Giáo án lớp 2 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015 (HK1)

480 6.6K 9
Giáo án lớp 2 chuẩn KTKN năm học 2014 - 2015 (HK1)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 TUẦN Thứ hai ngày 25 tháng năm 2014 TẬP ĐỌC: (2tiết) CĨ CƠNG MÀI SẮT, CĨ NGÀY NÊN KIM (2TIẾT) I . MỤC TIÊU: - Đọc , rõ ràng tồn bài; biết nghỉ sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ. - Hiểu nghiã từ - Hiểu lời khun từ câu chuyện : Làm việc phải kiên trì, nhẫn nại thành cơng.(HS trả lời câu hỏi SGK ) - Rút lời khun từ câu chuyện: Làm việc phải kiên trì nhẫn nại thành cơng.( HS khá, giỏi hiểu ý nghĩa câu tục ngữ ). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: − Giáo viên: + Tranh minh họa Tập đọc + Ghi sẵn nội dung luyện đọc − Học sinh: SGK III. LÊN LỚP : Tiết Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: - Hát 2. Mở bài: - Giới thiệu chủ điểm sách Tiếng Việt - HS lắng nghe tập - GV u cầu lớp mở mục lục sách, gọi HS - HS mở mục lục sách; HS đọc cá đọc tên chủ điểm: Em HS; Bạn bè; nhân Trường học; Thầy cơ; Ơng bà; Cha mẹ; Anh em; Bạn nhà. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim - HS nhắc lại tựa * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc * GV đọc mẫu tồn bài: - Nhắc HS ý giọng đọc tình cảm chậm rãi. Cần nhấn giọng từ ngữ: mài sắt, to thế, nắn nót, tảng đá, … - GV hướng dẫn HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ * Cho HS đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: quyển, nguệch ngoạc , miết,…. + Hướng dẫn HS đọc đoạn trước lớp + Câu dài cần biết nghỉ đúng. - Giải nghĩa từ ngữ: ngáp ngắn ngáp dài, nắn nót, nguệch ngoạc, mải miết, ơn Đàm Ngân - HS theo dõi - HS phát từ khó đọc - HS đọc nối tiếp câu - HS đọc nối tiếp đoạn - HS đọc giải SGK Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 tồn, thành tài. - Đọc đoạn nhóm - HS chia nhóm đơi, đọc đoạn - Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp + Cho HS thi đọc nhóm - HS thi đọc + GV nhận xét khen nhóm đọc tốt - Nhận xét Tiết Hoạt động dạy Hoạt động học * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu - Gọi HS đọc thành tiếng, đọc thầm - 1HS đọc; lớp đọc thầm đoạn 1: + Lúc đầu cậu bé học hành nào? - Mỗi cầm sách cậu đọc vài dòng ngáp ngắn ngáp dài bỏ chơi. - Cho HS đọc thầm đoạn 2: - HS đọc thầm đoạn + Cậu bé thấy bà cụ làm gì? - Bà cụ cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá. + Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm - Để làm thành kim khâu gì? + Cậu bé có tin từ thỏi sắt mài - Cậu bé khơng tin thành kim nhỏ khơng? + Những câu cho thấy cậu bé - Thái độ cậu bé ngạc nhiên hỏi khơng tin? - Cho HS đọc thầm đoạn 3: - HS đọc thầm + Bà cụ giảng giải nào? - Nhắc lại lời bà cụ: Mỗi ngày cháu học có ngày cháu thành tài. + Đến lúc cậu bé có tin lời bà cụ - Cậu bé tin (cậu bé hiểu ra, quay nhà khơng? học bài) - Cho HS đọc thầm đoạn 4: - HS đọc thầm + Câu chuyện khun ta điều gì? -Làm việc phải kiên trì nhẫn nại thành cơng. * Hoạt động 3: Luyện đọc lại - GV tổ chức cho HS thi đọc, chia lớp - Một số HS thi đọc lại câu chuyện thành nhiều nhóm để thi đọc phân vai - GV nhận xét lớp bình chọn - HS nhận xét HS đọc tốt nhất. 4. Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tựa bài. - Có cơng mài sắt, có ngày nên kim +Em thích nhân vật bài? Vì - HS trả lời sao? +Qua câu chuyện em học điều - Làm việc chăm chỉ, cần cù, nhẫn nại, gì? kiên trì thành cơng. - Giáo viên chốt lại phần - HS nghe tiết học . - Về nhà đọc lại nhiều lần tập trả lời - HS nghe Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 câu hỏi cho trơi chảy. - Nhận xét tiết học. . TỐN : TIẾT 1: ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 I/ MỤC TIÊU: - Biết đếm, đọc, viết số đến 100. - Nhận biết số có chữ số, số có hai chữ số; số lớn nhất, số bé có chữ số; số lớn nhất, số bé có hai chữ số; số liền trước, số liền sau; - Bài tập cần làm: 1,2,3. II/ CHUẨN BỊ : - Giáo viên: Bảng vng tập 2a - Học sinh: Bảng con, que tính. II/ LÊN LỚP : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: - Hát 2.Giới thiệu mơn Tốn: 3.Bài mới: - Giới thiệu bài: -Tựa bài: Ơn tập số đến 100 - HS lặp lại * Hoạt động 1: Củng cố số có chữ số. Bài tập 1: - Gọi HS nêu u cầu - HS nêu u cầu tập - GV hướng dẫn HS nêu số có - HS nêu: 0,1, 2, 3,…9 chữ số - Cho HS làm miệng - Gọi HS đọc xi từ đến đọc - HS đọc ngược từ đến - Gọi hs lên bảng: em viết số bé - Số bé có chữ số số: có chữ số, 1em viết số lớn có - Số lớn có chữ số số: chữ số - GV nhận xét * Hoạt động 2: Củng cố số có hai chữ số. Bài tập 2: - Gọi HS nêu u cầu - 1HS đọc; lớp đọc thầm - Hướng dẫn HS nêu số có hai chữ số - Cho HS giải vào tập - HS làm vào tập - Gọi HS đọc làm mình. - HS nối tiếp đọc số từ 10 đến - GV nhận xét 100 *Hoạt động 3: Củng cố số liền sau, số liền trước Bài tập 3: - Gọi HS nêu u cầu - HS Nêu u cầu Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần - Gọi HS nêu số liền trước HS nêu số liền sau số 39 39 - Gọi HS nêu số liền trước số liền sau số 90 90 - Tương tự với phần c,d cho HS làm chữa - Cho HS nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò: - Cho HS thi đua tìm số có hai chữ số ( thi đua nhóm). - Nhận xét tun dương nhóm làm nhanh. - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy. - Về nhà xem lại bài. - Chọn bạn viết đúng, sạch, đẹp, cho lớp xem. - Nhận xét tiết học. Năm học 2014- 2015 - Số liền trước số 39 số: 38; Số liền sau số 39 số: 40 - Số liền trước số 90 số:89; Số liền sau số 90 số: 91 - Số liền trước số 99 số 98; Số liền sau số 99 số 100 - HS thực - HS nhận xét - HS nghe - HS nghe Thứ ba ngày 26 tháng năm 2014 CHÍNH TẢ (Tập chép): CĨ CƠNG MÀI SẮT, CĨ NGÀY NÊN KIM. I. MỤC TIÊU: - Chép lại xác đoạn ”Có cơng mài sắt, có ngày nên kim”.Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí. Khơng mắc q lỗi bài. - Làm tập 2, 3, 4. - Giáo dục tính cẩn thận, xác II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Giáo viên: + Viết tả “Có cơng mài sắt, có ngày nên kim” lên bảng. + Bảng phụ viết nội dung tập 2,3a - Học sinh: Vở tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: - Hát 2. Kiểm tra: - GV: Kiểm tra dụng cụ học tập. - HS lắng nghe - Hướng dẫn cách học phân mơn Chính tả. 3. Bài - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Có cơng mài sắt, có ngày nên kim - HS lặp lại * Hoạt động 1: Hướng dẫn tập chép Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần + Hướng dẫn HS chuẩn bị - GV đọc tả bảng. - Hướng dẫn HS nắm nội dung viết qua câu hỏi gợi ý . +Đoạn chép lời nói với ai? - GV hướng dẫn HS nhận xét : Trong tả có dấu câu nào? Năm học 2014- 2015 - Cả lớp đọc thầm - Đoạn chép lời bà cụ nói với cậu bé. - Trong tả có dấu câu như: Dấu chấm, dấu phẩy, dấu gạch đầu dòng . - Hướng dẫn HS viết chữ khó vào bảng - HS viết vào bảng con: Ngày, mài, con. sắt, cháu, kim - HS chép vào :GV nhắc HS : Các - HS viết vào em cần nhớ viết tên chinh tả vào trang vở. Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ơ, nhớ đọc nhẩm cụm từ để chép cho , đẹp, nhanh , ngồi viết tư , cầm viết qui định + Chấm, chữa - Chữa - HS tự chữa lỗi bút chì gạch - Chấm bài: GV chấm 5-7 chân chữ viết sai, viết lại chữ - Nhận xét mặt cuối chép. * Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập Bài tập 2: - Gọi HS đọc u cầu tập - HS đọc to u cầu - Cho HS làm vào - HS làm vào - GV nhận xét chốt lại lời giải (kim khâu; cậu bé; kiên nhẫn; bà cụ). Bài tập 3: - Gọi HS đọc u cầu - Đọc u cầu - Cho HS thảo luận nhóm - Các nhóm thảo luận - Gọi nhóm báo cáo kết - Cử đại diện nhóm báo cáo kết thảo luận (Các chữ thiếu là: ă, â, b, d, đ, e, ê) - Chốt lại lời giải - Nhận xét Bài tập 4: - Tổ chức cho HS học thuộc bảng chữ - HS học thuộc bảng chữ BT3 BT3 - Nhận xét - ghi điểm 4. Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tựa - Cho HS thi đua đọc thuộc bảng chữ cái. - Có cơng mài sắt có ngày nên kim - Hỏi lại điều cần nhớ. - HS thi đua đọc - Giáo viên chốt lại phần - HS trả lời tiết học - HS nghe - Về nhà xem lại bài, làm tập ý chữ viết sai sửa lại cho - HS nghe đúng. Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 - Chọn số HS viết chữ đẹp khơng mắc lỗi cho lớp xem. - Nhận xét tiết học. MĨ THUẬT ( GV mơn dạy) TỐN: TIẾT 2: ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (TT) I. MỤC TIÊU : - Biết viết số có hai chữ số thành tổng số chục số đơn vị, thứ tự số. - Biết so sánh số phạm vi 100 - Bài tập cần làm: Bài 1, 3, 4, 5; HS khá, giỏi làm thêm 2. - Tự tin hứng thú học tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Giáo viên: Kẻ bảng tập 1, tập - Học sinh: Bảng con, que tính. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: 2. Kiểm tra cũ: - Gọi HS lên bảng, lớp làm bảng con: viết số liền trước số 34 - Viết số bé có hai chữ số - Nhận xét ghi điểm. - Nhận xét phần kiểm 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Ơn tập số đến 100 (Tiếp theo) *Hoạt động 1: Củng cố đọc, viết, phân tích số. Bài tập 1: - Gọi HS nêu u cầu - Gọi HS lên bảng ghi kết - Nhận xét Bài tập 2: HSKG - Gọi HS nêu u cầu - GV hướng dẫn HS làm chữa Đàm Ngân - Hát - HS làm bảng lớp; lớp làm vào bảng con. - HS lặp lại - HS nêu u cầu tập 1. - HS làm bảng lớp; Cả lớp làm bảng con. 36= 30 + 71= 70 + 94= 90 + - HS nhận xét. - HS nêu u cầu tập - HS làm vào 98 = 90 + Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 61 = 60 + 88 = 80 + - Nhận xét *Hoạt động 2: So sánh số, biết viết số theo u cầu bài. Bài tập : - Gọi HS nêu u cầu - HS nêu u cầu tập - Cho HS tự giải - HS làm vào 34 < 38 27 < 72 80 + > 85 72 > 70 68 = 68 40 + = 44 - Gọi HS đọc làm mình, chấm - HS đọc làm số - Nhận xét - Nhận xét Bài tập 4: - Gọi HS nêu u cầu - Nêu u cầu bài. - Cho HS tự làm - HS làm vào vở. - Gọi HS đọc làm - HS đọc làm mình. ( Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 28, 33, 45, 54; Các số theo thứ tự từ lớn đến bé là: 54, 45, 33, 28 ) - Nhận xét - GV nhận xét Bài tập 5: - Gọi HS nêu u cầu - Nêu u cầu - Gọi HS lên bảng điền số thích hợp vào - HS điền số bảng; lớp theo trống. dõi - HS nhận xét - GV nhận xét 4. Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tựa - Ơn tập số đến 100(tt) - Cho HS thi đua viết số thích hơp vào - HS đại diện tổ chơi thi đua trống tập 5( thi đua nhóm) - Nhận xét tun dương nhóm làm - HS vỗ tay nhanh. - Giáo viên chốt lại phần - HS nghe tiết dạy. - Về nhà xem lại bài. - HS nghe - Chọn bạn viết đúng, sạch, đẹp, cho lớp xem. - Nhận xét tiết học. KỂ CHUYỆN: TIẾT 1: CĨ CƠNG MÀI SẮT, CĨ NGÀY NÊN KIM I. MỤC TIÊU: − Dựa vào tranh gợi ý tranh kể lại đoạn câu chuyện. − Kể lại tồn nội dung câu chuyện “Có cơng mài sắt, có ngày nên kim” với giọng kể tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt (HS khá, giỏi). Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 − Lắng nghe bạn kể chuyện biết đánh giá lời kể bạn . − Biết nói lời nhận xét , đánh giá lời kể bạn; kể tiếp lời kể bạn. II . CHUẨN BỊ : − Giáo viên: + Tranh minh họa SGK + Bảng phụ viết ý đoạn − Học sinh: SGK III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: - Hát 2. Mở đầu: - Giới thiệu tiết kể chuyện sách - HS nghe Tiếng Việt 3. Bài mới: - Giới thiệu - Tựa bài: Có cơng mài sắt có ngày nên - HS nhắc lại tựa kim. * Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện - Quan sát tranh - HS quan sát tranh - Kể đoạn câu chuyện theo tranh. - Gọi HS kể mẫu đoạn - HS kể - Kể chuyện nhóm - HS tiếp nối dựa vào tranh kể đoạn câu chuyện nhóm, hết lượt lại quay lại từ đầu thay đổi người kể - Kể chuyện trước lớp - HS đại diện nhóm thi kể trước lớp. - Nhận xét - GV nhận xét : * Hoạt động 2: Kể lại tồn câu chuyện - Gọi HS kể tồn câu chuyện trước lớp - Một HS đại diện nhóm kể ( GV khuyến khích cho HS kể lời trước lớp ) - Cho HS thi kể - HS thi kể. - GV nhận xét + Về nội dung: Kể đủ ý chưa, kể có trình tự khơng +Về cách diễn đạt: kể có tự nhiên khơng, có biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa - Sau lần kể lớp nhận xét - Nhận xét - GV nhận xét ghi điểm 4. Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tựa bài. – Có cơng mài sắt, có ngày nên kim - Hỏi lại điều cần nhớ. – HS trả lời Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 - Giáo viên chốt lại phần – HS nghe tiết học - Về nhà kể lại cho gia đình nghe – HS nghe - Tun dương em kể hay – HS vỗ tay - Nhận xét tiết học. .Thứ tư ngày 27 tháng năm 2014 TẬP ĐỌC: TIẾT 3: TỰ THUẬT I. MỤC TIÊU: − Đọc rõ ràng tồn bài; biết nghỉ sau dấu câu, dòng, phần u cầu phần trả lời dòng. − Nắm thơng tin bạn học sinh bài. Bước đầu có khái niệm tự thuật (lí lịch). (trả lời câu hỏi SGK) II. CHUẨN BỊ: − Giáo viên: + Tranh minh họa Tập đọc + Ghi sẵn nội dung luyện đọc − Học sinh: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: - Hát 2. Kiểm tra cũ: - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi theo - HS trả nội dung bài. - GV nhận xét – ghi điểm - Nhận xét phần kiểm 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Tự thuật. - HS lặp lại * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc - HS lắng nghe - GV đọc mẫu tồn - Nhắc HS ý từ có vần khó. - GV hướng dẫn HS luyện đọc tìm từ khó đọc - Cho HS đọc nối tiếp câu trước lớp - HS đọc nối tiếp câu - Luyện đọc từ khó: nữ, xã, tỉnh, tiểu - HS phát từ khó đọc học ,…. - Hướng dẫn HS đọc đoạn trước - HS đọc nối tiếp đoạn bài. lớp: Câu dài cần biết nghỉ đúng. - Giải nghĩa từ ngữ: tự thuật, q - HS đọc giải SGK qn - Đọc đoạn nhóm - HS chia nhóm đơi, đọc đoạn nối Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 tiếp - Tổ chức cho HS thi đọc: Cho HS thi - HS thi đọc đọc nhóm - Nhận xét - GV nhận xét khen nhóm đọc tốt * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu - Gọi HS đọc thành tiếng, đọc thầm đoạn , trao đổi thảo luận tìm hiểu nội dung để trả lời câu hỏi. - Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi - HS trả lời chi tiết Thanh Hà: Họ 1)Em biết bạn Thanh Hà? tên, nam nữ, ngày sinh, nơi sinh, q - Gọi HS nêu câu hỏi 2: Nhờ đâu em qn, học lớp, trường. biết bạn Thanh Hà vậy? - HS trả lời: Nhờ tự thuật - Gọi HS nêu câu hỏi 3: Hãy cho biết: + Họ tên em: - HS nối tiếp trả lời + Nam hay nữ: +Ngày sinh em: +Nơi sinh em: - Cho HS làm mẫu trước lớp - Gọi HS nêu câu hỏi + Hãy cho biết tên địa phương em ở: Phường…… Thành phố……… - Nhiều HS trả lời nối tiếp - GV chốt ý: Nhờ tự thuật mà ta nắm thơng tin bạn HS bài. - HS nghe * Luyện đọc lại : - Cho HS chia nhóm , thi đọc tồn - GV nhận xét lớp bình chọn - HS thi đọc lại nhóm đọc tốt 4. Củng cố - Dặn dò: - Hỏi lại tựa bài. - Em biết bạn HS bài? - Giáo viên chốt lại phần – Tự thuật – HS trả lời tiết học . - Về nhà đọc lại nhiều lần tập trả lời – HS nghe câu hỏi cho trơi chảy. – HS nghe - Nhận xét tiết học. TỐN: TIẾT 3: SỐ HẠNG - TỔNG I. MỤC TIÊU: - Biết số hạng; tổng - Biết thực phép cộng số có hai chữ số khơng nhớ phạm vi 100. - Biết giải tốn có lời văn phép cộng. Đàm Ngân 10 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần - Gọi em đọc u cầu đề . - u cầu nhẩm nêu kết nhẩm . -u cầu lớp làm vào phép tính lại . - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết . Năm học 2014- 2015 - Một em đọc thành tiếng , lớp đọc thầm theo - Tính nhẩm . - Tự nhẩm ghi kết vào . - Nối tiếp em đọc kết phép tính - Theo dõi nhận xét bạn . - Nhận xét làm học sinh . Bài 2: - u cầu học sinh nêu đề - Bài tốn u cầu ta làm ? - Khi đặt tính em cần ý điều ? - Đọc u cầu đề . - Đặt tính tính . - Hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị , hàng chục thẳng cột hàng chục. - Ta bắt đầu tính từ đâu tới đâu ? - Thực từ phải sang trái . - u cầu em lên bảng thi đua làm - em lên bảng làm em phép - u cầu lớp thực vào . tính . - Gọi em khác nhận xét bạn - Ở lớp làm vào . bảng . 28 73 53 90 - u cầu nêu cách thực phép +19 -35 + 47 - 42 tính : 47 38 100 48 90 - 42 ; 53 + 47 . - Nhận xét bạn bảng . - Nhận xét ghi điểm em . Bài 3. - u cầu học sinh nêu đề - Đọc u cầu đề . - Bài tốn u cầu làm ? - Tìm x . - Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm - Lấy tổng trừ số hạng biết . ? - Muốn tìm số trừ chưa biết ta ? - Lấy số bị trừ trừ hiệu . - Muốn tìm số bị trừ ta làm - Lấy hiệu cộng với số trừ . ? - em lên bảng làm . x + 18 = 62 x - 27 = 37 40 - x = x = 62 - 18 x = 27 + 37 x = 40 – x = 44 x = 64 x = 32 - u cầu lớp thực vào . - Lớp thực vào . - Em khác nhận xét bạn bảng - Nhận xét ghi điểm em . Bài 4. - u cầu học sinh nêu đề - Đọc đề . - Bài tốn cho biết ? - Con lợn to nặng 92 kg . Con lợn nhỏ lợn to 16 kg . - Bài tốn hỏi ? - Con lợn nhỏ nặng kg ? - Bài tốn có dạng ? - Dạng tốn hơn . - Mời em lên bảng làm . - em lên bảng làm . - Lợn to : Đàm Ngân 465 92kg Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 -Lợn nhỏ 16 kg - u cầu lớp làm vào . - Gọi em khác nhận xét bạn bảng * Giải : - Con lợn nhỏ cân nặng : 92 - 16 = 76 ( kg ) Đ/S : 76 kg - Nhận xét làm học sinh . - Nhận xét bạn . Bài 5. - u cầu học sinh nêu đề - Đọc u cầu đề . - Bài tốn hỏi ? - Nối điểm cho để hình - u cầu lớp thảo luận theo cặp để tìm chữ nhật tứ giác . cách nối - Mời cặp lên bảng thực -Thảo luận sau vẽ vào . nối . - em lên bảng vẽ . - u cầu lớp vẽ vào . -Muốn vẽ đoạn thẳng qua hai điểm cho - Đặt thước đầu trùng với điểm thứ trước ta làm ? đầu trùng với điểm thứ hai sau nối hai điểm lại với thành đoạn thẳng . - Lớp thực vào . - Gọi em khác nhận xét bạn bảng - Em khác nhận xét bạn bảng - Nhận xét làm học sinh . 3) Củng cố - Dặn dò: *Nhận xét đánh giá tiết học - Về học làm tập lại . -Dặn nhà học làm tập . KỂ CHUYỆN: ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ (TIẾT 4) I. MỤC TIÊU: - Đọc rõ ràng , trơi chảy TĐ học học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý đoạn đọc - Biết thực hành sử dụng mục lục sách( BT2). - Nghe – viết xác, trình bày CT; tốc độ khoảng 40 chữ/ 15 phút. II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi sẵn tên tập đọc học thuộc lòng học . cờ . III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: 2.Bài a) Phần giới thiệu : Hơm tiếp tục ơn tập tập đọc học thuộc lòng học .Ơn sử dụng -Vài em nhắc lại tựa mục lục sách . b) Ơn luyện tập đọc học thuộc lòng . - u cầu học sinh lên bốc thăm đọc - Lần lượt em lên bốc thăm Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám 466 Giáo án lớp 2A Tuần - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi nội dung vừa đọc . -Gọi em khác nhận xét bạn vừa đọc . - Cho điểm trực tiếp em . *Ơn sử dụng mục lục sách . - Gọi em đọc tập . -u cầu lớp thi tìm mục lục sách . - Chia lớp thành đội phát đội cờ cử thư kí - Nêu cách chơi : Mỗi lần nêu tên tập đọc . - u cầu đội tra mục lục . - Đội tìm trước phất cờ xin trả lời . - Nhận xét đánh giá bình chọn nhóm thắng * Viết tả . - Đọc qua đoạn văn lượt . - Gọi học sinh đọc lại . - Đoạn văn có chữ ? Những chữ phải viết hoa ? Vì ? - Cí câu văn có dấu ? - u cầu lớp viết vào bảng từ khó. - Đọc để học sinh viết vào . - Đọc lại để lớp sốt lỗi . - Nhận xét tun dương học sinh làm tốt . 3) Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn nhà học xem trước . Năm học 2014- 2015 - Về chỗ ngồi chuẩn bị phút . - Đọc trả lời nội dung theo u cầu . - Các em khác lắng nghe nhận xét bạn đọc . - Lớp chia thành đội . - Các đội cử thư kí . - Khi nghe giáo viên nêu tên nhóm tra mục lục để tìm đội phất cờ trước giành quyền trả lời . - Sau giáo viên nêu hết tên đội tìm nhiều đội thắng . * Chẳng hạn : - GV hơ : - Người mẹ hiền . - HS trả lời : -Trang 63 . - Bình chọn nhóm . - Hai em đọc lại đoạn văn . - Có câu - Chữ Bắc ( tên riêng ) , Đầu , Ở , Chỉ , chữ đầu câu . - Cuối câu có dấu chấm . -đầu , năm , , trở thành , giảng lại , đứng đầu lớp. -Thực hành viết vào . - Sốt lỗi theo giáo viên đọc . - Hai em nhắc lại nội dung . - Về nhà học xem trước . MĨ THUẬT ( GV mơn dạy) . Thứ tư ngày 24 tháng 12 năm 2014 TẬP ĐỌC: Đàm Ngân 467 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( TIẾT ) I. MỤC TIÊU: - Đọc rõ ràng , trơi chảy TĐ học học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý đoạn đọc - Tìm từ hoạt động theo tranh vẽ đặt câu với từ đó(BT2). - Biết nói lời mời, nhờ, đề nghị phù hợp với tình cụ thể(BT3) II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi sẵn tên học thuộc lòng học . Tranh minh họa BT 2. III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Kiểm tra học thuộc lòng . - u cầu học sinh lên bốc thăm đọc - Lần lượt em lên bốc thăm - Về chỗ ngồi chuẩn bị phút . - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi nội - Đọc trả lời nội dung . dung bài. - Gọi em khác nhận xét bạn vừa đọc . -Hs khác lắng nghe nhận xét bạn - Cho điểm trực tiếp em . đọc 2. Ơn từ hoạt động đặt câu với từ HĐ. - Treo tranh lên bảng u cầu gọi - Quan sát . tên hoạt động vẽ tranh . - Trả lời 1. tập thể dục ; 2. vẽ tranh ; 3.học ;4. cho gà ăn ; . qt nhà - Hãy đặt câu với từ “ tập thể dục” ? - Chúng em tập thể dục . -u cầu lớp làm vào từ - Đặt câu với từ nêu . lại. - Mời số em đọc làm . - Lần lượt em đọc làm . - Mời em khác nhận xét . - Nhận xét bình chọn bạn có câu hay - Nhận xét chỉnh sửa cho học sinh . 3.Ơn luyện kĩ nói lời mời - Lời đề nghị . - Gọi học sinh đọc tình - Hs đọc tình huống. Lớp đọc thầm . YC. - u cầu học sinh nói lời em - Một vài em phát biều : Chúng em mời tình . đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà - u cầu học sinh suy nghĩ viết lời Giáo Việt Nam lớp em ! nói em tình lại vào . - Mời số em đọc cho - Lần lượt em đọc trước lớp . lớp nghe . - Nhận xét làm bạn . - Nhận xét ghi điểm học sinh . 4. Củng cố dặn dò : - Hai em nhắc lại nội dung . - Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn nhà học xem trước . - Về nhà học xem trước Đàm Ngân 468 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 TOAN: LUYỆN TẬP CHUNG ( TT ) I. MỤC TIÊU: - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100. - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu cộng, trừ trường hợp đơn giản. - B iết tìm thành phần chưa biết phép cộng phép trừ. - Biết giải tốn nhiều số đơn vị. - Bài tập cần làm: Bài 1(cột 1, 3, 4). Bài (cột 1,2). Bài 3(b). Bài II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - SGK, thước III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ: 2Hs lên bảng đặt tính - 2Hs lên bảng, lớp bảng con. tính: - Hs Gv nhận xét, sửa bài. 53 + 47; 90 – 52. 2.Bài mới: Bài 1: Tính - u cầu Hs làm bảng con. - Lớp làm bảng con. - Hs nêu cách tính kết quả. - Nhận xét làm học sinh . Bài 2: Tính - u cầu lớp tính nêu miệng - GV nhận xét, sữa bài. + 35 35 70 − 84 26 58 + 40 60 100 - Tính từ trái sang phải 14 – + = 15 5+7–6=6 16 – + = 15 − 100 75 25 + 46 39 85 15 – + = 12 8+8–9=7 11 – + = 12 Bài 3. Viết số thích hợp vào trống: - Hoạt động nhóm làm vào phiếu Số bị trừ 44 63 64 90 - Đại diện nhóm trình bày. Nhóm Số trừ 18 36 30 38 khác nhận xét, nêu kết quả. Hiệu 26 27 34 52 - Gv nhận xét, sửa bài. Bài 4. u cầu học sinh nêu đề Bài giải: - u cầu lớp thực vào . Số lít dầu can to đựng là: - Nhận xét ghi điểm em . 14 + = 22 (l) 3. Củng cố - Dặn dò: Đáp số: 22 l -Nhận xét đánh giá tiết học - Về học làm tập lại . -Dặn nhà học làm tập . ……………………………………………………………………… TẬP ĐỌC: ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( TIẾT ) Đàm Ngân 469 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 I. MỤC TIÊU: - Đọc rõ ràng , trơi chảy TĐ học học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý đoạn đọc - Dựa vào tranh để kể lại câu chuyện ngắn khoảng câu đặt tên câu chuyện (BT2); viết tin nhắn theo tình cụ thể (BT3). II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi sẵn tên học thuộc lòng học . Tranh minh họa BT 2. III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu bài,ghi đề. 2. Kiểm tra đọc . - u cầu học sinh lên bốc thăm đọc -Lần lượt em lên bốc thăm - Về chỗ ngồi chuẩn bị phút . - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi nội dung - Đọc trả lời nội dung theo vừa đọc . yc. - Gọi em khác nhận xét bạn vừa đọc . - Các em khác lắng nghe nhận - Cho điểm trực tiếp em . xét bạn đọc . 3.Ơn kể chuyện theo tranh đặt tên cho câu chuyện . - Đọc đề . - Treo tranh hỏi . - Quan sát tranh trả lời . - Trên đường phố người xe cộ lại + Trên đường phố người xe cộ nào? lại tấp nập . - Ai đứng lề đường ? + Có cụ già đứng bên cạnh đường . - Bà cụ định làm ? Bà làm việc + Bà định sang đường bà muốn chưa ?Hãy kể lại tồn nội dung chưa sang . Thực hành kể tranh . chuyện theo tranh 1. - Treo tranh . - Quan sát . - Lúc xuất ? + Lúc cậu bé xuất . - Theo em cậu bé làm , nói với bà cụ + Cậu bé hỏi : Bà , Cháu có giúp . Hãy nói lời em bé ? bà điều khơng ? / Bà , bà đứng làm ? - Khi bà cụ nói ? Hãy nói lại lời + Bà muốn sang đường chưa bà cụ ? sang ./ Bà tính qua đường xe cộ qua lại đơng q . - Treo tranh . + Cậu bé dắt tay bà cụ qua đường . - Hãy kể lại tồn nội dung câu chuyện . Thực hành kể lại câu chuyện . -u cầu lớp đặt tên cho câu chuyện . + Bà cụ cậu bé / Cậu bé ngoan / - Mời em khác nhận xét . Giúp đỡ người già . - Nhận xét ghi điểm cho học sinh . - Nhận xét câu trả lời bạn . 4.Ơn viết tin nhắn . - Vì em phải nhắn tin ? + Cả nhà bạn vắng . - Nội dung tin nhắn cần để bạn có + Cần ghi rõ thời gian , địa điểm , thể dự tết trung thu ? tổ chức tổ chức . -u cầu lớp tự làm . + Làm cá nhân . Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám 470 Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 -Mời số em lên đọc tin nhắn trước lớp . + Lần lượt em đọc làm . - Mời em khác nhận xét . + Nhận xét bình chọn bạn viết - Nhận xét ghi điểm cho học sinh . - Đọc thêm tâp đọc: tuần 16, 17 + Hs mở SGK tìm tập đọc tuần 16, 17. -u cầu Hs luyện đọc cá nhân. - Hs đọc cá nhân. GV theo dõi Hs đọc 5. Củng cố dặn dò : - Hai em nhắc lại nội dung . - Giáo viên nhận xét đánh giá . - Về nhà học xem trước - Dặn nhà học xem trước . THỂ DỤC: SƠ KẾT HỌC KÌ I I. MỤC TIÊU: - Hệ thống kiến thức học học kì .Biết thực nội dung học HK1. - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”.Biết cách chơi tham gia chơi II. CH̉N BỊ: - Chuẩn bị còi. III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: * Khởi động:(3’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, u cầu học. - Cán dẫn đầu lớp chạy xung quanh sân tập, sau thường hít thở sâu.Cán bắt giọng hát. * KTBC:(3’) Gọi hs thực động tác học. GV lớp nhận xét. * Bài mới:(22’) a/GT bài: trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” b/ Các hoạt động : Thời lượng 14’ Đàm Ngân Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động1 :hệ thống kiến thức. -Mục tiêu: HS nhớ hệ thống lại kiến thức học học kì thực động tác tương đối xác. Cách tiến hành : - u cầu HS nhớ nhắc lại kiến thức học - Hướng dẫn nội dung mà HS chưa nhắc rõ . - Điều khiển lớp thực nội dung mơn học: +Đơi hình đội ngũ. y/c tổ lên - Ngồi theo đội hình hàng ngang,nhớ hệ thống kiến thức. - Lắng nghe. -Thực động tác điều khiển tổ trưởng. Lớp tư hàng ngang. - Cán hơ nhịp lớp thực động tác, GV quan sát sửa sai cho 471 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A 8’ Tuần trình diễn. +Thể dục RLKNCB. +Thể dục phát triển chung: gồm động tác : vươn thở tay, chân, lườn, bụng , tồn thân, nhảy, điều hòa + Trò chơi.Chỉ tổ chức chơi trò chơi. Hoạt động 2: Ơn trò chơi: “nhanh lên bạn ơi” -Mục tiêu: tham gia chơi nhiệt tình tương đối . -Cách tiến hành: Nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi:( kết hợp vần điệu) -Điều khiển trò chơi Năm học 2014- 2015 em. - Cả lớp tham gia chơi với điều khiển GV. - Cả lớp tập theo đội hình vòng tròn điều khiển gv. - HS tham gia trò chơi thử chơi thức. * Củng cố: (4’)GV gọi số HS trả lời câu hỏi. - GV hướng dẫn hs thả lỏng,hát. IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’)  GV nhận xét, đánh giá kết học giao bt nhà.  Rút kinh nghiệm : Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2014 TIẾNG VIỆT : Kiểm tra viết ( Chính tả, Tập làm văn ) (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chun mơn thống nhất) . TỐN: Kiểm tra định kì (CHKI) (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chun mơn thống nhất) TNXH: LÀM GÌ ĐỂ TRƯỜNG HỌC SẠCH SẼ VÀ AN TỒN? (Tiết 2) SINH HOẠT TẬP THỂ I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần. - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm. - Biết phương hướng tuần tới. - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn nhau. - Biết truyền thống nhà trường. - Thực an tồn giao thơng đường. Đàm Ngân 472 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 II. CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Tổ trưởng, lớp trưởng chuẩn bị nội dung. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: 1. Lớp hát đồng ca 2. Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên. - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến. - Lớp phó lao động nhận xét hoạt động lao động lớp. - Lớp phó văn nghệ báo cáo hoạt động văn nghệ lớp. - Lớp trưởng lên nhận xét chung tổ xếp loại tổ. - GV nhận xét chung: + Nề nếp: . + Học tập: . 3. Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt. . 4. Lớp múa hát tập thể. Thứ năm ngày 25 tháng 12 năm 2014 THỂ DỤC: ( GV mơn dạy) Đàm Ngân 473 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 . TỐN: LUYỆN TẬP CHUNG ( TT) I. MỤC TIÊU: - Biết làm tính cộng, trừ có nhớ phạm vi 100. - Biết tính giá trị biểu thức số có hai dấu phép tính cộng, trừ trường hợp đơn giản. - Biết giải tốn số đơn vị. - Bài tập cần làm: Bài 1. Bài 2. Bài 3. II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - SGK, thước III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Bài cũ : - Hs lên bảng, lớp bảng -3 Hs lên bảng, lớp bảng con. con: ĐT tính: 37 + 63; 100 – 19; 100 -Lớp nhận xét, chữa bài. – 8. - Gv nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới: Bài 1: Đặt tính tính ( bảng ) - Đọc u cầu đề . - u cầu lớp thực vào bảng con. - Hs làm bảng 38 61 54 70 -Hs nêu cách tính kết quả. + + − − -Hs khác nhận xét bạn bảng . 27 28 19 32 - Nhận xét , sữa chữa. 65 73 33 38 Bài 2: Tính - 2Hs lên bảng, lớp nháp - Hs lên bảng, lớp nháp - Gọi Hs khác nhận xét bạn 25 + 15 – 30 = 10 ; 51 – 19 + 18 = 50 bảng . - Nhận xét ghi điểm em . - Nhận xét bạn bảng . Bài 3. u cầu học sinh nêu đề - Đọc đề . -Bài tốn có dạng ? Vì ? - Dạng tốn . Vì - Mời em lên bảng làm . - em lên bảng làm . - u cầu lớp làm vào . * Giải Tuổi bố : 70 - 32 = 38 ( tuổi ) - Gọi em khác nhận xét bạn bảng Đ/S : 38 tuổi - Nhận xét làm học sinh . 3. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Hai em nhắc lại nội dung - Dặn nhà học làm tập . - Về học làm tập lại . . TẬP VIẾT: ƠN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( TIẾT ) Đàm Ngân 474 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 I. MỤC TIÊU: - Đọc rõ ràng , trơi chảy TĐ học học kì 1( phát âm rõ ràng, biết ngừng nghỉ sau dấu câu, cụm từ; tốc độ đọc khoảng 40 tiếng / phút); hiểu ý đoạn đọc - Tìm từ đặc điểmtrong câu (BT2). - Viết bưu thiếp chúc mừng thầy giáo(BT3) II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu ghi sẵn tên học thuộc lòng học . III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Giới thiệu bài, ghi đề -Vài em nhắc lại tựa 2. kiểm tra đọc . - u cầu học sinh lên bốc thăm đọc - Lần lượt em lên bốc thăm - Về chỗ ngồi chuẩn bị phút . - Gọi HS đọc trả lời câu hỏi nội - Đọc trả lời nội dung dung vừa đọc . - Gọi em khác nhận xét bạn vừa đọc . - Các em khác lắng nghe nhận - Cho điểm trực tiếp em . xét bạn đọc . 3.Ơn từ đặc điểm người vật - Gọi em đọc tập - Đọc đề . - Sự việc nói đến câu “ Càng - Là tiết trời . sáng , tiết trời lạnh giá ? - Càng sáng tiết trời ? - Càng lạnh giá . - Vậy từ từ đặc điểm tiết trời - Lạnh giá . sáng ? - u cầu lớp tự làm câu lại . - b. sáng trưng , xanh mát . - Nối tiếp đọc kết làm . - c. siêng , cần cù . - Lắng nghe bổ sung cho bạn . - Nhận xét ghi điểm cho học sinh . 4.Ơn cách cách viết bưu thiếp . -u cầu lớp tự làm . - Mời Hs đọc trước lớp . - Lần lượt em đọc làm . - Lớp nhận xét. - Nhận xét ghi điểm cho học sinh . 5.Viết khoảng câu nói bạn lớp em. -u cầu Hs tự làm bài. Gv theo dõi, giúp - – Hs đọc trước lớp. đỡ Hs yếu - GV lớp nhận xét, sữa chữa. 6. Củng cố dặn dò : - Giáo viên nhận xét đánh giá . - Dặn nhà học xem trước . - Hai em nhắc lại nội dung . - Về nhà học xem trước . TIẾNG VIỆT : Kiểm tra đọc ( Đọc hiểu, LTVC ) (Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá tổ chun mơn thống nhất) Đàm Ngân 475 Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 ÂM NHẠC: TẬP BIỂU DIỄN I. MỤC TIÊU: - Giúp học sinh ơn lại hát học học kỳ I - Hát giọng nhịp, giai điệu hát. - Có thái độ tích cực tiết học. II. ĐỜ DÙNG DẠY HỌC: - Nhạc cụ đệm. - Băng nghe mẫu. - Hát chuẩn xác hát. III. CÁC HOẠT ĐỢNG DẠY HỌC: - Ổn định tổ chức lớp, nhắc học sinh sửa tư ngồi ngắn. - Kiểm tra cũ: Gọi đến em hát lại hát học. - Bài mới: Hoạt Động Của Giáo Viên HĐ Của Học Sinh * Hoạt động : Ơn tập hát học. - Giáo viên gợi ý cho học sinh nhớ lại - HS nối tiếp nêu tên tên tác giả hát học. tác giả hát học. + Thật hay ( Hồng Lân) + X hoa (DC.Thái) + Múa vui (Lưu Hữu Phước) + Chúc mừng sinh nhật (Nhạc Anh) +Cộc cách tùng cheng (Phan Trần Bảng). +Chiến sĩ tí hon (Đình Đàm Ngân Tiểu học Hồng Hoa Thám 476 Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 Nhu+Việt Anh) - HS lắng nghe. * Hoạt động 2: Tập biểu diễn - Giáo viên Mời nhóm lên biểu diễn trước - HS thực lớp. - Giáo viên động viên học sinh mạnh dạn, tự tin - HS ý. lên biểu diễn. * Cũng cố dặn dò: - Khen em hát tốt, biễu diễn tốt - HS ghi nhớ. học, nhắc nhở em hát chưa tốt, chưa ý học cần ý hơn. - Dặn học sinh nhà ơn lại hát học. Đạo dức THỰC HÀNH KĨ NĂNG CUỐI HỌC KÌ I. Mục tiêu : - Giúp HS thực hành kĩ từ đến 8. - HS biết vận dụng điều học để đưa vào sống. II. Chuẩn bị : - GV: Tranh minh hoạ cá Đạo đức - HS: Vở BT Đạo đức III Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy 1.Ổn định: 2.Bài mới: 1/Giới thiệu bài: 2/Ôn tập kó học: * Trò chơi: “ Đồng ý hay không đồng ý” GV nêu ý kiến. - Mỗi người nên cố gắng làm lấy việc nên không cần quan tâm, giúp đỡ ai. - Chỉ cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè họ ốm đau hoạn nạn. - Cần quan tâm, giúp đỡ bạn thân. - Cần quan tâm , giúp đỡ tất bạn bè họ cần. -Quan tâm, giúp đỡ bạn bè làm thời gian. - Nên tham gia vào vận động xây dựng quỹ bạn nghèo, khó khăn. Đàm Ngân 477 Hoạt động học - HS hát. - HS giơ thẻ đồng ý hay không đồng ý. - HS kể việc làm thể quan tâm giúp đỡ bạn mình. Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 - GV nhận xét đánh giá tuyên dương. * GV nêu câu hỏi HS trả lời. - Vì phải giữ trật tự, vệ sinh nơi - HS phát biểu ý kiến. công cộng? - Thế giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng? * GV cho HS quan sát lớp học yêu cầu HS nhận xét vệ sinh lớp, nêu việc -Cả lớp dọn vệ sinh. cần làm để lớp học đẹp. - Tuyên dương HS gương mẫu. 3) Củng cố dặn dò : -Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. -Giáo dục học sinh ghi nhớ thực theo học. - HS vận dụng học vào sống. . TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: THỰC HÀNH: GIỮ TRƯỜNG HỌC SẠCH ĐẸP. I. Mục tiêu: - Biết thực số hoạt động làm cho trường, lớp, đẹp. - Nêu cách tổ chức bạn tham gia làm vệ sinh trường cách an tồn. II. Chuẩn bị : - Một số dụng cụ trang , chổi có cán , xẻng hót rác . Quan sát khu vực sân trường lớp học để nhận xét tình trạng vệ sinh nơi trước có tiết học . III. Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài kiểm : - Hãy kể tên hoạt động dễ gây nguy hiểm trường ?Em làm ? -Hãy nêu số trò chơi bổ ích ? -GV nhận xét, đánh giá. 2.Bài mới: * Giới thiệu bài: Để giữ cho trường lớp đẹp cần làm học hơm em tìm hiểu . Hoạt động :Nhận biết trường học đẹp biết giữ trường học đẹp . * Làm việc theo cặp. - Bức tranh minh họa điều ? Đàm Ngân 478 - Hs lên bảng kể tên trò chơi dễ gây nguy hiểm trường . - Kể tên trò chơi bổ ích . -Lớp nhận xét, bổ sung. - Học sinh lắng nghe giới thiệu - Vài em nhắc lại tựa - Quan sát tranh theo cặp trả lời Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần Năm học 2014- 2015 - Cho biết bạn làm ? Kể tên loại dụng cụ mà bạn sử dụng ? - Các bạn lao động vệ sinh sân trường - Các bạn qt dọn , xách nước , tưới , dụng cụ chổi nan , xơ , cuốc , xẻng - Theo em việc làm có tác dụng ? - Làm cho trường lớp đẹp . - Bức tranh thứ vẽ ? -Cảnh bạn chăm sóc -Hãy nói cụ thể hoạt động bạn -Tưới cây, hái khơ già , bắt sâu , . làm? -Tác dụng cơng việc ? - Cây mọc tốt ,làm đẹp cho ngơi trường - Trường học đẹp có tác dụng ? -Bảo vệ sức khỏe , giúp thầy học sinh dạy học đạt hiệu * Làm việc lớp . cao. - u cầu học sinh trả lời câu hỏi : - Quan sát sân trường , xung quanh - Nhớ lại kết quan sát để trả lời . lớp học bên lớp học hay bẩn ? - Xung quanh sân trường có nhiều -Hs thảo luận trả lời. xanh khơng ? Có tươi tốt khơng ? - Khu vệ sinh đặt đâu có khơng có mùi khơng ? -Trường học em chưa ? Theo - Khơng viết, vẽ bẩn lên bàn, khơng em ta cần làm để giữ trường học vứt rác khạc nhổ , khơng trèo , đẹp ? bẻ cành , hái , dẫm lên , . H động : Thực hành làm vệ sinh trường lớp . Bước : Phân cơng cơng việc cho nhóm . - Phát dụng cụ cho nhóm . - Hướng dẫn nhóm cách sử dụng loại dụng cụ việc đảm bảo vệ sinh an tồn làm việc . Bước :Tổ chức để nhóm kiểm tra đánh giá - NX đánh giá cơng việc làm nhóm. - Tun dương nhóm cá nhân làm tốt . *KL: trường lớp đẹp giúp khỏe mạnh học tập tốt hơn. 3. Củng cố dặn dò . - Sau học hơm em rút điều ? Đàm Ngân 479 - Thực làm vệ sinh ngồi sân trường lớp học . - Các nhóm nhận dụng cụ lao động - Đeo trang , gang tay bảo hộ thực hành lao động - Các nhóm kiểm tra lại cơng việc nhóm . - Bình chọn cá nhân nhóm xuất sắc - Nhiều em nêu lại kết luận . -Trường lớp đẹp giúp khỏe mạnh học tập tốt Tiểu học Hồng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần -YC Hs liên hệ. -Hs phát biểu ý kiến trường, lớp - Hai em nêu lại nội dung học -Về nhà học thuộc xem trước - GV hệ thống nội dung. - Dặn dò. Đàm Ngân Năm học 2014- 2015 480 Tiểu học Hồng Hoa Thám [...]... Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám 31 Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………… Ngày TỔ TRƯỞNG tháng năm 20 … HIỆU TRƯỞNG ÂM NHẠC ( GV bộ môn dạy) Đàm Ngân 32 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A TUẦN 2 Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 Thứ hai ngày 1 tháng 9 năm 20 14 TẬP ĐỌC: (2tiết) PHẦN THƯỞNG I MỤC TIÊU: - Đọc đúng, và... hiện để học tập và sinh hoạt đúng giờ  Cách tiến hành: Đàm Ngân 16 Năm học 20 1 4- 20 15 - HS thảo luận - Mỗi nhóm 2 em - Trao đổi tranh luận - Nghe và tranh luận - HS lặp lại - HS quan sát tranh - Thảo luận nhóm - Tắt tivi đi ngủ - Thảo luận, sắm vai và trả lời: không nên bỏ học - HS lặp lại Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 - GV giao nhiệm vụ thảo luận cho từng - Nhận... hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, vâng lời thầy cô, nói lời hay làm việc tốt 4 Lớp múa hát tập thể Đàm Ngân 25 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 THỂ DỤC : Đàm Ngân 26 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 TIẾT 1: GIỚI... ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1 Ổn định: - Hát 2 Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con: - 2 HS thực hiện trên bảng lớp; cả Đặt tính rồi tính với các số hạng là: 40 và 37 lớp làm bảng con ; các số hạng là 5 và 71 - Nhận xét ghi điểm Đàm Ngân 17 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 - Nhận xét phần bài kiểm 3 Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài:... cầu bài - Cho HS quan sát so sánh trực tiếp độ dài của đoạn thẳng AB hoặc CD với độ dài 1dm - Nhận xét Bài tập 2: - Gọi HS nêu yêu cầu bài - GV hướng dẫn HS làm bài - Chấm một số vở 1 - Nhận xét Bài tập 3: HSKG - Gọi HS nêu yêu cầu bài - Cho HS tự giải Năm học 20 1 4- 20 15 - Hát - 2 HS thực hiện trên bảng lớp; cả lớp làm vào bảng con - HS lặp lại - 1 HS đo; cả lớp theo dõi - HS nghe và lặp lại - HS thực... HS lặp lại - HS quan sát - HS thực hiện - Thảo luận nhóm - Đại diện nhóm trình bày - HS lặp lại 29 Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 *Cách tiến hành: + Cho HS thực hành: tự nắm bàn tay, - Thảo luận nhóm đôi cổ tay, cánh tay của mình Trả lời câu - Đại diện nhóm trình bày hỏi: - Dưới lớp da của cơ thể có gì? - Dưới lớp da của cơ thể có xương và bắp thịt (cơ) - Nhờ đâu mà... DẠY – HỌC: - Giáo viên: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2 - Học sinh: vở bài tập Năm học 20 1 4- 20 15 III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy 1 Ổn định: 2 Kiểm tra: - Hướng dẫn HS cách học phân môn Luyện từ và câu 3 Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài: Từ và câu * Hoạt động 1: Giới thiệu từ và câu Bài tập 1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - GV treo tranh - Chia lớp thành 4 nhóm Hoạt động học - Hát - HS... hiện nội dung - Chấm điểm một số vở hai tranh - Kết luận: Tên gọi của các vật, việc được - HS lặp lại gọi là từ Ta dùng từ đặt thành câu để trình bày một sự việc 4 Củng cố - Dặn d ò: - Hỏi lại tựa bài - Từ và câu Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám 13 Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 - Hỏi lại những điều cần nhớ - HS trả lời - Giáo viên chốt lại những phần chính - HS nghe trong tiết học - Về nhà xem... cố - dặn dò: - Hỏi lại tựa bài - Học tập, sinh hoạt đúng giờ - Hỏi lại một số kiến thức trong nội - HS trả lời dung vừa học - Giáo viên chốt lại những phần chính - HS nghe trong tiết học - Về nhà xem lại bài thực hiện tốt - HS nghe những điều vừa học - Khen ngợi những HS biết học tập - HS vỗ tay sinh hoạt đúng giờ - Nhận xét tiết học Thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 20 13 TOÁN:... Cho HS thi đua vẽ đoạn thẳng có độ dài - HS đại diện tổ chơi thi đua 1dm, 2dm (thi đua nhóm) - Nhận xét tuyên dương nhóm vẽ đúng và - HS vỗ tay nhanh - 1dm bằng bao nhiêu cm? - 1dm = 10cm - Về nhà xem lại bài Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám 24 Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 - Chọn vở bạn viết đúng, sạch, đẹp, cho cả - HS nghe lớp xem - Nhận xét tiết học TNXH: VÌ SAO CHÚNG TA VẬN . Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 TUẦN 1 Thứ hai ngày 25 tháng 8 năm 20 14 TẬP ĐỌC: (2tiết) CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM (2TIẾT) I . MỤC TIÊU : - Đọc đúng , rõ ràng. Hoa Thám 10 Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 - Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3. II . CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Kẻ bảng của bài tập 1. - Học sinh: Bảng con, que tính. III. LÊN LỚP : Hoạt động. hạng là 5 và 71 - Nhận xét ghi điểm. - Hát - 2 HS thực hiện trên bảng lớp; cả lớp làm bảng con Đàm Ngân Tiểu học Hoàng Hoa Thám 17 Giáo án lớp 2A Tuần 1 Năm học 20 1 4- 20 15 - Nhận xét phần bài

Ngày đăng: 09/09/2015, 22:20

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. MỤC TIÊU:

 • LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

 • I. MỤC TIÊU:

  • I. MỤC TIÊU:

  • - Viết đúng hai chữ hoa Ă, Â (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ – Ă hoặc Â), chữ và câu ứng dụng : Ăn (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Ăn chậm nhai kĩ (3 lần).

  • Bước 1:

  • Nhắc lại cấu tạo nét chữ A.

  • Nhắc lại cấu tạo nét chữ Ă, Â.

  • Nêu cách viết chữ Ă, Â.

  • - Giáo viên chốt ý: Chữ Ă, Â cỡ vừa, viết giống chữ A vừa. Chữ Ă, Â cỡ nhỏ viết giống chữ A nhỏ.

  • Bước 2: Hướng dẫn viết trên bảng con

  • - Giáo viên theo dõi, uốn nắn để học sinh viết đúng và đẹp.

  • Tiết 2

 • I. MỤC TIÊU:

  • SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI. LẬP DANH SÁCH HỌC SINH

  • Tiết 2

  • BÍM TÓC ĐUÔI SAM

 • TRÊN CHIẾC BÈ

 • I. MỤC TIÊU:

  • TỪ CHỈ SỰ VẬT – TỪ NGỮ VỀ NGÀY, THÁNG, NĂM

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

  • CẢM ƠN, XIN LỖI

  • Hoạt động của HS

   • Hoạt động của Gv

   • Hoạt động của HS

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

 • MỤC LỤC SÁCH

 • I. MỤC TIÊU:

  • HĐ của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

  • Hoạt động của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

  • TÊN RIÊNG. CÂU KIỂU: AI LÀ GÌ?

  • Hoạt động của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

  • Hoạt động của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

 • BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN

  • Hoạt động của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

  • Hàng trên: 5 quả cam

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

   • Hoạt động của giáo viên

   • Hoạt động của học sinh

    • CD dài :… cm ?

 • CƠ QUAN TIÊU HOÁ

  • Hoạt động của giáo viên

  • Hoạt động của học sinh

   • MẨU GIẤY VỤN.

  • 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề

 • 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 7 + 5.

 • - Bảng phụ viết sẵn đọan tập chép .

  • 47 + 5

 • - Bảng cài + que tính + bảng phụ.

 • - Tranh minh hoạ ( Như SGK ).

  • I. MỤC TIÊU:

 • - Tranh minh họa bài đọc, bảng phụ chép sẵn câu văn luyện đọc.

  • 47 + 25

 • CÂU KIỂU: AI LÀ GÌ ? KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH.

 • TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP.

 • - GV: Bảng phụ chép sẵn bài tập SGK + tranh minh họa bài tập 3 SGK.

  • ĐẠO ĐỨC

  • GỌN GÀNG NGĂN NẮP (TIẾT 2).

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • - GV: SGK + Dụng cụ phục vụ trò chơi đóng vai.

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 • - GV: SGK + bảng phụ chép sẵn các bài tập.

  • 1. Giới thiệu bài: Trục tiếp, ghi đề

 • CHỮ HOA Đ

 • I. MỤC TIÊU:

 • III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

  • 1. Giới thiệu bài : Trực tiếp, ghi đề .

 • - Bảng phụ ghi nội dung bài tập.

 • - Biết giải và trình bày bài giải bài toán về ít hơn.

 • - Bảng phụ ghi tóm tắt BT1 SGK, hình vẽ tóm tắt BT2 và mô hình các quả cam.

  • TIÊU HÓA THỨC ĂN

 • I. MỤC TIÊU

 • - Nói được sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở miệng, dạ dày ,ruột non, ruột già.

 • II. CHUẨN BỊ

 • III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • Giới thiệu: Khởi động:

   • NGƯỜI THẦY CŨ.

  • 1. Giới thiệu bài “Người thầy cũ” (Tiết 2 )

   • LUYỆN TẬP

 • - GV: Bảng phụ chép sẵn tóm tắt các bài tập 2,3; tranh BT4.

  • 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp, ghi đề .

 • - Xác định được 3 nhân vật trong câu chuyện: Chú bộ đội, thầy giáo và Dũng.

  • I. MỤC TIÊU:

   • ĐẠO ĐỨC

   • CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (TIẾT 1).

 • - Bảng gài, que tính.

 • - Bảng phụ ghi Bài tập 2 và 3

 • + Bảng cài + que tính + bảng phụ.

  • NGƯỜI MẸ HIỀN

 • - Bảng cài + que tính + bảng phụ.

 • - Bảng phụ viết sẵn đọan tập chép .

  • I. MỤC TIÊU:

   • Tiết 8 : CHĂM LÀM VIỆC NHÀ(T2)

 • I. MỤC TIÊU:

 • - HS biết : Trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năng để giúp đỡ ông bà, cha mẹ.

 • II. CHUẨN BỊ

 • III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • Giới thiệu: Tiếp tục học tiết 2 của bài đạo đức: Chăm làm việc nhà.

 • - GV: SGK + bảng phụ.

  • ĂN, UỐNG SẠCH SẼ

 • I. MỤC TIÊU

 • II. CHUẨN BỊ

 • III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

  • ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 1)

  • ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 2)

 • - GV: Ca 1 lít + Chai 1 lít + Cốc + Bình nước + bảng phụ.

  • LUYỆN TẬP CHUNG

  • I. MỤC TIÊU:

 • I/ MỤC TIÊU

  • ÔN TẬP TIẾT 7

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.( phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút).

 • - Biết cách tra mục lục sách (BT2) , nói đúng lời mời , nhờ, đề nghị theo tình huống cụ thể (BT3 ).

 • II. CHUẨN BỊ :

 • Phiếu ghi tên các bài tập đọc và các bài học thuộc lòng.

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

  • a)Giới thiệu:

   • ÔN TẬP TIẾT 8

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Đọc đúng, rõ ràng các đoạn (bài) tập đọc đã học trong 8 tuần đầu.( phát âm rõ, tốc độ đọc khoảng 35 tiếng / phút).

 • - Biết giải các ô chữ theo từng dòng dựa vào các gợi ý trong SGK.

 • II. CHUẨN BỊ :

 • - Phiếu ghi tên các bài tập đọc và các bài học thuộc lòng.

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

  • a)Giới thiệu:

   • ÔN TẬP TIẾT 9 + 10

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Đọc thầm và TLCH theo nội dung bài đọc

 • - Viết 1 đoạn văn ngắn (từ 3 – 5 câu) nói về em và trường của em.

 • II. CHUẨN BỊ :

 • - Nội dung bài đọc: Đôi bạn.

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

  • a)Giới thiệu:

   • ĐỀ PHÒNG BỆNH GIUN

 • I. MỤC TIÊU

 • II. CHUẨN BỊ

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

  • Hoạt động của GV

  • Hoạt động của HS

  • I. MỤC TIÊU:

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

    • LUYỆN TẬP

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

  • Giới thiệu:

   • 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 12 – 8

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

    • 32 – 8

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

    • TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

    • CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM

  • I. MỤC TIÊU:

   • Hoạt động dạy

   • Hoạt động học

  • Giới thiệu:

 • - Gọi HS đọc từng câu của bài sau đó tìm các từ khó, dễ lẫn trong câu.

  • CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

   • SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • TÌM SỐ BỊ TRỪ

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

  • Đi THƯỜNG THEO NHỊP. TRÒ CHƠI: NHÓM 3, NHÓM 7

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • 13 TRỪ ĐI MỘT SỐ : 13 –5

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • 33 – 5

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • ………………………………………………………………………..

  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

 • TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM – DẤU PHẨY

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • ĐI THƯỜNG THEO NHỊP. TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN (NHÓM 3, NHÓM 7)

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • MẸ

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • 53 – 15

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • CHỮ HOA K

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • KỂ VỀ NGƯỜI BẠN THÂN CÙNG LỚP EM.

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động của Thầy

  • Hoạt động của Trò

   • ÂM NHẠC:

 • ÔN TẬP BÀI HÁT: CỘC, CÁCH, TÙNG , CHENG

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Hát chuẩn xác bài hát

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • BÔNG HOA NIỀM VUI

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • 14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 – 8

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

  • TRÒ CHƠI : BỎ KHĂN VÀ NHÓM BA, NHÓM BẢY

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • 34 – 8

 • I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • BÔNG HOA NIỀM VUI

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • 54 – 18

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

 • TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH. CÂU KIỂU: AI LÀM GÌ?

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • QUÀ CỦA BỐ

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • ..................................................................................................................

  • THỂ DỤC:

  • TRÒ CHƠI: "BỊT MẮT BẮT DÊ"

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • QUÀ CỦA BỐ

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • 15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết cách thực hiện các phép trừ để lập các bảng trừ: 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • - GV: Que tính. Bảng phụ BT1

 • - HS: Vở, bảng con, que tính.

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • ÂM NHẠC:

 • CHIẾN SĨ TÍ HON

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động của Giáo viên

 • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU: Giúp HS:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Bảng con (HS)

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • CHỮ HOA: L

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • KỂ VỀ GIA ĐÌNH

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • BẢNG TRỪ

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • ÂM NHẠC:

 • ÔN BÀI: CHIẾN SĨ TÍ HON

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • ………………………………………………………………………..

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Bảng phụ viết nội dung bài tập 3a.

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • + Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1, 3), Bài 2 (cột 1, 2, 3), Bài 3

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • + Bài tập cần làm: BT1

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • ………………………………………………………………………..

  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • - SGK, thước kẻ

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Đạo đức

  • Tiết 15: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp ( Tiết 2 )

   • ÂM NHẠC:

 • ÔN BÀI: CHÚC MỪNG SINH NHẬT; CỘC, CÁCH, TÙNG, CHENG; CHIẾN SĨ TÍ HON

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • LUYỆN TẬP

 • I. MỤC TIÊU:

 • + Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1, 2, 5), Bài 3

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • NGÀY, GIỜ

 • I. MỤC TIÊU:

 • + Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 3

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • + Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2;

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỜI GIAN BIỂU

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • + Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • ÂM NHẠC:

 • KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Đạo đức

  • GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG (T1)

  • THỰC HÀNH XEM LỊCH

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • CHỮ HOA O

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • - HS : SGK

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • TRÒ CHƠI : “BỊT MẮT BẮT DÊ”, “NHÓM BA NHÓM BẢY"

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • I. MỤC TIÊU:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • LUYỆN TỪ VÀ CÂU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật trong tranh ( BT1) ;

 • - Bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh (BT2, BT3)

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Hoạt động dạy

  • Hoạt động học

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • ÂM NHẠC:

 • DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG:

 • I. MỤC TIÊU:

 • - Biết trình bày các bài hát dưới nhiều hình thức.

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Hát chuẩn xác bài hát.

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

  • Đạo đức

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Phiếu ghi sẵn các tên bài tập đọc .

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

  • ………………………………………………………………………..

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

  • THỂ DỤC:

  • TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN” VÀ “ NHANH LÊN BẠN ƠI!”

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • - Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn bài tập 2 .

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

 • I. MỤC TIÊU:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

  • TOÁN:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

  • TẬP ĐỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

  • THỂ DỤC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. CHUẨN BỊ:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

  • ÂM NHẠC:

 • I. MỤC TIÊU:

 • II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 • - Hát chuẩn xác bài hát.

 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 • Hoạt động dạy

 • Hoạt động dạy

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan