0

Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp _Lớp 7_Bộ 5

81 1,250 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:11

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Hoạt động 1 “Bầu cán bộ lớp” 1. Yêu cầu giáo dục: - Học sinh hiểu được vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện đạo đức của cả tập thể lớp. - Học sinh biết lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công tác được giao đồng thời mỗi học sinh phải có ý thức tôn trọng và ủng hộ cán bộ lớp trong các hoạt động trong và ngoài nhà trường. 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a. Nội dung: - Tổng kết hoạt động của cán bộ lớp sau 1 năm học. (Lớp trưởng thay mặt cán bộ lớp đọc báo cáo) - Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới: lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, cán sự bộ môn… (tất cả học sinh có mặt trong lớp) b. Hình thức hoạt động: - Nghe báo cáo và thảo luận. (tất cả học sinh) - Bầu bằng phiếu và lấy biểu quyết. (tất cả học sinh) 3. Chuẩn bị hoạt động: a. Về phương tiện hoạt động: - Bản báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học trước. - Phiếu bầu, hòm phiếu, phấn, bảng, hoa, khăn trải bàn… - Một số tiết mục văn nghệ b. Về tổ chức: - 1 - Ngày soạn: Ngày thực hiện: Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA Giáo viên chủ nhiệm cùng cán bộ lớp hội ý: - Đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua và thống nhất chương trình hoạt động. - Phân công người viết báo cáo và báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học trước: Lớp trưởng. - Ban văn nghệ chuẩn bị 4 tiết mục văn nghệ. - Phân công người điều khiển chương trình: bạn Quỳnh Anh - Thư ký cuộc họp: bạn Trâm. - Bầu ban kiểm phiếu: 4 bạn tổ phó của 4 tổ (chuẩn bị phiếu bầu và hòm phiếu) - Phân công tổ 1 và 2 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế. 4. Tiến hành hoạt động: a. Khởi động: - Bạn Quỳnh Anh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia cuộc họp; giới thiệu chương trình làm việc, giới thiệu người điều khiển chương trình, thư ký cuộc họp - Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Lớp chúng mình” b. Báo cáo hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua: - Lớp trưởng báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học trước và phương hướng hoạt động trong năm học mới. - Lớp thảo luận góp ý kiến cho bản báo cáo của bạn lớp trưởng. - Bạn Quỳnh Anh tổng kết ý kiến của các bạn trong lớp. c. Bầu cán bộ lớp mới: - Bạn Quỳnh Anh yêu cầu các bạn trong lớp thảo luận để thống nhất tiêu chuẩn của cán bộ lớp: + Học lực: giỏi hoặc khá + Hạnh kiểm: tốt + Tác phong nhanh nhẹn, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc + Có năng lực trong các hoạt động tập thể - 2 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA + Có uy tín với các bạn trong lớp - Tự ứng cử hoặc đề cử các bạn có năng lực làm cán bộ lớp. - Bạn thư ký: Ngọc Trâm ghi tên các bạn tự ứng cử (nếu có) và các bạn được đề cử lên bảng. - Lớp bầu ra trưởng ban kiểm phiếu. Trưởng ban kiểm phiếu nêu rõ thể lệ bầu cử: + Bầu lớp trưởng và các lớp phó (bằng phiếu) + Bầu các cán sự bộ môn (bằng phiếu) + Bầu tổ trưởng, tổ phó của các tổ (biểu quyết theo đơn vị tổ) - Ban kiểm phiếu chia phiếu bầu cho các bạn. Thu lại phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử lên bảng. - Lớp trưởng mới thay mặt các cán bộ mới của lớp phát biểu ý kiến. - Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca – Trang giới thiệu các bài hát ca ngợi tình bạn trong sáng dưới mái trường. 5. Kết thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp mới, giao nhiệm vụ và nêu trách nhiệm của cán bộ lớp đối với tập thể lớp đồng thời động viên các bạn cán bộ lớp cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được tập thể lớp giao phó trong năm học. Giáo viên chủ nhiệm chúc cả lớp đoàn kết, hợp tác để đạt kết quả tốt trong mọi hoạt động trong năm học này. __________________________________________________________ Hoạt động 2 “Thảo luận nội quy & nhiệm vụ năm học” 1. Yêu cầu giáo dục: - Học sinh hiểu rõ nội quy, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của chúng. - Mỗi học sinh đều có ý thức tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội quy của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 2. Nội dung và hình thức hoạt động: - 3 - Ngày soạn: Ngày thực hiện: Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA a. Nội dung: - Nội quy và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy của nhà trường. - Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và ý nghĩa của nó. - Học sinh thảo luận và đưa ra biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. b. Hình thức hoạt động: - Thảo luận bằng cách đưa ra câu hỏi và trả lời - Liên hệ thực tế 3. Chuẩn bị hoạt động: a. Về phương tiện hoạt động: - Văn bản nội quy và nhiệm vụ năm học - Các câu hỏi về nội quy, ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ năm học và việc chấp hành nội quy của trường, của lớp trong năm học qua để lớp thảo luận. (cán bộ lớp tham khảo ý kiến của GVCN để thực hiện phần câu hỏi và đáp án) - Một vài tiết mục văn nghệ. (Ban văn nghệ của lớp điều khiển) b. Về tổ chức: - Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cán bộ lớp cách tổ chức cuộc thảo luận, nêu mục đích, yêu cầu và nội dung hoạt động; giúp cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án. - Cán bộ lớp đưa ra nội dung: thống nhất chương trình, hình thức và kế hoạch hoạt động. - Ban văn nghệ chuẩn bị 4 tiết mục văn nghệ. - Phân công người điều khiển chương trình: bạn Quỳnh Anh; Thư ký: bạn Trâm. - Phân công tổ 2 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế. 4. Tiến hành hoạt động: a. Khởi động: - Bạn Quỳnh Anh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia cuộc họp; giới thiệu chương trình hoạt động, giới thiệu thư ký. - Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Vui bước tới trường” (Nhạc và lời: nhạc sĩ Nghiêm Bá Hồng) b. Thảo luận về vị trí và nhiệm vụ của năm học: - Bạn Quỳnh Anh nêu lần lượt các câu hỏi cho các bạn trong lớp thảo luận - Lớp tổ chức thảo luận theo tổ dưới sự điều khiển của tổ trưởng sau đó tổ trưởng tập hợp các ý kiến của tổ. - 4 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA - Từng tổ trưởng trình bày ý kiến của tổ mình. - Lớp góp ý bổ sung, phân tích lựa chọn và thống nhất đưa ra các ý kiến chung về việc thực hiện nội quy và nhiệm vụ trong năm học này. - Cuối cùng bạn lớp trưởng tổng kết thảo luận. c. Văn nghệ Ban văn nghệ dưới sự điều khiển của bạn quản ca – Trang giới thiệu các bài hát ca ngợi tình bạn trong sáng dưới mái trường. 5. Kết thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm nêu ý nghĩa của nội quy, nhiệm vụ của năm học và động viên học sinh cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học. ________________________________________________________ Hoạt động 3 “Văn nghệ theo chủ đề” 1. Yêu cầu giáo dục: - Học sinh tham gia văn nghệ nhiệt tình, sôi nổi tham gia ca hát các bài hát ca ngợi tình bạn dưới mái trường, tình thầy trò thân thiết, tình yêu mái trường - Bồi dưỡng tình cảm yêu mến, gắn bó với trường, lớp, quý trọng thầy cô giáo, đoàn kết với bạn bè, phấn khởi tự hào về trường lớp mình và tự tin quyết tâm thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học mới để phát huy truyền thống của trường. 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a. Nội dung: Ca ngợi trường lớp, thầy cô và bạn bè. b. Hình thức hoạt động: - Thi hát và ngâm thơ giữa các tổ - Thi sáng tác thơ theo chủ đề trên - Tổ chức trò chơi “Đi tìm ẩn số” cho các bạn trong lớp tham gia 3. Chuẩn bị hoạt động: a. Về phương tiện hoạt động: - Những bài hát, bài thơ về trường lớp, thầy cô và bạn bè. (Ban văn nghệ) - 5 - Ngày soạn: Ngày thực hiện: Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA - Hệ thống câu hỏi và đáp án cho trò chơi “Đi tìm ẩn số” (Ban văn nghệ và cán bộ lớp) b. Về tổ chức: - Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh chuẩn bị các phương tiện hoạt động. - Lớp thảo luận thống nhất yêu cầu, nội dung, hình thức và kế hoạch hoạt động. Phân công chuẩn bị các công việc cụ thể (lớp trưởng điều khiển) - Ban văn nghệ chuẩn bị các câu hỏi và đáp án, thang điểm - Phân công người điều khiển chương trình: bạn lớp trưởng; Thư ký: bạn Trâm. - Ban giám khảo: GVCN & Ban văn nghệ - Các tổ có kế hoạch sưu tầm và sáng tác thơ ca cùng luyện tập theo tổ. - Phân công viết giấy mời mời cô Thuỷ và cô Thơ tham gia ban giám khảo - Phân công tổ 3 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế. 4. Tiến hành hoạt động: a. Khởi động: - Bạn Quỳnh Anh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm cùng các cô giáo dạy nhạc tham gia cuộc họp. - Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Thịnh Quang, trường em” b. Thảo luận về truyền thống của trường, của lớp:  Bạn lớp trưởng giới thiệu các hình thức thi và cách tham gia cuộc thi: - Thi hát về trường lớp, thầy cô và bạn bè - Tham gia trò chơi - Thi sáng tác thơ ca ngợi trường lớp, thầy cô và bạn bè  Mỗi tổ cử ra 3 bạn đại diện cho tổ tham gia đội thi  Thí sinh từng tổ biểu diễn bài hát lần lượt theo thứ tự tổ 1, 2, 3, 4. Nếu tổ nào đến lượt mà không hát được thì chuyển sang tổ khác. Trong 10 phút tổ nào có được nhiều bài hát nhất thì thắng cuộc. (bài hát nào đã được tổ trước hát rồi thì tổ sau không được hát lại)  Trò chơi: trả lời nhanh và đúng (dành cho cả lớp): Bạn Quỳnh Anh lần lượt đặt câu hỏi các bạn xung phong trả lời ai trả lời đúng sẽ có quà (nếu không ai trả lời được thì nhờ ban giám khảo)  Thi sáng tác thơ: - 4 tổ lần lượt cử đại diện lên đọc bài thơ do các bạn tự sáng tác - 6 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA - Ban giám khảo nhận xét cho điểm - Tặng quà cho tổ nhất nhì ba 5. Kết thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm nhận xét và đánh giá kết quả của cuộc thi. _______________________________________________________ Hoạt động 4 “Thi tìm hiểu về truyền thống của trường” 1. Yêu cầu giáo dục: Học sinh được củng cố và khắc sâu nhận thức về truyền thống tốt đẹp của trường, những tấm gương dạy tốt và học tốt của giáo viên và học sinh của trường. Phấn khởi tự hào & phát huy truyền thống tốt đẹp của trường, lớp bằng việc phấn đấu học tập và tu dưỡng tốt trong năm học mới. 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a. Nội dung: - Ý nghĩa của tên trường. - Những truyền thống tốt đẹp của trường - Những tấm gương dạy tốt: Cô Bích, cô Liên, cô Hương… - Những tấm gương học tốt: Bạn Nguyễn Trung Thành đạt giải 3 môn vật lý quốc tế;… - Bảo vệ và phát huy truyền thống của trường b. Hình thức hoạt động: - Thi hỏi – đáp về truyền thống của trường - Thi đố vui và văn nghệ 3. Chuẩn bị hoạt động: a. Về phương tiện hoạt động: - Những mẩu chuyện về địa danh mà trường mang tên - Tấm gương dạy tốt, học tốt của các thầy, cô giáo và các bạn sưu tầm. - Các bài hát về trường lớp thầy cô và bạn bè - Câu hỏi và đáp án về truyền thống của trường - 7 - Ngày soạn: Ngày thực hiện: Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA b. Về tổ chức: - Giáo viên chủ nhiệm nêu mục đích, yêu cầu nội dung và hình thức hoạt động cho cả lớp đồng thời hướng dẫn học sinh sưu tầm, tìm hiểu và chuẩn bị các phương tiện hoạt động. - Lớp thảo luận để thống nhất chương trình, hình thức và kế hoạch hoạt động. - Lựa chọn đội hình thi đấu gồm 2 đội đội 1 gồm đại diện của tổ 1 và 2; đội 2 gồm đại diện của tổ 3 và 4. Các thành viên còn lại là các cổ động viên. - Phân công người điều khiển chương trình: bạn Quỳnh Anh; Thư ký: bạn Trâm. - Ban giám khảo: cô giáo chủ nhiệm và 4 bạn cán sự bộ môn của lớp - Xây dựng biểu điểm cho từng phần thi. - Chuẩn bị tặng phẩm: Ban phụ huynh - Phân công tổ 4 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế. 4. Tiến hành hoạt động: a. Khởi động: - Bạn Quỳnh Anh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia ban giám khảo của cuộc thi. - Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Em yêu trường em” b. Thi hát tốp ca giữa các tổ:  Bạn Quỳnh Anh nêu lần lượt các yêu cầu và thể lệ của cuộc thi, cách chầm điểm, thời gian thi của từng phần câu hỏi  Thi tìm hiểu về truyền thống của trường - Bạn Quỳnh Anh lần lượt nêu từng câu hỏi của cuộc thi. - Các đội bấm chuông giành quyền trả lời câu hỏi; nếu đội này chưa trả lời chính xác, đội kia có quyền trả lời lại. Nếu cả 2 đội đều trả lời sai thì mời các cổ động viên trả lời. Nếu không ai trả lời đúng thì mời ban giám khảo giải đáp. - Bạn Quỳnh Anh nêu từng câu đố vui hoặc tên bài hát sau đó lần lượt mời các cổ động viên trả lời hoặc hát, chú ý dàn đều cho cả 4 tổ. Nếu các cổ động viên không trả lời được thì mời ban giám khảo giải đáp 5. Kết thúc hoạt động: - Bạn Quỳnh Anh nhận xét chung sau đó công bố kết quả của từng phần thi giữa các tổ. - Giáo viên chủ nhiệm lên tặng quà cho đội thắng cuộc, động viên khen ngợi tinh thần tham gia cuộc thi của các bạn học sinh. - 8 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 CHĂM NGOAN HỌC GIỎI Hoạt động 1 “Vâng lời Bác dạy – Em gắng học chăm” 1. Yêu cầu giáo dục: - Học sinh hiểu được những nội dung chính trong thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945 - Giáo dục học sinh tình cảm kính yêu Bác Hồ, giáo dục học sinh thái độ học tập nghiêm túc và ý chí vươn lên trong học tập. - Rèn kỹ năng trình bày và trao đổi ý kiến cá nhân trước tập thể. 2. Nội dung và hình thức hoạt động: a. Nội dung: - Nội dung thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên ở nước ta, ý nghĩa tác dụng của thư Bác Hồ đối với học sinh. - Vui văn nghệ: các bài hát về Bác Hồ và thiếu nhi. b. Hình thức hoạt động: - Thi trình bày nội dung và ý nghĩa thư của Bác Hồ. 3. Chuẩn bị hoạt động: a. Về phương tiện hoạt động: - Ảnh Bác Hồ, khăn bàn, lọ hoa - Câu hỏi và đáp án - Một số tiết mục văn nghệ b. Về tổ chức:  Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm: - Nêu mục đích, yêu cầu nội dung, và cách tiến hành chủ đề.  Phân công chuẩn bị: - 9 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA - Mỗi bạn có một bản thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945. - Cán bộ lớp tham khảo ý kiến của GVCN chuẩn bị 4 câu hỏi dành cho 4 tổ nhằm trao đổi, tìm hiểu nội dung, ý nghĩa thư Bác Hồ và chuẩn bị đáp án. Các tổ bốc thăm nhận câu hỏi để chuẩn bị trước. - Mọi thành viên trong mỗi tổ đều phải tham gia chuẩn bị câu trả lời. Mỗi tổ cử 1 bạn đại diện đứng lên trả lời. - Cử ban giám khảo: Cô giáo chủ nhiệm và cán bộ lớp - Phân công ban văn nghệ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ. - Phân công tổ 1 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế. - Dự kiến mời các giáo viên bộ môn làm cố vấn.  Nhiệm vụ của học sinh: - Thực hiện các yêu cầu được giao 4. Tiến hành hoạt động: a. Khởi động: - Bạn Quỳnh Anh nêu lý do cuộc họp và giới thiệu đại biểu: cô chủ nhiệm tham gia cuộc họp. - Quản ca bắt nhịp bài hát tập thể: “Ai yêu các cháu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh” b. Trao đổi thảo luận: - Lớp trưởng nêu cách thức tiến hành trao đổi thảo luận về ý nghĩa và nội dung thư Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945. Yêu cầu mỗi bạn khi phát biểu ý kiến không đọc báo cáo đã viết sẵn mà dùng lời nói để trao đổi, tranh luận một cách tự nhiên. - Lớp trưởng lần lượt nêu các vấn đề để lớp cùng trao đổi, thảo luận; Sau mỗi vấn đề được nêu lên lớp phó phụ trách học tập cùng phối hợp với lớp trưởng điều khiển lớp thảo luận, trao đổi. - Bạn Thuý - Lớp trưởng tóm tắt lại nội dung các vấn đề đạt được sự nhất trí cao của các bạn. - Với những vấn đề khó có thể nhờ cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ. c. Văn nghệ: - 10 - [...]... năm học này - 17 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA Hoạt động 4 “Sinh hoạt văn nghệ: Bài ca học tập” 1 Yêu cầu giáo dục: - Giúp học sinh ôn luyện và hiểu biết thêm về ý nghĩa giáo dục của các bài hát - Giáo dục học sinh thái độ nghiêm túc và ý thức say mê trong học tập - Rèn kỹ năng, phong cách thể hiện các tiết mục văn nghệ 2 Nội dung và hình thức hoạt động: a Nội dung: -... khảo đánh giá cho điểm - Thư ký ghi điểm lên bảng - Ban giám khảo công bố tổng số điểm và tuyên bố giải nhất, nhì, ba - Cô giáo chủ nhiệm tặng hoa và quà cho các tiết mục hay 5 Kết thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm nhận xét thái độ tham gia cuộc thi và sự chuẩn bị của các học sinh; động viên các em hăng hái tham gia các hoạt động của lớp và của trường - 19 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp. .. Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA Hoạt động 2 Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11 1 Yêu cầu giáo dục: - Giúp học sinh hiểu thêm nội dung, ý nghĩa các bài hát về thầy cô giáo và về mái trường thân yêu - Giáo dục học sinh thái độ, tình cảm yêu quý và biết ơn vâng lời thầy cô - Rèn luyện kỹ năng và phong cách biểu diễn văn nghệ 2 Nội dung và hình thức hoạt động: ... quanh lớp 5 Kết thúc hoạt động: Lớp trưởng thay mặt lớp cảm ơn các thầy cô giáo đã tham dự cuộc vui với các em đồng thời cảm ơn các thầy cô đã tận tình dạy dỗ các em nên người, hứa cố gắng học tốt để không phụ công lao của thầy cô giáo Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến: nhận xét kết quả hoạt động và hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho lễ ký niệm 20 – 11 - 24 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp. .. lọ hoa trang trí - Một số tiết mục văn nghệ b Về tổ chức:  Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm: - 25 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA - Thông báo cho cả lớp về nội dung và kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 - 11 - Động viên học sinh tham gia thảo luận - Hội ý cán bộ lớp cùng cán bộ Đội để phân công công việc cụ thể - Phân công người điều khiển chương... thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến: nhận xét kết quả hoạt động và phát động học sinh thi sáng tác theo đề tài “Biết ơn thầy cô giáo - 27 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA Hoạt động 4 Bình báo tường 1 Yêu cầu giáo dục: - Giúp học sinh khắc sâu những biểu tượng cao đẹp về các thầy cô giáo, về tình nghĩa thầy trò - Học sinh có thái độ tôn trọng, yêu quý và... - Lớp bình chọn các tiết mục hay để trao phần thưởng 5 Kết thúc hoạt động: - Mời bác đại diện cho các cựu chiến binh lên phát biểu ý kiến - Giáo viên chủ nhiệm nhận xét thái độ tham gia hoạt động của từng tổ, tuyên dương những cá nhân học sinh có công sưu tầm được các tư liệu quý giá - Động viên học sinh cố gắng vươn lên trong học tập xứng đáng với quê hương - 33 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- ... thái độ tham gia hoạt động của từng tổ, tuyên dương những cá nhân học sinh tham gia nhiệt tình và đạt hiệu quả - Động viên học sinh cố gắng vươn lên trong học tập xứng đáng với quê hương, xứng đáng với công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh thân mình đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho chúng ta ngày hôm nay - 35 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA Hoạt động 3 “Hội vui... thể gọi các bạn khán giả tham gia trả lời câu hỏi đó - Trong tình huống cổ động viên trả lời đúng câu hỏi thì sẽ được nhận quà và câu trả lời sẽ được tính điểm cho đội nhà của của động viên đó - Ban giám khảo công bố tổng số điểm và tuyên bố đội nhất, nhì, ba - Văn nghệ xen kẽ - 16 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA 5 Kết thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm động viên học sinh... tiện hoạt động - Thống nhất chương trình cùng cán bộ lớp  Nhiệm vụ của học sinh: - Phân công người điều khiển chương trình: bạn Quỳnh Anh; Thư ký: bạn Trâm - 34 - Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA - Phân công tổ 2 trang trí lớp, kẻ tiêu đề, kê dọn bàn ghế - Phân công mỗi tổ tham gia 1 tiết mục tốp ca, 4 tiết mục đơn ca, 2 tiết mục song ca 4 Tiến hành hoạt động: a Khởi động: . trường. 5. Kết thúc hoạt động: Giáo viên chủ nhiệm chúc mừng đội ngũ cán bộ lớp mới, giao nhiệm vụ và nêu trách nhiệm của cán bộ lớp đối với tập thể lớp đồng thời động viên các bạn cán bộ lớp cố. thực hiện: Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp- Lớp 7 GV : §ç THÞ HOA Giáo viên chủ nhiệm cùng cán bộ lớp hội ý: - Đánh giá kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm qua và thống nhất chương trình. chức: - Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn cán bộ lớp cách tổ chức cuộc thảo luận, nêu mục đích, yêu cầu và nội dung hoạt động; giúp cán bộ lớp xây dựng câu hỏi thảo luận và đáp án. - Cán bộ lớp đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp _Lớp 7_Bộ 5, Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp _Lớp 7_Bộ 5,

Từ khóa liên quan