Giáo án Mĩ thuật 9 cả năm_CKTKN_Bộ 12 (hay)

53 822 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 22:18

Tuần 1, tiết 1 NS: Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật I/. MỤC TIÊU: 1/. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được vài nét về bối cảnh lòch sử và những thành tựu về mỹ thuật của thời Nguyễn. 2/. Kỹ năng: Học sinh phân biệt được những đặc điểm của mỹ thuật Việt Nam thông qua từng giai đoạn lòch sử. Phát triển khả năng phân tích, tích hợp kiến thức của học sinh. 3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, nhận thức đúng đắn về nghệ thuật dân tộc, có thái độ trân trọng, giữ gìn những giá trò văn hóa của dân tộc. II/. CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Tranh ảnh về các tác phẩm mỹ thuật thời Nguyễn. 2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh, bài viết về MT thời Nguyễn. III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ 1: ổn đònh, kiểm tra, giới thiệu bài mới (3p) Bài1: Thường thức mó thuật SƠ LƯC VỀ MỸ THUẬT THỜI NGUYỄN {1802 – 1945} -Ổn đònh: kiểm tra só số lớp -Kiểm tra bài cũ: GV nêu yêu cầu của môn học, chương trình học. -Giới thiệu bài mới: Trải qua bao thăng trầm của lòch sử, các triều đại phong kiến ở Việt Nam đã để lại không ít những di tích, công trình mỹ thuật có giá trò. Để bảo tồn và phát huy những giá trò văn hóa dân tộc đó chúng ta cần phải có trách nhiệm và biết được đặc điểm, giá trò nghệ thuật để có biện pháp giữ gìn, bảo quản tốt hơn. Do đó hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu bài “Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn”. - Lớp trưởng báo cáo só số lớp. - HS: Lắng nghe - HS: Lắng nghe HĐ 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu sơ lược về bối cảnh lòch sử (8p) I/. Vài nét về bối cảnh lòch sử: - Sau khi thống nhất đất nước, nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô, thiết lập chế độ quân - GV cho học sinh nhắc lại những kiến thức lòch sử cơ bản về thời Nguyễn. - HS nêu những hiểu biết của mình về bối cảnh lòch sử thời Nguyễn. GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 1 BÀI 1 : Thường thức mó thuật Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật chủ chuyên quyền, chấm dứt nạn cát cứ, nội chiến. - Nhà Nguyễn đề cao tư tưởng Nho giáo và tiến hành cải cách nông nghiệp. Nhưng do ít giao thiệp với bên ngoài nên đất nước chậm phát triển dẫn đến nguy cơ mất nước vào tay Thực dân Pháp. - GV gợi ý để học sinh nhớ lại những công trình MT thời Lê để liên hệ đến sự nối tiếp liền mạch của lòch sử và sự phát triển có tính kế thừa của MT Việt Nam => GV :Nhà Nguyễn là triều đại cuối cùng của chế độ phong kiến trong lòch sử Việt Nam. MT thời Nguyễn phát triển đa dạng và phong phú, còn để lại cho kho tàng văn hóa dân tộc một số lượng công trình và tác phẩm đáng kể. - HS nhắc lại những công trình MT thời Lê và quan sát tác phẩm MT thời Nguyễn và rút ra nhận xét về sự phát triển của lòch sử và mỹ thuật. => Quan sát GV hướng dẫn bài và ghi những nét chính. HĐ 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu về một số thành tựu của MT thời Nguyễn (23p) II/. Một số thành tựu về mỹ thuật: 1.Kiến trúc kinh đô Huế: - Là quần thể kiến trúc gồm có Hoàng thành, các cung điện, lăng tẩm được xây dựng theo quan điểm và sở thích của vua. - Bên cạnh Hoàng thành, Tử cấm thành, đàn Nam Giao, điện Thái Hòa còn có các lăng tẩm nổi tiếng như: Lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Đònh. - Kiến trúc kinh thành Huế mang nét đặc trưng của kiến trúc thời Nguyễn vì rất coi trọng yếu tố thiên nhiên và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. 2. Điêu khắc, đồ họa và hội họa: a) Điêu khắc: - Điêu khắc cung đình Huế mang tính tượng trưng cao. Ngoài các con Nghê, cửu đỉnh đúc bằng đồng rất đẹp còn có nhiều chạm khắc trên đá, tượng người, con vật được chạm trổ rất công phu, tinh -Mó thuật thời Nguyễn đã phát triển những loại hình nghệ thuật nào? * Hướng dẫn HS tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc kinh đô Huế. - GV cho học sinh quan sát tranh ảnh về các công trình kiến trúc kinh đô Huế và cho HS thảo luận: + MT thời Nguyễn đã phát triển những loại kiến trúc nào? + Yếu tố nào đã góp phần tạo nên vẽ đẹp kinh đô Huế? - GV nhấn mạnh những đặc điểm chính của kiến trúc kinh thành Huế. * Hướng dẫn HS tìm hiểu về nghệ thuật điêu khắc. - GV đặt câu hỏi: Điêu khắc thường quan hệ mật thiết với loại hình nghệ thuật nào, được làm từ những chất liệu gì? - GV cho học sinh quan sát tranh ảnh về các tác phẩm điêu khắc và cho HS thảo luận tìm ra những đặc điểm, vẻ đẹp của các tác phẩm . -HS: kiến trúc, điêu khắc, đồ họa, hội họa - HS quan sát tranh ảnh về kiến trúc kinh đô Huế.Các nhóm thảo luận theo gợi ý của GV. + Các nhóm thảo luận nêu kết quả.(kiến trúc, điêu khắc, đồ họa, hội họa) + Các nhóm thảo luận nêu kết quả. - HS lắng nghe và ghi những nét chính. - Học sinh dựa vào SGK, suy nghó và trả lời câu hỏi. (nghệ thuật kiến trúc, chất liệu: đá, đồng, gỗ) - HS quan sát tranh ảnh về điêu khắc thời Nguyễn. Các nhóm thảo luận tìm ra những đặc điểm và vẻ đẹp GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 2 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật tế. - Điêu khắc Phật giáo hướng tới khuynh hướng dân gian làng xã, hiện còn nhiều tượng lớn như: Tượng Hộ pháp, Thánh mẫu (chùa Trăm Gian), Tuyết Sơn (chùa Tây phương), Tam Thế (Bắc Ninh)… b) Đồ họa, hội họa: - Các dòng tranh dân gian như: Đông Hồ, Hàng Trống, làng Sình… phát triển mạnh. Đầu thế kỷ XIX bộ tranh khắc đồ sộ với tên gọi “Bách khoa thư văn hóa vật chất của Việt Nam” ra đời miêu tả chi tiết về cuộc sống, sinh hoạt xã hội, các ngành nghề, dụng cụ lao động của người Việt ở phía Bắc. - Về hội họa chưa có thành tựu gì đáng kể. Nhưng một số tranh vẽ trên tường, trên kính cho thấy đã có sự tiếp xúc với hội họa châu Âu. Sau đó sự ra đời của trường mỹ thuật Đông Dương (1925) đã mở ra hướng đi mới cho hội họa Việt Nam. - GV cho các nhóm nêu kết quả và nhấn mạnh những đặc điểm chính của điêu khắc thời Nguyễn. Hướng dẫn HS tìm hiểu về nghệ thuật đồ họa, hội họa. - GV cho HS nhắc lại những dòng tranh dân gian mà mình biết. Và đặc điểm của tranh dân gian. - GV nhấn mạnh những đặc điểm chính của nghệ thuật đồ họa. - GV cho học sinh quan sát tranh ảnh về nghệ thuật đồ họa và hội họa thời Nguyễn. - Cho HS nêu nhận xét cụ thể và phát biểu cảm nhận về các tác phẩm. - GV nhấn mạnh về sự ra đời của trường mỹ thuật Đông Dương đối với sự phát triển của MT Việt Nam. của các tác phẩm . - Các nhóm nêu kết quả thảo luận. - HS nêu những hiểu biết của mình về tranh dân gian Việt Nam. - HS lắng nghe - HS quan sát tranh ảnh về hội họa thời Nguyễn. - HS nêu nhận xét cụ thể và phát biểu cảm nghó của mình. - HS lắng nghe và ghi ý chính HĐ 4: Hướng dẫn HS tìm hiểu một số đặc điểm của mỹ thuật thời Nguyễn (5p) III/. Một số đặc điểm của MT thời Nguyễn: - Kiến trúc hài hòa với thiên nhiên và có sự kết hợp chặt chẽ với nghệ thuật trang trí. - Điêu khắc, đồ họa và hội họa phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân tộc và bước đầu tiếp thu nghệ thuật châu Âu. - GV cho HS nhắc lại đặc điểm chính của các loại hình nghệ thuật thời Nguyễn. - Cho các nhóm thảo luận tìm ra đặc điểm của MT thời Nguyễn. GV tóm tắt đặc điểm mó thuật thời Nguyễn - HS nhắc lại những đặc điểm chính của các loại hình nghệ thuật. - Các nhóm thảo luận tìm ra đặc điểm của mỹ thuật thời Nguyễn. HS lắng nghe và ghi bài HĐ 5: Đánh giá kết quả học tập (4p) GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 3 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật GV nhận xét và đánh giá tiết học. Tuyên dương các nhóm thảo luận tích cực và các thành viên hăng hái tham gia phát biểu xây dựng bài. HS lắng nghe, rút kinh nghiệm cho những tiết học sau. HĐ 6: Hướng dẫn học ở nhà (2p) - Học sinh về nhà sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật thời Nguyễn. - Học sinh chuẩn bò bài mới: Đọc trước bài”Tónh vật – vẽ hình”. Chuẩn bò vật mẫu: Lọ hoa và quả. Chì, tẩy,giấy A4 -GV: nêu yêu cầu cần thiết -GV: ghi bảng phụ về nội dung chuẩn bò bài mới yêu cầu hs đọc nội dung trên bảng phụ. -HS: thực hiện theo yêu cầu của GV -HS: chuẩn bò bài mới theo hướng dẫn của GV BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 4 (Lọ hoa và quả - Vẽ hình) Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật I/. MỤC TIÊU: 1/. Kiến thức: HS nắm bắt được đặc điểm của mẫu vàphương pháp vẽ hai vật mẫu kết hợp. 2/. Kỹ năng: Học nhanh nhẹn trong việc nắm bắt đặc điểm của vật mẫu, quan sát và nhận xét mẫu tinh tế, thể hiện bài vẽ đúng tỷ lệ, đẹp về bố cục, đường nét mềm mại, nhẹ nhàng. 3/. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, cảm nhận được vẻ đẹp của hoa lá, quả trong bài vẽ theo mẫu, rèn luyện tính kiên nhẫn, tác phong làm việc khoa học, logic. II/. CHUẨN BỊ: 1/. Giáo viên: Vật mẫu, bài vẽ của học sinh năm trước, tranh tónh vật của họa só. 2/. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh tónh vật, vật mẫu, chì, tẩy. III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ 1: ổn đònh, kiểm tra, giới thiệu bài mới (3p) -GV yêu cầu HS xem tranh và nêu đặc điểm MT thời Nguyễn? BÀi 2: Vẽ theo mẫu TĨNH VẬT (Lọ hoa và quả – Vẽ hình) -Ổn đònh: kiểm tra só số lớp -Kiểm tra bài cũ: GV gọi HS và nêu câu hỏi -Giới thiệu bài mới: Tónh vật là một loại tranh tạo cho ngøi xem những ấn tượng và những cảm xúc khác nhau. Để hiểu rõ hơn về thể loại này, hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu bài “Tónh vật – Tiết 1: Vẽ hình”. - Lớp trưởng báo cáo SS. - HS: được gọi trả lời => HS khác nhận xét - HS: Lắng nghe HĐ 2: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét (5p) I/. Quan sát - nhận xét: + Hình dáng. + Vò trí. + Tỷ lệ. + Màu sắc. + Đậm nhạt. - GV cho HS xem tranh tónh vật và ảnh chụp tónh vật. Từ đó phân tích đặc điểm của tranh vẽ và ảnh chụp tónh vật. - GV sắp xếp vật mẫu ở một số cách khác nhau và cho học sinh nhận xét cách xếp mẫu. + Mẫu vẽ gồm những gì? + Các vật mẫu được sắp xếp như thế nào? Vật nào ở gần, vật nào ở xa? - GV cho HS quan sát và nêu nhận xét cụ thể vật mẫu về: Hình dáng, vò trí, tỷ lệ, màu sắc và đậm nhạt. - GV cho HS xếp mẫu ở nhóm mình. - HS quan sát tranh vẽ và ảnh chụp tónh vật. - HS quan sát và nhận xét cách sắp xếp vật mẫu của GV. + HS quan sát mẫu trả lời + HS quan sát mẫu trả lời - HS quan sát và nêu nhận xét chi tiết vật mẫu. - HS sắp xếp vật mẫu ở nhóm mình. GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 5 BÀI 2: Vẽ theo mẫu: Tuần 2, tiết 2 NS: Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật HĐ 3: Hướng dẫn HS cách vẽ hình (8p) II/. Cách vẽ: 1. Vẽ khung hình. 2. Xác đònh tỷ lệ và vẽ nét cơ bản. 3. Vẽ chi tiết. * Hướng dẫn HS cách vẽ khung hình. - GV cho HS nhắc lại phương pháp vẽ theo mẫu. - GV dựa trên vật mẫu và vẽ minh họa trên bảng hướng dẫn HS vẽ khung hình từ bước so sánh tỷ lệ giữa chiều cao và ngang của vật mẫu để vẽ khung hình chung đến vẽ khung hình riêng của từng vật mẫu. * Hướng dẫn HS xác đònh tỷ lệ và vẽ nét cơ bản. - GV cho HS nhận xét tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu. GV vẽ minh họa bước đánh dấu tỷ lệ vào bài vẽ. - GV cho HS nhận xét về đường nét tạo dáng của vật mẫu và vẽ minh họa các nét cơ bản. Hướng dẫn HS vẽ chi tiết. - GV cho HS quan sát bài vẽ của HS năm trước và nhận xét về cách vẽ hình. - GV hướng dẫn HS quan sát kỹ vật mẫu và điều chỉnh lại tỷ lệ, sau đó vẽ hình hoàn chỉnh giống với vật mẫu. - HS nhắc lại phương pháp vẽ theo mẫu. - Quan sát GV vẽ minh họa bước vẽ khung hình. - HS nhận xét về tỷ lệ các bộ phận của vật mẫu.Quan sát GV vẽ minh họa. - HS nhận xét về đường nét tạo dáng của mẫu.Quan sát GV vẽ minh họa. - HS quan sát bài vẽ của HS năm trước và nhận xét về cách vẽ hình. - Quan sát GV vẽ minh họa. HĐ 4: Hướng dẫn HS thực hành (23p) III/. thực hành Vẽ theo mẫu: Lọ hoa và quả – Vẽ hình. - GV cho HS xếp mẫu vẽ theo nhóm. - Yêu cầu HS quan sát kỹ mẫu và làm bài theo đúng trình tự như hướng dẫn. - GV quan sát, nhắc nhở, hướng dẫn bổ sung và góp ý cho các bài vẽ của HS. - HS thực hành theo nhóm. - HS sắp xếp mẫu ở nhóm mình. - Thảo luận nhóm về cách vẽ chung ở mẫu vật nhóm mình. HĐ 5: Đánh giá kết quả học tập (4p) - GV chọn một số bài vẽ của học sinh ở nhiều mức độ khác nhau và cho HS nêu nhận xét và xếp loại theo cảm nhận của mình. - GV biểu dương những bài vẽ đẹp, nhắc nhở, góp ý cho những bài vẽ chưa hoàn chỉnh. - HS nhận xét và xếp loại bài tập theo cảm nhận của mình. - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 6 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật HĐ 6: Hướng dẫn học ở nhà (2p) - Học sinh về nhà sưu tầm tranh ảnh về mỹ thuật thời Nguyễn. - Học sinh Đọc trước bài “Tónh vật – Vẽ màu”, chuẩn bò vật mẫu giống tiết trước, chì, tẩy, màu sắc -GV: nêu yêu cầu: -GV: ghi bảng phụ về nội dung chuẩn bò bài mới yêu cầu hs đọc nội dung trên bảng phụ. -HS: thực hiện theo yêu cầu của GV -HS: chuẩn bò bài mới theo hướng dẫn của GV BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 7 (L hoa và quả - Vẽ màu)o Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật I/. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Học sinh nắm bắt được đặc điểm về màu sắc trên vật mẫu và nắm bắt phương pháp vẽ màu trong bài vẽ theo mẫu. 2. Kỹ năng: Học sinh nhanh nhẹn trong việc nhận xét màu sắc, thể hiện bài vẽ có màu sắc hài hòa, đủ sắc độ và có phong cách riêng. 3. Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, cảm nhận được vẻ đẹp của vật mẫu và màu sắc trong bài vẽ theo mẫu. Phát huy óc sáng tạo và lòng yêu mến thiên nhiên. II/. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Tranh Tónh vật của họa só, bài vẽ của HS năm trước, vật mẫu. 2. Học sinh: Đọc trước bài, sưu tầm tranh ảnh, chì tẩy, màu. III/. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS HĐ 1: ổn đònh, kiểm tra, giới thiệu bài mới (3p) - GV yêu cầu HS để bài vẽ hình lên bàn Bài 3: Vẽ theo mẫu TĨNH VẬT (Lọ hoa và quả – Vẽ màu) -Ổn đònh: kiểm tra só số lớp -Kiểm tra bài cũ: GV yêu cầu HS để bài vẽ hình lên bàn => Các tổ trưởng kiểm tra chéo => GV nhận xét chung -Giới thiệu bài mới: Tiết học trước cô và các em đã cùng nhau nghiên cứu cách vẽ hình tranh tónh vật. Để hoàn thiện bài vẽ này, hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu tiếp bài “Tónh vật – Tiết 2: vẽ màu” - Lớp trưởng báo cáo só số. - HS: để bài vẽ hình lên bàn => Các tổ trưởng kiểm tra chéo - HS: Lắng nghe HĐ 2: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét (5p) I/. Quan sát – nhận xét: + Hình dáng + Màu sắc + Đậm nhạt + Anh hưởng qua lại giữa các màu. - GV sắp xếp mẫu giống tiết trước và giới thiệu tranh của họa só, bài vẽ của HS năm trước và cho HS nhận xét về: Hình ảnh, màu sắc, đậm nhạt, sự ảnh hưởng qua lại giữa các màu. - GV cho HS nêu cảm nhận của mình về các tác phẩm đó. + Các hình vẽ trong tranh được sắp xếp như thế nào? + Có những màu sắc nào được vẽ trong tranh? Màu nào được vẽ nhiều nhất? Màu nào đậm, màu nào nhạt? - GV nhấn mạnh: Vẽ màu cần quan sát - HS xếp mẫu vẽ ở nhóm mình giống với tiết trước => Nhận xét bài vẽ của HS năm trước - HS nêu cảm nhận của mình về các tác phẩm đó. + HS quan sát tranh mẫu trả lời + HS quan sát tranh mẫu trả lời - Quan sát GV hướng dẫn bài. GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 8 BÀI 3: Vẽ theo mẫu Tuần 3, tiết 3 NS: Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật kỹ để thấy được sự ảnh hưởng qua lại giữa các màu, cần có đậm, nhạt, không nên quá lệ thuộc vào màu của vật mẫu, có thể vẽ theo cảm xúc. HĐ 3: Hướng dẫn HS cách vẽ màu (8p) II/. Cách vẽ màu. 1.Phác hình các mảng màu. 2.Vẽ các mảng màu lớn trước, mảng nhỏ vẽ sau. 3. Vẽ từ bao quát đến chi tiết (Vẽ theo hình mảng, tránh vờn màu). * Phác hình các mảng màu. - GV hướng dẫn HS quan sát kỹ vật mẫu để thấy được các ranh giới giữa các mảng màu lớn, và các mảng đậm nhạt - GV vẽ minh họa cách vẽ phác hình các mảng màu. * Vẽ các mảng màu lớn trước, mảng nhỏ vẽ sau. - GV hướng dẫn HS quan sát kỹ vật mẫu để nhận ra màu sắc ở các mảng lớn. - GV vẽ minh họa trên bảng từ vẽ màu tổng thể các mảng lớn sau đó đến mảng nhỏ. * Vẽ từ bao quát đến chi tiết (Vẽ theo hình mảng, tránh vờn màu). - GV cho HS xem một số tranh vẽ của họa só và bài vẽ của HS năm trước để học sinh nhận xét cách sử dụng màu trong bài vẽ tónh vật. - GV nhấn mạnh cho HS thấy được việc vẽ màu trong bài vẽ tónh vật cần thiết phải vẽ theo hình mảng, tránh vờn màu và vẽ từ các chi tiết lớn trước sau đó mới vẽ đến các chi tiết nhỏ. - HS quan sát vật mẫu và quan sát GV hướng dẫn bài. - Quan sát GV vẽ minh họa. - HS quan sát kỹ vật mẫu và nhận xét về các mảng màu lớn. - Quan sát GV vẽ minh họa. - HS quan sát tranh ảnh và nhận xét về cách vẽ màu của tranh ảnh mẫu. - HS quan sát GV hướng dẫn bài. HĐ 4: Hướng dẫn HS thực hành (23p) III/. thực hành Vẽ theo mẫu: Tónh vật (Lọ hoa và quả – Vẽ màu). - GV cho HS xếp mẫu vẽ theo nhóm giống với tiết học trước. - Yêu cầu HS quan sát kỹ mẫu và làm bài theo đúng trình tự như hướng dẫn. - GV quan sát, nhắc nhở và góp ý cho - HS sắp xếp mẫu ở nhóm mình. - Thảo luận nhóm về cách vẽ màu chung ở mẫu vật nhóm mình. - HS lắng nghe và làm bài GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật các bài vẽ của HS. - GV nhắc nhở HS nếu vẽ màu bột hoặc màu nước cần giữ cho nước pha màu được sạch để màu trong trẻo. Nếu vẽ màu nước nên hạn chế việc chồng nhiều lớp màu vì làm cho bài vẽ bò xỉn màu. theo gợi ý của GV - HS lắng nghe HĐ 5: Đánh giá kết quả học tập (4p) - GV chọn một số bài vẽ của học sinh ở nhiều mức độ khác nhau và cho HS nêu nhận xét và xếp loại theo cảm nhận của mình. - GV biểu dương những bài vẽ đẹp, nhắc nhở, góp ý cho những bài vẽ chưa hoàn chỉnh. - HS nhận xét và xếp loại bài tập theo cảm nhận của mình. - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm. HĐ 6: Hướng dẫn học ở nhà (2p) - Học sinh về nhà vẽ tónh vật theo ý thích. Sưu tầm tranh tónh vật. - Học sinh Đọc trước bài “Tạo dáng và trang trí túi xách”, sưu tầm tranh ảnh về túi xách, chuẩn bò chì, tẩy, vở bài tập, màu sắc. -GV: nêu yêu cầu chuẩn bò. -GV: ghi bảng phụ về nội dung chuẩn bò bài mới yêu cầu hs đọc nội dung trên bảng phụ. -HS: thực hiện theo yêu cầu của GV -HS đọc nôïi dung trên bảng phụ, lớp chú ý. BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 10 [...]... rất cần thiết trong - HS lắng nghe GV: Lê Ánh Sol 11 Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật cuộc sống, nên cần được tạo dáng đẹp và tiện dụng HĐ 3: Hướng dẫn HS cách tạo dáng và trang trí túi xách (8p) II/ Cách tạo dáng và trang trí túi xách * Hướng dẫn HS tạo dáng 1 Tạo dáng: ° GV hướng dẫn HS vẽ hình dáng chung a) Vẽ hình dáng chung - GV cho HS quan sát mẫu túi... nhận xét về: Cảnh vật, đặc GV: Lê Ánh Sol 15 Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân miền khác nhau như: Phong cảnh biển, núi rừng, nông thôn, thành phố… - Mỗi vùng, miền cảnh vật đều có những đặc trưng riêng nên khi vẽ cần chú ý để thể hiện bài vẽ cho chính xác và sinh động  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật để HS nhận xét về: Cảnh vật, đặc điểm của cảnh vật từng vùng, miền - GV cho HS so sánh giữa... ……………………………………………………………………………………………… GV: Lê Ánh Sol 19 Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật BÀI 7 Thường thức mó thuật Tuần 7 , tiết 7 NS: I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: Học sinh nắm bắt được vài nét khái quát và một số đặc điểm tiêu biểu của nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng 2/ Kỹ năng: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của nghệ thuật chạm khắc gỗ đình làng Hiểu thêm về loại hình nghệ thuật chạm khắc... cảnh HS tóm tắt lại những đặc điểm chính về và tóm tắt lại những đặc điểm của chạm khắc sinh hoạt của nhân dân lao động, nội dung và hình thức thể hiện GV: Lê Ánh Sol 21 Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật với nghệ thuật chạm khắc mộc đình làng mạc, chắc khỏe, phóng khoáng - GV chốt lại những đặc điểm chính của - Quan sát GV hướng và giàu tính dân tộc nghệ thuật. .. Đánh giá kết quả học tập (4p) - GV chọn một số bài vẽ của học sinh ở - HS nêu nhận xét bài vẽ nhiều mức độ khác nhau và cho HS nêu theo cảm nhận của mình nhận xét theo cảm nhận của mình - GV biểu dương những bài vẽđúng, nhắc - HS lắng nghe, rút kinh nhở, góp ý cho những bài vẽ chưa hoàn nghiệm chỉnh,chưa đúng GV: Lê Ánh Sol 29 Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật. .. -HS đọc nôïi dung trên bảng phụ, lớp chú ý Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật BỔ SUNG CÁC HOẠT ĐỘNG ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: Lê Ánh Sol 36 Giáo án Mỹ Thuật 9 ... dung chuẩn bò bài “Phong cảnh quê bài mới yêu cầu hs đọc nội dung trên bảng hương”, sưu tầm tranh ảnh phụ GV: Lê Ánh Sol 13 - HS nêu nhận xét và xếp loại bài tập theo cảm nhận của mình - HS lắng nghe, rút kinh nghiệm -HS: thực hiện theo yêu cầu của GV -HS đọc nôïi dung trên bảng phụ, lớp chú ý Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật về phong cảnh quê hương Chuẫn bò... cục bài vẽ, các bài làm không đúng hướng dẫn GV: Lê Ánh Sol 24 Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật HĐ 5: Đánh giá kết quả học tập (4p) - GV cho các nhóm trình bày bài tập, yêu - Các nhóm trình bày bài cầu các nhóm nêu nhận xét, xếp loại theo tập, yêu cầu các nhóm cảm nhận của mình nêu nhận xét, xếp loại theo cảm nhận của mình - GV biểu dương những bài vẽ đẹp,... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… GV: Lê Ánh Sol 25 Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân Tuần 9 , tiết 9 NS:  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật BÀI 9 Vẽ trang trí I/ MỤC TIÊU: 1/ Kiến thức: HS nắm bắt được đặc điểm, mục đích và phương pháp phóng tranh kẻ đường chéo 2/ Kỹ năng: HS nhanh nhẹn trong... HS và nhận xét về hình tượng trong tranh phong cảnh - Quan sát GV phân tích tranh ảnh mẫu * Vẽ màu - GV cho HS quan sát tranh và nêu - HS quan sát bài vẽ của HS và 4 Vẽ màu GV: Lê Ánh Sol 18 Giáo án Mỹ Thuật 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật nhận xét về cách vẽ màu trong tranh nhận xét về màu sắc trong phong cảnh tranh phong cảnh - GV phân tích trên tranh để HS thấy - Quan . biết của mình về bối cảnh lòch sử thời Nguyễn. GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 1 BÀI 1 : Thường thức mó thuật Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật chủ chuyên quyền,. điểm của mỹ thuật thời Nguyễn. HS lắng nghe và ghi bài HĐ 5: Đánh giá kết quả học tập (4p) GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 3 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật GV nhận. lắng nghe và làm bài GV: Lê Ánh Sol Giáo án Mỹ Thuật 9 9 Trường THCS Vónh Xuân  Tổ: Thể dục- Âm nhạc-Mó thuật các bài vẽ của HS. - GV nhắc nhở HS nếu vẽ màu bột hoặc màu nước cần giữ cho

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • (Lọ hoa và quả - Vẽ màu)

 • Bài1: Thường thức mó thuật

 • SƠ LƯC

 • VỀ MỸ THUẬT

 • THỜI NGUYỄN

 • BÀi 2: Vẽ theo mẫu

 • TĨNH VẬT

 • (Lọ hoa và quả – Vẽ hình)

 • Bài 3: Vẽ theo mẫu

 • TĨNH VẬT

 • (Lọ hoa và quả – Vẽ màu)

 • BÀI 4: Vẽ trang trí

 • TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ

 • TÚI XÁCH

 • BÀI 5: Vẽ tranh

 • ĐỀ TÀI: PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG

 • BÀI 6: Vẽ tranh

 • ĐỀ TÀI: PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG

 • CHẠM KHẮC GỖ

 • ĐÌNH LÀNG VIỆT NAM

 • - GV nhận xét một số bài vẽ: Tượng chân dung.

 • BÀI 8: Vẽ trang trí

 • TẬP PHÓNG TRANH ẢNH

 • BÀI 9 : Vẽ trang trí

 • TẬP PHÓNG

 • TRANH ẢNH

 • - GV kiểm tra bài tập: Phóng tranh ảnh.

 • BÀI 10: Vẽ tranh

 • ĐỀ TÀI LỄ HỘI

 • BÀI 11: Vẽ tranh

 • BÀI 12: Vẽ trang trí

 • TRANG TRÍ

 • HỘI TRƯỜNG

 • BÀI 13: Thường thức mó thuật

 • SƠ LƯC VỀ MỸ THUẬT

 • CÁC DÂN TỘC ÍT NGƯỜI Ở VIỆT NAM

 • BÀI 14: Vẽ theo mẫu

 • TẬP VẼ DÁNG NGƯỜI

 • - GV kiểm tra bài tập: Lực lượng vũ trang.

 • BÀI 15: Vẽ tang trí

 • TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ

 • THỜI TRANG

 • - GV kiểm tra bài tập: Trang trí thời trang..

 • BÀI 16: Thường thức mó thuật

 • SƠ LƯC VỀ MỘT SỐ

 • NỀN MĨ THUẬT CHÂU Á

Tài liệu liên quan