Giáo án Mĩ thuật 8 cả năm_CKTKN_Bộ 21

42 902 2
Giáo án Mĩ thuật 8 cả năm_CKTKN_Bộ 21

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

[NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] Ngày soạn: 17/ 08/ 2013 TIẾT 1- BÀI 1 : VTT I.MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1/. kiến thức: HS hiểu về ý nghĩa và các hình thức trang trí quạt giấy. Biết cách trang trí phù hợp với hình dạng của mỗi loại quạt giấy. 2/. Kĩ năng: Trang trí được quạt giấy bằng các hoạ tiết đã học và đúng theo sở thích. 3/. Thái độ: thấy sự ứng dụng của mĩ thuật trong cuộc sống, tạo hứng thú trong môn học. II. CHUẨN BỊ : 1. Đồ dùng dạy – học : Giáo viên : - Quạt giấy có các hình dáng khác nhau. - Hình gợi ý các bước tiến hành trang trí và bài trang trí của HS Học sinh : - St các loại quạt giấy. - Vở vẽ, bút chì, com-pa, màu vẽ. 2.Phương pháp dạy – học: - Phương pháp vấn đáp, thảo luận, trực quan, luyện tập. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG *Hoạt động 1: Quan sát nhận xét: GV đặt câu hỏi tìm hiểu. ? Trong đời sống hằng ngày quạt giấy có những công dụng gì? HS nêu công dụng của quạt giấy trong đời sống. - GV kết luận. - Cho HS quan sát quạt mẫu có hình dáng và cách trang trí khác nhau. ? Nhận xét về hình dáng của các quạt trên ? ? Nhận xét về cách trang trí của quạt ? ? Nhận xét về màu sắc trong trang trí quạt giấy ? - HS trả lời câu hỏi. HS khác nhận xét. - GV kết luận. *Hoạt động 2: Cách trang trí. - GV hướng dẫn HS cách tạo dáng và trang trí quạt giấy và vẽ trực tiếp trên bảng. ? Chúng ta có mấy hình thức trang trí quạt giấy? ( Trang trí đối xứng, không đối xứng). I.Quan sát nhận xét: II.Cách vẽ: 1. Tạo dáng. GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 1 TRANG TRÍ QUẠT GIẤY [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] HS nhắc lại các hình thức trang trí. - GV hướng dẫn trang trí: + phác các mảng trang trí. + Vẽ hoạ tiết trang trí. + Vẽ màu. - GV treo một số bài của HS năm cũ cho HS nhận xét rút kinh nghiệm. HS quan sát GV minh họa, ghi nhớ. *Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành. - Yêu cầu học sinh trang trí một quạt giấy - HS tiến hành trang trí vào vở bài tập. - GV hướng dẫn thêm cho một số học sinh yếu. - Quan sát bao quát lớp, nhắc nhở học sinh làm bài. 2. Trang trí 3.Thực hành: Trang trí một quạt giấy. 4/. Củng cố: - Yêu cầu học sinh dừng bút và chọn một số bài đạt và chưa đạt để học sinh nhận xét về : Bố cục, hình vẽ và màu sắc. - Củng cố lại, tuyên dương động viên những học sinh khá giỏi 5/. Dặn dò kết thúc. -Về nhà hoàn thành tiếp bài vẽ. -Chuẩn bị cho bài học sau: Sơ lược về mĩ thật thời Lê. IV/. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 17/ 08 2013 GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 2 Ngày tháng năm 2013 Ký duyệt NGUYỄN HOÀNG VŨ SƠ LƯỢC VỀ MĨ THUẬT THỜI LÊ [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] TIẾT 2- BÀI 2 : TTMT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Kiến thức: HS hiểu khái quát về MT thời Lê – thời kì hưng thịnh của MTVN. - Thái độ: Biết yêu quý giá trị NT dân tộc và có ý thức bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá của quê hương. II. CHUẨN BỊ : 1. Đồ dùng dạy – học : Giáo viên : - Tài liệu tham khảo về MT thời Lê -Tranh ảnh về MT thời Lê. Học sinh : - St các bài viết, tranh ảnh lien quan tới MT thời Lê. 2.Phương pháp dạy – học: - Phương pháp vấn đáp, thuyết trình, trực quan. III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1/. Ổn định tổ chức. 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG *Hoạt động 1 : Tìm hiểu một vài nét về bối cảnh xã hội thời Lê. - GV gọi HS nhắc lại vài thành tựu của Mt thời Lý, Trần. - HS nhắc lại sơ lược về mĩ thuật Lý, Trần. GV kết luận: MT thời Lê là sự tiếp nối MT thời Lý -Trần nhưng phong phú hơn và có những nét riêng. + Nhà Lê đã cho xây dựng một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền hoàn thiện với nhiều chính sách kinh tế, quân sự, chính trị, ngoại giao, văn hoá tích cực, tiến bộ, tạo nên xã hội thái bình, thịnh . + Thời kì này bị ảnh hưởng tư tưởng nho giáo và văn hoá Trung Hoa nhưng MT VN vẫn đạt những đỉnh cao, đậm đà bản sắc dân tộc - HS lắng nghe và ghi nhớ. *Hoạt động 2: Tìm hiểu một vài nét khái quát về MT thời Lê. GV đặt một số câu hỏi: ? MT thời Lê là sự kế thừa và phát huy của nền MT nào? Vì sao? ? Quan sát tranh ở SGK chúng ta có thể kể tên những loại hình nghệ thuật nào trong thời Lê? -HS thảo luận và trả lời câu hỏi của GV. HS nhóm I.Bối cảnh xã hội: -Xây dựng được chế độ trung ương tập quyền hoàn thiện với nhiều chính sách kinh tế, quân sự, chính trị, ngoại giao tạo nên xã hội thái bình thịnh trị. II. Tìm hiểu môt vài nét khái quát về MT thời Lê. Gồm 3 loại hình: 1.Nghệ thuật kiến trúc: - KT cung đình: + KT Thăng Long +KT Lam Kinh GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 3 [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] khác nhận xét, bổ sung. GV kết luận: - MT thời Lê kế thừa tinh hoa của MT Lý Trần, vừa giàu tính dân gian. - Cũng do được kế thừa từ nền MT thời Lý nên MT thời Trần cũng gồm 3 loại hình: KT, ĐK và trang trí. - GV chia lớp làm 4 nhóm thảo luận.GV chuẩn bị câu hỏi thảo luận cho từng nhóm. * Nhóm 1: Kiến Trúc: -KT thời Lê gồm có mấy loại? Kể tên. -Thành tựu của nghệ thuật KT thời Lê? * Nhóm 2: Điêu khắc và trang trí: - Điêu khắc và chạm khắc TT gắn với loại hình nghệ thuật nào? Bằng chất liệu gì? -Kể một số thành tựu của nghệ thuật ĐK và chạm khắc TT thời Lê. * Nhóm 3: Đồ gốm. -Nêu đặc điểm của Gốm thời Lê. -Đề tài trang trí của đồ gốm trong giai đoạn này? * Nhóm 4: Đặc điểm của mĩ thuật thời Lê. - HS thảo luận 5 phút. Trả lời câu hỏi - Sau thời gian thảo luận GV mời hs đại diện cho từng nhóm lên trả lời HS các nhóm khác nhận xét bổ sung. - GV kết luận và ghi tóm tắt trên bảng. - HS ghi nhớ. - KT tôn giáo: 2.Nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí. 3.Đồ gốm III. Đặc điểm của MT thời Lê: 4/. Củng cố: GV đặt câu hỏi để kiểm tra kiến thức bài học ( yêu cầu hs cất sách vở vào cặp) 1.Nêu một số công trình KT tiêu biểu của MT thời Lê? 2.Em hãy kể tên một số tác phẩm điêu khắc và chạm khắc trang trí thời Lê? 3.Em hãy kể một vài đặc điểm của gốm thời Lê? GV để hs khác nhận xét, sau đó GV tóm tắt nội dung bài học một lần nữa để hs ghi nhớ. Nhấn mạnh về các công ơn của các triều đại trước và tinh thần của dân tộc. 5/. Dặn dò: Về nhà xem bài. Chuẩn bị cho bài học mới.(Bài 3) IV/. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 4 Ngày tháng năm 2013 Ký duyệt NGUYỄN HOÀNG VŨ [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] Ngày soạn : 25/ 08/ 2013 Tiết: 03 tuần: 03 TTMT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS hiểu biết thêm một số công trình MT thời Lê. - HS biết yêu quý và bảo vệ những giá trị NT của cha ông để lại. II. CHUẨN BỊ 1. Đồ dùng dạy – học Giáo viên:- Tài liệu tham khảo. - Bộ đồ dùng dạy học 8, st tranh ảnh về MT thời Lê. Học sinh : SGK, tranh ảnh, bài viết liên quan tới MT thời Lê. 2. Phương pháp dạy – học - Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: 1/. ổn định tổ chức: 2/. Kiểm tra ĐDHT: 3/. Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG *Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu một số công trình KT tiêu biểu thời Lê - Chia lớp thành 4 nhóm * Nhóm 1: Tìm hiểu về chùa Keo: -KT thời Lê được thể hiện thông qua những thể loại nào? - HS trả lời ( KT cung đình và KT phật giáo ). - GV Chùa Keo thuộc thể loại KT nào?Chùa được xây dựng ở đâu? - HS: Thuộc thể loại kiến trúc, ở Thái Bình. -GV nêu một vài nét về hình dáng, cấu trúc và trang trí của chùa? - HS dựa vào SGK trả lời. - Sau kết quả thảo luận của HS,GV nhấn mạnh : Chùa được XD từ thời Lý (1061) bên cạnh biển. Năm 1611 bị lụt lớn nên được dời về vị trí ngày nay. Năm 1630 chùa được XD lại . - GV mô tả các đặ điểm tiêu biểu của Chùa Keo và Gác Chuông Chùa Keo. - HS ghi nhớ. * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu tác phẩm ĐK * Nhóm 2: -Tượng Phật Bà Quan Âm được đặt ở đâu ? Tạc vào năm nào? I.Kiến trúc: 1.Chùa Keo: -Là KT chùa tháp thuộc KT Phật giáo. -Chùa Keo hiện ở tại xã Duy Nhất, huyên Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. -Chùa có 154 gian, hiện còn 128 gian. -Gác chuông chùa Keo là điển hình cho NT KT gỗ cao tầng. GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 5 MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT THỜI LÊ [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] -Nêu một vài nét về tượng mà em biết? - HS thảo luận trả lời theo nhóm. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV bổ sung thêm : -Chùa Bút Tháp, Bắc Ninh, bằng gỗ, được tạc vào năm 1656. Toàn bộ tượng và bệ cao 3,70m với 42 cánh tay lớn, 952 cánh tay nhỏ, do tiên sinh họ Trương sáng tạo nên. - NT thể hiện đạt tới sự hoàn hảo, đã tạo ra những hình phức tạp với nhiều đầu , nhiều tay mà vẫn giữ được vẻ TN, cân đối và thuận mắt: + Các cánh tay lớntạo hình như đoá hoa sen nở +Phía trên đầu tượng lắp ghép 11 mặt người chia thành 4 tầng, trên cùng là tượng A Di Đà nhỏ. + Vòng ngoài là những cánh tay nhỏ, trong mỗi lòng bàn tay có một con mắt tạo thành vòng hào quang toả sang xung quanh tượng. -HS ghi nhớ. * Hoạt động 3:HD HS tìm hiểu hình tượng rồng trên bia đá * Nhóm 3: - GV: Rồng thời Lê được chạm khắc ở đâu ? có đặc điểm gì? - HS thảo luận và trả lời. - GV kết luận: Thời Lê có nhiều chạm khắc hình rồng trên đá (thềm bậc cung điện), bia đá, bia đá thờ vua chúa. - Hình con rồng ở bia thời Lê sơ, ban đầu từ phong cách Lý – Trần. Sau đó có những nét ảnh hưởng của rồng nước ngoài (Trung Quốc). * Nhóm 4: - GV: So sánh đặc điểm của Rồng thời Lý, Trần và thời Lê ? - HS thảo luận, đại diện nhóm trình bày. (Rồng thời Lý có dáng hiền hoà, mềm mại, luôn có hình chữ S, khúc uốn lượn nhịp nhàng theo kiểu “thắt túi” từ to đến nhỏ dần về phía sau. Rồng thời Trần cấu tạo mập hơn, khúc uốn lượn theo nhịp điệu “thắt túi” nhưng doãng ra đôi chút so với rồng thời Lý). - GV mời đại diện từng tổ lên trả lời và củng cố lại cho HS. II.Điêu khắc và chạm khắc trang trí: 1.Điêu khắc: * Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay: - tượng cao: 3,70m. - 42 tay lớn, 952 tay nhỏ, trong long bàn tay có 1 con mắt. 2.Chạm khắc trang trí: * Hình tượng rồng trên bia đá: - Rồng thời Lê có bố cục chặt chẽ, hình mẫu trọn vẹn và sự linh hoạt về đường nét. - Cuối thời Lê, hình rồng chầu mặt trời là loại bố cục hoàn toàn mới trong trang trí bia đá cổ ở VN. 4/. Củng cố: GV đặt một số câu hỏi về mĩ thuật thời Lê: + giới thiệu v ề kiến trúc chùa Keo? + Miêu tả đặc điểm của tượng Phật bà quan âm nghìn mắt nghìn tay? HS nhớ lại và trả lời, hS khác nhận xét. GV nhận xét, HD chung. GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 6 [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] + Học sinh tự soạn câu hỏi 5/. Dặn dò: Xem lại bài 04 Xem lại cách kẻ chữ ở lớp 6 Chuẩn bị tốt ĐDHT Xem trước bài 06, sưu tầm một số khẩu hiệu. IV/. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… Ngày soạn : 25/ 08/ 2013 Tiết: 04 tuần: 04 VTT I.MỤC TIÊU BÀI HỌC : - HS hiểu cách tạo dáng và trang trí chậu cảnh. - Biết cách tạo dáng và trang trí được một chậu cảnh. II. CHUẨN BỊ : 1. Đồ dùng dạy – học : Giáo viên : - Ảnh, hình vẽ cậu cảnh phóng to - Bài trang trí chậu cảnh cúa HS năm trước, hình hướng dẫn các bước vẽ. Học sinh : - Vở vẽ, bút chì, tẩy, màu,… 2.Phương pháp dạy – học: - Phương pháp vấn đáp, trực quan, liên hệ. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC: 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: GV : Trần Bá Trung Mĩ Tḥt 8 Page 7 TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH Ngày tháng 09 năm 2013 Ký duyệt NGUYỄ HỒNG VŨ [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG *Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét - GV treo tranh ảnh về chậu cảnh. Và đặt câu hỏi. ? Nhận xét về hình dáng những chậu cảnh ở trên ? ? Tỉ lệ, kích thước của chậu cảnh có giống nhau không ? ? Chậu cảnh được trang trí ở những phần nào ? ? Hình thức trang trí trên chậu cảnh ? ? Hoạ tiết được trang trí trên chậu cảnh là những hình ảnh gì ? ? Màu sắc như thế nào? -HS quan sát, trả lời: cổ, thân , cách trang trí, màu, họa tiết… - GV nhận xét câu trả lời, hướng dẫn trên ĐDDH. -HS ghi nhớ. * Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách trang trí. - GV hướng dẫn cánh tạo dáng qua hình minh hoạ : + Phác khung hình và đường trục để tìm dáng chậu (cao, rộng, thấp, hẹp). + Tìm tỉ lệ các phần (miệng, cổ, thân,…). - GV gợi ý HS tìm và vẽ hoạ tiết : + Sắp xếp hoạ tiết xen kẽ. + Sắp xếp hoạ tiết đăng đối. + Vẽ đường diềm vòng quanh miệng, đáy và hoạ tiết trang trí ở thân chậu. + Vẽ cảnh hoặc vẽ trang trí theo mảng. + Vẽ màu.Màu sắc nhẹ nhàng, hài hoà, sử dụng ít màu, chú ý màu sắc thể hiện chất men. - GV treo bài trang trí chậu cảnh của hS năm cũ, hướng dẫn HS quan sát nhận xét. * Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành. - GV quan sát hướng dẫn HS làm bài - Hướng dẫn thêm cho một số học sinh yếu - Quan sát bao quát lớp, nhắc nhở học sinh làm bài. I.Quan sát nhận xét: -Hình dáng. -Cấu tạo. -Tỉ lệ, kích thước. -Bố cục hoạ tiết. - Màu sắc. II.Cách vẽ: 1.Tạo dáng. -Khung hình chung. -Kẻ trục, chia tỉ lệ. -Phác nét chính. - Vẽ hình. 2.Trang trí. -Bố cục, phác mảng chính, phụ. -Vẽ các nét chính. -Vẽ chi tiết. -Vẽ màu. III.Thực hành: Tạo dáng và trang trí một chậu cảnh. GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 8 [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] 4/. Củng cố: - Gv thu một vài bài cảu HS, yêu cầu HS nah65n xét. - HS nhận xét về kiểu dáng, trang trí, màu. HS khác nhận xaet1 theo cảm nhận. - GV nhận xét, HD chung. 5/. Dặn dò: - Tiếp tục hoàn thiện bài vẽ. - Sưu tầm tranh, ảnh , tư liệu về mĩ thuật thời Lê. IV/. RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Ngày soạn : 06/09/ 2013 TIẾT 05- BÀI 05 : VTT GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 9 Ngày tháng 09 năm 2013 Ký duyệt NGUYỄN HOÀNG VŨ TRÌNH BÀY KHẨU HIỆU ( TI 1 )Ế [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] I. MỤC TIÊU BÀI HỌC - Kiến thức: HS biết cách bố cục một dòng chữ hợp lí, cách kẻ khẩu hiệu phù hợp. - Kỹ năng: Trình bày được khẩu hiệu có bố cục và màu sắc hợp lí. - Thái độ: Nhận ra vẻ đẹp của khẩu hiệu được trang trí. ứng dụng của mĩ thuật trong cuộc sống. II. CHUẨN BỊ 1. Đồ dùng dạy – học Giáo viên:- Bài kẻ khẩu hiệu của HS và bài còng thiếu sót. - Bộ đồ dùng dạy học 8. Học sinh : Vở vẽ, bút chì, thước, màu vẽ. 2. Phương pháp dạy – học - Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG *Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát nhận xét: - GV treo một số khẩu hiệu được trình bày đẹp : ? Khẩu hiệu được sử dụng vào mục đích gì ? ? Em thường bắt gặp khẩu hiệu ở những đâu ? ? Khẩu hiệu được trình bày trên các chất liệu gì? ? Màu sắc thường được trình bày trên khẩu hiệu như thế nào?. ? Kiểu chữ trong các câu khẩu hiệu thường như thế nào?. ? Cách sắp xếp dòng chữ như thế nào? ? Màu sắc? - HS quan sát nhận xét theo cảm nhận. - GV đưa 1 số khẩu hiệu trình bày chưa đạt về cách ngắt ý, kiểu chữ, bố cục trình bày cho HS nhận xét - Hs nhận xét theo yêu cầu của GV. - GV củng cố lại *Hoạt động 2: Hướng dẫn HS cách trang trí. - Hs nêu cách trình bày khẩu hiệu theo HD sgk. -GV gợi ý chọn cách trang trí hợp lí.Nên ngắt dòng xuống dòng cho hợp lí. +Phát nét kiểu chữ, chữ đơn giản, rõ ràng, dễ đọc. +Nên chọn cỡ chữ to hay nhỏ, nét thanh nét đậm, màu đậm hay nhạt. +Phác dòng chữ: Chiều cao, chiều dài của chữ sao cho phù hợp. +Phác hình trang trí. +Kẻ chữ và hình minh hoạ. +Vẽ màu ( Nên vẽ màu ở xung quanh trước, ở giữa sau). - HS ghi nhớ GV HD. Quan sát trên ĐDDH của Gv. - GV giới thiệu bài của HS năm trước và yêu cầu HS nhận I.Quan sát nhận xét: II.Cách vẽ: - Chọn kiểu chữ phù hợp. -Uớc lượng khuôn khổ của dòng chữ. -Vẽ phác khoảng cách của các con chữ. -Phác nét chữ, kẻ chữ. -Vẽ màu. GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 10 [...]... 1923 mất năm 1 988 tại Mĩ Tho, Tiền Giang -Ơng tốt nghiệp trường Trung cấp Mĩ thuật Gia Định và học tiếp trường Cao Đẳng MT ĐD khố 1941-1945 -Ơng tham gia cướp chính quyền tại phủ Khâm Sai Hà nội trong cách mạng tháng 8 GV : Trần Bá Trung Mĩ Tḥt 8 Page 26 [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] - Ơng là người vẽ mẫu tiền đầu tiên của nước VN dân chủ cộng hồ và vẽ tranh triển lãm chào mừng ngày Quốc khánh 2-9-1945... thành tựu về mĩ thuật trong giai đoạn này - HS nhớ lại và trả lời - Gv nhận xét, HD chung, giáo dục về truyền thống cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh 5/ DẶN DỊ: - Học thuộc bài 10 - Xem trước bài “MỘT SỐ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954-1975” - Sưu tầm tranh ảnh trong bài IV/ RÚT KINH NGHIỆM: Ngày tháng Ký duyệt năm 2013 NGUYỄN HỒNG VŨ GV : Trần Bá Trung Mĩ Tḥt 8 Page 25... …………………………………………………………………………………………………………… Ngày 02 tháng 10 năm 2013 ký duyệt NGUYỄN HỒNG VŨ GV : Trần Bá Trung Mĩ Tḥt 8 Page 21 [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] Ngày soạn: ĐỀ TÀI NGÀY TIẾT 10 - BÀI 10 : VT NHÀ GIÁO VIỆT NAM (Kiểm tra 1tiết ) I MỤC TIÊU BÀI HỌC -Kiến thức: HS hiểu được nội dung đề tài và cách vẽ tranh - Kĩ năng: Vẽ được tranh về ngày 20 – 11 theo ý thích - Thái độ: Thể hiện tình cảm của mình đối với thầy giáo, cơ giáo II CHUẨN... - Thái độ: Thể hiện tình cảm của mình đối với thầy giáo, cơ giáo II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng dạy – học Giáo viên:- Hình gợi ý cách vẽ tranh - Tranh về đề tài ngày nhà giáo Viết Nam Học sinh :- Vở vẽ, bút chì,tẩy, màu vẽ 2 Phương pháp dạy – học - Phương pháp trực quan, vấn đáp, luyện tập III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Giảng bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI... số tác phẩm phản ánh về đề tài chiến tranh cách mạng II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng dạy – học Giáo viên:- Tài liệu tham khảo - St tài liệu về các hoạ sĩ giai đoạn 1954- 1975, bộ ĐDDH mĩ thuật 8 Học sinh :- SGK, vở viết 2 Phương pháp dạy – học - Phương pháp trực quan, vấn đáp, quan sát, thảo luận nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1/ Ổn định tổ chức 2/ Kiểm tra bài củ: 3/ Dạy bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN NỘI DUNG... ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Ngày tháng 10 năm 2013 ký duyệt NGUYỄN HỒNG VŨ GV : Trần Bá Trung Mĩ Tḥt 8 Page 18 [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] GV : Trần Bá Trung Mĩ Tḥt 8 Page 19 [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] Ngày soạn: 02 /10 /2013 ĐỀ TÀI : VT TIẾT 09- BÀI 09NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (tiết 1 ) I MỤC TIÊU BÀI HỌC -Kiến thức: HS hiểu được nội dung đề tài và cách... hiệu được trang trí ứng dụng của mĩ thuật trong cuộc sống II CHUẨN BỊ 1 Đồ dùng dạy – học Giáo viên:- Bài kẻ khẩu hiệu của HS và bài còng thiếu sót - Bộ đồ dùng dạy học 8 Học sinh : Vở vẽ, bút chì, thước, màu vẽ 2 Phương pháp dạy – học - Phương pháp thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC 1.Ổn định tổ chức: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH *Hoạt động... TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA MĨ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1954 - 1975 I MỤC TIÊU BÀI HỌC - HS hiểu biết thêm về các thành tựu MTVN giai đoạn từ 1954 – 1975 thơng qua một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu - Biết về một số chất liệu trong sáng tác MT II CHUẨN BỊ 1.Đồ dùng dạy – học Giáo viên: - Tài liệu tham khảo - Bộ tranh ĐDDH (bài 14) - St tranh của 3 tác giả: Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Bùi Xn Phái Học sinh... giả -Sinh ngày 13 /8/ 1910 tại Kiến An, Hải Phòng Mất 1994 -Ơng tơt nghiệp trường CĐMT ĐD khố 1931-1936 -Tác phẩm tiêu biểu: Trong vườn( Sơn mài ), Em Th ( Sơn dầu ), Ở hang ( lụa ), Nữ dân qn miền biển ( sơn dầu ), Nhà sàn của Bác ( Sơn dầu ) => Nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng cao q, trong đó có Giải thưởng HCM về Văn học – Nghệ thuật II Tìm hiểu về hoạ sỹ Nguyễn Sáng ( 1923-1 988 ) 1 tác giả - Sinh... bày mẫu - GV mời HS nhận xét.GV củng cố chọn cách bày mẫu để HS vẽ - HS nhận xét cách bày mẫu - GV hướng dẫn HS nhận xét mẫu ? Ánh sáng chiếu vào từ hướng nào? ? Bên nào sẽ nhận được nhiều ánh sáng hơn? ? Màu chính của mẫu ? ? Lọ có màu gì và quả có màu gì ? ? Màu của vật nào sáng hơn? ? Màu nền và màu bóng đổ của vật mẫu ? -HS thảo luận cặp, trả lời các câu hỏi của GV -Gv nhận xét, HD để HS ghi nhớ . mới: GV : Trần Bá Trung Mĩ Tḥt 8 Page 7 TẠO DÁNG VÀ TRANG TRÍ CHẬU CẢNH Ngày tháng 09 năm 2013 Ký duyệt NGUYỄ HỒNG VŨ [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NỘI DUNG *Hoạt. hành: Tạo dáng và trang trí một chậu cảnh. GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 8 [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] 4/. Củng cố: - Gv thu một vài bài cảu HS, yêu cầu HS nah65n xét. - HS nhận xét về kiểu dáng,. GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 18 Ngày tháng 10 năm 2013 ký duyệt NGUYỄN HOÀNG VŨ [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] GV : Trần Bá Trung Mĩ Thuật 8 Page 19 [NĂM HỌC: 2013 - 2014 ] Ngày soạn:

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan