Giáo án Mĩ thuật 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

54 794 0
Giáo án Mĩ thuật 9 cả năm_CKTKN_Bộ 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường THCS Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN MỸ THUẬT 9 Cả năm: 18 tiết (Chỉ học trong một học kỳ)  Tuần Tiết Tên bài dạy 1 1 Bài 1: Thường thức mĩ thuật – Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn. (1802 – 1945) 2 2 Bài 2: Vẽ theo mẫu – Tĩnh vật lọ, hoa và quả. (vẽ hình) 3 3 Bài 3: Vẽ theo mẫu – Tĩnh vật lọ, hoa và quả. (vẽ màu) 4 4 Bài 4: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí túi xách. 5 5 Bài 5: Vẽ tranh – Đề tài: Phong cảnh quê hương. 6 6 Bài 6: Thường thức mĩ thuật – Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam. 7 7 Bài 7: Vẽ theo mẫu – Vẽ tượng chân dung (Tượng thạch cao – vẽ hình). 8 8 Bài 8: Vẽ theo mẫu - Vẽ Tượng chân dung (Tượng thạch cao - vẽ đậm nhạt). 9 9 Bài 9: Vẽ trang trí – Tập phóng tranh ảnh. 10 10 Bài 10: Kiểm tra 1 tiết: Vẽ tranh – Đề tài Lễ hội. 11 11 Bài 11: Vẽ trang trí – Trang trí hội trường. 12 12 Bài 12: Thường thức MT – Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam. 13 13 Bài 13: Vẽ theo mẫu – Tập vẽ dáng người. 14 14 Bài 14: Vẽ tranh – Đề tài: Lực lượng vũ trang. 15 15 Bài 15: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí thời trang. 16 16 Bài 16: Thường thức mĩ thuật – Sơ lược về một số nền mĩ thuật châu Á. 17 17 Bài 17: Vẽ trang trí – Vẽ biểu trưng. 18 18 Bài 18: Kiểm tra học kì : Vẽ tranh – Đề tài tự chọn. Ngày soạn: 15/08/2011 Biên soạn: §µm M¹nh Hïng 1 http://www.hunghuongco.come.vn Trường THCS Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 Ngày giảng: 22/08/2011 TIẾT 1: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN I. Mục tiêu bài học: - HS hiểu một số kiến thức sơ lược về MT thời Nguyễn. - Phát triển khả năng phân tích, suy luận và tích hợp kiến thức của HS. - HS có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử, văn hoá của quê hương. II. Những thông tin cơ bản: 1. Tài liệu thiết bị: a. Giáo viên: - Bảng phụ. - Tranh ảnh giới thiệu về mĩ thuật thời Nguyễn. b. Học sinh: - Sưu tầm bài viết tranh ảnh liên quan đến MT thời Nguyễn. 2. Ph ương pháp : - Trực quan. - Thuyết trình. - Vấn đáp. III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu : * Tổ chức: Sĩ số: 9A: 9B: * Kiểm tra : - Kiểm tra đồ dùng học tập * Bài mới : Giới thiệu bài: Ở lớp 6-7-8 các em đã được tìm hiểu về MT thời Lý, Trần, Lê. Năm nay các em sẽ được tiếp tục tìm hiểu về mỹ thuật một triều đại nữa của nước ta đó là triều đại nhà Nguyễn qua bài học ngày hôm nay. Hoạt động 1: Sơ lược về bối cảnh lịch sử nhà Nguyễn. GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin trong SGK ? Nêu một vài nét về nhà Nguyễn? - Nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô. - Thiết lập chế độ quân chủ chuyên quyền. Biên soạn: §µm M¹nh Hïng 2 http://www.hunghuongco.come.vn Trường THCS Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 ? Vì sao nhà Nguyễn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ? - Đề cao tư tưởng nho giáo, cải cách nông nghiệp. - ít giao thiệp với bên ngoài → chậm phát triển → mất nước. Hoạt động 2: Sơ lược về MT thời Nguyễn ? MT thời Nguyễn phát triển với những loại hình nghệ thuật nào? ? MT thời Nguyễn phát triển ntn? ? Có những thành tựu gì? GV chia lớp thành 4 nhóm theo 4 tổ. Tổ trưởng là nhóm trưởng. Yêu cầu các nhóm tìm hiểu: - Nhóm 1: Kiến trúc. - Nhóm 2: Điêu khắc. - Nhóm 3: Đồ hoạ. - Nhóm 4: Hội hoạ. GV cho HS xem tranh về một số công trình kiến trúc, điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ gợi ý một số câu hỏi. ? Kiến trúc phát triển mạnh về thể loại nào? Điện Thái Hòa ( Huế ) Xung Khiêm tạ bên hồ Lưu Khiêm, lăng Tự Đức ( Huế ) ? Điều gì đã tạo nên nét đặc trưng riêng - Kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, đồ hoạ. - MT thời Nguyễn phát triển đa dạng và phong phú. Tiêu biểu có nhiều công trình kiến trúc với quy mô to lớn. (HS hoạt động nhóm) HS quan sát tranh, nghiên cứu, thảo luận theo nhóm → Đại diện nhóm trình bày. Nhóm khác nghe sau đó bổ sung → GVnhận xét đưa ra đáp án. Đáp án 1. Kiến trúc. - Kiên trúc nhà Nguyến phát triển mạnh về kiến trúc cung đình. Kiến trúc cung đình Huế là một quần thể kiến trúc gồm Hoàng Thành, các cung điện, lăng tẩm - Xu hướng là vươn tới những công trình kiến trúc có quy mô to lớn. Biên soạn: §µm M¹nh Hïng 3 http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 trong kin trỳc kinh ụ Hu ? ? iờu khc thng gn vi loi hỡnh ngh thut no? ? Cỏc tỏc phm iờu khc thng c lm bng cht liu gỡ? ? Mt s tỏc phm iờu khc tiờu biu? Tng Quan hu, lng Khi nh (Hu) ? Th loi ho phỏt trin ntn? ? Tỏc phm no l tiờu biu cho ngh thut ho thi by gi? Tranh khm snh, s trong lng Khi nh ( Hu ) Lm sn. Tranh trớch trong " Bỏch khoa ton th vn húa vt cht ca Vit - Yu t thiờn nhiờn v cnh quan luụn c coi trng ó to ra nột c trng riờng ca kin trỳc kinh ụ Hu. - C ụ Hu ó c UNESCO cụng nhn l di sn vn hoỏ th gii nm 1993. 2.iờu khc. - iờu khc thng gn vi loi hỡnh ngh thut kin trỳc. - Cht liu: G, ỏ, ng. - iờu khc cung ỡnh Hu mang tớnh tng trng cao. - Tng H phỏp, tng Kim cng, tng La hỏn, cỏc tng thỏnh mu chựa Trm gian 3. ho. - Cỏc dũng tranh dõn gian phỏt trin mnh cú ni dung v hỡnh thc n nh. Biờn son: Đàm Mạnh Hùng 4 http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 Nam ). ? Hi ho phỏt trin ntn? Tranh chõn dung Lý Nam v Hong hu, th k XVIII - XIX ( Thỏi Bỡnh ) Hỡnh trang trớ lng Khi nh ( Hu ) Tranh th Thp in ( giy ), triu Nguyn, th k XIX. > B bỏch khoa th vn hoỏ vt cht Vit Nam l tp hp hn 4000 bc v miờu t y , chi tit v cuc sng sinh hot ca XH. 4. Hi ho HS quan sỏt tranh - Cỏc tỏc phm hi ho cũn li khụng nhiu. - ó cú s tip xỳc vi hi ho Chõu õu. - Trng Cao ng m thut ụng Dng ra i nm 1925 ó m ra mt hng mi cho MTVN. - Ho s Lờ Vn Min l ho s u tiờn c hc tp ti Phỏp v l ho s cú cụng ln cho hi ho Vit Nam. Biờn son: Đàm Mạnh Hùng 5 http://www.hunghuongco.come.vn Trường THCS Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 Hoạt động 3: Đặc điểm Mĩ thuật thời Nguyễn. Qua những phần đã tìm hiểu ở trên yêu cầu HS nêu lên một sồ đặc điểm mĩ thuật thời Nguyễn. - Kiến trúc hài hoà với thiên nhiên, luôn kết hợp với nghệ thuật trang trí và có kết cấu tổng thể chặt chẽ. - Điêu khắc, hội hoạ, đồ hoạ phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân tộc và bước đầu tiếp thu nghệ thuật Châu Âu. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập - HS trả lời một số câu hỏi trong SGK - GV nhận xét đánh giá giờ học . * HDVN: - Học bài trong SGK, sưu tầm tranh ảnh về mĩ thuật thời Nguyễn. - Sưu tầm một số tranh tĩnh vật, yêu cầu học sinh đem mẫu cho giờ sau. Duyệt tiến độ chương trình …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Tân Lập, ngày tháng năm 2011 Người duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) …………………………………………. Ngày soạn: 22/08/2011 Biên soạn: §µm M¹nh Hïng 6 http://www.hunghuongco.come.vn Trường THCS Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 Ngày giảng: ……/08/2011 TIẾT 2 : VẼ THEO MẪU TĨNH VẬT ( LỌ HOA VÀ QUẢ - VẼ HÌNH ) I. Mục tiêu bài học: - HS biết quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ. - HS biết cách bố cục và dựng hình, vẽ được hình có tỉ lệ gần giống mẫu - HS yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. II. Những thông tin cơ bản: 1. Tài liệu thiết bị: a. Giáo viên: - Mẫu vẽ: Lọ, hoa, quả và vải nền. - Bài vẽ của HS khoá trước. - Hình hướng dẫn cách vẽ. b. Học sinh: - Mẫu vẽ. - SGK, vở, bút chì, tẩy 2. Ph ương pháp : - Trực quan. - Vấn đáp. - Luyện tập III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu : * Tổ chức: Sĩ số: 9A: 9B: * Kiểm tra : Kiểm tra sự chuẩn bị mẫu, dụng cụ học tập của HS * Bài mới : Giới thiệu bài: Chúng ta đã được học nhiều về vẽ tranh tĩnh vật. Để bài vẽ của chúng ta ngày càng đẹp hơn hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập qua bài: Vẽ tĩnh vật - Lọ hoa và quả Hoạt động 1: Quan sát nhận xét GV yêu cầu HS bày mẫu. HS hoạt động theo nhóm. Từng nhóm lên bày mẫu. Quan sát, trả lời câu hỏi. Biên soạn: §µm M¹nh Hïng 7 http://www.hunghuongco.come.vn Trường THCS Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 ? Mẫu vẽ gồm những gì? ? Các vật mẫu được sắp xếp ntn? ? Khung hình chung của mẫu? ? Tỉ lệ của các vật mẫu so với nhau? - Mẫu vẽ gồm lọ, hoa, quả. Hoạt động 2: Cách vẽ GV treo giáo cụ trực quan các bước của bài vẽ. Ví dụ minh hoạ trên bảng. Các bước vẽ hình B1: Vẽ phác khung hình: Khung hình chung và khung hình của từng vật mẫu. B2: Kẻ trục lọ. Tìm điểm từng bộ phận của lọ, hoa, quả và phác bằng nét thẳng. B3. Nhìn mẫu vẽ chi tiết. B4: Sửa hình, tẩy bỏ nét thừa. Biên soạn: §µm M¹nh Hïng 8 http://www.hunghuongco.come.vn Tuỳ vị trí mỗi em có câu trả lời khác nhau Trường THCS Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài - GV nhắc nhở HS bố cục bài vẽ vào giấy cho phù hợp. - GV quan sát giúp đỡ những HS yếu. Nhắc nhở HS phác nhẹ tay. HS làm bài tập: Vẽ theo mẫu lọ hoa và quả bày trên lớp ( Vẽ hình ). Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập - GV cùng HS nhận xét một số bài vẽ. Biểu dương những bạn vẽ đạt yêu cầu. - Nhận xét, góp ý những bài chưa đạt. * HDVN - Chuẩn bị mẫu cho bài sau giống như bài hôm nay - Sưu tầm một số tranh tĩnh vật màu. Duyệt tiến độ chương trình …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Tân Lập, ngày tháng năm 2011 Người duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) …………………………………………. Biên soạn: §µm M¹nh Hïng 9 http://www.hunghuongco.come.vn Trường THCS Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 Ngày soạn: 26/08/2011 Ngày giảng: ……/……/2011 TIẾT 3 : VẼ THEO MẪU TĨNH VẬT ( LỌ HOA VÀ QUẢ - VẼ MẦU) I. Mục tiêu bài học: - HS biết sử dụng mầu vẽ để vẽ tranh tĩnh vật. - HS vẽ được bài tĩnh vật màu theo ý thích. - HS yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. II. Những thông tin cơ bản: 1. Tài liệu thiết bị: a. Giáo viên: - Mẫu vẽ: Lọ, hoa, quả và vải nền ( Như tiết 2). - Bài vẽ tĩnh vật của hịa sĩ và HS - Hình hướng dẫn cách vẽ tĩnh vật màu. b. Học sinh: - Mẫu vẽ. - SGK, vở, bút chì, tẩy, bài vẽ chì tiết trước 2. Ph ương pháp : - Trực quan. - Vấn đáp. - Luyện tập III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu : * Tổ chức: Sĩ số: 9A: 9B: * Kiểm tra : Kiểm tra sự chuẩn bị mẫu, bài vẽ chì tiết trước, dụng cụ học tập của HS * Bài mới : Giới thiệu bài: Ở tiết trước chúng ta đã được học cách vẽ hình. Để cho bài vẽ đẹp và sinh động hơnhôm nay chúng ta cùng học cách vẽ màu. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét GV giới thiệu một vài bài vẽ màu. HS quan sát Biên soạn: §µm M¹nh Hïng 10 http://www.hunghuongco.come.vn [...]... Th * T chc: S s: Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 9A: 9B: 9C: * Kim tra: - Kim tra dựng hc tp * Bi mi: Gii thiu bi: Hot ng 1: Giỏo viờn ghi - Nờu yờu cu bi: Em hóy v mt bc tranh v ti l hi - Kớch thc: Kh giy A4 - Mu sc: T chn - Thi gian: 45 phỳt Yờu cu: - V ỳng ni dung ti - B cc bi v cht ch, rừ mng chớnh, mng ph - Hỡnh v phự hp vi ni dung ti - Mu sc: Hi hũa, hp lý Thang im: - im 9 - 10 ( G ): Thc hin tt yờu... http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 II Nhng thụng tin c bn: 1 Ti liu thit b: a Giỏo viờn: - Mu v: Tng chõn dung, vi nn - Hỡnh hng dn cỏch v b Hc sinh: - SGK, v, bỳt chỡ, ty - Su tm nh chp tng chõn dung trờn bỏo, tp chớ 2 Phng phỏp: - Trc quan - Vn ỏp - Luyn tp III Cỏc hot ng dy v hc ch yu: * T chc: S s: 9A: 9B: 9C: * Kim tra: - Kim tra 15 phỳt bi: Hóy nờu ni dung v... 2 Phng phỏp: - Trc quan - Vn ỏp - Luyn tp III Cỏc hot ng dy v hc ch yu: * T chc: S s: 9A: 9B: 9C: * Kim tra: - Kim tra s chun b ca HS * Bi mi: Gii thiu bi: GV treo 2 bc tranh: Mt to v mt nh t cõu hi cho HS Biờn son: Đàm Mạnh Hùng 28 http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 ? Em thy trờn bng cụ giỏo treo 2 bc tranh gỡ vy? Hc sinh s tr li bc tranh to mt cỏch... ngy .thỏng nm 2011 Duyt tin chng trỡnh Ngi duyt (Ký, ghi rừ h tờn) Ngy son: 15/08/2011 Ngy ging: 22/08/2011 TIT : 6 BI: 6 THNG THC M THUT CHM KHC G èNH LNG VIT NAM Biờn son: Đàm Mạnh Hùng 19 http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 I Mc tiờu bi hc: - HS hiu s lc v chm khc g ỡnh lng Vit Nam - HS cm nhn c v p ca chm khc g ỡnh lng Vit Nam - HS cú thỏi... Hc sinh: - SGK, v, bỳt chỡ, ty 2 Phng phỏp: - Trc quan - Vn ỏp Biờn son: Đàm Mạnh Hùng 33 http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 - Luyn tp III Cỏc hot ng dy v hc ch yu: * T chc: S s: 9A: 9B: 9C: * Kim tra: - Kim tra dựng hc tp ca hc sinh * Bi mi: Gii thiu bi: Vo nhng ngy l, ngy hi thỡ hi trng cn phi c trang trớ p v phự hp vi bui l Hi trng p cú vai trũ... Hùng 27 http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 + Cỏc mc m, nht + Cỏch v m, nht - GV b sung Cho im ng viờn cỏc em * Dn dũ - Chun b bi sau Tõn Lp, ngy .thỏng nm 2011 Duyt tin chng trỡnh Ngi duyt (Ký, ghi rừ h tờn) Ngy son: 15/08/2011 Ngy ging: 22/08/2011 TIT: 9 BI: 9 - V TRANG TR TP PHểNG TRANH NH I Mc tiờu bi hc: - HS bit cỏch phúng tranh, nh phc... cnh ca tranh, nh Cnh cũn li xỏc hỡnh phúng ging vi mu thng d ra mt khong Thng xuyờn nhỡn mu - Chỳ ý khi phúng chỳng ta c lng t l Biờn son: Đàm Mạnh Hùng 29 http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 ụ vuụng nh v v theo tng ụ vuụng nh phúng hỡnh cho ging vi mu cho sỏt vi mu Gv hng dn HS cỏch k theo ng chộo GV treo giỏo c trc quan cỏch k Cỏch ny ch cú cỏch... tỳi xỏch theo ý thớch - Su tm tranh, nh phong cnh Tõn Lp, ngy .thỏng nm 2011 Duyt tin chng trỡnh Ngi duyt Biờn son: Đàm Mạnh Hùng (Ký, ghi rừ h tờn) 16 http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th Giỏo ỏn: Mĩ thuật 9 Ngy son: 15/08/2011 Ngy ging: 22/08/2011 TIT 5: BI 5: V TRANH TI PHONG CNH QUấ HNG I Mc tiờu bi hc: - HS hiu bit thờm v tranh phong cnh - HS bit cỏch tỡm v... - Trc quan - Vn ỏp - Luyn tp III Cỏc hot ng dy v hc ch yu: * T chc: S s: 9A: 9B: 9C: * Kim tra: - Kim tra hỡnh v ca tit trc * Bi mi: Gii thiu bi: Gi trc cỏc em ó c hc Tit 1 - V tng chõn dung ( V hỡnh ) bi v p hn, ging mu hn, hụm nay chỳng ta s cựng tỡm hiu tiột 2 - V m nht Hot ng 1: Quan sỏt nhn xột Biờn son: Đàm Mạnh Hùng 26 http://www.hunghuongco.come.vn Trng THCS Tõn Lp Thanh Sn Phỳ Th GV yờu... bn v mu thờu, th cm ca cỏc dõn tc ớt ngi, nh sn, nh rụng, tng nh m, thỏp chm, iờu khc chm + B (DDH) dựng dy hc mý thut 9 - Hc sinh : SGK + Su tm tranh nh bi vit liờn quan n ni dung bi hc 2 Phng phỏp: - Trc quan - Vn ỏp - Luyn tp III Cỏc hot ng dy v hc ch yu: * T chc: S s: 9A: 9B: 9C: * Kim tra: - Kim tra dựng hc tp ca hc sinh * Bi mi: Hot ng 1: Hng dn HS tỡm hiu vi nột khỏi quỏt v cỏc dõn tc ớt ngi . Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN MỸ THUẬT 9 Cả năm: 18 tiết (Chỉ học trong một học kỳ)  Tuần Tiết Tên bài dạy 1 1 Bài 1: Thường thức mĩ thuật – Sơ lược về mĩ thuật thời. trang. 15 15 Bài 15: Vẽ trang trí – Tạo dáng và trang trí thời trang. 16 16 Bài 16: Thường thức mĩ thuật – Sơ lược về một số nền mĩ thuật châu Á. 17 17 Bài 17: Vẽ trang trí – Vẽ biểu trưng. 18 18 Bài. http://www.hunghuongco.come.vn Trường THCS Tân Lập – Thanh Sơn – Phú Thọ Giáo án: MÜ thuËt 9 Ngày giảng: 22/08/2011 TIẾT 1: THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI NGUYỄN I. Mục tiêu bài học: - HS hiểu một

Ngày đăng: 24/05/2015, 22:12

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan