0

Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp _Lớp 6_Bộ 2

16 1,004 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:11

Giáo án : HĐNGLL 6 Tuần: 4 Tiết : 1 Ngày dạy: 8 /9/2012 Chủ điểm tháng 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Hoạt động :BẦU CÁN BỘ LỚP + SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY TỰU TRƯỜNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu mục đích, nhiệm vụ, truyền thống vẻ vang của nhà trường - Tự hào tin tưởng và phấn khởi về truyền thống trường . - Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng , nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp 2. Kó năng: - Rèn luyện kĩ năng nhận nhiệm vụ và kĩ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể . 3. Thái độ: - Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tơn trọng đội ngũ cán bộ lớp. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG VÀ NỘI DUNG TÍCH HP: 1. Các kó năng sống có liên quan: - Kó năng đảm nhận trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ được giao làm cán bộ lớp. - Kó năng xác định tìm kiếm các lựa chọn để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp - Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về đội ngũ cán bộ lớp, về cách thức lựa chọn cán bộ lớp . - Kĩ năng tự tin khi tham gia văn nghệ - Kĩ năng xác định giá trị bản thân về khả năng văn nghệ - Kĩ năng hợp tác với người khác trong hoạt động thi văn nghệ . 2. Nội dung tích hợp: III. CÁC PP / KTDH TÍCH CỰC: - Suy nghĩ – thảo luận cặp đơi , Thảo luận , Hồn tất một nhiệm vụ. IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách GD KNS trong HĐGDNGLL ở trường THCS V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: 1. Khám phá : - Lớp hát tập thể bài hát: “ Bốn phương trời, Anh em ta về ”. - Tun bố lí do : Hơm nay là hoạt động đầu tiên của tiết hoạt động ngồi giờ lên lớp. - Ở tiết này ta tiến hành 2 hoạt động sau : + Bầu cán bộ lớp + Thi văn nghệ mừng ngày tựu trường 2. Kết nối: Hoạt động 1: BẦU CÁN BỘ LỚP - GVCN định hướng cho tập thể lớp về: + Mục đích , u cầu tổ chức lớp tự quản theo 1 cơ cấu chặt chẽ nhằm thu hút nhiều HS tham gia Năm học 2012- 2013 Giáo án : HĐNGLL 6 + Giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và các quan hệ hoạt động + Nêu nhiệm vụ cụ thể của đội ngũ cán bộ lớp. - GVCN ghi lên bảng những HS được lớp đề cử trên bảng, kết hợp với sự lựa chọn của GVCN để đưa ra danh sách đội ngũ cán bộ lớp. * Về chi đội có : Chi đội trưởng, chi đội phó và các ủy viên * Về cán bộ lớp có: Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ, các cán sự mơn học, các cán sự chức năng và các tổ trưởng, tổ phó . - Trao đổi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp - Đại diện đội ngủ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cơng - HS chúc mừng cán bộ lớp mới . Hoạt động 2: SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY TỰU TRƯỜNG - NĐK: Giới thiệu từng tiết mục văn nghệ đã được chuẩn bị lên trình diễn trước lớp. Đó là các tiết mục với các thể loại khác nhau như : đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, kể chuyện 3. Thực hành – luyện tập : Hoạt động 3: TRÌNH BÀY 1 PHÚT - NĐK: nêu câu hỏi: “Sau khi bầu xong cán bộ lớp , lớp chúng ta có ý kiến gì khơng ?” - Em hãy cho biết những thành tích học tập của lớp thời gian qua ? - Yêu cầu trình bày ngắn gọn trong 1 phút. - Cho một vài bạn trình bày. 4. Vận dụng: - Nêu nhận xét chung về tinh thần thái độ tham gia của HS trong việc lựa chọn cán bộ lớp - Động viên đội ngũ cán bộ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao. VI. TƯ LIỆU: Hoạt động 1: 1/ - Có ý thức trong học tập. - Thực hiện tốt các nội qui trường lớp - Đi học đúng giờ, vào lớp chú ý nghe giảng bài, về nhà học bài và làm bài đầy đủ… Hoạt động 2 : - Một số bài hát về thầy cơ, mái trường + Mái trường tuổi thơ + Bụi phấn + Lớp chúng mình. + Bài ca đi học VII. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Năm học 2012- 2013 Giáo án : HĐNGLL 6 Tuần: 7 Tiết : 2 Ngày dạy: 29 / 9/ 2012 Chủ điểm tháng 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Hoạt động : THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI + NGHE GIỚI THIỆU TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hs hiểu được nội qui của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới - Nghe giới thiệu truyền thống nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó - Xác định trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống nhà trường 2. Kó năng: - Nhận nhiệm vụ, tham gia tích cực các hoạt động của lớp, của trường 3. Thái độ: - Có ý thức tơn trọng nội qui và nhiệm vụ năm học. - Tích cực rèn luyện thực hiện tốt nội qui, nhiệm vụ năm học . - Có ý thức tơn trọng truyền thống nhà trường, kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp đó II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG VÀ NỘI DUNG TÍCH HP: 1. Các kó năng sống có liên quan: - Kó năng tự nhận thức về giá trị bản thân khi thực hiện nội qui và nhiệm vụ năm học - Kó năng tự tin để thực hiện tốt nội qui, nhiệm vụ năm học. - Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến người khác về nội qui , nhiệm vụ năm học - Kĩ năng trình bày suy nghĩ / ý tưởng về việc thực hiện nội qui và nhiệm vụ năm học - Kĩ năng lắng nghe , phản hồi tích cực về bài giới thiệu của báo cáo viên về truyền thống nhà trường - Kĩ năng trình bày ý tưởng về việc giữ gìn, thực hiện và phát huy truyền thống nhà trường 2. Nội dung tích hợp: III. CÁC PP / KTDH TÍCH CỰC: - Tranh luận - Thảo luận - Hỏi và trả lời - Trình bày 2 phút. IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách GD KNS trong HĐGDNGLL ở trường THCS V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: 1. Khám phá : - Lớp hát tập thể bài hát: “Mái trường mến u ” Năm học 2012- 2013 Giáo án : HĐNGLL 6 - Tun bố lí do : Và thế là đã trơi qua 1 tuần học hết sức căng thẳng. Hơm nay các bạn sẽ được giải trí bằng những trò chơi bổ ích và vui nhộn thơng qua chương trình HĐ NGLL với chủ đề : “Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới + nghe giới thiệu truyền thống nhà trường “ 2. Kết nối: Hoạt động 1: THẢO LUẬN NỘI QUI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2011-2012 - Cho Hs tìm hiểu nội qui nhiệm vụ của năm học * Hs tìm hiểu – thảo luận Câu 1: Là HS THCS bạn thấy mình phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì ? Câu 2: Cho biết việc thực hiện tốt các nhiệm vụ đó có tác dụng như thế nào ? Câu 3 : Em biết được những nội qui nào của trường lớp ? Câu 4 : Làm thế nào để bạn thực hiện tốt nội qui đã nêu ? Hoạt động 2: THI TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG NĐK: Lần lượt nêu câu hỏi : Câu 1:Trường được thành lập vào năm nào ? Câu 2: Trường được thành lập do ai đầu tư ? Câu 3 : Hiệu Trưởng đầu tiên của trường là ai ? Câu 4 : Hiệu Trưởng hiện nay của trường là ai ? Câu 5 : Năm học này, trường ta có bao nhiêu lớp ? Câu 6 : Trong trường ai là người lớn tuổi nhất ? 3. Thực hành – luyện tập : Hoạt động 3: TRÌNH BÀY 1 PHÚT - Gv cho Hs nhắc lại những truyền thống tốt đẹp của trường bằng cách tự các em giới thiệu lại trong 1 phút các tư liệu, số liệu về truyền thống của nhà trường - Yêu cầu trình bày ngắn gọn trong 1 phút. - Cho một vài bạn trình bày. 4. Vận dụng: Gv giao nhiệm vụ cho Hs các tổ tiếp tục tìm hiểu thêm về các truyền thống của nhà trường để bổ sung vào kết quả đã sưu tầm được . - Nêu nhận xét chung về tinh thần thái độ tham gia của HS. VI. TƯ LIỆU: Hoạt động 1: 1/ - Có ý thức trong học tập. - Thực hiện tốt các nội qui trường lớp - Đi học đúng giờ, vào lớp chú ý nghe giảng bài, về nhà học bài và làm bài đầy đủ… 2/ - Vào lớp chú ý nghe thầy cơ giảng bài, về nhà làm bài tập và xem bài mới 3/ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt Hoạt động 2 : - Trong những truyền thống nhà trường mà bạn biết thì truyền thống nào là tiêu biểu nhất ? - Theo em , làm thế nào để phát huy truyền thống nhà trường ? Năm học 2012- 2013 Giáo án : HĐNGLL 6 VII. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 8 Tiết : 3 Ngày dạy:6 /10/2012 Chủ điểm tháng 10 : CHĂM NGOAN HỌC GIỎI Hoạt động :NGHE ĐỌC NỘI DUNG THƯ BÁC HỒ 1968 VÀ 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY + GIAO ƯỚC THI ĐUA GIỮA CÁC TỔ VÀ CÁ NHÂN I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được nội dung thư Bác Hồ gởi cho ngành GD năm 1968. - Hiểu được lời dạy của Bác ( qua 5 điều Bác Hồ dạy). - Hiểu được nội dung và ý nghóa của giao ước thi đua. 2. Kó năng: - Có ý thức thi đua lành mạnh, có thái độ động cơ học tập tốt. 3. Thái độ: - Đoàn kết giúp đỡ nhau cùng học tập, rèn luyện, biết thực hành phương pháp học tập tích cực. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG VÀ NỘI DUNG TÍCH HP: 1. Các kó năng sống có liên quan: - Kó năng tìm kiếm và xử lí thông tin về lời dạy của Bác trong thư. - Kó năng trình bày suy nghó về thực hiện lời dạy của Bác, gắng học chăm. - Kó năng nêu vấn đề thực hiện giao ước thi đua. - Kó năng lắng nghe, phản hồi tích cực các bản giao ước thi đua. - Kó năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu thi đua. Năm học 2012- 2013 Giáo án : HĐNGLL 6 2. Nội dung tích hợp: - Tấm gương cần cù, chòu khó, ham học hỏi của Bác Hồ. III. CÁC PP / KTDH TÍCH CỰC: - Làm việc theo nhóm nhỏ. - Thảo luận - Trình bày 1 phút - Biểu đạt sáng tạo. - Hỏi và trả lời IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách GD KNS trong HĐGDNGLL ở trường thcs - Hướng dẫn tích hợp Hồ Chí Minh cấp THCS. V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: 1. Khám phá : - Lớp hát tập thể bài hát: “Em yeu trường em ” - Trò chơi: trong 5 phút: + Luật chơi: lớp đứng thành vòng tròn chuyền cho nhau một quả bóng( khăn quàng), khi có bóng người đó sẽ hô to một nội dung mà bác hồ đã dạy (trong 5 điều Bác Hồ dạy). Khi hết nội dung sẽ chuyển sang khẩu hiệu giao ước thi đua của cá nhân, VD: + Người thứ nhất: Tôi thích học môn đòa lí … + Người thứ 12: tôi xin giao ước thi đua học giỏi môn tiếng anh + Ngưới thứ 14: tôi xin giao ước thi đua sẽ không nói chuyện trong giờ học… => Trò chơi tiếp diễn cho đến hết HS trong lớp ( hoặc hết giờ). - Kết thức trò chơi người điều khiển ( NĐK) chốt lại 5 điều Bác dạy và bình luận về các giao ước thi đua của các bạn . Sau đó kết luận giao ước thi đua và chuyển sang hoạt động kết nối. 2. Kết nối: Hoạt động 1: TRAO ĐỔI NỘI DUNG THƯ BÁC HỒ NĂM 1968 VÀ 5 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY - NĐK: giới thiệu nội dung thư Bác Hồ gởi ngành GD năm 1968 và đọc 5 điều Bác Hồ dạy. Sau đó nêu câu hỏi cho các tổ thảo luận: 1. Trong thư Bác Hồ nhắc nhở các thầy, cô giáo và HS mấy điều gì? 2. Bạn phảiõ làm gì để học tập tốt, rèn luyện tốt theo 5 điều bác Hồ dạy? 3. Trong thư cuối cùng của Bác 1968 lời dặn nào của Bc mà theo bạn là quan trọng nhất? - Sau khi các tổ đã trình bày NĐK kết luận và chuyển sang hoạt động 2. Hoạt động 2: GIAO ƯỚC THI ĐUA - NĐK: yêu cầu các tổ trình bày bản giao ước trên giấy khổ to ( bảng phụ) và treo trên bảng, đại diện của tổ trình bày giao ước thi đua của tổ mình. - Sau khi đại diện tổ trình bày NĐK hỏi ý kiến các tổ viên của tổ đó có ý kiến hoặc bổ xung thêm không. Các HS khác có thể phát biểu ý kiến về bản giao ước thi đua của tổ bạn Năm học 2012- 2013 Giáo án : HĐNGLL 6 ( VD: nội dung thi đua chưa đầy đủ…, phấn đấu còn thấp ) - Sau khi các tổ đã trình bày NĐK kết luận và mời lớp trưởng lên trình bày giao ước thi đua của lớp. Bản giao ước thi đua của lớp thể hiện ý chí phấn đấu của các tổ, của mọi HS trong lớp, với ý tưởng, nội dung, biện pháp thi đua phấn đấu của lớp cũng được trình bày trên giấy A0. Hoạt động 3: THẢO LUẬN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: - NĐK lần lượt nêu câu hỏi thảo luận: 1/ Các HS phải làm gì để thực hiện được bản giao ước của tổ? Của lớp? 2/ Trong các chỉ tiêu phấn đấu của lớp theo bạn chỉ tiêu nào phù hợp? Chỉ tiêu nào không phù hợp? 3/ Theo bạn có những khó khăn nào trong việc thực hiện? Khắc phục bằng cách nào? - Theo từng câu hỏi HS phát biểu ý kiến của mình, bổ sung, tranh luân với nhau. NĐK tổng hợp ý kiến theo từng nội dung, có thư kí ghi biên bản thảo luận. - Cuối cùng lớp thông qua chương trình hành động của lớp thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt theo lời Bác Hồ dạy. 3. Thực hành – luyện tập : Hoạt động 4: TRÌNH BÀY 1 PHÚT - NĐK: nêu câu hỏi:” từ những nội dung chính trong bản giao ước thi đua của tổ và của lớp, theo bạn những chó tiêu thi đua nào là quan trọng nhất đối với lớp ta? “ - Yêu cầu trình bày ngắn gọn trong 1 phút. - Cho một vài bạn trình bày. 4. Vận dụng: - GV giao nhiệm vụ cho mỗi HS về nhà, căn cứ vào giao ước thi đua của tổ và của lớp, hãy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch rèn luyện, phấn đấu của cá nhân để thữc hiện mục tiêu thi đua của tổ, của lớp. - HS hoàn thành kế hoạch này trong một tuần và giao cho lớp trưởng quản lí theo dõi. VI. TƯ LIỆU: Hoạt động 1: 1 Vào lớp chú ý nghe thầy cô giảng bài, về nhà làm bài tập và xem trước bài mới…. 2. – Thầy và trò phải luôn luôn nâng cao tinh thần yêu tổ quốc, yêu CNXH, …. Sẵn sàng nhận bất kì nhiện vụ nào mà Đảng và nhân dân giao cho … - Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt…. - Các cô chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lí đời sống vật chất tinh thần ở các trường học ngày càng tốt hơn, tăng cường bảo đảm sức khoẻ và an toàn……. 3. Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt…. Hoạt động 2: 1/ HS dựa vào chỉ tiêu trả lời ……… Năm học 2012- 2013 Giáo án : HĐNGLL 6 2/ Không có chổ học nhóm; lớp có ít học sinh giỏi bộ môn; một số bạn nhà xa không có điều kiện học nhóm….  khắc phục: học nhóm tại trường; nhờ giáo viên bộ môn giải đáp những vấn đế khó không hiểu; các bạn nhà ở cạnh nhau có thể hợp lại thành một nhóm. 3/ - Có ý thức trong học tập. - Thực hiện tốt các nội qui trường lớp - Đi học đúng giờ, vào lớp chú ý nghe giảng bài, về nhà học bài và làm bài đầy đủ… VII. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 10 Ngày dạy:20/10/2012 Tiết: 4 CHỦ ĐIỂM THÁNG 10:CHĂM NGOAN HỌC GIỎI HOẠT ĐỘNG :TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Ở CẤP TRƯỜNG THCS + SINH HOẠT VĂN NGHỆ THEO CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN .I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Học sinh ôn tập củng cố , bổ sung và mở rông kiến thức đã học trên lớp vào trao đổi kinh nghiệm -Hiểu rõ khả năng vận dụng của tổ , lớp, trên cơ sở đó xây dựng phong trào văn nghệ 2. Kó năng: - Tư duy mạch lạc sáng tạo rèn luyện trí thông minh. - Biết hưởng ứng và động viên nhau tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của lớp, của trường 3. Thái độ: -Rèn luyện tác phong chuẩn mực , có thái độ học tập đúng đắn. - Có thái độ yêu thích văn nghệ, tự tin, chân thành tôn trọng bạn bè khi họ thể hiện khả năng của mình II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG VÀ NỘI DUNG TÍCH HP: 1. Các kó năng sống có liên quan: - Kó năng tự tin khi trao đổi kinh nghiệm của bản thân với các bạn trong lớp. - Kó năng tự nhận thức đúng đắn về bản thân, đánh giá đúng về bản thân khi trao đổi kinh nghiệm. Năm học 2012- 2013 Giáo án : HĐNGLL 6 - Kó năng trình bày suy nghó về kinh nhgiệm học tập. - Kó năng xác đònh giá trò bản thân về khả năng văn nghệ. - Kó năng tự tin khi tham gia văn nghệ. - Kó năng hợp tác với người khác trong hoạt động thi văn nghệ. 2. Nội dung tích hợp: III. CÁC PP / KTDH TÍCH CỰC: - Thảo luận - Tranh luận - Hỏi và trả lời - Biểu đạt sáng tạo - Trò chơi giáo dục IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách GD KNS trong HĐGDNGLL ở trường THCS V. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: 1. Khám phá: - Lớp hát tập thể bài hát: Bụi Phấn - Đơn ca: Người thầy - Trò chơi: trong 5 phút : + Luật chơi : lớp chia thành 4 nhóm , mỗi nhóm đặt 1 câu hỏi liên quan đến nội dung các môn học, bài học đã học trong tuần cho nhóm khác trả lời. VD : + Nhóm 1: đặt câu hỏi về môn tiếng Anh , nhóm 2 trả lời. + Nhóm 2 đặt câu hỏi về môn Toán , nhóm 3 trả lời. + Nhóm 3 đặt câu hỏi về môn Ngữ văn, nhóm 4 trả lời + Nhóm 4 đặt câu hỏi về môn Sinh, nhóm 1 trả lời Kết thúc trò chơi người điều khiển (N Đ K )chốt lại vấn đề trao kinh nghiệm học tập , sau đó kết luận vàchuyển sang hoạt động kết nối. 2. Kết nối Hoạt động 1:Trao đổi về phương pháp học tập ở cấp trường THCS. - NĐK:giới thiệu kinh nghiệm học tập của bản thân với các bạn trong lớp. Sau đó nêu câu hỏi cho các tổ thảo luận: 1. Hãy đọc 1 bài thơ về thầy cô và mái trường ? 2. Trong quá trình quang hợp lá cây dùng khí gì ? 3. Người mẹ lớn tuổi nhấtđược tôn làm chủ gọi là thò tộc gì? Hoạt động 2 : Thi văn nghệ giữa các tổ. - NĐK: tổ chức cho các nhóm thi thi văn nghệ giữa các nhóm với nhau - Các nhóm lần lượt trình bày tiết mục văn nghệ của nhóm mình theo chủ đề về “Người phụ nữ Việt Nam”. - Sau khi các nhóm trình bày xong NĐK kết luận lại cuộc thi. Năm học 2012- 2013 Giáo án : HĐNGLL 6 3. Thực hành – luyện tập: Hoạt động 3 : TRÌNH BÀY 1 PHÚT NDK: nêu câu hỏi: “ từ những nội dung trao đổi kinh nghiệm học tập của bản thânvới cácbạn trong lớp, teo em, việc học tập đối với mỗi người quan trọng như thế nào ? “ - Yêu cầu trình bày ngắn gọn trong 1 phút. - Cho 1 vài bạn trình bày. 4. Vận dụng: - GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà, dựa vàonội dung trao đổi kinh nghiệm học tập, hãy xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, phấn đấu của cá nhân dể đạt được kết quả cao trong học tập cũng như trong kì thi HKI sắp đến. VI. TƯ LIỆU: Hoạt động 1: 1. Vào lớp chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài chuẩn bò bài đầy đủ trước khi đến lớp…… 2. GV hướng dẫn HS cách học tập và cần phải siêng năng, kiên trì để đạt được kế quả cao trong học tập. 3. Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường , của lớp …… Hoạt động 2 : 1. Để học tập có tiến bộ trong học tập em phải làm gì ? 2.Trong lớp có bạn học yếu em làm gì để bạn học có tiến bộ ? VII. RÚT KINH NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 12 Ngày dạy: 3/11/2012 Tiết: 5 CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 Năm học 2012- 2013 [...]... thi đua”tháng học tốt, tuần học tốt”.Đó là lí do của buổi hoạt động hôm nay - Giới thiệu đại biểu: + Đến dự với lớp chúng ta có giáo viên chủ nhiệm và toàn thể các bạn học sinh trong lớp Năm học 20 12- 20 13 Giáo án : HĐNGLL 6 Chương trình hoạt động: buổi hoạt động của chúng ta sẽ chia làm 2 phần: +Phần 1: Lớp trưởng trình bày chương trình hành động của lớp để chào mừng ngày 20 -11 +Phần 2: nghe giáo viên... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Năm học 20 12- 20 13 Giáo án : HĐNGLL 6 Tuần 16 Tiết : 6 Ngày dạy : 11 / 12 / 20 10 Chủ điểm tháng 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN Hoạt động 1: HỘI VUI HỌC TẬP (ÔN TẬP ) I Mục tiêu 1/ Kiến thức - Hs ôn tập củng cố , bổ sung và mở rộng kiến thức đã học trên lớp vào trao đổi kinh nghiệm 2 / Kó năng - Rèn kó năng tác phong mạnh dạn trước tập thể 3 / Thái độ - Giáo dục HS yêu thích môn học , có... thì lớp chúng ta phải ra sức học tập thật tốt Họat động 2: XÂY DỰNG KẾ HỌACH THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO MỪNG NGÀY 20 – 11 DO TRƯỜNG PHÁT ĐỘNG *Phần 2: Người điều khiển chương trình: Sau đây tôi xin trình bày chương trình hành động của lớp để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (Lớp trưởng đọc bản đăng kí”tháng học tốt,tuần học tốt) - Tôi vừa trình bày bản đăng kí thi đua “tháng học tốt,tuần học tốt” của lớp. .. ngày 20 -11 và đội ngũ giáo viên của trường chúng ta - Xin các bạn cho một tràng pháo tay để buổi hoạt động của lớp ta thành công tốt đẹp *Phần 2: Xin mời giáo viên lên giới thiệu về ý nghóa ngày 20 -11 và đội ngũ giáo viên trong trường (Gv chủ nhiệm trình bày) - Xin cảm ơn ! - Các bạn vừa được nghe giáo viên chủ nhiệm nói về ý nghóa ngày 20 -11 cũng như cơ cấu tổ chức và đặc điểm của các thầy cô giáo. .. và trả lời - Biểu đạt sáng tạo IV TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: - Sách giáo dục KNS trong HĐGDNGLL ở trường THCS V TIẾN TRÌNH HỌAT ĐỘNG: 1 Khám phá: - Hát tập thể bài hát :lớp chúng mình - GV: Hôm nay chúng ta sẽ nghe giới thiệu về đội ngũ giáo viên trường ta Thực hiện các phong trào chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 2 Kết nối: Họat động 1: NGHE GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI NGŨ THẦY CÔ GIÁO TRƯỜNG EM - Người... và xây dựng - Các phương tiện phục vụ cho hoạt động như : cây hoa để gài bông hoa câu hỏi , bút màu … V TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1 / Khám phá Tuyên bố lí do : Hội vui học tập là dòp để các em thể hiện khả năng hiểu được kiến thức mình đang học , đồng thời cũng giúp các em có điều kiện giao lưu thông qua các hình thức hoạt Năm học 20 12- 20 13 Giáo án : HĐNGLL 6 động khác nhau Chúng ta đang bước vào giai... bày cách giải quyết của mình thì hoạt động càng thêm sinh động , hấp dẫn Năm học 20 12- 20 13 Giáo án : HĐNGLL 6 4 / Vận dụng - GVCN có thể yêu cầu HS về nhà tiếp tục suy nghó và tự mình xây đựng các câu hỏi , bài tập cho hội vui học tập tiếp theo - Người điều khiển nhận xét về tinh thần thái độ tham gia của các bạn trong lớp - Người điều khiển mời GVCN gợi ý các hoạt động tiếp theo sau Hội vui học... phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt Họat động 2: 1 Học sinh dựa vào đăng kí làm 2 Không có chổ học nhóm, lớp có ít học sinh giỏi bộ môn, số học sinh nhà xa trường… Năm học 20 12- 20 13 Giáo án : HĐNGLL 6 3 - Có ý thức trong học tập - Thực hiện tốt các nội quy trường lớp - Đi học đúng giờ, vào lớp chú ý nghe giảng bài, về nhà học bài và làm bài đầy đủ… VII RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... TƯ LIỆU 1 / Một số câu hỏi cho hội vui học tập Hoạt dộng 1 : - Trong khi thi em thể hiện tính trung thực như thế nào ? - Nếu được bầu làm cán bộ lớp, bạn sẽ quản lí lớp như thế nào để lớp học được tiến bộ ? - Muốn học giỏi cần có những yếu tố nào ? - Bạn hãy nêu 1 vài phương pháp học tập tốt để các bạn cùng học hỏi 2 / Một số câu đố vui Hoạt động 2 A , Muốn tìm Nam , Bắc , Đông , Tây Nhìn mặt tôi... hội vui học tập 2 / Nội dung tích hợp - Câu hỏi ôn tập một só môn - Các bài toán vui , câu đố khoa học về hiện tượng đời sống và tự nhiên III CÁC PHƯƠNG PHÁP / KTDH TÍCH CỰC - Động não - Trò chơi giáo dục - Bài tập tình huống - Biểu đạt sáng tạo IV TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Sách GDKNS trong HĐNG LL ở trường THCS - Câu hỏi , câu đố bài toán vui … phục vụ cho việc ôn tập do lớp lựa chọn và . NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Năm học 20 12- 20 13 Giáo án : HĐNGLL 6 Tuần 16 Tiết : 6 Ngày dạy : 11 / 12 / 20 10 Chủ điểm tháng 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN Hoạt động 1: HỘI VUI HỌC. sách đội ngũ cán bộ lớp. * Về chi đội có : Chi đội trưởng, chi đội phó và các ủy viên * Về cán bộ lớp có: Lớp trưởng, lớp phó học tập, lớp phó văn thể mỹ, các cán sự mơn học, các cán sự chức. NGHIỆM: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Năm học 20 12- 20 13 Giáo án : HĐNGLL 6 Tuần: 7 Tiết : 2 Ngày dạy: 29 / 9/ 20 12 Chủ điểm tháng 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Hoạt động : THẢO LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp _Lớp 6_Bộ 2, Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp _Lớp 6_Bộ 2,

Từ khóa liên quan