Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 12 (hay)

83 1K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:09

Gi¸o ¸n Gi¸o dôc c«ng d©n 9 ***** N¨m häc: 2012-2013 Ngày soạn 14/8/2012. Ngày soạn :15+18/8/2012. TUẦN I -BÀI 1 -TIẾT 1 CHÍ CÔNG VÔ TƯ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1.Kiến thức: -Hs hiểu được thế nào là chí công vô tư. -Những biểu hiện của phẩm chất chí công vô tư. -Y nghĩa của chí công vô tư. 2.Kĩ năng: -Hs phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư hoặc không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày. -Hs biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chí công vô tư. 3.Thái độ: -Ung hộ ,bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô tư trong cuộc sống. -Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi ,tham lam,thiếu công bằng trong giải quyết công việc. *Trọng tâm: -Giúp h/s hiểu khái niệm chí công vô tư, những biểu hiện của chí công vô tư ích lợi, ý nghĩa của đức tính đó đối với cuộc sống, xã hội - Người học sinh rèn luyện như thế nào để có chí công vô tư. II. CHUẨN BỊ +PHƯƠNG PHÁP: - Giáo viên: Soạn giáo án, bộ tranh GDCD 9 - Học sinh: đọc trước bài ở nhà. -Sưu tầm các câu chuyện, tục ngữ ca dao về phẩm chất chí công vô tư. * Phương pháp: Kết hợp kể chuyện ,thuyết ,trình đàm thoại+giải quyết tình huống. III.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: 1.Ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra:-Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh + Kết hợp trong giờ 3. Bài mới:G/v đặt câuhỏi,nêu ýnghĩa sự cần thiếtvà tác dụng của chí công vô tư. HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT *HĐ 1 Gv dẫn dắt, nêu vấn đề - Đây là một trong những đức tính mà Bác Hồ đã dạy: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư - Gọi học sinh đọc mẩu chuyện về Tô Hiến Thành ? Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ ntn trong việc dùng người và giải quyết công việc?(G/vn.xét theo SGV) ? Tại sao nếu chọn người làm việc, T.H.T chon V.T.Tá? ? T.H.T không chọn người đã hầu hạ mình chu đáo Đọc“Điều mong muốn củaBác Hồ’ ? Cùng với sự hiểu biết của em về BH 2h/s đọc(sgk-3) H/S thảo luận nhóm (5') - Đó là người có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì công việc ->Không vì tình riêng mà quên đi trách nhiệm đối với đất nước H/stự bộc lộ I.Đặt vấn đề 1.Tìm hiểu 1 tấm gương về chí công vô tư: Tô H.Thành G/vtóm tắt ý kiến nhận xét) -Tấm gương sáng về chí công vô tư: Chủ tịch HCM 1 TrÇn V¨n ThÞnh ***** THCS V©n hoµ em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp CM của Bác? ( Gv huy động h/s độc lập suy nghĩ) ? Theo em những điều đó đã tác động ntn đến tình cảm của nhân dân ta đối với Bác *HD2 ? Em hiểu thế nào là chí công vô tư và tác dụng của nó trong đ/sống cộng đồng? ? Chí công vô tư đem lại lợi ích gì cho tập thể ? Người chí công vô tư sẽ được đón nhận những gì? ? Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư học sinh cần phải làm gì? ? Tìm những danh ngôn nói về chí công vô tư *HĐ3 :Luyện tập - Gọi h/s đọc y/ cầu btập, các hành vi: Chia2nhóm: N1 chọn h.vi chí công vô tư N2: chọn h.vi không chí công vô tư? ? Tán thành ý kiến nào? Tại sao? Thái độ của em ntn trong các tình huống sau? ? Nêu 1 số VD về những việc làm thể hiện chí công vô tư - Kính yêu -> sống, làm việc theo gương Bác (H/s nêu ND bài học) -Sự tin cậy, kính trọngcủangười khác - Ủng hộ, quý trọng ngườichí công vô tư - Phê phán vụ lợi cá nhân - Học tập những người có đức tính chí công vô tư -B.tập1 H/s lênbảng làm B.T trong bảng phụ -BTập 2 -BTập 3 -BTập 4 II.Bài học: 1.Thế nào là chí công vô tư ? -Là phẩm chất đạo đức của con người ,thể hiện ở sự công bằng , không hiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải,xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. 2.Ýnghĩa của phẩm chất chí công vô tư: -Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và xã hội ,góp phần làm cho đất nước giàu mạnh,xã hội công bằng ,dân chủ ,văn minh. 3.Rèn luyện chí công vô tư như thế nào? -Ung hộ quí trọng người có đức tính chí công vô tư. -phê phán hành động không chí công vô tư. III. Luyện tập: Bài 1.A(chí côngvô tư)d,đ, e *B(không chí côngvôtư)a,b, c Bài 2 Chọn d, đ Bài 3:a, Phản đối b, đồng tình bạn Trung c, phản đối. 4. Củng cố: giáo viên khái quát nội dung bài 5. HDVN - Học thuộc nội dung bài học Làm các bài tập vào vở. Sưu tầm những mẩu chuyện ,tấm gương về chí công vô tư. -Đọc các mẩu chuyện bài 2,trả lời câu hỏi tìm hiểu.Đọc trước bài học. -Sưu tầm các tấm gương về tính tự chủ. Ngày soạn :20/8/2012 Ngày dạy:22+25/8/2012 TUẦN 2 -BÀI 2 - TIẾT 2 2 Gi¸o ¸n Gi¸o dôc c«ng d©n 9 ***** N¨m häc: 2012-2013 TỰ CHỦ I-MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức :- Hs hiểu đựơc thế nào là tính tự chủ. Biểu hiện của tính tự chủ. - Ý nghĩa của tính tự chủ trong cuộc sống cá nhân,gia đình và xã hội. 2.Kỹ năng: -Nhận biết được những biểu hiệncủa tính tự chủ. -Biết tự đánh giá bản thân và người khác về tính tự chủ. 3.Thái độ :-Tôn trọng những người biết sống tự chủ. -Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ và cuộc sống hàng ngày. 4.Trọng tâm:-Giúp học sinh hiểu thế nào là tự chủ, ý nghĩa của tự chủ cuộc sống -Học sinh rèn luyện như thế nào tính tự chủ. II. CHUẨN BỊ +PHƯƠNG PHÁP: * Giáo viên: Soạn giáo án, bảng phụ ,bút dạ,những ví dụ thưc tế về tính tự chủ. *Học sinh: -Đọc trước bài ở nhà +Sưu tầm các câu chuyện , các tấm gương về tính tự chủ. *Phương pháp:Kết hợp kể chuyện ,thảo luận nhóm, đàm thoại+giải quyết tình huống III-TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra:Thế nào là chí công vô tư ?Nêu ý nghĩa tác dụng của chí công vô tư? Học sinh phải rèn luyện chí công vô tư như thế nào? (-Gọi 1 h/s làm bài tập 4 SGK.) 3. Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: g/v nêu một tấm gương trong thực tế về tính tự chủ. HOẠT ĐÔNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT *HĐ2:Gọi H/S đọc 2 VD SGK( trang 6,7 ) ? Bà Tâm đã làm gì trước nỗi bất hạnh của gia đình ? Theo em bà Tâm là người ntn? ?Vì sao N từ 1 HS ngoan đi đến chỗ nghiện ngập và trộm cắp ntn? Tại sao như vậy? *HĐ3:Thảo luận nhómvề cách ứng xử thể hiện tínhn tự chủ.(G/V chia 4 nhóm thảo luận theo h/dẫn SGV) *HĐ4: ? Theo em tính tự chủ biểu hiện ntn? ? Vì sao con người cần biết tự chủ? ?tính tự chủ có ý nghiã tác dụng như thế nào trong cuộc ( Häc sinh tù béc lé) Bàkokhóctrướcmặtcon Nén nỗi đau chăm sóc con,tích cực giúp đỡ người HIV?AIDS khác,vận động mọi người cùng thực hiện . -Đua đòi ăn chơi Thiếu ý chí,sống buông thả,thiếu tự tin ko làm chủ bản thân Đại diện nhóm trả lời h/s khác bổ xung,G/v nhận xét. H/s nêu theo nội dung bài học I-Tìm hiểu bài: A-Đặt vấn đề:SGK B-Nhận xét: Bà Tâm đã làm chủ được tình cảm hành vi của mình nên đã vượt qua đau khổ sống có ích cho con và người khác -N là người thiếu tự chủ,thiếu bản lĩnh. II. Bài học: 1.Thế nào là tự chủ? -Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ,tìnhcảm,hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh,điều kiện của cuộc sống. 2.Biểu hiện của tính tự chủ: -Thái độ bình tĩnh tự tin.Biết tự điều chỉnh hành vi của mình,biết tự kiểm tra,đánh giá bản thân mình. 3 Trần Văn Thịnh ***** THCS Vân hoà sng? ? L hc sinh, cn rốn luyn tớnh t ch ntn? *H5: Luyn tp. B.Tp1: gi HS c y/c BT 1 B.tp 2: Yờucu H/S k+tho lun. Y/cu H/S vit ra phiu hc tp . + suy ngh trc khi hnh ng. + sau mi vic lm xem xột li thỏi , hnh ng li núi ỳng/ sai => rỳt kinh nghim. Suy ngh k trc khi núi v hnh ng -Bit rỳt kinh nghim v sa cha sai sút. H/s tho lun tr li 3.ý ngha ca tớnh t ch: -T ch l 1 c tớnh quớ giỏ. -Cú tớnh t ch con ngi sng ỳng n,c x cú o c,cú vn hoỏ. -Tớnh t ch giỳp con ngi vt qua k/ khn,th thỏch v cỏm d. 4.Rốn luyn tớnh t ch ntn? -Suy ngh k trc khi núi v hnh ng. Xem xột thỏi ,li núi, h/ng, vic lm ca mỡnh ỳng hay sai. -Bit rỳt k/nghimv sa cha. III-Luyn tp: B. 1 :ng ý: a, b, d, e Bi 2 Bi3-ViclmcaHng thiu t ch Bi4:Tin v bit iu chnh hnh vi 4. Củng cố : Giáo viên khái quát nội dung bài 5. HDVN : -Hoàn chỉnh bài tập ,học thuộc nội dung bài học - Đọc các mẩu chuyện bài 3 trả lời câu hỏi gợi ý tìm hiểu sgk -Su tầm t liệu tranh ảnh the ồhiện thế nào là dân chủ ,không dân chủ,kỷ luật và không tôn trọng kỷ luật trong nhà trờng hoặc trong đời sống xã hội. ************* ************ ************************ Ngy son:26/8/2012 Ngy dy :29/8/2012 TUN 3 -BI 3 - TIT 3 DN CH V K LUT A. MC TIấU BI HC: 1.Kin thc: -Hiu c th no l dõn ch,k lut;nhng biu hin ca dõn ch ,k lut trong nh trng v trong i sng xó hi. -Hiu c ý ngha ca vic t giỏc thc hin nhng yờu cu,phỏt huy dõn ch v k lut l c hi ,iu kin mi ngi phỏt trin nhõn cỏch v gúp phn xõy dng mt xó hi cụng bng,dõn ch,vn minh. 2.K nng: -Bit giao tip,ng x v phỏt huy c vai trũ ca cụng dõn,thc hin tt dõn ch ,k lut nh bit biu t quyn v ngha v ỳng lỳc,ỳng ch,bit gúp ý vúi bn bốv mi ngi xung quanh. 4 Gi¸o ¸n Gi¸o dôc c«ng d©n 9 ***** N¨m häc: 2012-2013 -Biết phân tích,đánh giá các tình huống trong cuộc sống xã hội thể hiện tốt tính dân chủ và kỉ luật. -Biết tự đánh giá bản thân ,xây dựng kế hoạch rèn luyện tính kỉ luật. 3.Thái độ:-Có ý thức tự giác rèn luyện tính kỉ luật,phát huy dân chủ trong học tập,trong hoạt động xã hội và khi lao động ở nhà,ở trường cũng như trong tập thể và cộng đồng xã hội -Ung hộ những việc tốt ,những người thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật.;biết góp ý,biết phê phán đúng mức những hành vi vi phạm dân chủ,kỉ luật như:gia trưởng,quân phiệt,tự do vô kỉ luật. *Trọng tâm:- Học sinh cần hiểu được thế nào là dân chủ, kỷ luật ;Những biểu hiện của dân chủ, kỉ luật trong nhà trường và trong đời sống xã hội. - Hiểu được ý nghĩa của việc tự giác thực hiện những yêu cầu phát huy dân chủ và kỉ luật. B. CHUẨN BỊ -PHƯƠNG PHÁP: + GV đọc tài liệu, tranh ảnh ,băng hình tư liệu thể hiện sự vi phạm dân chủ,vô kỷ luật. -Soạn giáo án, bảng phụ ,bút dạ. + HS :- Đọc các mẩu chuyện bài 3 trả lời câu hỏi gợi ý tìm hiểu sgk -Sưu tầm tư liệu tranh ảnh thẻ hiện thế nào là dân chủ ,không dân chủ,kỷ luật và không tôn trọng kỷ luật trong nhà trường hoặc trong đời sống xã hội. *Phương pháp:Kích thích tư duy,thảo luận nhóm, đàm thoại+giải quyết tình huống C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ a.Thế nào là tự chủ?Biểu hiện và ý nghĩa của tính tự chủ ?Thực hiện tốt tính tự chủ sẽ có ích lợi gì? b- Em hãy đọc một vài câu tục ngữ, ca dao nói về tính tự chủ 3. Bµi míi: H§1 G/V thùc hiÖn theo gîi ý SGV. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HĐ CỦA TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT HĐ2 :GV dẫn dắt vào bài Tổ chức cho HS trao đổi về tình huống SGK ? Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong 2 VD trên GV chia bảng thành 2 cột GV nh/xét, đ/giá (treo bảng phụ) ? Việc làm của ông giám đốc cho thấy ông là người ntn? G nhận xét, bổ sung ? Từ các nh/xét về việc làm của lớp 9A và của ông GĐ em rút ra bài học gì? - G/v nhxét và kết luận HS đọc tình huống sgk HS trả lời và điền ý kiến cá nhân vào 2 cột HS nhận xét, bổ sung H cả lớp tham gia góp ý kiến I. ĐẶT VẤN ĐỀ Truyện 1:* Có dân chủ: - Các bạn sôi nổi thảo luận, đề xuất chỉ tiêu cụ thể -Các biện pháp thực hiện vấn đề chung -Tự nguyện tham gia các hoạt động tập thể - Thành lập “Đội thanh niên cờđỏ”. Truyện2:* Thiếu dân chủ - Công nhân không được bàn bạc, góp ý các yêu cầu của GĐ - Sức khỏe của cg nhân giảm sút - CN kiến nghị cải thiện lao động, đời sống vật chất tinh thần, nhưng không được chấp nhận. 5 Trần Văn Thịnh ***** THCS Vân hoà H3- G /v t chc cho h/s tho lun nhúm chia lp thnh 3 nhúm - G /v giao cõu hi cho hc sinh hng dn cỏc nhúm tho lun . Nhúm 1:1.Em hiu th no l DC? 2.Th no l tớnh k lut? Nhúm 2: Cõu 1: Dõn ch, k lut th hin nh th no? Cõu 2:T/ dng ca dõn ch v klut? Nhúm 3: Cõu 1: Vỡ sao trong c/sng chỳng ta cn phi cú dõn ch, k lut Cõu 2: Chỳng ta cn rốn luyn dõn ch, k lut nh th no? - G nhxột, b sung -> G/v hng dn, H/s rỳt ra bi hc G/v trỡnh ni dung bi hc lờn bng -H/s ghi vo v - G/v nhc li ni dung bi hc - G /v kt lun chuyn ý H4: Luyn tp: G. HS c lp phõn tớch cỏc hin tng trong hc tp v trong cuc sng, cỏc quan h XH - G a ra cỏc cõu hi - G b sung, hng n ý ỳng - H tr li cỏ nhõn - H c lp trao i - H trao i, phỏt biu - H c th kớ ghi cõu hi, nhúm tho lun. - C i din nhúm trỡnh by. - C lp gúp ý kin. - H tr li - G: c oỏn, chuyờn quyn, gia trng II. NI DUNG BI HC 1. Th no l Dõn ch, k lut ? * Dõn ch l: - Mi ngi lm ch cụng vic - Mi ngi c vit c cựng tham gia. - Mi ngi gúp ý kin thc hin kim tra giỏm sỏt * K lut l:- Tuõn theo quy nh ca cng ng - Hnh ng thng nht t cht lng cao. 2. Tỏc dng: - To ra s thng nht cao v nhn nhn thc, ý trớ v hnh ng. - To iu kin cho s phỏt trin ca mi cỏ nhõn - XD xó hi phỏt trin v mi mt 3. Rốn luyn nh th no? - Mi ngi cn t giỏc chp hnh k lut - Cỏc cỏn b lónh o, cỏc t chc XH to iu kin cho mi cỏ nhõn phỏt huyDõn ch, k lut. - HS võng li b m thc hin quy nh ca trng. III. Luyn tp: Bi 1:Nhng vic lm th hin tớnh dõn ch ý : a,b,d D. Cng c : - G/V khỏi quỏt ni dung bi hc theo cõu hi SGK,cho H/S thỡnh by cỏc bi tp cũn li. E- HDVN : - V nh hc bi c, hc thuc ni dung bi hc -Lm cỏc bi tp 2,4 vo v. -c tỡm hiu phn t vn tr li cỏc cõu hi tỡm hiu,xem trc ni dung bi hc v bi tp sgk bi tip theo. Su tm cỏc ti liu,tranh nh núi v ho bỡnh ,chin tranh v hot ng bo v ho bỡnh. 6 Gi¸o ¸n Gi¸o dơc c«ng d©n 9 ***** N¨m häc: 2012-2013 ********************** ******************** Ngày soạn:9/9/2012 Ngày dạy:12/9/2012 TUẦN 4- BÀI 4- TIẾT 4 BẢO VỆ HỒ BÌNH A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.KiÕn thøc: -HiĨu ®ỵc gi¸ trÞ hoµ b×nh vµ hËu qu¶ cđa chiÕn tranh,tõ ®ã thÊy ®ỵc tr¸ch nhiƯm b¶o vƯ hoµ b×nh,chèng chiÕn tranh cđa toµn nh©n lo¹i. 2.Hµnh vi: -TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh,chèng chiÕn tranh do líp trêng,®Þa ph¬ng tỉ chøc. -BiÕt c xư víi b¹n bÌ vµ mäi ngêi xung quanh mét c¸ch hoµ nh·,th©n thiƯn. 3.Th¸i ®é: -RÌn lun th¸i ®é yªu hoµ b×nh ghÐt chiÕn tranh. *Trọng tâm:-Häc sinh cÇn hiĨu ®ỵc gi¸ trÞ cđa hoµ b×nh,hËu qu¶, t¸c h¹i cđa chiÕn tranh. - Việc bảo vệ hoµ b×nh chèng chiÕn tranh là trách nhiệm cđa toµn nh©n lo¹i. - TÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng v× hoµ b×nh chèng chiÕn tranh, vËn ®éng mäi ngêi cïng tham gia B. Chn bÞ -ph ¬ng ph¸p: + GV:- ®äc tµi liƯu, su tÇm tranh ¶nh ,b¨ng h×nh ,bµi b¸o,bµi h¸t nãi vỊ hoµ b×nh,chiÕn tranh vµ ho¹t ®éng b¶o vƯ hoµ b×nh,chèng chiÕn tranh. -So¹n gi¸o ¸n, b¶ng phơ ,bót d¹. + HS :- §äc c¸c mÈu chun bµi 4 tr¶ lêi c©u hái gỵi ý t×m hiĨu sgk. Su tÇm c¸c tµi liƯu ,tranh ¶nh nãi vỊ hoµ b×nh ,chiÕn tranhvµho¹t ®éng b¶o vƯ hoµ b×nh *Ph ¬ng ph¸p: KÝch thÝch t duy,th¶o ln nhãm, ®µm tho¹i+gi¶i qut t×nh hng C. TiÕn tr×nh lªn líp 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc 2. KiĨm tra bµi cò: a. ThÕ nµo lµ d©n chđ ,kû lt ?D©n chđvµ kû lt cã quan hƯ víi nhau nh thÕ nµo ? b.Thùc hiƯn tèt d©n chđ vµ kû lt sÏ cã Ých lỵi g×? Häc sinh ph¶i lµm g× ®Ĩ thùc hiƯn tèt d©n chủ và kỷ lt trong nhµ trêng vµ x· héi ? 3. Bµi míi H§1:Giíi thiƯu bµi :G/v lÊy1 th«ng tin thêi sù cã chđ ®Ị nµy giíi thiƯu vµo bµi Ho¹t ®éng cđa thÇy H.® cđa trß Néi dung cÇn ®¹t H§2:- G treo tranh lªn b¶ng H/s ®äc vÊn ®Ị sgk vµ quan s¸t tranh - GVsư dơng 2 bøc tranh sgk ®Ĩ th¶o ln Chiah/s =3nhãm cho th¶oln nhãm - C¸c nhãm ®äcth«ng tin+xem tranh - G ®Ỉt c©u hái? Nhãm 1:C©u 1: Em cã suy nghÜ g× H/s ®+q.s¸t tranh I -T×m hiĨu bµi A. §Ỉt vÊn ®Ị B-NhËn xÐt: 1- Sù tµn khèc cđa chiÕn tranh - Gi¸ trÞ cđa hoµ b×nh - Sù cÇn thiÕt ng¨n chỈn chiÕn tranh vµ b¶o vƯ hoµ b×nh 2- HËu qu¶ : - CTTG1 lµm 10 triƯu ngêi chÕt 7 TrÇn V¨n ThÞnh ***** THCS V©n hoµ khi ®äc c¸c th«ng tin vµ xem ¶nh 2. ChiÕn tranh ®· g©y lªn hËu qu¶ g× cho con ngêi? 3. ChiÕn tranh ®· g©y hËu qu¶ g× cho trỴ em Nhãm 2C1: V× sao ph¶i ng¨n ngõa chtranh vµ b¶o vƯ hoµ b×nh C 2. CÇn ph¶i lµm g× ®Ĩ ng¨n ngõa ctranh vµ b¶o vƯ hoµ b×nh Nhãm 3C1: Em cã suy nghÜ g× khi ®Õ qc MÜ g©y ctranh ë ViƯt Nam? C2. Em rót ra bµi häc g× sau khi th¶o ln c¸c th«ng tin vµ ¶nh - G híng dÉn c¸c nhãm tr×nh bµy - G ®¸nh gi¸, xem xÐt và kÕt ln chun ý - H§3: G gióp h/s hiĨu ®ỵc hoµ b×nh lµ g× vµ c¸c ho¹t ®éng nh»m b¶o vƯ hoµ b×nh, häc sinh liªn hƯ b¶n th©n ? ThÕ nµo lµ hoµ b×nh? ? BiĨu hiƯn cđa lßng yªu hoµ b×nh ? Nh©n lo¹i nãi chung vµd/ téc ta nãi riªng ph¶i lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ hoµ b×nh - GV vµ HS ®µm tho¹i theo 3 c©u hái, H/s tr×nh bµy, nhËn xÐt - G/v nhËn xÐt, bỉ sung H§4:Ln tËp Bµi tËp 1/16 Bµi tËp 4/16 - H tham gia tiĨu phÈm ph©n vai vµ lêi tho¹i - H c¶ líp nhËn xÐt -G nhËn xÐt,®¸nh gi¸,ch÷a bµi tËp. - C¸c nhãm th¶o ln - H tr×nh bµy - H nhËn xÐt - H ghi vµo vë H/s tự bộc lộ - H/s lµm bµi tËp - CTTG2 lµm 60 triƯu ngêi chÕt 3.Tõ 1900 -> 2000 chiÕn tranh lµm:- 2 triƯu trỴ em chÕt - 6 triƯu trỴem th¬ngtÝchtµnphÕ - 20 triƯu trỴ em sèng b¬ v¬ - 3 tr¨m ngh×n trỴ em ti thiÕu niªn bc ph¶i ®i lÝnh cÇm sóng giÕt ngêi II. Néi dung bµi häc 1. Hoµ b×nh:- Kh«ng cã chiÕn tranh hay xung ®ét vò trang . - Lµ mèi quan hƯ hiĨu biÕt t«n träng b×nh ®¼ng gi÷a c¸c qc gia,dân tộc , gi÷a con ngêi víi con ngêi - lµ kh¸t väng cđa nh©n lo¹i 2.BiĨu hiƯn cđa lßng yªu hoµ b×nh: - Gi÷ g×n cc sèng b×nh yªn - Dïng long th¬ng lỵng ®µm ph¸n ®ª gi¶i qut m©u thn - Kh«ng ®Ĩ x¶y ra chiÕn tranh xung ®ét 3. Cách thực hiện:- Toµn nh©n lo¹i cÇn ng¨n chỈn chiÕn tranh, b¶o vƯ hoµ b×nh. Lßng yªu hoµ b×nh thĨ hiƯn mäi n¬i mäi lóc gi÷a mäi ngêi - DT ®· vµ ®ang tÝch cùc v× sù nghiƯp b¶o vƯ hoµ b×nh vµ c«ng lý trªn TG III. Lun tËp - H lµm bµi tËp 1,4. 4. Cđng cè- G kh¸i qu¸t néi dung bµi häc - Cho h/s ®äc tµi liƯu tham kh¶o SGK 5. HDVN :+VỊ nhµ häc bµi cò, lµm c¸c bµi tËp vµo vë.t×m ®äc c¸c tµi liƯu b¸o chÝ nãi vỊ phong trµo ®Êu tranh b¶o vƯ hoµ b×nh hiƯn nay,®Ỉc biƯt lµ viƯc chèng khđng bè ë c¸c níc trªn ThÕ giíi +§äc tr¶ lêi c©u hái t×m hiĨu vµ néi dung bµi 5. + Su tÇm tham kh¶o tranh ¶nh b¨ng h×nh,bµi b¸o, c©u chun vỊ t×nh ®oµn kÕt gi÷a c¸cd.téc,thiÕu nhi ta vµ thiÕu nhi cïng nh©n d©n thÕ giíi. 8 Giáo án Giáo dục công dân 9 ***** Năm học: 2012-2013 Ngày soạn:18/9/2012 Ngày dạy:19/9/2012 Tuần 5 - Bài 5 -Tiết 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới A. Mục tiêu bài học: 1.Kiến thức: - HS hiểu đợc thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc . -Y nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc. -Những biểu hiện ,việc làm cụ thể của tình hữu nghị giữa các dân tộc. 2.Kĩ năng: -Tham gia tốt các hoạt động vì tình hữu nghị giữa các dân tộc. -Thể hiện tình đoàn kết ,hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nớc khác trong cuộc sống hàng ngày. 3.Thái độ:-Hành vi c xử có văn hoá với bạn bè,khách nớc ngoài đến VN. -Tuyên truyền chính sách hoà bình ,hữu nghị của Đ ảng và nhà nớc ta. -Góp phần giữ gìn,bảo vệ hoà tình hữu nghị giữa các nớc. *Trọng tâm: - Hiểu đợc thế nào là tình hữu nghị giữa cácDT,ý nghĩa, biểu hiện cụ thể của tình hữu nghị. -Hiểu rõ và ủng hộ chính sách hoà bình,hữu nghị của Đảng và nhà nớc -T/cực tham gia các h/động vì tình hữu góp phần giữ gìn b/ vệ tình hữu nghị giữa các nớc. B. Chuẩn bị -ph ơng pháp: + GV đọc tài liệu, su tầm tranh ảnh ,băng hình ,bài báo,câu chuyện nói về tình đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi và nhân dân ta với thiếu nhi và nhân dân thế giới. -Soạn giáo án, bảng phụ ,bút dạ tham khảo SGV + HS :- Đọc tìm hiểu v/đề,quan sát tranh, trả lời câu hỏi gợi ý tìm hiểu sgk Su tầm các tài liệu ,tranh ảnh nói về tình đoàn kết hữu nghị giữa thiếu nhi và nhân dân ta với thiếu nhi và nhân dân thế giới. *Ph ơng pháp: Điều tra thực tiễn+thảo luận nhóm, đàm thoại+giải quyết tình huống. C. Tiến trình lên lớp : 1. ổ n định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: a.Vì sao phải bảo vệ hoà bình ,ngăn ngừa chiến tranh?Chúng ta phải làm gì để bảo vệ hoà bình ngăn ngừa chiến tranh? b. Nêu các hoạt động vì hoà bình của trờng của lớp của địa phơng em. Các hình thức của hoạt động đó là gì? 3. Bài mới Hoạt động của thầy H.đ của trò Nội dung cần đạt HĐ1: Gọi 1h/s đọc thông tin sgk. G/v chuẩn bị số liệu, tranh ảnh phóng to treo lên bảng. - G/v ghi số liệu lên bảng phụ,treo ảnh lên góc bảng - HS theo dõi bảng số liệu và I. Đặt vấn đề 1. Đến tháng 10 Việt Nam có 47 tổ chức hữu nghị song phơng và đa ph- ơng. - Tháng 3- 2003 có quan hệ ngoại 9 Trần Văn Thịnh ***** THCS Vân hoà - Tổ chức cho h/s thảo luận - G /v đặt câu hỏi ? Quan sát ảnh và đọc các số liệu em thấy Việt Nam đã thể hiện mqh hữu nghị hợp tác nhử theỏ naứo? ? Nêu VD mối quan hệ hữu nghị giữa nớc ta và các nớc mà em biết - G gợi ý cho H trao đổi - G nhận xét, kết luận - G kết luận chuyển ý HĐ2- Liên hệ thực tế về tình hữu nghị - cho HS liên hệ hoạt động hữu nghị của nớc ta với các nớc nói chung và của thiếu nhi Việt Nam nói riêng - G tổ chức cho HS thảo luận nhóm: 3 nhóm: Giao câu hỏi : Nhóm 1: Thế nào là tình hữu nghị giữa các nớc trên thế giới? Nhóm 2: ý nghĩa của tình hữu nghị hợp tác? VD minh hoạ ? Nhóm 3: C1: Chính sách của Đảng ta đối với hoà bình hữu nghị ? C2: Chúng ta phải làm gì để góp phần xây dựng tình hữu nghị? - G/v yêu cầu nhóm trởng trình bày - G/v gợi ý, góp ý kiến, kết luận nội dung của bài học- H ghi vào vở - G kết luận chuyển ý HĐ3- G tổ chức học sinh thảo luận và làm bài tập trong sgk - H đọc câu hỏi sgk và H làm bài, trả lời, nhận xét - G nhận xét bổ sung ảnh - H sinh phát biểu ý kiến - H nhận xét góp ý - H giới thiệu các t liệu đã su tầm đợc - H/s các nhóm thảo luận - H cử các nhóm cử đại diện trình bày Nhóm khác nhận xét - H nhắc laị nội dung bài học H/s giải b.tập giao với 167 quốc gia, trao đổi đại diện ngoại giao với 61 quốc gia. 2. Hội nghị cấp cao A - Âu tổ chức lần thứ 5 tại Việt Nam là dịp để Việt Nam mở rộng ngoại giao với các nớc, hợp tác về các lĩnh vực kinh tế, văn hoá II. Nội dung bài học 1.Khái niệm tình hữu nghị: -Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên the giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nớc này với nớc khác. 2.ý nghĩa của tình hữu nghị: -Tạo cơ hội ,điều kiện để các nớc, các dân tộc trên thế giới cùng hợp tác, phát triểnvề mọi mặt:-kinh tế,văn hoá,giáo dục,y tế,khoa học kĩ thuật -Tạo sự hiểu biết lẫnnhau,tránh gây mâu thuẫn,căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh. 3. ý nghĩa Chính sách của Đảng ta về hoà bình,hữu nghị: -Chính sách của Đảng ta thẻ hiện sự đúng đắn,có hiệu quả. -Chủ động tạo ra các mối quan hệ quốc tế thuận lợi. -Đảm bảo thúc đẩy quá trính phát triển của đất nớc. -Hoà nhập với các nớc trong quá trình tiến lên của nhân loại. 4.HS chúng ta phải làm gì? Mỗi chúng ta phải thể hiện tình đoàn kết ,hữu nghị với bạn bè và ng- ời nớc ngoài. Thái độ,cử chỉ,việc làm và sự tôn trọng thân thiện trong cuộc sống hàng ngày III. Luyện tập(Chữa b.tập1,2) 4. Củng cố:- G khái quát nội dung bài học Các nhóm trình bày thảo luận các tài liệu đã su tầm đợc. 5. HDVN :- Về nhà học thuộc nội dung bài học ,làm bài tập vào vở. 10 [...]... nhËn xÐt ®a ra ®¸p ¸n THCS V©n s¾c ë Liªn X« vỊ chuyªn ngµnh báng trong nh÷ng n¨m 196 3- 196 5 ,«ng hoµn thµnh 2 ci s¸ch vỊ báng ®Ĩ kÞp thêi ph¸t ®Õn c¸c ®¬n vÞ trong toµn qc -Nghiªn cøu thµnh c«ng viƯc t×m da Õch thay thÕ da ngêi trong ®iỊu trÞ báng -ChÕ ra lo¹i thc trÞ báng B76 vµ nghiªn cøu thµnh c«ng gÇn 50 lo¹i thc kh¸c còng cã gi¸ trÞ ch÷a báng vµ ®em l¹i hiƯu qu¶ cao -§ỵc tỈng nhiỊu danh hiƯu anh hïng...Gi¸o ¸n Gi¸o dơc c«ng d©n 9 ***** N¨m häc: 2 012- 2013 -§äc c¸c th«ng tin vµ quan s¸t ¶nh,tr¶ lêi c¸c c©u hái gỵi ý sgk bµi 6 Su tÇm tranh ¶nh,b¨ng h×nh ,bµi b¸o ,c©u chun vỊ sù hỵp t¸c gi÷a níc ta víi c¸c níc kh¸c ************************** Ngµy d¹y: 23 /9/ 2 012 Ngµy so¹n:26 /9/ 2 012 Tn 6 ************************** - Bµi 6 -TiÕt 6 Hỵp t¸c cïng ph¸t triĨn... c©u hái ®Ĩ th¶o ln: -M¬ íc cđa em hiƯn nay lµ g×?§Ĩ thùc hiƯn íc m¬ Êy em sÏ lµm nh÷ng g×? Ngµy so¹n:1 /12/ 2 012 Ngµy d¹y:3 /12/ 2 012 Bµi 10- tiÕt 14 Lý tëng sèng cđa thanh niªn (TiÕp theo) I Mơc tiªu bµi häc: 1 KiÕn thøc: nh tiÕt 13 2 KÜ n¨ng: nh tiÕt 13 30 Gi¸o ¸n Gi¸o dơc c«ng d©n 9 ***** N¨m häc: 2 012- 2013 3 Th¸i ®é: nh tiÕt 13 *Träng t©m:ThÊy râ ý nghÜa cđa viƯc x¸c ®Þnh lÝ tëng sèng ®óng ®¾n -Qua... hỵp t¸c? HS: Suy nghÜ tr¶ lêi GV: NhËn xÐt cho ®iĨm 5 DỈn dß: - VỊ nhµ häc bµi , lµm bµi tËp - Chn bÞ cho bµi kiĨm tra häc k× 1 Ngµy so¹n:15 /12/ 2 012 Ngµy d¹y :17+22 /12/ 2 012 TiÕt 18 KiĨm tra häc kú I Mơc tiªu cÇn ®¹t: 34 I Gi¸o ¸n Gi¸o dơc c«ng d©n 9 N¨m häc: 2 012- 2013 ***** - Gióp HS cã dÞp «n vµ nhí l¹i c¸c kiÕn thøc ®· häc - KiĨm tra sù nhËn thøc vµ tiÕp thu bµi häc cđa HS ë trªn líp, qua ®ã kÕt hỵp... c¸c bµi tËp sgk cßn l¹i -¤n tËp kü néi dung c¸c bµi ®· häc ,lµm l¹i c¸c bµi tËp chn bÞ giê sau kiĨm tra 1 tiÕt ************** ****************** Ngày soạn:20/10/2 012 (Đổi giờ để thống nhất chương trình) Ngày thực hiện: 29/ 10/2 012 Tn 9 - TiÕt 9 I.Mơc tiªu cÇn ®¹t: KiĨm tra mét tiÕt * KiÕn thøc: -Gióp h/ s còng cè l¹i kiÕn thøc c¬ b¶n ®· häc vỊ nh÷ng chn mùc ®¹o ®øc,nh÷ng nhËn thøc vỊ c¸c kh¸i niƯm míi... ba tháng tám mới ngồi mà ăn Can chi chầu chực mà mong của người 5.Híng dÉn häc ë nhµ: 22 Gi¸o ¸n Gi¸o dơc c«ng d©n 9 ***** N¨m häc: 2 012- 2013 -Häc néi dung bµi häc vµ t×m hiĨu nh÷ng biĨu hiƯn cđa n¨ng ®éng ,s¸ng t¹o -T×m nh÷ng viƯc lµm thùc tÕ biĨu hiƯn tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ? -Su tÇm tranh ¶nh ,t liƯu nãi vỊ tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o ? -Gi¶i c¸c bµi tËp Sgk Ngµy so¹n:3/11/2 012 Ngµy d¹y:5/11/2 012 Tn... vµ lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i -Xem tríc bµi 9: “Lµm viƯc cã n¨ng st,chÊt lỵng ,hiƯu qu¶” -Su tÇm tranh ¶nh,c©u chun nãi vỊ nh÷ng tÊm g¬ng l/ ®éng cã chÊt lỵng hiƯu qu¶ Ngày soạn:1011/2 012 Ngày dạy :12/ 11/2 012 Bµi 9 - TiÕt 12 Lµm viƯc cã n¨ng st,chÊt lỵng ,hiƯu qu¶ I.Mơc tiªu bµi häc: 1.KiÕn thøc: Gióp h/s n¾m ®ỵc:-ThÕ nµo lµ lµm viƯc cã n¨ng st ,chÊt lỵng,hiƯu qu¶ -ýnghÜa cđa viƯc lµm n¨ng st ,chÊt lỵng... sống hiện nay? Là học sinh lớp 9, em cần làm gì để có lý tưởng sống đúng đắn? Câu 3 (2 đ) Cuối năm học, Dũng bàn:Muốn ơn thi đỡ vất vả, cần chia ra mỗi người làm đáp án một mơn, rồi mang đến trao đổi với nhau Làm như vậy, khi thầy,cơ giáo kiểm tra, ai cũng đủ đáp án Nghe vậy, nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất, vừa có chất lượng mà lại nhàn thân Em có tán thành cách làm đó khơng? Vì sao?... -Ngun V¨n Th¹c-häc sinh giái v¨n toµn miỊn B¾c n¨m häc 196 9- 197 0.G¸c l¹i nh÷ng n¨m th¸ng sinh viªn ë gi¶ng ®êng ®¹i häc Tỉng hỵp,Ngun V¨n Th¹c lªn ®êng vµo chiÕn trêng Qu¶ng TrÞ vµ ®· hi sinh khi võa trßn 20 ti -N÷ b¸c sÜ §Ỉng Thïy Tr©m- sinh viªn §¹i häc y khoa Hµ Néi t×nh ngun lªn ®êng vµo Nam chiÕn ®Êu Víi khÈu sóng CK,chÞ ®· mét m×nh chèng tr¶ 120 lÝnh MÜ ®Ĩ b¶o vƯ th¬ng binh ë bƯnh viƯn §øc Phỉ Anh... tra bµi cò: GV: KiĨm tra sù chn bÞ cđa HS Nh¾c c¸c em cÊt tµi liƯu 3 TiÕn hµnh :G/viªn ph¸t dỊ in s½n cho H/S,nh¾c nhë h/s lµm bµi Trêng THCS V©n hoµ Thø ngµy th¸ng 12 n¨m 2 012 Bµi kiĨm tra HäC Kú i Hä vµ tªn: Líp : 9 N¨m häc :2 012- 2013 M«n : Gi¸o dơc c«ng d©n Thêi gian : 45’ §iĨm Lêi phª cđa thÇy,c« gi¸o §Ị bµi I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1 (0,5 điểm) Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ . c¸cd.téc,thiÕu nhi ta vµ thiÕu nhi cïng nh©n d©n thÕ giíi. 8 Giáo án Giáo dục công dân 9 ***** Năm học: 2 012- 2013 Ngày soạn:18 /9/ 2 012 Ngày dạy: 19/ 9/2 012 Tuần 5 - Bài 5 -Tiết 5 Tình hữu nghị giữa các. bo v ho bỡnh. 6 Gi¸o ¸n Gi¸o dơc c«ng d©n 9 ***** N¨m häc: 2 012- 2013 ********************** ******************** Ngày soạn :9/ 9/2 012 Ngày dạy :12 /9/ 2 012 TUẦN 4- BÀI 4- TIẾT 4 BẢO VỆ HỒ BÌNH A sinh rèn luyện như thế nào để có chí công vô tư. II. CHUẨN BỊ +PHƯƠNG PHÁP: - Giáo viên: Soạn giáo án, bộ tranh GDCD 9 - Học sinh: đọc trước bài ở nhà. -Sưu tầm các câu chuyện, tục ngữ ca dao về

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • 1. n nh t chc :

 • C. Tiến trình lên lớp

 • Bộ trưởng Đinh La Thăng thừa nhận Thiệt hại do tai nạn giao thông lớn hơn thảm họa động đất, đây là thảm họa, là quốc nạn:Mỗi năm cả nước có gần 12.000 người chết và 9.300 người bị thương do tai nạn giao thông. Số người chết bằng 75% và số người bị thương bằng 156% tổng số nạn nhân thương vong trong vụ động đất, sóng thần ở Nhật Bản.

 • B - Chuẩn bị

  • Lớp 9 (theo cvsố 5842/bgdđt/vp ngày 1/9/2011 thực hiện điều chỉnh nd dạy học)

  • C nm: 37 tun (35 tit)

  • Tiết 1

 • Bài 2

  • Tiết 15+16

  • Tiết 31

 • Bài 18

Tài liệu liên quan