0

Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_Lớp 6_Bộ 1

17 763 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:11

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 I /Mục tiêu: - Giúp học sinh . + Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới. + Hiểu cơ cấu tổ chúc và chức năng, nhiệm vụ của đội ngủ cán bộ lớp. + Hiểu được sự cần thiết phải thuộc và nhớ các bài haut quy định cho lứa tuổi học sinh THCS. + Nắm được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó. II/ Chuẩn bị: 1. Giáo viên : Chuẩ bị phấn , nội quy của trường. 2. Học sinh: Tìm hiểu trước tình hình nhà trường, lớp. III/ Tiến trình tổ chức thực hiện chù đề: Hoạt động của thầy * H Ð1: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới. - Em biết gì về nội quy học sinh (những quy định ) của trường ta? - Nhận xét bổ sung - Chúng ta nên đưa ra những quy định gì để thực hiện tốt nội quy của nhà trường? - Nhận xét chốt ý. - Mỗi học sinh cần phải làm gì trong năm học mới ? - Có thể giao nhiệm vụ học tập cho học sinh và đưa ra những quy định năm học. - Cho học sinh hát tạo không khí vui tuoi. *HÐ2: Tổ chức đội ngủ cán bộ. - Đưa ra phương hướng cho năm học -Thành lập bầu các tổ, nhóm trong lớp - Đưa ra ý kiến cho học sinh thảo luận - Chỉ định đội ngủ cán bộ lớp, trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ của học sinh. - Giới thiệu từng thành viên trong đội ngủ cán bộ lớp. Hoạt động của trò - Đưa ra nội quy học sinh và những quy định mà các em biết. - Thảo luận , đưa ra ý kiến - Cần nổ lực học tập chăm chỉ, siêng năng, vào lớp thuộc bài và làm bài đầy đủ, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. -Bắt nhiệp bài hát “Bác Hồ người cho em tất cả - Thảo luận , đưa ra ý kiến. - Lần lượt đứng lên Nội dung I/ Nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mơi 1. Nội quy của nhà trường -10 điều nội quy học sinh. - Những diều quy định. 2. Nhiệm vụ năm học mới: - Vào lớp phải thuộc bài và làm bài đầy đủ, phải có dụng cụ học tập, sgk, tập vở bao bià dán nhãn đày đủ. Lắng nghe thầy cô giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, bảo quản tốt csvc. 3. Văn nghệ: II/ Cử đội ngủ cán bộ và nhiệm vụ của từng cán bộ. 1. Cử đội ngủ cán bộ lớp. - Đội ngủ cán bộ lớp: + Lớp trưởng: + Lớp phó học tập: + Lớp phó trật tự + Lớp phó lao động: + Cờ đỏ, chi đội trưởng và 12 cán sự bộ môn và 4 1 TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG _ Đưa ra đội ngủ cán bộ lớp. - Yêu cầu đội ngủ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. - Động viên đội ngủ cán bộ lớp cố gắng làm tốt nhiệm vụ, các thành viên còn lại phải tích cực ủng hộ, giúp đỡ các bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ. - Nhận xét về tinh thần thái độ của học sinh trong việc lựa chọn đội ngủ cán bộ lớp. * HÐ3: Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trường: - Cho học sinh hát một tiết mục văn nghệ tạo không khí vui tươi. - Giới thiệu về truyền thống nhà trường bằng cách đưa ra câu hỏi. - Các em biết gì về cơ cấu cán bộ giáo viên trong trường? - Đưa ra lời nhận xét và giới thiệu đội ngủ lãnh đạo và các giáo viên. - Giới thiệu quá trình phát triển của trường: Trước năm 2002 trường mang tên “Trường THCS Tắc Vân” sau này được đổi tên thành “ Trường THCS Nguyễn Du” - Giới thiệu những thành tích mà trường đã đạt được - Qua giới thiệu về truyền thống của nhà trường, em học tập được gì? - Em có suy nghỉ gì về trường? - Phấn đấu của mình để phát huy được truyền thống đó của nhà trường. - Em có thể nêu sơ lược về kế hoạch hành động của mình trong năm học mới. - Nói tóm lược những ý kiến học sinh đã trình bày và yêu cầu các thành viên trong lớpcùng thi đua xây dựng trường lớp. * HÐ4:Tập các bài hát quy định. -Sau khi giới thiệu chủ đề . Cho học sinh lập danh sách các bài hát quy định trong trường THCS. - Đó là những bài hát nào? theo chức vụ của mình. - Bay tỏ sự quyết tâm của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ. - Hát tập thể bài “ hai cánh tay khéo léo”. -Giới thiệu quá trình phát triển của nhà trường. tổ trưởng , tổ phó. 2. Nhiệm vụ của từng cán bộ lớp. III/ Giới thiệu về truyền thống nhà trường . - Nghe giới thiệu về truyền thống nhà trường. - Trường có tổng số thầy cô là: thầy cô ( trong đó có 1 hiệu trưởng, 4 hiệu phó) - Giới thiệu tên gọi của trường. - Những thành tích mà nhà trường đạt được. IV/ Các bài hát quy định : 1. Lập danh sách các bài hát quy định : - Quốc ca, đội ca, lớp chúng ta đoàn kết … . 2 - Cho hs nghe các bài hát quy định để chuẩn bị hát - Yêu cầu lớp phó văn nghệ bắt nhip bài hát cho cả lớp hát. - Mời lần lượt từng nhóm hát. - Nhận xét chung các thành viên trong nhóm, tập thể lớp. - Lên danh sách các bài hát quy định. - Đưa ra tên các bài hát quy định. - Thực hiện theo yêu cầu của lớp phó văn nghệ. - Học sinh thực hát theo nhóm. 2. Tập hát : - Bài “ Quốc ca”. IV/ Đánh giá kết quả chủ đề: - Giáo viên nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của học sinh trong việc chọn đội ngủ cán bộ lớp. - Tuyên dương và góp ý phê bình đối với sự chuẩn bị và tinh thần tham gia của học sinh. - Động viên học sinh tích cực học thuộc bài hát theo quy định. 3 Ký duyệt :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chủ điểm tháng 10 I: Mục tiêu Giúp HS - Hiểu được sự quan tâm, chăm lo của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ và nội dung ý nghĩa lời dạy của Bác trong thư giởi HS cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 9/1945 và thư giởi giáo dục 16/10/1968 - Hiểu ý nghĩa tác dụng của việc thi đua và nắm vững nội dung , chỉ tiêu thi đua “Chăm ngoan học giỏi theo lời Bác dạy” - Biết được những kinh nhiệm tốt về học tập - Hiểu rõ khả năng văn nghệ của tổ tiên , cơ sở xây dựng phong trào của lớp. II/ Chuẩn bị - GV: Chuẩn bị 2 bức thư của Bác gửi ngày khai giảng và gới ngành giáo dục - HS: Những kinh nghiệm học tập vốn có. III/ Tiến hành thực hiện chủ đề: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 : Nghề giới thiệu thư Bác - Cho HS một bài hát tập thể. - Tuyên bố lí do hoạt động chủ đề - Yêu cầu HS cử một thành viên trong lớp điều khiển chương trình - Đưa ra 1 số câu hỏi thảo luận - Qua thư gởi cho HS nhân ngày khai giảng em có suy nghĩ gì khi mình là HS - GV: Nhận xét , động viên HS thực hiện - Tổng kết ý kiến , trao đổi nhắc nhở những nhiệm vụ của HS trong giai đoạn hiện nay - Bắt nhịp bài hát cả lớp hát - Bầu một bạn dẫn chương trình - Thảo luận theo nhóm. - HS đọc thư bác gởi cho HS - Đưa ra ý kiến của mình chăm ngoan học giỏi để trở thành công dân tốt cho đất nước - Tổ chức văn nghệ theo hướng dẫn của người dẫn chương trình. - Thư Bác Hồ gởi cho HS cả nước nhân ngảy khai giảng năm học mới. Hoạt động 2: Lể giao ước thi đua “Chăm ngoan học giỏi ” giữa các tổ - Cử người dẫn chương trình và thư kí - Đưa ra bản cam kết và giao ước thi đua giữa các tổ - Cử người dẫn chương trình - Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu - Thảo luận ý kiến thi đua - Lể giao ước các tổ. - Cam kết thi đua giữa các tổ - Chỉ tiêu phấn đấu , biện pháp thực hiện 4 CHĂM NGOAN HỌC GIỎI - Nhắc nhở người dẫn chương trình cho tồ cam kết thi đua - Đưa ra chỉ tiêu và học tập và hành kiểm - Ghi nhận , động viên lớp quyết tâm thi đua thực hiện tốt. - Đưa ra bản đăng kí thi đua của tồ - Các tổ trưởng đọc cam kết thi đua “Chăm ngoan học giỏi ” - Thảo luận - Lớp trưởng đọc bản dự thảo chương trình hành động Hoạt động 3 : Trao đổi kinh nghiệm học tập ở cấp trung học cơ sở - Nêu lí d`o hoạt động - Yêu cầu HS trình bày kinh nghiệm học tập - Đưa ra chỉ tiêu học tập cho nhóm , , tổ thảo luận - Cho HS biểu diễn một số tiết mục văn nghệ - Trình bày những kinh nghiệm trong học tập - Trao đổi kinh nghiệm trong học tập - Tiến hành thảo luận chỉ tiêu của lớp - Giới thiệu các tiết mục văn nghệ - Trao đỗi những kinh nghiệm trong học tập - Chỉ tiêu phấn đấu học tập của lớp - Đề ra kế hoạch thực hiện Hoạt động 4: Thi đua văn nghệ giữa các tổ - Cho lớp hát bài “Hai cách tay khéo léo ” - Cử người dẫn chương trình - Nhận xét động viên phát thưởng - Biểu dương kết quả hoạt động của lớp - Hát tập thể - Người dẫn chương trình ra mắt - Tuyên bố lí do giới thiệu - Các tổ trình bày tiết mục văn nghệ. - Ban giám khảo tuyên bố điểm. - Thang điểm - Tuyên bố kết quả - Phát phần thưởng IV. Đánh giá kết quả chủ đề - Nhận xét , đánh giá tinh thần chuẩn bị của HS - Động viên lớp tham gia tích cực các hoạt động của trường. 5 Ký duyệt :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chủ điểm tháng 11 I: Mục tiêu Giúp HS + Hiểu được những đặt điểm và truyền thống của ngày nhà giáo Việt nam 20/11 + Hiểu được ý nghĩa và nắm vững nội dung thi đua. + Hiểu được công lao của thầy cô giáo đối với sự trưởng thành + hiều ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 + Kính trọng biết ơn thầy cô giáo. II/ Chuẩn bị o Danh sách các thầy , cô giáo trong trường o Bài hát , bài thơ , truyện ngắn nói về thầy cô III/ Tiến hành thực hiện chủ đề: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 : Các thầy cô giáo trương em - Yêu cầu HS hát tập thể - Yêu cầu lớp trưởng lên làm việc - GVCN giới thiệu các thầy cô trong trường - Vẽ sơ đồ chuẩn bị sẵn để giới thiệu về biên chế tổ chức - Nhận xét - Nêu những thuận lợi - Nhận xét và ghi nhận lời hứa của HS - Hát bài “Bụi phấn ” - Tuyên bố lí do - Mời GVCN lên phát biểu - HS trả lời các câu hỏi - Lớp trưởng đại diện lớp đưa ra lời hứa trong lớp - Các chức danh của thầy cô Hoạt động 2: Lễ đăng kí thi đua tháng học tốt tuần học tốt - Giới thiệu người dẫn chương trình - Cho HS hát tập thể - Đưa ra hoạt động thi đua các tổ , các cá nhân - Nhận xét hoạt động thi đua - Hát tập thể bài “Hai cách tay khéo léo ” - Tuyên bố lí do - Giới thiệu đội ngũ cán bộ lớp - Lớp trưởng trình bày kế hoạch - Đưa ra bảng đăng kí thi đua thi đua - Hát tập thể bài “Lớp` - Lễ thi đua giữa các tổ , các cá nhân 6 TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO chúng mình ” Hoạt động 3: Nhớ các thầy giáo , cô giáo - Cho HS hát tập thể - Tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu - Yêu cầu thành viên lớp tham gia tích cực - Nhận xét chung - Bài hát “Ơn thầy ” - Lớp trưởng giới thiệu các đại biểu đến dự - Người dẫn chương trình nêu kết luận , đáp án. - Hái hoa học tập. Hoạt động 4: Chúc nừng các thầy gióa , cô giáo - Tuyên bố lí do và giới thiệu - Hướng dẫn HS dẫn chương trình - Cho HS giao lưu liên loan văn nghệ - Phát biểu - Lớp trưởng đại diện lớp chúc thầy cô - Đại diện chi hội PHHS chúc mừng và tặng hoa - Trình bày các tiết mục văn nghệ - Lớp trưởng tổng kết - Giao lư liên hoan văn nghệ IV. Đánh giá kết quả thực hiện chủ đề. GV: Nhận xét , đánh giá các hoạt động Nhắc nhở , đôn đốc việc học của HS 7 Ký duyệt :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chủ điểm tháng 12 I: Mục tiêu Giúp HS - Ôn tập , củng cố , bổ sung và mở rộng kiến thức đã học trên lớp - Có ý thức tự hào về quê hương đất nước - Hiểu ý nghĩa ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân 22/12 - Biết ơn , tự hào về sự trưởng thành và lớn mạnh của quân đội cũng như lực lượng quốc phòng của ta. II/ Chuẩn bị GV: Một số câu hỏi , những tấm gương kiên cường bất phất trong đấu tranh Nội dung , ý nghĩa ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam HS: Sưu tầm tranh ảnh câu hỏi về học tập. III/ Tiến hành thực hiện chủ đề: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Hội vui học tập - Cho HS hát tập thể - Cử người dẫn chương trình - Cho HS lên trình bày những kinh nghiệm Hát bài “Như có Bác Hồ” Lớp trưởng tuyên bố ban giám khảo, thư kí - Nêu câu hỏi - Trình bày kinh nghiệm và phương pháp học tập - Hái hoa dân chủ - phương pháp trong học tập. Hoạt động 2: Truyền thống cách mạng quê hương - Yêu cầu HS hát tập thể - Cử người dẫn chương trình - Cho các tổ lên treo tranh đã sưu tầm được - Nêu ý nghĩa từng bức tranh - Nhận xét, đánh giá Bài “Mẫu áo chủ bổ đội ” Lớp trưởng tuyên bố lí do giới thiệu - Trình bày kết quả tranh sưu tầm - Nêu ý nghĩa bức tranh - Đưa ra kết quả chấm điểm - Kết quả sưu tầm - Trình bày ý nghĩa Hoạt động 3: Nghe nói chuyện về ngày thành lập QĐND Việt Nam và ngày quốc phòng toàn dân. - Cử người dẫn chương trình - Mời báo cáo viên nói chuyện - Báo cáo viên nêu những - Lớp trưởng nêu lí do giới thiệu đại biểu - Chú ý lắng nghe , có thể trao đổi một số thắc mắc Báo cáo viên phát biểu 8 UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN thông tin về cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước của lực lượng quân đội - Nhận xét - Có thể xam các tiết mục văn nghệ Hoạt động 4: Hát về anh bộ đội Yêu cầu HS giới thiệu các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị Cho HS lên dẫn chương trình Nhận xét. Lớp trưởng tuyên bố lí do Giới thiệu các tiết mục văn nghệ Từng cá nhân đăng kí hát lên trình bày Tặng hoa cho các bạn biểu diễn HS hát tập thể Hát tập thể IV. Đánh giá kết quả hoạt động chủ đề GVCN nhận xét hoạt động của HS 9 Ký duyệt :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chủ điểm tháng 1+2 I/ Mục tiêu: - Hiểu những phong tục truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước - Biết giữa gìn và phát huy những nét đẹp truyền thống của quê hương - Có lòng tự hào cảm phục và yêu mến các đảng viên ưu tú. - Giúp HS phát huy khả năng văn nghệ - Hiểu được nội dung , biện pháp và kế hoạch rèn luyện phấn đấu của lớp để đạt kết quả tốt cuối năm học - Có thái độ nghiêm túc , có ý thức quyết tâm tiến bộ. II/ Chuẩn bị : GV: Một số câu tục ngữ , ca dao về truyền văn hóa của quê hương đất nước HS: Một số bài hát. III/ Tiến hành thực hiện chủ đề. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Trình bày kết quả về sưu tầm ca dao , tục ngữ và nét đẹp , truyền thống quê hương. GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu phong tục , truyền thống văn hóa ngày xuân, ngày tết của quê hương đất nước qua các câu ca dao , tục ngữ, . . . GV: Yêu cầu HS hát tập thể Tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu GV: Hãy trình bày những gì em đã sưu tầm được. GV: Hướng dẫn, gợi mở Hát tập thể Lớp trưởng giới thiệu ban giám khảo Trình bày theo nhóm kết quả sưu tầm BGK nhận xét , đánh giá quá trình làm việc. 1. Trình bày những câu tục ngữ ca dao 2. Kết quả sưu tầm Hoạt động 2: Tìm hiểu gương sáng Đảng viên ở quê hương GV: Cho HS hát tập thể GV: Cho người điều khiển lên làm việc. GV: Hướng dẫn cách làm việc GV: Hãy trình bày và giới thiệu GV: Cho đại diện tổ trình bày thành quả của tổ. BGK chấm điểm. Hát bài lớp chúng mình Lớp trưởng tuyên bố lí do và giới thiệu các đại biểu Nhận xét , bình luận Biểu diễn một tiết mục văn nghệ. 10 MỪNG ĐẢNG , MỪNG XUÂN [...]... được Hoạt động 4: Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch rèn luyện ở HKI GV: Cố vấn cho cán bộ lớp - Hát tập thể xây dựng kế hoạch , xác - Nêu lí do và yêu cầu của Thảo luận biện pháp kế định các chỉ tiêu phấn đấu hoạt hoạt động trong HKI - Lớp trưởng nêu các biện pháp thực hiện IV Đánh giá kết quả hoạt động của chủ đề GV: Nhận xét đánh giá Ký duyệt : 11 Chủ điểm tháng 3 TIẾN BƯỚC LÊN... sinh phong cảnh và giới hoạt thiệu Hội vui học tập - Cả lớp cùng hát Hoạt động 4: Hội vui học tập - Lớp trưởng tuyên bố lí do của buổi sinh hoạt HS: Trình bày lần lượt giữa các tổ HS: Thuyết minh những tranh đã sưu tầm - Lớp trưởng cho lớp cùng GV: Nhận xét hoạt động hát bài “Lớp chúng mình ” của từng tổ IV/ Đánh giá kết quả hoạt động của chủ đề GV: Nhận xét tình hình hoạt động từng chủ đề - Tuyên... hàng ngày ở trường gia đình và xã hội, rèn luyện kỹ năng tham gia tổ chức các hoạt động của chủ điểm tháng II/ Chuẩn bị 1 GV: Giáo án, tư liệu 2 HS: Sưu tầm các tư liệu có liên quan tới thời niên thiếu của Bác Hồvà sự quan tâm của Bác đối với các cháu thiếu nhi III/ Tiến hành thực hiện chủ đề HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Hoạt động 1: Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng GV: giúp học sinh soạn các câu hỏi... giới thiệu tới bạn bè III/ Tiến hành thực hiện chủ đề Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Thiếu nhi các nước là bạn của chúng ta GV: Yêu cầu HS hát tập HS: Lớp hát tập thể thể - Lớp trưởng lên dẫn - Hướng dẫn người dẫn chương trình chương trình lên điều - Tuyên bố lí do , mời các Kết quả sưu tầm tranh khiển đại biểu của các tổ lên - GV yêu cầu những tranh trình bày có mối quan hệ... yêu mến các anh chị đoàn viên - Học tập và rèn luyện theo các gương sáng Đảng viên - Hiểu ý nghĩa hội trại 26/3 , có tinh thần trách nhiệm sẵn sàng tham gia II/ Chuẩn bị GV: Những tự hào về gương sáng Đảng viên HS: Những bông hoa , lời chúc tốt đẹp III/ Tiến hành thực hiện chủ đề Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1: Chúng em ca hát mừng mẹ , mừng cô GV: Cho HS hát tập thể - Hát bài... trưởng lên làm việc ngày tháng năm nào ? - Mời báo cáo viên lên - Báo cáo về truyền thống - Những hoạt động của báo cáo của đoàn trên ti vi - Người dẫn chương trình - GV: Yêu cầu HS làm giới thiệu ngày thành bản thu hoạch sau khi lập đoàn báo cáo viên trình bày - Dùng hình ảnh minh họa cho lời nói của - Văn nghệ mình - HS làm báo cáo 12 - H S biểu diễn văn nghệ Hoạt động 3: Gương sáng đoàn viên GV: Yêu... quả Hoạt động 2 : Cuộc gặp gỡ hữu nghị GV: Yêu cầu người diều - Lớp trưởng tuyên bố lí khiển lên làm việc do của buổi sinh hoạt GVCN : Yêu cầu đại diện - Giới thiệu giám khảo các tổ lên trình bày - Các tổ đại diện thành GV: Vẽ đẹp của nó như thế viên lên trình bày bộ nào ? sưu tấm của tổ mình Em hãy kể một số cảnh đẹp - HS kể những cảnh đẹp ở nước ta của Việt Nam GV: Cho HS hát - BGK công bố kết quả Hoạt. .. GV: Nhận xét thực hiện IV/ Đánh giá kết quả hoạt động chủ đề Nhận xét , ý thức , thái độ tham gia của từng cá nhân Ký duyệt : 13 Chủ điểm tháng 4 HÒA BÌNH – HỮU NGHỊ I/ Mục tiêu - Giúp HS nắm vững và hiểu đặt điểm cuộc sống học tập và vui chơi giải trí của thiếu nhi của mộ số nước - Thông cảm đoàn kết với thiếu nhi quốc tế - Tích cực tham gia các hoạt động quốc tế của lớp - Củng cố.. .Hoạt động 3: Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng , mừng Xuân GV: Hướng dẫn HS để sinh hoạt văn nghệ Lớp trưởng tuyên bố lí do và mời BGK lên làm việc - Thư kí lên làm việc - Đưa ra thế hệ cuộc thi - Cho các tổ thi đua - Thi văn nghệ giữa các GV: Ban giám khảo nhận Thi đua văn nghệ giữa các tổ tổ , các cá nhân xét, đánh giá - Thang điểm GV: Nhận xét , tổng kết Từng... khiển tuyên chương trình lên làm việc bố lí do - Sưu tầm những tấm Đưa ra các gương sáng đoàn viên gương sáng đoàn viên GV: Yêu cầu HS thảo luận GV: Cho HS xen kẽ một số HS: Thảo luận nhóm tiết mục văn nghệ HS: Hát bài “Đội Ca ” GV: Nhận xét và kết thúc buổi Hoạt động 4: Chuẩn bị tham gia hội trai 26/3 GV: Cho HS hát tập thể - HS: Hát tập thể GV: Làm hội trại cần - Chi đội trưởng lên kế chuẩn bị những . đội ngủ cán bộ lớp. - Đội ngủ cán bộ lớp: + Lớp trưởng: + Lớp phó học tập: + Lớp phó trật tự + Lớp phó lao động: + Cờ đỏ, chi đội trưởng và 12 cán sự bộ môn và 4 1 TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG _. THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG _ Đưa ra đội ngủ cán bộ lớp. - Yêu cầu đội ngủ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. - Động viên đội ngủ cán bộ lớp cố gắng làm tốt nhiệm vụ, các thành. dán nhãn đày đủ. Lắng nghe thầy cô giảng bài, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, bảo quản tốt csvc. 3. Văn nghệ: II/ Cử đội ngủ cán bộ và nhiệm vụ của từng cán bộ. 1. Cử đội ngủ cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_Lớp 6_Bộ 1, Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_Lớp 6_Bộ 1,

Từ khóa liên quan