0

Giáo án Tiếng Anh Quyển 1 FULL

105 1,146 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:23

Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 Tuần 1 Ngày soạn: 20/08/2011 Chơng I: làm quen với máy tính Bài 1: ngời bạn mới của em (Tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh làm quen với máy tính: nhận biết máy tính và các bộ phận của máy tính. - Hớng dẫn làm việc với máy tính: cách bật máy và tắt máy an toàn, t thế ngồi đúng cách khi sử dụng máy tính, cách bố trí ánh sáng. - Giúp các em có thái độ học tập và sử dụng máy tính một cách hợp lý. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án. - Phơng tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Vở ghi và bút ghi. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra bài cũ 3. Dạy bài mới: - Đặt vấn đề: Ngời bạn là ngời cùng ta vui chơi, cùng học, ngời luôn lắng nghe ta tâm sự chuyện vui buồn - Hỏi các em thích có ngời bạn nh thế nào? - Vậy giờ cô sẽ giới thiệu cho các em một ngời bạn mới. Ngời bạn này có rất nhiều đức tính tốt nh: Chăm làm, làm đúng, làm nhanh, Các em biết đó là ai không. Đó là ngời bạn - máy vi tính. - Các em đã từng nhìn thấy máy tính, và có em đã sử dụng máy tính rồi. Vậy cô hỏi: - Hỏi: Máy tính có mấy bộ phận? Kể tên các bộ phận đó? - Học sinh lắng nghe. - Đáp: Em thích chơi với những bạn hiền, tốt bụng. - Học sinh lắng nghe. - Đáp 1: Máy tính có hai bộ phận đó là phần mền và phần cứng. 1 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 - Cô giáo nhận xét các câu trả lời của học sinh. - Cô giáo trình bày các bộ phận của máy tính. - Đáp 2: Máy tính có ba bộ phận đó là màn hình, loa và máy in. - Đáp 3: Máy tính có bốn bộ phận đó là màn hình, thân máy, chuột và bàn phím. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh chép bài vào vở. IV. Củng cố - Dặn dò - Hệ thống lại kiến thức cho học sinh làm lại thực hành cho học sinh. - Về nhà làm bài tập B4, B5, B6 trang 10. __________________________________________________________________ Ngày soạn: 20/08/2011 Bài 1: Ngời bạn mới của em (Tiết 2) I. Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh làm quen với máy tính: nhận biết máy tính và các bộ phận của máy tính. - Hớng dẫn làm việc với máy tính: cách bật máy và tắt máy an toàn, t thế ngồi đúng cách khi sử dụng máy tính, cách bố trí ánh sáng. - Giúp các em có thái độ học tập và sử dụng máy tính một cách hợp lý. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án. - Phơng tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Vở ghi và bút ghi. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra bài cũ Nêu các bộ phận của máy tính? 3. Dạy bài mới: 2. Bài mới Gv: Hớng dẫn cho các em làm việc với máy tính - Em hãy nêu cách bật máy vi tính? Gv gọi vài em học sinh nhắc lại cách 2. Làm việc với máy tính a, Bật máy: - HS trả lời câu hỏi và nhắc lại các thao tác bật máy. - Học sinh lắng nghe chú ý 2 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 bật máy - Đa ra chú ý cho học sinh - Em hảy nêu t thế ngồi trớc máy tính? Gv cho một số học nêu lại t thế ngồi - ánh sáng đối với máy vi tính phải nh thế nào? Gv cho một số học sinh nhắc lại các nguyên tắc ánh sáng đối với máy vi tính GV: hớng dẫn học sinh cách tắt máy Gv: Cho học sinh thực hành: - Cho học sinh quan sát giáo viên làm mẫu theo bài thực hành T3, T4, T5, T6 trang 9 - 10 - Hớng dẫn cho học sinh làm theo yêu cầu T3, T4, T5, T6 trang 9 - 10 - Gv giám sát học sinh thực hành b, T thế ngồi: - HS trả lời câu hỏi - HS nêu lại c, ánh sáng: - HS trả lời câu hỏi - Nêu lại các nguyên tắc ánh sáng đối với máy tính d, Tắt máy: Học sinh lắng nghe HS Thực hành - Học sinh ngồi ngay ngắn vào vị trí thực hành - Học sinh quan sát giáo viên làm mẫu - Học sinh thực hành theo yêu cầu IV. Củng cố - Dặn dò - Hệ thống lại kiến thức cho học sinh làm lại thực hành cho học sinh. - Về nhà làm bài tập B4, B5, B6 trang 10. - Về nhà học lại bài và đọc trớc bài mới: Thông tin xung quanh ta. __________________________________________________________ Tuần 2 Ngày soạn: 04/09/2011 Chơng I: làm quen với máy tính Bài 2: thông tin xung quanh ta I. Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh biết ba dạng thông tin cơ bản. - Giúp học sinh biết đợc con ngời sử dụng ba dạng thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau. - Giúp các em biết đợc máy tính là công cụ dùng để lu trữ, xử lý và truyền thông tin. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án. 3 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 - Phơng tiện dạy học: SGK, ảnh minh hoạ, báo và các đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Vở ghi và bút ghi. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra bài cũ - Câu 1: Máy tính có mấy bộ phận? kể tên các bộ phận đó? - Câu2: Muốn bật máy tính ta làm nh thế nào? - Cô nhận xét câu trả lời. 3. Dạy bài mới: - Đặt vấn đề: Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với nhiều dạng thông tin khác nhau. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em ba dạng thông tin thờng gặp là thông tin dạng văn bản, thông tin dạng âm thanh và thông tin dạng hình ảnh. - Hỏi: Em hãy cho cô biết một vài thông tin dạng văn bản có trong sách giáo khoa. - Cô giáo trình bày thông tin dạng văn bản và cho ví dụ minh hoạ. - Cô trình bày thông tin dạng âm thanh và cho ví dụ minh hoạ. - Hỏi: Em hãy cho biết một vài thông tin dạng âm thanh quen thuộc? - Cô nhận xét câu trả lời của các em. - Cô trình bày thông tin dạng hình ảnh và cho ví dụ minh hoạ. - Hỏi: Em hãy cho cô biết một số thông tin dạng hình ảnh có trong sách giáo khoa?. - Cô nhận xét câu trả lời của các em. - Giáo viên tóm tắt lại bài học lý - Đáp: Máy tính có bốn bộ phận. Đó là thân máy, màn hình, bàn phím và chuột. - Đáp: Nhấn nút ở trên thân máy và nút ở màn hình. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe, chép bài vào vở. - Những dòng chữ, số, bài toán - Đáp 1: Tiếng trống trờng, tiếng điện thoại,. - Đáp 2: Hai ngời bạn đang nói chuyện với nhau. - Học sinh lắng nghe, chép bài vào vở. - Đáp 1: Thầy giáo đang đánh trống - Đáp 2: Các biển báo giao thông - Học sinh lắng nghe, chép bài vào vở. 4 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 thuyết hôm nay. IV. Củng cố - Dặn dò - Hệ thống lại kiến thức cho học sinh làm lại thực hành cho học sinh. - Về nhà làm bài tập B2, B3, B4, B5, B6 trang 14, 15. - Về nhà học lại bài và đọc trớc bài mới: Bàn phím máy tính. __________________________________________________________________ Ngày soạn: 04/09/2011 Bài 3: bàn phím máy tính ( tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh làm quen với bàn phím máy tính và hiểu đựơc chức năng quan trọng của bàn phím. - Giúp học sinh nhận biết khu vực chính của bàn phím. - Giúp các em nhận biết đợc các phím cơ sở, các phím đặc biệt, II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án. - Phơng tiện dạy học: SGK, bàn phím dùng để minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Vở ghi và bút ghi. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra bài cũ - Câu 1: Em hãy cho cô biết có mấy dạng thông tin mà chúng ta thờng gặp? Kể tên các dạng thông tin đó? - Cô nhận xét câu trả lời. 3. Dạy bài mới: - Đặt vần đề: Bàn phím máy tính là một trong những bộ phận của máy tính. Bàn phím máy tính gồm nhiều phím khi gõ các phím ta gửi ký hiệu vào máy tính - Cô cầm bàn phím và giới thiệu các phần của bàn phím. - Cô chỉ dẫn để học sinh xác định các hàng phím trong khu vực chính của - Đáp: Có ba dạng thông tin thờng gặp đó là thông tin dạng văn bản, thông tin dạng âm thanh và thông tin dạng hình ảnh. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe và làm theo chỉ dẫn của cô giáo. 5 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 bàn phím. - Hỏi: Khu vực chính của bàn phím gồm các hàng phím nào? - Hỏi: Hàng phím cơ sở gồm các phím nào?. - Cô nhận xét lại các câu trả lời của học sinh. - Cô cho học sinh mở máy tính và sử dụng Microsoft Word để nhập thông tin về bản thân từ bàn phím máy tính. - Cô nhận xét việc thực hành của các em. - Đáp: Khu vực chính của bàn phím gồm các hàng phím: Hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dới, hàng phím số. - Đáp: Gồm các phím: A, S, D, F,G, H, J, K, L, ; , - Học sinh lắng nghe, chép bài vào vở - Học sinh thực hành theo chỉ dẫn của cô. IV. Củng cố - Dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. - Về nhà làm bài tập B1, B2, B3, B4 trang 18-19 __________________________________________________________________ Nhận xét của TTCM Nhận xét của BGH 6 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 Tuần 3 Ngày soạn: 10/09/2011 Bài 3: bàn phím máy tính ( tiết 2) I. Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh làm quen với bàn phím máy tính và hiểu đựơc chức năng quan trọng của bàn phím. - Giúp học sinh nhận biết khu vực chính của bàn phím. - Giúp các em nhận biết đợc các phím cơ sở, các phím đặc biệt, II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án. - Phơng tiện dạy học: SGK, bàn phím dùng để minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Vở ghi và bút ghi. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra bài cũ - Câu 1: Em hãy cho cô biết bàn phín máy tính có mấy hàng? - Cô nhận xét câu trả lời. 3. Dạy bài mới: * Thực hành - Cô cho học sinh mở máy tính và sử dụng Microsoft Word để nhập thông tin về bản thân từ bàn phím máy tính. + Lu ý chính ngón tay học sinh để đúng vị trí trên bàn phím + Tổ chức cho lớp chơi trò chơi để - Đáp: Có 5 hàng: + Hàng phím trên + Hàng phím cơ sở + Hàng phím số + Hàng phím dới + Hàng phím cách - Học sinh thực hành theo chỉ dẫn của cô. - Để tay trên bàn phím theo HD của GV 7 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 luyện gõ phím nhanh hơn. - Cô nhận xét việc thực hành của các em. IV. Củng cố - Dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. - Về nhà làm bài tập B1, B2, B3, B4 trang 18-19 - Học lại bài và làm thực hành lại xem trớc bài mới: Chuột máy tính __________________________________________________________________ Ngày soạn: 10/09/2010 Bài 4: chuột máy tính (Tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh làm quen với chuột máy tính. - Giúp học sinh nhận biết nút trái và phải của chuột máy tính. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: giáo án. Phơng tiện dạy học: sách giáo khoa, chuột máy tính và các đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi và bút ghi. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra bài cũ - Câu 1: Khu vực chính của bàn phím gồm những hàng phím nào? Hãy cho biết hai phím có gai trong khu vực của bàn phím là phím nào? 3. Dạy bài mới: - Đặt vấn đề: Chuột máy tính là một trong những bộ phận của máy tính, chuột giúp ta điều khiển máy tính đợc thuận tiện thay cho việc gõ bàn phím máy tính. - Cô giới thiệu công dụng và hình dạng của chuột máy tính. - Dự kiến trả lời: Khu vực chính của bàn phím gồm: Hàng phím cơ sở, hàng phím trên, hàng phím dới và hàng phím số. Hai phím có gai là phím S và J - Học sinh lắng nghe. - Học sinh lắng nghe và chép bài vào 8 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 - Cô giáo cho học sinh quan sát trực tiếp chuột máy tính. - Cô hớng dẫn các em cách cầm chuột - Cô cho các em cầm chuột và kiểm tra cách các em cầm chuột máy tính - Cô giới thiệu con trỏ chuột máy tính.Nó thờng có hình mũi tên trên màn hình. - Cô hớng dẫn cho các em các thao tác sử dụng chuột. vở. - Học sinh lắng nghe và làm theo chỉ dẫn của cô giáo. - Học sinh chép bài vào vở. - Học sinh lắng nghe và chép bài vào vở. - Học sinh lắng nghe. IV. Củng cố - Dặn dò: - Hệ thống lại kiến thức cho học sinh. - Về nhà học lại bài và làm lại thực hành - Làm bài tập, chuẩn bị kiến thức để thực hành __________________________________________________________________ Tuần 4 Ngày soạn: 24/09/2011 Bài 4: chuột máy tính (Tiết 2) I. Mục đích yêu cầu: Giúp cho học sinh sử dụng thành thạo chuột trong quá trình sử dụng máy tính. II. Chuẩn bị: - GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và hệ thống máy tính thực hành. - HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra bài cũ - Nêu cách nháy đúp chuột? 3. Dạy bài mới: GV: Chia nhóm học sinh thực hành sao cho 2 em/ máy. Học sinh làm theo sắp xếp của giáo viên Yêu cầu thực hành Học sinh quan sát thực hành làm mẫu của giáo viên 9 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2011 - 2012 Gv đa ra yêu cầu thực hành ở SGK - Làm mẫu cho học sinh quan sát thực hành - Cho học sinh thực hành - Giám sát việc thực hành của HS và giúp đỡ học sinh thực hành - Đổi nhóm thực hành cho học sinh Học sinh làm thực hành HS nghiêm túc thực hành Học sinh làm theo hớng dẫn của giáo viên IV. Củng cố - Dặn dò: - Thực hành lại cho học sinh quan sát và nêu ra một số lỗi của học sinh trong quá trình thực hành. - Về nhà học lại bài và xem trớc bài mới: Máy tính trong đời sống __________________________________________________________________ Ngày soạn: 24/09/2011 Bài 5: Máy tính trong đời sống I. Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh thấy đợc vai trò to lớn của máy tính trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. II. Chuẩn bị: - Giáo viên: giáo án. Phơng tiện dạy học: sách giáo khoa, ảnh minh hoạ và các đồ dùng hỗ trợ khác. - Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi và bút ghi. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định lớp: Báo cáo sĩ số: Tên học sinh vắng mặt: 2. Kiểm tra bài cũ: - Cô hớng dẫn lại cho các em cách cầm chuột 3. Dạy bài mới: - Đặt vấn đề: Máy tính có vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nh: trong gia đình ; trong cơ quan , cửa hàng, bệnh viện, trong phòng nghiên cứu, nhà máy, đặc biệt là - Học sinh lắng nghe. 10 GV: Đại Thị Thắm [...]... 13 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Tuần 6 Ngày soạn: 30/09/2 011 Chơng II: chơi cùng máy tính Bài 1: Trò chơi Blocks (tiết 1) I Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh luyện các thao tác sử dụng chuột nh: di chuyển, đến đúng vị trí, nháy chuột nhanh - Giúp học sinh rèn luyện trí nhớ về vị trí các hính đã đợc lật II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án -... TTCM Nhận xét của BGH 16 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Tuần 7 Ngày soạn: 08 /10 /2 011 Bài 2: Trò chơi dots (Tiết 1) I Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh luyện các thao tác sử dụng chuột nh: di chuyển, đến đúng vị trí, nháy chuột nhanh - Giúp học sinh rèn luyện trí nhớ về vị trí các hính đã đợc lật II Chuẩn bị: - Giáo viên: Giáo án - Phơng tiện dạy... Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Tuần 13 Ngày soạn: 18 /11 /2 011 Bài 4 : tập gõ các phím ở hàng số (tiết 1) I Mục đích yêu cầu: - Học sinh luyện cách sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ - ý thức tốt trong quá trình học và thực hành - Giúp học sinh luyện gõ các phím ở hàng phím số, thành thạo các thao tác khi giao tiếp với máy tính II Chuẩn bị: - GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ... Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Ngày soạn: 28 /10 /2 011 Bài 1 : tập gõ các phím ở hàng cơ sở (tiết 2) I Mục đích yêu cầu: Giúp học sinh biết cách chơi phần luyện gõ chữ Mario và gõ với hàng phím cơ sở nhanh hơn II Chuẩn bị: - GV: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính - HS: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập III Hoạt động dạy học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. .. Nhận xét đánh giá các nhóm chơi IV Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm bài học - Nhận xét và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành - Về nhà thực hành trò chơi Dots - Tìm hiểu trớc trò chơi Sticks 19 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Tuần 8 Ngày soạn: 15 /10 /2 011 Bài 3: Trò chơi Sticks (Tiết 1) I Mục... sau thực hành Nhận xét của TTCM Nhận xét của BGH 28 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Tuần 11 Chơng III: em tập gõ bàn phím Ngày soạn: 5 /11 /2 011 Bài 2 : tập gõ các phím ở hàng trên (tiết 1) I Mục đích yêu cầu: - Giúp HS biết đợc tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay trên bàn phím, HS biết đợc quy tắt gõ các... Tuần 12 Chơng III: em tập gõ bàn phím Ngày soạn: 5 /11 /2 011 Bài 3 : tập gõ các phím ở hàng Dới (tiết 1) I Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh luyện gõ các phím hàng dới, luyện thao tác tay khi gõ các phím - Học sinh biết cách sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ - ý thức tốt trong quá trình học và thực hành II Chuẩn bị: 31 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 ... Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 - GV kiểm tra và gọi 1 số HS chơi 1 trong 3 trò chơi đã họ - Dặn dò HS chơi thật tốt để chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết * Tắt máy IV Củng cố - Dặn dò - Nhấn mạnh kiến thức trọng tâm bài học - Nhận xét và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hành - Hs chuẩn bị bài giờ sau kiểm tra 1 tiết Ngày soạn: 22 /10 /2 011 Bài... BGH 11 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Tuần 5 Ngày soạn: 24/09/2 011 Ôn Tập chơng I I Mục đích yêu cầu: - Kiểm tra kiến thức tiếp thu đợc của học sinh trong toàn bộ chơng I - Đánh giá các kỹ năng của học sinh nh: sử dụng chuột, bàn phím II Chuẩn bị: - Phòng máy - Máy chiếu, máy tính III Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 ổn... 12 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Ngày soạn: 24/09/2 011 Bài kiểm tra số 1 I Mục đích yêu cầu: - Kiểm tra kiến thức tiếp thu đợc của học sinh - Đánh giá kỹ năng sử dụng chuột của học sinh II Chuẩn bị: - Phòng máy - Phần mềm tập chuột Blocks III Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 ổn định lớp: Báo cáo . Sticks. __________________________________________________________________ 19 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Tuần 8 Ngày soạn: 15 /10 /2 011 Bài 3: Trò chơi Sticks (Tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: -. II. __________________________________________________________________ 13 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Tuần 6 Ngày soạn: 30/09/2 011 Chơng II: chơi cùng máy tính Bài 1: Trò chơi Blocks (tiết 1) I TTCM Nhận xét của BGH 16 GV: Đại Thị Thắm Trờng Tiểu học Tam Phúc Giáo án tin học - quyển 1 Năm học 2 011 - 2 012 Tuần 7 Ngày soạn: 08 /10 /2 011 Bài 2: Trò chơi dots (Tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Anh Quyển 1 FULL, Giáo án Tiếng Anh Quyển 1 FULL,

Từ khóa liên quan