Đề kiểm tra nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm

1 1.3K 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 15:09

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ FPT CÔNG TY PHÂN PHỐI FPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc & ĐỀ KIỂM TRA Vị trí: Nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm IPG HP 1. Marketing là gì? 2. Khi tiếp xúc với khách hàng: - Bạn cần trao đổi những thông tin gì? - Làm thế nào để trình bày vấn đề một cách ngắn gọn mà vẫn đầy đủ thông tin trong đó? - Phương pháp hiệu quả nhất để trao đổi thông tin là gì? - Phong cách trình bày nào sẽ hiệu quả hơn? - Bạn sẽ bị chất vấn những câu hỏi khó gì? - Lập luận logic trong tranh luận của tôi liệu có làm cho tôi từ một nhà phê bình thành người ủng hộ không? - Bạn cần những thiết bị hỗ trợ nào để tăng hiệu quả bài nói của mình, làm nó trở nên dễ hiểu hơn? - Khách hàng cần gì ở bạn? - Làm thế nào để trao đổi thông tin một cách ngắn gọn, rõ ràng? - Bạn có nhắc lại những thông tin quan trọng để chắc chắn rằng khách hàng hiểu và nhớ nó? 3. Bài tập tình huống: Công ty Tin học D là một nhà phân phối chuyên nghiệp trên thị trường ICT VIệt Nam, hiện nay Công ty D đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới. Một trong các sản phẩm mà Công ty D đang muốn phát triển là IPG (Imaging and Printing Group) của HP-COMPAQ. Ban Giám đốc Công ty D giao cho nhiệm vụ cho Phòng Kinh doanh xây dựng một kế hoạch phát triển loại sản phẩm này. Bạn là người phụ trách phòng kinh doanh, bạn hãy: - Phân tích S.W.O.T ? - Phân tích thị trường sản phẩm IPG tại miền Bắc? - Đưa ra một kế hoạch phát triển kinh doanh nhóm sản phẩm IPG trên thị trường miền Bắc và Bắc Trung Bộ? /storage1/vhost/convert.123doc.vn/data_temp/document/cdi1433232557-1768428- 14332325578475/cdi1433232557.doc 1 Họ và tên: …………………………… Địa chỉ: ……………………………… Điện thoại: ………………………… Email: ………………………………. . lập - Tự do - Hạnh phúc & ĐỀ KIỂM TRA Vị trí: Nhân viên kinh doanh và marketing sản phẩm IPG HP 1. Marketing là gì? 2. Khi tiếp xúc với khách hàng: - Bạn cần trao đổi những thông tin gì? -. nhiệm vụ cho Phòng Kinh doanh xây dựng một kế hoạch phát triển loại sản phẩm này. Bạn là người phụ trách phòng kinh doanh, bạn hãy: - Phân tích S.W.O.T ? - Phân tích thị trường sản phẩm IPG tại miền. ICT VIệt Nam, hiện nay Công ty D đang có kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, phát triển các sản phẩm mới. Một trong các sản phẩm mà Công ty D đang muốn phát triển là IPG (Imaging and Printing

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan