0

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1

28 1,139 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:04

Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần: 1. Ngày soạn: 10/8/2014 Tiết: 1 Ngày dạy: Bài 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI. I - Mục tiêu cần đạt : 1 - Kiến thức: - Hiểu được thế nào là lẽ phải , tôn trọng lẽ phải . Những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải . Học sinh nhận thức được trong cuộc sống tại sao mọi người phải tôn trọng lẽ phải . 2 - Kỹ năng: - Có thói quen tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân trở thành người biết tôn trọng lẽ phải. - Phân biệt được hành vi tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày. 3 - Thái độ: Học tập gương những người biết tôn trọng lẽ phải , phê phán những hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải . II- Chuẩn bị . 1-Thầy : SGK, SGV, tư liệu tham khảo . 2-Trò : SGK, đọc trước bài . III- Tiến trình dạy học 1. Ổn định lớp . Kiểm tra sĩ số HS, đồ dùng học tập, vệ sinh lớp, 2-Kiểm tra bài cũ: GV khái quát cấu trúc chương trình GDCD lớp 8 3- Bài mới: - Vào bài : GV dẫn câu nói của Bác Hồ : Điều gì phải thì dù là điều phải nhỏ cũng cố làm cho bằng được . Điều gì sai thì dù là việc nhỏ cũng hết sức tránh . Nếu trong cuộc sống hàng ngày , mọi người ai cũng biết cư xử đúng đắn, tôn trọng lẽ phải , thực hiện tốt những quy định chung của cộng đồng thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp và lành mạnh biết bao . Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng, Hoạt động 1: GV tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung của 3 trường hợp theo câu hỏi trong SGK - Trong cuộc tranh luận -Học sinh thảo luận nhóm tìm hiểu nội dung Các trường hợp. I-Đặt vấn đề. a.Nguyễn Quang Bích là người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lí, lẽ phải, ko chấp nhận những điều sai trái. 1 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương , có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối. Nếu thấy ý kiến đó là đúng thì em sẽ xử sự như thế nào ? - Nếu biết bạn quay cóp trong giờ kiểm tra , em sẽ làm gì ? Em hãy tìm thêm những biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải hoặc ko tôn trọng lẽ phải mà em thấy trong c/s hàng ngày? GV: trong c/s xung quanh ta có nhiều tấm gương thể hiện sự tôn trọng lẽ phải Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở những khía cạnh nào? Hoạt động 2: Em hiểu thế nào là lẽ phải ? Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống ? GV: Cho học sinh liên hệ các hành vi tôn trọng HS trả lời - Đi bên phải đường - Chấp hành nội quy - Bảo vệ môi trường - Không nói chuỵên riêng -Vi phạm luật GT đường bộ. -Gió chiều nào che chiều ấy. Nghe. Qua thái độ, lời nói, cử chỉ, hành động của con người. Là phẩm chất cần thiết của mỗi người. HS trình bày. HS trình bày. - Tôn trọng lẽ phải. + Chấp hành nội quy nơi sống và làm việc . b.Nếu đúng thì em ủng hộ và bảo vệ bạn bằng cách phân tích những điểm đúng, hợp lí. c.Tỏ thái độ ko đồng tình, phân tích tác hại và khuyên lần sau ko nên làm như vậy. - Để có cách cư xử đúng đắn , phù hợp, cân có hành vi ứng xử tôn trọng sự thật, bảo vệ lẽ phải và phê phán cái sai trái. II- Nội dung bài học . 1- Lẽ phải và tôn trọng lẽ phải . - Lẽ phải là những điều đúng đắn phù hợp với đạo lý và lợi ích của xã hội. - Tôn trọng là bảo vệ, công nhận, tuân theo và ủng hộ những điều đúng đắn. 2- Ý nghĩa. - Làm lành mạnh mối quan hệ xã hội , thúc đẩy xã hội phát triển lành mạnh 2 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày. - Tìm những biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải ? - Tìm những biểu hiện của hành vi không tôn trọng lẽ phải ? GV kẻ bảng làm đôi và tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn, ai giỏi hơn”.Mỗi đội từ 5-7 em GV: Nhận xét , bổ sung và kết luận Chúng ta cần phê phán hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải , biết bày tỏ thái độ đồng tình , ủng hộ và bảo vệ chân lý , lẽ phải . Hoạt động 3: GV chia nhóm làm bài tập 1, 2, 3. Giải thích vì sao em chọn? GV nhận xét. + Phê phán việc làm sai trái. + Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích , đánh giá ý kiến hợp lý. + Tôn trọng các quy định của nhà trường đề ra . - Không tôn trọng lẽ phải. + Làm trái quy định của pháp luật + Vi phạm nội quy trường học + Thích việc gì thì làm + Không dám đưa ra ý kiến của mình + Không muốn mất lòng ai. Các nhóm thảo luận v2 trình bày. I II- Bài tập . Bài tập 1. - Đáp án: c Bài tập 2. Đáp án: c Bài tập 3: Đáp án: a,c, e. 4.Củng cố. GV nhấn mạnh một số nội dung cần nhớ của bài học. 5.Hướng dẫn về nhà. - Học thuộc nội dung bài. - Làm các bài tập còn lại. - Chuẩn bị bài liêm khiết. IV.Phần rút kinh nghiệm. 1. Ưu điểm: 2. Hạn chế:: 3 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Nhận xét Duyệt Tuần 2. 4 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tiết 2. Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 2 : LIÊM KHIẾT I- MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1 - Kiến thức: - Học sinh hiểu được thế nào là liêm khiết; phân biệt được hành vi liêm khiết và không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày . - Vì sao phải liêm khiết - Muốn liêm khiết cần phải làm gì? 2 - Kỹ năng: - Học sinh có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết . 3 - Thái độ: - Có thái độ đồng tình ,ủng hộ và học tập những tấm gương của những người liêm khiết , đồng thời biết phê phán những hành vi thiếu liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày. II- Chuẩn bị . GV : SGK, các mẩu chuyện , tư liệu tham khảo . HS: Bảng nhóm. III- Các bước lên lớp. 1-Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số hs. 2-Kiểm tra bài cũ. GV chia bảng làm hai và gọi học sinh lên bảng Câu 1 : Tìm những hành vi của học sinh biết tôn trọng lẽ phải ? Câu 2 : Tìm những hành vi học sinh không biết tôn trọng lẽ phải ? GV nhận xét , bổ sung và cho điểm. 3- Giảng bài mới. - Giới thiệu bài : Từ xưa đến nay ông cha ta luôn coi trọng và đề cao vấn để danh dự và nhân phẩm của con người . Đói cho sạch , rách cho thơm Bần tiện bất năng dâm Phú quý bất năng di Uy vũ bất năng khuất. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thay đổi phải giữ cho được sự trong sạch và thanh thản của tâm hồn. Hoạt động dạy và học. 5 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Ghi bảng. Hoạt động 1 : GV : Gọi 3 học sinh có giọng đọc tốt đọc các mẩu chuyện phần đặt vấn đề. GV : Tổ chức HS thảo luận nhóm Chia lớp thành 3 nhóm ứng với 3 câu hỏi sau : Câu 1. Bà Mari Quy-ri đã có những việc làm gì? Hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 2. Hãy nêu những hành động của Dương Chấn . Những hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 3. Hành động của Bác Hồ được đánh giá như thế nào ? Những hành động đó của Bác thể hiện đức tính gì ? HS các nhóm cử đại diện trả lời . GV nhận xét và bổ sung. - Em có suy nghĩ gì về - HS đọc mục ĐVĐ - HS thảo luận nhóm theo yêu cầu của GV Nhóm 1. - Bà Mari Quy-ri và chồng đã có những đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế. - Không giữ bản quyền sáng chế cho mình ,sẵn sàng sống túng thiếu. - Bà gửi biếu tài sản cho trẻ mồ côi - Không nhận món quà của tổng thống. - Bà không vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nhóm 2. - Từ chối vàng bạc Vương Mật mang đến biếu. - Ông nói tiến cử người làm việc tốt chứ không cần vàng. - Đức tính thanh cao , vô tư không vụ lợi. Nhóm 3. - Cụ sống như những người Việt Nam bình thường - Khước từ nhà cửa , quân phục ,huân huy chương - Cụ là người Việt Nam trong sạch và liêm khiết. - HS tự trả lời câu hỏi mà I.Đặt vấn đề. Nhân vật trong các câu chuyện trên có lối sống thanh cao, không vụ lợi,ko hám danh, làm việc 6 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương những cách xử sự trên ? - Theo em những cách xử sự trên có điểm gì giống nhau ? Vì sao? - GV kết luận. Trong điều kiện hiện nay, việc học tập những tấm gương đó có còn phù hợp ko? Vì sao? - Nêu những hành vi trái với đức tính liêm khiết mà em biết trong cuộc sống? - GV nhấn mạnh: 1 người làm giàu chính đáng,luôn phấn đấu vươn lên trong công việc,không làm ăn gian lận thì đó là biểu hiện của hành vi liêm khiết. GV đưa ra. - HS ghi nhớ thông tin. Rất cần thiết vì giúp mọi người phân biệt được hành vi liêm khiết hoặc ko liêm khiết trong c/s. Đồng tình, ủng hộ, quý trọng người liêm khiết. Phê phán hành vi thiếu liêm khiết: tham ô, tham nhũng, hám danh, hám lợi. Giúp mọi người có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân. + HS đưa ra các ví dụ cụ thể : - Lợi dụng chức quyền tham ô…. - Lâm tặc móc lối với công an , cán bộ kiểm lâm ăn cắp gỗ - Công ty A làm ăn gian lận . - Công ty B trốn thuế nhà nước. - Bạn A không quan tâm đến phong trào của lớp , chỉ lo vun vén cho cá nhân mình - Không tham gia các hoạt động công ích… -HS nghe và ghi nhớ kiến thức. một cách vô tư,có tinh thần trách nhiệm cao, ko đòi hỏi điều kiện vật chất nên được sự tin yêu quý trọng của mọi người. - Biểu hiện trái với liêm khiết là : tham ô, tham nhũng, hám danh hám lợi Hoạt động 3 II.Nội dung bài học. 7 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương GV: Nói tới đức tính liêm khiết là nói tới đức tính trong sạch trong đạo đức dù là người dân hay là người có chức quyền . Từ xưa đến nay, chúng ta rất coi trọng những người liêm khiết. - Em hiểu thế nào là liêm khiết? ? -Em biết những tấm gương sống liêm khiết nào trong lịch sử? - Ý nghĩa của đức tính liêm khiết trong cuộc sống ? GV: Kết luận toàn bài . Hoạt động 3: Bài tập 1, 2 Gv đọc nội dung câu hỏi và yêu cầu hs đứng tại chỗ trả lời. GV nhận xét. Nghe. Hs trình bày. Mạc Đĩnh Chi; Vũ Đường Hs trình bày. - HS ghi nhớ kiến thức. Hs trả lời. 1- Liêm khiết. - Là phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống không hám danh , hám lợi , không nhỏ nhen ích kỷ. 2-Ý nghĩa - Sống liêm khiết giúp con người thanh thản, được mọi người quý trọng , tin cậy , góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. III.Bài tập. Bài tập 1. Đáp án: Các hành vi liêm khiết là a,c,đ,g. Bài tập 2. Đáp án: không đồng tình với tất cả các ý kiến trên . 4.củng cố. Gọi hs đọc lại nội dung bài học. 5. Hướng dẫn về nhà . - Học thuộc bài . - Làm các bài tập còn lại - Sưu tầm ca dao , tục ngữ nói về liêm khiết. - Chuẩn bị bài : tôn trọng người khác. IV.Phần rút kinh nghiệm. 8 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần 3. Tiết 3. Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 3:TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC I- MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : - Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác ; sự tôn trọng của người khác đối với bản thân mình và mình phải biết tôn trọng người khác.Biểu hiện của tôn trọng người khác ; ý nghĩa của sự tôn trọng người khác; có thái độ phê phán hành vi thiếu tôn trọng người khác. 2. Kỹ năng : - Biết phân biệt hành vi tôn trọng và không tôn trọng người khác trong cuộc sống hàng ngày; có thói quen tự rèn luỵện và kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp; thể hiện thái độ tôn trọng người khác ở mọi lúc, mọi nơi. 3. Thái độ : - Đồng tình , ủng hộ và học tập những hành vi biết tôn trọng người khác; có thái độ phê phán hành vi thiếu tôn trọng người khác. II- CHUẨN BỊ . GV : SGK,tư liệu tham khảo. HS : Bảng phụ. III- CÁC BƯỚC LÊN LỚP. 1-Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số hs. 2-Kiểm tra bài cũ. - Em hãy kể về một mẩu chuyện về tính liêm khiết (sự việc diễn ra trong gia đình,nhà trường , xã hội) - Đọc một vài câu ca dao , tục ngữ nói về đức tính liêm khiết. 9 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương 3- Giảng bài mới. Giới thiệu bài: Trong c/s mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để xã hội trở lên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn. Hôm nay chúng ta nghiên cứu bài ‘Tôn trọng người khác’. Hoạt động dạy và học. Hoạt động của thầy. Hoạt động của trò. Ghi bảng. Hoạt động 1: GV gọi 3 học sinh đọc các tình huống SGK. Tổ chức lớp thành 3 nhóm thảo luận. Câu 1. Nhận xét về cách cư xử, thái độ và việc làm của Mai ? Hành vi của Mai sẽ được mọi người đối xử như thế nào ? Câu 2. Nhận xét về cách cư xử của một số bạn đối với Hải? Hải đã có những suy nghĩ như thế nào ? Thái độ của Hải thể hiện đức tính gì? Câu 3. Nhận xét việc làm của Quân Và Hùng . Việc làm đó thể hiện đức tính gì ? GV nhận xét , bổ sung . GV: Kết luận: chúng ta phải biết lắng nghe ý kiến người khác, kính trọng người trên , nhường nhịn HS đọc tình huống. Các nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV. - Mai là học sinh giỏi 7 năm liền nhưng Mai không kiêu căng và coi thường người khác. - Lễ phép , cởi mở , chan hoà , nhiệt tình , vô tư , gương mẫu. - Mai được mọi người tôn trọng và yêu quý. - Các bạn trêu trọc Hải vì em là người da đen. - Hải không cho rằng da đen là xấu mà Hải còn tự hào vì được hưởng màu da của cha. - Hải biết tôn trọng cha mình. - Quân và Hùng đọc truyện , cười đùa trong lớp . - Quân và Hùng thiếu tôn trọng người khác. - Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận: - HS ghi nhớ thông tin. I.Đặt vấn đề. 1.Bạn Mai là hs sống có văn hoá. Chúng ta cần học tập. 2.Các bạn chế giểu Hải là thiếu tôn trọng bạn. 3.Quân và Hùng thiếu tôn trọng bạn và lớp học. 10 [...]... ……………………………………………………………………………………… 24 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần 8 Tiết 8 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 8: TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC I.Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: HS hiểu nội dung, ý nghĩa và những yêu cầu của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 2.Kỹ năng: HS biết phân biệt hành vi đúng hoặc sai trong việc học hỏi các dân tộc khác 3.Thái độ: HS có lòng tự hào dân tộc và tôn trọng các dân tộc... tình bạn… IV.PHẦN RÚT KINH NGHIỆM 19 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần 6 Tiết 6 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 6: XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG LÀNH MẠNH I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 1. Kiến thức: Giúp hs kể được một số biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh Biết xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh 2.Kỹ năng: Rèn luyện... biểu hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong cả cử - HS ghi nhớ kiến thức ở chỉ, thái độ, hành động và NDBH lời nói 11 II.Nội dung bài học 1. Khái niệm: Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác 2.Ý nghĩa: -Được người khác tôn trọng lại mình -Làm cho quan hệ xh trở nên lành mạnh, tong sáng và tốt đẹp Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương... bạn giữa Mác và Ăngcảm sâu sắc với nhau… cảm động dựa trên cơ sở ghen? cùng chung lí tưởng -Tình bạn đó dựa trên cơ Đồng cảm sâu sắc, có sở nào? chung xu hướng hoạt động, có chung lí tưởng sống GV nhận xét chung 20 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Hoạt động 2: II.Nội dung bài học Em hãy tìm các tình bạn Hs trình bày 1. Khái niệm mà em gặp trong cuộc Tình bạn là tình cảm gắn sống, sách... Ghi bảng Hoạt động 1: I.Đặt vấn đề GV nêu vấn đề trong Nghe SGK *Em đồng tình với quan Quan niệm 2 vì quan niệm nào? Tại sao? niệm 1 chỉ phát triển nhân Một số hoạt động chính cách cá nhân, chúng ta trị-xã hội còn cần phải xây dựng qh Tham gia phong trào giữa người với người chống tệ nạn xã hội trong 1XH công bằng, Tham gia phong trào dân chủ, văn minh trồng cây xanh… 22 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân-... tập 1 và 2 làm bài tập 1, 2 SGK +hành vi tôn trọng người Hai HS trình bày khác? +Tán thành ý kiến nào? Gợi ý bài tập 3: + Ở trường : - Với thầy cô giáo phải lễ phép, Ghi gợi ý và về nhà làm kính trọng, nghe lời - Với bạn bè phải đoàn kết, chan hoà, chia sẻ + Ở nhà : Kính trọng Ông, Bà, Cha mẹ + Ở nơi công cộng phải tôn trọng nội quy III.Bài tập Bài tập 1 - Đáp án đúng là : a,g và i Bài tập 2 - Đáp án. .. tính tình… Tình bạn trong sáng, lành học để trả lời 2.Đặc điểm mạnh có những đặc điểm Tình bạn trong sáng, lành nào? mạnh phù hợp về quan Mỗi đặc điểm hãy lấy một HS nêu ví dụ niệm sống, bình đẳng và ví dụ? tôn trọng… -GV yêu cầu HS trả lời Tán thành: c,d 3.Ý nghĩa các tình huống trong bài -Giúp con người cảm thấy tập 1 ấm áp, tự tin -Có tình bạn trong sáng, Để tình bạn trong sáng, lành mạnh con người... trị-xã hội, hình thành kỹ năng hợp tác 3.Thái độ: Giáo dục niềm tin yêu c/s, tin vào con người, mong muốn được tham gia các hoạt động ở lớp, trường và xã hội II.Chuẩn bị GV: Giáo án, SGK HS: Tập ghi, SGK III.Các bước lên lớp 1. Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số hs 2.Kiểm tra bài cũ Tình bạn trong sáng, lành mạnh có những đặc điểm nào? Ví dụ? Gợi ý: Tình bạn trong sáng, lành mạnh phù hợp về quan niệm sống, bình... nào? cán bộ công an, mua Hành vi buôn bán ma chuộc, dụ dỗ cán bộ nhà tuý của Vũ Xuân nước Trường và đồng bọn là Hậu quả của nó? -Tốn tiền của, gia đình tan vi phạm pháp luật nát, huỷ hoại nhân cách con người, cán bộ thoái hoá biến chất, vi phạm pháp luật Để chống lại âm mưu -Dũng cảm, mưu trí, vượt của tội phạm ma tuý, qua khó khăn trở ngại, vô theo em người chiến sĩ tư, trong sạch, tôn trọng công an... trọng công an cần có phẩm pháp luật, có tính kỉ luật chất gì? Qua vụ án em rút ra được -Nghiêm chỉnh chấp hành bài học gì? pháp luật, tránh xa tệ nạn ma tuý, giúp các cơ quan phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, sống lành mạnh HS có cần có tính kỉ luật -Rất cần vì sẽ giúp cho và tôn trọng pháp luật các hoạt động của trường 18 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương ko? Vì sao? Hoạt động 2: Em hiểu . Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tuần: 1. Ngày soạn: 10 /8/ 2 014 Tiết: 1 Ngày dạy: Bài 1: TÔN TRỌNG LẼ PHẢI. I - Mục tiêu cần đạt : 1 - Kiến thức: - Hiểu. liêm khiết. IV.Phần rút kinh nghiệm. 1. Ưu điểm: 2. Hạn chế:: 3 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Nhận xét Duyệt Tuần 2. 4 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Tiết. nên lành mạnh, tong sáng và tốt đẹp. 11 Giáo án GDCD 8- Nguyễn Thị Xuân- THCS Xuân Dương Hoạt động 3: - GV yêu cầu HS làm bài tập 1, 2 SGK +hành vi tôn trọng người khác? +Tán thành ý kiến nào? Gợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 1, , Bài 6: XÂY DỰNG TÌNH BẠN TRONG SÁNG. LÀNH MẠNH.