Giáo án Mĩ thuật 9 cả năm_CKTKN_Bộ 9

38 1.2K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 22:16

Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Ngy son: 13/8/2013 Ngy dy: 9B: 16/8/2013 9A: 20/8/2013 Tiết 1. Thờng thức mỹ thuật sơ lợc về mỹ thuật thời nguyễn (1802-1945) I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh hiểu biết đợc một số kiến thức sơ lợc về mỹ thuật thời Nguyễn. *Kỹ năng: - Phát triển khả năng phân tích, suy luận và tích hợp kiến thức của học sinh. *Thái độ:- Học sinh có nhân thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc; trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử văn hoá quê hơng. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Bộ đồ dùng DHMT lớp 9, ảnh chụp các công trình kiến trúc của kinh đô Huế, tranh ảnh về mỹ thuật thời Nguyễn. - Mẫu lọ hoa và quả. Học sinh; - Sách GK, su tầm các bài viết về mỹ thuật thời Nguyễn. 2.Phơng pháp dạy học: - Trực quan, thuyết trình, vấn đáp. III. Tiến trình dạy học. 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài). GV tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm. Nhóm trởng lên nhận phiếu học tập. Các thành viên trong nhóm nghiên cứu tài liệu su tầm và SGK. Nhóm trởng tổng hợp vào viết vào phiếu. Các nhóm cử đại diện lên trình bày. Câu hỏi thảo luận: Nêu vài nét về bối cảnh lịch sử? Hoạt động 1.Bối cảnh lịch sử. - Sau khi thồng nhất đất nớc. Nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô, thiết lập chế độ chuyên quyền, chấm dứt nội chiến. - Tiến hành cải cách nông nghiệp, khai hoang, lập đồn điền, làm đờng - Về văn hoá đề cao t tởng Nho giáovề kinh tế đối ngoại thực hiện chính sách Bế quan toả cảng lên kinh tế chậm phát triển Sau khi các nhóm thảo luận, giáo viên kết luận. Câu hỏi thảo luận: Mỹ thuật thời Nguyễn phát triển nh thế nào? có những thành tựu gì? Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Hoạt động 2. Sơ l ợc về mỹ thuật. 1.Kiến trúc kinh đô Huế; là một quần thể kiến trúc to lớn gồm Hoàng thành và các cung điện, lầu gác, lăng tẩm. - Kinh đô Huế xây dựng năm 1804 khi vua Minh Mạng lên ngôi quy hoạch lại Hoàng thành gômg ba vòng thành gần vuông. - Lăng tẩm thời Nguyễn kết hợp hài hoà giữa kiến trúc và thiên nhiên, xây dựng theo sở thích của các ông vua và theo luật phong thuỷ nh; lăng Gia Long, Minh Mạng, Khải Định 2.Điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ: Điêu khắc mang tính tợng trng cao, nhất là các con vật; Nghê, cửu đỉnh, tợng trng ngời và các con vật nh; voi, ngựa, rồngđiêu khắc Phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống sẵn có, các pho tợng đợc diễn tả công phu mang tính hiện thực cao - Dòng tranh khắc gỗ Kim Hoàng xuất hiện vào thời Nguyễn, tranh chỉ có nét và mảng màu đen đợc in ván gỗ sau đó dựa vào mảng phân hình mà tô vẽ - Hội hoạ của thời kỳ này đã có sự tiếp sức với hội hoạ châu Âu, hoạ sỹ duy nhất của Việt Nam giai đoạn này là Lê Huy Miến. Sau khi các nhóm thảo luận, giáo viên kết luận. Câu hỏi thảo luận: Mỹ thuật thời Nguyễn có đặc điểm gì? Hoạt động 3. Đặc điểm mỹ thuật thời Nguyễn. - Kiến trúc hài hoà với thiên nhiên, luôn kết hợp với trang trí, có kết cấu tổng thể chặt chẽ. - Điêu khắc, đồ hoạ, hội hoạ đã phát triển đa dạng, kế thừa truyền thống dân tộc. Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập . GV đặt câu hỏi kiểm tra nhận thực của học sinh; 1.Nêu vài nét về bối cảnh lịch sử? 2.Nêu đặc điểm của mỹ thuật thời Nguyễn? Sau khi HS trả lời GV nhận xét, đánh giá về tiết học và động viên khích lệ học sinh HDVN. - Su tầm tranh ảnh, t liệu liên quan đến mỹ thuật thời Nguyễn. - Chuẩn bị bài học sau; bút chì, màu, mẫu vật lọ hoa và quả. Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Ngy son: 20/8/2013 Ngy dy: 9B: 23/8/2013 9A: 27/8/2013 Bài 2. Vẽ theo mẫu vẽ tĩnh vật, lọ hoa và quả (tiết 1 vẽ hình) I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh biết quan sát, tơng quan ở mẫu vẽ. *Kỹ năng: - HS biết cách bố cục và dựng hình, vẽ đợc hình có tỷ lệ cân đối và giống mẫu. *Thái độ: - Học sinh thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Hình gợi ý cách vẽ màu, tranh tĩnh vật của các họa sỹ, học sinh - Mẫu lọ hoa và quả. Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh 2.Phơng pháp dạy học: - Trực quan, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình, luyện tập. III. Tiến trình dạy học. 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thiết bị tài liệu Hoạt động 1. H ớng dẫn học sinh quan sát nhận xét. GV. Giới thiệu mẫu vẽ gồm; lọ hoa bằng sứ, quả có màu sắc khác nhau. GV. Gợi ý học sinh quan sát, nhận xét về; ? Hình dáng của lọ có đặc điểm gì. ? Vị trí của lọ và quả( trớc, sau.) ? Tỷ lệ của quả so với lọ(cao, thấp) ? Độ đậm nhạt chính của mẫu. GV kết luận: - Cấu tạo lọ hoa có miệng, cổ, vai, thân, đáy. - Quả đứng trớc, che khuất một phần lọ hoa. - Quả tròn thấp hơn so với lọ. - Độ đậm nhất là ở quả. GV. yêu cầu học sinh ớc lợng khung hình chung, riêng của từng vật mẫu. Hoạt động 2. H ớng dẫn học sinh cách vẽ. GV hớng dẫn ở hình minh họa. Hoạt động 3. H ớng dẫn học sinh làm bài. GV. Quan sát chung, nhắc nhở học sinh làm bài có thể bổ sung một số kiến thức nếu thấy học sinh đa số cha rõ; - Cách ớc lợng tỷ lệ và vẽ khung hình. I. Quan sát, nhận xét. Học sinh quan sát nhận xét lọ hoa và quả. Học sinh nghe và ghi nhớ. Học sinh ớc lợng chiều cao, rộng của mẫu chung, và từng mẫu. II. Cách vẽ. Học sinh quan sát giáo viên h- ớng dẫn từng bớc; Vẽ khung hình chung, sau đó vẽ khung hình riêng của từng vật mẫu. Ước lợng tỷ lệ từng bộ phận. Vẽ nét chính bằng những đờng thẳng mờ. Nhìn mẫu vẽ chi tiết. Vẽ đậm nhạt sáng tối. Mẫu vẽ Tranh của hoạ sỹ và học sinh Hình minh họa cách vẽ Bài vẽ của học Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 - Xác định tỷ lệ bộ phận. - Cách vẽ nét vẽ hình. Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập . - GV chuẩn bị một số bài vẽ đạt và cha đạt, gợi ý học sinh nhận xét. - Sau khi học sinh nhận xét giáo viên bổ sung và củng cố về cách vẽ hình. HDVN. - Quan sát đậm nhạt ở các đồ vật dạng hình trụ và hình cầu. - Chuẩn bị bài sau - - - - - Đối chiếu bài vẽ với mẫu và điều chỉnh khi giáo viên góp ý. - Hoàn thành bài vẽ. Học sinh nhận xét theo ý mình vê;Tỷ lệ khung hình chung riêng bố cục bài vẽ. Hình vẽ, nét vẽ. sinh Băng dán bảng Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Ngy son: 27/8/2013 Ngy dy: 9B: 30/8/2013 9A: 10/9/2013 Tiết 3. Vẽ theo mẫu vẽ tĩnh vật, lọ hoa và quả ( vẽ màu ) I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh biết cách sử dụng màu vẽ, màu bột, màu nớc, sáp màu để vẽ tĩnh vật. *Kỹ năng: - Học sinh vẽ đợc bài tĩnh vật màu theo mẫu. *Thái độ: - Học sinh yêu thích vẻ đẹp của tranh tĩnh vật màu. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Hình gợi ý cách vẽ màu, tranh tĩnh vật của các họa sỹ, học sinh. - Mẫu lọ hoa và quả. Học sinh; - Đồ dùng vẽ của học sinh 2.Phơng pháp dạy học: -Trực quan, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình, luyện tập. III. Tiến trình dạy học. 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thiết bị tài liệu Hoạt động 1. H ớng dẫn học sinh quan sát nhận xét. GV. Vài tranh tĩnh vật màu đẹp, để học sinh cảm nhận vẻ đẹp về bố cục, về hình, về màu. GV. Gợi ý học sinh quan sát, nhận xét về; ? Màu sắc chính của mẫu ? Màu của quả và lọ hoa. ? Tỷ lệ của quả so với lọ(cao, thấp) ? Màu đậm, nhạt của mẫu. ? Màu nền và màu bóng đổ của mẫu. ? ánh sáng nơi bày mẫu. GV bổ sung, tóm tắt về màu sắc của mẫu. GV. Gợi ý học sinh quan sát, nhận xét tranh tĩnh vật ở SGK; ? Màu sắc ở tranh. I. Quan sát, nhận xét. Học sinh quan sát, suy nghĩ, trả lời theo câu hỏi của giáo viên; - Màu sắc chung. - Hớng ánh sáng. - Độ đậm nhạt chung, và riêng của từng mẫu Mẫu vẽ Tranh của hoạ sỹ và học sinh Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 ? Bức tranh nào đẹp hơn, Vì sao. Hoạt động 2. H ớng dẫn học sinh cách vẽ. GV giới thiệu ở hình gợi cách vẽ màu, kết hợp chỉ ở mẫu vẽ. Hoạt động 3. H ớng dẫn học sinh làm bài. - GV nhắc học sinh nếu vẽ màu bột thì giửa nớc sạch để màu trong trẻo. Nếu vẽ màu nớc thì pha ít màu GV đến từng bàn nhắc nhở học sinh làm bài có thể bổ sung một số kiến thức nếu thấy học sinh đa số cha rõ Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập . - GV chuẩn bị một số bài vẽ đạt và cha đạt, gợi ý học sinh nhận xét. - Sau khi học sinh nhận xét giáo viên bổ sung và củng cố về cách vẽ hình. HDVN. - Quan sát đậm nhạt ở các đồ vật dạng hình trụ và hình cầu. - Chuẩn bị bài sau II. Cách vẽ. Hoc sinh quan sát giáo viên h- ớng dẫn từng bớc; - Quan sát mẫu để thấy các mảng màu chính. - Phác các hình mảng màu. - Vẽ các mảng màu lớn tr- ớc, vẽ màu cụ thể từng vật sau. - Đối chiếu bài vẽ với mẫu và điều chỉnh khi giáo viên góp ý. - Hoàn thành bài vẽ. Học sinh nhận xét theo ý mình về; Hình dáng, màu sắc. Hình minh họa cách vẽ Bài vẽ của học sinh Băng dán bảng Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Ngy son: 3/9/2013 Ngy dy: 9B: 6/9/2013 9A: 17/9/2013 Tiết 4. Vẽ trang trí tạo dáng và trang trí túi xách I.Mục tiêu. *Kiến thức: - Học sinh hiểu biết về tạo dáng và trang trí ứng dụng cho đồ vật. *Kỹ năng: - Học sinh biết cách tạo dáng và trang trí đợc túi xách. *Thái độ: - Học sinh có ý thích làm đẹp trong cuộc sống hàng ngày. II.Chuẩn bị. 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Một số túi sách khác nhau về kiểu dáng, màu sắc. - Hình ảnh về các loại túi xách, hình minh hoạ cách vẽ . Học sinh; - ảnh su tầm về các loại túi xách. - Đồ dùng vẽ của học sinh 2.Ph ơng pháp dạy học: - Trực quan, vấn đáp, gợi mở, (theo nhóm) III. Tiến trình dạy học. 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ. 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Thời gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Thiết bị tài liệu Hoạt động 1. H ớng dẫn học sinh quan sát nhận xét. GV cho học sinh xem một số túi sách có kểu dáng và màu sắc khác nhau. GV nêu một số câu hỏi để học sinh thảo luận; - Hình dáng. - Màu sắc. - Chất liệu. GV gợi ý để học sinh hiểu túi sách là đồ vật rất cần thiết trong đời sống, nên cần đợc tạo dáng đẹp và tiện dụng. GV kết luận: túi sách có nhiều kiểu, hình dáng, màu sắc, chất liệu khác nhau Hoạt động 2. H ớng dẫn học sinh cách tạo dáng và trang trí. GV giới thiệu một số túi sách kết hợp với hình hớng dẫn cách vẽ. GV hớng dẫn đặt hoạ tiết sao cho phù hợp với túi xách. Hoạt động 3. H ớng dẫn học sinh làm bài. GV gợi ý học sinh cách tạo dáng, sắp xếp hoạ tiết và vẽ màu. I. Quan sát nhận xét. - Học sinh quan sát để tìm ra cấu trúc, đặc điểm và cách trang trí của mỗi loại túi. - Học sinh suy nghĩ trả lời theo gợi ý của GV. II. Cách tạo dáng và trang trí. - Tìm hình dáng của túi. - Vẽ trục, tìm tỷ lệ các bộ phận của túi xách - Xác định vị trí nắp, quai - Hoàn thiện hình dáng. - Tìm các mảng màu trang trí . - Tìm và vẽ hoạ tiết. - Vẽ màu theo ý thích sao cho cho phù hợp với kiểu dáng túi xách. Học sinh làm bài thực hành. Tranh, ảnh về các loại túi sách Hình minh họa cách vẽ Bài vẽ của học sinh Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập . GV để học sinh tự nhận xét, đánh giá xếp loại bài vẽ sau đó nhận xét bổ sung. HDVN. - Su tầm tranh ảnh phong cảnh Học sinh trình bày sản phẩm của mình và tự nhận xét, đánh giá và xếp loại. Băng dán bảng Ngy son: 10/9/2013 Ngy dy: 9B: 13/9/2013 9A: 24/9/2013 V TRANH TI PHONG CNH QUấ HNG ( TIT 1) 1.MC TIấU: 1.1 Kin thc: -HS hiu c ni dung ti tranh phong cnh. 1.2 K nng: -HS bit cỏchv tranh ti phong cnh quờ hng. 1.3 Thỏi : - HS thờm yờu quờ hng t nc 2. NI DUNG HC TP: - Cỏch v tranh ti phong cnh quờ hng. - Hc sinh thc hnh mt bi v tranh phong cnh quờ hng 3. CHUN B: 3.1 Giỏo viờn: -Tranh phong cnh( nh chp). -Tranh phong cnh ca ha s -Mt s bi v ca HS. 3.2 Hc sinh: -Bỳt chỡ , giy v. -Su tm mt s tranh phong cnh quờ hng. 4. T CHC CC HOT NG HC TP : 4.1 n nh t chc v kim din: Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội [...]... mức độ đơn giản) *Kỹ năng:- Học sinh vẽ đợc ba độ đậm nhạt chính để bớc đầu tạo đợc khối và ánh ánh sáng ở hình vẽ Trờng THCS Phú Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn 2014 Nm hc: 2013 - *Thái độ:- Học sinh cảm nhận đợc khối và hoàn thành bài vẽ đậm nhạt II.Chuẩn bị 1.Đồ dùng dạy học: Giáo viên; - Mẫu tợng chân dung Nam - Hình minh hoạ cách vẽ đậm nhạt, một số bài vẽ hoàn chỉnh... động 4 Đánh giá kết quả - Học sinh tự đánh giá và xếp loại bài vẽ theo cảm nhận riêng học tập GV và HS lựa chọn một số bài để nhận xét, đánh giá u điểm, nhợc điểm của một số bài vẽ GV: bổ sung và tóm tắt nội dung chính, động viên học sinh khá và nhắc nhở học sinh cha xong HDVN - Su tầm tranh ảnh về mỹ thuật các dân tộc ít ngời Việt Nam Trờng THCS Phú Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên... nhắc lại cách chọn cảnh, cắt Học sinh theo dõi giáo viên hớng dẫn cách vẽ trên bảng Trờng THCS Phú Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn 2014 cảnh, và lợc bỏ chi tiết để bố cục tranh hợp lý GV minh họa cách vẽ trên bảng; Nm hc: 2013 - 1 Tìm và chọn nội dung đề tài 2 Bố cục mảng chính , phụ 3 Tìm hình ảnh, chính phụ 4 Tô màu theo không gian, thời gian, màu tơi sáng Hình minh họa.. .Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 4.2 Kim tra ming: GV yờu cu HS np bi v cỏi tỳi xỏch tit trc Chn 3 bi nhn xột , ỏnh giỏ -To dỏng c cỏi tỳi xỏch -Trang trớ hon chnh cỏi tỳi xỏch v phự hp vi kiu dỏng ca tỳi xỏch -Mu v phự hp -B cc hp lý 4.3 Tin trỡnh bi hc : HOT NG CA GV V HS NI DUNG BI HC Trờng THCS Phú Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn... Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 4.4 Tng kt : 4.5 Hng dn hc tp : *i vi bi hc tit hc ny: -Cú th v thờm mt s tranh phong cnh khỏc *i vi bi hc tit hc tip theo: -Chun b bi sau: v tranh ti phong cnh quờ hng (tit 2) -Su tm mt s tranh phong cnh -Chun b giy v, bỳt chỡ, mu, ty Trờng THCS Phú Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn... học sinh Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn 2014 + Còn lại vẽ theo nhóm GV quan sát và gợi ý học sinh cách vẽ: vẽ nét chính sau mới vẽ chi tiết Hoạt động 4 Đánh giá kết quả học tập GV hớng dẫn học sinh nhận xét một số bài vẽ về: - Tỷ lệ các bộ phận - Thể hiện hình dáng ngời động, tĩnh HDVN: - Tập vẽ dáng ngời: đá bóng, nhảy dây, đá cầu - Chuẩn bị bài sau Soạn: Giảng: Nm hc: 2013 - Băng dán bảng... Đánh giá kết quả học tập GV cùng học sinh trao đổi và tìm những u điểm của một số bức tranh HDVN - Su tầm tranh ảnh về các lực lợng vũ trang - Su tầm tranh ảnh về trang phục quần áo để học bài sau - Học sinh làm bài thực hành - Học sinh tự đánh giá và xếp loại bài vẽ theo cảm nhận riêng Trờng THCS Phú Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Hình minh họa cách vẽ Bài vẽ của học sinh Băng dán bảng Mĩ Thuật 9 : Giáo. .. sinh cách tạo dáng và trang trí Trờng THCS Phú Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Tranh ảnh các thể loại Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn 2014 Nm hc: 2013 - II Cách vẽ Hoạt động 3 Hớng dẫn học sinh làm bài GV gợi ý, bổ sung để bài vẽ của học sinh thêm phong phú về: - Hình dáng - Màu sắc - Hoạ tiết Hoạt động 4 Đánh giá kết quả học tập GV gợi ý để học sinh tự nhận xét và xếp loại về - Hình dáng - Màu sắc... tạo nên những tác phẩm mang tính trang trí, giá trị thẩm mỹ cao - Nhà rông: là nơi sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc dáng cao sừng sững và đợc trang trí công phu, nhà đợc làm từ gỗ, tre, lánhà có vẻ đẹp hoành tráng và giản dị Trờng THCS Phú Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn 2014 Nm hc: 2013 - - Tựng nhà mồ: điêu khắc nhà mồ Tây Nguyên là pho sử thi về cuộc sống xã hội... dùng dạy học: Giáo viên; - Một số tranh ảnh các dáng ngời đi, đứng, chạy, nhảy - Hình gợi ý cách vẽ Học sinh; - Đồ dùng vẽ 2.Phơng pháp dạy học: - Trực quan, vấn đáp, gợi mở, luyện tập Trờng THCS Phú Nam An Ch ơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn 2014 Nm hc: 2013 - III Tiến trình dạy học Thời gian 1.Tổ chức: 2.Kiểm tra đồ dùng vẽ 3.Bài mới.( GV giới thiệu bài) Hoạt động của giáo viên . Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Ngy son: 3 /9/ 2013 Ngy dy: 9B: 6 /9/ 2013 9A: 17 /9/ 2013 Tiết 4. Vẽ trang trí tạo dáng và trang trí túi xách I.Mục. Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 Ngy son: 13/8/2013 Ngy dy: 9B: 16/8/2013 9A: 20/8/2013 Tiết 1. Thờng thức mỹ thuật sơ lợc về mỹ thuật thời nguyễn (1802- 194 5) I.Mục. bớc đầu tạo đợc khối và ánh ánh sáng ở hình vẽ. Trờng THCS Phú Nam An Chơng Mỹ Hà Nội Mĩ Thuật 9 : Giáo viên Nguyễn Hồng Sơn Nm hc: 2013 - 2014 *Thái độ:- Học sinh cảm nhận đợc khối và hoàn

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả học tập .

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Học sinh quan sát tranh

  • Học sinh nghe và ghi nhớ

 • III. Tiến trình dạy học.

  • HDVN

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • HDVN

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 3. Hướng dẫn HS làm bài.

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

 • III. Tiến trình dạy học.

  • Hoạt động 4. Đánh giá kết quả

Tài liệu liên quan