Giáo án ngữ văn 9 HK2

163 1,289 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:56

1 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 VĂN BẢN BÀN VỀ ĐỌC SÁCH (Tuần:20-Tiết PPCT:98) Chu Quang Tiềm. Ngày dạy:2/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. M ỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách và phương pháp đọc sách . 2. Kỹ Năng: -Rèn luyện thêm cách viết văn nghò luận qua việc lỉnh hội bài văn nghò luận sâu sắc, sinh động, giàu tính thuyết phục của Chu Quang Tiềm . 3. Thái độ : -Rèn luyện cách đọc sách . B. CHU ẨN BỊ : 1/ Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. Kiểm tra kiến thức cũ 2. Giảng kiến thức mới: - Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu ngày càng cao con người cần có tri thức mỗi người tự tích luỹ cho mình kinh nghiệm, nâng cao học vấn. Phải đọc sách, đọc như thế nào và đọc những sách gì để hiểu hơn nội dung chúng ta cùng tìm hiểu văn bản . Hoạt động của Thầy – Trò Nội dung HĐ 1: Đọc hiểu văn bản HD đọc : Dựa vào chú thích * sơ lược đôi nét về tác giả ? Văn bản thuộc phương thức biểu đặt nào ? - Nghò luận . Vấn đề nghò luận của bài viết này là gì ? Dựa theo bố cục bài viết , hãy tóm tắt các luận điểm của tác giả khi triển khai vấn đề ấy ? ( câu 1 sgk) Bố cục mấy phần , nội dung của mỗi phần ? a) Từ đầu … Phát hiện thế giới mới -> Sauk I.Tìm hiểu chung; 1.Tác giả : Chu Quang Tiềm (1897- 1986) là nhà mó học và lý luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc . 2. Tác phẩm : 3/Bố cục: 3phần GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 2 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 hi vào bài tác giả khẳng đònh tầm quan trọng , ý nghóa cần thiết của việc đọc sách . b) Lòch sử … Tiêu hao lực lượng -> Nêu các khó khăn ,các thiên hướng sai lạc dễ mắc phải của việc đọc sách . c) Còn lại -> Bàn về phương pháp đọc sách . HĐ 2: Tìm hiểu văn bản . Qua lời bàn của tác giả , em thấy việc đọc sách có ý nghóa gì ? Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn . Tác gỉa đã đưa ra những lí lẽ nào để làm rõ ý nghóa đó ? - Sách ghi chép ,cô đúc và lưu truyền mọi tri thức mọi thành tựu mà loài người tìm tòi tích luỹ được qua từng thời đại . - Sách có già trò có thể xem là những cột mốc trên con đường phát triển học thuật của nhân loại , nó trở thành kho tàng q báu di sản tinh thần , mà loài người thu lượm , nung nấu mấy nghìn năm. - Đọc sách là con đường tích luỹ , nâng cao vốn tri thức .Đối với người đọc sách chính là sự chuẩn bò để có thể làm cuộc trường chinh vạn dặm . - Nếu không kế thừa thành tựu các thời đại đã qua thì khó mà phát triển được . II. Tìm hiểu văn bản . A/N ội dung: 1/ Tầm quan trọng và ý nghóa của việc đọc sách . - Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn + Sách là kho tàng q báu , di sản tinh thần của nhân loại . + Là những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật của nhân loại . + Làm cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn , phát hiện thế giới mới. - Là con đường tích luỹ nâng cao vốn tri thức . 3.Cũng cố bài giảng: -Tầm quan trọng và ý nghóa của việc đọc sách . Văn bản: BÀN VỀ ĐỌC SÁCH(TT)(Tuần:20-Tiết PPCT:99) Chu Quang Tiềm . Ngày dạy:2/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. Mục tiêu: GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 3 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 1. Kiến thức : -Hiểu được sự cần thiết của việc đọc sách và phương pháp đọc sách , những khó khăn thường gặp khi đọc sách . 2. Kỹ Năng : -Rèn luyện thêm cách viết văn nghò luận qua việc đọc sách 3: Thái độ : -Biết chọn sách – đọc sách phù hợp . B. Chuẩn bò : 1/ Giáo viên: giáo án, sách giáo khoa, sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ Nêu ý nghóa, tầm quan trọng của việc đọc sách 2. Giảng kiến thức mới: Trong thời đại ngày nay có rất nhiều sách vậy việc đọc sách có những khó khă ntn? Phương pháp chọn và đọc sách ntn chúng ta tìm hiểu tiếp . Hoạt động của Thầy – Trò Nội dung HĐ2 : Cho HS đọc đoạn 2 Theo em đọc sách có dễ không ? Tại sao ? - Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu, dễ sa vào lối “Ăn tươi nuốt sống”-> Không kòp tiêu hóa , không nghiền ngẫm . ( Nghệ thuật gì ? So sánh ) - Sách nhiều khiến người đọc khó lựa chọn lãng phí thời gian và sức lực vào những cuốn sách không thật cần thiết . Theo ý kiến của tác giả ,chúng ta cần lựa chọn sách đọc ntn ? -Không tham đọc nhiều, đọc lung tung mà phải chọn cho tinh , đọc cho kó những cuốn sách thật sự có giá trò cho mình . - Cần đọc kó những cuốn sách tài liệu cơ bản thuộc lónh vực chuyên môn, chuyên sâu cho mình . - Đọc thêm những loại sách thường thức , loại sách gần gũi, kế cận với chuyên môn II.Tìm hi ểu văn bản: A/Nội dung: 2/ Các khó khăn nguy hại dễ gặp của việc đọc sách . - Sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu. - Sách nhiều khiến người đọc khó lựa chọn, lạc hướng . 3/ Phương pháp đọc sách . - Chọn cho tinh, đọc cho kĩ những cuốn sách nào thật sự có giá trị ,có GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 4 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 của mình . Đọc sách không đúng đưa đến kết quả ra sao ? - Không biết thông thì không thể chuyên , không biết rộng thì không thể nắm gọn . HĐ 4: Cho HS đọc đoạn 3 – Phân tích . Tác giả hướng dẫn cách đọc sách ntn ? Em rút ra được những cách đọc sách tốt nhất . Tác giả đưa ra cách đọc sách ntn ? - Không nên đọc lướt qua, đọc không chỉ trang trí bộ mặt mà phải vừa đọc vừa suy ngẫm . “ Trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do” nhất là đối với những quyển sách có giá trò . - Không nên đọc tràn lan theo kiểu hứng thú cá nhân mà đọc có kế hoạch có hệ thống . - Đối với người nuôi chí lập nghiệp trong môn học vấn thì đọc sách là một công việc rèn luyện một cuộc chuyển bò âm thâm mà gian khổ . -> Đọc sách vừa học tập tri thức vừa rèn luyện tính cách chuyên học làm người . HĐ 5: Thì hiểu nghệ thuật . Bài viết có sức thuyết phục cao .theo em điều ấy tạo nên từ những yếu tố cơ bản nào? - Các ý kiến, nhận xét đưa ra thật xác đáng, có lẽ phải, phân tích cụ thể, giọng chuyện tró tâm tình thân ái để chia sẻ kinh nghiệm thành công thất bại trong cuộc sống . - Đặc biệt bài có tính thuyết phục , sức hấp dẫn cao bởi cách viết giàu hình ảnh . Bài học rút ra khi đọc văn bản ? - Đọc có suy nghó tìm hiểu nhất là sách có giá trò . lợi cho mình. -Chọn những cuốn sách tài liệu cơ bản thuộc lĩnh vực chun mơn. Cần đọc có kế hoạch. -> Đọc sách vừa học tập tri thức vừa rèn luyện tính cách chuyên học làm người. B. Nghệ thuật . -Lí lẽ thấu tình đạt lí . -Bố cục chặt chẽ hợp lí . - Giàu hình ảnh C.Ý nghĩa: - Đọc sách là một con đường quan trọng để tích lũy, nâng cao học vấn Ngày nay sách nhiều, phải biết chọn sách mà đọc đọc ít mà chắc còn hơn đọc nhiều mà rỗng. Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu .Việc đọc sách phải có kế hoạch ,có mục đích kiên định chứ khơng thể tùy hứng phải vừa đọc vừa nghiền ngẫm . IV. Luyện tập . Tự rút ra cách đọc sách và lựa chọn sách cho tinh, đọc cho kĩ Đọc có suy nghó tìm hiểu nhất là sách có giá trò . - Không đọc tràn lan, đọc có kế hoạch có hệ thống . -Rèn luyện tính cách học làm người . GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 5 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 - Không đọc tràn lan, đọc có kế hoạch có hệ thống . -Rèn luyện tính cách học làm người . ?Nêu những giá trò nội dung và nghệ thuật của văn bản ? 3.Cũng cố bài giảng: ?Vì sao việc đọc sách ngày nay không dễ? (Sách nhiều khiến người đọc dễ lạc hướng và không chuyên sâu ). ?Loại sách thường thức cần cho ai? (cần cho mọi công dân của thế giới hiện đại 4.Hướng dẫn học tập ở nhà: - Học bài và chuyển bò bài khởi ngữ . D/ Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… KHỞI NGỮ (Tuần:20-Tiết PPCT:98) Ngày dạy: 3/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: -Nhận biết khởi ngữ , phân biệt khởi ngữ với chủ ngữ của câu . -Nhận biết công dụng của khởi ngữ là nêu đề tài của câu chứa nó . 2. Kỹ Năng: -Biết đặt những câu khởi ngữ, nhận biết khởi ngữ . 3: Thái độ : -Biết phân biệt khởi ngữ với chủ ngữ, biết vận dụng khi cần B. Chuẩn bò : 1/ Gi viên: giáo án,sách giáo khoa,sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ 2. Giảng kiến thức mới: Trong câu nay đủ thường có chủ ngữ, vò ngữ,ngoài ra còn có các thành phần phụ khác đề nêu lên đề tài trong câu đó là khởi ngữ,khởi ngữ có vai trò ntn chúng ta cùng tìm hiểu . Hoạt động của Thầy – Trò Nội dung HĐ 1: Hình thành kiến thức khởi ngữ . - GV gọi HS đọc ví dụ SGK . I. Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu . GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 6 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 - GV ghi các từ in nghiêng lên bảng . Phân biệt từ in đậm với chủ ngữ ? Xác đònh chủ ngữ trong các câu ? VD a) CN : anh//… b) CN: Tôi // … c) CN: Chúng ta // … Vò trí của khởi ngữ ? Đứng trước chủ ngữ . - Không quan hệ trực tiếp với vò ngữ theo quan hệ chủ ngữ –vò ngữ . Vậy các từ in đậm làm nhiệm vụ gì trong câu ? Nêu đề tài được nói đến trong câu . Đặt câu có chứa khởi ngữ ? VD: Về phần anh, anh công tác ở nay à ? Trước từ in đậm nói trên có thể thêm những từ ngữ nào ? - Về, đối, với . Thế nào là khởi ngữ ? Dấu hiệu để phân biệt khởi ngữ và chủ ngữ trong câu ? HĐ 2: Luyện tập . Tìm khởi ngữ trong các câu sau . HS hoạt động độc lập . Chuyển thành phần in đậm thành khởi ngữ ? -Thảo luận trong bàn . - Trình bày 1.Ví dụ: a) Còn anh b) Giàu . c) Các thể văn trong lónh vực văn nghệ -> Đứng trước chủ ngữ của câu, nêề tài liên quan tới việc nói đến trong câu . *Ghi nhớ: - Khởi ngữ là thành phần đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu . - Thường khởi ngữ có thể thêm các quan hệ từ : Về,đối, với. * Ghi nhớ : II. Luyện tập : 1/ a) Điều này b)Đối với chúng mình . c) Một mình d)Làm khí tượng . e) Đối với cháu . 2/ a) Làm bài thì anh ấy cẩn thận lắm . b) Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được . 3.Cũng cố bài giảng: ? Khởi ngữ là gì ? dấu hiệu nhận biết khởi ngữ ? 4.Hướng dẫn học tập ở nhà: -Học bài –chuẩn bò bài : Phép phân tích tổng hợp . D/. Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP (Tuần:20-Tiết PPCT:99,100) GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 7 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 Ngày dạy:3/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức :. -Nắm được khái niệm phân tích và tổng hơp . 2. Kỹ Năng : . -Rèn luyện kỹ năng phân tích tổng hợp khi nói ,viết 3: Thái độ : : -Hiểu và vận dụng được phép phân tích và tổng hợp . B. Chuẩn bò : 1/ Gi viên: giáo án,sách giáo khoa,sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ 2. Giảng kiến thức mới: Để làm rõ ý nghóa về một sự vật hiện tượng nào đó người ta thường sử dụng phép phân tích , tổng hợp ,thế nào là phép phận tích tổng hợp chúng ta tìm hiểu bài . Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Hình thành khái niệm Phân tích tổng hợp . HS đọc và trả lời câu hỏi của văn bản “ Trang phục” . Trước khi nêu trang phục đẹp là thế nào ,bài viết đã nêu những hiện tượng gì về trang phục ? - Mặc quần áo chỉnh tề … đi chân đất . - Đi giầy có bít tất … phanh hết nút áo . - Trong hang sâu… váy xoè ,váy ngắn … - Đi tát nước câu cá … chải đầu bằng sáp thơm . - Đi đám cưới … lôi thôi . - Dự đám tang … quần áo loè loẹt, cười nói vang vang . Các hiện tượng trên đã nêu lên nguyên tắc nào trong ăn mặc của con người ? - Ăn cho mình , mặc cho người . - Y phục xứng kỳ đức . Như vậy trong trang phục cần có những I. Tìm hiểu phép lập luận phân tích và tổng hợp . - Văn bản “ Trang phục”. * Phép phân tích : Hai luận điểm: - Ăn cho mình mặc cho người . - Y phục xứng kỳ đức . Luận điểm 1: - Ăn cho mình mặc cho người . Dẫn chứng: - Mặc quần áo chỉnh tề … đi chân đất . - Đi giầy có bít tất … phanh hết nút áo . - Trong hang sâu… váy xoè ,váy ngắn … - Đi tát nước câu cá … chải đầu bằng sáp thơm . - Đi đám cưới … lôi thôi . GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 8 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 nguyên tắc ngầm nào cần tuân thủ ? - Quy luật ngầm của văn hóa .Đó là vấn đề ăn mặc chỉnh tề phù hợp với hoàn cảnh chung, riêng ; phù hợp với đạo đức : giản dò, hòa mình với cộng đồng . Đề làm rõ vấn đề “ Trang phục” bài văn đã dùng phép lập luận nào ? Phép phân tích . HĐ 2: Nhận xét câu “ ăn mặc ra sao…toàn xã hội” có phải là câu tổng hợp các ý đã phân tích ở trên không? -Phải,vì nó thâu tóm được các ý trong từng ví dụ cụ thể . Từ tổng hợp quy tắc ăn mặc nói trên bài viết đã mở rộng sang vấn đề ăn mặc đẹp như thế nào ? - Có phù hợp thì mới đẹp . - Phải phù hợp với văn hóa, môi trường, hiểu biết và phù hợp với đạo đức . Như vậy bài viết đã dùng phép lập luận gì để chốt lại vấn đề ? - Tổng hợp . Phép lập luận này thường đặt vò trí nào trong câu? -Cuối bài văn , cuối đoạn . - Ở phần kết bài của một phần hoặc toàn bộ văn bản . HĐ 3. Nhận xét vai trò của các phép phân tích và tổng hợp đối với bài nghò luận ntn ? - Để làm rõ ý nghóa của một sự vật, hiện tượng nào đó . Phép phân tích giúp hiểu vấn đề cụ thể như thế nào ? và phép tổng hợp giúp nâng cao vấn đề như thế nào ? - Dự đám tang … quần áo loè loẹt, cười nói vang vang . -> Sau khi phân tích những dẫn chứng cụ thể,tác giả đã chỉ ra một quy tắc ngầm chi phối cách ăn mặc của con người->đó là văn hóa xã hội Luận điểm2: Y phục xứng kỳ đức. -> Ăn mặc phải phù hợp với hồn cảnh chung của mình và hồn cảnh chung nơi cơng cộng hay tồn xã hội. * Phép tổng hợp : - Trang phục hợp với văn hóa, hợp đạo đức, hợp với môi trường mới là trang phục đẹp . -> Đứng cuối ( Phần kết luận ) - Giúp ta hiểu sâu sắc các khía cạnh khác nhau. *Ghi nhớ: Phân tích là để trình bày từng bộ phận của một vấn đề và phơi bày nội dung sâu kín bên trong của một sự vật, hiện tượng . - Tổng hợp là giúp rút ra cái chung từ những điều đã phân tích II. Luyện tập : Bài 1: Phân tích luận điểm “ Học vấn GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 9 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 - Phân tích là để trình bày từng bộ phận của một vấn đề và phơi bày nội dung sâu kín bên trong của một sự vật, hiện tượng . - Tổng hợp là giúp rút ra cái chung từ những điều đã phân tích . - Cho HS đọc lại phần ghi nhớ . HĐ 4: Luyện tập . 1/ Phân tích luận điểm “ Học vấn không chỉ chuyên đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng với học vấn”. - Học vấn là thành quả tích luỹ của nhân loại để lưu giữ và truyền lại cho đời sau . - Bất kì ai muốn phát triển học thuật phải bắt đầu bằng “ Kho tàng q báu :Được lưu giữ trong sách ; nếu không mọi sự bắt đầu bằng con số không thậm chí lạc hậu, giật lùi. - Đọc sách là “ Hưởng thụ thành quả về tri thức và kinh nghiệm, hàng nghìn năm của nhân loại đó là tiền đề cho sự phát triển học thuật cho mỗi con người . Đọc sách là “ Hưởng thụ thành quả về tri thức và kinh nghiệm, hàng nghìn năm của nhân loại đó là tiền đề cho sự phát triển học thuật cho mỗi con người . không chỉ chuyên đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là con đường quan trọng với học vấn”. - Học vấn là thành quả tích luỹ của nhân loại để lưu giữ và truyền lại cho đời sau . - Bất kì ai muốn phát triển học thuật phải bắt đầu bằng con số không thậm chí lạc hậu, giật lùi. Đọc sách là “ Hưởng thụ thành quả về tri thức và kinh nghiệm, hàng nghìn năm của nhân loại đó là tiền đề cho sự phát triển học thuật cho mỗi con người . 2/ Phân tích lí do phải chọn sách để học . Các lí do kiến người ta phải đọc sách : - Đọc sách là con đường quan trọng của học vấn . -Đọc sách là con đường tích luỹ kiến thức . Đọc sách là “ Hưởng thụ thành quả về tri thức và kinh nghiệm, hàng nghìn năm của nhân loại đó là tiền đề cho sự phát triển học thuật cho mỗi con người . 3 Phân tích cách đọc sách 4/ Vai trò của phân tích lập luận . - Giúp người nghe, đọc nhận ä thức đúng, hiểu đúng vấn đề . 3.Cũng cố bài giảng: - Vai trò của phép lập luận ,phân tích, tổng hợp . 4.Hướng dẫn học tập ở nhà: -Học bài – chuẩn bò bài luyện tập - Làm bài tập vào vở ; soạn bài : Phép quy nạp và diễn biến . GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 10 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 D/ Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………………………………………………………………… LUYỆN TẬP PHÂN TÍCH TỔNG HP(Tuần:21 -Tiết PPCT:101,102) Ngày dạy: 5-8/1/2015 Lớp:9a5,9a6 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức : -Hiểu và vận dụng các thao tác phân tích và phân tích và tổng hợp trong bài văn nghò luận . 2. Kỹ Năng: -Rèn kỹ năng viết đoạn văn nghò luận có sử dụng phép phân tích và tổng hợp, diễn dòch và quy nạp . 3: Thái độ : -Vận dụng các thao tác phân tích, tổng hợp vào bài làm B. Chuẩn bò : 1/ Gi viên: giáo án,sách giáo khoa,sách tham khảo. 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C. Tổ chức các hoạt động học tập 1. Kiểm tra kiến thức cũ ? Trình bày phép phân tích, tổng hợp quan hệ giữa phân tích và tổng hợp . 2. Giảng kiến thức mới: Để thực hiện phép lập luận phân tích, tổng hợp chúng ta và vận dụng một số bài tập . Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ 1: Ôn tập kiến thức . HĐ 2: Luyện tập . Tìm luận điểm và trình tự phân tích ở đoạn a. I. Ơn lại kiến thức đã học về phép phân tích và phép tổng hợ Phân tích là để trình bày từng bộ phận của một vấn đề và phơi bày nội dung sâu kín bên trong của một sự vật, hiện tượng . - Tổng hợp là giúp rút ra cái chung từ những điều đã phân tích. II/ Luyện tập Bài 1 a/ Đoạn văn của Xuân Diệu bình GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o [...]... tình thái ,cảm thán 3: Thái độ : -Nhận biết , sử dụng được các thành phần thích hợp B Chuẩn bò : 1/ Gi viên: giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C Tổ chức các hoạt động học tập 1 Kiểm tra kiến thức cũ GV: Võ Thị Thủy 12 Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường THCS An Bình Thế nào là khởi ngữ Cho ví dụ ? Nêu những dấu hiệu phân biệt khởi ngữ với chủ ngữ trong câu ? 2... ntn? Văn bản: TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ (TT)(Tuần:21-Tiết PPCT:105) GV: Võ Thị Thủy 16 Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường THCS An Bình Nguyễn Đình Thi Lớp:9a4,9a5 Ngày dạy:10/01/2015 A Mục tiêu: 1 Kiến thức : -Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kỳ diệu của nói đối với đời sống con người - Hiểu được vai trò của tiếng nói văn nghệ trong đời sống trong đời sống con người, con đường của văn. .. SỐNG(Tuần:22-Tiết:1 09, 110) Ngày dạy: 17/01/2014 Lớp:9a5,9a6 A Mục tiêu: 1 Kiến thức : -Được cách làm một bài nghò luận về một sự việc hiện tượng đời sống 2 Kỹ Năng: -Rèn luyện kó năng viết một bài nghò luận xã hội 3: Thái độ : GV: Võ Thị Thủy 23 Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường THCS An Bình -Biết vận dụng làm bài văn nghò luận (liên hệ môi trường) B Chuẩn bò : 1/ Gi viên: giáo án, sách giáo khoa,sách... TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ (Tuần:21-Tiết PPCT:104) Nguyễn Đình Thi Ngày dạy:10/01/2015 Lớp:9a4,9a5 A Mục tiêu: 1 Kiến thức : -Hiểu được nội dung của tiếng nói văn nghệ và sức mạnh ký diệu của nói đối với sống con người - Hiểu thêm cách viết bài văn nghò luận văn học qua tác phẩm nghò luận ngắn gọn, chặt chẽ và giàu hình ảnh của Nguyễn Đình Thi GV: Võ Thị Thủy 14 Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường... năng : -Đọc – hiểu văn bản, phân tích văn bản nghò luận về vấn đề con người và xã hội 3) Thái độ : -Nhận thức thói quen tốt và khắc phục điểm yếu B Chuẩn bò : 1/ Gi viên: giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… GV: Võ Thị Thủy 26 Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường THCS An Bình C Tổ chức các hoạt động học tập 1 Kiểm tra kiến thức cũ ?Vai trò của văn ngnhệ đối với đời... 2 Kỹ Năng: Tìm phân tích luận điểm, luận chứng trong bài nghò luận so sánh cách viết của nhà văn và nhà khoa học về một đối tượng GV: Võ Thị Thủy 33 Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường THCS An Bình 3: Thái độ : -Cảm nhận sự khác nhau giữa nhà văn và nhà khoa học khi tả về một con vật B Chuẩn bò : 1/ Gi viên: giáo án, sách giáo khoa,sách tham khảo 2/ Học sinh: Tập, vở soạn… C Tổ chức các hoạt... đời sống : *Hoạt động 2:Tìm hiểuvăn bản ( Cho HS Tác giả sáng tác gửi vào đó một cách GV: Võ Thị Thủy 15 Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường THCS An Bình đọc đoạn 1.) nhìn một lời nhắn nhủ 1.Nội dung tiếng nói văn nghệ là gì? ?Tác phẩm lấy chất liệu ở đâu ( thực tế đời sống) -Khi sáng tạo một tác phẩm, nghệ só gửi vào đó một cái nhìn, một lời nhắn nhủ của Tác phẩm văn nghệ chứa đựng tất cả riêng... Hoạt động : Đọc văn bản GV: Võ Thị Thủy Nội dung I Tìm hiểu bài nghò luận về một sự 19 Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường THCS An Bình Yêu cầu HS đọc văn bản : Bệnh lề mề SGK và trả lời câu hỏi Văn bản trên đã bàn luận về hiện tượng gì trong đời sống ? Bản chất hiện tượng đó là gì ? - Bàn về hiện tượng trễ giờ trong đời sống trong đời sống bản chất củahiện tượng đó thói quen kém văn hoá của... tập 1- Chuẩn bò bài cách làm bài văn nghò luận D/Rút kinh nghiệm : CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG PHẦN TẬP LÀM VĂN (Tuần:22-Tiết PPCT:108) GV: Võ Thị Thủy 21 Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường THCS An Bình Ngày dạy:16/01/2014 Lớp:9a4,9a5 A Mục tiêu: 1 Kiến thức : -Tập trung suy nghó về một hiện tượng thực tế ở đòa phương 2 Kỹ Năng: -Viết một bàivăn trình bày vấn đề đó với suy nghó... ảnh,dẫn Năm hoc 2014-2015 Giáo án Ngữ Văn 9 Trường THCS An Bình -Cách viết giàu hình ảnh, có nhiều dẫn chứng về thơ văn, về câu chuyện thực tế để khẳng *Cho HS đọc phần ghi nhớ chứng phong phú ,thuyết phục C.Ý nghĩa: -Văn nghệ giúp cho con người được sống phong phú hơn và tự hồn thiện nhân cách,tâm hồn mình 3.Cũng cố bài giảng: - Tại sao văn nghệ cần thiết với con người ? -Tiếng văn nghệ đến với người . . Văn bản: BÀN VỀ ĐỌC SÁCH(TT)(Tuần:20-Tiết PPCT :99 ) Chu Quang Tiềm . Ngày dạy:2/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. Mục tiêu: GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 3 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9. 1 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 VĂN BẢN BÀN VỀ ĐỌC SÁCH (Tuần:20-Tiết PPCT :98 ) Chu Quang Tiềm. Ngày dạy:2/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. M ỤC TIÊU : 1. Kiến thức : - Hiểu. PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP (Tuần:20-Tiết PPCT :99 ,100) GV: Võ Thị Thủy N m h c 2014-2015 ă o 7 Trường THCS An Bình Giáo án Ngữ Văn 9 Ngày dạy:3/1/2015 Lớp:9a4,9a5 A. Mục tiêu: 1. Kiến thức :. -Nắm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 9 HK2, Giáo án ngữ văn 9 HK2, Giáo án ngữ văn 9 HK2