0

Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9

91 1,423 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:07

Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 Tuần 1 Ngày soạn : 3/9/07 Bài 1 : Chí công vô t I. Mục tiêu cần đạt - Giúp học sinh hiểu thế nào là chí công vô t, ích lợi, ý nghĩa của đức tính đó đối với cuộc sống, xã hội - Ngời học sinh rèn luyện nh thế nào để có chí công vô t II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Soạn giáo án, bộ tranh GDCD 9 - Học sinh: đọc trớc bài ở nhà III.Tiến trình hoạt động 1.ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra: - Kết hợp trong giờ 3. Bài mới: I.Đặt vấn đề 1.Tìm hiểu 1 tấm gơng về chí công vô t: Tô H.Thành Hà Tiến Quang 1 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 Gv dẫn dắt, nêu vấn đề - Đây là một trong những đức tính mà Bác Hồ đã dạy: Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô t - Gọi học sinh đọc mẩu chuyện về Tô Hiến Thành ? Tô Hiến Thành đã có suy nghĩ ntn trong việc dùng ngời và giải quyết công việc ? Tại sao nếu chọn ngời làm việc, T.H.T chon V.T.Tá? - Đó là ngời có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng vì công việc ? T.H.T không chọn ngời đã hầu hạ mình chu đáo ->Không vì tình riêng mà quên đi trách nhiệm đối với đất nớc Đọc Điều mong muốn của Bác Hồ ? Cùng với sự hiểu biết của em về BH em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp CM của Bác? ( Gv huy động khả năng độc lập suy nghĩ của h/s) ? Theo em những điều đó đã tác động ntn đến tình cảm của nhân dân ta đvới Bác? - Kính yêu -> sống, làm việc theo gơng Bác ? Em hiểu thế nào là chí công vô t và tác dụng của nó trong đời sống cộng đồng? ? Chí công vô t là gì? -Tấm gơng sáng về chí công vô t: Chủ tịch HCM II. Chí công vô t và ý nghĩa, tác dụng đối với cuộc sống - Chí công vô t: Phẩm chất, công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải vì lợi ích chung của tập thể và toàn xh - Thiết thực-> đnớc giàu mạnh, xh công bằng, dân chủ, văn minh - Đợc tin cậy, kính trọng III. Bài tập Bài 1.A( chí công ) B( không ch.công ) d,đ, e a, b, c Bài 2 Chọn d, đ Hà Tiến Quang 2 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 ? Chí công vô t đem lại lợi ích gì cho tập thể ? Ngời chí công vô t sẽ đợc đón nhận những gì? - Tin cậy, kính trọng của ngời khác ? Để rèn luyện phẩm chất chí công vô t học sinh cần phải làm gì? - ủng hộ, quý trọng ngời có chí công vô t - P 2 vụ lợi cá nhân - Học tập những ngời có đ/ tính chí công vô t ? Tìm những danh ngôn nói về chí công vô t - Gọi h/s đọc yêu cầu bài tập, các hành vi Chia 2 nhóm: N1 chọn h.vi chí công vô t N2: chọn h.vi không chí công vô t ? HS nêu yêu cầu bài tập ? Tán thành ý kiến nào? Tại sao? Thái độ của em ntn trong các tình huống sau? ? Nêu 1 số VD về những việc làm thể hiện chí công vô t Bài 3 a, Phản đối b, đồng tình bạn trung c, phản đối Bài 4 4. Củng cố: giáo viên khái quát nội dung bài 5. HDVN - Đọc bài 2 I. Rút kinh nghiệm: Hà Tiến Quang 3 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 Tuần 2 Ngày soạn: 6/9/07 Bài 2: Tự chủ I. Mục tiêu bài học - Giúp học sinh hiểu thế nào là tự chủ, ý nghĩa của tự chủ cuộc sống - Ngời học sinh rèn luyện nh thế nào tính tự chủ II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Soạn giáo án - Học sinh: đọc trớc bài ở nhà II. Tiến trình hoạt động 1. ổn định tổ chức : 2. Kiểm tra: - Thế nào là chí công vô t - Kết hợp trong giờ 3. Bài mới: Gọi H/S đọc 2 VD SGK trang 6,7 ? Bà Tâm đã làm gì trớc nỗi bất hạnh của gia đình ? Theo em bà Tâm là ngời ntn? ? N từ 1 HS ngoan đi đến chỗ nghiện ngập và trộm cắp ntn? Tại soa nh vậy? ? Theo em tính tự chủ biểu hiện ntn? I.Tự chủ là gì? - Làm chủ bản thân: Suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong moi hoàn cảnh, bình tĩnh, tự tin và biết điều chỉnh hành vi Hà Tiến Quang 4 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 ? Vì sao con ngời cần biết tự chủ? ? Là học sinh, cần rèn luyện tính tự chủ ntn? Gọi HS đọc y/c BT 1 Yêu cầu H/S kể: Y/ C H/S thảo luận Y/ C H/ S viết ra giấy, ktra II. ý nghĩa của tự chủ đối với mỗi ngời - Con ngời biết sống đúng đắn c xử có đạo đức, có văn hoá - Con ngời biết đứng vững tr- ớc khó khăn thử thách H/s : + suy nghĩ trớc khi hành động + sau mỗi việc làm xem xét lại thái độ, hành động lời nói đúng/ sai => rút kinh nghiệm I. Bài tập Bài 1 Đồng ý: a, b, d, e Bài 2 Bài 3 - Việc làm của Hằng thiếu tự chủ Bài 4 4. Củng cố: giáo viên khái quát nội dung bài 5. HDVN : Hoàn chỉnh bài tập - Đọc bài 3 III. Rút kinh nghiệm: Hà Tiến Quang 5 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 Tuần 3 Ngày soạn:13/9/07 Kí duyệt Bài 3: Dân chủ và kỷ luật A. Mục tiêu: - Học sinh cần hiểu đợc thế nào là dân chủ, kỷ luật; Những biểu hiện của dân chủ, kỉ luật trong nhà trờng và trong đời sống xã hội. - Hiểu đợc ý nghĩa của việc tự giác thực hiện những yêu cầu phát huy dân chủ và kỉ luật là cơ hội, điều kiện để mỗi ngời phát triển nhân cách và góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ văn minh - Giúp học sinh biết cách giao tiếp và ứng xử phát huy vai trò của công dân, thực hiện tốt Dân chủ, kỉ luật nh biết biểu đạt quyền và nghĩa vụ đúng lúc, đúng chỗ, biết góp ý với bạn bè và mọi ngời xung quanh. - Biết phân tích đánh giá các tình huống trong cuộc sống xã hội thể hiện tốt tính dân chủ và tính kỉ luật. B. Chuẩn bị: - GV đọc tài liệu, tranh ảnh - HS đọc bài mới, học bài cũ C. Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ - Em hãy đọc một vài câu tục ngữ, ca dao nói về tính tự chủ Hà Tiến Quang 6 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 3. Bài mới GV dẫn dắt vào bài HS đọc VD/sgk/20 Tổ chức cho HS trao đổi về tình huống SGK ? Hãy nêu những chi tiết thể hiện việc làm phát huy dân chủ và thiếu dân chủ trong 2 VD trên GV chia bảng thành 2 phần HS trả lời và điền ý kiến cá nhân vào 2 cột HS nhận xét, bổ sung GV nhận xét, đánh giá ? Hãy phân tích sự kết hợp biện pháp phát huy dân chủ và kỷ luật của lớp 9A G chia bảng thành 2 cột H trả lời và điền vào 2 cột H cả lớp tham gia góp ý kiến G nhận xét, bổ sung ? Việc làm của ông giám đốc cho thấy ông là ngời ntn? - H trả lời cá nhân - H cả lớp trao đổi G nhận xét, bổ sung ? Từ các nhxét trên về việc làm của lớp 9A và của ông GĐ em rút ra bài học gi I. Đặt vấn đề * Có dân chủ: - Các bạn sôi nổi thảo luận, đề xuất chỉ tiêu cụ thể - Các biện pháp thực hiện vấn đề chung - Tự nguyện tham gia các hoạt động tập thể - Thành lập Đội thanh niên cờ đỏ. * Thiếu dân chủ - Công nhân không đợc bàn bạc, góp ý các yêu cầu của GĐ - Sức khỏe củ công nhân giảm sút - CN kiến nghị cải thiện lao động, đời sống vật chất tinh thần, nhng không đ- ợc chấp nhận. - GĐ: độc đoán, chuyên quyền, gia tr- ởng II. Nội dung bài học 1. Thế nào là Dân chủ, kỉ luật ? * DC là: - Mọi ngời làm chủ công việc - Mọi ngời đợc viết đợc cùng tham gia. - Mọi ngời góp ý kiến thực hiện kiểm tra giám sát Hà Tiến Quang 7 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 - H trao đổi, phát biểu - G nhxét và kết luận - G kết luận chuyển ý - G tổ chức cho h/s thảo luận theo nhóm chia lớp thành 3 nhóm - G giao câu hỏi cho học sinh - H cử đại diện nhóm, th kí - G hớng dẫn các nhóm thảo luận ( có gợi ý) Nhóm 1: Câu 1: Em hiểu thế nào là DC? Câu 2: Thế nào là tính kỉ luật? Nhóm 2: Câu 1: Dân chủ, kỉ luật thể hiện ntn? Câu 2: Tác dụng của dân chủ và kỉ luật? Nhóm 3: Câu 1: Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có Dân chủ, kỉ luật Câu 2: Chúng ta cần rèn luyện Dân chủ, kỉ luật ntn? - Cử đại diện nhóm trình bày. - H góp ý kiến. - G nhxét, bổ sung -> G hớng dẫn, H rút ra bài học G trình nội dung bài học lên bảng -H ghi vào vở - G nhắc lại nội dung bài học * Kỉ luật là: - Tuân theo quy luật của cộng đồng - Hành động thống nhất để đạt chất l- ợng cao 2. Tác dụng: - Tạo ra sự thống nhất cao về nhận nhận thức, ý trí và hành động - Tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi cá nhân - XD xã hội phát triển về mọi mặt 3. Rèn luyện ntn? - Mọi ngời cần tự giác chấp hành kỷ luật - Các cán bộ lãnh đạo, các tổ chức XH tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy Dân chủ, kỉ luật - HS vâng lời bố mẹ thực hiện quy định của trờng. III. Bài tập Bài 1:Những việc làm thể hiện tính dân chủ ý : a,b,d Hà Tiến Quang 8 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 - G kết luận chuyển ý - G. HS cả lớp phân tích các hiện tợng trong học tập và trong cuộc sống, các quan hệ XH - G đa ra các câu hỏi - H trả lơì - G bổ sung, hớng đến ý đúng 4. Củng cố - G khái quát nội dung bài học 5. HDVN : - H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo D. Rút kinh nghiệm Hà Tiến Quang 9 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 Tuần 4 Ngày soạn: 18/9/07 Kí duyệt Bài 4 :Bảo vệ hoà bình A. Mục tiêu: - Học sinh cần hiểu đợc hoà bình là khát vọng của nhân loại, mang lại hạnh phúc cho con ng - Hiểu đợc hậu quả, tác hại của chiến tranh - Trách nhiệm bảo vệ hoà bình chống chiến tranh của toàn nhân loại - Tích cực tham gia vào các hoạt động vì hoà bình chống chiến tranh, vận động mọi ngời cùng tham gia B. Chuẩn bị: - GV đọc tài liệu, tranh ảnh - HS đọc bài mới, học bài cũ C. Tiến trình lên lớp 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: - HS lên bảng làm bài tập 1,2 trang 11 3. Bài mới Cho h/s thảo luận theo nhóm: 3 nhóm - Cử đại diện nhóm đọc thông tin trong sgk - GV sử dụng 2 bức tranh sgk để thảo luận I. Đặt vấn đề Nhóm 1 1- Sự tàn khốc của chiến tranh - Giá trị của hoà bình Hà Tiến Quang 10 [...]... đẹp B Chuẩn bị: - GV : soạn giáo án, hệ thống câu hỏi - HS : ôn tập C Tiến trình lên lớp Hà Tiến23 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo 1 ổn định tổ chức 2 Kiểm tra bài cũ: - kết hợp trong giờ 3 Bài mới HS làm BT theo nhóm Bài 1: Những việc làm nào sau đây thể - Các phơng án đúng : A,B,D hiện đức tính chí công vô t? A Làm việc vì lợi ích chung B Giải quyết công việc công bằng C Chỉ chăm lo cho... và công lý trên TG - H làm bài tập Bài tập 1/16 III Luyện tập Bài tập 4/16 - H tham gia tiểu phẩm phân vai và lời - H làm bài tập 1,4 thoại Hà Tiến12 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo - H cả lớp nhận xét - G nhận xét, đánh giá 4 Củng cố - G khái quát nội dung bài học 5 HDVN : - H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo D Rút kinh nghiệm Hà Tiến13 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân. .. quốc tế là 1 vấn đề quan ? Trong bối cảnh thế giới đứng trớc trọng và tất yếu Hà Tiến 29 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo những vânh sau đề bức xúc có tính toàn Biểu hiện của tinh thần hợp tác cầu trong cuộc sống hàng ngày VD: BV môi trờng - Hợp tác theo nguyên tắc: Bùng nổ dân số + Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn Các quốc gia, dân tộc có giải quyết đ- vẹn lãnh thổ ợc đợc riêng lẻ không?... nắn 4 Củng cố: giáo viên khái quát nội dung bài 5 HDVN : Hoàn chỉnh bài tập, soạn, đọc bài mới IV Rút kinh nghiệm: ngày tháng năm Tuần 7: Tiết 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Ngày soạn I Ngày dạy Mục tiêu cần đạt: Hiểu đợc: Hà Tiến30 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo - Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam... ngủ, ghi lại những viêc mình đã làm đợc cha làm đợc-> phấn đấu hôm sau phải làm đợc nhiều hơn Lí do: - Dân chủ: Mọi ngời đóng góp - > công việc chung - Kỷ luật: điều kiện cho dân chủ có kết quả Hà Tiến27 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo + Học tập + Ăn mặc + Nói năng + Với phim ảnh, NT của dân tộc + Tìm ra cách học tập tốt nhất + Vận dụng học tập-> cuộc sống HS phát biểu, nhận xét, bổ sung... thân và XH luôn vơn tới sự hoàn thiện bản thân về Hà Tiến 19 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo mọi mặt 4 Củng cố - G khái quát nội dung bài học 5 HD : - H về nhà học bài cũ, đọc tiếp bài tiếp theo D Rút kinh nghiệm Ngày tháng năm Tuần 14 Tiết 14 Lý tởng sống của thanh niên A Mục tiêu: - Nh tiết 13 B Chuẩn bị: - GV đọc tài liệu soạn giáo án, sách tham khảo có những tấm gơng về lý tởng sống đẹp... này với nớc khác 2 ý nghĩa của tình hữu nghị - Tạo cơ hội điều kiện để các nớc, các dân tộc cùng hợp tác cùng phát Hà Tiến15 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo tác? VD minh hoạ ? triển - Hữu nghị hợp tác giúp nhau cùng phát triển kinh tế văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật - Tạo sự hiểu biết lẫn nhau tránh gây mâu thuẫn, căng thăng dẫn đến nguy cơ chiến tranh Nhóm 3: 3 Chính sách của... ra biểu điểm- đáp án - H/s ôn tập, giấy kiểm tra III.Tiến trình hoạt động: 1 ổn định tổ chức : 2 Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS 3 Tiến hành kiểm tra A Giáo viên ghi đề bài I Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào những câu trả lời mà em cho là đúng nhất, hợp lý nhất Câu 1: Chí công vô t: A Là phẩm chất đạo đức của con ngời Hà Tiến35 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo B Thể hiện sự công băng, Không... làm và s tôn của bài học trọng thân thuộc trong c/s hàng - H ghi vào vở ngày - H nhắc laị nội dung bài học - G kết luận chuyển ý - G tổ chức học sinh thảo luận và làm bài III Luyện tập tập trong sgk Bài1/ 19 Những việc làm thể hiện - H đọc câu hỏi sgk và H làm bài, trả lời, tình hữu nghị nhận xét Bài 2/ 19 Em sẽ làm gì trong các Hà Tiến16 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo - G nhận xét bổ sung... yêu nớc nồng nàn Nhóm 2:* Cụ C.VAn: Nh .giáo n tiếng * Có công đào tạo ngời tài *Học trò của cụ ngời: nhiều nhân vật nổi tiếng Hà Tiến31 Quang Trờng THCS Bình Nhân dục công dân 9 Giáo thống gì? 3 Học trò cũ của cụ làm to để mừng Nhóm 3: SN thày: giữ lễ, khiêm tốn ? Qua 2 câu chuyện, em có s.nghĩ gì? Học trò của cụ CV.A thể hiện truyền HS: Thảo luận thống Tôn s trọng đạo của dt ta HS: cử đại diện trình . hội - Ngời học sinh rèn luyện nh thế nào để có chí công vô t II. Chuẩn bị: - Giáo viên: Soạn giáo án, bộ tranh GDCD 9 - Học sinh: đọc trớc bài ở nhà III.Tiến trình hoạt động 1.ổn định tổ chức. đối Bài 4 4. Củng cố: giáo viên khái quát nội dung bài 5. HDVN - Đọc bài 2 I. Rút kinh nghiệm: Hà Tiến Quang 3 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 Tuần 2 Ngày soạn: 6 /9/ 07 Bài 2: Tự chủ I Củng cố: giáo viên khái quát nội dung bài 5. HDVN : Hoàn chỉnh bài tập - Đọc bài 3 III. Rút kinh nghiệm: Hà Tiến Quang 5 Trờng THCS Bình Nhân Giáo dục công dân 9 Tuần 3 Ngày soạn:13 /9/ 07 Kí
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 9, , III.Tiến trình hoạt động, C. Tiến trình lên lớp, II. Nội dung bài học, I. Mục tiêu cần đạt: Hiểu được, Hướng dẫn: Kiểm tra 15, I.Mục tiêu cần đạt: Hiểu được, Tiết 29. Tiết 29

Mục lục

Xem thêm