0

Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3

122 854 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:08

Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 Tiết thứ 1 Bài 1 Ngày soạn: Lớp dạy: Ngày dạy: Bài 1: Chí công vô t I. Mục tiêu bài học HS xong bài này, HS cần đạt đợc: 1. Kiến thức: - Hiểu đợc thế nào là chí công vô t - Những biểu hiện của phẩm chất chí công vô t - ý nghĩa của chí công vô t 2. Kĩ năng: - Phân biệt đợc các hành vi thể hiện chí công vô t, không chí công vô t trong cuộc sống hàng ngày. - Biết đánh giá hành vi của mình và biết rèn luyện để trở thành ngời có phẩm chất chí công vô t 3. Thái độ: - ủng hộ, bảo vệ những hành vi thể hiện chí công vô t trong cuộc sống - Phê phán những hành vi thể hiện vụ lợi, tham lam, thiếu công bằng trong giải quyết công việc - Làm đợc nhiều việc tốt thể hiện phẩm chất chí công vô t. II. Tài liệu và ph ơng tiện 1. Giáo viên: - Những tấm gơng ví dụ thực tế thể hiện chí công vô t - Giấy khổ lớn, bút dạ - Ca dao, tục ngữ về chí công vô t. 2. Học sinh: Nghiên cứu bài trớc II. Tiến trình lên lớp. 1. ổn định tổ chức lớp ( 1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút) H: Nhắc lại chủ đề đạo đức và pháp luật của GDCD ở trờng THCS? 3. Các hoạt động thực hiện bài mới. a. Giới thiệu bài. - GV nêu vấn đề: Các em thử hình dung xem, nếu trong xã hội, trong tập thể, ai cũng chỉ nghĩ đến quyền lợi của bản thân mình không quan tâm đến lợi ích tập thể GV: Phạm Xuân Dơng 1 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 b. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Thời lợng Nội dung ghi bảng * Hoạt động 1: Phân tích truyện về Tô Hiến Thành. Mục tiêu: HS bớc đầu hiểu thế nào là chí công vô t. - GV gọi HS đọc mẩu chuyện trong sgk H: thảo luận câu hỏi a trong SGK phần gợi ý. GV chốt lại. * Hoạt động 2: Thảo luận về những biểu hiện của chí công vô t và ý nghĩa của nó. Mục tiêu: HS nhận biết đ- ợc những biểu hiện khác nhau của chí công vô t trong cuộc sống và đánh giá đợc ý nghĩa của phẩm chất này. - GV gọi HS đọc mẩu chuyện trong sgk. GV: Chia lớp làm 4 nhóm thảo luận theo nội dung sau: H: Hỏi b/sgk phần gợi ý trong SGK. Trò chơi tiếp sức. 2 GV giới thiệu luật chơi. H: Những biểu hiện về chí công vô t và những biểu hiện không chí công vô t trong cuộc sống? GV: Nhận xét, kết luận. Bản chất của phẩm chất chí công vô t là luôn luôn HS đọc, lắng nghe HS thảo luận cả lớp, đại diện trình bày - Dùng ngời căn cứ vào khả năng của ngời đó, không vì tình thân mà tiến cử ngời không phù hợp. HS đọc, lắng nghe. HS thảo luận 4, đại diện trình bày, nhận xét bổ sung. - Tấm gơng sáng của một ngời dành trọn đời mình cho đất nớc. - ND vô cùng kính yêu. HS thảo lụân theo bàn, đại diện các bàn tiếp sức nhau. - Biểu hiện chí công vô t: Tôn trọng sự thực dũng cảm bảo vệ 9 phút 10 phút I. Đặt vấn đề 1. Tô Hiến Thành - một tấm gơng về chí công vô t. - Công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải. 2. Điều mong muốn của Bác Hồ. - "Làm cho ích quốc lợi dân" GV: Phạm Xuân Dơng 2 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung, không vì lợi ích riêng của cá nhân mình mà hi sinh lợi ích chung của xã hội, của tập thể, của ngời khác. lẽ phải, xử sự công bằng - Biểu hiện không chí công vô t: tham lam H: Việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh có chung một phẩm chất của đức tính gì? Qua đó em rút ra bài học gì cho bản thân và mọi ngời? - Phẩm chất chí công vô t - Bản thân phải học tập, tu d- ỡng GV: Nhận xét, kết luận - Đây là phẩm chất tốt đẹp trong sáng, cần thiết * Hoạt động 3: 10 phút II. Nội dung bài học Tìm hiểu rút ra nội dung bài học. H: Em hiểu thế nào là chí công vô t? GV: Nhận xét, kết luận HS suy nghĩ, nêu khái niệm. 1. Khái niệm chí công vô t. - Là phẩm chất đạo đức của con ngời, thể hiện ở sự công bằng không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân. GV: Đa tình huống trong cuộc sống tìm ra biểu hiện trái với chí công vô t (bảng phụ). H: Những biểu hiện về chí công vô t và những biểu hiện không chí công vô t trong cuộc sống? GV: Nhận xét, kết luận - HS đọc tình huống, thảo luận, đại diện lên làm, nhận xét, rút ra nhận xét về hành vi. HS nêu những biểu hiện trong cuộc sống. H: ý nghĩa của phẩm chất đạo đức chí công vô t đối vớ đời sống cộng đồng? GV: Nhận xét, kết luận. HS nêu ý nghĩa. - Bản thân: Mọi ngời yêu mến tin cậy - Xã hội: Góp phần làm cho đất nớc xã hội công bàng, dân chủ, văn minh 2. ý nghĩa - Bản thân: Mọi ngời yêu mến tin cậy - Xã hội: Góp phần làm cho đất nớc xã hội công bàng, dân chủ, văn minh GV: Phạm Xuân Dơng 3 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 - GV nêu vấn đề: Có ý kiến cho rằng: Chỉ những ngời lớn, nhất là những ngời có chức có quyền mới thể hiện đợc phẩm chất này HS còn nhỏ tuổi thì không thể rèn luyện đ- ợc phẩm chất này? Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao? HS thảo luận, phát biểu ý kiến, tranh luận - Không tán thành vì phẩm chất này thể hiện trong cuộc sống hàng ngày và ai cũng có thể thực hiện đợc 3. Rèn luyện chí công vô t. GV: Nhận xét, kết luận. H: Nêu những việc làm cụ thể của HS hằng ngày có thể rèn luyện phẩm chất chí công vô t? HS nêu những việc làm cụ thể của bản thân. H: Liên hệ bản thân, tập thể về những việc làm thể hiện chí công vô t và những việc làm không chí công vô t? Rút ra kinh nghiệm, nêu biện pháp khắc phục? HS nêu biện pháp nhận xét bản thân mình H: Kể tấm gơng (mẩu chuyện) thể hiện phẩm chất chí công vô t? GV: Kết luận rút ra nội dung bài học 3 HS kể các tấm gơng * Hoạt động 4: 5 phút III. Bài tập Rèn luyện bài tập sgk GV: Chia lớp làm 2 nhóm thảo luận làm 2 bài tập sgk HS thảo luận, đại diện trình bày. - Bài 1/sgk/tr5 + Hành vi thể hiện chí công vô t: d, e Nhóm 1: Bài 1/sgk/tr5 - Không chí công vô t: a, b, c, đ Nhóm 2: Bài 3/sgk/tr6 GV: Nhận xét, kết luận cho điểm khuyến khích H: Em hiểu nh thế nào về câu danh ngôn sau: "Phải để việc công, việc n- ớc lên trên, lên trớc việc t, việc nhà" Hồ Chí Minh. HS phải giải thích - Bài 3: Phản đối các việc làm trên H: Em có thực hiện đợc nh câu danh ngôn trên không? GV chốt lại bài học. GV: Phạm Xuân Dơng 4 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 IV. Các hoạt động nối tiếp.( 5 phút) - Làm bài tập VBT. - Học theo nội dung đã học. - Tìm câu ca dao tục ngữ thể hiện chí công vô t. - Chuẩn bị bài 2: Tự chủ + Thê nào là tự chủ? Biểu hiện của thự chủ? ý nghĩa của tự chủ? * Tự rút kinh nghiệm. Tiết thứ 2 Bài 2 Ngày soạn:23/08/2013 GV: Phạm Xuân Dơng 5 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 Lớp dạy:9B Ngày dạy:30/08/2013 Bài 2 tự chủ I. Mục tiêu bài học Học xong bài này giúp học sinh tự đạt đợc: 1. Kiến thức Thế nào là tính tự chủ. - Biểu hiện của tính tự chủ. - ý nghĩa của tính tự chủ trong cuộc sống cá nhân, gia đình và xã hội. 2. Kĩ năng - Phân biệt đợc những biểu hiện của tự chủ và thiếu tự chủ. - Biết tự đánh giá bản thân và ngời khác về tính tự chủ. - Biết cách rèn luyện tính tự chủ trong cuộc sống hàng ngày. 3. Thái độ - Tôn trọng những ngời biết sống tự chủ. - Có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ với bản thân và với mọi ng- ời. II. tài liệu và ph ơng tiện 1. Giáo viên: - SGK, SGV GDCD 9. - Giấy khổ lớn, bút dạ (bảng phụ). - Các câu truyện, gơng về đức tính tự chủ. 2. Học sinh: Nghiên cứu bài trớc III . tiến trình lên lớp a. Giới thiệu bài. GV: Đa một tấm gơng tiêu biểu để dẫn dắt vào bài: tấm gơng thầy giáo Nguyễn Ngọc Kí, là ngời tật nguyền nhng đã vợt lên số phận, làm chủ bản thân, làm chủ cuộc đời, xác định đợc vị trí, vai trò của mình trong xã hội. b. Bài mới: hoạt động của thầy và trò Thời lợng Nội dung cần đạt ổn định tổ chức lớp Kiểm tra bài cũ Câu 1: Bài tập trắc nghiệm (bảng phụ). Câu 2: Thế nào là chí công vô t? 1 phút 5 phút I. đặt vấn đề. 1. Một ng ời mẹ . GV: Phạm Xuân Dơng 6 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 *Hoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề. GV: Gọi 2 HS đọc 2 mẩu chuyện trong SGK. GV: Chia lớp làm 2 nhóm lớn thảo luận (mỗi nhóm chia làm các nhóm nhỏ mỗĩ bàn một nhóm). H1: Nỗi bất hạnh gì đã đến với gia đình bà Tâm? Bà Tâm có thái độ nh thế nào và đã làm gì trớc nỗi bất hạnh đó? H2: Trớc đây N là một HS nh thế nào? Những hành vi sai trái của N sau này? Vì sao N lại có một kết cục xấu nh vậy? GV: Nhận xét, động viên các nhóm. H: Qua 2 câu chuyện trên em có nhận xét gì về 2 nhân vật? GV: Những biểu hiện của bà Tâm thể hiên bà là ngời có tính tự chủ. H: Em hiểu thế nào là tự chủ? * Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học. GV: Goi 1 HS nhắc lại khái niệm. GV: tổ chức trò chơi Nêu một số việc làm biểu hiện chí công vô t? HS: Đọc, lắng nghe. HS: Thảo luận, ghi ra giấy, đại diện trả lời, nhận xét, bổ sung. - Con trai bị nghiện, nhiễm HIV. - Bà nén nỗi đau để chăm sóc con trai. - Tích cực, vận động - Trứơc: Ngoan, học khá. - Sau: hút thuốc, trốn học, nghiện ngập. Vì: Bố mẹ cng chiều, không làm chủ đợc hành vi, tình cảm - Bà Tâm làm chủ đợc bản thân - N không làm chủ đợc bản thân. HS nêu khái niệm rút ra qua phần tình huống. HS nhắc lại. HS chơi trò chơi tiếp sức, đại diện 10 phút 15 phút - Con trai bị nghiện, nhiễm HIV/AIDS. - Bà Tâm choáng váng. Bà nén nỗi đau, tích cực, vận động Làm chủ bản thân 2. Chuyện của N. - Trớc: ngoan, học khá. - Sau: hút thuốc, trốn học, nghiện Không làm chủ bản thân. II. Nội dung bài học . 1. Khái niệm: (SGK) - Biểu hiện: Làm chủ suy nghĩ, hành vi, tình cảm, bình tĩnh 2.ý nghĩa : - Là một đức tính quý giá GV: Phạm Xuân Dơng 7 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 tiếp sức (4). GV nêu yêu cầu. Nhóm 1: Nêu những biểu hiện của tính tự chủ? Nhóm 2: Những biểu hiên của tính thiếu tự chủ? GV: Nhận xét, động viên. GV: đa tinh huống (bảng phụ). Em sẽ xử lí nh thế nào khi gặp các tình huống sau: + Có bạn tự nhiện bị ngất trong giờ học. + Gặp bài toán khó trong giờ kiểm tra. + Chăm sóc ngời nhà ốm trong bệnh viện. + Bị bàn bè ghi oan. GV: Nhận xét, chốt lại. H: Tính tự chủ có tác dụng nh thế nào? H: Em hãy nhận xét bản thân ta đã tự chủ hay cha? Lấy ví dụ? H: Ngày nay trong cơ chế thị trờng tính tự chủ còn vai trò quan trọng không? Vì sao? Lấy ví dụ? GV: Đa tình huống một HS biết rèn luyện tính tự chủ (bảng phụ) để HS giải quyết tình huống. H: Theo em để rèn luyện tính tự chủ cho bản thân cần phải rèn nh thế nào? GV: Gọi HS đọc 2 câu ca dao/SGK. H: Em hiểu câu ca lên chơi. HS: Nhận xét chéo. HS giải quyết tình huống. HS nêu tác dụng đối với bản thân và xã hội theo SGK. HS liên hệ bản thân nhận xét. Có quan trọng vì hiện nay con ng- ời luôn gặp phải những khó khăn, trắc trở, thách thức cám dỗ, cạm bẫyđòi hỏi phải bình tĩnh HS giải quyết tình huống. HS đề xuất cách rèn luyện. - Con ngời khi có quyết tâm thì dù bị ngời khác ngăn trở cũng vẫn vững vàng HS: đọc yêu cầu bài suy nghĩ, lên làm. 3. Rèn luyện tính tự chủ. III. Bài tập Bài 1: Đúng: a, b, d,e. Bài 3: H không biết tự chủ, dao động Bài 4: GV: Phạm Xuân Dơng 8 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 dao đó nh thế nào? * Hoạt động 3: Củng cố, luyện tập. Bài tập 1: SGK/8 (bảng phụ) Bài tập 3: SGK/8 Bài tập 4: SGK/ 8 GV chốt lại nội dung bài học. Bài 1: a, b, d, e. Bài 2: Việc làm của H không có tính tự chủ. Bài 3: Nhận xét bản thân. 14 phút IV. Các hoạt động nối tiếp. - Làm các bài tập còn lại. - Học bài theo nội dung đã học. - Chuẩn bị bài 3: Dân chủ và kỉ luật + Thế nào là dân chủ và kỉ luật? + Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật? + ý nghĩa? Cách rèn luyện? * Tự rút kinh nghiệm Tiết thứ 3 Bài 3 Ngày soạn:20/08/2013 Lớp dạy:9A- 9B Ngày dạy:27/08/2013- 2013- 06/09/2013 GV: Phạm Xuân Dơng 9 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 2013-2014 Bài 3 dân chủ và kỉ luật I. Mục tiêu bài học. HS cần đạt 1. Kiến thức: Giúp HS - Hiểu đợc thế nào là dân chủ, kỉ luật? - Hiểu đợc những biểu hiện của dân chủ và kỉ luật. - ý nghĩa của dân chủ, kỉ luật trong nhà trờng và xã hội. 2. Kĩ năng. - Giúp HS có kĩ năng giao tiếp, ứng sử, phát huy đợc ý thức dân chủ, kỉ luật. - Biết phân tích, đánh giá các tình huống trong cuộc sống xã hội về tính dân chủ và tính kỉ luật. - Biết tự đánh giá bản thân, xây dựng kế hoạch rèn luyện tính kỉ luật. 3. Thái độ. - Có ý thức tự rèn luyện tính ki luật, phát huy dân chủ trong học tập, các hoạt động (gia đình, nhà trờng và xã hội). - Học tập, noi gơng những ngời tốt, những ngời thực hiện tốt dân chủ, kỉ luật. Biết góp ý kiến phê phán đúng mức những hành vi vi phạm dân chủ, kỉ luật. II. Tài liệu và ph ơng tiện. 1. Giáo viên: - Những tấm gơng ngời tốt, việc tốt thể hiện kỉ luật và phát huy đ- ợc dân chủ hoặc thiếu dân chủ, kỉ luật. - Bảng phụ. 2. Học sinh: Nghiên cứu bài trớc. III. tiến trình lên lớp. a. Giới thiệu bài mới. b. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Thời lợng Nội dung cần đạt ổn định tổ chức lớp Kiểm tra bài cũ Câu 1: Thế nào là ngời có tính tự chủ? Nêu một số tình huống đì hỏi tính tự chủ mà em có thể gặp ở trờng và nêu cách ứng xử phù hợp. Câu 2: Hãy tự nhân xét bản 1 phút 5 phút I. Đặt vấn đề. 1. Chuyện của lớp 9A Có đân chủ: - Sôi nổi thảo luận. - Đề xuất chỉ tiêu - Tự nguyện tham gia GV: Phạm Xuân Dơng 10 Trờng THCS Đoàn Xá [...]... Bài 5 Ngày soạn: 03/ 09/ 20 13 Lớp dạy:9A-9B Ngày dạy:10/ 09/ 20 13- 19/ 09/ 20 13 Bài 5 GV: Phạm Xuân Dơng 18 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 20 13- 2014 tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới I Mục tiêu bài học - Giúp HS hiểu: 1 Kiến thức - Thế nào là tình hữu nghị của các dân tộc? ý nghĩa của tình hữu nghj giữa các dân tộc - Nêu đợc các biểu hiện của các tình hữu nghị giữa các dân tộc 2 Kĩ năng... Tiết thứ 4 Bài 4 Ngày soạn:26/ 09/ 20 13 Lớp dạy:9A-9B Ngày dạy: 03/ 09/ 20 13- 13/ 09/ 20 13 GV: Phạm Xuân Dơng 13 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 20 13- 2014 Bài 4 Bảo vệ hoà bình I Mục tiêu bài học 1 Về kiến thức: Giúp HS hiểu: - Hoà bình là khát vọng của nhân dân - Giải thích đợc vì sao phải bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh - Nhận thức đợc trách... Tiết thứ : 7 Bài 7 Ngày soạn:17/ 09/ 20 13 Lớp dạy: 9A- 9B Ngày dạy: 24/ 09/ 20 13- 4/10/20 13 Bài 7 Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc I Mục tiêu bài học: GV: Phạm Xuân Dơng 27 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 20 13- 2014 Học xong bài này HS cần đạt đợc: 1 Kiến thức: - Hiểu thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam - Phân tích đợc... đức * tự rút kinh nghiệm GV: Phạm Xuân Dơng 35 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 20 13- 2014 ************************* Tiết thứ 9 Bài Ngày soạn:01/10/20 13 Lớp dạy:9A-9B Ngày dạy:08/10/20 13- 11/10/20 13 Kiểm tra 45 phút I Mục tiêu bài học 1 Kiến thức - Giúp HS đánh giá kiến thức, củng cố khắc sâu kiến thức đã học 2 Kĩ năng GV: Phạm Xuân Dơng 36 Trờng THCS Đoàn Xá ... Thế nào là hợp tác, các nguyên tắc của hợp tác? + Vì sao phải hợp tác? * Tự rút kinh nghiệm Tiết thứ 6 Bài 6 Ngày soạn:10/ 09/ 20 13 Lớp dạy:9A-9B Ngày dạy:17/ 09/ 20 13- 27/ 09/ 20 13 Bài 6 Hợp tác cùng phát triển GV: Phạm Xuân Dơng 22 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 20 13- 2014 I Mục tiêu bài học HS cần đạt đợc: 1 Kiến thức: - Thế nào là hợp tác, các nguyên tắc hợp tác, sự cần thiết phải hợp tác... Văn An đối với thầy giáo cũ? Cách - Là những giá trị GV: Phạm Xuân Dơng 29 1 Bác Hồ nói về lòng yêu nớc của dân tộc ta Truyền thống yêu nớc 2 Chuyện về một ngời thầy - Học trò: Kính cẩn, lễ phép, khiêm tốn, tôn trọng Truyền thống tôn s trọng đạo II Nội dung bài học 1 Truyền thống tốt đẹp của dân tộc (SGK) Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 c xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc? GV: Nhận xét,... đẹp ở quê em (nghề truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, trang phục) hoặc những biểu hiện trái với truyền thống, thuần phong mĩ tục Việt Nam ở địa phơng em * Tự rút kinh nghiệm Tiết thứ 8 Bài 7 Ngày soạn:24/ 09/ 20 13 Lớp dạy:9A-9B Ngày dạy:1/10/20 13- 4/10/20 13 Bài 7 Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc I Mục tiêu bài học: Xem mục tiêu chung ở tiết... GV: Chốt lại thế nào là kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc * Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố Mục tiêu: HS củng cố lại các kiến thức đã học Làm bài 2 trang 27 SBT GV: Gọi HS đọc GV: Phạm Xuân Dơng 9 phút 31 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 20 13- 2014 yêu cầu của bài GV: Nhận xét, động viên (Còn thời gian HS trình bày những làn điệu dân ca của quê hơng mình và của mọi miền đất nớc) GV: Tổng... tập tăng cờng hiểu biết và tham gia các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ truyền thống dân tộc 3 T tởng, tình cảm - Tôn trọng, bảo vệ, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Phê phán những thái độ và việc làm thiếu tôn trọng, phủ định hoặc xa dời truyền thống dân tộc II Thiết bị, đồ dùng dạy học và Tài liệu dạy học 1 Giáo viên: - Ca dao, tục ngữ có liên quan đến nội dung bài học - Những tình huống -... là nhóm nhỏ) HS thảo luận 3 Đại diện trình bày, nhận xét - Phát triển dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc để cái hay cái đẹp của Việt Nam toả sang - Cần tự hào, giữ gìn, phát huy Hoạt động cá nhân, suy nghĩ, giải quyết vấn đề 10 phút III Bài tập Bài 1: Viết một đoạn văn HS nêu thực trạng Bài 2/ SBT Đúng: a, c, d, e HS nêu nguyên nhân Bài 3/ SBT 34 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 GV nêu vấn đề: Hiện nay . Tiết thứ 4 Bài 4 Ngày soạn:26/ 09/ 20 13 Lớp dạy:9A-9B Ngày dạy: 03/ 09/ 20 13- 13/ 09/ 20 13 GV: Phạm Xuân Dơng 13 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 20 13- 2014 Bài 4 Bảo vệ hoà bình. I. Mục. Bài 5 Ngày soạn: 03/ 09/ 20 13 Lớp dạy:9A-9B Ngày dạy:10/ 09/ 20 13- 19/ 09/ 20 13 Bài 5 GV: Phạm Xuân Dơng 18 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 20 13- 2014 tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế. Bài 3 Ngày soạn:20/08/20 13 Lớp dạy:9A- 9B Ngày dạy:27/08/20 13- 20 13- 06/ 09/ 20 13 GV: Phạm Xuân Dơng 9 Trờng THCS Đoàn Xá Giáo án GDCD 9 Năm học 20 13- 2014 Bài 3 dân chủ và kỉ luật I. Mục tiêu bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3, Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 3,