0

Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8

87 884 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:07

GDCD 9 Ngµy so¹n: 3/ 9/ 2006 1 GDCD 9 Ngày giảng: 6 /9 / 2006 Tiết1. Bài 1: Chí công vô t A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu bài dạy: 1- Kiến thức: - Giúp HS hiểu thế nào là chí công vô t; những biểu hện của chí công vô t; vì sao phải chí công vô t. 2- Kĩ năng: - HS biết phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô t hoặc không chí công vô t; biết tự kiểm tra hành vi của mìnhvà rèn luyện để trở thành ngời có phẩm chất chí công vô t. 3- Thái độ: - Biết quý trọng và ủng hộnhững việc làm thể hiện chí công vô t; biết phê phán, phản đối những hành vi tự t, tự lợi thiếu chí công vô t. II- ph ơng pháp: - Kể chuyện, phân tích, thuyết trình, đàm thoại. - Tạo tình huống, giải quyết, nêu gơng. III- Tài liệu và ph ơng tiện: 1- Thầy: - SGK + SGV lớp 9. - Chuyện kể, ca dao, tục ngữ, bảng phụ. 2- Trò: - SGK + vở ghi. - Chuẩn bị bài mới. B- Phần thể hiện trên lớp: */ ổn định tổ chức. I- Kiểm tra bài cũ: (5) - Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở và bài mới của HS. II- Bài mới: */ Giới thiệu bài: (4) Chuyện kể về Một ông già lẩm cẩm gánh trên vai 86 tuổi đời với khoản lơng hu hai ngời cả thảy 440.000đ/tháng. Nuôi thêm cô cháu ngoại 7 tuổi, nhng vẫn đèo bòng dạy học miến phí cho trẻ nghèo, ông giáo làng Bùi văn Hiền nhà ở thôn Thái bình, xã Đông Thái, huyện Ba Vì- Hà Tây ? Câu chuyện trên nói lên đức tính gì của ông giáo làng? - HS trả lời. - GV: Để hiểu đợc thế nào là chí công vô t? chí công vô t có ý nghĩa nh thế nào chúng ta cùng đi tìm hiểu bài 1: Chí công vô t */ Nội dung bài: GV ? GV ? HS đọc phần đặt vấn đề trong SGK. */ Thảo luận: Nêu việc làm của Vũ Tán Đờng và Trần Trung Tá? Vì sao Tô Hiến Thành lại chọn Trần Trung Tá thay thế ông lo việc nớc nhà? I- Đặt vấn đề: 1- Khi Tô Hiến Thành ốm: + Vũ Tán Đờng ngày đêm hầu hạ bên gi- ờng bệnh rất chu đáo. + Trần Trung Tá mải việc chống giặc nơi biên cơng. - Tô Hiến Thành dùng ngời hoàn toàn chỉ căn cứ vào việc ai là ngời có khả năng gánh vác công việc chung của đất nớc. 2 GDCD 9 ? GV ? ? ? GV ? ? GV ? GV ? ? GV ? ? GV GV GV Việc làm của Tô Hiến Thành biểu hiện điều gì? Mong muốn của Bác Hồ là gì? Mục đích mà bác theo đuổi là gì? Em có suy nghĩ gì về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của CTHCM? Việc làm của Tô Hiến Thành và Chủ tịch HCM của đức tính gì? Qua phần tìm hiểu trên em hiểu thế nào là chí công vô t? Chí công vô t là phẩm chất tốt đẹp, trong sáng và cần thiêt cho tất cả mọi ngời thể hiện sự công bằng Lấy VD việc làm thể hiện chí công vô t- ? Quay lại câu chuyện: Sự nghiệp và cuộc đời của bác đã tác động tới tình cảm của ND ta nh thế nào? Sống và làm việc nh tô hiến Thành và Chủ tịch HCM sẽ có lợi gì cho tập thể và cho XH? Sẽ đợc mọi ngời yêu quý, tin cậy, đen lại lợi ích cho tập thể và XH Các bạn trong lớp chúng ta đã biết xử sự chí công vô t cha? Vì sao? Là HS cần rèn luyện phẩm chất chí công vô t NTN? Phải nhận thức đúng để phân biệt giữa chí công vô t và không chí công vô t - HS đọc câu danh ngôn trong SGK. HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - HS làm BT HS nhận xét GV bổ xung. - việc làm của THT là xuất phát từ lợi ích chung, là ngời công bằng không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải. 2- Bác Hồ: - Mong muốn Tổ quốc đợc giải phóng, nhân đân đợc ấm no, hạnh phúc. - Mục đích sống: làm cho ích quốc, lợi dân - Là tấm gơng sáng tuyệt vời của một con ngời đã chọn đời mình cho quyền lợi của DT, của đất nớc và hạnh phúc của ND. -> Chí công vô t. II- Bài học: 1- Khái niệm: Chí công vô t là phẩm chất đạo đức của con ngời, thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. VD: Luôn cố gắng làm việc bằng tài năng, sức lực của mình - Nhờ phẩm chất cao đẹp đó Bác đã nhận đợc trọn vẹn tình cảm của ND ta đối với Bác. Đó là sự tin yêu kính trọng, sự khâm phậc, lòng tự hào và sự gắn bó, gần gũi, thân thiết. 2- ý nghĩa: Chí công vô t đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng XH, góp phần làm cho đất nớc giàu mạnh, XH công bằng,dân chủ, văn minh. Đợc mọi ngời kính trọng, tin cậy. 3-Rèn luyện chí công vô t : - Có thái độ ủng hộ ngời chí công vô t. - Phê phán hành vi vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng. III- Luyện tập: */ Bài 1 tr 5: - Hành vi thể hiện phẩm chất chí công vô t: d, e. Vì giải quyết công việc công bằng, hợp lý, xuất phát từ lợi ích chung. - Hành vi không chí công vô t: a, b ,c, đ. */ Bài 2 tr 5: - Tán thành với ý kiến: d, đ. 3 GDCD 9 GV HS đọc yêu cầu BT trong SGK. - HS làm BT HS nhận xét GV bổ xung. - Không tán thành ý kiến: a, b, c. a- Vì chí công vô t là phẩm chất tốt đẹp cần thiết cho tất cả mọi ngời */ Củng cố: ? Thế nào là chí công vô t? ? Chí công vô t có ý nghĩa nh thế nào? ? Để có đức tính chí công vô t HS cần phải rèn luyện nh thhế nào? III- H ớng dẫn HS học và làm bài tập ở nhà: - Học thuộc nội dung bài học trong SGK. - Làm bài tập 3, 4 trang 6. - Đọc trớc phần đặt vấn đề trong SGK và trả lời phần gợi ý câu hỏi. Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 2. Bài 2: Tự chủ A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu bài dạy: 1- Kiến thức: - Giúp H/S hiểu thế nào là tự chủ, ý nghĩa của tính tự chủ trong cuộc sống cá nhân và xã hội. Sự cần thiết phải rèn luyện về cách rèn luyện để trở thành ngời có tự chủ. 2- Kĩ năng: - Nhận biết đợc những biểu hiện của tính tự chủ, đánh giá bản thân và ngời khác về tính tự chủ. 3- Thái độ: - Tôn trọng những ngời biết sống tự chủ, có ý thức rèn luyện tính tự chủ trong quan hệ với mọi ngời và trong công việc của bản thân. II- Ph ơng pháp: - Thảo luận, liên hệ bản thân, tập thể, xã hội. - Xây dựng kế hoạch rèn luyện. III- Tài liệu và ph ơng tiện: 1- Thầy: - SGK + SGV, nghiên cứu soạn bài. - Tìm những tấm gơng, ví dụ về tính tự chủ. 2- Trò: - Học, làm bài tập ở bài cũ, chuẩn bị bài mới. B- Phần thể hiện trên lớp: */ ổn định tổ chức. I- Kiểm tra bài cũ: (5) - Hỏi: Thế nào là chí công vô t? Biểu hiện của chí công vô t? - Đáp: Là phẩm chất đặc điểm của con ngời, thể hiện sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải. II- Bài mới: */ Giới thiệu bài: Trong cuộc sống chúng ta thờng gặp rất nhiều khó khăn, vất vả nhng chúng ta không bi quan, chán nản. Vẫn tiếp tục khắc phục những khó khăn đó để học tập và làm việc tốt đó chính là ngời có tính tự chủ. Vậy để hiểu thế nào là tự chủ, ý nghĩa */ Nội dung bài: I- Đặt vấn đề: (13) 4 GDCD 9 GV ? GV ? ? GV ? ? ? GV ? ? GV GV ? GV ? GV - H/S đọc phần đặt vấn đề. - GV nhận xét. Bà Tâm đã làm gì trớc nỗi bất hạnh to lớn của gia đình? Qua những việc làm đó theo em bà Tâm là ngời nh thế nào? N đã từ một H/S ngoan đi đến chỗ nghiện ngập và trộm cắp nh thế nào? Vì sao N lại có kết cục nh vậy? Bà Tâm và N ai là ngời có tính tự chủ? Vậy qua tìm hiểu em hiểu thế nào là tự chủ? Trớc mọi sự việc ngời có tính tự chủ th- ờng bình tĩnh không nóng nảy, không vội vàng, gặp khó khăn không sợ hãi, không chán nản. Trong c sử thờng ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự luôn biết tự kiểm tra đánh giá hành vi của mình. Em hãy cho cô biết vì sao chúng ta cần có tính tự chủ? Vậy tự chủ có ý nghĩa nh thế nào? Có tính tự chủ sẽ giúp chúng ta - H/S chơi trò chơi tiếp sức: Tìm những biểu hiện tự chủ và thiếu tự chủ? Bổ xung. Lấy ví dụ cụ thể trong HT, lao động */ Tình huống: Hà là H/S lớp 9 hoàn cảnh gia điình rất khó khăn, mẹ đau ốm liên tục nhng Hà vẫn quyết tâm học. Cuối năm Hà đạt H/S giỏi 1- Một ngời mẹ: - Nén chặt nỗi đau để chăm sóc con. - Tích cực giúp đỡ những ngời nhiễm HIV/AIDS. - Vận động mọi ngời không xa lánh họ. -> Làm chủ đợc tính cảm, hành vi của mình nên vợt qua đợc đau khổ, sống có ích cho con và ngời khác. 2- Chuyện của N: - Bạn bè rủ rê hút thuốc - Thi trợt buồn chán, tuyệt vọng hút thử - Tham gia trộm cắp -> Vì không làm chủ đợc bản thân suy nghĩ và hành vi thiếu cân nhắc. -> Bà Tâm là ngời có tính tự chủ. II- Bài học: (15) 1- Khái niệm: Tự chủ là làm chủ bản thân. Ngời biết tự chủ là ngời làm chủ đợc suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin biết điều chỉnh hành vi của mình. - Tự chủ vợt qua mọi th thách, khó khăn và sự cám dỗ 2- ý nghĩa: Tự chủ giúp chúng ta biết sống đúng đắn, c xử có đạo lý, có văn hoá. Đứng vững trớc những tình huống khó khăn, thử thách, cám dỗ. - Tự chủ: Không nóng nảy, không vội vàng. Chín chắn, tự tin, ôn hoà, kiềm chế, bình tĩnh, mềm mỏng - Thiếu tự chủ: Vội vàng, nóng nảy, sợ hãi, chán nản, không vững vàng, cáu gắt, hoang mang, gây gổ - Không làm những việc xấu khi bạn rủ 5 GDCD 9 ? GV ? ? ? GV ? GV ? GV ? ? GV Em có nhận xét gì về bạn Hà? Hà vợt qua đợc những khó khăn đó là vì bạn Hà có tính tự chủ. Khi có ngời làm điều gì đó khiến bạn không hài lòng bạn sẽ xử sự nh thế nào? Khi có ngời rủ em làm điều gì đó sai trái em sẽ làm gì? Chúng ta cần rèn luyện tính tự chủ nh thế nào? Nhất là H/S cần phải rèn luyện Có ý kiến cho rằng ngời có tính tự chủ luôn hành động theo ý mình, không cần quan tâm đến hoàn cảnh và ngời giao tiếp. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? Cần tìm ra cách ứng xử tự điều chỉnh hành vi của mình. Em hãygiải thích câu ca dao trong SGK? - H/S đọc yêu cầu bài tập. - H/S làm bài tập- H/S nhận xét -> GV. Đồng ý với ý kiến nào? Vì sao? Em có nhận xét gì về việc làm của Hằng? Em sẽ khuyên Hằng nh thế nào? Một bạn đang học bài, một bạn đến rủ đi chơi không đi - Vợt qua mọi khó khăn để đạt đợc kết quả tốt trong học tập. - Cần phải suy nghĩ trớc khi hành động nói với bạn để bạn thông cảm. Khuyên bạn - Từ chối, phân tích cho bạn, khuyên bạn. 3- Rèn luyện tính tự chủ: - Suy nghĩ trớc khi hành động. - Tự kiểm tra, điều chỉnh việc làm, thải độ, lời nói, hành động của mình. -Không tán thành. -> Đã có quyết tâm dù bị ngời khác cản trở vẫn vững vàng. III- Luyện tập: (8) */ Bài 1: - Đồng ý với những ý: a, b, d, e. Vì đó chính là những biểu hiện của tự chủ, thể hiện sự tự tin, suy nghĩ chín chắn. Bài 2: - Phải suy nghĩ khi hành động phải phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. */ Sắm vai: - H/S lên thể hiện. */ Củng cố: ?- Thế nào là tự chủ? ?- ý nghĩa, cách rèn luyện tính tự chủ? III- H ớng dẫn H/S đọc và làm bài tập ở nhà: (2) - Học thuộc nội dung bài học. - Làm bài tập 4 trang 8. - Chuẩn bị bài 3. Ngày soạn: 17/ 9/ 2006 Ngày giảng: 20/ 9/ 2006 Tiết 3. 6 GDCD 9 Bài 3: dân chủ và kỉ luật A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu bài dạy: 1- Kiến thức: - Giúp H/S hiểu thế nào là dân chủ, kỉ luật; những biểu hiện của dân chủ, kỉ luật trong nhà trờng và trong đời sống xã hội; ý nghĩa của việc tự giác thực hiện dân chủ, kỉ luật. 2- Kĩ năng: - Biết giao tiếp, ứng xử và phát huy đợc vai trò của công dân, thực hiện tốt dân chủ, kỉ luật. Biết phân tích, đánh giá các tình huống trong cuộc sống xã hội tốt hay cha tốt. Biết tự đánh giá bản thân, xây dựng kế hoạch rèn luyện tính kỉ luật. 3- Thái độ: - Có ý thức tự giác rèn luyện tính kỉ luật, phát huy tính dân chủ trong học tập, hoạt động xã hội, trong lao động ủng hộ, thực hiện tốt dân chủ, kỉ luật. Góp ý, phê phán những hành vi vi phạm dân chủ, kỉ luật. II- Ph ơng pháp: - Thảo luận, phân tích, đóng vai, giải quyết tình huống. - Kích thích, gợi ý các em tìm những ví dụ cụ thể về tính phát huy dân chủ và kỉ luật. III- Tài liệu và ph ơng tiện: 1- Thầy: - SGK + SGV, nghiên cứu soạn bài. - Tìm các sự kiện, tính huống về dân chủ, kỉ luật và không dân chủ, kỉ luật. 2- Trò: - Học và làm bài tập ở bài cũ, chuẩn bị bài mới. B- Phần thể hiện trên lớp: */ ổn định tổ chức. I- Kiểm tra bài cũ: (5) - Hỏi: Thế nào là tự chủ? Nêu biểu hiện của ngời có tính tự chủ? - Đáp: Tự chủ là làm chủ bản thân. Ngời biết tự chủ là ngời làm chủ đợc bản thân suy nghĩ, tính cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn bình tĩnh, tự tin biết tự điều chỉnh hành vi của mình. II- Bài mới: */ Giới thiệu bài: (2) Trong mọi việc nếu phát huy dân chủ của mọi ngời thì phát huy đợc trí tuệ của quần chúng, tạo ra sức mạnh trong hoạt động chung, khắc phục đợc những khó khăn gặp phải */ Nội dung bài: GV ? GV ? GV - H/S đọc truyện- GV nhận xét. Vào đầu năm học lớp 9A đã làm những việc gì? Ông giám đốc công ty đã có những việc làm nh thế nào? I- Đặt vấn đề: (12) 1- Chuyện lớp 9A: - Triệu tập cán bộ lớp - Họp bàn xây dựng kế hoạch hoạt động. - Các bạn sôi nổi thảo luận về các biện pháp thực hiện những vấn đề chung. - Đề xuất các chỉ tiêu cụ thể. - Thành lập đội thanh niên cờ đỏ. - Tình nguyện tham gia các hoạt động. 2- c huyện ở một công ty: - Ông giám đốc: + Cử một đốc công theo dõi công việc hàng ngày. +Không chấp nhận ý kiến đóng góp của công dân. 7 GDCD 9 ? ? GV ? GV ? GV ? ? GV ? GV ? ? GV Qua quá trình triển khai công việc ông giám đốc cho ta thấy ông là ngời nh thế nào? Em có nhận xét gì về việc làm của lớp 9A? Chuyện của lớp 9A thể hiện tính dân chủ, chuyện ở một công ty cha có tính dân chủ. Vậy em hiểu thế nào là dân chủ? Trong quá trình bàn luận, lớp 9A có xảy ra sự lộn xộn, xung đột không? Tại sao? Không lộn xộn đó chính là có kỉ luật. Vậy em hiểu thế nào là kỉ luật? ( H/S đi học muộn là vi phạm kỉ luật.) Trong chơng trình lớp 8 chúng ta đã đ- ợc học ở bài nào có đề cập đến tính kỉ luật? */ Thảo luận: ( Trò chơi tiếp sức) Những biểu hiện cả tính dân chủ và kỉ luật; những biểu hiện trái với dân chủ và kỉ luật? Nhận xét. Nếu các bạn lớp 9A không có ý thức xây dựng kế hoạch của lớp và không tuân theo qui định chung của tập thể thì việc xây dựng kế hoạch có thành công không? Vậy dân chủ và kỉ luật có mối quan hệ nh thế nào? -> Tự giải quyết công việc, độc đoán, chuyên quyền, gia trởng,không có tính dân chủ. - Mọi thành viên trong lớp đều đợc tham gia đóng góp ý kiến vào công việc chung của lớp. -> Thể hiện tính dân chủ. II- Bài học: (15) 1- Khái niệm: a- Dân chủ: - Là mọi ngời đợc làm chủ công việc của tập thể, xã hội, đợc biết, đợc tham gia bàn bạc, góp phần, giám sát những công việc chung của tập thể, của xã hội. -> Không lộn xộn, không xung đột, có nề nếp, tuân theo qui định. b- Kỉ luật là tuân theo những qui định chung của cộng đồng, tổ chức xã hội. Nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt đợc chất lợng, hiệu quả trong công việc. -> Pháp luật và kỉ luật. Dân chủ- kỉ luật Trái với dc- kl - Cả lớp thảo luận. - Mọi ngời cùng bàn bạc, cùng quyết. - Mọi ngời đều đ- ợc phát biểu ý kiến. -Lớp trởng quyết định mọi việc. - Chống đối ngời thi hành công vụ. - Không nghe ý kiến của mọi ng- ời -> Không thành công. 2- Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật: - Dân chủ để mọi ngời phát huy sự đóng góp của mình vào công việc chung. 8 GDCD 9 ? ? GV ? GV ? ? ? ? ? GV ? GV ? Việc phát huy tính dân chủ và thực hiện kỉ luật của lớp 9A đã đạt đợc kết quả nh thế nào? Không có tính dân chủ và kỉ luật nh Chuyện ở một công ty thì kết quả sẽ ra sao? Qua hai câu chuyện Theo em dân chủ và kỉ luật có ý nghĩa nh thế nào trong cuộc sống? Khi ngồi trên ghế nhà trờng bản thân em sẽ làm gì để thực hiện tính dân chủ và kỉ luật? Lấy ví dụ cụ thể? ( Tham gia phòng chống tệ nạn xã hội ) Ai sẽ là ngời thể hiện tính dân chủ và kỉ luật? Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có tính dân chủ, kỉ luật? Cần rèn luyện tính dân chủ, kỉ luật nh thế nào? - H/S đọc yêu cầu bài tập- H/s làm bài tập. Nội dung nào thể hiện tính dân chủ? Vì sao? Kể việc làm thể hiện tính dân chủ và tôn trọng kỉ luật ở trờng, lớp? - kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ đợc thực hiện có hiệu quả. -> Tập thể lớp xuất sắc toàn diện. -> Sản xuất giảm sút, công ty thua lỗ. 3- ý nghĩa: Dân chủ và kỉ luật tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động; tạo cơ hội cho mọi ngời phát triển, có mối quan hệ xã hội tốt đẹp, nâng cao hiệu quả, chất lợng lao động, hoạt động xã hội. - Chấp hành nội qui tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng kế hoạch lớp -> Tất cả mọi ngời. 4- Rèn luyện : - Mọi ngời cần tự giác chấp hành tính dân chủ và kỉ luật. - Phát huy tính dân chủ. III- Luyện tập: (7) */ Bài 1: - Tính dân chủ: a, c, d. - Hoạt động thiếu dân chủ: b. - Hoạt động thiếu kỉ luật: đ. */ Bài 2: - H/S kể -> GV nhận xét. */ Củng cố: ?- thế nào là dân chủ và kỉ luật? ?- Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật? ?- ý nghĩa, trách nhiệm của công dân về dân chủ và kỉ luật? III- H ớng dẫn H/S học và làm bài tập ở nhà: (2) - Học thuộc nội dung bài học. - Làm bài tập 3, 4 trang 11. - chuẩn bị bài 4. Ngày soạn: 24/ 9/ 2006 Ngày giảng: 27/ 9/ 2006 Tiết 4. 9 GDCD 9 Bài 4: bảo vệ hoà bình A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu bài dạy: 1- Kiến thức: - Giúp H/S hiểu đợc giá trị của hoà bình, hậu quả tai hại của chiến tranh, từ đó thấy đợc trách nhiệm bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh của toàn nhân loại. 2- Kĩ năng: - Rèn cho H/S kĩ năng tích cực tham gia các hoạt động vì hòc bình chống chiến tranh do lớp, trờng, địa phơng tổ chức. Biết c xử với bạn bè, mọi ngời hoà nhã, thân thiện. 3- Thái độ: - Giáo dục cho H/S có lòng yêu hào bình và ghét chiến tranh. II- Ph ơng pháp: - Thảo luận nhóm, lớp. - Liên hệ điều tra tìm hiểu thực tế. III- Tài liệu và ph ơng tiện: 1- Thầy: - SGK + SGV, nghiên cứu soạn bài. - Su tầm sách báo, tranh ảnh, bài hát ngợi ca hào bình, ngăn chặn chiến tranh. - Chuẩn bị bảng phụ. 2- Trò: - Học và làm bài tập bài cũ. - Chuẩn bị bài mới. B- Phần thể hiện trên lớp: */ ổn định tổ chức. I- Kiểm ra bài cũ: (5) - Hỏi: Hãy nêu trách nhiệm của công dân đối với dân chủ và kỉ luật? - Đáp: + Tự giác chấp hành kỉ luật. + Cán bộ lãnh đạo và các tổ chức xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để mọi ngời phát huy dân chủ. II- Bài mới: */ Giới thiệu bài: (2) Chiến ranh thế giới đã trôi qua rất lâu nhng hậu quả của nó vẫn còn dai dẳng, nặng nề với bao mất mát đau thơng, chết chóc, bệnh tật, thất học Do vậy nhân loại luôn đề ra mục tiêu ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hào bình vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc của mọi ngời. Để giúp các em hiểu đợc về chiến tranh, hoà bình, vì sao phải bảo vệ hoà bình, trách nhiệm, hành động nh thế nào để bảo vệ hoà bình. Tiết học */ Nội dung bài: GV ? GV GV ? - H/S đọc thông tin trong phần I, quan sát tranh trong SGK. Qua thông tin em hãy nêu hậu quả do chiến tranh để lại nh thế nào? Qua những hậu quả của chiến tranh nhân dân thế giới đã đứng lên bảo vệ hoà bình với những hành động: Mít tinh, biểu tình, tiến hành phản đối chiến tranh xâm lợc. */ Thảo luận: Vì sao phải bảo vệ hoà bình, ngăn ngừa I- Đặt vấn đề: (13) - CTTG I: 1 triệu ngời chết. - CTTG II: Khoảng 60 triệu ngời chết. - Từ năm 1900 đến năm 2000 chiến tranh làm: 2 triệu trẻ em chết 6 triệu trẻ em bị thơng 20 triệu trẻ em sống bơ vơ -> Vì: + Chiến tranh là hảm hoạ vô cùng tàn 10 [...]... trò cũ với thầy giáo Chu Văn An ? giá 18 GDCD 9 ? Cách c xử đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc ta? ? Qua hai câu chuyện trên em có suy nghĩ gì? ? Em hiểu thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc? GV ? Lấy ví dụ cụ thể thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? ->Cách c xử của học trò cụ Chu Văn An thể hiện truyền thống tôn s trọng đạo của dân tộc ta - Lòng yêu nớc của nhân dân ta là truyền... dị đoan truyền thống tốt đẹp của dân tộc hoặc bảo thủ trì trệ, hoặc ca ngợi chủ nghĩa T bản, thích hàng ngoại, đua đòi Mỗi công dân cần phải có trách nhiệm ? nh thế nào đối với truyền thống tốt đẹp 4- Trách nhiệm của công dân: Tự hào, giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc? tốt đẹp của dân tộc Lên án, ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống tốt đẹp của dân tộc GV III- Luyện tập: (10)... của dân tộc, lên án, ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc */ Câu 3: (1đ) Để bảo vệ hoà bình chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng, thân thiện giữa con ngời với con ngời, thiết lập quan hệ hiểu biết, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới */ Câu 4: (2đ) - Đáp án đúng: a, c, e */ Câu 5: (1đ) - Đoàn kết với các dân tộc khác - Lắng nghe, tôn trọng... nhà: - đọc trớc phần đặt vấn đề bài 8 - Trả lời câu hỏi phần gợi ý trong SGK 23 GDCD 9 24 GDCD 9 Ngày soạn1/10/2010 Tuần :10 Tiết 10 Bài 8: năng động, sáng tạo (Tiết 1) A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu bài dạy: 1- Kiến thức: - Giúp H/S hiểu thế nào là năng động, sáng tạo; vì sao phải năng động, sáng tạo 2-Kĩ năng: - Biết đánh giá hành vi của bản thân và ngời... việc khó sáng tạo? GV Thiếu năng động, sáng tạo hiệu quả */ Ngời năng động, sáng tạo là ngời công việc kém ? Qua đó em thấy ngời năng động, sáng luôn say mê, tìm tòi, phát hiện và linh hoạt xử lí tình huống trong học tập, tạo là ngời làm việc nh thế nào? lao động, công tác nhằm đạt kêt quả ? Năng động, sáng tạo có cần thiết cho cao ngời lao động không? Vì sao? 2- ý nghĩa: ? Trong thời đại công nghệ... thi toán quốc tế lần thứ 39, huy chơng vàng kì thi toán quốc tế lần thứ 40 GV Nhờ có tính năng động, sáng tạo + Năng động, sáng tạo làm nên kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nớc -> Bạn A tìm ra nhiều cách giải toán khác với cách cô giáo dạy (Nhanh ? Kể những tấm gơng về năng động, sáng hơn, dễ hiểu hơn) */ Bài tập 1: (SGK) tạo? - Năng động, sáng tạo: b, d, e, h GV Treo... truyền thống tốt đẹp của dân tộc (Tiết 1) A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu bài dạy: 1- Kiến thức: - Giúp H/S hiểu thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc và một số truyền thống tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, ý nghĩa, sự cần thiết phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bổn phận của công dân và H/S 2- Kĩ năng: - Phân biệt truyền thống tốt đẹp với phong tục, tập quán, thói quen lạc hậu,... 19 Ngày soạn: Tiết 8 Bài 7: GDCD 9 Ngày giảng: kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc (Tiết 2) A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu bài dạy: 1- Kiến thức: - Giúp H/S hiểu đợc ý nghĩa của truyền thống dân tộc, sự cần thiết phải có kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp; bổn phận của H/S và công dân 2- Kĩ năng: - Tích cực học tập và tham gia các... tìm hiểu, họctập cái hay, cái gìn bản sắc dân tộc Việt Nam đẹp của truyền thống tiếp tục phát triển toả sángMỗi dân tộc muốn phát triển phải có sự giao lu với các dân tộc khác, với các nền văn hoá khác, cần tiếp thu tinh hoa của các dân tộc khác mà vẫn giữ đợc bản sắc dân tộc riêng của mình ? Chúng ta cần làm gì để phát huy truyền - Tự hào thống tốt đẹp của dân tộc? - Giữ gìn, phát huy - Ngăn chăn những... nhóm: 1- Lòng yêu nớc của dân tộc ta đợc ? Truyền thống yêu nớc của dân tộc ta thể hiện: thể hiện nh thế nào qua lời nói của Bác -Sôi nổi kết thành làn sóngmạnh mẽ Hồ? - Nhấn chím tất cả lũ bán nớc, cớp nớc - Ghi nhớ công lao các vị anh hùng - Hậu phơng nhịn ăn để ủng hộ bộ đội - Phụ nữ khuyên chồng con đi tòng quân GV - Nông dân, công nhân thi đua sản xuất góp phần vào kháng chiến -> Lòng yêu nớc . GDCD 9 Ngµy so¹n: 3/ 9/ 2006 1 GDCD 9 Ngày giảng: 6 /9 / 2006 Tiết1. Bài 1: Chí công vô t A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu bài. (2) - Học thuộc nội dung bài học. - Làm bài tập 4 trang 8. - Chuẩn bị bài 3. Ngày soạn: 17/ 9/ 2006 Ngày giảng: 20/ 9/ 2006 Tiết 3. 6 GDCD 9 Bài 3: dân chủ và kỉ luật A- Phần chuẩn bị: I- Mục. bài học. - Làm bài tập 3, 4 trang 11. - chuẩn bị bài 4. Ngày soạn: 24/ 9/ 2006 Ngày giảng: 27/ 9/ 2006 Tiết 4. 9 GDCD 9 Bài 4: bảo vệ hoà bình A- Phần chuẩn bị: I- Mục tiêu bài dạy: 1- Kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Giáo dục công dân 9 trọn bộ_CKTKN_Bộ 8,