trời rét), do thân nhiệt cao hơn nhiều so vớinhiệt độ môi trường nên động vật mất rất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh.+ Để bù lại số lượng nhiệt đã mất và duy trì thân nhiệt ổn định, cơ chế chống lạnhđược tăng cường, quá trình chuyển hóa ở tế bào tăng lên ,+ Các chất bị ôxi hóa nhiều hơn. Nếu không được ăn đầy đủ để bù lại các chất đã bịôxi hóa (tăng khẩu phần ăn so với ngày bình thường) thì động vật sẽ bị sút cân vàdễ mắc bệnh, thậm chí có thể chết. Tuy nhiên, vào những ngày trời rét, nếu được ănuống đầy đủ thì động vật sẽ tăng cân do cơ thể tăng cường chuyển hóa và tích lũycác chất dự trữ chống rét.0,250,250,250,250,25✆✝0.250.250.250.250.25-----------------------------5  ✝SKÌ THI CH N H C SINH GI I T NHL P 12 THPT N M H C 2013 - 2014GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂✄✆✟☎✆✞✠✆Môn: Sinh h cTh i gian làm bài: 180 phút( thi có 02 trang, g m 07câu)✡☛✍✂☞CHÍNH TH C✻✌✼Câu 1:Hình d✎i ây mô t s✏✑✒ơ✑c t ngang c a lá cây:✔✕✖a) Hãy s p x p các v trí t 1 n 4 theo th t gi m d n th n c. Gi i thích t isao l i s p x pc nh v y.b) N ucây trong t i m t th i gian sau ó chi u sáng thì th n c v trí nàogi m xu ng? Vì sao? S thay i th n c các v trí ó có ý ngh a gì?Câu 2:a) T i sao quang h p th c v t l i th i ra ôxi? Quang h p th i ra ôxi có ý ngh agì i v i sinh gi i?b) Nêu vai trò c a các nhóm s c t quang h p th c v t. Trình bày cách ti nhành chi t rút s c t t lá và tách các nhóm s c t b ng ph ng pháp hóa h c?c) Có hai cây (A và B) hoàn toàn gi ng nhauc tr ng trong i u ki n nhchi u sáng: cây Ac chi u sáng b ngnhau, nh ng ch khác nhau v chánh sáng , cây Bc chi u sáng b ng ánh sáng tr ng. H i sau cùng m tth i gian, sinh kh i c a cây nào t ng nhanh h n? Vì sao?Câu 3:Các hi n t ng sau ây thu c ki u c m ng nào?a) Cây n p m b t côn trùng.b) Tua cu n c a b u, bí qu n quanh giá th .c) Cây d h ng n hoa vào ban êm.d) R cây luôn m c xu ng d i t, lan v phía có phân bón.Câu 4:ng i bình th ng, m i chu kì tim kéo dài 0,8 giây. Gi s m i l n tâm th ta)ôxi trong máu ngco bóp ã t ng vào ng m ch ch 70ml máu và n ngm ch c a ng i này là 21ml/100ml máu. Hãy cho bi t trong m t phút, có baoc v n chuy n vào ng m ch ch .nhiêu ml ôxipH th p (môib) Trong lòng ng tiêu hóa c a thú n th t, d dày luôn duy trìtr ng axít) còn mi ng và ru t u duy trìpH cao (môi tr ng ki m). Hãycho bi t hi n t ng trên có ý ngh a gì i v i nhóm ng v t này?Câu 5:Gi i thích ng n g n các hi n t ng sau:a) Ng i già huy t áp th ng cao h n lúc tr .b) Ph n mang thai th ng th nhanh h n lúc không mang thai.✕✗✢✗✘✕✑✗✑✎✙✣✎✥✧✦✣✦✚★✏✩✛✒✑✛✢✑✗✑✛✪✤✗✢✎✏✕✦✎✘✒✎✏✢✩✑✘✫✣✦✣✩✙✮✱✑★✦✣✳✒✫✦✣✑✑✧✬✎✣ơ✭✔✑✑✬✎✣✮✯✎✗✕✲✥✗✗✗✧✎✤✬✱✧ơ✒✚✕✦✖✎✎✗✖✑✛✕✰✑✢✏✗✩✦✕✎✗✒✕✗✎✗✏✖✯✜✤✦✒✑✜✳ơ✥✩✑✴✭✵✎✦★✎✑✢✎★✑✎✧✢✎✣✤✥✕✎★✎✑✢✑✶✘✯✎✎✎★✩✑✦✏✣★ơ✸✩ơ1✳✧✑✧✢✑✫✜✖✮✣✭✧✲✧✗✺✔✑✖✯✒✹✖✷✗★✯✮✒✦✗✳★✑✎✑✶✦✖✏✑✧✎✑✧✤✧★✳✮✧ c) Nh p tim c a tr em th ng cao h n nh p tim c a ng i tr ng thành.d) Khi ch a b nh truy n nhi m trâu, bò b ng thu c kháng sinh, ng i ta th ngtiêm vào máu ch ít khi cho trâu, bò u ng.Câu 6:c t mànga) Trong xináp hóa h c, nh âu mà xung th n kinh lan truy ntr c ra màng sau m c dù hai màng này không ti p xúc tr c ti p v i nhau?N u hai màng ti p xúc tr c ti p v i nhau thì s lan truy n xung qua xináp scó gì khác so v i bình th ng?b) Curare là m t ch t có kh n ng phong b th th màng sau xináp. Hãy gi ithích t i sao khi các con thú b b n trúng tên mà trên m i tên có t m ch t nàythì con thú không ch yc n a?Câu 7:a) Nêu vai trò c a thoi phân bào i v i quá trình phân bào sinh v t nhân th c.Hãy thi t k thí nghi m ch ng minh vai trò ó.b) M t t bào sinh d c s khai (2n) c a m t c th th c v t ti n hành nguyên phânliên ti p 8 l n. l n nguyên phân th 2, có m t t bào không hình thành thoi vôs c, b nhi m s c th không phân li, hình thành nên m t t bào t b i (4n). Sauó, t bào t b i v n ti p t c nguyên phân bình th ng nh nh ng t bào khác.Quá trình nguyên phân c a t bào sinh d c s khai nói trên ã òi h i môing 6120 nhi m s c thn.tr ng n i bào cung c p nguyên li u t ngct o- Xác nh b nhi m s c th l ng b i (2n) c a loài và s t bào t b i (4n)ra sau nguyên phân.- T t c các t bào l ng b i (2n) t o ra t quá trình nguyên phân nói trên ub c vào gi m phân hình thành giao t . Bi t r ng gi m phân x y ra bìnhth ng, không có trao i chéo, hãy cho bi t s lo i giao t t i a th c t cóth t o ra là bao nhiêu?✘✖✸✎★ơ✘✖✎★✎✩✴✺✯✮✩✬✚✎★✏✑✜✮✗ ✗✗✛✏✗✎✧✏✳✒✑✎✗✣✑✯✗✜✣✙✗✏✁✹✥✒✂✦✳✄✏✩✤✛✑ơ✵✎✮✕✚✹✗★✺✖✗✑✛✛✲✘✢✧✎★✢✗★✦✭✎✦✖✧✜ơ✥✚✛✧✤✗✗✴✕✧✑✕✗✚✥✧✧✗☎✹✎✖✗✹✗★✚✎✧✺✗ơ✑✑✱✴✎★✧✳✯✎ơ✑✎ơ✕✥✑ơ✴✑✳✎✘✧✕✒✗✏✎✥✎✆✧✆✧✖✢✥✑✚✧✪✗✗✬✦✒✢✷✦_________H T_________✝✞✟✠✡☞Thí sinh không-Giám th không gi i thích gì thêm.✌✎✣✢✒✢-✑✑✷★✗✙✒✎✦c s d ng tài li u☛✍H và tên thí sinh: ................................................................ SBD:.......................✎2✑✛✗✮ ✟HCâu 1:✆✄✝✆☎☛✌☞✂✡c t ngang c a lá cây:ơ✠✁✠✟i ây mô t sHình dNG D N CH MƯ☛✆✍✏✝☛✠✝☛✆cc) Hãy s p x p các v trí t 1 n 4 theo th t gi m d n th n c. Gi i thích t i sao l i s p x pnh v y.d) N ucây trong t i m t th i gian sau ó chi u sáng thì th n c v trí nào gi m xu ng? Vì sao?S thay i th n c các v trí ó có ý ngh a gì?✎✄☎✑✑✄✒✓✄☛✆✕✔✗☛✆☛✄✆✙✘☎✕✝☞✖☛✎✄✘☎✆☞✚✛✂✢i m3,0N i dung✜✜a) (1.25 )- Th n cc c tr ng b i hàm l ng n c t do trong môi tr ng. Môi tr ng nàocó hàm l ng n c t do cao thì th n c cao. Th t : 1 243- Gi i thích:+ V trí 1 là m ch g , v trí 2 là t bào mô gi u, v trí 4 là kho ng tr ng trong lá, v trí 3 làkhông khí ngoài lá.+ Ch có v trí 1 và 2 là n c t n t i d ng l ng, v trí 3 và 4 n c t n t i d ng khí nênth n c th p h n.+ Trong 2 v trí 1 và 2, n ngch t tan v trí 2 cao h n nên th n c th p h n. Trong2 v trí 3 và 4, v trí 3 là không khí ngoài lá, v trí này do không gian r ng h n, có ho tng i l u c a không khí, gió... nên m tcác phân t n c (m) th p h n v trí 4.b) (1.75 i m)- Khi chi u sáng, các v trí có th n c gi m là: 2, 4, 1.- Vì:+ Khi chi u sáng, khí kh ng m , các t bào mô gi u (v trí 2) ti n hành quang h p làmt ng n ngch t tan trong t bào, ng th i quang h p s d ng n c trong t bào làmnguyên li u t ng h p ch t h u c nên hàm l ng n c t do trong t bào gi m, th n cgi m.+ Các kho ng tr ng trong t bào (v trí 4)c thông v i bên ngoài, dom bên ngoàith p h n, h i n c khu ch tán ra ngoài làm gi m th n c.+ N c t m ch g (v trí 1) b kéo vào t bào mô gi u và i vào các kho ng tr ng nhi uh nth n c trong m ch g gi m.- Ý ngh a:+ Gi m th n c v trí s 2 (trong t bào mô gi u) làm t ng m c chênh l ch th n cgi a t bào mô gi u v i m ch g , n c vào t bào nhi u h n, cung c p nguyên li u choquá trình quang h p.+ Gi m th n c v trí s 4 làm t ng chênh l ch gi a kho ng tr ng lá v i các t bàoxung quanh, n c t ng c ng khu ch tán ra ngoài, l ng n c trong m ch g thoát ranhanh, t o ng l c cho quá trình hút n c t d i lên.+ Gi m th n c v trí 1 làm t ng t c v n chuy n n c t r lên lá.✣✥0.5✦✦✧✤★✩✤✥✧✤✤✫✤✪✫✤✤✣✥✧✥✭✤✤✪✤✬✭✭✪✮0.75✣✱✯✳✲✰✮✯✯✯✵✵✥✴✯✣✩✤✶✰✥✰✯✩✤✰✥ơ✤✵✷✦✣✹✩✷✥ơ✯✯✯✹✯ơ✯✰✳✹ơ✤✩✦✰✷✼✦✲✤✦✹✥✺✻✦✷✹ơ✤✯✛✜✣✣✥0.250.75✯✮✤✣✽✣✣✩✲✧✯✵✾✷✦✣✵✹✣✦✫✥✧✻✽✿✤✷❀✣✧ơ❁✣✥✧✤✮✤✥✪✤✮✳✣✼✮✦✥✧✯✷ơ✮✥✤✤✣✱✥✤❂✳✲✰✯✦❃✮✯✣ơ✹✣✥ơ✦✤✣✱✥✮✭✤✰❄0.75✣✳✮✥✣✣✩✲✤✾❀✯✲✥✬✣✣✱✥❁✷✥✰✤❃❀ơ✤✧✣✳✮✥✳✩✾✤❀✣✮✯✥❁✣✥✾✫✤✦✤✹✥✰✪❂✩❅✾✤✦✰✤✳✥✤✥✤✣✮✱✥✧✤✹✲❆✥✯✤❂Câu 2:✘✝✓✝✚✆✕d) T i sao quang h p th c v t l i th i ra ôxi? Quang h p th i ra ôxi có ý ngh a gì i v i sinh gi i?e) Nêu vai trò c a các nhóm s c t quang h p th c v t. Trình bày cách ti n hành chi t rút s c t tlá và tách các nhóm s c t b ng ph ng pháp hóa h c?✑✒✎✑✠✡✒✕☛✒✠✕✘✓✎❇✄ơ❈3☎☛☎✠✕✌ ✕f) ✆✟✆✂Có hai cây (A và B) hoàn toàn gi ng nhauc tr ng trong i u ki n nh nhau, nh ng ch khácchi u sáng: cây Ac chi u sáng b ng ánh sáng , cây Bc chi u sáng b ngnhau v chánh sáng tr ng. H i sau cùng m t th i gian, sinh kh i c a cây nào t ng nhanh h n? Vì sao?✄☛ ☛✆✆✄✁✒✄☛❇✆✄☛✆✄✒✄❇✒✖✠✕✗✄✡☎ơ✖✛✂✢i m3,0N i dung✜✛✜a) (1,25 i m)- Quang h p th c v t th i ra ôxi vì:+ Th c v t s d ng n c làm ngu n electron và Hi rô cung c p cho quang h p.)+ Khi th c v t quang h p, n c b quang phân li t o ra electron, H+ và O2. Electron và H+c t bào s d ng còn ôxic th i ra ngoài.- Ý ngh a: Quang h p th i ra ôxi có ý ngh a r t quan tr ng i v i sinh gi i vì:+ Nó làm cân b ng n ngôxi và CO2 trong khí quy n.+ Trong quá trình ti n hóa c a s s ng trên trái t, quang h p th i ôxi làm t ng n ngôxi trong khí quy n, t o ra t ng ozon h p thu ph n l n tia t ngo i t v tr , t o i u ki nthu n l i cho sinh v t chuy n i s ng t n c lên c n.+ Quang h p t o ra ôxi, là ngu n nguyên li u c a hô h p hi u khí.b) (1.0 i m)- Vai trò c a các nhóm s c t quang h p th c v t:+ Di p l c: Tr c ti p h p thu n ng l ng ánh sáng t ó chuy n hóa thành n ng l ngATP và NADPH cung c p cho quá trình t ng h p ch t h u c t CO2+ Carotenoit: H p thu n ng l ng ánh sáng sau ó chuy n cho di p l cth c hi nquang h p; h p thu n ng l ng ánh sángt o nhi t s i m t bào khi nhi tmôitr ng h th p.- Cách ti n hành :+ Chi t rút s c t : l y kho ng 2-3 g lá t i, c t nh , cho vào c i s , nghi n v i m t ítaxêtôn 80% cho th t nhuy n, thêm axêtôn, khu y u, l c qua ph u l c vào bình chi t, tac m t h n h p s c t màu xanh l c.+ Tách các s c t thành ph n: l y m t l ng benzen g p ôi l ng d ch v a chi t,vàoyên. Vài phút sau quan sát bình chi t s th y dung d ch màubình chi t, l c u r iphân thành hai l p: l p d i có màu vàng là carotenoit hòa tan trong benzen, l p trên cómàu xanh l c là di p l c hòa tan trong axêtôn.c) (0,75 i m)- Sinh kh i c a cây B t ng nhanh h n.c n ng l ng c a ánh sángtrong khi ó cây B h p thu- Vì: Cây A ch h p thuc n ng l ng c a c ánh sángvà các ánh sáng có b c sóng khác nh h s c tquang h p (g m c di p l c và carotenoit) do ó n ng l ng h p thuc nhi u h n,quang h p di n ra m nh h n, sinh kh i t ng nhanh h n.0.50✩✧✲✮✪✵✲✷✥✪✻✿✦✧✤✲✥✧✪✤✯✰✣✦✦✧✤✻✮✧✿✤✷❄0.75✮✧✳❄✦✥✥✆✵✝❅✦✹✣✳✷✵✦✺❅✮✧✾✦✷❃✞✥✦✰✻❅✲✰❂✿✟❀✰✳✲✧✹✪✞✦✫✥❂✤✰✵✷✣❀✧✰✺✛✜✳✠0.50✩✧✲✺✪✣✷❅❀✾✿❅✦✧✪✦✤✾✽✤✷✧ơ❁❂✷❅✾❅✦✧❀✦✤❅✾✷✦✧❀✤✷❀✿✷✧✧❂✷✪✣✩✰❀✦✹✤✫✤✰✣0.50✣✳✠✷✳✠✮❃✶ơ✥✤✷❆✲❃✣❆✦✆✦✧✆✳✠✱✹✹✬✧✤✳✠✿✷✞✷✹✣✦✧❃✠✵✤❅✦✽✦✧✤✣✯❂✣✷✦✡✯✥✥✥✥✤❀✿✿✛✜✳✾0.250.50ơ✺✷✷✦✾✧✴✦✧✤✤✶✦✺✳✠✦✾✧✮✧✤✤✦✶✥✺✫❀✤✵✷✮✧❀✦✾❃✦✧✿✤✧ơ✤✳❆✧✾ơơ✰Câu 3:✆✁Các hie)f)g)h)✄✝✍✒✖✠✠☛✕✏✡✑✄☛✔✆✘ơ✕☞☛ ✆❈✛✂✔n t ng sau ây thu c ki u c m ng nào?Cây n p m b t côn trùng.Tua cu n c a b u, bí qu n quanh giá th .Cây d h ng n hoa vào ban êm.R cây luôn m c xu ng d i t, lan v phía có phân bón.✄☎✢i m2,00.500.500.500.50N i dung✜✷✠✠✦✹✩a) Cây n p m b t côn trùng: ng ng không sinh tr ng.b) Tua cu n b u bì qu n quanh giá th : H ng ti p xúc d ng.c) Hoa d h ng ch n vào ban êm: ng ng sinh tr ng.d) R cây luôn m c xu ng d i t, lan v phía có phân bón:R m c xu ng d i t: H ng tr ng l c d ng; r lan v phía có phân bón: H ng hóa d ng.N u thí sinh ch trình bày là h ng ng hay ng ng thì v i m i ý ch cho 1/2 s i m✤✌✳✷✞❅✣✥ơ✤✩ơ✰✤✦✤✦✴✹✩✤✌✳❆✷✥❃✦✆✤✳❆✷✥✦✥ơ✆✤❃❆✥✆✤✪✤ơ✤✤✍✖✒✎✏✓✔✒✓✑Câu 4:c)✗✗✏✝☛✆✚✡✙✟✆✆✡✑✖✎✄✙✆✕✕ng i bình th ng, m i chu kì tim kéo dài 0,8 giây. Gi s m i l n tâm th t co bóp ã t ng vàong m ch ch 70ml máu và n ngôxi trong máu ng m ch c a ng i này là 21ml/100ml máu.Hãy cho bi t trong m t phút, có bao nhiêu ml ôxic v n chuy n vào ng m ch ch .✄✘✗✒✑✗✑✖☛✄✖✆✄✖✒✓✔✆✡✑✖4 ✕☛✡☎☞✆✘✗d) Trong lòng ng tiêu hóa c a thú n th t, d dày luôn duy trìpH th p (môi tr ng axít) cònpH cao (môi tr ng ki m). Hãy cho bi t hi n t ng trên có ý ngh a gìmi ng và ru t u duy trìi v i nhóm ng v t này?✑✄✖ ✆✁☛ ✆✗✄✖✆✚✁✄✒✖✕✆✓☎✖✛✂✢i m2,0N i dung✜✜a) (1,0 )- L ng máu tim b m vào ng m ch ch trong 1 phút là: 70 x (60:0,8) = 5250ml.- L ng ôxic v n chuy n vào ng m ch ch trong 1 phút: 5250:100 x 21 = 1102,5ml.b) Ý ngh a: (1,0 )+ T o i u ki n thu n l i cho ho t ng c a các enzim c tr ng khu v c ó.+ S thay i t ng t pH t vùng này sang vùng k bên c a ng tiêu hóa làm cho các visinh v t kí sinh b tiêu di t m c t i a, h n ch s xâm nh p c a vi sinh v t gây b nhng tiêu hóa.qua+ S khác bi t pH gi a các vùng k nhau là tín hi u cho s i u hòa ho t ng c a các bph n trong ng tiêu hóa.0.500.50✧✦ơ✤✹✰❅✦✧✲✧✤✦✺✹✤❄✰✺✜❃✦0.500.25❀✲✦✧✰✹✦✰✩✹✦✤❃✦✪✳✹✪❂✲❀✳✺✣✩✦✯✦★✺✽✦✲✬✰✲✪❀✺✫✤❃❃❀0.25❀✪✦❁✦✪✹✹✰✺✳✲Câu 5:✠✝✁Gi i thích ng n g n các hi n t ng sau:e) Ng i già huy t áp th ng cao h n lúc tr .f) Ph n mang thai th ng th nhanh h n lúc không mang thai.g) Nh p tim c a tr em th ng cao h n nh p tim c a ng i tr ng thành.h) Khi ch a b nh truy n nhi m trâu, bò b ng thu c kháng sinh, ng i ta thkhi cho trâu, bò u ng.❈✄✒☛✗✗✄ ✄ơ✗✂✘✄✁✡☞ơ✗ ✄ ✂✡☞ơ✗✄❇☞✘✄✕✗✘✁✄✗✍ng tiêm vào máu ch ít✄✕✛✂✢N i dungi m4,01.0✜✵✫✤✣✼✦✦❀★a) Ng i già, m ch kém àn h i, khi tim co y máu vào h , m ch không giãn ho c giãnáp l c tác ng lên thành m ch t ng lênt ng huy t áp.y ub) Ph n mang thai có n ngCO2 trong máu cao h n và n ngôxi th p h n bìnhth ng do ho t ng trao i ch t c a c c th m và thai nhi. N ngCO2 trong máut ng, ôxi gi m s kích thích lên các th th hóa h c cung ng m ch ch , xoang ngm ch c nh và th th hóa h c trung ng. Các th th này g i xung th n kinh v trungkhu hô h p gây t ng nh p th .c) Tr em có kích th c c th nh , t l S/V l n do ó t cm t nhi t nhanh h n ng itr ng thành. Vì v y, c ngtrao i ch t trong c th t ng lênt o ra l ng nhi tbù vào l ng nhi t ã m t. C ngtrao i ch t t ng làm t ng l ng CO2 và gi ml ng O2 trong máu. Nh ng thay i này kích thích lên các th th hóa h c cung ngm ch ch , xoang ng m ch c nh và th th hóa h c trung ng. Các th th g i xungth n kinh v trung khu i u hòa tim m ch gây t ng nh p tim.d) Kháng sinh có tác d ng c ch ho c gi t ch t các t bào vi khu n. Trong ng tiêu hóac a trâu bò có m t l ng l n các loài vi khu n s ng c ng sinh giúp tiêu hóa xenlulôz ,t o ngu n prôtêin n bào cho trâu bò. N u cho trâu bò u ng kháng sinh s gi t ch t cácvi sinh v t trong d c , nh h ng nghiêm tr ng n quá trình tiêu hóa c a chúng.✰✰✣✦✹✾✾✭✭✪✰✵✵✦1.0✿✹✷✦ơ✹ơ❁✽✫✦✤✹✷❅✦✮✰✵✦ơ✺✹✄❅✾✮✩✡✦✹✦✹✆✿❅✮✺❃✞ơ✆✰✰✣✿✤✿✻✷✾✩✯❅✥☎1.0✳✶ơ❀✤✥✦✹❀✲✫✤✦✹✷❅✦❅✾ơ✦✰✷✧✽✦✫✤✦✤✹✤✷✦✾✾✽✮✧✤❅✦✧❀✧✤❀✫ơ✤✽✩✷✦✆✩✦✹✆✤❁✿❅✦✹❅✮ơ✆✰✺✰❃✞✿✤✿✻❃✦✾✰✯✣✣✣✣✼✳★1.0✿✬✼✹✺✰✹✤✦✳✥✧✵ơ✣✳✣✣✡ơ✣✲✶✮✩✦✆✰✤✺Câu 6:✗✏✆ ✆✌c t màng tr c ra màng sau m cc) Trong xináp hóa h c, nh âu mà xung th n kinh lan truy ndù hai màng này không ti p xúc tr c ti p v i nhau? N u hai màng ti p xúc tr c ti p v i nhau thì slan truy n xung qua xináp s có gì khác so v i bình th ng?❈✄✒✄☎✝☛☛✎☛☛☎☛✎ ✗✞☎✄5☎✎ ☛☛✝✔☎✝d) Curare là m t ch t có kh n ng phong b th th màng sau xináp. Hãy gi i thích t i sao khi các conc n a?thú b b n trúng tên mà trên m i tên có t m ch t này thì con thú không ch y✑✁✖✠✁☛✆☞✂✑✄✒ ✛✂✢i m3,0N i dung✜✂a) (2.0 )- M c dù màng tr c và màng sau synap không ti p xúc tr c ti p v i nhau nh ng nh có ch ttrung gian hóa h c trong chùy synapc gi i phóng vào khe synap và g n vào th th màng sausynap nên gây i n th ho t ng màng sau. Nh v y, ch t trung gian hóa h c óng vai tròtruy n tin t màng tr c ra màng sau.- N u hai màng ti p xúc tr c ti p v i nhau thì s lan truy n xung qua synap s có nhi u khác bi t:+ T c truy n xung nhanh h n.+ Xung có th lan theo hai chi u.+ Khi lan qua synap, c ng xung không thay i.b) (1,0 ) Khi b b n b i m i tên có t m curare, các ch t này th m vào c th , phong b các thth màng sau c a các synap th n kinh c , d n n xung th n kinh khôngc truy n n t bàoc , c không co, con v t không ch yc.✝✝✠✆0.50✄✆☎✟✞☎✍☛✏✌✡☞☎✎✝☛✠✑☛✓✕✔☛✒✡☎✖✆✗☎✝✝✝✖✖✆✞✖☛0.500.500.501.00✑✘✞✙✓ơ✏✖☛✟✓☛✛☎✍✣✜✂✠✠✏✝✔ơ✢✎✏✥✦✝✥✖☛✝☛☞☎✕ơ✝☛ơ✤☛ơ✒☞☎Câu 7:✡✆✕☛✘✓☛c) Nêu vai trò c a thoi phân bào i v i quá trình phân bào sinh v t nhân th c. Hãy thi t k thínghi m ch ng minh vai trò ó.d) M t t bào sinh d c s khai (2n) c a m t c th th c v t ti n hành nguyên phân liên ti p 8 l n. l nnguyên phân th 2, có m t t bào không hình thành thoi vô s c, b nhi m s c th không phân li, hìnhthành nên m t t bào t b i (4n). Sau ó, t bào t b i v n ti p t c nguyên phân bình th ng nhnh ng t bào khác. Quá trình nguyên phân c a t bào sinh d c s khai nói trên ã òi h i môi tr ngng 6120 nhi m s c thn.n i bào cung c p nguyên li u t ng- Xác nh b nhi m s c th l ng b i (2n) c a loài và s t bào t b i (4n)c t o ra sau nguyên phân.- T t c các t bào l ng b i (2n) t o ra t quá trình nguyên phân nói trên u b c vào gi m phânhình thành giao t . Bi t r ng gi m phân x y ra bình th ng, không có trao i chéo, hãy cho bi t slo i giao t t i a th c t có th t o ra là bao nhiêu?☎✍✁✎✆☛✡☛✔ơ✁ơ✖☛✏✘✠✠☞✖☛✏✓✎✖☛✍✔✖✍☛✆☛✧✍✗✄✁✖✖✄✖☛☛✡✂✆☛✠☞✆✁✄ơ✄✆✗✄ơ✁✔✄✆ơơ✖✠☞✆✔☞✕✡✄☛✍✆✄★✖✖✝✒✑✖☛☛ ✌✄✆✝✑★☛✄☎✖❇✝✚✝✗✆☛✙✕✄✕☛✆✚✑✛✂✔✎✑✢i m3,0N i dung✜✩✂a) (2,0 i m)- Vai trò c a thoi phân bào: m b o cho s phân chia u NST v các t bào con.- Thi t k thí nghi m:c x lí b ng cônsisin gây c ch hình thành+ M u thí nghi m: Nhóm t bào ang phân chiathoi phân bào;+ M u i ch ng: Nhóm t bào cùng c th ang phân chia nh ng không x lí cônsisin.+ Làm tiêu b n NST c a các t bào con t o ra sau phân chia c a các t bào thí nghi m và t bàoi ch ng.+ So sánh s l ng NST trong các t bào con c a m i nhóm v i nhau.+ K t qu :* Các t bào con c a t bào i ch ng có s NST gi ng nhau.* Các t bào con c a t bào thí nghi m có s NST không gi ng nhau.+ K t lu n: Thoi vô s c có vai trò m b o s phân chia u NST v t bào con.b) (1,0 i m)- Xác nh b NST 2n:M c dù có 1 t bào không phân chia NST nh ng NST v n nhân ôi bình th ng, do ó s NSTmôi tr ng cung c p cho nguyên phân c ng không thay i so v i bình th ng.S NST môi tr ng cung c p cho quá trình nguyên phân: 2n(28-1) = 6120 2n = 24.- S t bào t b i:Có 2 t bào b c vào l n nguyên phân th hai, trong ó m t t bào nguyên phân không bìnhth ng, m t t bào nguyên phân bình th ng. Sau l n nguyên phân th 2, s có 1 t bào 4n và 2 tbào 2nc t o ra. V y s t bào 4n t o ra sau 8 l n nguyên phân là: 2(8-2) = 64 t bào.- S t bào 2n t o ra sau 8 l n nguyên phân là: 2.2(8-2) = 128 t bào.- S lo i giao t t i a có th t o ra là min(128.2; 212) = 128.2 = 256 lo i ( i v i c thc); cth cái t o ra t i a 128 lo i giao t .✖✌0.501.50✤✝✌✖✝☛✪✞✝✑✦✝✬✑☛✝☛☞☎✦✙✝✫✭✏☛☛ơ✭☎✫✝✝✝✌✑✒✤✙☛✤✭✙✝✆☞☎✤✮✝✌✝✝✙✙✙☛✤✭✝✝✙✙✑✤✝✍✖✕☛✌✌✖✝☛✞✩✂☛0.25✜✓✝✦✙☛✄☛✟☎☎✠☛✟☎✙✛✆✟✢☎✠✟✯☎✙✝✓0.25✭✝✥✝✆☛☎✥✓✟✓✭✝✝✟☎✙☛✝✘☎✭✝✥✝✕☞✒✒☎✙0.250.25✝✥✝✒✙✙✏✙☛☛✒✒✒✫✏☛✒✏✆☛ơơ✞✙✒✫6  ✝SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NHC P THPT N M H C 2012 - 2013Môn: SINH H C L P 11✄✆☎✆✟✞✠✆✆✡☛Th i gian làm bài: 180 phút( thi có 02 trang, g m 05 câu)✍✂☞CHÍNH TH C❀✌❁Câu 1.nh nit không khí? Vì sao chúng có kha) Nh ng nhóm sinh v t nào có kh n ng cn ng ó?b) Vai trò c a niti v i i s ng cây xanh? Hãy nêu nh ng ngu n nit ch y u cungc p cho cây?c) Ch ng minh m i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trình dinh d ngkhoáng và trao i nit . Con ng i ã v n d ng nh ng hi u bi t v m i quan h nàyvào trong th c ti n tr ng tr t nh th nào?✎✏✒✑✒✓✔✕✖✑✔✗✖✔✓✘✔✙✓✎✚✖✗✛✜✢✓✣✔✧✬✤✖✭ư✚✮✎✙✔ư✜✏★✘✎ư✩✛✪✓✦✫✛Câu 2.a) i m bù ánh sáng là gì? Có th s d ng i m bù ánh sángxác nh cây a bóngc không? Gi i thích.và cây a sángb) M c dù di n tích l khí c a toàn b khí kh ng ch g n b ng 1% di n tích c a lá,nh ng l ng n c thoát ra kh i khí kh ng l i l n h n l ng n c thoát qua b m t lánhi u l n. T i sao v y?c) T ng quan t l các phitohoocmon sau ây có nh h ng nh th nào t i s sinhtr ng và phát tri n c a cây xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin;Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic.✯✩✩ư✔✣ư✱ư✪ư✖ư✺✲✱ư✵★✔✩✔✩✔✕ư✑✫ư✰✗✳✘✧✷✸✧✴✸✘✵✖✶ư✫✱ư✗✘✪✣✏✹✫✔✩✑ư✺ư✛✘✬✗Câu 3.a) Nêu nh ng i m khác bi t gi a s d n truy n xung th n kinh trên s i tr c v i s d ntruy n xung th n kinh qua xináp hóa h c.tr em, n u chdinh d ng thi u i t kéo dài thì th ng có bi u hi n suy dinhb)d ng, trí tu ch m phát tri n. Gi i thích.ng i, vì sao khi b tràn d ch màng ph i thì s ng t th , d d n n t vong?c)d) Vì sao các loài ng v t b c th p th ng ho t ng theo b n n ng là ch y u?✎✔✩✪✼✬✻✪✛✫ư✵✱★✘✬✻✮✛✦✼✎✵✽ư✫✔✳ư✏✛✩✙✕✔✦✓✏✙✩✫✑✕✳ư✧✏✜ư✤✙✸✔✸✺✭✳✻✑✔✛✰✒✗✛Câu 4.a) M ch p c tay có ph i do máu ch y trong m ch gây nên hay không?b) Tr ng h p nào d i ây làm thay i huy t áp và v n t c máu? Gi i thích.- ang ho t ng c b p (ví d nâng v t n ng).- Sau khi nín th quá lâu.- Hít ph i khí CO.c) Nh n nh sau ây úng hay sai? Gi i thích.th m và có r t ít ch t dinh“Máu trong t nh m ch trên gan (t nh m ch r i gan) có màud ng”.✸✔ư✏✺✙✧✑✱✯ư✸✔✳✘✖✑✔✔✾✸✧★✛✏✏✓✑✣✺✑✏✔✕✔✔✿✸ư✑✿✸✙✦1✔✷✻✜✜ Câu 5.a) Chu k t bào là gì? Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào?b) Trong nhân c a t bào l ng b i (2n) ng i ch a kho ng 6.109 c p nuclêôtit. Hãycho bi t trong nhân các t bào sau ây ch a bao nhiêu c p nuclêôtit?- T bào pha G1- T bào pha G2- T bào n ron- Tinh trùng.c) Quan sát các t bào sinh d c s khai c a ru i gi m c và ru i gi m cái th c hi nt, sau ó t t c các t bào con t o thành u ti n hành gi mnguyên phân m t sphân t o giao t , nh n th y: t ng hàm l ng ADN trong nhân c a các t bào sinhtinh và các t bào sinh tr ng là 72pg (picrogram), t ng hàm l ng ADN trong nhâncác tinh trùng t o thành nhi u h n t ng hàm l ng ADN trong nhân các tr ng t othành là 124pg. Bi t hàm l ng ADN trên các NST trong m i t bào khi ang kìsau c a gi m phân II là 2pg.- Xác nh s l n nguyên phân c a m i lo i t bào sinh d c s khai nói trên.c th tinh, các h p t t o thành u tr i qua m t- N u t t c các tr ng sinh ra ust nguyên phân liên ti p nh nhau và t ng hàm l ng ADN trong nhân c a các tbào con sinh ra t các h p t này là 256pg thì m i h p t trên nguyên phân m y t?✿✛ ✗✗✛ư✛✦✛✺✛✺✔✪✳ư✔✛ ✺✛✛✙✢✑✢✣✣✖✛★✳✸✓✔✰✖✱✏✜✑✜✔✬✚✛ư✸✔✱ư✖✬✪✧ưư✕✜✓✑✛✱✱✢✱✲✵✗✑✢✔✱✪✛✱✁✛✸✔✲✔ư✸✱✛★✺★ư✱✧✰ư✲✱✖✰✸✔✪✱✰✂✄☎✆✝✟-Thí sinh không-Giám th không gi i thích gì thêm.c s d ng tài li u✞✡H và tên thí sinh: ................................................................ SBD:.......................☛2✑✳✗_________H T_________✠✫✛✗✧✪✜✑✔✔✚✢✛✛✜✧✸✗✗✔✛✓✫✛✜✔✱  ✝SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NHC P THPT N M H C 2012 - 2013✄✆☎H✆✟✞✠✆NG D N CH M MÔN SINH H C L P 11Ư☛☞✟✆☛✌CâuCâu1✍i m N i dungnh nit không khí? Vì sao(4.0 ) a) Nh ng nhóm sinh v t nào có kh n ng cchúng có kh n ng ó?b) Vai trò c a niti v i i s ng cây xanh? Hãy nêu nh ng ngu n nitch y u cung c p cho cây?c) Ch ng minh m i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trìnhdinh d ng khoáng và trao i nit . Con ng i ã v n d ng nh ng hi ubi t v m i quan h này vào trong th c ti n tr ng tr t nh th nào?nh nit không khí:0.50- Nh ng sinh v t có kh n ng c+ Nhóm vi khu n cnh nit s ng t do: Cyanobacteria....+ Nhóm vi khu n cnh nit s ng c ng sinh: Rhizobium s ng c ng sinhtrong r cây hu....- Chúng có kh n ng ó vì có các enzim nitrôgenaza nên có kh n ng phá vliên k t 3 b n v ng c a nit và chuy n thành d ng NH30.500.50 - Vai trò nit :+ V c u trúc: Tham gia c u t o prôtêin, axit nuclêic, ATP,...+ V sinh lý: i u hòa trao i ch t, sinh tr ng, phát tri n (TP c u t o c aenzim, vitamin nhóm B, m t s hooc môn sinh tr ng,...)0.50 - Ngu n Nit ch y u cung c p cho cây là:+ Nit vô c : nh nitrat (NO3-), amôn (NH4+ )....+ Nit h u c : nh axit amin, amit....0.50- M i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trình dinh d ngkhoáng và trao i nit :+ Hô h p gi i phóng n ng l ng d i d ng ATP, t o ra các h p ch t trunggian nh các axit h u c .+ ATP và các h p ch t này u liên quan ch t ch v i quá trình h p thkhoáng và nit , quá trình s d ng các ch t khoáng và quá trình bi n i nittrong cây.0.50- ng d ng th c ti n:+ Khi tr ng cây, ng i ta ph i x i t, làm c s c bùn v i m c ích t o i uki n cho r cây hô h p hi u khí.+ Hi n nay ng i ta ng d ng ph ng pháp tr ng cây không c n t: tr ngcây trong dung d ch (Thu canh), tr ng cây trong không khí (Khí canh) t oi u ki n t i u cho hô h p hi u khí c a b r .(4.0 ) a) i m bù ánh sáng là gì? Có th s d ng i m bù ánh sáng xác nh câya bóng và cây a sángc không? Gi i thích.b) M c dù di n tích l khí c a toàn b khí kh ng ch g n b ng 1% di n tíchc a lá, nh ng l ng n c thoát ra kh i khí kh ng l i l n h n l ng n cthoát qua b m t lá nhi u l n. T i sao v y?c) T ng quan t l các phitohoocmon sau ây có nh h ng nh th nào t is sinh tr ng và phát tri n c a cây xanh: Auxin/Xitôkinin;Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic.0.25- i m bù ánh sáng: i m bù ánh sáng là i m c ngánh sáng màóc ng quang h p và c ng hô h p b ng nhau.- Có th s d ng.... phân bi t cây a bóng và cây a sáng:+ Cây a sáng có i m bù ánh sáng cao, cây a bóng có i m bù ánh sáng0.25th p.✂✔✎✑✒✕✏✖ơ✓✒✕✓✔✘✔✕ơ✙✕✛✚ơ✏✜✢✘✔✢✤✙✣✥✏✪✕✦★✚ơ✧✕✑✦✩✏✜✫✔✮✛✜✬✯✦✭✴✱✲✳✵✶✷✰✸a✴✴✵✶✷✹✸✴✴✵✻✵✼✴✺✷✺✱✲✾✶✳✵✲✿✳✽❁✷✰❂❀✷✿❃❃❂✿✿❃✵❁❅❃❇❄❂ư❀✴b✺❇ư❈✾❃✷❀✷✷ư✷✷✰ư✴❃❉❊❋✽✰✵❅ư✷❃❃✲✳❋●ư❂❂●ư✷ư✰❃c✿❃✵●❉❊❋❍❃✾✵✷■❅✷❍✻❏❍✹❈❃❑✲❋✿✵▲❋ư❃✻▼✵❍✾❈▼✵❂❍❑❖❃◆❍❈✵✷ưư❈❁✶✵❂€✿✴✵❃✾▼✺ư❀✪Câu2✪✪◗✎✻❘✪✕✕✕✖✩✕✦✒✦✦❙❚✤❲✬✘★❳❱✬❯✘✙✦✦❙★✙❩✦✙ơ✦❙✦❨✫✫❲✤✑❩✜✦❬ơ✬✕✒✙✦❭✦✪✘✦❭✭❁❁❁✵❄❑✵✺❑●ư✵✺❇ư❃a❑❄✵❪✺ư❁❁✵■▼❍ưư❁❁✵✵ưư❃3✵ ✾0.50❇✺❑✵✺✵+ N u m t c ng ánh sáng nào ó:* m t cây th i CO2, có ngh a là cây có i m bù ánh sáng caocây a sáng* còn m t cây v n h p th CO2, có ngh a là cây có i m bù ánh sáng th pcây a bóng.C s v t lý c a quá trình b c h i n c ã ch ng minh r ng: các phân t n cb c h i và thoát vào không khí mép ch u n c d dàng h n nhi u so v i cácphân t n c b c h i t gi a ch u n c. Nh v y v n t c thoát h i n ckhông ch ph thu c vào di n tích thoát h i mà ph thu c ch t ch vào chu vic a các di n tích ó. Rõ ràng là hàng tr m khí kh ng trên m t milimet vuônglá s có t ng chu vi l n h n r t nhi u so v i chu vi lá và ó là lý do t i saol ng n c thoát qua khí kh ng là chính và v i v n t c l n.- Auxin/Xitôkinin: i u ch nh s tái sinh r , ch i và u th ng n. N u t lnghiêng v Auxin thì r hình thành m nh h n và t ng u th ng n. Còn ng cl i ch i bên hình thành m nh, gi m u th ng n.- Abxixic/Giberelin: i u ch nh s ng ngh và n y m m c a h t. N u t lnghiêng v Abxixic thì h t ng , ngh . Ng c l i thì n y m m.- Auxin/Êtilen: i u ch nh s xanh, chín qu . N u nghiêng v Auxin qu xanhvà ng c l i thúc y qu chín.- Xitôkinin/Abxixic: i u ch nh s tr hoá, già hoá. N u nghiêng v Xitôkininthì tr hoá và ng c l i.) a) Nêu nh ng i m khác bi t gi a s d n truy n xung th n kinh trên s i tr cv i s d n truy n xung th n kinh qua xináp hóa h c.b)tr em, n u chdinh d ng thi u i t kéo dài thì th ng có bi u hi nsuy dinh d ng, trí tu ch m phát tri n. Gi i thích.c)ng i, vì sao khi b tràn d ch màng ph i thì s ng t th , d d n n tvong?d) Vì sao các loài ng v t b c th p th ng ho t ng theo b n n ng là chy u?ư❁✺✲✵ ✁ư❃✂❁✺❃✵ ✁❍ư✴1.00❇✷❪✱❋✷❀✵❋ư◆❇✷✱✴■✱✷ư✺✴✱ư✱❋✷ư▼ư✺✷❍☎❋✷❋✰✄ư✿✻❋ư❋b■✴❉❊❍▼✵✳❅✺❀❃❊❅❋✿❋✷✵❂✴❋●❅ư❋❈✻✵✾✾▼✼✹☎✿ư☎✾✻❂✳✷❈c❋ư✿0.50✱✼✲❂●ư✾❂ư✼ư✿0.50❖✵❀✿☎❖❂●❀✲❂ư☎✾✵✿✲✲✹☎✸●✵❂✲ư0.50▼❂❀☎✿0.50✾✲✹☎✿✾✵✿✆✹☎✆●❂ư✪Câu3✎(4.0✫✝✕❲✬❙✏✏✫✝✩✭❲✙✯✭✜✞✜✜✔✪✕✟✚✦✧✬✦❯✪✬✦✑✒✧✮✞✚✖✖★✜✝✕❩✦❘❭✥✢✕✑✑✚✕❩✦✒❯✘❯✓✜✠a1.00✡☛✠D n truy n xung th n kinh trên s i tr c✡☛D n truy n xung th n kinh qua xináp☞✌✍✍✎✏✎T c nhanhCó th d n truy n theo hai h ngng c nhau b t u t m t i m kíchthích✓✠T c✏✑ch m h n✒✡✕✠☛✏ư✡✏✓✎✡Luôn d n truy n theo m t chi u tmàng tr c ra màng sau xinápư✖✎☞✗✕✗ư✠✡✘✎✙D n truy n theo c ch i n - hóa i nC ng xung có th b thay i khii qua xináp.Kích thích liên t c có th làm choxung qua xináp b ng ng (m i xináp)✒✠✡✘✎✙D n truy n theo c chi n ....✒✛✎✎✍✏✎✙✡✓✜✎C ng xung luôn n nh su t chi udài s i tr c.Kích thích liên t c không làm ng ngxung✚✜✎ư✎☞✌✌✛✏✚ư✓✗✌✜✗✢❁b❇0.50✳❑+ Tyroxin là hooc môn sinh tr ng, có ch c n ng t ng c ng chuy n hóa cb n t bào, kích thích quá trình sinh tr ng và phát tri n bình th ng c a cth .i v i tr em, tyroxin còn có vai trò kích thích s phát tri n yc acác t bào th n kinh, m b o cho s ho t ng bình th ng c a não b .+ Tr em thi u i t d n n thi u tyroxin làm cho t c chuy n hóa c b n c acác t bào gi m xu ng, c th sinh tr ng và phát tri n ch m, bi u hi n cáctri u ch ng suy dinh d ng; h th n kinh phát tri n không hoàn thi n d n nho t ng kém, bi u hi n ch m phát tri n trí tu , ….+ Các loài ng v t b c th p th ng có h th n kinh kém phát tri n, vòng ing n.+ H th n kinh kém phát tri n nên kh n ng l u gi thông tin không nhi ukh n ng hình thành các t p tính h cc là r t h n ch .ư✾✲✳◆❇✷ư❁❇❑ư❁❁❋❄✹✲✲✵❂✺❀❑✹✾✴✾✂❀✺ư✾✴✵✆❀❁✵✺✲✷❀✾✴❁✲❁❇✷✽◆✵▼❁✾✂▼▼✵ư❁❂❁✱ư❖▼❁✺▼✱▼❃1.00✵❖✵c❀❖✵✆✾0.50✷ư✴✵✺✱❖✱❑❁▼✵❑ư✣❖❁✿▼✲✳✁ư✰❃✲✳✱✼✵●❂ư4✾ ✴✣✵❑✱✵▼+ Vòng i ng ns c ng c các t p tính h cc c ng khó th c hi ncHo t ng c a ng v t b c th p ch y u d a vào các t p tính b msinh.+ S d ng lo i t p tính s có u i m là nhanh, n gi n, không tiêu t n nhi un ng l ng và không c n ph i h c, nh ng có h n ch là kém linh ho tgi m kh n ng thích nghi c a loài.(4.0 ) a) M ch p c tay có ph i do máu ch y trong m ch gây nên hay không?b) Tr ng h p nào d i ây làm thay i huy t áp và v n t c máu? Gi ithích.- ang ho t ng c b p (ví d nâng v t n ng).- Sau khi nín th quá lâu.- Hít ph i khí CO.c) Nh n nh sau ây úng hay sai? Gi i thích.“Máu trong t nh m ch trêngan (t nh m ch r i gan) có màu th m và có r t ít ch t dinh d ng”.0.50- M ch p c tay không ph i do máu ch y trong m ch gây nên.0.50- Do nh p co bóp c a tim và s àn h i c a thành ng m ch gây ra.0.50- T ng huy t áp và v n t c máu do t ng tiêu th O2 c và t ng th i CO2 vàomáu; n ngoxy trong máu th p, n ngCO2 trong máu cao, th quan hoáh c xoang ng m ch c nh và cung ng m ch ch b kích thích g i xungth n kinh v trung khu i u hoà tim m ch làm tim p nhanh và m nh, do v yt ng li u l ng máu qua tim làm t ng huy t áp và v n t c máu.O2 và t ng CO2 trong máu- T ng huy t áp và v n t c máu do gi m n ng0.50sau khi nín th lâu.- T ng huy t áp và v n t c máu do khí CO g n v i hemôglôbin làm gi m0.50n ng ôxy trong máu.0.50- úng ch : máu có màuth m vì giàu CO2, vì máut i xu t phát tng m ch ch sau khi trao i khí các c quan (d dày, ru t, lách,…)snh n CO2 thành máuth m theo t nh m ch trên ganvào t nh m ch chd i tr v tim.- Sai ch : “R t ít ch t dinh d ng” vì: chúng v a m ic h p thu các ch t0.50dinh d ng t ru t non nên giàu ch t dinh d ng.(4.0 ) a) Chu k t bào là gì? Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào?b) Trong nhân c a t bào l ng b i (2n) ng i ch a kho ng 6.109 c pnuclêôtit. Hãy cho bi t trong nhân các t bào sau ây ch a bao nhiêu c pnuclêôtit?- T bào pha G1- T bào pha G2- T bào n ron- Tinh trùng.c) Quan sát các t bào sinh d c s khai c a ru i gi m c và ru i gi m cáit, sau ó t t c các t bào con t o thànhth c hi n nguyên phân m t su ti n hành gi m phân t o giao t , nh n th y: t ng hàm l ng ADNtrong nhân c a các t bào sinh tinh và các t bào sinh tr ng là 72pg(picrogram), t ng hàm l ng ADN trong nhân các tinh trùng t o thànhnhi u h n t ng hàm l ng ADN trong nhân các tr ng t o thành là 124pg.Bi t hàm l ng ADN trên các NST trong m i t bào khi ang kì sau c agi m phân II là 2pg.- Xác nh s l n nguyên phân c a m i lo i t bào sinh d c s khai nóitrên.- N u t t c các tr ng sinh ra uc th tinh, các h p t t o thànhu tr i qua m t st nguyên phân liên ti p nh nhau và t ng hàml ng ADN trong nhân c a các t bào con sinh ra t các h p t này là✼✁✹ư❃✵●✵❂✁✺✵ư● ✺✱✹ ✾✸✱✱❀❀✹❁✱❂■❊✴✵❍✵❖✳✾✲●✼❂ư✲✿✲✷ư❂✁ư✲✳❀Câu4✎✕❩✑★✒✒❩❭✜✚✙✦❙✕✕✔★✑✒✦✁◗✕❩✑ơ✤✩❯❭✒✑✕✖✕✕✒✂❩✢✝✚✂❩✢✕✦✧❨a✵❂✱❇❅✲✲✶✵❀✵✹✾b❂❈✺❂❀✴✳✱✳❇✳✷✲❍❈❃✵❈✺✵✺❍❇✼✵✺✲❂✵✺✶❂❀❖✿✵❂✿✱✴✳●✱❂✾✳■✿✵✱ư✾✴✳❈✱✲✵✺✳❇✾✴✳✣✱❋✲❈✵✺✸✄c❇✵❃▲✵▲✷❄✵ư✺✵❂❅❇✷✄✺❂❊❀✂✱✵▲✵ ❂❅ ❂❀✿❋❇ư❃✄❃❃❇✽❋ư✵❃●ư✄❃✽✺ư✽ư✄✜Câu5✎✫☎✘✂✬✜✕☎✜✘✚✦✧❭✒✤✦❯✣✜✜✕✤✣✜❭✜❭✜ơ✜✛✛✢✕✢✕✔✬✢✘ơ✩✜✕✭✒❩❙✭❯✫✜✢✕✒❘❩✑★✦✜❙✜✘✣★✦❩❙✫★ơ✦❩❙✜❚✣✜✕✦✘❙❭✒✔✕✜❲❚✖✢❩ơ✩✫✒✕✕❘✦✣✫✕✜✘✒✔❙✩❙❩✜✕★❙✦❯✜✘✦❘✆❙❙5 ❚✢❘✕256pg thì m i h p t trên nguyên phân m y t?- Chu k t bào là kho ng th i gian gi a 2 l n phân bào liên ti p. Th i gianc a 1 chu k t bào tu thu c t ng lo i TB trong c th và tu thu c t ng loài.VD: chu k TBgiai o n phát tri n phôi s m là 15-20phút, TB ru t2l n/ngày, TB gan 2 l n/n m,…- Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào:phân chia TB các b ph n khác nhau c a cùng 1 c+ Th i gian và t cth r t khác nhau vàc i u khi n nh m m b o s sinh tr ng và pháttri n bình th ng c a c th .+ Chu k TBc i u khi n b ng 1 h th ng i u hoà r t tinh vi. N u TBv t qua i m R m i ti p t c i vào pha S. Nhân t i u ch nh i m R làprotein không b n v ng có tác d ng kìm hãm.+ N u các c ch i u hoà b h h ng ho c tr c tr c, có th b lâm b nh. VD:b nh ung th là do TB ung th ã thoát kh i các c ch i u hoà phân bào c ac th nên phân chia liên t c t o thành kh i u chèn ép các c quan.- T bào pha G1 = 6.109 c p nuclêôtit- T bào pha G2 = 12.109 c p nuclêôtit- T bào n ron = 6.109 c p nuclêôtit- Tinh trùng = 3.109 c p nuclêôtit❙❙✾❖✲0.50✾❑❑✰ ✾❁✺❀ ❂ ✺✷ ✄✄❁❇a✵❋❂✺ ❖❖✳✿0.75▼ ❀✾✵ ✴❑✵✺❇✺✱✷❀❁❃✿✵❁❪✵●✵✲✲❇ư✹❁✷ư❀✿✵❁✴✿▼❃❁✾✴❋ư✿✵❁✵✵❍✿☎✰✾✾❍✿❁✵✷✶▲❉❉ư✶✵ư▼❍✾▲✿✵✷ư❀❁✷✾✵ư✵●❪✵● ▼ư❁❑✴❂✷❍✾b❇0.75❉✾❇❉✾❉✷❉✄✁( úng 3 ý cho 0.50 , úng 2 ý cho 0.25 , úng 1 ý không cho i m)✂✂✂✴c0.50✂✂✴- G i x là s TB sinh tinh => s tinh trùng t o thành là 4x- G i y là s TB sinh tr ng => s tr ng t o thành là yTB k sau II có n NST kép t ng t ng v i TB l ng b i 2n. V y hàml ng ADN trong nhân TB l ng b i (2n) là 2 pg, TB n b i n là 1 pg.Theo bài ta có 2x + 2y = 72 pg ; 4x –y = 124 pg => x = 32, y = 4.* Có 32 TB sinh tinh, s l n nguyên phân c a các TB sinh d c s khai ban ucó 5 tr ng h p:+ 32 = 1. 25 => có 1 TB sinh d c s khai, nguyên phân 5 l n.+ 32 = 2. 24 => có 2 TB sinh d c s khai, nguyên phân 4 l n.+ 32 = 4. 23 => có 4 TB sinh d c s khai, nguyên phân 3 l n.+ 32 = 8. 22 => có 8 TB sinh d c s khai, nguyên phân 2 l n.+ 32 = 16. 21 => có 16 TB sinh d c s khai, nguyên phân 1 l n.* Có 4 TB sinh tr ng => có 2 tr ng h p:+ Có 1 TB sinh d c cái s khai ban um i t bào NP 2 l n.m i t bào NP 1 l n+ Có 2 t bào sinh d c cái s khaiS l n nguyên phân c a m i h p t :Có 4 tr ng => t o 4 h p t . 4 h p t nguyên phân k l n => t o thành 4.2k tbào con (m i TB con ch a 2 pg ADN) => 2 (4.2k) = 256 => 2k = 25 => k = 5=> m i h p t nguyên phân 5 l n.✼❂✴✴✼❂◆◆❇✷✽●ư❋✷ư ✽ư✺✱ư✺✵✺✷ư✿✵✴0.50❖❖✷❀❑✵❍●ư❖✷❍❖✷❍❖✷❍❖✷❍❖✷❍0.50❑◆●ư❖✄✷❖✁❍✾✾✵✄✷✾❖✁❍✴d0.50❖✄●❀❂■●◆✾❂■■✄◆❖✄❖●●■6  Së GD &§T Qu¶ng B×nhK× thi chän häc sinh giái C P tØnhlíp 11 THPT N M H C 2012 - 2013✁✄Môn thi: sinh häc(Khóa ngày 27 tháng 3 n m 2013)(Th i gian làm bài:180 phút – Không k th i gian giaoTHI CHÍNH TH C☎✂✆✝S BÁO DANH:✞✠✟✟✡☛)✌Câu 1(1,5 i m).Nuôi 2 ch ng vi sinh v t A, B trong cùng m t môi tr☞✍✎✏✑ng t i thi u th y chúng sinh tr✒✓✔✕✑✖ng✘phát tri n bình th✔✑ng nh ng khi tách 2 ch ng A và B ra nuôi riêng trong i u ki n môi tr✒✑✍✗✙✑✒ng t i✓✘thi u thì c hai ch ng✔✚✍u không phát tri n✗✔✗✑c. Hãy gi i thích hi n t✛✚✙✑ng trên?✛✌Câu 2 (1,5 i m).phân bi t th c v t C3 và C4 ng☞✜✔✙✢✎✑i ta làm thí nghi m sau:✒✙✜TN1:a cây vào chuông th y tinh kín và chi u sáng liên t c.TN2: Tr ng cây trong nhà kín có th i u ch nhc n ngO2 .✑✍✣✤✘✥✔✗✦✗✑✛✥✗✏✘✜TN3: o c✑ng✒✗quang h p✏✛các i u ki n ánh sáng cao, nhi t✖✗✙✙✗cao. (mgCO2/dm2lá.gi ).✏✒Hãy phân tích nguyên t c c a các thí nghi m nói trên.✧✍✙✌Câu 3 (1,5 i m).Gi i thích c ch truy n tin qua xinap hóa h c. T i sao m c dù có c xinap i n l n xinap☞✘✪✚ơhóa h c, nh ng✩✩i b ph n các xinap✪✑✣✗✏✫✚✗✙✬ng v t l i là xinap hóa h c ?✪✎✖✗✏✎✩✌Câu 4 (1,0 i m).☞a. Gi i thích t i saoth c v t, khi c t b ph n ng n cây r i chi u ánh sáng t m t phía ta s✪✚không quan sát✗✑✖✢✎c rõ hi n t✛✙✑✧ng h✛✑✭✮✩✥✣✯✏✰ng sáng n a?✱✲b. Gi i thích c ch lá cây trinh n c p xu ng khi có va ch m c h c?✪✚ơ✣✲✤✓ơ✩✌Câu 5 (1,0 i m).a. Khi u ng nhi u r☞✘✓✘✑ud n✛✬✗✣n khát nb. Huy t áp là gì? Khi huy t áp gi m,✣✣✚✑c và m t nhi u n✱✖✕ng th n t ng c✓✎✳✑✱c qua n✑c ti u. Gi i thích?✱✔✚ng tái h p thu ion gì? T i sao?✪✑✒✕✌Câu 6 (1,0 i m).Phân bi t prôtêin xuyên màng và bám màng v c u trúc và ch c n ng.☞✘✙✕✴✳✌Câu 7 (2,5 i m).M t t bào sinh d c s khai tr i qua các giai o n phát tri n t vùng sinh s n n vùng chín ãòi h i môi tr ng t bào cung c p 3024 NST n. T l s t bào tham gia vào t phân bào t i vùng☞✪✏✣✤ơ✚✗✔✯✚✗✣✗✪✗✭✑✒✣chín so v i s NST✱✓✕✗✗n có trong m t giao tơ✏ơ✦✗✑✗✷✓✛✵✏b. S NST✓✣✶✓✣✗✛c t o ra là 4/3. Hi u su t th tinh c a các giao t là✛50% ã t o ra m t s h p t . Bi t r ng s h p ta. Xác nh b NST 2n c a loài.✏✓✪✵✙✪✗✙✛✵✕c t o ra ít h n s NST✤✪✗✑✛ơ✓✗ơ✍n b i c a loài.✏✗✹✍✍n mà môi tr ng cung c p cho m i giai o n phát tri n c a t bào sinh d c ã cho là bao nhiêu?✪✗ơ✑✒✕✸✗✔✍✣✤c. Xác nh gi i tính c a cá th ch a t bào nói trên. Bi t gi m phân bình thtrao i chéo và t bi n.✗✵✷✱✗✍✏✔✴✣✣✚✗✑✒ng không x y ra✚✣(Thí sinh không☞✺✻c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.)✼✽✾✿❁----------H t--------❀  Së GD &§T Qu¶ng B×nhK× thi chän häc sinh giái C P tØnhlíp 11 THPT N M H C 2012 - 2013✁✂Môn thi: sinh häc (Khóa ngày 27 tháng 3 n m 2013)✞Ư✁HNG D N CH M✂✄✝☎N i dungCâu✆i m✘- M i ch ng A và B u không s ngc trong môi tr1(1,5) ch ng A và B u thu c nhóm vi sinh v t khuy t d ng.✸✍✗✓✗✑✛✑ng t i thi u => C hai✒✓✔✚✘✍✗✏✎✣0,25✞✑- Khi nuôi c A và B trong cùng 1 môi tr ng t i thi u, chúng sinh trtri n bình th ng => ch ng A và B là vi sinh v t ng d ng.✚✔✑✑✒✒✍✓✎✗✔✥✑ng và phát✖0,25✞✑Gi i thích:✚TH1: Ch ng A s n xu t nhân t sinh tr ng cung c p cho ch ng B và ngch ng B c ng s n xu t nhân t sinh tr ng khác cung c p cho ch ng A.✍✚✟✍✕✚✓✕✑✓✑✖✕✖✍✕✹✛✮✍✛0,5✍TH2: Ch ng A t ng h p 1 thành ph n c a nhân t sinh tr✍cl i✪✑✓✑ng, ch ng B t ng h p✖✍✹✛thành ph n còn l i c a cùng nhân t sinh tr ng, c hai thành ph n này cùng tham giahình thành nhân t sinh tr ng c n thi t cho ch ng A và B.0,5✪✮✍✓✓✑✖✑✮✖✚✣✮✍2 * Thí nghi m 1:(1,5) - Nguyên t c: D a vào i m bù CO2 khác nhau c a TVC3 và TVC4.. Cây C3 s ch t✾✧✢✗✔✍✰✰✣✣tr c do có i m bù CO2 cao kho ng 30ppm còn TV C4 có i m bù CO2 th p(0-10ppm).0,5* Thí nghi m 2:- Nguyên t c: D a vào hô h p sáng. Hô h p sáng ph thu c vào n ngO 2; hô h psáng ch có th c v t C3 không có th c v t C4 nên khi i u ch nh O2 cao thì n ngsu t quang h p TV C3 gi m i.0,5✑✱✱✑✗✗✔✔✚✚✗✔✗✕✔✕✾✾✧✢✕✕✤✤✏✥✗✏✏✕✕✘✘✦✖✖✕✕✢✢✎✎✖✖✛✛✚✚✢✢✎✗✦✳✗* Thí nghi m 3:- Nguyên t c: D a vào i m b o hòa ánh sáng.✾✧✢✗✔✜i m b o hòa ánh sáng c a th c v t✚✔✚✍✢✎✘C4 cao h n th c v t C3 nêni u ki n ánh sáng m nh, nhi tquang h p c a th c v t C4 cao h n (th ng g p ôi ) th c v t C3✪ơ✢✛✎✍✖✢✗✎✙ơ✙✑✒✕✗✢✗✏cao do c✑ng✒✗✏0,5✎✘3 * Khi i n th ho t ng truy n n t n cùng c a m i s i th n kinh, t i các chùy xinap s2+2+(1,5) làm thay i tính th m i v i Ca , Ca t ngoài d ch mô tràn vào d ch bào chùy xinap.✪✗✙✣✗✗✹✏✕✗✗✓✣✎✍✱✸✯✛✮✱✷✰✷0,25✖- Ca2+ vào làm v các bóng ch a ch t trung gian hóa h c axetincolin, gi i phóng các✞✴✕✩✚0,25ch t này vào khe xinap.✕- Axetincolin s g n vào các th th trên màng sau xinap và làm xu t hi n i n thho t ng t bào sau xinap.✰✧✤✔✕✙✗✙✣✪✗*✜✏✖✣✏✎✩✩✑✘✗✔✘- Vi c truy n thông tin qua xinap hóa h c dc i u ch nh h n so v inh s i u ch nh l ng ch t truy n tinc ti t vào khe xinap.✙✠✩✘✒0,25i b ph n là xinap hoá h c vì xinap hóa h c có các u i m sau:✪✢✗✗✑✘✦✑✛✕✗✑✛✣✛✗✦ơ✱✖xinap i n✗✙0,25 ✘✘- D n truy n xung th n kinh theo m t chi u✬✮0,25✏- Ch t trung gian hóa h c khác nhau✕✩m i xinap gây ra các áp ng khác nhau.✖✸✗0,25✴4 a. Sau khi c t ph n ng n ta s không th y rõ hi n t ng h ng sáng vì:(1,0)- Auxinc s n xu tnh thân và cành di chuy n t ng n xu ng r , c t ng n✧✮✗làm gi m l✚-✑✑✩✛✰✚✕✖✕✗✙✛✑✦✱✔✯✩✠✓✧✩0,25ng auxin.✛thân các t bào ã phân hoá, t c ✑✣✗✓✗phân chia kém => s sinh tr✏✢✑ng 2 phía✖thân không có s chênh l ch l n.✢✙0,25✱b. C ch lá cây trinh n c p xu ng khi có va ch m c h c ho c khi tr i t i:✪ơ✣✲- Cây trinh nn✑✲✤✓ơ✩✫✒cu ng lá và g c lá chét có th g i, bình th✖✓✓✔✓✑✓ng th g i luôn c ng✒✔✓✳0,25c làm lá xoè r ng.✱✏- Khi có s va ch m, K+c v n chuy n ra kh i không bào làm gi m ASTT t✪✢✗✑✛bào th g i, t bào th g i m t n✔✓✣✔✓✕✎✑✔✭✚✣c làm lá c p xu ng.✱✤0,25✓✘5 a. – Hoocmôn ADH kích thích t bào ng th n t ng c(1,0) máu.✣R✑u làm gi m ti t ADH✛✚✣✓✎gi m h p thu n✁✚✕✑✳c✱✖✑✒ng tái h p thu n✕ng th n✓✎✑c tr v✱✚kích thích i ti u✁✗0,25✔✘m t n c nhi u qua n c ti u.-M tn cáp su t th m th u trong máu t ng cao✕✑✱✑✱✔i gây0,25c m giác khát.b. - Huy t áp là áp l c máu tác d ng lên thành m ch do tim co bóp.- Khi huy t áp gi m tuy n trên th n s n xu t andosteron t ng c ng tái h p thu Na+,0,25✕✑✱✁✕✂✕✳kích thích vùng d✁✑i✱✗✥✚✪✣✢✣✤✚✣✎+do Na có tác d ng gi n✤n✑c trong máu✱✲✚✕✳c r t m nh nên khi Na✪✑✱✑✒✕✘+✕✗✑c tr v máu làm t ng l✛✚✳✑✛ng0,25huy t áp t ng.✁✣✳✌6(1,0)✄☎c i m☞Prôtêin bám màngso sánhPrôtêin xuyên màng✘- Bám vào phía m t ngoài -Xuyên qua màng 1 hay nhi u l n✫✮0,25và m t trong c a màng✫✍- Ch có vùng a nkhông có vùng k n c✦C u trúc✆✑✑✷✑c, Có s phân hóa các vùng a n c vàvùng k n c. Vùng k n c không phân✱✢✱✑✷✑✱✷✑✑✱✱c c n m xuyên trong l p kép lipit, vùng✢✶✱✘phân c c a n✢✑✑c l ra trên b m t màng.✱✏✫0,25- M t ngoài: Tín hi u nh n - Là ch t mang v n chuy n tích c c các✫✙✎✕✎bi t các t bào, ghép n i ch t ng✣✣✓✕✑✛✔✢c gra ien n ng✗✥, t o kênh✪✗✏✘Ch cn ng✝các t bào v i nhau✣giúp d n truy n các phân t qua màng✱✬✵0,25✘✞- M t trong: Xác✫✗✷nh hình - Th quan giúp d n truy n thông tin vào✤✬d ng t bào và gi các prôtêin t bào✪✣✲nh t nh vào v trí riêng✕✗✷✷✣0,25 a. G i k là s l n nguyên phân7(2,5)✩✓t bào sinh d c t i vùng sinh s n (k nguyên d✪✮✖✣✤✚✑ơng)kNST cung c p cho quá trình sinh s n c a t bào sinh d c: (2 – 1). 2n0,25S TB tham gia t phân bào cu i cùng t i vùng chín: 2kNST cung c p cho quá trình gi m phân vùng chín c a t bào sinh d c:0,25✕✚✍✣✤✪✓✗✛✓✕k✚1✖✍✣✤k2n.2 (2 -1) = 2n.2 (Vì quá trình gi m phân ch có m t l n NST nhân ôi).✚k✦✏✮0,25✗kM t khác ta có: 2n.(2 -1) + 2n.2 = 3024 (NST) (1)Theo bài ta có: 2k / n = 4 / 3. Thay vào (1) ta có : k = 5 , n = 240,250,25✫✘✗B NST l✏b. S NSTng b i c a loài: 2n = 48 NST✞✑✏0,25✍n môi tr ng cung c p cho giai o n sinh s n c a t bào sinh d c:(2 – 1). 2n = 31. 48 = 1488 NSTS NST n trong môi tr ng n i bào cung c p cho giai o n gi m phân (sinh✓✪✗ơ✑✒✕✗✚✍✣✤k0,25✪✓✗ơ✑✒✏✕✗✚tr ng) c a t bào sinh d c: 2k. 2n = 32. 48 = 1536 NSTc. G i b là s giao tc t o ra t m t t bào sinh d c chín ta có t ng s giao t✑✖✍✣✤0,25✪✩✓✵✗✢✯✏✣✤✹✓✵tham gia th tinh là: 32. b.0,25✤Ta có s h p t✓✛c t o ra là: 32. b. 50% = 16. b < 24. Suy ra b = 1✪✵✗✑✛V y cá th trên là cá th cái.✎✔0,25✔✂✁(L u ý: Thí sinh gi i theo cách khác nh ng có k t qu  ✆☎✁✄✄✝✄úng v n cho i m t i a)  SGIÁO D C VÀ ÀO T OT NH THÁI NGUYÊN✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I L P 11 THPTN M H C 2011 - 2012MÔN SINH H C✄✞✞✟✠✡☎✞✞☞☛✂✌✍✎Th i gian: 150 phút (không k th i gian giaoNgày thi: 28/3/2012thi g m có 2 trang, 9 câu h i.CHÍNH TH C✆✝✑✏✒)✓✕✔Câu 1 (4,0 i m)a. T i sao cây xanh b vàng khi thi u m t trong các nguyên t nit (N),magiê (Mg), s t (Fe)?b. Cho m t ví d minh h a ánh sáng liên quan tr c ti p v i quá trình trao init c a cây xanh.c. M a axit là gì? M a axit nh h ng n cây xanh nh th nào?Câu 2 (2,0 i m)a. Th nào là v n ng h ng ng? Cho ví d . Vì sao v n ng h ng ngx y ra ch m, trong khi v n ng c m ng x y ra nhanh?b. Hãy nêu các i m khác nhau gi a auxin và gibêrelin v c u t o hóa h c,n ngtác d ng, các ch t t ng h p. D a trên nguyên t ct oc qu khôngh t?Câu 3 (2,0 i m)a. Theo dõi s s n sinh ôxi và th i ôxi trong ho t ng quang h p c a m tcây C4 theo s thay i c a nhi t môi tr ng, ng i ta l pc th d i ây:✖✗✘✙✚ơ✜✙ơ✢✣✤✘✥✦✧★ưư✪ư✫✦✘ư✘✕✔✘✪✬✦✬✙✬✦✲✦ư✙✦✥✦✙✙✪✢✭✬✦✯✱✧ư✥✦✙✪✮✢✙✳✰✤✜✦✮✱✖✖✦ư✣✳✪✖✕✔✤✤✪✦✪✧★✴✦✖✙ư✵ư✦✵✙✬✳✦ư✳✦✲★✗ư✙✥✦2ml O2/dm lá/hAB102030✺40✻Nhi t✼☛môi trưng (0C)ng cong nào bi u di n s s n sinh ôxi trong mô lá,ng- Hãy cho bi tcong nào bi u di n s th i ôxi ra môi tr ng? Vì sao?- Gi i thích s bi n thiên c ang cong A vàng cong B.b. Trình bày t m quan tr ng c a s hô h p r .Câu 4 (2,0 i m)Ng i ta ã kh ng nh ánh sángcó hi u qu quang h p h n ánh sángxanh tím. Hãy thi t k các thí nghi m ch ng minh và gi i thích c s khoa h c c acác thí nghi m này.✘✮✦✶ư✵✤✪✮✪✤ư✘★✷✦✣ư★✶✤✪✦ư✵✵✵✦✤✱✫ư✵✶✕✔ư✵✦✸✘✘✦✗✦✴✭✹✴✪✪✴1✳ơơ✫✣★ ✕✔Câu 5 (2,0 i m)a. M t b nh nhân b h van tim (van nh - th t óng không kín). Hãy gi ithích v s thay i nh p tim, l ng máu tim b m lên ng m ch trong m i chu kìtim (th tích tâm thu) và huy t áp c a b nh nhân ó.b. Khi huy t áp gi m ho c t ng thì ho t ng c a tim và h m ch s thay inh th nào?Câu 6 (2,0 i m)a. Vì sao trâu, bò ch n c (ch a ch y u xenlulôz , r t ít ch t m và ch tbéo) mà v n phát tri n và ho t ng bình th ng?b. Trình bày nh ng u i m c a tiêu hóa ngo i bào so v i tiêu hóa n i bào.Vì sao các ng v t b c cao tiêu hóa ngo i bào l i chi m u th ?Câu 7 (2,0 i m)a. T i sao bao miêlin có kh n ng cách i n?b. T i sao nói chùy xinap có tác d ng b o v h th n kinh?c. Có th thay ic t p tính không? Trong tr ng h p nào?Câu 8 (2,0 i m) ✙✴✗✫✱✦✪✁✰✤✦✧✗ư✮ơ✘✘ư✳★✪✂✦✴✙✖✦✖✄✦✙★✴✖✦☎✧✘✕✔✆✮✝✖✯✫✦✙✹✄✦ư✬✭★✙✦✘ư✮ơ✱✱✖✱✵★✖✬✦✖✥✖✘✙ư✘✕✔✖✪✦✄✖✢✮✦✧✦ư✳✴✪✴✴✷✬ư✵✳✕✔a. Vì sao tr ng✭✦ưc th tinh khi ã di chuy n✳✢✦✮✦ư✳c13✦o n✖✦ưng trong ng✵✚d n tr ng mà hi m khi x y ra v trí khác?b. Trong quá trình ti n hoá, ng v t t d i n c lên s ng trên c n s g pnh ng tr ng i gì liên quan n sinh s n? Nh ng tr ng i ó ãc kh c ph cnh th nào?Câu 9 (2,0 i m)Gi i thích s i u hòa ho t ng ti t hoocmôn b ng các c ch liên h ng cvà b ng c ch th n kinh ng i. Nêu ví d minh h a cho m i tr ng h p.✭✝✘✪✫✗✘✯✫ư✖✦✦✘✙✬ư✞✪✥ư✯✥✫✚✖✖✦✦✦ư✳☎✂✜✢✘✕✔✪✤✦✰✖✦✙✘ơ✟✘✴ư✁ơ✟✘✷✫ư✵✢✣ư✵✳------ H t -----✠H và tên: ……………………………………………… SBD: …………………….✡Thí sinh không s d ng tài li u khi làm bài. Giám th không gi i thích gì thêm.☛☞✌✍2✎✳  ƯS✁✂✝✝HGIÁO D C VÀ ÀO T OT NH THÁI NGUYÊN✄NG D N CH M KÌ THI CH N HSG L P 11 THPTN M H C 2011 – 2012 MÔN SINH H C✞☎✟✡✠✠✠☛Th i gian: 150 phútNgày thi: 28/3/2012✌☛CÂUN I DUNG1a.N, Mg là thành ph n c a clorôphin,Fe ho t hóa enzim t ng h p clorôphin do ó thi u m t trong các lo i nguyên t trên lá câyclorôphin nên lá cây s b vàng.không t ng h pb.Trong quá trình trao i N có quá trình kh NO3- v i 2 b c:NO2- (2) NH3NO3- (1)B c (1) c n l c kh là NADH, b c (2) c n l c kh là FredH2 thì hình thành trong pha sángquang h p.c.- M a axit là trong n c m a có axit (axit nitric, axit sunfuric) do các nhà máy th i NO3- vàSO42-, các oxit này k t h p v i n c m a t o thành axit.- M a axit nh h ng gián ti p (không m a vào cây) gây nên t chua làm các iôn khoáng br a trôi và nh h ng tr c ti p (m a trên cây) làm lá cây b h ng.- H ng ng là hình th c v n ng áp ng l i s tác ng có h ng c a nhân t môitr ng.- Ví d : Ánh sáng chi u vào m t phía c a ng n cây và ng n cây v n ng theo phía chi u c aánh sáng. Ng i ta g i ó là s v n ng theo ánh sáng.-V n ng h ng ng x y ra ch m, trong khi v n ng c m ng x y ra nhanh vì v n ngh ng ng liên quan n s phân b l i hàm l ng auxin và s sinh tr ng c a t bào, trongkhi v n ng c m ng ch liên quan n ng h sinh h c và s thay i s c c ng tr ngn c.- Khác nhau gi a auxin và gibêrelinTiêu chíAuxinGibêrelinC u t o hóa Auxin trong phân t có Gibêrêlin thì khôngh c,nguyên t nitN ngtác Auxin kích thích hay c ch Gibêrelin thì không c chd ngph thu c vào n ngCác ch t t ng Auxin có t t c các ch t t Gibêrelin thì ch có các ch th pnhiên l n các ch t t ng h p t nhiên, không có các ch tnhân t ot ng h p nhân t o- Trong quá trình nghiên c u s t o qu sau th tinh, ng i ta bi t r ng sau khi th tinh, phôis phát tri n thành h t và trong quá trình hình thành h t ó, phôi s n xu t ra auxin n i sinh.c a vào b u, kích thích các t bào phân chia, l n lên thành qu . Nh v y, n uAuxin nàyc th ph n, t c là phôi khôngc th tinh thì hoa s r ng, t c b u không hìnhhoa khôngthành qu . Bi tc i u ó, t o qu không h t, ng i ta không cho hoa th ph n, nh v yc hình thành h t và auxin n i sinh c ng s khôngc hình thành. Ng i taphôi s khôngã thay th auxin n i sinh b ng auxin ngo i sinh, b ng cách phun ho c tiêm auxin vào b u vàb u v n hình thành qu . Qu này s không có h t.GA c ng có tác d ng t ng ta.ng cong A bi u di n s s n sinh ôxi trong mô lá,ng cong B bi u di n s th i ôxi ramôi tr ng.ng cong A luôn có giá tr l n h nng cong B t i m i nhi txác nh.ng B) chính là l ng ôxi sinh ra trong- B i vì l ng ôxi th i ra th c t qua khí kh ng (quang h p sau khi ã b hao h t m t ph n do s d ng vào hô h p, nên có tr s nh h n so v i☞I M✍✎✓✑✏✻✒✑✻✒✔✼✕✎✖✑✻✘✘✗✙✚0,5✍✘ưư0,5✙✍✘0.5✏✗ư✚✗0,5✒✘ư✛ưư✓✘✒✘✓✛✻ư✛✻✖✓ư✘✢ư✓✜✗2ư✜ư✚ư✼✤ư1✏ư✻✖✼✻✻✏✣✣✼✔✘✚ư✎0,50,50,25☛ư✓✓✼✦✥☛✻✦✤ư✤✻✼✻✼✘✻✻✎✼✚✻✼✛ư✘✤✦✎✤✤✏✤✛✻✣✒✻✻0,25✼✓✜ư✓✼✛✒✚✻✛✔✻ư✤✼✣✓✼✻✚ư✒✎✑✻✦✧★✚ơ✣ư0,5✘ư✪✢✏✗✔✦ơ✓✒✻✓✼✣✒✼✥✻ư✼✥✑✢✢✛✢✢✚✫✒✧✑✢✢✒✚0,5✑✏✒✏✓✛✏✣✥ư✭✕✏✻✻✓✘✢✒ư✻✥✻✛✕✒ư✻✭✻✥✛✏✥✻✒✏✢✕✻✛✛✕✭✰✏☛✏ư✛✻✘ư✻ơ✚✭✰✛✚✻✻✖0,25ư✍✔✢✗✼✒ư✼✻✱☛✚✥✺✏ư✑✻✖ư☛☛✖✓✛ư✒✥ư☛✒0,5ơ✚✜ư✍✯✮ư☛ư✬✏✫ư✒✮✬✼✤✥✼✏ư☛✣☛ư✓✏✤✍✕✒✣✑✻ư3✼ư✓✍✢ư✛✻✛✓✍ư✥✻✏✻✒✬☛✚✥✖3✓ơ✘0,25 ✻☛l ng ôxi sinh ra do quang h p (ng A).b.ng cong A: Khi nhi tcòn th p, quang h p di n ra y u, khi nhi tt ng thì quangh p t ng d n do v y l ng ôxi c ng t ng d n t t i a kho ng 400C, sau ó quang h pn a th m chí có bi u hi n gi m.không t ng theo nhi tng cong B: S th i ôxi ra môi tr ng ph thu c c c ng quang h p và c ng hôh p. L ng ôxi th i ra t giá tr c c i khi c ng quang h p m nh nh t, nh ng c ngti p t c t ng thì c ng hô h p t ng m nh tiêu hao nhi uhô h p ch a t ng cao, khi nhi tôxi do óng cong B i xu ng.* T m quan tr ng c a s hô h p r :ng và các ho t ng khác.- T o n ng l ng ATP s d ng vào quá trình hút khoáng ch- T o ra CO2 t ócác iôn H+ và HCO3-, H+c s d ng vào c ch trao i iôn, làm choc.các iôn nh K+, Ca2+, Mg2+…tách kh i keo t, giúp cây h p thvà màu xanh tím vào các lá cây r i so sánh- Thí nghi m 1: Chi u ánh sáng n s c màus l ng tinh b t hình thành b ng cách nhu m màu v i Iôt.- Thí nghi m 2: Chi u ánh sáng qua l ng kính vào s i t o trong môi tr ng có vi khu n hi ukhí. VK s t p trung hai u s i t o nh ng t p trung nhi u h nu chi u ánh sángGi i thích:- Hi u qu quang h p ch ph thu c vào s l ng phôtôn ánh sáng mà không ph thu c vàon ng l ng phôtôn, c 48 phôtônt ng h pc 1 glucôznhi u g p ôi s phôtôn ánh sáng- Trên cùng m t m c n ng l ng thì s phôtôn ánh sángxanh tím.a.- Nh p tim t ng, áp ng nhu c u máu c a các c quan- L ng máu gi m, vì tim co m t ph n nên máu quay tr l i tâm nh .- Th i gian u, nh p tim t ng nên huy t áp ng m ch không thay i. V sau, suy tim nênhuy t áp gi mb.- Khi huy t áp gi m Th quan áp l c cung ng m ch ch và xoang ng m ch c nhphát xung th n kinh Trung khu i u hòa tim m ch hành nãoTim p nhanh, m ch cohuy t áp tr v tr ng thái bình th ngl i- Khi huy t áp t ngTh quan áp l c cung ng m ch ch và xoang ng m ch c nhphát xung th n kinhTrung khu i u hòa tim m ch hành nãoTim p ch m, m chgiãn ra huy t áp tr v tr ng thái bình th nga.bù nhu c u prôtêin c n thi t.- Tuy th c n ít ch t nh ng l ng nhi u nên c ngc tiêu- Trong d dày c a trâu, bò có m t s l ng r t l n VSV ( c bi t trong d c ) shóa d múi kh – ngu n cung c p prôrtêin quan tr ng cho c th .c ngu n nit trong urê.- Chúng t n d ng tri tng máu vào tuy n n c b t.+ Urê i theo+ U rê trong n c b t l ic vi sinh v t trong d dày s d ng t ng h p các h p ch t ch ang v t nhai l i.ni t mà ch y u là prôtêin, cung c p cho c thb.- Tiêu hóa ngo i bào tiêu hóa d c các lo i th c n có c u trúc ph c t p, tiêu hóa n i bào chtiêu hóac các lo i th c n có c u trúc n gi n,- Tiêu hóa ngo i bào tiêu hóa d c các lo i th c n có kích th c l n, tiêu hóa n i bào chtiêu hóac các lo i th c n có kích th c nhc s l ng th c n t ng i l n trong th i gian ng n, tiêu- Tiêu hóa ngo i bào tiêu hóac m t l ng ít th c n v i t cch mhóa n i bào ch tiêu hóa* V b c cao có TH ngo i bào u th vì: Kích th c c th l n, tu i th cao, ho t ng phúct p... nhu c u l n, t ch c c th chuyên hóa cao m b o tiêu hóa ngo i bào✒✒ưư✏☛✺✻✼✓✰✢✺✒✻✼★ư✒✍★✤✒ư★✺✍★✻✔✻✻✏✜✛✻✒✮✼✭✤✺0,5✛✪✏☛✛ư✢☛✼✚ư✛✒✻✻✏ư✖✢★✺✻✚✏☛✻✼☛✒✼✻✒✢✏☛ư★☛✻✼ư✼✥✻☛ư✻ư✓ư✻✛✥☛✼✢✻✼ư✑★0,5✏ư✔✻ư✍✢✦✎★✏✰✜✚✻✒ư✗✥✼✻✏✓✏✻✒✙✓✻✗✢✢✻✒✥✓✻✻ơ✬✼ưư✒✁✺✒✑✓✼0,25✘✓✓✂✺0,25✥ư✔✻ơư 4✼✎✻★✛✒☛ư✕✤✜✍✻✛✒✑✤✜ơ✓✍✻✻✓ư✛✺✛✧★ư✑✥✻✒✙✒✣✼✔★★✻✒✑✓✢✔✻ươ✣✎✛✍✼✜✄✏ư☛✓✍✻0,250,25✍✻✖✒ơư✣1,5✼✒✥✒ư5✔✼✒★✻✼✑✻✏✑0,250,25✖✓✛0,5✓✛✜✥✻✼✜✏✙✑✜✛✏✻✙✤✏✙0,5☛✏✙✼✎✑✻✓✏✻✏✚✍ư✓★✜✻✼✏✙✥✚✍✙✑✜✼✻✤✛✏✤✏✙0,5☛✏✙✜✏✙✓✻✎✑✻ư6★✑✢ưư✮✔✼✏✓✒✤✯✺✏✓✕✻✒✺✭✻ư✭✦0,250,25ơ✒✻✒ơư✓☛✘ư✦ư✘✦✻✏✤✒ư✓✻✢✥✻✘ư✏✻✓✍✎✢✒✎✜✍✻✒✣✗✭✢ơ✻ơ✭✻✏ư✼✑✒✢✒✥✤✣0,5✏✎✏✒★✏ư✻✒✏ư✢✻✒ơ★✏ư✒✘✣✻✒★ưư✔✘✻ư✘✭✘✏✍✑✭ơ✁✘0,25☛✼✤✣✓✤✧ư★✒ư✔✻ơ✣0,25✦ư✒✼✒✧✘✓✔✻ư✏✧ư✏✼✘✣★✏ư✏✼✏✣✛✣✏✻✢✣★ơ✘✑✦✏✻0,25✼ư✻✛✛✣4✏0,25 7a.- Dòng i n có b n ch t là i n hóakhông có gian bàokhông có n c- m i bao miêlin trên 1 s i TK có 1 TB soankhông d n i nkhông có n c- Vòng qu n u tiên v i axôn qu n r t ch t nên y nhân, TBC ra ngoàiko d n i ntrong TBb. Trong chu xinap có bóng ch a ch t hoá h c trung gianphã v ch t hoá h c trung gian cho xung TK lan truy n ti p.- Kích thích có ngh a- Kích thích không có ngh akhông phá v ch t hoá h c trung gianxung th n kinh bch n l i- i u ch nh xung i nc.Có thay ic trong tr ng h p ó là lo i t p tính h cc hay t p tính h n h pThay i t p tính là thành l p các ph n x - chu i ph n x có i u ki n- Tr ng h p thay i t p tính: quá trình thu n hoá v t nuôi, d y thú làm xi c, chó trinh sát....1a. Tr c khico nng tr ng còn quá non, màng tr ng ch a thu n l i cho s k t3h p v i tinh trùng th tinh- Không th tinh sau, vì: v n t c d n tr ng ch m mà th i gian t n t i tr ng ch a th tinh ng n.b. Nh ng tr ng i liên quan n sinh s n:c vì không có môi tr ng n c.+ Th tinh ngoài không th c hi n+ Tr ng ra s b khô và d b các tác nhân khác làm h h ng nh nhi tquá cao ho c quáth p, ánh sáng m t tr i m nh, vi trùng xâm nh p.Kh c ph c:+tr ng có v b c dày ho c phôi thai phát tri n trong c th m .+ Th tinh trong.* i u hòa b ng c ch liên h ng c: là ki u i u ch nh c a các tuy n n i ti t khi tuy n n iti t ti t hoon môn t i c quan ích. c quan ích ti t hooc môn l i tác ng tr l i tuy n n iti t ban u.hoocmôn trong máu. Khi n ng+ C ch âm tính: Tuy n n i ti t nh y c m v i n nghoocmon trong máu t n m c nh t nh s gây c ch tuy n n i ti t làm cho ho t ng ti tc a hoocmon c a tuy n gi m làm cho n ngc a hoocmonc a chúng gi m, khi ó n ngi u hòa gi m d n n c ch d ng l i. Khi tuy n n i ti t không b c ch nó l i b t u ti t rahoocmon.+ C ch d ng tính: Tuy n n i ti t nh y c m v i n nghoocmôn trong máu. Khi n nghoocmon trong máu t n m c nh t nh s gây kích thích tuy n n i ti t làm cho ho t ngti t c a chúng t ng, khi ó n ngc a hoocmon c a tuy n t ng làm cho n ngc ahoocmôn i u hòa t ng d n n h ng ph n tuy n n i ti t ban u ti t ra hoocmôn.Th c t khi hàm l ng hooc môn c a c quan ích ti t ít thì có tác d ng kích thích( + tính)khi hàm l ng hooc môn c a c quan ích ti t nhi u thì có tác d ng c ch (- tính)Ví d : 1 ví d minh h a cho c ch i u hòa ng c âm tính ho c d ng tính.* i u hòa b ng c ch th n kinh:C ch i u hòa ti t hoocmôn b ng th n kinh – th d ch:c kích thích t môi tr ng, các kích thíchc mã hóa thành xung th nKhi c th nh nkinh theo dây h ng tâm v trung ng th n kinh, t trung ng th n kinh xu t hi n xungtheo dây li tâm n tuy n n i ti t và gây ti t hoocmôn vào máu.Ví d : Hoocmôn c a t y th nc ti t ra, nh ng ch t nàyc coi là tr l i kích thích c axung th n kinh giao c m tr c h ch có ngu n g c t Hipothalamus trong não b .ho c vùng d i i c a não ti t m t s ch t GnRH... i u hòa ho t ng c a tuy n yênúng c ng cho i m)(N u hs v s✻ ✺✛✢✻✺✘✒✙✙✙✱ư✫✻✺✢✂✍✻✘✢✢✯✻0,250,25✘✙ư✫✻✺✙✢✁✓✑✢✂✄✦✙✍✢✂✄✦✙✙✖✯0,25✦✣0,250,25✏✑✏✻✺✧✑✻✻☛✒ư✑✻✻✒✤✏✻✦✤✤✒ư✤✛✛✏✱✑✻✏0,25✒ư✺✱☛✑✻✒✓✍✤✤✏ư80,5✓✘✻✒ư✒✻✻✏☛✤ưư✘✣✣✒ư✚0,5✭✻✥✔✤✫✤✥✒☛✁✏✣✣ư✥0,5✓✜✻✏✛✪✺✥✻ư✣✯✖☛ư✓✖✢✘ư✰✕✄☛✒✚✻✺ư✻✼✯ư✤✏0,250,250,25✁✥✏✄✓✭✯✦✭ơ✣☎✥✆✭✟✞✂✓✧✡✓✼✻ơ✓✻ơ✻✏✼✜✼✏✍✓✓✓✼ơ✛✏✒✘✻✓✻✢✻✻✣✓✼ư✛✏✏✢✻✎✑✒✼✎✻✓✓✎✓✢✼✻✥✓✎✥✓✑✻ơ✓✟✻ơ✞✝✭ơư✆ư✓✑✬✍✭✖☞✤ơ✣✯✒✥✂✎✑✻ơ✦✻☛✒ư✑✍✓✍✢ơư✓✻✒ươư✍✻ư ✘✓✺ư ✓✼✓✤✥✎✍✻✢✒✎✛ư✘✻✍✏✍✎✼✔✼✢✻✎✓✑✏✻✼✎✌✍☛ư ✓✒ư✛✒✔✏ư✯✻✪✒✘✑✍0,25✼✓✍✎✓✥✻✻ơưư✼✼✓✒✒✻✏✒★ư✚✻✓✼✓✻✓✫★✓✍✖✒✻✻✼✕✣★✁✏✒✘✻0,25✣✓✻✼✼✓✓✻✻✓✖✓ơ✻✼ ✓ơ✒✎✓✏✣✻✏✓✎✓✻✼✓✛✎✓✫✛✻✓✼✖✼✎✑✓✕✣✒✻✒✼✓✻✏✛✓✓✎✓✻✻✓✼☛✝✘✓✓✑✻✠90,250,250,25☞ơ50,5  SGIÁO D C & ÀO T OQU NG NAM✆✝✞K THI CH N H C SINH GI I L P 12 THPTN M H C 2013 – 2014✟✁✁✂✠✁Môn thi :✞CHÍNH TH C✼✄☎SINH H C✁☛✽☞✌Th i gian : 180 phút (không k th i gian giao✍)✡Ngày thi : 02/10/2013✎(✏thi này có 02 trang)Câu 1( 2 i m).Các câu sau úng hay sai? Hãy gi i thích?a. Vi khu n hóa t d ng u oxi hóa các h p ch t l u hu nh.b. S nucleotit trong mARN b ng m t n a s nucleotit trong gen i u khi n t ng h p nó.c. Ph tpholipit m t u a n c và m t u k n c.d. D a vào vùng nhân chia vi khu n thành hai lo i là vi khu n Gram d ng và vi khu n Gram âm.e. Loài có b nhi m s c th 2n = 18 thì loài ó có 32 ki u t bi n tam nhi m kép.f. H ng ng là hình th c ph n ng c a m t b ph n cây tr c m t tác nhân kích thích theo m th ng xác nh.g. Khi xung th n kinh truy n t i t n cùng c a m i s i th n kinh, t i các chùy xinap s làm thayi tính th m i v i Ca2+.h. Trong quá trình nhân ôi ADN thì c 2 m ch n m i hình thành u theo chi u 5'- 3'.Câu 2( 2 i m).a. M t t bào 2n có hàm l ng ADN trong nhân là 6,6 x 10 −6 gam qua m t l n phân bào bìnhth ng sinh ra 2 t bào con u có hàm l ng ADN trong nhân là 6,6 x 10 −6 gam. Quá trình phânbào c a t bào ó là nguyên phân hay gi m phân? Gi i thích?b. M t t bào sinh tr ng s khai( loài 2n = 10) có nhi m s c thc kí hi u AaBbDdEeXY th chi n nguyên phân 2 t t o ra các t bào sinh tr ng. Các t bào sinh tr ng u gi m phân t o tr ng.- Có bao nhiêu cách s p x p nhi m s c th vào kì gi a l n phân bào th nh t gi m phân?- Có t i a bao nhiêu lo i tr ng?- Có t i thi u bao nhiêu lo i tr ng?- Quá trình trên c n môi tr ng cung c p nguyên li u hình thành bao nhiêu nhi m s c th ?Câu 3(3 i m).a. S khác bi t trong các hình th c hô h p th c v tc th hi n b ng sau:So sánhHô h p hi u khíHô h p k khíHô h p sángi u ki n x y ra123Ch t tham gia456S n ph m quá trình789101112N ng l ng thuc cho 1 phân tch t tham giaHãy tr l i n i dung c a các ô theo s hi u nêu b ng trên.✑✒✓✔✕✖ư✘✓✙✚✢✣✢✤✓★ưư✤✩✤✩✓✩✓✭✮✧ư✔✫✰✱✓✙✢✩✧✚✓ư✤ơ✕✯✲ư✭✩✤✤✱✳✚★✩✴✩✔✫✓ơ✩✓✙✙✒✤✯ư✵✯✱✤✲✓✑✦✕✦✤✙✩✪✛ư✪✓✰★✓✜✓★✦✤ư✢✓✕ưư✥✤✖✛✯✓✚✤✙ư✓✤✰✶✓✚✭✫✯✦✮✦✓✯ư✚✶✰✦✷✓✙✖✔★✰✫✛✰✔✰✫★✑✭✫✮✰✯✓✢✔ơ✮✢✚✔✯★ư✰✵✛✶✓✦✭✮✒✖✶✰✛✸✖✲✓✛ư✚✦✶✯✸✔✛✪✛✹✙✶✔✛✔✕✺ư✚✓ư✚✥✛✔✵✤b. Chu trình c✱✢✶✸✔nh CO2 c a 3 loài th c v t: D a, lúa, mía có s khác bi t:LúaSo sánhD aCh t nh n CO2 khí quy nABS n ph m t o thành u tiênDELo i t bào tham giaGHN ng su t sinh h cKLHãy tr l i n i dung c a các ô theo kí hi u nêu b ng trên.✢✓✪✱✖✲✰✖✰✛✲✔✦✕✫✺✫✓★✯✛✻✔✵✤✱✶✸✔✶MíaCFIM✦ Câu 4(3,5 i m).a. Nêu c u t o, vai trò c a nh ng c i m gi ng nhau và khác nhau gi a màng t bào ng v tv i màng t bào th c v t.b. Nêu c i m các pha sinh tr ng c a qu n th vi khu n trong môi tr ng nuôi c y khôngliên t c.c. Phân bi t v s l ng t bào trong c th và ph ng th c dinh d ng c a các nhóm sinh v tthu c gi i nguyên sinh.Câu 5( 2,5 i m).m ch y u nào? C ch i u hòa c aa. Cân b ng pH n i môi là gì? Trong c th có nh ng hm ihm ó nh th nào?i u hòa sinh tinhng v t b c caoc mô t d i ây:b. SVùng d i iChú thích:✑✒✛✩✫✱✯✖✓✓ ✷✓✓ ✦✢✷✯✓✤✲✲✦✸ư✸✱★✦✕ư✵✛✁✶✤✙✢ư✚✯ơ✦ươ✰ư✘✱✲✩✑✒✣✳✶✓✤✶ơ✓✓ư✓✂ơ✷✶✓✶✱✯ơ✯✓✙✱✯✙✸✆ư✦✓✤✲✲✓ư✚✔ư✩✓✝☎: c ch: Kích thích(1)✯✞✟Thùy trưc tuy n yên☎Hãy i n tên các hoocmon theo các s✓(2)( 3)( 4)Tinh hoàn✠Các ngsinh tinh✙hi u trong s✢✶ơ✓✂?(5)✟Các tbào k✡(5)Câu 6( 3,5 i m).M t gen sinh v t nhân s có 3600 liên k t hidro và có hi u s nucleotit lo i A v i nucleotit lo ikhác là 10% ã nhân ôi 5 t liên ti p òi h i môi tr ng cung c p 85800 nucleotit. Bi t r ng trong✑✤✒✸✲ơ✓✓✓s các gen con sinh ra✢✸✓✯✚✯✓✶ư☛✵✓✰✫☞✓✸✤✳ư✙✫✪✓✤✫✫✫✱✤✵✛✓✤✤✸✫✯✯✫✥✩✣A3t bi n m t o n, o n m t có= .G2a. Tính s nucleotit t ng lo i m i gen bình th ng và genb. Các gen con sinh ra u sao mã t o ra 2 lo i mARN. Mphân t mARN2 có U = 750. Nucleotit lo i X 2 lo i mARNnucleotit lo i A và lo i G c a 2 lo i mARN.c. Trên m t phân t mARN1 có m t s ribôxôm ho t ng✢✫✛t nhân ôi th 2 có m t gen b✚✢✫✓✓✫✓✫✛t bi n.t phân t mARN1 có U = 480, m tu b ng nhau và b ng 320. Tính s✯✥✙✤✣✣✢✫✥✤✢✫✓✤m tl✤0ư✚t v i t ng th i gian là 44,5✩✧✵0giây, cách u nhau m t kho ng l n h n 82A v i v n t c 102A /s. Xác nh s phân t proteinc t ng h p t m t phân t mARN1.Câu 7( 3,5 i m).ru i gi m hai c p gen qui nh màu s c thân và chi u dài cánh cùng n m trên m t c p nhi m s cth t ng ng, c p gen qui nh kích th c râu n m trên c p nhi m s c th t ng ng khác.Ru i c di truy n liên k t hoàn toàn. Các c p gen u n m trên nhi m s c th th ng.Cho P thu n ch ng : thân xám, cánh dài, râu dài X thân en, cánh c t, râu ng nF1: 100% ru i thân xám, cánh dài, râu ng n.Ch n m t c p ru i F1 cho lai v i nhau ng i ta thuc F2 ru i thân xám, cánh dài, râu ng nchi m t l 54,375%.a. Hãy xác nh t l các ki u hình còn l i F2.b. N u lai phân tích c p ru i F1 trên thì t l ki u hình FB s nh th nào?✓✓ư✚✙✧✚✑✌ươ✓✓✂✔✤☞✩ơ✩✓✓ ✙★✪✮✪ư✢✥✯✭ ✓ ✙ ✮✣✭✓✤✦✮✁ươ✓✦ư✭✮✵✮✮✩✂✪ ✂ư✵✓ư✚✮✂✶✓✯✪✣✣✱✤✍✓✙✩✂✻✢✥ ✂✖✯✲✒✛✂✦✤✍✶✦ ✂✫✸✍✶✦✴ư✯........................................................ H T....................................................✎  SGIÁO D C & ÀO T OQU NG NAM✁✂K THI CH N H C SINH GI I L P 12 THPTN m h c : 2013 - 2014✄☎✆✆✝✞✠✟✡CHÍNH TH CNG D N CH M MÔN SINH H CH....................................................................................................................................................i mCâuN i dung2++−a. Sai. Vì có lo i oxi hóa các h p ch t Fe , NH 4 , NO 2 ...1b. Sai. Vì gen SV nhân th c còn có các intronc. úng. Vì photpholipit u photphat a n c và u g c axit béo k n cd. Sai. Vì d a vào c u t o màng.✂✛✜Ư✞☞✌✆✍✫✂✚✸✒✛✖✹✓✖✛e. Sai. Vì C 92 =★ưư✩✓★✢✪ư✩✫9!= 362!(9 − 2)!✹f. úng.Vì n u không theo 1 h ng xác nh thì là ng ngg. úng. Vì Ca2+ t d ch mô tràn vào làm v các bóng ch a ch t TGHH,gi i phóng ch t này vào khe xinap. Các ch t TGHH s g n vào th th làmthay i tính th m màng sau xinap c a n ron ti p theo.h. úng. Vì Ez ADN polymeraza ch t ng h p m ch m i theo chi u 5 , -3 ,✯ư✩✓✪✰✓0,25 x 8=2✑✤✹✪☞✔✘✛✓✧✰✛✛✱✴ơ✛✮✦✁✯✹✍✧✚✫✩✙a. - Quá trình phân bào c a t bào ó có th là nguyên phân.Gi i thích: K t qu nguyên phân t o ra 2 TB gi ng nhau và gi ng TB m- Quá trình phân bào c a t bào ó có th là gi m phân IGi i thích: L n phân bào I NST nhân ôi r i phân chia t o 2 t bào conb. - Có 16 cách s p x p- Có t i a 4 lo i tr ng- Có t i thi u 1 lo i tr ng- C n 70 NST2✔✯✔✱✯✱✯✔✓✦✢✓✮✓✎✢✔✫✂✯✯✫✢✦✫★✢✓✰✦✫✰★3a. 1. Có O22. Không có O23. th c v t C3, c ngchi u sáng m nh, n ng CO2 th p, O2 cao4. Glucoz5. Glucoz4 và 5 có th HS nêu axit piruvic vì không tính giai o nng phân v ncho úng.6. Ribuloz 1 - 5dP. (có th HS nêu axit glicolic vì là nguyên li u tr c ti pv n cho úng).7. CO2, H2O, ATP8. Ho c C2H5OH + CO2 + ATP Ho c CH3COCOOH + ATP9. Serin + CO210. 36 ATP( Vì 2 ATP tiêu t n cho quá trình) ho c 38 ATP11. 2ATP12. 0 ATPC 2 ý cho 0,25 . N u l làm tròn 0,251,5b. A. PEPB. Ribuloz 1 - 5dPC. PEPD. AOAE. APGF. AOAG. T bào mô gi u (T bào nhu mô)✖✌✲ư✵✓✤✯✫✓✂✤✛ơơ✏✑✑✓✕✔✒✑✏✘✖✗ơ✕0,250,250,250,250,250,250,250,25✑  ✢ ✙ơ✯✲✯✑✘✚ H. T bào mô gi uI. T bào mô gi u và t bào bao bó m chK. Th pL.Trung bìnhM. CaoC 2 ý cho 0,25 . N u l làm tròn 0,25✯✲✯✲✯✫✛✙4✘✑1,5✚a. - Gi ng nhau:+ C u t o: - Có l p kép photpholipit- Có nhi u lo i protein- Các phân t cacbohydrat liên k t v i protein và lipit- Glicoprotein1- 2 ý cho 0,25; 3 -4 ý cho 0,5+ Vai trò: B o v t bào, trao i ch t ch n l c, nh n bi t các t bào và liênk t t o mô.i m)( Ch c n nêu 2 trong 4 ý là- Khác nhau;+ C u t o:Màng TB th c v t có thành celluloz , có c u sinh ch tMàng TB ng v t có thêm colestêron, có ch t n n ngo i bào2 ý cho 0,25+ Vai trò:* Màng t bào th c v tThành celluloz : Xác nh hình d ng kích th c TBm b o cho các t bào ghép n i và liên l c nhauC u sinh ch t:C n2ý* Màng t bào ng v tColestêron: T ng c ng s n nh c a màngCh t n n ngo i bào: Giúp các t bào liên k t v i nhau t o mô vàthu nh n thông tin2ýC nb. - Pha ti m phát (Lag): Vi khu n thích ng v i môi tr ng m i.T ng h p ADN và enzim chu n b cho s phân bàoCh c n 1 ý- Pha l y th a (log): Liên t c phân bàot n m t h ng s c c iQuá trình trao i ch t di n ra m nh m nh tCh c n 1 ýsinh tr ng và T C gi m- Pha cân b ng: T cS l ng t bào t c c i và không iCh c n 1 ý- Pha suy vong: Ch t dinh d ng c n ki t, ch t c h i tích l yS l ng t bào gi m.Ch c n 1 ýc. Phân bi t các nhóm sinh v t thu c gi i nguyên sinh:i m phân bi tVNSTVNSN m nh yC thn bàon bào ho c an bào ho cbàoc ng bàoPh ng th c dinh D d ng Quang t d ngD d ng ho id ngsinh✢✛✫✩✙✫✥✔✯✶✯✯✓✧✛✻✩✻✲✯✯0,50,25✫✏✁✑✑✂ ✛✫✖✓✲ơ✤★✛✲✛✎✯✙✫0,25✂✖✲ơ✓✪✫ư✩✹★✛✔✔✯✢✫0,25✁✑✯✓✤✲✺✛✂✙ư✵✖✧✓✪✫✱✯✯✩✫0,25✲✁✑✂✙✕✧✰✩ư✚✵✕✩✪0,25✖✁ ☞✄✓✁✓✦✓✧✫✓✛✯✤✣✭✢✫✴✖✓✫0,25✛✁ ✹✣✢✓✢✤ưư✚✸✔✯✓✫✖✓✫✓0,25✧✁ ✛ư✢ư✚✘✫✯✶✛✓✤✫✄0,25✔✁ ✶✲✹✤✩✹✦✶✛✹ơ✦✹ơ★✹ơ ✓ơ ✤ưư✘ơ✰✪ư✘✖ư✘✪ư✘✫1✑ ✑✎✑✎5✑✎úng 1- 2 ô cho 0,25 ; úng 3 ô cho 0,5úng 4 - 5 ô cho 0,75 ; úng 6 ô cho 1a. - Cân b ng pH n i môi là i u hòa cân b ng axit - baz- Trong c th có nh ng hm:m bicacbonat NaHCO3/ H2CO3 (HCO 3− /CO2)HHm photphat Na2HPO4/ NaH2PO4 (HPO 24− /H2PO −4 )m proteinat (Protein)H3 ý cho 0,25m ó:- C ch i u hòa c a các hHm bicacbonat HCO 3− + H + = H2CO3CO2 + OH − = HCO 3−Ch c n 1 ý2−m photphatHPO 4 + H + = H2PO −4HH2PO −4 + OH − = HPO 24− + H2OCh c n 1 ýHm proteinatKhi môi tr ng pH t ng thì các g c -COOH s b ion hóa gi i phóng H +Khi môi tr ng pH gi m thì các g c -NH2 s nh n H +Ch c n 1 ýb. 1. GnRH2. Inhibin3. FSH4. LH5. Testosteron0,25 X 5 = 1,25a.Tính s nucleotit t ng lo i m i gen bình th ng và gen t bi n.- Tính s nucleotit t ng lo i m i gen bình th ng:Abt + Gbt = 0,5Abt - Gbt = 0,1 ⇒ Abt = Tbt = 30%; Gbt = Xbt = 20%Hay 2Abt = 3GbtL i có 2Abt + 3Gbt = 3600 ⇒ Abt = Tbt = 900; Gbt = Xbt = 600- Tính s nucleotit t ng lo i m i gen t bi n:Vì l n nhân ôi th 2 phát sinh 1 gen t bi n nên:S gen t bi n sau 5 l n nhân ôi là 2 3 = 8S gen bình th ng sau 5 l n nhân ôi là 2 5 - 2 3 = 24T ng s nu cung c p hình thành các gen bình th ng:23x 3000 = 69.000T ng s nu cung c p hình thành các gen t bi n:85800 - 69.000 = 16.800S nu trên m t gen t bi n:16800: 7 = 2.400S nu trên o n m t: 3000 - 2400 = 600Am + Gm = 3002Am = 3Gm ⇒ Am = Tm = 180Xm = Gm = 120S nu m i lo i trên m t gen t bi n:A b = T b = Abt - Am = 900 - 180 = 720G b = X b = Gbt - Gm = 600 - 120 = 480b. Tính s nucleotit lo i A và lo i G c a 2 lo i mARN.✣✤ơ✶✓✶✶✓✶✶✓✶✑✎✓✦✷✶✙✓✣✶✯✓✓✙✱0,25✶✑ơơ✶✑✂✓0,25✶✓✶0,25✁ ✶✓✶0,25✁ ✶✓✶ư✵ư✵✺✢✴✔✢✪✴✔0,25✲✁ 6✢✫☞✢✸✫☞✳✸ư✳✵ư✓✢✫☞★✓✢✓✤★✢✛✓✦✧✢✛✓✦✤✢✳✓✫✯✓ư✓✤✯0,25✵0,25✯✤ ✢✤✯✤0,25✛✫ ✤0,25✓✵✧✓✓★ư✢✳✓✯✢✢✸✰✯✵✫✸✤1,25✓✤0,25✯  ✫✫✱✫0,25 - Vì U c a mARN2 = 750 > A b = 720 nên mARN2 ph i do gen bìnhth ng sao mã.0,25⇒ U c a mARN2 = 750A c a mARN2 = Abt - 750 = 900 - 750 = 150X c a mARN2 = 3200,25G c a mARN2 = Gbt - 320 = 600 - 320 = 280- S nu m i lo i c a mARN1:U c a mARN1 = 480X c a mARN1 = 320A c a mARN1 = A b - 480 = 720 - 480 = 2400,25G c a mARN1 = G b - 320 = 480 - 320 = 160c. LmARN1 = 1200 x 3,4A0 = 4080A00,25Th i gian cho 1 rbx ho t ng là: 4080: 102 = 40sKho ng cách th i gian gi a rbx1 và rbx cu i là: 44,5 - 40 = 4,5s0,25Kho ng cách dài t rbx1 n rbx cu i là: 4,5 x 102 = 459A0.C n 1 ý choi mG i n là s rbx ho t ng trên 1 mARN1 ( n: nguyên d ng)∆ l là kho ng cách gi a 2 rbx k c n⇒ (n-1) ∆ l= 459dài 10,2A0 nên ∆ l là b i c a 10,2A0Vì 1 co on có✱ư✔ ✵✱✱✱✱✢✳✫✱✱✱✵✱ ✱ ✫✔✓✤✵✔✓✷✤✢✓☞✯✢✏✁✑✻✑✂✢✫✓✤ư✔✷✓✓✯ơ✲✤✤✱45982 < ∆ l ≤n −1⇒ giá tr thích h p là:✪✚n = 6 thì ∆ l = 91,8A0c t ng h p t mARN1 là: 6S phân t proteinn= 4 thì ∆ l = 153A0c t ng h p t mARN1 là: 4S phân t proteinn= 2 thì ∆ l = 459A0.c t ng h p t mARN1 là: 2S phân t protein7✢✥✓ư✚✧✚☞✢✥✓ư✚✧✚☞✢✥✓ư✚✧✚☞0,250,250,25a. Vì m i c p gen qui nh m t c p tính tr ngvà PTC: thân xám, cánh dài, râu dài X thân en, cánh c t, râu ng nF1 100% thân xám, cánh dài, râu ng nNên tính tr ng thân xám tr i hoàn toàn so v i tính tr ng thân entính tr ng cánh dài tr i hoàn toàn so v i tính tr ng cánh c ttính tr ng râu ng n tr i hoàn toàn so v i tính tr ng cánh c tKí hi u A là gen tr i qui nh thân xám, gen a qui nh thân enB là gen tr i qui nh cánh dài, gen b qui nh cánh c tD là gen tr i qui nh râu ng n, gen d qui nh râu dài✳✓ ✪✤✫ ✓✮✁✮✫✤✫✩✤✫✮✶✩✤✤✓✤✓✤✫✫✩✓✪✓✪✁✫✪✓✓✮✪✪✓✁0,25✓✁✪ABabdd XDDABabABDd 100% thân xám, cánh dài, râu ng nF1:abABABDd XDdF1 X F1:abab0,25P:✮- Xét Dd X Dd thì F2 t l KH 3 râu ng n : 1 râu dàiSuy ra xét 2 c p tính tr ng màu s c thân và chi u dài cánh thì F2 MXCD :54,375% + 54,375%: 3 = 72,5%G i x là t l giao t cái F1 mang gen AB = ab✍✫ ✻✍✶✥✶✮✮✙0,25 0 ≤ x, y ≤ 0,5y là t l giao t cái F1 mang gen Ab = aBx + y = 0,5 (1)T l giao tc F1: 0,5 AB; 0,5 abL p b ng t h p giao t F1 ta có F2 MXCD:3. 0,5. x + 2 . 0,5 . y = 0,725 (2)(1) & (2) ta có x = 0,45; y = 0,05✶✍✶✍✥✲✔✥✓✧✖✚✥0,51F2 thân en, cánh c t, râu dài: x.0,5. = 5,625%43thân en, cánh c t, râu ng n: x.0,5. = 16,875%4✓✁✓✮✁thân xám, cánh c t, râu dài = thân en, cánh dài, râu dài✓✁= 0,5.y.1= 0,625%4thân xám, cánh c t, râu ng n = thân en, cánh dài, râu ng n✮✁✓✮3= 0,5.y. = 1,875%4thân xám, cánh dài, râu dài = 0,54375 : 3 = 18,125%✖✖0,75✖Tìm t l 2 KH: 0,25;Tìm t l 3 - 5 KH: 0,5; Tìm t l 6- 7 KH: 0,75     ✆✁✂✁Có th HS không tách mà nguyên 3 c p tính tr ng, n u úng v n choi m y .b. - Lai phân tích ru i c F1:✄☎ ✁✁✝✁✞✂✓✖ABabDd XddababABABababDd : 1dd : 1 Dd : 1ddFB: 1abababab✹0,250,25✹KH FB: 1TXCDRN: 1TXCDRD: 1T CCRN: 1T CCRD- Lai phân tích ru i cái F1:✂ABabDd XddababFB:abdABD22,5%ABdabDabd22,5% 22,5% 22,5%AbD2,5%Abd2,5%aBD2,5%aBd2,5%ABDdabABddabAbDdabAbddabaBDdabaBddab2,5%2,5%abDdababddab22,5% 22,5% 22,5% 22,5% 2,5% 2,5%KH FB:22,5% TX CD RN2,5% TX CC RN22,5% TX CD RD2,5% TX CC RD2,5% T CD RN22,5% T CC RN22,5% T CC RD2,5% T CD RD✹✹✹✹0,50,5 Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC* Bảng: B* Lớp: 11* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (4 điểm)a. Một gen ở sinh vật nhân sơ qua 5 lần phiên mã làm hình thành 3745 mối liênkết hóa trị trong các phân tử ARN. Trong quá trình phiên mã này, giữa 2 mạch genliên tiếp có 9750 liên kết hydro bị phá vỡ. Tìm số liên kết ribonucleotit tự do cần dùng.Tính số lượng mỗi loại nucleotit của gen.b. Một tế bào nguyên phân với tốc độ không đổi qua các lần. Tổng số tế bàocon tạo ra bằng 32. Trong mỗi lần nguyên phân, tỉ lệ thời gian của các kì trung gian:đầu: giữa: sau: cuối theo thứ tự lần lượt bằng 4 : 2,5 : 2 : 1 : 0,5. Biết rằng thời giannguyên phân của tế bào kéo dài trong 1 giờ. Hãy xác định số lần nguyên phân của tếbào, thời gian của mỗi chu kì nguyên phân, thời gian của từng kì trong mỗi chu kìnguyên phân.Câu 2: (4điểm)a. Trình bày cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước.b. Hãy cho biết một vài trị số của huyết áp. Trình bày sự biến động huyết áptrong hệ mạch của người trưởng thành, nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó.Câu 3: (4điểm)1. Trong phòng thí nghiệm của trường học phổ thông, giáo viên và học sinh đangchuẩn bị tiến hành thí nghiệm “Quan sát trực tiếp hoạt động bình thường của tim Ếch”.a. Hãy liệt kê tên thiết bị, hóa chất cần thiết cho việc tiến hành thí nghiệm.b. Nêu các mục tiêu học sinh cần đạt được qua bài thực hành.2. Ở đậu Hà lan có thể dị hoá glucôzơ theo 2 con đường khác nhau.a. Hãy nêu tên và viết phương trình phản ứng của mỗi con đường.b. Hãy nêu điều kiện xảy ra mỗi con đường ở đậu Hà lan.Câu 4: (4điểm)a. Gọi tên và phân biệt hai dạng cảm ứng sau:- A: Chiếu sáng với cường độ thích hợp từ mọi hướng vào một hoa thì hoa nở.- B: Khi được chiếu sáng từ một hướng nhất định, cây chỉ mọc về hướng ấy.b. - Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội tìm áo ấm mặc. Hãy phântích xem có những bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia vào các phản ứng trên và đólà các phản xạ thuộc loại nào?1 - Sự truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin khác với không có baomielin như thế nào?- Hãy nêu một số ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống vàsản xuất (giải trí, săn bắn, bảo vệ mùa màng, chăn nuôi, an ninh quốc phòng…)Câu 5: (4điểm)a. Cho biết nơi sinh ra, hướng vận chuyển, đại diện tự nhiên, đại diện nhân tạovà nêu ít nhất 4 ứng dụng của nhóm hoocmon auxin.b. Nêu vai trò của 2 nhóm chất kích thích sinh trưởng thường được dùng trongnuôi cấy tế bào – mô. Cho biết sự thay đổi tỉ lệ của chúng trong qui trình nuôi cấy.--- HẾT ---2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 03 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH* Bảng: B* Lớp: 11* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (4 điểm)a) – Số ribonucleotit tự do:-Số liên kết hóa trị hình thành là số liên kết hóa trị nối các ribonucleotit trongmạch ARN : rN – 1. Vì vậy qua 5 lần phiên mã tổng số liên kết hóa trị hìnhthành là: 5 ( rN – 1 ) = 3745 Vậy : rN = 750(0.5đ)- Tổng số ribonucleotit tự do cần dùng: 5 x 750 =3750– Số nucleeotit mỗi loại :- Mỗi lần phiên mã, 2 mạch gen tách nhau ra làm đứt các mối liên kết hydro củagen . Vì vậy qua 5 lần phiên mã , số liên kết hydro lần lượt bị phá vỡ là:5H = 9750. VậyH = 1950 = 2A + 3G (1)(0.5đ)(0.5đ)N/2 = rN = 750 Vậy N = 1500 = 2A + 2G (2)Giải hệ phương trình (1) (2) :A = T = 300G = X = 450(0.5đ)(0.25đ)b) – Số lần nguyên phân của tế bào: 2x = 32 vậy x = 5- Thời gian của mỗi chu kì tế bào: 1 giờ/ 5 = 12 phút(0.25đ)- Thời gian của từng kì trong một lần nguyên phân12 phút = kì trung gian : kì đầu : kì giữa : kì sau : kì cuối =4: 2,5: 2: 1: 0,5 (0.25đ)- Thời gian kì trung gian: 12 x 4 / 10 = 4,8 phút(0.25đ)- Thời gian kì đầu: 12 x 2,5 / 10 = 3 phút(0.25đ)- Thời gian kì giữa: 12 x 2 / 10 = 2,4 phút(0.25đ)- Thời gian kì sau: 12 x 1 /10 = 1,2 phút(0.25đ)- Thời gian kì cuối: 12 x 0,5 / 10 = 0,6 phút(0.25đ)Câu 2: (4 điểm)a. Trình bày cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước:- Cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước là cơ chế đóng mở của khí khổngphụ thuộc vào 4 nguyên nhân: ánh sáng, AAB (axít abxixic), bơm ion, trạng thái nước.(0.25đ)- Khi cây ngoài sáng, lục lạp trong tế bào đóng tiến hành quang hợp làm thayđổi nồng độ CO2 và pH trong tế bào đóng. Sự thay đổi này dẫn đến hàm lượng đườngtăng làm tăng áp suất thẩm thấu trong tế bào đóng. Hai tế bào đóng hút nước, trươngnước và khí khổng mở.(0.5đ)- Hoạt động của các bơm ion dẫn đến sự tăng hoặc giảm hàm lượng các iontrong tế bào đóng, làm thay đổi áp suất thẩm thấu và sức trương nước của các tế bào(0.25đ)này.- Khi cây bị hạn, hàm lượng abxixic tăng kích thích các bơm ion hoạt độngđồng thời với việc mở các kênh ion dẫn đến việc rút các ion ra khỏi tế bào đóng làm1 cho các tế bào này giảm áp suất thẩm thấu, giảm sức trương nước và khí khổng đóng.(0.5đ)- Trạng thái nước của cây có ảnh hưởng lên mức độ mở khí khổng.+ Khi cây thiếu nước: tế bào hạt đậu mất nước làm lỗ khí khép kín. (0.25đ)+ Khi cây đủ nước: tế bào hạt đậu trương nước làm lỗ khí mở rộng (0.25đ)(1.0đ)b.- Một vài trị số của huyết ápLoại mạch ĐộngĐộngTiểu động Mao mạch Tiểu tĩnh Tĩnhmáumạch chủ mạch lớn mạchmạchmạch chủHuyết áp 120-140110-12540-6020-4010-15Gần hoặc(mmHg)bằng 0- Sự biến động huyết áp trong hệ mạch của người trưởng thành: Trong hệ mạchhuyết áp giảm dần từ động mạch đến mao mạch và tĩnh mạch.(0.5đ)-Nguyên nhân là do ma sát của máu với thành mạch và ma sát của các phần tửmáu với nhau khi máu chảy trong mạch.(0.5đ)Câu 3: (4 điểm)1. a. Liệt kê tên thiết bị, hóa chất cần thiết cho việc tiến hành thí nghiệm- Thiết bị: Dụng cụ mổ, khay mổ, bông thấm nước, đồng hồ(0.5đ)- Hóa chất: Dung dịch NaCl 0,65;(0.5đ)b. Nêu các mục tiêu học sinh cần đạt được qua bài thực hành- Quan sát được hoạt động của tim ếch có tính chu kì;(0.25 đ)- Phân biệt được các pha của một chu kì tim;(0.25 đ)- Đếm số nhịp tim/phút;(0.25 đ)- Rèn luyện kĩ năng quan sát và làm thí nghiệm.(0.25 đ)2. a. Tên 2 con đường dị hoá glucôzơ ở đậu Hà lan:(0.5đ)- Hô hấp hiếu khí- Lên men (Hô hấp yếm khí)Phương trình phản ứng của con đường hô hấp(0.75đ)Hiếu khí: C6H12O6 + 6O2 Æ 6CO2 + 6H2O + 38ATPLên men: C6H12O6 Æ 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATPLưu ý: Học sinh trình bày lên men lactic là sai vì ở đậu Hà lan không xảy ra lên menlactic Æ trừ 50% điểm của phần lên men.b.Điều kiện xảy ra mỗi con đường ở đậu Hà lan:- Hô hấp hiếu khí: xảy ra trong điều kiện các tế bào mô có đủ ôxi(0.25đ)- Lên men: xảy ra trong điều kiện các tế bào mô không có ôxi hoặc vào nhữngngày đầu sau khi hạt nảy mầm.(0.5 đ)Câu 4: (4điểm)a. (1,75đ)Gọi tên và phân biệt hai dạng cảm ứng* Tên: (1,0đ)- A: Ứng động (sinh trưởng) theo ánh sáng (Vận động cảm ứng theo ánh sáng).(0.5đ)- B: Hướng sáng (Vận động định hướng đối với ánh sáng).(0.5đ)* Phân biệt: (0,75đ)2 A (Ứng động)Hướng kích thích: có thể từ mọi hướngB (Hướng động)Chỉ theo một hướng nhất địnhHướng về tác nhân kích thích (+) hoặchướng ngược lại – rời xa tác nhân kíchthích (–)Do tác động của các chất hormone thựcvật (chất điều hòa sinh trưởng) gây ra sựsinh trưởng không đồng đều về hai phíađối diện nhau ở nơi thực hiện phản ứngHướng cảm ứng: bất kỳCơ chế: Do tác động của tác nhân bênngoài/bên trong gây ra những biến đổi quátrình sinh lý – sinh hóa (trương nước, conguyên sinh) với những mức độ khácnhau ở các bộ phận thực hiện phản ứngHD : Mỗi cặp ý đúng được 0.25đb. (2.25đ)- Khi trời lạnh:+ Môi tím tái, sởn gai ốc là những phản xạ không điều kiện do bộ phận thầnkinh sinh dưỡng phụ trách.(0.5đ)+ Đi tìm áo mặc là phản xạ có điều kiện và là hoạt động có ý thức do vỏ nãotham gia vào phản xạ.(0.5đ)- Sự truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin khác với không có bao mielinTrên sợi trục không có bao mielinTrên sợi trục có bao mielin- Xung thần kinh lan truyền liên tục trên - Xung thần kinh lan truyền theo lốisuốt dọc sợi trục“nhảy cóc” qua các eo Ranvie- Tốc độ truyền chậm- Tốc độ truyền nhanh- Tiêu tốn nhiều năng lượng cho hoạt - Tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt độngđộng của bơm Na+/K+của bơm Na+/K+(0,25đ x 3cặp ý = 0.75đ).- Một số ví dụ về ứng dụng tập tính:(0.5đ)Câu 5: (4điểm)a. - Nơi sinh ra: Đỉnh sinh trưởng(0.25đ)- Hướng vận chuyển: Hướng gốc, theo trọng lực(0.25đ)- Đại diện tự nhiên: AIA(0.25đ)- Đại diện nhân tạo: AIB hoặc 2,4,5T hoặc 2,4D...(0.25đ)- Ứng dụng:+ Xử lí ra rễ cành giâm (hoặc cành chiết)(0.25đ)+ Xử lí đậu hoa (hoặc đậu quả)(0.25đ)+ Tạo quả không hạt(0.25đ)(0.25đ)+ Ngắt ngọn để tạo nhiều nhánh(Học sinh có thể nêu ví dụ khác, đúng vẫn ghi điểm)b. Vai trò:- Hai nhóm chất kích thích sinh trưởng thường được dùng trong nuôi cấy tế bào – môlà:+ Xitokinin kích thích ra chồi(0.5đ)+ Auxin kích thích ra rễ(0.5đ)- Sự thay đổi tỉ lệ của chúng như sau:+ Auxin/ xitokinin = 1 trong giai đoạn tạo mô sẹo(0.5đ)+ Auxin/ xitokinin > 1 trong giai đoạn phân hóa rễ(0.25đ)(0.25đ)+ Auxin/ xitokinin < 1 trong giai đoạn phân hóa chồi--- HẾT--3 TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1Web: http://bacninh.edu.vn/thptthuanthanh1Ngày 14/03/2013(Đề thi gồm 01 trang)ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNGNĂM HỌC 2012 – 2013MÔN: SINH HỌC LỚP 11Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)Câu 1(2,0 điểm). Giải thích các hiện tượng saua. Thiếu Magiê thì lá cây bị vàngb. Cây vươn về phía có ánh sángc. Không có CO2 thì cây không giải phóng O2Câu 2(1,0 điểm). Tại sao khi bị mất máu thì huyết áp giảm?Câu 3(2,0 điểm). Tư liệu về hằng số sinh học của người Việt Nam cho biết:nhịp tim của nam giới trung bình là 70 đến 80 lần/phút, của nữ là 75 đến85 lần/phút, ở trẻ em 5, đến 10 tuổi có nhịp tim khoảng 90 đến 110 lần /phút.Nhịp tim của phụ nữ khi có thai tăng 5 đến 10 nhịp /phút so với lúc không cóthai. Hãy giải thích hiện tượng trên?Câu 4 (3,0 điểm). Cảm ứng ở thục vật là gì cho ví dụ? Phân biệt hướngđộng và ứng động ?Câu 5 (2,0 điểm). Các nhận định sau đây đúng hay sai ? giải thích ?a. Những cây trồng dày thường có chiều cao lớn hơn cây trồng thưab. Trung khu điều khiển của phản xạ có điều kiện là tủy sống và trụ não.c. Ở động vật ăn thực vật có dạ dày đơn hiệu quả tiêu hóa cao hơn ở độngvật có dạ dày képd. Dạ cỏ ở trâu bò đơn thuần chỉ là nơi chúa đựng thức ăn--------------------------------- Hết -------------------------------Họ tên thí sinh: …………………………………….. SBD: ……………………..( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Câu1(2đ)2(1đ)3(2đ)4(3đ)Hướng dẫn chấm thi HSG cấp trường môn sinh học 11năm học 2012 – 2013Nội dunga. thiếu magie lá vàng vì magiê là thành phần cấu trúc lên diệp lục và là thành phầncủa enzim tổng hợp lên diệp lục (0.5đ)b. .Khi chiếu sáng từ một phía bên không có ánh sáng nồng độ auxin nhiều hơn thúcđẩy sự sinh trưởng kéo dài của cây làm cho thân cây vươn về phía đối diện ( phíacó ánh sáng) (0.75đ)c. . Không có CO2 thì cây không giải phóng O2 vì không có CO2 thì pha tối khôngdiễn ra nên không tái tạo được NADP+. NADP+ là nguyên liệu của pha sáng nênkhông có NADP+ thì pha sáng không diễn ra → cây không giải phóng O2. (0.75đ)Khi mất máu làm cho lượng máu trong cơ thể giảm làm cho áp lực máu tác động lênthành mạch giảm và huyết áp giảm.- vì những người có cơ thể nhỏ thì tỉ lệ S/V lớn nên tốc độ trao đổi chất mạnh do đó cónhịp tim tăng, ở người Việt Nam thường nam giới có nhịp tim chậm hơn nữ giới vì cơ thểnữ giới nhỏ hơn nên có nhịp tim nhanh hơn ở nam và ở trẻ em có nhịp tim nhanh nhất(1đ)- Khi phụ nữ có thai nhu cầu năng lượng nhiều quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh nhịptim nhanh hơn người phụ nữ bình thường.+ Cảm ứng của thực vật là kha năng của thực vật phản ứng đối với tác nhân kích thích củamôi trường... lấy một ví dụ ( 1đ )+ Phân biệt: mỗi ý cho 0.5đĐặc điểmHướng độngứng động-Hướng tác nhân5(2đ)a.b.c.d.Từ một hướng xác địnhKhông định hướng- Hướng phản ứng Phụ thuộc vào hướng tác Không phụ thuộc vàonhânhướng tác nhân mà phụthuộc vào đặc điểm cấu tạocủa cơ quan phản ứng- Tốc độ phản ứng - chậm- Nhanh- Cơ chế- Luôn có sự vận động sinh - có sự vận động sinhtrưởng không đều của các cơ trưởng hoặc không có sựquan thực hiện phản ứngvận động sinh trưởng củacác cơ quan thực hiện phảnứngđúng vì có hiện tượng hướng sáng (0.5đ)sai vì trung khu điều khiển phản xạ có điều kiện là vỏ não. (0.5đ)sai vì ở đông vật có dạ dày kép thức ăn được tiêu hóa ở dạ dày sau đó được hấp thụ ởruột non, ở động vật có dạ dày đơn thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ không hoàn toàndo ở manh tràng không có lông ruột .(0.5đ)sai vì ở dạ cỏ diễn ra quá trình tiêu hóa cơ học và tiêu hóa sinh học (0.5đ) Họ và tên thí sinh:……………………..…………..Chữ ký giám thị 1:Số báo danh:……………………………..………...…………….………………..SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 02 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC* Bảng: A* Lớp: 11* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)ĐỀCâu 1: (4 điểm)a. Một gen ở sinh vật nhân sơ qua 5 lần phiên mã làm hình thành 3745 mối liênkết hóa trị trong các phân tử ARN. Trong quá trình phiên mã này, giữa 2 mạch genliên tiếp có 9750 liên kết hydro bị phá vỡ. Tìm số liên kết ribonucleotit tự do cần dùng.Tính số lượng mỗi loại nucleotit của gen.b. Một tế bào nguyên phân với tốc độ không đổi qua các lần. Tổng số tế bàocon tạo ra bằng 32. Trong mỗi lần nguyên phân, tỉ lệ thời gian của các kì trung gian:đầu: giữa: sau: cuối theo thứ tự lần lượt bằng 4 : 2,5 : 2 : 1 : 0,5. Biết rằng thời giannguyên phân của tế bào kéo dài trong 1 giờ. Hãy xác định số lần nguyên phân của tếbào, thời gian của mỗi chu kì nguyên phân, thời gian của từng kì trong mỗi chu kìnguyên phân.Câu 2: (4 điểm)a. Trình bày cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước.b. Hãy cho biết một vài trị số của huyết áp. Trình bày sự biến động huyết áptrong hệ mạch của người trưởng thành, nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó.Câu 3: (4 điểm)1. Trong phòng thí nghiệm của trường học phổ thông, giáo viên và học sinh đangchuẩn bị tiến hành thí nghiệm “Quan sát trực tiếp hoạt động bình thường của tim Ếch”.a. Hãy liệt kê tên thiết bị, hóa chất cần thiết cho việc tiến hành thí nghiệm.b. Nêu các mục tiêu học sinh cần đạt được qua bài thực hành.c. Nêu các bước tiến hành thí nghiệm.d. Giải thích tại sao có sự khác biệt về số nhịp co và lực co của tim ếch quan sátđược trước và sau khi nhỏ dung dịch ađrênalin 1/100.000.2. Ở đậu Hà lan có thể dị hoá glucôzơ theo 2 con đường khác nhau.a. Hãy nêu tên và viết phương trình phản ứng của mỗi con đường.b. Hãy nêu điều kiện xảy ra mỗi con đường ở đậu Hà lan.c. Xác định tỉ lệ hiệu quả năng lượng dị hoá glucôzơ giữa 2 con đường.d. Trong một mô, nếu năng lượng tạo ra qua hô hấp hiếu khí và lên men là bằngnhau và đều đạt hiệu quả tối ưu thì lượng CO2 thải ra được chờ đợi là bao nhiêu (sốmol CO2/mol glucôzơ được tiêu thụ)?1 Câu 4: (4 điểm)a. Gọi tên và phân biệt hai dạng cảm ứng sau:- A: Chiếu sáng với cường độ thích hợp từ mọi hướng vào một hoa thì hoa nở.- B: Khi được chiếu sáng từ một hướng nhất định, cây chỉ mọc về hướng ấy.b. - Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội tìm áo ấm mặc. Hãy phântích xem có những bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia vào các phản ứng trên và đólà các phản xạ thuộc loại nào?- Sự truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin khác với không có baomielin như thế nào?- Hãy nêu một số ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống vàsản xuất (giải trí, săn bắn, bảo vệ mùa màng, chăn nuôi, an ninh quốc phòng…)Câu 5: (4 điểm)a. Chất 2- 4 D là chất diệt loại cỏ một hay hai lá mầm? Tại sao? Cho 1 ví dụ.Tại sao người ta lại dùng 2- 4 D để xử lí hạt nảy mầm trước khi đem gieo vàdùng để phun lên cây sơ ri khi ra hoa?b. Cây mía trưởng thành sẽ ra hoa vào mùa nào? Tại sao? Để mía không ra hoaphải làm gì? Giải thích.--- HẾT ---2 SỞ GDĐT BẠC LIÊUCHÍNH THỨC(Gồm 04 trang)KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 VÒNG TỈNHNĂM HỌC 2011 - 2012* Môn thi: SINH HỌC* Bảng: A* Lớp: 11* Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)HƯỚNG DẪN CHẤMCâu 1: (4 điểm)a) – Số ribonucleotit tự do:-Số liên kết hóa trị hình thành là số liên kết hóa trị nối các ribonucleotit trongmạch ARN : rN – 1. Vì vậy qua 5 lần phiên mã tổng số liên kết hóa trị hìnhthành là: 5 ( rN – 1 ) = 3745 Vậy : rN = 750(0.5đ)- Tổng số ribonucleotit tự do cần dùng: 5 x 750 =3750– Số nucleeotit mỗi loại :- Mỗi lần phiên mã, 2 mạch gen tách nhau ra làm đứt các mối liên kết hydro củagen . Vì vậy qua 5 lần phiên mã , số liên kết hydro lần lượt bị phá vỡ là:5H = 9750. VậyH = 1950 = 2A + 3G (1)(0.5đ)(0.5đ)N/2 = rN = 750 Vậy N = 1500 = 2A + 2G (2)Giải hệ phương trình (1) (2) :A = T = 300G = X = 450(0.5đ)(0.25đ)b) – Số lần nguyên phân của tế bào: 2x = 32 vậy x = 5- Thời gian của mỗi chu kì tế bào: 1 giờ/ 5 = 12 phút(0.25đ)- Thời gian của từng kì trong một lần nguyên phân12 phút = kì trung gian : kì đầu : kì giữa : kì sau : kì cuối =4: 2,5: 2: 1: 0,5 (0.25đ)- Thời gian kì trung gian: 12 x 4 / 10 = 4,8 phút(0.25đ)- Thời gian kì đầu: 12 x 2,5 / 10 = 3 phút(0.25đ)- Thời gian kì giữa: 12 x 2 / 10 = 2,4 phút(0.25đ)- Thời gian kì sau: 12 x 1 /10 = 1,2 phút(0.25đ)- Thời gian kì cuối: 12 x 0,5 / 10 = 0,6 phút(0.25đ)Câu 2: (4 điểm)a. Trình bày cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước:- Cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước là cơ chế đóng mở của khí khổngphụ thuộc vào 4 nguyên nhân: ánh sáng, AAB (axít abxixic), bơm ion, trạng thái nước.(0.25đ)- Khi cây ngoài sáng, lục lạp trong tế bào đóng tiến hành quang hợp làm thayđổi nồng độ CO2 và pH trong tế bào đóng. Sự thay đổi này dẫn đến hàm lượng đườngtăng làm tăng áp suất thẩm thấu trong tế bào đóng. Hai tế bào đóng hút nước, trươngnước và khí khổng mở.(0.5đ)- Hoạt động của các bơm ion dẫn đến sự tăng hoặc giảm hàm lượng các iontrong tế bào đóng, làm thay đổi áp suất thẩm thấu và sức trương nước của các tế bào(0.25đ)này.- Khi cây bị hạn, hàm lượng abxixic tăng kích thích các bơm ion hoạt độngđồng thời với việc mở các kênh ion dẫn đến việc rút các ion ra khỏi tế bào đóng làm1 cho các tế bào này giảm áp suất thẩm thấu, giảm sức trương nước và khí khổng đóng.(0.5đ)- Trạng thái nước của cây có ảnh hưởng lên mức độ mở khí khổng.+ Khi cây thiếu nước: tế bào hạt đậu mất nước làm lỗ khí khép kín. (0.25đ)+ Khi cây đủ nước: tế bào hạt đậu trương nước làm lỗ khí mở rộng (0.25đ)(1.0đ)b.- Một vài trị số của huyết ápLoại mạch ĐộngĐộngTiểu động Mao mạch Tiểu tĩnh Tĩnhmáumạch chủ mạch lớn mạchmạchmạch chủHuyết áp 120-140110-12540-6020-4010-15Gần hoặc(mmHg)bằng 0- Sự biến động huyết áp trong hệ mạch của người trưởng thành: Trong hệ mạchhuyết áp giảm dần từ động mạch đến mao mạch và tĩnh mạch.(0.5đ)-Nguyên nhân là do ma sát của máu với thành mạch và ma sát của các phần tửmáu với nhau khi máu chảy trong mạch.(0.5đ)Câu 3: (4 điểm)1. a. Liệt kê tên thiết bị, hóa chất cần thiết cho việc tiến hành thí nghiệm(0.5đ)- Thiết bị: Dụng cụ mổ, khay mổ, bông thấm nước, đồng hồ- Hóa chất: Dung dịch NaCl 0,65, dung dịch ađrênalin 1/100.000b. Nêu các mục tiêu học sinh cần đạt được qua bài thực hành(0.5đ)- Quan sát được hoạt động của tim ếch có tính chu kì;- Phân biệt được các pha của một chu kì tim;- Đếm số nhịp tim/phút;- Rèn luyện kĩ năng quan sát và làm thí nghiệm.c. Nêu các bước tiến hành thí nghiệm(0.5đ)- Bước 1: Hủy tủy ếch- Bước 2: Mổ lộ tim- Bước 3: Quan sát hoạt động của một chu kì tim- Bước 4: Đếm số nhịp timd. Giải thích tại sao có sự khác biệt về số nhịp co và lực co của tim ếchquan sát được trước và sau khi nhỏ dung dịch ađrênalin 1/100.000Khác biệt: Tim ếch sau khi nhỏ dung dịch ađrênalin 1/100.000 có số nhịp co(0.25đ)nhanh hơn và lực co mạnh hơn.Giải thích: ađrênalin có tác động (tương tự như dây thần kinh giao cảm) làmtim đập nhanh và mạnh lên nên làm tăng số nhịp co và lực co tim.(0.25đ)2. a. Tên 2 con đường dị hoá glucôzơ ở đậu Hà lan:(0.25đ)- Hô hấp hiếu khí- Lên men (Hô hấp yếm khí)Phương trình phản ứng của con đường hô hấp(0.25đ)Hiếu khí: C6H12O6 + 6O2 Æ 6CO2 + 6H2O + 38ATPLên men: C6H12O6 Æ 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATPLưu ý: Học sinh trình bày lên men lactic là sai vì ở đậu Hà lan không xảy ra lênmen lactic Æ trừ 50% điểm của phần lên men.b. Điều kiện xảy ra mỗi con đường ở đậu Hà lan:- Hô hấp hiếu khí: xảy ra trong điều kiện các tế bào mô có đủ ôxi(0.25đ)2 - Lên men: xảy ra trong điều kiện các tế bào mô không có ôxi hoặc vào nhữngngày đầu sau khi hạt nảy mầm.(0.25đ)c. Tỉ lệ hiệu quả năng lượng dị hoá glucôzơ giữa 2 con đường là:- Hô hấp hiếu khí: tạo ra 38ATP/ 1mol C6H12O6- Lên men: tạo ra 2ATP/ 1mol C6H12O6Æ Tỉ lệ hiệu quả năng lượng: 38/2 = 19/1 hoặc 2/38 = 1/19(0.5đ)(0.25đ)d.Lượng CO2 thải ra là: (19 × 2) + 6 = 44 (mol).Lượng CO2 thải ra được chờ đợi trên 1 mol glucôzơ tiêu thụ là: 44: 20 = 2,2 (mol(0.25đ)CO2/mol glucô).Câu 4: (4điểm)a. (1,75đ)Gọi tên và phân biệt hai dạng cảm ứng* Tên: (1,0đ)- A: Ứng động sinh trưởng theo ánh sáng (vận động cảm ứng theo ánh sáng).(0.5đ)- B: Hướng sáng (vận động định hướng đối với ánh sáng).(0.5đ)* Phân biệt: (0,75đ)A (Ứng động)B (Hướng động)Hướng kích thích: có thể từ mọi hướngChỉ theo một hướng nhất địnhHướng về tác nhân kích thích (+) hoặcHướng cảm ứng: bất kỳhướng ngược lại – rời xa tác nhân kíchthích (–)Cơ chế: Do tác động của tác nhân bên Do tác động của các chất hormone thựcngoài/bên trong gây ra những biến đổi quá vật (chất điều hòa sinh trưởng) gây ra sựtrình sinh lý – sinh hóa (trương nước, co sinh trưởng không đồng đều về hai phíanguyên sinh) với những mức độ khác đối diện nhau ở nơi thực hiện phản ứngnhau ở các bộ phận thực hiện phản ứng(0,25đ x 3cặp ý = 0,75đ)b. (2.25đ)- Khi trời lạnh:+ Môi tím tái, sởn gai ốc là những phản xạ không điều kiện do bộ phận thầnkinh sinh dưỡng phụ trách.(0.5đ)+ Đi tìm áo mặc là phản xạ có điều kiện và là hoạt động có ý thức do vỏ nãotham gia vào phản xạ.(0.5đ)- Sự truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao mielin khác với không có bao mielinTrên sợi trục không có bao mielinTrên sợi trục có bao mielin- Xung thần kinh lan truyền liên tục trên - Xung thần kinh lan truyền theo lốisuốt dọc sợi trục“nhảy cóc” qua các eo Ranvie- Tốc độ truyền chậm- Tốc độ truyền nhanh- Tiêu tốn nhiều năng lượng cho hoạt - Tiêu tốn ít năng lượng cho hoạt độngđộng của bơm Na+/K+của bơm Na+/K+(0,25đ x 3cặp ý = 0,75đ)- Một số ví dụ về ứng dụng tập tính:(0.5đ)Câu 5: (4điểm)a. 2-4 D là chất diệt loại cỏ 2 lá mầm.(0.5đ)3 Vì cây một lá mầm chống chịu được với 2-4 D trong khi cây 2 lá mầm lại rấtmẫn cảm với chất này.(0.25đ)Ví dụ dùng để diệt cỏ cho lúa.(0.25đ)Dùng 2-4 D xử lí hạt nảy mầm trước khi đem gieo vì ở nồng độ thấp 2-4 D kíchthích sinh trưởng.(0.5đ)- Dùng 2-4 D để phun lên cây sơ ri lúc ra hoa vì ở nồng độ thích hợp 2-4 D giúp(0.5đ)cây đậu hoa, đậu quả.b. Cây mía ra hoa vào mùa đông vì là cây ngày ngắn.(0.5đ)- Phải ngắt quãng thời gian tối bằng cách chiếu sáng ban đêm (ở Cuba người tabắn pháo hoa vào ban đêm mùa đông).(0.5đ)Làm như vậy vì mùa đông ngày ngắn đêm dài, cây mía sẽ ra hoa. Ta lại biết quátrình ra hoa phụ thuộc vào thời gian tối.(0.5đ)Do đó phải chiếu sáng vào ban đêm để chia đêm dài thành 2 đêm ngắn và câymía sẽ không ra hoa.(0.5đ)--- HẾT---4 Tr K THI CH N H C SINH GI I TRng THPT Qu nh l u 4✁ ✂✄☎☎✆NG L P 11✞✟N M H C 2012 – 2013✠◆✝❖✡chính th c€Môn thi: SINH H CTh i gian làm bài: 150 phút✡☛✌☞Câu 1 (3.0 i m).a) Hãy ch ra nh ng i m khác nhau c b n gi a nguyên phân và gi m phân?b) Th nào là NST kép? Th nào là c p NST t ng ng? Phân bi t s khác nhaugi a NST kép và c p NST t ng ng?Câu 2 (3,5 i m).Cho bi t ng i gen d gây b nh ch ng gen l n trên nhi m s c th th ng, genb nhu gen l n m trên NST gi i nhy c nh ki u gen a btrong c tr ng h p sau:a. Bu nh th ng sinh ra 1 a con trai m c hai b nh.b.nh th ng a con i sinh ra m c hai b nh.Câu 3 (2,0 i m).op duyn nh v t li u di truy n qua c th h c thca. C chi sinh v t?t ng a nhi m s c th trongm phân p ph n o s a ngb. Nh ngcho sinh gi i?Câu 4 (3,5 i m).a. So sánh th c v t C3, th c v t C4 v : i di n, ch t nh n CO2 u tiên, s n ph mquang h p n nh u tiên, i m bù CO2, hô h p sáng, n ng su t sinh h c?ng b ng lênb. Nh ng bi n i sinh lí tu n hoàn và hô h p ng i khi chuy n tnúi cao s ng?Câu 5 (4,0 i m).M t t bào sinh d c c a ru i gi m c có b nhi m s c thc kí hi u: AaBbCcXYn).(m i ch cái ng v i m t nhi m s c tha) N u t bào ó nguyên phân liên ti p, trong quá trình ó ã hình thành 127 thoit vô s c thì có bao nhiêu l n nguyên phân? Trong quá trình nguyên phân ó, môing v i bao nhiêu nhi m s ctr ng n i bào ã cung c p nguyên li u t o ra t ngthn?b) N u nguyên phân b r i lo n c p nhi m s c th gi i tính XY. Vi t kí hi u bnhi m s c th trong các t bào con t o ra, trong nh ng tr ng h p có th x y ra.Câu 6 (4,0 i m).Xét m t c p nhi m s c th t ng ng ch a m t c p gen d h p (Aa), m i gen u dài4080 ngstron. Gen tr i A có 3120 liên k t hi rô; gen l n a có 3240 liên k t hi rô.a) S l ng t ng lo i nuclêôtit trong m i lo i giao t bình th ng ch a gen nóitrên b ng bao nhiêu?b) Khi có hi n t ng gi m phân I phân li không bình th ng thì s l ng t nglo i nuclêôtit trong m i lo i giao tc hình thành b ng bao nhiêu?c) N u cho các lo i giao t không bình th ng ó tái t h p v i giao t bìnhth ng ch a gen l n nói trên thì s l ng t ng lo i nuclêôtit c a m i lo i h p t b ngbao nhiêu?✑✍✎✏✒✔✔✎✓✎✕✕ư✒✏✓ư✒✏✗✘✙✗✌☞✑✔✘★✚✩ư★✛✥✤✘✥✕✜✢✣✢✤✚✪✥✣✕✚✦✧ư✛✫✑✬✭✮✯✏✳✺✴✰✥✵✜✱★✵✏✷✸✜ư✲✸✳ư✛✏✴✥★✵✱✛✏✹✻✯ư✛✶✹✧✯✧✱✓✱✓✘✘✌☞✑✒✤❂✔✥✼✥✻✽✾✣✿✸❀✏✰❁✘✷✱✯✔✘✒✚✱✯❁✑✎❃❂✢✏❄✱✲✦✧✻✽✓✻❅❆✣✢✙✏❇✢✪✌☞✙❁✙❁✷✏✢✘❈❁✏❆✓❉✑✶❀✏✰✏❆✏❈❊❈❋✑✎✔✏❀❆❈✚ư✛●✏✗❍✳✌☞✑❄✔■✲✗❈✏✙❄✦✧✏ư✶✘✑❏✎✹✔✒✪✔❄✦✏✏✒✔✧ư✧✏✏❆✛❄✏✏❈✘✢ư✒✏ư✒✪✦✧✑✏✒✑✔✰✳✢✚✕✦✧✪✔✑✦✘❄✑✧✔✢✎ư✛✶✓✌☞✑❄✕✦✧ư❑✒✏✗✹❄✳ư✶❄✔●✕✰✏✢✶❏✏✕❏✢✔▲ư✛✷✏✹❍✘ư✢✓❏✔ư✶✛✹✢✢✕ư▲✏ư✶ưư✶✳ư✶●❍▲✳✛●✛✢✏❀✲✶✪❏▲✢✶▲❍---H t--Hä vµ tªn thÝ sinh:........................................................... Sè b¸o danh: .............▼  ✄✁HNG D N CH Mng d n ch m g m có 03 trang)✂✆(H☎✝✟✞Môn: SINH 11✑Câu1.HN i dung* y ralo i TBnào*C ch☛☞✓✢✚✔ư✴✔✥✜✔m phâny ra giain n ato sinh c, nh nh giao t✍✥✜✥★-M t l n phân✔❄❆✜✵❃▲✜o✥✍✮✓✑*trư✥❇gi a❅-NST p x p m t ngtrên m t ph ng ch o-Phân chia ng u bNST v hai to cono con nh n 2n-M i tNST no con 2n gi ng-Hai tnhau-Không-Phân a o nh cito sinh d ngnhau✕✎a✖✔✑sau*❄✗✕✏✮✏✑*cu i✳❀✏*K t✔✒✓✓✜✱✤❂✢✜✣❃✱❃✫✱✲✥✥0.2✔▲ư❄✱❃✍✱✯0.2❆✶✜✥❇❁✢✣❃✥✥✱✕❃✣✱✒✏❃✖❃✎0.2✗✥0.2✕✫✏✢✎✔✜✱✩✕✏✗✥❁0.20.15✖✜✢✕✥✷✜✯✖✢✔✣✔❇✰■❀✜✖✕❃0.2✯✶✥❆✣✢✳0.2✔✥❃ ✙ư❀✔✮✔Th nào là NST kép? Th nào là c p NST t✙✕✖✕✯✔ư✩❏✳✣✏✕❄✥❅✔❅✔✗✢✷✥✜❃✸✢✑✒✔❃✜✕✥✏✏✔✔❃✫✗✷✏■❂✘✑*✏❆✱✏✓-Hai l n phân o nh ng NSTnhân ôi m t l no gi a c- ti p h p trao iNST ng c p t ng ng-NST p x p hai ng trên m tph ng ch o-K gi a I-Phân ly hai NST p ng c p ngngo con nh n n-M i tNST po con n NST pc nhau-Hai to nhi u bi n t h p-Ti p c phân o l n 2 o b n to con (n)c -Phân a o nh giao tc -Không✪✽✚✏✏i m3.0✌✘✎✚✒ng d n ch m✡Nguyên phân- y ra to sinhd ng togiao t❄✎✓✠ngơ✚✜❅✣✢✣❃✥0.2▲ng? (0,5 )✢✜c t o ra t s nhân ôi NST, g m có hai crômatit gi ng h t 0.25- NST kép là NSTnhau và dính nhau tâm ng, mang tính ch t m t ngu n g c: ho c có ngu ng c t b ho c có ngu n g c t m . (0,25 )- C p NST t ng ng là c p g m 2 NST c l p v i nhau, gi ng nhau v hình 0.25d ng và kích th c, mang tính ch t 2 ngu n g c: có 1 chi c có ngu n g c t bvà 1 chi c có ngu n g c t m .✏ư✶✢✚●✏✙✏✗❄❈✳❄✗✳✘✕✗☞✳●✳✕✕✗ư✢✒✏ư✳●✗✵✕✗✏✪❈✔✗✳●b. ơ✚ng✚❈✳✕●✏✗✔✗✳✕✜✢ng :❈✏❄●✳C p NST t ng ng- G m 2 NST c l p gi ng nhau0.25v hình d ng và kích th c.- Mang tính ch t 2 ngu n g c: 1 0.25chi c có ngu n g c t b và 1 chi ccó ngu n g c t m .- Hai NST c a c p t ng ng ho0.25tng c l p v i nhau.ư✏✷●ng nh th th ngư✳✒❄✏❁ư❈✔✳●✲✏❄✏❄❁✪✗✗✳✗✳✢✗✑✢✳(0,75đ)✗❄✵- Hai crômatit ho tnh t.✷✕✗✳✳✳NST kép- Ch là 1 chi c NST g m có 2 crômatitgi ng nhau, dính nhau tâm ng.- Mang tính ch t 1 ngu n g c: ho c có tb ho c có t m .✔✪✵✤✍❁✗S khác nhau gi a NST kép và c p NST t✣❄●✳✳✔✵✕ư✒✏✗✢✪3.5 2.✑a. (1,5 )Ng i con trai m c b nh ki u gen : ddXmYtruy n-Ki u gen dd 1 chi c do b truy n 1 chi c do-Bu nh th ng bu gen Dmtruy n-Ki u gen X Y y gen Y do b truy n, gen Xm doMu b nh th ng bu gen X-BMBki u gen: DdX Yki u gen: DdXMXmSlai o DdXMY xDdXMXmư ✛✧✘✱❅✤0.25✥✑✔✳✴✥★✵✏✷✜✳✸ư✷✔✛✳✴✥★★✵✏✷✵✱✷❅✑✼✳✴✥★✵✏✥✷✳✸ư✷✛✳✴✥★★✵✏✷✱✵0.5✷❅✑a.✳✱0.250.25❅✑✺✵✱✒❅✏✗✁0.25mo ddX Y✑.(2.0 )Ng i con i m c b nh ki u gen: ddXmXmtruy n-Ki u gen dd 1 chi c do b truy n 1 chi c dom m-Ki u gen X Xy 1 chi c do b truy n 1 chi c dotruy nM mkhông b nh ki u gen : DdX X-Bthki u gen : DdXmY ( b nhu)mho c ki u gen : ddX Y(hai b nh)mlai: o ?dX YxDdXMXmSư ✛✻✯✧✘✱0.5❅✑✔✳✷✔★✵✷✑✼✥✔✳✷✔★✵0.250.250.250.25✷✑✺✵✜✰✘✑✳✱✱❅✤✥✑❅✱❅✤✥✜✰✘★✩★✥✑b.✕✒✱✏❅✤✥✜✰✱✗✓✘✁0.5ddXmX✁✑D u?❈✱th❅✤: D ho c d✥✕3p duyn nh v t li u di truy n qua c th h c th :a. C chc i sinh n vô nh: Nh c ch nguyên phân.........................................++ci sinh n h u nh: K t h p 3 c ch nguyên phân,m phân vtinh..............................................................................................................t ng a nhi m s c th trong m phân o s a ng cho sinh gi i:b.t ng ti p h p v trao iou I......................................................- H t ng phân li c l psau I......................................................................✒✔✱✂a.2.0✑✯✤✱✂✣❃✻❂✽✾✣✥✤❂✸❀✓✄✯✿✏✣✥✄✰❁✘✫✛✓✎✣✷✒✫✱✯✔✘✒✔✔✶✒✔✻✽✓0.5✥■✑0.5✬❂✢✏❄✱✲✦✧✻✽✓b.✣✢✙✏❇✢✪✑✬❂✢✏❄✔✶✥✏❀✱✖❃✕✚✏❆✑❂✢✏❄✏4❄❁✕✚✑a.Th c v t C4Không xác nh g n b ng I 0.3I ánh sángánh sáng toàn ph n.0.3I quang h pCao 65-800.3i m bù CO2th p 5-10 ppmCh t nh n CO2PEP, RiDP0.3tiênS n ph m QH u APG ( 3C )AOA, APG0.3tiênHô h p sángCó, tiêu hao 30-40% s n Không ho c r t nh0.3ph m QH0.3N ng su t sinh h c Trung bìnhCao g p ôi cây C3i t ngTV ôni, c n nhi ti: TV nhi t i: Ngô, lúa mì,lúa, u, khoai, s n…kê, v ng, rau d n, c l ng 0.3✌c i m✕✏Th c v t C3i m bão hoà AS b ng 1/3AS toàn ph nth p 40-60mg CO2/dm2/hCao 30-70 ppmu RiDP0.50.53.5✙❁✙❁✑✌❍✏✰❆❆☎❍❆❈✑✌❈❁✓❉✏❆✏❆❈❈✓✕❈✆❉❊✌✳❈ư❋❈✶✏✏❁✪❁✘✧✏✪✏✘●✏✪✷✆✗ v c…✙b.-Nh p th nhanh, t ng thông khí, t ng ti p nh n O2.-Tim p nhanh t ng t ctu n hoàn máu. T p trung nhi u máu cho các b ph nquan tr ng nh tim, não.-Do h ng c u g nc ít O2 nên th n ti t ra Erythroetin theo máu t i tu x ngkích thích s n xu t h ng c u a vào máu.-T ng th tích ph i và th tích tâm th t.✰✚✏❊❁❊❊❋✳✏❁❆❁✷❄❆✧✏✓ư❈✶❁✗❆✑✏✔✪ ư✒ư❀❈- S l n nguyên phân: 2 - 1 =127 (k>0) → k = 7 l n nguyên phân.- S NST: (27 - 1) x 8 = 1016 NSTG m các tr ng h p:- AaBbCcXXYY, AaBbCc- AaBbCcXX,AaBbCcYY- AaBbCcXXY, AaBbCcY- AaBbCcXYY, AaBbCcXk❆❆✳b.✗ư✛a.4080x 2 = 2400 nuclêôtit3, 44,01.00.51.00.50.50.54,00.5Giao t ch a gen A:▲2A + 3G = 31202A + 2G = 2400. Gi i ra ta có: A=T = 480; G=X= 720.ch a gen a:2A + 3G = 32402A + 2G = 2400. Gi i ra ta có: A=T = 360; G=X= 840i giao t : Aa và 0.Aa có: A = T = 480 + 360 = 840 nuclêôtitG = X = 720 + 840 = 1560 nuclêôtit0 có: A = T = G = X = 0 nuclêôtit✹✓Giao t▲Có 2 loGiao t▲b.Giao t▲✢ư✶0.75▲S l ng t ng lo i nuclêôtit c a m i lo i h p t :- Aaa có: A = T = 1200 nuclêôtitG = X = 2400 nuclêôtit- a0 có: A = T = 360 nuclêôtitG = X = 840 nuclêôtit✳0.75✹✓c.0.2✶6.Gen =0.30.3✑❊✳0.3❁ư✗5.a.❄✔●✢✲❏✢✶0.50.5▲- - - HÕt - - -0.50.5  S GD & T HÀ N I✁✂✄THI OLYMPIC SINH H C L P 11☎✆✝✟TRNG THPT A PHÚC✞✠(Th i gian làm bài 90 phút)✡☞N m h c 2012-2013☛✌(✍thi g m 02 trang)✎✑✏Câu 1: (2 i m)Cho m t s h t✒✓✔✕u n y m m trong mùn c a m trên m t cái rây n m ngang. R✖✗✘✙✚✒✛✜m c xu ng, thò ra ngoài rây, nh ng sau m t th i gian thì cong l i và chui vào✢✓✙✒trong rây. Em hãy gi i thích hi n t✗✦N u✕✤✙✔ng nói trên.✥t rây n m nghiêng 450 thì em d✧✣✛✦★oán r cây s ph n ng nh th nào?✕✜✩✗✪✙✑✏Câu 2: (3 i m)1. Nêu s khác nhau c b n v c u t o ng tiêu hóa c a★✕ơ✗✬✭✔✓✮✕✒ng v t n th c v t và✖✯★✖ng v t n th t. Gi i thích vì sao có s khác nhau ó?✒✖✯✰✗★2. T i sao nói tiêu hóa✔✕ru t non là giai o n tiêu hóa quan tr ng nh t?✱✒✕✔✢✦3. T i sao nh ng ng✔✲✙✭✦i huy t áp cao d b xu t huy t não và có th d n t i b i✣✜✰✭✳✴✵✔li t ho c t vong?✤✧✶✑✏Câu 3: (3 i m)1. So sánh pha sáng và pha t i c a quá trình quang h p✓✮✥th c v t C3?✱★✖✦2. Hãy cho bi t✕c i m 2 con✧✕✳✕✙✣ng thoát h i nơ✙c qua lá. Gi i thích câu nói✵✗✦c a nhà Sinh lý h c ng✮✢✙✣i Nga “ Thoát h i nơ✙c là tai ho t t y u c a cây”✵✔✭✮3. Gi i thích vì sao khi ch m nh (kích thích) vào lá cây trinh n thì lá c a✗✔✷✲✮✦chúng c p l i và 1 lúc sau n u không b kích thích chúng l i m ra?✸✔✰✔✱✑✏Câu 4: (3 i m)1. Trình bày m i liên quan và s khác nhau c b n gi a gi a quang h p và hô✓★ơ✗✲✲✥h p.✭2. H s hô h p( RQ) là gì? Hãy tính h s hô h p khi nguyên li u hô h p là✤✓✭✤✓✭✤✭Glucoz (C6H12O6), axit Ôxalic (C2H2O4), Glixêri(C3H8O3).ơ3. D a trên★✕✧c i m hô h p✕✳✭✱th c v t, hãy nêu c s khoa h c c a các ph★✖ơ✱✢✮pháp b o qu n nông s n: b o qu n l nh, b o qu n khô và b o qu n✗✗✗✗✗✔✗✗✗✗✱✙ơn ng✹ng✕✒CO2 cao.Trang: 1/4 ✑✏Câu 5: (3 i m)1. T p tính c a✖✮✕ng v t là gì? Phân bi t t p tính b m sinh và t p tính h c✒✖✤✖✚✖✢✕✙c,✥cho ví d ?✸✦2. S p x p các t p tính cho d✖ h c✢✕✙a. Ngi ây và 2 nhóm t p tính b m sinh và t p tính✵✕✖✚✖c sao cho phù h p?✥✙✙✥i tránh dây i n✣✕✤✕✙ng b✣✰✕t khi gió bão.✪✦b. Sáo nói ti ng ng✙i.✣c. Chim én di c theo mùa.✙d. Vào mùa sinh s n, h✗g. Nh n gi ng t✤✯ơh. Thú non m i✵i. Khi xe✕✁✕✕✙✕✳✙✥uơ✕c húc nhau★✕giành b n tình.✳✔b t m i.✹ c sinh ra có th tìm vú m✳✷✕bú.✳p.✔k. Chó dò mìn.3.loài cá b y màu(cá c ) ng✗✂✣✙✣i ta th✙ng th y r ng: con cá✣✭✛giao ph i ng u nhiên v i b t kì con cá cái nào, mà th✓✴✵✭✙✕c không ph i★✗ng thích ch n nh ng con✣✢✲✦cá cái to và b qua nh ng con cá cái khác. Hãy cho bi t ý ngh a t p tính l a✲✄ch n này c a các con cá✢✖☎✮✕★c.★✑✏Câu 6: (3 i m)1. Phân bi t h tu n hoàn h và h tu n hoàn kín v c u t o và ho t✤✤✘✱✤✘✬✭✔✔✕ng.✒✦2. D a vào hi u bi t v c u t o và ho t★✳✬✭✔✔✕ng c a h tu n hoàn✒✮✤✘✦hoàn képa. Loài✕✱ơn và h tu n✤✘cá chép, ch, r n h mang và chim b câu, hãy cho bi t: ng v t nào✒✕✦✖máu giàu CO2 ( máub. Nh ng loài✲✕✒✹✆trên có s pha tr n gi a máu giàu O2 (máu✱★✕✒✲✕t✙✄ơi) vàx m) là nhi u nh t? Gi i thích.✴✄✬ng v t nào✖✭✗trên không có s pha tr n gi a máu giàu O2 và✱★✒✲máu giàu CO2? Gi i thích.✗✑✏Câu 7: (3 i m)1. Vì sao tim ho t✔✕✒ng su t✓✕✣i mà không m i?✄✦✦2. T i sao n u b t giun✔ ✕✭t3. Vì sao cây m c t t trên✢✓✕✕✳✭lên m t✧✕t khô ráo, giun s nhanh b ch t?✭✩✰t có nhi u mùn?✬✦4. T i sao nói quang h p vai trò quy t✔✥✕✰nh✕✓i v i s s ng trên Trái✵★✓✝✭t?✦……………H t…………….Trang: 2/4  ÁP ÁNCâu h iN i dung c n✒✄✘✕t✔- Lãnh o phong trào u tranh gi i phóng dân t c .Câu 1(2,5 i m) - Th ng nh t tinh th n dân t c, c v truy n th ng yêu n cvà x ng các c i cách xã h i, kinh t bu c th c dân Anhph i có m t s nh ng b .- Là ng n c oàn k t các t ng l p nhân dân yêu n c ntrong các cu c u tranh ch ng th c dân Anh giành l ic l p dân t c.- Xu t phát t mâu thu n v v n th tr ng, thu c agi aCâu 2(6,5 i m) các n c t b n qu c ch ac gi i quy t th a ángtrong Chi n tranh th gi i th nh t (1914- 1918).- Do tác ng c a cu c kh ng ho ng kinh t th gi i t b ntrong nh ng n m 1929 – 1933 ã làm xu t hi n Ch ngh aphát xít v i âm m u gây chi n tranh xâm l c phân chial i th tr ng, thu c a nên y m nh ch y ua v trangchu n b chi n tranh.- Có s nh ng b , dung d ng c a các n c t b n qu ci v i CNPXnh Anh, Pháp và thái trung l p c a Mnên ã t o c h i cho CNPX gây chi n tranh. CNPX là “kchâm ngòi” cu c chi n tranh này.- Cu c chi n ã lôi cu n h u h t các qu c gia trên th gi itham d nh ng chi n tr ng chính là châu Âu, ác li t nh tc.là t i m t tr n Xô- Cu c chi n k t thúc ã gây ra và l i nh ng h u qu h ti v i nhân lo i. Song c ng làm cho c c di ns c n ng nchính tr th gi i có s thay i và cân b ng v i s ra i c ah th ng các n c XHCNông và Nam Âu.- Là m t qu c gia c l p có ch quy n và tcm tsCâu 3( 4,5ti n b nh t nh v kinh t , v n hóa.i m)phong ki n tri u Nguy n ã tr nên l c h u, b c l- Chnh ng d u hi u c a s kh ng ho ng, suy y u nghiêm tr ng.- Tình hình kinh t ngày càng sa sút, xã h i b t n, i s ngnhân dân này càng kh c c => nhi u cu c u tranh, kh ingh a ch ng tri u ình phong ki n n ra.- Tri u ình nhà Nguy n th c hi nng l i i ngo i sail m => t o i u ki n cho k thù bên ngoài l i d ng.t n c gi m=> Th n c b suy y u, kh n ng phòng thsút, trong lúc ó k thù bên ngoài l m le, nhòm ngó và angchu n b ráo ri t âm m u xâm l c.* Thái và tinh th n ch ng Pháp c a tri u ình nhàCâu 4(6,5 i m) Nguy n:- Có ý th c ch ng Pháp ngay tu nh ng luôn g n v ivi c b o v quy n l i c a giai c p nên bng, o✕✕✳✔✕✓✭✭✗✘✒✒✁✆✬✓✙✵✦✕✬✙✵✗✗✒✓✒✙✥✒★✒✦✢✣✕✘✒✝✕✒✒✖✕✵✭✙✓✄✴✬★✭✕✙✵✙✗✕✳✕✳✬✰✙✣✒✕✰✕✕✓✙✕✵✙✥✗✕✄✪✭✦✮✲✒✮✵✕✕✦✗✯✭✤✙✔✰✙✙✣✙✮✒✕✰✕✚✔✥✕✔☎✳✕1,5i m✳✗✦✵✳✲✦✒1,0i m✦✦✕✳✔✦✳✕✂✒✭✕✵Thangi m0,5i m1,0i m✕1,0i m✳✁✦✚✰✦★✙✥✒✙✙✕☎✮✒✙✖✮✵✙✕☎✗✓✕✓✵✕✦✕✔ơ✒1,5i m✳✆✦✒✦✦✒✕✓✦✘✓✵✕✦★✙✔✧✙✖✱✦✕✧✭✦✒✪✤✬✕✓✕✵✳✔✔✲✖✗✁✸✤✕✦✰✤✵✓★✙✒✕✵✱✓✕✒✵★✕✣✭✕✰✕✮✬✬✕✔✕✙✥✒✓✯✒✬✕✜✕✱✔✖✒✒✦✲✭✤✮★✮✗✢✕✦✒★✆✬✭✒✕✕✆✣✓✭✱✕✦✓☎✬✬✕✆✕✜✘✔✕✬★✤✤✕✙✣✓✆✦✕✓✥✔✕✸✦✙✵✰✗✕✳✝✦✳1,5i m✮✦✦✕✛✆✖✦✒✳✪✝✦✣1,0i m✯✮✆✕✭✙✵✗✯✕0,5i m1i m1i m0,5i m1,5i m✳✳✳✳✳✕✦✚✰✙✕✕✳✒✘✙✥✓✮✬✕✜✪✤✗✓✤✄✬✥✮✕✘✭✙ ✰✕✒✗✵1,0Trang: 3/4 ✦✦t ng, nhu nh c, máy móc, thi u sáng t o, thi uquy t tâm.- Tri u ình luôn tính toán thi t h n, khi p s th c dânvà ã ch n conng c t t c u hòa nên xa r i cu ckháng chi n c a c dân t c d n n k t c c th t b ic a cu c kháng chi n.* Thái và tinh th n ch ng Pháp c a nhân dân:- Kiên quy t ch ng Pháp ngay tu, l c l ng tham giaông o, cách ánh a d ng, phong phú.- Tinh th n chi n u c a nhân dân cao h n quân ing, sáng t o, oàn k t ch ng xâm l c.tri u ình, ch* Nh n xét, ánh giá v nhà Nguy n qua vi c l n l t kícác b n Hi p c 1862, Hi p c 1883, Hi p c 1884v i th c dân Pháp.(H c sinh phát bi u suy ngh cá nhân nh ng c n m b oyêu c u sau) :ng dàn x p- Tri u ình Hu luôn l a ch n conc u vãn quy n l i c a giai c p.- Tri u Nguy n d n ánh m t quy n dân t c và s toànv n lãnh th .- T ng b c u hàng th c dân Pháp, bi n s m t n ckhông t t y u tr thành t t y u.✙✱✙✥✔✕✦i m✳✦✬✕✤✕✢✕✙✣✕ ơ✭✥✘✣✦✦✮✗✒★✕✳✴✒✦✕✸✭✔✦✮✒✕✒✘✓✮✕✦✓✕✕✗✄✕✕✕✘★✙1,0i m✳✥✔✦✘✕✭✮ơ✕✒✦✬✕✮✖✕✒✔✕✗✤✵✕✓✬✙✙✜✵✤✙✤✵✘✤✙✙✥✥✕✳✙☎✘✳✵★✢1,0i m✕✗✗✕1,0i m✳✘✦✬✦✕★✪✬✬✥✜✷✘✢✮✕✙✣✕✳✭✕✭✬✒★✕2,5i m✳✆✦✄✙✵✕✘★★✦✭✭✙✵✦✱✭*******************H T******************* Trang: 4/4 ✂✄THI CH N HSG L P 10 VÀ 11MÔN : SINH H CTh i gian: 180 phút (Không k th i gian giao☎  ✁TRNG THPT PHAN CHU TRINH✆☎✞✝✝✟✠Ph n I. Dành cho h c sinh l p 10Câu 1. (6 điểm) Một phân tử ADN có chiều dài 5100A0 và có tích % giữa 2 loại nukhông bổ sung là 6%. Trên mạch 1 của phân tử trên có A1 bằng 650 nu, G1 bằng 200nu.a. Nêu cấu tạo hóa học của phân tử ADN.b. Tính số nu từng loại của ADN.c. Tính số nu trên 2 mạch của ADN.d. Nếu phân tử ADN trên bị mất 1 đoạn có : Chiều dài 10,2A0 và 7 liên kết hiđro thìđoạn còn lại có số nu từng loại là bao nhiêu.Câu 2.(4.5 điểm) Một tế bào của một loài nguyên phân liên tiếp một số lần cần môitrường nội bào cung cấp 248 NST đơn và có tổng số NST trong tất cả các tế bào conlà 256 NST đơn.a. Tính bộ NST của loài trên .b. Tính số lần nguyên phân.c. Tất cả các bào con được tạo ra bước vào vùng chín tham gia vào quá trình giảmphân tạo giao tử và tiến hành thụ tinh thu được 16 hợp tử biết hiệu suất thụ tinh là50%. Hỏi loài trên là đực hay cái?Câu 3.(6 điểm) Ở 1 loài vi khuẩn có thời gian thế hệ là 10 phút và có khối lượng là10-15 gam. Người ta tiến hành nuối cấy vi khuẩn trên 2 giai đoạn.Giai o n 1: Nuôi cấy không liên tục.a. Vẽ đồ thị sinh trưởng ở VSV ? Để thu được lượng VSV lớn nhất thì ta nên thu ởpha nào?b. Tại sao có pha suy vong? Để không có pha suy vong thì phải làm ntn?Giai o n 2. Ở giai đoạn 1 người ta thu được 100 con VSV thì bắt đầu chuyển quanuôi cấy liên tục. Tính :c. Số lượng và khối lượng VSV sau 3 giờ, 5 giờ.d. Sau bao nhiêu thời gian thì khối lượng VSV ban đầu (100 con) đạt được 8.10-13gam.Câu 4. (1.5 điểm). Nêu cấu tạo và chức năng của ATP ?Câu 5. (2 điểm) Vì sao nói màng sinh chất có cấu trúc khảm động? Khi đặt tế bàohồng cầu vào môi trường ưu trương, nhược trương thì có hiện tượng gì? Giải thích?✡☛✌☞✍✌✍Ph n II.( Dành cho h c sinh l p 11)Câu 1(2 i m)a. Nêu điểm khác biệt rõ nét nhất trong quang hợp ở thực vật C4 và thực vật CAM.b. Hô hấp sáng xẩy ra trong điều kiện nào và trình tự diễn ra qua các bào quan nào?✡☛☞✎✌✎Câu 2(2 i m)a. Tại sao nói quá trình hấp thụ nước và khoáng ở cây liên quan chặt chẽ với quátrình hô hấp của rễ?b. Nêu ứng dụng về mối quan hệ giữa hô hấp và dinh dưỡng khoáng trong trồng trọtgiúp rễ cây hô hấp tốt hơn?✌) ✎Câu 3(2 i m)Đặc điểm giải phẫu của lá phù hợp với chức năng quang hợp?Câu 4(2 i m)a. Tại sao bề mặt trao đổi khí của chim và thú lại lớn hơn của lưỡng cư và bò sát?b. Các loài lưỡng cư như ếch, nhái để lẩn trốn kẻ thù có thể ngụp được rất lâu ở dướinước. Nhờ đâu chúng có khả năng đó? Điều gì xảy ra nếu ta sơn da của ếch, từ đó rútra nhận xét gì?Câu 5(2 i m)a. Vì sao cơ thể động vật đa bào lớn phải có hệ tuần hoàn?b. Để nâng cao thành tích thi đấu thể dục thể thao, một số vận động viên trước khi thiđấu chọn vùng núi cao làm địa điểm tập luyện. Cho biết điều này có lợi ích gì với vậnđộng viên?Câu 6(2 i m)Nêu điểm khác biệt giữa 2 con đường thoát hơi nước qua lá? Tại sao thoát hơi nướcqua lá vừa là một tai hoạ và cũng là một tất yếu?✌✎✌✎✌✎✌✎Câu 7(2 i m)a. Giải thích tại sao ở thực vật, khi cắt bỏ phần ngọn cây rồi chiếu ánh sáng từ mộtphía ta sẽ không quan sát được rõ hiện tượng hướng sáng nữa?b. Giải thích cơ chế lá cây trinh nữ cụp xuống khi có va chạm cơ học?Câu 8(2 i m)✌✎✌Trình bày quá trình tiêu hóa cỏ trong dạ dày của trâu bò?✎Câu 9(2 i m)Trình bày cơ chế truyền tin qua xináp? Tại sao tin được truyền qua xináp chỉ theomột chiều từ màng trước ra màng sau mà không theo chiều ngược lại?✌✎Câu 10(2 i m)a. Hình thức sinh trưởng của cây một lá mầm và cây hai lá mầm khác nhau như thếnào?b. Giải thích tại sao nếu một giống cà chua có khả năng sinh ra êtilen nhiều hơn bìnhthường thì sẽ gây bất lợi cho việc vận chuyển cà chua đi xa? Khi thu hoạch cà chuavề nhà, người ta thường chọn riêng những quả chín và để cách xa những quả xanh.Việc làm đó nhằm mục đích gì?✌------------------- H t --------------------- H và tên thí sinh:……………………………………SBD…………………………✁  H✂✆✄NG D N CH MTHI CH N HSGMÔN: SINH H C ☎✁☎Khối 10.CâuNội dungA.- Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các nu.- Mỗi nu có 3 tp: đường, bazo, phót phoB. N=3000, %A*%G= 6% , %A+%G = 50% suy ra%A =30% và %G = 20% hoặc %A =20% và %G=30% (loại ) doCâu 1%A =%T = (%A1+%A2)/2 >= %A1/2 = 650 X 100/ 3000 =21,6%.Vậy: A=T = 900, G=X= 600C. A1=T2= 650, T1=A2= 250,G1=X2=200, X1=G2=400D. A=T= 898, G=X= 599A.2n=8Câu 2B.K=5C.ruồi cáiCâu 3A.- Vẽ đồ thị đúng.- Thu ở cuối pha lũy thừa đầu cân bằngB.- do không cung cấp chất dinh dưỡng và lấy đi các sản phẩmchuyển hóa.- Cần cung cấp chất dinh dưỡng và lấy đi các sản phẩm chuyểnhóa.C.- số lượng sau 3h, 5h:100 x218,100 x 230- Khối lượng sau 3h, 5h:100 x218 x 10-15,100 x 230 x 10-15Câu4.Câu5.D.Sau 30 phútCấu tạo : 3 tp (đường, bazo A, 3 nhóm phốtphát)C/N: 3 chức năng: - vận chuyển, sinh công, thamgia cấu tạoCấu tạo :+ kép phốt pholiphit, protein 3 loại, có các thụ thể khác ...làm cho màng có tính khảm động và có tính chọn lọc.- Cho tế bào vào môi trường nhược trương thì tế bào phìng ra- Vào môi trường ưu trương thì co lạiĐiểm0.50.5111.51.51.51.51.50.750.750.750.750.750.751.50.750.7510.50.5 +Do nước đi ra và đi vào tế bào20 điểm5 câuKhối 11✁Câu1 N i dunga. i m khác bi t rõ nét nh t trong chu trình cnh CO2 :- Ở thực vật C4 : Giai đoạn đầu cố định CO2 ở tế bào mô giậu, giai đoạn sau tái cố địnhCO2 ở tế bào bó mạch và đều xảy ra banngày…………………………..........................................- Ở thực vật CAM : Giai đoạn đầu cố định CO2 xảy ra ban đêm, giai đoạn sau tái cố địnhCO2 xảy ra ban ngày và ở một loại tế bào (tế bào môdậu)…………...............................................b. Hô h p sáng th ng ch x y ra th c v t C3 vì:* Điều kiện: Cường độ ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ O2 cao, nồng độ CO2thấp...........* Trình tự diễn ra: Lục lạp -> Perôxixôm -> Tithể....................................................................a. Quá trình h p th n c và ch t khoáng liên quan ch t ch v i quá trình hô h pc a r vì:- ATP sản phẩm của hô hấp tham gia vào quá trình vận chuyển chủ động chất khoáng,CO2 sản phẩm của hô hấp tham gia vào quá trình hút bám traođổi.................................................- Các sản phẩm trung gian của hô hấp và sự hấp thụ các chất khoáng làm tăng ASTT củatếbàolàmtăngkhảnănghútnướccủatếbào................................................................................b. Ứng dụng về hô hấp và dinh dưỡng khoáng trong trồng trọt giúp rễ hô hấp tốt hơn:Xớiđất,làmcỏsụcbùn............................................................................................................- Trồng cây trong thuỷ canh, khí canh tạo điều kiện cho rễ phát triển hô hấp mạnhnhất.........c i m gi i ph u c a lá thích nghi v i ch c n ng:- Trên lớp biểu bì lá chứa nhiều khí khổng -> Trao đổi khí và thoát hơinước..........................- Dưới lớp biểu bì là lớp mô giậu chứa lục lạp -> Là bào quan quanghợp...............................- Dưới lớp mô dậu là mô khuyết có khoảng gian bào lớn chứa nguyên liệu quanghợp............- Trong lá có hệ mạch dẫn -> vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm quanghợp........................✁☎✂✂✆✄✟✄2✝☛✞✠✡☞✌✎✄✍✎✞✄✏✑✄✂i m0.50.50.50.50.5✓✒0.50.50.5✁34✂✆✎✏✡✔✆✒✕✘✖✎✚0.50.50.50.50.5a. Nhu c u trao i khí c a chim và thú l n h n l ng c và bò sát vì:- Chim và thú là động vật đẳng nhiệt nên cần nhiều năng lượng để giữ cho thân nhiệt ổnđịnh.- Chim và thú họat động nhiều nên nhu cầu năng lượng cầnnhiều………...............................0.5b.- Ếch, nhái ngụp được lâu dưới nước là do chúng ngoài hô hấp bằng phổi còn có khả nănghôhấpbằngda 0.5…………………………………………..……………..........................................- Sơn da ếch => ếch sẽ chết. Chứng tỏ hô hấp bằng da của ếch rất quantrọng.........................0.5✗✒ơ✞✞ ✁5 ✆ ✆✎✂0.5a. M t c thng v t a bào l n ph i có h tu n hoàn vì:- Tỉ lệ S/V nhỏ nên sự khuếch tán các chất qua bề mặt cơ thể không đáp ứng được nhucầu....- Phần lớn mặt ngoài cơ thể không thấm nước, các khoảng cách bên trong rất lớn gây khókhăn cho sự khuếch tán các0.5chất………………………….………………...............................b. L i ích t p luy n trên vùng núi cao:- Ở vùng núi cao nồng độ O2 loãng hơn vùng đồng bằng => số lượng hồng cầu tăng0.5lên…......- Tim tăng cường vận động, cơ tim khỏe, hô hấp khỏe, bềnsức…………….…………………0.50.5* i m khác bi t gi a 2 conng thoát h i n c:Conng qua cutinConng qua khí kh ng- Vận tốc nhỏ.- Vận tốc lớn......................................................................- Không được điều chỉnh- Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.............0.5* Thoát h i n c là 1 tai ho và c ng là 1 t t y u:- Là tai hoạ vì: Trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển thực vật phải mất đi 1 lượngnước quá0.5lớn................................................................................................................................- Là tất yếu vì:+ Thoát hơi nước thì mới tạo 1 lực hút để lấy được nước0.5+ Thoát hơi nước -> Điều hòa nhiệt độ lá+ Thoát hơi nước -> Khí khổng mở -> Trao đổikhí.................................................................0.5a. Sau khi c t ph n ng n ta s không th y rõ hi n t ng h ng sáng vì:- Auxin được sản xuất ở đỉnh thân và cành di chuyển từ ngọn xuống rễ, cắt ngọn làmgiảmlượngauxin………………………………………………………….......................................- Ở thân các tế bào đã phân hoá tốc độ phân chia kém => sự sinh trưởng 2 phía thân 0.5khôngcósựchênhlệchlớn………………………………………….......................................................0.5b. C ch lá cây trinh n c p xu ng khi có va ch m c h c ho c khi tr i t i:- Cây trinh nữ ở cuống lá và gốc lá chét có thể gối, bình thường thể gối luôn căng nướclàmláxoèrộng………………………………………..……………………....................................0.5- Khi có sự va chạm, K+ được vận chuyển ra khỏi không bào làm giảm ASTT tế bào thểgối,tếbàothểgốimấtnướclàmlácụpxuống……………………………....................................0.5Quá trình tiêu hóa:ơ✌✡✗✂ ✌✁6✂✂✆✟✁✎✞ơ✞✄✟✝✂✟✂✝✝✎ơ7☎✞✆✄✂✎✟✞✗✑✝ ✞✄✞☎☎✟✟ơ8✁✍☎ơ✏- Thức ăn (cỏ, rơm …) được nhai qua loa ở miệng, rồi được nuốt vào dạ cỏ. Ở đây, thứcăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết raenzim tiêu hóa xenlulozơ và các chất hữu cơ khác có trongcỏ..........................................................- Sau khi thức ăn đã được lên men bởi vi sinh vật ở dạ cỏ được đưa dần sang dạ tổ ong vàợ lên miệng để nhai kĩlại.............................................................................................................- Thức ăn (sau khi được nhai kĩ) cùng với lượng lớn vi sinh vật được đưa xuống dạ lásách hấp thụ bớt nước rồi chuyển vào dạ múikhế............................................................................- Dạ múi khế có chức năng giống như dạ dày của thú ăn thịt và ăn tạp. Dạ múi khế tiết rapepsin và HCl để tiêu hóa protein ở vi sinh vật vàcỏ………………………………………...0.50.50.5 ✝9 * C ch truy n tin qua xináp- Xung TK truyền đến tới chuỳ xináp làm Ca2+ từ dịch mô đi vào chuỳxináp…......................- Ca2+ làm các bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chấttrunggianquakhexinápđếnmàngsau…………………………………..........................................- Chất trung gian hoá học tới gắn với các thụ thể ở màng sau xináp làm xuất hiện xungTK ở màng sau. xung TK hình thành tiếp tục truyền đi tiếp………………......................................* Truy n tin truy n qua xináp ch theo m t chi u vì: Chỉ ở chuỳ xináp mới có cácbóng xináp chứa các chất trung gian hoá học, chỉ màng sau xináp mới có các thụ quantiếp nhận các chấtnày………………………………………………..……...............................................a. i m khác nhau:- Đa số cây một lá mầm chỉ có sinh trưởng sơ cấp nên chủ yếu cây sinh trưởng về chiềucao................................................................................................................................................- Những cây hai lá mầm có cả sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp, nhờ vậy câykhông chỉ sinh trưởng về chiều cao mà còn sinh trưởng cả về chiềungang……………....................b.- Bất lợi vì: Lượng êtilen nhiều -> quả chín quá nhanh, bị hỏng khi không kịp tiêuthụ….......- Chọn riêng quả chín nhằm mục đích: Không cho êtilen khuếch tán ra từ những quả chínxâm nhập vào những quả xanh nhằm hạn chế tốc độ chín ở những quả cònxanh………............................ .. H t ..................ơ  0.50.50.5  ✠0.5✁10✂✁0.50.50.50.5  ☎STRGD& T THANH HÓANG THPT TH XUÂN 4✁✝ ✞✁THI CH N H C SINH GI I C P TRN M H C 2012 - 2013MÔN SINH H C KH I 11✂✄✄✄✆✟NG✝ ✞✄✄✠✡(Th i gian làm bài :90 phút)H và tên:……………....................................………S báo danh:..............…☛☞✍✍Câu 1: (3 i m) Nêu nh ng i m gi ng nhau và khác nhau gi a conC4?✌✎✌☞✎✌ưng C3 và con✑✌ưng✑✍✗Câu 2: (3 i m) Em hãy trình bày các bi n pháp t ng n ng su t cây tr ng thông qua skhi n quang h p?✌✒✓✓✔✕✖i u✌✍✘✍✗Câu 3: (4 i m) Nêu s khác nhau c b n v c u t o ng tiêu hóa c a thú n th t và thú nth c v t?✌✖✖ơ✚✔✛☞✜✓✢✓✣✍Câu 4: (3 i m) Phân bi t t p tính b m sinh và t p tính h c✌✒✣✤✣☛✌ưc?✘✍Câu 5: (3 i m) Em hãy gi i thích hi n t✌✚✒ưng m c v ng c a th c v t trong bóng t i?✘☛☞✜✖✣☞✍Câu 6: (4 i m) M t chu kì tim g m 3 pha: pha co tâm nh , co tâm th t và pha dãn chung.Th i gian trung bình c a m t chu kì tim ng i bình th ng là 0,8 giây. M t ng i ph ncó nh p tim oc là 84 nh p/ phút. Kh i l ng máu trong tim c a cô y là 132,252 ml vàocu i tâm tr ng và 77,433 ml vào cu i tâm thu.a. Xác nh th i gian m i pha c a m t chu kì tim c a ng i ph n trên.b. Tính l ng máu b m/phút c a ng i ph n ó.✌✥✕✑✜✢✌☞ư✌✢✌ư✘✥✘✧✢ư☞ơư✑ư✔✑✥✘✜✔☞✑ư✦✩ơ✜✜✥ư✜✑★✎ư✑★✎✌✪------------------------------H T------------------------------ư✑★✎ ☎HNG D N CH M✝ ✁✆THI CH N H C SINH GI I C P TRN M H C 2012 - 2013MÔN SINH H C KH I 11✁✂✄✟✄✆NG✝ ✞✄✄✠✡(Th i gian làm bài :90 phút)✍✍ng C3 và conngCâu 1: (3 i m) Nêu nh ng i m gi ng nhau và khác nhau gi a conC4?ng C3 và C4 là gi ng nhau.a. Gi ng nhau: v c b n connh u tiên, không gian, c ng quang h p, i m bù CO2,b. Khác nhau: S n ph m ci mbão hòa ánh sáng, nhu c u n c, n ng su t.✌✎✌☞✎✌ư✑✌ư✑✗☞ơ✚✌ư✑☞✍✚✤☞✌✢✌✂ư✑✌✥✘✌✍✌✂ư✄✓✔✍✗Câu 2: (3 i m) Em hãy trình bày các bi n pháp t ng n ng su t cây tr ng thông qua skhi n quang h p?- T ng di n tích lá.- T ng c ngquang h p.- T ng h s kinh t .✌✒✓✓✔✕✖i u✌✍✘✓✒✓ư✓✑✌✒✥✘☞☎✍✗Câu 3: (4 i m) Nêu s khác nhau c b n v c u t o ng tiêu hóa c a thú n th t và thú nth c v t?- B r ng.- D dày.- Ru t non.- Ru t già.- Manh tràng.✌✖✖ơ✚✔✛☞✜✓✢✓✣✥✓✛✥✥✍Câu 4: (3 i m) Phân bi t t p tính b m sinh và t p tính h c- Khái ni m.- C s th n kinh c a t p tính.- Cóc di truy n t b , m không.- Có c tr ng cho loài không.✌✒✣✤✣☛✌ưc?✘✒ơ✧✂✜✣✗✌ư✌✞✘✆☞✝ư✍Câu 5: (3 i m) Em hãy gi i thích hi n t ng m c v ng c a th c v t trong bóng t i?- gi i thích do hàm l ng auxinCâu 6: (4 i m)a. Xác nh th i gian m i pha c a m t chu kì tim c a ng i ph n trên.- Th i gian chu kì tim: 60 : 84 s.- Th i gian c a pha co tâm nh : (0,1/0,8) : (60/84) = 0,0893 s.- Pha co tâm th t: (0,3/0,8) : (60/84) = 0,2679 s.- Pha dãn chung: 0,3571 s.b. Tính l ng máu b m/phút c a ng i ph n ó.84 x (132,252 – 77,433) = 4604,796 ml/phút.✌✚✚ư✒ư✘☛☞✜✖✑★✣✘✍✌✌✢✑✩✜✥✜✑✑✜✦✔ư✘ơ✜ư✑★✎✌ư✎☞  SK THI CH N HSG L P 10 THPT N M 2009-2010THI MÔN: SINH H C(Dành cho h c sinh THPT không chuyên)Th i gian: 180 phút, không k th i gian giao .——————————GD& T V NH PHÚC✁✄✄✂✄✄✄✝✄✞✟✁✁CHÍNH TH C☎✠☎✞✡✆☞☛✏☛✓✎✑✒✕✗✑✑✙✖Câu 1 (1 i m). Nêu các c i m chung c a các c pi m n i tr i c tr ng cho th gi i s ng?✑✗✜✖✑✘✙✒✍✓✑✒t ch c s ng? Nh ng✔✓✌✑✑✒c i m nào là✚c✢ư✏✜✓✎✑Câu 2 (1 i m). Cho bi t cáct tiên c a chúng?✗✒✥✑✢✕✤✒✧c i m c a gi i th c v t v các m t: C u t o, dinh d✔✦✣★ng, sinh s n, vàư✔✏✙✎✩✑✖Câu 3 (1 i m). Nêu nh ng ch c n ng chính c a prôtêin màng trong ho t✚✏✦✘✕✓✎✜ng s ng c a t bào?✔✔✓✙✤✑✑✪Câu 4 (1 i m). Các ch t tan v n chuy n qua màng có th i theo nh ng conkhu ch tán c a các ch t ra ho c vào t bào ph thu c vào nh ng y u t nào?✚✜✕✜✜✒✑✖ng nào? T cư✙✖✔✫✏✚✕✓✎✓✗✑Câu 5 (1 i m). Trình bày c u t o c a ATP? Hãy phân lo i các ki u phôtphorint ng h p ATPtrong t bào nhân th c? Trong các ki u ó thì ki u nào t o ra h u h t các phân t ATP cung c p choho t ng s ng c a t bào?✦✦✬✔✜✓✓✭✑✙✑✦✜✕✦✣✜✮✖✔✏✜✓✕✎✓✯✜✤Câu 6 (1 i m). Cho bi t các quá trình chuy n hoá v t ch t có th x y ra trong t bào? Enzim làmgi m n ng l ng ho t hóa b ng cách nào? Nêu các c tính chính c a enzim?✰★✩✬✑✦✒ư✔✏✜✗✎✜✤✓✑Câu 7 (1 i m). Trong t bào th c v t có hai bào quan t ng h p ATP là bào quan nào? Cho bi t i mgi ng nhau trong c u t o gi a 2 bào quan ó? T ó rút ra nh n xét gì v ngu n g c 2 lo i bào quannày?✬✣✙✕✥✑✦✑✚✤✦✙✥✳✕✥✳✳★Câu 8 (1 i m). Phân bi t pha sáng và pha t i c a quang h p v các d u hi u: i u ki n x y ra, n ix y ra và s n ph m t o ra. T i sao trong quang h p, pha t i l i ph thu c vào pha sáng?✬✔✯★✙✱✏✎✲★✦✦ơ✴✙✬✖✦✫✏✎Câu 9 (1 i m):a.T i sao khi t ng nhi tlên quá cao so v i nhi tt i u c a m t enzym thì ho t tính c aenzym ó l i b gi m th m chí b m t hoàn toàn?b.T bào nhân th c có các bào quan có màng bao b c c ng nh có l i n i ch t chia t bào ch tthành nh ng xoang t ng i cách bi t có l i gì cho s ho t ng c a các enzym?✙✩✦✳✑✖✢✳✑✖✖ư✦✔✔✕✑★✦✤✶✜✶✕✢✷✣✸ư✜✕✖ư✙✑ơ✚✳✬✦ư✑✖✣✏✔✙✜✥✎✑★Câu 10 (1 i m). Trong tinh hoàn c a 1 gà tr ng có 6250 t bào sinh tinh u qua gi m phân hìnhthành tinh trùng. Nh ng trong quá trình giao ph i v i gà mái ch có 1/1000 s tinh trùng ó tr c ti pth tinh v i các tr ng. Các tr ng hình thành trong bu ng tr ng uc gà máira và thuc 32c 25 gà con. Bi t gà 2n = 78.tr ng. Nh ng sau khi p, ch na. Tính s l ng tinh trùng hình thành, s l ng tinh trùng tr c ti p th tinh v i các tr ng.b. Cho bi t s l ng t bào sinh tr ng c a gà mái và s NST b tiêu bi n trong các thnh h ngkhi các t bào sinh tr ng này qua gi m phân.✔✙✙✜✢✑ư✲✥✢✣✑✫✘✘✑✘✕ư✹✑✺✑✬ưư✻✬ư✙✙✜✬✢✬ư✜✑✬✜✻✘✹ư✙✣✜✫✙✜✘✓✑✬ư✘✔✶✢✶✜★✘✼---H t--Cán b coi thi không gi i thích gì thêm✾✽H và tên thí sinh..................................................................................... SBD....................✷1ư  SK THI CH N HSG L P 10 THPT N M 2009-2010NG D N CH M MÔN: SINH H CHDành cho h c sinh THPT không chuyên——————————GD& T V NH PHÚC✁✄✄✂✄✄✄✝✄✞✟Ư✟✠✁✂✞✡✏✄✆N i dung tr l iCâu1* Nh ng c i m chung c a các c pt ch c s ng:- T ch c theo nguyên t c th b c...............................................................................- Là 1 h th ng m và t i u ch nh............................................................................- Th gi i s ng liên t c ti n hoá..................................................................................* Nh ng c i m n i tr i:T C và n ng l ng, sinh tr ng và phát tri n, sinh s n, c m ng, kh n ng t i uch nh.............................................................................................................................- C u t o: a bào, nhân th c.......................................................................................2- Dinh d ng: T d ng theo ki u quang h p (ph bi n), d d ng theo ki u kí sinh( m t s )...............................................................................................................- Sinh s n: Vô tính( bào t , sinh d ng), h u tính....................................................- T tiên: T o l c a bào nguyên thu .......................................................................3* Ch c n ng chính c a prôtêin màng g m:☎✡✏✞✎✎✟✌✠☛✤✘✘✙✥✳✻✑✣✜✙✹✜✢✫✡✏✞✎✓✩✴✥✻✬ư★★★ư✩✑✘✣✹✍0,250,250,25✄✎✝✠i m✄✎✝✗☞✁✴✣✏✓✗✧ư✜✓✧✬✣0,250,25ư✶ư✙✖✧☎✮ư✚✡★✑✑✫✓☛✒✟✙✜✢- Ghép n i 2 t bào v i nhau........................................................................................✓✥✤✫✜✜✕✤✳✓0,25✜✪✤✑- Giúp t bào nh n bi t nhau nh d u hi u nh n bi t✒✳c hi u ( glicôprôtêin)..............✕✤- Là các kênh v n chuy n các ch t qua màng, là enzim màng ...................................* Các conng các ch t tan có th i qua:- Qua tr c ti p l p phôtpholipit...................................................................................- Qua kênh prôtêin.......................................................................................................*T ckhu ch tán theo ph ng th c bng ph thu c vào các y u t sau:- Kích th c c a ch t c n v n chuy n- S chênh l ch n ng2 bên màng...........................................................................- B n ch t hoá h c c a ch t- Môi tr ng: Nhi t ,nh t, ................................................................................* C u t o: G m 2 thành ph n là a ênôzin( baz a ênin +ng ribôz ) vàtriphôtphat( 3 g c phôtphat).........................................................................................* Các ki u phôtphorin hoá:- Phôtphorin hoá quang hoá: Vòng và không vòng.....................................................- Phôtphorin hoá ôxi hoá: m c nguyên li u và m c enzim.....................................* Ki u phôtphorin hoá ôxi hoá m c enzim t o ra h u h t các phân t ATP cungc p cho ho t ng s ng c a t bào....................................................................* Các quá trình chuy n hoá có th x y ra: ng hoá và d hoá.............................* Enzim làm gi m n ng l ng ho t hoá b ng cách: T o nhi u ph n ng trunggian...............................................................................................................................* c tính c a enzim:- E có ho t tính m nh...................................................................................................- E có tính chuyên hoá cao...........................................................................................* ó là 2 bào quan: Ti th và l c l p.........................................................................* i m gi ng nhau:- u có c u t o 2 l p màng .......................................................................................- Có ADN vòng, tr n, kép; có ribôxôm 70S................................................................* Nh n xét: 2 bào quan này u có chung t 1 ngu n g c ( t vi khu n)...................* Phân bi t pha sáng và pha t i c a quang h p v :D u hi uPha sángPha t ii u ki n x y ra Ch x y ra khi có ánh sáng X y ra c khi có ánh sáng và ctrong t i………………………….✏✆✎0,25✜✒- Là th th b m t ti p nh n các thông tin..................................................................40,250,250,250,250,25✎ư✠✜✢✣☞✼☞✼✄✎✕ư✭✢✄✎ơ☛✓0,250,25✄✕✖✤ư✔✲✳✑✖✣✕✕★0,25✷✔✪✳✑✖✑✖✢ư✲✭✑5✠✑ơ✑✪✍✙✏✗✳✘✘✏✭✘✙✜✑✦0,250,250,25✦☛✕✮✜✖✔✏60,25ơư✏✲✙✴✶✥✞✚☎★✦ư✍0,250,25✛✘0,25✞✟✁✦✦✓7✦✁✫☞✏✥✁✕✢✦✴✭✥✲✙✯✑✜✱✱☞80,250,250,25✣✢0,250,250,25✚✟✕✙✳✥✳✴★★★✹★★✙20,25 ✗✕★✥N i x y ramàng tilacôit c a l c l p Trong ch t n n c a l c l p . ……S n ph m t o ra ATP và NADPH ,ÔxiCacbohi rat ,ADP, NADP………* Trong quang h p, pha t i ph thu c vào pha sáng vì: S n ph m c a pha sang lànguyên li u chop ha t i………………………………………………………………a. Vì: E có b n ch t là pr-> khi t ng nhi tquá t i u c a E-> E b bi n tính, m tch c n ng xúc tác...........................................................................................................b. Vì: M i E có th c n các i u ki n khác nhau -> vì v y m i bào quan là môi tr ngthích h p cho ho t ng c a m t s lo i E nh t nh.....................................................a. S tinh trùngc hình thành là: 6250 x 4 = 25 000( tinh trùng)..............................- S tinh trùng tr c ti p tham gia th tinh v i tr ng: 25 000 x 1/1000 = 25(tinh trùng).b. S l ng t bào sinh tr ng = s l ng tr ng t o ra = 32 t bào. ..............................- S th nh h ng b tiêu bi n có s nhi m s c th là:32 x 3 x 39 = 3744 (NST)...................................................................................---H t--ơ✦✔✦✫✔✫✯★✑✦☞0,250,25✯✄✚★✖✔✙✳✕9✙★✩✳✑✜ư✔✶✩✘✓✭✥✑✳✤ ✙✑✦✖✕✖✑✦✔✶✙10✑✬ư✙✜✢✣✙✫✜✜✬✬ư✙✘✙✘✓✜✑✦ư✙✘✌✁✓0,5✪ ✬0,25✕✖ư0,50,250,250,25✢✶ư✶✜30,25  SGD& T V NH PHÚC———————CHÍNH TH C✁✁✄✂☎K THI CH N HSG L P 11 THPT N M H C 2009-2010THI MÔN : SINH H C(Dành cho THPT không chuyên)Th i gian: 180 phút, không k th i gian giao .——————————✆✝✞✁✟✄✝✝✠✠☛☞✡☛Câu 1 (1 i m):a. Lông hút có đặc điểm cấu tạo như thế nào phù hợp với chức năng hút nước?b. Số lượng lông hút thay đổi trong điều kiện nào?Câu 2 (1 i m):a. Rễ cây hút khoáng theo các cơ chế nào? Nêu sự khác nhau giữa các cơ chế hút khoáng đó?b. Giải thích vì sao cây trên cạn ngập úng lâu sẽ chết?Câu 3 (1 i m):a. Điểm bù ánh sáng quang hợp là gì? Điểm bù ánh sáng của cây ưa sáng và cây ưa bóng khác nhaunhư thế nào? Giải thích?b. Điểm bão hoà CO2 là gì? Sự bão hoà CO2 xảy ra trong điều kiện tự nhiên không?Câu 4 (1 i m):Một người ở vùng đồng bằng lên sống ở vùng núi cao có không khí nghèo ôxi. Em hãy cho biết cơthể người đó xảy ra những thay đổi gì để thích nghi với môi trường mới đó?Câu 5 (1 i m):Hiện tượng xếp lá của cây trinh nữ khi có va chạm và hiện tượng xếp lá " thức, ngủ" của cây có gìgiống và khác nhau ?Câu 6 (1 i m):Mô tả quá trình tiêu hoá ở trùng đế giày? Từ đó rút ra nhận xét gì về tiêu hoá ở động vật đơn bào?Câu 7 (1 i m):a. Tại sao giun tròn và sán sống kí sinh trong ruột người không có hệ tiêu hoá mà vẫn sống bìnhthường ?b. Động tác nhai lại thức ăn ở động vật nhai lại có tác dụng gì ?Câu 8 (1 i m) :a. Giải thích vì sao ở động vật có vú những loài có khối lượng cơ thể nhỏ thường có nhịp tim nhanhhơn nhịp tim của những loài có khối lượng cơ thể lớn ?b. Sự tiêu hoá của ruột non ở giai đoạn nào là kém nhất? Giải thích?Câu 9 (1 i m) :Đặc điểm của quá trình trao đổi khí qua da ở giun đất? Nêu cấu tạo của da giun đất phù hợp vớichức năng hô hấp?Câu 10 (1 i m):Vận tốc máu chảy trong hệ mạch như thế nào? Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?---H t--✡☛✡☛✡☛✡☛✡☛✡☛✡☛✡☛✡☛✡✌✎Cán b coi thi không gi i thích gì thêm✍Họ và tên thí sinh...................................................................SBD............................1  SGD& T V NH PHÚC———————✁K THI CH N HSG L P 11 THPT N M H C 2009-2010NG D N CH M MÔN : SINH H CH(Dành cho THPT không chuyên)——————————✂✆✝✞Ư ✞✟✁✂✝✝✆Câu Ý1a✄N i dung*C u t o lông hút phù h p v i ch c n ng hút n c:- Thành mỏng ,không thấm cutin-> dễ thấm nước…………………………………….- Không bào trung tâm lớn-> tạo áp suất thẩm thấu…………………………………..- Có nhiều ti thể -> hoạt động hô hấp mạnh -> áp suất thẩm thấu lớn………………..* S l ng lông hút thay i khi:Môi trường quá ưu trương, quá axit(chua), thiếu oxi…………………………………..* Khác nhau:……………………………………………………………………………Cơ chế thụ độngCơ chế chủ động- Iôn khoáng từ đất vào rễ theo- Ngược građien nồng độ.građien nồng độ.- Không hoặc ít tiêu tốn ATP.- Tiêu tốn ATP- Không cần chất mang- Cần chất mang* Vì: Khi bị ngập úng -> rễ cây thiếu oxi-> ảnh hưởng đến hô hấp của rễ -> tích luỹcác chất độc hại đối với tế bào và làm cho lông hút chết, không hình thành lông hútmới-> cây không hút nước -> cây chết………………………………………………..*Điểm bù ánh sáng là: cường độ ánh sáng giúp quang hợp và hô hấp bằng nhau……..* Cây ưa bóng có điểm bù ánh sáng thấp hơn cây ưa sáng, vì: Cây ưa bóng có lục lạpto, nhiều hạt diệp lục hơn cây ưa sáng -> hấp thu ánh sáng tích cực, hiệu quả -> cóđiểm bù ánh sáng thấp, thích nghi với cường độ chiếu sáng tương đối yếu…………..* Điểm bão hoà CO2: nồng độ CO2 để quang hợp đạt mức cao nhất………………..* Trong tự nhiên không xảy ra tình trạng bão hoà CO2, vì: hàm lượng CO2 trong tựnhiên chỉ vào khoảng 0,03% rất thấp so với độ bão hoà CO2( 0,06% - 0,4%)……* Nh ng thay i v ho t ng và c u t o...- Nhịp thở tăng nhanh hơn............................................................................................- Tim đập nhanh hơn...................................................................................................- Tuỷ xương sản xuất thêm hồng cầu đưa vào máu làm tăng khả năng vận chuyển ôxicủa máu.........................................................................................................................- Tăng dung tích trao đổi khí của phổi..........................................................................* Giống nhau: Đều thực hiện do sự thay đổi trạng thái trương nước của các tế bào thểgối, khi tế bào trương nước lá sẽ mở, khi tế bào không trương nước lá sẽ khép lại….* Khác nhau:+ Khép lá của cây trinh nữ: thuộc loại ứng động không sinh trưởng, do va chạm cơhọc……………………………………….…………………………………………..+ Sự xếp lá " thức, ngủ" của cây: thuộc loại ứng động sinh trưởng, bởi sự thay đổiánh sáng theo chu kì………………………………………………………………….* Tiêu hoá ở trùng đế giày: ……………………………………………………………- G/đ 1: TĂ được lấy vào cơ thể theo hình thức nhập bào. Màng tế bào lõm xuốnghình thành không bào tiêu hoá chứa thức ăn bên trong.- G/đ 2: Lizôxoom gắn vào không bào tiêu hoá-> tiết E tiêu hoá vào không bào tiêuhoá -> thuỷ phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản.- G/đ 3: Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hoá vào tế bàochất. Phần thức ăn không tiêu hoá được trong không bào ra ngoài theo kiểu xuất bào.* Nhận xét:- Ở động vật đơn bào thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá-> tiêu hoá nộibào( tiêu hoá bên trong tế bào)………………………………………………………..- Tiêu hoá hoá học……………………………………………………………………..* Chất dinh dưỡng có sẵn trong ruột non dễ dàng chui qua bề mặt cơ thể mỏng cảusán dây và giun chỉ-> hệ TH của chúng không cần thiết nữa và bị thoái hoá hoàn toàn✞✠✟✡✝☛2ab3abư✏56a0,250,250,25✎ư☛47✍✟i m✠✌b☎✑☞☛✒0,250,50,50,250,250,250,25✄✓✒20,250,250,250,250,50,250,250,50,250,250,5 b8ab910* Vì:- Nghiền nát TĂ, phá vỡ thành xenlulôz của TB TV-> tạo điều kiện cho TH thức ăntrong dạ dày và ruột non………………………………………………………………- Làm tăng tiết nước bọt -> tạo môi trường ẩm và kiềm trong dạ cỏ để VSV: hoạtđộng thuận lợi…………………………………………………………………………* Vì- Động vật càng nhỏ tỉ lệ S/V càng lớn, tốc độ chuyển hóa càng cao, tiêu tốn ôxi đểgiải phóng năng lượng cho duy trì thân nhiệt càng nhiều do đó nhịp hô hấp và nhịptim càng tăng ………………………………………………………………………….- Động vật càng nhỏ khối lượng tim càng nhỏ, lực co bóp tim yếu nên tim phải cobóp nhanh hơn để kịp thời cung cấp máu cho cơ thể………........................................* Vì:TH ở phần tá tràng trước khi có ống mật đổ vào là kém nhất do : muối mật làm nhũtương hoá mỡ-> tăng khả năng TH mỡ của lipaza lên gấp 15 lần…………………...*TĐK ở giun:- Khí O2 khuyếch tán qua da vào máu-> đến Tb. Khí CO2 khuyếch tán từ bên trongcơ thể qua da ra ngoài do có sự chênh lệnh về phân áp O2 và CO2………………….- Quá trình chuyển hoá bên trong cơ thể luôn tiêu thụ O2 và sinh ra CO2-> làm chênh lệnh phân áp O2 và CO2……………………………………………….* Đặc điểm của da:……………………………………………………………………- Tỉ lệ giữa S bề mặt cơ thể và thể tích cơ thể khá lớn là nhờ cơ thể có kích thướcnhỏ.- Da của giun đất luôn ẩm ướt-> chất khí dễ dàng khuyếch tán qua.- Dưới da có nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp.- Khí O2 và CO2 khuyếch tán rất nhanh trong không khí -> giun đất trao đổi khí quabề mặt cơ thể -> không cần thông khí.*Đặc điểm:…………………………………………………………………………....- Tốc độ máu giảm dần từ động mạch chủ đến tiểu đông mạch- Tốc độ máu thấp nhất trong mao mạch và tăng dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạchchủ.* Giải thích:…………………………………………………………………………….- Tốc độ máu tỉ lệ thuận với diện tích của mạch.- Trong hệ động mạch tổng tiết diện tăng dần từ đông mạch chủ đến tiểu động mạch> tốc độ máu giảm dần.- Trong hệ tĩnh mạch tổng tiết diện giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ->tốc độ máu tăng dần.- Tổng tiết diện lớn nhất ở mao mạch-> máu chảy với vận tốc chậm nhất.---Hết---30,250,250,250,250,50,250,250,50,50,5   ✁TRNG THPT TÂN KNG N M H C 2013- 2014KÌ THI CH N HSG TRMÔN THI: SINH H C - L P 11✂✄☎✆✝✄✄✫CHÍNH TH C✸✞✹TH I GIAN : 150 PHÚT✆✠✟Câu 1 (2,0 i m)✌☛☞✍✕☛☛✏☛✑✓✌✔✗✘a. D a trên c i m c u t o và ho t ng trao i n c t bào và c th th c v t, hãy gi icao, có gióthích hi n t ng sau: khi cùng b m t n c t ng t (ví d vào bu i tr a n ng to, nhi tkhô và m nh …) cây non b héo r còn cây già ch bi u hi n héo nh ng lá non?✎✎✡ơư✡✍✙✢✓✚ư✛☛✏✏✑ư✙✜☛✏ư✌✙✎✛✣✔✤✥✌☛✑✓✔✗☛☞✌☛☛✏☛☞✧☛✓b. Quá trình trao i n c th c v t CAM có c i m gì c áo? c i m này d n t i skhác nhau v nhu c u n c th c v t CAM và các nhóm th c v t khác nh th nào?ư★✡✦✩✕✓✔✗ư✗✡✡ư✠Câu✪N i dungÝ✍✕✕✓✗✙- Khi b m t n c, các t bào th c v t có hi n t ng co nguyên sinh. N u 0,5b m t n c t ng t, không bào và màng sinh ch t co nhanh, có th kéob ph n c ththành t bào cùng b co vào làm t bào gi m th tíchho c c c th b gi m th tích xu t hi n hi n t ng héo.Câu 1 a(2,0i m)✛ư✚✡ư✍✍✓☛✛✏✌✏ư✕✠✟i m✫✕✌✌✘✏✗ơ✛✌☞✘✌✍✘ơ✙✙✚✛ư✬✌☞✏✗✕- cây non ho c b ph n c th còn non, thành xelluloz còn m ng, y ud bi u hi n héo. các t bào 0,5nên d b kéo vào cùng màng sinh ch tkhó b kéo vào h nt bào v n gigià, thành xelluoz dày, c ngc nguyên th tích không bi u hi n héo.ơơ✭✍✮✌✮✬✕✙✛✕ơ☛✧ơ✯✛✌✥✌✙✚ư✌✱☛b✏☛✗✰✔✦✡✕☛✎✎ư★✲✬✙✓✗ư✙✑ư✙✧✓✜✱✚✡✕☛☞- i m c áo : Th c v t CAM th ng s ng vùng sa m c ho c bán sa 0,5m c trong i u ki n thi u ngu n n c. nhóm th c v t này, hi n t ngóng khí kh ng vào ban ngày có tác d ng ti t ki m n c d n t i quá trìnhnh CO2 chuy n vào ban êm.c✓ư✌☛☛✛★✩✳✓- S khác nhau v nhu c u n1/2 C3, CAM th p h n C4.✡các nhóm th c v t : C3 là cao, C4 b ng 0,5✔✗cư✡✍ơ✠✟Câu 2 (1,0 i m)✱✗✘✙Trong quá trình s ng c a th c v t, hãy gi i thích các hi n t ng:- Khi thi u N, Mg và Fe thì lá cây b vàng.- Sau m t th i gian dài m a nhi u ng i ta th y các lá già cây l c bi n thành màu vàng.✴✚✡ư✕✛★✏✍✰✕✰✔ư✎ư✠Câu✪ÝN i dung✫✕✩i m✍- Khi thi u N, Mg và Fe thì lá cây b vàng vì: N, Mg là thành ph n c u t o 0,25nên clorophyl, Fe ho t hóa enzim t ng h p clorophyl.Câu 2(1,0i m)✎✛✑✎✚✠✟★✏✍✰✕✰✔- Sau m t th i gian dài m a nhi u ng i ta th y các lá già cây l c bi n0,25thành màu vàng, ây là tri u ch ng thi u nitrogen (s hóa vàng c a lá già)vì:ư✎ư✕☛✙✯✬✡✵✮✴✱✱✏✩+ r cây l c có vi khu n Rhizobium s ng c ng sinh t o n t s n, cónh N2. Vi khu n này sinh tr ng, phát tri n trong i u ki n 0,25kh n ng chi u khí. M a nhi u làm c n ki t oxi trong t làm cho cây không hìnhc n t s n d n n không chuy nc N2 thành NH4+ nên câythànhthi u N lá vàng.✎✱✘✶✎✵✌☛★✔✛☛✙ư✕★✍✙✎☛ư✱☛✩✕✧✌☛✚☛ư✚ư✕★+ M t khác, tr i m a nhi u làm r a trôi NO3- trong☞✰☛ư✷✠✟Câu 3 (2,0 i m)✍✶a. Nêu c u t o phù h p ch c n ng quang h p c a l c l p ?✎✚✚✎✯✴1✜✍t.0,25✡ ✍✙✘✗✩✓✗✙✘✶b. Hi u qu quang h p c a th c v t C4 l n g p 2 l n th c v t C3 nh ng hi u qu n ng lth c v t C3 l i l n h n th c v t C4. Hãy ch ng minh nh n nh trên.✚✴✗✓✎✡✡✗ơ✡✗✡✚ưưng☛✯✛✠CâuÝ✪N i dung✢-Ai m✫☛✱✙✙H t grana: ch a các tilacoit trên ó ch a h s c t QH, h em zim 0,5pha sáng -> n i di n ra c a pha sáng quang h p….0,5nhCh t n n l c l p (stroma): ch a h enzim pha t i (Enzim cCO2 …..) -> n i di n ra c a pha sáng QH.✎✯✯✮ơCâu 3(2,0i m)✍-★✱✱✙✎✜✠✟✚✴☛✯✛✮ơ✴✍✙✘- Hi u qu quang h p c a TVC4 > TVC3 do TVC3 có hô h p sáng còn 0,5TVC4 không có hô h p sáng.- Hi u qu n ng l ng TVC3 > TVC4 vì:0,5TVC3 hình thành 1 Glucôz c n 18 ATPTVC4 hình thành 1 Glucôz c n 24 ATPb✚✴✍✙✘✶✚ư✌✩☛ơ✌✩☛ơC©u 4: (4 ®iÓm).XÐt 1 tÕ bµo cña mét loµi cã bé NST mang c¸c gen nh− h×nh vÏ:a. H y vÏ m« pháng bé nhiÔm s¾c thÓ cña tÕ bµo qua c¸c k× khi tÕbµo ® cho tiÕn hµnh nguyªn ph©n?b, NÕu tÕ bµo ® cho lµ mét tÕ bµo sinh tinh th× khi tÕ bµo ®ã gi¶mph©n cã thÓ sÏ cho nh÷ng lo¹i giao tö nµo? Minh häa b»ng s¬ ®å quac¸c k× cña qu¸ tr×nh gi¶m ph©n?✠CâuÝ✪N i dungi m✫Câu 4 a(2,0i m)✠✟0,250,25✠✟Câu 5 (2,0 i m)✠CâuÝ✪N i dungi m✫Câu 5 a(2,0i m)✠✟✕✶✰✕★✍✶☞T ng th i gian ch bi n và t ng b m t h p th .b✜0,5✠✟Câu 6 (3,0 i m)✠CâuÝ✪N i dung✫Câu 6 a(3,0i m)0,5✠✟i m2 0,53  ✝SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NHC P THPT N M H C 2012 - 2013Môn: SINH H C L P 11✄✆☎✆✟✞✠✆✆✡☛Th i gian làm bài: 180 phút( thi có 02 trang, g m 05 câu)✍✂☞CHÍNH TH C❀✌❁Câu 1.nh nit không khí? Vì sao chúng có kha) Nh ng nhóm sinh v t nào có kh n ng cn ng ó?b) Vai trò c a niti v i i s ng cây xanh? Hãy nêu nh ng ngu n nit ch y u cungc p cho cây?c) Ch ng minh m i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trình dinh d ngkhoáng và trao i nit . Con ng i ã v n d ng nh ng hi u bi t v m i quan h nàyvào trong th c ti n tr ng tr t nh th nào?✎✏✒✑✒✓✔✕✖✑✔✗✖✔✓✘✔✙✓✎✚✖✗✛✜✢✓✣✔✧✬✤✖✭ư✚✮✎✙✔ư✜✏★✘✎ư✩✛✪✓✦✫✛Câu 2.a) i m bù ánh sáng là gì? Có th s d ng i m bù ánh sángxác nh cây a bóngc không? Gi i thích.và cây a sángb) M c dù di n tích l khí c a toàn b khí kh ng ch g n b ng 1% di n tích c a lá,nh ng l ng n c thoát ra kh i khí kh ng l i l n h n l ng n c thoát qua b m t lánhi u l n. T i sao v y?c) T ng quan t l các phitohoocmon sau ây có nh h ng nh th nào t i s sinhtr ng và phát tri n c a cây xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin;Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic.✯✩✩ư✔✣ư✱ư✪ư✖ư✺✲✱ư✵★✔✩✔✩✔✕ư✑✫ư✰✗✳✘✧✷✸✧✴✸✘✵✖✶ư✫✱ư✗✘✪✣✏✹✫✔✩✑ư✺ư✛✘✬✗Câu 3.a) Nêu nh ng i m khác bi t gi a s d n truy n xung th n kinh trên s i tr c v i s d ntruy n xung th n kinh qua xináp hóa h c.tr em, n u chdinh d ng thi u i t kéo dài thì th ng có bi u hi n suy dinhb)d ng, trí tu ch m phát tri n. Gi i thích.ng i, vì sao khi b tràn d ch màng ph i thì s ng t th , d d n n t vong?c)d) Vì sao các loài ng v t b c th p th ng ho t ng theo b n n ng là ch y u?✎✔✩✪✼✬✻✪✛✫ư✵✱★✘✬✻✮✛✦✼✎✵✽ư✫✔✳ư✏✛✩✙✕✔✦✓✏✙✩✫✑✕✳ư✧✏✜ư✤✙✸✔✸✺✭✳✻✑✔✛✰✒✗✛Câu 4.a) M ch p c tay có ph i do máu ch y trong m ch gây nên hay không?b) Tr ng h p nào d i ây làm thay i huy t áp và v n t c máu? Gi i thích.- ang ho t ng c b p (ví d nâng v t n ng).- Sau khi nín th quá lâu.- Hít ph i khí CO.c) Nh n nh sau ây úng hay sai? Gi i thích.th m và có r t ít ch t dinh“Máu trong t nh m ch trên gan (t nh m ch r i gan) có màud ng”.✸✔ư✏✺✙✧✑✱✯ư✸✔✳✘✖✑✔✔✾✸✧★✛✏✏✓✑✣✺✑✏✔✕✔✔✿✸ư✑✿✸✙✦1✔✷✻✜✜ Câu 5.a) Chu k t bào là gì? Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào?b) Trong nhân c a t bào l ng b i (2n) ng i ch a kho ng 6.109 c p nuclêôtit. Hãycho bi t trong nhân các t bào sau ây ch a bao nhiêu c p nuclêôtit?- T bào pha G1- T bào pha G2- T bào n ron- Tinh trùng.c) Quan sát các t bào sinh d c s khai c a ru i gi m c và ru i gi m cái th c hi nt, sau ó t t c các t bào con t o thành u ti n hành gi mnguyên phân m t sphân t o giao t , nh n th y: t ng hàm l ng ADN trong nhân c a các t bào sinhtinh và các t bào sinh tr ng là 72pg (picrogram), t ng hàm l ng ADN trong nhâncác tinh trùng t o thành nhi u h n t ng hàm l ng ADN trong nhân các tr ng t othành là 124pg. Bi t hàm l ng ADN trên các NST trong m i t bào khi ang kìsau c a gi m phân II là 2pg.- Xác nh s l n nguyên phân c a m i lo i t bào sinh d c s khai nói trên.c th tinh, các h p t t o thành u tr i qua m t- N u t t c các tr ng sinh ra ust nguyên phân liên ti p nh nhau và t ng hàm l ng ADN trong nhân c a các tbào con sinh ra t các h p t này là 256pg thì m i h p t trên nguyên phân m y t?✿✛ ✗✗✛ư✛✦✛✺✛✺✔✪✳ư✔✛ ✺✛✛✙✢✑✢✣✣✖✛★✳✸✓✔✰✖✱✏✜✑✜✔✬✚✛ư✸✔✱ư✖✬✪✧ưư✕✜✓✑✛✱✱✢✱✲✵✗✑✢✔✱✪✛✱✁✛✸✔✲✔ư✸✱✛★✺★ư✱✧✰ư✲✱✖✰✸✔✪✱✰✂✄☎✆✝✟-Thí sinh không-Giám th không gi i thích gì thêm.c s d ng tài li u✞✡H và tên thí sinh: ................................................................ SBD:.......................☛2✑✳✗_________H T_________✠✫✛✗✧✪✜✑✔✔✚✢✛✛✜✧✸✗✗✔✛✓✫✛✜✔✱  ✝SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NHC P THPT N M H C 2012 - 2013✄✆☎H✆✟✞✠✆NG D N CH M MÔN SINH H C L P 11Ư☛☞✟✆☛✌CâuCâu1✍i m N i dungnh nit không khí? Vì sao(4.0 ) a) Nh ng nhóm sinh v t nào có kh n ng cchúng có kh n ng ó?b) Vai trò c a niti v i i s ng cây xanh? Hãy nêu nh ng ngu n nitch y u cung c p cho cây?c) Ch ng minh m i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trìnhdinh d ng khoáng và trao i nit . Con ng i ã v n d ng nh ng hi ubi t v m i quan h này vào trong th c ti n tr ng tr t nh th nào?nh nit không khí:0.50- Nh ng sinh v t có kh n ng c+ Nhóm vi khu n cnh nit s ng t do: Cyanobacteria....+ Nhóm vi khu n cnh nit s ng c ng sinh: Rhizobium s ng c ng sinhtrong r cây hu....- Chúng có kh n ng ó vì có các enzim nitrôgenaza nên có kh n ng phá vliên k t 3 b n v ng c a nit và chuy n thành d ng NH30.500.50 - Vai trò nit :+ V c u trúc: Tham gia c u t o prôtêin, axit nuclêic, ATP,...+ V sinh lý: i u hòa trao i ch t, sinh tr ng, phát tri n (TP c u t o c aenzim, vitamin nhóm B, m t s hooc môn sinh tr ng,...)0.50 - Ngu n Nit ch y u cung c p cho cây là:+ Nit vô c : nh nitrat (NO3-), amôn (NH4+ )....+ Nit h u c : nh axit amin, amit....0.50- M i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trình dinh d ngkhoáng và trao i nit :+ Hô h p gi i phóng n ng l ng d i d ng ATP, t o ra các h p ch t trunggian nh các axit h u c .+ ATP và các h p ch t này u liên quan ch t ch v i quá trình h p thkhoáng và nit , quá trình s d ng các ch t khoáng và quá trình bi n i nittrong cây.0.50- ng d ng th c ti n:+ Khi tr ng cây, ng i ta ph i x i t, làm c s c bùn v i m c ích t o i uki n cho r cây hô h p hi u khí.+ Hi n nay ng i ta ng d ng ph ng pháp tr ng cây không c n t: tr ngcây trong dung d ch (Thu canh), tr ng cây trong không khí (Khí canh) t oi u ki n t i u cho hô h p hi u khí c a b r .(4.0 ) a) i m bù ánh sáng là gì? Có th s d ng i m bù ánh sáng xác nh câya bóng và cây a sángc không? Gi i thích.b) M c dù di n tích l khí c a toàn b khí kh ng ch g n b ng 1% di n tíchc a lá, nh ng l ng n c thoát ra kh i khí kh ng l i l n h n l ng n cthoát qua b m t lá nhi u l n. T i sao v y?c) T ng quan t l các phitohoocmon sau ây có nh h ng nh th nào t is sinh tr ng và phát tri n c a cây xanh: Auxin/Xitôkinin;Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic.0.25- i m bù ánh sáng: i m bù ánh sáng là i m c ngánh sáng màóc ng quang h p và c ng hô h p b ng nhau.- Có th s d ng.... phân bi t cây a bóng và cây a sáng:+ Cây a sáng có i m bù ánh sáng cao, cây a bóng có i m bù ánh sáng0.25th p.✂✔✎✑✒✕✏✖ơ✓✒✕✓✔✘✔✕ơ✙✕✛✚ơ✏✜✢✘✔✢✤✙✣✥✏✪✕✦★✚ơ✧✕✑✦✩✏✜✫✔✮✛✜✬✯✦✭✴✱✲✳✵✶✷✰✸a✴✴✵✶✷✹✸✴✴✵✻✵✼✴✺✷✺✱✲✾✶✳✵✲✿✳✽❁✷✰❂❀✷✿❃❃❂✿✿❃✵❁❅❃❇❄❂ư❀✴b✺❇ư❈✾❃✷❀✷✷ư✷✷✰ư✴❃❉❊❋✽✰✵❅ư✷❃❃✲✳❋●ư❂❂●ư✷ư✰❃c✿❃✵●❉❊❋❍❃✾✵✷■❅✷❍✻❏❍✹❈❃❑✲❋✿✵▲❋ư❃✻▼✵❍✾❈▼✵❂❍❑❖❃◆❍❈✵✷ưư❈❁✶✵❂€✿✴✵❃✾▼✺ư❀✪Câu2✪✪◗✎✻❘✪✕✕✕✖✩✕✦✒✦✦❙❚✤❲✬✘★❳❱✬❯✘✙✦✦❙★✙❩✦✙ơ✦❙✦❨✫✫❲✤✑❩✜✦❬ơ✬✕✒✙✦❭✦✪✘✦❭✭❁❁❁✵❄❑✵✺❑●ư✵✺❇ư❃a❑❄✵❪✺ư❁❁✵■▼❍ưư❁❁✵✵ưư❃3✵ ✾0.50❇✺❑✵✺✵+ N u m t c ng ánh sáng nào ó:* m t cây th i CO2, có ngh a là cây có i m bù ánh sáng caocây a sáng* còn m t cây v n h p th CO2, có ngh a là cây có i m bù ánh sáng th pcây a bóng.C s v t lý c a quá trình b c h i n c ã ch ng minh r ng: các phân t n cb c h i và thoát vào không khí mép ch u n c d dàng h n nhi u so v i cácphân t n c b c h i t gi a ch u n c. Nh v y v n t c thoát h i n ckhông ch ph thu c vào di n tích thoát h i mà ph thu c ch t ch vào chu vic a các di n tích ó. Rõ ràng là hàng tr m khí kh ng trên m t milimet vuônglá s có t ng chu vi l n h n r t nhi u so v i chu vi lá và ó là lý do t i saol ng n c thoát qua khí kh ng là chính và v i v n t c l n.- Auxin/Xitôkinin: i u ch nh s tái sinh r , ch i và u th ng n. N u t lnghiêng v Auxin thì r hình thành m nh h n và t ng u th ng n. Còn ng cl i ch i bên hình thành m nh, gi m u th ng n.- Abxixic/Giberelin: i u ch nh s ng ngh và n y m m c a h t. N u t lnghiêng v Abxixic thì h t ng , ngh . Ng c l i thì n y m m.- Auxin/Êtilen: i u ch nh s xanh, chín qu . N u nghiêng v Auxin qu xanhvà ng c l i thúc y qu chín.- Xitôkinin/Abxixic: i u ch nh s tr hoá, già hoá. N u nghiêng v Xitôkininthì tr hoá và ng c l i.) a) Nêu nh ng i m khác bi t gi a s d n truy n xung th n kinh trên s i tr cv i s d n truy n xung th n kinh qua xináp hóa h c.b)tr em, n u chdinh d ng thi u i t kéo dài thì th ng có bi u hi nsuy dinh d ng, trí tu ch m phát tri n. Gi i thích.c)ng i, vì sao khi b tràn d ch màng ph i thì s ng t th , d d n n tvong?d) Vì sao các loài ng v t b c th p th ng ho t ng theo b n n ng là chy u?ư❁✺✲✵ ✁ư❃✂❁✺❃✵ ✁❍ư✴1.00❇✷❪✱❋✷❀✵❋ư◆❇✷✱✴■✱✷ư✺✴✱ư✱❋✷ư▼ư✺✷❍☎❋✷❋✰✄ư✿✻❋ư❋b■✴❉❊❍▼✵✳❅✺❀❃❊❅❋✿❋✷✵❂✴❋●❅ư❋❈✻✵✾✾▼✼✹☎✿ư☎✾✻❂✳✷❈c❋ư✿0.50✱✼✲❂●ư✾❂ư✼ư✿0.50❖✵❀✿☎❖❂●❀✲❂ư☎✾✵✿✲✲✹☎✸●✵❂✲ư0.50▼❂❀☎✿0.50✾✲✹☎✿✾✵✿✆✹☎✆●❂ư✪Câu3✎(4.0✫✝✕❲✬❙✏✏✫✝✩✭❲✙✯✭✜✞✜✜✔✪✕✟✚✦✧✬✦❯✪✬✦✑✒✧✮✞✚✖✖★✜✝✕❩✦❘❭✥✢✕✑✑✚✕❩✦✒❯✘❯✓✜✠a1.00✡☛✠D n truy n xung th n kinh trên s i tr c✡☛D n truy n xung th n kinh qua xináp☞✌✍✍✎✏✎T c nhanhCó th d n truy n theo hai h ngng c nhau b t u t m t i m kíchthích✓✠T c✏✑ch m h n✒✡✕✠☛✏ư✡✏✓✎✡Luôn d n truy n theo m t chi u tmàng tr c ra màng sau xinápư✖✎☞✗✕✗ư✠✡✘✎✙D n truy n theo c ch i n - hóa i nC ng xung có th b thay i khii qua xináp.Kích thích liên t c có th làm choxung qua xináp b ng ng (m i xináp)✒✠✡✘✎✙D n truy n theo c chi n ....✒✛✎✎✍✏✎✙✡✓✜✎C ng xung luôn n nh su t chi udài s i tr c.Kích thích liên t c không làm ng ngxung✚✜✎ư✎☞✌✌✛✏✚ư✓✗✌✜✗✢❁b❇0.50✳❑+ Tyroxin là hooc môn sinh tr ng, có ch c n ng t ng c ng chuy n hóa cb n t bào, kích thích quá trình sinh tr ng và phát tri n bình th ng c a cth .i v i tr em, tyroxin còn có vai trò kích thích s phát tri n yc acác t bào th n kinh, m b o cho s ho t ng bình th ng c a não b .+ Tr em thi u i t d n n thi u tyroxin làm cho t c chuy n hóa c b n c acác t bào gi m xu ng, c th sinh tr ng và phát tri n ch m, bi u hi n cáctri u ch ng suy dinh d ng; h th n kinh phát tri n không hoàn thi n d n nho t ng kém, bi u hi n ch m phát tri n trí tu , ….+ Các loài ng v t b c th p th ng có h th n kinh kém phát tri n, vòng ing n.+ H th n kinh kém phát tri n nên kh n ng l u gi thông tin không nhi ukh n ng hình thành các t p tính h cc là r t h n ch .ư✾✲✳◆❇✷ư❁❇❑ư❁❁❋❄✹✲✲✵❂✺❀❑✹✾✴✾✂❀✺ư✾✴✵✆❀❁✵✺✲✷❀✾✴❁✲❁❇✷✽◆✵▼❁✾✂▼▼✵ư❁❂❁✱ư❖▼❁✺▼✱▼❃1.00✵❖✵c❀❖✵✆✾0.50✷ư✴✵✺✱❖✱❑❁▼✵❑ư✣❖❁✿▼✲✳✁ư✰❃✲✳✱✼✵●❂ư4✾ ✴✣✵❑✱✵▼+ Vòng i ng ns c ng c các t p tính h cc c ng khó th c hi ncHo t ng c a ng v t b c th p ch y u d a vào các t p tính b msinh.+ S d ng lo i t p tính s có u i m là nhanh, n gi n, không tiêu t n nhi un ng l ng và không c n ph i h c, nh ng có h n ch là kém linh ho tgi m kh n ng thích nghi c a loài.(4.0 ) a) M ch p c tay có ph i do máu ch y trong m ch gây nên hay không?b) Tr ng h p nào d i ây làm thay i huy t áp và v n t c máu? Gi ithích.- ang ho t ng c b p (ví d nâng v t n ng).- Sau khi nín th quá lâu.- Hít ph i khí CO.c) Nh n nh sau ây úng hay sai? Gi i thích.“Máu trong t nh m ch trêngan (t nh m ch r i gan) có màu th m và có r t ít ch t dinh d ng”.0.50- M ch p c tay không ph i do máu ch y trong m ch gây nên.0.50- Do nh p co bóp c a tim và s àn h i c a thành ng m ch gây ra.0.50- T ng huy t áp và v n t c máu do t ng tiêu th O2 c và t ng th i CO2 vàomáu; n ngoxy trong máu th p, n ngCO2 trong máu cao, th quan hoáh c xoang ng m ch c nh và cung ng m ch ch b kích thích g i xungth n kinh v trung khu i u hoà tim m ch làm tim p nhanh và m nh, do v yt ng li u l ng máu qua tim làm t ng huy t áp và v n t c máu.O2 và t ng CO2 trong máu- T ng huy t áp và v n t c máu do gi m n ng0.50sau khi nín th lâu.- T ng huy t áp và v n t c máu do khí CO g n v i hemôglôbin làm gi m0.50n ng ôxy trong máu.0.50- úng ch : máu có màuth m vì giàu CO2, vì máut i xu t phát tng m ch ch sau khi trao i khí các c quan (d dày, ru t, lách,…)snh n CO2 thành máuth m theo t nh m ch trên ganvào t nh m ch chd i tr v tim.- Sai ch : “R t ít ch t dinh d ng” vì: chúng v a m ic h p thu các ch t0.50dinh d ng t ru t non nên giàu ch t dinh d ng.(4.0 ) a) Chu k t bào là gì? Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào?b) Trong nhân c a t bào l ng b i (2n) ng i ch a kho ng 6.109 c pnuclêôtit. Hãy cho bi t trong nhân các t bào sau ây ch a bao nhiêu c pnuclêôtit?- T bào pha G1- T bào pha G2- T bào n ron- Tinh trùng.c) Quan sát các t bào sinh d c s khai c a ru i gi m c và ru i gi m cáit, sau ó t t c các t bào con t o thànhth c hi n nguyên phân m t su ti n hành gi m phân t o giao t , nh n th y: t ng hàm l ng ADNtrong nhân c a các t bào sinh tinh và các t bào sinh tr ng là 72pg(picrogram), t ng hàm l ng ADN trong nhân các tinh trùng t o thànhnhi u h n t ng hàm l ng ADN trong nhân các tr ng t o thành là 124pg.Bi t hàm l ng ADN trên các NST trong m i t bào khi ang kì sau c agi m phân II là 2pg.- Xác nh s l n nguyên phân c a m i lo i t bào sinh d c s khai nóitrên.- N u t t c các tr ng sinh ra uc th tinh, các h p t t o thànhu tr i qua m t st nguyên phân liên ti p nh nhau và t ng hàml ng ADN trong nhân c a các t bào con sinh ra t các h p t này là✼✁✹ư❃✵●✵❂✁✺✵ư● ✺✱✹ ✾✸✱✱❀❀✹❁✱❂■❊✴✵❍✵❖✳✾✲●✼❂ư✲✿✲✷ư❂✁ư✲✳❀Câu4✎✕❩✑★✒✒❩❭✜✚✙✦❙✕✕✔★✑✒✦✁◗✕❩✑ơ✤✩❯❭✒✑✕✖✕✕✒✂❩✢✝✚✂❩✢✕✦✧❨a✵❂✱❇❅✲✲✶✵❀✵✹✾b❂❈✺❂❀✴✳✱✳❇✳✷✲❍❈❃✵❈✺✵✺❍❇✼✵✺✲❂✵✺✶❂❀❖✿✵❂✿✱✴✳●✱❂✾✳■✿✵✱ư✾✴✳❈✱✲✵✺✳❇✾✴✳✣✱❋✲❈✵✺✸✄c❇✵❃▲✵▲✷❄✵ư✺✵❂❅❇✷✄✺❂❊❀✂✱✵▲✵ ❂❅ ❂❀✿❋❇ư❃✄❃❃❇✽❋ư✵❃●ư✄❃✽✺ư✽ư✄✜Câu5✎✫☎✘✂✬✜✕☎✜✘✚✦✧❭✒✤✦❯✣✜✜✕✤✣✜❭✜❭✜ơ✜✛✛✢✕✢✕✔✬✢✘ơ✩✜✕✭✒❩❙✭❯✫✜✢✕✒❘❩✑★✦✜❙✜✘✣★✦❩❙✫★ơ✦❩❙✜❚✣✜✕✦✘❙❭✒✔✕✜❲❚✖✢❩ơ✩✫✒✕✕❘✦✣✫✕✜✘✒✔❙✩❙❩✜✕★❙✦❯✜✘✦❘✆❙❙5 ❚✢❘✕256pg thì m i h p t trên nguyên phân m y t?- Chu k t bào là kho ng th i gian gi a 2 l n phân bào liên ti p. Th i gianc a 1 chu k t bào tu thu c t ng lo i TB trong c th và tu thu c t ng loài.VD: chu k TBgiai o n phát tri n phôi s m là 15-20phút, TB ru t2l n/ngày, TB gan 2 l n/n m,…- Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào:phân chia TB các b ph n khác nhau c a cùng 1 c+ Th i gian và t cth r t khác nhau vàc i u khi n nh m m b o s sinh tr ng và pháttri n bình th ng c a c th .+ Chu k TBc i u khi n b ng 1 h th ng i u hoà r t tinh vi. N u TBv t qua i m R m i ti p t c i vào pha S. Nhân t i u ch nh i m R làprotein không b n v ng có tác d ng kìm hãm.+ N u các c ch i u hoà b h h ng ho c tr c tr c, có th b lâm b nh. VD:b nh ung th là do TB ung th ã thoát kh i các c ch i u hoà phân bào c ac th nên phân chia liên t c t o thành kh i u chèn ép các c quan.- T bào pha G1 = 6.109 c p nuclêôtit- T bào pha G2 = 12.109 c p nuclêôtit- T bào n ron = 6.109 c p nuclêôtit- Tinh trùng = 3.109 c p nuclêôtit❙❙✾❖✲0.50✾❑❑✰ ✾❁✺❀ ❂ ✺✷ ✄✄❁❇a✵❋❂✺ ❖❖✳✿0.75▼ ❀✾✵ ✴❑✵✺❇✺✱✷❀❁❃✿✵❁❪✵●✵✲✲❇ư✹❁✷ư❀✿✵❁✴✿▼❃❁✾✴❋ư✿✵❁✵✵❍✿☎✰✾✾❍✿❁✵✷✶▲❉❉ư✶✵ư▼❍✾▲✿✵✷ư❀❁✷✾✵ư✵●❪✵● ▼ư❁❑✴❂✷❍✾b❇0.75❉✾❇❉✾❉✷❉✄✁( úng 3 ý cho 0.50 , úng 2 ý cho 0.25 , úng 1 ý không cho i m)✂✂✂✴c0.50✂✂✴- G i x là s TB sinh tinh => s tinh trùng t o thành là 4x- G i y là s TB sinh tr ng => s tr ng t o thành là yTB k sau II có n NST kép t ng t ng v i TB l ng b i 2n. V y hàml ng ADN trong nhân TB l ng b i (2n) là 2 pg, TB n b i n là 1 pg.Theo bài ta có 2x + 2y = 72 pg ; 4x –y = 124 pg => x = 32, y = 4.* Có 32 TB sinh tinh, s l n nguyên phân c a các TB sinh d c s khai ban ucó 5 tr ng h p:+ 32 = 1. 25 => có 1 TB sinh d c s khai, nguyên phân 5 l n.+ 32 = 2. 24 => có 2 TB sinh d c s khai, nguyên phân 4 l n.+ 32 = 4. 23 => có 4 TB sinh d c s khai, nguyên phân 3 l n.+ 32 = 8. 22 => có 8 TB sinh d c s khai, nguyên phân 2 l n.+ 32 = 16. 21 => có 16 TB sinh d c s khai, nguyên phân 1 l n.* Có 4 TB sinh tr ng => có 2 tr ng h p:+ Có 1 TB sinh d c cái s khai ban um i t bào NP 2 l n.m i t bào NP 1 l n+ Có 2 t bào sinh d c cái s khaiS l n nguyên phân c a m i h p t :Có 4 tr ng => t o 4 h p t . 4 h p t nguyên phân k l n => t o thành 4.2k tbào con (m i TB con ch a 2 pg ADN) => 2 (4.2k) = 256 => 2k = 25 => k = 5=> m i h p t nguyên phân 5 l n.✼❂✴✴✼❂◆◆❇✷✽●ư❋✷ư ✽ư✺✱ư✺✵✺✷ư✿✵✴0.50❖❖✷❀❑✵❍●ư❖✷❍❖✷❍❖✷❍❖✷❍❖✷❍0.50❑◆●ư❖✄✷❖✁❍✾✾✵✄✷✾❖✁❍✴d0.50❖✄●❀❂■●◆✾❂■■✄◆❖✄❖●●■6  ✝SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NHC P THPT N M H C 2012 - 2013Môn: SINH H C L P 11✄✆☎✆✟✞✠✆✆✡☛Th i gian làm bài: 180 phút( thi có 02 trang, g m 05 câu)✍✂☞CHÍNH TH C❀✌❁Câu 1.nh nit không khí? Vì sao chúng có kha) Nh ng nhóm sinh v t nào có kh n ng cn ng ó?b) Vai trò c a niti v i i s ng cây xanh? Hãy nêu nh ng ngu n nit ch y u cungc p cho cây?c) Ch ng minh m i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trình dinh d ngkhoáng và trao i nit . Con ng i ã v n d ng nh ng hi u bi t v m i quan h nàyvào trong th c ti n tr ng tr t nh th nào?✎✏✒✑✒✓✔✕✖✑✔✗✖✔✓✘✔✙✓✎✚✖✗✛✜✢✓✣✔✧✬✤✖✭ư✚✮✎✙✔ư✜✏★✘✎ư✩✛✪✓✦✫✛Câu 2.a) i m bù ánh sáng là gì? Có th s d ng i m bù ánh sángxác nh cây a bóngc không? Gi i thích.và cây a sángb) M c dù di n tích l khí c a toàn b khí kh ng ch g n b ng 1% di n tích c a lá,nh ng l ng n c thoát ra kh i khí kh ng l i l n h n l ng n c thoát qua b m t lánhi u l n. T i sao v y?c) T ng quan t l các phitohoocmon sau ây có nh h ng nh th nào t i s sinhtr ng và phát tri n c a cây xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin;Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic.✯✩✩ư✔✣ư✱ư✪ư✖ư✺✲✱ư✵★✔✩✔✩✔✕ư✑✫ư✰✗✳✘✧✷✸✧✴✸✘✵✖✶ư✫✱ư✗✘✪✣✏✹✫✔✩✑ư✺ư✛✘✬✗Câu 3.a) Nêu nh ng i m khác bi t gi a s d n truy n xung th n kinh trên s i tr c v i s d ntruy n xung th n kinh qua xináp hóa h c.tr em, n u chdinh d ng thi u i t kéo dài thì th ng có bi u hi n suy dinhb)d ng, trí tu ch m phát tri n. Gi i thích.ng i, vì sao khi b tràn d ch màng ph i thì s ng t th , d d n n t vong?c)d) Vì sao các loài ng v t b c th p th ng ho t ng theo b n n ng là ch y u?✎✔✩✪✼✬✻✪✛✫ư✵✱★✘✬✻✮✛✦✼✎✵✽ư✫✔✳ư✏✛✩✙✕✔✦✓✏✙✩✫✑✕✳ư✧✏✜ư✤✙✸✔✸✺✭✳✻✑✔✛✰✒✗✛Câu 4.a) M ch p c tay có ph i do máu ch y trong m ch gây nên hay không?b) Tr ng h p nào d i ây làm thay i huy t áp và v n t c máu? Gi i thích.- ang ho t ng c b p (ví d nâng v t n ng).- Sau khi nín th quá lâu.- Hít ph i khí CO.c) Nh n nh sau ây úng hay sai? Gi i thích.th m và có r t ít ch t dinh“Máu trong t nh m ch trên gan (t nh m ch r i gan) có màud ng”.✸✔ư✏✺✙✧✑✱✯ư✸✔✳✘✖✑✔✔✾✸✧★✛✏✏✓✑✣✺✑✏✔✕✔✔✿✸ư✑✿✸✙✦1✔✷✻✜✜ Câu 5.a) Chu k t bào là gì? Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào?b) Trong nhân c a t bào l ng b i (2n) ng i ch a kho ng 6.109 c p nuclêôtit. Hãycho bi t trong nhân các t bào sau ây ch a bao nhiêu c p nuclêôtit?- T bào pha G1- T bào pha G2- T bào n ron- Tinh trùng.c) Quan sát các t bào sinh d c s khai c a ru i gi m c và ru i gi m cái th c hi nt, sau ó t t c các t bào con t o thành u ti n hành gi mnguyên phân m t sphân t o giao t , nh n th y: t ng hàm l ng ADN trong nhân c a các t bào sinhtinh và các t bào sinh tr ng là 72pg (picrogram), t ng hàm l ng ADN trong nhâncác tinh trùng t o thành nhi u h n t ng hàm l ng ADN trong nhân các tr ng t othành là 124pg. Bi t hàm l ng ADN trên các NST trong m i t bào khi ang kìsau c a gi m phân II là 2pg.- Xác nh s l n nguyên phân c a m i lo i t bào sinh d c s khai nói trên.c th tinh, các h p t t o thành u tr i qua m t- N u t t c các tr ng sinh ra ust nguyên phân liên ti p nh nhau và t ng hàm l ng ADN trong nhân c a các tbào con sinh ra t các h p t này là 256pg thì m i h p t trên nguyên phân m y t?✿✛ ✗✗✛ư✛✦✛✺✛✺✔✪✳ư✔✛ ✺✛✛✙✢✑✢✣✣✖✛★✳✸✓✔✰✖✱✏✜✑✜✔✬✚✛ư✸✔✱ư✖✬✪✧ưư✕✜✓✑✛✱✱✢✱✲✵✗✑✢✔✱✪✛✱✁✛✸✔✲✔ư✸✱✛★✺★ư✱✧✰ư✲✱✖✰✸✔✪✱✰✂✄☎✆✝✟-Thí sinh không-Giám th không gi i thích gì thêm.c s d ng tài li u✞✡H và tên thí sinh: ................................................................ SBD:.......................☛2✑✳✗_________H T_________✠✫✛✗✧✪✜✑✔✔✚✢✛✛✜✧✸✗✗✔✛✓✫✛✜✔✱  ✝SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NHC P THPT N M H C 2012 - 2013✄✆☎H✆✟✞✠✆NG D N CH M MÔN SINH H C L P 11Ư☛☞✟✆☛✌CâuCâu1✍i m N i dungnh nit không khí? Vì sao(4.0 ) a) Nh ng nhóm sinh v t nào có kh n ng cchúng có kh n ng ó?b) Vai trò c a niti v i i s ng cây xanh? Hãy nêu nh ng ngu n nitch y u cung c p cho cây?c) Ch ng minh m i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trìnhdinh d ng khoáng và trao i nit . Con ng i ã v n d ng nh ng hi ubi t v m i quan h này vào trong th c ti n tr ng tr t nh th nào?nh nit không khí:0.50- Nh ng sinh v t có kh n ng c+ Nhóm vi khu n cnh nit s ng t do: Cyanobacteria....+ Nhóm vi khu n cnh nit s ng c ng sinh: Rhizobium s ng c ng sinhtrong r cây hu....- Chúng có kh n ng ó vì có các enzim nitrôgenaza nên có kh n ng phá vliên k t 3 b n v ng c a nit và chuy n thành d ng NH30.500.50 - Vai trò nit :+ V c u trúc: Tham gia c u t o prôtêin, axit nuclêic, ATP,...+ V sinh lý: i u hòa trao i ch t, sinh tr ng, phát tri n (TP c u t o c aenzim, vitamin nhóm B, m t s hooc môn sinh tr ng,...)0.50 - Ngu n Nit ch y u cung c p cho cây là:+ Nit vô c : nh nitrat (NO3-), amôn (NH4+ )....+ Nit h u c : nh axit amin, amit....0.50- M i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trình dinh d ngkhoáng và trao i nit :+ Hô h p gi i phóng n ng l ng d i d ng ATP, t o ra các h p ch t trunggian nh các axit h u c .+ ATP và các h p ch t này u liên quan ch t ch v i quá trình h p thkhoáng và nit , quá trình s d ng các ch t khoáng và quá trình bi n i nittrong cây.0.50- ng d ng th c ti n:+ Khi tr ng cây, ng i ta ph i x i t, làm c s c bùn v i m c ích t o i uki n cho r cây hô h p hi u khí.+ Hi n nay ng i ta ng d ng ph ng pháp tr ng cây không c n t: tr ngcây trong dung d ch (Thu canh), tr ng cây trong không khí (Khí canh) t oi u ki n t i u cho hô h p hi u khí c a b r .(4.0 ) a) i m bù ánh sáng là gì? Có th s d ng i m bù ánh sáng xác nh câya bóng và cây a sángc không? Gi i thích.b) M c dù di n tích l khí c a toàn b khí kh ng ch g n b ng 1% di n tíchc a lá, nh ng l ng n c thoát ra kh i khí kh ng l i l n h n l ng n cthoát qua b m t lá nhi u l n. T i sao v y?c) T ng quan t l các phitohoocmon sau ây có nh h ng nh th nào t is sinh tr ng và phát tri n c a cây xanh: Auxin/Xitôkinin;Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic.0.25- i m bù ánh sáng: i m bù ánh sáng là i m c ngánh sáng màóc ng quang h p và c ng hô h p b ng nhau.- Có th s d ng.... phân bi t cây a bóng và cây a sáng:+ Cây a sáng có i m bù ánh sáng cao, cây a bóng có i m bù ánh sáng0.25th p.✂✔✎✑✒✕✏✖ơ✓✒✕✓✔✘✔✕ơ✙✕✛✚ơ✏✜✢✘✔✢✤✙✣✥✏✪✕✦★✚ơ✧✕✑✦✩✏✜✫✔✮✛✜✬✯✦✭✴✱✲✳✵✶✷✰✸a✴✴✵✶✷✹✸✴✴✵✻✵✼✴✺✷✺✱✲✾✶✳✵✲✿✳✽❁✷✰❂❀✷✿❃❃❂✿✿❃✵❁❅❃❇❄❂ư❀✴b✺❇ư❈✾❃✷❀✷✷ư✷✷✰ư✴❃❉❊❋✽✰✵❅ư✷❃❃✲✳❋●ư❂❂●ư✷ư✰❃c✿❃✵●❉❊❋❍❃✾✵✷■❅✷❍✻❏❍✹❈❃❑✲❋✿✵▲❋ư❃✻▼✵❍✾❈▼✵❂❍❑❖❃◆❍❈✵✷ưư❈❁✶✵❂€✿✴✵❃✾▼✺ư❀✪Câu2✪✪◗✎✻❘✪✕✕✕✖✩✕✦✒✦✦❙❚✤❲✬✘★❳❱✬❯✘✙✦✦❙★✙❩✦✙ơ✦❙✦❨✫✫❲✤✑❩✜✦❬ơ✬✕✒✙✦❭✦✪✘✦❭✭❁❁❁✵❄❑✵✺❑●ư✵✺❇ư❃a❑❄✵❪✺ư❁❁✵■▼❍ưư❁❁✵✵ưư❃3✵ ✾0.50❇✺❑✵✺✵+ N u m t c ng ánh sáng nào ó:* m t cây th i CO2, có ngh a là cây có i m bù ánh sáng caocây a sáng* còn m t cây v n h p th CO2, có ngh a là cây có i m bù ánh sáng th pcây a bóng.C s v t lý c a quá trình b c h i n c ã ch ng minh r ng: các phân t n cb c h i và thoát vào không khí mép ch u n c d dàng h n nhi u so v i cácphân t n c b c h i t gi a ch u n c. Nh v y v n t c thoát h i n ckhông ch ph thu c vào di n tích thoát h i mà ph thu c ch t ch vào chu vic a các di n tích ó. Rõ ràng là hàng tr m khí kh ng trên m t milimet vuônglá s có t ng chu vi l n h n r t nhi u so v i chu vi lá và ó là lý do t i saol ng n c thoát qua khí kh ng là chính và v i v n t c l n.- Auxin/Xitôkinin: i u ch nh s tái sinh r , ch i và u th ng n. N u t lnghiêng v Auxin thì r hình thành m nh h n và t ng u th ng n. Còn ng cl i ch i bên hình thành m nh, gi m u th ng n.- Abxixic/Giberelin: i u ch nh s ng ngh và n y m m c a h t. N u t lnghiêng v Abxixic thì h t ng , ngh . Ng c l i thì n y m m.- Auxin/Êtilen: i u ch nh s xanh, chín qu . N u nghiêng v Auxin qu xanhvà ng c l i thúc y qu chín.- Xitôkinin/Abxixic: i u ch nh s tr hoá, già hoá. N u nghiêng v Xitôkininthì tr hoá và ng c l i.) a) Nêu nh ng i m khác bi t gi a s d n truy n xung th n kinh trên s i tr cv i s d n truy n xung th n kinh qua xináp hóa h c.b)tr em, n u chdinh d ng thi u i t kéo dài thì th ng có bi u hi nsuy dinh d ng, trí tu ch m phát tri n. Gi i thích.c)ng i, vì sao khi b tràn d ch màng ph i thì s ng t th , d d n n tvong?d) Vì sao các loài ng v t b c th p th ng ho t ng theo b n n ng là chy u?ư❁✺✲✵ ✁ư❃✂❁✺❃✵ ✁❍ư✴1.00❇✷❪✱❋✷❀✵❋ư◆❇✷✱✴■✱✷ư✺✴✱ư✱❋✷ư▼ư✺✷❍☎❋✷❋✰✄ư✿✻❋ư❋b■✴❉❊❍▼✵✳❅✺❀❃❊❅❋✿❋✷✵❂✴❋●❅ư❋❈✻✵✾✾▼✼✹☎✿ư☎✾✻❂✳✷❈c❋ư✿0.50✱✼✲❂●ư✾❂ư✼ư✿0.50❖✵❀✿☎❖❂●❀✲❂ư☎✾✵✿✲✲✹☎✸●✵❂✲ư0.50▼❂❀☎✿0.50✾✲✹☎✿✾✵✿✆✹☎✆●❂ư✪Câu3✎(4.0✫✝✕❲✬❙✏✏✫✝✩✭❲✙✯✭✜✞✜✜✔✪✕✟✚✦✧✬✦❯✪✬✦✑✒✧✮✞✚✖✖★✜✝✕❩✦❘❭✥✢✕✑✑✚✕❩✦✒❯✘❯✓✜✠a1.00✡☛✠D n truy n xung th n kinh trên s i tr c✡☛D n truy n xung th n kinh qua xináp☞✌✍✍✎✏✎T c nhanhCó th d n truy n theo hai h ngng c nhau b t u t m t i m kíchthích✓✠T c✏✑ch m h n✒✡✕✠☛✏ư✡✏✓✎✡Luôn d n truy n theo m t chi u tmàng tr c ra màng sau xinápư✖✎☞✗✕✗ư✠✡✘✎✙D n truy n theo c ch i n - hóa i nC ng xung có th b thay i khii qua xináp.Kích thích liên t c có th làm choxung qua xináp b ng ng (m i xináp)✒✠✡✘✎✙D n truy n theo c chi n ....✒✛✎✎✍✏✎✙✡✓✜✎C ng xung luôn n nh su t chi udài s i tr c.Kích thích liên t c không làm ng ngxung✚✜✎ư✎☞✌✌✛✏✚ư✓✗✌✜✗✢❁b❇0.50✳❑+ Tyroxin là hooc môn sinh tr ng, có ch c n ng t ng c ng chuy n hóa cb n t bào, kích thích quá trình sinh tr ng và phát tri n bình th ng c a cth .i v i tr em, tyroxin còn có vai trò kích thích s phát tri n yc acác t bào th n kinh, m b o cho s ho t ng bình th ng c a não b .+ Tr em thi u i t d n n thi u tyroxin làm cho t c chuy n hóa c b n c acác t bào gi m xu ng, c th sinh tr ng và phát tri n ch m, bi u hi n cáctri u ch ng suy dinh d ng; h th n kinh phát tri n không hoàn thi n d n nho t ng kém, bi u hi n ch m phát tri n trí tu , ….+ Các loài ng v t b c th p th ng có h th n kinh kém phát tri n, vòng ing n.+ H th n kinh kém phát tri n nên kh n ng l u gi thông tin không nhi ukh n ng hình thành các t p tính h cc là r t h n ch .ư✾✲✳◆❇✷ư❁❇❑ư❁❁❋❄✹✲✲✵❂✺❀❑✹✾✴✾✂❀✺ư✾✴✵✆❀❁✵✺✲✷❀✾✴❁✲❁❇✷✽◆✵▼❁✾✂▼▼✵ư❁❂❁✱ư❖▼❁✺▼✱▼❃1.00✵❖✵c❀❖✵✆✾0.50✷ư✴✵✺✱❖✱❑❁▼✵❑ư✣❖❁✿▼✲✳✁ư✰❃✲✳✱✼✵●❂ư4✾ ✴✣✵❑✱✵▼+ Vòng i ng ns c ng c các t p tính h cc c ng khó th c hi ncHo t ng c a ng v t b c th p ch y u d a vào các t p tính b msinh.+ S d ng lo i t p tính s có u i m là nhanh, n gi n, không tiêu t n nhi un ng l ng và không c n ph i h c, nh ng có h n ch là kém linh ho tgi m kh n ng thích nghi c a loài.(4.0 ) a) M ch p c tay có ph i do máu ch y trong m ch gây nên hay không?b) Tr ng h p nào d i ây làm thay i huy t áp và v n t c máu? Gi ithích.- ang ho t ng c b p (ví d nâng v t n ng).- Sau khi nín th quá lâu.- Hít ph i khí CO.c) Nh n nh sau ây úng hay sai? Gi i thích.“Máu trong t nh m ch trêngan (t nh m ch r i gan) có màu th m và có r t ít ch t dinh d ng”.0.50- M ch p c tay không ph i do máu ch y trong m ch gây nên.0.50- Do nh p co bóp c a tim và s àn h i c a thành ng m ch gây ra.0.50- T ng huy t áp và v n t c máu do t ng tiêu th O2 c và t ng th i CO2 vàomáu; n ngoxy trong máu th p, n ngCO2 trong máu cao, th quan hoáh c xoang ng m ch c nh và cung ng m ch ch b kích thích g i xungth n kinh v trung khu i u hoà tim m ch làm tim p nhanh và m nh, do v yt ng li u l ng máu qua tim làm t ng huy t áp và v n t c máu.O2 và t ng CO2 trong máu- T ng huy t áp và v n t c máu do gi m n ng0.50sau khi nín th lâu.- T ng huy t áp và v n t c máu do khí CO g n v i hemôglôbin làm gi m0.50n ng ôxy trong máu.0.50- úng ch : máu có màuth m vì giàu CO2, vì máut i xu t phát tng m ch ch sau khi trao i khí các c quan (d dày, ru t, lách,…)snh n CO2 thành máuth m theo t nh m ch trên ganvào t nh m ch chd i tr v tim.- Sai ch : “R t ít ch t dinh d ng” vì: chúng v a m ic h p thu các ch t0.50dinh d ng t ru t non nên giàu ch t dinh d ng.(4.0 ) a) Chu k t bào là gì? Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào?b) Trong nhân c a t bào l ng b i (2n) ng i ch a kho ng 6.109 c pnuclêôtit. Hãy cho bi t trong nhân các t bào sau ây ch a bao nhiêu c pnuclêôtit?- T bào pha G1- T bào pha G2- T bào n ron- Tinh trùng.c) Quan sát các t bào sinh d c s khai c a ru i gi m c và ru i gi m cáit, sau ó t t c các t bào con t o thànhth c hi n nguyên phân m t su ti n hành gi m phân t o giao t , nh n th y: t ng hàm l ng ADNtrong nhân c a các t bào sinh tinh và các t bào sinh tr ng là 72pg(picrogram), t ng hàm l ng ADN trong nhân các tinh trùng t o thànhnhi u h n t ng hàm l ng ADN trong nhân các tr ng t o thành là 124pg.Bi t hàm l ng ADN trên các NST trong m i t bào khi ang kì sau c agi m phân II là 2pg.- Xác nh s l n nguyên phân c a m i lo i t bào sinh d c s khai nóitrên.- N u t t c các tr ng sinh ra uc th tinh, các h p t t o thànhu tr i qua m t st nguyên phân liên ti p nh nhau và t ng hàml ng ADN trong nhân c a các t bào con sinh ra t các h p t này là✼✁✹ư❃✵●✵❂✁✺✵ư● ✺✱✹ ✾✸✱✱❀❀✹❁✱❂■❊✴✵❍✵❖✳✾✲●✼❂ư✲✿✲✷ư❂✁ư✲✳❀Câu4✎✕❩✑★✒✒❩❭✜✚✙✦❙✕✕✔★✑✒✦✁◗✕❩✑ơ✤✩❯❭✒✑✕✖✕✕✒✂❩✢✝✚✂❩✢✕✦✧❨a✵❂✱❇❅✲✲✶✵❀✵✹✾b❂❈✺❂❀✴✳✱✳❇✳✷✲❍❈❃✵❈✺✵✺❍❇✼✵✺✲❂✵✺✶❂❀❖✿✵❂✿✱✴✳●✱❂✾✳■✿✵✱ư✾✴✳❈✱✲✵✺✳❇✾✴✳✣✱❋✲❈✵✺✸✄c❇✵❃▲✵▲✷❄✵ư✺✵❂❅❇✷✄✺❂❊❀✂✱✵▲✵ ❂❅ ❂❀✿❋❇ư❃✄❃❃❇✽❋ư✵❃●ư✄❃✽✺ư✽ư✄✜Câu5✎✫☎✘✂✬✜✕☎✜✘✚✦✧❭✒✤✦❯✣✜✜✕✤✣✜❭✜❭✜ơ✜✛✛✢✕✢✕✔✬✢✘ơ✩✜✕✭✒❩❙✭❯✫✜✢✕✒❘❩✑★✦✜❙✜✘✣★✦❩❙✫★ơ✦❩❙✜❚✣✜✕✦✘❙❭✒✔✕✜❲❚✖✢❩ơ✩✫✒✕✕❘✦✣✫✕✜✘✒✔❙✩❙❩✜✕★❙✦❯✜✘✦❘✆❙❙5 ❚✢❘✕256pg thì m i h p t trên nguyên phân m y t?- Chu k t bào là kho ng th i gian gi a 2 l n phân bào liên ti p. Th i gianc a 1 chu k t bào tu thu c t ng lo i TB trong c th và tu thu c t ng loài.VD: chu k TBgiai o n phát tri n phôi s m là 15-20phút, TB ru t2l n/ngày, TB gan 2 l n/n m,…- Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào:phân chia TB các b ph n khác nhau c a cùng 1 c+ Th i gian và t cth r t khác nhau vàc i u khi n nh m m b o s sinh tr ng và pháttri n bình th ng c a c th .+ Chu k TBc i u khi n b ng 1 h th ng i u hoà r t tinh vi. N u TBv t qua i m R m i ti p t c i vào pha S. Nhân t i u ch nh i m R làprotein không b n v ng có tác d ng kìm hãm.+ N u các c ch i u hoà b h h ng ho c tr c tr c, có th b lâm b nh. VD:b nh ung th là do TB ung th ã thoát kh i các c ch i u hoà phân bào c ac th nên phân chia liên t c t o thành kh i u chèn ép các c quan.- T bào pha G1 = 6.109 c p nuclêôtit- T bào pha G2 = 12.109 c p nuclêôtit- T bào n ron = 6.109 c p nuclêôtit- Tinh trùng = 3.109 c p nuclêôtit❙❙✾❖✲0.50✾❑❑✰ ✾❁✺❀ ❂ ✺✷ ✄✄❁❇a✵❋❂✺ ❖❖✳✿0.75▼ ❀✾✵ ✴❑✵✺❇✺✱✷❀❁❃✿✵❁❪✵●✵✲✲❇ư✹❁✷ư❀✿✵❁✴✿▼❃❁✾✴❋ư✿✵❁✵✵❍✿☎✰✾✾❍✿❁✵✷✶▲❉❉ư✶✵ư▼❍✾▲✿✵✷ư❀❁✷✾✵ư✵●❪✵● ▼ư❁❑✴❂✷❍✾b❇0.75❉✾❇❉✾❉✷❉✄✁( úng 3 ý cho 0.50 , úng 2 ý cho 0.25 , úng 1 ý không cho i m)✂✂✂✴c0.50✂✂✴- G i x là s TB sinh tinh => s tinh trùng t o thành là 4x- G i y là s TB sinh tr ng => s tr ng t o thành là yTB k sau II có n NST kép t ng t ng v i TB l ng b i 2n. V y hàml ng ADN trong nhân TB l ng b i (2n) là 2 pg, TB n b i n là 1 pg.Theo bài ta có 2x + 2y = 72 pg ; 4x –y = 124 pg => x = 32, y = 4.* Có 32 TB sinh tinh, s l n nguyên phân c a các TB sinh d c s khai ban ucó 5 tr ng h p:+ 32 = 1. 25 => có 1 TB sinh d c s khai, nguyên phân 5 l n.+ 32 = 2. 24 => có 2 TB sinh d c s khai, nguyên phân 4 l n.+ 32 = 4. 23 => có 4 TB sinh d c s khai, nguyên phân 3 l n.+ 32 = 8. 22 => có 8 TB sinh d c s khai, nguyên phân 2 l n.+ 32 = 16. 21 => có 16 TB sinh d c s khai, nguyên phân 1 l n.* Có 4 TB sinh tr ng => có 2 tr ng h p:+ Có 1 TB sinh d c cái s khai ban um i t bào NP 2 l n.m i t bào NP 1 l n+ Có 2 t bào sinh d c cái s khaiS l n nguyên phân c a m i h p t :Có 4 tr ng => t o 4 h p t . 4 h p t nguyên phân k l n => t o thành 4.2k tbào con (m i TB con ch a 2 pg ADN) => 2 (4.2k) = 256 => 2k = 25 => k = 5=> m i h p t nguyên phân 5 l n.✼❂✴✴✼❂◆◆❇✷✽●ư❋✷ư ✽ư✺✱ư✺✵✺✷ư✿✵✴0.50❖❖✷❀❑✵❍●ư❖✷❍❖✷❍❖✷❍❖✷❍❖✷❍0.50❑◆●ư❖✄✷❖✁❍✾✾✵✄✷✾❖✁❍✴d0.50❖✄●❀❂■●◆✾❂■■✄◆❖✄❖●●■6 ✂ ✁KI M TRA HSG-K11-BÀI S 2(150 PHÚT)✄Câu 1: ( 3 điểm )Vi t ph ng trình t ng quát c a quang h p. Trình bày ng n g n v các thành ph n tham gia và vai trò c achúng trong quá trình trên. Tóm t t vai trò c a các s n ph mc hình thành trong pha sáng và pha t ic a quang h p.Câu 2: ( 2 điểm )S t o thành ATP trong quang h p và hô h p ã di n ra khác nhau nh th nào ?sauôn t p v các quá trình sinh h c di n ra trong cácCâu 3: ( 3.0 điểm ) M t h c sinh ã dùng sbào quan c a m t t bào th c v t.Kí hi u:1- Bào quan I:☎✞✡✝☞✠✆✌☛✟✟✎✡✑✍✏✠✟✆✠✟✔☎✕✏✓✠✒✆☞✖✏✏☛✗✏✘✕✙✝☛☎✖✙✟✒✚A2D+EATP- Bào quan II:C✏- A, B, C, D: giai o n/ pha✓✔- 1, 2, 3: các ch t t o ra✓ATPB3✛Câu h i:a. Tên g i c a bào quan I và II là gì?b. Tên g i c a A, B, C, D ?c. Tên g i c a các ch t 1, 2, 3??d. Trình bày di n bi n c a giai o n C trong sCâu 4. ( 4.0 điểm )a: Xét 2 ti th có cùng kích th c, m t ti th c a t bào gan và m t ti th c a t bào c tim. Hãy cho bi t tith lo i t bào nào có di n tích b m t c a màng trong l n h n? T i sao?c di n raâu ? Nêu ch c n ng c a glicôprôtêin.b: Quá trình t ng h p glicôprôtêin trong t bàoc: M t t bào sinh d ng c a m t loài ng v t th c hi n nguyên phân liên ti p m t s l n, trong quá trìnhnày môi tr ng ã cung c p 42 NST th ng; và trong t t c các TB con có 8 NST gi i tính X. Hãy xácnh s NST 2n c a loài. Cho bi t không có t bi n x y ra.Câu 5 (3 điểm)Trình bày nh ng i m khác nhau c b n trong ho t ng c a NST phân bào Nguyên nhi m vàphân bào Gi m nhi m.T s hi u bi t v nh ng di n bi n trong các pha c a k trung gian (thu c chu k t bào), hãyxu t th i i m dùng tác nhân gây t bi n gen và th i i m dùng tác nhân gây t bi n s l ng NST cóhi u qu nh t. Gi i thích?Câu 6. (2,0 điểm) Vì sao quá trình gi m phân di n ra bình th ng (không có t bi n) l i có th t o ranhi u lo i giao t có b NST khác nhau?Câu 7: (3 điểm)1. G a s m t m ch n ADN có t l A + G / T + X = 0, 25 thì t l này m ch b sung và trên c phânt là bao nhiêu?2. M t gen c u trúc trong t bào nhân chu n có ch a 720 c p nuclêôtit s có th ch athông tinmãhoá cho m t m ch polypeptit có:b. úng 240 axit amin.a. Kho ng ch ng 480 axit amin.c. H n 240 axit amin.d. Không t i 240 axit amin.Ch n và gi i thích câu úng?3. Xác nh câu nào sau ây úng ho c sai. Gi i thích.a. sinh v t nhân chu n, có nguyên t c b sung th hi n trong c u trúc phân t ADN, tARN vàrARN.b. C u trúc b c 4 c a Prôtêin là m t chu i polypeptit xo n cu n ph c t p trong không gian.☛✟☛✟✔☛✟☎✕✏✏✓✗✝✟☎✘✜✖☎✘✖☎✘✝✆✟☎✘✟☞✢✣✜✓✝✤✓✟☎✞✕✏✢✠✏✦✠✆✥☎✧✖✆✏✖✙★✑✣✟✌✖✒✔✔✏★✆✍✜✆☎✑✏✟☎✖☎✩✏✖✍✟✕✏✘✍✏✝✖✢✓✪✟✕✍☎☞☎✕☎✘✫✬✒✪✖★✏✘☞✬✏✟☎✔✏☎✖★✏✘✏✑✖✠✆✔✣✍✍☎✕✍★✏✖✘✓✓✆☞✖✓✭✞✖✏✓✮✯✣✯✣✢✍✝✓✭✭☎✔✎✖✰✥✘✤✏✏✥✟✖✓✍✫✱✜✝✍✏☛✏✩✏✏✍✤✲✎✡✞✔✙✘✣✭✔✳✙✡✖✖✓✟✥✴-------------H t-------------✘ ✆ ✁KI M TRA H C SINH GI I-S 6MÔN SINH H C - L P 11N m h c 2013 -2014Th i gian làm bài: 120 phút (không tính th i gian giao✂✄☎✄✞✝✟✡✠✠☛)Câu I: (2đ)1. Trình bày đặc điểm cấu của rễ thích nghi với chức năng hút nước và muối khoáng?2. Tại sao nói: Thoát hơi nước là tai họa tất yếu của cây?3. Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và ở những cây thân thảo?Câu II: (2đ)1. Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở nhữngcây gỗ cao lớn hàng chục mét?2. Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?3. Tại sao quá trình hấp thụ nước và khoáng ở liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấpcủa rễ?Câu III(2đ): Một bạn học sinh khi thấy mẹ làm rượu nếp, một món ăn mà bạn ấy rất yêuthích, đã thường xuyên “thăm nom” và nếm thử để xem rượu nếp đã ăn được hay chưa. Kếtquả là bạn ấy đã làm mẻ rượu nếp bị hỏng. Hãy giải thích tóm tắt qui trình lên men rượu từgạo và giải thích nguyên nhân mà bạn học sinh kia đã làm hỏng rượu.Câu IV(2đ):1-Điền các từ thích hợp vào chỗ (a), (b), (c), (d),(e):Một chu kì tế bào có hai giai đoạn rõ rệt là (a) và (b); (a) gồm 3 pha theo thứ tự là (c),(d)và(e). Pha (d) diễn ra sự nhân đôi của AND và nhiễm sắc thể ; nguyên phân diễn rangay sau pha (e).2-Tại sao khi lao động mệt uống nước mía, nước hoa quả người ta cảm thấy khỏe hơn?Câu V (2đ):Bộ nhiễm sắc thể của loài được kí hiệu : A tương đồng với a ; B tương đồng với b. Mỗichữ cái ứng với một nhiễm sắc thể đơn. Hãy viết kí hiệu bộ NST 2n ở các kì của giảmphân:1- kì trung gian.2- kì cuối của giảm phân 1.Câu VI(2đ):Ở gà có bộ nhiễm sắc thể 2n=78, một tế bào sinh dục sơ khai cái ở vùng sinh sản nguyênphân , môi trường cung cấp 19812 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con giảm phân chotrứng .Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% , của tinh trùng là 3,125 %. Biết rằng một trứngđược thụ tinh với một tinh trùng. Tính:1-Số hợp tử tạo thành.2-Số lượng tế bào sinh tinh và tinh trùngCâu VII(2đ):1-Hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật và tế bào thực vật?2-Điểm khác nhau về thành phần cấu trúc của tế bào động vật và tế bào thực vật? Điểmgiống và khác nhau của 2 loại tế bào đó cho ta biết điều gì?Câu VIII(2đ):Các câu sau là đúng hay sai.Giải thích?: 1-Hô hấp tế bào có ba giai đoạn chính. Mỗi giai đoạn đều giải phóng ATP nhưng giai đoạnđường phân giải phóng nhiều ATP nhất.2-Trong pha tối của quang hợp, với sự tham gia của ATP tạo ra từ pha sáng, CO2 sẽ bịkhử thành các sản phẩm hữu cơ.3-Bên cạnh quang hợp, hóa tổng hợp là một con đường đồng hóa cacbon được tìm thấy ởvi khuẩn tự dưỡng như vi khuẩn lam.4-Hô hấp tế bào là quá trình chuyển năng lượng của các nguyên liệu hữu cơ thành nănglượng của ATP.Câu IX :(2 )Vì sao trong nuôi cấy không liên tục VSV tự phân hủy ở pha suy vong, còn trong nuôi cấyliên tục hiện tượng này không xảy ra ?Câu X( 2 ).. Theo dõi sự hình thành giao tử của một cá thể ở một loài sinh vật người tanhận thấy loại giao tử đực chứa 2 nhiễm sắc thể( NST) có nguồn gốc từ bố trong các cặptương đồng là 10.a. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n của loài ?b. Tính tỷ lệ giao tử chứa 3 NST có nguồn gốc từ mẹ trong các cặp tương đồng ?c. Tính tỷ lệ hợp tử sinh ra được di truyền 2 NST có nguồn gốc từ đời ông nội và 3NST có nguồn gốc từ đời bà ngoại ?d. Tại lần giảm phân II cặp NST giới tính phân ly không bình thường, thì số giao tử củaloài về mặt tổ hợp NST có thể có là bao nhiêu ? Biết NST giới tính ở giới đực là XY,cái là XX.……………………….Hết………………………………   ĐÁP ÁNNội dungĐiểmCâu ý1 - Bộ rễ phát triển rất mạnh về số lượng, kích thước và diện tích đặc biệt0,5là lông hút...- Bộ rễ phát triển về chiều sâu và lan rộng hướng đến nguồn nước…Là tai họa, vì: 99% lượng nước cây hút vào được thải ra ngoài qua lá,điều này không dễ dàng gì nhất là đối với những cây sống ở nơi khô hạn,Ithiếu nước.1Là tất yếu, vì:+ Thoát hơi nước là động lực trên của quá trình hút nước….2 + Thoát hơi nước làm giảm nhiệt độ bề mặt lá…..+ Tạo điều kiện cho khí CO2 khuếch tán từ không khí vào trong lá đảmbảo cho quá trình quang hợp diễn ra bình thường.+ Thoát hơi nước còn làm cô đặc dung dịch khoáng từ rễ lên, giúp hợpchất hữu cơ dễ được tổng hợp tại lá.0,53 Vì những cây này thường thấp, dễ bị tình trạng bão hòa hơi nước và ápsuất rễ đủ mạnh để đẩy nước từ rễ đến lá gây ra hiện tượng ứ giọtII1 - Nhờ sự thoát hơi nước ở lá cây gây ra sự chênh lệch áp suất thẩm thấu..- Lực đẩy của rễ…0,75- Nhờ lực liên kết của các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.2 +Đối với cây trên cạn, khi bị ngập úng, rễ cây thiếu ôxi.+Thiếu ôxi phá hoại tiến trình hô hấp bình thường của rễ, tích lũy các0,5chất độc hại đối với tế bào làm lông hút chết và không hình thành đượclông hút mới.=>Do đó cây không hấp thu được nước dẫn đến mất cân bằng nước vàcây bị chết.3 - Quá trình hô hấp tạo ra nặng lượng ATP cung cấp cho quá trình hútnước và muối khoáng...- Quá trinh hút nước thì cung cấp các chất dinh dưỡng tham gia cấu tạo0,75nên các enzim tham gia hô hấp.Ngoài ra hô hấp tạo ra sự chênh lệch nồng độ các chất chính vì vậy sẽthúc đẩy quá trình hút nước và muối khoáng- Quy trình lên men rượu: Đầu tiên tinh bột được một loại nấm men1phân giải thành đường glucoza sau đó lại được một loại nấm men khácphân giải thành rượu- Bạn học sinh khi thăm rượu nếp đã làm cho môi trường kị khí trởIII1thành hiếu khí khiến quá trình lên men không xảy ra mà thay vào đó làquá trình hô hấp. Ngoài ra, khi thăm có thể bạn đã làm cho rượu nếp bịnhiễm thêm các loại vi khuẩn khác làm hỏng rượu nếp.IV. 1 (a): kì trung gian ; (b): NP ; (c):G1 ; (d):S; (e): G2.112 Có đường cung cấp trực tiếp năng lượng cho tế bàoV1 kì trung gian: * khi chưa nhân đôi: AaBb1*Đã nhân đôi: AAaaBBbb2 Mỗi tế bào có: n NST kép và chứa 1 NST kép của cặp tương đồng bộ1 VI12VII121VIIIIXX2NST: AABB,aabb, AAbb,aaBB.(2k – 2)x 78=19812 => 2k = 256Tỉ lệ % trứng thụ tinh bằng 25% => 256/4 =64 (hợp tử)Tỉ lệ % tinh trùng thụ tinh =3,125% => số tinh trùng cần : 64/3,125x100=2048 (tinh trùng) => số tế bào sinh tinh: 2048/4= 512 (tế bào)Màng sinh chất, nhân tế bào, tế bào chất, ti thể, lưới nội chất, bộ máygongi, lizoxom, không bào, lục lạp, trung thể…Điểm giống nhau cho ta biết TV và ĐV có chung nguồn gốc* tbđv: - không có thành xenlulozo- không có lục lạp- không có (hoặc có rất nhỏ) không bào- có trung thể* tbtv: - có thành xenlulozo- có lục lạp- có không bào lớn- không có trung thểĐiểm khác nhau cho ta biết TV và ĐV tiến hóa theo 2 hướng khác nhau:ĐV theo hướng dị dưỡng, TV theo hướng tự dưỡngsai, vì: giai đoạn chuỗi chuyền electron hô hấp giải phóng nhiều ATPnhấtsai, vì: trong pha tối của quang hợp, với sự tham gia của ATP vàNADPH (hay NADH) tạo ra từ pha sáng, CO2 sẽ bị khử thành các sảnphẩm hữu cơ11110.50.53 sai, vì: vi khuẩn lam tự dưỡng theo phương thức quang tổng hợp chứkhông phải hóa tổng hợp0.54 đúng, vì: hô hấp tế bào là quá trình chuyển năng lượng của các nguyênliệu hữu cơ thành năng lượng của ATP.- Trong nuôi cấy không liên tục, thức ăn cạn kiệt, sản phẩm bài tiếttăng thay đổi tính thẩm thấu của màng VK bị phân hủy , vi khuẩn tiếtra các chất ức chế nhau vi kuẩn tự phân hủy ở pha suy vong.-Trong nuôi cấy liên tục do thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng vàlấy ra 1 lượng chất thải tương đương , quá trình chuyển hóa luôn trongtrạng thái tương đối ổn định không có pha suy vong.C2n = 10 2n = 10b. Số loại giao tử cái có chứa 3 NST từ mẹ: C3n = 10 tỷ lệ là 10/ 32 =5/ 16c. Hợp tử sinh ra có 2 NST từ ông nội và 3 NST từ bà ngoại= (10/ 32). (10/32) = 25/ 256d. giới dị giao tử = 24. 5giới đồng giao tử = 24. 3.0.5110,50,50,50,5 ✂  KÌ THI CH N H C SINH GI I-s 7-1Môn: Sinh h c- l p 11Th i gian: 150 phút✁✄☎✆Câu 1. 4a) Hô h p sáng x y ra trong i u ki n nào? Vì sao hô h p sáng l i làm tiêu hao s n ph m quang h p?Bi n pháp h n ch hô h p sáng?✝✞✟✡✝✍✝☛✎✠✡✞☛✟☞✌✞✂b) Trình bày m i quan h gi a quang h p và hô h p✡✏✌✞th c v t?✑✒✓✂c)✔c i m quang h p✕✝✍✌th c v t C4 th hi n s thích nghi v i môi tr✑✒✓✍Câu 2. 4a) Chi u h ng ti n hóa c a h tu n hoànthích nghi nh th nào i v i ng v t?✡✒✖ưng s ng nh th nào?✆ư✎✘✠ư✖✎✙✡✂✚nhóm✑✂ư✎✝✖✛✛✢ng v t có x✛✓ưng s ng? S ti n hóa này có ý ngh aơ✒✎✓b) Phân bi t hô h p ngoài vói hô h p trong? Các conng v t?✡✝✝✝✞✞✝ưng v n chuy n O2 và CO2 trong c th✆✓✍ơ✍✓c) Nh ng u i m c a tiêu hóa ngo i bào so vói tiêu hóa n i bào? Vì saotiêu hóa ngo i bào l i chi m u th ?✏ư✝☛✍✙☛☛✎ư✛các✑✝ng v t b c cao✛✓✓✎Câu 3. 2Khi huy t áp gi m ho c t ng thì ho t ng c a tim và h m ch s thay i nh th nào?Câu 4. 4a. Nêu nh ng i m khác bi t c b n v c u trúc gi a prôtêin và ADN trong t bào sinh v t.b. T i sao prôtêin có th tham gia vào h u h t các ch c n ng trong t bào?c. Insulin là m t lo i hooc môn có b n ch t prôtêin. Nóc t ng h p trong các t bào c a tuy n t yn i ti t vàc bài xu t vào máutham gia vào c ch i u ch nh l ng glucôz trong máu. Hãy chobi t trong t bào tuy n t y, Insulinc t ng h p và phân ph i theo conng nào có th ra kh i tbào, i vào máu th c hi n ch c n ng?Câu 5.3a. Trong t bào ng v t, nh ng c u trúc d i t bào nào có ch a axít nuclêic? Hãy nêu c i m c ut o và ch c n ng ch y u c a các c u trúc ó.b. Khi m t prôtêin l xu t hi n trong máu c a ng i, chúng th ng b các t bào b ch c u phát hi n vàphân h y. Hãy cho bi t t bào b ch c u có th phân h y các prôtêin này theo c ch nào? T i sao ch cóprôtêin l b b ch c u phân h y còn prôtêin c a c th thì không?Câu 6. 3B nhi m s c th c a trâu là 2n= 50. M t t bào sinh d c s khai c và m t t bào sinh d c s khai cáinguyên phân nhi u l n vùng sinh s n. T t c các t bào con t o ra u tr thành t bào sinh giao t vàgi m phân bình th ng. T ng s t bào sinh giao tc và t bào sinh giao t cái là 96. S NST trongcác giao tc nhi u h n s NST trong các giao t cái là 5600. Các giao tc t o ra u tham giavào quá trình th tinh v i hi u su t th tinh c a giao t cái là 12,5%. Xác nh:a) S t bào sinh giao t thu c m i lo i?b) S h p tc hình thành và hi u su t th tinh c a giao tc?c) S l n nguyên phân c a t bào sinh d c s khai c và s l n nguyên phân c a t bào sinh d c skhai cái?✝✎✟✕✣☛✝✛✙✡☛✤✝✥ư✎✘✏✝✍✡☛ơ✟✠✍✛✛✎✝ư✞✚☛✞✝✎✎✟✌✏✦✣✎✞✝✍ơ✓✎ư✌✝✥✌✠✎✩ư✌✧✙✎★ơ✂✎✎✧✎✝★✒✝✡✦ư✌✥✌✝ư✆✝✍✍✪✎✣✝✎☛✝✦✛✓✣✙✛✎✫☛ư✞✞✙✞✙☛☛✏✎✡✎✙✎☛✚✖✦✝✕✝✍✞✝ư✚✆ư✍✙✆✫✎☛✙✙ơơ✚✡✎☛✩✍✝✛✬✭✍✙✛✠✚✑✟✎★✞✟ơ✝✎✒✛☛✝✠✎★✑ơ✎✮✂✟ư✆✂✥✎✮✝✒✎✮✂✮✝✒✠ơ★✖✮✡✞★✙✮✮✝✝ư✌☛✝✠✫✂✎✮✛✯☛✂✌✮✝ư✌✡✞★✙✮✂✝✒✂✚✙✎★ơ✝✒✚✙✎★ơ ✁ ÁP ÁN –s 7-1Câu 1:a) -Hô h p sáng x y ra th c v t C3 lúc ngoài ánh sáng có n ng CO2 th p và n ng O2 cao.b) Hô h p sáng ôxihoa RIDP- m t trong các s n ph m c a quang h p do ó làm tiêu hao s n ph m quangh p- Bi n pháp h n ch hô h p sáng+ T o ra nh ng gi ng cây có kh n ng ng hóa CO2 n ng th p+ T o ra nh ng gi ng cây có ho t tính c a enzim RIDP- ôxigenaza y uc) - Quang h p và hô h p là 2 quá trình ng c nhau di n ra trong t bào th c v t nh ng 2 quá trình này l icó m i quan h th ng nh t h u c v i nhau- S n ph m c a quang h p chính là nguyên li u c a quá trình hô h p. Hô h p t o ra CO2 và H2Ocsd ng làm nguyên li u cho quá trình quang h pc t o ra trong quá trình hô h pc th c v t s d ng k t h p v i các s n- Các s n ph m trung gianph m c a quá trình quang h p t ng h p nên các ch t h u c quan tr ng nh lipit, proteinc) - C ch quang h p th c v t C4 th hi n rõ s thích nghi v i môi tr ng s ng c a chúng. S ng trongmôi tr ng có n ngO2 cao, n ngCO2 th p, l y nhanh l ng CO2 v n ít i trong môi tr ng và tránh hôh p sáng, quá trình quang h p th c v t C4c chia làm 2 giai o nnh CO2 t m th i di n ra t i l c l p c a t bào mô d uGiai o n 1: CGiai o n 2: Cnh CO2 theo chu trình c a canvin , x y ra t i l c l p c a t bào bao quanh bó m chV i c ch quang h p di n ra nh ã nêu trên, th c v t C4 ã thích nghic vói môi tr ng có c ngánh sáng cao và tc n ng su t kháCâu 2. a.máu ch y- ti n hóa theo h ng t c u t o n gi n n c u t o ph c t p: T tim 2 ng n cá, t ctrung bình n tim 3 ng n l ng c , t cmáu ch y t ng i nhanh n tim 3 ng n và 1 váchng n h t bò sát( tr cá s u) n tim 4 ng n thú vói t c máu ch y r t nhanh- Ti n hóa theo h ng t máupha nhi u ( l ng c ) n máu pha ít ( bò sát) n máu không pha (chim và thú)- Ý ngh a thích nghi i v i ng v t: H tu n hoàn c a ng v t càng ti n hóa thì hi u qu trao i ch tgi a c th v i môi tr ng và gi a môi tr ng trong v i t bào càng cao, áp ngc nhu c u traoi ch t c a c thc bi t là i v i nh ng c th ho t ng nhi u và th ng xuyên( chim, thú)b). - Hô h p ngoài là s trao i khí gi a b m t trao i khí ( da, ng khí, mang, ph i) c a c th v i môitr ng bên ngoài- Hô h p trong là s trao i khí gi a máu v i d ch mô và gi a d ch mô v i t bào c a c th- Quá trình v n chuy n khí O2 t c quan hô h p n t bào và CO2 t t bào n c quan hô h pc th chi n nh máu và d ch mô+ O2 m t ph n nhc hòa tan trong huy t t ng, còn phàn l nc k t h p vói Hb t c quan hô h p theomáu t i t bào .c hòa tan trong huy t t ng, m t ph n k t h p v i Hb, ph n l nc v n chuy n+ Co2 m t ph n r t nhd i d ng bicacbonat t t bào theo máu n c quan hô h p r i ra ngoàic) - Tiêu hóa ngo i bào tiêu hóa d c các lo i th c n có c u trúc ph c t p, tiêu hóa n i bào ch tiêu hóaccác lo i th c n có c u trúc n gi n- Tiêu hóa ngo i bào tiêu hóa d c các lo i th c n có kích th c l n, tiêu hóa n i bào ch tiêu hóac các lo ith c n có kích th c nh- Tiêu hóa ngo i bào tiêu hóac s l ng th c n t ng i l n trong th i gian ng n, tiêu hóa n i bào chtiêu hóac m t l ng ít th c n v i t c ch mCâu 3. - Khi huy t áp gi mTh quan áp l c cung ng m ch ch và xoang ng m ch c nh → phát xungth n kinh → Trung khu i u hòa tim m ch hành não → Tim p nhanh, m ch co l i → huy t áp tr v tr ng tháibình th ng- Khi huy t áp t ng → Th quan áp l c cung ng m ch ch và xoang ng m ch c nh → phát xung th nkinh → Trung khu i u hòa tim m ch hành não → Tim p ch m, m ch giãn ra → huy t áp tr v tr ng thái bìnhth ngCâu 4.a.PrôtêinADNThành ph n hóa h cC, H, O, N, S C, H, O, N, Pn phân20 lo i axit amin4 lo i nucleotitS b c c u trúc 4 b c2b cC u trúc không gian - M i phân t g m 1 ho c nhi u chu i polipeptit liên k t v i nhau, t o nên hình d ng✂✞✄☎✝✂☎✟✞✠✟✠✆✂✡✠✡✄✟✄☞☛☞✏✌✟✂✍✎✒✞✄✓✞✟✂☎✟✠✎✑✒✏✎✎✑☛✂✏✕✝☞☞✎ư✒✒✆ư✂✌✗ơ✑✡✂✄✂✌✟☞✎☛☞☛ư✘✌☞✙✡✂✄✏✟✟☞✝✎✍✗✚✆✘✙✂☞☞ơ☛✛✑ư✏✒☎ơ✄☞ư✡✟☞ư✝✍✌✗✒✜☞✆✞✆✞✜✟✂✠✟ư✂✠✟☛✒✍✢✜☞ư✂ư☎✝✟☞☞✆✎ư✒✏✕✟✟ư✟✣✜✎✝✎✎✎✙☛✒✏✟✟✣✄✎✎✎☛✏✎✙☛✕✗✟ơ✝✟✟✜☞✜✟✠☞ư✆ưưư✂✟✟✓✎☞ư✏✂✏✗✟✄✎ư✂✒✟✓ơ✎✥✧✓☎✟✠✄✤✒✦☎✎✤✒★✟✠✄✟✦✧✓ơưưư✂✓✒☎✦✙✧✓✂☎✟✠✄✤✏✩✗☎ư★✤✒✪✦ư✧☎✦✫✟✗✟✠✝✧☎ư✏✌✟✠✚✝✌✄✂✟☛✏✍✗✜✜✫✗✟✟ơ☞✑ư✚✑✂ư✥✒✟✍✟✬✌✟✗✍ơ✟ơ☛✠✜✎✑✂ư✩✚ư✩✚✟✬✒✚✟✍✗ơ✆✑☛✜ư✂✚✏✟✗✣✣✗✍ơ✆✑✑✂✝✏✍☛✏✏✏✟✂✟✟ơơ✤✌✜☞✤ư✆✣✫✏✠✢✏✟✗☞✂✟ơ☞ưư☞ơư✤✏✗✫✂✏✠✢✫✟✏✫✠☞✗ơư✗✟✝☞ư✏✗✍☞ư✏✂✞✟✎ơư✤✂✓✎☞✠✎✟✎ư✥☞✥✭ư✂✓✟✎✄ơ✥✓✎☞✓✗✗✗✟✎✛ư✥☞ư✭✎ư✢✥ư✒✒✟✓✎☞✮✟☞ư✗✜✠ơư✥ư✭✒✟✠✓☞✗✟✝☞ư✛ư✥✏✄☎✟✠✟✠✄✎✙✫✎✆☛✩✏✟☎✟✩✝☎✎✎✎✎✜ư✏✫✓☎✟✠✟✠✄✎✙✎✆☛✩✏✟☎✟✝✝✩☎✎✎✎✜ư✫✛✯ơ✎✒✎✂✝✝✝✂✞✩✏✬✗✎✰✘✰✎ ✩✫✟✬✬không gian ba chi u c tr ng (hình c u ho c hình s i)- C u trúc không gian d b thay i d i tác ng c a các nhân t môi tr ng (nhi t , pH...) - M i phân tg m hai chu i polinucleotit song song ng c chi u, liên k t v i nhau b ng các liên k t H t o nên c u trúc xo nu n, có th t n t i d ng vòng ho c th ng.- C u trúc không gian th ng ít b thay i d i tác ng c a các nhân t môi tr ng.☞ư✂✚✍✣✒✟✗✟✠✜ư✞✌☛✟✠ư✩✏✰✏ ✘✂✮✗☞✎✰✩✟ư✞✟✬✁✍☎✬✎✎✂✚✜✣✒✟✗ư✟✠✜ư☛ưb.- Prôtêin có th tham gia vào h u h t các ch c n ng khác nhau trong t bào là do prôtêin có tính a d ng cao vc u trúc.- Tính a d ng v c u trúc phân t c a prôtêin cóc là do nóc c u t o t 20 lo i n phân khác nhau vàcó c u trúc nhi u b c.- S a d ng v c u trúc c a prôtêin d n n s a d ng vc tính lí hóa.c tính lí hóa giúp cho prôtêin có th tham gia vào r t nhi u ch c n ng khác nhau trong t- S a d ng vbào.c.- Conng t ng h p và phân ph i Insulin:+ Insulinc t ng h p nh các ribôxôm trên l i n i ch t h t sau óc óng gói trong các túi a sang bmáy gôngi hoàn thi n c u trúc.+ Sau khi hoàn thi n c u trúc, Insulinc óng gói trong các túi xu t bào và a ra màng t bào. Khi có tíngi i phóng Insulin ra d ch mô. T d ch mô, Insulin khu ch tánhi u, các túi này dung h p v i màng t bàovào máu th c hi n ch c n ng.✫✏✏✍✩✓✟✎✥✂✩✂✂✟✟✟✎☞✘✂☛✟☞ư✎✎ươ✤✩✝✩✂✏✂✟✩✟✟✟✎✬✎✆☛✆✩✂✟✟✬✩✏✍✓✎✆✥✚✟✒✜☞ư✚✂✟✜☞✗✠✟☞✟✟✎ư✟✠☞ưưư✂✟✍✌✂✂✌✟✏✟✟☞ưư✏✌✏✗✟✍✄✣✣☞✤✟✍✌✓✆✥Câu 5.a.- Các c u trúc d i t bào trong t bào ng v t có ch a axit nucleic: Nhân, ti th , ribôxôm.- C u t o và ch c n ng c a các c u trúc:+ Ribôxôm: Là bào quan không có màng b c, c u t o g m rARN và prôtêin liên k t v i nhau t o thành 2ti u ph n l n và bé. Bình th ng các ti u ph n tách nhau ra, ch liên k t l i khi th c hi n ch c n ng.Ribôxôm là bào quan chuyên t ng h p prôtêin cho t bào.+ Nhân:c b c b i 2 l p màng, bên trong có ch a d ch nhân, ch t nhi m s c (ADN) và nhân con. Vch c n ng, nhân là n i l u gi thông tin di truy n quy nh toàn bc tính c a t bào, ki m soát m i ho tng c a t bào và tham gia vào quá trình phân bào.+ Ti th :c b c b i hai l p màng, màng ngoài nh n, màng trong g p n p t o thành các mào trên ó cónhi u enzim hô h p. Bên trong ch t n n ch a ADN và ribôxôm. Ti th là n i t ng h p ATP cung c p chocác ho t ng s ng c a t bào.b.+ Các prôtêin l b phân h y theo c ch th c bào: Màng t bào ti p xúc v i prôtêin, lõm vào hình thành túinh p bào sau ó túi nh p bàoc dung h p v i lizôxôm, các enzim th y phân trong lizôxôm s phân h yprôtêin l .+ B ch c u có th phân bi tc âu là prôtêin l , âu là prôtêin c a c th nh các th th trên màng tbào. Ch nh ng prôtêin liên k tc v i th th trên màng t bào b ch c u m i b phân h y.Câu 6.c)G i s l n nguyên phân c a t bào sinh d c s khai c là x, s l n nguyên phân c a t bào sinh d c skhai cái là y, theo bài ra ta có h ph ng trình:2x + 2y = 962x x 4 x 25 - 2y x 25 = 5600c: x= 6, y= 5Gi i h ph ng trình trên taa)- S t bào sinh giao tc là 26 = 64- S t bào sinh giao t cái là 25 = 32.b)c hình thành: 32 x 12,5% = 4 ( h p t ).- S h pt- Hi u su t th tinh c a giao tc: 4 : ( 64 x 4) x 100= 100/ 64 %✂✏✏✗✟✠✝✍ư✥✂✂✓✎✥☛✂✞✏✗✛✎✫✎✫✍✗✜✏✍✌✓✎ư✭✚✆✥✏☞✂✯☎☞✗✮✕✩✣✛ư✥✩✏✓✟✣✠✟✬✍ơ✛✥ư✑✎☛✏✟✠☛✂✄✍✯☎☞✏✗✟✛✎ư✩✂✂✩✚✂✍ơ☞✥✒✟✏✠✎☛✏✏✏✣✗✎ơ☛✝✟✆✝✟✗☞☎☞ư☛☛✎✫✏✍✌✟✟✎✟☞✍✎✙✗✫✍✗☞ư✫✣✎✑✒✍☛✏✟✭✜ơư✏✙☛✏✒✫✏✟✛ơ☛ơ✙✆✌ơư✄✌✟ơ☞ư✒✏✒✏ư✟✘✆✘✒✟☞☞✘☞ư✘✂✌✟✙☛✘✆☛✙ ✄ ✁THI H C SINH GI I -KH I 11- MÔN: SINH H CN M H C: 2013- 2014-S 9-Th i gian làm bài: 150 phút✂☎✂✝✞✆✂☞✟✠✑✏✡✍✠✒c x p vào th c v t ? Nêu nh ng i m khác nhau gi a vi khu n lam và t o l c?Câu 1 : Vì sao n m khôngCâu 2: Tinh b t, xenlulôz , photpholipit và protêin là các i phân t sinh h c.a. Ch t nào trong các ch t k trên không ph i là pôlime?b. Ch t nào không tìm th y trong l c l p?c. Nêu công th c c u t o và vai trò c a xenlulôz ?Câu 3:a. i m c tr ng n i b t trong quá trình tiêu hoá th c nV nhai l i là gì?b. Cho bi t s khác nhau c b n v thành ph n enzim trong ng tiêu hoá c a V n th t và V n th c v t?Câu 4: Vì sao tim ho t ng su t i mà không m i?Câu 5:a. Huy t áp lo i m ch nào là th p nh t ? Vì sao ?b. V n t c máu trong lo i m ch nào là nhanh nh t , lo i m ch nào là ch m nh t ? Nêu tác d ng c a vi c máuch y nhanh hay hay ch y ch m trong t ng lo i m ch ó ?Câu 6: Cho Ru i Gi m 2n=8. Quá trình nguyên phân liên ti p m t s l n, t m t TB l ng b i bình th ng c aRu i Gi m t o ra m t s TB m i th h TB cu i cùng v i 256 NST tr ng thái ch a nhân ôi.a. Xác nh st phân bào c a TB ban u?b. Cho r ng t t c các TB t o thành nói trên u tr thành TB sinh tr ng, sau quá trình gi m phân s TBc bao nhiêu tr ng.trên t o raCâu 7: Quá trình v n chuy n prôtêin ra kh i TB có s tham gia c a 2 bào quan nào? So sánh c u trúc c a 2 bàoquan ó?Câu 8: Trình bày cách mu i chua rau qu ? Khi mu i d a ng i ta cho thêm m t ítng và n c d a cng p n c và nén ch t rau qu ? Vì sao d alâu s b khú?làm gì? T i sao khi mu i d a ph iCâu 9:a) Phân bi t các conng thoát h i n c lá.Ý ngh a s thoát h i n c .b) Vì sao b o qu n nông s n c n kh ng ch cho hô h p luôn m c t i thi u ?Câu 10:So sánh nh ng i m gi ng nhau và khác nhau c b n gi a nhóm th c v t C4 và CAM☛✌✎✔✠✎✓✖ơ✘✗✟✟✏✒✟✟✖✓✟✖ơ✙✏✚✢✠✜✡✍✣✛✤✖✙☞✥✛✦✧✒✣✣✍ơ✌✚✛★✛✌✧✖✠✔✠✩✪☞✟✤✖✟✖✧✟✍✖✟✖✖✖✍✫✓✒✒✍✖✖✚✠✬✭☞✟✧✦✔✔✮✡✔✩✡✬✭✟☞✧✖✔✚✧✤✫✤✯✖✡✠✯✧✦✠✠✠☛★✚✰✟✥✒✖✧✠✤✒✙✖✠✡☛✙✏✟✍✪✌✚✚✠✧✧✏✒✡✩✡✔✠✩✡✡✡✠✯✧✢✖✡✒✏✠✜✡✜✒✡✯✫✠✩✡✡✤✯✡ơ✌✯✦✒✒✧☞✟✧✒✏✤✙✏✠✲★ơ✳✱✧✠✒✍ơ✎✎✌☞…………………H t………………………… ✝   ÁP ÁN- s 09Câu 1 : (2 i m)(0.5 ) Vì - thành t bào là kitin không ph i là xenlulozos ng d d ng-không ch a l c l p(1.5 )Khu n lamT ol cThu c gi i kh i sinh Nguyên sinhThành peptidoglycan xenlulozoNhân sNhân chu nCh a có l c l pCó l c l pn bàon bào ho c a bàoít bào quanNhi u bào quanCâu 2: (2 i m)c c u t o t cáca.Ch t trong các ch t k trên không ph i là a phân (polime) là photpholipit vì nó khôngn phân ( là monome) (0.5 )b.Ch t không tìm th y trong luc l p là celluloz. (0.5 )c. Công th c c u t o: (C6H10O5)n (1 )- Tính ch t: Cellulozc c u t o t hàng nghìn g c -D-glucoz lên k t v i nhau b ng liên k t -1,4-glucozit.t o nên c u trúc m ch th ng, r t b n v ng khó b th y phân.- Vai trò:* Celluloz t o nên thành t bào th c v t.* ng v t nhai l i: celluloz là ngu n n ng l ng cho c th .c enzym cellulaza nên không th tiêu hóac celluloz nh ng* Ng i và ng v t không t ng h pcelluloz có tác d ng i u hòa h th ng tiêu hóa làm gi m hàm l ng m , cholesteron trong máu, t ng c ngào th i ch t bã ra kh i c th .Câu 3: a. i m c tr ng:- Th c n qua mi ng 2 l n và ngoài s bi n i v m t c h c, hoá h c còn có s bi n i sinh h c.(0.5 )- Th c n là th c v t ch y u là ngu n dinh d ng nuôi s ng VSV s ng c ng sinh trong d c . VSV l i làth c n ch y u cung c p dinh d ng cho c th V nhai l i.( 0.5 )b. S khác nhau c b n:V n TV: có nhi u lo i enzim tiêu hoá xenlulôz và axit béo do VSV ti t ra( 0.5 )V n th t: ch y u ch có enzim tiêu hoá protein do c th ti t ra. (0.5 )Câu 4:Chu kì ho t ng c a tim là 0.8s, trong ó: pha co tâm nh là 0.1s; pha co tâm th t là 0.3s; pha dãn chunglà 0.4s( 0.5 )ph c h i kh n ng ho t ng c a tim( 0.5 ). N u xét riêng- Vì th i gian ngh trong m t chu kì timho t ng c a thành c c a các ng n tim thì th i gian ngh nhi u h n th i gian co c a các ng ntim(0.5 ): Tâm nh co 0.1s và ngh 0.7s; tâm th t co 0.3s và ngh 0.5s.(0.5 )Câu 5: a. Huy t áp th p nh t t nh m ch ch . (0,25 i m )Gi i thích: Vì huy t áp là áp l c máu do tim co bóp t nh m ch ch xa tim nên trong quá trình v n chuy nmáu do ma sát v i thành m ch và gi a các ti u phân t máu v i nhau ã làm gi m áp l c máu . (0,5 i m )b. V n chuy n máu :ng m ch (0.25 i m).- Nhanh nh tTác d ng : a máu k p th i n các c quan, chuy n nhanh các s n ph m c a ho t ng t bào n cácn i c n ho c n c quan bài ti t (0,5 i m )- Ch m nh t mao m ch (0.25 i m).Tác d ng : t o i u ki n cho máu k p trao i ch t v i t bào . (0,25 i m )Câu 6: (0,5 i m)s TB con = 256:8 = 32 TB( 1 i m)s l n phân bào 2n =32 , suy ra n= 5 (l n)b. 32 tr ng (0,5 i m)Câu 7: ( 2 i m) Quá trình v n chuy n prôtêin ra kh i TB có s tham gia c a 2 bào quan: l i n i ch t và bmáy Gôngi ( 1 i m)( 1 i m)L i n i ch tB máy GôngiH th ng màng t o nên các ng và xoang d p thông nhau H th ng túi màng d p x p c nh nh ng tách bi t nhau.✂✁☞✒✁✧✖✮✡✄✙✓★✁☎✆✔✝✤✯✑ơ✡✖✖✓✓✜ơ✠ơ✛✛✥✂✁✟✟✏✟✒✠✠✡✖☛✬✠✁ơ✟✟✖✁✟✖✁✙✟✟✠☞✧✡☞✰✖☛✬✟✟✖✟✯✞✞✥✖✎★✚☞✖✍✌✭✔✍✏✖✣✡☛ơ✛✢✩✡✠✔✏✍✠✡☛✥✠✡☛✡☛✧✠✫✒✡✮✣✩✡☛✓✟✠✏✒ơ✪✏✠✜✡✛☞✦✣✢✫☞✥✠✠✘✣✘✌✭✧✍✙✧✮✡✌✠✘✌☞✢✜ơ✙✔✖✖✚☞✪✟✏✣✮✡✖✠ơ✙✚✛✒ơ✌✠☞✥✣✖✠ơ✛☞✠☞✏✣✠ơ✛★✚✡✟✖✠✔✠✳✚✠✏✩✔✠☞✭✠✒✚✡✣✖✠✔✠✓✚✥✖✠✔✣✩✩ơ✣ơ✚✚✚✡✟✠✳✠✡☞✟✡✟✏✤✳✖✠✚☞✏✒✳✖✍✌✚✏✏✖✠✯✎✗✒✠✯✌✏✍✟✏✤✠✔✖✠☞✠✡✩✑✏✠☞✒✖✠☞✔✠ơ✓☞✦✜ơ★✚☞✠✏✠ơ✟✏✍✤✖✠✥✖✢✠✫✏✠★✏☞✟✠✓✯✧✠✏✧✦✦✠✏✠✙✏✏✠✟✍✡✪✌✚✔✔✯✏✠✏✠☞✌☛✌✍✧✫✧☞✧✖✫✎✖✎✡✫ Câu 8: 1./* B−íc 1. Chän rau, qu¶Lùa chän rau qu¶ t−¬i, kh«ng bÞ dËp n¸t, hÐo óa, vÕt s©u bÖnh* B−íc 2: Dïng n−íc s¹ch röa kÜ rau , qu¶, dông cô chøa* B−íc 3: Lµm kh« r¸o rau, qu¶ vµ dông cô chøa- Rau ®Ó tõng líp máng ®Ó hong giã cho kh«- Qu¶ zàn ra thµnh líp máng* B−íc 4 TiÕn hµnh muèi chua- Cho nguyªn liÖu muèi vµo v¹i, b×nh+ §èi víi qu¶ th× cã thÓ r¾c muèi lªn trªn bÒ mÆt qu¶ víi tØ lÖ 0,5 – 0,7kg muèi/10kg qu¶+ Rau dïng muèi pha víi n−íc pha víi nång ®é 7 – 10% (70 – 100g muèi trong 1lit n−íc) råi ®æ ngËp rau+ Dïng vØ nhùa nÐn nhÑ rau, qu¶. Cã thÓ dông vËt nÆng ®Ì lªn cho rau, qu¶ ngËp d−íi n−íc- §Ëy kÝn tránh x©m nhËp cña n−íc2./-thêmng –vìng là nguyên li u phân gi i c a vi khu n l ctic- Thêm n c d a là do trong n c d a có l ng vk l c tic áng kng p n c là do vk ho t ng trong MT y m khí. Nén ch t m b o t t c nguyên li u u ng p trongn c-y m khí- lâu b khú là do trong môi tr ng có nhi u axit lactic vklactic ho t ng kém t o iwwù ki n cho vsv lênmen th i ho t ng t o váng tr ng b m t làm cho d a có mùi khúCâu 9:a. + Có 2 conng:c i u ch nh.* Qua khí kh ng: V n t c l n,* Qua t ng cutin: V n t c nh , khôngc i u ch nh.Ý ngh a s thoát h i n c* T o ra s c hút n c r .t náng khi nhi t quá cao.* Gi m nhi t b m t thoát h i → tránh cho lá, cây không b* T o i u ki n CO2 i vào th c hi n quá trình quang h p, gi i phóng O2 i u hoà không khí..... b) Vì sao b o qu n nông s n c n kh ng ch cho hô h p luôn m c t i thi u ?Do hô h p m c t i thi u –phân gi i ch t h u c x y ra không áng k . mà b o qu n nông s n – m b o ch tvà l ng c a nông ph m c n b o qu nCâu 10:So sánh nh ng i m gi ng nhau và khác nhau c b n gi a nhóm th c v t C4 và CAM* i m gi ng: - pha sáng- Chu trình canvin* i m khác:i m so sánhC4CAMCh t nh n CO2 u tiênPEP (phôtpho enol pyruvat).PEP.Enzim c nh CO2PEP-cacboxilazaPEP-cacboxilazavà Rubisco.và Rubisco.S n ph m c nh CO2 u tiênAOA (axit oxalo axetic).AOA → AMChu trình CanvinCó.Có.Không gian th c hi nL c l p t bào mô gi u và l c l p tL c l p t bào mô gi u.bào bao bó m ch.Th i gianBan ngày.C nh CO2 ban êm, kh CO2 banngày.s ng khí h u nhi t i và c n nhi tS ng vùng sa m c, i u ki ni, khí h u nóng m kéo dài, c uc ít n ckhô h n kéo dài. Vì l ytrúc lá có t bào bao bó m ch. Cónên tránh m t n c do thoát h i n cquang h p cao h n, i m cây óng khí kh ng vào ban ngày vàc ngbù CO2 th p h n, thoát h i n cnh n CO2 vào ban êm khi khí kh ngth p h n...nên có n ng su t cao h n. m → có n ng su t th p.✑✠✩✡✠✩✡✫ ✒✚✏ ✡✡✡✡✡✠☛✯✯☞✢✠✍✡✖✠✟✔✜✠✒✥✒✒✫✠✍✯☞✡✯✥✠✲✩✡✖✠✔✖✠✫★✧✥ ✖✠✔✖✠✩✤✜✡✡✢✧✥✍✠✡✠☛✯✦✡✧✥✍✠✡✠☛✪✡✳✡ơ✌✯✁✖✡✙✤✯✥✒✫✠✧✔✜✠✫✠✔ơ★✥✖✏✠✫✥✠✠✫✒✠☛✌✦✒✒☞✧✟✧✒✏✤✙✟✧✏✟✤✏✒✒✟✠✒✒✒✠✒✒ơ✙✎✑✦✡✒✒☛✚✏✧✠✒✍ơ✎✏✎✌✧✛✏✛✂ ✟✦✍✠✧✠★✑✒✧✦✠✠★☞✫☞✖✌✍☞✖✓✖✓✍✓✖✧✩✠✠★✧✗✧✤✍✫✠✍✥✫✤✖✠✫✯✑✠✟✟✍✖✠✡✡☛✯✯☞✟✖✡✡ơ✯✏✩✡✠✔✠☛✯✢✠ơ✟✢✡ơ✍✠ơ✯✟✟✟✣ơơ✤✣✟ ✄ ✁THI CH N H C SINH GI I L P 11MÔN : SINH H C(Dành cho THPT không chuyên)Th i gian: 150 phút (Không k th i gian giao )-s 6✂✂☎✂✝✠✆✆✞✟Câu 1 : 2H th ng tiêu a a ng v t t b c th p n b c cao ti n a theo nh ng chi u h ng n o?Câu 2 1,5Vi sao chim không ph i là ng v t ti n hoá nh t nh ng l i là ng v t trao i khí hi u qunh t trên c n?Câu 3 1,5c i m gi i ph u c a lá phù h p v i ch c n ng quang h p?Câu 4 2.0Vi c tách chi t s c t t lá d a trên nguyên t c nào? Nêu các b c chính trong tách chi t s c t ?Câu 5 2,0Trình bày quá trình tiêu hóa c trong d dày c a trâu bò?Câu 6 4.0M t c p gen d h p Bb n m trên m t c p nhi m s c th t ng ng ,m i gen u dài05100A .gen B có 900A ,gen b có 1200G.a/Tìm s l ng nuclêôtit m i l ai trên m i gen ?b/Khi b c vào k gi a c a l n phân chia th nh t c a phân bào gi m phân ,s l ngt ng l ai nuclêôtit c a các gen trong t bào là bao nhiêu ?T ng s liên k t hi rô có trong gen ó?c/Khi k t thúc gi m phân l n th nh t ,s l ng nuclêôtit m i l ai trong m i t bào con làbao nhiêu ?d/Khi t bào hòan thành gi m phân ,s l ng t ng l ai nuclêôtit trong m i l ai giao tbình th ng b ng bao nhiêu ?Câu 7 2.0a. Mô t h th ng ng khí c a côn trùng?b. Trong hô h p, cá x ng có th l yc h n 80% l ng ôxi c a n c khi i qua mang. Ngoàinh ng c i m c a b m t trao i khí mà t t c các loài sinh v t u có, cá x ng còn cónh ng c i m nào làm t ng hi u qu trao i khí?Câu 8 3.0a. Phân bi t nh ng c i m c b n gi a h tu n hoàn h và h tu n hoàn kín?b. Ng i ta làm thí nghi m c t r i tim ch ra kh i c th r i nuôi trong dung d ch sinh lí và quansát. Theo em, tim ch có còn p n a không. Gi i thích?Câu 9 2.0ru i gi m m t t bào tr i qua m t s l n nguyên phân ,t t c s t bào con ã th c hi ngi m phân t o giao t v i hi u su t th tinh là 12.5% , ã có 16 h p tc hình thành .T ng snguyên li u t ngng v i s nhi m s c thn b i mà môi tr ng cung c p là 504 .xác nhs l n nguyên phân c a t bào ban u và gi i tính c a lòai ru i gi m trên ?✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔✓✕✑✖✓✑✗✖✌✍✘✙✚✛✜✡☛✢✕✑✒✓✖✕✚✣✑✒✚✛✓✑✤✢✣✡✧✥✦✑✢★✏✩✛✪✫✩✡☛✖✬☞✔✭✬✖✬☞✡✮✣✏✡✧✦✦✒✯☞✚✚✔✩✰✒✩✴✛✶✵✘✵✏✚✪✕✢✑✳✴✑✢✤✷✖ơ✏✖✖✹✬✙✴✷✏✚✱✪✕☞✢☞✚✚☞✖✩✴✩✔☞✚✩✑✑✵✴✵✴✖✵✸✰✡☛✢☞☞✏✧✕✚ơ✕✑✚✩ơ✚✩✏✚✛✑✧✦✘✦✑✑✏✙✑✤✕✢✓✑✙✚ơ✧✦✘☛✑✑✫✢✑✤✡✧☛✦✘☛✑✑ơ✢☛✘✷✺✷✧☛✚✹✬✖✹✑✖✓✮✘ơ✳✯✢✡✻☛✳✕✒✖✢✒☞✷✕✢☞✖✑✭☛✢✣✸✛✕✼✑✩✸✑✚✩✤☞✧☛✚☞✷ơ✑✚ơ✏✛✖☞✱✑✬✷✑✛ơ✒✏✚✳✹✕✕------------------- H t ---------------------✽H và tên thí sinh:……………………………………SBD…………………………✾✑✯  ✁HNG D N CH MTHI CH N HSG 11MÔN: SINH H C ( THPT không chuyên)-so 6 ☎✁✂✂✂✝✄CâuN i dungH ng ti n a1-C u oy ng ph c p:+ T không c quan tiêu( ng v t d n o) n c quan tiêu h a ( ng v ta o)+Ti tiêu a (ru t khoang) n ng tiêu a ( ng v t x ng s ng)- Ch c n ngy ng chuyên a:+ c b ph n a ng tiêu a m nhi m nh ng ch c n ng riêng, mang nh chuyêna cao m o t ng hi utiêu a th c ni o. Nh tiêu ai ong v t n+ T tiêu a n i o n tiêu ac th c nch th c l n h n✝✆✞ i m✟ư☛✌✠✡✍✎✍☛☞✏✡✝✟✎✞ơ✓✔✕✖✗✘ơ✕✍✟✎✟ơ✕✖✗✑✕✘0,5✍✛✞✑✡✜✌✖✕✛✚✞✟✕✖✗✟✎ơư✍✏✟✙✎✞✍0,5✟☞✛✢✔✖✗✎✞✣✟✕✤✥✜✦✞✟✕✤✘✤✜✥✤★✞✩✟✟✖✘✕✍✞✟ư✘☛✪✍✞✟✓✌☞✜✬✓✌✑✕✡✟✎✭✆✏✧✧✏✝✞✏✜✆✘☛✍✕✍☞✖✗✜✫ơư✮✥✕✰✯✪✛✰✥H hô h p c a chim g mng d n khí, ph i và h th ng túi khí. Ph i c a chimkhông có ph nang màc c u t o b i m t h th ng ng giàu mao m ch bao quanh.Chim có h hô h p kép:+ Khi hít vào, không khí giàu Oxi i vào ph i và vào túi khí sau, còn không khí giàu CO2 tph i i vào túi khí tr c+ Khi th ra, không khí giàu oxi t túi khí sau i vào ph i còn không khí giàu CO2 t ph i vàtúi khí tr c i theo conng d n khí ra ngoài=> c khi hít vào, th ra êu có không khí giàu Oxi qua ph i th c hi n trao i khí. Khihô h p, ph i chim không thay i th tích => chim là V trao i khí hi u qu nh t trên c n20,50,5✣✠✣ư✝✛✕✬✱☛ư✖✛✥0,5☛✠✥✠✰0,5✕✑✰✕✆ư✰✱✰0,25✕✑✆✕✕✯✪ư✑ư✰✤✱✰✕✕✲✥0,25✕✳✰✰✰✕✲✕✠✥✤☛✴✠✝✵ 3✹✞c i m gi i ph u c a lá thích nghi v i ch c n ng:- Trên l p bi u bì lá ch a nhi u khí kh ng -> Trao i khí và thoát h i n c..........................- D i l p bi u bì là l p mô gi u ch a l c l p -> Là bào quan quang h p...............................- D i l p mô d u là mô khuy t có kho ng gian bào l n ch a nguyên li u quang h p............- Trong lá có h m ch d n -> v n chuy n nguyên li u và s n ph m quang h p........................* Nguyên t c:- S c t lá ch hoà tan trong dung môi h u c ............................................................................- M i nhóm s c t thành ph n có th hoà tan t t trong m t dung môi h u c nh t nh..........* Các b c:- Chi t rút s c t ..........................................................................................................................- Tách các s c t thành ph n......................................................................................................✶✆✷✸✼✺✰✻✰✲✕✆ơ✏✆✆✲ư✆✗☛ư✏✬✽✝✆✆✗✤✆✥ư✥4✬✏✾✯✗☛✲✥✤✬0,50,250,250,5✿❀✛ơ❁✦❀✛❃✛✲✖✕ơ❂✦❄✠0,50,5✹ư✝5❀✛❀✛❃0,50,5Quá trình tiêu hóa:✮✜❆✕✱✛✥✕❇❆✕✜c nhai qua loa mi ng, r ic nu t vào d c .ây, th c n- Th c n (c , r m …)c tr n v i n c b t vàc vi sinh v t c ng sinh phá v thành t bào và ti t ra enzimtiêu hóa xenluloz và các ch t h u c khác có trong c ..........................................................ơ✬✏✬ư☛ư✏✝✕✖✬✆✆ư✕❈✗✬ư✖✝❉ơ❆ơ✠✦❃✜✕✕✱✗✱❆✕✰✕- Sau khi th c n ãc lên men b i vi sinh v t d cc a d n sang d t ong vàlên mi ng nhai k l i.............................................................................................................✬✏✥✕0,5ư☛✬ư✲❊☛ư✬0,5ư☛✛✜✕❊✆✬✏✬ư✗✕ư✮✆✠✆✕- Th c n (sau khic nhai k ) cùng v i l ng l n vi sinh v tc a xu ng d lá sáchh p th b t n c r i chuy n vào d múi kh ............................................................................- D múi kh có ch c n ng gi ng nh d dày c a thú n th t và n t p. D múi kh ti t rapepsin và HCl tiêu hóa protein vi sinh v t và c ………………………………………...✆✽✬ư☛ư✝✲0,5☛ư✝✛✝✜☛☛✏✕✲✜✣ư✱✗❆❄✜☛✝☛0,5 ✛a. -S l6ng nuclêôtit trên m i gen5100x 2 = 3000 nu -S nuclêôtit t ng l ai trên m i gen3.4+Gen B: A=T= 900 nuG=X= 1500 – 900 = 6000 nu+Gen b: G=X= 1200 nuA=T= 1500 – 1200 = 300 nub. Khi t bào b c vào k gi a I ,s l ng gen trong c p t ng lên g p ôi BBbb ,nên sl ng nuclêôtit m i l ai là :A=T= (900 x 2) + (300 x 2) = 2400 nu G=X= (600 x 2) + (1200 x 2) = 3600 nu-T ng s liên k t hi rô c a các gen k này là .(2400 x 2) + (3600 x 3) = 15600 lkc. Khi k t thúc gi m hân l n th nh t t o ra 2 t bào ch a các gen BB và bb ,S l ngnuclêôtit m i l ai trong m i t bào là :+ T bào : BB : A=T= 900 x 2 = 1800 nuG = X = 600 x 2 = 1200 nu+ T bào : bbA=T=300 x 2 = 600 nuG = X = 1200 x 2 =2400 nud. Khi k t thúc phân bào gi m phân t o nên 2 l ai giao t B và b ,có s l ng nuclêôtit m il ai là :A=T= 900 nuG=X= 600Nu+Giao t B :+Giao t b:A=T=300 nuG=X= 1200 nu✬ư❂1.0✛❈✑✝❂✛✛✆✜✁✬ư✦ ✬✕ư✠1.0❈ư❂✰✛✝✕✱✣ ✝❃✝✤✛☛✏✝✬✠✏ư1.0❈❂❂✝✝✝✛✤☛❈✬ư✂❈❂1.0✂✂7✠✠a. Mô t h th ng ng khí c a côn trùng:✶✸✄✛✛✛✥✕✛✯✯c c u t o t nh ng ng d n ch a không khí. Các ng d n phân nhánh- H th ng ng khính d n, các ng nh nh t ti p xúc v i t bào c a c th .........................................................✬☛ư❃✠✑✛✦✝❆✏✝❆✆✣✲ơ0,5✠✛✛✥✪✱- H th ng ng khí thông ra bên ngoài nh các l th ...............................................................❂✝✵✞b. Các✞✞☎c i m làm t ng hi u qu trao✻✼✆i khí✶✄cá xng:ơư❀✼✥✕✱❄✆✤✖✥- Mi ng và di m n p mang óng m nh p nhàng t o nên dòng n c ch y m t chi u t mi ngqua mang ra ngoài......................................................................................................................- Cách s p x p c a mao m ch trong mang giúp cho dòng máu ch y trong mao m ch songsong và ng c chi u v i dòng n c ch y bên ngoài mao m ch c a mang...............................☛ư❀✑✝✣✤☛☛0,50,50,5✼✆✬✆ư8✤☛✣ưa. Phân bi t:✄❃❃✥✱✥H tu n hoàn h✕✕H tu n hoàn kín✖✕✬ơ☛ư✲✝✕✝✕✖✆✖✤✯✕☛☛✕✖✆☛1✳✛✗✪❊✤✕✁✠✝1✽☛- Máu ch y trong ng m ch v i áp l c caoho c trung bình, t cmáu ch y nhanh.........✳✛✕✖✑✕- Máu ch y trong ng m ch v i áp l cth p, t c máu ch y ch m☛ư✕✼✱✳✤ơ☛✠✼✆✬ư✰ơ✕- Máuc tim b m i l u thông liên t ctrong m ch kín, tng m ch qua mao m ch,sau ó v t nh m ch. ………….......................- Máuc tim b m vào ng m ch ->tràn vào xoang c th -> trao i ch ttr c ti p v i các t bào -> tr v tim.✗✕✖✤✖b. * Tim ch sau khi tách r i v n còn p tng……………………………………...........* Gi i thích: Do tim có h d n truy n tim g m: nút xoang nh có kh n ng t phát xungi n, truy n t i 2 tâm nh và nút nh th t -> n bó His r i theo m ng Puôckin -> Tâm nh vàtâm th t co……………………………………………………………………….....................-S giao tc t o ra : (16 x 100) / 12,5 = 128-G i k là s l n nguyên phân c a t bào ban u ( k ngyên d ng)+S NST môi tr ng cung c p cho nguyên phân : (2k – 1) 2n = (2k -1) 8(1)kk(2)+S NST cung c p cho quá trình gi m phân : 2 .2n = 2 .8T (1) và (2) ,suy ra (2k-1)8 + 2k.8 = 504 => S l n nguyên phân là : k = 5+S t bàoc t o ra qua nguyên phân : 25 = 32+S giao t t o ra t 1 t bào sinh giao t : 128/ 32 = 4=>M t t bào sinh giao t qua gi m phân t o 4 giao t =.>Ru i gi m c✳✤✼✯✥✮❊✤✜✳✼✕✝✥✆❊❊0,5✮✕❊☛✠0,5✠✛9✕✬☛ư✂✛❃✝❈❃✕✣0,5ơư✛✪ư✛✠✤✠✛❃✑✛✝✕✬☛ư✛✝0,50,5☛✂✑✂✝✮✖✤✕☛✂✂✞.................... .. H t ..................✠✳0,5  ✁THI OLYMPIC TRUY N TH NG 30/4INH PH HUL N TH XIII✂✝☎✞✝✟✄✠✆✄✡☛☞THI MÔN SINH H C - L P 11Th i gian m i 180’.✌✎✓✔✕✖: M i câu✏✔✘✔i✗✚✑✒✍✑sinh m trên 01 t gi y riêng bi t✙✏✑✎✛✜✢Câu 1: (6 )1. Màu s c trên thân ng v t có nh ng ý ngh a sinh h c gì? M i m t ý ngh a cho 1 ví d .2. T i sao n c là môi tr ng s ng thu n l i cho các thu sinh v t?3. Trong m t h n c, t o cung c p cho giáp xác 30% và cá mè tr ng 20% ngu n n ng l ng c a mình,cá m ng khai thác 20% n ng l ng c a giáp xác và làm m i cho cá lóc. Cá lóc tích t 10% n ng l ngc a b c dinh d ng li n k v i nó và có t ng s n l ng quy ra n ng l ng là 36000 Kcalo. Tính t ngn ng l ng c a cá mè tr ng?4. Kh o sát m t s loài t i m t khu v c c a qu n xã sinh v t c n, ng i ta thuc s li u v 2 loàith và mèo r ng nh sau:LoàiL n1L n2L n3L n487510Th0004Mèo r nga. Tính th ng g p, t n s c a các loài trên?th ng g p, t n s c a các loài trên?b. Nh n xét✣✤✥✦★✥✩✧✮✬✯ư★✪✰✦✫✲✱✦ư✳✥✮✵✴✣✳✶✱ưươư✷✶✺✹✶✱ư✦✷✳✶✺✷✱✫✻✮✴ưư✻✶✱✱ưư✣✱ư✷✴✰✥✽✥✬✼✦✾✯✬✷✰✤✺✿✱ưư❀❁ư❂❂❂❂❃❄✤✥✯✽❅✰ư✦✤✷✥✯✽❅✰ư✷✢Câu 2: (3 )1. G a s m t m ch n ADN có t l A + G / T + X = 0, 25 thì t l này m ch b sung và trên cphân t là bao nhiêu?thông tin mã2. M t gen c u trúc trong t bào nhân chu n có ch a 720 c p nuclêôtit s có th ch ahoá cho m t m ch polypeptit có:b. úng 240 axit amin.a. Kho ng ch ng 480 axit amin.c. H n 240 axit amin.d. Không t i 240 axit amin.Ch n và gi i thích câu úng?3. Xác nh câu nào sau ây úng ho c sai. Gi i thích.a. sinh v t nhân chu n, có nguyên t c b sung th hi n trong c u trúc phân t ADN, tARN vàrARN.b. C u trúc b c 4 c a Prôtêin là m t chu i polypeptit xo n cu n ph c t p trong không gian.✥❆✤✬✲ơ✿✲✿✻✾✴✬❇❇❈✵✥❉❅●❋✤❊✥✤❊●✷✬✴❁❍✮ơ✴✩✤✤■✤✤❅❏✴❉✣✦✻●✵✿❇✵✦✣✥✷✥✬✪❊✢Câu 3 ( 3 )1.Xét trong m t qu n th gen th nh t g m 2 alen, n m trên c p NST th nh t. Gen th 2 g m 3 alen,n m trên c p NST th hai. Gen th ba g m 4 alen, n m trên c p NST khác.a. Có th có bao nhiêu ki u gen khác nhau trong qu n th ?b. N u nh m i c p gen quy nh m t c p tính tr ng và c p gen th nh t tr i l n không hoàntoàn thì t l phân tính ki u hìnhi con s nh th nào khi lai gi a hai c th có ki u genAaBbDd x AabbDd.2. Xét ki u gen Ab/aB c a m t c th , n u bi t trong quá trình gi m phân ã có 5% s t bào x y ra traoi o n t i m t i m và có hoán v gen. Xác nh t l các lo i giao tc t o ra?✽✥●✵✳❑✵❅❊❑✳❊✳❅❊❑❊❅❊●●✽●❈❅ư✲✤✥❅✾✬✵❅✥❅❊❈●✿■✪✾✤✯●❋ơư●✥●❈●✧❈✴ơ✰✤❈✴✷✤✻✤✬✬✥✤●■✤■✲✿✤✬❇✱✬ư1 ✢Câu 4 (3 )1. S khác nhau gi a tiêu hoá n i bào và tiêu hoá ngo i bào. Cho bi t nh ng u i m c a tiêu hoá th cn trong ng tiêu hoá so v i trong túi tiêu hoá?2. H tu n hoàn kín xu t hi n t giun t. Theo em chân kh p (xu t hi n sau giun t trong quá trìnhti n hoá ) có h tu n hoàn kín hay h ? Gi i thích3. Nguyên nhân nào giúp cho ho t ng trao i khí c a cá x ng t hi u qu cao trong môi tr ngn c?❈✥✼✤✧✰✶✬✧✽✿●ư✷❊✮✵✿✤✰✵✮✿✰✤❁❈✽✿✾✴✤✬✥✻✤✤ơ✷✿✬✴✯ưư✮ư✢Câu 5( 5 )tr i hoàn toàn, gen d quy nh qu vàng. Trên lô t A ng i ta gieo1. cà chua gen D quy nh qugi ng cà chua quthu n ch ng làm cây b , trên lô t B ng i ta gieo gi ng cà chua qu vàng làmcây m .a. Trình bày các thao tác lai.b. Khi thu ho ch qu lô t B, t l màu qu thuc là bao nhiêu? Gi i thích.c. Ti p t c em h t cà chua lô t B nói trên gieo vào lô t C. Sau khi cây tr ng thành chot p giao, màu qu thuc lô t C có t l nh th nào? Gi i thích.❏✤■✴✤❀✥✤■✴✵✤✯ư✰✴✤✽❀✰✵✤✰✯✷✴ư ✴✬✾✤✵✲✿✴✤✴✱ư❈✤✾✬✵✤✤✵✾✫ư✴✬✤✾✱✤❈✵✲✿✴ưư❏✦✤✤■✥✮✤✣■ong m t, gen A quy nh cánh dài là tr i hoàn toàn so v i gen a quy nh cánh ng n, gen B quynh cánh r ng là tr i hoàn toàn so v i gen b quy nh cánh h p. Hai gen này cùng n m trên m t nhi ms c th và x y ra trao i chéo.ong c cánh ng n, h pP: ong cái cánh dài, r ng xF1:100% cánh dài, r ng.a. Cho bi t ki u gen c a P ?b. Cho F1 t p giao, F2 ong c, ong cái có nh ng ki u hình nh th nào?c. N u phép lai trên không ph i là ong m t mà là ru i gi m thì k t qu F2 gi ng hay khác so v iphép trên? T i sao?2.■✥✥✮✤❑■✁✥ ✣●✴✻✤✥✣✤✼ ✥❈●✷✾✬❈●✤✼❈✧✴ư✳✦✵❈✰✴✮✬❈------- H t -------- ✁THI OLYMPIC TRUY N TH NG 30/4L N TH XIIIINH PH HU✂✝☎✞✝✟✄✠✆✄✡☛☛☞ÁP ÁNTHI MÔN SINH H C - L P 11✌✍✢Câu I: (6 )1.0, 5 - B o v : màu s c phù h p v i môi tr ng. VD.0, 5 - Báo hi u: màu s c n i b t, có tuy n c, có mùi hôi. VD.0,5 - G a trang, mô ph ng: gi ng i t ng b t ch c v màu s c, hình d ng. VD.✤✴✣✿✤✤✣❀❆✮✱✿✯ư❈✻✦✰✤✤✰✥✣✱ư✺✮✣✬ư2.2 ✤✮✵✿✺✮✻✿✤■0, 5 - N c có nhi t dung riêng r t l n, truy n nhi t kém nên có tính n nh cao.0, 5 - N c có kh n ng hoà tan r t nhi u ch t: các ch t dinh d ng, khí O2,.... nên n c là n i khaithác th c n, khí O2, CO2,.. do ó tr thành môi tr ng s ng thu n l i cho các loài thu sinh v t.0, 5 - N c luôn v n ng nên mang O2, th c n cho nh ng loài s ng cnh và giúp chúng phát tánnòi gi ng.ư✤✮✴✵✶✺✵✵✹ư✮ư✶✤✾✰✯❊✦ơư✲✱✦ư✤✮✦✤✥✰✶ư❊✰✤■✧✰3.0, 25 - N ng l ng tích t trong cá m ng: 36000 x 100/10 = 360.000 Kcalo.0, 25 -N ng l ng tích t trong giáp xác: 360.000 x 100/20 = 180. 104 Kclao.t o: 180. 104 x 100/ 30 = 6. 106 Kclao.0, 25 -N ng l ng tích t0, 25 -N ng l ng cá mè tr ng khai thác t t o: 6.106 x 20/100 = 12.105 Kcalo.✤✶✱ơư✤✶✫ư✤✶✫✾✱ư✤ư✱✴✫✣✶✴✱ư4.0, 250, 250, 250, 25✤✤✤✤✥-T-T❍✥❍✽✽❁✯❅✾❅✾❀th ng g pth ng g pn s th ng gn s th ng gth :4 x100/4 = 100%.mèo r ng: 1 x 100/4 = 25%.p th :( 8 + 7 +5 + 10) / ( 8 + 7 +5 + 10 + 4) x 100 = 88, 2%.p mèo r ng: 4 / ( 8 + 7 +5 + 10 + 4) x 100 = 11, 8%.ư✯ư✰✯❁❅✾ư✰✯❅❀✾ư❁✦* Nh n xét0, 5 - Th có th ng g p 100% nên là loài th ng g p và là loài có t n s cao.th ng g p là 11,8% nên là loài ng u nhiên và là loài có t n s th p.0, 5 - Mèo r ng có✤❀✤✥✯❅✯ư✽❅✽ ✤✤✰ư✥✯❁❅✰✵ưCâu 2: (3 )✁✤1. (1 )0, 5 - T l các lo i nuclêôtit: trong m ch n, theo nguyên t c b sung:(A1 + G1) / ( T1 + X1) = ( T2 + X2)/ (A2 + G2) = 0, 25.(A2 + G2)/ ( T2 + X2) = 4.0, 5 - Trong c phân t : (A + G) / ( T + X) = 1.✤✲✿✬✤✤✬✣✻ơ✴❇✤2.(1 )0, 5 - ch n câu D.0, 25 - Do có mã mu, mã k t thúc.0, 25 - Do có các o n intron.✤✩✤✾✤✤✤❈✽✬✤3. (1 )a. 0, 25 - úng0, 25 - c 3 lo i ó u có liên k t Hi rô.b. 0, 25 - Sai.0, 25 - Prôtêin b c 4 có t 2 chu i polypeptit tr lên..✤❍✤✴✬✤✤❈✺✤✤✤✦✾❁✪Câu 3: (3 )✁✤1. (1,5 )a.0, 250, 25✤✤✵❅●- C p gen th nh t có 3 ki u gen.- C p gen th hai có 6 ki u gen.❊●❅❊3 ✤●❅0, 25 - C p gen th ba có 10 ki u gen.0, 25 - S lo i ki u gen trong qu n th : 3 x 6 x10 = 180.i con: ( 1:2:1) (1:1) (3:1).0, 5 - T l phân ly ki u hình❊✰✤b.●✽●✬✤✲●✿✾✤✯✤2.(1,5 )Xét ki u gen Ab/aB c a m t c th :0, 5 - 5% t bào Ab/aB có hoán v gen s t o ra 4 lo i giao t : Ab = aB = AB = ab = 1,25%.Ab = aB = 47,5%.0, 5 - 95% t bào Ab/aB không hoán v gen s t o ra:0, 5c th ó t o ra 4 lo i giao t ó là:Ab = aB = 48,75% và AB = ab = 1,25%.●●✥ơ✷❈✤■❋✬✬❇❈✤■●✤✤ơ✬❋✬✤✬❇Câu 4: (3 )✁✢1. (1, 25 )c tiêu hoá hoá h c0, 25 - Tiêu hoá n i bào là tiêu hoá th c n bên trong t bào. Th c ntrong không bào tiêu hoá nh h th ng enzim.0, 25 - Tiêu hoá ngo i bào là tiêu hoá th c n bên ngoài t bào, th c n có thc tiêu hoáhoá h c trong túi tiêu hoá ho c u c tiêu hoá c v m t c h c và hoá h c trong ng tiêu hoá.0, 75 - u i m:+ Th c n i theo m t chi u trong ng tiêu hoá không b tr n l n v i ch t th i. Còn th c n trong túitiêu hoá b l n b i ch t th i.+ Trong ng tiêu hoá d ch tiêu hoá không b hoà loãng, còn trong túi tiêu hoá d ch tiêu hoá b hoà l nv i n c.+ Th c n i theo m t chi u. ng tiêu hoá hình thành các b ph n tiêu hoá th c hi n các ch c n ngkhác nhau: tiêu hoá c h c, hoá h c, h p th th c n trong khi ó túi tiêu hoá khôngcó s chuyên hoánh trong ng iêu hoá.❈✤✥✶✾✶❊✯✤✱❊✩ư✰✿❈✤✶✬❅✩ ✤✶✤✴✱●✶❊✤✱❊✺ư✰❅ơ✩✩●✤✤✺✥✰✵ ■✥✮✴✶❊❊✵ ■✾✴✰✮ ■■■■✮ư✶✤✁✺✥✥✦✿❊✶✼✵ơ✩✶✩✫❊✤❊✼✰ư✢2.(0,75 ).(0,75 )- Côn trùng có h tu n hoàn h . Do côn trùng ti n hành trao i khí qua h th ng ng khí.Các ng khí phân nhánh tr c ti p n t ng t bào. Do ó côn trùng không s d ng cung c p O2 cho tbào và th i CO2 ra kh i c th .✤❈✽✿❈✰✾❈✤✤❁✰✿✤✼✴✻✤❈❇●✰❈✵✫●❀ơ✢3.(1 )✺✤❅✤❉✻✥❀✺✮✣✰✵0, 5 - B m t trao i khí r ng, m ng, m t , có nhi u mao m ch, có s c t hô h p, có s l uthông khí.0, 25 - S ho t ng nh p nhàng c a x ng n p mang và mi ng t o dòng n c ch y m t chi uliên t c t mi ng n mang.0, 25 - cách s p x p mao m ch trong mang giúp máu ch y trong m ch song song và ng cchi u v i dòng n c ch y bên ngoài mao m ch.✬ư✤✫✤✬❈✿✥✼✣■✿ơ✼✷✮✬ư✴ư✺✥ư✤❁❈✣✤✴✬✬✱ư✺✮✮✴✬ưCâu 5: (5 )✁✤1. (2,5 )a) Các thao tác lai:4 ❈✤■✾✤❈✵✿■✴0, 25 - Sau khi gieo, ti n hành kh nh trên các cây mlô t B. Vi c kh nh ph i ti n hànhkhi hoa còn n ch a t th ph n ( bao ph n còn màu tr ng).0, 25 - Sau khi kh nh , ph i bao các hoa ã kh b ng túi cách ly. C t b hoàn toàn các hoach a kh nh .0, 5 - Khi hoa cây m ã n , nhu hoa có màu xanh th m và có d ch nh n thì ti n hành thph n. Dùng bút lông s ch l y các h t ph n c a cây blô t A a vào nhu các hoa cây m ã khnh lô t B, sau ó bao b ng túi cách ly, ch m sóc ch thu ho ch.b)0, 75 - T l màu qu thuc lô t B là 100% màu vàng. Vì cây m là gi ng qu vàng, cònh t F1 ang trong qu c a cây m .0, 75 - T l màu qu thuc lô t C là 100% qu. Vì ây là qu c a cây F1 nghi múng nh lu t 1 c a Menden.❇✵✫ư✼❇ ✵✣✫✤■✴❑✤❇✣❀❇■ư❇❈✁✤✤✾■✯ ✫ ✵✵✵✬✰✾✬✤✵✤✾✾ ■✵✤❑✤✤✲ư✶✿✴✤✾✱✤✯✤✾✬✵✰✷✲ ✿✴✤✾✱✤✵✴✤❀✤✴ư✤■✴ ✴✤✤❇ ư✬✤ ✷✿✷✦✷✤2. (2, 5 )a.- P khác nhau 2 c p tính tr ng t ng ph n, F1- Ki u gen c a P0, 25 - Ong cái cánh dài, r ng: AB/AB.0, 25 - Ong c cánh ng n, h p: ab.❅✬✴ơ✤✳✽ng tínhP thu n ch ng.✂ư●✷✷✤✥✤✣✤✼ ✤0, 5 b. P: AB/ AB x ab.Gp: ABab.F1: AB/ab (ong cái cánh dài, r ng);AB (ong c cánh dài, r ng)GF1: AB, Ab, aB, abAB0,25 F2 Ong cái: AB/ AB, AB/ab, AB/aB, AB/ Ab. cánh dài, r ngOng c:ABcánh dài, r ng0, 25abcánh ng n, h paBcánh ng n, r ngAbcánh dài, h pc.0,25 - Ru i gi m không có hi n t ng trinh s n.0,25 - Ru i gi m F1 d h p t 2 c p gen, khi lai thì F2 s có 4 ki u hình t l khác n✥✤✥✼✤✥✤✤✥✼✣ ✣✥ ✤✳✵✳✵✿✴✱ư✤■❅✱❋●✲✿❇5  ✝SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NHC P THPT N M H C 2012 - 2013Môn: SINH H C L P 11✄✆☎✆✟✞✠✆✆✡☛Th i gian làm bài: 180 phút( thi có 02 trang, g m 05 câu)✍✂☞CHÍNH TH C❀❁✌Câu 1.nh nit không khí? Vì sao chúng có kh n nga) Nh ng nhóm sinh v t nào có kh n ng có?b) Vai trò c a niti v i i s ng cây xanh? Hãy nêu nh ng ngu n nit ch y u cung c pcho cây?c) Ch ng minh m i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trình dinh d ngkhoáng và trao i nit . Con ng i ã v n d ng nh ng hi u bi t v m i quan h này vàotrong th c ti n tr ng tr t nh th nào?✔✎✏✑✒✕✓✖✑✒✔✔✗✔✖✓✢✙✘✓✎✓✣✔✙✖✬✤✧✭✚✎ư✜✖✗✛✜✘ư✦✔ư✮✚✏★✎✩✛✪✓✫✛Câu 2.a) i m bù ánh sáng là gì? Có th s d ng i m bù ánh sángxác nh cây a bóng vàc không? Gi i thích.cây a sángb) M c dù di n tích l khí c a toàn b khí kh ng ch g n b ng 1% di n tích c a lá, nh ngl ng n c thoát ra kh i khí kh ng l i l n h n l ng n c thoát qua b m t lá nhi u l n.T i sao v y?c) T ng quan t l các phitohoocmon sau ây có nh h ng nh th nào t i s sinh tr ngvà phát tri n c a cây xanh: Auxin/Xitôkinin; Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen;Xitôkinin/Abxixic.✔✯✩✩✰✔★✔✩✕✩ư✔ưư✱✑✧✣✫✲✗✳✴✵✶✫✗ư✧ư✱ư✘✸✷✸✘✖ư✱ư✘✪✣✪✵✏✔ư✖✹✩✫✑ư✺ư✛✘✬ư✺✗Câu 3.a) Nêu nh ng i m khác bi t gi a s d n truy n xung th n kinh trên s i tr c v i s d ntruy n xung th n kinh qua xináp hóa h c.tr em, n u chdinh d ng thi u i t kéo dài thì th ng có bi u hi n suy dinhb)d ng, trí tu ch m phát tri n. Gi i thích.ng i, vì sao khi b tràn d ch màng ph i thì s ng t th , d d n n t vong?c)d) Vì sao các loài ng v t b c th p th ng ho t ng theo b n n ng là ch y u?✔✎✩✪✫✎✬✻✵✪✵✱✽ư✛✦✬✻✙✛✫✳ư✏✦✩✙✼✘✮✔✼★✕✛✓ư✧✔ư✤✔✙✏✫✑✕✳✩✏✜✸✺✭✻✛✰✔ư✸✳✑✒✗✛Câu 4.a) M ch p c tay có ph i do máu ch y trong m ch gây nên hay không?b) Tr ng h p nào d i ây làm thay i huy t áp và v n t c máu? Gi i thích.- ang ho t ng c b p (ví d nâng v t n ng).- Sau khi nín th quá lâu.- Hít ph i khí CO.c) Nh n nh sau ây úng hay sai? Gi i thích.th m và có r t ít ch t dinh“Máu trong t nh m ch trên gan (t nh m ch r i gan) có màud ng”.✔✧✸✏✺✑✙✑✔ư✱ư✔✸✧✘✛✏✓✑✔✯✸✳✖✾★✏✣✺✑✔✕✔✔✏✑✿✿✸ư✙✸✔✷✦1✻✜✜ Câu 5.a) Chu k t bào là gì? Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào?b) Trong nhân c a t bào l ng b i (2n) ng i ch a kho ng 6.109 c p nuclêôtit. Hãy chobi t trong nhân các t bào sau ây ch a bao nhiêu c p nuclêôtit?- T bào pha G1- T bào pha G2- T bào n ron- Tinh trùng.c) Quan sát các t bào sinh d c s khai c a ru i gi m c và ru i gi m cái th c hi n nguyênt, sau ó t t c các t bào con t o thành u ti n hành gi m phân t o giaophân m t st , nh n th y: t ng hàm l ng ADN trong nhân c a các t bào sinh tinh và các t bàosinh tr ng là 72pg (picrogram), t ng hàm l ng ADN trong nhân các tinh trùng t o thànhnhi u h n t ng hàm l ng ADN trong nhân các tr ng t o thành là 124pg. Bi t hàm l ngADN trên các NST trong m i t bào khi ang kì sau c a gi m phân II là 2pg.- Xác nh s l n nguyên phân c a m i lo i t bào sinh d c s khai nói trên.c th tinh, các h p t t o thành u tr i qua m t s- N u t t c các tr ng sinh ra ut nguyên phân liên ti p nh nhau và t ng hàm l ng ADN trong nhân c a các t bàocon sinh ra t các h p t này là 256pg thì m i h p t trên nguyên phân m y t?✿✔✛ ✗✫✪✛ ✙✗✛ư✦✳✺ư✢✑✣✔✛✛✛✺✛✺✛✢✣✖✔✛★✔✳✖✗✚✜✬✚✔✓✜✬✫✔✱✜✑✛✸✪✛✑✸✧✰✏✜ư✱✗✛✛✧✢ư✱✸✧✪✖ư✱✢✸✛ư✱✔✲✔✛✺✓✵✗✔✛✗✑✕✜✑✢✲✸✛★✖✔✪✔ư✱★✔✱✰✸✪✑✳✧✱✛ưư✱✗✛✔✱✁✰✲✱✰_________H T_________✂✄☎✆✝✟-Thí sinh không-Giám th không gi i thích gì thêm.✠c s d ng tài li u✞✡H và tên thí sinh: ................................................................ SBD:.......................☛2✜✱✓  ✝SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NHC P THPT N M H C 2012 - 2013✄✆☎✆✟✠☛H✞✆☛NG D N CH M MÔN SINH H C L P 11Ư☞✟✆✌CâuCâu1✍i m N i dungnh nit không khí? Vì sao(4.0 ) a) Nh ng nhóm sinh v t nào có kh n ng cchúng có kh n ng ó?b) Vai trò c a niti v i i s ng cây xanh? Hãy nêu nh ng ngu n nitch y u cung c p cho cây?c) Ch ng minh m i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trìnhdinh d ng khoáng và trao i nit . Con ng i ã v n d ng nh ng hi ubi t v m i quan h này vào trong th c ti n tr ng tr t nh th nào?nh nit không khí:0.50- Nh ng sinh v t có kh n ng c+ Nhóm vi khu n cnh nit s ng t do: Cyanobacteria....+ Nhóm vi khu n cnh nit s ng c ng sinh: Rhizobium s ng c ng sinhtrong r cây hu....- Chúng có kh n ng ó vì có các enzim nitrôgenaza nên có kh n ng phá vliên k t 3 b n v ng c a nit và chuy n thành d ng NH30.500.50 - Vai trò nit :+ V c u trúc: Tham gia c u t o prôtêin, axit nuclêic, ATP,...+ V sinh lý: i u hòa trao i ch t, sinh tr ng, phát tri n (TP c u t o c aenzim, vitamin nhóm B, m t s hooc môn sinh tr ng,...)0.50 - Ngu n Nit ch y u cung c p cho cây là:+ Nit vô c : nh nitrat (NO3-), amôn (NH4+ )....+ Nit h u c : nh axit amin, amit....0.50- M i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trình dinh d ngkhoáng và trao i nit :+ Hô h p gi i phóng n ng l ng d i d ng ATP, t o ra các h p ch t trunggian nh các axit h u c .+ ATP và các h p ch t này u liên quan ch t ch v i quá trình h p thkhoáng và nit , quá trình s d ng các ch t khoáng và quá trình bi n i nittrong cây.0.50- ng d ng th c ti n:+ Khi tr ng cây, ng i ta ph i x i t, làm c s c bùn v i m c ích t o i uki n cho r cây hô h p hi u khí.+ Hi n nay ng i ta ng d ng ph ng pháp tr ng cây không c n t: tr ngcây trong dung d ch (Thu canh), tr ng cây trong không khí (Khí canh) t oi u ki n t i u cho hô h p hi u khí c a b r .(4.0 ) a) i m bù ánh sáng là gì? Có th s d ng i m bù ánh sáng xác nh câya bóng và cây a sángc không? Gi i thích.b) M c dù di n tích l khí c a toàn b khí kh ng ch g n b ng 1% di n tíchc a lá, nh ng l ng n c thoát ra kh i khí kh ng l i l n h n l ng n cthoát qua b m t lá nhi u l n. T i sao v y?c) T ng quan t l các phitohoocmon sau ây có nh h ng nh th nào t is sinh tr ng và phát tri n c a cây xanh: Auxin/Xitôkinin;Abxixic/Giberelin; Auxin/Êtilen; Xitôkinin/Abxixic.0.25- i m bù ánh sáng: i m bù ánh sáng là i m c ngánh sáng màóc ng quang h p và c ng hô h p b ng nhau.- Có th s d ng.... phân bi t cây a bóng và cây a sáng:+ Cây a sáng có i m bù ánh sáng cao, cây a bóng có i m bù ánh sáng0.25th p.✂✔✎✏✑✒✓✒✖ơ✔✕ơ✜✕✕✔✘✓✙✕✛✚✏ơ✢✘✔✢✣✤✥✏✙✪✕✦★✚ơ✧✕✑✏✦✩✜✫✔✮✛✜✯✭✦✬✴✱✲✳✵✶✷✰✸a✴✴✵✶✷✹✸✴✴✵✻✵✼✴✺✷✺✱✲✾✶✳✵✲✿✳✽❁✷✰❂❀✷✿❃❃❂✿✿❃✵❁❅❃❇❄❂ư❀✴b✺❇ư❈✾❃✷❀✷✷ư✷✷✰ư✴❃❉❊❋✽✰✵❅ư✷❃❃✲✳❋●ư❂❂●ư✷ư✰❃c✿❃✵●❉❊❋❍❃✾✵✷■❅✷❍✻❏❍✹❈❃❑✲❋✿✵▲❋ư❃✻▼✵❍✾❈▼✵❂❍❑❖❃◆❍❈❈✵✷ưư❁✶✵❂€✿✴✵❃✾▼✺ư❀✪Câu2✪✪◗✎✻❘✪✕✕✕✖✩✕✦✒✦✦❙❚❳✤✘❯★✬❱✘✙✦✦❙★❲✬✙❩✦✙ơ✦❙✦❨✫✫✤✑❩❲✦✜❬ơ✕✒✙✦❭✦✬✪✘✭✦❭❁❁❁✵❄❑✵✺❑●ư✵✺❇ư❃a❑❄✵❪✺ư❁❁✵■▼❍ưư❁❁✵✵ưư❃3✵ ✾0.50❇✺❑✵✺✵+ N u m t c ng ánh sáng nào ó:* m t cây th i CO2, có ngh a là cây có i m bù ánh sáng caocây a sáng* còn m t cây v n h p th CO2, có ngh a là cây có i m bù ánh sáng th pcây a bóng.C s v t lý c a quá trình b c h i n c ã ch ng minh r ng: các phân t n cb c h i và thoát vào không khí mép ch u n c d dàng h n nhi u so v i cácphân t n c b c h i t gi a ch u n c. Nh v y v n t c thoát h i n ckhông ch ph thu c vào di n tích thoát h i mà ph thu c ch t ch vào chu vic a các di n tích ó. Rõ ràng là hàng tr m khí kh ng trên m t milimet vuônglá s có t ng chu vi l n h n r t nhi u so v i chu vi lá và ó là lý do t i saol ng n c thoát qua khí kh ng là chính và v i v n t c l n.- Auxin/Xitôkinin: i u ch nh s tái sinh r , ch i và u th ng n. N u t lnghiêng v Auxin thì r hình thành m nh h n và t ng u th ng n. Còn ng cl i ch i bên hình thành m nh, gi m u th ng n.- Abxixic/Giberelin: i u ch nh s ng ngh và n y m m c a h t. N u t lnghiêng v Abxixic thì h t ng , ngh . Ng c l i thì n y m m.- Auxin/Êtilen: i u ch nh s xanh, chín qu . N u nghiêng v Auxin qu xanhvà ng c l i thúc y qu chín.- Xitôkinin/Abxixic: i u ch nh s tr hoá, già hoá. N u nghiêng v Xitôkininthì tr hoá và ng c l i.) a) Nêu nh ng i m khác bi t gi a s d n truy n xung th n kinh trên s i tr cv i s d n truy n xung th n kinh qua xináp hóa h c.b)tr em, n u chdinh d ng thi u i t kéo dài thì th ng có bi u hi nsuy dinh d ng, trí tu ch m phát tri n. Gi i thích.c)ng i, vì sao khi b tràn d ch màng ph i thì s ng t th , d d n n tvong?d) Vì sao các loài ng v t b c th p th ng ho t ng theo b n n ng là chy u?ư❁✺✲✵ ✁ư❃✂❁✺❃✵ ✁❍ư✴1.00❇✷❪✱❋✷✵❀❋ư◆❇✷✱✱✷ư✺✴❋✰✄✱ư✱❋✷ư▼ư✺✷❍☎❋✷✴■ư✿✻❋ư❋b■✴❉❊❍▼✵✳❅✺❀❃❊❅❋✿❋✷✵❂✴❋●ư❅❋❈✻✵✾✾▼✼✹☎✿ư☎✾✻❂✳✷❈c❋ư✿0.50✱✼✲❂●ư✾❂ư✼ư✿0.50❖✵❀✿☎❖❂●❀✲❂ư☎✾✵✿✲✲✹☎✸●✵❂✲ư0.50▼❂❀☎✿0.50✾✲✹☎✿✾✵✿✆✹☎✆●❂ư✪Câu3✎(4.0✏✫✕✏✭❙✬❲✝✩✫✙✯✭❲✝✜✞✜✜✕✟✔✪❯✚✦✧✦✬✪✑✦✒✧✬✮✞✚✖✖★✥✜✕❩✦❘❭✝✢✕❯✑✑✚✕❩✦❯✒✓✘✜✠a1.00✡☛✠D n truy n xung th n kinh trên s i tr c✡☛D n truy n xung th n kinh qua xináp☞✌✍✍✎✏✎T c nhanhCó th d n truy n theo hai h ngng c nhau b t u t m t i m kíchthích✓✠T c✏✑ch m h n✒✡✕✠☛✏ư✡✏✓✎✡Luôn d n truy n theo m t chi u tmàng tr c ra màng sau xinápư✖✎☞✗✕✗ư✠✡✘✎✙D n truy n theo c ch i n - hóa i nC ng xung có th b thay i khii qua xináp.Kích thích liên t c có th làm choxung qua xináp b ng ng (m i xináp)✒✠✡✘✎✙D n truy n theo c chi n ....✒✛✎✎✍✏✎✙✡✓✜✎C ng xung luôn n nh su t chi udài s i tr c.Kích thích liên t c không làm ng ngxung✚✜✎ư✎☞✌✌✛✏✚ư✓✗✌✜✗✢❁b❇0.50✳❑+ Tyroxin là hooc môn sinh tr ng, có ch c n ng t ng c ng chuy n hóa cb n t bào, kích thích quá trình sinh tr ng và phát tri n bình th ng c a cth .i v i tr em, tyroxin còn có vai trò kích thích s phát tri n yc acác t bào th n kinh, m b o cho s ho t ng bình th ng c a não b .+ Tr em thi u i t d n n thi u tyroxin làm cho t c chuy n hóa c b n c acác t bào gi m xu ng, c th sinh tr ng và phát tri n ch m, bi u hi n cáctri u ch ng suy dinh d ng; h th n kinh phát tri n không hoàn thi n d n nho t ng kém, bi u hi n ch m phát tri n trí tu , ….+ Các loài ng v t b c th p th ng có h th n kinh kém phát tri n, vòng ing n.+ H th n kinh kém phát tri n nên kh n ng l u gi thông tin không nhi ukh n ng hình thành các t p tính h cc là r t h n ch .ư✾✲✳◆❇✷ư❁❇❑ư❁❁❋❄✹✲✲✵❂✺❀❑✹✾✴✾✂❀✺ư✾❀✴✵✆❁✵✺✲✷❀✾✴❁✲❁❇✷✽◆✵▼❁✾✂▼▼✵ư❁❂❁✱ư❖▼❁✺▼✱▼❃1.00✵❖✵c❀❖✵✆✾0.50✷ư✴✵✺✱❖✱❑❁▼✵❑ư✣❖❁✿▼✲✳✁ư✰❃✲✳✱✼✵●❂ư4✾ ✴✣✵❑✱✵▼+ Vòng i ng ns c ng c các t p tính h cc c ng khó th c hi ncHo t ng c a ng v t b c th p ch y u d a vào các t p tính b msinh.+ S d ng lo i t p tính s có u i m là nhanh, n gi n, không tiêu t n nhi un ng l ng và không c n ph i h c, nh ng có h n ch là kém linh ho tgi m kh n ng thích nghi c a loài.(4.0 ) a) M ch p c tay có ph i do máu ch y trong m ch gây nên hay không?b) Tr ng h p nào d i ây làm thay i huy t áp và v n t c máu? Gi ithích.- ang ho t ng c b p (ví d nâng v t n ng).- Sau khi nín th quá lâu.- Hít ph i khí CO.c) Nh n nh sau ây úng hay sai? Gi i thích.“Máu trong t nh m ch trêngan (t nh m ch r i gan) có màu th m và có r t ít ch t dinh d ng”.0.50- M ch p c tay không ph i do máu ch y trong m ch gây nên.0.50- Do nh p co bóp c a tim và s àn h i c a thành ng m ch gây ra.0.50- T ng huy t áp và v n t c máu do t ng tiêu th O2 c và t ng th i CO2 vàomáu; n ngoxy trong máu th p, n ngCO2 trong máu cao, th quan hoáh c xoang ng m ch c nh và cung ng m ch ch b kích thích g i xungth n kinh v trung khu i u hoà tim m ch làm tim p nhanh và m nh, do v yt ng li u l ng máu qua tim làm t ng huy t áp và v n t c máu.O2 và t ng CO2 trong máu- T ng huy t áp và v n t c máu do gi m n ng0.50sau khi nín th lâu.- T ng huy t áp và v n t c máu do khí CO g n v i hemôglôbin làm gi m0.50n ng ôxy trong máu.0.50- úng ch : máu có màuth m vì giàu CO2, vì máut i xu t phát tng m ch ch sau khi trao i khí các c quan (d dày, ru t, lách,…)snh n CO2 thành máuth m theo t nh m ch trên ganvào t nh m ch chd i tr v tim.- Sai ch : “R t ít ch t dinh d ng” vì: chúng v a m ic h p thu các ch t0.50dinh d ng t ru t non nên giàu ch t dinh d ng.(4.0 ) a) Chu k t bào là gì? Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào?b) Trong nhân c a t bào l ng b i (2n) ng i ch a kho ng 6.109 c pnuclêôtit. Hãy cho bi t trong nhân các t bào sau ây ch a bao nhiêu c pnuclêôtit?- T bào pha G1- T bào pha G2- T bào n ron- Tinh trùng.c) Quan sát các t bào sinh d c s khai c a ru i gi m c và ru i gi m cáit, sau ó t t c các t bào con t o thànhth c hi n nguyên phân m t su ti n hành gi m phân t o giao t , nh n th y: t ng hàm l ng ADNtrong nhân c a các t bào sinh tinh và các t bào sinh tr ng là 72pg(picrogram), t ng hàm l ng ADN trong nhân các tinh trùng t o thànhnhi u h n t ng hàm l ng ADN trong nhân các tr ng t o thành là 124pg.Bi t hàm l ng ADN trên các NST trong m i t bào khi ang kì sau c agi m phân II là 2pg.- Xác nh s l n nguyên phân c a m i lo i t bào sinh d c s khai nóitrên.- N u t t c các tr ng sinh ra uc th tinh, các h p t t o thànhu tr i qua m t st nguyên phân liên ti p nh nhau và t ng hàml ng ADN trong nhân c a các t bào con sinh ra t các h p t này là✼✁✹ư❃✵●✵❂✁✺✵ư● ✺✱✹ ✾✸✱✱❀❀✹❁✱❂■❊✴✵❍✵❖✳✾✲●✼❂ư✲✿✲✷ư❂✁ư✲✳❀Câu4✎✕❩✑★✒✒❩❭✜✚✙✦❙✕✕✔★✑✒✦✁◗✕❩❯✑ơ✤✩❭✒✑✕✖✕✕✒✂❩✢✚✂❩✕✦❨a✵❂✱❇❅✧✝✲✲❂❈✶✵❀✵✹✾b✢✺❂❀✴✳✱✳❇✳✷✲❍❈❃✵❈✺✵✺❍❇✼✵✺✲❂✵✺✶❂❀❖✿✵❂✿✱✴✳●✱❂✾✳■✿✵✱ư✾✴✳❈✱✲✵✺✳❇✾✴✳✣✱❋✲❈✵✺✸✄c❇✵❃▲✵▲✷❄✵ư✺✵❂❅❇✷✄✺❂❊❀✂✱✵▲✵ ❂❅ ❂❀✿❋❇ư❃✄❃❃❇✽❋ư✵❃●ư✄❃✽✺ư✽ư✄✜Câu5✎✫☎✘✂✜✕☎✬✜✘❯✦✚✧❭✜✣✒✤✦✜✕✣✤✜❭✜❭✜ơ✜✛❯✛✢✕✭✔✢✕✭✢✘ơ✩✜✕✒❩❙✬✫✜✢✕✒❘❩✑★✦✜❙✜✘✣★✦❩❙✫★ơ✣✦❩❙✜❚✜✕✦✘❙❭✒✔✕❚✖✜✘❩ơ❲✜✩✢✫✒✣✕✕❘✦✫✕✒❯❙❙✩✔❩✜✕★❙✦✜✘✦❘✆❙❙5 ❚✢❘✕256pg thì m i h p t trên nguyên phân m y t?- Chu k t bào là kho ng th i gian gi a 2 l n phân bào liên ti p. Th i gianc a 1 chu k t bào tu thu c t ng lo i TB trong c th và tu thu c t ng loài.VD: chu k TBgiai o n phát tri n phôi s m là 15-20phút, TB ru t2l n/ngày, TB gan 2 l n/n m,…- Ý ngh a c a vi c i u hoà chu k t bào:phân chia TB các b ph n khác nhau c a cùng 1 c+ Th i gian và t cth r t khác nhau vàc i u khi n nh m m b o s sinh tr ng và pháttri n bình th ng c a c th .+ Chu k TBc i u khi n b ng 1 h th ng i u hoà r t tinh vi. N u TBv t qua i m R m i ti p t c i vào pha S. Nhân t i u ch nh i m R làprotein không b n v ng có tác d ng kìm hãm.+ N u các c ch i u hoà b h h ng ho c tr c tr c, có th b lâm b nh. VD:b nh ung th là do TB ung th ã thoát kh i các c ch i u hoà phân bào c ac th nên phân chia liên t c t o thành kh i u chèn ép các c quan.- T bào pha G1 = 6.109 c p nuclêôtit- T bào pha G2 = 12.109 c p nuclêôtit- T bào n ron = 6.109 c p nuclêôtit- Tinh trùng = 3.109 c p nuclêôtit❙❙✾❖✲0.50✾❑❑✰ ✾❁✺❀ ❂ ✺✷ ✄✄❁❇a✵❋❂✺ ❖❖✳✿0.75▼ ❀✾✵ ✴❑✵✺❇✺✱✷❀❁❃✿✵❁❪✵●✵✲✲❇ư✹❁✷ư❀✿✵❁✴✿▼❃❁✾✴❋ư✿✵❁✵✵❍✿☎✰✾✾❍✿❁✵✷✶▲❉❉ư✶✵ư▼❍✾▲✿✵✷ư❀❁✷✾✵ư✵●❪✵● ▼ư❁❑✴❂✷❍✾b❇0.75❉✾❇❉✾❉✷❉✄✁✂✂✂✂✂( úng 3 ý cho 0.50 , úng 2 ý cho 0.25 , úng 1 ý không cho i m)✴c0.50✴- G i x là s TB sinh tinh => s tinh trùng t o thành là 4x- G i y là s TB sinh tr ng => s tr ng t o thành là yTB k sau II có n NST kép t ng t ng v i TB l ng b i 2n. V y hàml ng ADN trong nhân TB l ng b i (2n) là 2 pg, TB n b i n là 1 pg.Theo bài ta có 2x + 2y = 72 pg ; 4x –y = 124 pg => x = 32, y = 4.* Có 32 TB sinh tinh, s l n nguyên phân c a các TB sinh d c s khai ban ucó 5 tr ng h p:+ 32 = 1. 25 => có 1 TB sinh d c s khai, nguyên phân 5 l n.+ 32 = 2. 24 => có 2 TB sinh d c s khai, nguyên phân 4 l n.+ 32 = 4. 23 => có 4 TB sinh d c s khai, nguyên phân 3 l n.+ 32 = 8. 22 => có 8 TB sinh d c s khai, nguyên phân 2 l n.+ 32 = 16. 21 => có 16 TB sinh d c s khai, nguyên phân 1 l n.* Có 4 TB sinh tr ng => có 2 tr ng h p:+ Có 1 TB sinh d c cái s khai ban um i t bào NP 2 l n.m i t bào NP 1 l n+ Có 2 t bào sinh d c cái s khaiS l n nguyên phân c a m i h p t :Có 4 tr ng => t o 4 h p t . 4 h p t nguyên phân k l n => t o thành 4.2k tbào con (m i TB con ch a 2 pg ADN) => 2 (4.2k) = 256 => 2k = 25 => k = 5=> m i h p t nguyên phân 5 l n.✼❂✴✴✼❂◆◆❇✷✽●ư❋✷ư ✽ư✺✱ư✺✵✺✷ư✿✵✴0.50❖❖✷❀❑✵❍●ư❖✷❍❖✷❍❖✷❍❖✷❍❖✷❍0.50❑◆●ư❖✄✷❖✁❍✾✾✵✄✷✾❖✁❍✴d0.50❖✄●❀❂■●❖●◆■✄◆❖✄✾❂■●■6  STRGD- TVINHNG THPT TI U C N✁✠✡✂✄K THI CH N H C SINH GI I C P TRMôn thi : Sinh h cTh i gian làm bài : 120 phút( thi có 02 trang)☎☛✆☞✝✝✞✟✠NG✡✌✍✎✏Câu 1. (2,0 i m):M t s virut gây b nh ng i, nh ng ng i ta không th t o rac v cxin phòngch ng. Hãy cho bi t ó là lo i virut có v t ch t di truy n là ADN hay ARN? Gi i thích.✑✒✓✔✕✖✗✍✗✗✍✒✘✑✗✙✚✏✔✛✑✘✜✢✣Câu 2. (2,0 i m):Shình d i ây mô t conng chuy n hóa gi nh. M i tên ch m g ch ch sc ch ng c. N u ch t G và F d th a trong t bào thì n ngch t nào s t ng m t cáchb t th ng? Gi i thích.✑ơ✑✥✒✗✦✑✣✑✗✍✒✣✑✧★✫✢✘✩✓✛✢✗✗✙✛✍✢✗BHCEDGCâu 3. (2,0 i m):nh ynh tiêu?nh ng viên i✑✯✯✿❀✲✳❁❂✴✷✵✷❅✢✭✚❃✕✳✴✲F✷a✸✮gia c m.✖✹✘i sao khi n,✚✺th✲✗ng m✍✻✼nu t✲✔✽m✾✒✰✽✪✓✑❁✑i✰✶Câu 4. (2,0 i m):? i sao trong sHô h phi unh t ?✢✻✥✒✰✱✑✛✣A✮✬✮✺✘✣✔❄✓c✵ng v t s ng✑✜✔n✖✗c,✦❄x✵✗✓ngơ❃✲ng v t trao✑✜✢Câu 5. (2,0 i m):nh tiêu a th c nh pc ch t dinh d ng ng i di n ra nh tho? i sao nh ng ng i m c b nh v gan th ngbi u hi n da m tu ng, ntiêu?m✑❆✯✴✵✒✰✫✶✷✸✚✼✲✢✮❂✲✘❈✽✶✷❇❄✵✢✗❈✖✗✍❉✗✛✏✷✿✗✍❊✕✗✍❄✸✒✕✼✲❊❄✸❋✲✼✲✚✸Câu 6. (2,0 i m):chi u i 5100 A0. Trongs nucleotiti A chi m 20%. Khi gen yM t genphiên , môi tr ng n i o cung c p 10% A 20% G. y nh s ribonucleotit t ngi a phân t mARNc t ng h p t gen trên?✑✒✓✏❄✸●✲✑✸✔❃❍✘✛❂✲✓❋❃❍✘❄■✗❑✍✱▲✑✗✲✑✙■✢✻✙✼✲❏■✶❅✔✬✬Câu 7. (2,0 i m)Virut c u o g m nh ng nh ph n o? Nêu ch c n ng a m i nh ph n. icon ng i th ngsao xung quanh trên c th ng i r t nhi u vi sinh v t gây b nhkhông m c b nh?✑✒✫❄✸✢✶✘✥✿✶✷✲✹❂✲✮✚❄❑▼✶✷✲✹✘✏✼❊✲ơ✒✗✍❄✸✢✜✕❋✲✗✍✗✍✕1 Câu 8. (2,0 i m):Nêu cnh ph n c u o nênng sinh ch t theo mô nhm ngcho bi tnh ph n. Nh ng y u toth nh h ng nm ng ach c n ng a t ngng sinh ch t?✑✒✰❄✵✶✷✲✹✢✶✘❋✲✢✓✷✽✷✣✑✼✲✛✫✓✚❋❄❑✲✬✶✷✲✹✿✛✔❂✲❄✸✒✣✗✖✑✛✽✷✣✑❄❑✢Câu 9: (2,0 i m):Cacbohidratc u c ra sao? i sao tinh bxenlulozophân t glucozo nh ngng ic nhau v nhi u nh ch t?✑✒✯❄✸✢✮ ✓✶✘✼✏ ▲✗❄✷❃✘✽✷✲✏✑u❄✸c u✢✶ot✘✬❄c✵✏✵✶❅✢Câu 10: (2,0 i m)Khi nuôi c y vi khu n E. Coli trong môi tr ng nuôi c y không liên t c b t u t1500 t bào v i pha ti m phát kéo dài 1 gi , th i gian th h là 30 phút. Hãy tính s l ng tbàoc t o thành sau 3 gi (trong tr ng h p t t c các t bào u phân chia và tr ngh p 1/4 s t bào ban u b ch t).✑✒✁✢✗✍✢❇❊✑✹✬✏✛✦✍✍✛✕✔✗✙✛✏✑✙✗✙✘✔✍✛✑✹✧✗✍✙✢✣✛✑✗✍✛***** H t *****✛2  CâN i dungu1a.2,0- Virut có v t ch t di truy n là ARN .✏✜✢✏- Gi i thích : Virut có v t ch t di truy n là ARN d phát sinh ra các✣✜✢❉✏✓t bi n h n virut✑✛ơ✏có v t ch t di truy n là ADN vì ADN có c u trúc b n v ng h n ARN.Vì v y virut✜✢✢ARN có th nhanh chóng thay✒d ch c a ng✧❑✗i không✍✑✑i✻✑ơ✜c tính kháng nguyên c a mình làm cho h mi n❑✁i phó k p nên ng✔✿✧✗✕❉i ta không th t o ra vacxin phòng ch ng✍✒✘✔chúng.✎b.- úng .✓- Vì ch có b gen c a phage xâm nh p vào t bào ch còn v✩❑✜✛❑❁✑l i ngoài .Nh✒✘✍vào ngu n nguyên li u c a t bào ch mà axitnucleic c a phage nhân lên và t ng h p✥✕❑✛❑❑✻✙v .Ch sau khi có s l p giáp v và lõi ta m i quan sát th y phage m i.❁✩✪❊❁✦✢✓✦✓2- N u G và F d th a trong t bào thì n ng2,0- Gi i thích: G d th a s làm b t ho t enzim xúc tác cho ph n ng C D, F d th a✛✗✬✛✥✑ch t H s t ng m t cách b t th✢✭✚✢✗✍ng.✫✣✗✬✭✢✘✣✫✎✗✏s làm b t ho t enzim xúc tác cho ph n ng C E. i u ó d n✭✢✘✣✑✬✭A H3✑✗✙✢c t ng c✚✗✘✜✥✓✗✬B. K t qu là ph n ng✣ng. Vì v y n ng✍n C d th a. Khi C✛✫d th a, C s làm b t ho t enzim xúc tác cho ph n ng A✗✑✂✫✛✣✣✓ch t H s t ng m t cách b t th✑✢✭✬✚✢✗ng.✍C u t o c a r ng, hàm trâu.✢✘❑✚✫* Th c n c a trâu là c : ít ch t dinh d✚❑❁✢✗✏❈ng, nhi u ch t x nên trâu ph i l y vào l✢ơ✣✢✗✙ng✫th c n r t l n và nhai l i khi ngh .✚✎*✁✢✦✘✩c i m c u t o phù h p:✑✒✢✘✙✓✏✏- Hàm to, r ng, góc quai hàm m theo chi u trái ph i✖✣✑✫nghi n th c n.✒✚✓✏- R ng hàm, r ng c a r ng, thô, r ng nanh không phát tri n✚✚▲✚✒✑✢✫nhai nghi n th c n✒✚✫- Hàm trên không có r ng, thay vào ó là t m s n✚✑❇✑✒✏gi , b t c nhanh, nhi u✿❁b.✎- V nhai l i: Bi n✘✛✑✻i c h c và sinh h c x y raơ✄múi kh . Tiêu hóa hoàn thành và h p thu✛✣✄✢✖d c , bi n✘❁✛✑i hóa h c x y ra✻✄✣✖d✘✓✖ru t non nên hi u qu tiêu hóa và h p thu✕✣✢3 cao.✎-V không nhai l i: Bi n✘x y ra✣✛✑i c h c và hóa h c x y ra✻ơ✄manh tràng. Sau khi ã h p thu 1 ph n✖✑✣✄✢✹d dày, bi n✖✘✛✓✑✻i sinh h c✄✫ru t non, ph n th c n còn l i✖✹✚✘✑✗c✙✓h p thu✢ru t già nên hi u qu tiêu hóa và h p thu kém h n.✖✕✣✢ơ✁4✫Chu n b hai ng nghi m có ch a các ch t✧✔✕✢✑✓m phù h p v i môi tr✕✙✦✗ng n i bào:✍ 3,0ng 1 b sung glucoz + ti th✻ơ✒ ng 2 b sung axit pyruvic + ti th✻✎+✒✓✏hai ng nghi m trong cùng m t i u ki n nhi t✒✔✕✑✕✕300C cho th y ng 1 không✓✑✢✔th y CO2 bay ra ( không s i b t), ng 2 có CO2 bay ra (s i b t) th hi n hô h p hi u✢❑✔✄❑✒✄✕✢✛khí.Tiêu chí✎Hô h p sáng✏i u ki n✢✘✓- N ng✥N i x y ra✹CO2 th p, O2 cao✑- Có O2✢Ti th✣l c l p, peroxixom, ti th✒❇Nguyên li u Axit glicolicơ→RDP✛✘✒Glucoz✕C ch✛- Không c n ánh sáng- Có ánh sáng m nh✕ơHô h p t bào✢ơglicolic→ 3 giai o n:axit✑✘✑✗✍ng phân, chu trình✏N ng l✚✗ng✙axitglioxilic→ glixin→ serinCrep, chu i chuy n eKhông tích l y n ng lTích l y d ng ATP★Vai trò✚✗✙▼ng★✘- Có h i cho cây tr ng vì làm Có l i cung c p n ng l✘✥✙gi m n ng su t✣✚✢m i ho t✢✄✘✓✑✚✗✙ng chong✓- T o ra m t s axit amin cho cây✘✔✫✓5Th c n t d dày xu ng ru t t ng3,0+ C n có✚✬✹✘✑✬th i gian❑✍+ T o môi tr✘✔✗✍✑✒✑✙t nh vì:❁ti t enzim tiêu hoá.✛ng thu n l i cho các enzim ho t✜✙✘✓✑ng.* Vai trò c a HCl:❑+ Bi n✛✑✻i pepsinôgen thành pepsin.+ T o môi tr✘✗✍ng thu n l i cho pepsin ho t✜✙✘✓✑ng.4 ✁+ Tham gia vào quá trình óng m môn v , di t khu n.✑✖✧✕+ Làm bi n tính protein.✛+ Tham gia bi n Fe3+ thành Fe2+✛✑t ng h p hemoglobin.✒✻✙b.   Do các c xung quanh t nh m ch chân co ép l i vào thành t nh m ch và t nh m ch cóơ✘✘✘✘✂✏van nên máu ch y✣✑✗c v tim(0,5 i m)✙✁Do áp su t âm trong l ng ng c✢✥62,0✢-N✗✦c✑✗✑✗✓c t o ra do c✙✘▲ng hô h p c a l ng ng c,✑✢❑✥✪✑✥ng✏th i do áp su t âm✍✪tim hút máu tr v tim✖✖c hình thành trong pha t i c a quang h p.✙✔❑✙✫- Ch ng minh:✫Ph✗ơng trình ph n ng quang h p✣✙✑y✹✑:❑6CO2 + 12H2O -> C6H12O6 + 6O2 + 6H2ODùng ôxi nguyên t▲ánh d u trong CO2, khi quang h p th y ôxi nguyên t✑✢có trong glucoz và nơ✗✙c. Nh v y, ôxi c a n✦✗✜❑Mà CO2 ch tham gia vào pha t i✩7n✔✗✗✪▲✑ánh d u✢c là ôxi t CO2.✦✬c sinh ra t pha t i quang h p.✦✬✔Ba l c tham gia tr c ti p vào quá trình v n chuy n n✪✢✛✜✒✗✙c trong cây là:✦✁2,0+L c✪✫y t r (bi u hi n hi n t✑✬❉✒✕✖✕✗✙ng r nh a và gi t).✩✪✄+ L c trung gian thân (l c liên k t gi a các phân t n✪✖✪✛✿▲✗c và l c bám c a phân t n✦✪❑▲✗c✦lên thành m ch).✘+ L c hút t lá (do s thoát h i n✪✬✪ơ✗✦c t o ra).✘2. Trong 3 l c trên, l c hút t lá là chính, vì:✪✪✬✁+L c✪y t r ch✑✬❉✩✑✗✙c vài ba mét (hi n t✕✗✫ng✙gi t ch ch y u✩✄❑✛✖cây hòa th o, cây✣b i)❇+ L c trung gian ch gi cho n✪✩✿✗✦c✑✗✙c liên t c trong m ch không b kéo xu ng b i❇✘✧✔✖tr ng l c.✪✄+ K t lu n: l c hút t lá là chính (cho phép các cây cao✛n✗8✦✜✪c bình th✗✬✍✛n hàng tr m mét v n hút✚✂✑✗✙cng.- Sau th i kì m a kéo dài d n✍✑✗✂✑✛n O2 trong✑✢t c n ki t✘✕5 2,0- S thi u O2 trong✪✛✑ts✢✫c ch quá trình c✭✛✔✑nh nito✧✖n t s n r cây l c do thi u✔✹❉✘✛ATP va NADH- Sau tr n m a kéo dài, s r a trôi NO3- ra kh i✜✗✭▲❁✫- Tri u ch ng thi u nito s d n✕9✛✭✂✑✛n vàng lá- G i x là s l n phân bào (x nguyên d✔✄✹(↔ 20.(2✗ơ✑✢tlá gìa✖ng) ta có:)− 2 ) = 12402n. 2 x − 2 = 12402,0x↔ 2 x = 64 = 2 6↔ x=6✓- G i t là th i gian c a m t l n phân bào ta có:✍✄❑✹24 – 6t = 6t + 14✓Th i gian c a m t l n phân bào : t = 50 phút✍❑✹Th i gian k✍✑ ✹u =Th i gian k gi a =✍✿  50× 4 = 20 phút10Th i gian k cu i =✍✔ 50× 3 = 15 phút1050× 2 = 10 phút10Th i gian k sau =✍50× 1 = 5 phút10✄2. Th i gian c a 1 k trung gian (0,5 ):✁✂☎- Th i gian c a 6 k trung gian là =50 .6+ 14 = 19 gi60- Th i gian c a 1 k trung gian là =19= 3,16 gi = 190 phút6✍✍❑❑  ✍✍6  Së GD &§T Qu¶ng B×nhK× thi chän häc sinh giái C P tØnhlíp 11 THPT N M H C 2012 - 2013✁✄Môn thi: sinh häc(Khóa ngày 27 tháng 3 n m 2013)(Th i gian làm bài:180 phút – Không k th i gian giaoTHI CHÍNH TH C☎✂✆✝S BÁO DANH:✞✠✟✟✡☛)✌Câu 1(1,5 i m).Nuôi 2 ch ng vi sinh v t A, B trong cùng m t môi tr☞✍✎✏✑ng t i thi u th y chúng sinh tr✒✓✔✕✑✖ng✘phát tri n bình th✔✑ng nh ng khi tách 2 ch ng A và B ra nuôi riêng trong i u ki n môi tr✒✑✍✗✙✑✒ng t i✓✘thi u thì c hai ch ng✔✚✍u không phát tri n✗✔✗✑c. Hãy gi i thích hi n t✛✚✙✑ng trên?✛✌Câu 2 (1,5 i m).phân bi t th c v t C3 và C4 ng☞✜✔✙✢✎✑i ta làm thí nghi m sau:✒✙✜TN1:a cây vào chuông th y tinh kín và chi u sáng liên t c.TN2: Tr ng cây trong nhà kín có th i u ch nhc n ngO2 .✑✍✣✤✘✥✔✗✦✗✑✛✥✗✏✘✜TN3: o c✑ng✒✗quang h p✏✛các i u ki n ánh sáng cao, nhi t✖✗✙✙✗cao. (mgCO2/dm2lá.gi ).✏✒Hãy phân tích nguyên t c c a các thí nghi m nói trên.✧✍✙✌Câu 3 (1,5 i m).Gi i thích c ch truy n tin qua xinap hóa h c. T i sao m c dù có c xinap i n l n xinap☞✘✪✚ơhóa h c, nh ng✩✩i b ph n các xinap✪✑✣✗✏✫✚✗✙✬ng v t l i là xinap hóa h c ?✪✎✖✗✏✎✩✌Câu 4 (1,0 i m).☞a. Gi i thích t i saoth c v t, khi c t b ph n ng n cây r i chi u ánh sáng t m t phía ta s✪✚không quan sát✗✑✖✢✎c rõ hi n t✛✙✑✧ng h✛✑✭✮✩✥✣✯✏✰ng sáng n a?✱✲b. Gi i thích c ch lá cây trinh n c p xu ng khi có va ch m c h c?✪✚ơ✣✲✤✓ơ✩✌Câu 5 (1,0 i m).a. Khi u ng nhi u r☞✘✓✘✑ud n✛✬✗✣n khát nb. Huy t áp là gì? Khi huy t áp gi m,✣✣✚✑c và m t nhi u n✱✖✕ng th n t ng c✓✎✳✑✱c qua n✑c ti u. Gi i thích?✱✔✚ng tái h p thu ion gì? T i sao?✪✑✒✕✌Câu 6 (1,0 i m).Phân bi t prôtêin xuyên màng và bám màng v c u trúc và ch c n ng.☞✘✙✕✴✳✌Câu 7 (2,5 i m).M t t bào sinh d c s khai tr i qua các giai o n phát tri n t vùng sinh s n n vùng chín ãòi h i môi tr ng t bào cung c p 3024 NST n. T l s t bào tham gia vào t phân bào t i vùng☞✪✏✣✤ơ✚✗✔✯✚✗✣✗✪✗✭✑✒✣chín so v i s NST✱✓✕✗✗n có trong m t giao tơ✏ơ✦✗✑✗✷✓✛✵✏b. S NST✓✣✶✓✣✗✛c t o ra là 4/3. Hi u su t th tinh c a các giao t là✛50% ã t o ra m t s h p t . Bi t r ng s h p ta. Xác nh b NST 2n c a loài.✏✓✪✵✙✪✗✙✛✵✕c t o ra ít h n s NST✤✪✗✑✛ơ✓✗ơ✍n b i c a loài.✏✗✹✍✍n mà môi tr ng cung c p cho m i giai o n phát tri n c a t bào sinh d c ã cho là bao nhiêu?✪✗ơ✑✒✕✸✗✔✍✣✤c. Xác nh gi i tính c a cá th ch a t bào nói trên. Bi t gi m phân bình thtrao i chéo và t bi n.✗✵✷✱✗✍✏✔✴✣✣✚✗✑✒ng không x y ra✚✣(Thí sinh không☞✺✻c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.)✼✽✾✿❁----------H t--------❀  Së GD &§T Qu¶ng B×nhK× thi chän häc sinh giái C P tØnhlíp 11 THPT N M H C 2012 - 2013✁✂Môn thi: sinh häc (Khóa ngày 27 tháng 3 n m 2013)✞Ư✁HNG D N CH M✂✄✝☎N i dungCâu✆i m✘- M i ch ng A và B u không s ngc trong môi tr1(1,5) ch ng A và B u thu c nhóm vi sinh v t khuy t d ng.✸✍✗✓✗✑✛✑ng t i thi u => C hai✒✓✔✚✘✍✗✏✎✣0,25✞✑- Khi nuôi c A và B trong cùng 1 môi tr ng t i thi u, chúng sinh trtri n bình th ng => ch ng A và B là vi sinh v t ng d ng.✚✔✑✑✒✒✍✓✎✗✔✥✑ng và phát✖0,25✞✑Gi i thích:✚TH1: Ch ng A s n xu t nhân t sinh tr ng cung c p cho ch ng B và ngch ng B c ng s n xu t nhân t sinh tr ng khác cung c p cho ch ng A.✍✚✟✍✕✚✓✕✑✓✑✖✕✖✍✕✹✛✮✍✛0,5✍TH2: Ch ng A t ng h p 1 thành ph n c a nhân t sinh tr✍cl i✪✑✓✑ng, ch ng B t ng h p✖✍✹✛thành ph n còn l i c a cùng nhân t sinh tr ng, c hai thành ph n này cùng tham giahình thành nhân t sinh tr ng c n thi t cho ch ng A và B.0,5✪✮✍✓✓✑✖✑✮✖✚✣✮✍2 * Thí nghi m 1:(1,5) - Nguyên t c: D a vào i m bù CO2 khác nhau c a TVC3 và TVC4.. Cây C3 s ch t✾✧✢✗✔✍✰✰✣✣tr c do có i m bù CO2 cao kho ng 30ppm còn TV C4 có i m bù CO2 th p(0-10ppm).0,5* Thí nghi m 2:- Nguyên t c: D a vào hô h p sáng. Hô h p sáng ph thu c vào n ngO 2; hô h psáng ch có th c v t C3 không có th c v t C4 nên khi i u ch nh O2 cao thì n ngsu t quang h p TV C3 gi m i.0,5✑✱✱✑✗✗✔✔✚✚✗✔✗✕✔✕✾✾✧✢✕✕✤✤✏✥✗✏✏✕✕✘✘✦✖✖✕✕✢✢✎✎✖✖✛✛✚✚✢✢✎✗✦✳✗* Thí nghi m 3:- Nguyên t c: D a vào i m b o hòa ánh sáng.✾✧✢✗✔✜i m b o hòa ánh sáng c a th c v t✚✔✚✍✢✎✘C4 cao h n th c v t C3 nêni u ki n ánh sáng m nh, nhi tquang h p c a th c v t C4 cao h n (th ng g p ôi ) th c v t C3✪ơ✢✛✎✍✖✢✗✎✙ơ✙✑✒✕✗✢✗✏cao do c✑ng✒✗✏0,5✎✘3 * Khi i n th ho t ng truy n n t n cùng c a m i s i th n kinh, t i các chùy xinap s2+2+(1,5) làm thay i tính th m i v i Ca , Ca t ngoài d ch mô tràn vào d ch bào chùy xinap.✪✗✙✣✗✗✹✏✕✗✗✓✣✎✍✱✸✯✛✮✱✷✰✷0,25✖- Ca2+ vào làm v các bóng ch a ch t trung gian hóa h c axetincolin, gi i phóng các✞✴✕✩✚0,25ch t này vào khe xinap.✕- Axetincolin s g n vào các th th trên màng sau xinap và làm xu t hi n i n thho t ng t bào sau xinap.✰✧✤✔✕✙✗✙✣✪✗*✜✏✖✣✏✎✩✩✑✘✗✔✘- Vi c truy n thông tin qua xinap hóa h c dc i u ch nh h n so v inh s i u ch nh l ng ch t truy n tinc ti t vào khe xinap.✙✠✩✘✒0,25i b ph n là xinap hoá h c vì xinap hóa h c có các u i m sau:✪✢✗✗✑✘✦✑✛✕✗✑✛✣✛✗✦ơ✱✖xinap i n✗✙0,25 ✘✘- D n truy n xung th n kinh theo m t chi u✬✮0,25✏- Ch t trung gian hóa h c khác nhau✕✩m i xinap gây ra các áp ng khác nhau.✖✸✗0,25✴4 a. Sau khi c t ph n ng n ta s không th y rõ hi n t ng h ng sáng vì:(1,0)- Auxinc s n xu tnh thân và cành di chuy n t ng n xu ng r , c t ng n✧✮✗làm gi m l✚-✑✑✩✛✰✚✕✖✕✗✙✛✑✦✱✔✯✩✠✓✧✩0,25ng auxin.✛thân các t bào ã phân hoá, t c ✑✣✗✓✗phân chia kém => s sinh tr✏✢✑ng 2 phía✖thân không có s chênh l ch l n.✢✙0,25✱b. C ch lá cây trinh n c p xu ng khi có va ch m c h c ho c khi tr i t i:✪ơ✣✲- Cây trinh nn✑✲✤✓ơ✩✫✒cu ng lá và g c lá chét có th g i, bình th✖✓✓✔✓✑✓ng th g i luôn c ng✒✔✓✳0,25c làm lá xoè r ng.✱✏- Khi có s va ch m, K+c v n chuy n ra kh i không bào làm gi m ASTT t✪✢✗✑✛bào th g i, t bào th g i m t n✔✓✣✔✓✕✎✑✔✭✚✣c làm lá c p xu ng.✱✤0,25✓✘5 a. – Hoocmôn ADH kích thích t bào ng th n t ng c(1,0) máu.✣R✑u làm gi m ti t ADH✛✚✣✓✎gi m h p thu n✁✚✕✑✳c✱✖✑✒ng tái h p thu n✕ng th n✓✎✑c tr v✱✚kích thích i ti u✁✗0,25✔✘m t n c nhi u qua n c ti u.-M tn cáp su t th m th u trong máu t ng cao✕✑✱✑✱✔i gây0,25c m giác khát.b. - Huy t áp là áp l c máu tác d ng lên thành m ch do tim co bóp.- Khi huy t áp gi m tuy n trên th n s n xu t andosteron t ng c ng tái h p thu Na+,0,25✕✑✱✁✕✂✕✳kích thích vùng d✁✑i✱✗✥✚✪✣✢✣✤✚✣✎+do Na có tác d ng gi n✤n✑c trong máu✱✲✚✕✳c r t m nh nên khi Na✪✑✱✑✒✕✘+✕✗✑c tr v máu làm t ng l✛✚✳✑✛ng0,25huy t áp t ng.✁✣✳✌6(1,0)✄☎c i m☞Prôtêin bám màngso sánhPrôtêin xuyên màng✘- Bám vào phía m t ngoài -Xuyên qua màng 1 hay nhi u l n✫✮0,25và m t trong c a màng✫✍- Ch có vùng a nkhông có vùng k n c✦C u trúc✆✑✑✷✑c, Có s phân hóa các vùng a n c vàvùng k n c. Vùng k n c không phân✱✢✱✑✷✑✱✷✑✑✱✱c c n m xuyên trong l p kép lipit, vùng✢✶✱✘phân c c a n✢✑✑c l ra trên b m t màng.✱✏✫0,25- M t ngoài: Tín hi u nh n - Là ch t mang v n chuy n tích c c các✫✙✎✕✎bi t các t bào, ghép n i ch t ng✣✣✓✕✑✛✔✢c gra ien n ng✗✥, t o kênh✪✗✏✘Ch cn ng✝các t bào v i nhau✣giúp d n truy n các phân t qua màng✱✬✵0,25✘✞- M t trong: Xác✫✗✷nh hình - Th quan giúp d n truy n thông tin vào✤✬d ng t bào và gi các prôtêin t bào✪✣✲nh t nh vào v trí riêng✕✗✷✷✣0,25 a. G i k là s l n nguyên phân7(2,5)✩✓t bào sinh d c t i vùng sinh s n (k nguyên d✪✮✖✣✤✚✑ơng)kNST cung c p cho quá trình sinh s n c a t bào sinh d c: (2 – 1). 2n0,25S TB tham gia t phân bào cu i cùng t i vùng chín: 2kNST cung c p cho quá trình gi m phân vùng chín c a t bào sinh d c:0,25✕✚✍✣✤✪✓✗✛✓✕k✚1✖✍✣✤k2n.2 (2 -1) = 2n.2 (Vì quá trình gi m phân ch có m t l n NST nhân ôi).✚k✦✏✮0,25✗kM t khác ta có: 2n.(2 -1) + 2n.2 = 3024 (NST) (1)Theo bài ta có: 2k / n = 4 / 3. Thay vào (1) ta có : k = 5 , n = 240,250,25✫✘✗B NST l✏b. S NSTng b i c a loài: 2n = 48 NST✞✑✏0,25✍n môi tr ng cung c p cho giai o n sinh s n c a t bào sinh d c:(2 – 1). 2n = 31. 48 = 1488 NSTS NST n trong môi tr ng n i bào cung c p cho giai o n gi m phân (sinh✓✪✗ơ✑✒✕✗✚✍✣✤k0,25✪✓✗ơ✑✒✏✕✗✚tr ng) c a t bào sinh d c: 2k. 2n = 32. 48 = 1536 NSTc. G i b là s giao tc t o ra t m t t bào sinh d c chín ta có t ng s giao t✑✖✍✣✤0,25✪✩✓✵✗✢✯✏✣✤✹✓✵tham gia th tinh là: 32. b.0,25✤Ta có s h p t✓✛c t o ra là: 32. b. 50% = 16. b < 24. Suy ra b = 1✪✵✗✑✛V y cá th trên là cá th cái.✎✔0,25✔✂✁(L u ý: Thí sinh gi i theo cách khác nh ng có k t qu  ✆☎✁✄✄✝✄úng v n cho i m t i a)   ✁TRNG THPT TÂN KNG N M H C 2013- 2014KÌ THI CH N HSG TRMÔN THI: SINH H C - L P 11✂✄☎✆✝✄✄✫CHÍNH TH C✸✞✹TH I GIAN : 150 PHÚT✆✠✟Câu 1 (2,0 i m)✌☛☞✍✕☛☛✏☛✑✓✌✔✗✘a. D a trên c i m c u t o và ho t ng trao i n c t bào và c th th c v t, hãy gi icao, có gióthích hi n t ng sau: khi cùng b m t n c t ng t (ví d vào bu i tr a n ng to, nhi tkhô và m nh …) cây non b héo r còn cây già ch bi u hi n héo nh ng lá non?✎✎✡ơư✡✍✙✢✓✚ư✛☛✏✏✑ư✙✜☛✏ư✌✙✎✛✣✔✤✥✌☛✑✓✔✗☛☞✌☛☛✏☛☞✧☛✓b. Quá trình trao i n c th c v t CAM có c i m gì c áo? c i m này d n t i skhác nhau v nhu c u n c th c v t CAM và các nhóm th c v t khác nh th nào?ư★✡✦✩✕✓✔✗ư✗✡✡ư✠Câu✪N i dungÝ✍✕✕✓✗✙- Khi b m t n c, các t bào th c v t có hi n t ng co nguyên sinh. N u 0,5b m t n c t ng t, không bào và màng sinh ch t co nhanh, có th kéob ph n c ththành t bào cùng b co vào làm t bào gi m th tíchho c c c th b gi m th tích xu t hi n hi n t ng héo.Câu 1 a(2,0i m)✛ư✚✡ư✍✍✓☛✛✏✌✏ư✕✠✟i m✫✕✌✌✘✏✗ơ✛✌☞✘✌✍✘ơ✙✙✚✛ư✬✌☞✏✗✕- cây non ho c b ph n c th còn non, thành xelluloz còn m ng, y ud bi u hi n héo. các t bào 0,5nên d b kéo vào cùng màng sinh ch tkhó b kéo vào h nt bào v n gigià, thành xelluoz dày, c ngc nguyên th tích không bi u hi n héo.ơơ✭✍✮✌✮✬✕✙✛✕ơ☛✧ơ✯✛✌✥✌✙✚ư✌✱☛b✏☛✗✰✔✦✡✕☛✎✎ư★✲✬✙✓✗ư✙✑ư✙✧✓✜✱✚✡✕☛☞- i m c áo : Th c v t CAM th ng s ng vùng sa m c ho c bán sa 0,5m c trong i u ki n thi u ngu n n c. nhóm th c v t này, hi n t ngóng khí kh ng vào ban ngày có tác d ng ti t ki m n c d n t i quá trìnhnh CO2 chuy n vào ban êm.c✓ư✌☛☛✛★✩✳✓- S khác nhau v nhu c u n1/2 C3, CAM th p h n C4.✡các nhóm th c v t : C3 là cao, C4 b ng 0,5✔✗cư✡✍ơ✠✟Câu 2 (1,0 i m)✱✗✘✙Trong quá trình s ng c a th c v t, hãy gi i thích các hi n t ng:- Khi thi u N, Mg và Fe thì lá cây b vàng.- Sau m t th i gian dài m a nhi u ng i ta th y các lá già cây l c bi n thành màu vàng.✴✚✡ư✕✛★✏✍✰✕✰✔ư✎ư✠Câu✪ÝN i dung✫✕✩i m✍- Khi thi u N, Mg và Fe thì lá cây b vàng vì: N, Mg là thành ph n c u t o 0,25nên clorophyl, Fe ho t hóa enzim t ng h p clorophyl.Câu 2(1,0i m)✎✛✑✎✚✠✟★✏✍✰✕✰✔- Sau m t th i gian dài m a nhi u ng i ta th y các lá già cây l c bi n0,25thành màu vàng, ây là tri u ch ng thi u nitrogen (s hóa vàng c a lá già)vì:ư✎ư✕☛✙✯✬✡✵✮✴✱✱✏✩+ r cây l c có vi khu n Rhizobium s ng c ng sinh t o n t s n, cónh N2. Vi khu n này sinh tr ng, phát tri n trong i u ki n 0,25kh n ng chi u khí. M a nhi u làm c n ki t oxi trong t làm cho cây không hìnhc n t s n d n n không chuy nc N2 thành NH4+ nên câythànhthi u N lá vàng.✎✱✘✶✎✵✌☛★✔✛☛✙ư✕★✍✙✎☛ư✱☛✩✕✧✌☛✚☛ư✚ư✕★+ M t khác, tr i m a nhi u làm r a trôi NO3- trong☞✰☛ư✷✠✟Câu 3 (2,0 i m)✍✶a. Nêu c u t o phù h p ch c n ng quang h p c a l c l p ?✎✚✚✎✯✴1✜✍t.0,25✡ ✍✙✘✗✩✓✗✙✘✶b. Hi u qu quang h p c a th c v t C4 l n g p 2 l n th c v t C3 nh ng hi u qu n ng lth c v t C3 l i l n h n th c v t C4. Hãy ch ng minh nh n nh trên.✚✴✗✓✎✡✡✗ơ✡✗✡✚ưưng☛✯✛✠CâuÝ✪N i dung✢-Ai m✫☛✱✙✙H t grana: ch a các tilacoit trên ó ch a h s c t QH, h em zim 0,5pha sáng -> n i di n ra c a pha sáng quang h p….0,5nhCh t n n l c l p (stroma): ch a h enzim pha t i (Enzim cCO2 …..) -> n i di n ra c a pha sáng QH.✎✯✯✮ơCâu 3(2,0i m)✍-★✱✱✙✎✜✠✟✚✴☛✯✛✮ơ✴✍✙✘- Hi u qu quang h p c a TVC4 > TVC3 do TVC3 có hô h p sáng còn 0,5TVC4 không có hô h p sáng.- Hi u qu n ng l ng TVC3 > TVC4 vì:0,5TVC3 hình thành 1 Glucôz c n 18 ATPTVC4 hình thành 1 Glucôz c n 24 ATPb✚✴✍✙✘✶✚ư✌✩☛ơ✌✩☛ơC©u 4: (4 ®iÓm).XÐt 1 tÕ bµo cña mét loµi cã bé NST mang c¸c gen nh− h×nh vÏ:a. H y vÏ m« pháng bé nhiÔm s¾c thÓ cña tÕ bµo qua c¸c k× khi tÕbµo ® cho tiÕn hµnh nguyªn ph©n?b, NÕu tÕ bµo ® cho lµ mét tÕ bµo sinh tinh th× khi tÕ bµo ®ã gi¶mph©n cã thÓ sÏ cho nh÷ng lo¹i giao tö nµo? Minh häa b»ng s¬ ®å quac¸c k× cña qu¸ tr×nh gi¶m ph©n?✠CâuÝ✪N i dungi m✫Câu 4 a(2,0i m)✠✟0,250,25✠✟Câu 5 (2,0 i m)✠CâuÝ✪N i dungi m✫Câu 5 a(2,0i m)✠✟✕✶✰✕★✍✶☞T ng th i gian ch bi n và t ng b m t h p th .b✜0,5✠✟Câu 6 (3,0 i m)✠CâuÝ✪N i dung✫Câu 6 a(3,0i m)0,5✠✟i m2 0,53  SGIÁO D C & ÀO T OTRÀ VINHthi chính th c✁✂✂K THI CH N H C SINH GI I C P T NHL P 11 N M H C 2012 – 2013Môn thi : Sinh h cTh i gian làm bài : 180 phút (không k th i gian phátthi có 02 trang)(✄☛☎✆✆✠✝✞✟✡✆☞✌✍✎✒✍✏)✑✑Câu 1. (2,0 i m)a. M t s virut gây b nh ng i, nh ng ng i ta không th t o rac v cxinphòng ch ng. Hãy cho bi t ó là lo i virut có v t ch t di truy n là ADN hay ARN?Gi i thích.b. Có ý ki n cho r ng “Trong su t quá trình t khi nhi m phagn giai o n t ngh p t t c các thành ph n c a phag , ng i ta không tìm th y phag trong t bào vikhu n”. Ý ki n trên úng hay sai? Gi i thích.✏✎✓✔✕✖✔✣✗✘✗✛✗✚✘✙✤✥✚✛✗✜✢✦✧✣✜✥★✔✧✭✯✣✩✮ơ✛✗✪ơ✘✛✣✥✛✚ơ✬✣✧Câu 2. (2,0 i m)hình d i ây mô t conng chuy n hóa gi nh. M i tên ch m g ch chSs c ch ng c. N u ch t G và F d th a trong t bào thì n ngch t nào s t ngm t cách b t th ng? Gi i thích.✏ơ✛✎✰✗✱✛✧✛✗✘✙✧✛✲✳✥✚✴✓✵✶✣✗✜✣✥✗✩✣✰✛✥✷✢✓✥✗✘✧ABHCEDGFCâu 3. (2,0 i m)a. C u t o r ng, hàm c a Trâu phù h p v i lo i th c n c a Trâu nh th nào?b. Nêu s khác bi t c b n trong ho t ng tiêu hóa và h p th dinh d ngn c nhai l i và ng v t n c không nhai l i.✏✥✚✎✢✮✜✱✚✶✢✮✗✣✓✵✕ơ✧✚✛✥✸✗✹✖✓✛ng v t✤✓✢✺✚✛✤✢✺✚Câu 4. (3,0 i m)a. Hãy trình bày thí nghi m ch ng minh axit pyruvic ch không ph i glucozth c hi n hô h p hi u khí.ti thb. So sánh s khác nhau gi a hô h p t bào và hô h p sáng.✏✎✕✙✛✙✵✕✛✥✵✙✶✶✧ơ✛i vào✣✻✥✣✥Câu 5. (3,0 i m)a.T i sao th c n t d dày xu ng ru t t ng t ? Nêu vai trò c a HCl trong d dày.b. Nêu các y u t h tr máu tr v tim trong vòng tu n hoàn ng i ?✏✎✓✚✶✢✣✩✔✚✼✔✜✩✖✦✛✜✮✭✖✚✗✘1 Câu 6. (2,0 i m)c hình thành trong quang h pN cbi t i u ó?✏✗✛✙✣✛✱✛✦✎✗✜✜pha sáng hay pha t i? B ng cách nào✖✔★✛Câu 7. (2,0 i m)Hãy k tên các l c tham gia tr c ti p vào quá trình v n chuy n nTrong nh ng l c trên, l c nào óng vai trò ch y u? Vì sao?✏✎✙✵✻✵✵✵✣✤✛✮✙✗c trong cây?✱✣Câu 8. (2,0 i m)Sau m t th i gian m a kéo dài, ng i tr ng L c th y các lá già c a cây L cang bi n thành màu vàng. Nêu lí do t i sao?✏✎✓✘✛✗✗✣✘✰✚✥✮✚✚Câu 9. (2,0 i m)m t loài có b nhi m s c th 2n = 20. Theo dõi s phân bào c a m t t bàosinh d ng trong 24 gi ta nh n th y th i gian c a các kì trung gian nhi u h n th igian ti n hành phân bào là 14 gi . Quá trình phân bào nói trên ã òi h i môi tr ngng v i 1240 NST. Th i giann i bào cung c p nguyên li u hoàn toàn m i t ngti n hành ku, k gi a, k sau và k cu i c a m t chu k nguyên phân l n l tt ng ng v i t l 1 : 3 : 2 : 4.1. Xác nh th i gian ti n hành c a m i k trong chu k nguyên phân.2. Xác nh th i gian c a m t k trung gian.✏✎ ✓✓✓✪✗✹✙✁✘✤✣✵✥✘✮✮✣✦✘✛✛ơ✘✺✗✘✓✥✕✱✗ơ✛✗ơ✱✘✓✣✗✛✂ơ✶✭✱✴✛✲✻✂✂✔✂✮✂✭✗✜✕✘✣✮✼✂✂✓✛✲✘✮✂***** H t *****✣2  CâuN i dung1a.2,0- Virut có v t ch t di truy n là ARN .✤✥✦✓- Gi i thích : Virut có v t ch t di truy n là ARN d phát sinh ra các t bi n h n virutcó v t ch t di truy n là ADN vì ADN có c u trúc b n v ng h n ARN.Vì v y virutARN có th nhanh chóng thay i c tính kháng nguyên c a mình làm cho h mi nd ch c a ng i không i phó k p nên ng i ta không th t o ra vacxin phòng ch ngchúng.b.- úng .- Vì ch có b gen c a phage xâm nh p vào t bào ch còn vl i ngoài .Nhvào ngu n nguyên li u c a t bào ch mà axitnucleic c a phage nhân lên và t ng h pv .Ch sau khi có s l p giáp v và lõi ta m i quan sát th y phage m i.- N u G và F d th a trong t bào thì n ng ch t H s t ng m t cách b t th ng.- Gi i thích: G d th a s làm b t ho t enzim xúc tác cho ph n ng C D, F d th a slàm b t ho t enzim xúc tác cho ph n ng C E. i u ó d n n C d th a. Khi C dth a, C s làm b t ho t enzim xúc tác cho ph n ng A B. K t qu là ph n ng A Hc t ng c ng. Vì v y n ngch t H s t ng m t cách b t th ng.C u t o c a r ng, hàm trâu.* Th c n c a trâu là c : ít ch t dinh d ng, nhi u ch t x nên trâu ph i l y vào l ngth c n r t l n và nhai l i khi ngh .* c i m c u t o phù h p:- Hàm to, r ng, góc quai hàm m theo chi u trái ph i nghi n th c n.- R ng hàm, r ng c a r ng, thô, r ng nanh không phát tri n nhai nghi n th c n- Hàm trên không có r ng, thay vào ó là t m s n gi , b t c nhanh, nhi ub.- V nhai l i: Bi n i c h c và sinh h c x y ra d c , bi n i hóa h c x y ra dmúi kh . Tiêu hóa hoàn thành và h p thu ru t non nên hi u qu tiêu hóa và h p thucao.- V không nhai l i: Bi n i c h c và hóa h c x y ra d dày, bi n i sinh h c x yra manh tràng. Sau khi ã h p thu 1 ph n ru t non, ph n th c n còn l ich pthu ru t già nên hi u qu tiêu hóa và h p thu kém h n.✧✤✤✥✥✦✦✛✮✗✛✥✙✲✪✘✛✬✔✛✦✻✣ơơ✤✮✁✲✗✘✙✕✪✚✔✂✓✴✮✰✺22,0✕✴✤✮✵✣✣✮✮✗✧✩✗✱✣✩✷✥✰✥✙✚✘✬✜✱✓✣✛✮✺✁✺✓✛✥✷✢✚✥✧✗✶✘✗✩✷✂✥✚✩✧✷✥✶✦✚✧✛✗✜✢✗✥✚✶✶✘✤✮✢✰✥✣✗✣✩✧✗✧✶✓✛✥✷✢✥✗✘✢✮✢✛✄✶✓3✛✺✱✥✗✚✹✦✥ơ✧✥✗✜✴✂✛✁✙✥✚✜✓✖✦✧✛✙✦✶✢✓✢✢✢☎✙✢✛✥✸✛✙✻✛✙✦✶✶✺✢✦✂✚✣✛✬ơ✆✧✆✖✚✺✣✛✬✧✆✖✚✓✣✥✖✕✧✥✂✚✣✛✬ơ✆✧✆✖✚✣✛✬✧✆✓✖✛✥✭✖✭✶✢✚✛✗✜✥✓✖43,0✕✧✥ơ✓a. Chu n b hai ng nghi m có ch a các ch t m phù h p v i môi tr ng n i bào:ng 1 b sung glucoz + ti thng 2 b sung axit pyruvic + ti th+hai ng nghi m trong cùng m t i u ki n nhi t 300C cho th y ng 1 khôngth y CO2 bay ra ( không s i b t), ng 2 có CO2 bay ra (s i b t) th hi n hô h p hi ukhí.Tiêu chíHô h p sángHô h p t bào✯✲✔✝✬✝✬✕✶✥ơ✛✕✜✥✕✓✛✮✔✆✦✕✕✛✥✮✙✆✥✂i u ki n✦✕✘✙✓✔✗✙✂✙✱✕✥- Có ánh sáng m nh✚✔✥✣✣- Không c n ánh sáng✭3 ✓- N ngTi th✰N i x y raơ✧CO2 th p, O2 cao✛- Có O2l c l p, peroxixom, ti th✥✙✸Nguyên li u Axit glicolicơ✙Glucoz✕C ch✚ơng phân, chu trìnhRDP→axitglicolic→ 3 giai o n:Crep, chu i chuy n eaxitglioxilic→ glixin→ serinKhông tích l y n ng l ngTích l y d ng ATP✣✛✚✛✗✘✼N ng l✢✗ng✜✳Vai trò✢✗✜✳✦✚- Có h i cho cây tr ng vì làm Có l i cung c p n ng l ng chogi m n ng su tm i ho t ng- T o ra m t s axit amin cho câya. Th c n t d dày xu ng ru t t ng t nh vì:+ C n có th i gian ti t enzim tiêu hoá.+ T o môi tr ng thu n l i cho các enzim ho t ng.* Vai trò c a HCl:+ Bi n i pepsinôgen thành pepsin.+ T o môi tr ng thu n l i cho pepsin ho t ng.+ Tham gia vào quá trình óng m môn v , di t khu n.+ Làm bi n tính protein.+ Tham gia bi n Fe3+ thành Fe2+ t ng h p hemoglobin.b.Do các c xung quanh t nh m ch chân co ép l i vào thành t nh m ch và t nh m ch cóvan nên máu ch yc v tim(0,5 i m)Do áp su t âm trong l ng ng cc t o ra do cng hô h p c a l ng ng c, ngth i do áp su t âm tim hút máu tr v timc hình thành trong pha t i c a quang h p.-N c✚✰✜✥✢✗✜✓✧✢✥✚✆✛✓✚53,0✔✓✶✭✢✛✩✮✚✔✘✛✙✩✛✜✺✣✓✚✗✘✤✜✗✘✤✜✚✛✮✣✛✬✓✚✚✛✖✛✲✕✯✣✣✛✙✬✜  ơ✚ ✚✚✚✂✧✛✗✜✦✁✓✥✰✘62,0✥✗✱✛✗✵✛✗✖✜✚✖✜✛☎✥✮✰✵✛✰✦✔✮✜- Ch ng minh:✶Ph✗ơng trình ph n ng quang h p✧✶✜✛y✭✛:✮6CO2 + 12H2O -> C6H12O6 + 6O2 + 6H2ODùng ôxi nguyên tánh d u trong CO2, khi quang h p th y ôxi nguyên t✛☎✥có trong glucoz và nơ✗✜c. Nh v y, ôxi c a n✱✗✤✗✱☎✛ánh d u✥c là ôxi t CO2.✩Mà CO2 ch tham gia vào pha t i n c sinh ra t pha t i quang h p.Ba l c tham gia tr c ti p vào quá trình v n chuy n n c trong cây là:+ L c y t r (bi u hi n hi n t ng r nh a và gi t).+ L c trung gian thân (l c liên k t gi a các phân t n c và l c bám c a phân t nlên thành m ch).+ L c hút t lá (do s thoát h i n c t o ra).✴72,0✮✥✔✵✵✵✛✯✩✵✗✱✩✣✪✙✤✕✖✖✕✗✵✜✙✴✣✻✵✔✗✜✱✶✆☎✗✱✵✮☎✚✵✩✵ơ✗✱✚4✗✱c 2. Trong 3 l c trên, l c hút t lá là chính, vì:c vài ba mét (hi n t ng gi t ch ch y u cây hòa th o, cây+ L c y t r chb i)+ L c trung gian ch gi cho n cc liên t c trong m ch không b kéo xu ng b i tr ngl c.+ K t lu n: l c hút t lá là chính (cho phép các cây cao n hàng tr m mét v n hútcn c bình th ng.- Sau th i kì m a kéo dài d n n O2 trong t c n ki t- S thi u O2 trong t s c ch quá trình cnh nito n t s n r cây l c do thi uATP va NADH- Sau tr n m a kéo dài, s r a trôi NO3- ra kh i t- Tri u ch ng thi u nito s d n n vàng lá lá gìa- G i x là s l n phân bào (x nguyên d ng) ta có:✵✵✛✯✵✩✪✴✩✛✗✜✕✗✜✶✴✆✮✣✖✧✸✵✴✻✗✱✛✗✜✸✚✲✔✖✆✵✣✗82,0✤✵✱✗✵✛✗✛✥✷✗✣✛✚✣✔✺✛✄✣✢✛✄✛✛✲✖✔✭✪✚✜✣✥✗ơ2n. 2 − 2 = 1240xx↔ 2 x = 64 = 2 6↔ x=6✓- G i t là th i gian c a m t l n phân bào ta có:24 – 6t = 6t + 14Th i gian c a m t l n phân bào : t = 50 phút50× 1 = 5 phútu =Th i gian k1050× 3 = 15 phútTh i gian k gi a =1050× 2 = 10 phútTh i gian k sau =1050× 4 = 20 phútTh i gian k cu i =10✘✆✗✕✖)− 2 ) = 1240✭✥☎✷(↔ 20.(2✔✆✣✶✷✶✛✄✣✕✣✘✘✤92,0✩✮✭✓✘✮✘✂✘✂✘✂✘✂✭✛✭✻✔✂2. Th i gian c a 1 k trung gian (0,5 ):50 .6+ 14 = 19 gi- Th i gian c a 6 k trung gian là =6019= 3,16 gi = 190 phút- Th i gian c a 1 k trung gian là =6 ✁✄✘✮✂✘✮✂✘✘5  ✂M TS✄T✁LUY N:☎✆❊▼SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH❋●KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH L P 11N M H C 2010 - 2011❍▲■●◗✢g m 2 trang)✷❖▲Môn:Sinh h cTh i gian m i: 180 phútNgày thi: 05/4/2011❑(◆€CHÍNH TH C❏▲✿✾✯✔✦✔Câu 1:t h i n c quakh ng v it h i n c qua cutin.a. Phân bi tb. Nh ng l c o tham gia v n chuy n n c trong cây? L c o ng vai quan ng nh t?c. Trong nh ng i u ki n ocâyo?i ch c hi n t ng:Câu 2:câyng.a. Thi u magiêanh ng.b. Cây v n vc. Timt ng theo quy lu t "t t ho c không".cây không ing O2.d. Không CO2i n tht ng, hãy cho bi t:Câu 3: D a o nh ng hi u bi t v i n tha. i n thatothay i nh tho khi kênh canxi (Ca2+) t ng nhi ch.th m i v i ion y?c truy n theo ki uy c?b. Trên s i c bao miêlin, i sao xung th n kinhCâu 4:a. Trong quang h p, nguyên nhân o d n t i quang phân li n c? Vaia quangphân li n c.v m i quan h gi a quang h p c a th c v t C3, C4 v i c ngánhb. Cho ssáng (hình a) và v i nhi t(hình b).✝✑✞✒✟✠✓✡☛☞✌✍✔✟✕✎✏✖☞✌✞✟✠✡☛✌☞✒✓✔✌✗✘✞✙✚✞✙✛✜✢✑✩✪✫✞✟✎✗✬✡✝✮✞✢✟☞☛✠✲✝✟☞✣✯✔✞✟✣✤✥✦✧✟★✭✡✦✧✰✔✱✟✗✓✎✬✘✡✤✡✳✕✜✬✫✴✬✘✵✣✱✬✘✞✟✣✵✪✫✟✘✢✒✰✔✑✖✮✗✝✮✓✵✟✶✰✔✗✝✮✟✠✲✗✳✮✹✷✜✗✝✺✮✌✓✓✵✟✶✔✬✩✸✪✮✫✞✟✦✔✤✥✗✏☞✮✓✔✞✎✎✢✭✞✙✻✬✘✞✲✼✭☞✓✔✽✗☞✭✖✌☞✌✞✓✙✚✟✬✫✬✘✸✌✢✗✾✺✝✗✑✭❯I4❬3II2✌☞✿✗✳III43IV2❨C ng❘✕5❩❚❙✒251❳❲0123451C ng❱✸✳2quang h p (mgCO2/dm /h)✌✝quang h p (mgCO2/dm /h)☛Ánh sáng01020Hình a30❭40❪Hình bng cong: I, II, III, IV t ng ng v i nhóm th c v t nào? Gi i thích.M iCâu 5: Trongnh hô h p a chim:y so nh m l ngCO2 trong itr c v i m l nga.trong isau.i ch.b.s khôngc inh hô h p a chim di n ra hay không?❀✗☞✿☞❂❄✞❇✍❃✡✞❅✤✟✎✩✙✣✜✡✟✪✫✞✟(t0C )❫Nhi t✬✔☞☛❁✌✒✕✫✸✭✍✟✟✣✎✞❆❇✍✟✎☞✌✌✟✔☞✭✍✟✎❈✩✪✫✬✘CO2✎✬✡✞❇✍✟✎✞❂❃✡✞✙✣✜✬✸✬✘❉✩✪✫i✞✟✎ch.❆ Câu 6: Phitôcrôm là m ti s c t tham gia vào quang chu k . Phitôcrôm t n t i haixa. M t thí nghi m nghiên c u sd ng: P660 h p th ánh sáng ; P730 h p th ánh sáng(R),xara hoa c a cây b nh h ng ra sao b i các ch p sáng khác nhau [tr ng (W),(FR)] trong giai o n t i ho c trong t i giai o n sáng c a s phát tri n th c v t.Hình d i ây cho bi t các k t qu thí nghi m.✳✲✜✧✲☞✲✜✂✻✗✴✺✮✳✂✫✲✸❆❁✗ ✗❆✲✝✌❆✮✾✁❆✺✗✺ ✗✫✗✌✠✻✸☞✯✒✖✗✂✒✒✂✕✝✠✄☎✆✝✟(Chú thích: Critical ninght length =dài êm t i h n; Darkness = th i gian che t i)a.Loài th c v t nào là cây ngày ng n hay cây này dài? Gi i thíchLsao cây thí nghi m 7 ra hoa, n câynghi m 6 không ra hoa?b.Câu 7:a. Ssau ây bi u di n s chuy n hóa v t ch t và n ng l ng trong t bào th c v t:r u êtylic + CO2.✞✒✣✡✕✫ ✝❆✬✚✞❆✟✎✝✹☛✗✾✗✖❉✒✖✕✜☞☞(2)Glucôz(1)✭✮✒✕✭axit piruvic☛(3)CO2 + H2O.c ch s (1), (2), (3) ng v i nh ng quá trình o? Vi t ph ng nh m t t am i quá trình y?b. t bào th c v t, nh ng lo i bào quan nào th c hi n ch c n ng t ng h p ATP? Skhác nhau trong quá trình t ng h p và s d ng ATP các bào quan ó?Câu 8: m t loài ng v t, có m t to sinh d c s khai c và m t to sinh d c so conc t o ra u b c vàokhai cái nguyên phân v i s l n b ng nhau. Toàn b s tc và cái. S nhi m s c thn trong các tinh trùngvùng chín gi m phân o ra 320 giao tcgiao tic o ra tnhnhi u h n trong các tr ng là 3840. c giao ttrên tham giatinh o nên c h p t . Trong c h p ti trên, t ng s nhi m s c thn có ngu n g c t tinh ng là 160 nhi m s c th . Hãy xác nh:a. B nhi m s c th l ng b i a i.b. Hi u su t th tinh c a tinh trùng.✡☛✑❀✺✓❁✌✑✓✔✮☞☛✞✙✣✞✘✬ ✸✔✹✮☞✒✕✑✲✒✝❁✏✭✒❈✏✳☞✗✳✭✻✕✳✮✦✗❆✔✻☛✗✒✳✮✦✔✻☛✢✌✺✼✳✌✺✮✦✔✗☞✭✲✗☞✌❈✫✞✲✗✒✺❉✖ ✗☛✢❈☛❁✡☛❈✗✒✰✔✬❈✞✗☛✾✟✻✞✺✳✬✞✍❉✝✲✖ ✜✻✙✡✭✬❉✎☞✏✳✬✸✯✖ ✠✡✔✸------H t-----✮✑✒✘✓✙S✚✔tênsinh……………………………..o danh……………………….…………..✕✖✗✡✗☞✭✞✲❂✍❃✡✞✙✣❈✭✓✘✗✏✧✺❉ ✖  ✝GIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NHS✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NHC P THPT N M H C 2011 - 2012✄✆☎✆✟✞✠✆Môn: SINH H C 11✡✽✾CHÍNH TH CTh i gian làm bài: 180 phút( thi có 02 trang, g m 06 câu)☛✿☞✌✍Câu 1:a) Trong s n xu t nông nghi p, vi c x i xáo t xung quanh g c cây có tácd ng gì? Vì sao trong m t s tr ng h p r câyc cung c pn c ho cth a n c nh ng cây v n b héo?b) T bào n i bì, t bào lông hút có c u t o phù h p v i ch c n ng nh thnào?Câu 2:a) Nêu các y u t kích thích th c v t m khí kh ng vào lúc m t tr i m c. Vìsao th c v t CAM có th óng khí kh ng vào ban ngày và m khí kh ngvào ban êm?b) Ng i ta làm thí nghi m tr ng 2 cây A và B trong m t nhà kính. Khi t ngc ngchi u sáng và t ng nhi ttrong nhà thì c ngquang h p c acây A gi m nh ng c ngquang h p c a cây B không thay i. M c íchc a thí nghi m trên là gì? Gi i thích.Câu 3:ca) M t cây non tr ng trong h p x p ch a mùn m, có nhi u l th ng áy vàtreo nghiêng. Sau m t th i gian th y cây m c th ng, trong khi ó r m c chui rakh i l h p x p m t o n r i l i chui vào l h p x p sau ó l i chui ra và c nhv y r sinh tr ng u n l n ki u làn sóng. Thí nghi m này nh m ch ng minhi u gì? Gi i thích.b) Khi t bào nhu mô sinh tr ng trong thí nghi m nuôi c y mô t o nên mô s och a phân chia và ch a phân hóa. Mu n cho mô phát tri n bình th ng t or , t o ch i c n m t t lc bi t c a hai lo i phitohoocmon. ó là hai lo iphitohoocmon nào? Trình bày vai trò ch y u c a chúng.Câu 4:a) Vì sao nút nh - th t làm ch m truy n t xung i n t nút xoang nh và tâmnh t i các tâm th t l i quan tr ng?b) Vì sao khi c th ho t ng m nh thì tim p nhanh?c) Các lo i ph n x sau ây thu c lo i ph n x gì? Hãy mô tng i c axung th n kinh trong các cung ph n x ó.- Da b tím tái khi tr i l nh.- Chân co l i khi d m ph i gai nh n.Câu 5:a) Xinap là gì? Nêu c i m c a xinap hóa h c.b) Vì sao trong ti u ph u, ng i ta th ng dùng thu c gây tê? Hãy gi i thích cch tác d ng c a thu c gây tê.canxi trong máu gi m) l i bc) Vì sao nh ng ng i b h canxi huy t (n ngm t c m giác?✎✏✑✑✒✓✏✔✕✖✢✗✒✗✥✔✣✖✗✘✙✚✓✗✙✏✓✛✗✒✜✤✥✏✦✙✒✧★✗✥✭✥✩✔✩✪✮✪✫✬✓✜✘✬✫✬✓✗✗✘✑✘✓✖✯✥✖★✑✓✖✗★✘✓✖✙✛✕✎✗✛✗✘✓✖✙✑✛✓✬✓✎✖✯✖✔✧✰✱✲✛✫✓✓✭✖✴✲✪✓✖✔✚✖✗✱✘✓✫✏✦✯✔✗✳✦✲✙✗✙✭✓✖✔✓✮✚✦✧✑✵✗✧✎✥✗✗✚✫✑✗✦✯✷✖✔✸✑✓✜✑✏✛✪✦✗✦✱✓✶✮✛✺✏✘✦✹✥✦✛✦✓✑✢✺✭✺✒✏ơ✦✦✮✎✦✓✦✖✦✓✓✖✦✷✎✎✤✘✪✦✦✎✓✗✘✓✛✓✦✭✦✣✎✭✓✜✮✓✮✛✣✗✘✗✘✔✎ơ✕✥✛✼✏✔✗✘✤✦✥✎-1-✯✓✖✎✦✤ Câu 6: T i vùng sinh s n c a ng d n sinh d c m t thc (b nhi m s cth 2n = 44) có 1 t bào sinh d c s khai nguyên phân m t s l n liên ti p t o rac chuy n sang vùng chín gi mcác t bào con, ch có 75% s t bào con t o raphân t o giao t . Trong t ng s giao t t o thành ch có 6,25% s giao t ch ac th tinh t o ra 9nhi m s c th Y và 3,125% s giao t ch a nhi m s c th Xh p t . Hãy xác nh:a) S l n nguyên phân c a t bào sinh d c s khai nói trên.ng v i s nhi m s c thn)b) Nguyên li u môi tr ng cung c p (t ngcho toàn b quá trình phát sinh giao t t t bào sinh d c s khai ó.n m i hoàn toànc t ng h p t nguyên li u môic) S nhi m s c thtr ng n i bào trong các giao tc t o thành t t bào sinh d c s khainói trên.✕✦✎✛✔✣✫✖✴✓✩✖✚ ✕✮✥✥ơ✸✦✔✥✬✁✖✦✔✓✗✙✷✥✦✮✦✁✔✎✸✔✧✁✕✚✙✮ ✔✓✁✧✁✚✮ ✓✗✙✦✤✕✔✷✛✑✗✥ơ✘✏✗ơ✓✗ơ✒✔✚✮ ✓✕✖✔✚✢✁✮ ✓ơ✒✥✓✗ơ✙✬✙✓✢✑✕✗✘✖✫✓✁✗✙✦__________H T___________✂✄☎✟- Thí sinh khôngc s d ng tài li u- Giám th không gi i thích gì thêm.✆✝✞✡✠-2-✢✥ơơ  ☛SGIÁO D C VÀ ÀO T OHÀ T NH✁✂KÌ THI CH N H C SINH GI I T NH L P 11N M H C 2010 - 2011✄✡☎✡☞✍✌✡Môn:Sinh h cTh i gian m i: 180 phútNgày thi: 05/4/2011✎✂CHÍNH TH C✆✝✞✟(g m 2 trang)✏✠✑✒✓✒Câu 1:a. Phân bi tt h i n c quakh ng v i th t h i n c qua cutin.b. Nh ng l c o tham gia v n chuy n n c trong cây? L c o ng vai quan ng nh t?câyo?c. Trong nh ng i u ki n oCâu 2:i ch c hi n t ng:câyng.a. Thi u magiêanh ng.b. Cây v n vc. Timt ng theo quy lu t "t t ho c không".cây không ing O2.d. Không CO2i n tht ng, hãy cho bi t:Câu 3: D a o nh ng hi u bi t v i n thatothay i nh tho khi kênh canxi (Ca2+) t ng nha. i n thth m i v i ion y? G i ch.c truy n theo ki uy c c?b. Trên s i c bao miêlin, i sao xung th n kinhCâu 4:a quanga. Trong quang h p, nguyên nhân o d n t i quang phân li n c? Vaiphân li n c.v m i quan h gi a quang h p c a th c v t C3, C4 v i c ngánhb. Cho s(hình b).sáng (hình a) và v i nhi t✔✤✕✥✖✗✦✘ơ✚✛✜✒✖✧✢✣★✚✛✗✘ơ✛✚✥✦✛✒✩✪✕✫✬✕✫✭✮✟✤✴✵✶✕✖✢✩✷✘✔✹✕✟✖✚ơ✗✼✔✖✚✯✑✒✕✖✯✰✱✓✲✖✳✸✘✓✲✺✒✻✖✩✦✢✷✪✘✰✘✽✧✮✷✶✾✷✪✿✯✻✷✪✕✖✯✿✵✶✖✪✟✥✺✒✤★✹✩✔✹✦✿✖❀✺✒✩✔✹✖✗✼✩✽✹✞❂✔✮✩❃✹✛✦✦✿✖❀✷✒❁✵✹✶✕✖✓✒✰✱✩✣✚✹✦✒✕✢✢✟✸✕✫❄✷✪✕✼❅✸✚✦✒❆✩✚✸★✛✚✛✕✦✫✬✖✷✶✪❁✛✟✩✠❃✔✔✩✤✸❘I4❳3II2✛✚✏✩✽III43IV2❱C ng❖✧5❲◗€✥251❯❚0123451C ng❙❁✽2quang h p (mgCO2/dm /h)✛quang h p (mgCO2/dm /h)ơÁnh sáng01020Hình a30❨40❩(t0C )❬Nhi tHình bng cong: I, II, III, IV t ng ng v i nhóm th c v t nào? Gi i thích.M inh hô h p a chim:Câu 5: Tronga.y so nh m l ngCO2 trong itr c v i m l ngCO2trong isau.i ch.s khôngc inh hô h p a chim di n ra hay không?i ch.b.i s c t tham gia vào quang chu k . Phitôcrôm t n t i haiCâu 6: Phitôcrôm là m td ng: P660 h p th ánh sáng ; P730 h p th ánh sángxa. M t thí nghi m nghiên c u s❇✩✚✏✚❉❋✕■✜❊✘✕●✰✖✢✴✫✯✮✘✖✵✶✕✷✒✖✚ơ❈✛✥✧✶❁✸✜✖✖✯✢✕❍■✜✖✢✚✛✛✖✒✚✸✜✖✢❍✢❏✴✵✶✷✪✷✽✼✮❄✘✕✑■✜✗✼✩✖✢▲◆✕❉❊✘✕✫✯✮✷❁✷✪❑❃✴▼✮❄✩◆✽✠✔✵✶✕✖✢✼❍❈✥ ra hoa c a cây b nh h ng ra sao b i các ch p sáng khác nhau [tr ng (W),(R),(FR)] trong giai o n t i ho c trong t i giai o n sáng c a s phát tri n th c v t.Hình d i ây cho bi t các k t qu thí nghi m.❁✲✶✩✚✛✚✼❍❃✩✛❍✾❃✹✹▲✩❍✶✼❁✩✥★◆✥✩xa◆✧✔✝ ✁✂✄✆dài êm t i h n; Darkness = th i gian che t i)(Chú thích: Critical ninght length =i th c v t y câyy ng n hay câyy i?i ch.a.b.sao cây thí nghi m 7 ra hoa, n câynghi m 6 không ra hoa?Câu 7:sau ây bi u di n s chuy n hóa v t ch t và n ng l ng trong t bào th c v t:a. Sr u êtylic + CO2.☎✗✞✒✥✧✯✠✦✒✑✒✦✿✒▲✦✔❍✷✬✿✕❍✒✖✒✟✴✢✵✶✕✖✢✔❂ơ✩✠✩★❑✥★✧✮✚✚(2)Glucôz(1)✸✹✥✧✸axit piruvicơ(3)CO2 + H2O.o? Vi t ph ngc ch s (1), (2), (3) ng v i nh ng quá trìnhnh m t t am i quá trình y?b. t bào th c v t, nh ng lo i bào quan nào th c hi n ch c n ng t ng h p ATP? Skhác nhau trong quá trình t ng h p và s d ng ATP các bào quan ó?o sinh d c s khai c và m t to sinh d c sCâu 8: m t loài ng v t, có m t to conc t o ra u b c vàokhai cái nguyên phân v i s l n b ng nhau. Toàn b s tvùng chín gi m phân o ra 320 giao tc và cái. S nhi m s c thn trong các tinh trùngcgiao tic o ra tnhnhi u h n trong các tr ng là 3840. c giao ttinh o nên c h p t . Trong c h p ti trên, t ng s nhi m s c thtrên tham gian có ngu n g c t tinh ng là 160 nhi m s c th . Hãy xác nh:a. B nhi m s c th l ng b i a i.b. Hi u su t th tinh c a tinh trùng.✘✡✤❇❃✦❈✛✤✦✒✹✚ơ✕✫✯✕✪▲✷❁✒❂✹☛✥✧✤✼✥✔❈✣✸✥❏✣✽☛✩✽✸❄✧✽✹✓✩❍✒❄ơ✩✥✽✹✓✒❄ơ✟✛❃❅✽☞❃✹✓✒✩✚✸✼✩✚✛❏✶✕✼✩✥❃✟❑ơ❈ơ✠✖❄✘✡✕❃✽✷✕✌❑✔✼▲✮★❄✫✘✩✥✷❑✚✎✽✷❁✺✑▲✗✘★✒❁------H t-----✹✏✑✗✒✘S✙✓✔✕✖tênsinh……………………………..o danh……………………….…………..✩ơ✒✷✘✩✚✸✕✼❉✌❊✘✕✫✯❏✸✍★❏❏✕✩▲❏✸✦✪✩✣✲❃❑▲★ ✂ ✁KI M TRA HSG-Kh i11- S 1- 150 phút✄✄Câu 1. (2 điểm)Có 3 dung dịch để trong phòng thí nghiệm. Dung dịch 1 chứa ADN, dung dịch 2 chứaamylaza, dung dịch 3 chứa glucôzơ. Người ta đun nhẹ ba dung dịch này đến gần nhiệt độsôi, rồi làm nguội từ từ về nhiệt độ phòng. Hãy cho biết mức độ biến đổi về cấu trúc xảy rasâu sắc nhất ở hợp chất nào? Giải thích.Câu 2. (2 điểm)Cho các hình vẽ về cấu trúc màng sinh chất (A,B,C,D và E) dưới đây.(1)(3)(4)(3)(3)(3)(2)(A)(C)(B)(b)(a)(3)(D)ATP(E)a) Gọi tên các thành phần tương ứng được kí hiệu (1), (2), (3) và (4) ở các hình trên.b) Từ mỗi hình trên, hãy nêu chức năng của protein trong màng sinh chất.Câu 3. (2 điểm)Tế bào bạch cầu có khả năng bắt và tiêu hóa (phân giải) vi khuẩn. Chức năng này được thực hiệnbằng phương thức nào? Mô tả hoặc vẽ hình minh họa.Câu 4. (3 điểm)Sinh trưởng của vi khuẩn trong điều kiện nuôi cấy không liên tục gồm những pha nào? Đặc điểmcủa mỗi pha. Nhược điểm của phương pháp nuôi cấy không liên tục trong công nghệ vi sinh là gì?Câu 5. (2 điểm)Sự đồng hóa cácbon trong quang hợp ở các loài thực vật CAM thể hiện đặc điểm thích nghi vớimôi trường sống như thế nào?Câu 6: (3 điểm)Ở một loài động vật, cá thể đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể cái XY.Quá trình thụ tinh tạo ra một số hợp tử có tổng số nhiễm sắc thể đơn là 720, trong đó 1/12 lànhiễm sắc thể giới tính, số nhiễm sắc thể X gấp 2 lần nhiễm sắc thể Y.Xác định số cá thể đực và cá thể cái được hình thành từ nhóm hợp tử trên, biết tỷ lệ hợp tử XXphát triển thành cơ thể là 7/10, tỉ lệ hợp tử XY phát triển thành cơ thể là 40%.Câu 7: (3 điểm)Một tế bào sinh tinh có 4 cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu AaBbDdEe giảmphân. Viết kí hiệu nhiễm sắc thể ở kì đầu I, kì cuối I giảm phân?Câu 8. (3 điểm)So sánh hiệu suất tích ATP của quy trình đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyềnelectron trong hô hấp tế bào. Nêu ý nghĩa của chu trình Crep.--------------H t-------------☎ ☎ ✁THI HSG-SINH 11-N m h c 2013-2014-s 3(Th i gian làm bài: 150 phút)✄✂✆Câu 1. (2,5 điểm)Sự tạo thành ATP trong hô hấp ở thực vật diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụngvào những quá trình sinh lý nào ở cây?Câu 2. (2 điểm)Rubisco là gì? Trong điều kiện đầy đủ CO2 hoặc thiếu (nghèo) CO2 thì hoạt động của Rubisconhư thế nào?Câu 3: (3.5 điểm)1. a) Những điều sau đây là đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.a1. Tế bào thực vật để trong dung dịch nhược trương sẽ bị trương lên và vỡ tan.a2. Vận chuyển dễ dàng các chất qua màng tế bào là phương thức vận chuyển cần tiêu tốnATP.b) Vì sao khi ta nấu canh cua (cua giã nhỏ và được lọc lấy nước để nấu canh). Thì có hiện tượngđóng lại từng mảng và nổi lên trên mặt nước nồi canh?2. -Giai đoạn phân bào được vẽ dưới đây biểu diễn:A. Kì giữa giảm phân I với n = 4B. Kì giữa giảm phân II với n = 4C. Kì giữa giảm phân II với n = 8D. Kì giữa giảm phân I với n = 2E. Kì giữa giảm phân I với n = 8Hãy nêu những sự kiện xảy ra ở giai đoạn này?Câu 4:( 2,0 điểm)So sánh sự khác nhau về đặc điểm sinh học của virút và vi khuẩn.Câu 5 ( 3,0 điểm)So sánh pha sáng và pha tối của quang hợp ở cây xanh.Câu 6 ( 4 điểm)Bộ nhiễm sắc thể của mèo 2n= 38. Tổng số tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng bằng 320. Tổngsố nhiễm sắc thể đơn trong các tinh trùng tạo ra nhiều hơn các nhiễm sắc thể đơn trong các trứng là18240. Các trứng tạo ra đều được thụ tinh. Một trứng thụ tinh với một tinh trùng tạo ra một hợp tử .a. Nếu các tế bào sinh tinh trùng và sinh trứng nói trên đều được tạo ra từ một tế bào sinh dục sơkhai đực và từ một tế bào sinh dục sơ khai cái thì mỗi loại tế bào phải trải qua mấy đợt nguyên phân?b. Tìm hiệu suất thụ tinh của tinh trùng.c. Số nhiễm sắc thể đơn mới tương đương mà môi trường cung cấp cho tế bào sinh dục sơ khaicái để tạo trứng là bao nhiêu?Câu 7: (3 điểm)Sự phân ly không bình thường của cặp nhiễm sắc thể giới tính ở người trong giảm phân (dùng sơđồ giải thích cho từng trường hợp).--------------------- Hết ---------------------  ✁KI M TRA HSG –SINH 11- S✂4-2013-2014✄☎(Th i gian làm bài: 150 phút)Câu 1 (1,5 i m).phân bi t th c v t C3 và C4 ng✆✞✝✟✠TN1:✞✡☛ưi ta làm thí nghi m sau:✌✠a cây vào chuông th y tinh kín và chi u sáng liên t c.ư✍✎✏✓✟✒✒✒✖c n ngO2 .TN2: Tr ng cây trong nhà kín có th i u ch nhTN3: o c ngquang h p các i u ki n ánh sáng cao, nhi t✑✔ư✕✑✓✞✒ư✖✒✌✕✗✠✒cao. (mgCO2/dm2lá.gi ).✖✠✌Hãy phân tích nguyên t c c a các thí nghi m nói trên.✘✍✠Câu 2 (2,0 i m).Phân bi t prôtêin xuyên màng và protein bám màng v c u trúc và ch c n ng?✆✝✓✠✙✚✛Câu 3 (1,0 i m)✆✝✒✟Em hãy thi t k thí nghi m✎✎ch ng minh quá trình hô h p✠✚✙th c v t có s t a nhi t?✗✡☛✡✜✠Câu 4. (3.5 i m)a) Nh ng nhóm sinh v t nào có kh n ng cnh nit không khí? Vì sao chúng có kh n ng ó?i v i i s ng cây xanh? Hãy nêu nh ng ngu n nit ch y u cung c p chob) Vai trò c a nitcây?c) Ch ng minh m i liên quan ch t ch gi a quá trình hô h p v i quá trình dinh d ng khoángvà trao i nit . Con ng i ã v n d ng nh ng hi u bi t v m i quan h này vào trong th cti n tr ng tr t nh th nào?Câu 5. (3,0 i m)a) i m bù ánh sáng là gì? Có th s d ng i m bù ánh sáng xác nh cây a bóng và cây asángc không? Gi i thích.b) M c dù di n tích l khí c a toàn b khí kh ng ch g n b ng 1% di n tích c a lá, nh ng l ngn c thoát ra kh i khí kh ng l i l n h n l ng n c thoát qua b m t lá nhi u l n. T i saov y?Câu 6 : ( 3,5 i m)a/ T bào nhân s và nhân th c có nh ng i m gì khác nhau ?b/ T i sao vi sinh v t ph i ti t các enzim vào môi tr ng ?Câu 7 (2,5 i m)Nêu vai trò c a protein trong c u trúc di truy n và trong c ch di truy n?Câu8 (3,0 i m)✆✝✒✢☛✣✒✍✥✒✤ơ✣✛✒ơ✤✚✛✧✌✤✤✢★✩✑✢✙ơ✍✎✙✧ư✪✓✒✫✒ơ✬✑✭✆✞ưư✟✌☛✏✢✎✤✠✡✎✝✟✟✒✮✟✒✟✒✥✏ưư✒ư✕✣✖★✠✯✫✍✔✰✱✠✍ư✓ư✕✓✫ư✧✜✲✧ơư✕ư✧★✰✲☛✆✝✒✎ơ✡✲☛✆✣✟✢✎ư✌✝✓✍✆✓✙ơ✎✝✖M t t bào sinh d ng c a lúa 2n = 24 nguyên phân liên ti p 6 l n, nh ng khi k t thúc phânbào l n th 3, trong s các t bào con, do tác nhân t bi n có 1 t bào b r i lo n phân bào x y ratrên t t c các c p NST.✎ư✪✍✎✒✰✚✙✣-✤-ư✎✥✎✎✎✤✲✣★Tìm s l✤ưng t bào con hình thành khi k t thúc phân bào l n 6.✕✎✎✒-✰✖Tính t l t bào✔✠✰✖t bi n so v i t bào bình th✎✎✧Trong các l n phân bào, môi trbao nhiêu NST n m i?✰✎ư✌ng.✒ư✌ng t bào ã cung c p nguyên li u t✎✙✒ơ✧--------------------- H t --------------------✳✠ương✒ương✒✟t o ra✲  BÀI LUY N THI HSG MÔN SINH 11 SCâu 1:( 3 điểm ) Cho đồ thị sau:✁5Hãy cho biết?a. Đường cong nào biểu diễn cường độ quang hợp, đường cong nào biểu diễn cường độhô hấp?Điểm A và B được gọi là gì?b. Giải thích ảnh hưởng của nồng độ CO2 đối với 2 quá trình trên?c. Cần điều khiển nồng độ CO2 như thế nào để thu được năng suất cao nhất?d. Ứng dụng trong bảo quản nông sản?Câu 2: (3 điểm)1. Nêu sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa của động vật ăn thực vật và độngvật ăn thịt. Giải thích vì sao có sự khác nhau đó?2. Tại sao nói tiêu hóa ở ruột non là giai đoạn tiêu hóa quan trọng nhất?Câu 3: (2 điểm)1. So sánh pha sáng và pha tối của quá trình quang hợp ở thực vật C3?2. Hãy cho biết đặc điểm 2 con đường thoát hơi nước qua lá. Giải thích câu nói của nhàSinh lý học người Nga “ Thoát hơi nước là tai hoạ tất yếu của cây ”Câu 4: (3 điểm)1. Trình bày mối liên quan và sự khác nhau cơ bản giữa giữa quang hợp và hô hấp.3. Dựa trên đặc điểm hô hấp ở thực vật, hãy nêu cơ sở khoa học của các phương phápbảo quản nông sản: bảo quản lạnh, bảo quản khô và bảo quản ở nồng độ CO2 cao.Câu 5: (3 điểm)a. Khi không khí bão hoà hơi nước, lượng nước dư thừa do cây hút vào sẽ được thoátra ngoài bằng cách nào? Cách thoát nước này đã chứng minh được điều gì?b. Dưới đây là sơ đồ tổng hợp chất hữu cơ trong pha tối ở cây mía: CO2 + ATP 12Chu trình can vin435CO2IIIHãy cho biết:b1. Tên sơ đồ trên ?b2. Các chất tương ứng với các số 1; 2; 3; 4; 5; là gì ? và chứa bao nhiêu nguyên tửcacbon?b3. Vị trí xảy ra quá trình I và II?b4. Nếu đưa chúng về nơi khí hậu ôn hoà nhiệt độ ánh sáng vừa phải thì chúng có tổnghợp chất hữu cơ theo con đường như trên hay không ? Tại sao?Câu 6: ( 3 điểm )Xét 3 tế bào sinh dưỡng I, II, III của một loài, các tế bào này đều nguyên phântrong cùng một thời gian 3h. Số tế bào con sinh ra từ tế bào I bằng số NST đơn trong bộNST lưỡng bội của loài. Các tế bào con của tế bào II có số NST đơn gấp 4 lần số NSTđơn trong bộ NST n của 1 tế bào. Các tế bào con thuộc tế bào III có 16 NST đơn. Tổngsố tế bào con được tạo thành từ 3 tế bào trên có 112 NST ở trạng thái chưa tự nhân đôi.a. So sánh tốc độ phân bào của 3 tế bào trên?b. Tính thời gian cần thiết cho mỗi chu kỳ tế bào đối với mỗi tế bào.c. Cũng ở loài trên, xét 1 tế bào sinh dục sơ khai với các NST thường kí hiệu Ađồng dạng với a, B đồng dạng với b, D đồng dạng với d. Môi trường tế bào đãcung cấp cho tế bào này 31 NST A để hình thành các tế bào con, các tế bào conđều giảm phân để tạo 128 giao tử. Tế bào sinh dục nêu trên là tế bào sinh tinh haysinh trứng? Vì sao?Câu 7: ( 3 điểm )Một hợp tử của một loài sinh vật, sau 7 đợt nguyên phân liên tiếp, môi trường tếbào đã cung cấp nguyên liệu tương đương với 1016 NST đơn.a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài.b. Khi loài đó phát sinh giao tử, có mấy loại tinh trùng, mấy loại trứng được tạo rakhác nhau về nguồn gốc NST của cha và mẹ.c. Tính tỷ lệ các kiểu giao tử có 1,2,3,4 NST có nguồn gốc từ bố.………Hết…… ✄ ✁KI M TRA S7-2-SINH 11-TH I GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚTCâu 11a. Ng i ta cho chu i chín vào ng n á t l nhnó ông c ng l i, sau ó l y ratan h t á th y qu chu im m h n r t nhi u so v i lúc ch a vào t l nh. Hãy gi i thích?b. Nêu vai trò c a m i nhóm nguyên t hóa h c có trong t bào?Câu 21a. Vì sao phôtpholipit có tính l ng c c?b. Khi ti n hành thí nghi m v tính th m c a t bào s ng và t bào ch t, k t qu có s khác nhau v màu s c c alát c t phôi không un cách th y v i lát c t phôi un cách th y. Hãy gi i thích v s khác nhau ó ?Câu 31,5c hình thành trong quang h p pha sáng hay pha t i? B ng cách nào có th ch ng minh trong quáa. N ctrình quang h p n c sinh ra pha ó?b.t o ra 20 phân t glucôz , pha t i c n s d ng bao nhiêu ATP, NADPH t pha sáng?Câu 41,25a. Vì sao nói hô h p hi u khí, hô h p k khí, lên men u là quá trình d hoá? C n c vào c i m nào ng i taphân bi t 3 quá trình này?b. Quá trình v n chuy n H+ t xoang gian màng vào ch t n n ti tht ng h p ATPc th c hi n theoph ng th c v n chuy n nào? i u ki n x y ra ph ng th c v n chuy n ó?Câu 51,25a. Cho bi t các quá trình chuy n hoá v t ch t có th x y ra trong t bào? Enzim làm gi m n ng l ng ho t hóab ng cách nào?b. Nêu i m khác bi t gi a hóa t ng h p và quang t ng h p vi t ng th c hi n và ngu n n ng l ng?Câu61ng v t có kích th c l n, các t bào có th ti p nh n các ch t c n thi t l y t môi tr ng ngoài ho c lo i bng nào???các ch t không c n thiêt ra kh i c th b ng cách nào?? Theo con✂☎✆✟✠✡✡✌✡✡☞✝✡✎✌✟✡✑☞☛✎✏✎✞✒✍✒✔✡✌✑ơ☞✝☛✏✟✖☛✕✆✗✝✏✘✒✏✎✏✟✏✏✒✙✚✑☛✚✘✚✡☛✒✔✡✑☛✡☛✘✆✟✔✡✢✜✛✌✛✝✝✍✔✜✡✛✝✟✥✌☞ơ✣✤✤✦✧✆✏✎✎✒✡✠★✡★✩✡✌✞✍✝✙✎✪✒✫✌✌✡✌✡✙✛✛✧✝✪✘✬✒✌✙✡✌✪ơ✌✡ơ✝✍✣✝✍✆✏✬✎✌✪✏✌✑✠✛☞✝✢✫✡✌✫✒✟✙✮✡✛✙✛✠✛✭✛✝✘✝✆✯✏✡✰✪✔✏✔✎✌✏✥✎✪✞✩✱☞✝✎✧✥✝✢✱✌✡✞ơ✝✆Câu72,5So sáng h tu n hoàn kín và h tu n hoàn h b ng cách hoàn thành n i dung b ng sau:H tu n hoàn kínH tu n hoàn hKhái ni mC ut oTimHo t ngHC ut om chHo t ngidi n✥✥✙✢✙✜✰✑✥✥✙✜✙✙✎☞✡✰☞✎✙☞✡☞✰☞☞✣✙✆Câu 82,5T i sao th c v t không s d ngNit nh th nào?✲ơ✳✸✴✵✶✷✸✹c Nit t do trong không khí? Th c v t h p th vàơ✳✳✴✻✶✷ng hoá✼✽✆Câu93.0Th n có c ch✴ơ✽✷i u hoà cân b ng áp su t th m th u trong c th nh th nào?✾✿✻❀✻ơ❁✸✽✆Câu104Cây lúa thu c lo i l ng tính có 2n = 24 nhi m s c th . Trong quá trình gi m phân c a m t cây lúa, 20% s tbào sinh d c s khai bt bi n t o giao t 2n. K t qu quá trình t th tinh c a cây lúa trên t oc 720 h pc th tinh v i m t giao t cái t o m t h p t ) . Bi t t l th tinh c a giao tc làt (gi thi t m t giao t10% và c a giao t cái là 60%. Tính cây lúa trên:t bi n?a.S l ng t bào sinh d c s khai c và cái gi m phân bình th ng và bb.Trong quá trình th tinh có t i a bao nhiêu h p t 4nc hình thành?❂✰✚✏✟✗✌✑✰☞✝☛✏✡✏✰✑ơ✡☞✦☞★✤✘✦✛✝✏✰✡✔✰✰☞✤✤✘✦✙☛✤✤❃✦✤✏✏✡✛✑✞✡✰ơ✝✦✘✝✟✡✡✛✦✛✤✡✛✜✟✛☛✏✑✝★☛✤✘ ☎ ✁KI M TRA HSG-SINH 11-S 8-N M H C 2013-2014Th i gian làm bài:150 phút✂✄✆✝Câu 1Vì sao tim ho t ng su t i mà không m t m i?Câu2Gi i thích s thay i huy t áp và v n t c máu trong h m ch?Câu3Th nào là nguyên t dinh d ng khoáng thi t y u trong cây?✞✍✟✠✡✎✟✟✏☛☞✑✒✑✡✌✡ư☞✔✞✑✑Câu 4Em hãy cho bi t tác nhân, c i m, c ch , vai trò c ng nh ng d ng trong nông nghi p c ah ng tr ng l c?Câu 5Vì sao vi khu n s ng c ng sinh trong r cây hu l i có kh n ng cnh nito trong t?Câu 6a. Nhà khoa h c ti n hành phá nhân c a t bào tr ng ch thu c nòi A r i l y nhân c a t bào tr ngch thu c nòi B c y vào. ch conc t o ra mang c i m ch y u c a nòi nào? Thí nghi m ch ngminh i u gì?b. T bào c , t bào h ng c u và t bào b ch c u, lo i t bào nào có nhi u lizôxôm nh t? T i sao?Câu 7Nêu các conng v n chuy n các ch t qua màng sinh ch t? i u ki nx y ra v n chuy n chng các ch t qua màng sinh ch t?Câu 8a. Trong n c m m và trong t ng có r t nhi u axit amin. Ch t này có ngu n g c t âu, do vi sinhv t nào tác ng t o thành?b. Làm n c sirô qu trong bình nh a kín, sau m t th i gian thì bình s c ng ph ng. Hãy gi i thícht i sao?Câu 9a. Trong quá trình hô h p n i bào, có 2 giai o n x y ra t i ti th . ó là giai o n nào và x y raâu?c phân gi i. Tính s NADH và FADH2b. Trong quá trình hô h p n i bào có 5 phân t glucôzt o ra?Câu 101.M t ch ng t bào vi khu n có th i gian th h là 90 phút. Qu n th vi khu n ban u có s l ng là105.a) S t bào vi khu n t o thành sau 7 gi 30 phút nuôi c y ?b) Tính t csinh tr ng riêng c a vi khu n này ?c) N u m i t bào vi khu n có kh i l ng 5.10-10 gram/t bào thì kh i l ng vi khu n trong bìnhnuôi c y sau 5 gi là bao nhiêu?2. T i vùng sinh s n c a các t bào sinh d c c và cái, t ng s t bào sinh tinh và sinh tr ng t othành là 320. T ng s NST trong các giao tc t o thành nhi u h n trong các giao t cái là 18240NST. Bi t r ng n u không x y ra trao i o n và t bi n thì t ng s giao t t i a t o thành là 219và các t bào sinh tinh và sinh tr ng nói trên uc t o thành t m t t bào sinh d c s khai cvà cái ban u. Xác nha) S l n nguyên phân c a m i t bào sinh d c s khai c và cái ban u?b) T ng s NST môi tr ng cung c p cho c quá trình t o giao t nói trên?ơ✑ư✜✢✟✕✟✖✑✘ư✙✚☞✛✎✥✣✢✑✠✤✑✠✟✡✛★✪✟ư✢✑✫✒✙✞✍✑✞✟✦✡✠✕✟✩✖✛✑✟✧✟★✛★✑✙✛☞✙✬ơ✑✑✩✭✑✞✭✞✑✑★✞✥✟✟✠ư☛✒✖★★★✬☞✟✖✣✒✖✛★ơư✒✜✮✟ư✠ư✟✖★✬★✩✡✯✟✞✜✍✎✠☛✰✦✩✍✞✥★✠✟✞✣✞✖✟✞✣✱✟ơ★✠✲✟ư✫✍✡✞✠✛✡✑✣✑✣✡✟✑✳☛✑✞✠ư✭☛✱✖✣✟✭✡ư✫★✛✑✣✣★☞✡ư✫✑✡ư✫✣☛✞✍✛✑✚✟✎✏✡✑✙✞ơ✏✑✴✡✲✑✍✟✏✟✟✎✞✞✬✟✠✑✲✏✡✲✡✟✞ơ✑✙✟✭✟✟✬✟ư✫✞✯✠✑✧ơ✡✭✏✛✡ư☛✳✑✚★✍✟✎✞✟✲✭✚✟✎ ✄ ✁KI M TRA HSG –SINH 11-S 112013-2014, (Th i gian làm bài: 150 phút)✂☎✝Câu 1 (1,5 i m):Có 2 ng nghi m: ng 1 ch a dung d ch NaCl 0,96%; ng 2 ch a dung d ch NaCl 0,66%. Ngta cho h ng c u c a ng i vào c 2 ng nghi m.✆✞✟✌✍✞✎ư✠☞✡✏✞✞✠✡ưi☞✟Kích th c c a h ng c u trong 2 ng nghi m này có thay i không? Gi i thích.Câu 2 (1,5 i m):Insulin là hoocmôn (prôtêin) do t bào n i ti t c a tuy n t y ti t ra ng m th ng vào máu và thamng huy t.gia i u hòaa) Insunlinc t ng h pâu trong t bào tuy n t y?b) Hãy mô t l ch trình (ng i) c a insulin t n i t ng h p n khi ra kh i t bào?Câu 3 (2.0 i m):a) Gi i thích t i sao lá cây có màu xanh l c?c sinh ra trong quang h p là nh quá trình nào? T n ic t o ra, ôxi ph i i quab) Ôxim y l p màng ra kh i t bào?Câu 4 (2.0 i m):a) Quá trình truy n tin qua xináp di n ra nh th nào?ư✑✎✌✍✞✟✒✓✏✝✆✔✕✔✎✔✖✔✗✘✙✒✒ư☞✔✒ư✚✏✓✚✛✡✒ư✒✔☞✒✔✎✖✜ơ✓✚✒✔✣✔✝✆✏✤✒✗ư✖✚✑✒✚✥✣☞✜ơ✒ư✚✤✏✒✔✝✆✙✦ư✔✙✙c truy n qua xináp ch theo m t chi u t màng tr c, qua màng sau mà khôngb) T i sao tinth theo chi u ng c l i?Câu 5 (2,5điểm).a) Ho t ng c a nhi m s c thkì u, kì gi a và kì sau trong gi m phân I có gì khác v i trongnguyên phân?b) K t qu c a gi m phân I có i m nào khác c b n so v i k t qu c a gi m phân II? Trong hai l nphân bào c a gi m phân, l n nàoc coi là phân bào nguyên nhi m, l n nàoc coi là phân bàogi m nhi m?Câu 6 (2.0điểm). M t t bào sinh d c c a ru i gi m c có b nhi m s c thc kí hi u: AaBbCcXY(m i ch cái ng v i m t nhi m s c thn).a) N u t bào ó nguyên phân liên ti p, trong quá trình ó ã hình thành 127 thoi t vô s c thì có baonhiêu l n nguyên phân? Trong quá trình nguyên phân ó, môi tr ng n i bào ã cung c p nguyên li ut o ra t ngng v i bao nhiêu nhi m s c thn?b) N u nguyên phân b r i lo n c p nhi m s c th gi i tính XY. Vi t kí hi u b nhi m s c thtrong các t bào con t o ra, trong nh ng tr ng h p có th x y ra.Câu 7 (2,5điểm). Xét m t c p nhi m s c th t ng ng ch a m t c p gen d h p (Aa), m i gen udài 4080 ngstron. Gen tr i A có 3120 liên k t hi rô; gen l n a có 3240 liên k t hi rô.a) S l ng t ng lo i nuclêôtit trong m i lo i giao t bình th ng ch a gen nói trên b ng baonhiêu?b) Khi có hi n t ng gi m phân I phân li không bình th ng thì s l ng t ng lo i nuclêôtit trongm i lo i giao tc hình thành b ng bao nhiêu?c) N u cho các lo i giao t không bình th ng ó tái t h p v i giao t bình th ng ch a gen l nnói trên thì s l ng t ng lo i nuclêôtit c a m i lo i h p t b ng bao nhiêu?Câu 8 (2,0 i m):a) Trong nuôi c y không liên t c vi sinh v t có tr ng h p x y ra hi n t ng sinh tr ng kép.Cho bi t c i m c a hi n t ng này?b) Etanol (n ng70%) và penixilil u th ng dùng di t vi khu n trong y t . Hãy gi i thíchvì sao vi khu n khó bi n i ch ngc etanol, nh ng l i có th bi n i ch ngc penixilil?✤✒ư✚✧✕✜ư✑✙✥ư✤✒✕✔✤✎✏✦✎★✥✏✎✏✚✛✒✏✒✍✩✥✍✏ơ✒ư✏✑✔✑✏✚✎✏✦✍✍✒ư✚✦✕✫✩✠✔✔✑✔✖✕✦✎★✌✥✒✒✗✒✪✕✔✒ơ✒ươ✑✦✔✡✔✞✤★✛✤✥✒ư✚✟✒ơ✒ư★ơ✍✤✦✥✬✒ư☞✕✒✗✟ơ✦✩ư★★☞✥✑✚✥✔✟✕✦★✥✏✙✕✬✭★ư✚✜✤✮✒ưư✒✌✠✒✕✡✤✚✫✔✮ưư✚✬✬✏☞☞✒✒✠✞ư✚✯✜✤✯✚✮✜ư✤✎✫☞✒✤✓✚✮✚✑✮ư☞✠✬✯✥✗✒✒✫✤ươ✔✚✔✞ư✤✟✔✥✕✞✫✦✬✒✥✖✎✟ư✰ư☞✚✏✟ư✚ư✛✚✙✌✱✒✔✕✒✒✓✞✒ư✚ư☞ư✒✤✥✟✥✱✔✒✓✔✞✒ư✚✏ Câu 9 (2,0 i m): M t c c r u nh t (5%6% etanol) ho c bia, cho thêm m t ít chu i, y c c b ngn i m, sau vài ngày s có váng tr ng ph trên b m t môi tr ng. R u ã bi n thànhv i màn,gi m.c hình thành vào ssau:a) Hãy i n h p ch tCH3CH2OH + O2 .................................... + H2O + Qáy c c có lo i vi sinh v t này hay không? T i sao?b) Váng tr ng do vi sinh v t nào t o ra?c) Nh m t gi t nuôi c y vi sinh v t này lên lam kính r i nh b sung m t gi t H2O2 vào gi ttrên s th y hi n t ng gì?d) N u c c gi m cùng v i váng tr ng quá lâu thìchua c a gi m s nh th nào? T i sao?Câu 10 (2,0 i m):a) Nêu c u trúc c a enzim? Các y u t nh h ng n ho t tính c a chúng?b) T i sao khi t ng nhi tquá cao so v i nhi tt i u c a 1 enzim thì ho t tính c a enzim bgi m ho c b m t i? T bào có th t i u ch nh quá trình chuy n hóa v t ch t b ng cách nào?✒✥✕✞ư✚ ✤✬✕✞✒✰✞✯✙✁✏✒✥ơ✗★✎✬ư☞ư✚✒✔✗✙✒✚✗✒ư✚ơ✒✌ ✂★✣✰✄✕✤✗✒✞✤✰✰✌✣✤✓✄✕✄✁✗✟ư✚✁✔✒✒✥✞✗✑★✒✕✎✗ư✎☎✤✔✟✒✞✏✕ư✑✛✒✟✒✕✔✤✞ư✎✎✤✙✬✡✤✥✗✏✔✗✒✔✥✪✒✧✥………………..H t………………✆✰✗✯✎✡  ✁KI M TRA HSG –SINH 11- S✂12-2013-2014✄☎(Th i gian làm bài: 150 phút)✆Câu 1 (2.0 i m).Trong nguyên phân, nh ng c ch nào✝✞✟✠✡m b o cho các t bào con có b NST hoàn toàn gi ng v i☛☛✠☞✌✍b NST c a t bào m ?☞✎✠✏✆Câu 2 (2,0 i m).Ng i ta pha ch m t dung d ch nuôi c y vi sinh v t (môi tr ng D) g m các thành ph n sau: NaCl:5g/l; (NH4)2PO4: 0,2g/l; KH2PO4: 1g/l; MgSO4: 0,2g/l; CaCl2: 0,1g/l. Ti n hành nuôi c y các ch ngvi khu n A, B, C trong các môi tr ng và i u ki n khác nhau, thuc k t qu nh sau:Môi tr ng nuôi c yCh ng ACh ng BCh ng CM cKhông m c Không m cMôi tr ng D + 10g cao th t bò, trong bóng t iMôi tr ng D, trong bóng t i có s c CO2Không m cM cKhông m cKhông m cM cM cMôi tr ng D, chi u sáng, có s c CO2a. Môi tr ng D thu c lo i môi tr ng gì? Gi i thích.b. Xác nh ki u dinh d ng c a m i ch ng.✝ư✒✠☞✓✔✕ư✒✖✗✠✘ư✜✢✒✡✙✚✡✣ư✔✛✠✤☛✒ư✒ư✒✓✡✥✒✤✦✩✧✥ưư✪✦✌✧☞✓✥✌✠ư✡✡ư✤✦ư✎✒★★★★★★☛✎✫✎✆Câu 3 (2,0 i m)✝Gi i thích các hi n t ng sau:a. Rau qu khi mu i chua thì b o qu nc lâu h n so v i bình th ng.b. Tác nhân gây h h i các lo i qu th ng là n m m c mà ít khi là vi khu n.Câu 4. (3.0 i m)c, có 3 nhóm t bào angM t loài sinh v t có b NST 2n = 10. T i vùng sinh s n c a m t cá thgi m phân. Các t bào nhóm I ang kì gi a gi m phân I, các t bào nhóm II ang kì sau gi mphân I và các t bào nhóm III ang giai o n cu i c a kì sau gi m phân II. S t bào c a nhóm Inhi u g p 2 l n s t bào c a nhóm II. Trong các t bào, t ng s NST n b ng 4/3 t ng s NSTkép. S tâm ng trong t t c các t bào c a 3 nhóm là 700. Bi t r ng gi m phân không x y ra tbi n và trao i chéo.a. Xác nh s l ng t bào c a m i nhóm.c t o ra t các t bào c a nhóm III là bao nhiêu?b. S lo i tinh trùng t i a có thc. T t c các tinh trùng t o ra t 3 nhóm t bào u ti n hành th tinh và ã t oc 2 h p t . Hi usu t th tinh c a tr ng là 10%. Hãy xác nh hi u su t th tinh c a tinh trùng và s t bào sinh tr ngc n thi t t o ras tr ng tham gia vào quá trình th tinh.Câu 5. (3,0 i m)a. M t nhà sinh h c ã nghi n nát m t m u mô th c v t sau ó em li tâmthuc m t s bàoquan sau: ty th , lizôxôm, l c l p, không bào và b máy Gôngi. Hãy cho bi t bào quan nào có c utrúc màng n, màng kép. T ó nêu nh ng i m khác nhau v c u trúc và ch c n ng c a các bàoquan có c u trúc màng kép.b. Vi khu n có th sinh s n b ng hình th c nào? D a vào c i m nào c a vi sinh v ts d ngchúng làm th c n cho ng i và gia súc.Câu 6 : ( 1,5 i m)Nêu m i quan h gi a tuy n yên và vùng d i i trong ho t ng ch c n ng c a chúng.Câu 7 (2,0 i m)a) Vi t ph ng trình t ng quát c a pha sáng và pha t i trong quang h p c a cây xanh.T i sao haipha này l i x y ra hai n i khác nhau trong l c l p?b) Gi i thích s l ng phân t ATP và s l ng phân t NADPH c n dùng trong m t chu trìnhCanvin và cho quá trình t ng h p m t phân t Glucoz .☛✚ư☛✛✌☛ư✩☛✩✡☛ưư✛✟✒✍✔ư✒✌✘✆✝☞✕☞☛✩✠✡✠✙✔✌✌✡✠✡✌ư✛✠✡✥✡✬✠✠✌✎✡☛✮✎✡✠✟✯✭✭✌✌✡☛✠✎✯✮✌☛☛✡☞✫✡✥✩✎✠☛✎✌✧✗✩✠✠☛✔☞☛✡✎✔✩✔✞✭✎✮✓✌✠☞✡✭✡✗☛✥✡ư✛✩✰✡✡✎✌✠✠✲✩✰✡✓✙✎✠✚✧✔✧✲✡✩✡✎ư✛✛✌✱✚✠✲✧✆✝☞★✡✙✥✡☞✧✟✳✬✩✰✕✡✡✡☞✡✞✡✥✡ư✛☞✌✠✥✙✔✔✲✴✎✔✘✥✲☛✴✯ư✲✬✡✵✡✥✎✕✡✥✱✒✆✝✌✚✞✠ư✍✡✖✩✡☞✲✴✎✆✝✠ư✩☛✟✮☛✭✌ư✎✌✟✛✧✱✮✌✛☞ư✱✛✎✩✩✛✱✟✗☞✧ ✆Câu8 (2,0 i m)Nêu nguyên nhân hình thành i n th ngh , i n th ho t ng? S khác nhau gi a lan truy n xungth n kinh trên s i th n kinh có và không có bao miêlin?.Câu9 (2,5 i m)Cùng là ng v t có x ng s ng vì sao cá t n t i h tu n hoàn n trong khi chim, thú t nt i h tu n hoàn kép.✝✡✗✛✚✠ ✡✚✠✩✡☞✬✞✙✗✆✝✡✩✚☞✕ư✟✌✭✖✩✚✗✗✁--------------------- H t ---------------------✡✟✖ ✄ ✁KI M TRA HSG –SINH 11-S 132013-2014, (Th i gian làm bài: 150 phút)✂☎✝Câu 1 (3.0 i m):CO2 nA. Trong m t thí nghi m th c v t C3, ng i ta th y: khi t t ánh sáng ho c gi m n ng0% thì có m t ch t t ng và m t ch t gi m.Hãy cho bi t:a. Tên c a hai ch t ó.b. Ch t nào t ng, ch t nào gi m khi t t ánh sáng?c. Ch t nào t ng, ch t nào gi m khi gi m n ng CO2?d. Gi i thích hai tr ng h p c và b.B. Các loài t o bi n có nhi u màu s c khác nhau: t o l c, t o lam, t o nâu, t o , t o vàng ánh…Hãycho bi t:a. Lo i nào có ch a di p l c, lo i nào không?b. S khác nhau v màu s c này có ý ngh a gì?c. Hãy s p x p th t có th g p các loài t o t trên m t bi n xu ng áy bi n sâu. Gi i thích t i sao l is p x p nh v y?✆✞✟✞✍ư✍✌✍✑✎✏✑✒✓✞✓✔✔✓✕✍✕✑✍✑ư✑☛✞✍✍✡✕✖✍✠✎✑✌✑✒✓✞✗✘✙✎✑✚✑✑✑✓✛✑✔✜✢✟✡✚✙✎✎✔✔✎✢ư✜✣✡✘✏✑✤✏✘✥✓✘✑✜✜☛✝Câu 2 (3.5 i m):a. V m t c u t o, ng tiêu hóa c a ng v t n c có gì khác bi t so v i ng tiêu hóa c a ng v t nth t?b.T i sao các v n ng viên mu n nâng cao thành tích trong thi u thì th ng lên vùng núi caoluy n t p ngay tr c khi d thi u?ng v t có nh ng c i m nào? c i m y có tác d ng gì ?c. B m t trao i khíCâu 3 (1.5 i m):a. Gi i thích t i sao th c v t, khi c t b ph n ng n cây r i chi u ánh sáng t m t phía ta s khôngquan sátc rõ hi n t ng h ng sáng n a?b. Gi i thích c ch lá cây trinh n c p xu ng khi có va ch m c h c?Câu 4 (1,5điểm).a. S i u hòa l ng n c trong c th ph thu c nh ng nhân t ch y u nào?b. Gi i thích v s t ng gi m n nghoocmon ADH khi c th b m t nhi u m hôi do lao ng n ngvà khi u ng nhi u n c?Câu 5 (1.5điểm).a. T i sao b m t trao i khí c a chim và thú l i l n h n c a l ng c và bò sát?l n tr n k thù có th ng pc r t lâu d i n c. Nh âub. Các loài l ng c nh ch, nháichúng có kh n ng ó? i u gì x y ra n u ta s n da c a ch, t ó rút ra nh n xét gì?Câu 6 (2,0điểm).a. Khi u ng nhi u r u d n n khát n c và m t nhi u n c qua n c ti u. Gi i thích?b. Huy t áp là gì? Khi huy t áp gi m,ng th n t ng c ng tái h p thu ion gì? T i sao?✆✙✏✍✜✥✖✓✞☛✕✛✟✦✥✖✓✞☛✕✧✜☛✟✓☛ư✙✏✓✞✥✦✡★✠✓✓✞✓✍ư✌✓✘✍☛✩✓✏✓✘✪✏✓✘✍✚✝✆✑✜✓ươ✓ư✑ư✎ưư✡✙✓✯✥✔✓✜✚✞ơ✩✤✞✭✬✥✞ơ✖ư✓✙✒✥✘✒★ư✕✬✖✘✔✧✍✙✒✓✞✏✦✏✑✚ơ✑ư✫✩✦✕✙✛✦✩✗✙✥ư☛✗✔✙✜✡✟✑✡✠✗✔✪ư✜✓✙✗✘✰✑✲✓✔✥ư✔✖ư✔✍✠✖✥✯✘ơ✦✑ơ✱✔✔✦☛✚✤✙ư✕ư✓ư✍✠ư✦ư✦✌✓☛✦ư✗✓ư✌✦✘✑✍✜Câu 7 (4,0 i m):1. Hãy mô t c u trúc c a phân t có 3 nhóm ph t phát, mang liên k t cao n ng mà c th s d ngr t nhi u. Nêu vai trò c a phân t ó trong t bào? (1,0 )2. Nêu các s ki n x y ra trong gi m phân là c s t o ra các lo i giao t khác nhau v t h p gen?Các s ki n ó x y ra vào k nào?3. M t t bào sinh tinh trùng ang trong quá trình gi m phân n k gi a I, quan sát th y có 16crômatit.a. Loài sinh v t ch a t bào này có bao nhiêu nhóm gen liên k t?b. Trên m i c p NST t ng ng c a t bào nói trên xét m t c p gen d h p. K t thúc quá trìnhgi m phân th c t t o ra bao nhiêu lo i tinh trùng? Vi t t h p alen c a các tinh trùng ó. Bi tr ng quá trình gi m phân di n ra bình th ng✓✘✑✍✍✖✳✙✖✡✡✞✟✟✳✑✓✓ơ✓✢✏✘✳✚✜✜✳✙★✗✑✓✔✴✩✍✔ư✔ơ✓✒✜✖✔✞✜✔✶✑ơ✓✠✔✡✕✴✔✵✔✔✑✑☛✑✥✷ư✌★✏✗✧✖✗✔✓✔ c. N u các tinh trùng t o ra u th tinh và t o h p t , m i h p tu nguyên phân liên ti p 5 l nn m i?thì môi tr ng n i bào c n cung c p nguyên li u t o ra bao nhiêu nhi m s c thCâu 8 (3,0 i m):1. a. Hoàn thành các ph ng trình sau✔✜ư✓✌✓✞✙✚✫✜✗✍✳✟✓✘✵✗✓✜✙✔✷✎✘✓ơ✫✦✘ưC6H12O6Vi khu n êtilicC6H12O6Vi khu n lacticơ ?+?+Q ?+Qb. Hai nhóm vi khu n trên th c hi n ki u chuy n hóa dinh dhóa ó v i các ki u chuy n hóa còn l i c a vi sinh v t.2. Phân bi t c u trúc viroit và prion✰✓✳✦✘✟✘✡✟✜✘✖✘☛✍………………..H t……………✔ư✯ng nào? Phân bi t ki u chuy n✟✘✘ ✄ ✁KI M TRA HSG –SINH 11-S 142013-2014, (Th i gian làm bài: 150 phút)Câu 1. (1.5 điểm) Vì sao quá trình gi m phân di n ra bình th ng (không có t bi n) l i có th t o ranhi u lo i giao t có b NST khác nhau?Câu 2 (2.5 i m)a. Nh p tim (t n s co dãn tim) c a m t s loài ng v t nh sau .- Voi 25 n 40 nh p/phút- C u 70 n 80 nh p/phút- Mèo 110 n 130 nh p/phútGi i thích t i sao nh p tim t l ngh ch v i kh i l ng c th ? Vì sao các ng v t nêu trên l i có nh ptim khác nhau?b. Qui lu t ho t ng c a tim là gì?✂☎✆✍☞✏✎✝✞✟✠✡☛☞✌☞✡✑✒✓✔✠☛✗✠✔✠✡✖✞✒☛✒☞✒✖✡✒☛✠✆✕☞✠✘✡✙✒✚✔✞✛ơ✌✠✡✖☞✒✕Câu 3. (1.5 điểm)Xét m t vi khu n hình c u có kh i lm t l n.✡✡✢✓✔✞ng kho ng 5.10–13gram, c 20 phút thì nhân ôi✛✆✣✠✓Trong i u ki n nuôi c y t i u, tính th i gian c n thi tng 6.1027gram.✠kh i l✔✞✍✙✤✔✞✟✓☛✠qu n th vi khu n này✌✓✌✢✠t☞✠☛n✛Câu 4. (3.5 điểm)a.Th i gian th h (g)✟☛✙vi sinh v t là gì ?✥✖Th i gian th h tùy thu c nh ng y u t nào ?✟☛✙✡✦☛✔b. Trình bày và gi i thích m t thí nghi m cho th y r cây có tính h ng t và h ngn c u theo chi u d ng nh ng l i có tính h ng sáng âm (không yêu c u v hình).✆✞✚✠✍✡✍✞✙ơ✞✤☞✞✝✞✚✠✤✚✞✓✚✧Câu 5. (2.0 điểm)★✩✪Sách Sinh học, t p 2, Phillips & Chilton vi t : “Trong khi các ch i cây có ph n ngng quang (h ng sáng) d ng thì r th ng có tính h ng quang âm và có khuynhng quay i kh i ngu n sáng”.✖☛✮hhưư✬ư✞ơư✯ư✬✚★✰✬✱Gi i thích nguyên nhân và c ch làm cho thân và r có tính h✆ơ☛✝✞ng sáng ng✚✞✛c nhau.Câu 6. (2.5 điểm)a. C m ng là gì ?✆✣b. C m ng✆✣m t c th Sứa có nh ng✥✡ơ✌✦✠✲c i m gì ?✠✌Câu 7. (2.0 điểm)Có ng i cho r ng, vì bao miêlin có tính ch t cách i n nên s lan truy n lu ng xungth n kinh trên s i th n kinh có bao miêlin s ch m h n r t nhi u so v i s i không có bao miêlin.✞✟✓✳✛✤✓✧✠✖ơ✙✴✤✍✍✚✵✛Ý ki n này úng hay sai ? Dùng c ch c a s lan truy n xung th n kinh trên s i th nkinh gi i thích.☛✠✌✠ơ☛✕✴✍✓✛✓✆Câu 8. (1.5 điểm)Cho bi t :☛A. M t tác gi vi t : “Cùng m t nguyên nhân, mà có th làm cho ng i này vui m ngnh y c n lên trong khi ng i khác ph i phát khóc…Tôi cho r ng, n u ta c v a ch i àn vc m v a th l y roi ánh th t au m t con chó, nhi u l n liên ti p nh th , thì sau, ch cch n chó ch c n nghe th y ti ng àn là ã tru tréo lên mà b ch y”.ư✡✆☛✶✯✷✸✺✩✩✹ư✪✿❁✾✰✸✽❂✰ư✸❀❂✽✶✻✻✿✰❃✼ơ✻✽✰✯✻✰✱❄ B. Xét thí nghi m sau : Hòa m t ít b t nhôm vào n c nuôi trùng giày (trùng c ), r ic sau 10 phút l i v t vài con ra xem. Lúc u, th y không bào tiêu hóa c a chúng ch a y b tnhôm. Chúng ã n nh m m t lo i th c n không th tiêu hóac. Nh ng càng v sau, l ngb t nhôm trong không bào càng gi m và sau 20 gi “huấn luyện”, trùng giày thôi không nnhôm n a.C. Sau ây là câu chuy n có th t do m t nhà khoa h c k l i khi g p m t con tinh tinh tênlà Chumley : “…Khi cửa lồng mở, nó bước ra với điệu bộ khoan thai, mạnh dạn. Sau khi nhìnquanh một lượt, nó quay lại tôi, ngửa ra một bàn tay có lòng đỏ hồng với vẻ chán chường củamột kẻ bắt tay sành điệu. Nó ngồi vào một chiếc ghế dựa, tỏ ra muốn giải khát. Tôi gọi nhà bếpbảo pha trà, người ta bảo tôi Chumley thích trà lắm. Đoạn tôi ngồi lại, sắp sửa đốt thuốc.Nhưng Chumley gầm gừ và đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi đưa nó một điếu thuốc. Tôi rất đổi kinhngạc khi thấy nó đặt điếu thuốc vào khoé miệng. Tôi đưa hộp diêm cho nó. Nó mở hộp quẹt lấymột que diêm, quẹt lên và đốt thuốc. Sau đó nó liệng hộp diêm lên bàn, tréo chân lại, ngả mìnhlên ghế dựa và rít thuốc một cách khoái lạc, thở khói ra lỗ mũi như mây…Nó bưng tô trà tôi đưabằng hai tay, đoạn chỏ môi dưới vào xem trà còn nóng không và trong trường hợp nóng quá nóthổi một hồi rồi mới uống…”.✙✣☞✡✡✚✠✠✓✁✡☞✣✡✞✓✚✠✤✠✞✛✵ ✕✌✁✆☛✣✞✠✓✍✟✠✡✞✛☛✁✦✠✙✖✡✌✂☞✲✡a. N i dung c a ba o n vi t trên ây có liên quan n ba hình th c h c t png v t. Xácnh tên c a các hình th c này.c nói n trong o n C trên ây.b. Trình bày n i dung c a hình th c h c t pCâu 9: (3.0 điểm)c qua các giai o n phát tri n t vùng sinh s n nM t t bào sinh d c s khai c a m t cá thvùng chín òi h i môi tr ng n i bào cung c p t ng c ng 240 NST n. S NST n có trong m t giaotc t o ra vùng chín g p ôi s t bào tham gia vào t phân bào cu i cùng t i vùng sinh s n.a. S NST n mà môi tr ng n i bào cung c p cho m i giai o n phát tri n c a t bào sinh d ctrên?b. Cá th trên có th t o ra bao nhiêu lo i giao t n u trong quá trình gi m phân t o giao t có 2 c pNST trao i chéo t i m t i m, m t c p NST có trao i chéo t i 2 i m không cùng lúc và 1c p NSTkhông phân li trong l n gi m phân 1.✡✕✠✠✒☞☛☛✠☛✣✖✂✥✠✡✖✣✡✡✠✕✕✣ơ✄✕✖✂✡✌✠✠✞✛✠☛✠✴✠☞✠☞✌✗✆✠☛☎✠✎✠✞✛✞ ☞✟✡✥✔✠✤✠ơ✞✌✌✤✔✟✡✠☛✠✡✤☞☞✎✔✛✠✔✠✆ơ✡☞☞✆✌☛✆☎✠ơ✕☞☛✄✎✲☎☞✡✓✠✌✡✲✠☞✆………………..H t………………✝✠✌✲  ☎SGIÁO D C VÀ ÀO T O✁✂K THI CH N H C SINH GI I L P 11 THPTN M H C 2013-2014✄✆✆✝✞✟✆✂☛Môn: SINH H CTh i gian: 150phút (không k giaoCHÍNH TH C✠✡✆✌☞(✎thi g m 02 trang, có 10 câu)✏✑)✍Câu I. (2 i m)✒✓1. Loài sinh v t nào✔✒✕c xem là d ng trung gian gi a th c v t và✖✗2. Interferon là gì? Nêu tính ch t,✛✒✘✙✔✒ng v t? T i sao?✚✔✗c tính sinh h c và s hình thành interferon.✜✢✙Câu II. (2 i m)✒✓1. T i sao khi nh dung d ch KI lên m u mô ã b làm nát nhi tbình thqu màu xanh tím thì ó là tinh b t còn n u cho màutím thì ó là glicogen?✗✣✪✤✒✥✚✒✩✤✒✦✣✧✒✚✕★ng n u cho k t✩✩✒2. Ng i ta cho r ng sinh v t nhân th c và nhân su cùng có m t t tiên chung. Em hãy chobi t i u ó có úng không? D a vào c u trúc c a chúng hãy ch ng minh i u ó.✕✩✒✭★✫✒✔✒✙✙ơ✛✒✭✚✯✰✒✮✭✒Câu III. (2 i m)✒✓Có 10 t bào c a m t loài u nguyên phân 2 l n và trong quá trình này môi trnguyên li u t ngng 1380 nhi m s c th .✩✧✕✯ơ✒✕✚✒ơ✭✱✲✳✤✯✮✰✛✪★ng ã cung c p✒✛✓1. Xác nh: Tên c a loài; T ng s tâmnguyên phân th hai trong t t c t bào con.✒✕✴✒✚ng cók gi a và s nhi m s c th✦✵✘✴✲✳✓✦k sau c a l n✵✯✱✩2. Trong s các t bào con sinh ra, m t s t bào b c vào quá trình gi m phânt o giao tc n môi tr ng n i bào cung c p 230 nhi m s c th . Hãy cho bi t s nhi m s c thk sau c a l ngi m phân I trong t t c các t bào ó.✴✱✕★✩✚✚✛✪✛✪✴✲✩✩✳✕✶✪✓✩✴✲✒✳✓✦✓✗✷✵✯✱✒Câu IV. (2 i m)✒✓Các câu sau úng hay sai? T i sao?✒✗Vi khu n Gram d✸✕ng:ơ1. Có nhi u l p murein, thành r t dày và c ng.✭✶✛✰2. Không có axit teicoic trong thành t bào.✩3. L p màng phía ngoài thành murein r t ph c t p.✶✛✰✗4. M n c m v i các kháng sinh nhóm -lactam, nh pelixilin.✥✪✶✹✕5. Thu t ng "bào t ngh " và "ti n bào t " di n t cùng m t tr ng thái c a quá trình hình thành✔✘✷✺✭✷✲✪✚✗✯bào t .✷Câu V. (2 i m)✒✓1. M t h c sinh ã vi t hai quá trình lên men c a vi sinh v t tr ng thái k khí nh sau:✚✢✒✩C12 H 22 O11✯✔✦✗✤✕CH3CHOHCOOHCH3CH2OH + O2CH3COOH + H2O + Qa. Theo em b n ó vi t úng ch a? T i sao?✗✒✩✒✕✗b. C n c vào s n ph m t o thành em hãy cho bi t tác nhân gây ra hi n t✻✰✪✸✗✩✧✕ng trên.✖2.nghiên c u tác ng c a tryptophan lên sinh tr ng c a vi trùng th ng hàn, ng i ta c ysong song d ch huy n phù vi sinh v t này lên môi tr ng dinh d ng không ch a tryptophan và môi✼✓✰✤✭✒✚✯✕✔✕★✦✯✕✽✕ơ✕★✛✰1 tr ng dinh d ng có ch a 30mg/l tryptophan. Sau 24 gi nuôis sinh tr ng c a vi khu n trên môi tr ng có ch a tryptophan.✕★✕✙✕✽✰✦✯★✸✕★a. Tryptophan là lo i h p ch t gì✗✕✖✛✧✒phù h p ng✚✖✕✯✪ơ✒i v i vi trùng th✴✶✕✫✻✙✩✮✖✒✕✓✒✤i ta ch th y có★✺✛ng hàn?ơ✷✗✶✭✕ng h n ch ng✖✗✩✕i ta thu★✖xác nh nhu c u tryptophanc.2 có úng không?✼✕✰b. T vi trùng th ng hàn b ng cách chi u tia t ngo i (UV) v i li u lc ch ng 2 có kh n ng t t ng h pc tryptophan. Vì sao? ✒✖nhi t✦✱✒i v i vi trùng th✴✶✕ng hàn có ngơ✕★i nói nên s d ng ch ng✷✯✁✒Câu VI. (2 i m)✒✓1. Thí nghi m c a Frits Went ã ch ng minh auxin có vai trò làm thân cây cong v phía có ánhsáng nh th nào?✧✕✯✒✰✭✩2. Ánh sáng nào có hi u qu nh t✧✪✛✒✴iv is v n✶✙3. M t b n h c sinh phát bi u "h ngcho bi t i u ó úng hay sai? Gi i thích.✚✩✒✗✭✒✢✓✒✕✶✒✔✒ng theo ánh sáng?✚ng x y ra ch m và ng✚✪✔✰✒ng x y ra nhanh h n". Hãy✚✪ơ✪✂4. V n✔✒ng c a các b y b t m i c a các cây n th t thu c lo i v n✚✯✥✳✯✻✤✚✗✔✒ng gì? Gi i thích.✚✪Câu VII. (2 i m)✒✓1. Hi n t ng gân lá có màu xanh, th t lá có màu vàng v sau c lá có màu vàng, tri u ch ng xu thi n tr c h t các lá non sau ó n lá già, ó là hi n t ng cây thi u ch t dinh d ng nào trong cácch t dinh d ng sau: Photpho, Magiê, S t, Mangan? Gi i thích.✧✧✕✕✶✩✛✕✖✤✦✒✒✭✩✒✽✧✳2. Tính l✕ng phân✖✒✖✧✩✛✕✰✛✽✪m c n bón cho lúa✗✕✪✱✒✓✒✗t n ng su t trung bình 60 t /ha trong các tr✻✛✗✕★ngh p:✖Dùng phânPhânPhân✒✗✒✗✒m urê ch a 46% N;✗✰m kali nitrat KNO3 ch a 13% N;✰m amoni nitrat NH4NO3 lo i trung bình ch a 27,5% N.✗✰thu 100kg thóc c n 1,5 kg N. H s s d ng trung bình NBi t r ngTrong t tr ng lúa v n t n t i trên m i ha 20kg N/ha.✩✫✒✓✱✂✒✧✴✷✁✂✛✥✗✦cây lúa ch✺✒✗t 75%.✄Câu VIII. (2 i m)✒✓1. S thoát h i n✙ơ✕c c a cây ch u nh h✶✯✤✪2. Cây xanh ã thích ng nh th nào✒✰✕✩✒✕ng b i các nhân t nào?✦✦✴gi m s m t n✓✪✙✛✕✶c do quá trình thoát h i nơ✕✶c?Câu IX. (2 i m)✒✓1. Vì sao th n l i ph n ng v i tình tr ng huy t áp h b ng cách ti t ra rênin là m t enzim gópph n vào c ch i u hòa t ng huy t áp?✔✱ơ✩✒✗✪✭✰✶✻✗✩✗✫✩✚✩2. Khi th nhanh và khi nh n th s có nh h✦✤✦✪☎✕ng gì lên pH c a máu?✦✯Câu X. (2 i m)✒✓✆1. Th tích t ng máu c a tâm nh và tâm th t b ng nhau hay khác nhau? Hãy gi i thích.✓✴✯✛✫✪2. T i sao tim co bóp gián o n nh ng máu ch y trong m ch l i liên t c?✗✒✗✕✪✗✗✁✝..................H t.................- Thí sinh khôngc s d ng tài li u.- Giám th không gi i thích gì thêm.✞✟✠✡☞☛✌✍2  ✁THI HSG MÔN SINH H C 11-2013-2014✂✄Th i gian làm bài : 180 phút✞✝I- SINH H C T BÀO.(5 i m)Câu 1: (2 i m ).a/.Các t bào 1,2,3 trong hình angc a loài này 2n = 4).☎✆✠✟✡✟✡✠☛✌☞✍✠☞✏kì nào, thu c ki u phân bào gì ? ( Cho bi t b nhi m s c th l☞ng b i✎✑✌☞✍✠✌✒✟✍✠✗✔✟b/. M t c p nhi m s c th t ng ng, mà m i nhi m s c th có 400 nuclêôxôm. M i o n n i ADN trungbình có 80 c p nu. S o n n i ít h n s nuclêôxôm.Khi các c p NST ó tái b n 2 l n liên ti p, môi tr ng n i bào ã cung c p nguyên li u t o nên cácng v i bao nhiêu nuclêôxôm? S l ng prôtêin histon các lo i c n ph i cung c p lànuclêôxôm t ngbao nhiêu?Câu 2. (1,0 )a/. V n chuy n phân t protein ra kh i t bào c n các bào quan nào?b/. Mô t quy trình v n chuy n này.Câu 3.(2,0 )So sánh hi u su t tích ATP c a quy trìnhng phân, chu trình Crep và chu i truy n electron trong hôh p t bào. Nêu ý ngh a c a chu trình Crep.II- SINH H C VI SINH (2 i m)Câu 1.(1,5 )Hãy k m t s enzym vi sinh v tc dùng ph bi n trong i s ng và trong công nghi p.Câu 2.(0,5 )Các vi sinh v t th ng g p trong i s ng h ng ngày thu c nhóm dinh d ng nào? T i sao?III- SINH H CNG V T (5 i m)Câu 1:(1 i m)ng i n , hormone c a bu ng tr ng có tác ng ng c nh th nào n tuy n yên và vùng d i i?Câu 2:(1 i m)Hãy cho bi t c i m c u t o,ho t ng c a h hô h p l p chim và thú. u i m quan tr ng giúpm b o hi u qu trao i khí m i l p là gì?Câu 3:1.(1 i m)Là m t hình th c sinh s n vô tính c bi t, trinh sinh có c i m gì khác bi t so v i các hình th c sinhng v t?s n vô tính khácCâu 3.2:th sau ây mô t s thay i n ngc a 2 lo i hoocmôn (A và B) có nh h ng n s bi n tháisâu b m:N ngơ✖✎✗✕✗✒✕✗✟✖ơ✡✙✒✟✚✘✄☞✟✛✖✎✗✟✙✚✜ơ✘ơ✎✢✎✖✎✟✡✠✙✥✣✤✠✘✣✟✚✦✛✟✄✑✎✕✡✚✧✑✞✝☎✟✠✗✡★☞✗✟✟✄✛✢✣✎✟✗✄✒✟✩✄☞✏✖✣✎✎✞✝☎✪✫✬✠✟✭✡✄✔✟☞✡✡✟✜✟✔✢✎✮✑✯✎✎✎✠✟✡✠✟✒✚✚✟✟✖☞✛☛✠✰✜✟✖✱✑★✟✘✘✛✘✟☛✜✕✠✟✠☞✘✟✒✛✟✒✟✛✜✯✘☛✟✯☞✣✡★✔✟✘✟✔✟☞✘☛✡✟☛✖✲✳✴✑✎✜✎✔✟☞AB★Tu i✵Câu h i:a. Nêu tên g i c a hoocmôn A và B? 1b. Nêu ch c n ng A và B trong s l t xác c a sâu bIV- SINH H C TH C V T (5 i m)✟✱✑✶☞✯✴✞✝☎✷✬✜✑✟✎m? 1✴ ✠✟Câu 1:(1 i m)Khi a cây t ngoài sáng vào trong t i thì s c c ng tr ng n c c a t bào l khí t ng hay gi m?Gi i thích?Câu 2:(1,0 i m)a/ Nguyên nhân chính giúp th c v t C4 và CAM không có hi n t ng hô h p sáng là gì?b/ T i sao u không có hi n t ng hô h p sáng,nh ng th c v t C4 có n ng su t cao còn th c v t CAM l icó n ng su t th p?Câu 3:(1 i m)Ng i ta ã ti n hành thí nghi m trên 2 nhóm th c v t nh sau:* Nhóm ngày ng n :- th i gian chi u sáng < 12 gi : ra hoa.- th i gian chi u sáng > 12 gi : không ra hoa.- th i gian chi u sáng < 12 gi nh ng th i gian t i b gián o n: không ra hoa.* Nhóm ngày dài: - th i gian chi u sáng >12 gi : ra hoa.- th i gian chi u sáng < 12 gi : không ra hoa.- th i gian chi u sáng < 12 gi nh ng th i gian t i b gián o n: ra hoa.a/ Thí nghi m trên ch ng minh i u gì?b/ Th i gian chi u sáng và th i gian t i có vai trò gì i v i s ra hoa c a cây?sau ôn t p v các quá trình sinh h c di n ra trong các bào quan2 - Câu 4 M t h c sinh ã dùng sc a m t t bào th c v t.Kí hi u:1- Bào quan I:✡✗✟✶✜✶✘ơ✎✯ ✎✎✑✕✘✠✟✚✛✢✴✣✎✦✚✟✚✛✶✖✢✖✎✚✎✴✣✴✣✚✶✠✟✡✄✟✛✎✴✣✎✡✍✄✄✡✄✄✡✗✄✄✄✟✖✎✳✡✄✄✡✄✄✡✗✄✄✄✟✖✎✳✦✛✟✯✡✗✄✗✄✟✜✴✠✝☞✟✟✱✔✑✦✌✟ơ✱✣✡☞✑✴✣✁A2D+EATP- Bào quan II:C✟- A, B, C, D: giai o n/ pha✖✚- 1, 2, 3: các ch t t o ra✖ATPB3Câu h i:a. Tên g i c a bào quan I và II là gì?b. Tên g i c a A, B, C, D ?c. Tên g i c a các ch t 1, 2, 3?d. Trình bày di n bi n c a giai o n C trong s✂✱✑✱✑✚✱✑✡✌✟✖✟✔?ơ✑✞✝V-DI TRUY N H C.( 3 i m)Câu 1: (1 i m).M t t bào sinh d ng c a lúa 2n = 24 NST. Nguyên phân liên ti p 6 l n. Nh ng khi k t thúc l n phân bào 3;trong s t bào con, do tác nhân t bi n có 1 t bào b r i lo n phân bào x y ra trên t t c các c p nhi m s cth .a/. Tìm s l ng t bào con hình thành?b/. Tính t l t bào t bi n v i t bào bình th ng.ng t o ra bao nhiêuc/. Trong các l n phân bào môi tr ng t bào ã cung c p nguyên li u t ngn m i?nhi m s c th☎✄✠✟✡✡☞✡✙✙✏✎✑✎✡✗✡✟✡✗✚☞✌✘✘✖✳✠✡✗✢✎✡✡✛✟☞✡✜✄✎☎✡✙✄✚✟✠✛✟ơ✎✌✍✠✟✜ơ✟ơ✎✖✎✒✍  ✄SGD& T NGH AN✁✺✻K THI CH N H C SINH GI I T NH L P 11N M H C 2013 - 2014✂☎CHÍNH TH C☎✆✟✼✝✞☎Môn thi: SINH H C 12 THPT - B NG ATh i gian: 150 phút (Không k th i gian giao )☎✠☛✌✡✍☞☛✌Câu 1 (4 i m ).a. Hãy phân bi t thành ph n c a d ch m ch g và thành ph n c a d ch m ch rây;y c a dòng m ch g và ng l c y c a dòng m ch rây.b.Th c v t ch h p th qua h r nh ng d ng nit nào trong t?c. Hãy nêu các ngu n chính cung c p các d ng nit nói trên.d. T i sao khi bón phân m vào t k khí có th làm th t thoát nit ?Câu 2 (2 i m).a. Pha sáng trong quang h p c a th c v t C3 t o ra nh ng s n ph m nàob. Hãy nêu c ch t o ra các s n ph m ó.✎✕✘✑✏✓✗✔✙✕✚✑✖✛✒✗✕✜✓✘✔✑✎✢✣✓ơ✛✕✓✕✑✒✓✕ng l c✖✗✓✥✓✏✕✓✛✛ơ✒✦✛ơ☛✌✧ơ✩✑✓✗★✙✘✓✣★✘✕☛✌Câu 3 (4 i m).a. T i sao l ng oxi hòa tan trong n c th p nh ng trao i khí c a mang cá x ngv n t hi u qu cao?b. V n t c máu bi n ng nh th nào trong h m ch? Ý ngh a c a s bi n ng ó làgì?c. Vì sao càng xa tim huy t áp càng gi m?✓ư✧ư✫✛ư✕✬✑ươ✭✕✓✎★✙✮✩✕✖ư✩✎✩✓✯✑✗✩✕✖✕★☛✌Câu 4 (3 i m).a. Nh ng s ki n nào trong nguyên phân m b o cho b nhi m s c th c a hai t bàocon gi ng y h t t bào m ?b. Nh ng s ki n nào di n ra c p nhi m s c th t ng ng khi kì u l n gi mphân I? Hãy nêu ý ngh a c a các s ki n ó?c t o ra qua gi m phânc. Có nh n xét gì v b nhi m s c th c a các t bào conbình th ng?d. Có hai t bào sinh tinh u có ki u gen AaBb (m i gen n m trên m t nhi m s c thc t o ra.th ng) th c hi n gi m phân bình th ng. Hãy vi t t l các lo i giao t✣✗✮✎✎✕✩✣✗✎✢✙✲✑✳✗✴✖✢✎✢✖✢✰✦✑✩✰✦ươ✕✥✲✕✏✏★✕✰✦✑✩✕ư✧✓★✡✩ư★✱✯ư★✡✗✕✎✴✦★ư✔✡✩✶✵✎✖✓✷✕ư✢✧✰✦✓☛✌Câu 5 (2 i m).Tác nhân gây ra d ch cúm gia c m H5N1 khác v i các sinh v t nhân th ci m nào?✒✕✏✫✙✗✲nh ng✦☛✌Câu 6 (2,5 i m).a. Hoocmon Insulin có vai trò gì i v i c th ng i?b. Vì sao khi c th thi u hoocmon Insulin l i b b nh ti u✕ơ✦✮✫ơ✦✩✓ư✒✡✎✦✕ư✡ng?☛✌Câu 7 (2,5 i m).a. Hãy vi t ph ng trình t ng quát c a quá trình hô h pb. Hô h p có vai trò gì i v i c th th c v t?--H t-✩✛ươ✬✕✮✑✫ơ✦✛✗✲th c v t.✗✙✙✸H và tên thí sinh ................................. S báo danh ..........................................✹✮✣✕✳c [...]... 0.50 6 Sở GD &ĐT Quảng Bình Kì thi chọn học sinh giỏi C P tỉnh lớp 11 THPT N M H C 2012 - 2013 Mụn thi: sinh học (Khúa ngy 27 thỏng 3 n m 2013) (Th i gian lm bi:180 phỳt Khụng k th i gian giao THI CHNH TH C S BO DANH: ) Cõu 1(1,5 i m) Nuụi 2 ch ng vi sinh v t A, B trong cựng m t mụi tr ng t i thi u th y chỳng sinh tr ng phỏt tri n bỡnh th ng nh ng khi... phỏt tri n c a t bo sinh d c ó cho l bao nhiờu? c Xỏc nh gi i tớnh c a cỏ th ch a t bo núi trờn Bi t gi m phõn bỡnh th trao i chộo v t bi n ng khụng x y ra (Thớ sinh khụng c s d ng ti li u Cỏn b coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm.) H t Sở GD &ĐT Quảng Bình Kì thi chọn học sinh giỏi C P tỉnh lớp 11 THPT N M H C 2012 - 2013 Mụn thi: sinh học (Khúa ngy 27 thỏng... T CC RN 22,5% T CC RD 2,5% T CD RD 0,5 0,5 H v tờn thớ sinh: Ch ký giỏm th 1: S bỏo danh: . S GDT BC LIấU CHNH THC (Gm 02 trang) K THI CHN HSG LP 10, 11 VềNG TNH NM HC 2 011 - 2012 * Mụn thi: SINH HC * Bng: B * Lp: 11 * Thi gian: 180 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (4 im) a Mt gen sinh vt nhõn s qua 5 ln phiờn mó lm hỡnh thnh 3 745 mi liờn kt húa tr trong cỏc phõn t ARN Trong quỏ trỡnh phiờn... cỏi 0,25 (L u ý: Thớ sinh gi i theo cỏch khỏc nh ng cú k t qu ỳng v n cho i m t i a) S GIO D C V O T O T NH THI NGUYấN Kè THI CH N H C SINH GI I L P 11 THPT N M H C 2 011 - 2012 MễN SINH H C Th i gian: 150 phỳt (khụng k th i gian giao Ngy thi: 28/3/2012 thi g m cú 2 trang, 9 cõu h i CHNH TH C ) Cõu 1 (4,0 i m) a T i sao cõy xanh b vng khi thi u m t trong cỏc nguyờn... phõn 5 l n + 32 = 2 24 => cú 2 TB sinh d c s khai, nguyờn phõn 4 l n + 32 = 4 23 => cú 4 TB sinh d c s khai, nguyờn phõn 3 l n + 32 = 8 22 => cú 8 TB sinh d c s khai, nguyờn phõn 2 l n + 32 = 16 21 => cú 16 TB sinh d c s khai, nguyờn phõn 1 l n * Cú 4 TB sinh tr ng => cú 2 tr ng h p: + Cú 1 TB sinh d c cỏi s khai ban u m i t bo NP 2 l n m i t bo NP 1 l n + Cú 2 t bo sinh d c cỏi s khai S l n nguyờn... ti li u khi lm bi Giỏm th khụng gi i thớch gỡ thờm 2 S H GIO D C V O T O T NH THI NGUYấN NG D N CH M Kè THI CH N HSG L P 11 THPT N M H C 2 011 2012 MễN SINH H C Th i gian: 150 phỳt Ngy thi: 28/3/2012 CU N I DUNG 1 a N, Mg l thnh ph n c a clorụphin, Fe ho t húa enzim t ng h p clorụphin do ú thi u m t trong cỏc lo i nguyờn t trờn lỏ cõy clorụphin nờn lỏ cõy s b vng khụng t ng h p... 1 (1,5) ch ng A v B u thu c nhúm vi sinh v t khuy t d ng ng t i thi u => C hai 0,25 - Khi nuụi c A v B trong cựng 1 mụi tr ng t i thi u, chỳng sinh tr tri n bỡnh th ng => ch ng A v B l vi sinh v t ng d ng ng v phỏt 0,25 Gi i thớch: TH1: Ch ng A s n xu t nhõn t sinh tr ng cung c p cho ch ng B v ng ch ng B c ng s n xu t nhõn t sinh tr ng khỏc cung c p cho ch ng A... Giỏm th khụng gi i thớch gỡ thờm c s d ng ti li u H v tờn thớ sinh: SBD: 2 _H T _ S GIO D C V O T O H T NH Kè THI CH N H C SINH GI I T NH C P THPT N M H C 2012 - 2013 H NG D N CH M MễN SINH H C L P 11 Cõu Cõu 1 i m N i dung nh nit khụng khớ? Vỡ sao (4.0 ) a) Nh ng nhúm sinh v t no cú kh n ng c chỳng cú kh n ng ú? b) Vai trũ c a nit... 9 0,25 0,25 0,25 5 0,5 S GIO D C & O T O QU NG NAM K THI CH N H C SINH GI I L P 12 THPT N M H C 2013 2014 Mụn thi : CHNH TH C SINH H C Th i gian : 180 phỳt (khụng k th i gian giao ) Ngy thi : 02/10/2013 ( thi ny cú 02 trang) Cõu 1( 2 i m) Cỏc cõu sau ỳng hay sai? Hóy gi i thớch? a Vi khu n húa t d ng u oxi húa cỏc h p... 0.25 0.25 6 S GIO D C V O T O H T NH Kè THI CH N H C SINH GI I T NH C P THPT N M H C 2012 - 2013 Mụn: SINH H C L P 11 Th i gian lm bi: 180 phỳt ( thi cú 02 trang, g m 05 cõu) CHNH TH C Cõu 1 nh nit khụng khớ? Vỡ sao chỳng cú kh a) Nh ng nhúm sinh v t no cú kh n ng c n ng ú? b) Vai trũ c a nit i v i i s ng cõy xanh? Hóy nờu nh ng ngu ... Quảng Bình Kì thi chọn học sinh giỏi C P tỉnh lớp 11 THPT N M H C 2012 - 2013 Mụn thi: sinh học (Khúa ngy 27 thỏng n m 2013) (Th i gian lm bi:180 phỳt Khụng k th i gian giao THI CHNH TH C... ti li u Cỏn b coi thi khụng gi i thớch gỡ thờm.) H t Sở GD &ĐT Quảng Bình Kì thi chọn học sinh giỏi C P tỉnh lớp 11 THPT N M H C 2012 - 2013 Mụn thi: sinh học (Khúa ngy 27 thỏng... H v tờn thớ sinh: Ch ký giỏm th 1: S bỏo danh: . S GDT BC LIấU CHNH THC (Gm 02 trang) K THI CHN HSG LP 10, 11 VềNG TNH NM HC 2 011 - 2012 * Mụn thi: SINH HC * Bng: B * Lp: 11 * Thi gian: 180
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 45 đề thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan