Giới thiệu về Java

30 934 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 10:07

Giới thiệu về java 1Giới thiệu về Java 2Nội dung•Xuất sứ•Đặc điểm•Java Development Kit (JDK)•Một số IDE dùng cho Java•Chương trình Java đơn giản 3I. Xuất sứ•Java là một ngôn ngữ lập trình mới do một nhóm các nhà khoa học của hãng Sun Microsystems sáng tạo nên.•Java đặc biệt hướng đối tượng và rất mạnh về Internet.•Lịch sử Java bắt đầu từ 4/1991, khi một nhóm lập trình của Sun được giao nhiệm vụ thực hiện đề án với tên gọi Green. 4•Green là đề án nhằm đưa các kỹ thuật tin học vào những thiết bị điện tử thương mại, như một cuộc đột phá về kỹ thuật, qua đó duy trì tốc độ phát triển và lợi nhuận của hãng.•Lãnh đạo đề án là James Gosling quyết định cần có một ngôn ngữ thỏa mãn tính uyển chuyển (portability). 5•Lúc đó có ngôn ngữ C++ tỏ ra khá uyển chuyển nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của đề án.•Bởi vì, tính uyển chuyển ở đây không những về phía mã nguồn chương trình mà còn cả với bộ xử lý. Trong khi đó các thiết bị điện tử thương mại có những bộ xử lý khác nhau và vòng đời ngắn. 6•Nếu sử dụng ngôn ngữ C++, khi gặp một bộ xử lý mới cần phải thay đổi chương trình dịch, rồi biên dịch lại chương trình.•Ngoài ra C++ là ngôn ngữ khá phức tạp•Tháng 8/1991, J.Gosling bắt tay vào việc thiết kế ra một ngôn ngữ mới và đặt tên là Oak /ouk/ (Cây sồi). 7•Ông ta giải thích cách đặt tên cho ngôn ngữ mới này là cây sồi bởi vì trong quá trình đưa vào cấu trúc thư mục cho ngôn ngữ mới, ông nhìn qua cửa sổ phòng làm việc và thấy cây sồi.•Ban đầu Oak không được quan tâm đến, thậm chí có người còn giải thích Oak là viết tắt của các chữ cái trong cụm “Object Application Kernel” .^_^. 8•Khoảng mùa xuân 1994, khi các nhà lãnh đạo của Sun Microsystems hoạch định các chính sách thương mại liên quan đến Internet, Oak mới được chú ý đến.•Sau đó, J.Gosling cùng một số đồng nghiệp đã âm thầm làm việc để đưa Oak đến với Internet trong gần một năm trời. 9•Tháng giêng năm 1995, Oak được đổi tên thành Java.•Nguyên nhân chính là do Oak đã trùng tên với một sản phẩm thương mại đã đăng kí bản quyền.•Ngày 23/5/1995, Java được Sun chính thức công bố ở Sun World’95. 10II. Đặc điểm của Java•Tính uyển chuyển của java do chương trình biên dịch tạo ra mã byte (bytecodes) không phụ thuộc hệ thống máy sử dụng.•Bytecodes là tập hợp các câu lệnh tương tự như nhứng lệnh mã máy (machine code), nó được tạo ra khi một chương trình Java được biên dịch xong. [...]... đặt JDK, sau đó cài JRE. • Một số IDE thơng dụng của Java như: JPadPro, SitePadPro, NetBeans, JBuilder, Eclipse … 1 Giới thiệu về Java 30 • Lưu đoạn mã vừa soạn thảo trên vào file HelloWorld .java, sau đó dùng javac để biên dịch nó, rồi dùng java để thông dịch. Kết quả sẽ là một Frame có dịng chữ HelloWorld. 24 V. Chương trình HelloWord • Java có nhiều loại ứng dụng khác nhau, bao gồm: Console,... được bổ sung. 17 • Java là ngơn ngữ thơng dịch (Interpreted): đây là đặc điểm liên quan trực tiếp đến tính khơng phụ thuộc vào hệ máy của Java. (sơ đồ). • Java là tốc độ cao (hight performance): Các dự án của java thường được tách thành nhiều module, nhờ vậy tốc độ thực thi thường rất cao. 20 IV. Intergreted Development Environment for Java • Cài đặt java : Download J2SE (JavaTM 2 Platform... đột phá về kỹ thuật, qua đó duy trì tốc độ phát triển và lợi nhuận của hãng. • Lãnh đạo đề án là James Gosling quyết định cần có một ngơn ngữ thỏa mãn tính uyển chuyển (portability). 13 Một số đặc tính của Java do Sun đưa ra • Java là đơn giản (simple): java được kế thừa từ C++, và được loại bỏ đi các tính năng khó nhất của C++, dẫn đến java dễ sử dụng hơn. Do u cầu của cơng việc, java phải... gian huấn luyện ngắn. 27 • Lưu đoạn mã trên vào file HelloWorld .java, sau đó vào DOS biên dịch nó bằng lệnh java • Để chạy Applet, ta có hai cách: - Dùng trình appletviewer: appletvieuwer HelloWorld .java - Chạy qua trình duyệt bằng cách tạo một file *.htm. 12 Back S ource C ode Java (* .java) W in9x/W inN T Linux/U nix B ytecodes Java (*.class) J a v a C o m p i l e r ( j a v a c ) J a v a ... sử Java bắt đầu từ 4/1991, khi một nhóm lập trình của Sun được giao nhiệm vụ thực hiện đề án với tên gọi Green. 18 • Java là đa luồng (Multithreaded): trình ứng dụng của java thường bao gồm nhiều quá trình xảy ra đồng thời. Tính đa luồng của Java cho phép ta có thể biên soạn phần mềm đáp ứng tốt hơn, tương tác tốt hơn, và thực hiện theo thời gian thực. • Java có tính động (dynamic): vì java. .. 16 • Java có tính độc lập với cấu trúc (architechture neutral): đây là điểm đặc sắc nhất của java, có nghĩa là java không phụ thuộc vào hệ máy (platform – loại máy và hệ điều hành). • Java có tính di động (portable): khả năng độc lập hệ máy giúp java có thể di chuyển trên phạm vi rộng. Các loại giao diện dữ liệu cũng như dáng vẻ và cảm nhận của java đều giống nhau trên mọi... { System.out.println(“Hello World”); } } • Chú ý java phân biệt chữ hoa với chữ thường. Lưu đoạn mã trên vào file có tên là HelloWorld .java, lưu ý tên file phải trùng với tên lớp (có phân biệt kiểu chữ), và phần mở rộng của nó là * .java • Mở cửa sổ DOS, tìm tới thư mục chứa file trên, dịch chương trình bằng lệnh javac, rồi chạy nó bằng lệnh java 29 import java. awt.*; class HelloWorld extends Frame... nhất của Java (chưa có khai báo đặc biệt, hay sử dụng các thư viện). Đoạn mã sau là chương trình mở đầu của ứng dụng Console: 19 III. Java Development Kit • Có hai chương trình cơ bản thường dùng: - Khi biên dịch một chương trình viết bằng java : javac file .java - Sau khi biên dịch, tập tin file.class được sinh ra, để thực thi chương trình, đối với ứng dụng thông thường ta sử dụng : java file ... olaris …. 15 • Java là mạnh (robus): java có sẵn tính năng “automatic garbage collection” – bộ nhớ được giải phóng một cách tự động, nhờ đó lập trình viên có thể tránh được những hư hỏng bộ nhớ và bảo đảm tính tồn vẹn dữ liệu. 3 I. Xuất sứ • Java là một ngơn ngữ lập trình mới do một nhóm các nhà khoa học của hãng Sun Microsystems sáng tạo nên. • Java đặc biệt hướng đối tượng và rất mạnh về Internet. • Lịch... thống nào có trang bị trình điều khiển Java (JVM, thơng dịch). • Tính uyển chuyển đó làm tăng khả năng tái sử dụng của các lớp đã tạo ra, tức là làm nổi bật tính hướng đối tượng. 28 • Frame - ứng dụng đồ họa: java có thư viện AWT (Abstract Windowing Toolkit) cung cấp tương đối đầy đủ các thành phần GUI như button, label … Ở mức nâng cao, java cịn có JFC (Java Foundation Class). Frame là một ứng . 1Giới thiệu về Java 2Nội dung•Xuất sứ•Đặc điểm Java Development Kit (JDK)•Một số IDE dùng cho Java Chương trình Java đơn giản 3I. Xuất sứ Java. tượng. 12BackS ourceC ode Java( * .java) W in9x/W inN T ...Linux/U nix...B ytecodesJava(*.class )Java Compiler (javac )Java Interpreter (java) W in32LinuxS olaris….

Hình ảnh liên quan

• Hướng dẫn cấu hình Java để trình duyệt có thể xem được các Applet của java: Vào  Control Panel > Java > Advanced … - Giới thiệu về Java

ng.

dẫn cấu hình Java để trình duyệt có thể xem được các Applet của java: Vào Control Panel > Java > Advanced … Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan