0

Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_Lớp 9_Bộ 4

44 618 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:14

Ngày soạn: 5/ 09/2013 Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tiết 1: BẦU CÁN BỘ LỚP - THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và rèn luyện của lớp . Biết lựa chọn những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm và ý thức. - Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS. Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó. - Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ của năm học cuối cấp. - Tự giác, tích cực hợp tác chặt chẽ trong mọi hoạt động của lớp. - GD kĩ năng điều chỉnh nhận thức, hành vi; KN suy nghĩ tích cực, KN đánh giá và tự đánh giá. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: - Tổng kết hoạt động của lớp năm học trước. - Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới. - Nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS, các biện pháp thực hiện. 2-Hình thức hoạt động: - Nghe báo cáo và thảo luận. - Bình bầu dưới hình thức biểu quyết. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: - Bản báo cáo kết quả hoạt động của lớp ở năm học trước và phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp. - Một số tiết mục văn nghệ. - Điều 13,28,29,31 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em. - Một số câu hỏi thảo luận: Câu 1: Theo công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em, bạn thấy mình có những quyền gì? Câu 2: Là HS lớp 9, bạn thấy mình phải thực hiện tốt những nhiệm vụ gì? Câu 3: Bạn thấy tầm quan trọng của việc thực hiện tốt nhiệm vụ đó như thế nào? Câu 4: Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó cần biện pháp gì? - Chuẩn bị tiết mục văn nghệ 2-Tổ chức: * GVCN hội ý với cán bộ lớp: - Đánh giá kết quả hoạt động của lớp trong năm học qua. - Thống nhất phương hướng hoạt động trong năm học cuối cấp. - Phân công chuẩn bị cụ thể: + Viết tổng kết và phương hướng. + Người điều khiển chương trình + Thư kí: (TKL) + Phân công trang trí: tổ 2 IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Cả tập thể Người điều khiển Lớp trưởng Cả tập thể Người điều khiển Người điều khiển Cả tập thể GVCN Người điều khiển Cả tập thể Cán bộ lớp Các tổ Người điều khiển Người điều khiển Các tổ Lớp trưởng GVCN Hoạt động khởi động Hát tập thể bài “Vui bước đến trường” Tuyên bố lý do: Các bạn thân mến! Một năm học đi qua, lớp chúng ta đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể, tuy nhiên vẫn còn một số công tác chưa hoàn thành đúng yêu cầu đề ra. Để năm học 2011 – 2012 đạt những thành tích tốt, hôm nay lớp ta tiến hành tổng kết những hoạt động của năm qua và đề ra phương hướng hoạt động cho năm học mới. Đó chính là nội dung của tiết sinh hoạt hôm nay. Hoạt động1: Nghe báo cáo và thảo luận - Đọc bản báo cáo tổng kết năm học 2010-2011 Đọc bản phương hướng năm học 2011-2021 - Thảo luận góp ý kiến nội dung vừa báo cáo. - Tóm tắt các ý kiến phát biểu. cho lớp biểu quyết về phương hướng hoạt động Hoạt động 2: Tổ chức bầu cán bộ lớp - Nêu thể lệ bầu cử - Cả lớp thảo luận về cách thức bầu. - Hướng dẫn chọn đội ngũ cán bộ - Chốt lại ý kiến chung của cả lớp và GVCN - Bầu cán bộ lớp. - Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm thực hiện. - Đọc bản nhiệm vụ của HS. - Thảo luận những nhiệm vụ vừa nêu. Chương trình văn nghệ Trình bày các tiết mục văn nghệ mà tổ mình đã chuẩn bị. Hoạt động 3: Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS - Chúng ta là những HS cuối cấp, ngoài việc học tập và rèn luyện đạo đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan BH, chúng ta còn phải hiểu nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi chúng ta ở năm học cuối cấp này và phải tự xác định trách nhiệm của bản thân và phấn đấu hoàn thành trách nhiệm đó. Đó là yêu cầu, mục đích cần thảo luận tiếp trong tiết hoạt động này. - Nêu các câu hỏi thảo luận: ( Mục 1-III ) - Các tổ tiến hành thảo luận hoàn thành nội dung các câu hỏi đó. - Đại diện các tổ báo cáo kết quả thảo luận. Tổ khác góp ý, bổ sung. - Chốt lại vấn đề: Nhiệm vụ của HS lớp 9 là phải phát huy truyền thống của trường, cụ thể: + Phải hoàn thành chương trình các môn học có kết quả tốt. + Phải có đạo đức tốt. + Phải đỗ tốt nghiệp THCS. Phấn đấu vào trường công lập. Kết thúc hoạt động - Phát biểu ý kiến, nhận xét sự tham gia của HS - Nhận xét kết quả hoạt động. Cả tập thể Người điều khiển - Phân công chuẩn bị tiết sau: + Lựa chọn phương án tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. + Giấy khổ lớn, bút màu, băng dính. + Chuẩn bị các tác phẩm thơ, dụng cụ vẽ và ý tưởng để vẽ. - Hát tập thể. - Người điều khiển nhận xét hoạt động và tuyên bố kết thúc hoạt động. Ngày soạn: 20 / 09 / 2013 Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tiết 2: THẢO LUẬN VỀ TẶNG KỈ VẬT LƯU NIỆM CHO TRƯỜNG – THI VIẾT, VẼ CA NGỢI TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG . I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: - Hiểu ý nghĩa của tặng kỉ vật lưu niệm cho trường của học sinh cuối cấp THCS từ đó có tình cảm lưu luyến, gắn bó với trường, lớp, với thầy cô giáo và bạn bè; mong muốn để lại vật kỉ niệm cho trường. - Hiểu về truyền thống của lớp, của trường. - Tự hào, trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường. - Phát triển tư duy ngôn ngữ, kĩ năng viết, vẽ, giao tiếp, hợp tác. - GD kĩ năng tư duy sáng tạo; kĩ năng hợp tác làm việc theo nhóm; kĩ năng giải quyết vấn đề. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: - Lựa chọn phương án tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. - Xây dựng kế hoạch thực hiện. - Ca ngợi truyền thống của lớp, của trường 2-Hình thức hoạt động: - Thảo luận, các tác phẩm văn học , vẽ đã chuẩn bị. - Xây dựng kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. - Hình thức: thi vẽ, làm thơ, tổ chức trò chơi. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: - Bản dự thảo kế hoạch tặng kỉ vật lưu niệm cho trường. - Một số tiết mục văn nghệ. - Giấy khổ lớn, bút màu, băng dính. - Tổ 1 và 2: chuẩn bị các tác phẩm thơ. - Tổ 3 và 4: dụng cụ vẽ và ý tưởng để vẽ. 2-Về tổ chức: - Cán bộ lớp dự thảo kế hoạch. - GVCN góp ý kiến. - Mỗi HS tự dự kiến kế hoạch của mình. - Phân công người điều kiển chương trình: lớp trưởng, thư kí. - Chuẩn bị tiết mục văn nghệ: VTM - Phân công trang trí: tổ 4. - Phân công người điều khiển, ban giám khảo. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Cả lớp Người điều khiển Người điều khiển Các tổ Cả lớp Người điều khiển Tố 3, 4. Thư kí Lớp trưởng Người điều khiển Tổ 1, 2. Lớp trưởng Các tổ Người điều khiển Các tổ . Người điều khiển Các tổ Cả tập thể. Người điều khiển Ban giám khảo Hoạt động khởi động - Hát một bài hát tập thể. - Tuyên bố lí do: Các bạn thân mến.Thế là 4 năm học đã trôi qua, chúng ta phải xa mái trường THCS thân yêu này. Để thể hiện tình cảm của tập thể lớp 9/3 đối với nhà trường, hôm nay lớp chúng ta tiến hành thảo luận tặng kỷ vật lưu niệm cho trường và hát về ngôi trường của chúng ta. - Giới thiệu đại biểu: Hoạt động 1: Thảo luận về tặng kỉ vật lưu niệm cho trường - Giới thiệu đại diện các tổ lên trình bày tặng vật lưu niệm , đồng thời nêu ý nghĩa, tại sao chọn chọn kỉ vật đó của tổ mình. - Các tổ lần lượt trình bày - Cả lớp thảo luận chọn một hình thức kỉ vật phù hợp với lớp, với trường. -Lần lượt nêu từng câu hỏi: 1-Theo bạn việc để lại kỉ vật lưu niệm cho nhà trường đối với lớp cuối cấp có cần thiết không? Vì sao? 2-Trong tình hình thực tế của lớp và nhà trường, theo bạn lớp ta cần xây dựng kỉ vật gì để lại cho nhà trường? - Suy nghĩ tham gia phát biểu ý kiến. - Thư kí ghi biên bản Thống nhất kỉ vật lưu niệm. - Lần lượt nêu các câu hỏi: 3-Để có kỉ vật lưu niệm cho nhà trường mà lớp ta đã chọn, chúng ta cần phải tiến hành những công việc gì? 4-Theo bạn lớp ta nên có kế hoạch, thời gian chuẩn bị như thế nào? - Nêu ý kiến của cá nhân mình. - Báo cáo toàn diện phương án xây dựng. - Bổ sung ý kiến lần cuối và biểu quyết. - Phân công công việc và tiến hành thực hiện kế hoạch. - Trình bày các tiết mục văn nghệ. Hoạt động 2: Sáng tác theo chủ đề - Cho các đội bốc thăm chủ đề. - Đọc to chủ đề dự thi của đội mình, sau đó viết chủ đề của đội mình lên đầu bảng phần bảng của đội mình Nhận giấy bút, bút, màu để viết, vẽ. - Qui định thời gian sáng tác và trình bày vào giấy. - Mỗi tổ một bức vẽ theo chủ đề đã chọn. - Bàn bạc, phân công, khẩn trương xây dựng tác phẩm của đội mình. - Trong khi chờ đợi các đội trình bày, các tổ biểu diễn các tiết mục văn nghệ xen kẽ. GVCN Cả tập thể. Người điều khiển - Yêu cầu các đội trưng bày và trình bày tác phẩm của đội mình . - Ý kiến nhận xét. - Chấm điểm cho các đội. Kết thúc hoạt động: - Phát biểu ý kiến và động viên khuyến khích HS. - Đánh giá kết quả hoạt động theo chủ điểm của từng HS làm cơ sở cho việc xếp loại hạnh kiểm. - Chuẩn bị tiết sau : + Mỗi HS 1 bản đăng kí thi đua cá nhân nộp cho tổ trưởng. + Mỗi tổ viết 1 bản đăng kí thi đua. + Lớp trưởng trên cơ sở của các tổ viết 1 bản đăng kí thi đua cho lớp. Nội dung: Chuyên cần; học bài, làm bài đầy đủ, xây dựng bài; kết quả học tập; tỉ lệ xếp loại; biện pháp thực hiện; chỉ tiêu. + Phân công trang trí: tổ 2 - Hát tập thể. - Người điều khiển nhận xét hoạt động và tuyên bố kết thúc hoạt động. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 STT Họ và tên Xếp loại Cá nhân T 1 T 2 Tổ T 1 T 2 GVCN T 1 T 2 Ngày soạn: 10/10/2013 Chủ điểm tháng 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI Tiết 3: LỄ ĐĂNG KÍ THI ĐUA HỌC TẬP TỐT – THI TÌM HIỂU THƯ BÁC HỒ I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: - Nắm vững các chỉ tiêu thi đua học tập tốt của lớp, và xác định chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân trong năm học để đạt kết quả cao. -Ủng hộ các biện pháp thi đua học tập tốt của lớp, có động cơ học tập đúng đắn để vươn lên. - Rèn luyện phương pháp học tập tích cực, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. - Nhận thức được sự quan tâm của Bác Hồ về quyền được hưởng giáo dục của học sinh và thấm nhuần ý nghĩa những lời dạy trong thư của Bác. - Kính yêu Bác, trân trọng và biết ơn sự quan tâm của Bác dành cho các em. - Biết thực hiện lời dạy của Bác để học tập tốt, rèn luyện tốt. - GD kĩ năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện mục tiêu; kĩ năng giao tiếp; kĩ năng lắng nghe tích cực. .II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung:. - Đưa ra các chỉ tiêu thi đua học tập và dự thảo chương trình hành động của lớp, các biện pháp thực hiện. - Các tổ và cá nhân đăng kí thi đua. - Những lời dạy của Bác thể hiện trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa tháng 9/1945. Và thư gửi ngành giáo dục ngày 16/10/1968 - Các quyền trẻ em được Bác Hồ quan tâm trong nội dung thư của Bác. - Một số tiết mục văn nghệ tạo không khí sôi nổi, đoàn kết. 2-Hình thức hoạt động: - Lễ đăng ký thi đua và văn nghệ. - Thi hỏi – đáp và thảo luận ý nghĩa những lời dạy trong thư của Bác. III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: - Các bảng đăng kí thi đua (của cá nhân, tổ, lớp) với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. - Hai lá thư của Bác. Điều 28,29 của công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. - Một số câu hỏi thảo luận thư Bác và đáp án - Phương tiện trang trí. 2-Về tổ chức: - GV nêu nội dung, yêu cầu và kế hoạch tổ chức hoạt động “Lễ giao ước thi đua”cho cả lớp. - Lớp trưởng yêu cầu mọi thành viên tìm đọc thư Bác Hồ gửi cho HS, gửi cho ngành GD. - Phân công chuẩn bị nội dung thi đua và chỉ tiêu phấn đấu. + Người điều khiển: Lớp phó học tập + Người hướng dẫn thảo luận: Lớp trưởng + Thư kí: thư kí lớp + Ban giám khảo: Tổ trưởng 4 tổ + Văn nghệ, trang trí, mua quà, mời đại biểu . IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Cả tập thể Người điều khiển Người điều khiển Cá nhân học sinh Tổ trưởng Hoạt động khởi động - Hát tập thể. - Tuyên bố lý do: Tiết trước, lớp chúng ta đã nghe nhiều báo cáo kinh nghiệm học tập tốt. Lớp đã thảo luận sôi nổi để biến những kinh nghiệm đó thành phương pháp học tập bổ ích cho mỗi cá nhân học sinh. Trong tiết hoạt động hôm nay, lớp chúng mình sẽ cùng nhau đăng ký thi đua thảo luận về việc thực hiện những chỉ tiêu thi đua của mình để việc học tập của lớp nói chung và của mỗi người đạt được kết quả tốt nhất.Đồng thời tìm hiểu thư Bác Hồ gởi cho học sinh nhân ngày khai trường - Giới thiệu đại biểu (nếu có) - Giới thiệu chương trình hoạt động: + Giao ước thi đua + Đọc thư Bác. + Thảo luận kế hoạch hành động + Thông qua chương trình hành động. + Văn nghệ + GVCN phát biểu. Hoạt động 1: Lễ đăng kí thi đua học tập tốt a/ Giao ước thi đua - Nêu thể lệ giao ước thi đua: Mỗi cá nhân, mỗi tổ, lớp đều có bản giao ước thi đua. - Cá nhân đọc bản giao ước thi đua: + Học sinh học khá giỏi + Học sinh học yếu, kém. - Từng tổ đọc bản giao ước thi đua của tổ mình. - Các tổ và cá nhân nộp bản giao ước cho thư ký. Lớp trưởng Người HD thảo luận Cá nhân học sinh Người HD thảo luận Cả lớp Người điều khiển Lớp trưởng Người điều khiển Các tổ Ban giám khảo - Trình bày “Chương trình thi đua của lớp” b/ Thảo luận kế hoạch hành động - Lần lượt nêu các câu hỏi: + Trong các chỉ tiêu phấn đấu của lớp, các bạn thấy những chỉ tiêu nào phù hợp, những chỉ tiêu nào không? Tại sao? + Lớp, tổ, bản thân bạn có thể gặp những khó khăn gì trong việc thực hiện? Làm thế nào để khắc phục? + Lớp ta, tổ bạn và chính bản thân bạn có thể làm những việc gì để thực hiện những chỉ tiêu đề ra? - Tham gia thảo luận. - Tổng hợp các ý kiến. c/ Trò chơi: 1. Giải đáp ô chử: Ô chữ gồm 12 chữ cái.Đây là mục tiêu phấn đấu của thầy và trò . Hoạt động 2: Thi tìm hiểu thư Bác Hồ Cách mạng Tháng Tám thành công đem lại cho nhân dân ta độc lập tự do, trẻ em được đến trường Ngay từ ngày khai giảng đầu tiên cho đến lúc trước khi đi xa, Bác Hồ đã luôn chăm lo quan tâm đến việc học tập, tu dưỡng của học sinh.Trong buổi hoạt động hôm nay, lớp chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại lời dạy của Bác qua cuộc thi Tìm hiểu nội dung thư của Bác gửi cho học sinh và ngành Giáo dục. - Đọc thư của Bác a/ Thi hỏi đáp: - Nêu lần lượt các câu hỏi, tổ nào có tín hiệu trước sẽ được quyền trả lời, trả lời đúng thì BGK ghi điểm, điểm ghi công khai trên bảng. Nếu sai hoặc chưa đầy đủ thì các đội khác có quyền bổ sung. - Thảo luận theo các câu hỏi: 1-Bác Hồ viết thư gửi HS cả nước nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào? +Tháng 9- 1945 2-Bác nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của nền giáo dục mới. Bạn hãy đọc lại lời thư ấy của Bác? + từ giờ phút này giở đi hoàn toàn Việt Nam. + một nền giáo dục sẵn có của các em. 3-Trong thư, Bác nói về vai trò trách nhiệm của học sinh, bạn hãy chỉ ra đoạn thư đó của Bác? + Sau 80 năm giời nô lệ ở công học tập của các em. 4-Trong thư 1968, Bác căn dặn thầy trò về công tác chuyên môn và học tập như thế nào? + Dù khó khăn đến đâu khoa học và kỹ thuật. 5-Quyền được hưởng giáo dục của các em thể hiện trong thư Bác như thế nào? + Quyền được hưởng giáo dục là quyền cơ bản trong sự hình thành, phát triển tài năng và nhân cách cuả trẻ em. Trong thư Bác viết tháng 9- 1945 thể hiện ở đoạn “một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em năng lực sẵn có của các em.” - Lần lượt trả lời - Tổng kết điểm của từng tổ, thông báo kết quả đội đạt giải nhất, nhì, ba. Người điều khiển Cả lớp GVCN Cả lớp Người điều khiển - Trao quà cho các đội b/ Văn nghệ: - Mời lần lượt các tiết mục văn nghệ của mỗi tổ lên trình diễn - Vừa liên hoan vừa thưởng thức văn nghệ. Kết thúc hoạt động: - Nhận xét sự tham gia và sự hiểu biết của học sinh về những lời dạy của Bác, khen những tổ trả lời hay. Động viên HS cố gắng làm theo thư Bác. - Đánh giá kết quả hoạt động theo chủ điểm của từng HS làm cơ sở cho việc xếp loại hạnh kiểm. - Dặn dò học sinh chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo: tìm một số câu hỏi khoa học xung quanh chúng ta. Mỗi tổ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để thi văn nghệ giữa các tổ. - Hát tập thể. - Người điều khiển nhận xét hoạt động và tuyên bố kết thúc hoạt động. Ngày soạn: 10/10/2013 Chủ điểm tháng 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI Tiết 4: EM LÀ NHÀ KHOA HỌC – THI TÀI NĂNG VĂN NGHỆ I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: * - Nâng cao quyền được phát triển khả năng về trí tuệ, vận dụng tri thức đã học để giải thích một số hiện tượng khoa học xảy ra trong tự nhiên, trong xã hội và trong đời sống. - Từ đó càng yêu thích các môn học, hăng say học tập, có thái độ học tập đúng đắn. * - Rèn luyện các kĩ năng tham gia vào hoạt động, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập và trong các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. - Thể hiện tài năng văn nghệ trước lớp với các thể loại: hát, ngâm thơ, kể chuyện ,tiểu phẩm. - Tạo không khí sôi nổi, tươi vui, yêu cuộc sống, yêu trường, yêu lớp. - Sẵn sàng tham gia các hội diễn, các hoạt động văn nghệ do nhà trường tổ chức. * - GD kĩ năng tư duy sáng tạo; kĩ năng suy nghĩ tích cực; kĩ năng đánh giá và tự đánh giá. II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung:. - Kiến thức một số môn học như: Toán, Lý, Hóa, Sinh - Một số hiện tượng khoa học xảy ra trong tự nhiên và đời sống, các bài toán vui, câu đố có nội dung khoa học - Các bài hát, bài thơ, truyện kể, tiểu phẩm phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh. 2-Hình thức hoạt động: - Hái hoa kiến thức. - Một số tiết mục văn nghệ xen kẽ. - Thi trình diễn văn nghệ với các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, đọc thơ, ngâm thơ, kể chuyện, diễn tiểu phẩm III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: - Câu hỏi, câu đố liên quan đến chủ đề cuộc thi. - Câu hỏi liên quan đến một số điều được ghi trong công ước Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em. - Phiếu ghi các câu hỏi - Đáp án biểu điểm, quà tặng làm phần thưởng cho cuộc thi. - Một số tiết mục văn nghệ. - Một số nhạc cụ đơn giản: bộ phách, đàn ghi ta. 2-Về tổ chức: - 4 tổ, mỗi tổ chọn hai HS tham gia “Em là nhà khoa học” - Mời GV làm cố vấn. - Giáo viên chủ nhiệm nêu nội dung, yêu cầu của hoạt động “Thi tài năng văn nghệ” của lớp. - Động viên các cá nhân, tổ, nhóm đăng kí tiết mục tham gia dự thi. - Các cá nhân, nhóm tổ chức tập luyện. - Trang trí: tổ 3 - Phân công người điều khiển chương trình: Lớp phó Văn thể mỹ - Cử ban giám khảo. Ban giám khảo xây dựng thang chấm điểm. - Thư kí ghi điểm. - Chuẩn bị nhạc cụ. - Vui VN: đặt tên cho 4 tổ: Tổ 1- đội Tia sánh, Tổ 2 - đội Họa Mi, Tổ 3 - đội Sơn Ca, Tổ 4 - đội Hoa Học Trò. IV- TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung Cả tập thể Người điều khiển Người điều khiển Người điều khiển Hoạt động khởi động - Hát bài hát tập thể. - Tuyên bố lý do: Chúng ta đã từng biết đến những tấm gương học sinh Việt Nam làm rạng rỡ Tổ quốc tại các kỳ thi quốc tế về Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học Chúng ta cũng đã nghe nói đến những nhà khoa học trẻ Việt Nam có nhiều tìm tòi khám phá để có những phát minh nổi tiếng. Họ đã từng làm cho chúng ta cảm phục, họ luôn xứng đáng để chúng ta noi theo. Hôm nay, đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta sẽ gắng học tập để trở thành những nhà khoa học, cùng trao đổi những kinh nghiệm trong học tập, tạo nên một lớp học thân thiện, một môi trường giáo dục an toàn. Đó là lý do của buổi sinh hoạt hôm nay. - Giới thiệu chương trình hoạt động: + Thi hiểu biết. + Vui văn nghệ. Hoạt động 1: Thi hiểu biết [...]... kế họạch cho hoạt động tiếp theo: tổ chức lễ đăng ký:’’Tuần học tốt, tháng học tốt’’ Mỗi tổ sẽ hội ý để xây dựng kế họạch thi đua của tổ, làm thế nào để đưa phong trào học tập của lớp đi lên - Hát tập thể - Người điều khiển nhận xét hoạt động và tuyên bố kết thúc hoạt động ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 STT Họ và tên Cá nhân T1 T2 Xếp loại Tổ T1 T2 GVCN T1 T2 Chủ điểm tháng 11: Ngày... khiển nhận xét hoạt động và tuyên bố kết thúc hoạt động ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 STT Họ và tên Cá nhân T1 T2 Xếp loại Tổ T1 T2 GVCN T1 T2 Ngày soạn :4/ 12/2013 Chủ điểm tháng 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN Tiết 7: THẢO LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ: “THANH NIÊN PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA DÂN TỘC” THI VĂN NGHỆ CA NGỢI TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học... việc xếp loại hạnh kiểm - Phổ biến kế hoạch chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo: các cán sự bộ môn dựa theo đề cương ôn tập do giáo viên bộ môn đã cho mỗi môn soạn 5 câu hỏi có đáp án kèm theo để tiết sau tiến hành hoạt động “Hội vui học tập” - Hát tập thể - Người điều khiển nhận xét hoạt động và tuyên bố kết thúc hoạt Ngày soạn: 4/ 12/2013 Chủ điểm tháng 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN Tiết 8: HỘI VUI HỌC TẬP -... HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: - Các chỉ tiêu học tập và rèn luyện của cá nhân, tổ, lớp - Kế hoạch thi đua - Biện pháp thực hiện - Những kỉ niệm sâu sắc về tình cảm của HS với thầy cô giáo - Những truyện kể, bài thơ, bài hát ca ngợi thầy cô giáo, ca ngợi tình nghĩa thầy trò 2-Hình thức hoạt động: - Trao đổi, thảo luận, kể chuyện, sinh hoạt văn nghệ III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: -... GIÁO VIỆT NAM I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: * - Nhận thức được ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 - Có thái độ trân trọng, yêu quí và luôn ghi nhớ công ơn các thầy cô giáo - Biết lễ phép nghe lời thầy cô giáo - Tích cực tham gia và phát huy tính sáng tạo trong hoạt động văn hoá,văn nghệ * - GD kĩ năng đồng cảm, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lắng nghe tích cực II-NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:... dự án của mình và baó cáo trước lớp - Góp ý bổ sung Kết thúc hoạt động: - Nhận xét chung về kết quả và sự chuẩn bị của học sinh - Cảm ơn sự giúp đỡ và tham gia của giáo viên, tuyên bố kết thúc - Các tổ trưởng xếp loại từng thành viên của tổ mình sau tiết hoạt động - Hát tập thể ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 STT Họ và tên Cá nhân T1 T2 Xếp loại Tổ T1 T2 GVCN T1 T2 Ngày soạn: 4/ 1/20 14. .. cầu chuẩn bị cho hoạt động sau: Tọa đàm về vai trò của Đoàn và lí tưởng của Thanh niên hiện nay – Giao lưu với đoàn viên ưu tú - Các tổ trưởng xếp loại từng thành viên của tổ mình sau tiết hoạt động - Hát bài "Nồi vòng tay lớn" ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 &2 STT Họ và tên Xếp loại Cá nhân T1 T2 Ngày soạn: 10/3/20 14 Tổ GVCN T1 T1 T2 T2 Chủ điểm tháng 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN Tiết 13:... HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 1-Nội dung: - Vai trò của tổ chức Đoàn - Nhiệm vụ của Đoàn viên, thanh niên hiện nay - Lí tưởng của thanh niên - Tình hình hoạt động của Đoàn ở địa phương - Các gương tốt đoàn viên ưu tú - Tình hình và các thành tích của lớp 2-Hình thức hoạt động: - Toạ đàm, thảo luận - Giao lưu - Văn nghệ III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: 1-Phương tiện hoạt động: - Điều lệ Đoàn - Tư liệu, báo chí p/ánh các... khiển - Chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo:Mỗi cá nhân , tổ chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn - Các tổ trưởng xếp loại từng thành viên của tổ mình sau tiết hoạt động Ngày soạn: 10/3/20 14 Chủ điểm tháng 3 TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN Tiết 14: SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26-03 THẢO LUẬN KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ HỘI TRẠI 26-3 I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh:... của học sinh Học sinh - Nhận xét tiết hoạt động và nêu yêu cầu chuẩn bị cho hoạt động GVCN sau: phân công mời Đảng viên tiêu biểu ở địa phương Người điều - Các tổ trưởng xếp loại từng thành viên của tổ mình sau tiết hoạt khiển động Ngày soạn: 18/2/20 14 Chủ điểm tháng 1 và 2 MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN Tiết 11: GIAO LƯU VỚI ĐẢNG VIÊN TIÊU BIỂU Ở ĐỊA PHƯƠNG I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh hiểu những nét chính . Ngày soạn: 5/ 09/ 2013 Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tiết 1: BẦU CÁN BỘ LỚP - THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: - Hiểu vai trò. phát biểu. cho lớp biểu quyết về phương hướng hoạt động Hoạt động 2: Tổ chức bầu cán bộ lớp - Nêu thể lệ bầu cử - Cả lớp thảo luận về cách thức bầu. - Hướng dẫn chọn đội ngũ cán bộ - Chốt lại. thức bầu. - Hướng dẫn chọn đội ngũ cán bộ - Chốt lại ý kiến chung của cả lớp và GVCN - Bầu cán bộ lớp. - Đội ngũ cán bộ lớp ra mắt, nhận nhiệm vụ và hứa quyết tâm thực hiện. - Đọc bản nhiệm vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_Lớp 9_Bộ 4, Giáo án Hoạt động Giáo dục ngoài giờ lên lớp_Lớp 9_Bộ 4,

Từ khóa liên quan