Giáo án Mĩ thuật 9 cả năm_CKTKN_Bộ 16

43 1.2K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 22:20

Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 24/8/2013 Ngày giảng:29/8(L 9A)-27/8(L9B) Tiết 1. Thờng thức mỹ thuật Sơ lợc về mỹ thuật thời Nguyễn (1802-1945) I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh hiểu biết đợc một số kiến thức sơ lợc về mỹ thuật thời Nguyễn. *Kỹ năng: - Phát triển khả năng phân tích, suy luận và tích hợp kiến thức củahọc sinh. *Thái độ:- Học sinh có nhân thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc; trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử văn hoá quê hơng. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Bộ đồ dùng DHMT lớp 9, ảnh chụp các công trình kiến trúc của kinh đô Huế, tranh ảnh về mỹ thuật thời Nguyễn. Học sinh; - Sách GK, su tầm các bài viết về mỹ thuật thời Nguyễn. 2.Phơng pháp dạy học: - Trực quan,tho lun nhúm, thuyết trình, vấn đáp. III. Tiến trình dạy học. 1.n nh tổ chức 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài). GV tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm. Nhóm trởng lên nhận phiếu học tập. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu tài liệu su tầm và SGK. Nhóm trởng tổng hợp vào viết vào phiếu. Các nhóm cử đại diện lên trình bày. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung D MH Hoạt động 1.Bối cảnh lịch sử. Câu hỏi thảo luận: Nêu vài nét về bối cảnh lịch sử? -HS tho lun, trỡnh by GV kt lun: Hoạt động 2. Sơ l ợc về mỹ thut th i I/ Bối cảnh lịch sử. - Sau khi thng nhất đất nớc. Nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô, thiết lập chế độ chuyên quyền, chấm dứt nội chiến. - Tiến hành cải cách nông nghiệp, khai hoang, lập đồn điền, làm đờng -Về văn hoá đề cao t tởng Nho giáovề kinh tế đối ngoại thực hiện chính sách Bế quan toả cảng nên kinh tế chậm phát triển II/ Sơ l ợc về mỹ thut th i Nguyn . Giáo viên: Phạm Thị Lụa 1 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Nguyn . Câu hỏi thảo luận: Mỹ thuật thời Nguyễn phát triển nh thế nào? có những thành tựu gì? * Kiến trúc: - Tìm hiểu kinh thành Huế ,lăng tẩm *Điêu khắc: - Tìm hiểu về điêu khắc cung đình. *Đồ hoạ và hội hoạ:Tìm hiểu về tranh bách khoa th văn hoá vật chất của VN. - Tìm hiểu về MT VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. - GV tóm lợc và bổ sung kiến thức cho học sinh. -HS tho lun, trỡnh by Sau khi các nhóm thảo luận, giáo viên kết luận. Hoạt động 3. Đặc điểm mỹ thuật thời 1.Kiến trúc kinh đô Huế: -Là một quần thể kiến trúc to lớn gồm Hoàng thành và các cung điện, lầu gác, lăng tẩm. - Kinh đô Huế xây dựng năm 1804 khi vua Minh Mạng lên ngôi quy hoạch lại Hoàng thành gm ba vòng thành gần vuông. - Lăng tẩm thời Nguyễn kết hợp hài hoà giữa kiến trúc và thiên nhiên, xây dựng theo sở thích của các ông vua và theo luật phong thuỷ nh; lăng Gia Long, Minh Mạng, Khải Định 2.Điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ: -Điêu khắc mang tính tợng trng cao, nhất là các con vật; Nghê, cửu đỉnh, tợng trng ngời và các con vật nh; voi, ngựa, rồngđiêu khắc Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống sẵn có, các pho tợng đ- ợc diễn tả công phu mang tính hiện thực cao - Dòng tranh khắc gỗ Kim Hoàng,tranh lng Sỡnh xuất hiện vào thời Nguyễn. - Hội hoạ của thời kỳ này đã có sự tiếp xỳc với hội hoạ châu Âu, hoạ sỹ duy nhất của Việt Nam giai đoạn này là Lê Huy Miến. -Nm 1925,TD Phỏp m trng CMT ụng Dng,m ra mt hng phỏt trin mi cho MTVN. III/. Đặc điểm mỹ thuật thời Nguyễn. nh t liu Giáo viên: Phạm Thị Lụa 2 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Nguyễn. Mỹ thuật thời Nguyễn có đặc điểm gì?- - HS trả lời Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập . GV đặt câu hỏi kiểm tra nhận thc của học sinh; 1.Nêu vài nét về bối cảnh lịch sử? 2.Nêu đặc điểm của mỹ thuật thời Nguyễn? Sau khi HS trả lời GV nhận xét, đánh giá về tiết học và động viên khích lệ học sinh HDVN. -Su tầm tranh ảnh, t liệu liên quan đến mỹ thuật thời Nguyễn. -Chuẩn bị bài học sau; bút chì, màu, mẫu vật lọ hoa và quả. Kiến trúc hài hoà với thiên nhiên, luôn kết hợp với trang trí, có kết cấu tổng thể chặt chẽ. - Điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ đã phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân tộc. Giáo viên: Phạm Thị Lụa 3 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 31/8/2013 Ngày giảng: /9(L 9A)-3/9(L9B) Tiết 2-Bài 2. Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật lọ,hoa và quả (tiết 1 vẽ hình) I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh biết quan sát, tơng quan ở mẫu vẽ. *Kỹ năng: - HS biết cách bố cục và dựng hình, vẽ đợc hình có tỷ lệ cân đối và giống mẫu. *Thái độ: - Học sinh thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Hình gợi ý cách vẽ màu, tranh tĩnh vật của các họa sỹ, học sinh - Mẫu lọ hoa và quả. Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh 2.Phơng pháp dạy học: - Trực quan, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình, luyện tập. III. Tiến trình dạy học. 1.n nh tổ chức 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh DMH Hoạt động 1. H ớng dẫn học sinh quan sát nhận xét. -GV giới thiệu mẫu vẽ,y/c HS t mu -GV n/x,chn mu chớnh. -GV gợi ý học sinh quan sát, nhận xét về; ? Hình dáng của lọ có đặc điểm gì. ? Vị trí của lọ và quả. ? Tỷ lệ của quả so với lọ. ? Độ đậm nhạt chính của mẫu. -GV kết luận: -GV y/c HS c lng KH chung,riờng,t l cỏc b phn. Hoạt động 2. H ớng dẫn HS cách vẽ. -HS t mu,nhn xột -Học sinh quan sát nhận xét lọ hoa và quả. Học sinh ớc lợng t l ca mu v. Mẫu vẽ Giáo viên: Phạm Thị Lụa 4 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 -GV hớng dẫn ở hình minh họa. -GV y/c HS hon thnh phn dng hỡnh. Hoạt động 3. H ớng dẫn học sinh làm bài. GV quan sát chung, nhắc nhở học sinh làm bài có thể bổ sung một số kiến thức nếu thấy học sinh đa số cha rõ; -Cách ớc lợng tỷ lệ và vẽ khung hình. -Xác định tỷ lệ bộ phận. -Cách vẽ nét vẽ hình. Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập . -GV chn một số bài vẽ đạt và cha đạt, gợi ý học sinh nhận xét. - Sau khi học sinh nhận xét giáo viên bổ sung và củng cố về cách vẽ hình. HDVN. - Quan sát đậm nhạt ở các đồ vật dạng hình trụ và hình cầu. - Chuẩn bị bài sau Học sinh quan sỏt,trỡnh by cỏch v: -Vẽ khung hình chung, sau đó vẽ khung hình riêng của từng vật mẫu. -Ước lợng tỷ lệ từng bộ phận. -Vẽ nét chính bằng những nột thẳng mờ. -Nhìn mẫu vẽ chi tiết. -Vẽ đậm nhạt . -HS v vo VBT hoc giy A4 -Đối chiếu bài vẽ với mẫu và điều chỉnh khi giáo viên góp ý. -Học sinh nhận xét theo ý mình vê:Tỷ lệ khung hình chung riêng bố cục bài vẽ. Hình vẽ, nét vẽ. Hình minh họa cách vẽ Bài vẽ của học sinh Giáo viên: Phạm Thị Lụa 5 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 6/9/2013 Ngày giảng: /9(L 9A)-10/9(L9B) Tiết 3. Vẽ theo mẫu Vẽ tĩnh vật, lọ hoa và quả ( vẽ màu ) I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh biết cách sử dụng màu vẽ, màu bột, màu nớc, sáp màu để vẽ tĩnh vật. *Kỹ năng: - Học sinh vẽ đợc bài tĩnh vật màu theo mẫu. *Thái độ: - Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật màu. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Hình gợi ý cách vẽ màu, tranh tĩnh vật của các họa sỹ, học sinh. - Mẫu lọ hoa và quả. Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh 2.Phơng pháp dạy học: -Trực quan, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình, luyện tập. III. Tiến trình dạy học. 1.n nh t chức 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh D MH Hoạt động 1. H ớng dẫn học sinh quan sát nhận xét. -GVg/thiu vài tranh tĩnh vật màu đẹp, để học sinh cảm nhận vẻ đẹp về bố cục, về hình, về màu. -GV cho HS t li mu gợi ý học sinh quan sát, nhận xét về ? Màu sắc chính của mẫu ? Màu của quả và lọ hoa. -Học sinh quan sát, suy nghĩ, trả lời theo câu hỏi của giáo viên; - Màu sắc chung. - Hớng ánh sáng. - Độ đậm nhạt chung, và riêng của từng mẫu Mẫu vẽ Tranh của hoạ sỹ và Giáo viên: Phạm Thị Lụa 6 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 ? Màu đậm, nhạt của mẫu. ? ánh sáng nơi bày mẫu. -GV bổ sung, tóm tắt về màu sắc của mẫu. Hoạt động 2. H ớng dẫn học sinh cách vẽ. GV giới thiệu ở hình gợi cách vẽ màu, kết hợp chỉ ở mẫu vẽ. Hoạt động 3. H ớng dẫn làmbài . GV nhắc học sinh nếu vẽ màu bột thì rửa nớc sạch để màu trong trẻo. Nếu vẽ màu nớc thì pha ít màu GV đến từng bàn nhắc nhở học sinh làm bài,có thể bổ sung một số kiến thức nếu thấy học sinh đa số cha rõ Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập . -GV chn một số bài vẽ đạt và cha đạt, gợi ý học sinh nhận xét. -Sau khi học sinh nhận xét giáo viên bổ sung và củng cố về cách vẽ. HDVN. - Chuẩn bị bài sau -Hoc sinh quan sát,trỡnh by cỏch v +Quan sát mẫu để thấy các mảng màu chính. +Phác các hình mảng màu. +Vẽ các mảng màu lớn trớc, vẽ màu cụ thể từng vật sau. -HS lm bi -Đối chiếu bài vẽ với mẫu và điều chỉnh khi giáo viên góp ý. - Hoàn thành bài vẽ. -Học sinh nhận xét theo ý mình về:Hình,màu sắc. học sinh Hình minh họa cách vẽ Bài vẽ của học sinh Giáo viên: Phạm Thị Lụa 7 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 13/9/2013 Ngày giảng:16 /9(L 9A)-17/9(L9B) Tiết 4. Vẽ trang trí Tạo dáng và trang trí túi xách I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh hiểu biết về tạo dáng và trang trí ứng dụng cho đồ vật. *Kỹ năng: - Học sinh biết cách tạo dáng và trang trí đợc túi xách. *Thái độ: - Học sinh có ý thích làm đẹp trong cuộc sống hàng ngày. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Một số túi sách khác nhau về kiểu dáng, màu sắc. - Hình ảnh về các loại túi xách, hình minh hoạ cách vẽ túi xách. Học sinh; - ảnh su tầm về các loại túi xách. - Đồ dùng vẽ của học sinh 2.Ph ơng pháp dạy học : - Trực quan, vấn đáp, gợi mở, (theo nhóm) III. Tiến trình dạy học. 1.n nh t chc 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh D MH 1 0 Hoạt động 1. H ớng dẫn học sinh quan sát nhận xét(10). -GV cho học sinh xem một số túi sách có kểu dáng và màu sắc khác nhau. -GV nêu một số câu hỏi để học sinh thảo I-Quan sát nhận xét. Túi sách có nhiều kiểu, hình dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau Tranh ảnh về các Giáo viên: Phạm Thị Lụa 8 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 luận; - Hình dáng. - Màu sắc. - Chất liệu. GV gợi ý để học sinh hiểu túi sách là đồ vật rất cần thiết trong đời sống, nên cần đợc tạo dáng đẹp và tiện dụng. GV kết luận: túi sách có nhiều kiểu, hình dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau Hoạt động 2. H ớng dẫn học sinh cách tạo dáng và trang trí(5). GV giới thiệu một số túi sách kết hợp với hình hớng dẫn cách vẽ. GV hớng dẫn đặt hoạ tiết sao cho phù hợp với túi xách. Hoạt động 3. H ớng dẫn học sinh làm bài(25). GV gợi ý học sinh cách tạo dáng, sắp xếp hoạ tiết và vẽ màu. Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập(5) . GV để học sinh tự nhận xét, đánh giá xếp loại bài vẽ sau đó nhận xét bổ sung. HDVN. - Su tầm tranh ảnh phong cảnh của các hoạ sỹ và học sinh - Chuẩn bị bài học sau. II-Cách tạo dáng và trang trí. -Tìm hình dáng của túi :Vẽ trục, tìm tỷ lệ các bộ phận của túi xách,xác định vị trí nắp, quai,thõn -Hoàn thiện hình dáng. -Tìm và vẽ hoạ tiết. -Vẽ màu theo ý thích sao cho cho phù hợp với kiểu dáng túi xách. III-Thực hành. Em hóy tạo dáng và trang trí túi xách ca em. Học sinh làm bài thực hành. -HS trình bày sản phẩm của mình và tự nhận xét, đánh giá và xếp loại v: +B cc +Hỡnh dỏng +Cỏch trang trớ loại túi sách Hình minh họa cách v Bài vẽ của học sinh Giáo viên: Phạm Thị Lụa 9 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 20/9/2013 Ngày giảng:23 /9(L 9A)-24/9(L9B) Tiết 5. Vẽ tranh tài phong cảnh quê hơng (Tit 1- v hỡnh) I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh hiểu thêm về thể loại tranh phong cảnh. *Kỹ năng: - Học sinh biết cách tìm, chọn cảnh đẹp và vẽ đợc tranh về đề tài phong cảnh. *Thái độ:- Học sinh yêu quê hơng và tự hào về nơi mình đang sống. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Su tầm một số tranh, ảnh về quê hơng của các hoạ sỹ. - Hình gợi ý cách vẽ tranh phong cảnh quê hơng. Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh 2.Phơng pháp dạy học: Quan sát trực quan vấn đáp gợi mở III. Tiến trình dạy học. 1.n nh tổ chức 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ.của HS bút ,gấy, màu 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài theo cảm nhận của mìmh về quê hơng quê hơng là chùm khế ngọt ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh D Giáo viên: Phạm Thị Lụa 10 Mĩ Thuật 9 [...]... nhiều kiệt tác cógiá trị Tranh ảnh *Nhóm 1- Mĩ thuật ấn Độ : +Vị trí và văn minh cổ của n Độ ntn? 10p 1 - Mĩ thuật ấn Độ Là quốc gia rộng lớn ở Nam á, sớm hình thành nền văn minh và phát triển +Vì sao mĩ thuật n Độ lại phát rực rỡ từ 3000 năm trớc triển theo nhiều trờng phái khác - n Độ là quốc gia có nhiều tôn giáo nhau? Giáo viên: Phạm Thị Lụa Thuật 9 36 Mĩ ... về mỹ thuật các dân tộc ít ngời Việt Nam Năm học 2013- Học sinh tự đánh giá và xếp loại bài vẽ theo cảm nhận riêng Ngy son: 15/11/2013 Ngy dy: /11(L9A)- 19 /11(L9B) Tiết 13 Thờng thức mỹ thuật Sơ lợc về mỹ thuật các dân tộc ít ngời việt nam I.Mục tiêu *Kiến thức: - Học sinh hiểu sơ lợc về nghệ thuật các dân tộc ít ngời ở Việt Nam *Kỹ năng: -Học sinh thấy đợc sự phong phú, đa dạng của nền nghệ thuật. .. một số bài vẽ đẹp Giáo viên: Phạm Thị Lụa Thuật 9 11 Hình minh họa cách vẽ Bài vẽ của học sinh Mĩ Trờng trung học cơ sở Hiên Vân 2014 Năm học 2013- HDVN - Vẽ một bức tranh tùy thích - Su tầm tranh ảnh, t liệu về tranh phong cảnh quê hơngđể chuẩn bị tiết sau vẽ màu Ngày soạn : 27 /9/ 2013 Ngày giảng:30 /9( L 9A)-1/10(L9B) Tiết 6 Vẽ tranh tài phong cảnh quê hơng (Tit... động, tĩnh HDVN: - Tập vẽ dáng ngời: đá bóng, nhảy dây, đá cầu - Chuẩn bị bài sau dán bảng Học sinh nhận xét, đánh giá theo cảm nhận riêng Ngy son: 29/ 11/2013 Ngy dy: 2 /12(L9A)-3 /12(L9B) Tiết 15 Vẽ trang trí tạo dáng và trang trí thời trang I.Mục tiêu *Kiến thức:- Học sinh hiểu về nội dung và sự cần thiết của thiết kế thời trang trong cuộc sống *Kỹ năng:- Học sinh biết tạo dáng một số mẫu thời trang... và xếp loại bài vẽ theo cảm nhận riêng Bài vẽ của học sinh HDVN - Tự thiết kế một bộ quần áo ngời lớn và trẻ em - Su tầm các tranh ảnh, t liệu về mỹ thuật các nớc Trung Quốc, Nhật Bản, Băng dán bảng Ngy son: 12/12/2013 Ngy dy: 16/ 12(L9A)-17 /12(L9B) Tiết 17 Thờng thức mỹ thuật sơ lợc về một số nền mỹ thuật châu á I.Mục tiêu *Kiến thức: - Học sinh hiểu sơ lợc về một số nền mỹ thuật châu á *Kỹ năng: -... nền mỹ thuật châu á *Thái độ: -Biết tôn trọng nền văn hoá nghệ thuật châu á của nhân loại II- Chun b: 1/Đồ dùng dạy- học: - Giáo viên: - Su tầm ảnh chụp các công trình kiến trúc, điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ cổ của các nớc châu á - Học sinh: - Su tầm tranh, ảnh về mĩ thuật của các nớc châu á - SGK 2- Phơng pháp: - Trực quan, vấn đáp, hoạt động nhóm và thuyết trình Giáo viên: Phạm Thị Lụa Thuật 9 35 Mĩ Trờng... 1 tit Băng dán bảng tranh ảnh tham khảo về chân dung - Học sinh nhận xét bài vẽ theo cảm nhận riêng Ngày soạn: 17/10/2013 Ngy dy:21/10(L 9A)-22/10(L 9B) Tiết 9 - Kiểm tra 1 tiết Vẽ trang trí tập phóng tranh ảnh(tt) I.Mục tiêu *Kiến thức:- Học sinh biết cách phóng tranh ảnh, phục vụ cho sinh hoạt học tập *Kỹ năng:- Học sinh phóng đợc tranh ảnh đơn giản Giáo viên: Phạm Thị Lụa Thuật 9 18 Mĩ Trờng trung... SGK và gợi ý để học sinh nhận ra các dáng ngời đang vận động và động tác của tay, chân, đầu -HS quan sát hình minh hoạ Giáo viên: Phạm Thị Lụa Thuật 9 Tranh ảnh các thể loại 29 Mĩ Trờng trung học cơ sở Hiên Vân 2014 Năm học 2013- GV gợi ý để học sinh quan sát nhận xét về: + Hình dáng thay đổi khi đi, đứng, chạy, nhảy sẽ làm cho tranh sinh động hơn +T thế của dáng ngời và tay khi vận động không giống... dẫn học sinh cách vẽ dáng ngời GV cho 1 học sinh làm mẫu cho cả lớp quan sát ở vài dáng khác nhau - Quan sát nhanh hình dáng - Vẽ phác những nét chính - Vẽ nét chi tiết HS quan sát hình gợi ý cách vẽ + Chọn dáng ngời tiêu biểu + Khi quan sát dáng ngời cần chú ý đến thế chuyển động của đầu, mình, chân tay -Nắm bắt ngay nhịp điệu và sự lập II Cách vẽ dáng ngời - Quan sát nhanh hình dáng - Vẽ phác những... giảng:14 /10(L 9A)-15/10(L9B) Tiết 8 - Vẽ trang trí tập phóng tranh ảnh I.Mục tiêu *Kiến thức:- Học sinh biết cách phóng tranh ảnh, phục vụ cho sinh hoạt học tập *Kỹ năng:- Học sinh phóng đợc tranh ảnh đơn giản *Thái độ:- Học sinh có thói quen quan sát và cách làm việc kiên trì, chính xác II.Chuẩn bị 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Một vài tranh mẫu đơn giản Giáo viên: Phạm Thị Lụa Thuật 9 16 Mĩ Trờng trung . học sinh Giáo viên: Phạm Thị Lụa 9 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 20 /9/ 2013 Ngày giảng:23 /9( L 9A)-24 /9( L9B) Tiết 5. Vẽ tranh tài phong cảnh quê. vẽ Bài vẽ của học sinh Giáo viên: Phạm Thị Lụa 5 Mĩ Thuật 9 Trờng trung học cơ sở Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 6 /9/ 2013 Ngày giảng: /9( L 9A)-10 /9( L9B) Tiết 3. Vẽ theo mẫu Vẽ. Hiên Vân Năm học 2013- 2014 Ngày soạn : 13 /9/ 2013 Ngày giảng :16 /9( L 9A)-17 /9( L9B) Tiết 4. Vẽ trang trí Tạo dáng và trang trí túi xách I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh hiểu biết về tạo dáng và

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập .

  • - Điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ đã phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân tộc.

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập .

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập .

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập(5) .

 • III. Tiến trình dạy học.

 • III. Tiến trình dạy học.

 • III. Tiến trình dạy học.

  • HDVN

 • III. Tiến trình bi ging.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình kiểm tra.

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • HDVN

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 3. Hướng dẫn HS làm bài.

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

Tài liệu liên quan